Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2007"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2007 Göta älv ska svalka sjukhus. Sahlgrenska har valt fjärrkyla, en lösning som är klar till sommaren. Sidan 3 Vinstgivande energiavtal för fastigheter. Förvaltare och villaföreningar berättar. Sidan 8

2 Klimatdebatten blir allt mer aktiv. Precis som vi. Vintern har varit fylld av diskussioner om vårt klimat och hur vi behandlar vår planet, till exempel rapporten från FN och Al Gores miljöfilm En obekväm sanning. Viktig information att ta del av, men ännu viktigare är det att agera. Vi på Göteborg Energi arbetar aktivt med att ta fram och erbjuda energilösningar som kan ersätta fossila bränslen och minska växthuseffekten, till exempel vindkraft och biogas. Två miljögoda nyheter. Därför känns det extra roligt att i årets första nummer av Effekt & Miljö kunna berätta om två stora banbrytande samarbeten som vi nu inleder. Den första har redan varit en nyhet världen över. Volvo Lastvagnar har valt att göra anläggningen i Tuve till världens första koldioxidfria fordonsfabrik med Göteborg Energi som samarbetspartner och nu drar arbetet igång. Den andra stora nyheten är att vi fått förtroendet att leverera fjärrkyla till Sahlgrenska. Ett miljöklokt sätt att hålla inomhusklimatet behagligt utan att försämra utomhusklimatet. Samarbetet innebär att vi nu kan bygga ut fjärrkylanätet och kan erbjuda tjänsten till fler kunder. Sahlgrenska väljer miljöklok fjärrkyla. Vatten från Göta älv kommer att kyla Sahlgrenska när sjukhuset i sommar börjar använda sig av Göteborg Energis fjärrkyla. Vi ser både miljövinster och god ekonomi med den nya lösningen, säger Björn Wallander, fastighetschef på Västfastigheter, som bygger och förvaltar regionens egna lokaler. Modern sjukvård alstrar hög värme. En ständigt ökande mängd datorer, operations- och röntgenutrustningar och en effektivare användning av lokalerna kräver nedkylning. Västfastigheter stod inför ett vägskäl när det gamla kylsystemet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset började tjäna ut. Skulle de bygga ett nytt eget hus för kylmaskiner och ställverk eller hitta en alternativ väg? Vi valde till slut att gå ut på marknaden och be om offerter. Vi fick in ett antal anbud, vissa med traditionella lokala lösningar, säger Björn Wallander. Men Göteborg Energis förslag med fjärrkyla väckte ett omedelbart intresse. Fjärrkylan känns väldigt modern och den är ekonomiskt och miljömässigt överlägsen, säger Björn Wallander. Vårt beslut var egentligen enkelt. Det är roligt att få vara en pusselbit i denna positiva utveckling. Älvens kalla vatten ger skönt klimat. Lösningen från Göteborg Energi går ut på att kallt vatten hämtas från Göta älv för att skapa önskad temperatur i sjukhuset. Kunderna i Göteborg väljer smart service. Ett annat viktigt sätt att göra besparingar är att effektivisera användningen av energi, det vill säga rätt energi, i rätt mängd vid rätt tillfälle. Det är gynnsamt både för miljön och ekonomin. I detta nummer berättar några av våra kunder om sina erfarenheter. Kanske känner du igen dig och kan få några tips, vi hjälper dig gärna. Trevlig läsning Anders Dahl Marknadsdirektör 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 Björn Wallander, fastighetschef på Västfastigheter. Göteborg Energi genomför en expansion och nyetablering av ett storskaligt fjärrkylesystem i Göteborg. Det planerade storskaliga fjärrkylesystemets distribution kommer att knyta samman de i dag etablerade områdena till en gemensam huvudproduktionsanläggning, Rosenlundsverket, samt området Sahlgrenska universitets sjukhus och Medicinarberget. Vatten pumpas in i Rosenlundsverket och där kyls det vid behov med absorbtions- och turbinkylmaskiner. Vattnet som håller sex grader pumpas upp till Sahlgrenskas eget rörsystem via en meter lång tunnel och ett meter rörledningssystem i marken. Vi ser många fördelar i lösningen, säger Björn Wallander. Förutom att det är driftsäkert slapp vi att bygga ett nytt hus för kylanläggning och vi kan successivt öka vår kylanvändning utan nya investeringar. Det tillkommer också miljövinster genom att behovet av kemikalier som lösningsmedel, köldmedium och tillsatser mot legionellabakterier försvinner. I sjukhuset försvinner dessutom de stora kylanläggningarna och bullret från dessa. 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 Kylan leder till nybyggnation. Sommaren 2007 beräknas fjärrkylan till Sahlgrenska Universitetssjukhuset ha tagits i bruk. Just nu pågår konstruktionen av ledningsnätet som i bergtunnlar ska föra kylvattnet från Rosenlund till Sahlgrenska. En gammal oljepanna rivs ut och nya kylmaskiner installeras i Rosenlundsverket. Västfastigheter bygger för fullt på sitt interna kylnät på sjukhuset som ska ta vid där Göteborg Energis nät slutar. Samtidigt bygger vi också en ny vårdbyggnad bakom själva huvudbyggnaden, mot Botaniska trädgården, säger Björn Wallander. Det är ett bygge för en halv miljard kronor som bland annat ska ge 300 vårdplatser. Olika verksamheter ska flyttas dit från Sahlgrenskas låghusdel. Hela detta hus direktanpassas till den nya fjärrkylan, säger Björn Wallander. Fjärrkyla. i Göteborg Energi har idag två olika kylaprodukter, Färdig kyla och Fjärrkyla. Färdig kyla produceras i en anläggning hos kunden medan Fjärrkyla produceras i en av Göteborg Energis anläggningar och levereras i ett ledningssystem, precis som Fjärrvärme. För att producera Fjärrkyla används i huvudsak absorptionskylmaskiner som drivs med spillvärme från Rya, Renova, Preem och Shell. Anläggningen är mycket miljöeffektiv eftersom det finns ett överskott av spillvärme under sommaren då kylbehovet är som störst. Det pågår en omfattande utbyggnad av Fjärrkylenätet i Göteborg. Utbyggnaden beräknas vara klar Det befintliga tunnelsystemet som finns under Göteborg kommer att utnyttjas. Fakta om Sahlgrenska. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största sjukhus och innefattar länssjukvård med akutverksamhet, region- och rikssjukvård. Dessutom sysslar man här med forskning, utveckling och utbildning. Under ett normalt dygn händer följande: cirka patienter kommer på läkarbesök. cirka patienter är inlagda och får vård. 175 patienter genomgår en större operation. 25 barn kommer till världen. Cirka människor har Sahlgrenska som sin arbetsplats. 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7

5 Chreismer Ericzon och Mikael Skiöld är på väg till en av Newsecs fastigheter i Biskopsgården. Effektiv energi ger trygghet samtidigt som den sparar miljö och pengar. Fastighetsförvaltare, bostadsrätts- och villaföreningar kan göra stora besparingar genom att se över sin energiförbrukning. Likadant är det med drift och underhåll av fastigheterna. Mycket komplex teknik gör det svårt att optimera kostnaderna på egen hand. Några av Göteborg Energis kunder berättar här hur de har fått hjälp utefter sina specifika behov. 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Klimatavtal leder till bättre service. Newsec, ett av Sveriges ledande förvaltningsbolag, har valt Klimatavtal med Göteborg Energi för cirka kvadratmeter i Biskopsgården. Enkelhet, ekonomisk stabilitet men framför allt trygghet för hyresgästerna och trygghet för personalen fällde avgörandet, säger Chreismer Ericzon, förvaltare på Newsec. Newsec Förvaltning AB sköter cirka lägenheter i Biskopsgården. Företaget har ett Klimatavtal för kvadratmeter på Sommarvädret och på Blidvädersgatan. Värme, vatten, el och sophantering är de stora utgifterna för en fastighet, säger Chreismer Ericzon. Att bara kunna spara in någon procent inom dessa områden innebär stora vinster. Under 2002 började vi diskutera hur vi skulle göra med energiförsörjningen till våra lägenheter. Vi stod inför valet att vidareutbilda vår personal till styr- och reglertekniker för att få full kompetens eller köpa in tjänsten för att koncentrera oss på annat. Det var en lång resa, vi vände och vred på frågan. Först efter två år undertecknades avtalet. Men nu vet vi att vi valde rätt väg. Äldre system är sårbara. En stor del av våra hus är byggda på 60-talet, säger Chreismer Ericzon. Det finns många gamla stammar kvar och gamla markförlagda rördragningar där det ofta uppstår fel, fel som kan vara mycket svåra att hitta. Det system vi hade tidigare var sårbart. Om vi till exempel läste av förbrukningen en gång i månaden och det dagen efter avläsningen blev en vattenläcka i systemet, så innebar det att det kunde ta en månad innan vi upptäckte det. Ofta märkte hyresgästen det före oss, när temperaturen i lägenheten sjönk. Vi fick ta emot många arga samtal. Säker förvaltning med snabba åtgärder. Med Klimatavtalet har vi nu fjärravläsning med larmfunktion. Larmet går innan vi blir nedringda av hyresgästerna, vilket sparar mycket kraft och energi för alla. Våra medarbetare kan snabbt vara på plats och på larmcentralen ser de att vi har åtgärdat felet. Vid behov kan Newsecs personal få teknisk support från Göteborg Energi. En radiator går åt pipan och vatten står och pumpar, hyresgästen är på semester... Nu kan vi fixa det med en gång, hyresgästen märker inte ens att det varit några problem. Klimatavtalet innebär ett fast pris i fem år. I och för sig hade det kanske blivit billigare med ett rörligt pris just den här varma vintern, säger Chreismer Ericzon. Men lösningen vi valde gör det bekvämt och enkelt att lägga budget för driften. Newsec har tecknat nya avtal i Göteborg. Newsec har utökat sitt Klimatavtal i Göteborg med fastighetsbolagen Bredfjäll och Gropens gård i Hammarkullen. Det nya avtalet löper från den 1 januari i år och fem år framåt. Förutom värme till ett fast pris, ska vi ordna bättre och behagligare inomhuskomfort och därmed sänka energikostnaderna. 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 Förvaltning med det lilla extra i fokus. Göteborg Energi är ett stort företag, men jag upplever dem som små i sin relation till kunden, säger Mikael Magnil-Thunberg, vd för Växa Förvaltning. Litet är positivt för Växa, för det betyder lyhördhet och närhet. Därför har de valt att låta Göteborg Energi sköta fem Klimatavtal och två drift- och underhållsavtal åt dem. Växa Förvaltning är ett litet förvaltningsbolag i Göteborg. Kunderna är i huvudsak privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Mikael Magnil-Thunberg och Charlotte Bornheim, som startade Växa Förvaltning för fyra år sedan, skräddarsyr tillsammans med sina samarbetspartners förvaltningsoch skötselpaket efter kundernas önskemål. Mikael och Charlotte förvaltar med hjärtat. Vi hade varit verksamma i stora byggoch förvaltningsbolag under flera år och ville ta steget från det stora till det lilla. Vår grundtanke är att man alltid ska få tala om ett uppdrag med den som senare skall verkställa det. Mikael Magnil-Thunberg är byggnadsingenjör med mångårig erfarenhet inom byggoch fastighetsbranschen. Han är ansvarig för de tekniska delarna i förvaltningen samt byggoch projektledning. Han jobbar tillsammans med Charlotte Bornheim som ansvarar för ekonomi, bokföring och hyresfrågor. Få kunder och stora insatser är idealet för oss. Goda lösningar med rätt kontakter. Det bästa Mikael vet är när han får hand om en fastighet där det finns stora behov av insatser. Att få fundera ut lösningar på till synes hopplösa fall. Ett exempel är paret som hade 100 lägenheter i två fastigheter. De kände att det var dags att trappa ned och sökte upp Växa Förvaltning för att diskutera ett förvaltningsuppdrag. Fastigheterna var äldre med ett stort underhållsbehov, men det värsta var att det fanns fyra anställda som de inte längre kunde ha kvar. Här kom problemlösaren Mikael Magnil- Thunberg in och hade idéer och förslag på lösningar som gjorde att ingen av de fyra behövde bli arbetslös. Det är sådant som gör jobbet extra roligt och givande. Växa Förvaltning har många samarbetspartners, både enskilda personer och företag. Ett litet företag kan inte ha all expertis inom sina väggar. Vi ägnar oss åt det vi kan och köper in all annan kunskap utifrån. Jag har jobbat i 20 år och har många kontakter, men det gäller alltid att hitta rätt leverantörer vid rätt tillfällen. Personlig service ger trygghet. Därför har de valt att teckna fem Klimatavtal och två drift- och underhållsavtal med Göteborg Energi i olika privatägda bostadsfastigheter som de förvaltar. Det handlade mycket om att de fick en bra personlig relation med Patrik Arvsell på Göteborg Energi och kände förtroende för hans kunnande. Jag är allergisk mot personer som försöker sälja sådant jag inte vill ha, säger Mikael Magnil-Thunberg. Men Patriks sätt att jobba övertygade mig om att jag lugnt kunde lägga ansvaret på honom. Nu kan en hyresgäst ringa och säga: Jag fryser om fötterna. Patrik åker dit och förklarar på ett vänligt och konstruktivt sätt hur det fungerar. Det är inte alltid graderna som är det viktiga för en hyresgäst, att bli tagen på allvar är minst lika viktigt. Ny lag om energideklaration. Den 1 oktober 2006 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla måste energideklarera sina fastigheter. Just nu håller Boverket på att gå igenom rutiner och riktlinjer för hur det skall gå till. Dessa riktlinjer beräknas träda i kraft den 1 mars Därefter startar certifieringen av energiexperter som kan utföra energideklarationerna. Bakgrunden till lagförslaget är ett EU-direktiv för att effektivisera energianvändningen. Den nya lagen innebär att byggnadsägaren tillsammans med energiexpert skall upprätta en energideklaration vid följande tillfällen: När en byggnad skall uppföras, fr o m 1 jan Inför en försäljning av fastigheter, fr o m 1 jan När en bostad eller lokal hyrs ut, fr o m 31 dec När en bostadsrätt skall överlåtas, fr o m 31 dec Vår personal har både stor kompetens och lång erfarenhet eftersom vi har utfört energideklarationer i mer än tolv år. Läs mer på i 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 Villaföreningen Sesamfröet satsade på fjärrvärme. Styrelsen i Sesamfröets samfällighet beslöt att ta pengar ur sin reparationsfond och bekosta värmeväxlaren i sina hus. Tidsplanen har hållit och nu ska vi slutbesiktiga jobbet, säger Willy Niklasson, samfällighetens handlingskraftige ordförande. Sesamfröets samfällighet ligger på Malörtsgatan i Gårdstensbergen. Samfälligheten består av 70 friköpta par- och trippelhus, kvadratmeter stora. Området byggdes 1981 och idag bor där huvudsakligen äldre människor med utflyttade barn. Willy Niklasson, samfällighetens ordförande, arbetar sen 32 år på Göteborgs spårvägar, nu som teknisk chef i vagnhallarna. När Effekt & Miljö träffar honom för att prata om den nyinstallerade fjärrvärmen i gårdstenshusen håller han som bäst på att provköra de nya italienska spårvagnarna. Samtidigt som vi susar fram i den fortfarande plastinklädda vagnen, berättar han om projektet. Investering som snabbt betalar sig. Sesamfröet hade sedan tidigare ett tillsynsavtal med Göteborg Energi som löpt sedan Avtalet gällde kulvertar utanför fastigheterna, sekundärkopplade via apparatrum. Varje hus, som finns i både en- och två plansvarianter, hade en egen varmvattenberedare i rostfritt eller emalj. Några av dem var fortfarande i fullt brukbart skick och kunde säkert ha fungerat i ytterligare tio år, berättar Willy Niklasson. Men några hade varit så dåliga att de redan blivit utbytta. Samfällighetsstyrelsen satte sig ned för att fundera ut hur man bäst skulle ordna med den framtida värmeförsörjningen. Trots att några av husägarna redan bytt ut sin varmvattenberedare, så kom samfälligheten överens om att genomföra fjärrvärmeinstallationen. Det fanns pengar i vår gemensamma reparationsfond och vi beslöt att använda dessa till att köpa värmeväxlare. Vi kom fram till att fjärrvärme är en enkel leverans av värme och varmvatten, säger Willy Niklasson. Utan egen värmepanna har man en sak mindre att oroa sig för och värmeväxlaren tar mindre plats. Sesamfröet äger själva värmeväxlaren och ansvarar för underhåll och service. Sesamfröet är nu helgarderade VIP-kunder i sitt nya avtal som löper fram till I april 2006 var alla installationer klara och under andra halvan av februari 2007 sker slutbesiktningen. Vi räknar med att tjäna in kostnaderna på sju år, säger Willy Niklasson. Volvo Lastvagnar världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Den 22 december skrev Volvo Lastvagnar och Göteborg Energi på samarbetsavtalet avseende koldioxidfria el- och värmeleveranser till Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve. Fabriken kommer därmed att bli den första koldioxidfria fabriken i världen. Genom investeringar i vindkraft, biobränsleproducerad fjärrvärme och energibesparingsåtgäder kommer fabriken att få elektricitet och värme som inte tillför någon koldioxid till atmosfären. Växthuseffekten är en realitet som vi alla måste försöka hjälpa till att motverka, sade Volvos koncernchef Leif Johansson vid lanseringen av projektet i september För Göteborg Energi är samarbetsavtalet ett bra exempel på hur arbetet med att skapa nytta hos kunderna pågår. I kommande nummer av Effekt & Miljö kommer vi att berätta mer om hur arbetet fortlöper. 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

i Röret EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME

i Röret EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME i Röret EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME NR 1 2015 DEN STORA OMLÄGGNINGEN 1000 rad- och kedjehus får nya fjärrvärmerör FASTIGHETSBOLAGET SOM VÅGADE Mitt Alby såg chansen och tog den HETARE ÄN

Läs mer

» Vi vill ha fjärrvärme!«

» Vi vill ha fjärrvärme!« Henning Hansen, BRF Torslanda Centrum:» Vi vill ha fjärrvärme!«effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Dec 2009 TEMA Läs om fjärrvärme på sidorna 5 9 Ballograf: Miljön viktig för Sveriges största

Läs mer

"Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5

Hela vårdprocessen under samma tak Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2014 "Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö 1 FRAMTIDENS SMARTA

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Januari 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Januari 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Januari 2008 Bättre ekonomi. Fjärrvärme gav plats för kommersiell lokal. Sidan 3 Glada toner för fjärrvärmen. Värdefull yta frigörs i kvarteren runt Vallgatan.

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Oscar Hanson VVS 1 INLEDNING Vi har gått från att vara en ren installatör till ett teknikföretag med installationskompetens vårt ledord är att

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Så halverade Liseberg sina energikostnader

Så halverade Liseberg sina energikostnader Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2009 Så halverade Liseberg sina energikostnader 10 13 Miljövänligt boende 4 9 Göteborg driver på för effektivare elanvändning 14 15 Den första april

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer