THS lathund om utskänkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THS lathund om utskänkning"

Transkript

1 THS lathund om utskänkning Senast uppdaterad Det här är en lathund för att underlätta THS sektionernas arbete när det gäller utskänkningsfrågor

2 Innehåll Sida 2(14) Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Allmänt... 4 Sektionens ansvar... 4 Kassaregister... 5 Personal... 5 Upplåtelseavtal från THS... 5 Väktare... 5 Telefonnummer, kontaktuppgifter och bra hemsidor... 6 Serveringstillstånd... 7 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd... 7 Byte av organisationsnummer eller lokal... 8 Ansökan om permanent tillstånd... 8 Ansökan om tillfällig ändring av permanent tillstånd... 9 Byte av styrelseledamot och/eller firmatecknare Anmälan om ändrade ägarförhållande Anmälan av serveringsansvariga Tidigare erfarenhet av alkoholservering/utbildning vid restaurangskola KTH:s Festregler THS Alkohol- och drogpolicy Sektionens alkoholpolicy och handlingsplan Nollepubrundan Restaurangrapport... 14

3 Bakgrund Sida 3(14) Bakgrund Tillståndsenheten vid Socialtjänstförvaltningen i Stockholms Stad, KTH och THS samarbetar kring serveringstillståndsfrågor för sektioner och projekt. Denna lathund har skapats inom detta samarbete för att underlätta arbetet och minska antalet misstag och fel. THS ansvarar för vidareutveckling och uppdatering av dokumentet. Det upprättades av Erik Edstam, uppdaterades av Karolina Öström av David Björklund av Tomas Hiselius och av Douglas Victor Före 1994 var kunskap om brand- och alkoholfrågor dålig bland studenterna. I det aktiva studentlivet förekom många fester i de lokaler som KTH ställt till studenternas disposition, så kallade sektionslokaler. Sektionslokalernas maximala personantal var inte klassat av brandmyndigheten samt brandlarm saknades i några. Ingen av sektionerna hade serveringstillstånd för alkohol. För att utskänka alkohol i sektionslokalerna krävdes utskänkningstillstånd, enligt Lag om handel med drycker, som började att gälla 1977 (LDH). Tillståndsgivare och tillsynsmyndighet var länsstyrelsen fastställde KTH festregler för sektionslokalerna på Campus Valhallavägen. Alkohollagen kom år 1995 vilket medförde att socialtjänstförvaltningen, tillståndsenheten, blev tillståndsgivare och tillsynsmyndighet. De sektioner som först sökte och fick permanent serveringstillstånd var Datasektionen 1997 och Elektrosektionen Flyg var också tidigt ute med att få permanent serveringstillstånd klassades lokalerna av brandmyndigheten och komplettering av brandlarm gjordes startades säkerhets- och brandutbildning för KTH:s festansvariga teknologer så kallad Diplomerad festansvarigutbildning sökte dåvarande Väg- och Vattensektionen permanent serveringstillstånd med kretsen hela THS. De fick avslag men de överklagade beslutet till länsrätten. Länsrätten godkände krets sektionsmedlem med medföljande gäst. Domen fastställdes av Kammarrätten sökte dåvarande Väg- och Vattensektionen permanent serveringstillstånd för sektionsmedlem med medföljande gäst med serveringstid till kl I förslag till beslut från tillståndsenheten stod: Servering får ske till kl under förutsättning att det finns två inhyrda ordningsvakter på plats. KTH hjälpte teknologerna med svaret. KTH:s stationära väktare skickades på ordningsvaktutbildning. Tillståndsenhetens beslut och villkor blev: o KTH:s regler för fester skall följas o Vid fest för mer än 150 personer skall två ordningsvakter finnas på plats i festlokalen förutom KTH:s väktare. o Vid fest för mindre än 150 personer räcker det med att KTH:s ordinarie väktare, som har ordningsvaktförordnande, gör tillsyn och att serveringsansvarig eller festansvarig kan larma dem om behov uppstår.

4 Allmänt Sida 4(14) Gäller ej efter 1 dec 2011 på grund av en ny lag RPSFS 2010:8 (se separat punkt nedan). År 2003 kom krav på att serveringsansvariga har STAD-utbildning för de sektioner som fick nya permanenta serveringstillstånd. Pilotprojekt med STAD-utbildning för serveringsansvariga på KTH våren Anledning till att KTH valdes som pilotprojekt berodde bl. a. på att KTH:s ledning aktivt ställde krav på festansvarig samt kontrollerade att reglerna följdes beslut från tillståndsenheten att serveringsansvarig skall vara STADutbildad kom att gälla alla permanenta serveringstillstånd med sluttid efter kl och krets medlem plus gäst, samt alla nya permanenta tillstånd permanentades STAD-utbildning på KTH. 1/ antogs en ny alkohollag vilket innebär bland annat att serveringsansvariga måste vara 20 år fyllda. 1/ började Rikspolisens föreskrift och allmänna råd om ordningsvakt att gälla, RPSFS 2010:8. I föreskriftens 9 paragraf 1 föreskrivs vilken uniform en ordningsvakt skall bära. Detta medför att en väktare i väktaruniform aldrig kan agera som ordningsvakt efter 1 december Övergångsregler medger att väktare som hade ordningsvaktförordnande med bricka 1 december 2010 kan agera som ordningsvakt med bricka i bevakningsuniform till 1 december KTHs stationära väktare kommer fortsättningsvis att agera som väktare vid festkontroll av anmäld fest i sektionslokal. Om uppkommen situation före 1 december 2012 kräver ordningsvakt och KTHs väktare saknar befogenhet att agera som ordningsvakt skall polis kallas till platsen. Efter 1 december 2012 när uppkommen situation kräver ordningsvakt skall polis kallas till platsen. Detta enligt samråd med Tillståndsenheten seprerades THS pärm om alkohol som istället blev en samling med sektionernas dokument relaterade till alkoholservering och THS lathund gjorde sitt intåg som detta dokument. Allmänt Sektionens ansvar Tillståndshavaren, berörd THS-sektion, ansvarar vid varje givet tillfälle för att alkohollagen, serveringstillståndet, KTH:s festregler och THS policydokument efterföljs. Samtliga dokument återfinns bland bilagorna och uppdaterade versioner finns att hämta på Internet. Respektive sektion ansvarar för att bilagorna hålls uppdaterade. Konstaterat brott mot alkohollagen kan innebära att serveringstillståndet återkallas. I ett sådant läge äger organisationen under tre års tid ingen rätt att inneha ett nytt serveringstillstånd. Barpersonalen är personligt ansvarig för sitt eget agerande och kan straffas individuellt. Enligt alkohollagen innebär begreppet servering att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. Enligt samma lag får servering inte ske utan serveringstillstånd. Vid servering får inte heller priset vara lägre än inköpspriset och som riktmärke brukar anges att ett påslag

5 Allmänt Sida 5(14) av ca 25 % är nödvändigt. Vid servering krävs vidare att lagad mat finns att tillhandahålla (praxis är att minst tre typer av maträtter måste finnas tillgängliga). Kravet på lagad mat är uppfyllt om det finns tre olika frysta maträtter som värms i mikrovågsugn.tillstånd för slutet sällskap kräver inte tillgång till restaurangkök. Mer information gällande praxis kring alkohollagen går att läsa på Serveringsansvarig eller den som är ansvarig för serveringstillståndet måste alltid finnas på plats när baren är öppen. Kassaregister Sektionerna är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att sektionerna inte är tvungna att ha certifierade kassaregister. Detta betyder inte att sektionerna är befriade från att slå in varor i kassa eller att alltid ge kvitto. Personal Vid servering är det endast medlemmar i den serverande organisationen, eller personer anställda hos densamma, som har rätt att arbeta. En sektionslokal kan delas av flera sektioner vilket medför att en av sektionerna står för tillståndet men serveringsansvarig kan vara från berördasektionen som ingår i sektionslokalen. Ordförande från den sektions som har serveringstillståndet anmälar de personer som kan vara serveringsansvariga från berörda sektioner i det fall flera sektioner delar på sektionslokalen. Upplåtelseavtal från THS Det ska finnas ett avtal med THS som ger er dispositionsrätt till er sektionslokal. Det skall vara underskrivet av sektionsordförande, sektionslokalsansvarig (om sådan finns), studiesocialt ansvarig på THS och Lokalplaneringsenheten på KTH och fås genom att kontakta studiesocialt ansvarig på THS,. Detta ska förnyas vid varje tillfälle då ny sektionsordförande väljs. Det här gäller inte IsT samt IsH. Väktare Campus Valhallavägen Väktarna på Campus Valhallavägen har stationära väkare alla nätter. Vid akut händels: Ring KTH:s larmnummer på (giltigt dygnet runt). Vid ej akut händelse: (går till väktarnas sökare och är giltigt ) I det fall väktarna är upptagna så kan det dröja innan de ringer tillbaka om ni söker via sökaren. Ringer ni via 7700 så kommer de till er hjälp inom några minuter. Stå på er om inte operatören vill skicka er begäran vidare till väktarna.

6 Allmänt Sida 6(14) Campus Kista För att få kontakt med väktare på Campus Kista, ring KTH:s larmnummer på och be att SU:s väktare ringer upp er. Stå på er om inte operatören vill skicka er begäran vidare till väktarna. Campus Telge/Campus Haninge Campus Telge har ingen stationär väktare, så vid akut händelse är det 112 och polis som gäller. Telefonnummer, kontaktuppgifter och bra hemsidor THS Ansvarig för frågor gällande sektionernas serveringstillstånd hos THS är studiesocialt ansvarig som nås på eller telefon THS hemsida har adressen KTH:s säkerhetschef Information som skall sändas direkt till KTH skickas med fördel till säkerhetschef Lena Edvardsson som går att nå på e-post eller telefon Tillståndsenheten Samtliga blanketter från Tillståndsenheten går att nå på Kontaktperson på Tillståndsenheten när det gäller studentpubar är Carina Cutlip Ofta kan dock frågor besvaras av studiesocialt ansvarig på THS (, ), så hör av er först dit. Har ni frågor till Carina, samla ihop flera frågor på en gång och skicka till henne en gång. Miljöförvaltningens Livsmedelskontroll För att få lokalen godkänd: telefon (växel). Skatteverket För att skaffa registreringsbevis för ideell förening; ring Patent och registreringsverket Kronofogdemyndigheten För att ta fram register på styrelsen:

7 Serveringstillstånd Sida 7(14) Alkohollagen Alkohollagen i sin helhet går att läsa på och rättspraxis kring lagen går att läsa på Serveringstillstånd Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd För slutet sällskap Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap krävs för sektioner som inte har permanent serveringstillstånd i sin sektionslokal eller om sektionen vill ha servering i en lärosal. Söker man tillstånd vid flera tillfällen för samma lokal skall tillståndsenhetens skrivning ha genomförts med godkännt resultat. För fest i lärosal/annan KTH lokal krävs även dispens från KTH som skall bifogas med tillståndsansökan. Lokal med permanent tillstånd Sektioner med permanent serveringstillstånd söker tillfälligt utökat serveringstillstånd. Ansökan omfattar endast ett tillfälle per ansökan. Tillstånd för tillfällig utökad servering kan man endast få 10 gånger per år och permanent serveringstillstånd. Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd har 10 dagars handläggningstid, så se till att vara ute i god tid. Lokal utan permanent tillstånd Tillståndet kostar kr. Ett slutet sällskap är en begränsad krets där serveringsansvarig i förväg vet vem som kommer till festen. Lokalen får inte var öppen för insläpp av nya gäster som inte finns på listan under festen. Anmälningslistan ska vara tillgänglig för tillståndsenheten fyra arbetsdagar innan evenemanget. Ibland kräver Tillståndsenheten all listan skall skickas in, ibland räcker det med att listan finns på plats i lokalen när serverinsgen sker. När krav ställts på att anmälningslistan lämnas in till tillståndsenheten kan inga nya namn läggas till efter att den är inskickad. Blankett för Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap finns på O/#Serveringstillstand. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner. För allmänheten i max 3 dagar Denna ansökan kommer att gå på remiss till polisen och Miljöförvaltningen och har en handläggningstid på en månad. Intyget från Miljöförvaltningen har också en handläggningstid på en månad. Blankett Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten, högst 3 dagar finns på O/#Serveringstillstand. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner.

8 Serveringstillstånd Sida 8(14) Inskaffande av intyg och efterfrågade uppgifter Registreringsbevis. Fås från Skatteverket. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan nyregistrering/ändringsanmälan till patent- och registreringsverket (PRV, bifogas. Om ändringsanmälan inlämnas måste även eventuell generalfullmakt bifogas. Godkännande för livsmedelshantering i lokalen. Är lokalen under byggnation kan förhandsbeskedet inledningsvis insändas. Detta skall redovisas för Miljöförvaltningen: o Beskrivning av verksamheten samt verksamhetsinnehavare och lager. (nyckelord: värma mat, koka pasta, slutet sällskap.) Mat och dryckesutbud. Intyg om erfarenhet av alkoholservering eller STAD-utbildning. Upplåtelseavtal från THS gäller sektionslokal eller lokal i Kårhuset Nymble. Om ansökan gäller lärosal eller utomhusområde så är det ett godkännande från KTH som skall bifogas. Planritning i A4-format (för lokal på KTH fås dessa av säkerhetschef Lena Edvardsson Beskrivning av evenemanget. Byte av organisationsnummer eller lokal Räknas som nyetablering, vilket medför att samtliga krav och samma vid "Ansökan om permanent tillstånd" skall uppfyllas. Ansökan om permanent tillstånd Att söka ett permanent tillstånd tar ungefär tre månader och blankett Ansökan om nytt tillstånd och ägarskifte finns på Foretagare-L-O/#Serveringstillstand. Tillståndsenheten kommer att fråga efter Tidigare erfarenhet STAD-utbildning THS pärm om utskänkning Har sektionen en handlingsplan kopplad till THS:s alkoholpolicy så skicka med den. De som tecknar firman och klubbmästare ( ordförande + en person t ex klubbmästaren) ska skriva Tillståndsenhetens skrivning, Kunskapsprov i alkohollagen, med godkänt resultat. Dessa personer skall även enligt KTHs festregler vara STAD-utbildade. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner. Inskaffande av intyg och efterfrågade uppgifter Registreringsbevis. Fås från Skatteverket. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan i avvaktan på detta nyregistrering/ändringsanmälan till patent- och registreringsverket (PRV, bifogas. Om ändringsanmälan inlämnas måste även eventuell generalfullmakt bifogas.

9 Serveringstillstånd Sida 9(14) Hos skattemyndigheten registrerad skatte- och avgiftsanmälan. Sektionen är en ideell förening och skall därför bifoga: o Styrelsens sammansättning: Namn och personnummer. o Valprotokoll o Stadga för sektionen och THS samt ev. reglemente. o Verksamhetsberättelse Upplåtelseavtal från THS för lokalen samt beslut från THS styrelse. Fås av studiesocialt ansvarig på THS,. Firmatecknares tidigare erfarenhet av alkoholservering/stad-utbildning. Egen blankett. Godkännande för livsmedelshantering i lokalen, är lokalen under byggnation kan förhandsbeskedet inledningsvis insändas. Dessa saker skall redovisas: o Beskrivning av verksamheten samt verksamhetsinnehavare och lager. (nyckelord: micro.) o Tidsplan. Poängteras bör att denna process kan ta lång tid. Planritning i A4 format över lokalen med markerad serveringsyta. Ritning som visar Räddningstjänstens klassning av max antal personer. Anmälan om serveringsansvarig personal. Egen blankett. Verksamhetsinriktning. Bifoga uppgifter om matutbud etc. Kort beskrivning samt menyn (minst 3 olika kategorier av rätter). Kvitto på erlagd avgift för ansökan. Komplettering av övriga handlingar kan göras i efterhand. Var dock noggrann med att uppge avsändare samt vilken sektion kompletteringen gäller. Ritningar fås av KTH:s säkerhetschef Lena Edvardsson Ansökan om tillfällig ändring av permanent tillstånd Detta görs vid tillställningar som ställer krav på större yta, annan KTH lokal, utökad krets, servering till allmänhet eller utökad serveringstid. Detta kan göras högst 10 ggr per år och lokal. Blankett Ansökan om tillfällig förändring i tillstånd finns på O/#Serveringstillstand. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner. Sök tillstånd från KTH om ni ska söka tillstånd för utökad yta, annan KTH lokal, serveringstid eller till allmänheten. Ett sådant tillstånd skall sökas hos Lena Edvardsson och skall bifogas med tillståndsansökan.

10 Sida 10(14) o Vid större yta skall detaljskiss av området, som ska sitta ihop med befintligt område, bifogas. Denna ska visa alla detaljer med in- och utgångar, avspärrningar och liknande. o Utökad serveringstid innebär oftast servering till 05:00. o Utökat serveringstillstånd för allmänhet, Är allmänheten välkommen skall tillstånd från KTH sökas. Till exempel Valborgsrundan. o Privat fest i sektionslokal är ej tillåtet. Skicka ansökan till Tillståndsenheten och räkna med minst tio arbetsdagars handläggningstid. Kopia av Tillstånd för tillfällig ändring skall bifogas Festanmälan som lämnas till Lokalservice. Utökad krets krävs när andra sektioner skall närvara vid en fest och då utgör > 50 % av gästerna, eller när man exempelvis har före detta studenter på besök. o Exempel på utökade kretsar kan vara annan sektion sektionen + gästlista (listan med ej THS-medlem måste skickas in 4 arbetsdagar innan festen om inte alla är teknologer annars ska den bara finnas i lokalen) sektionen + annan sektion "THS-medlemmar" (detta ges endast till Nollepubrundan, se flik 10.)

11 Byte av styrelseledamot och/eller firmatecknare Sida 11(14) Byte av styrelseledamot och/eller firmatecknare Personer med betydande inflytande, PBI är styrelsemedlemmar och firmatecknare (ordförande och oftast någon mer). Vid styrelseskifte, eller annat skifte som påverkar vilka som är PBI åligger det sektionens firmatecknare att 1. skicka blanketten Anmälan om ändrade ägarförhållande till Tillståndsenheten 2. skicka blanketten Anmälan om serveringsansvariga till Tillståndsenheten 3. skriva under nytt upplåtelseavtal med THS 4. uppdatera listan med behöriga personer för att göra festanmälan hos KTH, listan skickas till KTH:s säkerhetschef Lena Edvardsson 5. ordföranden skall skriftligen anmäla till KTH enl. punkt 16 i KTH:s festregler (http://intra.kth.se/regelverk/lokalforsorjning/ordningsregler/fester-i-kth-slokaler ) om denne låter serveringsansvarig personal öppna baren vid ej föranmäld fest, listan skall skickas listan skickas till KTH:s säkerhetschef Lena Edvardsson Samtliga blanketter finns på Foretagare-L-O/#Serveringstillstand. IsT och IsH får söka tillstånd hos sina respektive kommuner. Två ansvariga från sektionen (firmatecknare/klubbmästare) måste skriva tillståndsenhetens prov. Inom två månader från dess att de är valda. Dessutom kräver KTH att ordförande även går STAD-utbildning. Styrelsens samtliga ledamöter måste sakna anteckningar om restföringar hos kronofogden, (ta fram eget intyg), får inte finnas i belastningsregistret (kontrolleras av tillståndsenheten) samt måste vara 20 år gammal. Hela styrelsen ska även ha läst igenom denna pärm för att veta vilket ansvar de har åtagit sig kring serveringstillståndet. Anmälan om ändrade ägarförhållande Denna blankett skall fyllas i varje gång det har skett nyval i sektionsstyrelsen och skickas in omedelbart till tillståndsenheten. Till denna blankett skall följande dokument bifogas, enligt instruktioner för sökande av nytt tillstånd: tidigare erfarenhet av alkoholservering samt dispositionsrätt till lokal. Anmälan av serveringsansvariga När utskänkning av alkohol sker ska alltid den serveringsansvariga antingen vara anmäld som serveringsansvarig eller firmatecknare. Serveringsansvarig måste också alltid vara STAD-utbildad. Denna anmälan ska göras så snart denna krets har ändrats, exempelvis efter val av klubbmästare, mottagningsansvariga etc. Denna lista måste även skickas till KTH. Antingen går man KTH:s utbildning eller så går man Stockholms Stads utbildning. Är man inte anmäld till Tillståndsenhetens register får man inte vara serveringsansvarig.

12 KTH:s Festregler Sida 12(14) Tidigare erfarenhet av alkoholservering/utbildning vid restaurangskola Här efterfrågas ägarnas (det vill säga firmatecknarnas) tidigare erfarenhet av alkoholservering och/eller utbildning vid restaurangskola. Observera att uppgifterna skall vara styrkta och att det skall ha varit fråga om erfarenhet där anställningsförhållande förelegat. Det skall även framgå av intygen/betygen vad den huvudsakliga sysselsättningen varit, tidsperiod och sysselsättningsgrad. Använd gärna bifogad meritförteckning. STAD-utbildning krävs av sektionsordförande och serveringsansvarig personal. Om de inte har denna utbildning så ska de gå den så fort som möjligt. Kan de inte gå på den studentanpassade utbildningen som hålls en gång i början av varje termin får man gå på den utbildning som hålls av Stockholm Stad. För mer information om den se KTH:s Festregler KTH:s festregler skall följas vid alla fester i KTH:s lokaler, t.ex. sektionslokaler. Dessa regler uppdateras kontinuerligt och senaste versionen går alltid att hitta i KTHhandboken på nätet. KTH:s festregler går att nå på THS Alkohol- och drogpolicy THS Alkoholpolicy har fastställts av Kårfullmäktige för att främja en sund inställning till alkohol bland THS medlemmar. Den skall följas på alla arrangemang som ordnas inom THS. Där räknas in sektionsfester, klubbmästerifester och fester för föreningar i sektionen eller kåren. THS:s alkohol- och drogpolicy går att nå på pdf. Sektionens alkoholpolicy och handlingsplan Det är ett önskemål från KTH att varje sektion utarbetar en handlingsplan som konkret beskriver hur sektionen skall arbeta för att leva upp till THS alkoholpolicy. Nollepubrundan Nollepubrundan är en återkommande händelse varje år i samband med mottagningen. Då öppnar många sektioner dörrarna till sina sektionslokaler och släpper in även andra sektioners medlemmar. Det ger att alla deltagande sektioner måste söka utökat tillstånd för att få in alla som vill hälsa på sina vänsektioner. Ansökan skickas in av respektive sektion till mottagningsansvarig på THS i god tid före nollepubrundan (gärna innan sommaruppehållet). THS skickar sen in alla ansökningar samlat till Tillståndsenheten.

13 Nollepubrundan Sida 13(14) Sektion med permanent tillstånd söker Tillfälligt utökad krets för allmänhet (THS-medlem). Kostnad 400 kr. Sektion utan serveringstillstånd söker Tillfälligt serveringstillstånd för allmänhet (THS-medlem). Kostnad 3200 kr. Vid avspärrning av Osquars backe med utomhusservering: 1. Dispensansökan ställs till Säkerhetschef vid KTH. 2. Om svaret blev ja söker en av berörda sektioner (CL/W eller E/MiT) Tillfälligt utökad krets för allmänhet (THS-medlem). Kravet från Tillståndsenheten är två förordnade ordningsvakter på plats i Osquars backe. KTH beställer en extra godkänd KTH-väktare denna kväll. Det betyder att det kommer att finnas en väktare som endast har till uppgift att serva sektionslokalerna. Dessutom kommer de ordinarie väktarna att finnas att tillgå om behov uppstår. Nollepubrundan slutar kl oavsett vad som står i serveringstillståndet. Med THS-medlem menas teknolog med giltigt THS-kort eller nollesymbol. Denna krets kan man endast söka för till Nollepubrundan.

14 Nollepubrundan Sida 14(14) RESTAURANGRAPPORT Som innehavare av ett permanent serveringstillstånd har man skyldighet att en gång om året lämna in en restaurangrapport. Information om hur detta går till finns på: Där finns även en pdf-fil med en detajerad beskrivning om hur en restaurangrapport ska lämnas in.

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten Skickas till: Trosa kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN

ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN ANSÖKAN - TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN Sökande Namn: Organisationsnummer: Adress: Tel nr: Post nr/ort: Mobil nr: E-post: Serveringsställe Namn: Tel nr: Gatuadress: Post nr/ort: Serveringens

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Personnummer. Gatuadress Postadress. Starköl Vin Spritdrycker. på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats sökanden Ja Nej.

Personnummer. Gatuadress Postadress. Starköl Vin Spritdrycker. på här avsett serveringsställe har tidigare meddelats sökanden Ja Nej. Vård- och omsorgsförvaltningen 1(7) ANSÖKAN/BESLUT om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till allmänheten (förening/företag/person) Personnummer/organisationsnummer

Läs mer

Detta gäller vid fest i vår sektionslokal. Martin Wendin uppdaterat av William Sköld 18 augusti 2009

Detta gäller vid fest i vår sektionslokal. Martin Wendin uppdaterat av William Sköld 18 augusti 2009 Detta gäller vid fest i vår sektionslokal Martin Wendin uppdaterat av William Sköld 18 augusti 2009 1 1 Bra att veta 1.1 Viktiga telefonnummer KTH:s larmnummer: 08-790 7700 Väktarnas personsökare: 0740-33

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Sökande Bolagets / företagets namn: Organisationsnr/personnr: Gatuadress: Telefonnr: Postadress: E-post: Serveringsställe Restaurangens namn: Gatuadress: Postadress:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden Allmänna bestämmelser Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan t.ex. röra

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 10 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd)

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer Personnummer Telefonnummer Faxnummer Namn Adress E-post Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Socialförvaltningen. Kvitto på betald prövningsavgift skall bifogas. Sökande Org. nr / Serveringsställe. Serveringens omfattning

Socialförvaltningen. Kvitto på betald prövningsavgift skall bifogas. Sökande Org. nr / Serveringsställe. Serveringens omfattning Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SN 2004-02-25 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL ETT LEVANDE SIMRISHAMN Simrishamns kommun har

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Stockholm Beer and Whisky festival 2015

Stockholm Beer and Whisky festival 2015 Stockholm Beer and Whisky festival 2015 2015-05-20 Anna-Karin Ryberg, Anna Sessler Pettersson Stockholm Beer and Whisky festival 2015 Vad roligt att ert företag kommer till Nacka för Stockholm Beer and

Läs mer

Dokument som ska bifogas ansökan

Dokument som ska bifogas ansökan Dokument som ska bifogas ansökan Innehållsförteckning Stadigvarande tillstånd allmänheten/slutna sällskap...4 Registreringsbevis...4 Konkursfrihetsbevis...4 Personbevis...4 Permanent uppehållstillstånd...4

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr / pnr Tel nr Namn Adress Fax nr E-post Namn Ev. restaurang nr. Gatuadress Postnr och postort Serveringens omfattning Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen lankett Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning.

Läs mer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANSÖKAN. Gatuadress E-postadress Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN Tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker SIDA 1 (1) Sökande Namn Organisationsnummer/personnummer Gatuadress E-postadress

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 12 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt anvisningar till ansökan Förteckning o Anvisningar till ansökan och till de handlingar som sökande behöver lämna in tillsammans

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, restaurang 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, restaurang 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622)

ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer/personnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon och ev. fax E-postadress SERVERINGSSTÄLLE

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

ANSÖKAN. Året runt. Under perioden. Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

ANSÖKAN. Året runt. Under perioden. Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Sidan 1 av 6 Sökande Namn Personnummer/organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon bostaden Telefon mobil Telefon arbetet E-post Fakturamottagare Namn/firmatecknare Personnummer/organisationsnummer

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av socialnämnden 2002-05-22 Senast reviderad i socialnämnden 2009-02-11 12 1 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Innehållsförteckning Vad kontrollerar tillståndsenheten när de besöker ditt serveringsställe?...2 Vilka är ansvariga personer för serveringstillståndet

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Ändrad bolagsform (med samma fysiska ägare!) Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd)

Ändrad bolagsform (med samma fysiska ägare!) Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Tillstånd till slutna sällskap

Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutna sällskap Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap. Ideella föreningar eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 38 Dnr 15/0656-491 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker

Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker Socialkontoret Anvisningar för ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker Stadigvarande tillstånd Stadigvarande tillstånd ges till allmänheten eller slutet sällskap för servering av

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2015-09-03 Ansökan om stadigvarande Den som vill servera alkohol i sin verksamhet behöver ett. I det här häftet finns anvisningar och blanketter för att ansöka om stadigvarande till

Läs mer

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet

Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet 1 Så här anmäler du förändringar i ägande och verksamhet Om det sker förändringar i ditt bolag som har serveringstillstånd ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ansökan om Ansökan om serveringstillstånd görs på kommunens ansökningsblankett, vid ansökan krävs det även information som bifogas som bilagor vid ansökan för att ansökan ska vara komplett. Inkommen ansökan

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Sökande Samordnad Bolagsnamn/namn DNR: Sida 1 av 5 Organisationsnummer/personnummer Serveringsställe Serveringsställe/tillredningsställe Adress yssa i de rutor där ni fyllt information under respektive

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer