GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni."

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 3 september 2009 foto: Bertil Hagberg GoLFDRÖMMEN Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni. sid. 16 BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU Det är gyllene tider att bygga nytt för att möta bostadsbristen. sid. 4 ovanlig lägenhetsaffär i göteborg De köpte sina lägenheter på en shoppingtur. sid. 20 PASSIVHUS FÖR MILJÖAKTIVA Intresset för energisnåla passivhus växer, nu i Östra Tjuvsundsberget. sid. 26

2 2 innehåll Gyllene tider för byggande av hyresrätter...4 Sverige måste möta behovet av fler bostäder med lägre boendekostnader. Peab i nyckelroll för att förnya talet blev händelserikt för såväl Sverige som Peab. Victoria Tower ska glittra i Stockholm...10 Peabs personlighet finns i Stockholms blivande symbolbyggnad. Kriminalvård på Cirkustomten...13 Säkerheten är viktig i ett nytt häkte, men det finns fler krav. Strategiskt i södra Malmö...14 En stadsdel tar form i södra Malmö och genom förvärvet av Annehem är Peab med i det spännande framtidsprojektet. Banan som bara har allt...16 I samhället Bara, strax utanför Malmö, finns nu en golfbana i världsklass. Infrastrukturprojekten ökar I sommar har Peab varit delaktiga i flera stora projekt och fler står på tur. Ett nytt sätt att köpa lägenhet...20 Syskonen köpte lägenheter efter tips från morfar. Men först ville de se hur den ännu inte byggda lägenheten skulle se ut. Fångar vinden i Vänern...22 Sveriges största sjö har snart även en vindpark. Barents Reunion i Haparanda...24 Det blev en intensiv träff för representanter från näringsliv, utbildning och kultur. Intresset för passivhus ökar...26 Köparna vill ha energieffektiva hus med miljötänk. Husen i Östra Tjuvsundsberget klarar kraven. Friskare personal...28 Peabs satsning på förebyggande arbete ger resultat. Motiverad personal...31 Lean-metoder ökar engagemang och förståelse. Gröna hus mer än en fasad...32 Det finns olika miljöklassningar för byggnader och Peab vet vilka. I VARJE NUMMER Analys av Anders Haskel...30 Notiser...30 Profilen...34 Delårsrapport Skrönikan av Gösta Sjöström...36 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR CORPORATE COMMUNICATION, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 3/2009

3 ledare Stabilt, men också ovisst 20 Vi har nu redovisat Peabs siffror för det första halvåret 2009 och det finns mycket vi har anledning att glädja oss åt. Vår orderstock har ökat med 10 procent under året, vilket är bättre än väntat. Vi vet dessutom att det finns ett stort behov av bygginvesteringar runt om i landet. Det finns en besvärande bostadsbrist i de flesta av landets kommuner och efterfrågan på boende finns i alla ålderssegment, från studentbostäder till seniorboende. Trots detta och trots att räntan för närvarande är rekordlåg, bedöms läget vara osäkert. Svårigheterna med finansiering av byggprojekt ställer fortfarande till problem för många. Tilltron till konjunkturens utveckling är i högsta grad varierande. Jag förstår att många beslutsfattare känner en viss vånda. Oavsett konjunkturläget, ska vi på Peab fortsätta att utföra vårt jobb på ett proffsigt och förtroendeingivande sätt. Vi ska bevara den kostnadsmedvetenhet, som är helt avgörande för vår lönsamhet och vi ska hålla våra goda kundrelationer vid liv. På så vis kan vi påverka vår egen konjunktursituation. När finanskrisen slog till med våldsam kraft under hösten 2008, drog en varselvåg över den industrialiserade världen. Även den svenska byggbranschen och därmed Peab drabbades av denna och ett tag i höstas såg vi med förfäran hur marknaden krympte. Vi kände att vi var tvingade att anpassa kostymen till verkligheten omkring oss, och då var varsel och uppsägningar ett nödvändigt ont. Att varsla och säga upp personal är något av det mest smärtsamma som finns. Dessvärre går det ibland inte att undvika och vi vet av erfarenhet att det många gånger är svårt att ta tillbaka personal som en gång lämnat oss, när konjunkturen svänger. Som läget utvecklat sig under våren och sommaren, har vi inte behövt säga upp alla vi varslat, utan istället återkallat varsel, vilket är oerhört glädjande. Vår bedömning är för närvarande att situationen inte blev så allvarlig som vi ett tag befarade, när det gäller sysselsättningen. Vi blåser inte faran över, för vi har en höst kantad av ovisshet framför oss. Men vi strävar självfallet efter att i alla lägen behålla vår duktiga personal. Vad vi dock inte kan undvika är att leva med de regionala skillnader som finns. Det gäller i goda tider såväl som i mindre goda. När ett projekt är färdigt och överlämnat, kan det ibland vara svårt att hitta nytt jobb på samma ort. Därför är det önskvärt om ökad rörlighet under en begränsad period kan vara lösningen. Mats Paulsson, VD Peab Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka 000 anställda och en omsättning överstigande 35 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN 3/2009 3

4 samhällsbyggarna Byggandet av hyresrätter måste öka Det är gyllene tider att bygga hyresrätter nu, säger kommunoch finansmarknadsminister Mats Odell. Han menar att det är viktigt att komma igång snabbt med byggandet för att möta den stora bostadsbrist som finns i många av landets kommuner. Statliga garantier till bankerna för kreditgivning även under byggtiden kommer att underlätta för byggandet av hyresbostäder. Text: Martin Neander Enligt Boverkets statistik i juni 2009 var det 124 kommuner eller cirka 42 procent som hade brist på bostäder i förhållande till efterfrågan. Drygt 70 av de kommuner som har ett allmännyttigt bostadsföretag uppgav att det inte fanns några lediga lägenheter. De flesta av de kommunerna ligger i eller nära någon av storstadsregionerna, men det var även andra typer av kommuner som angav att det inte finns några lägenheter över. Det har varit en stadig minskning de senaste sex åren av kommuner som har bedömt att man har överskott på bostäder, även om det under 2009 har börjat vända. Sverige har under flera decennier byggt hälften så många bostäder per invånare jämfört med våra nordiska grannländer, säger Mats Odell. Till det kommer att vi har en stor kull av dem som är födda i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet och som nu vill ha en egen bostad. Det kommer att behövas fler och mindre hyresrätter med jämförelsevis lägre boendekostnader än vad fallet är många gånger i dag. Därför är det en stor utmaning att möta det behovet. foto: Pernilla Hultén 4 PEABJOURNALEN 3/2009

5 Tre herrar med gemensamt budskap. Fr vänster: Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, Mats Paulsson, VD och koncernchef i Peab samt Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. PEABJOURNALEN 3/2009 5

6 vinjett Malmö är just en av de kommuner som måste hantera problemet med en stor bostadsbrist under de kommande åren. Ilmar Reepalu, ordförande i Malmö Stads kommunstyrelse, säger att antalet hyresbostäder har minskat under en längre tid fastän det har pågått nyproduktion. Det beror på en omfattande omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i Malmö. Samtidigt som den största folkökningen någonsin har skett Malmö ökade sin folkmängd med personer I dag har staden invånare och hälften är under 35 år. Vi vill att Peab och andra byggaktörer bygger nya hyresrätter i Malmö för att möta bostadskrisen, säger Ilmar Reepalu. Samtidigt behövs det förbättrade investeringsstöd till byggandet av både hyresrätter och studentbostäder. Det som vi som beslutar inom kommunerna bland annat kan göra är att anpassa detaljplanerna till hyresrättsbyggande, tillhandahålla mark och parkeringsytor. Ett led i den riktningen är enligt Ilmar Reepalu att Malmö Stad nu erbjuder rabatt på tomträtter. Vi ger 60 procents rabatt på tomträttsavgälden för fastighetsägarna av hyresrätter, men vi höjer till fullpris om det blir bostadsrätter. Det här gör att vi tror att intresset för bostadsrätter dämpas. Ilmar Reepalu påpekar också att det blir allt viktigare att bygga hyresrätter på ett rationellare och klimatsmartare sätt. Att bygga på plats är väldigt utsatt för väder och vind, säger han. Därför är det bäst att göra färdiga moduler med kök och badrum som byggs direkt i fabrik. Jesper Göransson, vice VD i Peab samt ekonomi- och finanschef, menar att det kommer att krävas sänkta produktionskostnader för bostadsproduktionen framöver. Lägre kostnader för att producera bostäder kommer att göra det möjligt att ha lägre hyror och därmed lättare att kunna få bostäderna uthyrda. Jesper Göransson, vice VD i Peab. BKN Statens bostadskreditnämnd BKN har regeringens uppdrag att fortlöpande redovisa utvecklingen på kredit- och kapitalmarknaderna för bostäder samt olika kundgruppers tillgång till kredit. BKN:s huvuduppdrag är att underlätta bostadsbyggandet genom att lämna statliga kreditgarantier. BKN:s kreditgaranti är en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- eller ombyggnad av bostäder. Garantin ger långivaren ett skydd mot kreditförluster och minskar behovet av topplån eller egen kapitalinsats för den som bygger bostäder. Kreditgarantier under byggtiden Från och med den 1 juli 2009 har BKN möjlighet att ställa ut kreditgarantier under byggtiden. När BKN och långivaren är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs. Garanti kan tecknas på valfritt belopp inom de ramar som finns. För att pressa kostnaderna för produktionen av bostäder använder vi oss av vårt byggkoncept PGS (Peab Gemensamt System), säger Jesper Göransson. Det är ett byggsystem som innebär ett mer standardiserat sätt att producera bostäder. Genom att bygga enligt ett modulsystem så går det att göra ett antal olika variationer på hyreslägenheter som ändå kan tillverkas till en rimlig peng. PGS är Peabs strå till stacken för att kunna minska de totala hyreskostnaderna. Han framhåller att om man inte börjar bygga hyresrätter nu så är risken stor att det längre fram uppstår en paniksituation som leder till hög inflation och dålig kvalitet på byggena. Om byggprojekten blir färdiga under de närmaste två åren så innebär det en kanongrej både för samhället och för de som ska äga fastigheterna samt de som ska bo i dem. Misslyckas man med detta så kan det bli svåra följder. Här har även bankerna ett samhällsansvar när det gäller att få igång kreditgivningen till byggprojekt regeringen har i stort sett gjort vad den kan för tillfället, även om det kan krävas ännu fler insatser från deras sida för att få igång hyresrättsbyggandet. Tillsammans med finansdepartementet och Mats Odell har Peab diskuterat möjligheterna att hjälpa bankerna att erbjuda krediter till byggandet av hyresrätter. Statens bostadskreditnämnd, BKN, har tidigare gett bankerna kreditförsäkringar för färdigproducerade fastigheter. Den stora stötestenen har varit garantierna för finansiering under själva byggtiden. Jag är glad för att regeringen har kunnat besluta om att BKN ska kunna ge garantier också under byggnadstiden från 1 juli i år, säger Mats Odell. BKN-garantin underlättar på ett avgörande sätt för bankerna att kunna ge lån till bostadsbyggande. Garantin gör att banken inte behöver kapitaltäckning för att ge de här lånen. Det är viktigt för kapitaltäckning är ju en av de trånga sektorerna för kreditgivning just nu. Mats Odell menar också det finns många starka stimulanser i ekonomin för nybyggande. Han nämner till exempel Riksbankens kontinuerliga sänkningar av styrräntan under de senaste åren. Även kommunerna är beredda att släppa till mark för lägre kostnader än under förra högkonjunkturen. Till det kommer att byggkostnaderna har sjunkit. Enligt Jesper Göransson är finansieringen av hyresrättsbostäder på lång sikt ofta en väldigt bra affär. Det gäller dock för bankerna att höja blicken och att komma ihåg att det är en låg risk att finansiera hyresrätter som byggs på platser där det är lätt att hyra ut. Det här har bankerna alltid vetat om men de problem de har haft sedan den finansiella krisen slog till har gjort att de har blivit extra försiktiga. Förhoppningsvis kan den nya BKNgarantin nu hjälpa till att öka utlåningen till bostadsbyggandet, säger han. 6 PEABJOURNALEN 3/2009

7 vinjett Peabs historia, del 3 Kriser som vändes till framgång Text: Lena Breitner Peab byggde om fd Tullkammaren till Malmö Börshus. Det blev starten för bolagets satsning i rikets tredje stad. På 1980-talet gav sig Peab bokstavligt talat ut på djupt vatten. Svåra grundvattenförhållanden var utmaningen när landets tredje största stad erövrades. Tullkammaren i Malmö gav mersmak på underjorden, men samtidigt tornade hotfulla moln upp sig. Den stora lånecirkusen skulle snart få ett bistert slut. PEABJOURNALEN 3/2009 7

8 Peab Peab Sverige Peab Olof Palme mördas Peab köper Ingvar Carlsson blir Wihlborgsbyggen AB statsminister. Världen Michail Gorbatjov blir generalsekreterare i Sovjetunionen och inleder sin reformpolitik perestrojka Peab blir huvudman för Utvecklings AB Kranen, som ska utveckla Kockumsområdet i Malmö Boforsaffären. Världen Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl Peab köper Diös Södra Bygg AB, som byter namn till Peab Entreprenad Väst AB Sverige Spiondömde Stig Bergling rymmer till Sovjetunionen, justitieminister Sten Wickbom tvingas avgå. Sverige 1988 Tjejvasan införs Tycker inte du att vi ska bygga ett börshus i Malmö? Frågan ställdes i början på 80-talet till dåtidens starke man i Malmö, kommunalrådet Nils Yngvesson. Dåvarande skattekonsulten Bo Håkansson och den före detta landslagskulstötaren Bengt Bendéus, som drev bolaget Bendex, hade redan sett ut sitt objekt. Den gamla Tullkammaren, eller Börshuset i folkmun, som stod tom mittemot centralstationen. Låt oss göra Tullkammaren till ett aktiebolag! löd förslaget. Kommunen lovade att gå in med en andel om Håkansson och Bendéus samlade in resten av pengarna. Bröderna Paulsson kontaktades. Okända i Malmö Visst kunde bröderna Paulsson tänka sig att satsa lite pengar i det nya Börshuset, men främst ville de ha entreprenaden. Därför sökte de upp Nils Yngvesson, som knappt hört talas om Förslövsbröderna tidigare. Yngvesson fick veta att Peab aldrig byggt i Malmö tidigare. På frågan om de hade någon offert blev svaret att bröderna byggde på förtroende. Peab fick jobbet, efter att ha skakat fram en offert. Jag kan bara lova er en sak och det är att om ni inte sköter det här som ni lovat så ska jag se till att det här är det sista ni gör i Malmö, lär Nils Yngvesson ha sagt. Peabs största skylt Börshuset blev en utmaning som hette duga. Byggnaden var kulturskyddad, dessutom låg kanalerna nära och sättningsriskerna var uppenbara. Uppfinningsrikedomen var det dock inte fel på. Skanskas kontor låg vid den här tiden inte så långt från Börshuset. Vem som kom på idén att göra Malmös dittills största byggskylt och sätta den så att folket på Skanskakontoret inte kunde undvika att se den, förtäljer inte historien. I mars 1986 invigdes Börshuset helt enligt tidtabell. Projekt Börshuset blev inte någon lysande ekonomisk affär för Peab. Men det blev betydligt mera varumärkesbyggande än husbyggande och det gav Peab ett stabilt fotfäste i Malmö. Wihlborgsbyggen Under arbetet med Börshuset köpte Bo Håkansson familjeägda Wihlborgs i Malmö. Han ville ha fastigheterna och tyckte att Peab kunde ta över byggrörelsen med 200 anställda. Priset var överkomligt, men så blödde företaget också med fem-sex miljoner per år. Affären blev klar i mars 1985 och Wihlborgsbyggen bytte namn till Peab Entreprenad Malmö AB. På bara ett par år vändes förlustsiffrorna till vinst. Jobb fanns det gott om i Malmö. Tillsammans med BPA fick Peab Triangelnprojektet där hotell Sheraton»Kommunalrådet Yngvesson fick veta att Peab aldrig byggt i Malmö tidigare. På frågan om de hade någon offert blev svaret att bröderna byggde på förtroende.» ingick. Dessutom blev Peab allt mer involverad på Kockumsområdet. Saabfabriken Malmö på 1980-talet var hopp och förtvivlan. Beklädnadsindustrin hade gått i graven. Regementet försvann. När regeringen 1987 beslutade att lägga ner den civila produktionen på Kockums såg det nattsvart ut. Arbetslösheten var den högsta i landet. En ljuspunkt var Saabs nya bilfabrik som skulle sysselsätta personer på Kockumsområdet. Tidsplanen var tuff. Mindre än två år efter byggstart skulle fabriken vara i bruk. Tillsammans med BPA fick Peab entreprenaden som var värd 900 miljoner kronor. Inte illa för ett företag som året innan, 1986, omsatt 663 miljoner kronor! Fabriken blev klar en månad i förväg och entreprenörerna tog hem en extra bonus. Men jublet fastnade i vrångstrupen. Samtidigt som den första bilen rullade ut fattades beslutet om att lägga ner fabriken. Kranenprojektet Varje lördagsmorgon höll landshövding Bertil Göranssons M90-grupp krismöte på residenset. M stod för Malmöhus län, 90 var en framtidsvision om årtiondet som stod för dörren. I februari 1986 gav regeringen M90- gruppen i uppdrag att utreda industri- och regionalpolitiska åtgärder i Malmö. Näringslivet visade inget större intresse för att utveckla Kockumsområdet. Inte förrän det dåvarande länsrådet Lennart Linder- Aronson fick ett möte med Erik Paulsson. Bröderna Paulsson hade viss erfarenhet genom utvecklingsbolaget Landskrona finans. Nu ville man göra en liknande konstruktion i Malmö. 8 PEABJOURNALEN 3/2009

9 Peab Sverige Peab Världen Peab Sverige Peab Sverige 1989 Peabs omsättning är nu 2,5 miljarder. Tillsammans med staten startar Peab Utvecklings AB Ankaret i Blekinge. Christer Pettersson frias för mordet på Olof Palme. Världen Arméstyrkor öppnar eld mot demonstranter på Himmelska fridens torg. Berlinmuren faller Peab blir huvudägare till Wihlborg & Son Sverige Färjan Scandinavian Star eldhärjas, 159 personer omkommer. Kalla kriget avslutas. Överenskommelse om tysk återförening. Många stater i forna östblocket förklarar sig självständiga. Nelson Mandela friges efter 28 år i fångenskap Peab slås samman med Hallström & Nisses AB och blir därmed rikstäckande inom bygg och anläggning. Världen Kuwaitkriget. Sovjetunionen upplöses. Självständighetssträvanden leder till krig i f d Jugoslavien. Carola vinner Eurovisionsschlagerfestivalen. Borgerlig regeringsperiod inleds Koncernen ändrar namn till Tre Byggare. Tunneln i Hallandsåsen börjar byggas Hösten 1986 bildades Utvecklings AB Kranen med Lennart Linder-Aronson som ordförande. Staten hade gått in med 60 miljoner kronor mot att näringslivet satsade 1,5 gånger pengarna. Peab blev näst största delägare med 20 miljoner kronor. Ett drygt år senare tog bolaget över det gamla Kockumsområdet. Bristfällig infrastruktur Förhoppningen var att nya företag skulle knoppas av från Kockums verksamhet, men det blev färre än väntat. Paulssons visste också sedan Landskronatiden att lycksökarna var många. Bolagets uppdrag var att skapa sysselsättning, inte att göra av med pengar. Dessutom saknades vägar och avlopp. En ny stadsplan behövde tas fram och det tog sin tid. Den som ser det gamla Kockumsområdet i dag behöver inte övertygas om att det var rätt satsning. Det krävdes bara att några stora spelare kom på plats. För Dockanområdet var det Sigma och Telia. På andra sidan Västra hamnen gjorde Bo01 och Turning Torso sitt till. Knutpunkten i Helsingborg Våren 1988 inledde Peab arbetet med Nya Knutpunkten i Helsingborg. En underjordisk station med en terminalbyggnad till färjorna skulle byggas. I projektet ingick även kontorshus, hotell och parkeringsplats. Helsingborgs kommun gick in med 150 av de kostnadsberäknade miljonerna. Resten skulle ett byggkonsortium med Riksbyggen, JM, NPL Conata och Peab stå för mot att de fick fastigheterna. Förutom att trafiken skulle flyta på som vanligt under byggtiden var det underjordiska»den som ser det gamla Kockumsområdet i dag behöver inte övertygas om att det var rätt satsning. Det krävdes bara att några stora spelare kom på plats.«arbetet en utmaning. Tunneln och stationen ligger åtta meter under grundvattenytan stycken tolv meter långa dragstänger borrades in och göts fast i berget för att allt inte skulle lyfta när grundvattnet återtog sin normala nivå. Krisen är ett faktum Så tog det glada 80-talet ut sin rätt. Inflationen galopperade och kostnaderna rusade upp till en miljard. När NPL Conata gick i konkurs höjdes röster för att göra detsamma med Knutpunkten. Peab vägrade. Tillsammans med kommunstyrelsen i Helsingborg konstruerades en lösning som innebar att stadshuset såldes till JM mot att kommunen hyrde in sig på Knutpunkten. Peab fick hotellet och det kontorshus som ännu inte var uthyrt. Riksbyggen fick stora terminalen. Det var ingen lysande affär för Peab, men hedern var räddad. Fastighetsaffär i media Samtidigt stod Peab inför ett allt större problem omsatte koncernen 168 miljoner kronor var siffran 15 gånger så stor 2,5 miljarder. Expansionen berodde inte bara på flera och stora prestigeentreprenader. Peab hade också genomfört en lång rad företagsköp. I början på 1990 återkom Bo Håkansson med frågan om Peab ville köpa Wihlborgs fastighetsbolag. Köpet gick igenom och Peab blev huvudägare med 41 procent av kapitalet och 82 procent av rösterna. Peabs fastigheter såldes till Wihlborgs. När hösten kom föll priserna på fastigheter. Byggkonjunkturen avmattades drastiskt. I media skrevs det om att Peab gjort ett klipp genom att sälja sina fastigheter dyrt till Wihlborgs. Granskningen skulle senare visa att Peab klarade sig utan anmärkningar. Tre Byggare Mot slutet av 1991 gick Peab in i förhandlingar om Hallström & Nisses, ett börsnoterat byggföretag med säte i Sundsvall. Med sina anställda och omsättning på tre miljarder skulle Peab nu täcka nya delar av landet. När Avenakoncernen med Kullenbergs och maskinföretaget Lambertsson gick i konkurs klippte Peab till än en gång. Genom samgåendet med Kullenbergs etablerade man sig i Göteborg och Peab bytte nu namn till Tre Byggare. Samtidigt var fastighets- och byggbranschen som ett fritt fall i pik. Och värre skulle det bli. Den svarta hösten 1992 steg räntorna med över 500 procent. Fortsättning i nästa nummer. PEABJOURNALEN 3/2009 9

10 Byggnadsverk Om två år ska ett nytt hotell med 300 rum invigas i Kista i nordvästra Stockholm. Det första spadtaget togs i augusti och förhoppningen är att hotellet, som kallas Victoria Tower, ska invigas 24 månader senare. Den glittrande T-formade byggnaden, som ritats av Wingårdh Arkitektkontor och byggs av Peab, är minst sagt något utöver det vanliga. Med sina 120 meter blir hotellet en av Sveriges högsta byggnader. Text: Johan Bergquist Glit lan 10 PEABJOURNALEN 3/2009

11 Scanpix Arthur Buchardt.»Victoria Tower blir ett av Sveriges mest spännande hus, en symbolbyggnad för hela Stockholm.«trande hotell nytt dmärke i Stockholm Victoria Tower blir ett av Sveriges mest spännande hus, en symbolbyggnad för hela Stockholm, säger beställaren Arthur Buchardt. Victoria Tower ska rymma 300 rum, som fördelas på 21 våningsplan varav de tio översta våningarna blir kontor. Byggnaden, som byggs ihop med Kistamässan, kommer att bestå av två delar, ett hotell med 300 rum och en enhet med restaurang, kontor och konferensverksamhet. Med sina 120 meter kommer hotellet att bli lite högre än nuvarande Kista Science Tower och därmed en av de högsta och mest utmärkande byggnaderna i Stockholmsområdet. Men det mest utmärkande är nog ändå fasaden som täcks av åtta olika typer av triangelformade fönster som glänser och gnistrar när solen ligger på. Enligt Gert Wingårdh, på Wingårdh Arkitektkontor, som tillsammans med kollegan Karolina Keyzer är uppdragsansvarig arkitekt, är inspirationsskällan den mikrofon Charlotte Perrelli hade när hon sjöng Hero i Melodifestivalen. Arkitekterna har velat skapa en känsla av att byggnaden är en helgjuten form där man inte kan se var våningarna börjar och slutar. Tanken är att byggnaden ska skifta i karaktär, beroende på hur starkt solljuset är och varifrån det kommer. Arthur Buchardt har tidigare samarbetat med Wingårdh Arkitektkontor, bland annat på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Han har gjort sig känd som en byggare av spektakulära hotell. Mitt jobb är att skapa något du har lust att bo i. Det ska ha en egen stil, både när det gäller interiör och arkitektur, som gör att kunden gärna besöker det. Peab är personliga Normalt brukar arbetet med att få nya projekt vara en ganska utdragen process, men i det här fallet gick det svindlande snabbt. Arthur Buchardt hade tidigare anlitat ett annat byggföretag när han byggde Clarion Hotel Sign. De hade inte riktigt den rätta inställningen till projektet i Kista och jag hade goda erfarenheter av Peab från Göteborg, berättar han. Arthur Buchardt kom i kontakt med Peab när han skulle bygga om det gamla Posthuset i Göteborg till ett femstjärnigt hotell. När projektet i Kista blev aktuellt tog han därför kontakt med Peab i Stockholm och pratade med Ulf Nordell och Claes Rising. Vi fick frågan om vi kunde titta på det på en fredag och vi träffade Arthur redan tisdagen efter, berättar Ulf Nordell, arbetschef på Peab i Stockholm. Han ställde några frågor och dagen efter, då han var med på invigningen av Kistamässan, berättade han för alla att vi fått uppdraget. Sedan dess har ett omfattande projekteringsarbete pågått och i praktiken har nästan 15 olika förslag utarbetats innan det aktuella slutligen tog form. Jag tror att det blir ett lyckat äktenskap mellan mig, Ulf och Claes, menar Arthur Buchardt. Vi har en bra kemi, de är kunniga när det gäller byggprocesser och byggteknik och jag kan hotell. Vi respekterar varandra. Peab är ett jättestort företag, men det är också ett personligt företag. Det känns bra, för vi är trots allt också människor mitt i alltihop. För närvarande har Arthur Buchardt tre andra projekt på gång i Sverige. Det är Posthuset i Göteborg, Arenastaden i Stockholm och Hyllie i Malmö. Som det ser ut nu kommer Peab att bygga alla tre, säger han. Ingen höjdskräck Att det blir Kista som får härbärgera Stockholms nya stolthet är ingen slump. Området har snabbt gått från att vara ett gammalt industriområde till att bli en ny stadsdel, och byggaktiviteten är hög. Det är här det händer i Stockholm just nu, menar Ulf Nordell. Mässan har precis PEABJOURNALEN 3/

12 byggnadsverk»den som vill bilda sig en uppfattning om hur högt det är kan åka upp i utsiktstornet på Liseberg i Göteborg.«År 2011 slås portarna upp till Victoria Tower och Stockholm kan då ståta med en byggnad som, förutom att synas över hela staden, sannolikt även kommer att ge eko ute i världen. öppnat och vi har byggt en hel del här redan tidigare, framför allt åt Ericsson. En syn som även delas av Arthur Buchardt. Det finns en marknad för ett hotell i Kista, särskilt nu när mässan är på plats. Det är ett bra läge, med många stora företag och nära förbindelser med både Arlanda och centrum. Trots att byggnaden får ett väldigt annorlunda utseende, sitter det unika mest i fasaden. Huset i sig byggs med prefabricerade betongstommar och även glasfasaden kommer att skapas med hjälp av prefabricerade element. Att bygga ett så pass högt hus erbjuder givetvis vissa utmaningar. Den som vill bilda sig en uppfattning om hur högt det är kan åka upp i utsiktstornet på Liseberg i Göteborg som befinner sig på samma höjd över havet. Det är klart att man inte får ha höjdskräck om man ska jobba här, säger Ulf Nordell. Men erfarenheterna från bland annat Turning Torso i Malmö visar att det sällan är ett problem för de som är med hela vägen upp. Däremot kan det bli besvärande för de som kommer till efterhand. Som mest kommer 100 personer att vara på plats samtidigt, och det ställer krav på logistiken. Ju högre upp de kommer, desto längre tid tar det att åka med bygghissarna. Därför kommer Peab att bygga toaletter och fikarum på de olika våningsplanen efterhand som huset växer. Annars hade personalen fått lägga större delen av sin arbetsdag på att åka hiss upp och ner, säger Ulf Nordell. Hög säkerhet viktigt Av samma anledning kommer alla materialleveranser och all städning att ske nattetid så att allt är klart på morgonen när hantverkarna anländer. En annan faktor som komplicerar bygget är en kraftledning som passerar precis intill. Den kommer att flyttas, men det sker inte förrän nästa sommar, berättar Ulf Nordell. Därför måste vi ta hänsyn till den under första halvan av byggtiden. Ett byggprojekt av den här digniteten kräver också att säkerheten är hög. Därför kommer hela området att plankas in och ett särskilt passersystem att installeras. Dessutom lägger Peab stor vikt vid att kontrollera alla underleverantörer. Det gäller även att undvika svartarbete, säger Ulf Nordell. Vi införde en rutin när vi byggde Skatteverkets kontor där vi löpande stämde av våra underleverantörers uppgifter mot skattemyndigheten. Den har vi fortsatt med sedan dess och använder givetvis även här. Just nu gräver Peab för fullt inför grundarbetena samtidigt som de väntar på det slutgiltiga bygglovet. De sista frågetecknen handlar bland annat om hur brandsäkerheten ska utformas, något som är extra känsligt i en byggnad med den här höjden. Men det handlar mer om mindre justeringar, och det är ingenting som rör byggnadens spektakulära utseende, menar Ulf Nordell. År 2011 slås portarna upp till Victoria Tower och Stockholm kan då ståta med en byggnad som, förutom att synas över hela staden, sannolikt även kommer att ge eko ute i världen. 12 PEABJOURNALEN 3/2009

13 samhällsbyggarna Helsingborg får snart ett nytt kriminalvårdshus. Det blir en viktig del i stadens norra entré. Stora krav när kriminalvården bygger nytt Text: Hans Ramel Ett nytt kriminalvårdshus byggs just nu av Peab intill det nya polishuset vid infarten till Helsingborg. Det nya huset byggs enligt omfattande säkerhetsföreskrifter och blir dessutom energisnålt och miljövänligt. Byggstarten var den 18 maj i år och projektet förväntas vara färdigt i januari Fastighetsägare och byggherre är Norrporten och kontraktssumman uppgår till 477 miljoner kronor. I folkmun kallas platsen för Cirkustomten, eftersom det var här som gästande cirkusar brukade slå upp sina tält. Nu ska här istället bli 120 häktesplatser och kontorsarbetsplatser för all kriminalvård i Helsingborg. Ett 90-tal nya jobb skapas i kommunen och personer kommer att få sin arbetsplats i huset. Värdig entré till staden Diskussionerna om lokaliseringen och utformningen av byggnaden var omfattande men så småningom kom Helsingborgs kommun, Kriminalvården och byggherren Norrporten överens om en lösning som utformats av Tengbom Michelsen. Den nya kriminalvårdsanläggningen beskrivs i detaljplanen som en pendang åt nya polishuset och Helsingborgs Dagblad och ett blickfång i entrén till Helsingborg. I de tidiga diskussionerna uttryckte en del kommunpolitiker farhågor över att den nya byggnaden skulle bli som en stor vägg mot infarten, men det nuvarande förslaget gör alla nöjda och sägs istället bidra till en värdig entré till staden. Omfattningen är ca kvadratmeter och byggnaden blir fem våningar hög. Källaren kommer att förbindas med polishuset via en kulvert och högst upp placeras en öppen rastgård. På de lägre delarna av huset blir det tak med vegetation. Hela fasaden glasas in och dess uttryck och upplevelse kommer därmed att ändras under dygnets timmar. Glasfasaden spelar en dubbel roll. Den har en uppenbar estetisk betydelse, men den bidrar också till att uppfylla en del av de många säkerhetsföreskrifterna som hänger ihop med ett häkte. Fasaden utformas nämligen på ett sådant sätt att det blir omöjligt för de intagna att se och kommunicera med människor utanför huset. Omfattande miljötänkande Utöver säkerhetsaspekterna och estetiken så genomsyrar ett omfattande miljötänk hela projektet, berättar Peabs arbetschef Anders Carlsson. För våra kunders bästa, vår långsiktiga förvaltning och för att vi skall kunna bidra till ett hållbart samhälle är det viktigt för oss att miljösäkra vår fastighet och minimera energiförbrukningen, säger Bengt Dahlberg ansvarig för projektet från Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Därför vill vi att våra samarbetspartners har en hög ambition att följa projektets miljöprogram som ställer krav på system och material både i tidiga skeden och i produktionsfasen. Ur energisynpunkt kommer byggnaden att minst uppfylla kraven för EU Kommissionens frivilligprogram Green Building, som syftar till att minska det grundläggande energibehovet för en byggnad med minst 25 procent i förhållande till gällande lagar och regler. För att klara de högt uppställda kraven på energianvändning har stort fokus lagts på utvärdering av olika försörjningssystem, systemval av installationer och utformning av byggnadsdelar. I samarbete med byggherren, arkitekten och övriga medprojektörer tas flera alternativ fram för varje lösning och utvärderas genom livscykelkostnadsberäkningar. Dessutom ska allt material som byggs in i huset vara miljöbedömt och godkänt av Byggvarubedömningen. Det är en organisation som bildats av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar med syftet att ta fram en gemensam standard för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med material som är bra för miljön och med den kontrolleras materialet till kriminalvårdshuset. Att hålla koll på allt material vi använder och se till så att det är miljögodkänt kräver en heltidstjänst bara det, berättar Anders Carlsson. Men slutresultatet blir ett hus som är vänligare både mot miljön och mot de människor som vistas i det. Detta är också viktigt för Norrportens varumärke som präglas av miljöhänsyn, hushållning av resurser samt begränsad klimatpåverkan, säger Bengt Dahlberg. PEABJOURNALEN 3/

14 peab Strategiska fördelar när Peab köper Annehem Fastigheter Ungt bolag med erfarenhet av stora projekt Point Hyllie omfattar i dagsläget drygt kvadratmeter yta uppdelad i fyra olika hus. Projektet är strategiskt beläget i den nya stadsdelen Hyllie i södra Malmö. Här finns närhet till kommunikationer i form av tåg, bil och flyg. Under sommaren blev det klart att Peab köper Annehem Fastigheter, ett företag som utvecklar projekt och fastigheter i Öresundsregionen. Bland bolagets pågående projekt finns bland annat det uppmärksammade Point Hyllie, som i anslutning till Citytunneln och station Hyllie, kommer att fungera som mittpunkt i den nya stadsdelen i Malmö. Det är ett mycket intressant bolag som har goda tillväxtmöjligheter i framtiden, menar Mats Leifland, ansvarig för IR, investeringar och strukturaffärer i Peab. Text: Johan Bergquist Under våren kontaktade huvudägarna i Annehem Fastigheter Peab för att diskutera olika möjligheter. En av dessa var att Peab skulle förvärva hela bolaget. Att de kontaktade oss var egentligen ganska naturligt, säger Mats Leifland. Peab ägde redan knappt sju procent av bolaget och vi var dessutom med och bildade det en gång i tiden. Peab gick ut med ett erbjudande till aktieägarna i Annehem om att de kunde byta sina aktier mot Peab-aktier. I slutet av juni hade Peab totalt 97,8 procent av rösterna och kapitalet, vilket innebär att resterande aktier kommer att tvångsinlösas. Därefter blir Annehem Fastigheter ett helägt dotterbolag till Peab. Peab är ett av de få bolag som återköper egna aktier på börsen och sedan faktiskt använder dem för nyförvärv, säger Mats Leifland. På det här viset får dessutom aktieägarna i Annehem även del i den vinst som genereras i framtiden. Fastigheterna kommer att säljas Annehem Fastigheter är ett ganska ungt företag som grundades så sent som Bolaget har dock hunnit med en hel del stora projekt. Bland annat har de utvecklat Victoria Park, ett livsstilsboende i Malmö 14 PEABJOURNALEN 3/2009

15 Point Hyllie kommer att kännetecknas av unik, spännande arkitektur med veckade fasader inspirerade av det nordiska ljuset. Det högsta huset blir 29 våningar och cirka 100 meter högt. Annehem blir ett helägt dotterbolag till Peab, säger Mats Leifland, ansvarig för IR, investeringar och strukturaffärer i Peab. som knoppades av som ett eget bolag De har även gjort en genomgripande satsning på Landskronas citykärna med nya butiker och bostäder som följd. Annehem har också utvecklat mindre nyetableringar, från bostads- och kontorslokaler till vårdfastigheter och dagcentraler i regionens kommuner. Bolaget består i dagsläget både av en projektutvecklingsdel och en fastighetsdel. Samtidigt har Peab sedan många år tydligt markerat att man är ett rent byggbolag och inte en fastighetsägare. Något som bland annat resulterade i att de för några år sedan delade ut sitt tidigare fastighetsinnehav till Peabs aktieägare i form av det börsnoterade bolaget Brinova. Enligt Mats Leifland förändrar inte förvärvet av Annehem detta, utan målsättningen är att de färdigförädlade fastigheterna på ett eller annat sätt ska avyttras på sikt. Men just nu ligger vårt fokus på projektutvecklingsdelen inom bolaget. Första spadtaget har redan tagits i Hyllie i Malmö, där Annehem uppför ett fastighetskomplex kallat Point Hyllie. Bra utgångspunkt i Malmös nya stadsdel Point Hyllie omfattar i dagsläget drygt kvadratmeter yta uppdelad i fyra olika hus. Projektet är strategiskt beläget mitt i hjärtat av den nya stadsdelen Hyllie i Malmö. Citytunnelstationen Hyllie finns i anslutning till fastigheten och på bara några minuter kan man från och med slutet av 2010 ta sig med tåg antingen till Malmö C, Köpenhamn eller till en av Europas största flygplatser, Kastrup. Dessutom ligger motortrafiklederna lättillgängliga inte långt från området. Point Hyllie kommer att kännetecknas av en unik, spännande arkitektur med veckade fasader inspirerad av det nordiska ljuset. Det högsta huset blir 29 våningar och cirka 100 meter högt. Mellan de två högsta husen byggs ett atrium med ljusinsläpp som rymmer butikslokaler i två plan. Annehem har även fått en hel del andra intressanta markanvisningar i Hyllieområdet som ännu inte är projekterade. Det pågår en process kring vad som ska göras med markanvisningarna och vilka fastigheter som ska byggas. När och vad som slutligen byggs beror till stor del på hur marknadsförutsättningarna kommer att se ut. Peab har idag en projektutvecklingsdel inom varje division, så sannolikt kommer Annehem i framtiden att ingå under denna i Division Syd. Annehem är ett mycket intressant bolag med ett antal spännande framtida byggprojekt, säger Mats Leifland. PEABJOURNALEN 3/

16 Annika Sörenstam utsågs till PGA Nationals första hedersmedlem. Annika var liksom många andra klart imponerad av anläggningen. Hon var mycket intresserad av att komma tillbaka och spela efter det att hon blivit mamma, och arbetet med att förmå Internationella Olympiska Kommittén att göra golf till en olympisk gren, är avklarat. Invigningen av PGA National gjordes i två steg. Den mer officiella ceremonin var när Annika Sörenstam, som gick i väntans tider vid invigningen, klippte det blågula bandet. Mats Paulsson och TV-profilen Jesper Aspegren (hcp 4,6) tjänstgjorde som bandhållare. foto: Bertil Hagberg Banan 16 PEABJOURNALEN 3/2009 På grund av ett förskräckligt busväder med regn och stormvindar, fick den mer golfrelaterade invigningen ändras i sista stund. Tanken var ursprungligen att Annika Sörenstam skulle spela några hål runt klubbhuset, men vädret hindrade det. Istället riggades i all hast en utslagsplats inne i klubbhusets matsal. Panoramafönsterdörrarna öppnades och med en järnsexa slog Annika iväg bollen spikrakt ca 150 meter ut på en närliggande green.

17 PGA of Sweden National Resort som bara har allt Den 12 juni slog Annika Sörenstam invigningsslaget för den storslagna, av Peab byggda, golfbanan PGA of Sweden National vid samhället Bara, strax utanför Malmö. Därmed öppnades officiellt de första 18-hålen av det som är tänkt att bli norra Europas främsta golfanläggning. Banan som nu öppnades är en linksbana, under 2010 blir den andra 18-hålsbanan, Lakes Course, klar. Golfbanorna är designade av Kyle Phillips, en av världens mest efterfrågade banarkitekter, och uppförda utan kompromisser med detaljerna. Philips har här format banor med en klassisk, tidlös känsla och som smälter väl in i det vackra skånska landskapet. Den omsorgsfulla anläggningen och väl tilltagna dräneringen gör att banorna håller för spel oavsett väder, från tidig vår till sen höst. I anslutning till golfbanorna har ett ståtligt klubbhus i rött tegel uppförts, med bland annat restaurang, konferenslokaler och boende. Sen vi öppnade för spel den 15 maj har vi haft många besökare, och glädjande många är danskar. Det är en behaglig känsla att ha en anläggning, som man vet överträffar deras förväntningar, berättar golfprofilen Ove Sellberg, VD på anläggningen. Inte bara banan utan även klubbhuset, boendet, miljön och servicen får mycket beröm av besökarna. Läs mer: Det kom ett mejl till Mats Paulsson. PEABJOURNALEN 3/

18 Samarbete grunden i satsning på infrastruktur De närmaste åren väntas andelen infrastrukturprojekt öka kraftigt. För att klara efterfrågan samarbetar Peab över både region- och divisionsgränserna. Det har vi gjort under många år redan, säger Tore Nilsson, chef för Division Anläggning. Det skapar en stor flexibilitet eftersom vi snabbt kan anpassa oss efter efterfrågan. Även om bostadsbyggandet i Sverige förväntas minska den närmaste tiden, kommer marknaden för både mindre och större infrastrukturprojekt att öka. Det beror Tore Nilsson bland annat på regeringens närtidssatsning, vilken innebär att de skjuter till 7,6 miljarder kronor extra för att tidigarelägga ett antal väg- och järnvägsprojekt. Tillsammans med tidigare beslutade medel innebär det en satsning på sammanlagt 10 miljarder kronor fram till och med Parallellt med detta har riksdagen även tagit beslut om regeringens infrastrukturproposition. Den innebär bland annat att 481 miljarder kronor satsas på drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar fram till och med Dessutom satsas 217 miljarder kronor på att utveckla transportsystemet. När antalet infrastrukturprojekt ökar, ställer det samtidigt stora krav på att kunna omfördela och kraftsamla resurserna inom Division Anläggning. För Peab är detta dock inget bekymmer eftersom de sedan länge har ett väl utvecklat samarbete inom divisionen. Flexibla lösningar Vi har idag en stark anläggningsdivision i Peab, säger Tore Nilsson. Sedan snart tio år har vi i varje region inom divisionen även en stark infrastrukturenhet som är specialist på vägar, järnvägar och broar. Peabs samarbetsprojekt längs Botniabanan 2004 fick Peab (Region Anläggning Nord och Region Anläggning Väst) uppdraget med en 7 km lång järnvägsterrass söder om Örnsköldsvik av Botniabanan AB. Detta skulle visa sig vara startskottet för en lång rad järnvägsjobb längs Botniabanan, samtliga generalentreprenader: Järnvägsterrass och broar i Bjällsta Kornsjöområdet, mars 2004 feb 2006 Terrass Gammherrgårdsberget Önskatorp, jan 2005 juni 2006 Terrass Öre älv Ängerån, feb 2006 dec 2007 Terrass Ängerån Hörnefors, sep 2006 nov 2007 Godsbangården Umeå, markarbeten för nytt terminalområde, (Banverket) Terrass Åhedån - Norrmjöleån, Bro Åhedån, okt 2006 nov 2008 Järnvägsterrass Norrmjöleån Stöcke, mars 2007 dec 2008 Järnvägsterrass Stöcke Degernäs, aug 2007 nov 2009 Fakta Botniabanan: 19 mil järnväg, 143 broar och 25 km tunnel, från Ångermanälven norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. Byggstart augusti Botniabanan beräknas vara färdig för trafik i augusti Peabs projekt E45, Nol - Älvängen E22: 4 km järnväg E21: 4 km motorväg Övrigt: 4 km lokalväg, 8 st broar, 1 påldäck. Ca m 3 berg + ca m 3 jord, meter K/C pelare Start Feb Klart sommaren Entreprenad Generalentreprenad. Beställare BanaVäg i Väst. Konsortium av två arbetschefsgrupper i Region Anläggning Väst samt en i Region Anläggning Syd. Fakta: Utbyggnaden av E45 och dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan ger utrymme för mer pendeltrafik, fler snabbtåg och ökade godsmängder. Restiden med tåg 18 PEABJOURNALEN 3/2009

19 infrastruktur mellan Göteborg och Trollhättan beräknas bli minuter. Godsmängderna på järnvägen kan fördubblas samtidigt som trafiksäkerheten och framkomligheten på E45 förbättras avsevärt. På sträckan finns såväl besvärliga markförhållanden, känslig natur och förorenad mark som stora trafikmängder och trånga passager mellan berg och älv. Peabs dubbelspårsutbyggnad Mjölby-Motala Region Anläggning Väst och Region Anläggning Mellersta utför en dubbelspårsutbyggnad av järnvägen mellan Mjölby och Motala. Sträckan är fördelad på fyra entreprenader som Peab har och startade i april 2008 och kommer att pågå till Entreprenaderna innefattar nybyggnad av banvall och nytt spår intill det befintliga på 22 km samt arbeten inne på två bangårdar i Skänninge och Fågelsta. I uppdraget ingår sex nya broar, vara två lanserades in under järnvägen under sommaren 2009 och en byggs över järnvägen. Under 4 veckor sommaren 2008 då det var totalavstängning på tågtrafiken byggdes ett m 2 stort tätskikt under järnvägen över en grundvattentäkt på en sträcka på ca en km. Under sommaren 2008 utfördes också ett komplicerat brobyte över Motala ström, där den gamla bron lyftes av och en ny stålbro i fem fack lyftes på plats. I somras byggdes en helt ny bankropp på tre km av sträckan samt nya broar kom på plats. Peabs projekt motorväg Falun-Borlänge Projekt motorväg Byggtid Konsortium mellan Region Anläggning Nord och Region Anläggning Väst Dessa enheter blir naturligtvis dragloken i kommande infrastruktursatsning. Men förutom dessa enheter finns det även andra resurser som kan tas i anspråk i och med att efterfrågan minskar inom andra områden. Division Anläggning är naturligtvis också drabbad av lågkonjunkturen och finanskrisen, menar Tore Nilsson. Vi är stora leverantörer till kommunerna, industrin och till bostadssektorn i landet. Dessa delar av vår verksamhet har idag en krympande marknad, och från denna sektor lotsar vi personal till infrastrukturenheterna. Flera faktorer för framgång Infrastrukturprojekten skiljer sig dock från andra typer av anläggningsprojekt. Ofta är det stora projekt som kräver resurser från flera olika delar av Peab. Därmed krävs det både att personalen är flexibel och att samarbetet över regiongränserna fungerar. Det finns redan många bra exempel på hur vi samarbetar inom projekten, berättar Tore Nilsson. Bland annat har vi använt den här arbetsmodellen i projekt som Botniabanan, motorvägen mellan Falun-Borlänge, riksväg 45 och ett järnvägsprojekt vid Motala. Men enligt Tore Nilsson finns det förutom internt samarbete en hel del andra faktorer som är avgörande för att skapa lyckade projekt. Att vi tidigt kan fatta beslut i ledningen om att vi ska gå in och satsa är naturligtvis mycket viktigt. Men även att vi har ett bra samarbete mellan våra enheter och givetvis att vi alltid har rätt kompetens för det vi producerar. Dessutom är det betydelsefullt att Peab har en egen teknikutveckling och egna enheter inom asfalt, grundläggning, ballast och fabriksbetong. Även i Norge satsar staten kraftigt på infrastruktur. För Peabs del gäller här samma modell som i Sverige, med kraftsamling genom samarbete. Vi kommer på samma vis som i Sverige att välja ut lämpliga projekt att satsa på, säger Tore Nilsson. Dock är vi inte så långt komna i Norge som i Sverige, även om vi är på god väg. Bland annat tog vi helt nyligen hem ett projekt på Kolsåsbanan i Oslo, som är första etappen på förbättring av spårvagnsförbindelserna i Oslo. PEABJOURNALEN 3/

20 marknad Sex tallrikar, en platt-tv och en lägenhet, tack! De som var ute och shoppade i Nordstan i centrala Göteborg i början av mars blev nog lite förvånade. För i en av gångarna låg plötsligt en lägenhet på 35 kvadrat, möblerad och klar. Och de som blev sugna på att flytta in kunde köpa den också, fast då i det nya området Porslinsfabriken vid Backaplan en liten bit norrut. Vi såg det som ett utmärkt tillfälle att stärka Peabs varumärke som bostadsbyggare, säger Mikael Larsson, försäljningsansvarig på Peab Bostad region väst. Text: Johan Bergquist Varje dag passerar drygt personer genom shoppingcentret Nordstan, ett stenkast från Göteborgs centralstation. Med andra ord är det en bra plats för den som vill träffa mycket folk. Vilket var skälet till att Peab Bostad valde att testa ett nytt sätt att sälja bostäder just här. Vi pratar alltid om att vi vill träffa så mycket människor som möjligt när vi ska presentera våra bostadsprojekt, säger Mikael Larsson. Ju fler vi kan möta som befinner sig i bostadsbytartankar, desto bättre. Så när tanken på att genomföra ett bostadsevent för att sälja lägenheter i det nya bostadsområdet Porslinsfabriken tog form, var det logiskt att det skulle ske just här. En bra plats att både sälja bostäder och att stärka Peabs varumärke som bostadsbyggare. Porslinsfabriken är nämligen ett bostadsprojekt som Peab bygger just i närheten av Nordstan, vid Backaplan, precis norr om Göta älv i Göteborg. Projektet, som består av en etapp med 133 bostadsrätter och en etapp med 320 hyresrätter, ligger dessutom intill bryggor och promenadstråk vid Kvillebäcken och Kvilleån. Det centrala läget, vid foten av Götaälvsbron och bara en hållplats från Nordstan, innebär dock närhet till en trafikerad väg. Men det kommer inte att märkas så mycket i lägenheterna eftersom husen är byggda så att alla sovrum, uteplatser och balkonger vetter in mot de lugna innergårdarna. Lägenhetsmodell i full skala För att väcka uppmärksamhet byggde Peab Bostad upp en etta på 35 kvadratmeter i naturlig storlek. Men för att göra det lättare att överblicka den, valde de att låta ytterväggarna vara 1,2 meter höga. Vi har lärt oss att potentiella köpare ofta har svårt att tänka sig hur lägenheten ser ut bara genom att titta på en planritning, berättar Mikael Larsson. Genom att visualisera lägenheten blir det mycket lättare för dem att föreställa Syskonen Sandra och Christoffer köpte var sin lägenhet efter ett besök i köpcentret Nordstan. sig hur deras blivande hem kan se ut. Lägenheten var komplett med både badrum och kök, även om toaletten var fejkad och köket bara en attrapp. Men det var äkta parkett på golvet och den var fullt möblerad, säger Mikael Larsson. Förutom lägenheten fanns det även sex stationer med ståbord som vart och ett representerade ett pågående bostadsprojekt i Göteborg. Därmed kunde besökarna gå runt och bilda sig en uppfattning om urvalet. Samtidigt var det Porslinsfabriken som var i fokus. Det området ligger väldigt centralt, inte långt från Nordstan. Därmed var sannolik- 20 PEABJOURNALEN 3/2009

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2008 Ny kongresshall Stockholm får efterlängtad kongresshall sid 3 16 Konvertibler en succé Konvertibler till Peabs och Peab

Läs mer

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 2 JUNI 2010 UNG OCH LOVANDE Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O Logistikansvarig ser fördelar med trånga

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Tranebergsbron nyinvigd

Tranebergsbron nyinvigd PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 OKTOBER 2005 En ny stadsdel där Malmö möter havet Svartjobben måste stoppas Framtidens boende Tranebergsbron nyinvigd ledare Högkunjunktur

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Om ett år är det allvar. Då slår bristen på kunnig arbetskraft igenom i branschen. SAKER & TING. Rent hus i tvättstugan lönar sig SID 44

Om ett år är det allvar. Då slår bristen på kunnig arbetskraft igenom i branschen. SAKER & TING. Rent hus i tvättstugan lönar sig SID 44 MEDLEMS- OCH BRANSCHTIDNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARNA NR 11 DEC 2009 /JAN 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE KOMPETENS & REKRYTERING FJÄRRVÄRMEMONOPOLET SID 40 Tröttnade på eländet byter till bergvärme NYHETER

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR ANNONS Vår Nya Byggutveckling NR 4 AUGUSTI 2014 MED FOKUS PÅ ÖRESUNDSREGIONENS FRAMTID BOSTADSBRISTEN ÖKAR Det byggs för lite 4:e utgåvan! CHRISTER LARSSON Malmö investerar för framtiden Sven Landelius

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Viktiga händelser under 2009 3. VD har ordet 4. Marknad 6. Finansieringsmodell 10. Miljö 11. Affärsmodell 12. Projekt & fastigheter 15

Viktiga händelser under 2009 3. VD har ordet 4. Marknad 6. Finansieringsmodell 10. Miljö 11. Affärsmodell 12. Projekt & fastigheter 15 A L M E q u i t y a b å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Viktiga händelser under 2009 3 VD har ordet 4 Marknad 6 Finansieringsmodell 10 Miljö 11 Affärsmodell 12 Projekt & fastigheter 15

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö den hållbara staden Familjen Raboff bor i Västra Hamnen stadsdelen som blev startskottet för Malmös intensiva klimatarbete. Här har man planerat med

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer