THS lathund om utskänkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THS lathund om utskänkning"

Transkript

1 THS lathund om utskänkning Senast uppdaterad Det här är en lathund för att underlätta THS sektionernas arbete när det gäller utskänkningsfrågor

2 Innehåll Sida 2(14) Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Allmänt... 4 Sektionens ansvar... 4 Kassaregister... 5 Personal... 5 Upplåtelseavtal från THS... 5 Väktare... 5 Telefonnummer, kontaktuppgifter och bra hemsidor... 6 Serveringstillstånd... 7 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd... 7 Byte av organisationsnummer eller lokal... 8 Ansökan om permanent tillstånd... 8 Ansökan om tillfällig ändring av permanent tillstånd... 9 Byte av styrelseledamot och/eller firmatecknare Anmälan om ändrade ägarförhållande Anmälan av serveringsansvariga Tidigare erfarenhet av alkoholservering/utbildning vid restaurangskola KTH:s Festregler THS Alkohol- och drogpolicy Sektionens alkoholpolicy och handlingsplan Nollepubrundan Restaurangrapport... 14

3 Bakgrund Sida 3(14) Bakgrund Tillståndsenheten vid Socialtjänstförvaltningen i Stockholms Stad, KTH och THS samarbetar kring serveringstillståndsfrågor för sektioner och projekt. Denna lathund har skapats inom detta samarbete för att underlätta arbetet och minska antalet misstag och fel. THS ansvarar för vidareutveckling och uppdatering av dokumentet. Det upprättades av Erik Edstam, uppdaterades av Karolina Öström av David Björklund av Tomas Hiselius och av Douglas Victor Före 1994 var kunskap om brand- och alkoholfrågor dålig bland studenterna. I det aktiva studentlivet förekom många fester i de lokaler som KTH ställt till studenternas disposition, så kallade sektionslokaler. Sektionslokalernas maximala personantal var inte klassat av brandmyndigheten samt brandlarm saknades i några. Ingen av sektionerna hade serveringstillstånd för alkohol. För att utskänka alkohol i sektionslokalerna krävdes utskänkningstillstånd, enligt Lag om handel med drycker, som började att gälla 1977 (LDH). Tillståndsgivare och tillsynsmyndighet var länsstyrelsen fastställde KTH festregler för sektionslokalerna på Campus Valhallavägen. Alkohollagen kom år 1995 vilket medförde att socialtjänstförvaltningen, tillståndsenheten, blev tillståndsgivare och tillsynsmyndighet. De sektioner som först sökte och fick permanent serveringstillstånd var Datasektionen 1997 och Elektrosektionen Flyg var också tidigt ute med att få permanent serveringstillstånd klassades lokalerna av brandmyndigheten och komplettering av brandlarm gjordes startades säkerhets- och brandutbildning för KTH:s festansvariga teknologer så kallad Diplomerad festansvarigutbildning sökte dåvarande Väg- och Vattensektionen permanent serveringstillstånd med kretsen hela THS. De fick avslag men de överklagade beslutet till länsrätten. Länsrätten godkände krets sektionsmedlem med medföljande gäst. Domen fastställdes av Kammarrätten sökte dåvarande Väg- och Vattensektionen permanent serveringstillstånd för sektionsmedlem med medföljande gäst med serveringstid till kl I förslag till beslut från tillståndsenheten stod: Servering får ske till kl under förutsättning att det finns två inhyrda ordningsvakter på plats. KTH hjälpte teknologerna med svaret. KTH:s stationära väktare skickades på ordningsvaktutbildning. Tillståndsenhetens beslut och villkor blev: o KTH:s regler för fester skall följas o Vid fest för mer än 150 personer skall två ordningsvakter finnas på plats i festlokalen förutom KTH:s väktare. o Vid fest för mindre än 150 personer räcker det med att KTH:s ordinarie väktare, som har ordningsvaktförordnande, gör tillsyn och att serveringsansvarig eller festansvarig kan larma dem om behov uppstår.

4 Allmänt Sida 4(14) Gäller ej efter 1 dec 2011 på grund av en ny lag RPSFS 2010:8 (se separat punkt nedan). År 2003 kom krav på att serveringsansvariga har STAD-utbildning för de sektioner som fick nya permanenta serveringstillstånd. Pilotprojekt med STAD-utbildning för serveringsansvariga på KTH våren Anledning till att KTH valdes som pilotprojekt berodde bl. a. på att KTH:s ledning aktivt ställde krav på festansvarig samt kontrollerade att reglerna följdes beslut från tillståndsenheten att serveringsansvarig skall vara STADutbildad kom att gälla alla permanenta serveringstillstånd med sluttid efter kl och krets medlem plus gäst, samt alla nya permanenta tillstånd permanentades STAD-utbildning på KTH. 1/ antogs en ny alkohollag vilket innebär bland annat att serveringsansvariga måste vara 20 år fyllda. 1/ började Rikspolisens föreskrift och allmänna råd om ordningsvakt att gälla, RPSFS 2010:8. I föreskriftens 9 paragraf 1 föreskrivs vilken uniform en ordningsvakt skall bära. Detta medför att en väktare i väktaruniform aldrig kan agera som ordningsvakt efter 1 december Övergångsregler medger att väktare som hade ordningsvaktförordnande med bricka 1 december 2010 kan agera som ordningsvakt med bricka i bevakningsuniform till 1 december KTHs stationära väktare kommer fortsättningsvis att agera som väktare vid festkontroll av anmäld fest i sektionslokal. Om uppkommen situation före 1 december 2012 kräver ordningsvakt och KTHs väktare saknar befogenhet att agera som ordningsvakt skall polis kallas till platsen. Efter 1 december 2012 när uppkommen situation kräver ordningsvakt skall polis kallas till platsen. Detta enligt samråd med Tillståndsenheten seprerades THS pärm om alkohol som istället blev en samling med sektionernas dokument relaterade till alkoholservering och THS lathund gjorde sitt intåg som detta dokument. Allmänt Sektionens ansvar Tillståndshavaren, berörd THS-sektion, ansvarar vid varje givet tillfälle för att alkohollagen, serveringstillståndet, KTH:s festregler och THS policydokument efterföljs. Samtliga dokument återfinns bland bilagorna och uppdaterade versioner finns att hämta på Internet. Respektive sektion ansvarar för att bilagorna hålls uppdaterade. Konstaterat brott mot alkohollagen kan innebära att serveringstillståndet återkallas. I ett sådant läge äger organisationen under tre års tid ingen rätt att inneha ett nytt serveringstillstånd. Barpersonalen är personligt ansvarig för sitt eget agerande och kan straffas individuellt. Enligt alkohollagen innebär begreppet servering att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. Enligt samma lag får servering inte ske utan serveringstillstånd. Vid servering får inte heller priset vara lägre än inköpspriset och som riktmärke brukar anges att ett påslag

5 Allmänt Sida 5(14) av ca 25 % är nödvändigt. Vid servering krävs vidare att lagad mat finns att tillhandahålla (praxis är att minst tre typer av maträtter måste finnas tillgängliga). Kravet på lagad mat är uppfyllt om det finns tre olika frysta maträtter som värms i mikrovågsugn.tillstånd för slutet sällskap kräver inte tillgång till restaurangkök. Mer information gällande praxis kring alkohollagen går att läsa på Serveringsansvarig eller den som är ansvarig för serveringstillståndet måste alltid finnas på plats när baren är öppen. Kassaregister Sektionerna är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att sektionerna inte är tvungna att ha certifierade kassaregister. Detta betyder inte att sektionerna är befriade från att slå in varor i kassa eller att alltid ge kvitto. Personal Vid servering är det endast medlemmar i den serverande organisationen, eller personer anställda hos densamma, som har rätt att arbeta. En sektionslokal kan delas av flera sektioner vilket medför att en av sektionerna står för tillståndet men serveringsansvarig kan vara från berördasektionen som ingår i sektionslokalen. Ordförande från den sektions som har serveringstillståndet anmälar de personer som kan vara serveringsansvariga från berörda sektioner i det fall flera sektioner delar på sektionslokalen. Upplåtelseavtal från THS Det ska finnas ett avtal med THS som ger er dispositionsrätt till er sektionslokal. Det skall vara underskrivet av sektionsordförande, sektionslokalsansvarig (om sådan finns), studiesocialt ansvarig på THS och Lokalplaneringsenheten på KTH och fås genom att kontakta studiesocialt ansvarig på THS,. Detta ska förnyas vid varje tillfälle då ny sektionsordförande väljs. Det här gäller inte IsT samt IsH. Väktare Campus Valhallavägen Väktarna på Campus Valhallavägen har stationära väkare alla nätter. Vid akut händels: Ring KTH:s larmnummer på (giltigt dygnet runt). Vid ej akut händelse: (går till väktarnas sökare och är giltigt ) I det fall väktarna är upptagna så kan det dröja innan de ringer tillbaka om ni söker via sökaren. Ringer ni via 7700 så kommer de till er hjälp inom några minuter. Stå på er om inte operatören vill skicka er begäran vidare till väktarna.

6 Allmänt Sida 6(14) Campus Kista För att få kontakt med väktare på Campus Kista, ring KTH:s larmnummer på och be att SU:s väktare ringer upp er. Stå på er om inte operatören vill skicka er begäran vidare till väktarna. Campus Telge/Campus Haninge Campus Telge har ingen stationär väktare, så vid akut händelse är det 112 och polis som gäller. Telefonnummer, kontaktuppgifter och bra hemsidor THS Ansvarig för frågor gällande sektionernas serveringstillstånd hos THS är studiesocialt ansvarig som nås på eller telefon THS hemsida har adressen KTH:s säkerhetschef Information som skall sändas direkt till KTH skickas med fördel till säkerhetschef Lena Edvardsson som går att nå på e-post eller telefon Tillståndsenheten Samtliga blanketter från Tillståndsenheten går att nå på Kontaktperson på Tillståndsenheten när det gäller studentpubar är Carina Cutlip Ofta kan dock frågor besvaras av studiesocialt ansvarig på THS (, ), så hör av er först dit. Har ni frågor till Carina, samla ihop flera frågor på en gång och skicka till henne en gång. Miljöförvaltningens Livsmedelskontroll För att få lokalen godkänd: telefon (växel). Skatteverket För att skaffa registreringsbevis för ideell förening; ring Patent och registreringsverket Kronofogdemyndigheten För att ta fram register på styrelsen:

7 Serveringstillstånd Sida 7(14) Alkohollagen Alkohollagen i sin helhet går att läsa på och rättspraxis kring lagen går att läsa på Serveringstillstånd Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd För slutet sällskap Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap krävs för sektioner som inte har permanent serveringstillstånd i sin sektionslokal eller om sektionen vill ha servering i en lärosal. Söker man tillstånd vid flera tillfällen för samma lokal skall tillståndsenhetens skrivning ha genomförts med godkännt resultat. För fest i lärosal/annan KTH lokal krävs även dispens från KTH som skall bifogas med tillståndsansökan. Lokal med permanent tillstånd Sektioner med permanent serveringstillstånd söker tillfälligt utökat serveringstillstånd. Ansökan omfattar endast ett tillfälle per ansökan. Tillstånd för tillfällig utökad servering kan man endast få 10 gånger per år och permanent serveringstillstånd. Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd har 10 dagars handläggningstid, så se till att vara ute i god tid. Lokal utan permanent tillstånd Tillståndet kostar kr. Ett slutet sällskap är en begränsad krets där serveringsansvarig i förväg vet vem som kommer till festen. Lokalen får inte var öppen för insläpp av nya gäster som inte finns på listan under festen. Anmälningslistan ska vara tillgänglig för tillståndsenheten fyra arbetsdagar innan evenemanget. Ibland kräver Tillståndsenheten all listan skall skickas in, ibland räcker det med att listan finns på plats i lokalen när serverinsgen sker. När krav ställts på att anmälningslistan lämnas in till tillståndsenheten kan inga nya namn läggas till efter att den är inskickad. Blankett för Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap finns på O/#Serveringstillstand. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner. För allmänheten i max 3 dagar Denna ansökan kommer att gå på remiss till polisen och Miljöförvaltningen och har en handläggningstid på en månad. Intyget från Miljöförvaltningen har också en handläggningstid på en månad. Blankett Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten, högst 3 dagar finns på O/#Serveringstillstand. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner.

8 Serveringstillstånd Sida 8(14) Inskaffande av intyg och efterfrågade uppgifter Registreringsbevis. Fås från Skatteverket. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan nyregistrering/ändringsanmälan till patent- och registreringsverket (PRV, bifogas. Om ändringsanmälan inlämnas måste även eventuell generalfullmakt bifogas. Godkännande för livsmedelshantering i lokalen. Är lokalen under byggnation kan förhandsbeskedet inledningsvis insändas. Detta skall redovisas för Miljöförvaltningen: o Beskrivning av verksamheten samt verksamhetsinnehavare och lager. (nyckelord: värma mat, koka pasta, slutet sällskap.) Mat och dryckesutbud. Intyg om erfarenhet av alkoholservering eller STAD-utbildning. Upplåtelseavtal från THS gäller sektionslokal eller lokal i Kårhuset Nymble. Om ansökan gäller lärosal eller utomhusområde så är det ett godkännande från KTH som skall bifogas. Planritning i A4-format (för lokal på KTH fås dessa av säkerhetschef Lena Edvardsson Beskrivning av evenemanget. Byte av organisationsnummer eller lokal Räknas som nyetablering, vilket medför att samtliga krav och samma vid "Ansökan om permanent tillstånd" skall uppfyllas. Ansökan om permanent tillstånd Att söka ett permanent tillstånd tar ungefär tre månader och blankett Ansökan om nytt tillstånd och ägarskifte finns på Foretagare-L-O/#Serveringstillstand. Tillståndsenheten kommer att fråga efter Tidigare erfarenhet STAD-utbildning THS pärm om utskänkning Har sektionen en handlingsplan kopplad till THS:s alkoholpolicy så skicka med den. De som tecknar firman och klubbmästare ( ordförande + en person t ex klubbmästaren) ska skriva Tillståndsenhetens skrivning, Kunskapsprov i alkohollagen, med godkänt resultat. Dessa personer skall även enligt KTHs festregler vara STAD-utbildade. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner. Inskaffande av intyg och efterfrågade uppgifter Registreringsbevis. Fås från Skatteverket. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan i avvaktan på detta nyregistrering/ändringsanmälan till patent- och registreringsverket (PRV, bifogas. Om ändringsanmälan inlämnas måste även eventuell generalfullmakt bifogas.

9 Serveringstillstånd Sida 9(14) Hos skattemyndigheten registrerad skatte- och avgiftsanmälan. Sektionen är en ideell förening och skall därför bifoga: o Styrelsens sammansättning: Namn och personnummer. o Valprotokoll o Stadga för sektionen och THS samt ev. reglemente. o Verksamhetsberättelse Upplåtelseavtal från THS för lokalen samt beslut från THS styrelse. Fås av studiesocialt ansvarig på THS,. Firmatecknares tidigare erfarenhet av alkoholservering/stad-utbildning. Egen blankett. Godkännande för livsmedelshantering i lokalen, är lokalen under byggnation kan förhandsbeskedet inledningsvis insändas. Dessa saker skall redovisas: o Beskrivning av verksamheten samt verksamhetsinnehavare och lager. (nyckelord: micro.) o Tidsplan. Poängteras bör att denna process kan ta lång tid. Planritning i A4 format över lokalen med markerad serveringsyta. Ritning som visar Räddningstjänstens klassning av max antal personer. Anmälan om serveringsansvarig personal. Egen blankett. Verksamhetsinriktning. Bifoga uppgifter om matutbud etc. Kort beskrivning samt menyn (minst 3 olika kategorier av rätter). Kvitto på erlagd avgift för ansökan. Komplettering av övriga handlingar kan göras i efterhand. Var dock noggrann med att uppge avsändare samt vilken sektion kompletteringen gäller. Ritningar fås av KTH:s säkerhetschef Lena Edvardsson Ansökan om tillfällig ändring av permanent tillstånd Detta görs vid tillställningar som ställer krav på större yta, annan KTH lokal, utökad krets, servering till allmänhet eller utökad serveringstid. Detta kan göras högst 10 ggr per år och lokal. Blankett Ansökan om tillfällig förändring i tillstånd finns på O/#Serveringstillstand. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner. Sök tillstånd från KTH om ni ska söka tillstånd för utökad yta, annan KTH lokal, serveringstid eller till allmänheten. Ett sådant tillstånd skall sökas hos Lena Edvardsson och skall bifogas med tillståndsansökan.

10 Sida 10(14) o Vid större yta skall detaljskiss av området, som ska sitta ihop med befintligt område, bifogas. Denna ska visa alla detaljer med in- och utgångar, avspärrningar och liknande. o Utökad serveringstid innebär oftast servering till 05:00. o Utökat serveringstillstånd för allmänhet, Är allmänheten välkommen skall tillstånd från KTH sökas. Till exempel Valborgsrundan. o Privat fest i sektionslokal är ej tillåtet. Skicka ansökan till Tillståndsenheten och räkna med minst tio arbetsdagars handläggningstid. Kopia av Tillstånd för tillfällig ändring skall bifogas Festanmälan som lämnas till Lokalservice. Utökad krets krävs när andra sektioner skall närvara vid en fest och då utgör > 50 % av gästerna, eller när man exempelvis har före detta studenter på besök. o Exempel på utökade kretsar kan vara annan sektion sektionen + gästlista (listan med ej THS-medlem måste skickas in 4 arbetsdagar innan festen om inte alla är teknologer annars ska den bara finnas i lokalen) sektionen + annan sektion "THS-medlemmar" (detta ges endast till Nollepubrundan, se flik 10.)

11 Byte av styrelseledamot och/eller firmatecknare Sida 11(14) Byte av styrelseledamot och/eller firmatecknare Personer med betydande inflytande, PBI är styrelsemedlemmar och firmatecknare (ordförande och oftast någon mer). Vid styrelseskifte, eller annat skifte som påverkar vilka som är PBI åligger det sektionens firmatecknare att 1. skicka blanketten Anmälan om ändrade ägarförhållande till Tillståndsenheten 2. skicka blanketten Anmälan om serveringsansvariga till Tillståndsenheten 3. skriva under nytt upplåtelseavtal med THS 4. uppdatera listan med behöriga personer för att göra festanmälan hos KTH, listan skickas till KTH:s säkerhetschef Lena Edvardsson 5. ordföranden skall skriftligen anmäla till KTH enl. punkt 16 i KTH:s festregler (http://intra.kth.se/regelverk/lokalforsorjning/ordningsregler/fester-i-kth-slokaler ) om denne låter serveringsansvarig personal öppna baren vid ej föranmäld fest, listan skall skickas listan skickas till KTH:s säkerhetschef Lena Edvardsson Samtliga blanketter finns på Foretagare-L-O/#Serveringstillstand. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner. Två ansvariga från sektionen (firmatecknare/klubbmästare) måste skriva tillståndsenhetens prov. Inom två månader från dess att de är valda. Dessutom kräver KTH att ordförande även går STAD-utbildning. Styrelsens samtliga ledamöter måste sakna anteckningar om restföringar hos kronofogden, (ta fram eget intyg), får inte finnas i belastningsregistret (kontrolleras av tillståndsenheten) samt måste vara 20 år gammal. Hela styrelsen ska även ha läst igenom denna pärm för att veta vilket ansvar de har åtagit sig kring serveringstillståndet. Anmälan om ändrade ägarförhållande Denna blankett skall fyllas i varje gång det har skett nyval i sektionsstyrelsen och skickas in omedelbart till tillståndsenheten. Till denna blankett skall följande dokument bifogas, enligt instruktioner för sökande av nytt tillstånd: tidigare erfarenhet av alkoholservering samt dispositionsrätt till lokal. Anmälan av serveringsansvariga När utskänkning av alkohol sker ska alltid den serveringsansvariga antingen vara anmäld som serveringsansvarig eller firmatecknare. Serveringsansvarig måste också alltid vara STAD-utbildad. Denna anmälan ska göras så snart denna krets har ändrats, exempelvis efter val av klubbmästare, mottagningsansvariga etc. Denna lista måste även skickas till KTH. Antingen går man KTH:s utbildning eller så går man Stockholms Stads utbildning. Är man inte anmäld till Tillståndsenhetens register får man inte vara serveringsansvarig.

12 KTH:s Festregler Sida 12(14) Tidigare erfarenhet av alkoholservering/utbildning vid restaurangskola Här efterfrågas ägarnas (det vill säga firmatecknarnas) tidigare erfarenhet av alkoholservering och/eller utbildning vid restaurangskola. Observera att uppgifterna skall vara styrkta och att det skall ha varit fråga om erfarenhet där anställningsförhållande förelegat. Det skall även framgå av intygen/betygen vad den huvudsakliga sysselsättningen varit, tidsperiod och sysselsättningsgrad. Använd gärna bifogad meritförteckning. STAD-utbildning krävs av sektionsordförande och serveringsansvarig personal. Om de inte har denna utbildning så ska de gå den så fort som möjligt. Kan de inte gå på den studentanpassade utbildningen som hålls en gång i början av varje termin får man gå på den utbildning som hålls av Stockholm Stad. För mer information om den se KTH:s Festregler KTH:s festregler skall följas vid alla fester i KTH:s lokaler, t.ex. sektionslokaler. Dessa regler uppdateras kontinuerligt och senaste versionen går alltid att hitta i KTHhandboken på nätet. KTH:s festregler går att nå på THS Alkohol- och drogpolicy THS Alkoholpolicy har fastställts av Kårfullmäktige för att främja en sund inställning till alkohol bland THS medlemmar. Den skall följas på alla arrangemang som ordnas inom THS. Där räknas in sektionsfester, klubbmästerifester och fester för föreningar i sektionen eller kåren. THS:s alkohol- och drogpolicy går att nå på pdf. Sektionens alkoholpolicy och handlingsplan Det är ett önskemål från KTH att varje sektion utarbetar en handlingsplan som konkret beskriver hur sektionen skall arbeta för att leva upp till THS alkoholpolicy. Nollepubrundan Nollepubrundan är en återkommande händelse varje år i samband med mottagningen. Då öppnar många sektioner dörrarna till sina sektionslokaler och släpper in även andra sektioners medlemmar. Det ger att alla deltagande sektioner måste söka utökat tillstånd för att få in alla som vill hälsa på sina vänsektioner. Ansökan skickas in av respektive sektion till mottagningsansvarig på THS i god tid före nollepubrundan (gärna innan sommaruppehållet). THS skickar sen in alla ansökningar samlat till Tillståndsenheten.

13 Nollepubrundan Sida 13(14) Sektion med permanent tillstånd söker Tillfälligt utökad krets för allmänhet (THS-medlem). Kostnad 400 kr. Sektion utan serveringstillstånd söker Tillfälligt serveringstillstånd för allmänhet (THS-medlem). Kostnad 3200 kr. Vid avspärrning av Osquars backe med utomhusservering: 1. Dispensansökan ställs till Säkerhetschef vid KTH. 2. Om svaret blev ja söker en av berörda sektioner (CL/W eller E/MiT) Tillfälligt utökad krets för allmänhet (THS-medlem). Kravet från Tillståndsenheten är två förordnade ordningsvakter på plats i Osquars backe. KTH beställer en extra godkänd KTH-väktare denna kväll. Det betyder att det kommer att finnas en väktare som endast har till uppgift att serva sektionslokalerna. Dessutom kommer de ordinarie väktarna att finnas att tillgå om behov uppstår. Nollepubrundan slutar kl oavsett vad som står i serveringstillståndet. Med THS-medlem menas teknolog med giltigt THS-kort eller nollesymbol. Denna krets kan man endast söka för till Nollepubrundan.

14 Nollepubrundan Sida 14(14) RESTAURANGRAPPORT Som innehavare av ett permanent serveringstillstånd har man skyldighet att en gång om året lämna in en restaurangrapport. Information om hur detta går till finns på: Där finns även en pdf-fil med en detajerad beskrivning om hur en restaurangrapport ska lämnas in.

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN... 17 BILAGA 2 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE...18 BILAGA 3 - ÄSKAN...19 BILAGA 4 - UTLÄGG... 20 BILAGA 5 - PROTOKOLL...

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN... 17 BILAGA 2 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE...18 BILAGA 3 - ÄSKAN...19 BILAGA 4 - UTLÄGG... 20 BILAGA 5 - PROTOKOLL... Kårhandboken 2012 INNEHÅLL OM KÅRHANDBOKEN... 4 DOKUMENT SOM FÅR ALLT ATT FUNGERA...5 SEKTIONER/UTSKOTT...5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...5 ÄSKAN OM BUDGET...5 FÖRENINGAR...5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...5 ÄSKAN

Läs mer