God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona"

Transkript

1 God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona

2 Hur många kosmetika- och hygienproduktstillverkare finns det i Sverige? Hur vet jag att min tillverkning uppfyller god tillverkningssed (GMP)? Vad är Läkemedelsverkets roll?

3 God tillverkningssed GMP - Vad gör LV idag och i framtiden? 1. Vad säger kosmetikaregelverket om god tillverkningssed (GMP) 2. Läkemedelsverkets GMP-arbete - Vad LV gjort tidigare - Vad är på gång

4 1. Vad säger gällande regelverket om GMP Artikel 7a kosmetikadirektiv 76/768/EEG införlivad i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS) 23 LVFS 2004:12 För kosmetika och hygienprodukter ska det finnas produktinformation enligt 23 LVFS 2004:12, vilken bl.a. ska innehålla information om "tillverkningsmetoden, som ska stämma överens med god tillverkningssed"

5 1. Vad säger kommande regelverk om GMP Kosmetikaförordning 1223:2009 helt ikraft 11 juli 2013 Artikel 8 God tillverkningssed 1. Tillverkningen av kosmetiska produkter ska överensstämma med god tillverkningssed så att målen i artikel 1 kan säkerställas. 2. Överensstämmelse med god tillverkningssed ska anses föreligga om tillverkningen sker i enlighet med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning. Art. 1: "..för att säkerställa.. en hög skyddsnivå för människors hälsa." Den 21 april 2011 offentliggjordes ISO-standard 22716:2007 i EU:s officiella tidning Om din tillverkning sker enligt ISO-standard 22716:2007 så anses du uppfylla god tillverkningssed (GMP)

6 1. Vad säger kommande regelverk om GMP Kosmetikaförordning 1223:2009 helt ikraft 11 juli 2013 Artikel 11 Produktinformationsdokument 2. Produktinformationsdokumentet ska innehålla följande uppgifter som vid behov ska uppdateras: c) En beskrivning av tillverkningsmetoden och en försäkran om att den överensstämmer med sådan god tillverkningssed som avses i artikel 8.

7 1. Vad säger kommande regelverk om GMP Kosmetikaförordning 1223:2009 helt ikraft 11 juli 2013 Artikel 22 Kontroll på marknaden Medlemsstaterna ska också övervaka efterlevnad av principerna för god tillverkningssed. Ansvarar enligt artikel 5.1 för att artikel 8 (GMP) uppfylls Artikel 25 Bristande efterlevnad från den ansvarige personens sida 1. "..ska de behöriga myndigheterna kräva att den ansvarige personen vidtar alla lämpliga åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder för att bringa produkten i överensstämmelse med kraven, tillbakadragande från marknaden eller återkallelse inom en uttryckligt angiven tidsfrist i förhållande till riskens art, om något av följande inte efterlevs: a) Den goda tillverkningssed som avses i artikel 8."

8 2. Läkemedelsverkets GMP-arbete - Vad LV gjort tidigare År 2008: Utskick av ISO 22716:2007 till företagen i registret Information om GMP i nyhetsbrev nr 55, 59, 63 och 64 (http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/foretag/kosmetika/) År 2011: Utskick av enkäten "Frågor om eventuell tillverkning och god tillverkningssed"

9 Enkät: "Frågor om eventuell tillverkning och god tillverkningssed" -10 frågor om eventuell tillverkning/gmp + infobrev om regler -Utskick hösten 2011 till företagen i registret (640 företag) Syfte Klargöra vilka företag i LVs register som utför tillverkning. Informera om regler (vem ses som tillverkare? 1 LVFS 2004:12, vad nytt om GMP i förordning 1223:2009). Ge LV ökad kunskap om den tillverkning som företagen utför att underlätta planering av LVs tillsynsarbete.

10 Enkät: "Frågor om eventuell tillverkning och god tillverkningssed" Resultat 640 utskick 560 enkätsvar 57 avreg + 23 ej svarat 181 importörer 379 tillverkare Fysiska tillv. * (200) Legotillverkare (45-62) Omformare # (78) Anlitar legotillv. i Sverige (141) Anlitar legotillv. i utlandet (131) *) gör hela processen själv #) tillverkar genom ompackning, tillsats av nya ingredienser, ändring varumärke, användningsområde etc.

11 Enkät: "Frågor om eventuell tillverkning och god tillverkningssed" Resultat Vilka GMP-standarder/riktlinjer följer tillverkarna? Hur många tillverkare följer ISO-standard 22716:2007? o Antal legotillverkare som följer den: 69 % (31 av 45) o Antal fysiska tillverkare följer den: 62.5% (125 av 200) o Anlitar legotillv. i Sverige & följer den: 60 % (85 av 141) o Anlitar legotillv. utomlands & följer den: 59.5 % (78 av 131) o Omformare som följer den: 58% (45 av 78)

12 Enkät: "Frågor om eventuell tillverkning och god tillverkningssed" Resultat Andra standarder/riktlinjer som tillverkarna uppges följa: Colipas GMP-riktlinjer för kosmetika: 4% (15 av 379) ISO 13485:2003 (Medicinteknik): 3 % (11 av 379) Eudralex (GMP-riktlinjer för läkemedel): 2 % (7 av 379)..färre än 2 % av tillverkarena följer GMP for cosmetics (Council of Europe)", CTFA-guideline (USA), BRC Global Standard for Consumer Products m.fl.

13 Enkät: "Frågor om eventuell tillverkning och god tillverkningssed" Resultat Enkäten antyder: Stora skillnader i kunskap om GMP mellan olika tillverkare Att många tillverkare inte vet vad god tillverkningssed (GMP) innebär, trots att det är deras skyldighet att känna till och följa sådan sed Tack! Läkemedelsverket vill tacka företagen för enkätsvaren

14 2. Läkemedelsverkets GMP-arbete - Vad är på gång? År 2012: Planering av GMP-tillsyn, utbildning av inspektörer År 2013: Inspektioner -Prioriteringsordning tas fram för tillverkarna -Inspektion: LV meddelar tillverkare att inspektion är på gång Inspektion Inspektionsrapport med krav på åtgärder vid eventuella brister

15 Sammanfattning Tillverkning av kosmetika och hygienprodukter ska ske enligt god tillverkningssed (GMP) Idag c:a 380 tillverkare på svenska marknaden och stora skillnader i kunskap om GMP hos dessa C:a % av företagen uppger att de tillverkar enligt ISO-standard 22716:2007 * LV rekommenderar att ISO 22716:2007 följs, men tillverkare får dock på annat sätt visa att de följer GMP Läkemedelsverket ansvarar för GMP-tillsynen Läkemedelsverket svarar på frågor om regelverket

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter

Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter Rapport från Läkemedelsverket 2014-05-26 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Fetma kan vara funktionshinder

Fetma kan vara funktionshinder JANUARI 2015 -NR 1 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. FRÅN EU-DOMSTOLEN & ARBETSDOMSTOLEN Fetma kan vara funktionshinder EU-domstolen (Mål

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer