GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni."

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 3 september 2009 foto: Bertil Hagberg GoLFDRÖMMEN Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni. sid. 16 BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU Det är gyllene tider att bygga nytt för att möta bostadsbristen. sid. 4 ovanlig lägenhetsaffär i göteborg De köpte sina lägenheter på en shoppingtur. sid. 20 PASSIVHUS FÖR MILJÖAKTIVA Intresset för energisnåla passivhus växer, nu i Östra Tjuvsundsberget. sid. 26

2 2 innehåll Gyllene tider för byggande av hyresrätter...4 Sverige måste möta behovet av fler bostäder med lägre boendekostnader. Peab i nyckelroll för att förnya talet blev händelserikt för såväl Sverige som Peab. Victoria Tower ska glittra i Stockholm...10 Peabs personlighet finns i Stockholms blivande symbolbyggnad. Kriminalvård på Cirkustomten...13 Säkerheten är viktig i ett nytt häkte, men det finns fler krav. Strategiskt i södra Malmö...14 En stadsdel tar form i södra Malmö och genom förvärvet av Annehem är Peab med i det spännande framtidsprojektet. Banan som bara har allt...16 I samhället Bara, strax utanför Malmö, finns nu en golfbana i världsklass. Infrastrukturprojekten ökar I sommar har Peab varit delaktiga i flera stora projekt och fler står på tur. Ett nytt sätt att köpa lägenhet...20 Syskonen köpte lägenheter efter tips från morfar. Men först ville de se hur den ännu inte byggda lägenheten skulle se ut. Fångar vinden i Vänern...22 Sveriges största sjö har snart även en vindpark. Barents Reunion i Haparanda...24 Det blev en intensiv träff för representanter från näringsliv, utbildning och kultur. Intresset för passivhus ökar...26 Köparna vill ha energieffektiva hus med miljötänk. Husen i Östra Tjuvsundsberget klarar kraven. Friskare personal...28 Peabs satsning på förebyggande arbete ger resultat. Motiverad personal...31 Lean-metoder ökar engagemang och förståelse. Gröna hus mer än en fasad...32 Det finns olika miljöklassningar för byggnader och Peab vet vilka. I VARJE NUMMER Analys av Anders Haskel...30 Notiser...30 Profilen...34 Delårsrapport Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR CORPORATE COMMUNICATION, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 3/2009

3 ledare Stabilt, men också ovisst 20 Vi har nu redovisat Peabs siffror för det första halvåret 2009 och det finns mycket vi har anledning att glädja oss åt. Vår orderstock har ökat med 10 procent under året, vilket är bättre än väntat. Vi vet dessutom att det finns ett stort behov av bygginvesteringar runt om i landet. Det finns en besvärande bostadsbrist i de flesta av landets kommuner och efterfrågan på boende finns i alla ålderssegment, från studentbostäder till seniorboende. Trots detta och trots att räntan för närvarande är rekordlåg, bedöms läget vara osäkert. Svårigheterna med finansiering av byggprojekt ställer fortfarande till problem för många. Tilltron till konjunkturens utveckling är i högsta grad varierande. Jag förstår att många beslutsfattare känner en viss vånda. Oavsett konjunkturläget, ska vi på Peab fortsätta att utföra vårt jobb på ett proffsigt och förtroendeingivande sätt. Vi ska bevara den kostnadsmedvetenhet, som är helt avgörande för vår lönsamhet och vi ska hålla våra goda kundrelationer vid liv. På så vis kan vi påverka vår egen konjunktursituation. När finanskrisen slog till med våldsam kraft under hösten 2008, drog en varselvåg över den industrialiserade världen. Även den svenska byggbranschen och därmed Peab drabbades av denna och ett tag i höstas såg vi med förfäran hur marknaden krympte. Vi kände att vi var tvingade att anpassa kostymen till verkligheten omkring oss, och då var varsel och uppsägningar ett nödvändigt ont. Att varsla och säga upp personal är något av det mest smärtsamma som finns. Dessvärre går det ibland inte att undvika och vi vet av erfarenhet att det många gånger är svårt att ta tillbaka personal som en gång lämnat oss, när konjunkturen svänger. Som läget utvecklat sig under våren och sommaren, har vi inte behövt säga upp alla vi varslat, utan istället återkallat varsel, vilket är oerhört glädjande. Vår bedömning är för närvarande att situationen inte blev så allvarlig som vi ett tag befarade, när det gäller sysselsättningen. Vi blåser inte faran över, för vi har en höst kantad av ovisshet framför oss. Men vi strävar självfallet efter att i alla lägen behålla vår duktiga personal. Vad vi dock inte kan undvika är att leva med de regionala skillnader som finns. Det gäller i goda tider såväl som i mindre goda. När ett projekt är färdigt och överlämnat, kan det ibland vara svårt att hitta nytt jobb på samma ort. Därför är det önskvärt om ökad rörlighet under en begränsad period kan vara lösningen. Mats Paulsson, VD Peab Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka 000 anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN 3/2009 3

4 samhällsbyggarna Byggandet av hyresrätter måste öka Det är gyllene tider att bygga hyresrätter nu, säger kommunoch finansmarknadsminister Mats Odell. Han menar att det är viktigt att komma igång snabbt med byggandet för att möta den stora bostadsbrist som finns i många av landets kommuner. Statliga garantier till bankerna för kreditgivning även under byggtiden kommer att underlätta för byggandet av hyresbostäder. Text: Martin Neander Enligt Boverkets statistik i juni 2009 var det 124 kommuner eller cirka 42 procent som hade brist på bostäder i förhållande till efterfrågan. Drygt 70 av de kommuner som har ett allmännyttigt bostadsföretag uppgav att det inte fanns några lediga lägenheter. De flesta av de kommunerna ligger i eller nära någon av storstadsregionerna, men det var även andra typer av kommuner som angav att det inte finns några lägenheter över. Det har varit en stadig minskning de senaste sex åren av kommuner som har bedömt att man har överskott på bostäder, även om det under 2009 har börjat vända. Sverige har under flera decennier byggt hälften så många bostäder per invånare jämfört med våra nordiska grannländer, säger Mats Odell. Till det kommer att vi har en stor kull av dem som är födda i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet och som nu vill ha en egen bostad. Det kommer att behövas fler och mindre hyresrätter med jämförelsevis lägre boendekostnader än vad fallet är många gånger i dag. Därför är det en stor utmaning att möta det behovet. foto: Pernilla Hultén 4 PEABJOURNALEN 3/2009

5 Tre herrar med gemensamt budskap. Fr vänster: Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, Mats Paulsson, VD och koncernchef i Peab samt Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. PEABJOURNALEN 3/2009 5

6 vinjett Malmö är just en av de kommuner som måste hantera problemet med en stor bostadsbrist under de kommande åren. Ilmar Reepalu, ordförande i Malmö Stads kommunstyrelse, säger att antalet hyresbostäder har minskat under en längre tid fastän det har pågått nyproduktion. Det beror på en omfattande omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i Malmö. Samtidigt som den största folkökningen någonsin har skett Malmö ökade sin folkmängd med personer I dag har staden invånare och hälften är under 35 år. Vi vill att Peab och andra byggaktörer bygger nya hyresrätter i Malmö för att möta bostadskrisen, säger Ilmar Reepalu. Samtidigt behövs det förbättrade investeringsstöd till byggandet av både hyresrätter och studentbostäder. Det som vi som beslutar inom kommunerna bland annat kan göra är att anpassa detaljplanerna till hyresrättsbyggande, tillhandahålla mark och parkeringsytor. Ett led i den riktningen är enligt Ilmar Reepalu att Malmö Stad nu erbjuder rabatt på tomträtter. Vi ger 60 procents rabatt på tomträttsavgälden för fastighetsägarna av hyresrätter, men vi höjer till fullpris om det blir bostadsrätter. Det här gör att vi tror att intresset för bostadsrätter dämpas. Ilmar Reepalu påpekar också att det blir allt viktigare att bygga hyresrätter på ett rationellare och klimatsmartare sätt. Att bygga på plats är väldigt utsatt för väder och vind, säger han. Därför är det bäst att göra färdiga moduler med kök och badrum som byggs direkt i fabrik. Jesper Göransson, vice VD i Peab samt ekonomi- och finanschef, menar att det kommer att krävas sänkta produktionskostnader för bostadsproduktionen framöver. Lägre kostnader för att producera bostäder kommer att göra det möjligt att ha lägre hyror och därmed lättare att kunna få bostäderna uthyrda. Jesper Göransson, vice VD i Peab. BKN Statens bostadskreditnämnd BKN har regeringens uppdrag att fortlöpande redovisa utvecklingen på kredit- och kapitalmarknaderna för bostäder samt olika kundgruppers tillgång till kredit. BKN:s huvuduppdrag är att underlätta bostadsbyggandet genom att lämna statliga kreditgarantier. BKN:s kreditgaranti är en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- eller ombyggnad av bostäder. Garantin ger långivaren ett skydd mot kreditförluster och minskar behovet av topplån eller egen kapitalinsats för den som bygger bostäder. Kreditgarantier under byggtiden Från och med den 1 juli 2009 har BKN möjlighet att ställa ut kreditgarantier under byggtiden. När BKN och långivaren är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs. Garanti kan tecknas på valfritt belopp inom de ramar som finns. För att pressa kostnaderna för produktionen av bostäder använder vi oss av vårt byggkoncept PGS (Peab Gemensamt System), säger Jesper Göransson. Det är ett byggsystem som innebär ett mer standardiserat sätt att producera bostäder. Genom att bygga enligt ett modulsystem så går det att göra ett antal olika variationer på hyreslägenheter som ändå kan tillverkas till en rimlig peng. PGS är Peabs strå till stacken för att kunna minska de totala hyreskostnaderna. Han framhåller att om man inte börjar bygga hyresrätter nu så är risken stor att det längre fram uppstår en paniksituation som leder till hög inflation och dålig kvalitet på byggena. Om byggprojekten blir färdiga under de närmaste två åren så innebär det en kanongrej både för samhället och för de som ska äga fastigheterna samt de som ska bo i dem. Misslyckas man med detta så kan det bli svåra följder. Här har även bankerna ett samhällsansvar när det gäller att få igång kreditgivningen till byggprojekt regeringen har i stort sett gjort vad den kan för tillfället, även om det kan krävas ännu fler insatser från deras sida för att få igång hyresrättsbyggandet. Tillsammans med finansdepartementet och Mats Odell har Peab diskuterat möjligheterna att hjälpa bankerna att erbjuda krediter till byggandet av hyresrätter. Statens bostadskreditnämnd, BKN, har tidigare gett bankerna kreditförsäkringar för färdigproducerade fastigheter. Den stora stötestenen har varit garantierna för finansiering under själva byggtiden. Jag är glad för att regeringen har kunnat besluta om att BKN ska kunna ge garantier också under byggnadstiden från 1 juli i år, säger Mats Odell. BKN-garantin underlättar på ett avgörande sätt för bankerna att kunna ge lån till bostadsbyggande. Garantin gör att banken inte behöver kapitaltäckning för att ge de här lånen. Det är viktigt för kapitaltäckning är ju en av de trånga sektorerna för kreditgivning just nu. Mats Odell menar också det finns många starka stimulanser i ekonomin för nybyggande. Han nämner till exempel Riksbankens kontinuerliga sänkningar av styrräntan under de senaste åren. Även kommunerna är beredda att släppa till mark för lägre kostnader än under förra högkonjunkturen. Till det kommer att byggkostnaderna har sjunkit. Enligt Jesper Göransson är finansieringen av hyresrättsbostäder på lång sikt ofta en väldigt bra affär. Det gäller dock för bankerna att höja blicken och att komma ihåg att det är en låg risk att finansiera hyresrätter som byggs på platser där det är lätt att hyra ut. Det här har bankerna alltid vetat om men de problem de har haft sedan den finansiella krisen slog till har gjort att de har blivit extra försiktiga. Förhoppningsvis kan den nya BKNgarantin nu hjälpa till att öka utlåningen till bostadsbyggandet, säger han. 6 PEABJOURNALEN 3/2009

7 vinjett Peabs historia, del 3 Kriser som vändes till framgång Text: Lena Breitner Peab byggde om fd Tullkammaren till Malmö Börshus. Det blev starten för bolagets satsning i rikets tredje stad. På 1980-talet gav sig Peab bokstavligt talat ut på djupt vatten. Svåra grundvattenförhållanden var utmaningen när landets tredje största stad erövrades. Tullkammaren i Malmö gav mersmak på underjorden, men samtidigt tornade hotfulla moln upp sig. Den stora lånecirkusen skulle snart få ett bistert slut. PEABJOURNALEN 3/2009 7

8 Peab Peab Sverige Peab Olof Palme mördas Peab köper Ingvar Carlsson blir Wihlborgsbyggen AB statsminister. Världen Michail Gorbatjov blir generalsekreterare i Sovjetunionen och inleder sin reformpolitik perestrojka Peab blir huvudman för Utvecklings AB Kranen, som ska utveckla Kockumsområdet i Malmö Boforsaffären. Världen Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl Peab köper Diös Södra Bygg AB, som byter namn till Peab Entreprenad Väst AB Sverige Spiondömde Stig Bergling rymmer till Sovjetunionen, justitieminister Sten Wickbom tvingas avgå. Sverige 1988 Tjejvasan införs Tycker inte du att vi ska bygga ett börshus i Malmö? Frågan ställdes i början på 80-talet till dåtidens starke man i Malmö, kommunalrådet Nils Yngvesson. Dåvarande skattekonsulten Bo Håkansson och den före detta landslagskulstötaren Bengt Bendéus, som drev bolaget Bendex, hade redan sett ut sitt objekt. Den gamla Tullkammaren, eller Börshuset i folkmun, som stod tom mittemot centralstationen. Låt oss göra Tullkammaren till ett aktiebolag! löd förslaget. Kommunen lovade att gå in med en andel om Håkansson och Bendéus samlade in resten av pengarna. Bröderna Paulsson kontaktades. Okända i Malmö Visst kunde bröderna Paulsson tänka sig att satsa lite pengar i det nya Börshuset, men främst ville de ha entreprenaden. Därför sökte de upp Nils Yngvesson, som knappt hört talas om Förslövsbröderna tidigare. Yngvesson fick veta att Peab aldrig byggt i Malmö tidigare. På frågan om de hade någon offert blev svaret att bröderna byggde på förtroende. Peab fick jobbet, efter att ha skakat fram en offert. Jag kan bara lova er en sak och det är att om ni inte sköter det här som ni lovat så ska jag se till att det här är det sista ni gör i Malmö, lär Nils Yngvesson ha sagt. Peabs största skylt Börshuset blev en utmaning som hette duga. Byggnaden var kulturskyddad, dessutom låg kanalerna nära och sättningsriskerna var uppenbara. Uppfinningsrikedomen var det dock inte fel på. Skanskas kontor låg vid den här tiden inte så långt från Börshuset. Vem som kom på idén att göra Malmös dittills största byggskylt och sätta den så att folket på Skanskakontoret inte kunde undvika att se den, förtäljer inte historien. I mars 1986 invigdes Börshuset helt enligt tidtabell. Projekt Börshuset blev inte någon lysande ekonomisk affär för Peab. Men det blev betydligt mera varumärkesbyggande än husbyggande och det gav Peab ett stabilt fotfäste i Malmö. Wihlborgsbyggen Under arbetet med Börshuset köpte Bo Håkansson familjeägda Wihlborgs i Malmö. Han ville ha fastigheterna och tyckte att Peab kunde ta över byggrörelsen med 200 anställda. Priset var överkomligt, men så blödde företaget också med fem-sex miljoner per år. Affären blev klar i mars 1985 och Wihlborgsbyggen bytte namn till Peab Entreprenad Malmö AB. På bara ett par år vändes förlustsiffrorna till vinst. Jobb fanns det gott om i Malmö. Tillsammans med BPA fick Peab Triangelnprojektet där hotell Sheraton»Kommunalrådet Yngvesson fick veta att Peab aldrig byggt i Malmö tidigare. På frågan om de hade någon offert blev svaret att bröderna byggde på förtroende.» ingick. Dessutom blev Peab allt mer involverad på Kockumsområdet. Saabfabriken Malmö på 1980-talet var hopp och förtvivlan. Beklädnadsindustrin hade gått i graven. Regementet försvann. När regeringen 1987 beslutade att lägga ner den civila produktionen på Kockums såg det nattsvart ut. Arbetslösheten var den högsta i landet. En ljuspunkt var Saabs nya bilfabrik som skulle sysselsätta personer på Kockumsområdet. Tidsplanen var tuff. Mindre än två år efter byggstart skulle fabriken vara i bruk. Tillsammans med BPA fick Peab entreprenaden som var värd 900 miljoner kronor. Inte illa för ett företag som året innan, 1986, omsatt 663 miljoner kronor! Fabriken blev klar en månad i förväg och entreprenörerna tog hem en extra bonus. Men jublet fastnade i vrångstrupen. Samtidigt som den första bilen rullade ut fattades beslutet om att lägga ner fabriken. Kranenprojektet Varje lördagsmorgon höll landshövding Bertil Göranssons M90-grupp krismöte på residenset. M stod för Malmöhus län, 90 var en framtidsvision om årtiondet som stod för dörren. I februari 1986 gav regeringen M90- gruppen i uppdrag att utreda industri- och regionalpolitiska åtgärder i Malmö. Näringslivet visade inget större intresse för att utveckla Kockumsområdet. Inte förrän det dåvarande länsrådet Lennart Linder- Aronson fick ett möte med Erik Paulsson. Bröderna Paulsson hade viss erfarenhet genom utvecklingsbolaget Landskrona finans. Nu ville man göra en liknande konstruktion i Malmö. 8 PEABJOURNALEN 3/2009

9 Peab Sverige Peab Världen Peab Sverige Peab Sverige 1989 Peabs omsättning är nu 2,5 miljarder. Tillsammans med staten startar Peab Utvecklings AB Ankaret i Blekinge. Christer Pettersson frias för mordet på Olof Palme. Världen Arméstyrkor öppnar eld mot demonstranter på Himmelska fridens torg. Berlinmuren faller Peab blir huvudägare till Wihlborg & Son Sverige Färjan Scandinavian Star eldhärjas, 159 personer omkommer. Kalla kriget avslutas. Överenskommelse om tysk återförening. Många stater i forna östblocket förklarar sig självständiga. Nelson Mandela friges efter 28 år i fångenskap Peab slås samman med Hallström & Nisses AB och blir därmed rikstäckande inom bygg och anläggning. Världen Kuwaitkriget. Sovjetunionen upplöses. Självständighetssträvanden leder till krig i f d Jugoslavien. Carola vinner Eurovisionsschlagerfestivalen. Borgerlig regeringsperiod inleds Koncernen ändrar namn till Tre Byggare. Tunneln i Hallandsåsen börjar byggas Hösten 1986 bildades Utvecklings AB Kranen med Lennart Linder-Aronson som ordförande. Staten hade gått in med 60 miljoner kronor mot att näringslivet satsade 1,5 gånger pengarna. Peab blev näst största delägare med 20 miljoner kronor. Ett drygt år senare tog bolaget över det gamla Kockumsområdet. Bristfällig infrastruktur Förhoppningen var att nya företag skulle knoppas av från Kockums verksamhet, men det blev färre än väntat. Paulssons visste också sedan Landskronatiden att lycksökarna var många. Bolagets uppdrag var att skapa sysselsättning, inte att göra av med pengar. Dessutom saknades vägar och avlopp. En ny stadsplan behövde tas fram och det tog sin tid. Den som ser det gamla Kockumsområdet i dag behöver inte övertygas om att det var rätt satsning. Det krävdes bara att några stora spelare kom på plats. För Dockanområdet var det Sigma och Telia. På andra sidan Västra hamnen gjorde Bo01 och Turning Torso sitt till. Knutpunkten i Helsingborg Våren 1988 inledde Peab arbetet med Nya Knutpunkten i Helsingborg. En underjordisk station med en terminalbyggnad till färjorna skulle byggas. I projektet ingick även kontorshus, hotell och parkeringsplats. Helsingborgs kommun gick in med 150 av de kostnadsberäknade miljonerna. Resten skulle ett byggkonsortium med Riksbyggen, JM, NPL Conata och Peab stå för mot att de fick fastigheterna. Förutom att trafiken skulle flyta på som vanligt under byggtiden var det underjordiska»den som ser det gamla Kockumsområdet i dag behöver inte övertygas om att det var rätt satsning. Det krävdes bara att några stora spelare kom på plats.«arbetet en utmaning. Tunneln och stationen ligger åtta meter under grundvattenytan stycken tolv meter långa dragstänger borrades in och göts fast i berget för att allt inte skulle lyfta när grundvattnet återtog sin normala nivå. Krisen är ett faktum Så tog det glada 80-talet ut sin rätt. Inflationen galopperade och kostnaderna rusade upp till en miljard. När NPL Conata gick i konkurs höjdes röster för att göra detsamma med Knutpunkten. Peab vägrade. Tillsammans med kommunstyrelsen i Helsingborg konstruerades en lösning som innebar att stadshuset såldes till JM mot att kommunen hyrde in sig på Knutpunkten. Peab fick hotellet och det kontorshus som ännu inte var uthyrt. Riksbyggen fick stora terminalen. Det var ingen lysande affär för Peab, men hedern var räddad. Fastighetsaffär i media Samtidigt stod Peab inför ett allt större problem omsatte koncernen 168 miljoner kronor var siffran 15 gånger så stor 2,5 miljarder. Expansionen berodde inte bara på flera och stora prestigeentreprenader. Peab hade också genomfört en lång rad företagsköp. I början på 1990 återkom Bo Håkansson med frågan om Peab ville köpa Wihlborgs fastighetsbolag. Köpet gick igenom och Peab blev huvudägare med 41 procent av kapitalet och 82 procent av rösterna. Peabs fastigheter såldes till Wihlborgs. När hösten kom föll priserna på fastigheter. Byggkonjunkturen avmattades drastiskt. I media skrevs det om att Peab gjort ett klipp genom att sälja sina fastigheter dyrt till Wihlborgs. Granskningen skulle senare visa att Peab klarade sig utan anmärkningar. Tre Byggare Mot slutet av 1991 gick Peab in i förhandlingar om Hallström & Nisses, ett börsnoterat byggföretag med säte i Sundsvall. Med sina anställda och omsättning på tre miljarder skulle Peab nu täcka nya delar av landet. När Avenakoncernen med Kullenbergs och maskinföretaget Lambertsson gick i konkurs klippte Peab till än en gång. Genom samgåendet med Kullenbergs etablerade man sig i Göteborg och Peab bytte nu namn till Tre Byggare. Samtidigt var fastighets- och byggbranschen som ett fritt fall i pik. Och värre skulle det bli. Den svarta hösten 1992 steg räntorna med över 500 procent. Fortsättning i nästa nummer. PEABJOURNALEN 3/2009 9

10 Byggnadsverk Om två år ska ett nytt hotell med 300 rum invigas i Kista i nordvästra Stockholm. Det första spadtaget togs i augusti och förhoppningen är att hotellet, som kallas Victoria Tower, ska invigas 24 månader senare. Den glittrande T-formade byggnaden, som ritats av Wingårdh Arkitektkontor och byggs av Peab, är minst sagt något utöver det vanliga. Med sina 120 meter blir hotellet en av Sveriges högsta byggnader. Text: Johan Bergquist Glit lan 10 PEABJOURNALEN 3/2009

11 Scanpix Arthur Buchardt.»Victoria Tower blir ett av Sveriges mest spännande hus, en symbolbyggnad för hela Stockholm.«trande hotell nytt dmärke i Stockholm Victoria Tower blir ett av Sveriges mest spännande hus, en symbolbyggnad för hela Stockholm, säger beställaren Arthur Buchardt. Victoria Tower ska rymma 300 rum, som fördelas på 21 våningsplan varav de tio översta våningarna blir kontor. Byggnaden, som byggs ihop med Kistamässan, kommer att bestå av två delar, ett hotell med 300 rum och en enhet med restaurang, kontor och konferensverksamhet. Med sina 120 meter kommer hotellet att bli lite högre än nuvarande Kista Science Tower och därmed en av de högsta och mest utmärkande byggnaderna i Stockholmsområdet. Men det mest utmärkande är nog ändå fasaden som täcks av åtta olika typer av triangelformade fönster som glänser och gnistrar när solen ligger på. Enligt Gert Wingårdh, på Wingårdh Arkitektkontor, som tillsammans med kollegan Karolina Keyzer är uppdragsansvarig arkitekt, är inspirationsskällan den mikrofon Charlotte Perrelli hade när hon sjöng Hero i Melodifestivalen. Arkitekterna har velat skapa en känsla av att byggnaden är en helgjuten form där man inte kan se var våningarna börjar och slutar. Tanken är att byggnaden ska skifta i karaktär, beroende på hur starkt solljuset är och varifrån det kommer. Arthur Buchardt har tidigare samarbetat med Wingårdh Arkitektkontor, bland annat på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Han har gjort sig känd som en byggare av spektakulära hotell. Mitt jobb är att skapa något du har lust att bo i. Det ska ha en egen stil, både när det gäller interiör och arkitektur, som gör att kunden gärna besöker det. Peab är personliga Normalt brukar arbetet med att få nya projekt vara en ganska utdragen process, men i det här fallet gick det svindlande snabbt. Arthur Buchardt hade tidigare anlitat ett annat byggföretag när han byggde Clarion Hotel Sign. De hade inte riktigt den rätta inställningen till projektet i Kista och jag hade goda erfarenheter av Peab från Göteborg, berättar han. Arthur Buchardt kom i kontakt med Peab när han skulle bygga om det gamla Posthuset i Göteborg till ett femstjärnigt hotell. När projektet i Kista blev aktuellt tog han därför kontakt med Peab i Stockholm och pratade med Ulf Nordell och Claes Rising. Vi fick frågan om vi kunde titta på det på en fredag och vi träffade Arthur redan tisdagen efter, berättar Ulf Nordell, arbetschef på Peab i Stockholm. Han ställde några frågor och dagen efter, då han var med på invigningen av Kistamässan, berättade han för alla att vi fått uppdraget. Sedan dess har ett omfattande projekteringsarbete pågått och i praktiken har nästan 15 olika förslag utarbetats innan det aktuella slutligen tog form. Jag tror att det blir ett lyckat äktenskap mellan mig, Ulf och Claes, menar Arthur Buchardt. Vi har en bra kemi, de är kunniga när det gäller byggprocesser och byggteknik och jag kan hotell. Vi respekterar varandra. Peab är ett jättestort företag, men det är också ett personligt företag. Det känns bra, för vi är trots allt också människor mitt i alltihop. För närvarande har Arthur Buchardt tre andra projekt på gång i Sverige. Det är Posthuset i Göteborg, Arenastaden i Stockholm och Hyllie i Malmö. Som det ser ut nu kommer Peab att bygga alla tre, säger han. Ingen höjdskräck Att det blir Kista som får härbärgera Stockholms nya stolthet är ingen slump. Området har snabbt gått från att vara ett gammalt industriområde till att bli en ny stadsdel, och byggaktiviteten är hög. Det är här det händer i Stockholm just nu, menar Ulf Nordell. Mässan har precis PEABJOURNALEN 3/

12 byggnadsverk»den som vill bilda sig en uppfattning om hur högt det är kan åka upp i utsiktstornet på Liseberg i Göteborg.«År 2011 slås portarna upp till Victoria Tower och Stockholm kan då ståta med en byggnad som, förutom att synas över hela staden, sannolikt även kommer att ge eko ute i världen. öppnat och vi har byggt en hel del här redan tidigare, framför allt åt Ericsson. En syn som även delas av Arthur Buchardt. Det finns en marknad för ett hotell i Kista, särskilt nu när mässan är på plats. Det är ett bra läge, med många stora företag och nära förbindelser med både Arlanda och centrum. Trots att byggnaden får ett väldigt annorlunda utseende, sitter det unika mest i fasaden. Huset i sig byggs med prefabricerade betongstommar och även glasfasaden kommer att skapas med hjälp av prefabricerade element. Att bygga ett så pass högt hus erbjuder givetvis vissa utmaningar. Den som vill bilda sig en uppfattning om hur högt det är kan åka upp i utsiktstornet på Liseberg i Göteborg som befinner sig på samma höjd över havet. Det är klart att man inte får ha höjdskräck om man ska jobba här, säger Ulf Nordell. Men erfarenheterna från bland annat Turning Torso i Malmö visar att det sällan är ett problem för de som är med hela vägen upp. Däremot kan det bli besvärande för de som kommer till efterhand. Som mest kommer 100 personer att vara på plats samtidigt, och det ställer krav på logistiken. Ju högre upp de kommer, desto längre tid tar det att åka med bygghissarna. Därför kommer Peab att bygga toaletter och fikarum på de olika våningsplanen efterhand som huset växer. Annars hade personalen fått lägga större delen av sin arbetsdag på att åka hiss upp och ner, säger Ulf Nordell. Hög säkerhet viktigt Av samma anledning kommer alla materialleveranser och all städning att ske nattetid så att allt är klart på morgonen när hantverkarna anländer. En annan faktor som komplicerar bygget är en kraftledning som passerar precis intill. Den kommer att flyttas, men det sker inte förrän nästa sommar, berättar Ulf Nordell. Därför måste vi ta hänsyn till den under första halvan av byggtiden. Ett byggprojekt av den här digniteten kräver också att säkerheten är hög. Därför kommer hela området att plankas in och ett särskilt passersystem att installeras. Dessutom lägger Peab stor vikt vid att kontrollera alla underleverantörer. Det gäller även att undvika svartarbete, säger Ulf Nordell. Vi införde en rutin när vi byggde Skatteverkets kontor där vi löpande stämde av våra underleverantörers uppgifter mot skattemyndigheten. Den har vi fortsatt med sedan dess och använder givetvis även här. Just nu gräver Peab för fullt inför grundarbetena samtidigt som de väntar på det slutgiltiga bygglovet. De sista frågetecknen handlar bland annat om hur brandsäkerheten ska utformas, något som är extra känsligt i en byggnad med den här höjden. Men det handlar mer om mindre justeringar, och det är ingenting som rör byggnadens spektakulära utseende, menar Ulf Nordell. År 2011 slås portarna upp till Victoria Tower och Stockholm kan då ståta med en byggnad som, förutom att synas över hela staden, sannolikt även kommer att ge eko ute i världen. 12 PEABJOURNALEN 3/2009

13 samhällsbyggarna Helsingborg får snart ett nytt kriminalvårdshus. Det blir en viktig del i stadens norra entré. Stora krav när kriminalvården bygger nytt Text: Hans Ramel Ett nytt kriminalvårdshus byggs just nu av Peab intill det nya polishuset vid infarten till Helsingborg. Det nya huset byggs enligt omfattande säkerhetsföreskrifter och blir dessutom energisnålt och miljövänligt. Byggstarten var den 18 maj i år och projektet förväntas vara färdigt i januari Fastighetsägare och byggherre är Norrporten och kontraktssumman uppgår till 477 miljoner kronor. I folkmun kallas platsen för Cirkustomten, eftersom det var här som gästande cirkusar brukade slå upp sina tält. Nu ska här istället bli 120 häktesplatser och kontorsarbetsplatser för all kriminalvård i Helsingborg. Ett 90-tal nya jobb skapas i kommunen och personer kommer att få sin arbetsplats i huset. Värdig entré till staden Diskussionerna om lokaliseringen och utformningen av byggnaden var omfattande men så småningom kom Helsingborgs kommun, Kriminalvården och byggherren Norrporten överens om en lösning som utformats av Tengbom Michelsen. Den nya kriminalvårdsanläggningen beskrivs i detaljplanen som en pendang åt nya polishuset och Helsingborgs Dagblad och ett blickfång i entrén till Helsingborg. I de tidiga diskussionerna uttryckte en del kommunpolitiker farhågor över att den nya byggnaden skulle bli som en stor vägg mot infarten, men det nuvarande förslaget gör alla nöjda och sägs istället bidra till en värdig entré till staden. Omfattningen är ca kvadratmeter och byggnaden blir fem våningar hög. Källaren kommer att förbindas med polishuset via en kulvert och högst upp placeras en öppen rastgård. På de lägre delarna av huset blir det tak med vegetation. Hela fasaden glasas in och dess uttryck och upplevelse kommer därmed att ändras under dygnets timmar. Glasfasaden spelar en dubbel roll. Den har en uppenbar estetisk betydelse, men den bidrar också till att uppfylla en del av de många säkerhetsföreskrifterna som hänger ihop med ett häkte. Fasaden utformas nämligen på ett sådant sätt att det blir omöjligt för de intagna att se och kommunicera med människor utanför huset. Omfattande miljötänkande Utöver säkerhetsaspekterna och estetiken så genomsyrar ett omfattande miljötänk hela projektet, berättar Peabs arbetschef Anders Carlsson. För våra kunders bästa, vår långsiktiga förvaltning och för att vi skall kunna bidra till ett hållbart samhälle är det viktigt för oss att miljösäkra vår fastighet och minimera energiförbrukningen, säger Bengt Dahlberg ansvarig för projektet från Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Därför vill vi att våra samarbetspartners har en hög ambition att följa projektets miljöprogram som ställer krav på system och material både i tidiga skeden och i produktionsfasen. Ur energisynpunkt kommer byggnaden att minst uppfylla kraven för EU Kommissionens frivilligprogram Green Building, som syftar till att minska det grundläggande energibehovet för en byggnad med minst 25 procent i förhållande till gällande lagar och regler. För att klara de högt uppställda kraven på energianvändning har stort fokus lagts på utvärdering av olika försörjningssystem, systemval av installationer och utformning av byggnadsdelar. I samarbete med byggherren, arkitekten och övriga medprojektörer tas flera alternativ fram för varje lösning och utvärderas genom livscykelkostnadsberäkningar. Dessutom ska allt material som byggs in i huset vara miljöbedömt och godkänt av Byggvarubedömningen. Det är en organisation som bildats av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar med syftet att ta fram en gemensam standard för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med material som är bra för miljön och med den kontrolleras materialet till kriminalvårdshuset. Att hålla koll på allt material vi använder och se till så att det är miljögodkänt kräver en heltidstjänst bara det, berättar Anders Carlsson. Men slutresultatet blir ett hus som är vänligare både mot miljön och mot de människor som vistas i det. Detta är också viktigt för Norrportens varumärke som präglas av miljöhänsyn, hushållning av resurser samt begränsad klimatpåverkan, säger Bengt Dahlberg. PEABJOURNALEN 3/

14 peab Strategiska fördelar när Peab köper Annehem Fastigheter Ungt bolag med erfarenhet av stora projekt Point Hyllie omfattar i dagsläget drygt kvadratmeter yta uppdelad i fyra olika hus. Projektet är strategiskt beläget i den nya stadsdelen Hyllie i södra Malmö. Här finns närhet till kommunikationer i form av tåg, bil och flyg. Under sommaren blev det klart att Peab köper Annehem Fastigheter, ett företag som utvecklar projekt och fastigheter i Öresundsregionen. Bland bolagets pågående projekt finns bland annat det uppmärksammade Point Hyllie, som i anslutning till Citytunneln och station Hyllie, kommer att fungera som mittpunkt i den nya stadsdelen i Malmö. Det är ett mycket intressant bolag som har goda tillväxtmöjligheter i framtiden, menar Mats Leifland, ansvarig för IR, investeringar och strukturaffärer i Peab. Text: Johan Bergquist Under våren kontaktade huvudägarna i Annehem Fastigheter Peab för att diskutera olika möjligheter. En av dessa var att Peab skulle förvärva hela bolaget. Att de kontaktade oss var egentligen ganska naturligt, säger Mats Leifland. Peab ägde redan knappt sju procent av bolaget och vi var dessutom med och bildade det en gång i tiden. Peab gick ut med ett erbjudande till aktieägarna i Annehem om att de kunde byta sina aktier mot Peab-aktier. I slutet av juni hade Peab totalt 97,8 procent av rösterna och kapitalet, vilket innebär att resterande aktier kommer att tvångsinlösas. Därefter blir Annehem Fastigheter ett helägt dotterbolag till Peab. Peab är ett av de få bolag som återköper egna aktier på börsen och sedan faktiskt använder dem för nyförvärv, säger Mats Leifland. På det här viset får dessutom aktieägarna i Annehem även del i den vinst som genereras i framtiden. Fastigheterna kommer att säljas Annehem Fastigheter är ett ganska ungt företag som grundades så sent som Bolaget har dock hunnit med en hel del stora projekt. Bland annat har de utvecklat Victoria Park, ett livsstilsboende i Malmö 14 PEABJOURNALEN 3/2009

15 Point Hyllie kommer att kännetecknas av unik, spännande arkitektur med veckade fasader inspirerade av det nordiska ljuset. Det högsta huset blir 29 våningar och cirka 100 meter högt. Annehem blir ett helägt dotterbolag till Peab, säger Mats Leifland, ansvarig för IR, investeringar och strukturaffärer i Peab. som knoppades av som ett eget bolag De har även gjort en genomgripande satsning på Landskronas citykärna med nya butiker och bostäder som följd. Annehem har också utvecklat mindre nyetableringar, från bostads- och kontorslokaler till vårdfastigheter och dagcentraler i regionens kommuner. Bolaget består i dagsläget både av en projektutvecklingsdel och en fastighetsdel. Samtidigt har Peab sedan många år tydligt markerat att man är ett rent byggbolag och inte en fastighetsägare. Något som bland annat resulterade i att de för några år sedan delade ut sitt tidigare fastighetsinnehav till Peabs aktieägare i form av det börsnoterade bolaget Brinova. Enligt Mats Leifland förändrar inte förvärvet av Annehem detta, utan målsättningen är att de färdigförädlade fastigheterna på ett eller annat sätt ska avyttras på sikt. Men just nu ligger vårt fokus på projektutvecklingsdelen inom bolaget. Första spadtaget har redan tagits i Hyllie i Malmö, där Annehem uppför ett fastighetskomplex kallat Point Hyllie. Bra utgångspunkt i Malmös nya stadsdel Point Hyllie omfattar i dagsläget drygt kvadratmeter yta uppdelad i fyra olika hus. Projektet är strategiskt beläget mitt i hjärtat av den nya stadsdelen Hyllie i Malmö. Citytunnelstationen Hyllie finns i anslutning till fastigheten och på bara några minuter kan man från och med slutet av 2010 ta sig med tåg antingen till Malmö C, Köpenhamn eller till en av Europas största flygplatser, Kastrup. Dessutom ligger motortrafiklederna lättillgängliga inte långt från området. Point Hyllie kommer att kännetecknas av en unik, spännande arkitektur med veckade fasader inspirerad av det nordiska ljuset. Det högsta huset blir 29 våningar och cirka 100 meter högt. Mellan de två högsta husen byggs ett atrium med ljusinsläpp som rymmer butikslokaler i två plan. Annehem har även fått en hel del andra intressanta markanvisningar i Hyllieområdet som ännu inte är projekterade. Det pågår en process kring vad som ska göras med markanvisningarna och vilka fastigheter som ska byggas. När och vad som slutligen byggs beror till stor del på hur marknadsförutsättningarna kommer att se ut. Peab har idag en projektutvecklingsdel inom varje division, så sannolikt kommer Annehem i framtiden att ingå under denna i Division Syd. Annehem är ett mycket intressant bolag med ett antal spännande framtida byggprojekt, säger Mats Leifland. PEABJOURNALEN 3/

16 Annika Sörenstam utsågs till PGA Nationals första hedersmedlem. Annika var liksom många andra klart imponerad av anläggningen. Hon var mycket intresserad av att komma tillbaka och spela efter det att hon blivit mamma, och arbetet med att förmå Internationella Olympiska Kommittén att göra golf till en olympisk gren, är avklarat. Invigningen av PGA National gjordes i två steg. Den mer officiella ceremonin var när Annika Sörenstam, som gick i väntans tider vid invigningen, klippte det blågula bandet. Mats Paulsson och TV-profilen Jesper Aspegren (hcp 4,6) tjänstgjorde som bandhållare. foto: Bertil Hagberg Banan 16 PEABJOURNALEN 3/2009 På grund av ett förskräckligt busväder med regn och stormvindar, fick den mer golfrelaterade invigningen ändras i sista stund. Tanken var ursprungligen att Annika Sörenstam skulle spela några hål runt klubbhuset, men vädret hindrade det. Istället riggades i all hast en utslagsplats inne i klubbhusets matsal. Panoramafönsterdörrarna öppnades och med en järnsexa slog Annika iväg bollen spikrakt ca 150 meter ut på en närliggande green.

17 PGA of Sweden National Resort som bara har allt Den 12 juni slog Annika Sörenstam invigningsslaget för den storslagna, av Peab byggda, golfbanan PGA of Sweden National vid samhället Bara, strax utanför Malmö. Därmed öppnades officiellt de första 18-hålen av det som är tänkt att bli norra Europas främsta golfanläggning. Banan som nu öppnades är en linksbana, under 2010 blir den andra 18-hålsbanan, Lakes Course, klar. Golfbanorna är designade av Kyle Phillips, en av världens mest efterfrågade banarkitekter, och uppförda utan kompromisser med detaljerna. Philips har här format banor med en klassisk, tidlös känsla och som smälter väl in i det vackra skånska landskapet. Den omsorgsfulla anläggningen och väl tilltagna dräneringen gör att banorna håller för spel oavsett väder, från tidig vår till sen höst. I anslutning till golfbanorna har ett ståtligt klubbhus i rött tegel uppförts, med bland annat restaurang, konferenslokaler och boende. Sen vi öppnade för spel den 15 maj har vi haft många besökare, och glädjande många är danskar. Det är en behaglig känsla att ha en anläggning, som man vet överträffar deras förväntningar, berättar golfprofilen Ove Sellberg, VD på anläggningen. Inte bara banan utan även klubbhuset, boendet, miljön och servicen får mycket beröm av besökarna. Läs mer: Det kom ett mejl till Mats Paulsson. PEABJOURNALEN 3/

18 Samarbete grunden i satsning på infrastruktur De närmaste åren väntas andelen infrastrukturprojekt öka kraftigt. För att klara efterfrågan samarbetar Peab över både region- och divisionsgränserna. Det har vi gjort under många år redan, säger Tore Nilsson, chef för Division Anläggning. Det skapar en stor flexibilitet eftersom vi snabbt kan anpassa oss efter efterfrågan. Även om bostadsbyggandet i Sverige förväntas minska den närmaste tiden, kommer marknaden för både mindre och större infrastrukturprojekt att öka. Det beror Tore Nilsson bland annat på regeringens närtidssatsning, vilken innebär att de skjuter till 7,6 miljarder kronor extra för att tidigarelägga ett antal väg- och järnvägsprojekt. Tillsammans med tidigare beslutade medel innebär det en satsning på sammanlagt 10 miljarder kronor fram till och med Parallellt med detta har riksdagen även tagit beslut om regeringens infrastrukturproposition. Den innebär bland annat att 481 miljarder kronor satsas på drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar fram till och med Dessutom satsas 217 miljarder kronor på att utveckla transportsystemet. När antalet infrastrukturprojekt ökar, ställer det samtidigt stora krav på att kunna omfördela och kraftsamla resurserna inom Division Anläggning. För Peab är detta dock inget bekymmer eftersom de sedan länge har ett väl utvecklat samarbete inom divisionen. Flexibla lösningar Vi har idag en stark anläggningsdivision i Peab, säger Tore Nilsson. Sedan snart tio år har vi i varje region inom divisionen även en stark infrastrukturenhet som är specialist på vägar, järnvägar och broar. Peabs samarbetsprojekt längs Botniabanan 2004 fick Peab (Region Anläggning Nord och Region Anläggning Väst) uppdraget med en 7 km lång järnvägsterrass söder om Örnsköldsvik av Botniabanan AB. Detta skulle visa sig vara startskottet för en lång rad järnvägsjobb längs Botniabanan, samtliga generalentreprenader: Järnvägsterrass och broar i Bjällsta Kornsjöområdet, mars 2004 feb 2006 Terrass Gammherrgårdsberget Önskatorp, jan 2005 juni 2006 Terrass Öre älv Ängerån, feb 2006 dec 2007 Terrass Ängerån Hörnefors, sep 2006 nov 2007 Godsbangården Umeå, markarbeten för nytt terminalområde, (Banverket) Terrass Åhedån - Norrmjöleån, Bro Åhedån, okt 2006 nov 2008 Järnvägsterrass Norrmjöleån Stöcke, mars 2007 dec 2008 Järnvägsterrass Stöcke Degernäs, aug 2007 nov 2009 Fakta Botniabanan: 19 mil järnväg, 143 broar och 25 km tunnel, från Ångermanälven norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. Byggstart augusti Botniabanan beräknas vara färdig för trafik i augusti Peabs projekt E45, Nol - Älvängen E22: 4 km järnväg E21: 4 km motorväg Övrigt: 4 km lokalväg, 8 st broar, 1 påldäck. Ca m 3 berg + ca m 3 jord, meter K/C pelare Start Feb Klart sommaren Entreprenad Generalentreprenad. Beställare BanaVäg i Väst. Konsortium av två arbetschefsgrupper i Region Anläggning Väst samt en i Region Anläggning Syd. Fakta: Utbyggnaden av E45 och dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan ger utrymme för mer pendeltrafik, fler snabbtåg och ökade godsmängder. Restiden med tåg 18 PEABJOURNALEN 3/2009

19 infrastruktur mellan Göteborg och Trollhättan beräknas bli minuter. Godsmängderna på järnvägen kan fördubblas samtidigt som trafiksäkerheten och framkomligheten på E45 förbättras avsevärt. På sträckan finns såväl besvärliga markförhållanden, känslig natur och förorenad mark som stora trafikmängder och trånga passager mellan berg och älv. Peabs dubbelspårsutbyggnad Mjölby-Motala Region Anläggning Väst och Region Anläggning Mellersta utför en dubbelspårsutbyggnad av järnvägen mellan Mjölby och Motala. Sträckan är fördelad på fyra entreprenader som Peab har och startade i april 2008 och kommer att pågå till Entreprenaderna innefattar nybyggnad av banvall och nytt spår intill det befintliga på 22 km samt arbeten inne på två bangårdar i Skänninge och Fågelsta. I uppdraget ingår sex nya broar, vara två lanserades in under järnvägen under sommaren 2009 och en byggs över järnvägen. Under 4 veckor sommaren 2008 då det var totalavstängning på tågtrafiken byggdes ett m 2 stort tätskikt under järnvägen över en grundvattentäkt på en sträcka på ca en km. Under sommaren 2008 utfördes också ett komplicerat brobyte över Motala ström, där den gamla bron lyftes av och en ny stålbro i fem fack lyftes på plats. I somras byggdes en helt ny bankropp på tre km av sträckan samt nya broar kom på plats. Peabs projekt motorväg Falun-Borlänge Projekt motorväg Byggtid Konsortium mellan Region Anläggning Nord och Region Anläggning Väst Dessa enheter blir naturligtvis dragloken i kommande infrastruktursatsning. Men förutom dessa enheter finns det även andra resurser som kan tas i anspråk i och med att efterfrågan minskar inom andra områden. Division Anläggning är naturligtvis också drabbad av lågkonjunkturen och finanskrisen, menar Tore Nilsson. Vi är stora leverantörer till kommunerna, industrin och till bostadssektorn i landet. Dessa delar av vår verksamhet har idag en krympande marknad, och från denna sektor lotsar vi personal till infrastrukturenheterna. Flera faktorer för framgång Infrastrukturprojekten skiljer sig dock från andra typer av anläggningsprojekt. Ofta är det stora projekt som kräver resurser från flera olika delar av Peab. Därmed krävs det både att personalen är flexibel och att samarbetet över regiongränserna fungerar. Det finns redan många bra exempel på hur vi samarbetar inom projekten, berättar Tore Nilsson. Bland annat har vi använt den här arbetsmodellen i projekt som Botniabanan, motorvägen mellan Falun-Borlänge, riksväg 45 och ett järnvägsprojekt vid Motala. Men enligt Tore Nilsson finns det förutom internt samarbete en hel del andra faktorer som är avgörande för att skapa lyckade projekt. Att vi tidigt kan fatta beslut i ledningen om att vi ska gå in och satsa är naturligtvis mycket viktigt. Men även att vi har ett bra samarbete mellan våra enheter och givetvis att vi alltid har rätt kompetens för det vi producerar. Dessutom är det betydelsefullt att Peab har en egen teknikutveckling och egna enheter inom asfalt, grundläggning, ballast och fabriksbetong. Även i Norge satsar staten kraftigt på infrastruktur. För Peabs del gäller här samma modell som i Sverige, med kraftsamling genom samarbete. Vi kommer på samma vis som i Sverige att välja ut lämpliga projekt att satsa på, säger Tore Nilsson. Dock är vi inte så långt komna i Norge som i Sverige, även om vi är på god väg. Bland annat tog vi helt nyligen hem ett projekt på Kolsåsbanan i Oslo, som är första etappen på förbättring av spårvagnsförbindelserna i Oslo. PEABJOURNALEN 3/

20 marknad Sex tallrikar, en platt-tv och en lägenhet, tack! De som var ute och shoppade i Nordstan i centrala Göteborg i början av mars blev nog lite förvånade. För i en av gångarna låg plötsligt en lägenhet på 35 kvadrat, möblerad och klar. Och de som blev sugna på att flytta in kunde köpa den också, fast då i det nya området Porslinsfabriken vid Backaplan en liten bit norrut. Vi såg det som ett utmärkt tillfälle att stärka Peabs varumärke som bostadsbyggare, säger Mikael Larsson, försäljningsansvarig på Peab Bostad region väst. Text: Johan Bergquist Varje dag passerar drygt personer genom shoppingcentret Nordstan, ett stenkast från Göteborgs centralstation. Med andra ord är det en bra plats för den som vill träffa mycket folk. Vilket var skälet till att Peab Bostad valde att testa ett nytt sätt att sälja bostäder just här. Vi pratar alltid om att vi vill träffa så mycket människor som möjligt när vi ska presentera våra bostadsprojekt, säger Mikael Larsson. Ju fler vi kan möta som befinner sig i bostadsbytartankar, desto bättre. Så när tanken på att genomföra ett bostadsevent för att sälja lägenheter i det nya bostadsområdet Porslinsfabriken tog form, var det logiskt att det skulle ske just här. En bra plats att både sälja bostäder och att stärka Peabs varumärke som bostadsbyggare. Porslinsfabriken är nämligen ett bostadsprojekt som Peab bygger just i närheten av Nordstan, vid Backaplan, precis norr om Göta älv i Göteborg. Projektet, som består av en etapp med 133 bostadsrätter och en etapp med 320 hyresrätter, ligger dessutom intill bryggor och promenadstråk vid Kvillebäcken och Kvilleån. Det centrala läget, vid foten av Götaälvsbron och bara en hållplats från Nordstan, innebär dock närhet till en trafikerad väg. Men det kommer inte att märkas så mycket i lägenheterna eftersom husen är byggda så att alla sovrum, uteplatser och balkonger vetter in mot de lugna innergårdarna. Lägenhetsmodell i full skala För att väcka uppmärksamhet byggde Peab Bostad upp en etta på 35 kvadratmeter i naturlig storlek. Men för att göra det lättare att överblicka den, valde de att låta ytterväggarna vara 1,2 meter höga. Vi har lärt oss att potentiella köpare ofta har svårt att tänka sig hur lägenheten ser ut bara genom att titta på en planritning, berättar Mikael Larsson. Genom att visualisera lägenheten blir det mycket lättare för dem att föreställa Syskonen Sandra och Christoffer köpte var sin lägenhet efter ett besök i köpcentret Nordstan. sig hur deras blivande hem kan se ut. Lägenheten var komplett med både badrum och kök, även om toaletten var fejkad och köket bara en attrapp. Men det var äkta parkett på golvet och den var fullt möblerad, säger Mikael Larsson. Förutom lägenheten fanns det även sex stationer med ståbord som vart och ett representerade ett pågående bostadsprojekt i Göteborg. Därmed kunde besökarna gå runt och bilda sig en uppfattning om urvalet. Samtidigt var det Porslinsfabriken som var i fokus. Det området ligger väldigt centralt, inte långt från Nordstan. Därmed var sannolik- 20 PEABJOURNALEN 3/2009

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 POSTENS NYA HK

ÅRETS BYGGEN 2003 POSTENS NYA HK 72 HUS STOCKHOLM Jurymotivering: Trots kollossala volymer 60 000 kvadratmeter känns Postens nya huvudkontor lätt; via transparans, öppenhet och en djärv form. FOTO: FABIO GALLI Postens nya huvudkontor

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

emporia butikerna den magiska mixen bygget Vad händer just nu på Emporia? Gert wingårdh Häftiga kontorslokaler med fantastisk utsikt

emporia butikerna den magiska mixen bygget Vad händer just nu på Emporia? Gert wingårdh Häftiga kontorslokaler med fantastisk utsikt emporia bygget butikerna den magiska mixen Vad händer just nu på Emporia? Gert wingårdh Häftiga kontorslokaler med fantastisk utsikt Emporia växer och snart är entréerna på plats. Både Bärnstensentrén

Läs mer

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö

Citytunneln tilldelar Balfour Beatty Rail AB ett stort järnvägskontrakt i Malmö Pressmeddelande 2009-06-11 Citytunneln tilldelar ett stort järnvägskontrakt i Malmö, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 11 juni att företaget får ytterligare en beställning av

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Slussen 1, Slussplan Malmö

Slussen 1, Slussplan Malmö Slussen 1, Slussplan Malmö Adress: Slussplan 1, 5-7 samt 9 211 30 Malmö Byggnadsår: 2011-2013 Lokalyta ca: 55-291 kvm Rumshöjd ca: 2,4 5,49 meter exkl. installationer Tillträdesdatum: Hösten/Vintern 2013

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Knutpunkt. Mölndalsbro ANLÄGGNING MÖLNDAL

Knutpunkt. Mölndalsbro ANLÄGGNING MÖLNDAL ANLÄGGNING MÖLNDAL FOTO: PETER BRUNDIN Jurymotivering: Estikens roll i transportsystemets infrastruktur fortsätter stärkas. Knutpunkt Mölndalsbron är ett välbalanserat utfall mellan funktion, form och

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar #1 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2014 Väggar för alla typer av hus Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar Aktuella projekt Nya kollegor Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att: Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att: Heimstaden Bostad förvärvar

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA OMBYGGNAD LANDSKRONA Jurymotivering: Konvertering från rustik industrimiljö till bostäder står sig som trend. Här ett gammalt tryckeri vars äldsta byggnadsdelar härstammar från 1752, som känsligt omvandlats

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö.

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Vad är bakgrunden till TINYHOUSESWEDEN? Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Sökte lösning på ställa om till ny livsstil. Ett svar på vanliga omställningsfrågor; hur

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Peab fortsätter återköp av egna aktier (2008-08-26, 08:00)

Peab fortsätter återköp av egna aktier (2008-08-26, 08:00) Print version - Utskriftssida http://www.peab.se/pressmeddelande/print?datakey={ea6c0b79-a501-4183-8934-ed3a42c... Peab fortsätter återköp av egna aktier (2008-08-26, 08:00) Peabs årsstämma beslöt den

Läs mer

Fastighetsrapporten. November 2010

Fastighetsrapporten. November 2010 Fastighetsrapporten November 2010 Innnehållsförteckning Förord 2 Fastighetsbolagen och ekonomin 9 Fastighetsbolagen och deras kunder 14 Miljö och energi 20 Intervjuade fastighetsbolag Sedan 2005 har Grant

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRI- LOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Uppe på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping ligger detta fantastiska bygge. Fastigheten har

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Finska Yrkesskicklighet

Finska Yrkesskicklighet Finska Yrkesskicklighet Riikku Rakenteet Oy är en finsk företag som tillverkar balkonginglasningar, räcken och glasfasader. Vår personal består av mer än 90 experter. Vi tillverkar en balkonginglasning

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag. Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL

Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag. Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Den aktuella problembilden Stor bostadsbrist i många kommuner Många kommuner ovana vid nyproduktion

Läs mer

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13 Sven Erik Granli Peab Anläggning AB Storrotliden Fredrika Graninge, -26 och vindstilla 2 Innehåll Kort om Peab Våra resurser inom vindkraft Utmaningar Referensprojekt

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND BO HAVSNÄRA I STENUNGSUND Stenungsund är en av Sveriges snabbast växande orter. Det är inte förvånande här finns det mesta blomstrande företag, härlig natur, bryggliv, pendelavstånd

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG OMBYGGNAD GÖTEBORG Jurymotivering: Goda exempel av omdaningar och upprustningar av rekordårens bostadsbestånd. I fallet Gångalåten handlar det om ganska drastiska ingrepp med tillbyggnader och hissinstallationer.

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 HASSELBLAD

ÅRETS BYGGEN 2003 HASSELBLAD 72 HUS GÖTEBORG FOTO: ULF CELANDER Jurymotivering: Glasarkitekturen regerar, så också när det gäller Hasselblads nya kontors- och produktionsbyggnader på norra älvstranden i Göteborg. Formspråkets spänst

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CLARION HOTEL

ÅRETS BYGGEN 2003 CLARION HOTEL 72 HUS STOCKHOLM Jurymotivering: Via en spännande, komplicerad och logostiskt krävande överdäckning har Stockholm fått sitt största hotell i en smackfull modernistisk retroversion. FOTO: HOLGER STAFFANSSON

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK!

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! RYDEBÄCK II HELSINGBORG 2 1 3 4 5 6 13 7 12 8 11 10 9 MALMÖ Källa: openstreetmap.org VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Välkommen

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRILOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Den här lokalen är under byggnation på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping. Lokalen består nu

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad ett spännande tillskott till handeln i Kristianstad KRISTIANSTAD HAR ALLTID VARIT KÄNT FÖR BRA OCH SPÄNNANDE SHOPPING. Historiskt sett har vi attra- herat många

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

VY TVÄRBANETORGET MOT ENTRÉN TILL OMRÅDET OCH SALUHALLEN

VY TVÄRBANETORGET MOT ENTRÉN TILL OMRÅDET OCH SALUHALLEN VY TVÄRBANETORGET MOT ENTRÉN TILL OMRÅDET OCH SALUHALLEN 21 växtlighet och planteringar Längs de stora omgivande vägarna och järnvägen planteras rikligt med naturliga planteringar. Längs E4 kan befintliga

Läs mer