konstkalendern 1/2014 ARTGUIDE SWEDEN ARTGUIDE SWEDEN IS PUBLISHED IN COOPERATION WITH THE SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konstkalendern 1/2014 ARTGUIDE SWEDEN ARTGUIDE SWEDEN IS PUBLISHED IN COOPERATION WITH THE SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION"

Transkript

1 konstkalendern 1/2014 ARTGUIDE SWEDEN ART EXHIBITIONS JANUARY AUGUST 2014 ARTGUIDE SWEDEN IS PUBLISHED IN COOPERATION WITH THE SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

2 ANVÄND KONSTKALENDERN.SE Visste du att förra årets mest recenserade konstutställningar är Lena Cronqvists utställning på Liljevalchs och Cindy Shermans på Moderna Museet, Sthlm. Dessa två har fått vardera 7 recensioner i landets stora dagstidningar (+ några nätsajter). Se mer på Konstkalendern.se startade i maj 2013 ett register över konstrecensioner. Registret omfattar redan omkring 400 länkar till konstrecensioner. Du kan här se vilka publikationer som publicerat flest recensioner (Svenska Dagbladet), vilka utställningsarrangörer som recenseras oftast (Moderna Museet, Sthlm), vilka kritiker som är aktivast (Joanna Persman, Svd) m m. Se mer på www. konstkalendern.se/kritik.php Visste du att förra årets mest utställda konstnär heter Helena Blomqvist? Hon ställdes ut på sex (6) olika platser under Den mest utställda konstnären under åren är Ulf Trotzig, 19 utställningar. Statistiken grundar sig på utställningar registrerade av Konstkalendern och gör inte anspråk på att vara fullständig. Se mer på Vill du ha koll på vernissager, finissager, recensioner och andra händelser i den svenska konstvärlden följ Konstkalendern på Twitter: twitter.com/konstkalendern SVERIGES STÖRSTA KONSTMÄSSA FEBRUARI Fredag Lördag Söndag Kruchak & Kosterieva

3 KONST KALENDERN ARTGUIDE SWEDEN No. 1 /January August 2014 CONTENTS Göteborg Stockholm Malmö 6 Skåne & Blekinge 10 Småland & Öland 14 Halland 16 Göteborg 17 Västergötland & Bohuslän 20 Dalsland & Värmland 23 Östergötland & Gotland 24 Närke & Södermanland 26 Stockholm County (South Of Stockholm) 28 Stockholm City 30 Djurgården, Frihamnen & Lidingö 39 Stockholm Södermalm & Gamla Stan (South & Old Town) 41 Stockholm County (North Of Stockholm) 46 Uppland & Västmanland 47 Gästrikland & Dalarna 51 Norrland 53 Artist Index 54 Exhibition Organizers 58 Malmö 6 cover image: Grimeton Radio Station World Heritage Site The Distant Sound / Susan Philipzs Project In Site summer 2014 projectinsite.eu www. konsthallenlokstallet.se Strömstad konstkalendern Krukmakargatan 22, Stockholm ISSN subscriptions 1 Year: 2 issues, 60 SKR 2 Years: 4 issues, 100 SKR single copies 35 SKR bankgiro: Editor, graphic design etc Anders Blume Next issue September 2014

4 Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor. Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap. Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang. Av medlemmar i Svenska Galleriförbundet krävs ett seriöst och förtroendefullt samarbete med utställande konstnärer i enlighet med de stadgar och normer som förbundet har upprättat. Detta innebär att: Galleriets huvudsakliga uppgift är att skapa en dynamisk plattform för att marknadsföra konst till en bred publik. Detta sker bland annat via en varierad utställningsverksamhet, men också via deltagande i konstmässor, samarbeten med museer och konsthallar såväl i Sverige som internationellt. Galleriet får inte debitera konstnären hyra eller garantibelopp Grundprincipen skall vara att risken delas mellan konstnär och galleri. Medlemmarna i Svenska Galleriförbundet kan ofta erbjuda kvällsvisningar för exempelvis konstföreningar som har svårt att besöka gallerier dagtid. Kontakta gallerierna direkt för förfrågan. Betalning för konstverk kan i vissa fall delas upp över en tidsperiod, eller skjutas till nästa budgetperiod. Överenskommelser sker direkt med det berörda galleriet. För övrig information, vänligen gå in på Svenska Galleriförbundets hemsida; Galleriförbundets medlemmar markeras i Konstkalendern med förbundets logotyp i miniatyr. 4

5 Swedish Art Gallery Association Swedish Art Gallery Association is a nationwide association of art galleries in Sweden. The Association s mission is to promote the role of the gallery on the art scene and to monitor members common interests in cultural issues. Furthermore the Association works actively to inform about the gallery and the work of creating and developing a market for both young, unestablished and established artists on a Swedish or international art scene. Few artists or groups of artists have achieved recognition without representation or supported by a gallery. Exhibitions in museums and art galleries were significantly more difficult without the longterm work as a gallery continuously doing to highlight individual artists. Swedish Art Gallery Association works to the art market will be characterized by longterm thinking and safeguard both the artistic and economic value. Members of the Swedish Gallery Association provides information about artists and guarantees quality of exhibitions and provenance. The focus is on artistic integrity, expertise and commitment. Members of the Swedish Art Gallery Association requires a serious and trustful cooperation with exhibiting artists in accordance with the statutes and standards the association has established. This means that: The gallery s main task is to create a dynamic platform to promote art to a wide audience. This is done through a varied exhibition program, but also through participation in art fairs, partnerships with museums and art galleries both in Sweden and internationally. The Gallery shall not charge the artist hire or guarantee amount. The basic principle should be that the risk is shared between artist and gallery. Members of the Swedish Gallery Association can often offer evening shows for example art associations who have difficulty visiting galleries daytime. Contact the galleries directly for inquiry. Payment for artwork can sometimes be divided over a period of time, or pushed to the next budget period. Arrangements are made directly with the relevant gallery. For more information, please go to Swedish Gallery Association s website; Swedish Art Gallery Association members are highlighted in Artguide Sweden with the association s logo in miniature. 5

6 Centralstationen Ystadsv 26 Malmöhusvägen Stortorget 8 MALMÖ 25 Gustav Adolfs torg Regementsgatan Mariedalsvägen Pildammsvägen Pildammarna Lorrensbergsgatan 1 Gallery 101 Gia Lindstam Regementsgatan 88, Wed Fri 12 6, Sat Galleri 21 Rådmansgatan 5, Thurs 3 6, Fri Sun Breadfield Föreningsgatan 49, Thurs Fri 3 6, Sat CirkulationsCentralen Nobelvägen 125, com, Tue 4 8, Sat Sun 12 4 (opening Fri 6 9). 7/2 2/3: Fabien Marques photography. 7/3 30/3: Daniela Ramos Arias video. cargocollective.com/danielaramosa 4/4 27/4: Cecilia Jonsson 6

7 Drottninggatan 3 Föreningsgatan Nobelvägen ägen /5 25/5: Jens Henricson jenshenricson.se 5 Galleri David Hall Davidshallsgatan 28, se, Wed Fri 12 5, Sat 12 4, Sun /1 5/2: Annika Jarring & Roger Svensson sculptures & paintings. 8/2 5/3: Bengt Rindner paintings. 8/3 2/4: Anders Dahlberg paintings. 5/4 11/5: Pernilla Nordström paintings. 6 Galleri Estetica Helmfeltsgatan 7, , galleri. 7

8 7 Galleri Final Helmfeltsgatan 9, , , www. gallerifinal.se, Wed 1 6, Sat 12 4, Sun /2 16/3: Henrik Johansson oil on canvas. 24/5 17/6: Carsten Nilsson skulptor. 18/6 20/8: Summer exhibition. 23/8 24/9: Christina Roos ceramics. 10 fotogalleriet [format]»curator«, Henrik Johansson 29/3 27/4: Anders Udd new paintings, acrylic on canvas. Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15 B, , nu, Wed Fri 2 6, Sat Sun /1 2/3: A house / An inventory Noomi Ljungdell Notes: states, locations Carla Åhlander 15/3 27/4: The empty set Jennie Rosberg Johan Rosenmunthe Enlargements, photographs & installations. 10/5 22/6: Matter resistance Simon Berg 11 Galerie Holm Gråbrödersgatan 5, 12 Johan Berggren Gallery Ehrensvärdsgatan 8, Fri 12 6, Sat 12 6 The hotel room 18/4 27/4: Group show during Easter in the Factory (FABRIKEN) in Bästekille, Österlen. 10/5 1/6:»Debutanten«8 Form/Design Center Lilla Torg 9, Mon Fri 11 6, Sat 11 5, Sun Formargruppen Engelbrektsgatan 8, , Mon Fri 11 6, Sat /1 19/2: New members: Jola Glimäng, Anja Allvin, MarieLouise von Schewen Textile & Ceramics. 22/2 19/3: Nina Christensson glass. 22/3 23/4: Ulrika Svärd jewelry. 26/4 21/5: Lena Olsson jewelry. 13 KHM Gallery Ystadsvägen 22 (ingång A), , node/313, Tue Sun /2 8/3: Johan Martin Christiansen 4/4 19/4: IhraLill Scharing & Erlend Grytbakk Wold 25/4 10/5: Martin Damgaard & Helena Olsson 16/5 30/5: Marika Markström & Jesper Weileby 6/6 21/6: Kaare Golles & Helene Nymann 27/6 12/7: Helene Gjölme Garberg 14 Krets Kristianstadsgatan 16, Wed 5 8, Fri 2 5, Sat Sun Galerie Leger Dockplatsen 8, Mon Fri , Sat

9 16 Lilith Performance Studio Bragegatn 15, 17 Galleri Loyal Grimsbygatan 24, Hullkajen, Wed Fri Malmö Konsthall S:t Johannesgatan 7, , Mon Sun 11 5, Wed /11 23/2: From Malmö's art collections. 5/4 1/6: Lars Englund sculptures. Gerry Johansson photography. 19 Malmö konstmuseum Malmöhusvägen 1 (closed until June 2014), , se/medborgare/kulturnoje/konst design/malmokonstmuseum.html, Mon Sun Moderna museet, Malmö Gasverksgatan 22, , www. modernamuseet.se/malmo/, Tue Sun /1 16/3: Lena Mattsson video triptych»in the Eye of the Beholder«, about Swedish publisher and author Bo Cavefors. 1/2 18/5: A Way of Life Swedish Photography from Christer Strömholm until Today. Photo from the Moderna Museet collection. 28/3 20/4: Fredrik Roos Art Grant /4 25/5: Vassil Simittchiev 6/6 31/8: Tora Vega Holmström Cosmopolitan, correspondant, createur a study of the conditions of women artists in the early 20th century, paintings. 6/6 24/8: Picasso Pablo Picasso 21 Galleri Olson Södra Bulltoftavägen 25, Wed Fri 12 5, Sun Galleri Persson Jöns Filsgatan 10, Wed Fri 12 5, Sat 12 4, Sun Galleri Ping Pong Rådmansgatan 7, Tue Fri 2 5, Sat Galleri Rostrum Västergatan 21, , rostrum.nu, Thurs Fri 2 6, Sat Sun /1 2/2: Anna Brag installation, drawings, video. 8/2 2/3: Mell Gran paintings, objects, drawings. 8/3 30/3: Ilona Huss Walin Video 5/4 27/4: Emma Gunnarsson photo & video. 3/5 25/5: Emil Z Ekberg installation & drawings. 25 Galleri Rönnquist & Rönnquist Generalsgatan 2, Tue Fri 12 6, Sat Sun Galleri S:t Gertrud Östergatan 9 A, Wed Thurs 12 6, Fri Sat Galleri Signal Monbijougatan 15 (entré från gården), Thurs Fri 2 6, Sat Sun Skånes Konstförening Bragegatan 15, , skaneskonst.se, Wed Fri 2 6, Sat Sun /1 16/2: The illusion of the empty space Ariel Alaniz Installation 21/3 13/4: Attack Simulator Jenny Berg Installation Territories Medium: Elisabeth Kilhlström & Yuki Higashino installation. 16/5 8/6: 2+2=5 Conny Blom sound installation, text & photo. Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 9

10 SKÅNE & BLEKINGE FALSTERBO Falsterbo konsthall Stationshuset, Hjalmar Gullbergs plan 1, , falsterbo. konsthall, 15/3 30/3: Kulturskolan Artisten. Open Sat Sun /4 4/5: Growth forces, group show Karin Bengtsson, Bo Cronqvist, Tomas Gilljam, Jenny Gärtner, Lage Pergon, Susanne Persson, Stefan Sjöberg, Josefin Skön & Marita Skön Open Fri Sun 125 and all Easter days. Jonny Skön, 10/5 25/5: Östra Grevie folkhögskola. Student exhibition, Open Sat Sun /5 6/7: Karmageddon David Krantz video, animations, sculptures, 3D prints. Open TueSun 125. Closed 20 june. 12/7 17/8: Elisabeth Thun & Andreas Glad paintings & sculptures. Open Tue Sun /7 27/7: Wind Capsizing (Vindkantring) Linus Jarbo, Lisa Kraft, Cilla Midhall & Petter Pettersson Godsmagasinet. Open: TueSun 125. HELSINGBORG Dunkers Kulturhus Kungsgatan 11, Tue Sun 10 6, Thurs Lilla Galleriet Helsingborg Drottninggatan 35, , lilla. www. lillagalleriethelsingborg.se, Wed Fri 1 5, Sat HÖGANÄS Krapperups Konsthall vid väg 111 mellan (road 111 between) Höganäs och Mölle, , KARLSKRONA Karlskrona konsthall Borgmästaregatan 17, , www. karlskrona.se/konsthall, Tue Sun 12 5, Sat Sun Closed jan 15 feb. 14/12 26/1: Karolina Bång, Philip Ekwall, Jakob Ingemansson & Julia Lindemalm 1/2 9/3: Kjell Hobjer Do you know why I am like this? 15/3 20/4:»The color of where I can never go«jenny Carlsson 26/4 8/6: Madalena Svensson paintings. 14/6 31/8: Signar N Bengtsson paintings. KIVIK Kivik Art Centre Mellby 573, , Mon Sun Opens in midjune, for details, visit homepage. KLIPPAN Klippans konsthall Storgatan 9, Mon Tue, Thurs 10 7, Wed, Fri 10 4, Sat 10 1, Sun 1 4. Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 10

11 KNISLINGE Wanås Konst Knislinge (nära Hässleholm), , , , wanaskonst.se, May 18 Sep 28 Mon Sun 11 17, High season hours June 21 Aug 17, Mon Sun 10 17, Oct 4 Nov 2 Sat Sun Always at Wanås The Collection Jacob Dahlgren, Charlotte Gyllenhammar, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Henrik Håkansson, Yoko Ono, Srinivasa Prasad, AnnSofi Sidén & others The Café The Shop The Deli 18/4 27/4:»Påskrundan«Dance Rachel Tess, Café, Shop & Deli. 18/5 2/11: New projects in the park Tadashi Kawamata & Carl Fredrik Reuterswärd Stretch Dance Me Molly Haslund, Skånes Dansteater & Rachel Tess Children s Book Klara Kristalova & Martina Lowden Revisit Graf Spee Juan Pedro Fabra Guemberena, Jan Håfström & Carl Michael von Hausswolff KRISTIANSTAD Kristianstads konsthall Stora Torg, / , Tue Fri 12 5, Sat Sun 11 4 (June Aug: Mon Fri 11 5, Sat Sun kl 11 4) 25/1 4/5: Claes Söderquist Passages, films made between by the pioneer of Swedish experimental film. campaigns worldwide around 1980 and the 90's. Robert Indiana, Absolut Indiana (Absolut Love), 1995, V&S Vin &Sprit AB 1995 LANDSKRONA Landskrona konsthall Slottsgatan/slotttsvägen/slottsparken, , , birthe. Tue, Wed 1 5, Thurs 3 8, Fri Sun /1 2/2: Enjoy Sweden. The photoproject #enjoysweden photobook and exhibition with Instagram best images of Sweden. Open Wednesday 3 8 (not Thursday) enjoysweden.hemsida24.se 15/2 23/3: Hans Jörgen Johansen photo. 18/4 27/4: Group show artists from North western part of Skåne (NVSK). 10/5 22/6: Carl Fredrik Reuterswärd paintings, drawings, sculptures. 5/7 17/8: International naïvism artists 22/8 24/8: Photo festival! LUND Konstföreningen Aura Mårtenstorget, Krognoshuset, Wed Fri 12 5, Sat 12 4, Sun 1 4. Claes Söderquist, from the shooting of Landscape /5 26/10: Face It! Absolut Art Collection. Art and objects created for Vin & Sprit AB's various advertising Kulturen Tegnérsplatsen, 1/9 30/4, Tue Sun 12 4; 1/5 31/8 daily

12 Lunds konsthall Mårtenstorget 3, , Tue Fri 12 5, Thurs 12 8, Sat 10 5, Sun /11 2/2: Shapes in the Making Kah Be Chow, Inger Ekdahl, Tiril Hasselknippe, Kasper Heiberg, Carl Magnus, Kristina Matousch, Rolf Nowotny, Eric H Olsson, Nobu Ota, Lea Porsager, Jakob Simonson, Fredrik Værslev & Charlotte Walentin 15/2 1/6: Don't Embarrass the Bureau Rossella Biscotti, Libia Castro, Luca Frei, Lawrence Abu Hamdan, Jill Magid, Metahaven, Olafur Olafsson, Jonas Staal, Superflex, Song Ta & Pilvi Takala Curator: Matteo Lucchetti Skissernas museum Finngatan 2, , lu.se, Tue Sun 12 5, Wed /11 1/4: The textile work»dialogos«of Ann Edholm prepared for the UN building in New York. Edholm won a competition between four Swedish artists. Competition entries of Jonas Dahlberg, Charlotte Gyllenhammar & Clay Ketter. 15/12 21/4: Stan VanDerBeek The expanded cinema. The artworks birth Per Wizén and the subversive force of the collage. SIMRISHAMN Galleri Thomas Wallner Simris bygata 9, Tue Sun Tjörnedala Konsthall Östra Skånes Konstnärsgille, Tjörnedalagården, Baskemölla, , Tue Sun 12 5, okt mars: Wed Sun /4 27/4: Easter Open Studios Week (konstrundan). 24/5 13/7: Jone Kvie 19/7 31/8: Emma Philipson, Anders Kappel & Mats Nilsson STAFFANSTORP Staffanstorps konsthall Blekingevägen 1, , Mon Thurs 10 7, Fri 10 6, Sat 10 2, Sun /2 30/3: Sven Ljungberg & Ann Margret DahlquistLjungberg Skånekraft Östra Mårtensgatan 5, Tue Fri 11 6, Sat RONNEBY Kulturcentrum Kallingevägen 3, , sv/upplevagora/kultur/konst/, Tue Fri 11 4, Sat Sun /1 16/3: Lasting Anna Kraitz, Rolf Hansson & Mats Theselius Jörgen Landehag & Felicia Landehag water colours & drawings. 29/3 25/5: Angelica Kristenson Aurelius, Yvonne Jeppsson & Paetrick Schmidt 14/6 31/8: Group show Juried exhibition. Sigurd Persson 28/6 31/8: Uno Svensson Sven Ljungberg 6/4 1/6: Åsa C Lindsjö (image next page) Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 12

13 TRELLEBORG Axel Ebbes Konsthall Hesekillegatan 1, , museum, Summer: Wen Sun Trelleborgs museum Stortorget 1, , trelleborg.se, Tue Sun /1 23/3: Jon Åkerlind Entrapped moments paintings. Åsa C Lindsjö 8/6 15/6: Creative School TOMELILLA Tomelilla konsthall Centralgatan 13, , Tue Fri 10 5, Sat Sun /2 16/3: Joan Miró original posters Jonas Åkerlind 1/3 4/5: Gerhard Nordström paintings. 29/3 25/5: Bianca Maria Barmen Japanse diary sculptures, paintings & photo. Joan Miró, original poster. 22/3 4/5: Malin Schönbeck & Kjell Åström 10/5 8/6: Student exhibition 14/6 17/8: Pushwagner Grafic art Pushwagner,»They are asleep«13 Bianca Maria Barmen Japanese diary. 24/5 7/9: The unimaginable Stina och Joakim Larsson sculptures, paintings & text. 14/6 14/9: Because we believe Peter Johansson & Barbro Westling sculptures & installations. YSTAD Galleri Nordica Lilla Strandgatan 8, , , www. gallerinordica.se, Tue Fri , Sat Sun 12 3 (during exhibitions). 18/4 27/4: Group show Anders Adèrn, Bente Bjerregaard, C O Hultén,

14 Katarina Hård, Hans Johansson, Bo Olsson, SvenIngvar Richthoff, Mats Rydstern, Ingrid Schau, Maria Thorlund, Ulf Trotzig, Berndt Wennström & Anders Österlin 10/5 25/5: Gerhard Nordström ÖSTRA KARUP Arnstedt Postridarensväg 18, May Sept, other times by appointment. Ystads konstmuseum S:t Knuts torg, Tue Fri 12 5, Sat Sun SMÅLAND & ÖLAND BORGHOLM VIDA konstmuseum Halltorp 9 km south of Borgholm, , , www. vidamuseum.com, April: Sat Sun 10 5, May Sept: Mon Sun /3 28/9: Ulrica HydmanVallien & Bertil Vallien glass & drawings. NORRA HALLEN & TROTZIGHALLEN 5/4 6/7: Ulf TrotzigLarge memorial exhibition ( ) by Sven Ljungberg 100 years. 28/6 3/8: Frans Baumgartner (Germany) paintings. 9/8 28/9: Madeleine Pyk 80 years. ATRIUMRUMMET 5/4 15/6: Ulf Trotzig prints. 18/6 20/7: Catharina Günther Rådström paintings. 26/7 24/8: Mats Pehrson (USA) paintings. NORRA HALLEN 12/7 28/9: Sven Erixson Xet MUSEIBUTIKEN 29/3 28/9: Silver Exhibition, about 20 participants, theme: Timeless Ölands Museum Himmelsberga strax väster om Långlöts kyrka mitt på Öland, , olandsmuseum.com, 21 June 28 Aug: Mon Sun Museum for cultural history, arts and crafts, shop and refreshments. Openings every second week. EKSJÖ Ulf Trotzig, Fire 200,8 160x104 cm KONSTHALLEN 29/3 4/5: Nostalgia 10/5 22/6: Garden Images from Öland Eksjö museum Österlånggatan 31, , Tue Fri 1 5, Sat Sun /3 6/4: HANDMADE Paper art book project Erling Gustafsson Paper art, graphic art 29/3 11/5: Ladies and dogs Majlis Andersen Photography 3/5 8/6: TEXTILE x III Mona Öjemark, Majlis Persson & 14

15 Gunilla Petersson Textile 17/5 15/6: Group show. Open studies 29/5 1/6. Höglandets konstrunda. 14/6 31/8: City Diary Anders Petersen Photography 28/6 21/9: KOiJ Ceramics, silver, textile, blacksmith, glass GISLAVED Gislaveds konsthall Köpmangatan 12, ,, Tue Fri 12 5, Sat Sun /1 2/2: Subtil art. Female artists from Varberg. 15/3 6/4: Not Trendy Victoria Ilyshkina 15/3 6/4: Ulla Ohlson water colours & glass sculptures. 12/4 4/5:»The rupture«(bristningen) Gunilla Sköld Feiler & Dror Feiler 10/5 25/5: Young photography Ava Valsten teacher & artist. 31/5 6/7: Kultivator Mathieu Vrijman & Malin Lindmark kultivator.org BLACK BOX 11/1 2/2: Björn Perborg»The video artist and the money«8/2 9/3: Cyber Media Art Lab,»Changing landscape«. Video program with russian artists, presented by Cyland Video Archive, St. Petersburg. 15/3 6/4:»I m in Lavvu«Liselott Wajstedt 9/5 25/5:»Genus«movie about dance. Student exhibition. JÖNKÖPING Jönköpings läns museum Dag Hammarskjölds plats 2, Tue Fri 12 7, Wed 12 9, Sat Sun, KALMAR Kalmar Konstmuseum Stadsparken, Tue Sun 1 5, Sat Sun LJUNGBY Ljungbergmuseet Kronobergs läns Bildkonstmuseum Strandgatan 5, , ljungbergmuseet.se, Tue Fri 12 5, Sat Sun /1 16/3: Cuban birds Karin Odelfelt Hjertonsson woodcut. 8/2 6/4: Kalmar Sund Lennart Sjögren paintings. 22/3 8/6: Dead birds Ann Margret DahlquistLjungberg indian ink. 12/4 8/6: Thorns Wreath laid in the Baltic Sea Bertil Almlöf paintings. NÄSSJÖ Nässjö konsthall Mariagatan 2, Mon Fri 10 7, Sat VETLANDA Vetlanda museum Kyrkogatan 31, , vetlanda. se, Tue 10 4, Wed Sun /1 2/2: The school in the collections. 8/3 4/5: Slowmo Tommy Andersson paintings & objects. 12/4 11/5: Faries don t exist Magnus Wassborg Installation film 15/5 8/6: COLOR CAN BE FOUND EVEN IN THE DARK 14/6 17/8: Sara Möller ceramics, paintings, objects. 30/8 21/9: POP ART TO REALISM VIRSERUM Virserums Konsthall Kyrkogatan 34, Tue Sun kl VÄRNAMO Vandalorum Skulpturvägen 2, Mon Sun /12 9/2: Sven Ljungberg 8/2 24/4: Lars Kleen VÄXJÖ Smålands museum Sveriges glasmuseum Södra Järnvägsgatan 2, Tue Fri 10 5, Sat Sun 10 4.

16 Växjö Konsthall Västra Esplanaden 10, , konsthall/, Tue Fri 12 6, Sat Sun /1 23/2: Magni Borgehed & Ingemar Svensson paintings & sculptures. 6/3 13/4: Småland darkness: Henrik Bromander, Hanna Pettersson, Mario Prhat & Pär Thörn 14/5 1/6: Kronoberg Art school exhibition. 3/6 15/6: Designers from Linnéuniversitetet. HALLAND FALKENBERG Falkenbergs museum Skepparesträtet 2, Tue Sat Galleri J Storgatan 19, , johny. Thurs Fri 2 6, Sat 11 2 other times by appointment. Exhibition program, visit homepage. Mjellby konstmuseum Mjällby, Tue Sun HISHULT Konsthallen i Hishult HALMSTAD Hallands konstmuseum Tollsgatan, , Tue Sun 12 4, Wed /12 23/2: Hiroshi Hamaya photo. Komorebi Takahito Kimura installation with light. 1/12 2/3: Tokyo Transience Aia Jüdes photo. 5/3 25/5: The Name of Us Nils Bergendal Foto 23/3 18/5: Juried Spring salon. 13/4 18/5: Charlotte Boman & Christin Wahlström Eriksson Residency scholarship /6 12/10: The Other Camera, photographs. 15/6 28/9: Africa is a Great Country Jens Assur photo. Halmstads konsthall Axel Olsons gata 1, Mon Fri 11 6, Sat 11 4, Sun /1 11/3: Olle Waller 19/3 13/5: Tuija Lindström 21/5 11/6: Kim Johansson 25/6 2/9: Cooper & Gorfer Markarydsvägen 10, , , Sept April: Wed Sun 12 5, May Aug: Tue Sun KUNGSBACKA Kungsbacka konsthall Borgmästaregatan 6, , www. kungsbacka.se/kultur, Wed 12 6, Thurs 12 7, Fri 12 4, Sat Sun LAHOLM Teckningsmuseet Hästtorget 3, , se, Tue Fri , Sat Sun /1 18/5:»Slow motion«, an exhibition by Sara Wallgren, Aleksandra Kucharska & Anna Ling The exhibition»abstract«, with art from the museums collection. VARBERG Konsthallen/Hamnmagasinet Sjöallén 6, , varberg.se, 16

17 gasinet.se/, Thurs Sun /2 2/3: Student exhibition. Loana Ibarra, Maja Ivarsson & Einar Valur Ólafsson 8/3 20/4: David Karlsson 29/5 1/6: Art life in Halland. Varbergs konsthall Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, , Tues Thurs 12 6, Fri Sun /1 30/3: The Drought Bigert & Bergström 12/4 22/6: Kristina Matousch, Bella Rune & Anders Sletvold Moe Curator: Frida Cornell 5/7 28/9: Annika von Hausswolff GÖTEBORG 1 Galleri 1 Erik Dahlbergsgatan 14, , Tue Thurs 12 5, Fri 12 4, Sat Sun Galleri 54 Kastellgatan 7, Tue Thurs 1 6, Sat Sun a gallery Sofierogatan 3, Open: Visit homepage. 4 Galleri Anna H Aschebergsgatan Galleri Kim Anstensen Götabergsgatan 18, Tue Thurs 12 6, Fri 12 4, Sat Galleri Aveny Teatergatan 26 1tr, Mon Thurs 12 6, Sat Sun Galleri Backlund Erik Dahlbergsgatan 10, Tue Thurs 12 6, Fri 12 5, Sat Galleri Box Kastellgatan 10, Tue Thurs 1 5, Sat Sun Galleri En trappa ner Erik Dahlbergsgatan 28, Mon Thur 12 6, Fri Sun Galleri Ferm Karl Gustavsgatan 13, Mon Thurs 11 6, Fri 11 5, Sat Sun Grafik I Väst Storgatan 20, , ramverk.se, Wed 12 6, Thu Sun 12 4, other times by appointment. 11/1 29/1: The Human Comedy Ulf Rahmberg graphic prints ulfrahmberg.se 24/1 8/3: Freedom of the Print a matter of course. Grafik i Väst at Kungsbacka konsthall. 1/2 19/2: Another Perspective Ingela Palmertz 14/2 16/2: Artist Books & Zines And Artists Knowledge Production Grafik i Väst at Supermarket /2 12/3: Björn Rydén 15/3 2/4: Signs of the Times Ulrika Hembjer 5/4 30/4: Arabian nights and other contemporary tales Torbjörn Damm 3/5 21/5: Tale Siw Lurås & Giske Sigmundstad from Norway com 24/5 11/6: bon bon Grafikskolan in Stockholm 12 Göteborgs Konstförening Södra vägen 2, Tue Thurs & Sat Sun Göteborgs Konsthall Götaplatsen, , Tue & Thurs 11 6, Wed 11 8, Fri Sun /12 2/3: Double Standards Per

18 Mårtensson Paintings 15/3 27/4: Erland Brand Drawings etc 10/5 25/5: Graduation exhibition, Masters of Fine Art 14 Göteborgs konstmuseum Götaplatsen, , info. Tue, Thurs 11 6, Wed 11 8, Fri Sun /9 2/2: New Acquisitions. New Works in the Collections. 21/9 2/2: Ştefan Constantinescu 8/2 11/5: Between Realties. Photography in Sweden /2 28/9: A painted history. Swedish 19th century History Painting. 11/4 8/6: In dialogue with the collections: Michael Johansson & Sofie Änghede 28/5 31/8: Vanessa Baird 19/7 19/10: Friction of ideas Gauguin, van Gogh, Bernard 15 Hasselblad Center Götaplatsen, Konstmuseet, Tue Thurs 11 6, Wed 11 9, Fri Sun Galleri Konstepidemin Konstepidemins väg 6, , , Webgallery: Tue Thurs 12 5, Fri Sun /1 2/2: Tonje Ramstad Carina Fihn (web) 8/2 2/3: Anna Nordensköld Maie Wisur (web) 8/3 30/3: Jesper Norda & Mikael Sellersjö Emelie Rygfelt Wilander (Pannrummet) Tomas Joanson (web) 5/4 4/5: Zsuzsanna Gillice Bodil Söderlund & Charlie Davidson (Pannrummet) 10/5 1/6: Andrea Wollensak Kresimir Popovic (Pannrummet) 17 Galleri Konstnärscentrum Väst Erik Dahlbergsgatan 6, , www. kcvast.se, Tue Sun 12 4, Wed /2 16/2: Noah Ljungberg mixed media. 22/2 9/3: John Shelton reassemblings. 15/3 30/3: Munish Wadhia paintings. 5/4 20/4: Karin Westlund screen. 26/4 11/5: Birgitta Heiling paintings. 17/5 1/6: Amy Bondesson textile pictures & objects. 7/6 22/6: Agneta Andrén paintings. 18 Lerverk galleri & butik Lilla Kyrkogatan 1, Mon Fri 11 6, Sat Galleri Majnabbe Taubegatan 9, Wed 12 6, Thurs Sun Galleri Mors mössa Husargatan 11, Tue Sun Partille konstförening Carlbergs allé, Slottet, Tue & Sat Sun Galleri PS Kaponjärgatan 4, Tue Wed 1 4, Thurs Sun Röda Sten Konsthall Röda Sten 1, , Tue Sun 12 5, Wed /1 30/1: Dido & Aenas by Göteborg Baroque and Utomjordiska. Performances: 1819, 2326, 30 Jan at /2 6/4: Lives and tales Adrian Paci 12/4 14/4: Open studios (Konstrundan) in Majorna /4 25/5: Student Exhibition Photography at Akademin Valand. 14/6 24/8: Summer exhibition, more information, visit homepage. 24 Röhsska museet Vasagatan 37, Tue 12 8, Wed Fri 12 5, Sat Sun Sintra konsthantverksgrupp Landsvägsgatan 5, , Mon Fri 11 6, Sat /1 4/2: Jonas Rooth Glass 8/2 4/3: Camilla Brøyn Ceramics 8/3 1/4: Bojaner»Av tomhet består kärlets nytta«kennet Williamsson Ceramics 5/4 6/5: Maria Uleander Textile 10/5 10/6: Group Exhibition Jewelry 18

19 GÖTEBORG 18 Södra vägen Avenyn ggatan Järntorget Aschebergsgatan Götabergsg Linnégatan Vasagatan Erik Dahlbergsg. 8 Sprängkullsgatan Galleri Thomassen NEW ADDRESS: Götabergsgatan 32, , , se, Tue Wed 12 6, Thurs 12 7, Fri Sun Exhibitions, visit homepage. 27 Two little birds Andra Långgatan 5, , se, Mon Thu 11 6, Fri Sun /1 8/2: Hanna Liljenberg Jewelry 8/2 4/3: Kerstin Björk Textile kerstinbjork.tumblr.com 8/3 1/4: Magdalena Nilsson Ceramics 3/5 27/5: Maria Johansson Glas Art 28 Uddenberg Kastellgatan 7, Wed Thurs 1 5, Fri Sun Unikt Glas Kristinelundsgatan 10, , se, Mon Fri 11 6, Sat /1 8/2: Björn Ekegren 29/3 12/4: Mikael Axenbrandt 30 Galleri Viktoria Viktoriagatan 11, Tue Thurs 12 6, Fri Sun Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 19

20 VÄSTERGÖTLAND & BOHUSLÄN BOHUS.MALMÖN Malmöns konstgård Olsebergsvägen 1 (vid kyrkan), , malmonskonstgard.se, Wed Sun 3 6 (12 July 3 aug). 12/7 3/8: Agneta Stening & John Stenborg sculptures & paintings. BORÅS Abecita Konstmuseum Herrljungagatan 15, Knalleland, , www. abecitakonst.se, Tue Fri 11 5 Sat Sun POP ART PHOTOGRAPHY AND ALL UNDER ONE ROOF! Here are international photo and graphics from Europe and the U.S. and Scandinavian textile art, 3 floors totaling 2400m ². The collection is unique in and composed, around 400 works, represented by some 30 artists. It starts from Pop breakthrough in the 1960s with prominent works from each decade up to the present. The museum also has a strong focus on photography with exhibitions of Swedish and internationally renowned photographers. 21/11 16/2: Mats Andersson John Bauer woods. & Sandra Freij Muses, Dreamers and Fashionistas 20/2 4/5: Dawid Björn Dawidsson dawid.nu»female MASQUERADE«Linda Bergman 8/3 6/4: West Swedish photo expo. 8/5 24/8: Paul Hansen & Roger Turesson John Werich»Oh Italy!«Borås konstmuseum Kulturhuset, P A Halls Terrass 2, ,, Tue & Thurs 11 8, Wed, Fri Sun Jun Aug summertimes. Flaménska Galleriet Södra Torget 4, , flamenska.se, Thurs 3 6, Fri Sun /1 26/1: Anne De Geer Grafic art annedegeer.com 1/2 16/2: Thomas Lars Fredriksson Paintings 22/2 9/3: Annika Wingårdh Photo wingardhdesign.com 15/3 30/3: Carola Melo Paintings and Graphic art 5/4 27/4: GunBritt HolmgrenIvstedt Paintings and sculptures holmgrenivstedt.blogspot.se 5/4 27/4: Anna Maria Nilsson Textile and graphic art Textilmuseet Skaraborgsvägen 3A, closed until May 23, Galleri Jeanette Ölund Österlånggatan 16, Mon Thurs 12 5, Sat FLODA Nääs Konsthantverk Butik & galleri Nääs slott (E20 ca 3 mil öster om Göteborg), ,, naaskonsthantverk.se, Sept April: Fri Sun 11 4, May Aug: Mon 5 8, Tue Sun /1 9/2: Ida Lindberg Jewelry Hanna JärlehedHyving project room. 15/2 16/3: Annika Andersson textile. Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 20

21 Project room: HDK 22/3 20/4: Karin KarinsonNilsson Ceramics. Project room: HDK Karin KarinsonNilsson 26/4 25/5: Petter Hellsing textile. Project room: HDK, textile. MARSTRAND Strandverket Hamngatan 56, /, strandverket.se, open: see homepage 6/4 8/6: Lars Lerin world. Water colours, and for the first time his photography & writing. RYDAL Rydals museum Boråsvägen 237, , Tue Thurs, Sat Sun /9 12/2: Karin Almlöf paintings. 19/1 27/4: Ragnhild Monsen picture fabrics. 26/1 6/4: An exhibition of electromagnetic hypersensitivity, photo, Åke Mokvist 18/5 31/8: Children's Book Illustrations Bettina Johansson, Pernilla Stalfelt & Stina Wirsén 25/5 14/9: Flower grave (Blomstergraven) Erik Torstensson textile sculptures. Petter Hellsing 31/5 28/6: Helena Sandström metal. Project room: HDK jewelry. 5/7 29/7: Glass from Turkey. Project room: Nordic anagama (an ancient type of pottery kiln brought to Japan from China via Korea in the 5th century) project. MARIESTAD Panncentralen galleriateljéer Parkvägen 10B, Johannesberg, , nu, Wed 15 18, Sat Sun /3 23/3: Stefan Johansson oil & acrylic paintings, mixed media. 1/3 23/3: Paintings Stefan Lindqvist Oil on canvas 29/3 20/4: Timo Solin paintings & sculptures. 26/4 18/5: Camilla Skorup textile. 21 SKÄRHAMN Nordiska akvarellmuseet Södra hamnen 6, , Tue Sun 12 5, (Jun Sept: Mon Sun 11 6). 22/9 16/2: The picture book in new guises A good children s picture book is one in which a magic union of image and text takes place to tell a story. We are inviting young Nordic creators of illustrated books to join in an exhibition. 22/9 16/2: Martin Jacobson 2/3 4/5: Olli Lyytikäinen ( ), retrospektiv. 18/5 14/9: Lars Lerin new works. SKÖVDE Skövde Kulturhus Konsthall & Konstmuseum, Trädgårdsgatan 9,, , kulturhus/, Tues Wed 12 5, Thurs 12 7, Fri Sun /1 16/2: Artist of the month: Lisa Edman

22 18/1 16/3: Volym Kiwa Saito embroidery. 27/2 6/4: Artist of the month: Carina Wahlström 8/3 18/5: Catti Brandelius 22/3 18/5: Volym Alexander Tallén porcelain. 24/5 23/8: Volym jewelry. 6/6 30/8: Skaraborgssalongen 2014 STRÖMSTAD Lokstallet, Konsthall i Strömstad Uddevallavägen 1, , Open, visit homepage for info. 29/3 27/4:»i hua«a meeting: Rune Hagberg, Henri Michaux & Japanese Zen painting. 17/5 8/6: An Issue of Structure: Snövit Hedstierna open from 24/5: The Distant Sound: Susan Philipsz 14/6 13/7: EgenArt: Rolf André 18/7 31/8: The Artist of the year: Ann Eringstam 19/7 20/7: Live at Strömstad International performance festival. TROLLHÄTTAN Konsthallen Trollhättan Nohabgatan 11 b, , Tue Sun 11 4, Wed /1 9/3: Heart game A tribute to gaming culture. 15/3 27/4: Gallery Worry, with the artists, Jenny Johansson, gallerioro.blogspot.se/ Jamila Drott, Henrik Franklin, Daniel Götesson, Tommy Krek Sveningsson, Nils Kristofersson & Linus Strandberg 29/4 8/6: Open Salon Theme: Relationships UDDEVALLA Bohusläns museum Museigatan 1, , , se, Tue Thurs 10 8, Fri Mon 10 4 VÄNERSBORG Vänersborgs konsthall Kungsgatan 15, Må Fri 12 4, Lö KONSTHALLEN LOKSTALLET : STRÖMSTAD The Distant Sound / Susan Phi

23 DALSLAND & VÄRMLAND ARVIKA Arvika konsthall Storgatan 22, Tue Fri 12 5, Sat Sun Arvika Konsthantverk Kyrkogatan 17 B, Mon Fri 10 6, Sat Rackstadmuseet Kungsvägen 11, Sept April: 11 4, May Aug: DALS LÅNGED Steneby Konsthall Enetsvägen 1, , steneby.se, Mon 10 6, Thurs 1 5, Sat Sun 3 5. KARLSKOGA Karlskoga Konsthall Kungsvägen, Tingshusparken, Tue Fri 10 4, Sat 11 3, Sun KARLSTAD Galleri Bergman Karlstad, GBK Herrhagsgatan 48, , Thurs Sat /1 1/2: Per Pedersen paintings. 8/2 1/3: Camilla Pyk paintings. 8/3 29/3: Marie Sjölin paintings. 5/4 26/4: Niklas Engvall paintings. 10/5 31/5: Anneli Sjödin Hallgren paintings & prints. 7/6 19/6: Giselle Reijers drawings. 16/8 6/9: Lars A Persson water colours. Galleri Konst i Karlstad Kungsgatan 4A, , during exhibitions Wed Fri Sat 11 3, weekend with opening Sun /1 1/2: Tor Hedendahl 8/2 1/3: Anton Hjärtmyr 8/3 29/3: Monica Gallon 5/4 29/4: Alexandra Severinsson 10/5 31/5: Lennart Gybrant 7/6 19/6: Illustrated Classics The Distant Sound / Susan Philipsz Ljudkonstverket som sänds från Världsarvet Grimetons Radiostation utanför Varberg kan upplevas under sommaren 2014 på följande platser: The artwork is broadcasted from Grimeton Radio Station, Varberg during summer 2014 to the following sites: Sverige / Sweden Skeppssättningen vid Blomsholm, Strömstads kommun Vitlycke museum, hällristningarna på Aspeberget Hällristningen»Skomakaren«vid Backa, Lysekils kommun Tjolöholms slott, Fjärås Varbergs hamn Ystads hamn Norge / Norway Galleri F15 / PunktÖ, Moss Isegran, Fredrikstad kommune Danmark Stenbrottet Vang, Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem The Distant Sound är en del av EUprojektet In Site projectinsite.eu lipsz

24 Konsthantverkarna Karlstad Södra kyrkogatan 6, Mon Fri 10 6, Sat /5 31/8: Lars Wallin Sandgrund Lars Lerin Västra Torggatan 28, , sandgrund.org, Tues Sun Värmlands Museum Sandgrundsudden, , www. varmlandsmuseum.se, Mon Fri 10 6, Wed until 8. Weekends KRISTINEHAMN Kristinehamns konstmuseum Doktor Envalls väg 13 C (Marieberg), , Tue 11 4, Wed 11 9, Thurs Sun /11 16/2: Olle Bærtling ( ) Debút 1/3 27/4: WORK audience interprets the collection. Lars Wallin, Photo: Juha Dahlbo. ÅSENSBRUK Dalslands konstmuseum Upperud, Wed Sun ÖSTERGÖTLAND & GOTLAND LINKÖPING Passagen, Linköpings konsthall Stora torget 2, Tue 11 4, Wed Thurs 11 6, Fri Sun MOTALA Motala konsthall Galleri Sander Nygatan 42, , , Wed Fri 2 6, Sat /2 26/2: Peter Freudenthal paintings. 1/3 19/3: Adrian Pettersson paintings & objects. 22/3 9/4: Hasti Radpour paintings. 12/4 30/4: Iréne Nordh paintings & prints & Berit Johansson glas. 3/5 21/5: Elin Redin paintings & drawings. 24/5 18/6: Thomas Edetun & Stefan Teleman paintings. Repslagaregatan 3, , motala. se/motalakonsthall, Tues 12 4, Wed 12 7, Thur Fri 12 4, Sat /1 8/2:»Your spaces are my places too«helga Steppan & Cecilia Danell 15/2 1/3: Two sides Margareta Jungerth Boo 8/3 15/3: Municipal art purchases are exhibited. 22/3 16/4:»Undrien«a fantasy exhibition by Magnus Lönn 24

25 26/4 4/5: Norra Vätterns konstrunda (open studies) 10/5 24/5:»From the motorcycle girls viewpoint«mia Karlsvärd photographs. 29/5 31/5: Street art artists moves inside the gallery. NORRKÖPING Konstforum Norrköping Saltängsgatan 19, , konstforumnorrkoping.se, Wed Thurs 12 5, Fri Sun /1 2/2:»ihua«a brush stroke Rune Hagberg paintings, objects, Henri Michaux prints & Japanese Zen paintings. 8/2 23/2: Lotta Hagerman paintings. 1/3 16/3: Anniversary exhibition. 22/3 6/4: Anna Jans Måleri Göran Rydén Måleri, skulptur 12/4 27/4:»Twisted sisters«katinka Andersson photography, prints. Sophi Vejrich objects/sculptures. STUDION: 19/1 2/2: Emma Vistrand photography. 9/2 23/2: Angelina Belle Bergenwall photography. 1/3 16/3: Anniversary exhibition photography. 23/3 6/4: Carola Björk photography. 12/4 27/4: OHI Mark Andersson Street art RIMFORSA NevaBooks Fotogalleri Skolvägen 1, , , www. nevabooks.com, Wed Fri 10 6, Sat Sun 12 3 (from 1/6 Mon Fri 10 6, Sat Sun 12 3) 25/1 16/3: Magnus Nyman 20 years as a wildlife paparazzi. 22/3 11/5: Se Tranströmer / Jerusalem 17/5 19/6: Otto Freudenthal 27/6 17/8: Claes Johansson cars & places. VISBY Gocart Gallery Klosterbrunnsgatan 1A, Fri 12 6, Sat /1 9/2: Linnea Nordberg paintings. 21/2 16/3: Tina Nykvist video. 28/3 27/4: Iwo Myrin sculpture, photo and sound. 9/5 1/6:»Living Room«, Gallery Association in Gotland, Group Show. 27/6 20/7: Maria Lilja, Filippa Krusenstierna, Hanna Stahle & Lene Willumsen Gocart Gallery participates in Supermarket Stockholm independent Art Fair, Kulturhuset Sthlm 1416 February Galleri Kronan Trädgårdsgatan 13, Wed Sun Norrköpings konstmuseum Kristinaplatsen, , Closed 19/15/6 2014, 6/6 31/8: Tue Sun 12 4, Wed NP33 Konst & Design Norrapromenaden 33, , , se, Wed Thurs , Fri Sat , Sun Feb Mars: Group Show. April May: I kroppen min om (In the body of mine, about) Kristian Gidlund Emma Svensson photopraphs. 25 Gotlands konstmuseum S:t Hansgatan 21, Tue Sun 12 4.

26 NÄRKE & SÖDERMANLAND ESKILSTUNA Eskilstuna konstmuseum Portgatan 2, Munktellstaden, , , eskilstuna.se/ konstmuseet, Tue Fri 11 4, Thurs 11 8, Sat Sun /2 23/3: Knutte Wester & Zandra Ahl 5/4 1/6: More art from the collections. Marie Holmgren 14/6 17/8: Gösta Backlund, Lenny Clarhäll, Assa Kaupi & Michael Söderlundh HÄLLEFORSNÄS Konstgalleriet Hälleforsnäs Gjutmästarbacken 1, Gamla Bruket, , www. flen.se, Thu Fri 11 5, Sat Sun 11 3, from 1/5: Tue Fri 11 5, Sat Sun /1 16/2: Artists in Flen, group show paintings, sculpture & prints. 22/2 6/4: Mia Malmlöf»To Edtith«, paintings. 12/4 1/6: Mario Cueva sculptures. 7/6 23/8: Summer exhibition. 30/8 12/10: Kerstin Svanberg paper art. KATRINEHOLM Katrineholms konsthall, kulturhuset Ängeln Djulögatan 27, , katrineholm.se, kultur, Mon Thurs 9 7, Fri 9 6, Sat 11 2, (Sept April: Sun 1 4). 8/3 3/5: Andy Best & Merja Puustinen 9/5 24/5: Duveholms school, student exhibition. 7/6 19/8: Ylva Ceder KUMLA Galleri Örsta Örsta 511, , , Thurs Fri 3 6, Sat Sun /1 9/2: Lars Rylander paintings. 8/3 30/3: Karin Ward sculptures. 19/4 18/5: Roger Metto paintings, Anders Krisár sculptures & Matthias van Arkel sculptures MARIEFRED Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård, , An international center for fine art printmaking square meters on two levels which today host exhibition halls, workshops, collections, a library, conference rooms, a shop and a café. A large selection of original prints are on sale in the shop. Welcome! For opening hours per season, please visit our homepage. 12/10 2/3: The power of art Graphic Novels and Cartoonists in focus. 9/11 2/3: Lennart Aschenbrenner open from 16/3: Carl Fredrik Reuterswärd Philp Art Ekhovs Galleri Ärnäsvägen 31, , Sat Sun 12 4, also by appointment 8/3 23/3: Tua Hado Paintings, graphic art, glass 26/4 11/5: Mariefredssalongen juried show for artists in Södermanland. 23/8 7/9: Ardy Strüwer Paintings, graphic art, glass art NYKÖPING Ylva Ceder Galleri Fiskhuset Behmbrogatan 11 B, , 26

27 huset.se, Tue Fri 12 6, Sat Sun /1 9/2:»The enigmatic way«johan Gustavsson Paintings 15/2 5/3: Fiskhussalongen Fiskhussalongen is a juried exhibition open to artists in Södermanland. 8/3 26/3: Elisabet Höglund Paintings 29/3 16/4: Rolf Lembke Paintings 19/4 7/5: Group show Participating artists and craftspeople displaying the works for the»open House«(konstrunda) art tour with open studios May 3 to 4. 10/5 28/5: Norwegian painting Klaus Wiggen & Else Hofsli paintings. 31/5 18/6: Helena Nork Paintings 24/6 26/6: Preschool children in a Montessori school shows paintings. 28/6 9/7: Yarn, thread, cloth and brush Six women show works in linen, woven, knitted and painted. 12/7 30/7: Mikael Ackelman Photography 2/8 20/8: Jan Lindahl, Monica Karlsson & Ingrid Stattin Paintings, embroidery, photography. Galleri Sjöhästen Nyköping Stora Torget 1, , galleri. Wed Fri 3 6, Sat /1 25/1: Graphics Biennial Kaliningrad Swedish participants exhibiting. 1/2 15/2: Lisbeth Cedwall paintings. 1/3 15/3: Larissa Stenlander paintings & Tommy TC Carlsson paintings. 22/3 5/4: Bodil Hedlund paintings & Yvonne Nimar sculptures. 12/4 3/5: Robert Huber Petersson glass. 10/5 24/5: Kjell Sundberg paintings & Lorraine Rantala sculptures. 31/5 14/6: My friends group show. TORSHÄLLA Ebelingmuseet Eskilstunavägen 5, , www. eskilstuna.se/ebelingmuseet, Wed Sun /1 23/2: Patrik Gustavsson sculptures & Joseph Hecht prints. 1/3 6/4: Karin Granqvist paintings, Gösta Haglund paintings, Arne Nilsson book binding, Ulla Ruuth Haglund drawings & illustrations & Ebba von Wachenfeldt glass. 12/4 25/5: Niklas Eneblom paintings Pia Knöppel paintings, drawings, Arvid Knöppel drawings, sculptures, Rune Rydelius sculptures. REMUSIC a sounding scrap project! A student exhibition. 31/5 7/9: Summer salon. 31/5 24/8: Alexandra Kern prints. 31/5 7/9: Jennie McMillen textile & objects. ÖREBRO Konsthantverkarna i Örebro län Järntorgsgatan 2, Mon Fri , , Sat Galleri Nord Storgatan 29, , galleri. Tue Fri 11 4, Sat Sun /1 30/1: Gunilla Dovsten sculpture & Eva Orrsjö paintings 1/2 13/2: WooBock Lee Paper art, mixed media 22/2 6/3: Håkan Blomqvist & Karin Westman artglass (Kahawk) 8/3 20/3: KarlJohan Lilliesköld paintings 22/3 3/4: Maria Lager painting, prints & Elisabeth Olszewska sculpture www. marialager.com 5/4 16/4: four expressions Björn Bernström watercolour Arne Frifarare paintings, Åsa Södergren sculpture & Johannes Wessmark paintings, prints Örebro Konsthall Olaigatan 17 B, , Tue Thurs 12 6, Fri Sun /1 2/3: Eva Marklund 8/3 20/4: Rebellion and unrest 26/4 8/6: Hi consumer (Hej konsument) 14/6 30/8: Örebro Photo

28 STOCKHOLM COUNTY (South of Stockholm) GUSTAVSBERG Artipelag Artipelagstigen 1, , Tue Sun /2 7/5: The visible. Contemporary Swedish Photography. A memorial exhibition over the ceramist Hertha Hillfon, who passed away this autumn, 92 years old one of Swedens most important artists in the ceramic field. Hertha Hillfon, Studiopicture with blue mask. Photo: Mailis Stensman. Maria Miesenberger, Reflection (9), /5 28/9: No Man is an Island. Artistic forays in Stockholm archipelago now and then. 7/6 7/9: Gustavsberg in Service of Society Form, Function, Ideology Gustavsbergs Konsthall Odelbergs väg 9 Gustavsbergs hamn, , Thur 11 7, Fri Sun /2 27/4: How Do Know Charlotta Bellander, Johan Bjärntoft, Lo Eklöw, Matilda Haggärde & Li Liang 24/5 14/9: Anton Alvarez solo show Gustavsbergs Porslinsmuseum Odelbergs väg 5 B, , www. gustavsbergsporslinsmuseum.se, Sept May: Tue Fri 10 4, sat sun 11 16, June Aug: Tue Fri 10 5, Sat Mon /10 9/2:»They know, what they do!«jørgen Haugen Sørensen Ceramic sculptures /3 18/5: Hertha Hillfon ( ) Solidity test. Photo: Hilding Engströmer HANINGE Haninge Konsthall Haninge Centrum, Poseidons torg, Mon Thurs 10 8, Fri 9 6, Sat 11 3, Sun

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Lars Melander - CV Represented Nationalmuseum, Stockholm Moderna Museet, Stockholm Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Postmuseum, Stockholm Kungliga Biblioteket / Royal Library, Stockholm Landskrona

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

LARS ENGLUND BIOGRAPHY

LARS ENGLUND BIOGRAPHY LARS ENGLUND BIOGRAPHY Born in Stockholm, Sweden, 1933 Lives and works in Jonstrop, Sweden SOLO EXHIBITIONS 2014 LARS ENGLUND - Sculpture, Malmö Konsthall, Malmö, Sweden 2013 Lars Bohman Gallery, Stockholm,

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

L A R S B O H M A N G A L L E R Y

L A R S B O H M A N G A L L E R Y Tuija Lindström CV Born 1950 in Kotka, Finland. Lives and works in Stockholm. -2001 Professor of photography at School of Photography and Film, Gothenburg, Sweden. SELECTED SOLO EXHIBITIONS 2014 Tuija

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Visitor information CHARTS 8 sept 2013

Visitor information CHARTS 8 sept 2013 Visitor information CHARTS 8 sept 203 Experience of Västra Götaland Region, Västarvet Anja Praesto This presentation -Västra Götaland and Västarvet -Target groups and strategies -What do we know about

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Motala GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Motala GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 5A Bäckstedt Maria Jönköping 6 1 1A Lindell Linda Motala 6 1 4A Carlander Isabel Trollhättan 5 3 3A Andersson Stina Vadstena 4 4 2A Book Pernilla Jönköping 4 4 7A Bjerndell Charlotte A 6

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. March 2012 rev. Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Statistik: Calle Nilsson, Markus Andersson Senior=12 bästa 1 Guld Junior/Ungdom=8 bästa 2 Silver Veteran=3 bästa 3 Brons Skol-SM=3 bästa 1979 Terräng-SM, Huskvarna

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. January 2010 Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden 2900

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

www.karinhaell.se Karin Häll född i Kungsör, bor och arbetar i Stockholm

www.karinhaell.se Karin Häll född i Kungsör, bor och arbetar i Stockholm CV Karin Häll född i Kungsör, bor och arbetar i Stockholm www.karinhaell.se UTBILDNING: 1985-91 Konstfack, skulptur, MFA, Stockholm 1983-85 Idun Loven Konstskola, skulptur, Stockholm 1982-83 Nyckelviksskolan,

Läs mer

Bondemilen 2015 Resultat

Bondemilen 2015 Resultat Bondemilen 2015 Resultat Startnr Klass Namn Ort MSluttid 135 M Samuelsson, Johan Örgryte IS 00:39:15 56 M Landh, Henrik Burseryd 00:39:23 143 M Finnskog, Fredrik Tranemo 00:39:25 83 M Johansson, Gustav

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

MARIA STENFORS unit 10, 21 wren street london wc1x 0hf 020 7837 0819 info@mariastenfors.com www.mariastenfors.com ASTRID SVANGREN

MARIA STENFORS unit 10, 21 wren street london wc1x 0hf 020 7837 0819 info@mariastenfors.com www.mariastenfors.com ASTRID SVANGREN MARIA STENFORS unit 10, 21 wren street london wc1x 0hf 020 7837 0819 info@mariastenfors.com www.mariastenfors.com ASTRID SVANGREN Born 1972 in Gothenburg Lives and works in Copenhagen Education 1995-1998

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

www.karinhaell.se Karin Häll född i Kungsör, bor och arbetar i Stockholm

www.karinhaell.se Karin Häll född i Kungsör, bor och arbetar i Stockholm CV Karin Häll född i Kungsör, bor och arbetar i Stockholm www.karinhaell.se UTBILDNING: 1985-91 Konstfack, skulptur, MFA, Stockholm 1983-85 Idun Loven Konstskola, skulptur, Stockholm 1982-83 Nyckelviksskolan,

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

SVARTA MARAN 2015-09-12

SVARTA MARAN 2015-09-12 SVARTA MARAN 2015-09-12 Resultatlista Herrar 25 km 1 35 Johan Gustafsson, IFK Mora 1.38,49 2 38 Mårten Roos, Uppsala 1.42,44 3 70 Göran Palmgren, Västerås LK 1.48,31 4 69 Jocke Nyström, IFK Sala 1.51,38

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Frick -12,3 59,7 HANSSON, Gustav FRICK, Sophia 2 Johansson / Johansson -11,3 60,7 JOHANSSON, Gabriel JOHANSSON, Lars-Olof 3 Åberg / Gustafsson -9,3 62,7 ÅBERG, Arvid GUSTAFSSON, Oscar 4 Wagner

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

DTP-kort, RTP-kort och wild cards per den 23 maj Gäller tävlingar som spelas 12-14 juni (vecka 24)

DTP-kort, RTP-kort och wild cards per den 23 maj Gäller tävlingar som spelas 12-14 juni (vecka 24) Följande spelare har på olika sätt kvalificerat sig till tävlingarna som listas nedan. OBS! För deltagande krävs att spelaren anmäler sig till tävlingen. ELIT (Varberg) Björn Hansson, Landskrona GK Anders

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Plac Namn Klubb L K S Omg 1 Omg 2 Totalt 1 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 50 49 47 146 94 240 2 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf (VÄ) 49 46 45 140 96 236 3 Linda

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010 Stefan Bråthe Nygård Vårdcentral i Bengtsfors Storgatan 7 666 30 BENGTSFORS Tel: 0531-72510 Fax: Mobil: 0706-381099 stefan.brathe@vgregion.se Karl Bohlin Sara Hansson Viktor Skeppstedt Ida Håkansson Carin

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat Färs & Frosta Cup 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat L9 1 Fanny Johansson Sjöbo Usg 419.6 2 Moa Theodersson Sjöbo Usg 409.4 3 Max Andersson Vellinge Ssk 396.9 4 Linus Lindén Veberöds Skf 374.9

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer