Slätthögs & Mistelås jultidning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slätthögs & Mistelås jultidning 2013"

Transkript

1 Slätthögs & Mistelås jultidning

2 Innehåll Ledare 3 Julbetraktelse 4 28 år med Guds församlingar 5 Hela vägen går han med mig 7 Hälsning från Slätthögs och Mistelås nya församlingspräst 9 Den vackre Efraim 11 Från Slätthög till Alnö personliga kyrkliga notiser 13 Mistelås vår hembygd 17 Om rönnbär 18 Två stora TACK 19 En liten julhälsning från andra sidan jorden 20 Året i bilder 21 När Ebba kom till byn 35 Vägkyrkan i Slätthög Samtal med Svante och Svinto 38 Smålands gröna hjärta 39 Kvarn får nytt liv 40 Sveler bakverk från vårt grannland Norge 41 Tornedalsasken 42 Christians sista arbetsdag 43 Who will sing for me 44 Tacka Herren ty han är god 45 Kyrkoval 46 2

3 Ledare Slätthög och Mistelås församlingar vill med denna tidning önska församlingsborna en god jul! År läggs till år och vi kan nu summera ännu ett år. Ska man i två ord sammanfatta det gångna året för våra församlingar blir det avtackningar och förändringar. Var sak har sin tid heter det ju i ordspråket. Inget varar för evigt och det gäller även anställningar. Och det har vi ju blivit varse under året när vi avtackat både präst och kantor. När nu Braws flyttar ifrån oss så känns det tomt och många av oss frågar sig säkert hur det ska bli framöver. Att det inte blir som förr igen kan vi utgå ifrån. Det blir inte bara ny personal utan även en hel del andra förändringar. Många av dessa förändringar har beslutats långt ifrån oss här i Slättög. Ända uppe i Uppsala (på Kyrkomötet) har man suttit och tagit beslut som får direkta konsekvenser för det vardagliga arbetet ute i våra församlingar. Beslut som vi på lokalplanet inte kan styra över. Beslut som vi nu får lära oss att leva med och göra det bästa av. Men alla beslut fattas inte långt borta. En del beslut kommer ifrån gräsrotsnivå. Den här tidningen du just nu håller i din hand är ett sådant initiativ. För första gången ger Slätthög och Mistelås ut en gemensam jultidning. I förändringarnas tid är det inte lätt att helt få klart för sig vad som kommer att hända och vad som kommer att prioriteras under kommande år. Så om det blir en fortsättning på denna gemensamma tidning återstår att se. Vi i kommittén Siw Elw, Hanna Thelin, Lena Nikolausson, Erik Olsson, Kennerth Arvidsson, Hjördis Karlsson och Mikael Braw hoppas att ni alla ska finna nöje att läsa årets tidning. Här kan du läsa något av vad som hänt under året och även en del om det nya som planeras i våra församlingar. Kommittén genom Erik Olsson Släthögs församling vill ta tillfället i akt att framföra sitt tack till Siw Elv som skänkt den stora granen vid skolan och till Sven och Anitha Vigälv som skänkt granarna inne i kyrkan. Ett tack riktas också till ATA och deras chaufför Magnus Berggren som hjälpt till med transport av granarna. Slätthögs och Mistelås Jultidning finansieras genom medel anslagna av kyrkoråden. Dessa pengar går endast till kostnaden för tryckning. Alla fotografer, skribenter och de som sitter i kommittén gör detta helt utan ersättning. 3

4 Gud är mitt ibland oss! Julbetraktelse av Christian Braw Denna julhälsning skriver jag till Er från Kosta, där varje lyktstolpe bär en Betlehemsstjärna inför julen. Jag minns med glädje Betlehemsstjärnorna i Moheda, ett verk av Allan Bergström och hans medhjälpare. De talar om det stora under som skedde i julnatten: Gud blev människa, en av oss. Detta är en sanning, lika verklig som att solen och månen skiner, ja verkligare, för denna verklighet kan förvandla våra liv. Gud bor ibland oss I varje gudstjänst säger vi: Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre... Guds Son är sin Faders innersta, hans plan och hans vilja, född av sin Fader som när ett ord föds på våra läppar. Därför skriver S:t Johannes: I begynnelsen var Ordet... (Joh. 1:1) Aposteln fortsätter: Allt blev till genom honom... (v. 3) Fadern skapade ju allt genom sitt ord. Allt som finns är Jesus-märkt. Men vid jul firar vi något ännu större: Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss... (v. 14) Ta nu gärna en stund att bli stilla inför detta under genom att gå in i Slätthögs och Mistelås kyrkor en gång i julhelgen. Börja med jungfru Maria Vi börjar i Slätthög och går fram till altaret. Till vänster över sakristidörren finns en skulptur av Jungfru Marie bebådelse. Hon böjer knä och ber. På pallen framför henne finns en bokrulle med profeten Jesajas ord om jungfrun som skall bli havande och föda en son. Vid hennes fötter står liljor renhetens tecken. Maria är helt fokuserad på att göra Guds vilja. Då kommer ängeln Gabriel till henne med en hälsning från Gud: Helig Ande skall komma över dig och kraft från den Högste skall överskygga dig. Därför skall barnet som föds vara heligt och kallas Guds Son. (Luk. 1:35) I Marias moderliv förenades mänskligt och gudomligt - för alltid. Gud vet av egen erfarenhet hur det är att vara människa. Vi går vidare i Slätthögs kyrka och stannar till vid ikonerna på norra väggen, nära predikstolen. De visar oss hur änglarna förundras över Maria och skyddar henne. Hon är målad med en bakgrund av guld, för detta är en verklighet som inte rostar utan alltid håller. Vi ser jungfru Maria med Jesus-barnet inom sig. Så var det när hon besökte sin släkting Elisabet. Och Elisabet blev jublande glad: Hur har det förunnats mig, att min Herres moder kommer till mig...ja, salig du som trodde... (Luk. 1:44 f.) Maria blir själv överlycklig och prisar Gud: Han har sett till sin tjänarinnas ringhet, och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig. (Luk. 1:48) Mitt i en skadad värld Nu går vi ner till sista bänken på södra sidan. På hyllan bredvid albumen står två brända trästycken där Eva Spångberg har sett både bebådelsen och Kristi födelse. Det har ett djupt budskap. I denna värld, där så mycket är skadat, träder Gud själv in. Som en liten rännil av 4

5 guld och sedan som en flod av guld strömmar Guds kraft och nåd ned över Maria och barnet. Och denna verklighet får vi själva ta del av i Kristi Kyrka! Vi går tillbaka till mitten av kyrkan och blir stående framför julkrubban. Där ligger Jesusbarnet, sann Gud och sann människa, för vår skull. Herdar och vise män skyndar dit och tillber. Änglar beundrar Guds vishet: Ära vare Gud i höjden... Fasthet och sammanhang I Mistelås kyrka finns en helt liten julkrubba, en träklyka, som Eva Spångberg har funnit och gjort till en skulptur. Ljuset från stjärnan strömmar ner över barnet, men det ligger på den hårda halmen och sträcker ut armarna som om det redan var korsfäst. Kristi försoningslidanden för oss börjar redan där. Men vid barnets fötter ligger en hård sten. Ett brovalv vilar på stenarna vid brofästet, och det hålls samman av slutstenen högst upp. Så är Jesus den som ger livet fasthet och håller allt tillsammans, i tid och evighet: Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten... (Ps. 118:22) När Du kommer tillbaka från din kyrktur med julens bilder, fundera då en stund över några frågor: Har jag tagit tillvara allt det underbara som Jesus kan bli för mig? Finns det mer för mig att ta emot från Gud denna jul? Är det något i mitt liv som behöver ändras för att det skall passa med Jesus? Fasthet och sammanhang i tid och evighet är mer än värdefullt. Det är en nåd. 28 år med Guds församlingar Av Christian Braw När jag 1985 var färdig med mina uppgifter i Lund visste jag inte var Gud ville att vi skulle tjäna honom. Då ringde personalsekreteraren på Östrabo och bad att jag skulle gå till kyrkoherde Rune Liljenrud, som låg på Lunds lasarett. Det var första gången jag mötte honom. Sedan ringde min svärfar Josef Imberg från Alvesta och rådde mig att söka komministertjänsten i Slätthög och Mistelås. Karin och jag tog det som Guds ledning, och jag blev ensam sökande. Det första kyrkorådssammanträdet i Slätthög blev oförglömligt. Sven Erik Rylander höll ett tal, som jag ännu minns: Det finns människor, som behandlar sin präst som en hyresgäst man vill bli av med, men jag för min del anser att man skall ha respekt för sin präst. Nu hälsar vi dig välkommen och önskar att du blir vår ledare. Det var ett förtroende, som heter duga! Samma inställning mötte jag från många andra. På en cykeltur såg jag en man stå och rensa gången utanför en stor mangårdsbyggnad. Det var Alvin Andersson, som hjälpte sin syster i Skövelåkra. Jag steg av och gick fram till honom. Vi blev vänner från första stund. På en annan cykeltur såg jag Martin Anderberg i sin trädgård. Jag steg av, gick in till honom, och vi upplevde båda den enhet i tron, som Jesus bett om. 5

6 Höjdpunkter på vägen De söndagliga gudstjänsterna i Slätthög och Mistelås ibland också i Moheda blev till möten med Guds folk inför Guds ansikte. Karin och jag fick leva bland människor, som styrkte oss i tron och ville oss väl. Konfirmandlektionerna gav ständigt ny uppmuntran. En gång, en härlig vinterdag frågade jag konfirmanderna hur det kom sig att Gud gör det så vackert längst inne i skogen, där ingen ser det. En av flickorna svarade: Han ser det. En annan sade: Han är en skönhetsälskare. En annan gång frågade jag dem om de kunde bönen Gud som haver barnen kär. Ungefär hälften kunde den. Jag frågade också vem som lärt dem bönen. Några hade lärt den av Karin i barngrupperna, men en av flickorna nickade mot sin kamrat och sade: Det är hon. Jag har haft fantastiska medarbetare, först och främst Karin. I den närmaste kretsen har också funnits Karin och Anders Olsson, Alf Porsmar, Dagny Karlsson, Stefan Axelsson och Niklas Andersson. Niklas och jag har ibland beskrivit vårt samarbete som ett passningsspel. Den ene har gett den andre inspiration och uppbackning, och så har vi kommit framåt tillsammans. Gamle kyrkoherde Norlén i Alvesta ringde en gång det första året och sade: Du måste se till att det blir regelbundna gudstjänster på Furuliden. Där fick jag en av mina viktigaste uppgifter, där och bland de sjuka. Prosten Ekedahl i Berg har skrivit: Kyrkans trovärdighet avgörs i förhållandet till de fattiga. Det finns ingen som är så fattig som den sjuke. Allt han äger har mist sitt värde för honom. Hela tiden har det kommit nya, frivilliga medarbetare, ofta kraftfulla och initiativrika. En av de första var Börje Fransson. Jag nämnde bara i förbigående till honom att vi borde ha en sockenbok. På kort tid byggde han upp en effektiv organisation med ett femtiotal medarbetare, som arbetade fram boken om Slätthög och Mistelås. Det var också Börje, som byggde upp nationaldagsfirandet och förverkligade visionen med kyrkmuseet kapellet. Genom Röda korset kom vi in i arbetet för flyktingarna, som bl.a. ledde till mångspråkiga gudstjänster i kapellet, en internationell kvinnogrupp och barnsamlingar för flyktingbarn. Det var en tydlig Guds ledning som gav oss lördagsbönen, en ekumenisk morgonbön varje lördag kl. 8. Den enighet i kärleken till Jesus och till varandra, som vi upplevt där, är oförglömlig. Gemenskap och samhörighet Biskop Bo Giertz sade en gång: Vill man göra något för sin församling, så skall man börja med en bibelgrupp. Det gjorde vi också i Slätthög och Mistelås, och så småningom även i Moheda. Det blev stunder av närhet till Guds kraft och djup andlig gemenskap och förståelse. Det är så Guds församling växer inifrån. Försöker man andra vägar, skall man minnas en varning från Bo Giertz: Det är lätt hänt att man får en publik istället för en församling. Åren i Slätthög och Mistelås har fått ytterligare ljus av vänskap och omtanke från mina företrädare: Bo Gunnar Åkesson, Jan Frithiof, Ingevald Linde och Nils Norrlin. Det var ett 6

7 stort förtroende att få föra deras verk vidare. Det gäller också dem, som jag inte mött här i tiden. Jag tänker särskilt på Ingemund präst i Slätthög på 1200-talet Karl XII:s fältpräst Lars Tursenius, Sven Aron Hallborg, Karl Peter Norén, Christer Sjögren, Gösta Sundberg. Vad de lärt ut om Guds väg har jag fått ta emot och förmedla vidare. Det har varit en verklig apostolisk succession en uppgift i apostlars och gudstjänares efterföljd. Jag har fått förmedla Christer Sjögrens ord: Din söndag bestämmer mest av allt hur din evighet skall bli. Och när några menade att den söndagliga gudstjänsten kunde bli bara en vana, svarade Karl Peter Norén: En vana kan bli ett hjärtebehov. Jesus är Herren! Det är mycket, som jag inte hunnit med, mycket som borde blivit bättre gjort, mycket som inte hållit måttet inför Gud och människor. Men den Guds sanning jag har blivit anförtrodd, den häller måttet i tid och evighet: Jesus är Herren. Vad jag ville med de 28 åren var att alla, som jag nått fram till, skulle ta till sig fem små ord som sina egna: Jesus är Herren för mig. Jag hoppas att min kropp efter min död skall få vila på Slätthögs kyrkogård i väntan på den stora uppståndelsen. Jag ser fram emot att få uppleva den dagen tillsammans med många vänner från bygden. Jag skulle önska att det på min gravsten står: Jesus är Herren för mig. Jag vet att det räcker för en glad uppståndelse. Er vän och själasörjare under 28 år Christian Braw Hela vägen går han med mig - tillbakablick på 28 år i Slätthög och Mistelås Av Karin Braw Hela vägen går han med mig ja, det är Jesus som det handlar om i Sv. Ps. 252, en av de många psalmer, som jag har ett nära förhållande till. Att Jesus går med oss märkte Christian och jag i Lund våren 1985, när vår tid där var slut och vi fick Herrens ledning att flytta till Slätthög. Jag var hemarbetande de första åren, men arbetade med barngrupperna tillsammans med andra frivilliga. När Andreas, vår yngste, var några år, kunde jag successivt gå in i kantorsuppgiften, som jag har haft fram till i sommar. Det mönster jag finner, när jag ser tillbaka på alla dessa år med kyrkomusik, barnverksamhet och annan församlingsverksamhet, liksom livet tillsammans i bygden, är förtroende, samverkan och delaktighet. Då kan man ordna vägkyrka, syföreningsauktioner, barnläger, Vi sjunger in julen, allsång och mycket annat. Det är så tydligt att vi behöver varandra i stort och smått. Tänk bara på stormarna Gudrun och Per! Vi fick hjälp av många och kunde också vara till hjälp och stöd. 7

8 Många, många barn har vi lärt känna under dessa år, från dopet, genom barngrupper, skola, musikundervisning, körer, konfirmation och så ut i livet. Så roligt att de senaste åren få möta dem igen, men nu som föräldrar och medarbetare! En underbar kraftkälla har gudstjänsterna varit. Klockorna har kallat till gudstjänst varje söndag för att Jesus stämt möte med oss där! Vilken lycka, vilken förmån! Jag, som har haft ansvar för kyrkans musik, har funderat genom åren på hur jag skulle kunna inspirera församlingen till att sjunga och delta i gudstjänsten. Kören och cittragruppen har varit en god hjälp, som både hörs och syns. Vi har använt många kända psalmer, som många känner som sina, jag har försökt att variera de olika verserna i orgelspelet, ge dem olika karaktär, sänkt psalmer som har känts höga. Det har också varit angeläget att sjunga Bibelns eget ord, verser ur Bibeln, något som vi gjort i nästan varje gudstjänst de senast åren. Jag minns också de fantastiska tillfällena när oratoriet Elias och Matteuspassionen framfördes i Slätthög med Eksjö Oratoriekör, Allbo Barockkör, solister och orkester. En särskild höjdpunkt var också när Slätthögs Wahlberg-Schwan-orgel var färdig efter restaureringen en upplevelse att lyssna till, en glädje att spela på den! Och om hjärtat skulle törsta,/ vägen kännas tung och lång,/ glädjekällor då ur klippan/ springer fram som förr en gång. Ja, ibland har det känns tungt och motigt. Men en särskild glädjekälla har jag haft i veckomässorna i kapellet, jag har fått ett möte med Jesus även i arbetsveckan. Ett annat glädjeämne har den ekumeniska bönegruppen varit. Den blev ett behov och en kraftkälla för Christian och mig. Det finns ingen möjlighet att berätta om allt som jag har varit med om under denna långa tid. Jag vill i stället tacka Er alla i Slätthög och Mistelås för tiden ibland Er, för kärlek, vänskap, förtroende, gästfrihet, omtanke och hjälpsamhet. Varmt, innerligt tack! Och så vill jag ge Er en psalm som vi har avslutat många gudstjänster med, där den sista versen lyder: Herren vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna. Kraften är hans och all vishet och ära allena. Pris ske hans namn, att han oss vill i sin famn alla med Kristus förena. /Sv. Ps. 2:4/ 8

9 Hälsning från Slätthögs och Mistelås nya församlingspräst Av Heidi Sydmark Det är med stor glädje och förväntan som jag tackat ja till kallelsen att verka som präst i Moheda pastorat, med särskilt ansvar för Slätthögs och Mistelås församlingar. Jag tillträder tjänsten 1:a Advent. Ett nytt kyrkoår börjar och det innebär också en del förändringar inom den kyrkliga organisationen. Församlingarna har haft sina nomineringsmöten, och röstat fram de som ska sitta i församlingsråden ( det som tidigare hette kyrkoråd ). Min förhoppning är att vi ska få samtala, finna vägar och oanade möjligheter i en tid av nyorientering. Det ska bli spännande att tillsammans med er få dela tankar, drömmar och erfarenheter. Strukturer och former har alltid växlat i kyrkans historia och budskapet har hållits levande från generation till generation. Evangeliet genom alla tider förblir detsamma även när förändringarnas vindar blåser. Jesus lever! Han är inte långt borta från någon enda av oss. I honom är det vi lever, rör oss och är till, vi har vårt ursprung i honom.( Apg. 17:27-28 ) Jag är född och uppvuxen i Ör, och sedan sex år tillbaka bor jag i mitt föräldrahem, tillsammans med min familj. Jag är gift och har två tonårsbarn. Jag är född 1963 och prästvigdes för Lunds stift Jag var 25 år när jag prästvigdes och har varit ute i tjänst i 25 år. I Skåne arbetade jag i Landskrona och Helsingborg flyttade vi till Bergs prästgård i Aneboda pastorat och 2009 blev jag studentpräst vid Linnéuniversitetet. De senaste fyra åren har jag tjänstgjort i Teleborgs pastorat i Växjö. På fritiden är mitt största intresse hästar och ridsport. Min dotter och jag har varsin häst. Vi rider helst långturer i skogen, men det blir också en del träning på ridbana. Min son sjunger och spelar i ett band, så vi försöker åka ut och lyssna på honom så ofta vi kan. Hela familjen har ett stort musikintresse, min man sjunger i kyrkokören och vi går gärna på konserter och musikaler tillsammans. Mitt engagemang i kyrkan började tidigt. Min farmor tillhörde den gammalkyrkliga riktningen i Bergs församling. Hon var en varmt troende människa. Hon sjöng psalmer med mig när jag var liten och hon lärde mig att be bordsbön och aftonbön. När jag var barn minns jag hur grannarna brukade fråga om jag ville följa med till söndagsskolan. Är det söndag idag då? undrade jag. I mitt hem höll man inte så noga reda på om det var söndag eller någon annan dag nämligen. Och visst ville jag följa med! Jag älskade Tant Rut som tog hand om oss. 9

10 Vi ritade hur Jesus gick på vattnet och hur han letade upp det ensamma lilla lammet. Vi sjöng Jesus för världen givit sitt liv och Ett litet fattigt barn jag är. Som avslutning fick vi lägga en peng i sparbössan, där den lille pojken nickade tacksamt. Vi som gick i söndagsskolan på 60-talet har ett kollektivt minne av gossen som bockade av 50-öringar och enkronor. I tonåren började jag sjunga i kyrkokören. Den leddes då av Christina Fritzson, som var ganska nyutexaminerad kantor. Vi var ett par flickor som hängde ihop och sjöng i kyrkan. Ibland stannade vi kvar efter repetitionerna och plockade ut ackorden till Anna-Lena Löfgrens och Agnetha Fältskogs låtar på pianot. Det kändes härligt att få sjunga Lyckliga gatan och Dotter Sion i samma lokal. Under konfirmationstiden minns jag hur min läspräst höll en slags negations-predikan. Han talade länge och väl om vad det inte var att vara kristen; Det är inte att be långa böner, det är inte att gå ofta i kyrkan, det är inte att ge mycket pengar i kollekten, osv, osv. Jag bara satt och väntade på att han skulle berätta vad det var att vara kristen. Men svaret som jag längtat efter kom aldrig. Jag var besviken. Men i det ögonblicket tändes en nyfikenhet och en iver i mig att försöka ta reda på hemligheten med detta att vara kristen. Det blev en lång resa! Och den resan pågår fortfarande. Och ett är säkert; jag har aldrig lyssnat så uppmärksamt på någon predikan, vare sig före eller efter den gudstjänsten! Efter gymnasietiden på Katedral i Växjö, åkte jag som utbytesstudent till USA ett år. Jag bodde då hos en katolsk familj i delstaten Maine. Här var det en självklarhet att gå i mässan varje söndag. Regelbunden bikt hos församlingsherden hörde också till. Eftersom jag var lutheran fick jag vare sig gå till bikt eller ta emot nattvarden. Det kändes lite snopet. Istället började jag följa med en klasskamrat till hennes Pentecostal church ( Pingstkyrkan ). Där fick jag uppleva en starkt karismatisk församling. Tungomålstalande, profetior, bön och handpåläggning var ständigt återkommande inslag i gudstjänsterna. När jag sedan återvände till Sverige gick jag ofta på möten i Pingstkyrkan tills jag så småningom hittade hem till Svenska kyrkan igen. Universitetsstudierna i Lund ledde fram till Teologie kandidatexamen och prästvigning. Jag har många positiva minnen från Växjö stifts Teologgrupp. I det sammanhanget möttes studenter med olika bibeltraditioner och olika uppfattningar i både ämbets- och kyrkosyn. Det blev många heta diskussioner emellanåt, men vi avslutade alltid våra debatter i ömsesidig respekt. En sommar var jag tjänstebiträde i Rydaholm. Här blev kyrkoherde Sven Dan Almqvist en stor förebild. Stunderna med morgonkaffe på prästgårdens veranda glömmer jag aldrig, inte heller att skriva personbevis på vanlig hederlig skrivmaskin innan datorn gjorde sitt inträde. Jag är oerhört glad och stolt över att bli er nya församlingspräst. Vi kommer att få dela både tårar och skratt och mötas i både glädje och sorg, vid gudstjänster, dop, konfirmation, begravningar och vigslar. Jag hoppas att kyrkan i byn verkligen får vara det centrum där vi möts, för att sjunga, be och dela bröd och vin med varandra. I dikten Romanska bågar skriver Tomas Tranströmer: Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapade bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: Skäms inte för att du är människa, var stolt! Du blir aldrig 10

11 färdig och det är som det skall. Jag var blind av tårar och föstes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones och Herr Tanaka och Signora Sabatini och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. Vi blir aldrig färdiga som människor och i vår tro, och det är som det skall! Ständigt kommer vi i nya situationer och möter nya människor. Vi ställer nya frågor och tillägnar oss ny kunskap. Valv bakom valv öppnar sig oändligt när vi vågar se varandra och lyssna till varandras berättelser. Tron utvecklas för varje dag i livet, därför är varje nytt möte en möjlighet att komma närmare Gud och fördjupas i sin tro. En välsignad Advent och jultid önskar jag er alla! Den vackre Efraim av Lena Nikolausson Kan du beskriva dig själv med tre ord Efraim? - Snäll, Snygg, Luktar gott, Bra röst, Orädd, Lugn. Det blev visst fler än tre ord, men det är svårt att begränsa mina goda egenskaper. De mindre goda sidorna är det lättare med. Då skulle jag säga Envis, fast det kan ju också vara en god egenskap förstås! Hur gammal är du? - Jag fyllde sju år den 1 december. En ung man i sina bästa år alltså? -Precis. Hur firade du din födelsedag? -Jag har två fantastiska ägare, Alma och Lydia, som alltid ställer till kalas när jag fyller år. Det brukar bli en smarrig knäckebrödstårta med morotsfyllning toppad med äppelklyftor. All världens goda samlat på ett bräde kan man säga, och dessutom ekologiskt! Var framlever du dina dagar? -Jag bor sedan tre år tillbaka i Elmhult hos en djurälskande familj. Ett riktigt gott liv med goda vänner, både tvåbenta och fyrbenta. Var tillbringade du dina första år? Det första mina vackra ögon fick se var Eva Spångbergs konstnärshem i Gamla Hjälmseryd. Kan man födas in i konsten, tror du? En filosofisk tanke kanske, men det skulle kunna förklara en del av mina goda egenskaper. Vi påverkas ju av både gener och miljö så man vet aldrig. Nej, nu far jag iväg lite. Fler frågor? Sen kom du alltså till Elmhult? -Nej, jag har också varit en pensionsgåva till en kyrkvaktmästare. Tänk vad folk ger varandra fina gåvor! Då kom jag till Nya Hjälmseryd. Där fick jag den stora äran att delta i kyrkans 11

12 julspel. Det var festligt. Du skulle ha sett mig; en stor röd rosett om halsen. Det är möjligt att jag var huvudpersonen, men där är jag lite osäker. Du nämnde tidigare något om dina vänner. Är du sällskaplig? -Oja! På mitt förra ställe hade jag bara hönevänner. Trevliga i och för sig, men det blev lite väl mycket kackel ibland. Nu är mina bästa vänner tre hästar, ja förutom mina ägare då. Allra bäst tycker jag om Ponny, en hästtjej på fyra år som har en särskild plats i mitt hjärta. Hon är så söt men det är lite synd om henne också: hon har löjligt små öron! Och jag förbjuder alla att nämna detta för henne! Ponny verkar lyckligt omedveten om sitt lilla skönhetsfel. Man kan ju vara bra ändå, utan lååånga, ludna, vackra öron! Nej, jag känner mig aldrig ensam. Här finns också kor, får, ankor, katter, hundar och annat löst folk. Känner du att du utvecklas i ett sådant stort brokigt sällskap? - Absolut. Barnen får rida på min rygg, jag har lärt mig vart de vill att jag ska gå (även om jag inte alltid lyder!). Vuxna kan vara lite knepiga att ha med och att göra, men barnen bara älskar jag! Numera kan jag få manikyr utan att bli galen för att det kittlas så. Förut höll jag på att skratta ihjäl mig när hovarna skulle ansas, men tack vare ett gott handlag går det riktigt bra nu. Jag vet också hur man drar en vagn eller släde. Mina huvudsakliga uppgifter utför jag på vintern. Då kör jag med slädens hjälp vatten till kossorna, hämtar julgranen till jul eller är bara ute och finåker med familjen. Men vinterföret är lite lurigt. Man vill ju inte få tänderna utslagna! Det är en varning jag vill skicka med. Vad ser du fram emot med det nya året? -Först en vilsam vinter inne i boxen med doftande hö och havre. Sedan våren och sommaren ute i det fria med mina kompisar. Då ska jag sjunga livets lov så folk kan vara glada om de redan sitter på toaletten när de hör mig! Jag lär väl inte spräcka nån kristall antar jag, men i så fall: använd Karlssons klister! För Alla använder Karlsson klister utom jag för jag är en åsna! Har ni hört den förr? Haha! 12

13 Från Slätthög till Alnö - personliga kyrkliga notiser Av Bernt Bergmark Sedan jag i fjol delade med mig av några Strömhultsminnen, har min kusin Hjördis i Gammalstorp föreslagit att jag skall försöka bidra med något också i årets jultidning, en resa eller så. Här nu några mycket korta - några litet längre - kyrkliga reseskildringar. De visar personliga skilda erfarenheter, som jag fått av kontakten med kyrkan i de dussinet olika församlingar jag tillhört under min drygt 80-åriga levnad. Slätthög (1930) Min första kontakt med kyrkan gäller förstås dopet. Jag är född i stugan hos mina morföräldrar i Strömhult, Kristina och Posta-Nisse Leander Nilsson Wik. Jag är vid dopet endast fyra dagar gammal. Mormor som håller reda på så mycket, vet att prästen skall färdas vägen förbi för ett ärende i Lyåsa. Hon ordnar då så att han stannar till och döper mig. Närvarande vid dopet är (förutom prästen och jag ) mamma, mormor och morfar. De två senare är faddrar (något som de framledes alltid kommer i håg). Mamma Sigrid och pappa Herbert gifter sig på nyårsafton detta år (1930). Vigseln äger rum i prästgården. I kyrkboken antecknas att också gossen Bernt Wik nu byter till sin pappas efternamn Gustafsson. Gårdsby ( ) Här får jag en bror. När han skall döpas är de yttre förhållandena helt andra än vid mitt dop. Ingemar är född inom äktenskapet och åtskilliga släktingar kommer för att vara med Födelse- och dopplats i Strömhult. Målning av A Stödberg vid dopet i Växjö domkyrka. Mamma ser sig nödsakad att stanna hemma för att ha maten i ordning till det efterföljande kalaset. Berg ( ) Vi bor i Lidnäs. Kyrkan ligger flera kilometer bort. Så i Lidnäs är det ett par frikyrkoförsamlingar som svarar för det andliga livet. Ingemar och jag går i söndagsskola. Vi får tidningar samt lägger slantar i en kollektbössa, som på locket har en negerpojke som tackar genom att nicka med huvudet. Bollebygd ( ) Efter mammas och pappas skilsmässa bor jag ett år i Strömhult hos morfar och mormor. Därifrån flyttar jag till Västergötland där bor jag med min mamma och min bror. Här gifter sig mamma med Svante Bergmark och vi får efter adoption en ny pappa och ett nytt efternamn. Vid bröllopet är en grannflicka och jag brudnäbbar. 13

14 Under fastan har skolan varje fredag passionsgudstjänst i kyrkan. Under dessa veckor läser prästen alla sex akterna i Vår Herres Jesu Kristi lidande. På den tiden fanns dessa stycken längst bak i psalmboken efter psalmerna års undervisningsplan för rikets folkskolor medförde att kyrkans (Martin Luthers) Lilla Katekes upphörde att vara lärobok i skolan. Men katekesundervisning bedrivs av Kyrkan. Detta händer i Bollebygd bland annat genom undervisning i skolans klassrum efter skoldagens slut. Dessa lektioner är förstås frivilliga, fröken är lärare och alla i klassen deltar. Säter ( ) Familjen Bergmark flyttar hösten 1942 till en gård i utkanten av Säters socken i Dalarna. Vid psalmen den första morgonen i vår nya skola lägger min bror och jag märke till en annorlunda dialekt, det är dalmål i sången. Men orden är välbekanta: Fädernas kyrka i Sveriges land kärast bland samfund på jorden. Vida hon famnar från strand till strand! Fast är hon grundad av Herrens hand, byggd till hans tempel i Norden. Något egentligt kyrkobesök blir det dock inte här. Det är långt till Säters kyrka. Men en kväll strax före jul far vi hela familjen med häst och släde den milslånga vägen till sta n för att julhandla. Då ser vi kyrkobyggnaden, den är fin. Men det blir inget mer än så för oss. Nästa jul är det en helt annan socken som gäller. Leksand ( ) Mormor som ju också är min gudmor gör år 1944 sitt livs längsta tågresa: Moheda Leksand. Hon vill absolut vara med vid min konfirmation. Som present från mormor och morfar får jag både bibel och armbandsur. Några månader senare är jag med i kyrkans ringarlag. Vi är placerade i stapeln ovanför de tre kyrkklockorna och håller dem i svängning med våra ben. Förutom denna ringning gäller det också att klämta för de församlingsbor som nyligen avlidit. Alla begravs enligt gammal sed i Leksand i anslutning till högmässan. Klämtslagen på klockan är olika sammansatta beroende på vilka de döda är: barn, kvinnor eller män. På1950-talet går man efter en ganska livlig diskussion över till elektrisk klockringning. Jag blir medlem i Leksandspojkarna, en kyrklig förening som, ofta tillsammans med kyrkliga ungdomsföreningen (flickornas motsvarighet) har bibelstudier och intressanta diskussioner. Fjärdedag jul varje år är det gemensam julfest i Församlingshemmet för samtliga kyrkans föreningsmedlemmar, både gamla och unga. Vid festens många och fartfyllda sånglekar sitter vid flygeln församlingens musikaliske prost Sven Lindberg (bror till Oskar L, han med Gammal fäbodpsalm). Dock en sånglek får vi alltid klara utan ackompanjemang. När det är dags för Lasse går i ringen" lämnar prosten flygeln för att själv vara med i dansen. Prosten Lindberg är också i högsta grad medskyldig till att jag blir lärare. Hans konkreta och uppmuntrande initiativ var helt avgörande. Bland mycket annat ger han mig lektioner i sång. Så jag sjunger Din klara sol går åter opp (sv ps 176) till prostens ackompanjemang på piano. Trots detta blir min sångliga framgång ohjälpligt hopplöst klen. Men jag får i alla fall kraft och mod och nyfött hopp och kommer så småningom in på lärarhögskolan i Uppsala, trots att det på den tiden är över 500 sökande till 30 platser. 14

15 Åren i Uppsala tillhör jag fortfarande Leksands församling. Men Uppsala domkyrka med de höga gotiska valven blir nu den söndagliga gudstjänsttillflykten. Utom de gånger vi är ett par eller några glada kamrater som vandrar över kullarna ut till Gamla Uppsala kyrka. Ludvika ( ) Kyrkospel är en del av församlingens verksamhet Man har kontakt med FLOD (Förbundet Liturgi Och Dramatik) med säte i Sigtuna. Just vid min flytt till Ludvika planerar man en uppsättning av Olov Hartmans stora treaktare Profet och timmerman. Huvudrollen som profeten Jona är dock inte tillsatt. Så jag erbjuds att prova den. Några veckoslut får vi hjälp av en skicklig och inspirerande professionell regissör från Sigtuna, Tuve Nyström. Vi lyckas med vår uppgift. Kyrkan blir vid vårt framförande av spelet mer än fullsatt. Flera personer måste vända i porten på grund av platsbrist. Fyra gånger fyller vi kyrkan. Därefter besöker vi med detta spel drygt tjugo olika kyrkor i stiftet. Nästa kyrkospel av Hartman vi ger oss på är Livets krona. Tidigare har det spelet uppförts enbart av professionella skådespelare. Vi är således de första amatörerna att göra detta. Och vid en kyrkospelskurs i Sigtuna, som vi deltar i och uppför spelet, förklarar sig Olov Hartman vara nöjd och mycket glad. I Livets krona är tillvarons motpoler Kärleken (Gud) och Ensamheten (Satan). Tillsammans med en Vit kör respektive Svart kör utkämpar de en kamp om människorna (Adam och Eva). Dramat har ingen scen, inga kulisser och inga teaterkläder. För här är det liturgi/gudstjänst. Därför är det koret, altaret, ljus och övriga symboler i kyrkorummet som gäller. Samt albor, vilka hos Satan och Svarta kören är överdragna med svarta mantlar. Vi har tänkt oss rollen som Adam för min del. Regissören Tuve Nyström vill dock annorlunda. Det blir Satan. Under Ludvikatiden gifter jag mig med min älskade Ebba. Själva vigseln sker i kapellet på Stiftsgården i Rättvik. Stiftgårdskören överraskar oss med sång, prostparet i Leksand uppvaktar med en takljusstake och Ludvikas kyrkospelare sänder bland annat ett telegram med ett citat ur Livets krona.. Först tänkte de skriva Satan, vad vet du om kärlek? men de bestämmer sig sedan för Vita körens Ingen ensamhet skall mer vara till. Rörbäcksnäs ( ) Detta är en annexförsamling till Lima i Västerdalarna. Vår nyfödde son döps här i ett kapell, som från korets fönster har en strålande utsikt över Sveriges sydligaste fjäll. Gudstjänst hålls här en söndag per månad. Inför en kyndelsmässodag, har jag nöjet att regisera kyrkoherde och söndagsskolelever för ett ljuståg med flera tablåer. För ett mer krävande uppdrag, kyrkospelet Det står skrivet, lyckas jag engagera mina två kollegor på skolan samt tre andra i byn: handlarens fru, syaffärsinnehavaren och skogvaktaren. Förutom åtskilliga övningar i kapellet är vi en veckohelg i Rättvik på en kyrkospelskurs på Stiftsgården med Tuve Nyström. Vi uppför vårt spel i Rörbäcksnäs på palmsöndagen 1962, något senare också i Lima kyrka. Södra Finnskoga ( ) Vi är i Värmland. Prästen och hans fru bor i Gösta Berlings prästgård Sonen Mats i Södra Finnskoga kyrka och är nära grannar. De blir också bästa vänner och faddrar till vårt nästa barn Erik. Vid dopet befarar vi att vår äldre livlige son Mats skall vara 15

16 ett bekymmer, men han håller sig allvarligt lugn då han får vara med vid dopfunten och hålla i ett tänt ljus. Sedan är Mats ofta med mor eller far i kyrkan på söndagarna. Efter gudstjänsten kommer alltid farbror Holger (prästen) ned till oss, tar Mats i handen, leder honom till altaret och låter honom blåsa ut ljusen. Mats är också med i själva gudstjänsten bland annat genom att lyssna och högt försöka läsa med i trosbekännelsen. Fast ibland blir det litet fel: döma levande blir dumma Eva. Men märkvärdigt rätt tänker han när han senare fem år gammal promenerar med mig på en kyrkogård och funderar på att bli präst när han blir stor: Först säger jag GUD, sedan säger jag LIVET, sedan säger jag annat också men det kan jag inte veta nu. Tydligen visste han det väsentliga! Han blir dock inte präst utan istället vattenexpert och utvecklingsstrateg vid Räddningstjänsten. Hans musikaliske bror blir kyrkomusiker. Västerfärnebo ( ), som ligger i Sala kommun. En del av de fina åren här går Ebba och jag i kyrkan varje helg. Jag minns en gång i kyrkporten - solen strålar, kyrkklockorna sjunger - Ebba bara utbrister : Bernt, det är SÖNDAG!! Sala ( ) Här upplever jag olika sidor av församlingslivet. Jag engagerar mig i kyrkopolitiken och då jag redan sedan tiden i Västerfärnebo är känd som en stridbar politiker i Sala kommun, blir det vissa problem. Dessa kommer att bestå delvis under hela den första mandatperioden. Man invänder egentligen inte mot någon del i Sala socialdemokraters kyrkopolitiska handlingsprogram, utan enbart mot att det skrivits ett sådant. Naturligtvis görs det då också starka invändningar mot att jag föreslås bli ordförande i kyrkorådet. Från andra partiers företrädare i kyrkorådet hävdas bland annat i en tidningsartikel att nu är det fråga om kyrkan skall vara kristen eller socialistisk. Efter kyrkovalet förblir församlingen kristen och kyrkoherden blir ordförande! Som en eftergift åt demokratin blir jag vice ordförande och kyrkvärd. Men också detta senare blir ifrågasatt av en del församlingsbor. En gång hör min fru hur ett par personer i kyrkbänken högt (uppenbarligen så att hon skall höra det) i föraktfulla ordalag kommenterar att där sitter den där, där framme i kyrkvärdsbänken. Dock kan jag trösta mig med en motsatt överdrift: En av prästfruarna berättar senare för mig att folk säger att du är den finaste kyrkvärd församlingen haft. Hur som helst blir det så småningom ganska lugnt. Det utvecklas till och med ett gott samarbete i kyrkorådet under därpå följande mandatperioder med politisk /borgerlig ordförande. Som församlingens representant i ekumeniska rådet har jag god kontakt med frikyrkorna. Kyrkans jubelår 1993 skänker församlingen på mitt förslag till frikyrkoförsamlingarna och ekumeniska rådets ledamöter några exemplar av Befrielsen stora boken om kristen tro. Vid överlämnandet av boken har jag, på grund av en hjärtinfarkt, lämnat alla offentliga uppdrag, inklusive kyrkorådet. Endast mitt sista möte i ekumeniska rådet har jag kvar som församlingsrepresentant. Vid min presentation av Befrielsen är jag inspirerad och måhända 16

17 också inspirerande. Ty någon månad senare får jag en kopia av ett kyrkorådsprotokoll, där överlämnandet omnämnes samt ett beslut av kyrkorådet att för denna insats till protokollet anteckna ett tack till mig. En unik åtgärd av kyrkorådet och i viss kontrast till attityden mot mig ett decennium tidigare! Alnö ( ) utanför Sundsvall. Vid begravningsgudstjänsten för min hustru Ebba är min bror officiant och Ebbas och min son Erik organist. På graven reses sedan ett järnkors utformat efter en ritning av vår son Mats. Jag kan inte besöka graven så ofta. Snart skall också min avlagda kropp ligga där. Jag har ett foto av platsen, taget av Mats. På kortet är skrivet BEFRIELSEN och de första noterna till psalmen 169 b. Kanhända när dessa rader läses i Slätthögs jultidning, att jag då ej heller längre finns i Alnö församling. Kanske jag då - av nåd - finns i en tillvaro, där jag kan säga med slutrepliken i Rune Lindströms Ett spel om en väg som till Himla bär: Du GUD, jag är HEMMA! Mistelås Vår Hembygd Av Roland Junerup Vi bor ju i en liten socken, men det kan ha sina fördelar också. Hur då, tänker Du? Vi har ju ganska långt till varuhus, läkare, bank, bio, simhall, arbetsplatser Jo, men vi har nära till avkopplande natur, lugn hälsofrämjande miljö, bor inte trångt men ändå nära till grannar. Flera unga familjer har på senare år bosatt sig här. Vi har mängder av tillfällen att träffas i olika sammanhang - om och när vi vill. Vi kan samverka och få gemenskap i föreningar och kyrkor. Vi kan samåka och vi kan hjälpa varandra med sysslor. Vår lilla KYRKA har fått en fin upprustning och nya krafter. Finns det möjlighet önskas ett brett programinnehåll och samlingar som passar hela familjen. Vi hälsar också boende i Slätthög välkomna till vårt trivsamma Församlingshem särskilt nu i väntan på en lösning i Slätthög. Förr fanns Byalag idag har vi Sockenråd och andra sockenföreningar. Missa inte chansen bli aktiv och kom på möten! Till våren planeras träffar, särskilt för nyinflyttade, men även övriga välkomnas till gemenskap. Det är viktigt att Du deltar och om möjligt bidrar med ett handtag. 17

18 Svenska Kyrkan har nyanställt kantor och komminister som vill träffa Dig; Barn och ungdomsgrupper, Sångkör och Arbetsförening (syförening) (fler uppgifter på annan plats i tidningen) Sockenrådet är en samlande förening som representerar socknens föreningar. Ingående föreningar är: Hembygdsföreningen har planer på utflykt i närmiljön, maj-brasa, bussresa, slåttergille mm; Bredbandsföreningen i vissa byar finns ledig fiberanslutning. Grannsamverkan förebygger brott i området och har snabba kontaktvägar till polis. LRF driver landsbygdsfrågor och har programsamarbete med Slätthög-Moheda. Röda Korset satsar på sociala insatser och verkar ihop med Slätthög. Biodlarna har egen bigård i Rydaholm och satsar på årliga nybörjarkurser. Mer info kan Du få genom Där finns möjlighet att hitta info från övriga föreningar samt deras hemsidor. Du kan också ta telefonkontakt med ordf. i Sockenrådet, Vincent Henricsson, tfn Om rönnbär av Lena Nikolausson Ingen har väl undgått att lägga märke till hur mycket rönnbär det finns i år. Många av oss har nog också funderat på hur vintern ska bli med tanke på detta. Det står ju i själva bondepraktikan att riklig förekomst av rönnbär betyder att det blir en kall vinter, och det måste väl stämma eller? Lite märkligt är det dock att man spår olika beroende på var i landet man bor. I södra Sverige betyder mycket rönnbär en kall och snörik vinter. I norr däremot säger man att rönnen bär bara börda en gång om året, Alltså mycket bär = en snöfattig vinter. Nu visar statistiken att bondepraktikan inte är riktigt att lita på, tyvärr. Efter ett år med lite frukt har rönnen mer ork att sätta frukt året efter. Detta är vanligt även hos andra arter, t ex äpplen. 18

19 Nu när vi tydligen inte kan spå väder med hjälp av rönnbär längre får vi ta till några andra säkra kort t ex: Tätt med stjärnor i vintergatan i augusti bådar en tidig vinter. Dimmig höst ger snörik vinter. Ju mera svart abborren har på ryggfenan bakifrån räknat, dess längre vinter. Sitter löven länge på om hösten blir vintern lång och sträng. Blomstrar lingonriset andra gången om hösten så blir det en len vinter. Mycket ekollon vid Mikaelitiden (29/9) bådar mycket snö till jul. Ni kan många fler ordstäv som spår väder. Botanisera bland dem och välj nåt som passar! Och hur är det nu man säger? Surt sa räven om rönnbären. Varför sa han så? Ja, säger vi inte det lite till mans? Det vi inte kan få ger vi gärna en negativ egenskap. Då känns det liksom inte lika snopet att vi blir utan! Men han hade rätt också, den där räven. Sura är rönnbären, men ack så rika på C-vitaminer! Varför köpa dyra piller när vi har det bästa i naturens skafferi. Så ut och plocka och frys in. Eller varför inte ge ögat njutning av de vackra bären. Lägg dem på ett fat och ha dem till lyst! Två stora TACK! Av Anna Wikell Som alla vet har vår kantor Karin Braw och vår komminister Christian Braw numera avslutat sina tjänstgöringar i Slätthögs och Mistelås församlingar. På långa, trogna och väl genomförda tjänster av det här slaget måste såklart någon form av avtackning följa vilket också var fallet. Den nionde juni i år en solig försommarsöndag fylldes Slätthögs kyrka av en stor folkmassa, som kommit dit för att tacka kantor Karin för allt hon gjort för församlingen. Mycket härlig musik (som ju varit något av Karins specialitet) framfördes, och tacktal hölls både i kyrkan och under den efterföljande middagen. Många var de som hade glada minnen, uppskattande ord och härliga tongångar att dela med sig av i tacksamhet. Den tjugofemte augusti var det dags igen: komminister Christian Braw skulle avtackas med gudstjänst och efterföljande middag. Efter 28 års verksamhet i församlingen fanns även här mycket fint att reflektera över och minnas tillsammans i den stora skara som sökt sig till Slätthög dagen till ära. Dessa två särskilda dagar av glada minnen och tacksamhet kommer i alla fall jag att minnas med just glädje och tacksamhet. Jag är tacksam över att jag fått undervisas av och arbeta tillsammans med Karin och Christian, och önskar dem all välgång på sina nya äventyr! 19

20 En liten julhälsning från andra sidan jorden Av Alexandra Tollstern Nämen hej där hemma! Ja, att påstå att denna hälsning kommer från andra sidan jorden är då minsann ingen överdrift. Just nu befinner jag mig i en relativt stor säng, i ett tillräckligt stort rum, i ett ganska stort hus, i en lagom stor stad, i ett till synes inte särskilt stort land, ungefär så långt bort ifrån Arnhult som det över huvud taget är möjligt att ta sig. Sängen är en Queen-size, rummet är si sådär 10 kvadratmeter, huset har 5 sovrum och 4 badrum, staden heter Wellington och landet är Nya Zeeland, beläget ungefär km ifrån Arnhult. Det är nu snart tre månader sedan jag anlände till detta fantastiska land och än så länge stortrivs jag. Jag bor hos en fantastisk familj här i Wellington och jobbar som au pair, vilket med andra ord innebär att föräldrarna har anställt mig för att ta hand om deras barn. De kommande 9 månaderna i mitt liv kommer jag alltså ca 40 timmar i veckan jobba med barnskötsel, medan de resterande timmarna kommer gå till att leva livet. Den här platsen är, som tidigare nämnt, fantastisk. Som den naturmänniska jag är förundras jag om och om igen över dess landskap. Vrider man huvudet åt ena hållet ser man böljande gröna kullar så långt ögat når. Vrider man huvudet åt andra hållet möts man av ett oändligt blått hav och dess otroliga kustlinje. Jag har även fått möjlighet att möta en hel drös med otroliga människor här borta. Bortsett från fina au pairer ifrån Tyskland, Kanada, USA, Sverige, Norge, Nederländerna, Stor Britannien och Frankrike, har jag också fått lära känna massor med Nyzeeländare. Min värdfamilj är involverad i en stor kyrka, vid namn Arise Church, och genom den har jag fått chans att lära känna många nya vänner. Jag känner mig så lyckligt lottad! Här på andra sidan jorden går det just nu mot sommar, något som känns mycket underligt. Juletid här innebär långa dagar på stranden, långa varma nätter, grillkvällar och solbränna. Trots att vi nu befinner oss i slutet av november är det alltså för en tösabit från norr mycket svårt att ingjuta julkänslan. Jag gör vad jag kan med julmusik och värmeljus, men jag måste erkänna att det inte riktigt känns på riktigt. Jag kommer sannerligen sakna det vita vinterlandskapet där hemma i år. Med ovanstående sagt vill jag därför nu passa på att önska er alla där hemma en riktigt GOD JUL med alldeles för mycket julmat och ett fantastiskt GOTT NYTT ÅR med oändligt många nya möjligheter! Jag hoppas att ni alla njuter lite extra av julefriden för de som inte får uppleva den, så lovar jag att jag ska göra allt vad jag kan för att bringa lite svensk jul in i det nyzeeländska hjärtat. Ta nu hand om varandra, ät gott och gläds åt att julen kom ännu ett år! Somriga hälsningar från Alexandra Tollstern, Wellington 20

21 Året i bilder Hjördis Karlsson har skapat sin egen julkrubba. Såhär berättar hon om den. Figurerna är gjorda av gamla strumpor, noppiga tröjor, krympt kofta, kasserad lampskärm, trasiga smycken och överblivna spetsbitar och band. Huvudet sitter på en blompinne, ögon, mun och hår är broderade och armarna är av piprensare. Josef är förvånad, Maria är blyg och de vise männen är förvirrade. De har ju besökt Herodes i hans palats och där var ju inte den nyfödde judakonungen. Herdens unge son är inte intresserad av barnet i krubban, han tittar på ängeln, småbarn har han flera hemma. Till sist står pinnen i en läskflaska. Enkelt och naivt men jag hade roligt när jag gjorde dem. 21

22 22

23 Christian Braw avtackades efter 28 års arbete i Slätthög och Mistelås 23

24 och Karin Braw avtackades också. 24

25 Slätthög och Mistelås är ju på något sätt synonymt med musik. Cittragruppen har blivit kända långt utanför församlingens gränser. Som längst har man varit i Tyskland. Denna gången fick Gamla Hjälmseryd räcka. Kyrkokören håller sig här på hemmaplan. Här medverkar man på en gudstjänst. Allbo körförbund gästade Slätthög. 25

26 Roland Berggren hjälper till att ordna en alldeles underbar utsikt 26

27 och så är det ju det här med vår vackra socken. Täck vad vackert det är. Och att det finns runtom oss hela tiden! 27

28 Det är ju snart jul. Så. Här kommer lite fler vinterbilder! 28

29 Underbar vårvinter 29

30 Även om man inte kan tro det, speciellt inte precis innan jul. Om några månader är det sommar! 30

31 Tänk att hösten kan vara så vacker 31

32 Vart man än vänder sig har man nära till en sjö. Och vad kan gå upp mot att sitta vid en sjö och lyssna på vattnet? 32

33 Eftersom missionsauktionen som vanligt gick ovanligt bra ägnar vi en hel sida åt denna begivenhet. Resultatet blev helt fantastiska kronor! 33

34 Majbål i Hössjö Nationaldagsfirande vid skolan. Karin Braw och Siw Elv spelar. Anna Wikell var konferencier och Anna Dahl höll högtidstalet 34

35 När Ebba kom till byn Av Margareta Westström Ebba är min mycket goda vän och med henne kan man tala med om allting. När jag gnäller och ojar mig över livets motvind och uppförsbackar, så lyssnar hon uppmärksamt. Det är bara jag som pratar och pratar. Men hon kan lyssna som ingen annan. Jag känner att hon förstår precis hur jag känner det. Ibland slår hon nog igen ögon och öron och slumrar lätt. Vårt första möte var något avvaktande. Jag kan föreställa mig att det är så det går till när världens stora träffas vid otaliga rundabords konferenser. Man hälsar avvaktande på varandra, man är inte glättig, man är inte surmulen och vresig man är bara avvaktande. Just så gick vårt första möte till. Det var en gråmulen dag i oktober då Ebba kom inspankulerande i köket. Hon såg avvisande ut och viftade ett par gånger på svansen. Jag böjde mig ner och började klappa henne. "Lilla Ebba nu har du kommit hem" Ebba tog mitt gullande med henne kallsinnigt. Ebba hade inte haft något roligt liv hittills. Hennes husse hade lånat ut henne till olika jaktlag därför att hon var en så duktig jakthund. Men nu var Ebba vår och här skulle hon stanna. Hon var alltså van vid olika människor och hon var inte särskilt imponerad av folk som i början fjäskade för henne. Hon tittade på mig med bruna ögon. Och då såg jag hur otroligt lik hon var min gamla skolköksfröken och som också hette Ebba. Hon tittade på mig med en genomträngande blick och jag fick omedelbart det där dåliga samvetet som dundrade: vad har jag gjort eller vad har jag inte gjort. Läxan till ex. Jag nästan knixade som den skolflicka jag en gång var. Ånej, någon måtta får det vara. Ebba är en äkta blondin, ja visst öronen är för stora, benen är korta och stabbiga och midjan är endast svagt skönjbar som den är för många av oss. Hon såg sig omkring i köket, upptäckte hundkorgen i ett hörn och gick sen och lade sig i den. Men då kom Bruno in. Det är familjens skönhet. Det är inte jag och det är inte husse. Det är en hund med stora bruna ögon och glänsande päls. Jaja, han är mycket väl medveten om sin skönhet och tror att han är Guds gåva till mänskligheten. Nu trodde han inte sina ögon Vem ligger i min korg? Han stannade mitt i steget och tittade på mig. Detta är inte möjligt. Han stramade upp sig och tittade en gång till, och jag såg att han tyckte hon är inte snygg. Det är hon inte heller. Ebba lyfte på huvudet och tittade kallsinnigt på honom. Bruno morrade långt ner i strupen och gick långsamt framåt. Hjälp tänkte jag, vad gör jag nu? Det var alldeles tyst i köket och det var bara klockan som tickade. Vad gjorde Ebba? Ingenting. Hon tittade helt enkelt ut honom. Det var blickar av kallt och härdat stål. Bruno insåg nog sin begränsning. Han började betrakta 35

Idéer och berättelser till. Martin Lönnebos. Frälsarkransen

Idéer och berättelser till. Martin Lönnebos. Frälsarkransen Idéer och berättelser till Martin Lönnebos Frälsarkransen Frälsarkransen Varför en frälsarkrans? Med en form och rutin för bönelivet, kan man hela livet vila i det. Därför är det fantastiskt att kunna

Läs mer

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris Trösterikt Catharina Segerbank Trösterikt Libris copyright 2010 Författaren och Libris förlag, Örebro omslag och formgivning Maria Mannberg tryck Scandbook, Falun 2010 isbn 978 91 7387 063 4 www.librisförlag.se

Läs mer

Min levnadsbeskrivning

Min levnadsbeskrivning Gunborg Carlsson Min levnadsbeskrivning (2010) 1 Förord Det är nu två år sedan jag avslutade min levnadsbeskrivning. Det är mycket som har hänt de senaste åren. År 2010 ramlade jag framåt och slog i pannan

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap

Poesi. i en dopskål. tidningen. dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap dop tidningen Allt om dopet! Så går det till Dopfesten Presenterna Fadder till barnet Småbarnslivet med lek, musik och gemenskap Danny Saucedo berättar om sin tro Poesi i en dopskål 1 Är ditt barn döpt?

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

I I LVET. Västanfors Västervåla församlings tidning NR 4/08. Förväntan

I I LVET. Västanfors Västervåla församlings tidning NR 4/08. Förväntan M TI T I I LVET Västanfors Västervåla församlings tidning NR 4/08 Förväntan Förväntan Är du optimist eller pessimist? Är du en person som är obotligt optimistisk och alltid har så höga förväntningar på

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Vem är min vän? Tema för de olika dagarna: Dag 2: Vän med andra Dag 1: Vän med Gud Dag 3: Vän med Guds familj Dag 4: Vän med Guds värld Inledning: Årets bibelstudier kan ses

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV omslagsbild: isak engström REdAKTÖREn HAR ordet EvA AnDERSSOn

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Jesus och vi Det finns en människa vars liv och budskap har satt djupare spår här i världen än någon annan som levt före eller efter honom. Naturligtvis tänker vi på Jesus.

Läs mer

Om vedlider, barndom och självupptäckt. Fadder. s. 5-7. s. 10-11. s. 14-17. Tenala kyrka. i Guds familj. På jakt efter den bibliska familjen.

Om vedlider, barndom och självupptäckt. Fadder. s. 5-7. s. 10-11. s. 14-17. Tenala kyrka. i Guds familj. På jakt efter den bibliska familjen. Mitt i livet Ekenäsnejdens svenska församling Bromarv Ekenäs Snappertuna Tenala 3 nr 2015 Om vedlider, barndom och självupptäckt Läs om: På jakt efter den bibliska familjen s. 5-7 Fadder i Guds familj

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Nr 6-7, 2010 Årgång 102 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Hur kan vi hjälpa barn med albinism? Kerstin Strindberg i samtal med en av eleverna på Glädjens skola i

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

LEKMAN i KYRKAN TULLGARN. 12 maj 2007. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund LEKMAN i KYRKAN Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 2 2007 TULLGARN 12 maj 2007 VÄRLDENS FEST I ÅRE Temat för dagarna är Mellan himmel och jord. Vi möts i Åre 10-12 augusti 2007 För information 018-169500

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften?

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften? en tidning för dig som är medlem i svenska kyrkans unga # 4 2013 julextra! Julevangeliet för de yngsta förtroligt Så blir du mindre självkritisk. troligt Är det kristet med nyårslöften? under samma himmel

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

TEMA HÖRA TILL. Fotboll och trosbekännelsen hur hänger det ihop sid 8-9 VÄRNAMO OCH NYDALA-FRYELE. Gravstenssäkerhet. Möt familjen Hanfler.

TEMA HÖRA TILL. Fotboll och trosbekännelsen hur hänger det ihop sid 8-9 VÄRNAMO OCH NYDALA-FRYELE. Gravstenssäkerhet. Möt familjen Hanfler. GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL VÄRNAMO OCH NYDALA-FRYELE I SAMARBETE MED AMOSMAGASIN Gravstenssäkerhet sid 10-11 Möt familjen Hanfler sid 14-15 TEMA HÖRA TILL Fotboll och trosbekännelsen hur hänger det

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15.

till att börja med Stillhet inför Gud Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jes. 30:15. redaktören till att börja med vi som har förtroendet att arbeta i redaktionen för Till Liv brukar ses en gång per halvår, ungefär. På grund av de långa avstånden mellan oss blir det inte oftare. Däremellan

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer