konstkalendern 1/2014 ARTGUIDE SWEDEN ARTGUIDE SWEDEN IS PUBLISHED IN COOPERATION WITH THE SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konstkalendern 1/2014 ARTGUIDE SWEDEN ARTGUIDE SWEDEN IS PUBLISHED IN COOPERATION WITH THE SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION"

Transkript

1 konstkalendern 1/2014 ARTGUIDE SWEDEN ART EXHIBITIONS JANUARY AUGUST 2014 ARTGUIDE SWEDEN IS PUBLISHED IN COOPERATION WITH THE SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

2 ANVÄND KONSTKALENDERN.SE Visste du att förra årets mest recenserade konstutställningar är Lena Cronqvists utställning på Liljevalchs och Cindy Shermans på Moderna Museet, Sthlm. Dessa två har fått vardera 7 recensioner i landets stora dagstidningar (+ några nätsajter). Se mer på Konstkalendern.se startade i maj 2013 ett register över konstrecensioner. Registret omfattar redan omkring 400 länkar till konstrecensioner. Du kan här se vilka publikationer som publicerat flest recensioner (Svenska Dagbladet), vilka utställningsarrangörer som recenseras oftast (Moderna Museet, Sthlm), vilka kritiker som är aktivast (Joanna Persman, Svd) m m. Se mer på www. konstkalendern.se/kritik.php Visste du att förra årets mest utställda konstnär heter Helena Blomqvist? Hon ställdes ut på sex (6) olika platser under Den mest utställda konstnären under åren är Ulf Trotzig, 19 utställningar. Statistiken grundar sig på utställningar registrerade av Konstkalendern och gör inte anspråk på att vara fullständig. Se mer på Vill du ha koll på vernissager, finissager, recensioner och andra händelser i den svenska konstvärlden följ Konstkalendern på Twitter: twitter.com/konstkalendern SVERIGES STÖRSTA KONSTMÄSSA FEBRUARI Fredag Lördag Söndag Kruchak & Kosterieva

3 KONST KALENDERN ARTGUIDE SWEDEN No. 1 /January August 2014 CONTENTS Göteborg Stockholm Malmö 6 Skåne & Blekinge 10 Småland & Öland 14 Halland 16 Göteborg 17 Västergötland & Bohuslän 20 Dalsland & Värmland 23 Östergötland & Gotland 24 Närke & Södermanland 26 Stockholm County (South Of Stockholm) 28 Stockholm City 30 Djurgården, Frihamnen & Lidingö 39 Stockholm Södermalm & Gamla Stan (South & Old Town) 41 Stockholm County (North Of Stockholm) 46 Uppland & Västmanland 47 Gästrikland & Dalarna 51 Norrland 53 Artist Index 54 Exhibition Organizers 58 Malmö 6 cover image: Grimeton Radio Station World Heritage Site The Distant Sound / Susan Philipzs Project In Site summer 2014 projectinsite.eu www. konsthallenlokstallet.se Strömstad konstkalendern Krukmakargatan 22, Stockholm ISSN subscriptions 1 Year: 2 issues, 60 SKR 2 Years: 4 issues, 100 SKR single copies 35 SKR bankgiro: Editor, graphic design etc Anders Blume Next issue September 2014

4 Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor. Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap. Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang. Av medlemmar i Svenska Galleriförbundet krävs ett seriöst och förtroendefullt samarbete med utställande konstnärer i enlighet med de stadgar och normer som förbundet har upprättat. Detta innebär att: Galleriets huvudsakliga uppgift är att skapa en dynamisk plattform för att marknadsföra konst till en bred publik. Detta sker bland annat via en varierad utställningsverksamhet, men också via deltagande i konstmässor, samarbeten med museer och konsthallar såväl i Sverige som internationellt. Galleriet får inte debitera konstnären hyra eller garantibelopp Grundprincipen skall vara att risken delas mellan konstnär och galleri. Medlemmarna i Svenska Galleriförbundet kan ofta erbjuda kvällsvisningar för exempelvis konstföreningar som har svårt att besöka gallerier dagtid. Kontakta gallerierna direkt för förfrågan. Betalning för konstverk kan i vissa fall delas upp över en tidsperiod, eller skjutas till nästa budgetperiod. Överenskommelser sker direkt med det berörda galleriet. För övrig information, vänligen gå in på Svenska Galleriförbundets hemsida; Galleriförbundets medlemmar markeras i Konstkalendern med förbundets logotyp i miniatyr. 4

5 Swedish Art Gallery Association Swedish Art Gallery Association is a nationwide association of art galleries in Sweden. The Association s mission is to promote the role of the gallery on the art scene and to monitor members common interests in cultural issues. Furthermore the Association works actively to inform about the gallery and the work of creating and developing a market for both young, unestablished and established artists on a Swedish or international art scene. Few artists or groups of artists have achieved recognition without representation or supported by a gallery. Exhibitions in museums and art galleries were significantly more difficult without the longterm work as a gallery continuously doing to highlight individual artists. Swedish Art Gallery Association works to the art market will be characterized by longterm thinking and safeguard both the artistic and economic value. Members of the Swedish Gallery Association provides information about artists and guarantees quality of exhibitions and provenance. The focus is on artistic integrity, expertise and commitment. Members of the Swedish Art Gallery Association requires a serious and trustful cooperation with exhibiting artists in accordance with the statutes and standards the association has established. This means that: The gallery s main task is to create a dynamic platform to promote art to a wide audience. This is done through a varied exhibition program, but also through participation in art fairs, partnerships with museums and art galleries both in Sweden and internationally. The Gallery shall not charge the artist hire or guarantee amount. The basic principle should be that the risk is shared between artist and gallery. Members of the Swedish Gallery Association can often offer evening shows for example art associations who have difficulty visiting galleries daytime. Contact the galleries directly for inquiry. Payment for artwork can sometimes be divided over a period of time, or pushed to the next budget period. Arrangements are made directly with the relevant gallery. For more information, please go to Swedish Gallery Association s website; Swedish Art Gallery Association members are highlighted in Artguide Sweden with the association s logo in miniature. 5

6 Centralstationen Ystadsv 26 Malmöhusvägen Stortorget 8 MALMÖ 25 Gustav Adolfs torg Regementsgatan Mariedalsvägen Pildammsvägen Pildammarna Lorrensbergsgatan 1 Gallery 101 Gia Lindstam Regementsgatan 88, Wed Fri 12 6, Sat Galleri 21 Rådmansgatan 5, Thurs 3 6, Fri Sun Breadfield Föreningsgatan 49, Thurs Fri 3 6, Sat CirkulationsCentralen Nobelvägen 125, com, Tue 4 8, Sat Sun 12 4 (opening Fri 6 9). 7/2 2/3: Fabien Marques photography. 7/3 30/3: Daniela Ramos Arias video. cargocollective.com/danielaramosa 4/4 27/4: Cecilia Jonsson 6

7 Drottninggatan 3 Föreningsgatan Nobelvägen ägen /5 25/5: Jens Henricson jenshenricson.se 5 Galleri David Hall Davidshallsgatan 28, se, Wed Fri 12 5, Sat 12 4, Sun /1 5/2: Annika Jarring & Roger Svensson sculptures & paintings. 8/2 5/3: Bengt Rindner paintings. 8/3 2/4: Anders Dahlberg paintings. 5/4 11/5: Pernilla Nordström paintings. 6 Galleri Estetica Helmfeltsgatan 7, , galleri. 7

8 7 Galleri Final Helmfeltsgatan 9, , , www. gallerifinal.se, Wed 1 6, Sat 12 4, Sun /2 16/3: Henrik Johansson oil on canvas. 24/5 17/6: Carsten Nilsson skulptor. 18/6 20/8: Summer exhibition. 23/8 24/9: Christina Roos ceramics. 10 fotogalleriet [format]»curator«, Henrik Johansson 29/3 27/4: Anders Udd new paintings, acrylic on canvas. Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15 B, , nu, Wed Fri 2 6, Sat Sun /1 2/3: A house / An inventory Noomi Ljungdell Notes: states, locations Carla Åhlander 15/3 27/4: The empty set Jennie Rosberg Johan Rosenmunthe Enlargements, photographs & installations. 10/5 22/6: Matter resistance Simon Berg 11 Galerie Holm Gråbrödersgatan 5, 12 Johan Berggren Gallery Ehrensvärdsgatan 8, Fri 12 6, Sat 12 6 The hotel room 18/4 27/4: Group show during Easter in the Factory (FABRIKEN) in Bästekille, Österlen. 10/5 1/6:»Debutanten«8 Form/Design Center Lilla Torg 9, Mon Fri 11 6, Sat 11 5, Sun Formargruppen Engelbrektsgatan 8, , Mon Fri 11 6, Sat /1 19/2: New members: Jola Glimäng, Anja Allvin, MarieLouise von Schewen Textile & Ceramics. 22/2 19/3: Nina Christensson glass. 22/3 23/4: Ulrika Svärd jewelry. 26/4 21/5: Lena Olsson jewelry. 13 KHM Gallery Ystadsvägen 22 (ingång A), , node/313, Tue Sun /2 8/3: Johan Martin Christiansen 4/4 19/4: IhraLill Scharing & Erlend Grytbakk Wold 25/4 10/5: Martin Damgaard & Helena Olsson 16/5 30/5: Marika Markström & Jesper Weileby 6/6 21/6: Kaare Golles & Helene Nymann 27/6 12/7: Helene Gjölme Garberg 14 Krets Kristianstadsgatan 16, Wed 5 8, Fri 2 5, Sat Sun Galerie Leger Dockplatsen 8, Mon Fri , Sat

9 16 Lilith Performance Studio Bragegatn 15, 17 Galleri Loyal Grimsbygatan 24, Hullkajen, Wed Fri Malmö Konsthall S:t Johannesgatan 7, , Mon Sun 11 5, Wed /11 23/2: From Malmö's art collections. 5/4 1/6: Lars Englund sculptures. Gerry Johansson photography. 19 Malmö konstmuseum Malmöhusvägen 1 (closed until June 2014), , se/medborgare/kulturnoje/konst design/malmokonstmuseum.html, Mon Sun Moderna museet, Malmö Gasverksgatan 22, , www. modernamuseet.se/malmo/, Tue Sun /1 16/3: Lena Mattsson video triptych»in the Eye of the Beholder«, about Swedish publisher and author Bo Cavefors. 1/2 18/5: A Way of Life Swedish Photography from Christer Strömholm until Today. Photo from the Moderna Museet collection. 28/3 20/4: Fredrik Roos Art Grant /4 25/5: Vassil Simittchiev 6/6 31/8: Tora Vega Holmström Cosmopolitan, correspondant, createur a study of the conditions of women artists in the early 20th century, paintings. 6/6 24/8: Picasso Pablo Picasso 21 Galleri Olson Södra Bulltoftavägen 25, Wed Fri 12 5, Sun Galleri Persson Jöns Filsgatan 10, Wed Fri 12 5, Sat 12 4, Sun Galleri Ping Pong Rådmansgatan 7, Tue Fri 2 5, Sat Galleri Rostrum Västergatan 21, , rostrum.nu, Thurs Fri 2 6, Sat Sun /1 2/2: Anna Brag installation, drawings, video. 8/2 2/3: Mell Gran paintings, objects, drawings. 8/3 30/3: Ilona Huss Walin Video 5/4 27/4: Emma Gunnarsson photo & video. 3/5 25/5: Emil Z Ekberg installation & drawings. 25 Galleri Rönnquist & Rönnquist Generalsgatan 2, Tue Fri 12 6, Sat Sun Galleri S:t Gertrud Östergatan 9 A, Wed Thurs 12 6, Fri Sat Galleri Signal Monbijougatan 15 (entré från gården), Thurs Fri 2 6, Sat Sun Skånes Konstförening Bragegatan 15, , skaneskonst.se, Wed Fri 2 6, Sat Sun /1 16/2: The illusion of the empty space Ariel Alaniz Installation 21/3 13/4: Attack Simulator Jenny Berg Installation Territories Medium: Elisabeth Kilhlström & Yuki Higashino installation. 16/5 8/6: 2+2=5 Conny Blom sound installation, text & photo. Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 9

10 SKÅNE & BLEKINGE FALSTERBO Falsterbo konsthall Stationshuset, Hjalmar Gullbergs plan 1, , falsterbo. konsthall, 15/3 30/3: Kulturskolan Artisten. Open Sat Sun /4 4/5: Growth forces, group show Karin Bengtsson, Bo Cronqvist, Tomas Gilljam, Jenny Gärtner, Lage Pergon, Susanne Persson, Stefan Sjöberg, Josefin Skön & Marita Skön Open Fri Sun 125 and all Easter days. Jonny Skön, 10/5 25/5: Östra Grevie folkhögskola. Student exhibition, Open Sat Sun /5 6/7: Karmageddon David Krantz video, animations, sculptures, 3D prints. Open TueSun 125. Closed 20 june. 12/7 17/8: Elisabeth Thun & Andreas Glad paintings & sculptures. Open Tue Sun /7 27/7: Wind Capsizing (Vindkantring) Linus Jarbo, Lisa Kraft, Cilla Midhall & Petter Pettersson Godsmagasinet. Open: TueSun 125. HELSINGBORG Dunkers Kulturhus Kungsgatan 11, Tue Sun 10 6, Thurs Lilla Galleriet Helsingborg Drottninggatan 35, , lilla. www. lillagalleriethelsingborg.se, Wed Fri 1 5, Sat HÖGANÄS Krapperups Konsthall vid väg 111 mellan (road 111 between) Höganäs och Mölle, , KARLSKRONA Karlskrona konsthall Borgmästaregatan 17, , www. karlskrona.se/konsthall, Tue Sun 12 5, Sat Sun Closed jan 15 feb. 14/12 26/1: Karolina Bång, Philip Ekwall, Jakob Ingemansson & Julia Lindemalm 1/2 9/3: Kjell Hobjer Do you know why I am like this? 15/3 20/4:»The color of where I can never go«jenny Carlsson 26/4 8/6: Madalena Svensson paintings. 14/6 31/8: Signar N Bengtsson paintings. KIVIK Kivik Art Centre Mellby 573, , Mon Sun Opens in midjune, for details, visit homepage. KLIPPAN Klippans konsthall Storgatan 9, Mon Tue, Thurs 10 7, Wed, Fri 10 4, Sat 10 1, Sun 1 4. Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 10

11 KNISLINGE Wanås Konst Knislinge (nära Hässleholm), , , , wanaskonst.se, May 18 Sep 28 Mon Sun 11 17, High season hours June 21 Aug 17, Mon Sun 10 17, Oct 4 Nov 2 Sat Sun Always at Wanås The Collection Jacob Dahlgren, Charlotte Gyllenhammar, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Henrik Håkansson, Yoko Ono, Srinivasa Prasad, AnnSofi Sidén & others The Café The Shop The Deli 18/4 27/4:»Påskrundan«Dance Rachel Tess, Café, Shop & Deli. 18/5 2/11: New projects in the park Tadashi Kawamata & Carl Fredrik Reuterswärd Stretch Dance Me Molly Haslund, Skånes Dansteater & Rachel Tess Children s Book Klara Kristalova & Martina Lowden Revisit Graf Spee Juan Pedro Fabra Guemberena, Jan Håfström & Carl Michael von Hausswolff KRISTIANSTAD Kristianstads konsthall Stora Torg, / , Tue Fri 12 5, Sat Sun 11 4 (June Aug: Mon Fri 11 5, Sat Sun kl 11 4) 25/1 4/5: Claes Söderquist Passages, films made between by the pioneer of Swedish experimental film. campaigns worldwide around 1980 and the 90's. Robert Indiana, Absolut Indiana (Absolut Love), 1995, V&S Vin &Sprit AB 1995 LANDSKRONA Landskrona konsthall Slottsgatan/slotttsvägen/slottsparken, , , birthe. Tue, Wed 1 5, Thurs 3 8, Fri Sun /1 2/2: Enjoy Sweden. The photoproject #enjoysweden photobook and exhibition with Instagram best images of Sweden. Open Wednesday 3 8 (not Thursday) enjoysweden.hemsida24.se 15/2 23/3: Hans Jörgen Johansen photo. 18/4 27/4: Group show artists from North western part of Skåne (NVSK). 10/5 22/6: Carl Fredrik Reuterswärd paintings, drawings, sculptures. 5/7 17/8: International naïvism artists 22/8 24/8: Photo festival! LUND Konstföreningen Aura Mårtenstorget, Krognoshuset, Wed Fri 12 5, Sat 12 4, Sun 1 4. Claes Söderquist, from the shooting of Landscape /5 26/10: Face It! Absolut Art Collection. Art and objects created for Vin & Sprit AB's various advertising Kulturen Tegnérsplatsen, 1/9 30/4, Tue Sun 12 4; 1/5 31/8 daily

12 Lunds konsthall Mårtenstorget 3, , Tue Fri 12 5, Thurs 12 8, Sat 10 5, Sun /11 2/2: Shapes in the Making Kah Be Chow, Inger Ekdahl, Tiril Hasselknippe, Kasper Heiberg, Carl Magnus, Kristina Matousch, Rolf Nowotny, Eric H Olsson, Nobu Ota, Lea Porsager, Jakob Simonson, Fredrik Værslev & Charlotte Walentin 15/2 1/6: Don't Embarrass the Bureau Rossella Biscotti, Libia Castro, Luca Frei, Lawrence Abu Hamdan, Jill Magid, Metahaven, Olafur Olafsson, Jonas Staal, Superflex, Song Ta & Pilvi Takala Curator: Matteo Lucchetti Skissernas museum Finngatan 2, , lu.se, Tue Sun 12 5, Wed /11 1/4: The textile work»dialogos«of Ann Edholm prepared for the UN building in New York. Edholm won a competition between four Swedish artists. Competition entries of Jonas Dahlberg, Charlotte Gyllenhammar & Clay Ketter. 15/12 21/4: Stan VanDerBeek The expanded cinema. The artworks birth Per Wizén and the subversive force of the collage. SIMRISHAMN Galleri Thomas Wallner Simris bygata 9, Tue Sun Tjörnedala Konsthall Östra Skånes Konstnärsgille, Tjörnedalagården, Baskemölla, , Tue Sun 12 5, okt mars: Wed Sun /4 27/4: Easter Open Studios Week (konstrundan). 24/5 13/7: Jone Kvie 19/7 31/8: Emma Philipson, Anders Kappel & Mats Nilsson STAFFANSTORP Staffanstorps konsthall Blekingevägen 1, , Mon Thurs 10 7, Fri 10 6, Sat 10 2, Sun /2 30/3: Sven Ljungberg & Ann Margret DahlquistLjungberg Skånekraft Östra Mårtensgatan 5, Tue Fri 11 6, Sat RONNEBY Kulturcentrum Kallingevägen 3, , sv/upplevagora/kultur/konst/, Tue Fri 11 4, Sat Sun /1 16/3: Lasting Anna Kraitz, Rolf Hansson & Mats Theselius Jörgen Landehag & Felicia Landehag water colours & drawings. 29/3 25/5: Angelica Kristenson Aurelius, Yvonne Jeppsson & Paetrick Schmidt 14/6 31/8: Group show Juried exhibition. Sigurd Persson 28/6 31/8: Uno Svensson Sven Ljungberg 6/4 1/6: Åsa C Lindsjö (image next page) Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 12

13 TRELLEBORG Axel Ebbes Konsthall Hesekillegatan 1, , museum, Summer: Wen Sun Trelleborgs museum Stortorget 1, , trelleborg.se, Tue Sun /1 23/3: Jon Åkerlind Entrapped moments paintings. Åsa C Lindsjö 8/6 15/6: Creative School TOMELILLA Tomelilla konsthall Centralgatan 13, , Tue Fri 10 5, Sat Sun /2 16/3: Joan Miró original posters Jonas Åkerlind 1/3 4/5: Gerhard Nordström paintings. 29/3 25/5: Bianca Maria Barmen Japanse diary sculptures, paintings & photo. Joan Miró, original poster. 22/3 4/5: Malin Schönbeck & Kjell Åström 10/5 8/6: Student exhibition 14/6 17/8: Pushwagner Grafic art Pushwagner,»They are asleep«13 Bianca Maria Barmen Japanese diary. 24/5 7/9: The unimaginable Stina och Joakim Larsson sculptures, paintings & text. 14/6 14/9: Because we believe Peter Johansson & Barbro Westling sculptures & installations. YSTAD Galleri Nordica Lilla Strandgatan 8, , , www. gallerinordica.se, Tue Fri , Sat Sun 12 3 (during exhibitions). 18/4 27/4: Group show Anders Adèrn, Bente Bjerregaard, C O Hultén,

14 Katarina Hård, Hans Johansson, Bo Olsson, SvenIngvar Richthoff, Mats Rydstern, Ingrid Schau, Maria Thorlund, Ulf Trotzig, Berndt Wennström & Anders Österlin 10/5 25/5: Gerhard Nordström ÖSTRA KARUP Arnstedt Postridarensväg 18, May Sept, other times by appointment. Ystads konstmuseum S:t Knuts torg, Tue Fri 12 5, Sat Sun SMÅLAND & ÖLAND BORGHOLM VIDA konstmuseum Halltorp 9 km south of Borgholm, , , www. vidamuseum.com, April: Sat Sun 10 5, May Sept: Mon Sun /3 28/9: Ulrica HydmanVallien & Bertil Vallien glass & drawings. NORRA HALLEN & TROTZIGHALLEN 5/4 6/7: Ulf TrotzigLarge memorial exhibition ( ) by Sven Ljungberg 100 years. 28/6 3/8: Frans Baumgartner (Germany) paintings. 9/8 28/9: Madeleine Pyk 80 years. ATRIUMRUMMET 5/4 15/6: Ulf Trotzig prints. 18/6 20/7: Catharina Günther Rådström paintings. 26/7 24/8: Mats Pehrson (USA) paintings. NORRA HALLEN 12/7 28/9: Sven Erixson Xet MUSEIBUTIKEN 29/3 28/9: Silver Exhibition, about 20 participants, theme: Timeless Ölands Museum Himmelsberga strax väster om Långlöts kyrka mitt på Öland, , olandsmuseum.com, 21 June 28 Aug: Mon Sun Museum for cultural history, arts and crafts, shop and refreshments. Openings every second week. EKSJÖ Ulf Trotzig, Fire 200,8 160x104 cm KONSTHALLEN 29/3 4/5: Nostalgia 10/5 22/6: Garden Images from Öland Eksjö museum Österlånggatan 31, , Tue Fri 1 5, Sat Sun /3 6/4: HANDMADE Paper art book project Erling Gustafsson Paper art, graphic art 29/3 11/5: Ladies and dogs Majlis Andersen Photography 3/5 8/6: TEXTILE x III Mona Öjemark, Majlis Persson & 14

15 Gunilla Petersson Textile 17/5 15/6: Group show. Open studies 29/5 1/6. Höglandets konstrunda. 14/6 31/8: City Diary Anders Petersen Photography 28/6 21/9: KOiJ Ceramics, silver, textile, blacksmith, glass GISLAVED Gislaveds konsthall Köpmangatan 12, ,, Tue Fri 12 5, Sat Sun /1 2/2: Subtil art. Female artists from Varberg. 15/3 6/4: Not Trendy Victoria Ilyshkina 15/3 6/4: Ulla Ohlson water colours & glass sculptures. 12/4 4/5:»The rupture«(bristningen) Gunilla Sköld Feiler & Dror Feiler 10/5 25/5: Young photography Ava Valsten teacher & artist. 31/5 6/7: Kultivator Mathieu Vrijman & Malin Lindmark kultivator.org BLACK BOX 11/1 2/2: Björn Perborg»The video artist and the money«8/2 9/3: Cyber Media Art Lab,»Changing landscape«. Video program with russian artists, presented by Cyland Video Archive, St. Petersburg. 15/3 6/4:»I m in Lavvu«Liselott Wajstedt 9/5 25/5:»Genus«movie about dance. Student exhibition. JÖNKÖPING Jönköpings läns museum Dag Hammarskjölds plats 2, Tue Fri 12 7, Wed 12 9, Sat Sun, KALMAR Kalmar Konstmuseum Stadsparken, Tue Sun 1 5, Sat Sun LJUNGBY Ljungbergmuseet Kronobergs läns Bildkonstmuseum Strandgatan 5, , ljungbergmuseet.se, Tue Fri 12 5, Sat Sun /1 16/3: Cuban birds Karin Odelfelt Hjertonsson woodcut. 8/2 6/4: Kalmar Sund Lennart Sjögren paintings. 22/3 8/6: Dead birds Ann Margret DahlquistLjungberg indian ink. 12/4 8/6: Thorns Wreath laid in the Baltic Sea Bertil Almlöf paintings. NÄSSJÖ Nässjö konsthall Mariagatan 2, Mon Fri 10 7, Sat VETLANDA Vetlanda museum Kyrkogatan 31, , vetlanda. se, Tue 10 4, Wed Sun /1 2/2: The school in the collections. 8/3 4/5: Slowmo Tommy Andersson paintings & objects. 12/4 11/5: Faries don t exist Magnus Wassborg Installation film 15/5 8/6: COLOR CAN BE FOUND EVEN IN THE DARK 14/6 17/8: Sara Möller ceramics, paintings, objects. 30/8 21/9: POP ART TO REALISM VIRSERUM Virserums Konsthall Kyrkogatan 34, Tue Sun kl VÄRNAMO Vandalorum Skulpturvägen 2, Mon Sun /12 9/2: Sven Ljungberg 8/2 24/4: Lars Kleen VÄXJÖ Smålands museum Sveriges glasmuseum Södra Järnvägsgatan 2, Tue Fri 10 5, Sat Sun 10 4.

16 Växjö Konsthall Västra Esplanaden 10, , konsthall/, Tue Fri 12 6, Sat Sun /1 23/2: Magni Borgehed & Ingemar Svensson paintings & sculptures. 6/3 13/4: Småland darkness: Henrik Bromander, Hanna Pettersson, Mario Prhat & Pär Thörn 14/5 1/6: Kronoberg Art school exhibition. 3/6 15/6: Designers from Linnéuniversitetet. HALLAND FALKENBERG Falkenbergs museum Skepparesträtet 2, Tue Sat Galleri J Storgatan 19, , johny. Thurs Fri 2 6, Sat 11 2 other times by appointment. Exhibition program, visit homepage. Mjellby konstmuseum Mjällby, Tue Sun HISHULT Konsthallen i Hishult HALMSTAD Hallands konstmuseum Tollsgatan, , Tue Sun 12 4, Wed /12 23/2: Hiroshi Hamaya photo. Komorebi Takahito Kimura installation with light. 1/12 2/3: Tokyo Transience Aia Jüdes photo. 5/3 25/5: The Name of Us Nils Bergendal Foto 23/3 18/5: Juried Spring salon. 13/4 18/5: Charlotte Boman & Christin Wahlström Eriksson Residency scholarship /6 12/10: The Other Camera, photographs. 15/6 28/9: Africa is a Great Country Jens Assur photo. Halmstads konsthall Axel Olsons gata 1, Mon Fri 11 6, Sat 11 4, Sun /1 11/3: Olle Waller 19/3 13/5: Tuija Lindström 21/5 11/6: Kim Johansson 25/6 2/9: Cooper & Gorfer Markarydsvägen 10, , , Sept April: Wed Sun 12 5, May Aug: Tue Sun KUNGSBACKA Kungsbacka konsthall Borgmästaregatan 6, , www. kungsbacka.se/kultur, Wed 12 6, Thurs 12 7, Fri 12 4, Sat Sun LAHOLM Teckningsmuseet Hästtorget 3, , se, Tue Fri , Sat Sun /1 18/5:»Slow motion«, an exhibition by Sara Wallgren, Aleksandra Kucharska & Anna Ling The exhibition»abstract«, with art from the museums collection. VARBERG Konsthallen/Hamnmagasinet Sjöallén 6, , varberg.se, 16

17 gasinet.se/, Thurs Sun /2 2/3: Student exhibition. Loana Ibarra, Maja Ivarsson & Einar Valur Ólafsson 8/3 20/4: David Karlsson 29/5 1/6: Art life in Halland. Varbergs konsthall Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, , Tues Thurs 12 6, Fri Sun /1 30/3: The Drought Bigert & Bergström 12/4 22/6: Kristina Matousch, Bella Rune & Anders Sletvold Moe Curator: Frida Cornell 5/7 28/9: Annika von Hausswolff GÖTEBORG 1 Galleri 1 Erik Dahlbergsgatan 14, , Tue Thurs 12 5, Fri 12 4, Sat Sun Galleri 54 Kastellgatan 7, Tue Thurs 1 6, Sat Sun a gallery Sofierogatan 3, Open: Visit homepage. 4 Galleri Anna H Aschebergsgatan Galleri Kim Anstensen Götabergsgatan 18, Tue Thurs 12 6, Fri 12 4, Sat Galleri Aveny Teatergatan 26 1tr, Mon Thurs 12 6, Sat Sun Galleri Backlund Erik Dahlbergsgatan 10, Tue Thurs 12 6, Fri 12 5, Sat Galleri Box Kastellgatan 10, Tue Thurs 1 5, Sat Sun Galleri En trappa ner Erik Dahlbergsgatan 28, Mon Thur 12 6, Fri Sun Galleri Ferm Karl Gustavsgatan 13, Mon Thurs 11 6, Fri 11 5, Sat Sun Grafik I Väst Storgatan 20, , ramverk.se, Wed 12 6, Thu Sun 12 4, other times by appointment. 11/1 29/1: The Human Comedy Ulf Rahmberg graphic prints ulfrahmberg.se 24/1 8/3: Freedom of the Print a matter of course. Grafik i Väst at Kungsbacka konsthall. 1/2 19/2: Another Perspective Ingela Palmertz 14/2 16/2: Artist Books & Zines And Artists Knowledge Production Grafik i Väst at Supermarket /2 12/3: Björn Rydén 15/3 2/4: Signs of the Times Ulrika Hembjer 5/4 30/4: Arabian nights and other contemporary tales Torbjörn Damm 3/5 21/5: Tale Siw Lurås & Giske Sigmundstad from Norway com 24/5 11/6: bon bon Grafikskolan in Stockholm 12 Göteborgs Konstförening Södra vägen 2, Tue Thurs & Sat Sun Göteborgs Konsthall Götaplatsen, , Tue & Thurs 11 6, Wed 11 8, Fri Sun /12 2/3: Double Standards Per

18 Mårtensson Paintings 15/3 27/4: Erland Brand Drawings etc 10/5 25/5: Graduation exhibition, Masters of Fine Art 14 Göteborgs konstmuseum Götaplatsen, , info. Tue, Thurs 11 6, Wed 11 8, Fri Sun /9 2/2: New Acquisitions. New Works in the Collections. 21/9 2/2: Ştefan Constantinescu 8/2 11/5: Between Realties. Photography in Sweden /2 28/9: A painted history. Swedish 19th century History Painting. 11/4 8/6: In dialogue with the collections: Michael Johansson & Sofie Änghede 28/5 31/8: Vanessa Baird 19/7 19/10: Friction of ideas Gauguin, van Gogh, Bernard 15 Hasselblad Center Götaplatsen, Konstmuseet, Tue Thurs 11 6, Wed 11 9, Fri Sun Galleri Konstepidemin Konstepidemins väg 6, , , Webgallery: Tue Thurs 12 5, Fri Sun /1 2/2: Tonje Ramstad Carina Fihn (web) 8/2 2/3: Anna Nordensköld Maie Wisur (web) 8/3 30/3: Jesper Norda & Mikael Sellersjö Emelie Rygfelt Wilander (Pannrummet) Tomas Joanson (web) 5/4 4/5: Zsuzsanna Gillice Bodil Söderlund & Charlie Davidson (Pannrummet) 10/5 1/6: Andrea Wollensak Kresimir Popovic (Pannrummet) 17 Galleri Konstnärscentrum Väst Erik Dahlbergsgatan 6, , www. kcvast.se, Tue Sun 12 4, Wed /2 16/2: Noah Ljungberg mixed media. 22/2 9/3: John Shelton reassemblings. 15/3 30/3: Munish Wadhia paintings. 5/4 20/4: Karin Westlund screen. 26/4 11/5: Birgitta Heiling paintings. 17/5 1/6: Amy Bondesson textile pictures & objects. 7/6 22/6: Agneta Andrén paintings. 18 Lerverk galleri & butik Lilla Kyrkogatan 1, Mon Fri 11 6, Sat Galleri Majnabbe Taubegatan 9, Wed 12 6, Thurs Sun Galleri Mors mössa Husargatan 11, Tue Sun Partille konstförening Carlbergs allé, Slottet, Tue & Sat Sun Galleri PS Kaponjärgatan 4, Tue Wed 1 4, Thurs Sun Röda Sten Konsthall Röda Sten 1, , Tue Sun 12 5, Wed /1 30/1: Dido & Aenas by Göteborg Baroque and Utomjordiska. Performances: 1819, 2326, 30 Jan at /2 6/4: Lives and tales Adrian Paci 12/4 14/4: Open studios (Konstrundan) in Majorna /4 25/5: Student Exhibition Photography at Akademin Valand. 14/6 24/8: Summer exhibition, more information, visit homepage. 24 Röhsska museet Vasagatan 37, Tue 12 8, Wed Fri 12 5, Sat Sun Sintra konsthantverksgrupp Landsvägsgatan 5, , Mon Fri 11 6, Sat /1 4/2: Jonas Rooth Glass 8/2 4/3: Camilla Brøyn Ceramics 8/3 1/4: Bojaner»Av tomhet består kärlets nytta«kennet Williamsson Ceramics 5/4 6/5: Maria Uleander Textile 10/5 10/6: Group Exhibition Jewelry 18

19 GÖTEBORG 18 Södra vägen Avenyn ggatan Järntorget Aschebergsgatan Götabergsg Linnégatan Vasagatan Erik Dahlbergsg. 8 Sprängkullsgatan Galleri Thomassen NEW ADDRESS: Götabergsgatan 32, , , se, Tue Wed 12 6, Thurs 12 7, Fri Sun Exhibitions, visit homepage. 27 Two little birds Andra Långgatan 5, , se, Mon Thu 11 6, Fri Sun /1 8/2: Hanna Liljenberg Jewelry 8/2 4/3: Kerstin Björk Textile kerstinbjork.tumblr.com 8/3 1/4: Magdalena Nilsson Ceramics 3/5 27/5: Maria Johansson Glas Art 28 Uddenberg Kastellgatan 7, Wed Thurs 1 5, Fri Sun Unikt Glas Kristinelundsgatan 10, , se, Mon Fri 11 6, Sat /1 8/2: Björn Ekegren 29/3 12/4: Mikael Axenbrandt 30 Galleri Viktoria Viktoriagatan 11, Tue Thurs 12 6, Fri Sun Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 19

20 VÄSTERGÖTLAND & BOHUSLÄN BOHUS.MALMÖN Malmöns konstgård Olsebergsvägen 1 (vid kyrkan), , malmonskonstgard.se, Wed Sun 3 6 (12 July 3 aug). 12/7 3/8: Agneta Stening & John Stenborg sculptures & paintings. BORÅS Abecita Konstmuseum Herrljungagatan 15, Knalleland, , www. abecitakonst.se, Tue Fri 11 5 Sat Sun POP ART PHOTOGRAPHY AND ALL UNDER ONE ROOF! Here are international photo and graphics from Europe and the U.S. and Scandinavian textile art, 3 floors totaling 2400m ². The collection is unique in and composed, around 400 works, represented by some 30 artists. It starts from Pop breakthrough in the 1960s with prominent works from each decade up to the present. The museum also has a strong focus on photography with exhibitions of Swedish and internationally renowned photographers. 21/11 16/2: Mats Andersson John Bauer woods. & Sandra Freij Muses, Dreamers and Fashionistas 20/2 4/5: Dawid Björn Dawidsson dawid.nu»female MASQUERADE«Linda Bergman 8/3 6/4: West Swedish photo expo. 8/5 24/8: Paul Hansen & Roger Turesson John Werich»Oh Italy!«Borås konstmuseum Kulturhuset, P A Halls Terrass 2, ,, Tue & Thurs 11 8, Wed, Fri Sun Jun Aug summertimes. Flaménska Galleriet Södra Torget 4, , flamenska.se, Thurs 3 6, Fri Sun /1 26/1: Anne De Geer Grafic art annedegeer.com 1/2 16/2: Thomas Lars Fredriksson Paintings 22/2 9/3: Annika Wingårdh Photo wingardhdesign.com 15/3 30/3: Carola Melo Paintings and Graphic art 5/4 27/4: GunBritt HolmgrenIvstedt Paintings and sculptures holmgrenivstedt.blogspot.se 5/4 27/4: Anna Maria Nilsson Textile and graphic art Textilmuseet Skaraborgsvägen 3A, closed until May 23, Galleri Jeanette Ölund Österlånggatan 16, Mon Thurs 12 5, Sat FLODA Nääs Konsthantverk Butik & galleri Nääs slott (E20 ca 3 mil öster om Göteborg), ,, naaskonsthantverk.se, Sept April: Fri Sun 11 4, May Aug: Mon 5 8, Tue Sun /1 9/2: Ida Lindberg Jewelry Hanna JärlehedHyving project room. 15/2 16/3: Annika Andersson textile. Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 20

21 Project room: HDK 22/3 20/4: Karin KarinsonNilsson Ceramics. Project room: HDK Karin KarinsonNilsson 26/4 25/5: Petter Hellsing textile. Project room: HDK, textile. MARSTRAND Strandverket Hamngatan 56, /, strandverket.se, open: see homepage 6/4 8/6: Lars Lerin world. Water colours, and for the first time his photography & writing. RYDAL Rydals museum Boråsvägen 237, , Tue Thurs, Sat Sun /9 12/2: Karin Almlöf paintings. 19/1 27/4: Ragnhild Monsen picture fabrics. 26/1 6/4: An exhibition of electromagnetic hypersensitivity, photo, Åke Mokvist 18/5 31/8: Children's Book Illustrations Bettina Johansson, Pernilla Stalfelt & Stina Wirsén 25/5 14/9: Flower grave (Blomstergraven) Erik Torstensson textile sculptures. Petter Hellsing 31/5 28/6: Helena Sandström metal. Project room: HDK jewelry. 5/7 29/7: Glass from Turkey. Project room: Nordic anagama (an ancient type of pottery kiln brought to Japan from China via Korea in the 5th century) project. MARIESTAD Panncentralen galleriateljéer Parkvägen 10B, Johannesberg, , nu, Wed 15 18, Sat Sun /3 23/3: Stefan Johansson oil & acrylic paintings, mixed media. 1/3 23/3: Paintings Stefan Lindqvist Oil on canvas 29/3 20/4: Timo Solin paintings & sculptures. 26/4 18/5: Camilla Skorup textile. 21 SKÄRHAMN Nordiska akvarellmuseet Södra hamnen 6, , Tue Sun 12 5, (Jun Sept: Mon Sun 11 6). 22/9 16/2: The picture book in new guises A good children s picture book is one in which a magic union of image and text takes place to tell a story. We are inviting young Nordic creators of illustrated books to join in an exhibition. 22/9 16/2: Martin Jacobson 2/3 4/5: Olli Lyytikäinen ( ), retrospektiv. 18/5 14/9: Lars Lerin new works. SKÖVDE Skövde Kulturhus Konsthall & Konstmuseum, Trädgårdsgatan 9,, , kulturhus/, Tues Wed 12 5, Thurs 12 7, Fri Sun /1 16/2: Artist of the month: Lisa Edman

22 18/1 16/3: Volym Kiwa Saito embroidery. 27/2 6/4: Artist of the month: Carina Wahlström 8/3 18/5: Catti Brandelius 22/3 18/5: Volym Alexander Tallén porcelain. 24/5 23/8: Volym jewelry. 6/6 30/8: Skaraborgssalongen 2014 STRÖMSTAD Lokstallet, Konsthall i Strömstad Uddevallavägen 1, , Open, visit homepage for info. 29/3 27/4:»i hua«a meeting: Rune Hagberg, Henri Michaux & Japanese Zen painting. 17/5 8/6: An Issue of Structure: Snövit Hedstierna open from 24/5: The Distant Sound: Susan Philipsz 14/6 13/7: EgenArt: Rolf André 18/7 31/8: The Artist of the year: Ann Eringstam 19/7 20/7: Live at Strömstad International performance festival. TROLLHÄTTAN Konsthallen Trollhättan Nohabgatan 11 b, , Tue Sun 11 4, Wed /1 9/3: Heart game A tribute to gaming culture. 15/3 27/4: Gallery Worry, with the artists, Jenny Johansson, gallerioro.blogspot.se/ Jamila Drott, Henrik Franklin, Daniel Götesson, Tommy Krek Sveningsson, Nils Kristofersson & Linus Strandberg 29/4 8/6: Open Salon Theme: Relationships UDDEVALLA Bohusläns museum Museigatan 1, , , se, Tue Thurs 10 8, Fri Mon 10 4 VÄNERSBORG Vänersborgs konsthall Kungsgatan 15, Må Fri 12 4, Lö KONSTHALLEN LOKSTALLET : STRÖMSTAD The Distant Sound / Susan Phi

23 DALSLAND & VÄRMLAND ARVIKA Arvika konsthall Storgatan 22, Tue Fri 12 5, Sat Sun Arvika Konsthantverk Kyrkogatan 17 B, Mon Fri 10 6, Sat Rackstadmuseet Kungsvägen 11, Sept April: 11 4, May Aug: DALS LÅNGED Steneby Konsthall Enetsvägen 1, , steneby.se, Mon 10 6, Thurs 1 5, Sat Sun 3 5. KARLSKOGA Karlskoga Konsthall Kungsvägen, Tingshusparken, Tue Fri 10 4, Sat 11 3, Sun KARLSTAD Galleri Bergman Karlstad, GBK Herrhagsgatan 48, , Thurs Sat /1 1/2: Per Pedersen paintings. 8/2 1/3: Camilla Pyk paintings. 8/3 29/3: Marie Sjölin paintings. 5/4 26/4: Niklas Engvall paintings. 10/5 31/5: Anneli Sjödin Hallgren paintings & prints. 7/6 19/6: Giselle Reijers drawings. 16/8 6/9: Lars A Persson water colours. Galleri Konst i Karlstad Kungsgatan 4A, , during exhibitions Wed Fri Sat 11 3, weekend with opening Sun /1 1/2: Tor Hedendahl 8/2 1/3: Anton Hjärtmyr 8/3 29/3: Monica Gallon 5/4 29/4: Alexandra Severinsson 10/5 31/5: Lennart Gybrant 7/6 19/6: Illustrated Classics The Distant Sound / Susan Philipsz Ljudkonstverket som sänds från Världsarvet Grimetons Radiostation utanför Varberg kan upplevas under sommaren 2014 på följande platser: The artwork is broadcasted from Grimeton Radio Station, Varberg during summer 2014 to the following sites: Sverige / Sweden Skeppssättningen vid Blomsholm, Strömstads kommun Vitlycke museum, hällristningarna på Aspeberget Hällristningen»Skomakaren«vid Backa, Lysekils kommun Tjolöholms slott, Fjärås Varbergs hamn Ystads hamn Norge / Norway Galleri F15 / PunktÖ, Moss Isegran, Fredrikstad kommune Danmark Stenbrottet Vang, Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem The Distant Sound är en del av EUprojektet In Site projectinsite.eu lipsz

24 Konsthantverkarna Karlstad Södra kyrkogatan 6, Mon Fri 10 6, Sat /5 31/8: Lars Wallin Sandgrund Lars Lerin Västra Torggatan 28, , sandgrund.org, Tues Sun Värmlands Museum Sandgrundsudden, , www. varmlandsmuseum.se, Mon Fri 10 6, Wed until 8. Weekends KRISTINEHAMN Kristinehamns konstmuseum Doktor Envalls väg 13 C (Marieberg), , Tue 11 4, Wed 11 9, Thurs Sun /11 16/2: Olle Bærtling ( ) Debút 1/3 27/4: WORK audience interprets the collection. Lars Wallin, Photo: Juha Dahlbo. ÅSENSBRUK Dalslands konstmuseum Upperud, Wed Sun ÖSTERGÖTLAND & GOTLAND LINKÖPING Passagen, Linköpings konsthall Stora torget 2, Tue 11 4, Wed Thurs 11 6, Fri Sun MOTALA Motala konsthall Galleri Sander Nygatan 42, , , Wed Fri 2 6, Sat /2 26/2: Peter Freudenthal paintings. 1/3 19/3: Adrian Pettersson paintings & objects. 22/3 9/4: Hasti Radpour paintings. 12/4 30/4: Iréne Nordh paintings & prints & Berit Johansson glas. 3/5 21/5: Elin Redin paintings & drawings. 24/5 18/6: Thomas Edetun & Stefan Teleman paintings. Repslagaregatan 3, , motala. se/motalakonsthall, Tues 12 4, Wed 12 7, Thur Fri 12 4, Sat /1 8/2:»Your spaces are my places too«helga Steppan & Cecilia Danell 15/2 1/3: Two sides Margareta Jungerth Boo 8/3 15/3: Municipal art purchases are exhibited. 22/3 16/4:»Undrien«a fantasy exhibition by Magnus Lönn 24

25 26/4 4/5: Norra Vätterns konstrunda (open studies) 10/5 24/5:»From the motorcycle girls viewpoint«mia Karlsvärd photographs. 29/5 31/5: Street art artists moves inside the gallery. NORRKÖPING Konstforum Norrköping Saltängsgatan 19, , konstforumnorrkoping.se, Wed Thurs 12 5, Fri Sun /1 2/2:»ihua«a brush stroke Rune Hagberg paintings, objects, Henri Michaux prints & Japanese Zen paintings. 8/2 23/2: Lotta Hagerman paintings. 1/3 16/3: Anniversary exhibition. 22/3 6/4: Anna Jans Måleri Göran Rydén Måleri, skulptur 12/4 27/4:»Twisted sisters«katinka Andersson photography, prints. Sophi Vejrich objects/sculptures. STUDION: 19/1 2/2: Emma Vistrand photography. 9/2 23/2: Angelina Belle Bergenwall photography. 1/3 16/3: Anniversary exhibition photography. 23/3 6/4: Carola Björk photography. 12/4 27/4: OHI Mark Andersson Street art RIMFORSA NevaBooks Fotogalleri Skolvägen 1, , , www. nevabooks.com, Wed Fri 10 6, Sat Sun 12 3 (from 1/6 Mon Fri 10 6, Sat Sun 12 3) 25/1 16/3: Magnus Nyman 20 years as a wildlife paparazzi. 22/3 11/5: Se Tranströmer / Jerusalem 17/5 19/6: Otto Freudenthal 27/6 17/8: Claes Johansson cars & places. VISBY Gocart Gallery Klosterbrunnsgatan 1A, Fri 12 6, Sat /1 9/2: Linnea Nordberg paintings. 21/2 16/3: Tina Nykvist video. 28/3 27/4: Iwo Myrin sculpture, photo and sound. 9/5 1/6:»Living Room«, Gallery Association in Gotland, Group Show. 27/6 20/7: Maria Lilja, Filippa Krusenstierna, Hanna Stahle & Lene Willumsen Gocart Gallery participates in Supermarket Stockholm independent Art Fair, Kulturhuset Sthlm 1416 February Galleri Kronan Trädgårdsgatan 13, Wed Sun Norrköpings konstmuseum Kristinaplatsen, , Closed 19/15/6 2014, 6/6 31/8: Tue Sun 12 4, Wed NP33 Konst & Design Norrapromenaden 33, , , se, Wed Thurs , Fri Sat , Sun Feb Mars: Group Show. April May: I kroppen min om (In the body of mine, about) Kristian Gidlund Emma Svensson photopraphs. 25 Gotlands konstmuseum S:t Hansgatan 21, Tue Sun 12 4.

26 NÄRKE & SÖDERMANLAND ESKILSTUNA Eskilstuna konstmuseum Portgatan 2, Munktellstaden, , , eskilstuna.se/ konstmuseet, Tue Fri 11 4, Thurs 11 8, Sat Sun /2 23/3: Knutte Wester & Zandra Ahl 5/4 1/6: More art from the collections. Marie Holmgren 14/6 17/8: Gösta Backlund, Lenny Clarhäll, Assa Kaupi & Michael Söderlundh HÄLLEFORSNÄS Konstgalleriet Hälleforsnäs Gjutmästarbacken 1, Gamla Bruket, , www. flen.se, Thu Fri 11 5, Sat Sun 11 3, from 1/5: Tue Fri 11 5, Sat Sun /1 16/2: Artists in Flen, group show paintings, sculpture & prints. 22/2 6/4: Mia Malmlöf»To Edtith«, paintings. 12/4 1/6: Mario Cueva sculptures. 7/6 23/8: Summer exhibition. 30/8 12/10: Kerstin Svanberg paper art. KATRINEHOLM Katrineholms konsthall, kulturhuset Ängeln Djulögatan 27, , katrineholm.se, kultur, Mon Thurs 9 7, Fri 9 6, Sat 11 2, (Sept April: Sun 1 4). 8/3 3/5: Andy Best & Merja Puustinen 9/5 24/5: Duveholms school, student exhibition. 7/6 19/8: Ylva Ceder KUMLA Galleri Örsta Örsta 511, , , Thurs Fri 3 6, Sat Sun /1 9/2: Lars Rylander paintings. 8/3 30/3: Karin Ward sculptures. 19/4 18/5: Roger Metto paintings, Anders Krisár sculptures & Matthias van Arkel sculptures MARIEFRED Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård, , An international center for fine art printmaking square meters on two levels which today host exhibition halls, workshops, collections, a library, conference rooms, a shop and a café. A large selection of original prints are on sale in the shop. Welcome! For opening hours per season, please visit our homepage. 12/10 2/3: The power of art Graphic Novels and Cartoonists in focus. 9/11 2/3: Lennart Aschenbrenner open from 16/3: Carl Fredrik Reuterswärd Philp Art Ekhovs Galleri Ärnäsvägen 31, , Sat Sun 12 4, also by appointment 8/3 23/3: Tua Hado Paintings, graphic art, glass 26/4 11/5: Mariefredssalongen juried show for artists in Södermanland. 23/8 7/9: Ardy Strüwer Paintings, graphic art, glass art NYKÖPING Ylva Ceder Galleri Fiskhuset Behmbrogatan 11 B, , 26

27 huset.se, Tue Fri 12 6, Sat Sun /1 9/2:»The enigmatic way«johan Gustavsson Paintings 15/2 5/3: Fiskhussalongen Fiskhussalongen is a juried exhibition open to artists in Södermanland. 8/3 26/3: Elisabet Höglund Paintings 29/3 16/4: Rolf Lembke Paintings 19/4 7/5: Group show Participating artists and craftspeople displaying the works for the»open House«(konstrunda) art tour with open studios May 3 to 4. 10/5 28/5: Norwegian painting Klaus Wiggen & Else Hofsli paintings. 31/5 18/6: Helena Nork Paintings 24/6 26/6: Preschool children in a Montessori school shows paintings. 28/6 9/7: Yarn, thread, cloth and brush Six women show works in linen, woven, knitted and painted. 12/7 30/7: Mikael Ackelman Photography 2/8 20/8: Jan Lindahl, Monica Karlsson & Ingrid Stattin Paintings, embroidery, photography. Galleri Sjöhästen Nyköping Stora Torget 1, , galleri. Wed Fri 3 6, Sat /1 25/1: Graphics Biennial Kaliningrad Swedish participants exhibiting. 1/2 15/2: Lisbeth Cedwall paintings. 1/3 15/3: Larissa Stenlander paintings & Tommy TC Carlsson paintings. 22/3 5/4: Bodil Hedlund paintings & Yvonne Nimar sculptures. 12/4 3/5: Robert Huber Petersson glass. 10/5 24/5: Kjell Sundberg paintings & Lorraine Rantala sculptures. 31/5 14/6: My friends group show. TORSHÄLLA Ebelingmuseet Eskilstunavägen 5, , www. eskilstuna.se/ebelingmuseet, Wed Sun /1 23/2: Patrik Gustavsson sculptures & Joseph Hecht prints. 1/3 6/4: Karin Granqvist paintings, Gösta Haglund paintings, Arne Nilsson book binding, Ulla Ruuth Haglund drawings & illustrations & Ebba von Wachenfeldt glass. 12/4 25/5: Niklas Eneblom paintings Pia Knöppel paintings, drawings, Arvid Knöppel drawings, sculptures, Rune Rydelius sculptures. REMUSIC a sounding scrap project! A student exhibition. 31/5 7/9: Summer salon. 31/5 24/8: Alexandra Kern prints. 31/5 7/9: Jennie McMillen textile & objects. ÖREBRO Konsthantverkarna i Örebro län Järntorgsgatan 2, Mon Fri , , Sat Galleri Nord Storgatan 29, , galleri. Tue Fri 11 4, Sat Sun /1 30/1: Gunilla Dovsten sculpture & Eva Orrsjö paintings 1/2 13/2: WooBock Lee Paper art, mixed media 22/2 6/3: Håkan Blomqvist & Karin Westman artglass (Kahawk) 8/3 20/3: KarlJohan Lilliesköld paintings 22/3 3/4: Maria Lager painting, prints & Elisabeth Olszewska sculpture www. marialager.com 5/4 16/4: four expressions Björn Bernström watercolour Arne Frifarare paintings, Åsa Södergren sculpture & Johannes Wessmark paintings, prints Örebro Konsthall Olaigatan 17 B, , Tue Thurs 12 6, Fri Sun /1 2/3: Eva Marklund 8/3 20/4: Rebellion and unrest 26/4 8/6: Hi consumer (Hej konsument) 14/6 30/8: Örebro Photo

28 STOCKHOLM COUNTY (South of Stockholm) GUSTAVSBERG Artipelag Artipelagstigen 1, , Tue Sun /2 7/5: The visible. Contemporary Swedish Photography. A memorial exhibition over the ceramist Hertha Hillfon, who passed away this autumn, 92 years old one of Swedens most important artists in the ceramic field. Hertha Hillfon, Studiopicture with blue mask. Photo: Mailis Stensman. Maria Miesenberger, Reflection (9), /5 28/9: No Man is an Island. Artistic forays in Stockholm archipelago now and then. 7/6 7/9: Gustavsberg in Service of Society Form, Function, Ideology Gustavsbergs Konsthall Odelbergs väg 9 Gustavsbergs hamn, , Thur 11 7, Fri Sun /2 27/4: How Do Know Charlotta Bellander, Johan Bjärntoft, Lo Eklöw, Matilda Haggärde & Li Liang 24/5 14/9: Anton Alvarez solo show Gustavsbergs Porslinsmuseum Odelbergs väg 5 B, , www. gustavsbergsporslinsmuseum.se, Sept May: Tue Fri 10 4, sat sun 11 16, June Aug: Tue Fri 10 5, Sat Mon /10 9/2:»They know, what they do!«jørgen Haugen Sørensen Ceramic sculptures /3 18/5: Hertha Hillfon ( ) Solidity test. Photo: Hilding Engströmer HANINGE Haninge Konsthall Haninge Centrum, Poseidons torg, Mon Thurs 10 8, Fri 9 6, Sat 11 3, Sun

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer.

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. aktuella konstutställningar i Sverige september december 2010 Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. Vi har bra produkter till ett bra & framgångsrikt måleri. Vi har priser som tål att jämföras

Läs mer

2012/13. Gratis guide! Free Guide!

2012/13. Gratis guide! Free Guide! 0/3 Gratis guide! Free Guide! THE FUSION COLLECTION Innehåll Contents Välkommen till Lund 4 Welcome to Lund The historic Lund Det historiska Lund 7 Kultur & Sevärdheter 0 Culture & things to see Lunds

Läs mer

VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015

VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015 VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015 1 INNEHÅLL CONTENTS HÖJDPUNKTER HIGHLIGHTS 3 HÖJDPUNKTER 3 HIGHLIGHTS 4 SOMMAR PÅ MUSEET 5 BERÄTTANDE 6 BARNENS MUSEUM 8 DOKUMENTÄRFOTOGRAFI 14 KULTURHISTORIA 4

Läs mer

RAPPORT - STADSLABORATORIET 1. Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET

RAPPORT - STADSLABORATORIET 1. Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET RAPPORT - STADSLABORATORIET 1 Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET Sommaren 2011 1 RAPPORT - STADSLABORATORIET 2 Innehållsförteckning Förord arbetet med rapporten Stadslaboratoriet

Läs mer

2012/2013. Visitors guide. BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro

2012/2013. Visitors guide. BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro 2012/2013 besöksguiden Visitors guide BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro Flens kommuns vision 2019 I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor

Läs mer

Program. Ljusfestival i Eskilstuna

Program. Ljusfestival i Eskilstuna Program Ljusfestival i Eskilstuna 23 oktober - 2 november 2014 23 oktober - 2 november Premiär för ljusfestival i Eskilstuna I elva dagar kan du uppleva staden i ett annorlunda ljus. Utöver en rad olika

Läs mer

2013/14. Gratis guide! Free Guide!

2013/14. Gratis guide! Free Guide! 03/4 Gratis guide! Free Guide! THE FUSION COLLECTION Leif Johansson, Xrayfoto Leif Johansson, Xrayfoto Innehåll Välkommen till Lund 4 Det historiska Lund 7 Kultur och upplevelser 0 Lunds Domkyrka Aktiviteter

Läs mer

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Innehåll/Contents 2 Förord/Preface 3 Rymd. Rytm. Rum. 4 Verket 6 Space. Rhythm. Room. 8 The Works 9 Modhir Ahmed 10 Kjell Engman 12 Torbjörn Grass 14 Karin Gustavsson 16

Läs mer

CV Globetree 1970-2003 [DRAFT VERSION ENGLISH 20.00]

CV Globetree 1970-2003 [DRAFT VERSION ENGLISH 20.00] CV Globetree 1970-2003 [DRAFT VERSION ENGLISH 20.00] What we do today will be the children s future Globetree 2003 www.globetree.org 1 Table of contents e o f c o n t e n t s How to read the CV of Globetree

Läs mer

what s on Uppsala MÖT STEWEN QUIGLEY» 4-5 Trolltyg 19 Håkan Hellström 26 Highway Stars 27

what s on Uppsala MÖT STEWEN QUIGLEY» 4-5 Trolltyg 19 Håkan Hellström 26 Highway Stars 27 Tourist Magazine with maps ÅRGÅNG DEC - FEB 0 what s on Trolltyg Håkan Hellström Highway Stars 7 MÖT STEWEN QUIGLEY» -5 Besöks- och evenemangsguide med kartor och erbjudanden Visiting and activities guide

Läs mer

THE VASA STAR. Vasastjärnan Publication of THE VASA ORDER OF AMERICA. Swedish-American of the Year - Pg 7. Meet the Director - Pg 23

THE VASA STAR. Vasastjärnan Publication of THE VASA ORDER OF AMERICA. Swedish-American of the Year - Pg 7. Meet the Director - Pg 23 THE VASA STAR Vasastjärnan Publication of THE VASA ORDER OF AMERICA MAY-JUNE 2010 www.vasaorder.com Swedish-American of the Year - Pg 7 Meet the Director - Pg 23 The Grand Master s Message Rolf Bergman

Läs mer

Artist: Edna Hinnerson. Ystad Sweden Jazz Festival 5 år! Ystad Sweden Jazz Festival celebrates 5 years!

Artist: Edna Hinnerson. Ystad Sweden Jazz Festival 5 år! Ystad Sweden Jazz Festival celebrates 5 years! Artist: Edna Hinnerson Ystad Sweden Jazz Festival 5 år! Ystad Sweden Jazz Festival celebrates 5 years! Konsert / Concerts Konsert / Concerts Tid Time Plats Venue Artist Ordinarie Standard Jazzkort Jazz

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

Jacob Dahlgren born 1970 in Stockholm, Sweden. Education 1994-99 Kungl. Konsthögskolan (MA), Stockholm

Jacob Dahlgren born 1970 in Stockholm, Sweden. Education 1994-99 Kungl. Konsthögskolan (MA), Stockholm Jacob Dahlgren born 1970 in Stockholm, Sweden Education 1994-99 Kungl. Konsthögskolan (MA), Stockholm Solo exhibitions 2014 Abstract space in concrete terms RUA RED South Dublin Arts Centre, Dublin Ireland

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

May/June 2014 Issue 58 SWEDEN PICTURE PERFECT VILKEN UPPTAKT! DET HÄ NGER PÅ HATTEN. Aloe Awesome. of the

May/June 2014 Issue 58 SWEDEN PICTURE PERFECT VILKEN UPPTAKT! DET HÄ NGER PÅ HATTEN. Aloe Awesome. of the SWEDEN DENMARK FINLAND NORWAY PICTURE PERFECT May/June 2014 Issue 58 VILKEN UPPTAKT! DET HÄ NGER PÅ HATTEN of the Aloe Awesome 2 FOREVER NEWS MAGAZINE MAY/JUNE 2014 Life Lesson from a Ranch Horse Everyone

Läs mer

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Swedish 1111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4222

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Swedish 1111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4222 2 3 4 5 6 7 9 14 15 16 17 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3 39 40 41 4222 Colloquial Swedish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available

Läs mer

Official tourist & event guide jan/feb 2009. Shopping Nightlife Restaurants Events Museums & Attractions

Official tourist & event guide jan/feb 2009. Shopping Nightlife Restaurants Events Museums & Attractions Official tourist & event guide jan/feb 2009 Shopping Nightlife Restaurants Events Museums & Attractions Sweden s largest department store At Åhléns City, you ll find everything you like in one place. Drop

Läs mer

GO-klubbar i Sverige

GO-klubbar i Sverige Svensk GO Tidning Göteborgs Go-klubb GO-klubbar i Sverige Våra öppentider är onsdagar klockan 18:30 på skolgatan 21 i Haga. Kontakta gärna mig om du vill besöka oss men inte varit här förut. Lokalen ligger

Läs mer

Svenska. Mälaren. Nedre Dalälven. Uppland upplev det mesta av det bästa!

Svenska. Mälaren. Nedre Dalälven. Uppland upplev det mesta av det bästa! 2014 Svenska english Uppsala Mälaren Vallonbruken Nedre Dalälven Roslagen Uppland upplev det mesta av det bästa! Innehåll/Contents Kultur/Culture...4 7 Natur/Nature...8 11 Vikingar/Vikings... 12 13 Blommor/Flowers...14

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E

MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E 2 MEET in karlstad Sola i Karlstad, Eva-Lisa Holtz. Photo: At Location Photo. NORWAY Oslo SWEDEN Karlstad Stockholm Gothenburg Malmoe GEt to know sweden. Sweden is

Läs mer

2015/2016 SVENSKA ENGLISH UPPSALA MÄLAREN VALLONBRUKEN NEDRE DALÄLVEN NORRA ROSLAGEN UPPLAND UPPLEV DET MESTA AV DET BÄSTA!

2015/2016 SVENSKA ENGLISH UPPSALA MÄLAREN VALLONBRUKEN NEDRE DALÄLVEN NORRA ROSLAGEN UPPLAND UPPLEV DET MESTA AV DET BÄSTA! 2015/2016 SVENSKA ENGLISH UPPSALA MÄLAREN VALLONBRUKEN NEDRE DALÄLVEN NORRA ROSLAGEN UPPLAND UPPLEV DET MESTA AV DET BÄSTA! INNEHÅLL/CONTENTS Kultur/Culture...4 7 Natur/Nature...8 11 Uppländsk matresa/local

Läs mer

Boka hotell på nätet! Vi välkomnar dig året runt. Missa inte SAS Masters och 10-mila! www.sigtunaturism.se. Book your hotel online!

Boka hotell på nätet! Vi välkomnar dig året runt. Missa inte SAS Masters och 10-mila! www.sigtunaturism.se. Book your hotel online! Boka hotell på nätet! Book your hotel online! Vi välkomnar dig året runt We wish you welcome all year around! Missa inte SAS Masters och 10-mila! Catch the SAS Masters 2008! www.sigtunaturism.se Våra favoritord

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 1 LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS LANDSKRONA FOTO FESTIVAL THE HIGHLIGHT OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA 2015. AUGUST 2030 COVER PHOTO: DUANE MICHALS BELOW: JH ENGSTRÖM 3 LANDSKRONA

Läs mer

Carl Larsson is not entirely displeased with Lindholm s use

Carl Larsson is not entirely displeased with Lindholm s use Fig. 6 Carl Larsson ogillar inte Lindholms hörnhängning: Så kom Molnet [av Eugen] att sitta. Inte precis illa, ehuru jag förgäfves velat fått den bytt med Ekströms. (Brev från Carl Larsson till prins Eugen,

Läs mer

LISA STRÖMBECK. New Friends

LISA STRÖMBECK. New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK på UPPSALA KONSTMUSEUM Djur som motiv i konsten har en lång tradition av infantilisering och objektifiering. Husdjuret som attribut,

Läs mer

THE VASA STAR Vasastjärnan

THE VASA STAR Vasastjärnan THE VASA STAR Vasastjärnan Publication of THE VASA ORDER OF AMERICA Spring 2012 Education Stamp Campaign 2012 Thank you to the many members who have enthusiastically stepped up in support of the Spring

Läs mer