Länsmannen. Tema: Civilanställda. Nr 3, oktober Polismyndigheten i Västra Götaland. Länsmannen 3/2004 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsmannen. Tema: Civilanställda. Nr 3, oktober 2005. Polismyndigheten i Västra Götaland. Länsmannen 3/2004 1"

Transkript

1 Länsmannen Nr 3, oktober 2005 Polismyndigheten i Västra Götaland Tema: Civilanställda Länsmannen 3/2004 1

2 Länspolismästarens sida Varför är inte alla poliser? Det finns en mängd olika arbetsuppgifter inom polisen. Alla dessa uppgifter har betydelse för att vi ska kunna utföra vårt arbete, vårt uppdrag, så bra som möjligt. På de flesta positioner har vi som sig bör poliser, men fler och fler områden öppnas för civil personal. Vi har länge haft civilanställda på olika typer av stödfunktioner. Många av dem har arbetat med att avlasta poliser uppgifter som man inte behöver vara polis för att utföra. Vi har sedan länge haft sekreterare, assistenter, lokalvårdare och tekniker som har varit civil personal. De är experter på sina områden på samma sätt som poliser är experter på sina. På senare år har vi rekryterat en större andel högskoleutbildad personal. Vi har insett att vi behöver knyta spetskompetens till myndigheten, sådan kompetens som inte har funnits tidigare. Vi har fått analytiker, informatörer och förvaltningspersonal med civil bakgrund. Deras kunskaper ska ses som ett komplement till den kompetens vi redan har, inte som ersättning för den. Man ska heller inte se det som en konkurrent till den specifika polisrollen. Snarare är det så att polisrollen förstärks genom att poliser får syssla med det som är unikt för den rollen och att civila stödjer den och i vissa fall kompletterar. Vi kommer snart att rekrytera fler civila till länskommunikationscentralen. Bemanningen på LKC har länge varit ett problem och jag är övertygad om att civilanställda är en bra lösning. Vi inleder med en försöksverksamhet som sedan ska utvärderas. Såväl de civilas som polisernas kompetens ska tillvaratas genom en lämplig personalmix. Jag är mycket positiv till den blandning av bakgrund, kön, utbildning, kunskap och sätt att se på saker som vi får genom att rekrytera från olika håll. Polisens uppgift är att förebygga och att lösa brott. Bästa förutsättningarna för det får vi genom en väl fungerande personalstyrka. Bred kompetens och bra blandning gör att vi med olika ögon kan se olika lösningar på samma problem. Därför behövs den civilanställde lika mycket som polisen. Därför är inte alla poliser. Krister Jacobsson Länspolismästare 2 Länsmannen 3/2004

3 Innehåll PKC - ett år har gått 4 Polisen i Dalslands djupa skogar 6 Carina i blickfånget på LKC 10 Ung och trygg i Göteborg 12 Tema civilanställda - inledning 14 Myndighetens minne 16 Din lön - deras ansvar 18 Pass på i Strömstad 19 På informationsenheten 21 Tre sidor av Sofia Myrén 25 Gaypoliser konfererade i London 26 Korsord 28 Notiser 30 Redaktör n har ordet Vackra höstfärger susar förbi utanför tågfönstret. Medpassagerarna börjar vakna upp ur sin morgonslummer. Vi har precis passerat Katrineholm och om en liten stund rullar vi in på centralen i Stockholm. Jag ska tillsammans med två kollegor genomgå tre dagars utbildning i kriskommunikation. Att kommunicera när en kris uppstår eller som vi ofta säger inom polisen - en särskild händelse ställer höga krav på organisationen. Inom polisen i Västra Götaland har vi erfarenheter av flera olika händelser som gett oss erfarenhet och god rutin, men vi kan alltid bli bättre! Omvärlden påminner oss hela tiden om vikten av denna kunskap. Krisinformation är ett av de områden som vi arbetar med på informationsenheten. I detta nummer kan du läsa mer om vad informationsenheten gör samt vilken service vi tillhandahåller i organisationen. Vi får också veta mer om centralarkivet och arkivering av handlingar. Många passexpeditioner är ombygda och vi har gjort ett nedslag i Strömstad. Vi har också pratat med de medborgarvittnen som arbetar i personintaget i Göteborg. Temat för detta nummer är civilanställda och vi tackar en kollega för det tipset. En heldag med polisen i Dalsland har vi också hunnit med. Dessutom har vi besökt både LKC och PCK och tagit reda på mer om vad som händer där just nu! Trevlig läsning! Länsmannen nr 3, 15 oktober 2005, Årgång 12 Utgiven av Polismyndigheten i Västra Götaland Ansvarig utgivare: Mats Glansberg Redaktör: Carin Fhyr, GroupWise: O INFOENHET Omslag: Passhandläggare på kurs i Göteborg. Praktisk övning i hur den nya passtolpen fungerar. Foto: Anna Dahl, tekniska roteln. I redaktionen ingår: Informationsenhetens medarbetare samt Peter Backenfall Lotta Jofjord Tage Ödlund Nästa nummer utkommer till jul. Material ska vara redaktionen tillhanda senast den 28 november. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta insända artiklar. Tidningen publiceras på polismyndighetens hemsida. Länsmannen 3/2004 3

4 PKC- ett år har gått 4 Länsmannen 3/2004 PKC en jävla bra idé! Orden kommer från Rikspolischefen. Ronald Krantz, enhetschef för PKC i Västra Götaland, har tagit fasta på dem. För trots en hel del problem och konflikter under året som gått, är PKC en organisation som genomsyras av nybyggaranda och framtidstro. I hela Sverige tar PKC emot samtal i månaden och skriver hälften av alla anmälningar. Detta är troligtvis bara början, eftersom man i framtiden hoppas kunna underlätta för den övriga organisationen på ännu fler områden. Det största hindret har hittills varit brist på bemanning. Ramlar ur systemet När Ronald och hans ställföreträdare Gunilla Gevreus ska summera året som gått kommer de ganska snabbt in på bemanningsproblemet. Under sommaren har vi haft brist på personal vilket i sin tur har lett till oacceptabelt långa köer för allmänheten, berättar Ronald. Allmänheten hamnar först i Västra Götalands egen kö, och om väntetiden där blir för lång slussas man vidare till en kö för samverkansområdet Västra Götaland-Stockholm-Skåne. I tredje hand hamnar man i en nationell kö. När belastningen varit för hög har det hänt att folk hamnat

5 mellan köerna och ramlat ur systemet. Det är särskilt på kvällar och helger som bristen på bemanning ställer till problem. Eva Dahlgren, chefen för PKC:s nationella stödfunktion, har fått ett löfte från landets länspolismästare på myndighetens senaste ledningskonferens det är att PKC skall bemannas upp. PKC på flera orter i Västra Götaland I Västra Götaland är PKC en utspridd organisation med lokala enheter i Mölndal, Uddevalla, Skövde och Bengtsfors. Även växeln på Polishuset i Göteborg hör till PKC. Trots denna spridning har man en god sammanhållning i länet och pratar mycket med varandra. Egna förundersökningsledare I länet har PKC även egna förundersökningsledare. Detta tror man är en starkt bidragande orsak till att verksamheten i länet fungerat så pass bra och att man har kunnat undvika konflikter som man har haft i andra län, där PKC bara är en tillikauppgift för många fu-ledare. Det behövs fu-ledare som kan vårt system och vars huvudintresse ligger mot PKC-frågor, tror Ronald, och säger att deras fu-ledare också fungerar som en stort stöd för den civila personalen. Tar emot anmälningar Britt-Marie Algelind har tidigare jobbat i spärren och i receptionen på Polishuset i Göteborg. Hon tycker att det nya jobbet på PKC är övervägande positivt. Som operatör tar hon emot enklare anmälningar och anmälan med okänd gärningsman. I andra län har man ibland andra rutiner där man även skriver andra typer av anmälan, vilket ibland leder till konflikter i Britt-Maries arbete. Jag kan känna mig osäker på när jag ska ta kontakt med poliserna, eftersom vissa av dem har inställningen att: Ska PKC ändå finnas, kan väl dem skriva allt. Oacceptabelt att stänga polisstationen Ett annat exempel som skapar mycket frustration är när informationen i den nationella Call-guiden inte stämmer, eller inte hinner uppdateras i tid. Det är ett återkommande problem att en närpolisstation stänger tillfälligt under dagen eftersom nån ska till tandläkaren och den informationen inte når fram till allmänheten. Gunilla Gevreus tycker att det är oacceptabelt och anser att man i så fall inte borde ha den stationen öppen alls. Runt om i Sverige har varje län än så länge olika rutiner för sin PKC-verksamhet, precis som man har olika RAR-system. I framtiden hoppas man på bättre och tydligare nationell samverkan för att kunna nå målen med sin verksamhet. Ett nytt sådant mål inför framtiden skulle kunna vara att vidareutveckla den försöksverksamhet som just nu pågår i Bengtsfors, där man hjälper utredningsroteln att skriva ut förhör i vissa ärenden. Vi hoppas att folk ska söka sig till oss, för vi har en sån go stämning. Visst har vi haft en hel del problem, men att hitta en lösning på dem är ju en utmaning i sig, och utmaningar gör jobbet roligt. Vi bryter ju ny mark, avslutar Gunilla. Maria Hällqvist Foto Maria Hällqvist Länsmannen 3/2004 5

6 Polisen i Dalslands djupa skogar Här finns allt! Dalsland med underbar natur, många sjöar och positiva människor. Länsmannen gjorde ett besök i Västra Götalands nordöstra delar som gav mersmak. 6 Länsmannen 3/2004 Länsmannen fick för en tid sedan en förfrågan av Per-Axel Andersson om att komma till Bengtsfors för att se hur de arbetar och har det där. Jag och min kollega Nina Lindhe Tell tog tåget från Göteborg upp till Ed. En resa på två timmar. Västra Götaland är stort! Väl framme mötte Per-Axel oss på stationen och vi åkte till Eds polisstation som läggs ned den första oktober. Inne på stationen pratade vi med Mats Hansson som visade oss runt i den 70-tals inspirerade stationen. Jag blir den siste som släcker ljuset, skojar Anne Marie Fredriksson som har arbetat som civilanställd på stationen i Dals Ed sedan Hennes flyttlass går nu till Åmål. En levande GPS i Bengtsfors I Bengtsfors fick vi enligt kollegorna träffa en levande GPS Ingmar Martinsson. Han hittar i distriktet även med förbundna ögon. Ingmar är den ende av de sju på stationen som

7 både bor och arbetar i Bengtsfors. Poliserna har alla en bred erfarenhet av olika typer av enheter och polisiära arbetsuppgifter. Ingen av dem har arbetat i Bengtfors hela karriären utan de har provat på mycket, mest i Västra Götalandsregionen. Alla är nöjda med sitt yrkesval och menar att det hela tiden varit möjligt att utvecklas och byta arbetsuppgifter. Vad är bra med att arbeta i Bengtsfors? När vi frågar dem vad som är bra med att arbeta i Bengtsfors lyser de upp och har mycket att berätta. Dals-Ed Bengtsfors Åmål Fördelar är att vi har stor personkännedom, lokalkännedom, mycket god kamratskap med flexibla kollegor som alltid ställer upp för varandra. Utredaren Håkan Blomberg eller chefen Tore Lomgård åker gärna ut med polisbilen och tar larm om det behövs. Projektet SID - Samverkansinsatser I Dalsand är också ett lyft som har gjort det roligare att arbeta. Att få göra något tillsammans med fler Dalslandskollegor och andra myndigheter. Välkomnar yngre kollegor När vi börjar prata om vad som är mindre bra har de först lite svårt att komma på något. Men de hade gärna önskat sig fler kollegor, gärna yngre. Det hade varit bra om det rekryteras poliser från Dalsland som vill stanna kvar här, tycker de. Ibland upplever de att avstånden är långa och att det tar tid att komma fram till jobben. Det händer också att de inte får kontakt med LKC när de är ute och arbetar, varken via radion eller med mobil på grund av dålig täckning. Mellerud Dalsland har ett varierat landskap med sjöar, skogar och berg. Polisstationer finns i Bengtsfors, Mellerud och Åmål. Sedan den 1 oktober är stationen i Dals-Ed stängd. Lena Gustafsson, den enda civilanställda i Bengtsfors har arbetat på stationen sedan Hon kommer nu att arbeta med den nya passhanteringen i Åmål två dagar veckan och de andra tre dagarna i Bengtsfors som vanligt. Anna Rosenberg Foto och illustration Nina Lindhe Tell Peter Torstensson, Närpolischef i Åmäl. Nu är det två år sedan som Peter Torstensson blev närpolisområdeschef i Åmål. I distriktet är han känd som en handlingskraftig chef som inte para pratar. Han själv lovordar personalen. Länsmannen 3/2004 7

8 Med sats För drygt ett år sedan presenterade Rikspolisstyrelsen en ny metod för hur svensk polis ska arbeta med att få ner mängdbrotten 1. Metoden är tänkt att höja kvaliteten på utredningarna, ge kortare utredningstider och minska administrationen. Detta tror man kommer leda till att brottsligheten sjunker och att andelen personuppklarade brott ökar. Länsmannen har träffat Thore Jonsson och Mats Litstrand som är de som ansvarar för att införa de nya metoderna i Västra Götaland. För att få fram en hållbar utredningsmetod har man gjort en grundlig inventering i samtliga polismyndigheter i Sverige. Man har börjat arbetet underifrån med att kartlägga bra och dålig arbetssätt hos olika professioner inom polisen. För Västra Götalands räkning har Henry Thor och Thore Johnson ingått i den grupp som analyserat de goda och de dåliga arbetssätten för att till slut nå fram till ett genomtänkt och hållbart sätt att genomföra brottsutredningar. Tanken är att brott ska utredas så likvärdigt som möjligt i hela landet och inte som nu olika beroende på vart brottet handläggs. För den som är intresserad av den skriftliga slutprodukten av detta arbete rekommenderas slutrapporten för Polisens nationella utredningskoncept- PNU. Rapporten hittar du på IntraPolis. För få brott leder till lagföring Grundproblemet är att polisen har för låg andel personuppklarade brott och för många begångna menar Thore Johnsson som är projektledare för införandet av de nya arbetsmetoderna i Västra Götaland. 8 Länsmannen 3/2004 Hur mäts då kvalitén i en brottsutredning? Man kan säga att en lyckad brottsutredning är den som leder till lagföring i någon form. Det kan röra sig om såväl åtal, åtalsunderrättelse som strafföreläggande. Utredare i Skövde i full diskussion.

9 ning på mängdbrotten Brottsutredning en färskvara Thore pratar om en brottsutredning i termer av en färskvara. Han jämför utredningsprocessen med produktionen av en mejeriprodukt. En brottsutredning är egentligen som en färskvara, det ska gå snabbt att ta den igenom de moment som behövs för leverans till slutkonsumenten, åklagarna. Klarar vi inte av detta riskerar vi att produkten surnar på vägen. Fler utredningar ska leda till lagföring hur då? Hur ska vi då lyckas med att få fler utredningar att leda till lagföring? Hur ser arbetsmetoden ut som föreslås inom ramen för polisens nationella utredningskoncept? En brottsutredning är precis som Thore säger en färskvara och utredning ska ske nära brottstillfället. I Skövde har vi beslutat att vidta vissa åtgärder i PNUs anda, menar Mats Litstrand, utredningsansvarig i Skövde och biträdande projektledare. Tankar finns på utbildning för poliser inom ingripandeverksamheten där det skulle kunna ingå tre månader på akutenheten och tre månader på utredningsenheten. När det gäller täckning på dygnet så kunde övergång till tvåskiftslista vara ett sätt att få större dygnstäckning på utredningsenheten. Vi har också funderingar på att införa ett s.k. förkallningssystem till förhör. Det innebär att fler förhör kan utföras närmare i tid då anmälan har gjorts, berättar Mats. Helhetssyn, uthållighet och utveckling Det handlar om helhetssyn, uthållighet och utveckling, dessa tre ledord genomsyrar hela PNUs grundkoncept. Detta innebär att man ska ha en helhetssyn där utredningen börjar när händelsen kommer till polisens kännedom och att polisens brottsutredare oavsett organisatorisk tillhörighet, känner ansvar för slutproduktens kvalitet. Massiv utbildningsinsats Gemensamma arbetsmetoder för hela polisverksamheten är en av PNUs hörnstenar för att uppnå en högre kvalitet på utredningar i Sverige. Till exempel ska fler poliser bli bättre på förstahandsåtgärderna på plats på brottsplatsen. Bevissäkring är A och O för ett lyckat utredningsarbete. Inom ramen för projektet har man tagit fram en kvalificerad förundersökningsledarutbildning. Huvudansvarig för utbildningen är Polishögskolan och den kommer vara förlagd till Trollhättan i Västra Götaland under hösten och i Skövde under våren. Första utbildningsomgången startar den 31 oktober. Utbildningen motsvarar minst 20 högskolepoäng. Nyckeln till framgång - aktivt ledarskap En avgörande faktor för att polisen ska kunna genomföra idéerna i PNUs koncept och göra det framgångsrikt är att det finns kompetenta och aktiva ledare. I slutrapporten för PNU står att läsa: En av chefens viktigaste uppgifter är att leda och utveckla verksamheten i syfte att nå resultat. För att göra detta krävs kunskap men också en förmåga att skapa resultat genom andra, d.v.s. kommunicera, ge och få förtroende, motivera och skapa arbetsglädje. Stort ansvar läggs på cheferna för att få ett bra genomslag av den nya arbetsmetoden. Kommer målen att nås? Det som talar för att polisen denna gång ska nå de uppsatta målen, en ökad lagföring samt brottsreducering är det nya förhållningssättet till, arbetsmetodiken vid utredningen av mängdbrotten, synen på arbetsledning, genomförande och utveckling samt kompetensutveckling och rekrytering. Thore Jonsson, projektledare för PNUs införande i Västra Götaland. I Västra Götaland är vi redan duktiga kvalitetsmässigt när det gäller brottsutredningar. Ingen enhet har idag en redovisningsprocent som ligger under 90 %. Detta är en enastående siffra i ett riksperspektiv. Nu ska vi ska bara se till att höja antalet som leder till lagföring avslutar Thore Jonsson. Carin Fhyr Foto Sven-Olof Larsson 1 Mängdbrott I utredningen avser mängdbrott brott av s.k. enkel beskaffenhet. Det vill säga tillgreppsbrott, våldsbrott, skadegörelsebrott och fridsbrott som drabbar allmänheten i stor omfattning relativt till grov brottslighet. Länsmannen 3/2004 9

10 Carina i blickfånget på LKC Som ny chef för LKC har Carina Persson mångas ögon på sig. Men hon tycker ändå inte att hennes position i myndigheten är mer utsatt än andra chefers: - Nej, jag tänker inte så. Jag ser inte mig själv som någon frälsare utan tänker att det här är ett jobb som hela gruppen ska göra tillsammans, säger hon och syftar på såväl sina 120 nya kolleger som på övriga polismyndigheten. När Länsmannen träffar Carina Persson har hon varit chef för Länskommunikationscentralen i en dryg vecka. Hon har hunnit installera sig i sitt rum och börjat lägga upp planer för hur hon ska lära känna verksamheten på LKC. De lärdomarna ska komma inifrån, säger hon bestämt. Jag ska ägna första tiden åt att träffa personalen, både enskilt och i grupp. Därefter kan vi gemensamt se vilka förändringar som behöver göras och hur det ska ske, förklarar hon. Hon kommer att ha ungefär 120 personer omkring sig när alla tjänster är besatta på LKC. Förhoppningsvis ska de 10 Länsmannen 3/ personerna ha sökt sig till verksamheten för att de verkligen vill komma dit, inte för att de är kommenderade. Frivilligheten och intresset för jobbet är vikigt, tror Carina. Hon hoppas dessutom på att många från PO1 norr, PO2 och PO3 ska söka tjänsterna. Deras kompetens samt lokal- och personkännedom är angelägen att få med sig. Carina är fullt medveten om att hon har mångas ögon på sig. Det gäller för henne att ena en grupp och en verksamhet som har fått ta mycket stryk och är minst sagt omdebatterad. Det gigantiska övertidsuttaget har lett till en arbetsmiljöanmälan och har dessutom gjort att verksamheten har kostat stora summor pengar. Tagit fram åtgärdsprogram Men på sikt ska det bli slut med det. Ett åtgärdsprogram i fem steg har tagits fram av bland andra LOP-chefen Maria Oswaldson. Det består av ökad dimensionering, högre lön för operatörer, övernattningsmöjligheter för inkommenderade utifrån, försöksverksamhet med civila larmoperatörer och en ny samverkansgrupp. Åtgärderna har lett till fler sökande av såväl fasta tjänster som förstärkningstjänster på LKC, men det fattas fortfarande sökande. Och här kommer den omdiskuterade frågan om civila operatörer in i bilden. Det är beslutat att en försöksverksamhet med civila ska genomföras och jag är positiv till det försöket, säger Carina. Men det gäller att vi är förnuftiga och genomför det på rätt sätt eftersom det har varit mycket diskussioner kring detta. Civila operatörer Det finns civila operatörer redan i dag, fråge- och sambandsoperatörerna (FSOP). Enligt de nya planerna skulle en civil LKC-operatörer ingå i varje turlag. Det är ännu inte helt klart vilka arbetsuppgifter och befogenheter de kommer att ha, vilken lön de kommer att få eller hur deras ställning kommer att se ut gentemot de polisutbildade. De fackliga diskussionerna pågår som bäst och Carina vill inte förekomma dem med spekulationer. Men det är inte bara frågan om civilanställda som är aktuell. Andra omdebatterade ämnen är frågan om prioriteringar av larm samt den påstått dåliga lokalkännedomen hos operatörerna.

11 Vi finns till för allmänheten och ska kunna ge den bästa servicen. Det ser olika ut i Göteborg och PO3, och då måste vi anpassa oss efter det. Det är också därför som det är så viktigt att vi får förstärkning från alla delar av myndigheten, säger Carina. Sedan ska man vara medveten om att det blir lite fantomkänslor i organisationen vid förändringar. Ofta pratar vi om det som tidigare var bra men glömmer det som var dåligt. Mycket har blivit bättre, men det finns saker som behöver bli ännu bättre. På det stora hela görs ett fantastiskt arbete på LKC. Funderar på framtiden Nu hoppas Carina på en period med arbetsro där man kan planera LKC:s verksamhet på lång sikt. Hon vill kunna fundera på frågor om framtiden, kvalitetssäkra verksamheten och göra uppföljningar av exempelvis svarstiderna. Hon är övertygad om att LKC-skeppet ska hamna på rätt köl hyfsat snart. Det ska ske med hjälp av hela gruppen och det ska bland annat ske med hjälp av kommunikation: Min erfarenhet är att man kan lösa i stort sett allt genom att tala med varandra. Det kommer att fungera även här. Malin Sahlström Foto Nina Lindhe Tell Kort om Carina Persson Aktuell: som ny chef för LKC Bakgrund: Körde radiobil i nuvarande näpo Kortedala, arbetade inom sjöpolisen, gick vakthavande pkom-utbildningen, planerade EU-toppmötet, arbetade på RPS verksledning, LOP stab, RPS (arbetade med bastaktik och särskild polistaktik), LKC-projektet samt 40 poäng juridik som hon har läst parallellt med jobbet (Women to the top-projektet) Bor: i Lerum Familj: Gift med Anders och har två barn. Fritid: Familjen, segla och träna.! Vårda ditt språk! Dags att vårda språket på Intrapolis Har du någon gång funderat på vilket språk du använder i jobbet? På vilka ord du väljer, på vilket sätt du skriver eller hur du tilltalar målsägande eller misstänkta vid förhör? Informationsenheten vill väcka liv i språkvårdsfrågorna och gör det numera på Intrapolis. Vi värnar alla om polisens ansikte utåt. Vi tänker ofta på hur vi agerar, reagerar och på hur vi ser ut att uniformen passar och att mössan sitter rätt är kanske petitesser, men inte desto mindre betydelsefulla. En annan viktig bedömningsfaktor är det språk vi använder. Slang, jargong och svåra ord hör inte hemma i ett språk som ska kunna förstås av alla som kommer i kontakt med oss. Därför är det nödvändigt att vi funderar på hur vi talar och hur vi skriver. Som en hjälp till ett bra språkbruk inom myndigheten publicerar vi numera språkråd på Intrapolis. Du hittar artiklarna under fliken Jobbet och jag. Vi kommer att ge språktips, exempel på bra och dåligt språk och föra diskussioner i olika språkvårdsfrågor. Nya texter publiceras varannan vecka. Skriv gärna till vår funktionsbrevlåda, <INFOENHET, O>, om du har tips, åsikter eller frågor som rör vårt språk eller hur vi skriver inom myndigheten. Malin Sahlström Språkvårdare inom Polismyndigheten i Västra Götaland Illustration Nina Lindhe Tell Länsmannen 3/

12 Foto Nina Lindhe Tell Samordning mot ungdomsbrottligheten Efter att polisens ettåriga insats mot rekryteringen till kriminella gäng i Göteborgs norra stadsdelarna avslutas, startar en fast verksamhet i projektets anda. Bertil Claesson lämnar sin post som chef för Närpolisområde Angered och blir tillsammans med Anders Persson samordnare för arbetet mot rekrytering till kriminella gäng och ungdomsbrottslighet i Göteborgsområdet. Ett arbete som sker i nära samarbete med åklagare, stadsdelsnämnderna, socialtjänst och bostadsföretagen - den verksamhet som kallas Ung och trygg i Göteborg. Kortedala/Bergsjön och Gunnared. Men Bertil Claesson berättar att det under året kommit signaler från flera stadsdelar och närpolisområden att ett samlat grepp mot ungdomsbrottsligheten behövs. Under projektets tid har det växt, man fick till exempel lägga mycket energi i Backa, säger Bertil, något som inte var planerat från början. 12 Länsmannen 3/2004 Från början koncentrerade man sig i projektet och Ung och trygg bara på stadsdelarna Lärjedalen, Biskopsgården, Fler ungdomspoliser Därför är det nu beslutat att fler närpolisområden i Göteborgsområdet ska

13 Foto Tomas Cahier Antal begångna brott i SDN Biskopsgården i kategorierna: våldsbrott, fordonsbrott, Inbrott, stöld och skadegörelse under 1 oktober 2004 till 31 augusti Bertil Claesson och Anders Persson är mycket nöjda med projektarbetet och ser fram emot att utveckla arbetssättet ytterligare. I Biskopsgården bor invånare skamordna insatserna mot ungdomsbrottslighet och rekrytering till kriminella gäng. Det rör sig inte om något förlängt projekt utan ett nytt arbetssätt i linjeverksamheten. Allt för att få en stabil insats mot gängbrottslighet och ungdomskriminalitet. Polisen ska vara ett naturligt inslag i ungdomarnas vardag, säger Bertil, vi ska synas i ungdomarnas miljöer. Antalet ungdomspoliser blir nu 12 på Hisingen, 11 i Frölunda, 10 i City, 12 i Mölndal, 10 i Kortedala/Bergsjön och 24 i Angered. I Gårda öppnas ett kontor för polisens samordnare, tre analytiker och fyra särskilda utredare av ungdomsbrott. Här kommer också Ung och trygg att ha sina lokaler och Utbildningsförvaltningen ha en representant. Åklagarna kommer också att finnas i lokalerna. Samarbetet blir alltså fördjupat, polisen delar till och med lokaler med sina samverkanspartners Detta ligger i linje med projektets syfte att minska luckorna mellan olika myndigheters hantering av ungdomsärenden och förbättra möjligheterna att ta hand om ungdomar i farozonen. Tack vare samordningsfunktionen kan man efter BA-analys och polisresurser efter samråd med närpolisområdenas chefer flytta polisresurser dit de för tillfället behövs. Åklagare och socialtjänsten satsar Nytt är också att åklagarmyndigheten knyter ytterligare en person till Ung och tryggs verksamhet. Åklagarna är Per- Erik Linsell och Håkan Larsson Precis som under projektets gång kommer man ha ett nära samarbete med socialtjänsten som har sex socialsekreterare som följer med grupperna på deras pass. Något som enligt Bertil Claesson fungerat fantastiskt bra. Arbetet har gett resultat Bertil och Anders är mycket positiva till den nya organisationen. Att arbetssättet fungerar finns det flera tecken på. Bland annat har bilbrottsligheten i Biskopsgården gått ner med omkring 30 % under året. Något som Bertil förutom polisens arbete tillskriver kommunens satsningar för ungdomen och socialbidragstagare samt bostadsbolagens förbättrade belysning av bland annat parkeringsplatser. Tomas Cahier Läs mer om polisens insats mot rekrytering till kriminella gäng i Länsmannen nr och om aktuella saker på Ung och tryggs webbplats Länsmannen 3/

14 Tema civilanställda Så många som 25 procent av myndighetens alla anställda är civila. De finns på alla nivåer i organisationen men har helt skilda arbetsuppgifter. Temat i Länsmannen ska denna gång handla om just de civilt anställda. Var finns de? Vad gör de? Vilket inflytande har de på verksamheten? Hur ser framtiden ut? Lokalvårdare Arkivarie Civil utredare Systemv Arbetsmiljöh Pressekreterare Personalkonsulent Utbildningssamordnare Anmälningsmottagare Delgivningsman IT-tekniker Informatör Jurist Parkeringsutredare Assistent Polismyndigheten i Västra Götaland Kemist Radiotekniker LKC-operatör Präst Godshanterare Receptionspers Mil Fotograf Servicepersonal Sekreterare Jämställdhetshandläggar Tillståndshandläggare Passkontrollant Bilinspektör Webbredaktör Analytiker Ekonom Statistiker Hästskötare 14 Länsmannen 3/2004

15 etare Hur långt kan en civilanställd nå? andläggare onal ljötekniker e Lönerapportör Vaktkonstapel För bara några år sedan hade det varit otänkbart med en civil chef inom polismyndigheten. I dag är det ett faktum. Men hur långt kan man egentligen gå? Hur högt kan en civilanställd klättra? Det finns inga formella hinder mot en länspolismästare med civil bakgrund, konstaterar Krister Jacobsson, länspolismästare med polisutbildning. Det har hänt mycket på personalsidan inom polismyndigheten de senaste åren. Vi har fått civila förvaltningschefer, analytiker, operatörer, informatörer, tekniker och utredare. De är i många fall akademiker som har pecialrekryterats för att myndigheten ska få del av deras kompetens. Långt ifrån alla civilanställda innehar höga positioner i myndigheten. Men de kan ha en ambition att klättra. Och frågan är då, hur högt kan man nå utan polisutbildning? Länspolismästaren Krister Jacobsson säger att det går att komma långt. Riktigt långt. Till och med upp till hans position: Länspolismästaren i Halland är åklagare i grunden, d vs att han saknar polisutbildning i grunden. Flera bitr länspolismästare har en bakgrund som personalchefer. Det finns alltså inga formella hinder mot att anställa en länspolismästare utan polisutbildning, menar Krister Jacobsson. Myndigheten har chefsutbildningsprogram för civila på förvaltningssidan, däremot anser inte länspolismästaren att verksamheten är mogen för civila chefer på operativ nivå, t.ex. rotlar. Han vill inte säga att det aldrig kommer att hända, men i så fall ligger det många år framåt i tiden och då kanske på någon specialenhet. Polisorganisationen är mycket speciell och kräver därmed speciella kunskaper av cheferna för den operativa verksamheten. Att ansvara för exempelvis våldsoch tvångsanvändning kräver kompetens som inte enbart går att läsa sig till. Det krävs även praktisk erfarenhet. Krister Jacobsson tycker att myndigheten har vunnit mycket på att anställa civila som komplement till poliserna. Bland annat har man tvingats se på verksamheten med nya ögon, man har knutit till sig ovärderlig kompetens och man har sparat pengar genom att löneläget är lägre än för poliskollektivet. Dessutom, som i fallet med LKC, räknar man med att kunna få mängder av intresserade till ett arbete som vi har svårt att rekrytera poliser till. Malin Sahlström Illustration Nina Lindhe Tell Länsmannen 3/

16 Mariana Göbel och Arne Mjörnstad i myndighetens centralarkiv i Göteborg. Myndighetens minne Bakom en stabil järndörr i Polishusets källarplan finns myndighetens centralarkiv. Här arbetar Mariana Göbel och Arne Mjörnstad. I arkivet finns över meter pappershandlingar. Mariana och Arne är rörande överens om att det är en av myndighetens mest intressanta och roliga arbetsplatser. Det är vi som är myndighetens minne! Här kan vi plocka fram handlingar från 1986 fram till Yngre handlingar förvaras i olika närarkiv ute i myndigheten. När vi inte längre ska förvara handlingarna gallras de enligt en särskild ordning. Vissa typer av handlingar förs med en särskild budbil till Landsarkivet för att sparas i evighet, berättar arkivredogörare Mariana Göbel. Mariana berättar att hon tidigare varit lokalvårdare men skolat om sig och nu sköter hon tillsammans med arkivföreståndaren Arne Mjörnstad ordningen i centralarkivet. Arne är långpendlare och avverkar Länsmannen 3/2004 mil varje dag i resor från och till Åsensbruk. Mariana berättar att hon fått höra en hel del historier om deras arbetsplats. Det finns de som tror att vi blivit förvisade hit ner till arkivet men inget kan vara mer felaktigt. Det är en fantastisk arbetsplats, vi har jätteroligt och ju mer man lär sig om arkivering ju mer spännande blir det. Vi har mycket kontakt med Ekobrottsmyndigheten, allmänheten, utredare, Åklagarmyndigheten och andra avdelningar inom polisen. Det finns en hel del stamkunder som gärna kommer ner och pratar en stund, berättar Mariana. Se men inte röra! I arkivet råder av naturliga skäl god ordning och det är inte tillåtet för besökare att själva gå in och leta efter handlingar. Om handlingar läggs tillbaka fel kan de bli helt omöjliga att hitta i ett senare skede. Vi är ett slutarkiv för alla handlingar som produceras inom myndigheten. Och det gäller även CD skivor, disketter, video och ljudband. Inga originalhandlingar lånas ut utan vi tar kopior, även på filmer och CD skivor, berättar Arne Mjörnstad. Gamla mord gås igenom I samband med att en särskild utredningsgrupp går igenom gamla ouppklarade mord har arkivet fått mer att göra. Det finns många sparade handlingar i arkivet som nu plockas fram och gås igenom. I vissa fall avgör Arne och Mariana vilka handlingar som ska gå till

17 Ny chef med idéer Veronica Burhed, ny chef för dokumentationsenheten. Sittande Judit Makra, registrator. Landsarkivet. Det kan vara handlingar som de bedömer som särskilt intressanta att bevara för framtiden. Spara för forskningen Att spara handlingar är en viktig del av forskningen av vårt kulturarv till framtida generationer. Vi kan alla hjälpa till genom att märka upp alla dokument och media med tydliga diarienummer så att handlingen lätt går att söka. Till medarbetarna vill Arne och Mariana hälsa att de gärna tar emot besök och att arkivhandboken är riktigt intressant läsning för alla. Jan Strannegård Foto Jan Strannegård Att polismyndigheten är i behov av förnyelse och förändring är något Veronica Burhed kan skriva under på. Efter sina första månader som chef för dokumentationsenheten har hon flera idéer för hur verksamheten kan förändras. Som chef ansvarar Veronica för Centralarkivet och Allmänna Diariet, hon är arkivansvarig för LOP, LKP, FVA och PO1 syd och har samordningsansvar för hela myndighetens arkiv och diarieföring. På Dokumentationsenheten är det sju personer som arbetar med arkivering och diarieföring men det är många fler utspridda inom myndigheten. Vakande öga Veronica Burhed är den som ska hålla ett vakande öga över myndighetens rutiner och även utbilda medarbetare i arkivregler. Hon har gått ledar- och projektledarutbildning och ser fram emot att jobba som chef. De senaste åren har jag arbetat på Göteborgs Energi och i Mölndals kommun. Senast med som projektledare för införandet av 24-timmarsmyndigheten. Jag utnyttjar gärna den digitala tekniken och jag har en hel del idéer om hur vi kan effektivisera verksamheten, berättar Veronica Burhed. Veronica tycker att det är stor skillnad på att jobba inom polisen jämfört med verksamheten inom kommunen. Här är det mera styrt och det finns anvisningar från Riksarkivet, landsarkivet. Även RPS är med och reglerar och har synpunkter. Önskar IT-stöd i arkivet Vi har både hängslen och livrem vilket kan skapa onödigt mycket administrativa rutiner. Det gäller att spara och diarieföra rätt saker och undvika dubbelarbete. På min egen enhet blev jag väldigt förvånad över att det inte fanns något ITstöd för att förteckna arkiv. Detta medför att arbetet blir mycket mera tidskrävande. Där hoppas jag kunna hjälpa till med att effektivisera verksamheten, berättar Veronica. Ordning och reda Genom att vara tydlig och strukturerad redan när handlingar skapas underlättas arbetet för de som ska ta fram handlingar när de efterfrågas i arkivet För den som arbetar med utredningen är många uppgifter självklara och det kan vara lätt hänt att man glömmer att notera dem. Men för att hitta i arkivet kan det vara ovärderligt att man är tydlig och t.ex. skriver vem som finns med på en bild. Där är medarbetarna en viktig del och vi är helt beroende av er hjälp, avslutar Veronica Burhed. Jan Strannegård Foto Anna Dahl Länsmannen 3/

18 Informationsenheten en service för hela myndigheten En enhet i myndigheten som är välkänd för endel men okänd för andra är informationsenheten. Enheten tillhör länspolismästarens sekretariat och är belägen i polishuset i Göteborg. Här arbetar tolv personer med olika bakgrund och funktioner. Infoenheten är en servicefunktion för hela myndigheten såväl för chefer som för enskilda medarbetare som behöver råd och tips. Informationsansvar Alla som arbetar inom myndigheten har ett informationsansvar, dels att ta till sig information men också att lämna ifrån sig information. Informationsansvar för ett ärende har den som äger ärendet, exempelvis fu-ledaren, länsvakthavande eller inre befäl. I bland kan man behöva avlastning eller ett råd på vägen och då finns vi på informationsenheten. Både i smått och i stort. Vänd dig till informationsenheten om du har frågor om: Kommunikationsplaner Vi har ett projekt som löper över 6 månader och behöver hjälp med hur vi ska nå ut med vårat budskap hur ska vi göra..? Myndighetens IntraPolis Jag vill ha ut information på Extrabladet. Kontakta webbredaktionen så hjälper de till. Myndigheten hemsida Här arbetar vi tillsammans med RPS och viss information läggs ut centralt. Annan information lägger vi ut lokalt. Kontakta webbredaktionen om du har information som vi behöver gå ut med till allmänheten. Dagligen presenterar lkc-informatören ett urval av de händelser som inträffat under det senaste dygnet. Strategisk medierådgivning På insändarsidan i Skövde Nyheter 18 Länsmannen 3/2004 Jan Bertilson, lkc-informatör i händelsernas centrum. står en skarp insändare som kritiserar polisen ska vi bemöta den eller inte? Pressmeddelande Skickar vi när vi har information som vi tycker bör ut till allmänheten via media. Kontakta alltid informationsenheten när du vill skicka ett pressmeddelande. Presskonferens Håller vi när så är nödvändigt. Vi håller i arrangemanget och bistår den som äger ärendet. Kontakta alltid informationsenheten. Intervjuer i radio, tv och tidningar Grundtanken är att den som handlägger ett ärende eller besitter en speciell kompetens ska ta de frågor som kommer från journalister. Behövs stöd för att få arbetsro kontaktar man informationsenheten för avlastning. Vi kan då, efter att ha kommit överrens om vad som ska sägas, ta intervjuerna. Länsmannen - personaltidning Kommer ut med fyra nummer per år. Allt material, bilder och texter produceras av informationsenheten. Vi tar gärna emot tips på intressanta reportage och vad som händer i myndigheten. Trycksaksframställning Vi tar fram olika typer av trycksaker som beställs av myndigheten. I PO1 pågår ett friskvårdsprojekt där man önskade ta fram en 30-sidig broschyr om kost, motion och hälsa. Tillsammans med representant från PO1 tog enheten fram en trycksak från ax till limpa. Filminspelningar Polismyndigheten hyr ibland ut uniformer och även poliser för att medverka i olika filminspelningar. Kontakta alltid informationsenheten. Carin Fhyr Foto Nina Lindhe Tell

19 Pass på i Strömstad Receptionen på polisstationen i Strömstad under ombyggnad. När du läser detta har det nya passystemet tillämpats en kort tid. Förhoppningsvis fungerar det som tänkt. Men så här i förtid är osvuret kanske bäst. Förarbetena har dock varit omfattande. Planering, projektering, information, upphandling, ombyggnation, installation, utbildning och start. Allt detta och mycket mer därtill ingår i ett så omfattande projekt. En stor förändring blir det, i första hand för våra civilanställda. De som drabbas av den nya rutinen har haft en jobbig tid fram till ikraftträdandet. Inte nog med att man haft många frågor om rutinerna. Man har också i många fall fått vara med och planera för den ombyggnad av vissa polisstationer där så behövts. Att få in en ny stor maskin i en gammal sliten polisstation med begränsat utrymme låter sig inte göras i en hast. Efter ett antal informationstillfällen under våren, i samband med bland annat arbetsplatsträffar, blev det så dags för ombyggnad. Eftersom jag tjänstgör i Strömstad är det naturligt för mig att referera till denna stations arbete. Turligt nog väntade man med starten tills den värsta sommarrusningen hade lagt sig. Turisterna hade åkt hem och lugnet började lägra sig över stationen. Hantverkare i huset Hantverkare drog in med buller och bång. Möbler och annan inredning flyttades och väggar revs. Ledningsdragningar, hammarslag och borrmaskiner blev ett påfrestande inslag i den dagliga verksamheten. Allmänhetens besök kunde naturligtvis inte undvikas och improvisationerna blev många. När hela receptionsdisken försvann fick andra lösningar hittas. Den passökande fick lotsas innanför skranket och nästan sitta i knät på handläggaren. Extra många besök kanske det också blev då man ville ansöka om ett 10-årspass före det nya systemet och därmed spara en del pengar. Många frågor blir det 400:- och 5 års giltighetstid. Kan det bli svårigheter att förklara denna förändring? Varför skall denna lilla bok vara så dyr? Varför skall polisen ta arbetet från ortens fotofirmor som tidigare tagit passfoto? Varför får man inte le på ett passfoto? Får man inte vara glad när man skall ut och resa? Frågorna från den passökande allmänheten kommer säkert att dyka upp. Hur blev ombyggnaden då? Ja, gott om plats för apparaten och säkerhetsdisk med skyddsglas. Men allt följde inte med i paketet. En del målningsarbete fick skötas av en helgtjänstgörande receptionist då vi gärna ville ha en och samma färg på hela utrymmet. Närkontakten med besökaren blir sämre på bekostnad av att säkerheten ökar. Utrymmet innanför disken begränsas och försvårar kanske för personalen att få arbetsro. Man sitter nästan på varandra vid de tillfällen man är två i tjänst. Och det kanske man behöver vara då ett antal pasställen försvinner och ansökningarna på resterande stationer kommer att öka. Tage Ödlund Foto Tage Ödlund Länsmannen 3/

20 Ann-Sofi Gunnarsson, Barbro Olofsson och Lena Dahlin. Dina pengar deras ansvar Du ringer kanske till din kontakt på Lönekassan när något inte stämmer med din lön, men få kan sätta ett ansikte på den de talat med, och än mindre vet de hur arbetet på Lönekassan fungerar. På Lönekassan är det ordning och reda. De flesta som arbetar där har minst 20 års erfarenhet, en del till och med 30. De förstår inte själva hur fantastiskt bra de är, säger Lena Dahlin, ny chef för Lönekassan sedan 1 juni i år. Hon talar gärna väl om sina medarbetare. De är noggranna och jätteduktiga riktiga löneexperter! fortsätter Lena, som har en bakgrund som ekonom och lönekonsult i den privata sektorn. Arbetstopp i mitten av månaden Varje månad skickas det ut cirka lönebesked från myndigheten. Runt den i varje månad brukar vara den mest hektiska perioden för löneadministratörerna. Sedan planar det ut och arbetet handlar bland annat om att gå igenom och kontrollera olika typer av kvitton, t.ex. läkarkvitton. Lön i förskott När du är nyanställd läggs du in i systemet och din lön, enhet och schema skrivs in. Sedan får du lönen i förskott, det vill säga, du får septembers lön i september. Blir det sedan några ändringar så regleras det på lönen efter. Din lokala lönerapportör lägger in avvikelser, frånvaro och övertid som sedan Lönekassan går igenom. Lön är komplext Efter att ha pratat med Lena en stund känner jag att det börjar snurra runt i huvudet, men hon tröstar mig med att säga: Lön är otroligt komplext. Många chefer tycker också att det är svårt, men jag vill att de skall veta att jag finns här för att svara på deras frågor. Maria Hällqvist Foto Maria Hällqvist 20 Länsmannen 3/2004

21 Per-Åke Svensson (tv) på Kriminaljouren är ansvarig för verksamheten med medborgarvittnen. George Sandbakken medborgarvittne. Medborgarvittnen I snart 50 år har det funnits medborgarvittnen i Göteborg. Deras uppgift är att öka rättssäkerheten och ge allmänheten en representant med insyn i polisarbetet. Medborgarvittnets arbetsplats är personintaget på Ernst Fontells plats. Här är de med vid avvisitering och utskrivning av de intagna och ser så att allt går rätt till. De för dagboksanteckningar med bland annat vilka tillhörigheter den intagne hade med sig. De noterar också om den intagne hade några sår eller skador när han kommer in. Medborgarvittnet - ett extra par ögon Per-Åke Svensson på kriminaljouren är ansvarig för verksamheten med medborgarvittnen. De gör stor nytta, säger han och ger ett exempel: Det händer att en intagen påstår att han hade mer pengar med sig än vad han fick tillbaka när han skrevs ut. Medborgarvittnet kan då jämföra sina anteckningar med personintagets personal och intyga att summan som gavs tillbaka stämmer med summan som lämnades in. George Sandbakken har varit medborgarvittne i över två år och är ordförande i Göteborgs medborgarvittnes förening. Han berättar att det finns 60 medborgarvittnen i Göteborg. De är valda av kommunfullmäktige och har sin tjänst i fyra år. Viktigt att påpeka är förstås att de är kommunen som arvoderar dem. Det är inte bara i personintaget som medborgarvittnena är till hjälp, de kan även stå till tjänst vid förhör i Göteborgsområdet. Narkotikaroteln använder sig av oss vid förhör, i regel när det är ungdomar, berättar George. Innan förhöret startar presenterar medborgarvittnet sig och berättar att han är där för att se till att allt går schysst till och att han har tystnadsplikt. Kommunfullmäktige utser medborgarvittnen George tycker inte att medborgarvittnena ses med misstänksamhet av polisens anställda. Nej det fungerar bra, menar han och tycker att det har blivit än bättre det senaste året. Nu har man nämligen styrt upp uttagningen av medborgarvittnena. Innan kommunstyrelsen tar beslut om vilka som ska delta så får de nominerade komma till polishuset och under Per-Eriks Svensson försorg se vad det innebär att vara medborgarvittne. När de sedan har funderat på saken och tackat ja så tar kommunfullmäktige sitt beslut. På så vis får vi folk med intresse, menar George. Medborgarvittnet når du på ank kl 8-23 på vardagar och dygnet runt fredag-lördag. Tomas Cahier Foto Tomas Cahier Länsmannen 3/

22 Decenniets största svenska idrottsevenemang Peter Jigström, ansvarig på EMkansliet. I bakgrunden skymtar Ullevi där tävlingarna kommer att hållas. Till vänster polisens officiella logga för evenemanget. EM-2006 i friidrott närmar sig. Planeringen pågår för fullt i samverkan med flera organisationer. Samtidigt med tävlingarna genomförs en EM-fest i Göteborg och man räknar med att dessa båda evenemang tillsammans kommer att locka en kvarts miljon besökare varje dag. I Gårda har polisen upprättat ett EMkansli som håller i planeringen av de polisiära insatserna. Invigningen på Götaplatsen den 6 augusti 2006 är ett helt nytt grepp. Borta är de långa inmarscherna på arenan. Kända artister kommer att uppträda och man räknar med att cirka personer vill vara med på plats. Detta leder förstås till ökade säkerhetsinsatser både ordnings- och trafikmässigt. Fokus på personalplanering och organsiation Alla delar av planeringen inför EM löper parallellt, men just nu är det fokus på personalplanering och organisation. Kommenderingscheferna är utsedda och arbetet med att placera rätt kvinna/man på rätt plats fortgår genom att chefer i varje led får möjlighet att påverka valet av den personal som de ska arbeta med under kommenderingen. Man har också kontakt med Rikskriminalpolisen i Stockholm, vilka samordnar uttaget av polismän som kommer utifrån för att delta i kommenderingen. När det gäller personalplaneringen tas stor hänsyn till att poliskommenderingen blir effektiv och så personalvänlig som möjligt. Mer information på hemsidan Informationsarbetet, både externt och internt är omfattande och viktigt. Mycket information finns att hämta på myndighetens hemsida EM Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta EM-kansliet på Gårdavägen 1. Kansliet har fått förstärkning av Lena Berg och Hans Lippens, som tillsammans med Peter Jigström, Bo Gustafson och Roy Ljungqvist hoppas kunna medverka till att Göteborgs största idrottsevenemang sedan VM-95 blir en positiv upplevelse för alla inblandade. Nina Lindhe-Tell Foto Nina Lindhe-Tell Full aktivitet på EM-kansliet. Kansliet bemannas av fem personer: Roy Ljungqvist, Lena Berg, Bo Gustafsson, Hans Lippens och Peter Jigström. 22 Länsmannen 3/2004

23 Tre sidor av Sofia Myrén Jill Johnson, Peter Jöback, Martin Stenmark, Christer Sjögren, Tripple an Touch och kören Solid Gospel, vad har de gemensamt med Sofia Myrén? Naturligtvis är det sång och musik. Namn: Sofia Myrén Yrke: Polis. Ålder: 30 år Bor: Masthugget, Gbg. Civilstånd: Singel Fritid: Golf, MC, Stämma: Sopran Profilen Det här numrets profil har hunnit med att prova flera olika verksamheter. Efter gymnasiet blev det en kurs i Svenska Kyrkans regi på folkhögskola. Inriktningen var drama. Arbete som församlingsassistent inom kyrkan, arbete med handikappade och utvecklingsstörda barn, kontaktperson på en högstadieskola och musikutbildning i Oslo är några av tidigare sysselsättningar. Dessutom ett år som au pair i Paris. Tar sig ton Färdig polis blev hon för snart 4 år sedan. Jobbar på IGV i Mölndal men har provat förstärkningstjänstgöring både i Uddevalla och Strömstad. Kul och lärorikt att få prova andra arbetsplatser och arbetssätt. Sången har hon inte lagt åt sidan. Allt som oftast står hon på scen och tar sig ton. Där kommer det gemensamma med de uppräknade artisterna in. De står nämligen ofta på samma scen. Sofia körar i många olika sammanhang och klarar de flesta musikstilar. Att sjunga är en livsstil Uppvuxen med musik i en mycket musikalisk familj var det naturligt att slå sig in på den banan. Att sjunga har blivit lite av en livsstil som ger så otroligt mycket tillbaks. Att få sjunga ut, leva med i sångerna, i musiken och känna hur hormonerna frigörs är stort. Det känns nästan som en drog-kick att få sjunga och lyssna till fin musik och bra texter. Speciellt gäller detta kanske gospel där man ger allt med rösten och inte klarar att stå stilla. Man blir glad och stark av sången, både till kropp och själ. En helt annan känsla än vad man upplever i den dagliga tjänstgöringen, säger Sofia. Sjunger gospel Ett par gånger har Sofia varit över i USA och deltagit i Gudstjänster i svarta kyrkor. Dessa kyrkor som har en alldeles speciell sångkultur. Att delta där var en helt otrolig upplevelse som inte lätt låter sig beskrivas. Som medlem i gospelkören Solid Gospel får hon återuppleva något av den stämningen. Att stå på en scen och sjunga inför en stor publik är inget som skrämmer Sofia. Att däremot stå och prata inför samma publik ger lite mer darr i benen. Att däremot prata på i smågrupper och öga mot öga är en helt annan sak. Där har hon lätt för att uttrycka sig. En beskrivning av Sofia Myrén och hennes förhållande till sången och musiken skulle kunna bli lång. Tyvärr är utrymmet här begränsat. Men tillfällen att se och höra denna alltid glada och positiva sångfågel i framtiden lär bli många. Vår egen sångkör får förstärkning till julkonserten i Vasakyrkan och musikkåren får ibland också en solist. Tage Ödlund Foto Tage Ödlund Länsmannen 3/

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 6-2011 Fört vid möte i 2011-02-18 Närvarande: Mika Eskelinen Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth Susanne Larsson Forman Mehrdad Athari Fard Heléne Hellström Mörk Magnus

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Brott och digitala bevis. Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18

Brott och digitala bevis. Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18 Brott och digitala bevis Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18 RKP:s IT-brottssektion Var finns vi i organisationen? RIKSPOLISCHEF Säkerhetspolis RKP RPS KPE Stab OPE IPO IT-brottssektionen Samordningsfunktion

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Följande tider har vakthavande befäl överlämning och kan inte svara på mediefrågor. Morgon: 06.30 07.30 Eftermiddag: 14.00 15.00 Kväll: 22.00 23.

Följande tider har vakthavande befäl överlämning och kan inte svara på mediefrågor. Morgon: 06.30 07.30 Eftermiddag: 14.00 15.00 Kväll: 22.00 23. www.polisen.se/gavleborg Ta alltid först del av Polisens senaste information på www.polisen.se/gavleborg. Där hittar du publicerade händelser i länet som sker minutoperativt. Tänk på att innan du ringer

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Josefine Östfeldt, Rikspolisstyrelsen

Josefine Östfeldt, Rikspolisstyrelsen Praktikfall 2 Så blir dina medarbetare säkrare Josefine Östfeldt, Rikspolisstyrelsen 1 Verksamhetsskydd ett samordnat säkerhetsarbete Medarbetare Tillgångar Information Lokaler 2 Medarbetare i verksamhetsskyddspolicy

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 PM 2014-06-25 Rev 2014-08-07 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Principer för inmappning Principer för inmappning Mappningen innebär att alla medarbetare som berörs av verksamhetsövergång

Läs mer

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland Tips och råd - om hur du som är äldre kan undvika att bli utsatt för brott Polismyndigheten i Västra Götaland Foto: Informationsenheten, Polismyndigheten i Västra Götaland Den här trycksakens syfte är

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:3 Införandet av PUST en uppföljning. Cecilia Woxblom

Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:3 Införandet av PUST en uppföljning. Cecilia Woxblom Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:3 Införandet av PUST en uppföljning Cecilia Woxblom Införandet av PUST en uppföljning 2 Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:3 Införandet

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer