Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2007"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2007 Göta älv ska svalka sjukhus. Sahlgrenska har valt fjärrkyla, en lösning som är klar till sommaren. Sidan 3 Vinstgivande energiavtal för fastigheter. Förvaltare och villaföreningar berättar. Sidan 8

2 Klimatdebatten blir allt mer aktiv. Precis som vi. Vintern har varit fylld av diskussioner om vårt klimat och hur vi behandlar vår planet, till exempel rapporten från FN och Al Gores miljöfilm En obekväm sanning. Viktig information att ta del av, men ännu viktigare är det att agera. Vi på Göteborg Energi arbetar aktivt med att ta fram och erbjuda energilösningar som kan ersätta fossila bränslen och minska växthuseffekten, till exempel vindkraft och biogas. Två miljögoda nyheter. Därför känns det extra roligt att i årets första nummer av Effekt & Miljö kunna berätta om två stora banbrytande samarbeten som vi nu inleder. Den första har redan varit en nyhet världen över. Volvo Lastvagnar har valt att göra anläggningen i Tuve till världens första koldioxidfria fordonsfabrik med Göteborg Energi som samarbetspartner och nu drar arbetet igång. Den andra stora nyheten är att vi fått förtroendet att leverera fjärrkyla till Sahlgrenska. Ett miljöklokt sätt att hålla inomhusklimatet behagligt utan att försämra utomhusklimatet. Samarbetet innebär att vi nu kan bygga ut fjärrkylanätet och kan erbjuda tjänsten till fler kunder. Sahlgrenska väljer miljöklok fjärrkyla. Vatten från Göta älv kommer att kyla Sahlgrenska när sjukhuset i sommar börjar använda sig av Göteborg Energis fjärrkyla. Vi ser både miljövinster och god ekonomi med den nya lösningen, säger Björn Wallander, fastighetschef på Västfastigheter, som bygger och förvaltar regionens egna lokaler. Modern sjukvård alstrar hög värme. En ständigt ökande mängd datorer, operations- och röntgenutrustningar och en effektivare användning av lokalerna kräver nedkylning. Västfastigheter stod inför ett vägskäl när det gamla kylsystemet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset började tjäna ut. Skulle de bygga ett nytt eget hus för kylmaskiner och ställverk eller hitta en alternativ väg? Vi valde till slut att gå ut på marknaden och be om offerter. Vi fick in ett antal anbud, vissa med traditionella lokala lösningar, säger Björn Wallander. Men Göteborg Energis förslag med fjärrkyla väckte ett omedelbart intresse. Fjärrkylan känns väldigt modern och den är ekonomiskt och miljömässigt överlägsen, säger Björn Wallander. Vårt beslut var egentligen enkelt. Det är roligt att få vara en pusselbit i denna positiva utveckling. Älvens kalla vatten ger skönt klimat. Lösningen från Göteborg Energi går ut på att kallt vatten hämtas från Göta älv för att skapa önskad temperatur i sjukhuset. Kunderna i Göteborg väljer smart service. Ett annat viktigt sätt att göra besparingar är att effektivisera användningen av energi, det vill säga rätt energi, i rätt mängd vid rätt tillfälle. Det är gynnsamt både för miljön och ekonomin. I detta nummer berättar några av våra kunder om sina erfarenheter. Kanske känner du igen dig och kan få några tips, vi hjälper dig gärna. Trevlig läsning Anders Dahl Marknadsdirektör 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 Björn Wallander, fastighetschef på Västfastigheter. Göteborg Energi genomför en expansion och nyetablering av ett storskaligt fjärrkylesystem i Göteborg. Det planerade storskaliga fjärrkylesystemets distribution kommer att knyta samman de i dag etablerade områdena till en gemensam huvudproduktionsanläggning, Rosenlundsverket, samt området Sahlgrenska universitets sjukhus och Medicinarberget. Vatten pumpas in i Rosenlundsverket och där kyls det vid behov med absorbtions- och turbinkylmaskiner. Vattnet som håller sex grader pumpas upp till Sahlgrenskas eget rörsystem via en meter lång tunnel och ett meter rörledningssystem i marken. Vi ser många fördelar i lösningen, säger Björn Wallander. Förutom att det är driftsäkert slapp vi att bygga ett nytt hus för kylanläggning och vi kan successivt öka vår kylanvändning utan nya investeringar. Det tillkommer också miljövinster genom att behovet av kemikalier som lösningsmedel, köldmedium och tillsatser mot legionellabakterier försvinner. I sjukhuset försvinner dessutom de stora kylanläggningarna och bullret från dessa. 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 Kylan leder till nybyggnation. Sommaren 2007 beräknas fjärrkylan till Sahlgrenska Universitetssjukhuset ha tagits i bruk. Just nu pågår konstruktionen av ledningsnätet som i bergtunnlar ska föra kylvattnet från Rosenlund till Sahlgrenska. En gammal oljepanna rivs ut och nya kylmaskiner installeras i Rosenlundsverket. Västfastigheter bygger för fullt på sitt interna kylnät på sjukhuset som ska ta vid där Göteborg Energis nät slutar. Samtidigt bygger vi också en ny vårdbyggnad bakom själva huvudbyggnaden, mot Botaniska trädgården, säger Björn Wallander. Det är ett bygge för en halv miljard kronor som bland annat ska ge 300 vårdplatser. Olika verksamheter ska flyttas dit från Sahlgrenskas låghusdel. Hela detta hus direktanpassas till den nya fjärrkylan, säger Björn Wallander. Fjärrkyla. i Göteborg Energi har idag två olika kylaprodukter, Färdig kyla och Fjärrkyla. Färdig kyla produceras i en anläggning hos kunden medan Fjärrkyla produceras i en av Göteborg Energis anläggningar och levereras i ett ledningssystem, precis som Fjärrvärme. För att producera Fjärrkyla används i huvudsak absorptionskylmaskiner som drivs med spillvärme från Rya, Renova, Preem och Shell. Anläggningen är mycket miljöeffektiv eftersom det finns ett överskott av spillvärme under sommaren då kylbehovet är som störst. Det pågår en omfattande utbyggnad av Fjärrkylenätet i Göteborg. Utbyggnaden beräknas vara klar Det befintliga tunnelsystemet som finns under Göteborg kommer att utnyttjas. Fakta om Sahlgrenska. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största sjukhus och innefattar länssjukvård med akutverksamhet, region- och rikssjukvård. Dessutom sysslar man här med forskning, utveckling och utbildning. Under ett normalt dygn händer följande: cirka patienter kommer på läkarbesök. cirka patienter är inlagda och får vård. 175 patienter genomgår en större operation. 25 barn kommer till världen. Cirka människor har Sahlgrenska som sin arbetsplats. 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 Chreismer Ericzon och Mikael Skiöld är på väg till en av Newsecs fastigheter i Biskopsgården. Effektiv energi ger trygghet samtidigt som den sparar miljö och pengar. Fastighetsförvaltare, bostadsrätts- och villaföreningar kan göra stora besparingar genom att se över sin energiförbrukning. Likadant är det med drift och underhåll av fastigheterna. Mycket komplex teknik gör det svårt att optimera kostnaderna på egen hand. Några av Göteborg Energis kunder berättar här hur de har fått hjälp utefter sina specifika behov. 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Klimatavtal leder till bättre service. Newsec, ett av Sveriges ledande förvaltningsbolag, har valt Klimatavtal med Göteborg Energi för cirka kvadratmeter i Biskopsgården. Enkelhet, ekonomisk stabilitet men framför allt trygghet för hyresgästerna och trygghet för personalen fällde avgörandet, säger Chreismer Ericzon, förvaltare på Newsec. Newsec Förvaltning AB sköter cirka lägenheter i Biskopsgården. Företaget har ett Klimatavtal för kvadratmeter på Sommarvädret och på Blidvädersgatan. Värme, vatten, el och sophantering är de stora utgifterna för en fastighet, säger Chreismer Ericzon. Att bara kunna spara in någon procent inom dessa områden innebär stora vinster. Under 2002 började vi diskutera hur vi skulle göra med energiförsörjningen till våra lägenheter. Vi stod inför valet att vidareutbilda vår personal till styr- och reglertekniker för att få full kompetens eller köpa in tjänsten för att koncentrera oss på annat. Det var en lång resa, vi vände och vred på frågan. Först efter två år undertecknades avtalet. Men nu vet vi att vi valde rätt väg. Äldre system är sårbara. En stor del av våra hus är byggda på 60-talet, säger Chreismer Ericzon. Det finns många gamla stammar kvar och gamla markförlagda rördragningar där det ofta uppstår fel, fel som kan vara mycket svåra att hitta. Det system vi hade tidigare var sårbart. Om vi till exempel läste av förbrukningen en gång i månaden och det dagen efter avläsningen blev en vattenläcka i systemet, så innebar det att det kunde ta en månad innan vi upptäckte det. Ofta märkte hyresgästen det före oss, när temperaturen i lägenheten sjönk. Vi fick ta emot många arga samtal. Säker förvaltning med snabba åtgärder. Med Klimatavtalet har vi nu fjärravläsning med larmfunktion. Larmet går innan vi blir nedringda av hyresgästerna, vilket sparar mycket kraft och energi för alla. Våra medarbetare kan snabbt vara på plats och på larmcentralen ser de att vi har åtgärdat felet. Vid behov kan Newsecs personal få teknisk support från Göteborg Energi. En radiator går åt pipan och vatten står och pumpar, hyresgästen är på semester... Nu kan vi fixa det med en gång, hyresgästen märker inte ens att det varit några problem. Klimatavtalet innebär ett fast pris i fem år. I och för sig hade det kanske blivit billigare med ett rörligt pris just den här varma vintern, säger Chreismer Ericzon. Men lösningen vi valde gör det bekvämt och enkelt att lägga budget för driften. Newsec har tecknat nya avtal i Göteborg. Newsec har utökat sitt Klimatavtal i Göteborg med fastighetsbolagen Bredfjäll och Gropens gård i Hammarkullen. Det nya avtalet löper från den 1 januari i år och fem år framåt. Förutom värme till ett fast pris, ska vi ordna bättre och behagligare inomhuskomfort och därmed sänka energikostnaderna. 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 Förvaltning med det lilla extra i fokus. Göteborg Energi är ett stort företag, men jag upplever dem som små i sin relation till kunden, säger Mikael Magnil-Thunberg, vd för Växa Förvaltning. Litet är positivt för Växa, för det betyder lyhördhet och närhet. Därför har de valt att låta Göteborg Energi sköta fem Klimatavtal och två drift- och underhållsavtal åt dem. Växa Förvaltning är ett litet förvaltningsbolag i Göteborg. Kunderna är i huvudsak privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Mikael Magnil-Thunberg och Charlotte Bornheim, som startade Växa Förvaltning för fyra år sedan, skräddarsyr tillsammans med sina samarbetspartners förvaltningsoch skötselpaket efter kundernas önskemål. Mikael och Charlotte förvaltar med hjärtat. Vi hade varit verksamma i stora byggoch förvaltningsbolag under flera år och ville ta steget från det stora till det lilla. Vår grundtanke är att man alltid ska få tala om ett uppdrag med den som senare skall verkställa det. Mikael Magnil-Thunberg är byggnadsingenjör med mångårig erfarenhet inom byggoch fastighetsbranschen. Han är ansvarig för de tekniska delarna i förvaltningen samt byggoch projektledning. Han jobbar tillsammans med Charlotte Bornheim som ansvarar för ekonomi, bokföring och hyresfrågor. Få kunder och stora insatser är idealet för oss. Goda lösningar med rätt kontakter. Det bästa Mikael vet är när han får hand om en fastighet där det finns stora behov av insatser. Att få fundera ut lösningar på till synes hopplösa fall. Ett exempel är paret som hade 100 lägenheter i två fastigheter. De kände att det var dags att trappa ned och sökte upp Växa Förvaltning för att diskutera ett förvaltningsuppdrag. Fastigheterna var äldre med ett stort underhållsbehov, men det värsta var att det fanns fyra anställda som de inte längre kunde ha kvar. Här kom problemlösaren Mikael Magnil- Thunberg in och hade idéer och förslag på lösningar som gjorde att ingen av de fyra behövde bli arbetslös. Det är sådant som gör jobbet extra roligt och givande. Växa Förvaltning har många samarbetspartners, både enskilda personer och företag. Ett litet företag kan inte ha all expertis inom sina väggar. Vi ägnar oss åt det vi kan och köper in all annan kunskap utifrån. Jag har jobbat i 20 år och har många kontakter, men det gäller alltid att hitta rätt leverantörer vid rätt tillfällen. Personlig service ger trygghet. Därför har de valt att teckna fem Klimatavtal och två drift- och underhållsavtal med Göteborg Energi i olika privatägda bostadsfastigheter som de förvaltar. Det handlade mycket om att de fick en bra personlig relation med Patrik Arvsell på Göteborg Energi och kände förtroende för hans kunnande. Jag är allergisk mot personer som försöker sälja sådant jag inte vill ha, säger Mikael Magnil-Thunberg. Men Patriks sätt att jobba övertygade mig om att jag lugnt kunde lägga ansvaret på honom. Nu kan en hyresgäst ringa och säga: Jag fryser om fötterna. Patrik åker dit och förklarar på ett vänligt och konstruktivt sätt hur det fungerar. Det är inte alltid graderna som är det viktiga för en hyresgäst, att bli tagen på allvar är minst lika viktigt. Ny lag om energideklaration. Den 1 oktober 2006 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla måste energideklarera sina fastigheter. Just nu håller Boverket på att gå igenom rutiner och riktlinjer för hur det skall gå till. Dessa riktlinjer beräknas träda i kraft den 1 mars Därefter startar certifieringen av energiexperter som kan utföra energideklarationerna. Bakgrunden till lagförslaget är ett EU-direktiv för att effektivisera energianvändningen. Den nya lagen innebär att byggnadsägaren tillsammans med energiexpert skall upprätta en energideklaration vid följande tillfällen: När en byggnad skall uppföras, fr o m 1 jan Inför en försäljning av fastigheter, fr o m 1 jan När en bostad eller lokal hyrs ut, fr o m 31 dec När en bostadsrätt skall överlåtas, fr o m 31 dec Vår personal har både stor kompetens och lång erfarenhet eftersom vi har utfört energideklarationer i mer än tolv år. Läs mer på i 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 Villaföreningen Sesamfröet satsade på fjärrvärme. Styrelsen i Sesamfröets samfällighet beslöt att ta pengar ur sin reparationsfond och bekosta värmeväxlaren i sina hus. Tidsplanen har hållit och nu ska vi slutbesiktiga jobbet, säger Willy Niklasson, samfällighetens handlingskraftige ordförande. Sesamfröets samfällighet ligger på Malörtsgatan i Gårdstensbergen. Samfälligheten består av 70 friköpta par- och trippelhus, kvadratmeter stora. Området byggdes 1981 och idag bor där huvudsakligen äldre människor med utflyttade barn. Willy Niklasson, samfällighetens ordförande, arbetar sen 32 år på Göteborgs spårvägar, nu som teknisk chef i vagnhallarna. När Effekt & Miljö träffar honom för att prata om den nyinstallerade fjärrvärmen i gårdstenshusen håller han som bäst på att provköra de nya italienska spårvagnarna. Samtidigt som vi susar fram i den fortfarande plastinklädda vagnen, berättar han om projektet. Investering som snabbt betalar sig. Sesamfröet hade sedan tidigare ett tillsynsavtal med Göteborg Energi som löpt sedan Avtalet gällde kulvertar utanför fastigheterna, sekundärkopplade via apparatrum. Varje hus, som finns i både en- och två plansvarianter, hade en egen varmvattenberedare i rostfritt eller emalj. Några av dem var fortfarande i fullt brukbart skick och kunde säkert ha fungerat i ytterligare tio år, berättar Willy Niklasson. Men några hade varit så dåliga att de redan blivit utbytta. Samfällighetsstyrelsen satte sig ned för att fundera ut hur man bäst skulle ordna med den framtida värmeförsörjningen. Trots att några av husägarna redan bytt ut sin varmvattenberedare, så kom samfälligheten överens om att genomföra fjärrvärmeinstallationen. Det fanns pengar i vår gemensamma reparationsfond och vi beslöt att använda dessa till att köpa värmeväxlare. Vi kom fram till att fjärrvärme är en enkel leverans av värme och varmvatten, säger Willy Niklasson. Utan egen värmepanna har man en sak mindre att oroa sig för och värmeväxlaren tar mindre plats. Sesamfröet äger själva värmeväxlaren och ansvarar för underhåll och service. Sesamfröet är nu helgarderade VIP-kunder i sitt nya avtal som löper fram till I april 2006 var alla installationer klara och under andra halvan av februari 2007 sker slutbesiktningen. Vi räknar med att tjäna in kostnaderna på sju år, säger Willy Niklasson. Volvo Lastvagnar världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Den 22 december skrev Volvo Lastvagnar och Göteborg Energi på samarbetsavtalet avseende koldioxidfria el- och värmeleveranser till Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve. Fabriken kommer därmed att bli den första koldioxidfria fabriken i världen. Genom investeringar i vindkraft, biobränsleproducerad fjärrvärme och energibesparingsåtgäder kommer fabriken att få elektricitet och värme som inte tillför någon koldioxid till atmosfären. Växthuseffekten är en realitet som vi alla måste försöka hjälpa till att motverka, sade Volvos koncernchef Leif Johansson vid lanseringen av projektet i september För Göteborg Energi är samarbetsavtalet ett bra exempel på hur arbetet med att skapa nytta hos kunderna pågår. I kommande nummer av Effekt & Miljö kommer vi att berätta mer om hur arbetet fortlöper. 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2007

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2007 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2007 Fjärrkyla i Rättscentrum. Vasakronan svalkar ned rättsväsendet. Sidan 3 Högre komfort för hotellgästerna. Scandic Crown mycket nöjda med

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Vår VD mötte Al Gore. I samband med Leve Klotet-galan träffade Al Gore representanter för Göteborgs Stad. Sidan 6 Vi måste alla hjälpas

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2008 Koldioxidfritt samarbete med Volvo. Volvo Lastvagnar i Tuve jobbar miljöklokt. Sidan 3 100 år av utveckling. Göteborg Energi på Miljöbilsmässan.

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Framtiden finns i vindkraften

Framtiden finns i vindkraften Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi April 2009 Framtiden finns i vindkraften 3 10 Nu ska centrala Göteborg kylas 3 Praktiskt och smart med klimatavtal 12 Fjärrvärme och el en perfekt kombination

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2006

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2006 Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2006 Från olja till pellets Göteborgs oljehamn bytte energikälla i samarbete med Göteborg Energi Sidan 3 Picasso, en kräsen herre Göteborg Energi säkrar elförsörjningen

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus Energideklarationen första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus 2 Den nya lagen som hjälper dig att få en hälsosam inomhusmiljö och spara energi och pengar Hur mycket energi använder huset?

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 47371 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Upplands-Bro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bro-Skällsta 1:15 Husnummer 1 Adress Rödbenevägen

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 538037 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bö 36:20 Husnummer 1 Adress Jakobsdalsgatan 44

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Infanterigatan 112, 723 50 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 671327

ENERGIDEKLARATION. Infanterigatan 112, 723 50 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 671327 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Infanterigatan 112, 723 50 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 671327 Energiprestanda: 132 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gröntevägen 2, 252 85 Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1830 Energideklarations-ID: 672194

ENERGIDEKLARATION. Gröntevägen 2, 252 85 Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1830 Energideklarations-ID: 672194 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gröntevägen 2, 252 85 s stad Nybyggnadsår: 1830 Energideklarations-ID: 672194 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Storgatan 14, 360 65 Boda Glasbruk Emmaboda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672874

ENERGIDEKLARATION. Storgatan 14, 360 65 Boda Glasbruk Emmaboda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672874 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Storgatan 14, 360 65 Boda Glasbruk Emmaboda kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672874 Energiprestanda: 186 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lovartsvägen 28, 262 94 Ängelholm Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID: 680536

ENERGIDEKLARATION. Lovartsvägen 28, 262 94 Ängelholm Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID: 680536 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lovartsvägen 28, 262 94 Ängelholm Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID: 680536 Energiprestanda: 58 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej Therese Rydstedt, SABO Innehåll Konsekvenser av IMD av värme Energieffektiviseringsdirektivet och SABOs arbete med (IMD) frågan Vad händer framåt? IMD

Läs mer

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) Summa 7-13,15-19 6 (Σ2) Summa 1-15,18-19 7 (Σ3) Summa 7-13,15,18-19 8 (Σ4)

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) Summa 7-13,15-19 6 (Σ2) Summa 1-15,18-19 7 (Σ3) Summa 7-13,15,18-19 8 (Σ4) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 466806 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Ale Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kollanda 1:19 Husnummer 1 Adress Kollanda 460 Prefix

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Håkankila 2:28 Adress: Jägmästarvägen 22, 438 95 Hällingsjö Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 418 m 2, byggår 1996. Värmesystem: Luft/vattenvärmepump

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rönnängsvägen 4, 302 92 Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 674104

ENERGIDEKLARATION. Rönnängsvägen 4, 302 92 Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 674104 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rönnängsvägen 4, 302 92 Halmstad Halmstads kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 674104 Energiprestanda: 63 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gymnasiegatan 25, 302 31 Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: 648082

ENERGIDEKLARATION. Gymnasiegatan 25, 302 31 Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: 648082 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gymnasiegatan 25, 302 31 s kommun Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: 648082 Energiprestanda: 101 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fredrika Wallis Väg 2, 274 56 Abbekås Skurups kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID: 667526

ENERGIDEKLARATION. Fredrika Wallis Väg 2, 274 56 Abbekås Skurups kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID: 667526 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fredrika Wallis Väg 2, 274 56 Abbekås Skurups kommun Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID: 667526 Energiprestanda: 62 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 658155

ENERGIDEKLARATION. Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 658155 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 658155 Energiprestanda: 150 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne

RegionFastigheter en del av Region Skåne RegionFastigheter en del av Region Skåne Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm 1 UMAS Kvinnokliniken Investeringar CRC, Malmö P-hus, Helsingborg Hälsa och samhälle, Malmö DC, Malmö 2 Akutmottagning

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gamla Landsvägen 101, 131 47 Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 683239

ENERGIDEKLARATION. Gamla Landsvägen 101, 131 47 Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 683239 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gamla Landsvägen 101, 131 47 Nacka Nacka kommun Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 683239 Energiprestanda: 81 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

r e su r sef f ek t i v med Gustavsberg

r e su r sef f ek t i v med Gustavsberg r e su r sef f ek t i v med Gustavsberg Produkter med miljö- och energisparfunktioner Bibehållen komfort Hög vatten- och energiförbrukning behöver inte längre vara ett problem. Det finns modern teknik

Läs mer