Bertha fick livet tillbaka. så ska kvinnovåldet i Indien minska. Byutveckling ger hopp i Myanmar. barns och mammors hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bertha fick livet tillbaka. så ska kvinnovåldet i Indien minska. Byutveckling ger hopp i Myanmar. barns och mammors hälsa"

Transkript

1 så ska kvinnovåldet i Indien minska 213 NUMMER 1 EN TIDNING FRÅN PMU Byutveckling ger hopp i Myanmar Bertha fick livet tillbaka VÅR- KAMPANJ PMU satsar på barns och mammors hälsa detta är Hälsoambassadörens favorit bland millenniemålen 3 miljoner kr till Barnens rätt

2 innehåll: NUMMER Innehåll Panzirapporten stöd under sin förlossning/ 4Rätt till mödrahälsovård Bara hälften av världens kvinnor får professionellt 6 lanseras Problemet med fistlar lyfts i första numret. bilden: xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Insamling pågår! foto: Lars Klingsbo, Martina Ringqvist och Maria Stålgren»Kanske är detta den bästa terapin, att dela varandras vardag«gun Lebel om kvinnor som utsatts för övergrepp i DR Kongo Insats pågår i stridernas Mali PMU bistår internflyktingar i Bamako. Filip virkade för Kongo Ungdomsgrupp la högsta budet på hans onepiece. Sociala nätverk på second hand Second hand fyller behov även på hemmaplan. Hon åkte till Sri Lanka på praktik Nu uppmuntrar Matilda andra att ta chansen. Ledaren: Niclas Lindgren Millenniemål 5 handlar om både kvinnornas och barnens rätt. Flyktingbarn från Syrien n Kriget i Syrien drabbar barnen mycket hårt. Antalet flyktingar i grannlandet Libanon är nu uppe i över 15, varav över 75 är barn. Många barn lever nu under enkla förhållanden där de fryser i vinterkylan och saknar möjlighet att gå i skola. PMU:s insats i samarbete med World Vision Lebanon ger varma vinterkläder till över 25 flyktingbarn och extraundervisning till mer är 12 barn. Behoven är stora och insamlingen fortsätter! Foto: Om jag blivit mamma i Kongo De största stunderna jag upplevt var när jag fick mina barn. Först månader av oro och förväntan, sedan en lycka som går bortom ord. Jag glömmer aldrig när monitorn visade att min sons hjärta slog för fort, hur barnmorskan såg att navelsträngen lindats hårt runt hans hals. Jag minns tacksamheten över hennes snabba och rådiga ingripande, hur alla resurser fanns till hands och att jag kände mig trygg. Men om jag blivit mamma i Kongo, hur hade det varit då? Jag tänker på alla kvinnor som aldrig fick den hjälp som var så självklar för mig. Alla de kvinnor som dör för att de bär och föder fram nytt liv, alla de barn som inte heller överlever. Att deras liv inte anses värda att rädda gör mig arg och förtvivlad. Arbetet för deras rättigheter går alldeles för långsamt. Därför lyfter vi för tredje året behovet av mödrahälsovård! Noomi Lind Redaktör Tidningen PMU.nu ges ut av PMU Ansvarig utgivare: Per Hörnmark. Redaktör:. Redaktion:, Elisabeth Hammarberg, Anna-Lena Martinova Hansson och Andreas Henriksson. omslag: Johan Agén (Bertha). Layout: Peter Wickberg. Produktion: Dagen AB. Tryck: V-tab, Vimmerby. Upplaga: 28 exemplar. E-post: Internet: PMU.nu finansieras med stöd av Sida (Styrelsen för internationellt Utvecklingssamarbete). Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvar för innehållet är uteslutande författarens. Redaktionen ansvarar ej för obeställt material. PMU:s huvudkontor: PMU, Stockholm, (tfn), (fax). Vårgårda Biståndscenter: PMU, Skattegårdsgatan 1, Vårgårda, (tfn), (fax). PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med församlingarna i cirka 19 projekt i 43 länder. 2 PMU.NU NUMMER PMU.NU NUMMER

3 fokus: mödrahälsovård PMU har i vårkampanjen åter fokus på mödrahälsovård något som många av världens kvinnor fortfarande saknar tillgång till. Möt Bertha i DR Kongo, som fick en svår fistelskada, och läs om den nya Panzirapporten. Vi lyfter behovet av fler barnmorskor i världen och berättar också om ett nytt projekt för att minska mödradödligheten i Tanzania. I dag är Bertha återställd från sin fistel och hjälper andra kvinnor tillbaka till livet. Nu slipper jag skä mmas Här vårdas 3 kvinnor varje år n På Panzisjukhuset, som drivs av pingströrelsen Cepac, vårdas 3 kvinnor varje år, varav en tredjedel för förlossningsskador och resten efter sexuellt våld. PMU stöder också insatser för familjeplanering och för att höja kapaciteten hos vårdpersonal på hälsocentraler. Hälsoinrättningar och förlossningsrum restaureras och utrustas. Kvinnoklubbar bildas också, där man bland annat tar upp ämnet mödrahälsovård. Bertha tvingades hålla sig inomhus och isolerad från omvärlden i tio år. Det kändes som att mitt liv var över och att jag inte längre var värd något, berättar hon. Text: Foto: Johan Agén När Bertha Mbile i DR Kongo skulle föda barn uppstod komplikationer och hon drabbades av en fistel. Väggen mellan slida och urinblåsa hade skadats så svårt att urinen började läcka okontrollerat. Jag kunde inte leva ett vanligt liv med min man och hela min sociala tillvaro förändrades. Jag var inte längre en del av samhället och kunde inte ens umgås med mina vänner, berättar Bertha. I stället följde ett liv i skam och isolering, som varade i tio år. När hon slutligen kom till Panzisjukhuset i Bukavu hade Bertha nästan gett upp hoppet. Flera operationer hade gjorts på andra platser tidigare, utan att skadan kunnat repareras. På Panzi tog läkarna hand om mig på ett fantastiskt sätt trots omständigheterna. De tyckte inte att jag var mindre värd utan gav allt för att hjälpa mig, berättar Bertha. Och läkarna lyckades återställa Bertha. När jag blev» Alldeles för många kvinnor föder barn ensamma ute i byarna.«ellinor Ädelroth frisk så bestämde jag mig direkt för att börja arbeta med mödrahälsovård och hjälpa andra kvinnor, säger hon. Trots den stora tillgång Kongos kvinnor är värderas deras hälsa lågt och det är få som för deras talan. Det faktum att tusentals kvinnor får svåra skador eller dör i samband med förlossning, hämmar hela samhällsutvecklingen. Och ofta dör också deras barn. Många gifter sig som mycket unga flickor och förväntas föda barn tidigt, ibland redan vid 13 års ålder. Om deras kroppar inte är färdigutvecklade ökar riskerna för dödsfall eller skador som fistlar. Begreppet förebyggande hälsovård existerar inte ens för en stor del av befolkningen i landet, säger Ellinor Ädelroth, läkare och professor emerita, verksam vid Panzisjukhuset. Alldeles för många kvinnor föder barn ensamma ute i byarna. Att lägga resurser på att utbilda barnmorskor och annan vårdpersonal med tillräcklig kompetens för att upptäcka komplikationer och ge rätt vård utgör hög prioritet, menar Ädelroth. Men det gäller också att de finns tillgängliga för kvinnor som bor i avlägsna byar och saknar möjlighet att ta sig till ett sjukhus. Det finns ingen infrastruktur och många kvinnor lever i farliga områden säger Roger Buhendwa, lärare. I Ett enkelt förlossningsrum på en vårdinrättning i DR Kongo. den pågående konflikten är kvinnorna de första som attackeras. Det är de som skadas ordentligt och ändå har de inte tillgång till kliniker eller sjukhus. Panzisjukhuset är specialiserat på fisteloperationer. Man arbetar även foto: lars klingsbo förebyggande och med utbildning av sjukvårdspersonal. Ett projekt drivs också som går ut på att höja standarden vid olika kliniker i regionen, så att kvinnor får tillgång till professionell vård under sin graviditet. En av de läkare som arbetar med fistelvård vid Panzisjukhuset är Shangalume Ahadi. Kvinnor ger liv, men många av dem får inte någon vård alls under sin graviditet och förlossning. Jag vill hjälpa dem att återfå värdigheten och tryggheten där de lever. När en kvinna blir återställd från en fistel genom operation, är hon som en ros som blommar. Det är som om hon blir levande, hon känner att hon har en funktion i samhället och kan återförenas med sin man. Hon får en verklig glädje i livet. Han framhåller att såväl kvinnorna själva som deras män behöver förstå hur viktigt det är att föda barn på en vårdinrättning istället för i hemmet, men också att regeringen måste göra mödrahälsovården gratis, eftersom många annars inte har råd att söka vård. Det svåraste för Ahadi är att inte lyckas nå alla de kvinnor som behöver hjälp. I dag är Bertha en omtyckt sjuksköterska på Panzisjukhuset och förmedlar hopp till sina medsystrar. Om någon vet vad de går igenom så är det hon. Kvinnorna som kommer hit har varit med om hemska upplevelser. En del har utsatts för sexuella övergrepp, men det finns många kvinnor med andra problem också. De får inte bara medicinsk vård utan också hjälp att bearbeta det de varit med om. De får det stöd de behöver för att bygga upp sina liv igen. t 4 PMU.NU NUMMER PMU.NU NUMMER

4 fokus: mödrahälsovård Rapport från Panzisjukhuset Panzisjukhuset och PMU lanserar Panzirapporten, som ska publiceras årligen i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars. Andelen kvinnor som får den mödravård som rekommenderas är låg i utvecklingsländerna och bara hälften av alla kvinnor i världen föder sina barn med stöd av en person som har rätt professionell kompetens. Det allra första numret belyser problemet med fistlar och behovet av kompetent mödrahälsovård i DR Kongo. Syftet med rapporten är att beskriva den professionella verksamhet som utförs på Panzisjukhuset och skapa förståelse för behovet av kvalitativ mödrahälsovård, säger Maria Bard, påverkansstrateg på PMU. Många tror att fistlar som behandlas på sjukhuset huvudsakligen är en följd av sexuellt våld, men i själva verket uppstår skadan nästan alltid på grund av förlossningskomplikationer. Vi hoppas att rapporten ska generera mer resurser till mödrahälsovård i landet och leda till att standarden inom vården höjs. Rapporten belyser bland annat att fistlar riskerar att förvärras och bli kroniska om kirurgiska ingrepp utförs av läkare som saknar tillräcklig kompetens. I det första numret medverkar bland andra Dr Denis Mukwege, chefsläkare och gynekolog vid Panzisjukhuset, Jan Egeland, ledare inom Human Rights Watch, Mahtias Onsrud, professor och forskare inom gynekologi, samt patienter och personal vid Panzisjukhuset. Panzirapporten finansieras av PMU och ECHO inom ramen för ett projekt för kvinnor som överlevt sexuellt våld eller fått komplikationer på grund av bristande mödrahälsovård. Stor brist på barnmorskor Den bristande mödrahälsovården i världen leder till miljontals dödsfall varje år. Till problemen hör alltför få utbildade barnmorskor och långa avstånd till vårdcentraler och sjukhus. Text: Foto: Linda Forsell Varannan minut dör en kvinna till följd av komplikationer i samband med hennes graviditet eller förlossning och av alla dödsfall sker 99 procent i låginkomstländer. Räknar man också in alla de barn som dör, så skördar en bristande mödrahälsovård över sex miljoner liv per år. Eftersom många förlossningar sker i hemmen och inte registreras, bedöms mörkertalet vara stort. När moderns hälsa sviktar kan det leda till mödradödlighet, men mycket oftare till att det ofödda barnet dör. Fostret dör då inte av egen sjukdom utan som en konsekvens av moderns dåliga hälsa eller av dålig vård vid födseln. Det skriver Staffan Bergström, professor emeritus inom internationell hälsa vid Karolinska institutet och Anders Molin, medicine doktor och ledande ämnesföreträdare inom hälsa vid Sida, i Läkartidningen. Att de flesta mödrar som dör hör till den så kallade lågriskgruppen, visar att alla kvinnor behöver ha tillgång till professionellt förlossningsstöd, eftersom oförutsedda komplikationer kan inträffa, framhåller de. Miljontals mödrar och barn får också svåra sjukdomar eller skador. Marie Berg är barnmorska och professor i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet. I dag föder bara hälften av alla kvinnor sina barn med stöd av en person som har rätt professionell kompetens, säger Marie Berg, barnmorska och professor i vårdvetenskap med inriktning på reproduktiv och perinatal hälsa vid Göteborgs universitet, som själv arbetat länge i Afrika. I många länder finns alldeles för få barnmorskor utbildade med tillräcklig kompetens, som kan följa kvinnors graviditeter och förlossningar och vidta de åtgärder som behövs för att undvika komplikationer och skador som exempelvis fistlar. I vissa länder finns samtidigt gott om läkare, påtalar Marie Berg, och den obalans som» I dag föder bara hälften av alla kvinnor sina barn med stöd av en person med rätt kompetens.«marie Berg uppstått har bland annat lett till att antalet kejsarsnitt blivit oproportionerligt högt medan antalet normala fysiologiska vaginala förlossningar minskar. Även detta ökar risken för komplikationer för både mor och barn. Statistiken visar att mödradödlighet minskat med en procent per år, i stället för de dryga fem procent som skulle behövas för att uppnå FN:s femte millenniemål. Mest har den minskat i Asien och minst i Afrika söder om Sahara. I dag satsas cirka 31 miljarder dollar per år på att bygga ut de nationella hälsosystemen i världens 49 fattigaste länder, men det behövs 75 miljarder dollar per år. Om låginkomstländerna själva och givarsamfundet levde upp till sina löften, 15 procent av nationella budgetar till hälsa respektive,7 procent av BNP, så skulle målet uppnås, men i verkligheten har långt ifrån alla pengar betalats ut, uppger Staffan Bergström och Anders Molin. Det finns dock en växande förståelse för att professionella barnmorskor med tillräckligt hög kompetens har en nyckelroll för att millenniemål fyra (minskad spädbarnsdödlighet) och fem skall uppnås. En global multilateral överenskommelse har tagits fram för att stärka den professionella barnmorskan. Centrala delar i den är att det finnas en nationell reglering för barnmorskeprofessionen, att barnmorskeutbildningen har tillräckligt hög kvalitet och att lokala yrkesförbund för barnmorskor stärks, berättar Marie Berg. Samtidigt behövs satsningar på andra områden som påverkar mödra- och barnhälsa, exempelvis infrastruktur. Dessutom måste fler kvinnor få utbildning och kunskap om hur de själva kan värna om sin hälsa, samt få tillgång till preventivmedel. Att kvinnors autonomi stärks är också viktigt. Det gäller både att de får fatta egna beslut, och att det kvinnodominerade yrket barnmorska får legitimitet och stöd genom reglering, nivå på utbildning och ett stärkt yrkesförbund, säger Marie Berg. I arbetet för en bättre mödrahälsovård har kyrkan en mycket viktig roll, framhåller hon. Den finns mitt i samhället, både i landsbygd och stad och är en nyckel till att förändra attityder och handlingar och därmed främja kvinnors hälsa. Kvinnorna utgör en oerhört viktig resurs och när deras hälsa och värdighet upprättas, gagnar det också familjerna och hela samhället. t Foto: 6 PMU.NU NUMMER PMU.NU NUMMER

5 fokus: mödrahälsovård Förändrad Mödrahälsovården i världen så fungerar den attityd ska Afrika söder om Sahara Sydasien Andel förlossningar med stöd av utbildad personal Utvecklingsländerna rädda liv Bara 47 procent av kvinnorna i Manonga, Tanzania, föder barn med stöd av utbildade barnmorskor. Traditionella värderingar är en viktig orsak. Nu satsar FPCT på utbildning och attitydförändring. Text: Foto: Andreas Alexandersson Den höga mödra- och spädbarnsdödligheten är ett stort problem i samhället Manonga i Tabora-regionen. Free Pentecostal Church of Tanzania, FPCT, har tillsammans med PMU nyligen startat två projekt för att rädda liv. PMU:s samarbetspartner driver sjukhuset Nkinga och dispensären Bulangamilwa, som erbjuder förebyggande hälsovård och sjukvård. Dessutom drivs mobila kliniker ute i byarna. Många gravida kvinnor kommer till Nkinga så sent att de hunnit få allvarliga komplikationer, och detta hör till de främsta dödsorsakerna på sjukhuset. Även om de flesta kvinnor besöker mödravårdscentralen någon gång under sin graviditet, så är det bara 47 procent av dem som föder barn med stöd av en utbildad barnmorska och bara 62 procent av kvinnorna söker vård omedelbart efter förlossningen. Traditioner och kulturella normer är viktiga orsaker. Det är männen som styr ekonomin och bestämmer om kvinnan ska 8 PMU.NU NUMMER söka vård eller inte. Barnafödsel är en privat angelägenhet och inget som det lokala politiska ledarskapet har något ansvar för, socialt eller ekonomiskt. Därför finns det heller inget system för ekonomiskt stöd till de familjer som inte har råd att söka vård, berättar Andreas Alexandersson, handläggare för Tanzania på PMU. Många av kvinnorna känner heller inte själva till de risker de står inför som gravida. Till uppfattningarna hör att endast den första graviditeten kan innebära problem, medan den erfarenhet de hunnit få ger en trygghet i de som kommer efter. Det finns hälsovårdspolicys och infrastruktur inom hälsovård, men länken mellan hälsovårdssystemet och samhället saknas, framförallt när det gäller mödra- och barnavårdsfrågor. Många hälsovårdsinrättningar saknar också den kompetens och den utrustning som behövs för akut förlossningsvård. Till målgrupperna inom projektet hör traditionella barnmorskor och hälsoarbetare, två från varje by, som tränas för att i sin tur förmedla kunskapen vidare. Påverkansarbete gentemot de 31 byledarna ingår också. Dessa grupper har ett viktigt inflytande socialt och bedöms vara en nyckel till ett förändrat beslutsfattande och beteende som gör att fler kvinnor söker mödravård på hälsovårdsinrättningar, säger Andreas Alexandersson. En annan viktig målgrupp är personalen på olika sjuk- och hälsovårdscentraler, för att höja kompetensen inom graviditets-, förlossnings- och eftervård. Målet är att de 1 yrkesverksamma som ingår i målgruppen ska kunna klara av komplikationer i samband med graviditet och förlossning, kunna upptäcka problem i ett tidigt stadium och snabbt referera vidare i akuta fall. Som ett resultat av projekten ska mödradödligheten enligt målet minska med 12 procent och dödligheten hos för tidigt födda barn med 15 procent. t Andel kvinnor som blir undersökt av utbildad personal fyra eller fler gånger per graviditet Antal tonårsfödslar (15-19 år) på 1 kvinnor st. 15 st. 15 st. Andel kvinnor som använder preventivmedel st Antal läkare, sjuksköterskor och barnmorsor per 1 invånare 94 Sverige st st 52 Pakistan st 12 st 58 st 55 st Källa: The Millennium Development Goals Report 212, UN Zimbabwe st 56 Nepal 52 st 62 Mauretanien DR Kongo 6 Bangladesh Fakta mödradödlighet: Cirka 287 kvinnor per år dör i samband med graviditet eller förlossning. Mödradödligheten har minskat med knappt 5 procent sedan 199. Afrika söder om Sahara svarar för 56 av alla dödsfall och Sydasien för 29. Mycket unga och/eller lågutbildade kvinnor löper störst risk att dö. Långt kvar till målet n Enligt millenniemål 5 i kampen mot fattigdom, ska mödradödligheten minska med 75 procent mellan Med två år kvar till deadline är målet långt ifrån uppnått. I Afrika söder om Sahara har antalet kvinnor som får den mödravård som rekommenderas, till och med minskat. 3 1 Tanzania Burundi Källa: WHO, 21 PMU.NU NUMMER Guinea

6 aktuellt Insats för internflyktingar i Mali n PMU bistår nu internflyktingar i Malis huvudstad Bamako. Striderna har den senaste tiden förvärrats i landet. Tuaregrebellerna har tagit över i norr och stora skaror av invånare har drivits på flykt. Många människor har tvingats lämna allt de äger och söker sig till kyrkorna för att få hjälp. Framför allt behöver de mat, husgeråd och kläder, samt någonstans att bo, berättar Ann-Sofi Wrang, handläggare för Västafrika på PMU. Sammarbetspartnern, pingstsamfundet EEADM, driver med stöd av PMU projekt inom landsbygdsutveckling och hälsa i landets norra delar, Mopti, Sevaré och Koro som nu drabbats. Oroligheterna i Mali går långt bakåt i tiden och långa perioder av torka och matbrist försvårar läget ytterligare. Många av landets kristna i norr har tvingats fly och kyrkor har stängts. December blev en stark insamlingsmånad för PMU. Närmare 4,3 miljoner kronor kom in. Bland annat kunde julklappar och gåvobevis köpas. Den populäraste julklappen var geten. På andra plats kom trädet och på tredje plats mödrahälsovård. Denis Mukwege tillbaka på Panzi n Dr Denis Mukwege har återvänt till sitt arbete vid Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo, och mottogs med stor glädje av det folk vars rättigheter han hängivet verkar för. Mukwege tvingades fly utomlands i slutet av oktober, efter att ha utsatts för ett brutalt mordförsök vid sitt hem i Bukavu. Jag känner mig tacksam och glad över att vara tillbaka och ser det som mer angeläget än någonsin att vara på plats och fortsätta mitt viktiga arbete, säger Denis Mukwege. Från flera håll har fördömmanden gjorts mot attacken och löften har getts om att på olika sätt bistå Dr Mukwege och familjen vid återvändandet, för att värna om deras trygghet. Men förövarna går ännu fria och situationen är fortsatt osäker. Pingstkyrkan i Bollnäs anordnade både Barnens dag med bland annat ansiktsmålning, loppis och en julkonsert. Foto: Samuel Wennstig Stort gehör för Barnens rätt Församlingar i hela Sverige har bidragit till en bättre situation för barn i världen genom kampanjen Barnens rätt vårt ansvar. Totalt har drygt tre miljoner kronor hittills kommit in. PMU:s höst- och julkampanj fick stort gehör runtom i landet. Barns behov av trygghet lyftes särskilt, med fokus på Sri Lanka där många barn lever i utsatthet. Församlingar från norr till söder har anordnat olika evenemang för att samla in pengar till arbetet för barn. Hittills har drygt tre miljoner kronor inbringats. I samarbete med pingstförsamlingar i tretton olika städer hölls en julturné med Dynamic Vocal och till Pingstkyrkan i Lycksele kom närmare 4 personer för att lyssna till a capellagruppen. Konserten blev väldigt lyckad, med ett bra och genomtänkt program av Dynamic Vocal och antalet besökare var över förväntan, berättar pastor Jörgen Fahlstedt. Framför allt hade vi glädjen att se väldigt många som aldrig tidigare varit i kyrkan. Pingstförsamlingen i Bollnäs anordnade den 17 november Barnens dag med allt från fiskdamm, lotteri, barnklädesloppis, korv och fika, till ansiktsmålning. Vi hade också en öppen scen där barnen fick uppträda till sina favoritlåtar på Spotify, berättar pastor Samuel Wennstig. Det kändes bra att göra något tillsammans med vår egen organisation PMU, och föräldrarna var positiva till att pengarna går till ett seriöst arbete för barn. Den tredje advent höll församlingen också en julkonsert i fullsatt lokal, där man bland annat visade PMU:s film om Fridsros arbete i Sri Lanka. Engagemanget i Barnens rätt är något vi vill spinna vidare på. Dels känns det viktigt att göra en insats för barn i världen och sedan är det också ett bra sätt för församlingen att få kontakt med nya människor, säger Samuel Wennstig. En annan församling som satsade stort för Barnens rätt var Pingstkyrkan i Boden. Tre julkonserter som fick namnet Glittrande julkort hölls till förmån för barn i Sri Lanka. Detta var ett samarrangemang med kommunen och körerna Glädjeton och Miniton medverkade. Julturnén med Dynamic Vocal hölls i samarbete med pingstförsamlingarna i Norrköping, Botkyrka, Piteå, Lycksele, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Kalmar, Hässleholm, Lidköping, Vetlanda, Huskvarna och Vårgårda. Nystartat projekt ska motverka kvinnovåld Ett nystartat projekt i Indien ska leda till att våldet mot kvinnor minskar. Media, spridning av litteratur och familjerådgivning är några av redskapen. Våldet mot flickor och kvinnor i Indien ökar och den brutala gängvåldtäkten mot en flicka på en buss i december upprörde både i det indiska samhället och i resten av världen. Våldet pågår såväl i hemmen som på arbetsplatser och ute på gatorna och allt fler hedersmord sker. Till orsakerna hör en mansdominerad familjekultur där man ser ner på kvinnan, negativa influenser i media och framför allt på internet, samt Det nya projektet i Delhi, Indien, invigs med tårta. I teamet ingår från vänster Stella Raj, Niharika och Amita Das samt Abraham Sahu. Foto: The Full Gospel Trust of India ett bristfälligt polis- och rättsväsende som innebär att förövarna går fria, säger Abraham Sahu, ledare för PMU:s samarbetspartner The Full Gospel Trust of India. Genom projektet Save women save Delhi som startade i januari i år, ska medvetenheten om problemet stärkas i samhället. Till redskapen hör media, litteratur, konsulterande verksamhet och personliga kontakter samt familjerådgivning. Arbetet sker i samverkan med myndigheterna, NGO:s och olika nyckelpersoner i samhället. Nätverk och grupper bildas för att slå vakt om kvinnors rättigheter. Jag hoppas att kvinnor ska få större insikt om sin situation och sina rättigheter genom projektet och att respekten för dem ska öka hos männen, inom kyrkan, i skolorna och i samhället som helhet, säger Abraham Sahu. Filip i sin färdigvirkade onepiece Skänk mer utan att det kostar mer Nu kan du som ger en gåva till PMU få tillbaka 25 procent. Villkoret är att du ger en gåva på minst 2 kr/månad och att du ger minst 2 kr/år. Läs mer om villkoren: eller ring Filip virkade en onepiece för Kongo n Ett jättegarnnystan på ICA gav Filip Holmström, 22 år, idén att virka en onepiece och auktionera ut den på nyårsafton till förmån för PMU:s Kongoinsamling. Jag blev klar två dagar före deadline efter att ha virkat många kvällar och nätter, berättar Filip. Slutbudet landade på 165 kronor och det var en ungdomsgrupp från Robertsfors som ropade in den. Tillsammans med kompisarna hemma i Umeå gjorde han också en film om sitt projekt. Filip har fått mycket positiv respons och tycker att det känns bra att fästa människors uppmärksamhet på den svåra situationen i DR Kongo. Jag tror att detta kan öppna mångas ögon för att man kan hitta på nästan vad som helst för att hjälpa andra. Många sitter nog på idéer men kommer inte till skott. Nu hoppas jag att de blir frimodiga och kör! Även om onepiece for Kongo-projektet inneburit mycket jobb så har Filip inte blivit avskräckt. Tvärtom 1 65 kronor blev slutbudet för Filips onepiece. har jag fått blodad tand på virkning. Nästa gång ska jag nog ta mig an ett ännu större projekt, kanske hundra mössor, så att jag får mer tid på mig att satsa på marknadsföringen. 1 PMU.NU NUMMER 1 213

7 min vardag Tillbaka till Afrika Jean och Gun Lebel återvände till Kongo trots sjukdom Att leva i oroshärden östra Kongo har inte avskräckt Gun Lebel. Redan som riktigt ung ville hon till landet. Hon möts av mycket mörker och nöd i vardagen, men också av solidariteten och glädjen hos människor som går vidare tillsammans trots allt. Text: Foto: Bo Krister Ljungberg De senaste månaderna i Gun Lebels liv har varit intensiva och dramatiska. Ändå ger hon ett väldigt lugnt intryck när vi möts i samband med en veckas fortbildning i Stockholm. Som facilitator för PMU i Central- och Västafrika har hon rest intensivt, samtidigt som säkerhetsläget försämrats allt mer i östra Kongo, där hon och maken Jean bor. Jag är inte den människotyp som går och oroar mig, men våra barn tycker att efter allt som hänt så borde vi nog stanna i Sverige. Samtidigt har vi hela tiden upplevt att det är i Kongo och Afrika vi ska vara, säger Gun. Under åren i Bukavu har de uppmanats att alltid ha en väska packad så att de kan lämna staden när som helst. Det går inte att handla impulsivt, utan varje steg som tas måste planeras så att olika säkerhetsåtgärder kan vidtas. Men samtidigt kan man inte sitta och tänka på alla de saker som kan hända. Ibland hör man faktiskt mer på radio än vad man ser själv i verkligheten, konstaterar hon. Att livet kan vara tufft, fick Gun själv uppleva tidigt. Hon föddes i Åtorp söder om Degerfors, där föräldrarna som var missionsförbundare hade en lantgård. Men redan när hon var 7 år gammal, dog hennes mamma. Min söndagsskollärare betydde oerhört mycket för mig under den tiden. Han hade tid att prata med en vilsen liten unge som jag. Vi brukade cykla tillsammans och han var väldigt mån om mig, säger Gun. Hon beskriver tonårstiden som stormig, men också hur hon lämnade sitt liv i Guds händer. Jag minns att jag redan då hade siktet inställt på mission och ville till Kongo. Gun säger med ett leende att hon egentligen gjort allt baklänges gift sig och fått barn först och satsat på högre utbildning och yrkeskarriär senare i livet. Som ung gav hon sig iväg till»våra barn tycker att efter allt som hänt så borde vi nog stanna i Sverige.«Gun Lebels Paris för att bli au pair. I Frankrike träffade hon också sin man Jean och tillsammans fick de sju barn. Först 29 år senare, i början av 2-talet, upplevde paret att det var dags att åka till Sverige, där de bosatte sig i Nässjö. Gun tog lärarexamen i franska och engelska på universitetet, medan Jean läste svenska och sedan blev pastor i pingstförsamlingen. När han sedan träffade den kände överläkaren Denis Mukwege på predikantveckan, kom Kongo in i bilden. De reste ut 27, Gun för att arbeta med ett genderprojekt för PMU, och Jean för att ägna sig åt församlingsverksamhet. Med fanns också yngsta dottern Amandine. Men att arbeta med genderfrågor i ett land som Kongo, där ojämlikheten mellan könen sitter djupt rotad, innebar en utmaning. Att vara gift och ha sju barn ger en viss pondus för en kvinna i Afrika. Det hade inte gått om jag varit 25. Att jag och Jean hade samma budskap betydde också mycket. Vi stöttade varandra. När Jean sedan drabbades av stroke, ställdes tillvaron på sin spets. De funderade över vad det skulle innebära ß 12 PMU.NU NUMMER PMU.NU NUMMER

8 min vardag Kycklingar hjälper döva barn i Togo I Togo finns det bara en skola för barn som är döva. Där lär de sig att läsa och skriva men också att föda upp kycklingar. Togo är ett land i Afrika där det bor sex miljoner människor. Över hälften av dem måste leva på mindre än åtta kronor om dagen alltså mindre pengar än många barn i Sverige köper sitt lördagsgodis för. Dessa pengar ska räcka till mat, kläder och allt annat som de behöver. Särskilt svårt är det för personer som har funktionsnedsättningar. Det kan till exempel innebära att de har svårt att röra på kroppen, eller att de är blinda eller döva. Ofta behandlas de 8kronor per dag ska hälften av Togos befolkning klara sig på. illa av andra människor, som tycker att de är mindre värda. I hela landet finns det bara en skola för barn som är döva, och den drivs av pingstsamfundet EADT med stöd från PMU. En del av de pengarna som samlats in genom kampanjen Barnens rätt vårt ansvar går till den här skolan. Det finns 172 barn i skolan och de minsta är bara fem år. Barnen får lära sig teckenspråk och att läsa och skriva. De lär sig också att föda upp kycklingar så att de kan de få en inkomst när de blir stora. Skolans rektor, som själv är döv, gör allt för att barnen ska få ett bra liv. Ett problem är att skolan hunnit bli väldigt sliten efter alla barn som gått där. Därför hoppas EADT få råd att göra den finare. Bland annat behövs en ny matsal och en sovsal till flickorna. Jeanette Ingemarson ß Redan som riktigt ung hade Gun Lebel siktet inställt på mission och ville till DR Kongo. Idag arbetar hon som facilitator och har hela Central- och Västafrika som sitt arbetsfält. Foto: privat att fortsätta arbeta i Kongo, väl medvetna om riskerna. Men efter en tid av vila i Sverige, dök tjänsten som facilitator upp. Vi ville så gärna återvända till Afrika och såg det som så att om jag fick tjänsten så var det meningen. Om Herren ville ha oss där så skulle han också skydda oss. Som facilitator ser Gun över PMU:s arbete i regionen och fungerar som ett stöd för de nationella medarbetarna och under hösten har det blivit resor till bland annat Tchad, Guinea, Sierra Leone, Mali, Mauretanien och Rwanda. Däremellan har hon tillbringat dagarna på kontoret i Bukavu. Jag tycker ju om att resa, men det har blivit lite väl intensivt. Resorna innebär också mycket tid borta från Jean, vilket är den största nackdelen, säger Gun.»Resorna innebär också mycket tid borta från Jean, vilket är den största nackdelen.«gun Lebels Barnen bor numera i fyra olika länder Finland, Frankrike, Belgien och Sverige så det blir inte ofta de ses allihop som familj. Jag är ingen hönsmamma som går och bekymrar mig för barn och barnbarn, men det jag saknar allra mest är att få vara med familjen. Och när vi väl ses, så umgås vi väldigt intensivt. Gun trivs med att leva i ett land utan vinter, även om hon kan sakna årstidsväxlingarna. Bukavu ligger högt och temperaturen är som svensk sommar, när den är som bäst. Faktum är att jag gärna skulle haft det fem grader varmare, som det är i södra Frankrike, ler hon. Tillvaron kan dock bli ganska begränsad, med få möjligheter till fritidsaktiviteter. Både jag och Jean tycker om att ta promenader men det är långt ifrån riskfritt att vara ute på vägarna i Bukavu. Den bästa avkopplingen är att gå i kyrkan på söndagarna. Längre ledighet brukar de försöka planera in i samband med resor i andra länder. Levnadsstandarden är långt ifrån den samma som i Sverige. Ofta går det inte att duscha och ibland har de ingen el. Men ändå har vi det oerhört mycket bättre än de flesta här, säger Gun. Hon möter ständigt människor som drabbats hårt i livet, och visst kan detta stundtals kännas övermäktigt. Ibland kan man undra om det ens går åt rätt håll. Men det gäller att se de små sammanhangen, att glädjas över de individer som fått det lite bättre. Samtidigt framhåller Gun att den bild av våld, fattigdom och mörker som ofta målas upp, är alldeles för svartvit. Det finns en stor solidaritet mellan människor i Kongo och så mycket glädje trots allt, säger hon engagerat. Visst har våldet de utsatts för satt djupa spår hos kvinnorna på Panzi och Dorkas, men de har inte förlorat sin livsvilja. De sjunger och dansar tillsammans och hjälper varandra att gå vidare. Kanske är detta den bästa terapin, att dela varandras vardag. Mötet med olika kulturer och med människor som vill lära sig nya saker, är det hon värdesätter allra mest. Att känna att hon kan göra skillnad, ger energi att fortsätta. Men efter den senaste tidens händelseutveckling, med stora flyktingströmmar och ökad osäkerhet, ter sig framtiden ännu mer oviss för kongoleserna. Jag och min man har alltid kunnat återvända hem till tryggheten, men mina vänner har ju inte den möjligheten. t Det går 172 barn mellan 5-17 år i skolan, som finns i staden Lomé. Flickorna kan inte bo i skolan, eftersom de inte har någon sovsal. Geten Bruno Tack för alla fina teckningar! I förra numret av tidningen hade vi en artikel om Emelia Morenius, som fick getter som bekämpar fattigdom i DR Kongo, i födelsedagspresent. Vi bad er barn rita hur ni tror att Emelias önskeget ser ut. Vinnarteckningen, Geten Bruno, kommer från Josua Hermansson, 4 år, i Västerås. Tack för alla fina bidrag! Och grattis Josua, som vann en cd-skiva med Hedvig och Selma. foto: Martina Ringqvist 14 PMU.NU NUMMER PMU.NU NUMMER

9 second hand Micke Tellvander har ett stort intresse för antikviteter, men det sociala utbyte han får som volontär på Botkyrka Second hand betyder också mycket för honom. Det sociala utbytet är viktigt för Micke Micke Tellvander hör till en annan kategori medarbetare i butiken. När han, efter 17 års tjänst just blivit friställd från Stockholms kommun där han jobbat som vaktmästare och hänvisades till a-kassan, såg han sig om efter något att göra på dagarna som volontär. Eftersom han har ett stort intresse för antikviteter och gamla ting så var det för honom ganska naturligt att söka sig till second hand-branschen. Han ställer upp överallt där det behövs, och har också prövat på att vikariera som arbetsledare och vice-chef. För Micke är det sociala utbytet viktigt. Han kan inte tänka sig att sitta»det man gör genom butiken hjälper andra som har det svårare.«micke Tellvander hemma hela dagarna utan vill möta människor. Sedan är det ju också ett mervärde, menar han, att det man gör genom butiken här också hjälper andra som har det svårare. När vi talas vid har han julaftonsfirandet i butiken i nära minne. Då var jag här och hjälpte till så att folk som inte har någon annan att fira jul tillsammans med får lite julmat och gemenskap, berättar han och tilllägger att det känns meningsfullt. Man packade också matkassar för utdelning inför julen. Det här är ju människor som du och jag, säger Micke. Vem som helst kan hamna i den situationen. t Second hand även en socialt hjälpande hand Intresset för antikviteter fick Micke Tellvander att söka sig till Botkyrka Second hand när han blev arbetslös. Butiken spelar en viktig roll även på hemmaplan, inte minst genom möjligheten till sysselsättning och arbetsträning. Text och foto: Kerstin Klason Second hand-verksamhet är, som de flesta säkert känner till, ett effektivt verktyg i biståndsarbetet. Vad många kanske inte vet är att second hand-konceptet också kan underlätta livet för Pär Hammarberg. många i vår närhet här hemma. Och då inte bara genom butiker där man kan komma över det man behöver till en billig penning, utan också som ett stöd i en svår situation eller som ett steg på väg ut ur en sådan. Botkyrka Second hand, som drivs av Botkyrka pingstförsamling i samarbete med PMU, är ett exempel på detta. Genom upparbetade kontakter med kommunerna Botkyrka och Huddinge och med kriminalvården kan människor som av olika skäl inte har tillgång till den vanliga arbetsmarknaden erbjudas daglig verksamhet sysselsättning och arbetsträning liksom människor i olika stadier av arbetslöshet. Vi menar att det är viktigt att också se det som vi har nära oss, säger butikschefen Pär Hammarberg och»det handlar inte bara om att servera mat eller dela ut matkassar och kläder.«micke Tellvander tillägger att Botkyrka faktiskt räknas som Storstockholms fattigaste kommun. Vi märker också att våra kunder och givare allt oftare frågar om vi hjälper till på hemmaplan, säger han och döljer inte att han själv också har ett tydligt engagemang i detta. Butikens caféverksamhet sköts till exempel i dag helt av grupper som ingår i det som i kommunens språkbruk kallas daglig verksamhet, det vill säga människor som till exempel lever med olika diagnoser vilket gör att det inte fungerar för dem på den öppna arbetsmarknaden just nu. Elisabeth Ahlin är verksamhetsledare för daglig verksamhet i Botkyrka/ företagsgrupperna och hon förklarar vad samarbetet handlar om: Vi har avtal med ett antal företag och organisationer som tar emot grupper av personer som har ett beslut om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) säger hon. På frågan om vad som gör Botkyrka Second hand till en lämplig samarbetspartner så framhåller hon först och främst människosynen som präglar verksamheten samt vana att arbeta med människor av olika slag. Viktigt är också att man på den arbetsplatsen kan erbjuda olika typer av sysselsättning och arbetsuppgifter, säger hon. Det handlar ju om människor med olika problematik och därför är det viktigt att det går att välja något som är lämpligt i det enskilda fallet. Dessutom kan det vara en fördel att kunna växla mellan olika uppgifter. Det är ju inte säkert att man orkar med miljön i kafeterian en hel dag utan behöver dra sig undan med en något mindre offentlig syssla. En handledare, anställd av Botkyrka kommun, finns alltid vid de här arbetstagarnas sida på företagen. Butikschefen Pär Hammarberg förklarar att sådana insatser för behövande i det egna närområdet är en medveten satsning från butikens ägare, Botkyrka pingstförsamling. Det finns ett beslut på att en del av vinsten ska avsättas för just detta. Förutom att erbjuda möjlighet till sysselsättning och arbetspraktik som ökar chanserna till arbete längre fram, gör församlingen mer akuta insatser som att servera mat och dela ut matkassar och kläder. Det kan också handla om ekonomiskt stöd till någon som behöver komma på fötter berättar Pär. Detta utformas ofta som ett räntefritt lån som betalas tillbaka när livssituationen är annorlunda. Botkyrka pingstförsamling arbetar mycket målmedvetet och långsiktigt när det gäller detta, säger han och ger en speciell eloge till församlingens engagemang. Någon konflikt mellan att hjälpa till i projekt i andra länder och hjälpa behövande här hemma ser han inte. Det räcker till på båda håll, konstaterar han. t 16 PMU.NU NUMMER Elisabeth Ahlin. PMU.NU NUMMER

10 aktuellt Personalnyheter hos PMU Sara Erlandsson har lämnat sin tjänst som humanitär handläggare för DR Kongo, för att flytta till London. Mats Svanström är vikarierande handläggare för Sydasien, då Anna-Maria Drew är föräldraledig. Tidigare har han bland annat arbetat för Erikshjälpen, inom EU samt som Afrikamissionär. Ann-Sofi Wrang är vikarierande handläggare för Västafrika, eftersom Helen Johansson är föräldraledig. Hon kommer närmast från en tjänst inom Folk och Språk och arbetade tidigare i Elfenbenskusten. Johannes Widlund har gått in i en tjänst för att stärka PMU:s samarbete med företag. Han studerade tidigare vid högskolan i Kalmar Så många getter köptes under 212. Det innebär drygt 788 kronor till ett självförsörjningsprojekt i DR Kongo. Europa värd för Världsböndagen n Europa ansvarar i år för Världsböndagen, den första mars. Sveriges ekumeniska kvinnoråd uppmanar till att runtom i landet tacka Gud för de många språk och kulturer som berikar den mänskliga familjen. Världsböndagen har firats i Sverige i mer än 8 år och kollekten går främst till utbildningsstipendier för kvinnor i utvecklingsländer. 18 PMU.NU NUMMER Att lära sig läsa och skriva har förändrat livet för många kvinnor och gett dem ett starkare självförtroende. Förra året vann Pentecostal Church of Rwanda för andra gången Unescos internationella alfabetiseringspris för ett projekt som pågått i över tio år. Kvinnor får nytt liv med läs- och skrivkunskaper Livet har förändrats drastiskt för många rwandier när de lärt sig läsa och skriva. Pentecostal Church of Rwanda, ADE- PR, har över 3 alfabetiseringscenter och 48 center där olika yrkeskunskaper lärs ut. Totalt har mer än 4 personer genomgått kurser i alfabetisering, varav 64 procent är kvinnor. Rwandas regering har som målsättning att analfabetismen ska vara utrotad inom de närmsta åren och ADEPR är en viktig aktör i statens strategi. Genom projektet spelar vår samarbetspartner en stor roll i att hjälpa fler människor att lära sig läsa och skriva, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU. I höstas tilldelades ADEPR priset King Sejong Literacy Prize av Unesco för andra gången. De fick det för sitt omfattande och hållbara arbete för utveckling utifrån kunskap och respekt för mänskliga värden, inklusive varje persons rätt till kvalitativ utbildning. Vi är väldigt glada över att vårt arbete erkänns även internationellt, säger Kubwimana Laurien, projektkoordinator. Priset gör oss ännu mer motiverade att betjäna invånarna i vårt samhälle och att dela med oss av våra erfarenheter till andra. Vittnesbörden är många om hur det PMU-stödda projektet förändrat människors liv. Jag är stolt över att ha upptäckt talanger inom mobilisering och ledarskap hos mig själv, som jag aldrig hade fått användning för om jag inte lärt mig läsa och skriva, säger Musabyimana Elias i Kabuga, som nu är koordinator på regional nivå för projektet. Några deltagare har tagit körkort och blivit taxischaufförer, andra har i dag yrkesutbildningar inom exempelvis restaurang-, snickeri- och textilbranschen. De kan också använda sig av modern informationsteknologi. Gemensamt för dem alla är ett stärkt självförtroende. Vi möter kvinnor som återfått sin värdighet och visar att de är kapabla att genomföra olika saker. De vågar göra sina röster hörda och deltar aktivt och självständigt när beslut fattas och ledare väljs, berättar Kubwimana Laurien. Foto: ADEPR Jag är glad att jag tog chansen Nu är det hög tid att söka till PMU:s praktikantprogram för hösten 213. Senast den 15:e mars ska ansökan lämnas in. PMU erbjuder ungdomar mellan 2 3 år som är intresserade av globala frågor, att tillsammans med sin pingstförsamling ansöka om praktik utomlands under 5 8 månader. Praktikländerna är Indien, Sri Lanka, Filippinerna, Tanzania, Zimbabwe och Burundi. I höstas sändes 12 praktikanter ut för att se och lära av det arbete som PMU:s samarbetspartner gör. En av dem är Matilda Häggblom, som deltog i Fridsros arbete för barn i Sri Lanka och bloggade för PMU. PMU:s samarbetspartner Christian Rehabilitation Centres Association, CRCA, arbetar sedan ett och ett halvt år tillbaka med ett projekt för att minska spridningen av hiv i Ukraina, där en procent av den vuxna befolkningen tros vara smittad. Droger är alldeles för lättillgängliga och allt fler unga blir missbrukare samtidigt som hivepidemin inte verkar avta i landet berättar Anna-Lena Hansson, handläggare för Ukraina på PMU. Många hivsmittade möts också av fördomar och rädsla från omgivningen. CRCA driver rehabiliteringscenter för missbrukare där 8 Matilda Häggblom har deltagit i Fridsros arbete för barn i Sri Lanka. Jag har under resans gång fått så otroligt många upplevelser som jag kommer bära med mig vidare och minnas med glädje, säger hon. Jag kommer absolut att ha med mig ett stärkt tålamod och bättre förståelse för andra människor. Engagemanget för globalt utvecklingssamarbete har också stärkts och min önskan är att jobba med dessa frågor i framtiden. Matilda tvekar inte inför att uppmana andra ungdomar att söka till praktikantprogrammet: Det är ett beslut som du definitivit inte kommer att ångra. Trots att praktik i ett annat land innebär både medoch motgångar ger det i slutändan tillbaka så otroligt mycket. Jag är själv väldigt tacksam att jag tog chansen när den gavs mig. Läs mer under fliken om PMU på Droger och hiv bekämpas i Ukraina»Målet är att på tre år ge information om drogmissbruk, hiv och aids till 178 ungdomar.«procent är hivsmittade. Man förmedlar vård till hivsmittade, bistår sjukhus som vårdar aidssjuka med mat och ordnar med begravningar när anhöriga inte vill veta av dem som dött i sjukdomen. Många av medarbetarna har själva ett förflutet som missbrukare och har nu utbildats för att informera i skolorna om riskerna. Målet är att på tre år ge information om drogmissbruk, hiv och aids till 178 ungdomar, 43 2 föräldrar och 21 lärare. CRCA har nu kommit halvvägs genom projektet, och det ser ut som att de kommer att lyckas, säger Anna-Lena Hansson. Foto: Jasmine Jonsson Hallå där, Anders Nordström, UD:s ambassadör för global hälsa. Vad innebär din tjänst? Jag företräder Sverige och driver frågor om hälsa, minskad fattigdom och utveckling. Just nu sitter jag i styrelserna för GAVI (vaccinationsalliansen) och Globala Fonden (AIDS, TB och Malaria). Under 213 arbetar jag tillsammans med WHO, UNICEF och Botswana, med en rapport kring de hälsorelaterade globala utvecklingsmålen. Varför har du bland annat valt att fokusera på millenniemål 5? Därför att MDG 5 tydliggör tre viktiga agendor; arbetet kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, kvinnors särskilda behov och utsatthet samt vikten av jämställdhetsarbete och slutligen väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem. Finns det någon koppling mellan utveckling och mödrahälsovård? Det finns en ömsesidig koppling. Genom att möjliggöra för kvinnor och flickor att få utbildning och arbete bidrar man till minskad fattigdom, ökad jämställdhet och ekonomisk utveckling. Samtidigt väljer då familjerna att skaffa färre barn och barnadödligheten och mödradödligheten går ned. Detta är också kopplat till förbättrad tillgång till preventivmedel och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Mödradödlighet är därför en bra indikator för att mäta hur väl ett lands system och utveckling fungerar för människor. Vilka är de störta utmaningarna inom mödrahälsovård? Bristen på rätt utbildade barnmorskor och en väl utvecklad infrastuktur. Osäkra och olagliga aborter är en annan stor utmaning liksom tonårsgraviditeter. Maria Bard PMU.NU NUMMER

11 burma: byutveckling Fattigdom hindrar många barn från att gå i skola, därför förmedlas stöd till skolgång för 1 barn. Nu får fler barn chansen att gå i skola Ett byutvecklingsprojekt i Burma/Myanmar ger bättre framtidsutsikter för många invånare. Familjers inkomst och hälsa förbättras och deras inflytande i samhället stärks. Fler barn får också gå i skola. Text: Foto: Maria Stålgren Myanmar brukar också kallas för det gyllene landet. Det är rikt på kulturskatter och naturtillgångar men också betraktat som ett av världens minst utvecklade länder. Efter många års isolering under militärt styre, går landet med sin nye ledare, president Thein Sein, mot större öppenhet. Jag möttes av ett färgstarkt, varmt och mycket välkomnande folk, säger Maria Stålgren, handläggare på PMU, som nyligen besökte Myanmar. Samtidigt brottas Myanmar med stor fattigdom och svåra interna konflikter, där många människor lever på flykt inom landet. Totalt finns 134 minoriteter med egna språk. Den stora utmaningen i dag är att se till att den nya öppenheten och inflödet av utländska investeringar kommer alla delar av befolkningen till godo, säger Christer Stenberg, facilitator för PMU i Sydasien. Med friheten kommer nya problem och det är ingen enkel resa landet har framför sig, men jag ser positivt på dess framtid. Fattigdomen hindrar en stor andel av barnen i landet från att gå i skola. Många barn hoppar av skolan, eller börjar aldrig i den eftersom de i stället behöver bidra till familjens försörjning, berättar Maria Stålgren. Efter femte klass väljer många föräldrar att låta barnen arbeta istället för att gå i skolan. Till följd av att många hoppar av skolan och måste arbeta har trafficking blivit mycket vanligt. PMU driver ett byutvecklingsprojekt som ger bättre livsvillkor för invånare i fyra byar. Insatsen, som i sin nuvarande form startade i mars 212, sker i samarbete med ett nationellt kyrkosamfund som med över hundra tusen medlemmar utgör en viktig del av det civila samhället. Svensk kontaktförsamling är Sollentuna Pingst och samarbete har pågått i 3 år. Maria Stålgren mötte föräldrar och elever i de olika byar där projektverksamheten pågår, och såg konkreta resultat av arbetet. Genom att inkomstgenererande aktiviteter stöds, minskar föräldrars behov av att ta hjälp av barnen för att få in pengar till försörjningen. Deltagare inom målgruppen inspireras att prova olika entreprenörsidéer. En familj berättade om hur deras livssituation förändrats genom de stöd de fått. Som fisksåsproducenter har de nu inga skulder längre, klarar sina behov och kan spara pengar, berättar Maria Stålgren. Själva skolan är kostnadsfri i landet, men många familjer har inte råd med de extra utgifter som tillkommer, och därför bekostas bland annat böcker och skoluniformer för 1 barn. Sju av barnen i en av skolorna skulle inte ha gått i skola över huvud taget om de inte fått hjälp genom projektet, säger hon. I den statliga skolan i en av byarna fanns tre lärare på 9 barn i åldern 5-7 år, vilket innebar ganska lite tid för varje enskild elev. I planen ingår därför också extraundervisning, för att förbättra elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att gå vidare till högre utbildning. ß 2 PMU.NU NUMMER PMU.NU NUMMER

12 burma: byutveckling Alla borde ha rätt till mödrahälsovård ß [1] Livet har blivit lättare för många invånare i byarna som ingår i projektet. [2] Invånarna vågar prova nya sätt att försörja sig, exempelvis genom att sälja lagad mat. [3] Maria Stålgren fick vara med och lägga grunden till en gemensam lokal för byinvånare. [4] Myanmars huvudstad Yangon har fem miljoner invånare. [5] Som producenter av fisksås klarar paret nu sina dagliga behov och kan också spara pengar. Invånarnas möjlighet att komma samman, göra sina röster hörda och påverka sin situation i samhället, stärks också. I de olika byarna finns olika metoder, men ett gemensamt är att man har samlingar där varje persons röst är lika mycket värd och där man utbyter idéer om hur man kan arbeta vidare utifrån de resurser som finns. Jag var bland annat med och lade grunden till en gemensam lokal där byns medlemmar kan samlas, ha ett litet bibliotek och titta på tv tillsammans när de samlat ihop till el, berättar Maria Stålgren. Fakta: Burma Folkmängd:,6 milj inv. Största stad: Rangoon/ Yangon, 5 milj inv. Religion: Buddism 89,2, kristendom 5, islam 3,8 Barnadödlighet: 66/1 Fattigdom: 25,6 under nationella fattigdomsgränsen BURMA (Myanmar) NAYPYIDAW Viktigaste näringar: Jordbruk, fiske, textilindustri, gruvdrift, skogsbruk, gas. Källa: UI Bristande hälsokunskap och dåliga sanitära förhållanden leder till många sjukdomar och hög spädbarnsdödlighet och därför är hälsoutbildning en viktig del i projektet. Det var fascinerande att se hur undervisningen anpassats till den lokala kontexten, med praktiska exempel från livet i byn och inslag av drama. Detta gjorde kunskapen tillgänglig 4 5 för invånarna, som också själva var aktiva i att beskriva sina vardagsproblem, säger Maria Stålgren. Utvärderingar som gjorts av projektet tidigare visar att undernäringen minskat i målområdena. Barnens studieresultat har höjts och många familjer har fått det bättre. Planer finns nu också på att börja använda media som ett verktyg för att förmedla information och utbilda. Vi har en enorm fördel i att arbeta tillsammans med en så stor och väletablerad partner med ett rikt nätverk av kontakter, i ett land där många andra aktörer nu börjar från början. Detta ger ett stort genomslag för projektet, med möjlighet att effektivt kunna sprida idéerna vidare, säger Christer Stenberg. t Det är en skam för världen att närmare 1 kvinnor dör varje dag, inte av sjukdomar utan för att de bär och föder barn. Lägger man sedan till de över 16 spädbarn som dör varje dag som en direkt följd av den bristande mödrahälsovården, så är läget ännu mer katastrofalt. Det är betydligt fler människor än de som dör i tuberkulos, aids och malaria! Givarländerna har brutit sina löften och resultatet kan inte ses som annat än ett fiasko, skriver forskare och läkare på DN-debatt 2/ När jag skriver detta är det 72 dagar kvar tills millenniemålen ska vara uppfyllda. Att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar, är ett av de mål som går allra sämst. I Sverige dör en kvinna av 17 4 av graviditetsrelaterade orsaker. I Niger är motsvarande siffra en av sju. Även om mödradödligheten minskat på många håll i världen, så har fortfarande bara hälften av världens kvinnor tillgång till mödrahälsovård. Stöd oss regelbundet bli månadsgivare! Så fungerar det: l Som månadsgivare skapar du förutsättningar för att människor i fattigdom ska få chans till ett värdigt liv och redskap att själva förändra sin situation. Din månatliga gåva dras via autogiro. Enkelt och bekvämt för dig och ovärderligt för oss.»bara hälften av världens kvinnor har tillgång till mödrahälsovård.«så blir du månadsgivare: l Beställ anmälningstalongen på något av följande sätt: Hemsidan: Telefon: Mejl: l Fyll i talongen med dina person- och bankuppgifter och skicka den till oss. Resten ordnar vi. Samtidigt är det viktigt att förstå att mödrahälsan påverkas av fler faktorer än tillgång till välutbildade barnmorskor. I vissa länder är det exempelvis vanligt att mycket unga flickor gifts bort flickor vars kroppar inte är redo att bära eller föda barn. I Afrika söder om Sahara är 12 födslar av 1 en tonårsfödsel, och siffror från flera av dessa länder visar att unga kvinnor i de fattigaste hushållen löper tre gånger större risk att bli gravida och föda barn tidigt än unga kvinnor i de rikaste hushållen. På landsbygden är tonårsfödslar nästan dubbelt så vanliga som i städerna. Men den största skillnaden hänger samman med utbildning: Bland de som saknar utbildning är risken att få barn tidigt fyra gånger större. Millenniemål 5 är alltså också mycket nära sammankopplat med mål 3, om ökad jämställdhet. Därför är det så viktigt att vi tillsammans håller ut i vårt arbete. Med bearbetning av kulturella värderingar som motverkar jämställdhet och flickors möjligheter i livet. För flickors möjlighet att gå i skolan. Och för förbättrad familjeplanering. Genom att satsa mer på preventivmedel skulle kostnaderna för mödravård och vård av nyfödda minska. Samtidigt skulle antalet aborter och vård av komplikationer till följd av dem minska avsevärt. Detta är en utveckling värd att kämpa för! Millenniemål 5 handlar om både kvinnornas och barnens rätt. Välkommen med i arbetet! Niclas Lindgren Direktor, PMU Pg l PMU granskas av Svensk insamlingskontroll, SFI, som beviljar så kallade 9-konton. Detta innebär en trygghet för givaren eftersom SFI bevakar att högst 25 procent av de insamlade medlen används till administration. Den senaste statistiken (29) visar att PMU har använt 1 procent till administration alltså en betydligt lägre andel än vad SFI kräver. 22 PMU.NU NUMMER PMU.NU NUMMER

13 Rätt till mödravård 6 miljoner mammor och barn dör varje år på grund av bristande mödrahälsovård. En viktig orsak är brist på kunskap. PMU arbetar för att fler ska få tillgång till mödrahälsovård. Din gåva kan rädda liv. SMS:a MAMMA1 till så skänker du 1 kr till arbetet. Eller ge en gåva: PG märk inbetalningen Mamma

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Staffan Bergström Averting Maternal Death & Disability (AMDD) Program, Columbia University, New York, USA & Division

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

mödradödlighet en människorättsskandal

mödradödlighet en människorättsskandal mödradödlighet en människorättsskandal amnesty.se/nuvetdu 95 procent Av alla kvinnor som dör i mödradödlighet, bor i fattiga länder. Mödradödlighet en rättighetsfråga 3 Varje år dör över en halv miljon

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

de Satsar stort för att nå ut

de Satsar stort för att nå ut Santusa är aymaraindian i Bolivia och en av kvinnorna som Maja Suslin kommer att följa under 50 år. Men sedan Maja fotograferade henne för åtta år sedan har Santusa skilt sig och försvunnit. Det ska bli

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

HIV/AIDS i Tanzania. Reserapport Projektarbete termin 6 Nkinga Mission Hospital, Taboraregionen, Tanzania 23 januari - 12 mars 2004

HIV/AIDS i Tanzania. Reserapport Projektarbete termin 6 Nkinga Mission Hospital, Taboraregionen, Tanzania 23 januari - 12 mars 2004 HIV/AIDS i Tanzania Reserapport Projektarbete termin 6 Nkinga Mission Hospital, Taboraregionen, Tanzania 23 januari - 12 mars 2004 Inledning "Ja, det är bra. Vi förbereder allt. Kom!" Var svaret då vi

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Svenska Barnmorskeförbundet Visioner för vår framtid

Svenska Barnmorskeförbundet Visioner för vår framtid Svenska Barnmorskeförbundet Visioner för vår framtid Blicka framåt framtiden är inom räckhåll! Genom att formulera en önskebild när det gäller kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och barnmorskors

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/ Musikhjälpen 2013 Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter upp en undangömd humanitär katastrof. Tre kända programledare bor i en glasbur för att sända radio och TV dygnet runt i 144 timmar. Under

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Den 18 september inträffade en kraftig

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer