Engelbrektsbladet. Med nya ögon. Seniorer itiden AKTUELLT INNEHÅLL. Redaktör. Nr Sr November r0ll. Dä anordnas Seniordagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelbrektsbladet. Med nya ögon. Seniorer itiden AKTUELLT INNEHÅLL. Redaktör. Nr Sr November r0ll. Dä anordnas Seniordagen."

Transkript

1 Nr Sr November r0ll Med nya ögon å en tillståillning för ett tag sedan står vi och pratar med en något yngre manlig gäst. Jag vet att han är rul1t femtio. "Ni förstår det var en gammal gubbe, sådär 80", kommenterar han något vi talarom. Cammal gubbe, vadå? Min man fyller 80 i vår och dat står vi och byter tankar som jämnåriga. Inte betraktar han min man som en gammal gubbe. Själv kommer jag ihåg, när jag i femtioårsåldem tunde tiinka om dem som var över sextio, att då var väl livet i stort sätt slut. Men oj, vadjag bedrog migl 60-plussare?ir ofta ett mer iin vitalt sliikte i "den tredje åldem". Man disponerar sin tid på ett helt nyrt sätt. Många jobbar fortfarande, men utan den stressande hetsen att ständigt leverera mot en alltlör snäv deadline. Liikarvetenskapen har sett till att vi kan justera inte bara utslitna höller och dålig hörsel och syn. Vi går på gym och håller oss i forrn på ett modernt sätt. Men det verkar som om det mest iir vi själva som inser det här. Att vara 75 idag är inte samma sak som för bara tio år sedan. Och yngre pe$oner - de har tydligen många gånger kvar bilden av en So-fuing som en gammal gubbe. Så är inte verkligheten längre. Redaktör Engelbrektsbladet Seniorer itiden Vi äldfe har ett stort ansvar att lära oss bli äldre, för till slut tar ju åldem ut sin rätt. Den svåra konsten att uppnä en kiinsla av förnöjsamhet och frid i själen. Det är vår utmaning. Men också att förain&a de yngre generationernas syn på oss. Att vi högt upp i åldrama manga gånger at lika piggå som de - och dessutom kanske visare. Och de enda som kan ändra attityden mot 65-plussare är vi själva. Vi ärju de enda som vet. Att resa förgyller tillvaron för många och det kan man görå på många sätt. Resmålen kan vam fjiirran eller helt niim. I der hiir numret berättar vi om några. Dessutom om vår fantastiska Väntjiinst och motsatsen att tyvärr vära medmänniskor inte alltid vill vårt bästa. Och så om vad som hiinder i SPF Engclbrekt i november-december. Månadema då vi dessutom njuter av amaryllis och hyacilter och tiinder tindrande ljus i mörhet. Mysigt, som mina bambam säger. Agneta Liljedahl, redaktör AKTUELLT November 16 onsdag Vandring '16 onsdag Seniordagen 18lrcdag Studiebesök 29 tisdag Månadsmöte 30 onsdag Vandring December '13 tisdag l\.4ånadsmöte SENIORDAGEN Glöm inte onsdagen den 16 november. Dä anordnas Seniordagen. Under rubriken "DEN GYLLENE ALDERN' bjudet SPF-föreningarna på Ostermalm tillsammans med PRO på ett rikt program. Läs mer pä nästa sida. NY WEBBADRESS Nu är äntligen wwwspf.se ny adress till förbundet. Enkelt och rent istället för den som lät som till ett försäkringsbolag. För att komma till SPF Engelbrekts hemsida se nedan. INNEHÅLL På gäng Vänljånsten l,,lot Skägen Slockholm som resmä Brotl mol ä dre Sist som fö si Redaktionskommitt6: Agneta L ljedahl {AL), lel , a r\,4arz Botin, Verc Slndberc,Alice tjnandefscharin Ansvarig utgivare: SpF Engetbrekts hensida: Kerstin Tideblad Sämer, Lil -Jans Plan 3, Sstockholm wwwspf.se//stockholmsdli kteuföreningar/engetbrekt Stockhotm Bilagon tnbjudan ritt Fo ksam, nbetatnngskonl Väntjånsten EN GELBRE KTSBLADET AUGUSTI 20 I 1

2 Seniordagen, boule, 4O-talistgruppen Aret lider mot sitt slut, men det finns fortfarande aktiviteter för alla. Seniordagen är en stor händelse och det sista månadsmötet firas i år just på Luciadagen med framträtiden. dande av Sannakören. Vi sneglar även framåt i DEN 40- Lunch för nya talistgruppen medlemmar GYLLENE Irr nytt initiati! för Sret iir ALDERN L40-talisrgruppen. Den! ill Ostermalms seniordag Onsdagen den 16 november Föreningsrådet Valhallavägen 148 östens stora event med så många inffessanta föreläsare I Bengt Göransson: Konsten att köpa tomater. Louise Lyberg: Konsten att bedöma konst - falskt eller äkta? Alice Fransson: Bevara balans och rörlighet i vardagen. Charlotte Holst: vad byggs och planeras på Ostermalm. Carl Jan Granqvist: Måltiden i tid och rum. Däitill många utstrillare och cal6 hela dagen. Ett måste, kom och låt er inspirens! Boule \ /i rill påminna om att varje Y mindag kl spelar SPF Engelbrekt boule på Boulebaren, Surbrunnsgatan,16. Alla som spelar talar om hur trevligt det:ir. Nya deltagare är hjäftligt vålkomna. Det lir bara att gå dit eller ring Inga Rune tel san a yngre medlemmar för att få fram id6er om vad som är intressant för dem. Om man :ir 65 har man kanske andra intressen än om man it 85. Många yngre kan uppfatta föreningarnas aktivjteter som inaktuella för dem. Det är det som gruppen vill förändra. Flera på välkomstlunchen fiir nya medlemmar var inhesserade. Om också du är det kontakta Agneta Liljedahl, tel. l Vi kommer att triilfas över en kopp te och späna Första månadsmötet Tisdagen den 24 januari nästa A nna Konvicka, konsthistori- 11ker och f.d. museipedagog på Medelhavsmuseet i Stockholm, håller föredrag om "Egypten under faraonemas välde". Arsmötet Tisdagen 21 februari på Caf6 Utsikten. arianne Watz, moderat landstingsledamot och tidigare riksdagsledamot, kommer att medvelta. Gör glima en anteckming i almanackan iedan nu! De nya medlemnrarna ifv Gerd Dahiberc, Lisbet Ekberu, Jan Gustaisson, Bdit Franlz6n, Thora Grape Majlis O s- son och Monica Rydberc. FotoAL arje år välkomnas nya medlemmar med lunch. Åven i år gick den av stapeln på Caf6 Utsikten. 38 inbjudningar hade skickats ut. Av dem tackade sju ja. Gästerna hälsades välkonrna av vår ordförande Kerstin Tideblad Särner, som berättade om löreningen och vfua aktiviteter. Ovdga styrelseledamöter och de nya mediemmarna presenterade sig för varandra allt under det att man lät sig väl smaka av kycklingsallad och ett glas vin för den som så önskade. AL, ENGELBREKTSBLADET AUGUSTI 20i 1

3 Väntiänsten En vän är en vän är en vän... lvlottot skulle bra passa för SPF Väntjänst på östermalm. Alla medverkande är medlemmar i SPF. Man ger och får ta emot vänner emellan. Vi intervjuade Kaisa Nord, spindeln i nätet för verksamheten, och fick höra om hur det hela funqerar. \ /dntjänsten srcrtcde för 18 V år sedan derl t mars 199] av några entusiaster. I bödan var Ulla Lölberg samordnare. Idag iir det Kaisa Nord, som efter 11 år i Singapore åtog sig uppgiften, och nu sedan 13 år sitter på kontoret på Bo Bergmans gata. Hon har ett givande och intensivt samarbete med sin ordlörande, Viveca Sarman. Det är SPF-löreningama på Ostemalm som erbjuder alla iildre inom Engelbrekts, Oscars och Hedvig Eleonoras försair[ingar hj.ilp med ledsagning till sjulhus, Likare, apotek liksom sällskap på promenader och hembesök. Fö1aa året gjordes över 800 hjälpinsatser av 90 medlemmar. Två gånger om fuet hålls stormöten 1ör alla som hjälper till med föredrag i aktuella ilnrnen. I åf san' ades ett fcmtiotal ledsagarc i Oscars församlingshem. El1er en lättare läcker föftaidng talade dietisten Kerstin Osterberg om Bra mat på äldre da'r. De nainarande fick veta mycket om vilken näring och energi som mäten btu innehålla för att gamla sk;111 må bra. Också att smaknervema törändras och att litet starkare kryddning och till exempel småkförhöjare som inlagda.ödbetor eller gurka som tillägg till maten gdr den mer aptitlig. En gang på hösten och en på våren san' år Kaisa Nord medlemmama i respektive lörening för att schemalägga insatsema, så att var och cn vet vilka dagar som kan bli aktuella. Från SPF Engelbrekt deltar clva pe6oner. Alla som anmält sitt inffesse att delta i Väntj:instens arbete bijrjar sin insats med en introduldionskurs under en dag. Amnen som Det friska åldrandet och Etiska regler står på programmet. Tystnadsplikten och respekt för andras förhållningssätt, värderingar och egenskaper :ir sjiilvklara regler som finns med. Allt arbete iir ideellt och helt utan ekonomisk ersättning. Vaddr stiiller man då upp? M ånga kan berätta om livsöden de fått ta del av och tycker ått de får lita mycket igen som de sjä1va ger. För att få hjälp skall man kunna ringa själv och tala om sitt iirende. Ett inbetalnjngskoft ligger med i det hår numret. Umyt{a gärna det, alla bidrag lir viilkomna. Är du inhesserad av att medverka kontakta Kaiså Nord, telefbn 783 6? 65. AL. Kaisa Nord, Väntjänstens FIRA NYAR I ISTANBUL - nrsrrr spr: roo xn Nyåri lstanbul med nyårskonsert-vi uppleverstäden med vår mycket omtyckta och kunnig quide. Ord pris:9 990 kr JOKKMOKKS MARKNAD med tshotettet Exotiskä Norland den historiska vintermarknaden 3t jan-2feb.spf RAaATT:3OO KRORD PRtS: prts:a 490 KR FIRA PÄSK PÅ MALTA - RABArrspF: r 2oo KR En annorlundä påsk på en av Medelhavets mestintressanta öar med kunnig guide. ORD PRts:12 49o kr Allt ingår i våra resor, flyg, logi, mlnst halvpension oftast bef pension, de flesta utfijrderna och hycket kunniga guider som förmedlar den lokålä kulturen. Oa () RESERTILL KROATTEN & HERCEGOVINA Föt med oss på en rundresa som gerdi9 en inblick iden tidiga historiken till dramatiska händelser som utspelats ivår tid. Vi besöker fascinerande städer i Dalmatien och i Hercegovinå. Vår reseledare Zlatko Papac har boft och varit verksam i Sverige i många år, men har nu återvänt till sitt forna hemland och visar oss sift land Då eft Dersonligt sätt. SPF PRfS: I I 750 KR 5-12 MAJ 2012 I PRTSET TNGAR: Ftyg Stockhotm - Sptit Vr, resereoares tjänster, bussresa, del i du bbelru m medfrukost sju näfter på mellanklåss hotell, 6 middagar varav en är en byfest, 4 luncher & 2 vlnprovningar, besök, visningar & båtturer såmt lokalguider enligt program. ANMALAN SPF Östermalm NoBmalm Germund Olinder, Oa Endast begrånsat antal platser, tidig bokning rekommenderas. ENGELBREKTSBLAD ET AUGUSTI 2O I 1

4 Resor Stockholm som resmål. VETERANEN ger lätt den uppfattningen att seniorer är ett mer än vanligt resande folk. Oktobernumret hade 33 reseannonser! Vi på Ostermalm har dessutom ett eoet rikt utbud. Många njuter av nya upplevelser så länge man kan och orkar. I fen så linns det firktrskt de. -tvl.unl int längre reser från stan. En av dem är Margit Helledai.j, en av våra flitigaste vandrare. Som ung var hon aupair i London i ett halvår och en gång har hon varit i Paris, som hon inte tyckle om. Sto6tad på det sättet :ir inte hennes "cup of tea". Det ijl i stort sett hennes resor utomlands. Sedan dess har hennes resmål varit Stockholm med omnejd. Henma hos henne finns lådor med kafior och busstidtäbeller, T-banans IiI usel. (SL riiknar siikert med ått alla har dator. Det har inte Margit.) Inspirationskällor är stockholmiana som Scv:irdheter i Stockholm. Eller så hittar hon något intressant i morgontidningen eller kanske eft spainlande hus i bostadsbilagan, och då kommer kaftoma och tabellema fram och en ny utllird är under planering. Den är lika rolig som sjzilva utflykten, tycker Malgit. Det iir inte så att hon går på husvisningar men tar sig en tur någon lämplig dag för att studera ett sevärt hus i lugn och rc. Hon ger sig ofta ut ensam,det.a inte alltid man kan 1ä siillskap. Upptäckaalusten sporar henne. Det ena ger det andra. Såstaholm, f.d. Höstsol vid Vallentunasjön, Custav III:s boulevard i Solna och Slätnossens Naturpärk i Handen är några platser hon besökt på senare tid. Hon har gett sig ut på manga vandringsleder runt stan. En del tycker hon passar föreningens vandringar. Margit :ir med och provgår tillsämmans med Siv Svenz6n och Bengt Agaton en vecka i förväg, ftu att se till att fbrutsättningama är OK.Inte tör langt, inte för brant och inte för halt på vintem iir viktiga lciterier. Och, trots allt, fiirutsättningen för sådana här aktiviteter är ati man är något så når pigg och jnte har ont eller andra besvär. Att Margit, som bor på äldreboendet Oscar den I:s Minne i BagaF mossen, som sköts av polska nunnor, tillhör SPF Engelbrekt beror på hennes stora intresse tör dans- Hon var aktiv i lntemationella Dansklubben, som hon har i kärt minne liksom resoma med den. Niir Ulla och Karl-Äke Nordenfeldt diidfran staftade Engelbrekts dansklubb blev hon medlem diir. Tyv:irr är dansklubben idag ett mil1ne blott. AL. För alem som air intresserade fnns stillskap sdans på Förenhgsrådet i I'dltörersten på t'redagarna. Se Höstpro grannrct. FREDMANS UR AB Nybrogatan 23 Tel lämnar 10% rabatt på lagerförda varor. Reparationer enl.öh. HANDSKBUTIKEN Sibyllegatan 29 fel lämnar 10% rabatt. PALOMA BIJOUTERIER Nybrogatan 36 Tel '19låmnar 10% rabatt. SIBYLLEGATANS OPTIKER Sibyllegatan 37 Tel lämnar 12% nbatt på kompletta glasögon. LEKSAKSBORGEN Östermalmstorg 2 SVANSTRöMS endast Humlegårdsgatan 6 Tel lämnar 10% rabatt. Tel lämnar 15% rabatt på allt utom maskiner och tillbehör. Undantao bläck och toner där vi lämnar 10%. OBS! Rabaft lämnas ej på redan nedsafta varor. Gynna dessa företag, de gynnar oss. ENGELBREKTSBLADET AUGUST] 201 1

5 Resor Mot Skagen Med Christer Kuliberg som reseledare gick en resa till Skagen den augusti. Det är ett exempel på vad våra researrangörer planerar för oss. Studera våra reseprogram, för den ressugne finns mycket att välja på. esegruppen SPF Ostermalm Norrmalm har återigen arrangerat en resa till Skagen. Efter visst manfall p.g.a. sjukdom blev vi 26 personer som åinfuade bussen i smårcgnet vid Karlaplan. Regnet tilltog neråt Södertailje men \'fu't goda humör hölls uppe, då Chris ter utlovade nster utelter vägen med möjlighet ått köpa kaffe, vatten, bullar, kakor med mera. Vädret klamade upp, vi fick tillfälle att äta lunch och i god tid anlände vi till Gtjteborg och färjan mot Fredrikshamn i Danmark. Tyväla blev vi en halvtimme försenade vid ankomsten p.g.a. strul med kajplatsema. I gengäld hadc vi nu KroyeE atele. Folo Birgitta Burman sffålande sol och 20' v:irme. Men den utlovade solncdgången missade vi tyvitr med några minuter. Vår grupp nck privat visning av två musecr: lörst Skagens museum. Guiden Hanne Aavang berättade och förklarade på ett bm och lättlörståeligt sätt. Därefler till näbellgna Ancbers Hus som var fyilt med alster av Anna och MichaelAncher. Huset var från början ganska litet, men en skickligt gjord utbyggnad hade gjort huset mer än dubbelt så stol't. Efter dessa båda hus blev det kalfe och hembakad bulle i Svcnska Sjömanskyrkan, där "månadens präst', även han pensionlir, berättade om kyrkobyggnaden och verksamheten. Före vår gemensamma middag hann vi med att bcsöka kyrkogården, där bl.a. P.S K4yer samt Anna och Michael Ancher har srna gravar, Nästa förmiddag bar det av lill "Den tilsandede kirke". Kyrkan byggdes redan på 1400-ta1et av holländskt tegel och har vadt mycket stor. Senare blev den vitmålad. Eftersom sanden tog över området på grund av att skogen höggs borl, så kunde kyrkan inte laingre användas utan största delen av kyrkobyggnaden revs och materiålet anliindes till andra byggnader. Nu är det bara tomet som står kvar som ett minnesmairke. Därefter körde vi till Oddecenterct ute på Grenen som är ett upple velsecentrum med utsiktstorn och konstutstiillningar. Den mycket vackra byggnaden lir tad av arkitekt JOm Utzon, som också har ritat operan i Sidney. Vidare med "sandormen" till yttersta spetsen av Grenen (som numera svänger av rakt mot öster). Det blåste rätt friskt, och det ska det göra så vågornas m:iktiga brus konrmer till sin rätt. Vi hann också med ett besök i diktaren och målaren Holger Drachmanns hus, som presenterades av skagenjoumalisten Poul Bernth, samt underhå1jnjng mcd sång och musik. På kvaillen blev det gemensam avslumingsmiddag i restaurang De To Have ute på Grenen medan mörkret föll över shand och hav. Birgitta Burman ENGELBREKTSBLAD ET AUGUSTI 201 1

6 Om internet, jeans och mycket mer Som vanlrgt Vera Sundbergs rapport från Råd och Rön. Från morötter till den fadiga bakterien Listeria. Och ännu en gång: Bäst före - dag är en rekommendation, men varan kan vara tjänlig långt efter. Sista förbrukningsdag innebär att varan kan vara otjänlig när datumet passerat. orötter Morötter dr en billig och nyttig rotfrukt som finns året runt. Mest tillglingliga är de nyftiga ämnena tillsammans med lite smör eller olja. De ä inte hel1cr så kiinsliga 1ör långa koktider- Odlar man morötter själv ska de inte gödslas för mycket. Njut av de söta och späda morötterna, senare blir dc s)"rliga och beska. Det llnns massor av sorter, men i butiken oftast bara en sort i taget. Ateranvänt papper Vi ia duktiga att samla in tidningar. Men i manga matfölpackningar gjorda av retupapper finns rester av tidningsbläck. Maten i förpackningarna tår upp mineraloljan som tidningsbläcket innehåller och djurfönök visar att denna lagras i kroppen och kan ge skador på iire organ. Inte heller hjälper det alltid med en innedörpackning, även den kan släppa igenom mineraloljan. Kungsömen och Axa har reagerat på dessa prcblem och letar efter brä innefiörpackningar. Kanske returpapper inte bör användas till livsmedel. (Det it tyviirr inte alltid lätt att vam miljömedveten.) Idrottsskor Idrottsskor air dyra att köpa i Svedge. Handlare på nätet eller utomlands har betydligt lägre priser. Men en svensk filma XXL, Spolt och \Äldmark har som en uttallad strategi att vara billigare än de stora spoitafftircma, som alla ofta håller samma priser. Internet 1,3 miljoner svenskar över 50 år använder inte Intemet trots att Svedge har större andel intemetanv:indare än många andra liinder. (Något att tänka på för pensionairsföreningår.) Self - storage Att {ör\ara äsodelar i t'önåd blir mycket dyfi. R & R har granskat s.k. Self- storage - företag. Prisema vaderar stort. Men för samtliga air hyran per kvadratmeter dyrare än fiir normal lägenhetshyra per kva dratmeter. Standården och öppettider varieråde också stort. Kolla också om föniiking ingår. Jeans Fem miljarder jeans tillverkas per år i v:tlden. En svensk konsumerar 157 par jeans per fu. Jeans har blivit ett favoritplagg även för oss äldre. Men hul schysst iir tillverkningen. De kan kosta allt från ett par hundra krcnor till flera tusen. Mltkligt nog :jr det producentema av de billigaste som iir bäst på miljö och etik. L e, Wrangler, Hugo Boss och Diesel ville varken besvara R & R:s Aågeenkät eller tillåta besök i deras fabriker. Låga Iöner, ohälsosam miljö med stola mängdcr kemikalier och bristande skyddsutrustning :ir vanligt. För att få den rätta slitna looken sandblästftsjeansen. Detta kan lcda till stendammlunga hos arbetama.l mänga fabriker var rentilationen så dålig att arbetare svirmlade. H & M, Zara och Jack & Jones hamnade i topp. De hår tagit tag i probjemen och försöker åtgärda dem. Livsmedelsmärkning Europaparlamentet röstade nyligen igenom nya regler för märkning av livsmedel. NågIa är: 1. Det ska bli lättåie att läsa märk nmgen 2. De flesta livsmedel ska förses med nifingsinnehåll 3. Ingredienser som kan orsaka allergi ska ftutydligas genom fet eller kursiv stil 4. Infrysningsdag ska anges för kött och fisk 5. Typ av fett ska anges Tyvairr tar det tid innan reglema träder ikraft fullt ut. Men producenter kan lrivilligt inlöra reglcma lör att tillmötesgir konsumenterna. Listeria Bakterien Listeda som äldre it mer känsliga för är fortfarande vanlig i gravad och rökt lax. I 3 70 av de prover som R & R giort innehöll bakteden. De förökar sig snabbt även i kyla. D?ftör rekommenderas att man äter produkten nyföryackad. Aven ostå.r av opastöriserad mjölk kan innehålla Liste a. Vera Sundberg, konsumentombud EN GELBREKTSBLADET AU GUSTI 201 1

7 I våra kvarter Brott mot äldre Aterigen har en äldre person, denna gång en medlem i SPF Engelbrekt, för ett brott som vi vill beskriva som ett varnande exempel. Det är så lätt manipulerad, trots alla goda förutsatser, råkat ut hänt att bli Händelsen en äldre damen, som lovat sig själv att aldrig släppa in någon främmande i sin lägenhet, gar med käpp och biir på matkasse och skall in i sin pon, då en kvinna - utliindsk, påstådd italienska - erbjuder sig att hjälpa henne in, eftersom hon själv skall besöka en bekant i fastigheten. De tar hissen och kvinnan åker med upp till damens dörr men gar sedan ner till vad hon uppgcr som sin bekant. Sffax därefter ringer hon emellertid på dörren och ber att få sk va ett meddelande till bekantingen, som inte var hemna. Hon får komma in och på något sätt lyckas hon placera damen i köket med ryggen mot lägenheten. Ytterdönen :ir inte låst! Hon fär skriva sitt papper, tackar och går, men några dagal senare upptäcker damen att alla hennes smycken, som adparadiset fl Mae Pbim. en Li I-lten genuin fiskeorr. ligger på östla sidan av Siambukten, helt trygg lör en eventuell tsunami. Det är Bangkokbomas badparadis och den utländska turismen är li- 1åg i en låda i ett annat rum var fö$vunna. Troligen har en andra person lyckats komma in och ta för sigl Slutsatsen är som så många gånger för: Släpp aldrig in en främmande person i lägenheten även om han eller hon verkar mycket fieylig. Det är i så tall en del i sftateginl Om en person ber att få komma in tör att skriva något be vederbörande Yänta utanför och lås dören medan ni går och hämtar det begiirda pappret och pennan. Vill personen komma in för att kolla något, t ex vattnet eller avloppet (Yilket förckommer trots att fastighetsskötaren inte meddelat något om kortroller) så kräv legitimation eller be personen återkomma och ring fastighetsskötaren. Aven av obekant hemtjänstpersonal skall ni kråva legitimation och läs den noga! Anmäl alla brott till polisen. Olof Björlin BOJ pfter anmilan rill polisen blev Lrår dam etter några dcgcr upp ringd av Brottsoffe{ouren, vilket hon upplevde som mycket positivt. Brottsoffe4ourer, BOJ, {inns på flcra platser i landet. De är ideella föreningar, som har till uppgift att laimna infbmation, stöd och hjälp till brcttsoffer och vittnen. De kan eöjuda. Råd och stöd. Hjälp i kontakter med myndigheter och försiikringsbolag. Stöd i samband med rättegång. Någon att tala med. Annan hjälp som kanske behövs För vår del gäller Brottsofferjouren Stockholms innerstad - Lidingö. Tel l 21. AL. Pussel till jul många famil Platser kvar till Thailand 9-22 februati 2012 ten. I piset :- ingår förutom resa och hotell lästan alla middagar, några luncher och ett antal utiiirder. Om du inte har reseprogrammet och resans prod ktblad kvar, ring ENGELBREKTSBLADETAUGUST 2011 det tradition att lägga pussel till jul. Vi ilr några pusselentusiaster som brukar byta efte$om det inte längre går att köpa träpussel i Stockholm. Ar någon inftesserad rillg Agneta Liljedahl, tel Germund Olinder tel eller mejla till comhem.se, så får du alla upplysnmgar.

8 Sist som först Centrum för Hälsa och Byggande \ /isste du an KTH har trå fullt Y utrustade bostirdslägenheter i Haninge, dit man bedriver forskning om hur framtidens bostäder ska utformas inte minst med tanke på att underlätta livet för äldre och handikappade? Till detta behövde man försökspersoner bl.a. för att besvan ftågan hur man som äldre tar sig upp från golvet om man råkat tdlla. Av alla över 65 år som ramlar i hemmet kan bara hällten ta sig upp på egen hand. Jag anmälde mitt intresse att vara törsöksperson och fick visa hurjag skulle ta mig upp från golvet törst utan hjälpmedel, men sedan med hjälp av en rollator. Det var en prototyp med vars hjälp det var enkelt att komma på fötter. Sitsenkunde nämligen höjas och sänkas med ett uppladdningsbarl batteri. Alla moment videofilmades och en sjukgymnast och en ingenjör diskuterade med mig hur jag upplevt de olika momenten med och utan hjiilpmedel. Rollatom med lyfthjälpmedel fungerade utmairkt och underlättade naturligf vis möjligheterna att ta sig upp till stående. Vera Sundberg. Short cuts var \ /i många och llssnade rill Y Christopher O Rergar i Odd Fellows festsal i september. Hån gav en kunskapsfylld och verkligt målande bild av den senare delen av 1700{alet med många associationer till v:ll egen tid. Då var tiden flexibel. Kungens, Gustav III:S följe, fick gå upp till slottet och stailla sin klocka efter hans. Man levde efter solens uppoch nedgång och man tyckte sig hade mera tid. Jag kan inte låta bli att minnas hur jag under mitt yrkesverksamma liv tyckte, att jag vaknade nåndag morgon och gick och la mig fredag kväl1. Tiden bara för svann. Frånska revolutionens slagord Frihet, Järnliklet och Broderskap kom han förstås in på och hur vår egen kung var en löregångare för dess ideologi. Själv kommer jag att tänka på en annan regent, drottning Margrethe av Danmårk, som jag såg i TV, nit hon hitll tal till sin man på deras, om jag minns rätt, 4o-fuiga bdllopsdag. För att ett iiktenskap skall hålla var hennes ledord; Jag, Du och jag, Vi. Ar inte det samma sak? Jag/ Frihet, Du och jag /Jänrlikhet och Vi/ Broderskap. Något att tänka på för långvariga relationer. Du som är medlem i SPF Engelbrekt erhåller 20 oä rabatt! ) Arvsfrågor ) Bodelning ) Bouppteckning ) Deklaration ) Testamente m.m Kontakta oss ftir inledande kostnadsfri rådgivning! tgrdr JunrsrERNA Stockholm Aktiebolag Ban6rgatan 55, Stockholm wwwjuristertra-.b.se ENG ELBREKTSBLADET AUGUSTI 2011

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016 PRO Kävlinge på rundtur på Gotland 22-26 augusti 2016 Resan startade tidigt i ottan klockan 05:30 från Furulund och 06:00 från Kävlinge! Reseledaren Per Arne, chauffören Joakim och alla vi andra var på

Läs mer

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen.

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen. VACKRA PRAG Följ med och upplev vackra Prag! Staden som bjuder på allt vi förväntar oss av en storstad i form av historia, kultur, restauranger och goda shoppingmöjligheter. Under våra dagar i Prag lär

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss.

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss. KUNG FÖR EN DAG! Att få åka till Stockholm genom att kliva på bussen vid gamla järnvägsstationen, träffa massor av glada och trevliga pensionärer och ägna dagen åt att vandra genom vårt Kungliga slott

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :)

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :) Namn: Malin Mauritsen Resa: Portugal - Atlantkusten langritt Datum: 26.4-3.5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Enda var en missuppfattning om upphämtningstid

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER

TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER TRÄNING FÖR ALLA - MALLORCA 22-29 OKTOBER TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER Vanlig träning i all ära men om du vill utmana dig själv lite så erbjuder vi ett utflykts- och äventyrsprogram som är lite utöver

Läs mer

Dennis svarade. Det var Maria. -Hej, det är Maria. -Hej, sa Dennis. -jag vill bara tacka för att du räddade min brors son. - Det var så lite så. - Och förlåt för att jag inte vågade säga ifrån på caféet,

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen.

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. 2013 Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. Fredagen den 13 september bjöd på solsken, då Gunilla, Eivor, Hjördis och Agneta blev hämtade av

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 juni 2014 med

Läs mer

Ljuden Kap 1. -Vad var det där, sa Moa?

Ljuden Kap 1. -Vad var det där, sa Moa? Baksidan Moa och Alex hör konstiga ljud på vinden. Ska dom våga kolla? Den elaka klasskamraten ställer till det för dom hela tiden. Moa går och kollar och sen. Hur ska det gå? Om du vill veta så får du

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

Vi hoppas du finner något av intresse i vårens utbud!

Vi hoppas du finner något av intresse i vårens utbud! Studieprogram, Cirklar och Studiebesök Anmälan till alla kurser, studiecirklar och studiebesök sker till Studieförbundet Vuxenskolan i Borlänge tel. 0243-820 81 eller till e-post: borlange@sv.se om inte

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011

Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011 Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011 Söndagen den 7 augusti samlades 53 Frejamedlemmar för resa till Tavastehus i Finland. Resan gick med Lönns buss från Sundsvall vid 9-tiden på morgonen och

Läs mer

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp.

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp. 5. Maj 2014 Fristad Nu har vi haft härliga vårmånader. Ibland har det varit ljuvligt skönt och soligt och ibland kyla o regn. Några köldnätter förstörde lite av magnoliablomningen, men i stort sett har

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Sri Lanka Tour 2016 med helpension

Sri Lanka Tour 2016 med helpension Sri Lanka Tour 2016 med helpension Dag 1 Negombo Efter vår ankomst åker vi till vårt hotell i Negombo som ligger ca 30 min med bil från flygplatsen. Vi bor nära havet så att vi kan koppla av lite efter

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 11/2014: 8-12 juni. Bornholm. 8 deltagare. 80 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 11/2014: 8-12 juni. Bornholm. 8 deltagare. 80 km. Åtta förväntansfulla äventyrsvandrare möttes vid färjan i Ystad för färd över Östersjön till Bornholms Rønne. Vi checkade in på Det lille hotell i centrum. Där fanns det ett stort hjärta. Vi var välkomna

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

PROGRAM Våren Våra månadsmöten äger rum. januari, februari och mars i Oscars Församlingssal, Fredrikshovsgatan 8, tisdagar kl. 12.

PROGRAM Våren Våra månadsmöten äger rum. januari, februari och mars i Oscars Församlingssal, Fredrikshovsgatan 8, tisdagar kl. 12. PROGRAM Våren 2017 Våra månadsmöten äger rum januari, februari och mars i Oscars Församlingssal, Fredrikshovsgatan 8, tisdagar kl. 12.00 april och maj i Historiska Museet, Narvavägen 13-17, tisdagar, kl.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Farten med min vackra bräda Är obeskrivlig Men ändå så är det synen Som fångade mina ögon. Jag kollar på de andra. Så ser vilken fart de åker med. Men ändå

Läs mer

Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb

Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb Många av de 45 glada deltagarna startade med lunch på Lundsbrunns GK på lördagen den 12 april. Roger vår chaufför packade bussen och visade upp stor skicklighet

Läs mer

RÖRLÄGGAREN SOM BLEV BERGSGUIDE

RÖRLÄGGAREN SOM BLEV BERGSGUIDE SH RÖRLÄGGAREN SOM BLEV BERGSGUIDE 2014-03-25 14:26 Det finns de som gillar att åka skidor. Och så har vi Bengt Lundberg vars hela liv genomsyras av skidåkning. Utöver det dagliga kneget som bergsguide

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN Mars 48 MARS 1 2 Sonen i huset var nu vuxen och skulle flytta hemifrån. När han skulle lämna barndomshemmet vände sig hans far till honom och sade: Glöm inte att spela på alla nittionio tangenterna på

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

BRUKARRÅDEN KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR)

BRUKARRÅDEN KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR) BRUKARRÅDEN Brukarrådets uppgift är att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjukvården. Det finns ett råd vid varje vårdcentral. SPF:s representanter vill gärna ha Dina synpunkter på vården vid

Läs mer

Kryssning till Lizard Island

Kryssning till Lizard Island Kryssning till Lizard Island På denna kryssning får ni chans att uppleva världens största rev, Stora Barriärrevet, som ligger längs med s norra östkust. Kryssningen är med lyxiga Coral Expeditions. Under

Läs mer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hänt under 2015. Januari Medlemsträff Torsdagen den 22 januari träffades medlemmar i föreningen med temat 60-talet i ord och ton. Sven Thomson berättade minnen och spelade musik från 60-talet. Många minnen

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Program SPF Maj TOSCANA

Program SPF Maj TOSCANA Program SPF 17-22 Maj - 2018 - TOSCANA Efter en lyckad Toscanaresa i september i fjol är det nu dags för en repris till våren 2018. Programmet har i stort sätt samma upplägg utom att det inte är vinfestival

Läs mer

Semestervecka i Skara

Semestervecka i Skara Sommarbilder 2008 Här de uppklädda grabbarna innan vi skall på dop. Här är hela familjen Nyhus samlad efter att de döpt kusin Adam i Örgryte kyrka.. Semestervecka i Skara Vi hyrde en liten stuga vid sjön

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hammarbackens hembygdsförening 2015

Verksamhetsberättelse Hammarbackens hembygdsförening 2015 Verksamhetsberättelse Hammarbackens hembygdsförening 2015 Året startade med att undertecknad efter förfrågan från jägarna om att hålla Skogskaféet/ kontoret öppet under vargjakten i januari. Det var full

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 3 maj - måndag 12 juni

barnhemmet i muang mai onsdag 3 maj - måndag 12 juni barnhemmet i muang mai onsdag 3 maj - måndag 12 juni Sex veckor sedan sist. Sex långa veckor pga att vi ofrivilligt har tvingats vara borta en hel del från barnhemmet under denna period. En helt oplanerad

Läs mer

Vandring på Maria Island

Vandring på Maria Island Vandring på Maria Island Den tasmanska naturen är något helt speciellt och upplevs allra bäst på plats i någon av nationalparkerna. Önskar ni några avkopplande dagar omgivna av en natur i en klass för

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Ladda för fotboll i Södertälje FK

Ladda för fotboll i Södertälje FK Ladda för fotboll i Södertälje FK Guiden till hur DU ökar din prestationsförmåga genom att ge kroppen rätt energi - 1 - Innehåll Inledning sid 2 Frukost - det viktiga målet sid 3 Vilken frukosttyp är du?

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Resa Island 22-26 augusti 2012

Resa Island 22-26 augusti 2012 Resa Island 22-26 augusti 2012 Här kommer ett kortfattat program om vår Islands resa. Detta är en kursresa där vi lyckats att få Islands mest eftertraktade föreläsare Bjarni Pjetursson att hålla en exklusive

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Hotel Strandly Skagen

Hotel Strandly Skagen Hotel Strandly Skagen Hotellet erbjuder Hotel Strandly Skagen har en trevlig "Skagenatmosfär" med traditioner och fantasktisk service på ett familjärt och rart sätt. Både hotellet och restaurangen är nyrenoverade

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer