Engelbrektsbladet. Med nya ögon. Seniorer itiden AKTUELLT INNEHÅLL. Redaktör. Nr Sr November r0ll. Dä anordnas Seniordagen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelbrektsbladet. Med nya ögon. Seniorer itiden AKTUELLT INNEHÅLL. Redaktör. Nr Sr November r0ll. Dä anordnas Seniordagen."

Transkript

1 Nr Sr November r0ll Med nya ögon å en tillståillning för ett tag sedan står vi och pratar med en något yngre manlig gäst. Jag vet att han är rul1t femtio. "Ni förstår det var en gammal gubbe, sådär 80", kommenterar han något vi talarom. Cammal gubbe, vadå? Min man fyller 80 i vår och dat står vi och byter tankar som jämnåriga. Inte betraktar han min man som en gammal gubbe. Själv kommer jag ihåg, när jag i femtioårsåldem tunde tiinka om dem som var över sextio, att då var väl livet i stort sätt slut. Men oj, vadjag bedrog migl 60-plussare?ir ofta ett mer iin vitalt sliikte i "den tredje åldem". Man disponerar sin tid på ett helt nyrt sätt. Många jobbar fortfarande, men utan den stressande hetsen att ständigt leverera mot en alltlör snäv deadline. Liikarvetenskapen har sett till att vi kan justera inte bara utslitna höller och dålig hörsel och syn. Vi går på gym och håller oss i forrn på ett modernt sätt. Men det verkar som om det mest iir vi själva som inser det här. Att vara 75 idag är inte samma sak som för bara tio år sedan. Och yngre pe$oner - de har tydligen många gånger kvar bilden av en So-fuing som en gammal gubbe. Så är inte verkligheten längre. Redaktör Engelbrektsbladet Seniorer itiden Vi äldfe har ett stort ansvar att lära oss bli äldre, för till slut tar ju åldem ut sin rätt. Den svåra konsten att uppnä en kiinsla av förnöjsamhet och frid i själen. Det är vår utmaning. Men också att förain&a de yngre generationernas syn på oss. Att vi högt upp i åldrama manga gånger at lika piggå som de - och dessutom kanske visare. Och de enda som kan ändra attityden mot 65-plussare är vi själva. Vi ärju de enda som vet. Att resa förgyller tillvaron för många och det kan man görå på många sätt. Resmålen kan vam fjiirran eller helt niim. I der hiir numret berättar vi om några. Dessutom om vår fantastiska Väntjiinst och motsatsen att tyvärr vära medmänniskor inte alltid vill vårt bästa. Och så om vad som hiinder i SPF Engclbrekt i november-december. Månadema då vi dessutom njuter av amaryllis och hyacilter och tiinder tindrande ljus i mörhet. Mysigt, som mina bambam säger. Agneta Liljedahl, redaktör AKTUELLT November 16 onsdag Vandring '16 onsdag Seniordagen 18lrcdag Studiebesök 29 tisdag Månadsmöte 30 onsdag Vandring December '13 tisdag l\.4ånadsmöte SENIORDAGEN Glöm inte onsdagen den 16 november. Dä anordnas Seniordagen. Under rubriken "DEN GYLLENE ALDERN' bjudet SPF-föreningarna på Ostermalm tillsammans med PRO på ett rikt program. Läs mer pä nästa sida. NY WEBBADRESS Nu är äntligen wwwspf.se ny adress till förbundet. Enkelt och rent istället för den som lät som till ett försäkringsbolag. För att komma till SPF Engelbrekts hemsida se nedan. INNEHÅLL På gäng Vänljånsten l,,lot Skägen Slockholm som resmä Brotl mol ä dre Sist som fö si Redaktionskommitt6: Agneta L ljedahl {AL), lel , a r\,4arz Botin, Verc Slndberc,Alice tjnandefscharin Ansvarig utgivare: SpF Engetbrekts hensida: Kerstin Tideblad Sämer, Lil -Jans Plan 3, Sstockholm wwwspf.se//stockholmsdli kteuföreningar/engetbrekt Stockhotm Bilagon tnbjudan ritt Fo ksam, nbetatnngskonl Väntjånsten EN GELBRE KTSBLADET AUGUSTI 20 I 1

2 Seniordagen, boule, 4O-talistgruppen Aret lider mot sitt slut, men det finns fortfarande aktiviteter för alla. Seniordagen är en stor händelse och det sista månadsmötet firas i år just på Luciadagen med framträtiden. dande av Sannakören. Vi sneglar även framåt i DEN 40- Lunch för nya talistgruppen medlemmar GYLLENE Irr nytt initiati! för Sret iir ALDERN L40-talisrgruppen. Den! ill Ostermalms seniordag Onsdagen den 16 november Föreningsrådet Valhallavägen 148 östens stora event med så många inffessanta föreläsare I Bengt Göransson: Konsten att köpa tomater. Louise Lyberg: Konsten att bedöma konst - falskt eller äkta? Alice Fransson: Bevara balans och rörlighet i vardagen. Charlotte Holst: vad byggs och planeras på Ostermalm. Carl Jan Granqvist: Måltiden i tid och rum. Däitill många utstrillare och cal6 hela dagen. Ett måste, kom och låt er inspirens! Boule \ /i rill påminna om att varje Y mindag kl spelar SPF Engelbrekt boule på Boulebaren, Surbrunnsgatan,16. Alla som spelar talar om hur trevligt det:ir. Nya deltagare är hjäftligt vålkomna. Det lir bara att gå dit eller ring Inga Rune tel san a yngre medlemmar för att få fram id6er om vad som är intressant för dem. Om man :ir 65 har man kanske andra intressen än om man it 85. Många yngre kan uppfatta föreningarnas aktivjteter som inaktuella för dem. Det är det som gruppen vill förändra. Flera på välkomstlunchen fiir nya medlemmar var inhesserade. Om också du är det kontakta Agneta Liljedahl, tel. l Vi kommer att triilfas över en kopp te och späna Första månadsmötet Tisdagen den 24 januari nästa A nna Konvicka, konsthistori- 11ker och f.d. museipedagog på Medelhavsmuseet i Stockholm, håller föredrag om "Egypten under faraonemas välde". Arsmötet Tisdagen 21 februari på Caf6 Utsikten. arianne Watz, moderat landstingsledamot och tidigare riksdagsledamot, kommer att medvelta. Gör glima en anteckming i almanackan iedan nu! De nya medlemnrarna ifv Gerd Dahiberc, Lisbet Ekberu, Jan Gustaisson, Bdit Franlz6n, Thora Grape Majlis O s- son och Monica Rydberc. FotoAL arje år välkomnas nya medlemmar med lunch. Åven i år gick den av stapeln på Caf6 Utsikten. 38 inbjudningar hade skickats ut. Av dem tackade sju ja. Gästerna hälsades välkonrna av vår ordförande Kerstin Tideblad Särner, som berättade om löreningen och vfua aktiviteter. Ovdga styrelseledamöter och de nya mediemmarna presenterade sig för varandra allt under det att man lät sig väl smaka av kycklingsallad och ett glas vin för den som så önskade. AL, ENGELBREKTSBLADET AUGUSTI 20i 1

3 Väntiänsten En vän är en vän är en vän... lvlottot skulle bra passa för SPF Väntjänst på östermalm. Alla medverkande är medlemmar i SPF. Man ger och får ta emot vänner emellan. Vi intervjuade Kaisa Nord, spindeln i nätet för verksamheten, och fick höra om hur det hela funqerar. \ /dntjänsten srcrtcde för 18 V år sedan derl t mars 199] av några entusiaster. I bödan var Ulla Lölberg samordnare. Idag iir det Kaisa Nord, som efter 11 år i Singapore åtog sig uppgiften, och nu sedan 13 år sitter på kontoret på Bo Bergmans gata. Hon har ett givande och intensivt samarbete med sin ordlörande, Viveca Sarman. Det är SPF-löreningama på Ostemalm som erbjuder alla iildre inom Engelbrekts, Oscars och Hedvig Eleonoras försair[ingar hj.ilp med ledsagning till sjulhus, Likare, apotek liksom sällskap på promenader och hembesök. Fö1aa året gjordes över 800 hjälpinsatser av 90 medlemmar. Två gånger om fuet hålls stormöten 1ör alla som hjälper till med föredrag i aktuella ilnrnen. I åf san' ades ett fcmtiotal ledsagarc i Oscars församlingshem. El1er en lättare läcker föftaidng talade dietisten Kerstin Osterberg om Bra mat på äldre da'r. De nainarande fick veta mycket om vilken näring och energi som mäten btu innehålla för att gamla sk;111 må bra. Också att smaknervema törändras och att litet starkare kryddning och till exempel småkförhöjare som inlagda.ödbetor eller gurka som tillägg till maten gdr den mer aptitlig. En gang på hösten och en på våren san' år Kaisa Nord medlemmama i respektive lörening för att schemalägga insatsema, så att var och cn vet vilka dagar som kan bli aktuella. Från SPF Engelbrekt deltar clva pe6oner. Alla som anmält sitt inffesse att delta i Väntj:instens arbete bijrjar sin insats med en introduldionskurs under en dag. Amnen som Det friska åldrandet och Etiska regler står på programmet. Tystnadsplikten och respekt för andras förhållningssätt, värderingar och egenskaper :ir sjiilvklara regler som finns med. Allt arbete iir ideellt och helt utan ekonomisk ersättning. Vaddr stiiller man då upp? M ånga kan berätta om livsöden de fått ta del av och tycker ått de får lita mycket igen som de sjä1va ger. För att få hjälp skall man kunna ringa själv och tala om sitt iirende. Ett inbetalnjngskoft ligger med i det hår numret. Umyt{a gärna det, alla bidrag lir viilkomna. Är du inhesserad av att medverka kontakta Kaiså Nord, telefbn 783 6? 65. AL. Kaisa Nord, Väntjänstens FIRA NYAR I ISTANBUL - nrsrrr spr: roo xn Nyåri lstanbul med nyårskonsert-vi uppleverstäden med vår mycket omtyckta och kunnig quide. Ord pris:9 990 kr JOKKMOKKS MARKNAD med tshotettet Exotiskä Norland den historiska vintermarknaden 3t jan-2feb.spf RAaATT:3OO KRORD PRtS: prts:a 490 KR FIRA PÄSK PÅ MALTA - RABArrspF: r 2oo KR En annorlundä påsk på en av Medelhavets mestintressanta öar med kunnig guide. ORD PRts:12 49o kr Allt ingår i våra resor, flyg, logi, mlnst halvpension oftast bef pension, de flesta utfijrderna och hycket kunniga guider som förmedlar den lokålä kulturen. Oa () RESERTILL KROATTEN & HERCEGOVINA Föt med oss på en rundresa som gerdi9 en inblick iden tidiga historiken till dramatiska händelser som utspelats ivår tid. Vi besöker fascinerande städer i Dalmatien och i Hercegovinå. Vår reseledare Zlatko Papac har boft och varit verksam i Sverige i många år, men har nu återvänt till sitt forna hemland och visar oss sift land Då eft Dersonligt sätt. SPF PRfS: I I 750 KR 5-12 MAJ 2012 I PRTSET TNGAR: Ftyg Stockhotm - Sptit Vr, resereoares tjänster, bussresa, del i du bbelru m medfrukost sju näfter på mellanklåss hotell, 6 middagar varav en är en byfest, 4 luncher & 2 vlnprovningar, besök, visningar & båtturer såmt lokalguider enligt program. ANMALAN SPF Östermalm NoBmalm Germund Olinder, Oa Endast begrånsat antal platser, tidig bokning rekommenderas. ENGELBREKTSBLAD ET AUGUSTI 2O I 1

4 Resor Stockholm som resmål. VETERANEN ger lätt den uppfattningen att seniorer är ett mer än vanligt resande folk. Oktobernumret hade 33 reseannonser! Vi på Ostermalm har dessutom ett eoet rikt utbud. Många njuter av nya upplevelser så länge man kan och orkar. I fen så linns det firktrskt de. -tvl.unl int längre reser från stan. En av dem är Margit Helledai.j, en av våra flitigaste vandrare. Som ung var hon aupair i London i ett halvår och en gång har hon varit i Paris, som hon inte tyckle om. Sto6tad på det sättet :ir inte hennes "cup of tea". Det ijl i stort sett hennes resor utomlands. Sedan dess har hennes resmål varit Stockholm med omnejd. Henma hos henne finns lådor med kafior och busstidtäbeller, T-banans IiI usel. (SL riiknar siikert med ått alla har dator. Det har inte Margit.) Inspirationskällor är stockholmiana som Scv:irdheter i Stockholm. Eller så hittar hon något intressant i morgontidningen eller kanske eft spainlande hus i bostadsbilagan, och då kommer kaftoma och tabellema fram och en ny utllird är under planering. Den är lika rolig som sjzilva utflykten, tycker Malgit. Det iir inte så att hon går på husvisningar men tar sig en tur någon lämplig dag för att studera ett sevärt hus i lugn och rc. Hon ger sig ofta ut ensam,det.a inte alltid man kan 1ä siillskap. Upptäckaalusten sporar henne. Det ena ger det andra. Såstaholm, f.d. Höstsol vid Vallentunasjön, Custav III:s boulevard i Solna och Slätnossens Naturpärk i Handen är några platser hon besökt på senare tid. Hon har gett sig ut på manga vandringsleder runt stan. En del tycker hon passar föreningens vandringar. Margit :ir med och provgår tillsämmans med Siv Svenz6n och Bengt Agaton en vecka i förväg, ftu att se till att fbrutsättningama är OK.Inte tör langt, inte för brant och inte för halt på vintem iir viktiga lciterier. Och, trots allt, fiirutsättningen för sådana här aktiviteter är ati man är något så når pigg och jnte har ont eller andra besvär. Att Margit, som bor på äldreboendet Oscar den I:s Minne i BagaF mossen, som sköts av polska nunnor, tillhör SPF Engelbrekt beror på hennes stora intresse tör dans- Hon var aktiv i lntemationella Dansklubben, som hon har i kärt minne liksom resoma med den. Niir Ulla och Karl-Äke Nordenfeldt diidfran staftade Engelbrekts dansklubb blev hon medlem diir. Tyv:irr är dansklubben idag ett mil1ne blott. AL. För alem som air intresserade fnns stillskap sdans på Förenhgsrådet i I'dltörersten på t'redagarna. Se Höstpro grannrct. FREDMANS UR AB Nybrogatan 23 Tel lämnar 10% rabatt på lagerförda varor. Reparationer enl.öh. HANDSKBUTIKEN Sibyllegatan 29 fel lämnar 10% rabatt. PALOMA BIJOUTERIER Nybrogatan 36 Tel '19låmnar 10% rabatt. SIBYLLEGATANS OPTIKER Sibyllegatan 37 Tel lämnar 12% nbatt på kompletta glasögon. LEKSAKSBORGEN Östermalmstorg 2 SVANSTRöMS endast Humlegårdsgatan 6 Tel lämnar 10% rabatt. Tel lämnar 15% rabatt på allt utom maskiner och tillbehör. Undantao bläck och toner där vi lämnar 10%. OBS! Rabaft lämnas ej på redan nedsafta varor. Gynna dessa företag, de gynnar oss. ENGELBREKTSBLADET AUGUST] 201 1

5 Resor Mot Skagen Med Christer Kuliberg som reseledare gick en resa till Skagen den augusti. Det är ett exempel på vad våra researrangörer planerar för oss. Studera våra reseprogram, för den ressugne finns mycket att välja på. esegruppen SPF Ostermalm Norrmalm har återigen arrangerat en resa till Skagen. Efter visst manfall p.g.a. sjukdom blev vi 26 personer som åinfuade bussen i smårcgnet vid Karlaplan. Regnet tilltog neråt Södertailje men \'fu't goda humör hölls uppe, då Chris ter utlovade nster utelter vägen med möjlighet ått köpa kaffe, vatten, bullar, kakor med mera. Vädret klamade upp, vi fick tillfälle att äta lunch och i god tid anlände vi till Gtjteborg och färjan mot Fredrikshamn i Danmark. Tyväla blev vi en halvtimme försenade vid ankomsten p.g.a. strul med kajplatsema. I gengäld hadc vi nu KroyeE atele. Folo Birgitta Burman sffålande sol och 20' v:irme. Men den utlovade solncdgången missade vi tyvitr med några minuter. Vår grupp nck privat visning av två musecr: lörst Skagens museum. Guiden Hanne Aavang berättade och förklarade på ett bm och lättlörståeligt sätt. Därefler till näbellgna Ancbers Hus som var fyilt med alster av Anna och MichaelAncher. Huset var från början ganska litet, men en skickligt gjord utbyggnad hade gjort huset mer än dubbelt så stol't. Efter dessa båda hus blev det kalfe och hembakad bulle i Svcnska Sjömanskyrkan, där "månadens präst', även han pensionlir, berättade om kyrkobyggnaden och verksamheten. Före vår gemensamma middag hann vi med att bcsöka kyrkogården, där bl.a. P.S K4yer samt Anna och Michael Ancher har srna gravar, Nästa förmiddag bar det av lill "Den tilsandede kirke". Kyrkan byggdes redan på 1400-ta1et av holländskt tegel och har vadt mycket stor. Senare blev den vitmålad. Eftersom sanden tog över området på grund av att skogen höggs borl, så kunde kyrkan inte laingre användas utan största delen av kyrkobyggnaden revs och materiålet anliindes till andra byggnader. Nu är det bara tomet som står kvar som ett minnesmairke. Därefter körde vi till Oddecenterct ute på Grenen som är ett upple velsecentrum med utsiktstorn och konstutstiillningar. Den mycket vackra byggnaden lir tad av arkitekt JOm Utzon, som också har ritat operan i Sidney. Vidare med "sandormen" till yttersta spetsen av Grenen (som numera svänger av rakt mot öster). Det blåste rätt friskt, och det ska det göra så vågornas m:iktiga brus konrmer till sin rätt. Vi hann också med ett besök i diktaren och målaren Holger Drachmanns hus, som presenterades av skagenjoumalisten Poul Bernth, samt underhå1jnjng mcd sång och musik. På kvaillen blev det gemensam avslumingsmiddag i restaurang De To Have ute på Grenen medan mörkret föll över shand och hav. Birgitta Burman ENGELBREKTSBLAD ET AUGUSTI 201 1

6 Om internet, jeans och mycket mer Som vanlrgt Vera Sundbergs rapport från Råd och Rön. Från morötter till den fadiga bakterien Listeria. Och ännu en gång: Bäst före - dag är en rekommendation, men varan kan vara tjänlig långt efter. Sista förbrukningsdag innebär att varan kan vara otjänlig när datumet passerat. orötter Morötter dr en billig och nyttig rotfrukt som finns året runt. Mest tillglingliga är de nyftiga ämnena tillsammans med lite smör eller olja. De ä inte hel1cr så kiinsliga 1ör långa koktider- Odlar man morötter själv ska de inte gödslas för mycket. Njut av de söta och späda morötterna, senare blir dc s)"rliga och beska. Det llnns massor av sorter, men i butiken oftast bara en sort i taget. Ateranvänt papper Vi ia duktiga att samla in tidningar. Men i manga matfölpackningar gjorda av retupapper finns rester av tidningsbläck. Maten i förpackningarna tår upp mineraloljan som tidningsbläcket innehåller och djurfönök visar att denna lagras i kroppen och kan ge skador på iire organ. Inte heller hjälper det alltid med en innedörpackning, även den kan släppa igenom mineraloljan. Kungsömen och Axa har reagerat på dessa prcblem och letar efter brä innefiörpackningar. Kanske returpapper inte bör användas till livsmedel. (Det it tyviirr inte alltid lätt att vam miljömedveten.) Idrottsskor Idrottsskor air dyra att köpa i Svedge. Handlare på nätet eller utomlands har betydligt lägre priser. Men en svensk filma XXL, Spolt och \Äldmark har som en uttallad strategi att vara billigare än de stora spoitafftircma, som alla ofta håller samma priser. Internet 1,3 miljoner svenskar över 50 år använder inte Intemet trots att Svedge har större andel intemetanv:indare än många andra liinder. (Något att tänka på för pensionairsföreningår.) Self - storage Att {ör\ara äsodelar i t'önåd blir mycket dyfi. R & R har granskat s.k. Self- storage - företag. Prisema vaderar stort. Men för samtliga air hyran per kvadratmeter dyrare än fiir normal lägenhetshyra per kva dratmeter. Standården och öppettider varieråde också stort. Kolla också om föniiking ingår. Jeans Fem miljarder jeans tillverkas per år i v:tlden. En svensk konsumerar 157 par jeans per fu. Jeans har blivit ett favoritplagg även för oss äldre. Men hul schysst iir tillverkningen. De kan kosta allt från ett par hundra krcnor till flera tusen. Mltkligt nog :jr det producentema av de billigaste som iir bäst på miljö och etik. L e, Wrangler, Hugo Boss och Diesel ville varken besvara R & R:s Aågeenkät eller tillåta besök i deras fabriker. Låga Iöner, ohälsosam miljö med stola mängdcr kemikalier och bristande skyddsutrustning :ir vanligt. För att få den rätta slitna looken sandblästftsjeansen. Detta kan lcda till stendammlunga hos arbetama.l mänga fabriker var rentilationen så dålig att arbetare svirmlade. H & M, Zara och Jack & Jones hamnade i topp. De hår tagit tag i probjemen och försöker åtgärda dem. Livsmedelsmärkning Europaparlamentet röstade nyligen igenom nya regler för märkning av livsmedel. NågIa är: 1. Det ska bli lättåie att läsa märk nmgen 2. De flesta livsmedel ska förses med nifingsinnehåll 3. Ingredienser som kan orsaka allergi ska ftutydligas genom fet eller kursiv stil 4. Infrysningsdag ska anges för kött och fisk 5. Typ av fett ska anges Tyvairr tar det tid innan reglema träder ikraft fullt ut. Men producenter kan lrivilligt inlöra reglcma lör att tillmötesgir konsumenterna. Listeria Bakterien Listeda som äldre it mer känsliga för är fortfarande vanlig i gravad och rökt lax. I 3 70 av de prover som R & R giort innehöll bakteden. De förökar sig snabbt även i kyla. D?ftör rekommenderas att man äter produkten nyföryackad. Aven ostå.r av opastöriserad mjölk kan innehålla Liste a. Vera Sundberg, konsumentombud EN GELBREKTSBLADET AU GUSTI 201 1

7 I våra kvarter Brott mot äldre Aterigen har en äldre person, denna gång en medlem i SPF Engelbrekt, för ett brott som vi vill beskriva som ett varnande exempel. Det är så lätt manipulerad, trots alla goda förutsatser, råkat ut hänt att bli Händelsen en äldre damen, som lovat sig själv att aldrig släppa in någon främmande i sin lägenhet, gar med käpp och biir på matkasse och skall in i sin pon, då en kvinna - utliindsk, påstådd italienska - erbjuder sig att hjälpa henne in, eftersom hon själv skall besöka en bekant i fastigheten. De tar hissen och kvinnan åker med upp till damens dörr men gar sedan ner till vad hon uppgcr som sin bekant. Sffax därefter ringer hon emellertid på dörren och ber att få sk va ett meddelande till bekantingen, som inte var hemna. Hon får komma in och på något sätt lyckas hon placera damen i köket med ryggen mot lägenheten. Ytterdönen :ir inte låst! Hon fär skriva sitt papper, tackar och går, men några dagal senare upptäcker damen att alla hennes smycken, som adparadiset fl Mae Pbim. en Li I-lten genuin fiskeorr. ligger på östla sidan av Siambukten, helt trygg lör en eventuell tsunami. Det är Bangkokbomas badparadis och den utländska turismen är li- 1åg i en låda i ett annat rum var fö$vunna. Troligen har en andra person lyckats komma in och ta för sigl Slutsatsen är som så många gånger för: Släpp aldrig in en främmande person i lägenheten även om han eller hon verkar mycket fieylig. Det är i så tall en del i sftateginl Om en person ber att få komma in tör att skriva något be vederbörande Yänta utanför och lås dören medan ni går och hämtar det begiirda pappret och pennan. Vill personen komma in för att kolla något, t ex vattnet eller avloppet (Yilket förckommer trots att fastighetsskötaren inte meddelat något om kortroller) så kräv legitimation eller be personen återkomma och ring fastighetsskötaren. Aven av obekant hemtjänstpersonal skall ni kråva legitimation och läs den noga! Anmäl alla brott till polisen. Olof Björlin BOJ pfter anmilan rill polisen blev Lrår dam etter några dcgcr upp ringd av Brottsoffe{ouren, vilket hon upplevde som mycket positivt. Brottsoffe4ourer, BOJ, {inns på flcra platser i landet. De är ideella föreningar, som har till uppgift att laimna infbmation, stöd och hjälp till brcttsoffer och vittnen. De kan eöjuda. Råd och stöd. Hjälp i kontakter med myndigheter och försiikringsbolag. Stöd i samband med rättegång. Någon att tala med. Annan hjälp som kanske behövs För vår del gäller Brottsofferjouren Stockholms innerstad - Lidingö. Tel l 21. AL. Pussel till jul många famil Platser kvar till Thailand 9-22 februati 2012 ten. I piset :- ingår förutom resa och hotell lästan alla middagar, några luncher och ett antal utiiirder. Om du inte har reseprogrammet och resans prod ktblad kvar, ring ENGELBREKTSBLADETAUGUST 2011 det tradition att lägga pussel till jul. Vi ilr några pusselentusiaster som brukar byta efte$om det inte längre går att köpa träpussel i Stockholm. Ar någon inftesserad rillg Agneta Liljedahl, tel Germund Olinder tel eller mejla till comhem.se, så får du alla upplysnmgar.

8 Sist som först Centrum för Hälsa och Byggande \ /isste du an KTH har trå fullt Y utrustade bostirdslägenheter i Haninge, dit man bedriver forskning om hur framtidens bostäder ska utformas inte minst med tanke på att underlätta livet för äldre och handikappade? Till detta behövde man försökspersoner bl.a. för att besvan ftågan hur man som äldre tar sig upp från golvet om man råkat tdlla. Av alla över 65 år som ramlar i hemmet kan bara hällten ta sig upp på egen hand. Jag anmälde mitt intresse att vara törsöksperson och fick visa hurjag skulle ta mig upp från golvet törst utan hjälpmedel, men sedan med hjälp av en rollator. Det var en prototyp med vars hjälp det var enkelt att komma på fötter. Sitsenkunde nämligen höjas och sänkas med ett uppladdningsbarl batteri. Alla moment videofilmades och en sjukgymnast och en ingenjör diskuterade med mig hur jag upplevt de olika momenten med och utan hjiilpmedel. Rollatom med lyfthjälpmedel fungerade utmairkt och underlättade naturligf vis möjligheterna att ta sig upp till stående. Vera Sundberg. Short cuts var \ /i många och llssnade rill Y Christopher O Rergar i Odd Fellows festsal i september. Hån gav en kunskapsfylld och verkligt målande bild av den senare delen av 1700{alet med många associationer till v:ll egen tid. Då var tiden flexibel. Kungens, Gustav III:S följe, fick gå upp till slottet och stailla sin klocka efter hans. Man levde efter solens uppoch nedgång och man tyckte sig hade mera tid. Jag kan inte låta bli att minnas hur jag under mitt yrkesverksamma liv tyckte, att jag vaknade nåndag morgon och gick och la mig fredag kväl1. Tiden bara för svann. Frånska revolutionens slagord Frihet, Järnliklet och Broderskap kom han förstås in på och hur vår egen kung var en löregångare för dess ideologi. Själv kommer jag att tänka på en annan regent, drottning Margrethe av Danmårk, som jag såg i TV, nit hon hitll tal till sin man på deras, om jag minns rätt, 4o-fuiga bdllopsdag. För att ett iiktenskap skall hålla var hennes ledord; Jag, Du och jag, Vi. Ar inte det samma sak? Jag/ Frihet, Du och jag /Jänrlikhet och Vi/ Broderskap. Något att tänka på för långvariga relationer. Du som är medlem i SPF Engelbrekt erhåller 20 oä rabatt! ) Arvsfrågor ) Bodelning ) Bouppteckning ) Deklaration ) Testamente m.m Kontakta oss ftir inledande kostnadsfri rådgivning! tgrdr JunrsrERNA Stockholm Aktiebolag Ban6rgatan 55, Stockholm wwwjuristertra-.b.se ENG ELBREKTSBLADET AUGUSTI 2011

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 33 Mars 2011

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 33 Mars 2011 En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 33 Mars 2011 ALMA Börje Ahlstedt lockade till många skratt på Alzheimer- caféet Sidan 14 Blomsterfonden i kultursamarbete med Berwaldhallen Klassisk

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

Tankar om julen: Monica Albertus skriver på sidan 4. Hur är det med din hörsel? Läs på sidorna 14-15. Ulla skriver för sista gången?

Tankar om julen: Monica Albertus skriver på sidan 4. Hur är det med din hörsel? Läs på sidorna 14-15. Ulla skriver för sista gången? Årgång 30 Nr 8 November 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen Sångarfesten i Tallinn. Läs mer om Estland på sid. 6-7. Foto: Torsten Rönn Tankar om julen: Monica

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009 Januari 2010 Dansarna Seniorernas Dag 2009 Medlemsblad våren 2010 Vårt eget luciafölje kom från Hackstaskolan. Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon.540 222 16 (telefonsvarare) E-post...info@spfvikingen.se

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v.

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Sid 1 Förord Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Jag har valt att lägga tonvikten på det som sker i vardagen eftersom

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v.

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Sid 124 Sid 1 Förord Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Jag har valt att lägga tonvikten på det som sker i vardagen

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland

ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland Medlemstidning nr 2 2012 Återskapar livskvalité Ordföranden har ordet Årsmötet, ökat medlemsantal Lördag den 20 mars höll vi årsmöte i Visualiseringscenter

Läs mer

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2011 Inger Nyberg Jag har blivit med rullator TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer

Läs om en intressant anhörig- och äldredag på sidorna 6-7

Läs om en intressant anhörig- och äldredag på sidorna 6-7 Årgång 29 Nr 7 Oktober 2013 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen De här små krabaterna har ofta lyst med sin frånvaro i år. Bättre tur nästa höst! Har du koll på

Läs mer

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete?

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete? 1 Mars 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet Studiebesök på LIU Följ med oss till Linköpings Universitet sida 21-23 Tipsen för den bästa studentendagen Högskoleprovet Hur fungerar det? sida 5-6 Svårt att komma

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 December 2011 Nr 6 Deltagarna på DBNSK-mötet - Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Innehåll Ordförande har

Läs mer

Stort jubileumsnummer Blomsterfonden 90 år. Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman. Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden

Stort jubileumsnummer Blomsterfonden 90 år. Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman. Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 34 Juni 2011 Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman sid 12 13 sid 14 21 - Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden sid

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till SPF Håbos vårfest fredag 20 maj klockan 17.00 i Skeppet, Kalmarvägen 3.

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till SPF Håbos vårfest fredag 20 maj klockan 17.00 i Skeppet, Kalmarvägen 3. SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest fredag 20 maj klockan 17.00 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Den traditionella vårfesten då vi får äta

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent 1 Pep Talk Att vara personlig assistent Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, www.bengtelmen.com, mail@bengtelmen.com Att arbeta 2 som personlig assistent INLEDNING

Läs mer