GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni."

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 3 september 2009 foto: Bertil Hagberg GoLFDRÖMMEN Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni. sid. 16 BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU Det är gyllene tider att bygga nytt för att möta bostadsbristen. sid. 4 ovanlig lägenhetsaffär i göteborg De köpte sina lägenheter på en shoppingtur. sid. 20 PASSIVHUS FÖR MILJÖAKTIVA Intresset för energisnåla passivhus växer, nu i Östra Tjuvsundsberget. sid. 26

2 2 innehåll Gyllene tider för byggande av hyresrätter...4 Sverige måste möta behovet av fler bostäder med lägre boendekostnader. Peab i nyckelroll för att förnya talet blev händelserikt för såväl Sverige som Peab. Victoria Tower ska glittra i Stockholm...10 Peabs personlighet finns i Stockholms blivande symbolbyggnad. Kriminalvård på Cirkustomten...13 Säkerheten är viktig i ett nytt häkte, men det finns fler krav. Strategiskt i södra Malmö...14 En stadsdel tar form i södra Malmö och genom förvärvet av Annehem är Peab med i det spännande framtidsprojektet. Banan som bara har allt...16 I samhället Bara, strax utanför Malmö, finns nu en golfbana i världsklass. Infrastrukturprojekten ökar I sommar har Peab varit delaktiga i flera stora projekt och fler står på tur. Ett nytt sätt att köpa lägenhet...20 Syskonen köpte lägenheter efter tips från morfar. Men först ville de se hur den ännu inte byggda lägenheten skulle se ut. Fångar vinden i Vänern...22 Sveriges största sjö har snart även en vindpark. Barents Reunion i Haparanda...24 Det blev en intensiv träff för representanter från näringsliv, utbildning och kultur. Intresset för passivhus ökar...26 Köparna vill ha energieffektiva hus med miljötänk. Husen i Östra Tjuvsundsberget klarar kraven. Friskare personal...28 Peabs satsning på förebyggande arbete ger resultat. Motiverad personal...31 Lean-metoder ökar engagemang och förståelse. Gröna hus mer än en fasad...32 Det finns olika miljöklassningar för byggnader och Peab vet vilka. I VARJE NUMMER Analys av Anders Haskel...30 Notiser...30 Profilen...34 Delårsrapport Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR CORPORATE COMMUNICATION, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 3/2009

3 ledare Stabilt, men också ovisst 20 Vi har nu redovisat Peabs siffror för det första halvåret 2009 och det finns mycket vi har anledning att glädja oss åt. Vår orderstock har ökat med 10 procent under året, vilket är bättre än väntat. Vi vet dessutom att det finns ett stort behov av bygginvesteringar runt om i landet. Det finns en besvärande bostadsbrist i de flesta av landets kommuner och efterfrågan på boende finns i alla ålderssegment, från studentbostäder till seniorboende. Trots detta och trots att räntan för närvarande är rekordlåg, bedöms läget vara osäkert. Svårigheterna med finansiering av byggprojekt ställer fortfarande till problem för många. Tilltron till konjunkturens utveckling är i högsta grad varierande. Jag förstår att många beslutsfattare känner en viss vånda. Oavsett konjunkturläget, ska vi på Peab fortsätta att utföra vårt jobb på ett proffsigt och förtroendeingivande sätt. Vi ska bevara den kostnadsmedvetenhet, som är helt avgörande för vår lönsamhet och vi ska hålla våra goda kundrelationer vid liv. På så vis kan vi påverka vår egen konjunktursituation. När finanskrisen slog till med våldsam kraft under hösten 2008, drog en varselvåg över den industrialiserade världen. Även den svenska byggbranschen och därmed Peab drabbades av denna och ett tag i höstas såg vi med förfäran hur marknaden krympte. Vi kände att vi var tvingade att anpassa kostymen till verkligheten omkring oss, och då var varsel och uppsägningar ett nödvändigt ont. Att varsla och säga upp personal är något av det mest smärtsamma som finns. Dessvärre går det ibland inte att undvika och vi vet av erfarenhet att det många gånger är svårt att ta tillbaka personal som en gång lämnat oss, när konjunkturen svänger. Som läget utvecklat sig under våren och sommaren, har vi inte behövt säga upp alla vi varslat, utan istället återkallat varsel, vilket är oerhört glädjande. Vår bedömning är för närvarande att situationen inte blev så allvarlig som vi ett tag befarade, när det gäller sysselsättningen. Vi blåser inte faran över, för vi har en höst kantad av ovisshet framför oss. Men vi strävar självfallet efter att i alla lägen behålla vår duktiga personal. Vad vi dock inte kan undvika är att leva med de regionala skillnader som finns. Det gäller i goda tider såväl som i mindre goda. När ett projekt är färdigt och överlämnat, kan det ibland vara svårt att hitta nytt jobb på samma ort. Därför är det önskvärt om ökad rörlighet under en begränsad period kan vara lösningen. Mats Paulsson, VD Peab Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka 000 anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN 3/2009 3

4 samhällsbyggarna Byggandet av hyresrätter måste öka Det är gyllene tider att bygga hyresrätter nu, säger kommunoch finansmarknadsminister Mats Odell. Han menar att det är viktigt att komma igång snabbt med byggandet för att möta den stora bostadsbrist som finns i många av landets kommuner. Statliga garantier till bankerna för kreditgivning även under byggtiden kommer att underlätta för byggandet av hyresbostäder. Text: Martin Neander Enligt Boverkets statistik i juni 2009 var det 124 kommuner eller cirka 42 procent som hade brist på bostäder i förhållande till efterfrågan. Drygt 70 av de kommuner som har ett allmännyttigt bostadsföretag uppgav att det inte fanns några lediga lägenheter. De flesta av de kommunerna ligger i eller nära någon av storstadsregionerna, men det var även andra typer av kommuner som angav att det inte finns några lägenheter över. Det har varit en stadig minskning de senaste sex åren av kommuner som har bedömt att man har överskott på bostäder, även om det under 2009 har börjat vända. Sverige har under flera decennier byggt hälften så många bostäder per invånare jämfört med våra nordiska grannländer, säger Mats Odell. Till det kommer att vi har en stor kull av dem som är födda i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet och som nu vill ha en egen bostad. Det kommer att behövas fler och mindre hyresrätter med jämförelsevis lägre boendekostnader än vad fallet är många gånger i dag. Därför är det en stor utmaning att möta det behovet. foto: Pernilla Hultén 4 PEABJOURNALEN 3/2009

5 Tre herrar med gemensamt budskap. Fr vänster: Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, Mats Paulsson, VD och koncernchef i Peab samt Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. PEABJOURNALEN 3/2009 5

6 vinjett Malmö är just en av de kommuner som måste hantera problemet med en stor bostadsbrist under de kommande åren. Ilmar Reepalu, ordförande i Malmö Stads kommunstyrelse, säger att antalet hyresbostäder har minskat under en längre tid fastän det har pågått nyproduktion. Det beror på en omfattande omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i Malmö. Samtidigt som den största folkökningen någonsin har skett Malmö ökade sin folkmängd med personer I dag har staden invånare och hälften är under 35 år. Vi vill att Peab och andra byggaktörer bygger nya hyresrätter i Malmö för att möta bostadskrisen, säger Ilmar Reepalu. Samtidigt behövs det förbättrade investeringsstöd till byggandet av både hyresrätter och studentbostäder. Det som vi som beslutar inom kommunerna bland annat kan göra är att anpassa detaljplanerna till hyresrättsbyggande, tillhandahålla mark och parkeringsytor. Ett led i den riktningen är enligt Ilmar Reepalu att Malmö Stad nu erbjuder rabatt på tomträtter. Vi ger 60 procents rabatt på tomträttsavgälden för fastighetsägarna av hyresrätter, men vi höjer till fullpris om det blir bostadsrätter. Det här gör att vi tror att intresset för bostadsrätter dämpas. Ilmar Reepalu påpekar också att det blir allt viktigare att bygga hyresrätter på ett rationellare och klimatsmartare sätt. Att bygga på plats är väldigt utsatt för väder och vind, säger han. Därför är det bäst att göra färdiga moduler med kök och badrum som byggs direkt i fabrik. Jesper Göransson, vice VD i Peab samt ekonomi- och finanschef, menar att det kommer att krävas sänkta produktionskostnader för bostadsproduktionen framöver. Lägre kostnader för att producera bostäder kommer att göra det möjligt att ha lägre hyror och därmed lättare att kunna få bostäderna uthyrda. Jesper Göransson, vice VD i Peab. BKN Statens bostadskreditnämnd BKN har regeringens uppdrag att fortlöpande redovisa utvecklingen på kredit- och kapitalmarknaderna för bostäder samt olika kundgruppers tillgång till kredit. BKN:s huvuduppdrag är att underlätta bostadsbyggandet genom att lämna statliga kreditgarantier. BKN:s kreditgaranti är en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- eller ombyggnad av bostäder. Garantin ger långivaren ett skydd mot kreditförluster och minskar behovet av topplån eller egen kapitalinsats för den som bygger bostäder. Kreditgarantier under byggtiden Från och med den 1 juli 2009 har BKN möjlighet att ställa ut kreditgarantier under byggtiden. När BKN och långivaren är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs. Garanti kan tecknas på valfritt belopp inom de ramar som finns. För att pressa kostnaderna för produktionen av bostäder använder vi oss av vårt byggkoncept PGS (Peab Gemensamt System), säger Jesper Göransson. Det är ett byggsystem som innebär ett mer standardiserat sätt att producera bostäder. Genom att bygga enligt ett modulsystem så går det att göra ett antal olika variationer på hyreslägenheter som ändå kan tillverkas till en rimlig peng. PGS är Peabs strå till stacken för att kunna minska de totala hyreskostnaderna. Han framhåller att om man inte börjar bygga hyresrätter nu så är risken stor att det längre fram uppstår en paniksituation som leder till hög inflation och dålig kvalitet på byggena. Om byggprojekten blir färdiga under de närmaste två åren så innebär det en kanongrej både för samhället och för de som ska äga fastigheterna samt de som ska bo i dem. Misslyckas man med detta så kan det bli svåra följder. Här har även bankerna ett samhällsansvar när det gäller att få igång kreditgivningen till byggprojekt regeringen har i stort sett gjort vad den kan för tillfället, även om det kan krävas ännu fler insatser från deras sida för att få igång hyresrättsbyggandet. Tillsammans med finansdepartementet och Mats Odell har Peab diskuterat möjligheterna att hjälpa bankerna att erbjuda krediter till byggandet av hyresrätter. Statens bostadskreditnämnd, BKN, har tidigare gett bankerna kreditförsäkringar för färdigproducerade fastigheter. Den stora stötestenen har varit garantierna för finansiering under själva byggtiden. Jag är glad för att regeringen har kunnat besluta om att BKN ska kunna ge garantier också under byggnadstiden från 1 juli i år, säger Mats Odell. BKN-garantin underlättar på ett avgörande sätt för bankerna att kunna ge lån till bostadsbyggande. Garantin gör att banken inte behöver kapitaltäckning för att ge de här lånen. Det är viktigt för kapitaltäckning är ju en av de trånga sektorerna för kreditgivning just nu. Mats Odell menar också det finns många starka stimulanser i ekonomin för nybyggande. Han nämner till exempel Riksbankens kontinuerliga sänkningar av styrräntan under de senaste åren. Även kommunerna är beredda att släppa till mark för lägre kostnader än under förra högkonjunkturen. Till det kommer att byggkostnaderna har sjunkit. Enligt Jesper Göransson är finansieringen av hyresrättsbostäder på lång sikt ofta en väldigt bra affär. Det gäller dock för bankerna att höja blicken och att komma ihåg att det är en låg risk att finansiera hyresrätter som byggs på platser där det är lätt att hyra ut. Det här har bankerna alltid vetat om men de problem de har haft sedan den finansiella krisen slog till har gjort att de har blivit extra försiktiga. Förhoppningsvis kan den nya BKNgarantin nu hjälpa till att öka utlåningen till bostadsbyggandet, säger han. 6 PEABJOURNALEN 3/2009

7 vinjett Peabs historia, del 3 Kriser som vändes till framgång Text: Lena Breitner Peab byggde om fd Tullkammaren till Malmö Börshus. Det blev starten för bolagets satsning i rikets tredje stad. På 1980-talet gav sig Peab bokstavligt talat ut på djupt vatten. Svåra grundvattenförhållanden var utmaningen när landets tredje största stad erövrades. Tullkammaren i Malmö gav mersmak på underjorden, men samtidigt tornade hotfulla moln upp sig. Den stora lånecirkusen skulle snart få ett bistert slut. PEABJOURNALEN 3/2009 7

8 Peab Peab Sverige Peab Olof Palme mördas Peab köper Ingvar Carlsson blir Wihlborgsbyggen AB statsminister. Världen Michail Gorbatjov blir generalsekreterare i Sovjetunionen och inleder sin reformpolitik perestrojka Peab blir huvudman för Utvecklings AB Kranen, som ska utveckla Kockumsområdet i Malmö Boforsaffären. Världen Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl Peab köper Diös Södra Bygg AB, som byter namn till Peab Entreprenad Väst AB Sverige Spiondömde Stig Bergling rymmer till Sovjetunionen, justitieminister Sten Wickbom tvingas avgå. Sverige 1988 Tjejvasan införs Tycker inte du att vi ska bygga ett börshus i Malmö? Frågan ställdes i början på 80-talet till dåtidens starke man i Malmö, kommunalrådet Nils Yngvesson. Dåvarande skattekonsulten Bo Håkansson och den före detta landslagskulstötaren Bengt Bendéus, som drev bolaget Bendex, hade redan sett ut sitt objekt. Den gamla Tullkammaren, eller Börshuset i folkmun, som stod tom mittemot centralstationen. Låt oss göra Tullkammaren till ett aktiebolag! löd förslaget. Kommunen lovade att gå in med en andel om Håkansson och Bendéus samlade in resten av pengarna. Bröderna Paulsson kontaktades. Okända i Malmö Visst kunde bröderna Paulsson tänka sig att satsa lite pengar i det nya Börshuset, men främst ville de ha entreprenaden. Därför sökte de upp Nils Yngvesson, som knappt hört talas om Förslövsbröderna tidigare. Yngvesson fick veta att Peab aldrig byggt i Malmö tidigare. På frågan om de hade någon offert blev svaret att bröderna byggde på förtroende. Peab fick jobbet, efter att ha skakat fram en offert. Jag kan bara lova er en sak och det är att om ni inte sköter det här som ni lovat så ska jag se till att det här är det sista ni gör i Malmö, lär Nils Yngvesson ha sagt. Peabs största skylt Börshuset blev en utmaning som hette duga. Byggnaden var kulturskyddad, dessutom låg kanalerna nära och sättningsriskerna var uppenbara. Uppfinningsrikedomen var det dock inte fel på. Skanskas kontor låg vid den här tiden inte så långt från Börshuset. Vem som kom på idén att göra Malmös dittills största byggskylt och sätta den så att folket på Skanskakontoret inte kunde undvika att se den, förtäljer inte historien. I mars 1986 invigdes Börshuset helt enligt tidtabell. Projekt Börshuset blev inte någon lysande ekonomisk affär för Peab. Men det blev betydligt mera varumärkesbyggande än husbyggande och det gav Peab ett stabilt fotfäste i Malmö. Wihlborgsbyggen Under arbetet med Börshuset köpte Bo Håkansson familjeägda Wihlborgs i Malmö. Han ville ha fastigheterna och tyckte att Peab kunde ta över byggrörelsen med 200 anställda. Priset var överkomligt, men så blödde företaget också med fem-sex miljoner per år. Affären blev klar i mars 1985 och Wihlborgsbyggen bytte namn till Peab Entreprenad Malmö AB. På bara ett par år vändes förlustsiffrorna till vinst. Jobb fanns det gott om i Malmö. Tillsammans med BPA fick Peab Triangelnprojektet där hotell Sheraton»Kommunalrådet Yngvesson fick veta att Peab aldrig byggt i Malmö tidigare. På frågan om de hade någon offert blev svaret att bröderna byggde på förtroende.» ingick. Dessutom blev Peab allt mer involverad på Kockumsområdet. Saabfabriken Malmö på 1980-talet var hopp och förtvivlan. Beklädnadsindustrin hade gått i graven. Regementet försvann. När regeringen 1987 beslutade att lägga ner den civila produktionen på Kockums såg det nattsvart ut. Arbetslösheten var den högsta i landet. En ljuspunkt var Saabs nya bilfabrik som skulle sysselsätta personer på Kockumsområdet. Tidsplanen var tuff. Mindre än två år efter byggstart skulle fabriken vara i bruk. Tillsammans med BPA fick Peab entreprenaden som var värd 900 miljoner kronor. Inte illa för ett företag som året innan, 1986, omsatt 663 miljoner kronor! Fabriken blev klar en månad i förväg och entreprenörerna tog hem en extra bonus. Men jublet fastnade i vrångstrupen. Samtidigt som den första bilen rullade ut fattades beslutet om att lägga ner fabriken. Kranenprojektet Varje lördagsmorgon höll landshövding Bertil Göranssons M90-grupp krismöte på residenset. M stod för Malmöhus län, 90 var en framtidsvision om årtiondet som stod för dörren. I februari 1986 gav regeringen M90- gruppen i uppdrag att utreda industri- och regionalpolitiska åtgärder i Malmö. Näringslivet visade inget större intresse för att utveckla Kockumsområdet. Inte förrän det dåvarande länsrådet Lennart Linder- Aronson fick ett möte med Erik Paulsson. Bröderna Paulsson hade viss erfarenhet genom utvecklingsbolaget Landskrona finans. Nu ville man göra en liknande konstruktion i Malmö. 8 PEABJOURNALEN 3/2009

9 Peab Sverige Peab Världen Peab Sverige Peab Sverige 1989 Peabs omsättning är nu 2,5 miljarder. Tillsammans med staten startar Peab Utvecklings AB Ankaret i Blekinge. Christer Pettersson frias för mordet på Olof Palme. Världen Arméstyrkor öppnar eld mot demonstranter på Himmelska fridens torg. Berlinmuren faller Peab blir huvudägare till Wihlborg & Son Sverige Färjan Scandinavian Star eldhärjas, 159 personer omkommer. Kalla kriget avslutas. Överenskommelse om tysk återförening. Många stater i forna östblocket förklarar sig självständiga. Nelson Mandela friges efter 28 år i fångenskap Peab slås samman med Hallström & Nisses AB och blir därmed rikstäckande inom bygg och anläggning. Världen Kuwaitkriget. Sovjetunionen upplöses. Självständighetssträvanden leder till krig i f d Jugoslavien. Carola vinner Eurovisionsschlagerfestivalen. Borgerlig regeringsperiod inleds Koncernen ändrar namn till Tre Byggare. Tunneln i Hallandsåsen börjar byggas Hösten 1986 bildades Utvecklings AB Kranen med Lennart Linder-Aronson som ordförande. Staten hade gått in med 60 miljoner kronor mot att näringslivet satsade 1,5 gånger pengarna. Peab blev näst största delägare med 20 miljoner kronor. Ett drygt år senare tog bolaget över det gamla Kockumsområdet. Bristfällig infrastruktur Förhoppningen var att nya företag skulle knoppas av från Kockums verksamhet, men det blev färre än väntat. Paulssons visste också sedan Landskronatiden att lycksökarna var många. Bolagets uppdrag var att skapa sysselsättning, inte att göra av med pengar. Dessutom saknades vägar och avlopp. En ny stadsplan behövde tas fram och det tog sin tid. Den som ser det gamla Kockumsområdet i dag behöver inte övertygas om att det var rätt satsning. Det krävdes bara att några stora spelare kom på plats. För Dockanområdet var det Sigma och Telia. På andra sidan Västra hamnen gjorde Bo01 och Turning Torso sitt till. Knutpunkten i Helsingborg Våren 1988 inledde Peab arbetet med Nya Knutpunkten i Helsingborg. En underjordisk station med en terminalbyggnad till färjorna skulle byggas. I projektet ingick även kontorshus, hotell och parkeringsplats. Helsingborgs kommun gick in med 150 av de kostnadsberäknade miljonerna. Resten skulle ett byggkonsortium med Riksbyggen, JM, NPL Conata och Peab stå för mot att de fick fastigheterna. Förutom att trafiken skulle flyta på som vanligt under byggtiden var det underjordiska»den som ser det gamla Kockumsområdet i dag behöver inte övertygas om att det var rätt satsning. Det krävdes bara att några stora spelare kom på plats.«arbetet en utmaning. Tunneln och stationen ligger åtta meter under grundvattenytan stycken tolv meter långa dragstänger borrades in och göts fast i berget för att allt inte skulle lyfta när grundvattnet återtog sin normala nivå. Krisen är ett faktum Så tog det glada 80-talet ut sin rätt. Inflationen galopperade och kostnaderna rusade upp till en miljard. När NPL Conata gick i konkurs höjdes röster för att göra detsamma med Knutpunkten. Peab vägrade. Tillsammans med kommunstyrelsen i Helsingborg konstruerades en lösning som innebar att stadshuset såldes till JM mot att kommunen hyrde in sig på Knutpunkten. Peab fick hotellet och det kontorshus som ännu inte var uthyrt. Riksbyggen fick stora terminalen. Det var ingen lysande affär för Peab, men hedern var räddad. Fastighetsaffär i media Samtidigt stod Peab inför ett allt större problem omsatte koncernen 168 miljoner kronor var siffran 15 gånger så stor 2,5 miljarder. Expansionen berodde inte bara på flera och stora prestigeentreprenader. Peab hade också genomfört en lång rad företagsköp. I början på 1990 återkom Bo Håkansson med frågan om Peab ville köpa Wihlborgs fastighetsbolag. Köpet gick igenom och Peab blev huvudägare med 41 procent av kapitalet och 82 procent av rösterna. Peabs fastigheter såldes till Wihlborgs. När hösten kom föll priserna på fastigheter. Byggkonjunkturen avmattades drastiskt. I media skrevs det om att Peab gjort ett klipp genom att sälja sina fastigheter dyrt till Wihlborgs. Granskningen skulle senare visa att Peab klarade sig utan anmärkningar. Tre Byggare Mot slutet av 1991 gick Peab in i förhandlingar om Hallström & Nisses, ett börsnoterat byggföretag med säte i Sundsvall. Med sina anställda och omsättning på tre miljarder skulle Peab nu täcka nya delar av landet. När Avenakoncernen med Kullenbergs och maskinföretaget Lambertsson gick i konkurs klippte Peab till än en gång. Genom samgåendet med Kullenbergs etablerade man sig i Göteborg och Peab bytte nu namn till Tre Byggare. Samtidigt var fastighets- och byggbranschen som ett fritt fall i pik. Och värre skulle det bli. Den svarta hösten 1992 steg räntorna med över 500 procent. Fortsättning i nästa nummer. PEABJOURNALEN 3/2009 9

10 Byggnadsverk Om två år ska ett nytt hotell med 300 rum invigas i Kista i nordvästra Stockholm. Det första spadtaget togs i augusti och förhoppningen är att hotellet, som kallas Victoria Tower, ska invigas 24 månader senare. Den glittrande T-formade byggnaden, som ritats av Wingårdh Arkitektkontor och byggs av Peab, är minst sagt något utöver det vanliga. Med sina 120 meter blir hotellet en av Sveriges högsta byggnader. Text: Johan Bergquist Glit lan 10 PEABJOURNALEN 3/2009

11 Scanpix Arthur Buchardt.»Victoria Tower blir ett av Sveriges mest spännande hus, en symbolbyggnad för hela Stockholm.«trande hotell nytt dmärke i Stockholm Victoria Tower blir ett av Sveriges mest spännande hus, en symbolbyggnad för hela Stockholm, säger beställaren Arthur Buchardt. Victoria Tower ska rymma 300 rum, som fördelas på 21 våningsplan varav de tio översta våningarna blir kontor. Byggnaden, som byggs ihop med Kistamässan, kommer att bestå av två delar, ett hotell med 300 rum och en enhet med restaurang, kontor och konferensverksamhet. Med sina 120 meter kommer hotellet att bli lite högre än nuvarande Kista Science Tower och därmed en av de högsta och mest utmärkande byggnaderna i Stockholmsområdet. Men det mest utmärkande är nog ändå fasaden som täcks av åtta olika typer av triangelformade fönster som glänser och gnistrar när solen ligger på. Enligt Gert Wingårdh, på Wingårdh Arkitektkontor, som tillsammans med kollegan Karolina Keyzer är uppdragsansvarig arkitekt, är inspirationsskällan den mikrofon Charlotte Perrelli hade när hon sjöng Hero i Melodifestivalen. Arkitekterna har velat skapa en känsla av att byggnaden är en helgjuten form där man inte kan se var våningarna börjar och slutar. Tanken är att byggnaden ska skifta i karaktär, beroende på hur starkt solljuset är och varifrån det kommer. Arthur Buchardt har tidigare samarbetat med Wingårdh Arkitektkontor, bland annat på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Han har gjort sig känd som en byggare av spektakulära hotell. Mitt jobb är att skapa något du har lust att bo i. Det ska ha en egen stil, både när det gäller interiör och arkitektur, som gör att kunden gärna besöker det. Peab är personliga Normalt brukar arbetet med att få nya projekt vara en ganska utdragen process, men i det här fallet gick det svindlande snabbt. Arthur Buchardt hade tidigare anlitat ett annat byggföretag när han byggde Clarion Hotel Sign. De hade inte riktigt den rätta inställningen till projektet i Kista och jag hade goda erfarenheter av Peab från Göteborg, berättar han. Arthur Buchardt kom i kontakt med Peab när han skulle bygga om det gamla Posthuset i Göteborg till ett femstjärnigt hotell. När projektet i Kista blev aktuellt tog han därför kontakt med Peab i Stockholm och pratade med Ulf Nordell och Claes Rising. Vi fick frågan om vi kunde titta på det på en fredag och vi träffade Arthur redan tisdagen efter, berättar Ulf Nordell, arbetschef på Peab i Stockholm. Han ställde några frågor och dagen efter, då han var med på invigningen av Kistamässan, berättade han för alla att vi fått uppdraget. Sedan dess har ett omfattande projekteringsarbete pågått och i praktiken har nästan 15 olika förslag utarbetats innan det aktuella slutligen tog form. Jag tror att det blir ett lyckat äktenskap mellan mig, Ulf och Claes, menar Arthur Buchardt. Vi har en bra kemi, de är kunniga när det gäller byggprocesser och byggteknik och jag kan hotell. Vi respekterar varandra. Peab är ett jättestort företag, men det är också ett personligt företag. Det känns bra, för vi är trots allt också människor mitt i alltihop. För närvarande har Arthur Buchardt tre andra projekt på gång i Sverige. Det är Posthuset i Göteborg, Arenastaden i Stockholm och Hyllie i Malmö. Som det ser ut nu kommer Peab att bygga alla tre, säger han. Ingen höjdskräck Att det blir Kista som får härbärgera Stockholms nya stolthet är ingen slump. Området har snabbt gått från att vara ett gammalt industriområde till att bli en ny stadsdel, och byggaktiviteten är hög. Det är här det händer i Stockholm just nu, menar Ulf Nordell. Mässan har precis PEABJOURNALEN 3/

12 byggnadsverk»den som vill bilda sig en uppfattning om hur högt det är kan åka upp i utsiktstornet på Liseberg i Göteborg.«År 2011 slås portarna upp till Victoria Tower och Stockholm kan då ståta med en byggnad som, förutom att synas över hela staden, sannolikt även kommer att ge eko ute i världen. öppnat och vi har byggt en hel del här redan tidigare, framför allt åt Ericsson. En syn som även delas av Arthur Buchardt. Det finns en marknad för ett hotell i Kista, särskilt nu när mässan är på plats. Det är ett bra läge, med många stora företag och nära förbindelser med både Arlanda och centrum. Trots att byggnaden får ett väldigt annorlunda utseende, sitter det unika mest i fasaden. Huset i sig byggs med prefabricerade betongstommar och även glasfasaden kommer att skapas med hjälp av prefabricerade element. Att bygga ett så pass högt hus erbjuder givetvis vissa utmaningar. Den som vill bilda sig en uppfattning om hur högt det är kan åka upp i utsiktstornet på Liseberg i Göteborg som befinner sig på samma höjd över havet. Det är klart att man inte får ha höjdskräck om man ska jobba här, säger Ulf Nordell. Men erfarenheterna från bland annat Turning Torso i Malmö visar att det sällan är ett problem för de som är med hela vägen upp. Däremot kan det bli besvärande för de som kommer till efterhand. Som mest kommer 100 personer att vara på plats samtidigt, och det ställer krav på logistiken. Ju högre upp de kommer, desto längre tid tar det att åka med bygghissarna. Därför kommer Peab att bygga toaletter och fikarum på de olika våningsplanen efterhand som huset växer. Annars hade personalen fått lägga större delen av sin arbetsdag på att åka hiss upp och ner, säger Ulf Nordell. Hög säkerhet viktigt Av samma anledning kommer alla materialleveranser och all städning att ske nattetid så att allt är klart på morgonen när hantverkarna anländer. En annan faktor som komplicerar bygget är en kraftledning som passerar precis intill. Den kommer att flyttas, men det sker inte förrän nästa sommar, berättar Ulf Nordell. Därför måste vi ta hänsyn till den under första halvan av byggtiden. Ett byggprojekt av den här digniteten kräver också att säkerheten är hög. Därför kommer hela området att plankas in och ett särskilt passersystem att installeras. Dessutom lägger Peab stor vikt vid att kontrollera alla underleverantörer. Det gäller även att undvika svartarbete, säger Ulf Nordell. Vi införde en rutin när vi byggde Skatteverkets kontor där vi löpande stämde av våra underleverantörers uppgifter mot skattemyndigheten. Den har vi fortsatt med sedan dess och använder givetvis även här. Just nu gräver Peab för fullt inför grundarbetena samtidigt som de väntar på det slutgiltiga bygglovet. De sista frågetecknen handlar bland annat om hur brandsäkerheten ska utformas, något som är extra känsligt i en byggnad med den här höjden. Men det handlar mer om mindre justeringar, och det är ingenting som rör byggnadens spektakulära utseende, menar Ulf Nordell. År 2011 slås portarna upp till Victoria Tower och Stockholm kan då ståta med en byggnad som, förutom att synas över hela staden, sannolikt även kommer att ge eko ute i världen. 12 PEABJOURNALEN 3/2009

13 samhällsbyggarna Helsingborg får snart ett nytt kriminalvårdshus. Det blir en viktig del i stadens norra entré. Stora krav när kriminalvården bygger nytt Text: Hans Ramel Ett nytt kriminalvårdshus byggs just nu av Peab intill det nya polishuset vid infarten till Helsingborg. Det nya huset byggs enligt omfattande säkerhetsföreskrifter och blir dessutom energisnålt och miljövänligt. Byggstarten var den 18 maj i år och projektet förväntas vara färdigt i januari Fastighetsägare och byggherre är Norrporten och kontraktssumman uppgår till 477 miljoner kronor. I folkmun kallas platsen för Cirkustomten, eftersom det var här som gästande cirkusar brukade slå upp sina tält. Nu ska här istället bli 120 häktesplatser och kontorsarbetsplatser för all kriminalvård i Helsingborg. Ett 90-tal nya jobb skapas i kommunen och personer kommer att få sin arbetsplats i huset. Värdig entré till staden Diskussionerna om lokaliseringen och utformningen av byggnaden var omfattande men så småningom kom Helsingborgs kommun, Kriminalvården och byggherren Norrporten överens om en lösning som utformats av Tengbom Michelsen. Den nya kriminalvårdsanläggningen beskrivs i detaljplanen som en pendang åt nya polishuset och Helsingborgs Dagblad och ett blickfång i entrén till Helsingborg. I de tidiga diskussionerna uttryckte en del kommunpolitiker farhågor över att den nya byggnaden skulle bli som en stor vägg mot infarten, men det nuvarande förslaget gör alla nöjda och sägs istället bidra till en värdig entré till staden. Omfattningen är ca kvadratmeter och byggnaden blir fem våningar hög. Källaren kommer att förbindas med polishuset via en kulvert och högst upp placeras en öppen rastgård. På de lägre delarna av huset blir det tak med vegetation. Hela fasaden glasas in och dess uttryck och upplevelse kommer därmed att ändras under dygnets timmar. Glasfasaden spelar en dubbel roll. Den har en uppenbar estetisk betydelse, men den bidrar också till att uppfylla en del av de många säkerhetsföreskrifterna som hänger ihop med ett häkte. Fasaden utformas nämligen på ett sådant sätt att det blir omöjligt för de intagna att se och kommunicera med människor utanför huset. Omfattande miljötänkande Utöver säkerhetsaspekterna och estetiken så genomsyrar ett omfattande miljötänk hela projektet, berättar Peabs arbetschef Anders Carlsson. För våra kunders bästa, vår långsiktiga förvaltning och för att vi skall kunna bidra till ett hållbart samhälle är det viktigt för oss att miljösäkra vår fastighet och minimera energiförbrukningen, säger Bengt Dahlberg ansvarig för projektet från Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Därför vill vi att våra samarbetspartners har en hög ambition att följa projektets miljöprogram som ställer krav på system och material både i tidiga skeden och i produktionsfasen. Ur energisynpunkt kommer byggnaden att minst uppfylla kraven för EU Kommissionens frivilligprogram Green Building, som syftar till att minska det grundläggande energibehovet för en byggnad med minst 25 procent i förhållande till gällande lagar och regler. För att klara de högt uppställda kraven på energianvändning har stort fokus lagts på utvärdering av olika försörjningssystem, systemval av installationer och utformning av byggnadsdelar. I samarbete med byggherren, arkitekten och övriga medprojektörer tas flera alternativ fram för varje lösning och utvärderas genom livscykelkostnadsberäkningar. Dessutom ska allt material som byggs in i huset vara miljöbedömt och godkänt av Byggvarubedömningen. Det är en organisation som bildats av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar med syftet att ta fram en gemensam standard för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med material som är bra för miljön och med den kontrolleras materialet till kriminalvårdshuset. Att hålla koll på allt material vi använder och se till så att det är miljögodkänt kräver en heltidstjänst bara det, berättar Anders Carlsson. Men slutresultatet blir ett hus som är vänligare både mot miljön och mot de människor som vistas i det. Detta är också viktigt för Norrportens varumärke som präglas av miljöhänsyn, hushållning av resurser samt begränsad klimatpåverkan, säger Bengt Dahlberg. PEABJOURNALEN 3/

14 peab Strategiska fördelar när Peab köper Annehem Fastigheter Ungt bolag med erfarenhet av stora projekt Point Hyllie omfattar i dagsläget drygt kvadratmeter yta uppdelad i fyra olika hus. Projektet är strategiskt beläget i den nya stadsdelen Hyllie i södra Malmö. Här finns närhet till kommunikationer i form av tåg, bil och flyg. Under sommaren blev det klart att Peab köper Annehem Fastigheter, ett företag som utvecklar projekt och fastigheter i Öresundsregionen. Bland bolagets pågående projekt finns bland annat det uppmärksammade Point Hyllie, som i anslutning till Citytunneln och station Hyllie, kommer att fungera som mittpunkt i den nya stadsdelen i Malmö. Det är ett mycket intressant bolag som har goda tillväxtmöjligheter i framtiden, menar Mats Leifland, ansvarig för IR, investeringar och strukturaffärer i Peab. Text: Johan Bergquist Under våren kontaktade huvudägarna i Annehem Fastigheter Peab för att diskutera olika möjligheter. En av dessa var att Peab skulle förvärva hela bolaget. Att de kontaktade oss var egentligen ganska naturligt, säger Mats Leifland. Peab ägde redan knappt sju procent av bolaget och vi var dessutom med och bildade det en gång i tiden. Peab gick ut med ett erbjudande till aktieägarna i Annehem om att de kunde byta sina aktier mot Peab-aktier. I slutet av juni hade Peab totalt 97,8 procent av rösterna och kapitalet, vilket innebär att resterande aktier kommer att tvångsinlösas. Därefter blir Annehem Fastigheter ett helägt dotterbolag till Peab. Peab är ett av de få bolag som återköper egna aktier på börsen och sedan faktiskt använder dem för nyförvärv, säger Mats Leifland. På det här viset får dessutom aktieägarna i Annehem även del i den vinst som genereras i framtiden. Fastigheterna kommer att säljas Annehem Fastigheter är ett ganska ungt företag som grundades så sent som Bolaget har dock hunnit med en hel del stora projekt. Bland annat har de utvecklat Victoria Park, ett livsstilsboende i Malmö 14 PEABJOURNALEN 3/2009

15 Point Hyllie kommer att kännetecknas av unik, spännande arkitektur med veckade fasader inspirerade av det nordiska ljuset. Det högsta huset blir 29 våningar och cirka 100 meter högt. Annehem blir ett helägt dotterbolag till Peab, säger Mats Leifland, ansvarig för IR, investeringar och strukturaffärer i Peab. som knoppades av som ett eget bolag De har även gjort en genomgripande satsning på Landskronas citykärna med nya butiker och bostäder som följd. Annehem har också utvecklat mindre nyetableringar, från bostads- och kontorslokaler till vårdfastigheter och dagcentraler i regionens kommuner. Bolaget består i dagsläget både av en projektutvecklingsdel och en fastighetsdel. Samtidigt har Peab sedan många år tydligt markerat att man är ett rent byggbolag och inte en fastighetsägare. Något som bland annat resulterade i att de för några år sedan delade ut sitt tidigare fastighetsinnehav till Peabs aktieägare i form av det börsnoterade bolaget Brinova. Enligt Mats Leifland förändrar inte förvärvet av Annehem detta, utan målsättningen är att de färdigförädlade fastigheterna på ett eller annat sätt ska avyttras på sikt. Men just nu ligger vårt fokus på projektutvecklingsdelen inom bolaget. Första spadtaget har redan tagits i Hyllie i Malmö, där Annehem uppför ett fastighetskomplex kallat Point Hyllie. Bra utgångspunkt i Malmös nya stadsdel Point Hyllie omfattar i dagsläget drygt kvadratmeter yta uppdelad i fyra olika hus. Projektet är strategiskt beläget mitt i hjärtat av den nya stadsdelen Hyllie i Malmö. Citytunnelstationen Hyllie finns i anslutning till fastigheten och på bara några minuter kan man från och med slutet av 2010 ta sig med tåg antingen till Malmö C, Köpenhamn eller till en av Europas största flygplatser, Kastrup. Dessutom ligger motortrafiklederna lättillgängliga inte långt från området. Point Hyllie kommer att kännetecknas av en unik, spännande arkitektur med veckade fasader inspirerad av det nordiska ljuset. Det högsta huset blir 29 våningar och cirka 100 meter högt. Mellan de två högsta husen byggs ett atrium med ljusinsläpp som rymmer butikslokaler i två plan. Annehem har även fått en hel del andra intressanta markanvisningar i Hyllieområdet som ännu inte är projekterade. Det pågår en process kring vad som ska göras med markanvisningarna och vilka fastigheter som ska byggas. När och vad som slutligen byggs beror till stor del på hur marknadsförutsättningarna kommer att se ut. Peab har idag en projektutvecklingsdel inom varje division, så sannolikt kommer Annehem i framtiden att ingå under denna i Division Syd. Annehem är ett mycket intressant bolag med ett antal spännande framtida byggprojekt, säger Mats Leifland. PEABJOURNALEN 3/

16 Annika Sörenstam utsågs till PGA Nationals första hedersmedlem. Annika var liksom många andra klart imponerad av anläggningen. Hon var mycket intresserad av att komma tillbaka och spela efter det att hon blivit mamma, och arbetet med att förmå Internationella Olympiska Kommittén att göra golf till en olympisk gren, är avklarat. Invigningen av PGA National gjordes i två steg. Den mer officiella ceremonin var när Annika Sörenstam, som gick i väntans tider vid invigningen, klippte det blågula bandet. Mats Paulsson och TV-profilen Jesper Aspegren (hcp 4,6) tjänstgjorde som bandhållare. foto: Bertil Hagberg Banan 16 PEABJOURNALEN 3/2009 På grund av ett förskräckligt busväder med regn och stormvindar, fick den mer golfrelaterade invigningen ändras i sista stund. Tanken var ursprungligen att Annika Sörenstam skulle spela några hål runt klubbhuset, men vädret hindrade det. Istället riggades i all hast en utslagsplats inne i klubbhusets matsal. Panoramafönsterdörrarna öppnades och med en järnsexa slog Annika iväg bollen spikrakt ca 150 meter ut på en närliggande green.

17 PGA of Sweden National Resort som bara har allt Den 12 juni slog Annika Sörenstam invigningsslaget för den storslagna, av Peab byggda, golfbanan PGA of Sweden National vid samhället Bara, strax utanför Malmö. Därmed öppnades officiellt de första 18-hålen av det som är tänkt att bli norra Europas främsta golfanläggning. Banan som nu öppnades är en linksbana, under 2010 blir den andra 18-hålsbanan, Lakes Course, klar. Golfbanorna är designade av Kyle Phillips, en av världens mest efterfrågade banarkitekter, och uppförda utan kompromisser med detaljerna. Philips har här format banor med en klassisk, tidlös känsla och som smälter väl in i det vackra skånska landskapet. Den omsorgsfulla anläggningen och väl tilltagna dräneringen gör att banorna håller för spel oavsett väder, från tidig vår till sen höst. I anslutning till golfbanorna har ett ståtligt klubbhus i rött tegel uppförts, med bland annat restaurang, konferenslokaler och boende. Sen vi öppnade för spel den 15 maj har vi haft många besökare, och glädjande många är danskar. Det är en behaglig känsla att ha en anläggning, som man vet överträffar deras förväntningar, berättar golfprofilen Ove Sellberg, VD på anläggningen. Inte bara banan utan även klubbhuset, boendet, miljön och servicen får mycket beröm av besökarna. Läs mer: Det kom ett mejl till Mats Paulsson. PEABJOURNALEN 3/

18 Samarbete grunden i satsning på infrastruktur De närmaste åren väntas andelen infrastrukturprojekt öka kraftigt. För att klara efterfrågan samarbetar Peab över både region- och divisionsgränserna. Det har vi gjort under många år redan, säger Tore Nilsson, chef för Division Anläggning. Det skapar en stor flexibilitet eftersom vi snabbt kan anpassa oss efter efterfrågan. Även om bostadsbyggandet i Sverige förväntas minska den närmaste tiden, kommer marknaden för både mindre och större infrastrukturprojekt att öka. Det beror Tore Nilsson bland annat på regeringens närtidssatsning, vilken innebär att de skjuter till 7,6 miljarder kronor extra för att tidigarelägga ett antal väg- och järnvägsprojekt. Tillsammans med tidigare beslutade medel innebär det en satsning på sammanlagt 10 miljarder kronor fram till och med Parallellt med detta har riksdagen även tagit beslut om regeringens infrastrukturproposition. Den innebär bland annat att 481 miljarder kronor satsas på drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar fram till och med Dessutom satsas 217 miljarder kronor på att utveckla transportsystemet. När antalet infrastrukturprojekt ökar, ställer det samtidigt stora krav på att kunna omfördela och kraftsamla resurserna inom Division Anläggning. För Peab är detta dock inget bekymmer eftersom de sedan länge har ett väl utvecklat samarbete inom divisionen. Flexibla lösningar Vi har idag en stark anläggningsdivision i Peab, säger Tore Nilsson. Sedan snart tio år har vi i varje region inom divisionen även en stark infrastrukturenhet som är specialist på vägar, järnvägar och broar. Peabs samarbetsprojekt längs Botniabanan 2004 fick Peab (Region Anläggning Nord och Region Anläggning Väst) uppdraget med en 7 km lång järnvägsterrass söder om Örnsköldsvik av Botniabanan AB. Detta skulle visa sig vara startskottet för en lång rad järnvägsjobb längs Botniabanan, samtliga generalentreprenader: Järnvägsterrass och broar i Bjällsta Kornsjöområdet, mars 2004 feb 2006 Terrass Gammherrgårdsberget Önskatorp, jan 2005 juni 2006 Terrass Öre älv Ängerån, feb 2006 dec 2007 Terrass Ängerån Hörnefors, sep 2006 nov 2007 Godsbangården Umeå, markarbeten för nytt terminalområde, (Banverket) Terrass Åhedån - Norrmjöleån, Bro Åhedån, okt 2006 nov 2008 Järnvägsterrass Norrmjöleån Stöcke, mars 2007 dec 2008 Järnvägsterrass Stöcke Degernäs, aug 2007 nov 2009 Fakta Botniabanan: 19 mil järnväg, 143 broar och 25 km tunnel, från Ångermanälven norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. Byggstart augusti Botniabanan beräknas vara färdig för trafik i augusti Peabs projekt E45, Nol - Älvängen E22: 4 km järnväg E21: 4 km motorväg Övrigt: 4 km lokalväg, 8 st broar, 1 påldäck. Ca m 3 berg + ca m 3 jord, meter K/C pelare Start Feb Klart sommaren Entreprenad Generalentreprenad. Beställare BanaVäg i Väst. Konsortium av två arbetschefsgrupper i Region Anläggning Väst samt en i Region Anläggning Syd. Fakta: Utbyggnaden av E45 och dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan ger utrymme för mer pendeltrafik, fler snabbtåg och ökade godsmängder. Restiden med tåg 18 PEABJOURNALEN 3/2009

19 infrastruktur mellan Göteborg och Trollhättan beräknas bli minuter. Godsmängderna på järnvägen kan fördubblas samtidigt som trafiksäkerheten och framkomligheten på E45 förbättras avsevärt. På sträckan finns såväl besvärliga markförhållanden, känslig natur och förorenad mark som stora trafikmängder och trånga passager mellan berg och älv. Peabs dubbelspårsutbyggnad Mjölby-Motala Region Anläggning Väst och Region Anläggning Mellersta utför en dubbelspårsutbyggnad av järnvägen mellan Mjölby och Motala. Sträckan är fördelad på fyra entreprenader som Peab har och startade i april 2008 och kommer att pågå till Entreprenaderna innefattar nybyggnad av banvall och nytt spår intill det befintliga på 22 km samt arbeten inne på två bangårdar i Skänninge och Fågelsta. I uppdraget ingår sex nya broar, vara två lanserades in under järnvägen under sommaren 2009 och en byggs över järnvägen. Under 4 veckor sommaren 2008 då det var totalavstängning på tågtrafiken byggdes ett m 2 stort tätskikt under järnvägen över en grundvattentäkt på en sträcka på ca en km. Under sommaren 2008 utfördes också ett komplicerat brobyte över Motala ström, där den gamla bron lyftes av och en ny stålbro i fem fack lyftes på plats. I somras byggdes en helt ny bankropp på tre km av sträckan samt nya broar kom på plats. Peabs projekt motorväg Falun-Borlänge Projekt motorväg Byggtid Konsortium mellan Region Anläggning Nord och Region Anläggning Väst Dessa enheter blir naturligtvis dragloken i kommande infrastruktursatsning. Men förutom dessa enheter finns det även andra resurser som kan tas i anspråk i och med att efterfrågan minskar inom andra områden. Division Anläggning är naturligtvis också drabbad av lågkonjunkturen och finanskrisen, menar Tore Nilsson. Vi är stora leverantörer till kommunerna, industrin och till bostadssektorn i landet. Dessa delar av vår verksamhet har idag en krympande marknad, och från denna sektor lotsar vi personal till infrastrukturenheterna. Flera faktorer för framgång Infrastrukturprojekten skiljer sig dock från andra typer av anläggningsprojekt. Ofta är det stora projekt som kräver resurser från flera olika delar av Peab. Därmed krävs det både att personalen är flexibel och att samarbetet över regiongränserna fungerar. Det finns redan många bra exempel på hur vi samarbetar inom projekten, berättar Tore Nilsson. Bland annat har vi använt den här arbetsmodellen i projekt som Botniabanan, motorvägen mellan Falun-Borlänge, riksväg 45 och ett järnvägsprojekt vid Motala. Men enligt Tore Nilsson finns det förutom internt samarbete en hel del andra faktorer som är avgörande för att skapa lyckade projekt. Att vi tidigt kan fatta beslut i ledningen om att vi ska gå in och satsa är naturligtvis mycket viktigt. Men även att vi har ett bra samarbete mellan våra enheter och givetvis att vi alltid har rätt kompetens för det vi producerar. Dessutom är det betydelsefullt att Peab har en egen teknikutveckling och egna enheter inom asfalt, grundläggning, ballast och fabriksbetong. Även i Norge satsar staten kraftigt på infrastruktur. För Peabs del gäller här samma modell som i Sverige, med kraftsamling genom samarbete. Vi kommer på samma vis som i Sverige att välja ut lämpliga projekt att satsa på, säger Tore Nilsson. Dock är vi inte så långt komna i Norge som i Sverige, även om vi är på god väg. Bland annat tog vi helt nyligen hem ett projekt på Kolsåsbanan i Oslo, som är första etappen på förbättring av spårvagnsförbindelserna i Oslo. PEABJOURNALEN 3/

20 marknad Sex tallrikar, en platt-tv och en lägenhet, tack! De som var ute och shoppade i Nordstan i centrala Göteborg i början av mars blev nog lite förvånade. För i en av gångarna låg plötsligt en lägenhet på 35 kvadrat, möblerad och klar. Och de som blev sugna på att flytta in kunde köpa den också, fast då i det nya området Porslinsfabriken vid Backaplan en liten bit norrut. Vi såg det som ett utmärkt tillfälle att stärka Peabs varumärke som bostadsbyggare, säger Mikael Larsson, försäljningsansvarig på Peab Bostad region väst. Text: Johan Bergquist Varje dag passerar drygt personer genom shoppingcentret Nordstan, ett stenkast från Göteborgs centralstation. Med andra ord är det en bra plats för den som vill träffa mycket folk. Vilket var skälet till att Peab Bostad valde att testa ett nytt sätt att sälja bostäder just här. Vi pratar alltid om att vi vill träffa så mycket människor som möjligt när vi ska presentera våra bostadsprojekt, säger Mikael Larsson. Ju fler vi kan möta som befinner sig i bostadsbytartankar, desto bättre. Så när tanken på att genomföra ett bostadsevent för att sälja lägenheter i det nya bostadsområdet Porslinsfabriken tog form, var det logiskt att det skulle ske just här. En bra plats att både sälja bostäder och att stärka Peabs varumärke som bostadsbyggare. Porslinsfabriken är nämligen ett bostadsprojekt som Peab bygger just i närheten av Nordstan, vid Backaplan, precis norr om Göta älv i Göteborg. Projektet, som består av en etapp med 133 bostadsrätter och en etapp med 320 hyresrätter, ligger dessutom intill bryggor och promenadstråk vid Kvillebäcken och Kvilleån. Det centrala läget, vid foten av Götaälvsbron och bara en hållplats från Nordstan, innebär dock närhet till en trafikerad väg. Men det kommer inte att märkas så mycket i lägenheterna eftersom husen är byggda så att alla sovrum, uteplatser och balkonger vetter in mot de lugna innergårdarna. Lägenhetsmodell i full skala För att väcka uppmärksamhet byggde Peab Bostad upp en etta på 35 kvadratmeter i naturlig storlek. Men för att göra det lättare att överblicka den, valde de att låta ytterväggarna vara 1,2 meter höga. Vi har lärt oss att potentiella köpare ofta har svårt att tänka sig hur lägenheten ser ut bara genom att titta på en planritning, berättar Mikael Larsson. Genom att visualisera lägenheten blir det mycket lättare för dem att föreställa Syskonen Sandra och Christoffer köpte var sin lägenhet efter ett besök i köpcentret Nordstan. sig hur deras blivande hem kan se ut. Lägenheten var komplett med både badrum och kök, även om toaletten var fejkad och köket bara en attrapp. Men det var äkta parkett på golvet och den var fullt möblerad, säger Mikael Larsson. Förutom lägenheten fanns det även sex stationer med ståbord som vart och ett representerade ett pågående bostadsprojekt i Göteborg. Därmed kunde besökarna gå runt och bilda sig en uppfattning om urvalet. Samtidigt var det Porslinsfabriken som var i fokus. Det området ligger väldigt centralt, inte långt från Nordstan. Därmed var sannolik- 20 PEABJOURNALEN 3/2009

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Företagsallén 2 Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Österåker Storlek 1 rum / 17 m² Område Åkers Runö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Brf Runö Park har varit ett hotell som byggts om till fräscha bostadsrätter.

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org RYDEBÄCK HELSINGBORG 2 1 3 ETAPP 2 4 5 14 13 15 12 11 6 7 8 9 10 MALMÖ Källa: openstreetmap.org 16 VÄLKOMMEN TILL RYDEBÄCK Välkommen till lugnet i Rydebäck, här bor du i idyllen men ändå med närhet till

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag 23 januari 2009 Titel: Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL.

ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. ETT NYTT KAPITEL I HELSINGBORGS HISTORIA NU BYGGER VI KVARTERET METROPOL. Kvarteret Metropol och Filmstaden Helsingborg med ingång i väster som vetter mot Järnvägsgatan och Öresund. Som hyresgäst får du

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 4 2011 Miljönären fick ett jätteuppdrag + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering Färgtrycket Information från

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Aktivt ljus i ett passivt hus. Rörelse- och närvarovakter

Aktivt ljus i ett passivt hus. Rörelse- och närvarovakter Aktivt ljus i ett passivt hus Rörelse- och närvarovakter Världens första tennishall i passivhusteknik Det var med pompa och ståt som den invigdes hösten 2012. Landshövdingen var där och slog den första

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13 Sven Erik Granli Peab Anläggning AB Storrotliden Fredrika Graninge, -26 och vindstilla 2 Innehåll Kort om Peab Våra resurser inom vindkraft Utmaningar Referensprojekt

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 31 DECEMBER 2014

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 31 DECEMBER 2014 DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 31 DECEMBER London 30 januari 2015 1 VD HÅR ORDET Försäljningen av fastigheten i Kilburn framskrider som planerat. Den översta våningen (the penthouse) i The South Block presenterades

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Stöten är till salu!

Stöten är till salu! Stöten är till salu! Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSNÖBYN RANCHEN Investera i Stöten bo mitt i pisten! Pistbyn Fjällbyn Projekterad golfbana Ranchen Yrsnöbyn

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK!

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! RYDEBÄCK II HELSINGBORG 2 1 3 4 5 6 13 7 12 8 11 10 9 MALMÖ Källa: openstreetmap.org VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Välkommen

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer