När vi träffas till förbundsmöte i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När vi träffas till förbundsmöte i"

Transkript

1

2

3 LEDARE Specialistfrågan åter högaktuell»det senaste tillskottet till våra arbetsuppgifter berör den nyligen startade behörighetsutredningen «roland svensson Ordförande tandlakarforbundet.se När vi träffas till förbundsmöte i början av december kommer verksamheten som utfördes 2008 att granskas och verksamheten för perioden att fastställas. En rapport om årets verksamhet från januari till och med september kommer att bifogas möteshandlingarna. Jag blir återigen imponerad över den verksamhetsvolym vi har. Inte förrän allt sätts på pränt och man ser den i ett sammanhang blir man varse dess omfattning. Det senaste tillskottet till våra arbetsuppgifter berör den nyligen startade behörighetsutredningen där man har integrerat en utredning om våra specialiteter och antalet specialister med en översyn av tandhygienisternas utbildning. För snart tre år sedan gjorde Socialstyrelsen en översyn av specialiteterna, antal och utbildning, samt specialistnumerären. Denna översyn överlämnades till socialdepartementet där den lades i malpåse för att dyka upp i denna behörighetsutredning. Ann-Christin Tauberman, före detta generaldirektör på Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket, tlv, har fått det gigantiska uppdraget att om ett drygt år lämna ett betänkande till regeringen. Vi har naturligtvis varit i kontakt med utredningen för att diskutera dess uppdrag samt lämnat tandläkarnas synpunkter på Socialstyrelsens översyn som säkert kommer att ligga till grund för den nya utredningens arbete. Förbundets policy om tandvårdens framtida kompetens- och personalförsörjning diskuterades. De specialist- och ämnesföreningar som är associerade till Tandläkarförbundet är kallade till det årliga mötet med förbundet i november där behörighetsutredningen säkerligen kommer att bli huvudfrågan. Förbundet träffar även företrädare för grundutbildningen årligen. I oktober kommer vi att diskutera den trend med verksamhetsförlagd praktik som tycks etablera sig på allt fler ställen. Fortlöpande kontakter med tandläkarhögskolorna och socialdepartementet och dess utredare om det tredje steget i tandvårdsstödet, Curt Malmborg, har etablerats för att säkerställa ett regelverk som underlättar rekryteringen av undervisningspatienter till den kliniska delen av grundutbildningen. De förenade tandläkarförbunden inom eu, Council of European Dentists (ced), har länge varit ekonomiskt och organisatoriskt beroende av det tyska tandläkarförbundet; ced har sedan sin etablering i Bryssel haft en svag ekonomi och har mot en blygsam ekonomisk ersättning tacksamt tagit emot support i form av kontorslokaler och personalunderstöd av det tyska förbundet. I och med att ced mognat som organisation och dess betydelse som informationskälla till förbunden och för att tandläkarinflytandet i eu ökat allt mer, beslutades på förra allmänna mötet att ced ska etablera ett oberoende kontor med egen anställd personal. Trots att det innebär en avgiftshöjning för medlemsförbunden togs beslutet med stor majoritet. Trovärdigheten för organisationen, såväl internt som externt, stärks när ett totalt oberoende etableras och eventuella misstankar om otillbörlig påverkan från en enskild medlemsorganisation undanröjs. En arbetsgrupp på fyra personer, däribland jag, fick uppdraget att förbereda och praktiskt genomföra denna omstrukturering och den första oktober öppnades ced-kontoret med tre anställda. Den ekonomiska krisen tvingade arbetsgruppen att vara extra sparsam för att den budgeterade avgiftshöjningen från tandläkarförbunden skulle minimeras. För vår del begränsas höjningen till cirka kronor nästa år; en mycket rimlig ökning med tanke på den vinst ced som organisation gör med de åtgärder som nu verkställs. Tandläkarnas inflytande inom eu kommer att förstärkas och i förlängningen kommer naturligtvis Tandläkarförbundet att få förbättrad service från ced. n tandläkartidningen årg 101 nr

4 KRÖNIKA Tandläkare med starkt engagemang sveriges tandläkarförbund the journal of the sda (swedish dental association) Årgång 101 Grundad 1909 T andläkaren i telefonen var rosenrasande.»hur kan ni ta in sådana annonser i Tandläkartidningen? Har ni ingen kontroll alls?«han hade just fått sitt färska exemplar av Tandläkartidningen och där hittat Försäkringskassans annons där tandläkarna uppmanades att registrera sina prisuppgifter. När han såg annonsen hade han just lugnat sig efter att ha nåtts av samma budskap i ett tidigare nummer. Ilskan berodde dels på att han inte alls tyckte att det var så enkelt att registrera priserna som annonstexten påstod och dels på att en av annonserna talade om andra tandläkare som hans konkurrenter.»de är inte mina konkurrenter, de är mina kolleger!«röt han. Jag tackade för hans engagemang och förklarade att jag mycket riktigt är ansvarig utgivare för både artiklarna och annonserna i tidningen men att det ska mycket mer till än några provocerande formuleringar från en myndighet för att jag ska stoppa en annons. I det här fallet kan jag i stället se till att annonsens avsändare får svara på läsarens missnöje. Om det kan du läsa på sidan 8. I det här numret möter du många fler engagerade tandläkare. En av dem är Harun Hadzimusic. Han har insett att de kurser som Tandläkarförbundet erbjuder tandläkare och övriga teammedlemmar inte uppstår ur 2006 drack varje svensk 90 liter läsk. I USA dricks det ännu mer och där vill näringsforskare införa en läskskatt på motsvarande 2:30 per liter, en höjning med procent. Den skulle få ner kon sum tionen med procent, tror forskarna. En tjugoprocentig pris höjning på ka pi tal va ror styr kan ske konsumtionen. Men ett par kronor på läsken? Glöm det, ni på Socialstyrelsen, som enligt DN lockas av idén. n tomma intet utan är resultatet av några kollegers ständigt pågående arbete. Själv kastade han sig in i jobbet med att ta fram kurser redan efter två år i yrket och nu hoppas han på att fler unga tandläkare ska ansluta. Vi intervjuar Harun Hadzimusic på sidan 44. Idakajsa Sand är en annan ung engagerad tandläkare. Hon tog examen vid Karolinska institutet i våras och i samband med det sände hon oss sin uppsats där hon går igenom landstingens regler för vård av papperslösa och gömda flyktingar. Det visar sig att reglerna är oklara och okunskapen hos vårdgivare och patienter utbredd. Vi publicerar Idakajsa Sands artikel på sidan 68. Lägg sen till de forskare, deltagare i Tylösandsdagarna, debattörer och tandläkare från norr till söder som du möter i det här numret så framträder den tydliga bilden av en engagerad yrkeskår. Som så många gånger förr. n» De är inte mina konkurrenter, de är mina kolleger! röt han.«christina mörk Chefredaktör Postadress: Box 1217, Stockholm Besöksadress: Österlånggatan 43 Telefon: Fax: Hemsida: E-post: E-post direkt till en person: chefredaktör: Christina Mörk Ansvarig utgivare redaktion: Anita Hagstedt Korrektur, registrering Thomas Jacobsen Vetenskaplig redaktör Mats Karlsson Reporter Björn Klinge Vetenskaplig redaktör Carina Frohm Layout, produktionsansvarig Lasse Mellquist Layout Janet Suslick Reporter annonser: Elisabeth Frisk Prenumerationer, ej medlemmar Radannonser Christer Johansson Produkt- & platsannonser Inger Kåberg Platsannonser prenumeration: Sverige kronor + 6 % moms Norden kronor + 6 % moms övriga länder kronor TS-kontrollerad upplaga: Medlem av Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB Klippan ISSN All redaktionell text lagras elektroniskt av Tandläkartidningen för att kunna publiceras också på internet. Författare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med sådant förbehåll. 4

5 INNEHÅLL F O TO: JENNY LE YM A N, COLOURBOX, R O GER BOR GELID, R OBERT HARDING/SCANPIX, PONTUS TIDEMAN/IBL. ILLUSTRATION: ROBERT HILMERSSON. REPORTAGET»Överfarten tar inte mer än 45 minuter. Det skulle ta längre tid att köra igenom Köpenhamn nu på morgonen.«sid 12 tandläkartidningen nr vetenskap & klinik munhygien inom äldrevården. tandvård till papperslösa. n INTERVJUN: HaRUN HadzImUsIc sid 44 n studentboende I kris? sid 51 VETENSKAP & KliNiK: Munhygien inom äldrevården. Tandvård till papperslösa år NR Årgång 101 prismedvetna danskar tar bron till tandläkaren sid 1 2 styr inte forskningen sid 1 7 att välja implantatsystem sid 31 3 LEDARE Specialistfrågan åter högaktuell. Roland Svensson 6 I KORTHET Berg får skadestånd av HSAN. 12 svensk tandvård lockar danskarna Goda erfarenheter och låg växelkurs attraherar danskarna. 17»hot mot forskningen«förslaget att omorganisera Vetenskapsrådet hotar forskningen, befarar Ulf Lerner. 19 oftast rätt agerande vid tillbud Tandläkare är oftast bra på att hantera olika tillbud, visar ett axplock lex Mariafall. 23 vad hände sen? Folktandvården Gävleborgs lärlingssystem summeras. OMSLAG: Köpenhamnsbon Erling Aggerholm på Öresundsbron. Foto: Jenny Leyman 26 inte lika som bär Förutsättningarna för tandvård i Europa varierar, visar statistik. 31 många fällor vid implantatbehandling Vi har besökt Tylösandskonferensen, anordnad av Specialistföreningen för oral protetik. 39 snidar med borren Leif Andersson är numera mer bildhuggare än tandläkare. 44 eldsjälar sökes Fler borde engagera sig i efterutbildningen, tycker tandläkare Harun Hadzimusic. 47 rätt sprutor omdiskuterad fråga Hur ska man avgöra vilken spruttyp som är bäst? 51 kortvarig bostadskris För tandläkarstuderande brukar»krisen«vara kortvarig. VETENSKAP & KLINIK 55 KRÖNIKA Lyssnar du till opinionsledare? Thomas Jacobsen 56 FACKPRESS 60 I KORTHET 64»förbättra munhygienen inom äldrevården«förbättrad munhygien hos äldre kan minska risken för att insjukna eller dö i vårdrelaterad lunginflammation, visar flera studier. Petteri Sjögren 68 okunskap om PaPPerslösas rätt till tandvård Papperslösa i behov av tandvård kan stöta på flera hinder. Idakajsa Sand 74 DEBATT 80 PLATSANNONSER 87 RADANNONSER 94 FÖDELSEDAGAR 96 VIKTIGA ADRESSER 98 KALENDARIUM tandläkartidningen ÅRG 101 nr

6 I KORTHET Berg får skadestånd av HSAN Justitiekanslern, JK, beslutade i början av september att HSAN ska betala ut ett skadestånd på kronor till privattandläkare Nils- Gunnar Berg, Sölvesborg, för att han felaktigt fick en varning i HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Nils-Gunnar Berg krävde HSAN, dess ordförande, en av de sakkunniga och de åtta ledamöterna på stora skadestånd för den varning han fick i september Skadeståndsanspråken var på nära 1,8 miljoner kronor. Nu får han kronor. JK utgår alltid från en tredjedel av det begärda skadeståndet, men pengarna är inte det Nils-Gunnar Berg viktiga utan att det nu äntligen skapats rättvisa, säger Nils- Gunnar Berg och tillägger: VARNING för riktigt låga priser JR dental Det är bedrövligt att inkompetens ledde till HSAN:s beslut. Man bröt också mot förvaltningslagen när jag inte fick chansen att försvara mig innan beslutet fattades. Länsrätten konstaterade senare att Nils-Gunnar Berg fått varningen på felaktiga grunder. Samma uppfattning hade Socialstyrelsen. Justitieombudsmannen, JO, anmälde HSAN:s ställföreträdande ordförande Lars-Åke Lars-Åke Johnsson MK 695: :- inkl.cocr E-max 1.200: :- inkl.mtr. Zirconia 1.200: :- inkl.mtr Johnsson till Statens an svarsnämnd. JO ansåg att det varken fanns formell eller saklig grund för varningen. Ärendet borde ha lagts på is i avvaktan på ytterligare utredning. Statens an svars nämnd övervägde att ge Lars-Åke Johnsson löneavdrag, men på grund av att fallet kan ses som en»engångsföreteelse«valde man i stället att ge honom en varning. Lars-Åke Johnsson förklarade i Tandläkartidningen att han ansåg att varningen i Statens an svars nämnd var felaktig. Det är anmärkningsvärt att man inte tagit hänsyn till de utlåtanden från tre kompetenta tandläkare som har skickats till nämnden Nu är ärendet avslutat. Ett liknande misstag som när Nils-Gunnar Berg fick varningen ska inte kunna upprepas. Det säger HSAN:s generaldirektör Aud Sjökvist. Anledningen till att Nils- Gunnar Berg fick varningen var att HSAN:s sakkunnige tolkade journalanteckningarna felaktigt. I journalen framgick det att Berg planerade en terapi med upprensning och rotfyllning. Den sakkunnige misstolkade förkortningarna i OPUS-programmet, där»u«seal-tight JK har beslutat att döma ut ett skadestånd på kronor som ska betalas ut av HSAN. Enligt Nils-Gunnar Berg har det varit en tuff tid från varningen tills att ärendet nu avslutats. Det har tagit på mig både psykiskt och fysiskt. Det är skönt att det hela är över. mats karlsson»misstaget ska inte upprepas«står för utförd behandling,»p«för planerad och»d«för diagnos, och tolkade det som om Nils-Gunnar Berg utfört en rotbehandling. Trots att misstaget uppdagades förklarade man från HSAN:s sida att man inte hade laglig rätt att själva upphäva beslutet utan det måste överklagas till länsrätten Vi ändrar nu rutinerna och inför flera kontrollstationer på väg från utredning till nämnd, säger generaldirektör Aud Sjökvist. mats karlsson tandläkartidningen ÅRG 101 nr

7 FOTO: LASSE MELLQUIST Munhälso dagen firades från norr till söder Internationella munhälsodagen firades runt om i landet lördagen den 12 september. I Östergötland uppmärksammades Munhälsodagen på olika sätt. En klinik i Norrköping passade på att fira femårsjubileum med öppet hus den 12 september och dagen firades även på gator och torg både i Norrköping och i Linköping. En mobil klinik var på plats vid Ikea i Linköping. I Åtvidaberg syntes folktandvården i samband med ett lopp på orten. I Kalmar län hade de flesta kliniker öppet hus. De erbjöd gratis polering till vuxna och tandborstar till barnen. Monica Mölder och Birgitta Wassholm, tandhygi e- nis ter i Finspång,fanns på plats i Galleria Linden i Norrköping på Internationella munhälsodagen. Även i Örebro län hade flera kliniker öppet hus med undersökningar till rabatterat pris, information och råd. På flera orter i Gävleborg gav tandhygienister från folktandvården munhälsoråd och delade ut tandborstar och tandkräm. Kliniken i Hofors erbjöd en undersökning till sina patienter mellan 20 och 30 år som inte hade besökt tandvården på länge. I Växjö fanns en tandvårdsbuss på plats vid köpcentret. I Nacka utanför Stockholm var det öppet hus och besökare fick se hur laser används för att behandla karies. Internationella munhälsodagen uppmärksammades av Sveriges Tandläkarförbund, Privattandläkarna, Praktikertjänst Tandvård, Sveriges Folktandvårdsförening, Tjänstetandläkarna, Sveriges Tandhygienistförening och Svenska Tandsköterskeförbundet. Bland annat skapades en särskild webbplats. janet suslick Alltid en tandläkare i HSAN Hälso- och sjukvårdens an svars nämnd, HSAN, har ändrat sina rutiner; nu finns en tandläkare alltid med när nämnden tar upp fall som rör tandvården. Den kompetensen behövs, därför har vi ändrat sammansättningen, säger jurist Bo Andersson. Tandläkarförbundets förre ordförande Leif Leisnert sitter i nämnden på ett mandat från Saco. Som representant för allmänheten deltar tandläkaren och riksdagsmannen Lars Tysklind. Någon av dem deltar nu alltid när nämnden sammanträder och behandlar ärenden som rör tandvården. mk 82 procent läser korta nyheter i Tandläkartidningen Mediateket år Fiberoptisk sensor Skarpare diagnos med originalet från Hamamatsu Hamamatsus intraorala röntgensensorer är originalet. En högteknologisk japansk kvalitetsprodukt med ett extra lager fiberoptik för extremt hög skärpa. Med Digitales får du också två utbildningstillfällen, gedigen erfarenhet och stabil drift på din klinik. PAKETERBJUDANDE! För optimerad bildgranskning ingår medicinsk bildskärm EIZO FlexScan MX190K med inbyggd ljusmätare, värde inkl. moms Besök för exempelbilder Tel Fax IT DATASUPPORT INTRAORALA KAMEROR INTRAORAL RÖNTGEN PANORAMARÖNTGEN CBCT/VOLYMTOMOGRAFI HAMAMATSU tandläkartidningen ÅRG 101 nr

8 I KORTHET Tvisten om munsköljmedel trappas upp Bråket mellan de båda tillverkarna av munsköljmedlen SB12 och Listerine trappas upp. Denna gång är det Antula Healthcare som slår tillbaka mot McNeil och kräver att Marknadsdomstolen förbjuder ordalydelser i marknadsföringen av Listerine. I februari i år krävde Antula Healthcare att Marknadsdomstolen skulle granska reklambudskapet i tv om Listerine och omedelbart sätta stopp för reklamen. Man ansåg att det inte fanns vetenskaplig grund för medlets påstådda förträfflighet. Tvisten gick inte till domstol utan de båda företagen valde att träffa en överenskommelse mellan sig. I juni i år beslöt Marknadsdomstolen att SB12 från Antula Healthcare AB inte får marknadsföras med påståenden om att det är det enda medlet som ger säker andedräkt i tolv timmar. Beslutet gäller i väntan på ett slutgiltigt avgörande. Nu har bråket mellan de båda företagen tagit en ny vändning. Antula Healthcare AB kräver att Marknadsdomstolen beslutar om ett skadestånd på kronor om McNeil inte upphör med vissa påståenden i sin reklam för Listerine. Det handlar om ordalydelser om att medlet ger frisk och fräsch andedräkt i upp till tolv timmar, att ordvalet i reklamen ger intrycket att användningen av medlet förebygger hål i tänderna bättre än vad tandborstning gör, och att klorhexidin orsakar missfärgning av tänderna. Anthula Healthcare AB anser att ordvalet inte har I våras anmälde McNeil i sin tur tv-reklamen för SB12. I reklamen framstod munsköljmedlet enligt företaget som det enda på marknaden 171x som ger säker Sida vetenskaplig 1 täckning. andedräkt i tolv timmar. mats karlsson Prisportalen öppnar 20 oktober 20 oktober öppnar Försäkringskassans prisportal. När portalen öppnas kommer patienterna att kunna gå in på Försäkringskassans hemsida för att jämföra priser mellan olika vårdgivare och åtgärder. Enligt Lars Olsson, verksamhetsansvarig för tandvårdsstödet på kassan, kommer vårdgivarna att ha ansvaret för att prisuppgifterna uppdateras kontinuerligt. Medlemmar har tidigare hört av sig till Tandläkartidningen och berättat att de haft problem med att lägga in prisuppgifterna. Men enligt Lars Olsson finns inga sådana problem i dag. Vissa cerifikat fungerar dock inte med Internet Explorer 8.0. Om det inträffar problem får vårdgivaren kontakta cerifikatutgivaren ofta en bank för att se hur det löses. mk 100 år En av fyra nyttjar inte ATB Bara tre av fyra som besökte tandvården under det första året efter tandvårdsreformen använde det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Det visar siffror som Tandläkartidningen har beställt från Försäkringskassan och Socialstyrelsens tandhälsoregister. Nästan fyra miljoner människor besökte tandvården mellan 1 juli 2008 och 30 juni Av dem var det»bara« som utnyttjade det allmänna tandvårdsbidraget (»tandvårdschecken«). Lars Sjödin, tandläkare på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) vet inte varför alla inte har utnyttjat bidraget. Möjliga orsaker kan vara att patienten inte vet om att det finns, att patienten inte vill använda ATB eller vill spara bidraget till nästa år alternativt att tandläkaren inte vill att patienten ska nyttja det, spekulerar han. js Hörselskador kan förebyggas aldrig botas! Frank Nanning, tandläkare För mig är det lika självklart att använda mina EARfoon hörselskydd som att använda skyddsglasögon och munskydd. Jag är rädd om min hörsel och ljudet från sug och borr är klart skadligt på längre sikt. Med EARfoon hör jag patienter och kollegor tydligt, dessutom är de enkla att sätta in och mycket bekväma och diskreta. Extremt bekväma tack vare den personliga utformningen (vi gör ett avtryck av hörselgången) Garanterat inga obehag av värme eller tryck Filter som gör att man hör tal, men dämpar buller Hygieniska tack vare medföljande rengöringsset Små och nästan osynliga eller färgade och synliga EARfoon Sound kan kopplas till telefon eller radio Lång livslängd, allergibehandlade och CE-märkta Återförsäljare finns över hela landet. Tel tandläkartidningen ÅRG 101 nr

9 LED Yes we can change! Världens första LED-kopplingar Nu kan du enkelt få LED-ljus på alla dina befintliga instrument, bara genom att köpa en ny koppling från NSK. LED ger ett klarare ljus än halogenlampor, utvecklar mindre värme och lyser i tusentals timmar. NYHET! Nu finns även NSKs lågvarvsmotor med LED-ljus. Byt till NSKs M40 LED-motor och du har uppgraderat alla dina lågvarvsvinkelstycken med traditionell fiberoptik till LED. LED-koppling för instrument med NSK-fattning. LED-koppling för instrument med KaVo-fattning. Jubileumskampanj! Byt in din gamla koppling och få 500 kr i rabatt vid köp av en LED-koppling. TS Dental är svensk representant för märket NSK. Box 37, Vännäs, Tel , NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk Dentalservice /

10 I KORTHET Kliniker med kontantfakturor behöver inte kassaregister Tandläkare som skriver kontantfakturor behöver inte skaffa sig certifierade kassaregister när den nya kassaregisterlagen börjar gälla nästa år. Tandläkartidningen skrev i förra numret om den nya kassaregisterlagen som börjar gälla vid årsskiftet. Tandläkare och alla andra som säljer varor eller tjänster kontant måste beställa ett certifierat kassaregister senast den 1 januari 2010, och kassaregistret måste installeras senast den 1 juli Men det finns undantag. Tandvårdsmottagningar som skriver kontantfakturor och tar betalt samtidigt Skatteverket kräver certifierade kassaregister En ny kassaregisterlag gäller från årsskiftet. Tandläkare och alla andra som säljer varor eller tjänster kontant måste Ur Tandläkartidningen nummer behöver inte certifierade kassaregister. Fakturan måste då innehålla namn och adress på patienten samt uppgifter om när fakturan har skrivits, Fiberoptisk när affärshändelsen sensor Skarpare diagnos med originalet från Hamamatsu har inträffat, Hamamatsus intraorala röntgensensorer vad är originalet. denna En högteknologisk japansk kvalitetsprodukt byggd på fiberoptik som ger högsta bildkvalitet. avser Med och Digitales får du vad också två utbildningstillfällen, den kostar. gedigen erfarenhet och stabil drift på din klinik. Kontantfakturan måste Besök för exempelbilder bokföras senast Tel Fax påföljande IT DATASUPPORT INTRAORALA KAMEROR INTRAORAL RÖNTGEN PANORAMARÖNTGEN CBCT/VOLYMTOMOGRAFI arbetsdag. läs mer naden förrän nu, lättar myndigheten på kraven. Kassaregistret ska instal- leras så snart som möjligt, SMIDER NI SPRITTA? DESINFEKTERBART TANGENTBORD AV GLAS En produkt som kommer att revolutionera ditt hygienarbete! nästan alla som tar betalt för varor eller tjänster med kontanter eller kontokort, men företag med en årlig kontant försäljning under janet suslick RIKSTÄCKANDE SERVICE & FÖRSÄLJNING AV DENTALUTRUSTNING Budgetpropositionen: Tandvårdens effektivitet måste granskas Det är nödvändigt med en bättre och djupare analys av tandvården för att regeringen ska kunna styra och utnyttja tandvårdsstödet på ett effektivt sätt. Det framgår av regeringens budgetproposition, som också innehåller ett och annat matnyttigt om tandvården. 10 0år Tandläkartidningen har haft kontakt med socialdepartementet för att få veta vad man egentligen menar när man skriver att det behövs en bättre och HAMAMATSU djupare analys av tandvården för att regeringen ska kunna styra och utnyttja tandvårdsstödet på ett effektivt sätt. Vid pressläggningen har tidningen inte fått något svar på den frågan. PAKETERBJUDANDE! För optimerad bildgranskning ingår medicinsk bildskärm EIZO FlexScan MX190K med inbyggd ljusmätare, värde inkl. moms Sedan reformen infördes har 58 procent av alla kvinnor och 53 procent av alla män varit hos tandläkare Ett nytt efterutbildningsprogram planeras för tandläkare och den övriga tandvårdspersonalen i Västra Götaland. Programmet införs nästa år. Programmet omfattar sammanlagt fyra dagar under två år. Alla som har jobbat minst fem år efter grundutbildningen ska delta. Utbildningsprogrammet erbjuds alla anställda och är en kontinuerlig kvalitetssäkring av medarbetarnas kompetens och den verksamhet vi bedriver, berättar Anneli Bernhardsson, personalchef inom folktandvården i Västra Götaland. eller tandhygienist. 32 procent av männen i åldrarna år har besökt tandvården minst en gång under det första året. För kvinnorna är siffran 39 procent. I åldersgruppen år har mer än 70 procent besökt tandvården. Sex landsting har höjt sina priser. Prisskillnaderna mellan olika åtgärder är stor mellan landstingen. Priset för tandvård hos privata vårdgivare ligger i genomsnitt 12 procent över referenspriserna. Inom den offentliga tandvården ligger priserna i genomsnitt 6 procent över referenspriserna. Nära tre fjärdedelar av statens utgifter för tandvårdsstödet har gått till privata vårdgivare. Förklaringen till detta är att de har de flesta vuxenpatienterna. mats karlsson Utbildningspaket i Västra Götaland Vi förväntar oss att samtliga medarbetare vill ta del av det. Det blir olika aktiviteter för olika yrkeskategorier. Innehållet är inte klart än, men kommer att fokusera på patientfall eller grupper i olika ålderskategorier. För nyutbildad personal planeras ett treårigt utveck lingsprogram. Under första året har ny an ställd personal en handledare och sedan blir det andra aktiviteter. Ett sådant program finns redan för tandläkare, men nu ska det införas även för tandhygienister och tandsköterskor. janet suslick 10 tandläkartidningen ÅRG 101 nr

11 Corega rengör protesen enkelt, effektivt och skonsamt Tandproteser är tillverkade av akrylat, ett material som är mjukare än tandemalj. Många patienter rengör dock sin protes med vanlig tandkräm, ibland på rekommendation av tandvårdspersonal. Det fi nns emellertid en risk för att tandkrämens slipmedel repar ytan. Studier har visat att detta sker även med lågslipande tandkräm. Den ojämna ytan bildar dessutom en grogrund för bakterier, vilket kan leda till dålig andedräkt, candidiasis och protesstomatit. Corega rengöringstabletter är speciellt utvecklade för att rengöra proteser på ett mycket skonsamt men ändå effektivt sätt. Corega motverkar bakteriekolonisation på protesytan (1) Protes borstad med medelslipande tandkräm Protes rengjord med Corega rengöringstabletter (1) GSK Abrasivity Study 1, GSK data on file, 2008 C /04 GSK Dental är en del av GlaxoSmithKline som är ett av världens ledade forskningsbaserade läkemedelsföretag. Varje dag är det över 200 miljoner människor som använder en produkt från GSK Dental. Därmed har vi också ett stort ansvar för att sprida information och rådgivning till tandläkare och övrig tandvårdspersonal för att hjälpa dem att hjälpa sina patienter. För ytterligare information och för att beställa gratis varuprover kan du maila vår dental adviser:

12 REPORTAGET Et nyt smil. Tandläkaren Rolf Bergström och Köpenhamnsbon Erling Aggerholm är mitt inne i finjusteringen av överkäkens nya tanduppsättning. Motsvarande implantatbehandling skulle gå på ungefär det dubbla i Danmark. 12 Tandläkartidningen årg 101 nr

13 Nöjda danskar passerar sundet Allt fler danskar får upp ögonen för svensk tandvård. Genom mun-till-mun-metoden sprids goda erfarenheter och den svaga svenska kronan gör sitt till. Text: Erik Skogh Foto: Jenny Leyman Tandläkartidningen årg 101 nr

14 REPORTAGET Språket utgör inget hinder. Med lite svenskdansk blandning har Erling Aggerholm och Rolf Bergström inga problem att förstå varandra. Erling Aggerholm har sparat sina gamla tänder. Jag kan göra smycken till mina barnbarn, skojar han. Morgonen gryr. Den danske militären Erling Aggerholm sätter sig i sin bil och kör mot Öresundsbron. Det har blivit många turer till Sverige det senaste året. Sammanlagt 20 gånger behöver han korsa sundet för att genomföra sin implantatbehandling i både över- och underkäke. Vid åttatiden är han framme vid Colosseum Team Bergström i Malmö för sitt 19:e besök. Överfarten tar inte mer än 45 minuter. Det skulle ta längre tid att köra igenom Köpenhamn nu på morgonen, förklarar Erling Aggerholm. Han är inte ensam om att göra resan. Dansk, dansk, dansk, räknar tandläkaren Rolf Bergström upp medan han pekar på namnen i dagens tidbokning. Han uppskattar att ungefär 75 procent av implantatpatienterna utgörs av danskar. Redan 1995 satte kliniken in en annons på De Gule Sider. Mottagningen är helt inriktad mot implantat och har även annonserat i dansk dagspress. Men det gav ingen mersmak. Däremot inleddes 2001 ett givande samarbete med bokningssajten AvMinTand.dk (se separat artikel). Inledningsvis gick dock trevarna över sundet trögt. Vändningen kom i och med Öresundsbron som invigdes år Restiden förkortades och en ny dansk nyfikenhet väcktes för Sverige, enligt Rolf Bergström. Nöjda kunder utgör den viktigaste marknadsföringskanalen. Det är inte alltid man har en så bra förebild, konstaterar Rolf Bergström, nöjd med fotot som Erling Aggerholm tagit med av sig själv. Fler patienter väntas 2011 Rekommendationer till släkt, vänner och arbetskamrater genererar flest kontakter. Sedan årsskiftet bidrar dessutom den historiskt låga växelkursen till ett ytterligare ökat intresse. Bilden bekräftas av flera tandläkare i Malmö som Tandläkartidningen har pratat med. Antalet danska förfrågningar har absolut ökat sedan kronan blivit svagare. Särskilt när det gäller dyra arbeten, berättar tandläkaren Henrik Werner vid Tandvårdsgruppen S:t Göran. Enligt tandläkaren Anna Bazala efterfrågar danskarna främst protetik men det finns även ett sug efter profylaktisk tandvård. Hennes mottagning mottar via mejl och telefon två till tre förfrågningar i veckan från nya danska kunder. När citytunneln invigs 2011 kommer trycket att öka än mer, förutspår Anna Bazala. Då danskarna väl genomgått en behandling återvänder de vanligtvis även för mindre ingrepp och kontroller. Anna Bazala beskriver den danska patienten som prismedveten. Man drar sig inte för att pruta eller fråga efter mängdrabatt. Henrik Werner instämmer. Danskarna är väldigt noga med priset. Vi håller oss strikt till kostnadsförslaget och försöker sköta korrespondensen via mejl för att ingen språkförbistring ska uppstå. När danskarna kommer hit har de med sig mejlen och bockar av och om något inte stämmer så får vi kommentarer, berättar han. Hemsidan avgjorde saken Även för Erling Aggerholm var priset en viktig faktor. I Danmark landade kostnadsförslaget för hans behandling på danska kronor. Hos Colosseum Team Bergström blev notan i stället svenska kronor. Men priset var inte den enda avgörande faktorn. När Erling Aggerholm sökte svenska kliniker jämförde han deras hemsidor. Att Colosseum Team Bergström hade både en svensk och en dansk version fann han sympatiskt. Men för egen del spelade det mindre roll eftersom han inte har något problem med språket efter flera års tjänstgöring i de nordiska länderna. Viktigare var i stället att det fanns prisuppgifter för olika behandlingar och att kliniken verkade stor och erfaren. Vi har valt att inte i första hand kommunicera priset. Alla danskar vet att det är billigare i utlandet. Min tanke har i stället varit att trycka på vår erfarenhet och professionalism, betonar Rolf Bergström. Colosseum Team Bergström strävar efter ännu 14 Tandläkartidningen årg 101 nr

15 Rolf Bergström väljer hellre en dansk än en svensk patient på grund av mindre administration. fler danska implantatpatienter. Inte minst för att de kräver betydligt mindre administration än svenskar. Rolf Bergström hyllar inte precis den nya tandvårdsreformen. För krånglig och inkomplett när de gäller diagnoser, lyder hans dom. Jag lägger fem gånger så mycket administrativ tid på en svensk patient som på en dansk. Det är i alla fall så det känns, säger Rolf Bergström. varm rekommendation Nu satsar kliniken på intern marknadsföring gentemot de danska kunderna. Tusen utvalda patienter ska uppmuntras att värva nya patienter till en kostnadsfri undersökning. Värvningarna resulterar i en present vad det blir beror på antalet värvningar. Erling Aggerholm behöver dock ingen kampanj för att sprida budskapet vidare. Jag kommer helt klart att varmt rekommendera alla jag känner att åka över till Sverige och Bokningssajten AvMinTand.dk har den senaste tiden förlorat flera svenska tandläkare som kunder. Det beror på att dessa kliniker fått för många danska patienter, enligt företaget. Därför söker man nu tandläkare både i Malmö och i Helsingborg. Sajten AvMinTand.dk startade 2001 och förmedlar kontakter mellan danska patienter och utländska tandläkare. Listan över länder är lång Polen, Thailand, Tyskland, Turkiet utgör några exempel. Hälften av ansökningarna, cirka 750 stycken i månaden, går dock till Sverige. Malmö är den stad som har flest tandläkare listade. Totalt tio stycken. Men det räcker inte. Vi söker ytterligare fem tandläkare i Malmö och en till två i Helsingborg. Vi har haft flera svenska avhopp från listan för att de har fått för många danska patienter, berättar Asger Frydkjær som grundat AvMinTand.dk. Klinikerna får ansöka om att bli upptagna på gå till tandläkaren, slår han fast. Samtidigt handlar det om en het potatis. Många danskar vågar faktiskt inte fråga sin tandläkare om möjligheten till tandvård utomlands, berättar Erling Aggerholm. Relationen till tandläkaren är mer auktoritär i Danmark, menar han, mer av ett klassiskt doktor-patient-förhållande. Rolf Bergström vittnar om flera kunder som inte har varit välkomna tillbaka till sina danska tandläkare. Samtidigt är bilden splittrad. Många patienter blir också uppmanade att söka sig utomlands. En del danska tandläkare ser en möjlighet för patienter som annars inte skulle ha råd till behandlingen. Det finns plats för båda alternativen, anser jag. Men Sverige kommer främst att förbli ett komplement till dansk tandvård och framför allt när det gäller dyrare behandlingar, sammanfattar Rolf Bergström. n Söker fler godkända tandläkare listan och betalar sedan per förfrågan som förmedlas via sajten. Men först måste man bli godkänd. En rad krav ställs på allt från behandlingens och bemötandets kvalitet till språkkunskaper och garantier. Innan en klinik godkänns inspekteras den av Asger Frydkjær personligen. Den som missköter sig åker ut från listan. Inget land utmärker sig i detta sammanhang. Enligt Asger Frydkjær handlar de flesta klagomålen om bristande kommunikation. Men inte på grund av dåliga språkkunskaper utan därför att tandläkaren inte är på samma våglängd som patienterna. Jag har haft patienter i Ungern som inte kunde engelska men det har gått bra ändå eftersom det handlar om en mycket empatisk tandläkare, exemplifierar Asger Frydkjær. I Malmö har hittills en tandläkare åkt ut från listan. Erik Skogh Det tar inte mer än 45 minuter för Erling Aggerholm att via Öresundsbron köra från sitt hem i Köpenhamn till kliniken i Malmö. Tandläkartidningen årg 101 nr

16 Efterlängtad entré Lansering på Swedental 2009 Patenterad ytstruktur som hämmar mjukvävnadsförlust. Dokumenterade studier visar på minimal benförlust. Den stödjande gängan är omvänd för en bättre fördelning av belastningen på käkbenet. Laser-Lok has been uniquely shown to attract a physical connective tissue attachment to a predetermined zone on the implant while inhibiting epithelial downgrowth and preserving the coronal level of bone.* *Human Histologic Evidence of a Connective Tissue Attachment to a Dental Implant. M Nevins, ML Nevins, M Camelo, JL Boyesen, DM Kim. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. Vol. 28, No. 2, Resultatet av 15 års forskning På Swedental 2009 lanseras ett unikt implantatsystem från en av världens ledande tillverkare. Resultatet av 15 års forskning och dokumenterade studier visar att den patenterade ytstrukturen: Bevarar marginalt ben Ökar tillväxten av mjukvävnad Ökar den primära stabiliteten Vill du veta mer eller ta del av forskningsresultat och studier? Kontakta någon av oss på Biomain

17 Vetenskapsrådet kommer allt mer att styras av regeringen att stödja forskning inom strategiskt viktiga områden, befarar forskare.»regeringen vill styra forskningen«foto: robert harding/scanpix Vetenskapsrådet (VR) ska omorganiseras, föreslår regeringen. Det är ett hot mot odontologisk forskning, befarar Ulf Lerner, som representerar odontologin i VR. Text: Janet Suslick I regeringens forsknings- och innovationsproposition, som lades fram i oktober förra året lovades en ökning av anslagen med 5 miljarder kronor under åren 2009 till Stora delar av ökningen går till riktade satsningar. Forsknings- och innovationsproppen innehåller ett klart ökat krav på mer tillämpad forskning som i ett kort tidsperspektiv kan skapa exploaterbara resultat, säger Ulf Lerner, professor i oral cellbiologi i Umeå. Men han menar att nya, viktiga, genombrytande kunskaper kommer ur icke-programstyrd forskning, inte ur riktade program som bestäms av politiker. Det låter förstås bra att satsa stora resurser på ett stort problem, men det är mycket mer komplicerat än så att med hjälp av forskning få fram»användbara«data, tycker han.»forskarna tappar mark«nu följer regeringen upp forskningsoch innovationspropositionen med ett förslag om hur Vetenskapsrådet ska styras. Förslaget»Nya regler om Vetenskapsrådet och ämnesråden m m«gick ut på remiss i somras. Regeringen vill minska antalet ledamöter i styrelsen från 13 till nio, och samtidigt krympa andelen ledamöter valda av forskarsamhället. Hittills har åtta av 13 ledamöter varit valda av forskarna, men regeringen föreslår att andelen ska minskas till fem av nio. Förslaget innebär att forskarna tappar mark i styrelsen, säger Ulf Lerner, som är med i vr:s ämnesråd för medicin. Samtidigt blir vi färre personer i ämnesrådet för medicin och i stället för att syssla med strategiska frågor ska vi bedöma ansökningar. svårare för odontologin Ulf Lerner är oroad över att kompetensen minskar inom det breda ämnesområdet medicin som också tandläkartidningen årg 101 nr

18 »Vi är övertygade om att förslaget leder till ökad politisk styrning, minskat forskarinflytande och urholkning av svensk grundforskning.«omfattar odontologi, farmaci och vårdvetenskap om det blir färre representanter. Det gör det ännu svårare för odontologin att få en representant som kan tala för odontologisk forskning, säger han. Forskarna protesterar Tillsammans med 51 andra ledamöter i vr:s fem ämnesråd säger Ulf Lerner, nej till regeringens förslag. Konsekvenserna av förslaget kan bli ödesdigra, skriver forskarna i en debattartikel i Dagens Nyheter med rubrik»nya ministern hotar svensk grundforskning«. Förslaget försämrar förutsättningarna för den grundläggande forskningen i Sverige och för vr:s förankring i forskarsamhället, skriver de.»organisationsförslaget innebär att man frångår vr:s huvuduppgift att stödja grundläggande forskning av högsta kvalitet. Ämnesråden ska i högre grad styras att stödja forskning inom strategiskt viktiga områden. Detta medför fler politikerinitierade strategiska program och mindre fokus på den grundläggande forskningen«, skriver forskarna.»vi är övertygade om att förslaget leder till ökad politisk styrning, minskat forskarinflytande och urholkning av svensk grundforskning.«bred representation viktig Ulf Lerner vill inte att vr ska organiseras om. Organisationen fungerar bra och har forskarnas förtroende, menar han. Det är viktigt med bred representation i ämnesrådet för medicin, och viktigt att även odontologin är representerad, tycker han. I Vetenskapsrådets remissvar till utbildningsdepartementet föreslår vr att en större andel av styrelsens ledamöter väljs av forskarsamhället. vr vill att sex av nio styrelseledamöter ska väljas av forskarsamhället och att tre ska utses av regeringen. vr vill att ämnesråden ska bestå av elva ordinarie ledamöter varav två utses av regeringen och nio väljs av forskarsamhället, i stället för sju enligt regeringens förslag. vr anser att det blir svårare att bedöma i sakfrågor som ämnesrådet ska behandla om den ämnesmässiga bredden i rådet minskar. Fler valda ledamöter ger också bättre förtroende i forskarsamhället, menar vr. n IPS Empress Direct Lättarbetad högestetisk komposit Den enda kompositen som kan kallas Empress! Utomordentliga hanteringsegenskaper Förenklad applicering Naturtrogna färger Fantastisk polerbarhet Ivoclar Vivadent AB ı Dalvägen 14, Solna ı Tel: ı Fax: ı 18 ad_empress_direct_sv tdl tid_aug Tandläkartidningen årg 101 nr

19 LEX MARIA Oftast rätt agerande vid tillbud Tandläkarna är oftast bra på att hantera olika tillbud. Det visar det axplock lex Mariafall som Tandläkartidningen tagit del av. I Tandläkarförbundets skrift»avvikelser lär av misstag, egna och andras«från 2008 sammanfattas 32 anmälningar som kom till Socialstyrelsen i Örebro 2006 och I endast två av fallen gick patienten vidare och anmälde tandläkarna till hsan, Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. I ett fall beslöt Socialstyrelsen att göra en inspektion på kliniken, i ett annat att öka tillsynen hos tandläkaren. Den vanligaste anledningen till lex Mariaanmälningar är nedsväljning av föremål. Elva av de 32 fallen gäller sådana tillbud. Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att anmäla händelser eftersom alla ska lära av det inträffade och för att olyckor eller risker ska kunna undvikas i framtiden. Ingen gör fel med flit det är viktigt att hitta orsaken för att kunna undvika upprepning genom att ändra en rutin, Här presenteras tre lex Mariaanmälningar med kommentarer från Socialstyrelsen och docent Gunilla Nordenram. Svalde avtrycksmaterial Patienten svalde avtrycksmaterial, som senare ledde till tarmvred. Avtrycksmaterialet togs bort genom operation och patienten blev besvärsfri. Vid behandlingen togs avtryck för hel underkäksprotes. Som avtrycksmedel användes silikonbaserat material. Både den behandlande tandläkaren och patienten upplevde avtryckstagningen som besvärlig och tandsköterskan assisterade genom»att öppna upp pats mun med spegel i ena mungipan«. Efter provtagningen hostade patienten kraftigt, hon sköljde munnen och drack vatten. Patienten kom tillbaka till kliniken för att fortsätta behandlingen vid tre tillfällen, den sista drygt tre veckor efter provtagningen. Ett par veckor därefter meddelade anhöriga att patienten hade lagts in på sjukhus och opererats för tarmvred. Klinikchefen kontaktade den behandlande läkaren, som bekräftade diagnosen och berättade att man funnit främmande material i tarmarna, material som bestod av gummi. Enligt den verksamhetsansvarige på kliniken hade avtryckstagningen inte avvikit från det normala. Socialstyrelsen konstaterade att händelser av detta slag är mycket ovanliga. Det fanns inga tecken på att material kommit ner i svalget, vilket innebar att det troligtvis svaldes efter att avtrycket tagits ut. Patienten uppgav inte att hon hade känt något specifikt i halsen, och den som behandlade henne hade ingen anledning att tro att hon svalt ner material. Socialstyrelsen delade den verksamhetsansvariges uppfattning att det är svårt att förändra de rutiner och arbetsmetoder som finns vid provtagning. Det är viktigt att se till så att skeden inte fylls med överskott. Eftersom det silikonbaserade materialet är lättflytande är det möjligt för den assisterande tandsköterskan att fånga upp eventuellt överskottsmaterial med sug. Det inträffade ledde inte till några särskilda åtgärder från Socialstyrelsens sida. Mats Karlsson KOMMENTAR Vid avtryckstagning är det givetvis viktigt att kontrollera att inte onödigt mycket avtrycksmassa används och att överskott sugs bort effektivt. Man kan också av säkerhetsskäl undvika att ha patienten i liggande position. Men även om sådana säkerhetsåtgärder vidtas kan nedsväljning av främmande föremål inträffa, och som i detta fall obemärkt. Gunilla Nordenram Docent ki, Huddinge Bristfällig dokumentation En tvåårig pojke hade slagit i framtänderna i överkäken i en cykelvurpa. Han sov när han kom till kliniken. Han undersöktes av tandhygienist. När han väckts ville han inte röntga tänderna. Tandhygienisten observerade att han hade ett sår på överläppen och att tandköttet var sårigt och blödde kraftigt. Tänderna var rörliga. Tandhygienisten diskuterade fallet på telefon med tandläkaren, som rekommenderade lättuggad föda och att föräldrarna skulle kontakta försäkringsbolag. Tandläkaren undersökte pojken åtta dagar senare och fann»båda tänderna missfärgade«. Han bedömde att tanden 61 hade drabbats av intern resorption. Han beslöt att avvakta med fortsatt behandling och uppmanade pappan att hålla uppsikt efter eventuella tecken på varbildning. Två och en halv vecka senare fick patienten antibiotika på grund av en abscess vid extraherades av misstag. Ett par veckor därefter extraherades 51. Tandläkaren hade en grannrelation till patientens föräldrar och hade blivit konsulterad både som privatperson och som behandlande tandläkare. Detta hade lett till ofullständiga journalanteckningar. Socialstyrelsen konstaterade att det är»av största vikt«att alla uppgifter av betydelse förs in i journalen. Detta skedde inte. Bland annat saknades diagnos eller indikation för förskrivning av antibiotika, doseringen angavs inte, och diagnos för tand 61 saknades. Socialstyrelsen skriver vidare att eftersom pojken sov vid ankomsten till kliniken borde läkare ha konsulterats för att undersöka att han inte hade hjärnskakning. Fyra framtänder var rörliga och blödde kraftigt. Dessa fynd kan indikera käkbensfraktur. Röntgenundersökning borde ha utförts för att se om så var fallet. Patienten undersöktes inte som planerats tre dagar efter cykelolyckan Tandläkartidningen årg 101 nr

20 LEX MARIA utan först efter åtta dagar. Då konstaterade tandläkaren att två tänder var missfärgade. En missfärgning av tandkronan indikerar en blödning i pulpan, vilket ska följas upp. Socialstyrelsen kritiserade också tandhygienisten; hennes kompetensområde omfattar inte att ta ställning till traumaskador på tänder och käkben. Socialstyrelsen beslöt att göra besök på kliniken för att kontrollera kvaliteten på vården. mats karlsson KOMMENTAR Tandhygienisten bedömde patienten när denne kom och behandlingsansvarig tandläkare gav anvisningar per telefon utan att själv undersöka patienten. Ett sovande barn som fått ett trauma mot huvudet borde ha lett till en mera omfattande bedömning. Tandhygienistens observationer kan inte ligga till grund för behandling. Tandläkaren kan visserligen få en preliminär uppfattning om skadans omfattning genom tandhygienistens observationer, men det är tandläkarens ansvar att grunda sina terapibeslut på en egen korrekt genomförd och dokumenterad undersökning. Tandhygienisten har ingen kompetens att fatta terapibeslut i traumafall. Det förefaller som om tandläkaren hade privat underhandskontakt med barnet och hans föräldrar, men överlämnade till pappan att observera tecken på varbildning. Det har i detta fall skett en olycklig sammanblandning av privatkonsultation och professionellt omhändertagande. Detta ledde sannolikt till extraktion av fel tand eftersom tandläkaren vid telefonkontakt med pappan trodde att det var vänster framtand som var svullen och skulle tas bort. gunilla nordenram Docent vid ki, Huddinge Patienten svalde borret Behandlare skulle utföra kronterapi på tand 43. Vid slipningen visade det sig att det borr som tandläkaren skulle använda var för kort och att angränsande tänder förhindrade arbetet. Tandläkaren beslöt därför att dra ut borret något ur chucken. Han kontrollerade att det var stabilt retinerat och påbörjade arbetet. Borret lossnade dock. Tandläkaren kunde inte återfinna borret i munhålan, och kontaktade läkare. Man röntgade patienten. Det visade sig att borret låg i magsäcken. Man beslöt att göra en uppföljande röntgenundersökning tre dagar senare, men innan dess meddelade patienten att borret kommit ut den naturliga vägen. Den verksamhetsansvarige beslöt att borr inte ska»förlängas«på det sätt som gjorts. Efter händelsen köpte man in speciella borr med förlängda skaft. Händelsen inträffade i mars 2007, men rapporterades inte in förrän 7 juni. Socialstyrelsen konstaterade att det inte fanns anledning till några speciella skyddsåtgärder vid det ingrepp som utförts eftersom ett korrekt placerat borr inte ska kunna lossna ur ett vinkelstycke. Tandläkaren förändrade dock borrets retention, vilket ledde till en risk för att det skulle släppa ur sitt fäste. Tandläkaren kontrollerade visserligen att borret satt fast, men då roterade det givetvis inte. När tandläkaren konstaterat att borret lossnat agerade han enligt Socialstyrelsen korrekt och kontaktade omedelbart läkare för konsultation, och patienten remitterades för röntgenundersökning. Socialstyrelsen bedömde att köpet av speciella borr kommer att leda till minskade risker för liknande händelser. mats karlsson KOMMENTAR Tandläkaren handlade helt adekvat och följde folktandvårdens rutiner genom att omedelbart kontakta läkare och remittera för röntenundersökning. En reflektion: Är det inte generellt lång tid mellan att en händelse inträffar och anmälan inkommer till Socialstyrelsen? Varför dröjer man? Handlar det om någon administrativ tidstjuv? gunilla nordenram Docent, ki, Huddinge Vägen till säker anestesi Ultra Safety Plus Ultra Safety Plus är det säkra sättet för behandlaren att lägga bedövning - Före, under och efter injektion. INJEKTION SÄKRAD Septodont är världens största tillverkare av anestetika inom odontologi. Tel: TandläkarTidningen årg 101 nr

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Augusti 1936 Fyra personer inkommer till Maria sjukhus med relativt banala åkommor. Efter behandling avled alla fyra inom en vecka Lex Maria Utredningar visade att

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare LEDARE Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare»jag ser denna proposition som ett tydligt tecken på allas vilja att ha en sammanhållen tandläkarorganisation med ett starkt förbund «roland svensson Ordförande

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad Foto: Mattias Ahlm God tandvård till rimlig kostnad Att ha friska tänder borde vara en självklarhet. Jag får väldigt många brev och samtal från människor som avstår från att gå till tandläkaren av rädsla

Läs mer

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista 2011-09-01 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer

Tandläkare Christer Jonsson

Tandläkare Christer Jonsson Prislista Tandläkare Christer Jonsson Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

40 40 122 Röntgenundersökning, delstatus. 215 215 123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan

40 40 122 Röntgenundersökning, delstatus. 215 215 123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista på Näsets Tandläkargrupp er 1 maj 2015 lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista Friska tänder för livet! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Mobil klinik komplett vårdutbud Mobil utrustning komplett vårdutbud Bärbar utrustning begränsat vårdutbud 2013-03-21 Göran Friman

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR 20110120/kp Sida 1 av 5 TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR Barn har i enlighet med FN:s Barnkonvention 1989, Artikel 24, rätt till hälso -sjuk och tandvård. Barn med

Läs mer

BESLUT. legitimerade tandlakarna Anna Nowak, City Dental, Box 16156, 10324 Stockholm

BESLUT. legitimerade tandlakarna Anna Nowak, City Dental, Box 16156, 10324 Stockholm T.o.lo.fnn Tolo.f'!:llv BESLUT Halso- och sjukvardens Datum Beteckning ansvarsnarnnd Z010-01- 11 HSAN 2009/3907:B 1 ANMALARE Jouko Kallamaa, Granovagen 54, 151 64 Sodertalje ANMALDA legitimerade tandlakarna

Läs mer

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-03-13

BILAGA 1 Datum 2012-03-13 BILAGA 1 Datum 2012-03-13 Dnr Avtalsvillkor för tandvård m.m. För en vårdgivare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och för en tandläkare eller tandhygienist som är verksam

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 877 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista Tandl. Lena Hansson AB

Prislista Tandl. Lena Hansson AB Prislista Tandl. Lena Hansson AB Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Prislista Tandl. Lena Hansson AB

Prislista Tandl. Lena Hansson AB Prislista Tandl. Lena Hansson AB Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 770 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Lars Thureson

Prislista. Tandvårdsteam Lars Thureson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Stina Hellman. Prislista

Stina Hellman. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7)

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) 2014-12-18 RK 2014/113796 1 (7) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Christer Malmberg, 010-730 96 08 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Borås Tandhälsa / Tandläkare Tage Svedensten. Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen. Prislista

Borås Tandhälsa / Tandläkare Tage Svedensten. Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen. Prislista Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 875

Läs mer

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Du nalkas ljuva sommar Så är den äntligen här igen sommaren med ljus, värme och tid för avkoppling.

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Två Tandläkare. Prislista

Två Tandläkare. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet Tandvårdsstödet omfattar alla som bor i Sverige från och med den 1 juli det år hon eller han den fyller 20 år. Det innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot

Läs mer

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!!

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Institutionen för odontologi Namn: Kod: VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Lycka till! VUX övningsfall (15) 1 VUXPROV Svarsformulär s 13 Konstruktionsritning s 14 Förkortningar s 15 Bilagor: OPG +hst Klin foto 6

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Sanei Tandvårdsteam 2014 Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer