konstkalendern 1/2014 ARTGUIDE SWEDEN ARTGUIDE SWEDEN IS PUBLISHED IN COOPERATION WITH THE SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konstkalendern 1/2014 ARTGUIDE SWEDEN ARTGUIDE SWEDEN IS PUBLISHED IN COOPERATION WITH THE SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION"

Transkript

1 konstkalendern 1/2014 ARTGUIDE SWEDEN ART EXHIBITIONS JANUARY AUGUST 2014 ARTGUIDE SWEDEN IS PUBLISHED IN COOPERATION WITH THE SWEDISH ART GALLERY ASSOCIATION

2 ANVÄND KONSTKALENDERN.SE Visste du att förra årets mest recenserade konstutställningar är Lena Cronqvists utställning på Liljevalchs och Cindy Shermans på Moderna Museet, Sthlm. Dessa två har fått vardera 7 recensioner i landets stora dagstidningar (+ några nätsajter). Se mer på Konstkalendern.se startade i maj 2013 ett register över konstrecensioner. Registret omfattar redan omkring 400 länkar till konstrecensioner. Du kan här se vilka publikationer som publicerat flest recensioner (Svenska Dagbladet), vilka utställningsarrangörer som recenseras oftast (Moderna Museet, Sthlm), vilka kritiker som är aktivast (Joanna Persman, Svd) m m. Se mer på www. konstkalendern.se/kritik.php Visste du att förra årets mest utställda konstnär heter Helena Blomqvist? Hon ställdes ut på sex (6) olika platser under Den mest utställda konstnären under åren är Ulf Trotzig, 19 utställningar. Statistiken grundar sig på utställningar registrerade av Konstkalendern och gör inte anspråk på att vara fullständig. Se mer på Vill du ha koll på vernissager, finissager, recensioner och andra händelser i den svenska konstvärlden följ Konstkalendern på Twitter: twitter.com/konstkalendern SVERIGES STÖRSTA KONSTMÄSSA FEBRUARI Fredag Lördag Söndag Kruchak & Kosterieva

3 KONST KALENDERN ARTGUIDE SWEDEN No. 1 /January August 2014 CONTENTS Göteborg Stockholm Malmö 6 Skåne & Blekinge 10 Småland & Öland 14 Halland 16 Göteborg 17 Västergötland & Bohuslän 20 Dalsland & Värmland 23 Östergötland & Gotland 24 Närke & Södermanland 26 Stockholm County (South Of Stockholm) 28 Stockholm City 30 Djurgården, Frihamnen & Lidingö 39 Stockholm Södermalm & Gamla Stan (South & Old Town) 41 Stockholm County (North Of Stockholm) 46 Uppland & Västmanland 47 Gästrikland & Dalarna 51 Norrland 53 Artist Index 54 Exhibition Organizers 58 Malmö 6 cover image: Grimeton Radio Station World Heritage Site The Distant Sound / Susan Philipzs Project In Site summer 2014 projectinsite.eu www. konsthallenlokstallet.se Strömstad konstkalendern Krukmakargatan 22, Stockholm ISSN subscriptions 1 Year: 2 issues, 60 SKR 2 Years: 4 issues, 100 SKR single copies 35 SKR bankgiro: Editor, graphic design etc Anders Blume Next issue September 2014

4 Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har som uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor. Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk eller internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det långsiktiga arbete som ett galleri kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap. Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande och värna om både det konstnärliga och ekonomiska värdet. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang. Av medlemmar i Svenska Galleriförbundet krävs ett seriöst och förtroendefullt samarbete med utställande konstnärer i enlighet med de stadgar och normer som förbundet har upprättat. Detta innebär att: Galleriets huvudsakliga uppgift är att skapa en dynamisk plattform för att marknadsföra konst till en bred publik. Detta sker bland annat via en varierad utställningsverksamhet, men också via deltagande i konstmässor, samarbeten med museer och konsthallar såväl i Sverige som internationellt. Galleriet får inte debitera konstnären hyra eller garantibelopp Grundprincipen skall vara att risken delas mellan konstnär och galleri. Medlemmarna i Svenska Galleriförbundet kan ofta erbjuda kvällsvisningar för exempelvis konstföreningar som har svårt att besöka gallerier dagtid. Kontakta gallerierna direkt för förfrågan. Betalning för konstverk kan i vissa fall delas upp över en tidsperiod, eller skjutas till nästa budgetperiod. Överenskommelser sker direkt med det berörda galleriet. För övrig information, vänligen gå in på Svenska Galleriförbundets hemsida; Galleriförbundets medlemmar markeras i Konstkalendern med förbundets logotyp i miniatyr. 4

5 Swedish Art Gallery Association Swedish Art Gallery Association is a nationwide association of art galleries in Sweden. The Association s mission is to promote the role of the gallery on the art scene and to monitor members common interests in cultural issues. Furthermore the Association works actively to inform about the gallery and the work of creating and developing a market for both young, unestablished and established artists on a Swedish or international art scene. Few artists or groups of artists have achieved recognition without representation or supported by a gallery. Exhibitions in museums and art galleries were significantly more difficult without the longterm work as a gallery continuously doing to highlight individual artists. Swedish Art Gallery Association works to the art market will be characterized by longterm thinking and safeguard both the artistic and economic value. Members of the Swedish Gallery Association provides information about artists and guarantees quality of exhibitions and provenance. The focus is on artistic integrity, expertise and commitment. Members of the Swedish Art Gallery Association requires a serious and trustful cooperation with exhibiting artists in accordance with the statutes and standards the association has established. This means that: The gallery s main task is to create a dynamic platform to promote art to a wide audience. This is done through a varied exhibition program, but also through participation in art fairs, partnerships with museums and art galleries both in Sweden and internationally. The Gallery shall not charge the artist hire or guarantee amount. The basic principle should be that the risk is shared between artist and gallery. Members of the Swedish Gallery Association can often offer evening shows for example art associations who have difficulty visiting galleries daytime. Contact the galleries directly for inquiry. Payment for artwork can sometimes be divided over a period of time, or pushed to the next budget period. Arrangements are made directly with the relevant gallery. For more information, please go to Swedish Gallery Association s website; Swedish Art Gallery Association members are highlighted in Artguide Sweden with the association s logo in miniature. 5

6 Centralstationen Ystadsv 26 Malmöhusvägen Stortorget 8 MALMÖ 25 Gustav Adolfs torg Regementsgatan Mariedalsvägen Pildammsvägen Pildammarna Lorrensbergsgatan 1 Gallery 101 Gia Lindstam Regementsgatan 88, Wed Fri 12 6, Sat Galleri 21 Rådmansgatan 5, Thurs 3 6, Fri Sun Breadfield Föreningsgatan 49, Thurs Fri 3 6, Sat CirkulationsCentralen Nobelvägen 125, com, Tue 4 8, Sat Sun 12 4 (opening Fri 6 9). 7/2 2/3: Fabien Marques photography. 7/3 30/3: Daniela Ramos Arias video. cargocollective.com/danielaramosa 4/4 27/4: Cecilia Jonsson 6

7 Drottninggatan 3 Föreningsgatan Nobelvägen ägen /5 25/5: Jens Henricson jenshenricson.se 5 Galleri David Hall Davidshallsgatan 28, se, Wed Fri 12 5, Sat 12 4, Sun /1 5/2: Annika Jarring & Roger Svensson sculptures & paintings. 8/2 5/3: Bengt Rindner paintings. 8/3 2/4: Anders Dahlberg paintings. 5/4 11/5: Pernilla Nordström paintings. 6 Galleri Estetica Helmfeltsgatan 7, , galleri. 7

8 7 Galleri Final Helmfeltsgatan 9, , , www. gallerifinal.se, Wed 1 6, Sat 12 4, Sun /2 16/3: Henrik Johansson oil on canvas. 24/5 17/6: Carsten Nilsson skulptor. 18/6 20/8: Summer exhibition. 23/8 24/9: Christina Roos ceramics. 10 fotogalleriet [format]»curator«, Henrik Johansson 29/3 27/4: Anders Udd new paintings, acrylic on canvas. Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15 B, , nu, Wed Fri 2 6, Sat Sun /1 2/3: A house / An inventory Noomi Ljungdell Notes: states, locations Carla Åhlander 15/3 27/4: The empty set Jennie Rosberg Johan Rosenmunthe Enlargements, photographs & installations. 10/5 22/6: Matter resistance Simon Berg 11 Galerie Holm Gråbrödersgatan 5, 12 Johan Berggren Gallery Ehrensvärdsgatan 8, Fri 12 6, Sat 12 6 The hotel room 18/4 27/4: Group show during Easter in the Factory (FABRIKEN) in Bästekille, Österlen. 10/5 1/6:»Debutanten«8 Form/Design Center Lilla Torg 9, Mon Fri 11 6, Sat 11 5, Sun Formargruppen Engelbrektsgatan 8, , Mon Fri 11 6, Sat /1 19/2: New members: Jola Glimäng, Anja Allvin, MarieLouise von Schewen Textile & Ceramics. 22/2 19/3: Nina Christensson glass. 22/3 23/4: Ulrika Svärd jewelry. 26/4 21/5: Lena Olsson jewelry. 13 KHM Gallery Ystadsvägen 22 (ingång A), , node/313, Tue Sun /2 8/3: Johan Martin Christiansen 4/4 19/4: IhraLill Scharing & Erlend Grytbakk Wold 25/4 10/5: Martin Damgaard & Helena Olsson 16/5 30/5: Marika Markström & Jesper Weileby 6/6 21/6: Kaare Golles & Helene Nymann 27/6 12/7: Helene Gjölme Garberg 14 Krets Kristianstadsgatan 16, Wed 5 8, Fri 2 5, Sat Sun Galerie Leger Dockplatsen 8, Mon Fri , Sat

9 16 Lilith Performance Studio Bragegatn 15, 17 Galleri Loyal Grimsbygatan 24, Hullkajen, Wed Fri Malmö Konsthall S:t Johannesgatan 7, , Mon Sun 11 5, Wed /11 23/2: From Malmö's art collections. 5/4 1/6: Lars Englund sculptures. Gerry Johansson photography. 19 Malmö konstmuseum Malmöhusvägen 1 (closed until June 2014), , se/medborgare/kulturnoje/konst design/malmokonstmuseum.html, Mon Sun Moderna museet, Malmö Gasverksgatan 22, , www. modernamuseet.se/malmo/, Tue Sun /1 16/3: Lena Mattsson video triptych»in the Eye of the Beholder«, about Swedish publisher and author Bo Cavefors. 1/2 18/5: A Way of Life Swedish Photography from Christer Strömholm until Today. Photo from the Moderna Museet collection. 28/3 20/4: Fredrik Roos Art Grant /4 25/5: Vassil Simittchiev 6/6 31/8: Tora Vega Holmström Cosmopolitan, correspondant, createur a study of the conditions of women artists in the early 20th century, paintings. 6/6 24/8: Picasso Pablo Picasso 21 Galleri Olson Södra Bulltoftavägen 25, Wed Fri 12 5, Sun Galleri Persson Jöns Filsgatan 10, Wed Fri 12 5, Sat 12 4, Sun Galleri Ping Pong Rådmansgatan 7, Tue Fri 2 5, Sat Galleri Rostrum Västergatan 21, , rostrum.nu, Thurs Fri 2 6, Sat Sun /1 2/2: Anna Brag installation, drawings, video. 8/2 2/3: Mell Gran paintings, objects, drawings. 8/3 30/3: Ilona Huss Walin Video 5/4 27/4: Emma Gunnarsson photo & video. 3/5 25/5: Emil Z Ekberg installation & drawings. 25 Galleri Rönnquist & Rönnquist Generalsgatan 2, Tue Fri 12 6, Sat Sun Galleri S:t Gertrud Östergatan 9 A, Wed Thurs 12 6, Fri Sat Galleri Signal Monbijougatan 15 (entré från gården), Thurs Fri 2 6, Sat Sun Skånes Konstförening Bragegatan 15, , skaneskonst.se, Wed Fri 2 6, Sat Sun /1 16/2: The illusion of the empty space Ariel Alaniz Installation 21/3 13/4: Attack Simulator Jenny Berg Installation Territories Medium: Elisabeth Kilhlström & Yuki Higashino installation. 16/5 8/6: 2+2=5 Conny Blom sound installation, text & photo. Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 9

10 SKÅNE & BLEKINGE FALSTERBO Falsterbo konsthall Stationshuset, Hjalmar Gullbergs plan 1, , falsterbo. konsthall, 15/3 30/3: Kulturskolan Artisten. Open Sat Sun /4 4/5: Growth forces, group show Karin Bengtsson, Bo Cronqvist, Tomas Gilljam, Jenny Gärtner, Lage Pergon, Susanne Persson, Stefan Sjöberg, Josefin Skön & Marita Skön Open Fri Sun 125 and all Easter days. Jonny Skön, 10/5 25/5: Östra Grevie folkhögskola. Student exhibition, Open Sat Sun /5 6/7: Karmageddon David Krantz video, animations, sculptures, 3D prints. Open TueSun 125. Closed 20 june. 12/7 17/8: Elisabeth Thun & Andreas Glad paintings & sculptures. Open Tue Sun /7 27/7: Wind Capsizing (Vindkantring) Linus Jarbo, Lisa Kraft, Cilla Midhall & Petter Pettersson Godsmagasinet. Open: TueSun 125. HELSINGBORG Dunkers Kulturhus Kungsgatan 11, Tue Sun 10 6, Thurs Lilla Galleriet Helsingborg Drottninggatan 35, , lilla. www. lillagalleriethelsingborg.se, Wed Fri 1 5, Sat HÖGANÄS Krapperups Konsthall vid väg 111 mellan (road 111 between) Höganäs och Mölle, , KARLSKRONA Karlskrona konsthall Borgmästaregatan 17, , www. karlskrona.se/konsthall, Tue Sun 12 5, Sat Sun Closed jan 15 feb. 14/12 26/1: Karolina Bång, Philip Ekwall, Jakob Ingemansson & Julia Lindemalm 1/2 9/3: Kjell Hobjer Do you know why I am like this? 15/3 20/4:»The color of where I can never go«jenny Carlsson 26/4 8/6: Madalena Svensson paintings. 14/6 31/8: Signar N Bengtsson paintings. KIVIK Kivik Art Centre Mellby 573, , Mon Sun Opens in midjune, for details, visit homepage. KLIPPAN Klippans konsthall Storgatan 9, Mon Tue, Thurs 10 7, Wed, Fri 10 4, Sat 10 1, Sun 1 4. Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 10

11 KNISLINGE Wanås Konst Knislinge (nära Hässleholm), , , , wanaskonst.se, May 18 Sep 28 Mon Sun 11 17, High season hours June 21 Aug 17, Mon Sun 10 17, Oct 4 Nov 2 Sat Sun Always at Wanås The Collection Jacob Dahlgren, Charlotte Gyllenhammar, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Henrik Håkansson, Yoko Ono, Srinivasa Prasad, AnnSofi Sidén & others The Café The Shop The Deli 18/4 27/4:»Påskrundan«Dance Rachel Tess, Café, Shop & Deli. 18/5 2/11: New projects in the park Tadashi Kawamata & Carl Fredrik Reuterswärd Stretch Dance Me Molly Haslund, Skånes Dansteater & Rachel Tess Children s Book Klara Kristalova & Martina Lowden Revisit Graf Spee Juan Pedro Fabra Guemberena, Jan Håfström & Carl Michael von Hausswolff KRISTIANSTAD Kristianstads konsthall Stora Torg, / , Tue Fri 12 5, Sat Sun 11 4 (June Aug: Mon Fri 11 5, Sat Sun kl 11 4) 25/1 4/5: Claes Söderquist Passages, films made between by the pioneer of Swedish experimental film. campaigns worldwide around 1980 and the 90's. Robert Indiana, Absolut Indiana (Absolut Love), 1995, V&S Vin &Sprit AB 1995 LANDSKRONA Landskrona konsthall Slottsgatan/slotttsvägen/slottsparken, , , birthe. Tue, Wed 1 5, Thurs 3 8, Fri Sun /1 2/2: Enjoy Sweden. The photoproject #enjoysweden photobook and exhibition with Instagram best images of Sweden. Open Wednesday 3 8 (not Thursday) enjoysweden.hemsida24.se 15/2 23/3: Hans Jörgen Johansen photo. 18/4 27/4: Group show artists from North western part of Skåne (NVSK). 10/5 22/6: Carl Fredrik Reuterswärd paintings, drawings, sculptures. 5/7 17/8: International naïvism artists 22/8 24/8: Photo festival! LUND Konstföreningen Aura Mårtenstorget, Krognoshuset, Wed Fri 12 5, Sat 12 4, Sun 1 4. Claes Söderquist, from the shooting of Landscape /5 26/10: Face It! Absolut Art Collection. Art and objects created for Vin & Sprit AB's various advertising Kulturen Tegnérsplatsen, 1/9 30/4, Tue Sun 12 4; 1/5 31/8 daily

12 Lunds konsthall Mårtenstorget 3, , Tue Fri 12 5, Thurs 12 8, Sat 10 5, Sun /11 2/2: Shapes in the Making Kah Be Chow, Inger Ekdahl, Tiril Hasselknippe, Kasper Heiberg, Carl Magnus, Kristina Matousch, Rolf Nowotny, Eric H Olsson, Nobu Ota, Lea Porsager, Jakob Simonson, Fredrik Værslev & Charlotte Walentin 15/2 1/6: Don't Embarrass the Bureau Rossella Biscotti, Libia Castro, Luca Frei, Lawrence Abu Hamdan, Jill Magid, Metahaven, Olafur Olafsson, Jonas Staal, Superflex, Song Ta & Pilvi Takala Curator: Matteo Lucchetti Skissernas museum Finngatan 2, , lu.se, Tue Sun 12 5, Wed /11 1/4: The textile work»dialogos«of Ann Edholm prepared for the UN building in New York. Edholm won a competition between four Swedish artists. Competition entries of Jonas Dahlberg, Charlotte Gyllenhammar & Clay Ketter. 15/12 21/4: Stan VanDerBeek The expanded cinema. The artworks birth Per Wizén and the subversive force of the collage. SIMRISHAMN Galleri Thomas Wallner Simris bygata 9, Tue Sun Tjörnedala Konsthall Östra Skånes Konstnärsgille, Tjörnedalagården, Baskemölla, , Tue Sun 12 5, okt mars: Wed Sun /4 27/4: Easter Open Studios Week (konstrundan). 24/5 13/7: Jone Kvie 19/7 31/8: Emma Philipson, Anders Kappel & Mats Nilsson STAFFANSTORP Staffanstorps konsthall Blekingevägen 1, , Mon Thurs 10 7, Fri 10 6, Sat 10 2, Sun /2 30/3: Sven Ljungberg & Ann Margret DahlquistLjungberg Skånekraft Östra Mårtensgatan 5, Tue Fri 11 6, Sat RONNEBY Kulturcentrum Kallingevägen 3, , sv/upplevagora/kultur/konst/, Tue Fri 11 4, Sat Sun /1 16/3: Lasting Anna Kraitz, Rolf Hansson & Mats Theselius Jörgen Landehag & Felicia Landehag water colours & drawings. 29/3 25/5: Angelica Kristenson Aurelius, Yvonne Jeppsson & Paetrick Schmidt 14/6 31/8: Group show Juried exhibition. Sigurd Persson 28/6 31/8: Uno Svensson Sven Ljungberg 6/4 1/6: Åsa C Lindsjö (image next page) Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 12

13 TRELLEBORG Axel Ebbes Konsthall Hesekillegatan 1, , museum, Summer: Wen Sun Trelleborgs museum Stortorget 1, , trelleborg.se, Tue Sun /1 23/3: Jon Åkerlind Entrapped moments paintings. Åsa C Lindsjö 8/6 15/6: Creative School TOMELILLA Tomelilla konsthall Centralgatan 13, , Tue Fri 10 5, Sat Sun /2 16/3: Joan Miró original posters Jonas Åkerlind 1/3 4/5: Gerhard Nordström paintings. 29/3 25/5: Bianca Maria Barmen Japanse diary sculptures, paintings & photo. Joan Miró, original poster. 22/3 4/5: Malin Schönbeck & Kjell Åström 10/5 8/6: Student exhibition 14/6 17/8: Pushwagner Grafic art Pushwagner,»They are asleep«13 Bianca Maria Barmen Japanese diary. 24/5 7/9: The unimaginable Stina och Joakim Larsson sculptures, paintings & text. 14/6 14/9: Because we believe Peter Johansson & Barbro Westling sculptures & installations. YSTAD Galleri Nordica Lilla Strandgatan 8, , , www. gallerinordica.se, Tue Fri , Sat Sun 12 3 (during exhibitions). 18/4 27/4: Group show Anders Adèrn, Bente Bjerregaard, C O Hultén,

14 Katarina Hård, Hans Johansson, Bo Olsson, SvenIngvar Richthoff, Mats Rydstern, Ingrid Schau, Maria Thorlund, Ulf Trotzig, Berndt Wennström & Anders Österlin 10/5 25/5: Gerhard Nordström ÖSTRA KARUP Arnstedt Postridarensväg 18, May Sept, other times by appointment. Ystads konstmuseum S:t Knuts torg, Tue Fri 12 5, Sat Sun SMÅLAND & ÖLAND BORGHOLM VIDA konstmuseum Halltorp 9 km south of Borgholm, , , www. vidamuseum.com, April: Sat Sun 10 5, May Sept: Mon Sun /3 28/9: Ulrica HydmanVallien & Bertil Vallien glass & drawings. NORRA HALLEN & TROTZIGHALLEN 5/4 6/7: Ulf TrotzigLarge memorial exhibition ( ) by Sven Ljungberg 100 years. 28/6 3/8: Frans Baumgartner (Germany) paintings. 9/8 28/9: Madeleine Pyk 80 years. ATRIUMRUMMET 5/4 15/6: Ulf Trotzig prints. 18/6 20/7: Catharina Günther Rådström paintings. 26/7 24/8: Mats Pehrson (USA) paintings. NORRA HALLEN 12/7 28/9: Sven Erixson Xet MUSEIBUTIKEN 29/3 28/9: Silver Exhibition, about 20 participants, theme: Timeless Ölands Museum Himmelsberga strax väster om Långlöts kyrka mitt på Öland, , olandsmuseum.com, 21 June 28 Aug: Mon Sun Museum for cultural history, arts and crafts, shop and refreshments. Openings every second week. EKSJÖ Ulf Trotzig, Fire 200,8 160x104 cm KONSTHALLEN 29/3 4/5: Nostalgia 10/5 22/6: Garden Images from Öland Eksjö museum Österlånggatan 31, , Tue Fri 1 5, Sat Sun /3 6/4: HANDMADE Paper art book project Erling Gustafsson Paper art, graphic art 29/3 11/5: Ladies and dogs Majlis Andersen Photography 3/5 8/6: TEXTILE x III Mona Öjemark, Majlis Persson & 14

15 Gunilla Petersson Textile 17/5 15/6: Group show. Open studies 29/5 1/6. Höglandets konstrunda. 14/6 31/8: City Diary Anders Petersen Photography 28/6 21/9: KOiJ Ceramics, silver, textile, blacksmith, glass GISLAVED Gislaveds konsthall Köpmangatan 12, ,, Tue Fri 12 5, Sat Sun /1 2/2: Subtil art. Female artists from Varberg. 15/3 6/4: Not Trendy Victoria Ilyshkina 15/3 6/4: Ulla Ohlson water colours & glass sculptures. 12/4 4/5:»The rupture«(bristningen) Gunilla Sköld Feiler & Dror Feiler 10/5 25/5: Young photography Ava Valsten teacher & artist. 31/5 6/7: Kultivator Mathieu Vrijman & Malin Lindmark kultivator.org BLACK BOX 11/1 2/2: Björn Perborg»The video artist and the money«8/2 9/3: Cyber Media Art Lab,»Changing landscape«. Video program with russian artists, presented by Cyland Video Archive, St. Petersburg. 15/3 6/4:»I m in Lavvu«Liselott Wajstedt 9/5 25/5:»Genus«movie about dance. Student exhibition. JÖNKÖPING Jönköpings läns museum Dag Hammarskjölds plats 2, Tue Fri 12 7, Wed 12 9, Sat Sun, KALMAR Kalmar Konstmuseum Stadsparken, Tue Sun 1 5, Sat Sun LJUNGBY Ljungbergmuseet Kronobergs läns Bildkonstmuseum Strandgatan 5, , ljungbergmuseet.se, Tue Fri 12 5, Sat Sun /1 16/3: Cuban birds Karin Odelfelt Hjertonsson woodcut. 8/2 6/4: Kalmar Sund Lennart Sjögren paintings. 22/3 8/6: Dead birds Ann Margret DahlquistLjungberg indian ink. 12/4 8/6: Thorns Wreath laid in the Baltic Sea Bertil Almlöf paintings. NÄSSJÖ Nässjö konsthall Mariagatan 2, Mon Fri 10 7, Sat VETLANDA Vetlanda museum Kyrkogatan 31, , vetlanda. se, Tue 10 4, Wed Sun /1 2/2: The school in the collections. 8/3 4/5: Slowmo Tommy Andersson paintings & objects. 12/4 11/5: Faries don t exist Magnus Wassborg Installation film 15/5 8/6: COLOR CAN BE FOUND EVEN IN THE DARK 14/6 17/8: Sara Möller ceramics, paintings, objects. 30/8 21/9: POP ART TO REALISM VIRSERUM Virserums Konsthall Kyrkogatan 34, Tue Sun kl VÄRNAMO Vandalorum Skulpturvägen 2, Mon Sun /12 9/2: Sven Ljungberg 8/2 24/4: Lars Kleen VÄXJÖ Smålands museum Sveriges glasmuseum Södra Järnvägsgatan 2, Tue Fri 10 5, Sat Sun 10 4.

16 Växjö Konsthall Västra Esplanaden 10, , konsthall/, Tue Fri 12 6, Sat Sun /1 23/2: Magni Borgehed & Ingemar Svensson paintings & sculptures. 6/3 13/4: Småland darkness: Henrik Bromander, Hanna Pettersson, Mario Prhat & Pär Thörn 14/5 1/6: Kronoberg Art school exhibition. 3/6 15/6: Designers from Linnéuniversitetet. HALLAND FALKENBERG Falkenbergs museum Skepparesträtet 2, Tue Sat Galleri J Storgatan 19, , johny. Thurs Fri 2 6, Sat 11 2 other times by appointment. Exhibition program, visit homepage. Mjellby konstmuseum Mjällby, Tue Sun HISHULT Konsthallen i Hishult HALMSTAD Hallands konstmuseum Tollsgatan, , Tue Sun 12 4, Wed /12 23/2: Hiroshi Hamaya photo. Komorebi Takahito Kimura installation with light. 1/12 2/3: Tokyo Transience Aia Jüdes photo. 5/3 25/5: The Name of Us Nils Bergendal Foto 23/3 18/5: Juried Spring salon. 13/4 18/5: Charlotte Boman & Christin Wahlström Eriksson Residency scholarship /6 12/10: The Other Camera, photographs. 15/6 28/9: Africa is a Great Country Jens Assur photo. Halmstads konsthall Axel Olsons gata 1, Mon Fri 11 6, Sat 11 4, Sun /1 11/3: Olle Waller 19/3 13/5: Tuija Lindström 21/5 11/6: Kim Johansson 25/6 2/9: Cooper & Gorfer Markarydsvägen 10, , , Sept April: Wed Sun 12 5, May Aug: Tue Sun KUNGSBACKA Kungsbacka konsthall Borgmästaregatan 6, , www. kungsbacka.se/kultur, Wed 12 6, Thurs 12 7, Fri 12 4, Sat Sun LAHOLM Teckningsmuseet Hästtorget 3, , se, Tue Fri , Sat Sun /1 18/5:»Slow motion«, an exhibition by Sara Wallgren, Aleksandra Kucharska & Anna Ling The exhibition»abstract«, with art from the museums collection. VARBERG Konsthallen/Hamnmagasinet Sjöallén 6, , varberg.se, 16

17 gasinet.se/, Thurs Sun /2 2/3: Student exhibition. Loana Ibarra, Maja Ivarsson & Einar Valur Ólafsson 8/3 20/4: David Karlsson 29/5 1/6: Art life in Halland. Varbergs konsthall Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, , Tues Thurs 12 6, Fri Sun /1 30/3: The Drought Bigert & Bergström 12/4 22/6: Kristina Matousch, Bella Rune & Anders Sletvold Moe Curator: Frida Cornell 5/7 28/9: Annika von Hausswolff GÖTEBORG 1 Galleri 1 Erik Dahlbergsgatan 14, , Tue Thurs 12 5, Fri 12 4, Sat Sun Galleri 54 Kastellgatan 7, Tue Thurs 1 6, Sat Sun a gallery Sofierogatan 3, Open: Visit homepage. 4 Galleri Anna H Aschebergsgatan Galleri Kim Anstensen Götabergsgatan 18, Tue Thurs 12 6, Fri 12 4, Sat Galleri Aveny Teatergatan 26 1tr, Mon Thurs 12 6, Sat Sun Galleri Backlund Erik Dahlbergsgatan 10, Tue Thurs 12 6, Fri 12 5, Sat Galleri Box Kastellgatan 10, Tue Thurs 1 5, Sat Sun Galleri En trappa ner Erik Dahlbergsgatan 28, Mon Thur 12 6, Fri Sun Galleri Ferm Karl Gustavsgatan 13, Mon Thurs 11 6, Fri 11 5, Sat Sun Grafik I Väst Storgatan 20, , ramverk.se, Wed 12 6, Thu Sun 12 4, other times by appointment. 11/1 29/1: The Human Comedy Ulf Rahmberg graphic prints ulfrahmberg.se 24/1 8/3: Freedom of the Print a matter of course. Grafik i Väst at Kungsbacka konsthall. 1/2 19/2: Another Perspective Ingela Palmertz 14/2 16/2: Artist Books & Zines And Artists Knowledge Production Grafik i Väst at Supermarket /2 12/3: Björn Rydén 15/3 2/4: Signs of the Times Ulrika Hembjer 5/4 30/4: Arabian nights and other contemporary tales Torbjörn Damm 3/5 21/5: Tale Siw Lurås & Giske Sigmundstad from Norway com 24/5 11/6: bon bon Grafikskolan in Stockholm 12 Göteborgs Konstförening Södra vägen 2, Tue Thurs & Sat Sun Göteborgs Konsthall Götaplatsen, , Tue & Thurs 11 6, Wed 11 8, Fri Sun /12 2/3: Double Standards Per

18 Mårtensson Paintings 15/3 27/4: Erland Brand Drawings etc 10/5 25/5: Graduation exhibition, Masters of Fine Art 14 Göteborgs konstmuseum Götaplatsen, , info. Tue, Thurs 11 6, Wed 11 8, Fri Sun /9 2/2: New Acquisitions. New Works in the Collections. 21/9 2/2: Ştefan Constantinescu 8/2 11/5: Between Realties. Photography in Sweden /2 28/9: A painted history. Swedish 19th century History Painting. 11/4 8/6: In dialogue with the collections: Michael Johansson & Sofie Änghede 28/5 31/8: Vanessa Baird 19/7 19/10: Friction of ideas Gauguin, van Gogh, Bernard 15 Hasselblad Center Götaplatsen, Konstmuseet, Tue Thurs 11 6, Wed 11 9, Fri Sun Galleri Konstepidemin Konstepidemins väg 6, , , Webgallery: Tue Thurs 12 5, Fri Sun /1 2/2: Tonje Ramstad Carina Fihn (web) 8/2 2/3: Anna Nordensköld Maie Wisur (web) 8/3 30/3: Jesper Norda & Mikael Sellersjö Emelie Rygfelt Wilander (Pannrummet) Tomas Joanson (web) 5/4 4/5: Zsuzsanna Gillice Bodil Söderlund & Charlie Davidson (Pannrummet) 10/5 1/6: Andrea Wollensak Kresimir Popovic (Pannrummet) 17 Galleri Konstnärscentrum Väst Erik Dahlbergsgatan 6, , www. kcvast.se, Tue Sun 12 4, Wed /2 16/2: Noah Ljungberg mixed media. 22/2 9/3: John Shelton reassemblings. 15/3 30/3: Munish Wadhia paintings. 5/4 20/4: Karin Westlund screen. 26/4 11/5: Birgitta Heiling paintings. 17/5 1/6: Amy Bondesson textile pictures & objects. 7/6 22/6: Agneta Andrén paintings. 18 Lerverk galleri & butik Lilla Kyrkogatan 1, Mon Fri 11 6, Sat Galleri Majnabbe Taubegatan 9, Wed 12 6, Thurs Sun Galleri Mors mössa Husargatan 11, Tue Sun Partille konstförening Carlbergs allé, Slottet, Tue & Sat Sun Galleri PS Kaponjärgatan 4, Tue Wed 1 4, Thurs Sun Röda Sten Konsthall Röda Sten 1, , Tue Sun 12 5, Wed /1 30/1: Dido & Aenas by Göteborg Baroque and Utomjordiska. Performances: 1819, 2326, 30 Jan at /2 6/4: Lives and tales Adrian Paci 12/4 14/4: Open studios (Konstrundan) in Majorna /4 25/5: Student Exhibition Photography at Akademin Valand. 14/6 24/8: Summer exhibition, more information, visit homepage. 24 Röhsska museet Vasagatan 37, Tue 12 8, Wed Fri 12 5, Sat Sun Sintra konsthantverksgrupp Landsvägsgatan 5, , Mon Fri 11 6, Sat /1 4/2: Jonas Rooth Glass 8/2 4/3: Camilla Brøyn Ceramics 8/3 1/4: Bojaner»Av tomhet består kärlets nytta«kennet Williamsson Ceramics 5/4 6/5: Maria Uleander Textile 10/5 10/6: Group Exhibition Jewelry 18

19 GÖTEBORG 18 Södra vägen Avenyn ggatan Järntorget Aschebergsgatan Götabergsg Linnégatan Vasagatan Erik Dahlbergsg. 8 Sprängkullsgatan Galleri Thomassen NEW ADDRESS: Götabergsgatan 32, , , se, Tue Wed 12 6, Thurs 12 7, Fri Sun Exhibitions, visit homepage. 27 Two little birds Andra Långgatan 5, , se, Mon Thu 11 6, Fri Sun /1 8/2: Hanna Liljenberg Jewelry 8/2 4/3: Kerstin Björk Textile kerstinbjork.tumblr.com 8/3 1/4: Magdalena Nilsson Ceramics 3/5 27/5: Maria Johansson Glas Art 28 Uddenberg Kastellgatan 7, Wed Thurs 1 5, Fri Sun Unikt Glas Kristinelundsgatan 10, , se, Mon Fri 11 6, Sat /1 8/2: Björn Ekegren 29/3 12/4: Mikael Axenbrandt 30 Galleri Viktoria Viktoriagatan 11, Tue Thurs 12 6, Fri Sun Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 19

20 VÄSTERGÖTLAND & BOHUSLÄN BOHUS.MALMÖN Malmöns konstgård Olsebergsvägen 1 (vid kyrkan), , malmonskonstgard.se, Wed Sun 3 6 (12 July 3 aug). 12/7 3/8: Agneta Stening & John Stenborg sculptures & paintings. BORÅS Abecita Konstmuseum Herrljungagatan 15, Knalleland, , www. abecitakonst.se, Tue Fri 11 5 Sat Sun POP ART PHOTOGRAPHY AND ALL UNDER ONE ROOF! Here are international photo and graphics from Europe and the U.S. and Scandinavian textile art, 3 floors totaling 2400m ². The collection is unique in and composed, around 400 works, represented by some 30 artists. It starts from Pop breakthrough in the 1960s with prominent works from each decade up to the present. The museum also has a strong focus on photography with exhibitions of Swedish and internationally renowned photographers. 21/11 16/2: Mats Andersson John Bauer woods. & Sandra Freij Muses, Dreamers and Fashionistas 20/2 4/5: Dawid Björn Dawidsson dawid.nu»female MASQUERADE«Linda Bergman 8/3 6/4: West Swedish photo expo. 8/5 24/8: Paul Hansen & Roger Turesson John Werich»Oh Italy!«Borås konstmuseum Kulturhuset, P A Halls Terrass 2, ,, Tue & Thurs 11 8, Wed, Fri Sun Jun Aug summertimes. Flaménska Galleriet Södra Torget 4, , flamenska.se, Thurs 3 6, Fri Sun /1 26/1: Anne De Geer Grafic art annedegeer.com 1/2 16/2: Thomas Lars Fredriksson Paintings 22/2 9/3: Annika Wingårdh Photo wingardhdesign.com 15/3 30/3: Carola Melo Paintings and Graphic art 5/4 27/4: GunBritt HolmgrenIvstedt Paintings and sculptures holmgrenivstedt.blogspot.se 5/4 27/4: Anna Maria Nilsson Textile and graphic art Textilmuseet Skaraborgsvägen 3A, closed until May 23, Galleri Jeanette Ölund Österlånggatan 16, Mon Thurs 12 5, Sat FLODA Nääs Konsthantverk Butik & galleri Nääs slott (E20 ca 3 mil öster om Göteborg), ,, naaskonsthantverk.se, Sept April: Fri Sun 11 4, May Aug: Mon 5 8, Tue Sun /1 9/2: Ida Lindberg Jewelry Hanna JärlehedHyving project room. 15/2 16/3: Annika Andersson textile. Swedish Art Gallery Association Shop Restaurant Cafe 20

21 Project room: HDK 22/3 20/4: Karin KarinsonNilsson Ceramics. Project room: HDK Karin KarinsonNilsson 26/4 25/5: Petter Hellsing textile. Project room: HDK, textile. MARSTRAND Strandverket Hamngatan 56, /, strandverket.se, open: see homepage 6/4 8/6: Lars Lerin world. Water colours, and for the first time his photography & writing. RYDAL Rydals museum Boråsvägen 237, , Tue Thurs, Sat Sun /9 12/2: Karin Almlöf paintings. 19/1 27/4: Ragnhild Monsen picture fabrics. 26/1 6/4: An exhibition of electromagnetic hypersensitivity, photo, Åke Mokvist 18/5 31/8: Children's Book Illustrations Bettina Johansson, Pernilla Stalfelt & Stina Wirsén 25/5 14/9: Flower grave (Blomstergraven) Erik Torstensson textile sculptures. Petter Hellsing 31/5 28/6: Helena Sandström metal. Project room: HDK jewelry. 5/7 29/7: Glass from Turkey. Project room: Nordic anagama (an ancient type of pottery kiln brought to Japan from China via Korea in the 5th century) project. MARIESTAD Panncentralen galleriateljéer Parkvägen 10B, Johannesberg, , nu, Wed 15 18, Sat Sun /3 23/3: Stefan Johansson oil & acrylic paintings, mixed media. 1/3 23/3: Paintings Stefan Lindqvist Oil on canvas 29/3 20/4: Timo Solin paintings & sculptures. 26/4 18/5: Camilla Skorup textile. 21 SKÄRHAMN Nordiska akvarellmuseet Södra hamnen 6, , Tue Sun 12 5, (Jun Sept: Mon Sun 11 6). 22/9 16/2: The picture book in new guises A good children s picture book is one in which a magic union of image and text takes place to tell a story. We are inviting young Nordic creators of illustrated books to join in an exhibition. 22/9 16/2: Martin Jacobson 2/3 4/5: Olli Lyytikäinen ( ), retrospektiv. 18/5 14/9: Lars Lerin new works. SKÖVDE Skövde Kulturhus Konsthall & Konstmuseum, Trädgårdsgatan 9,, , kulturhus/, Tues Wed 12 5, Thurs 12 7, Fri Sun /1 16/2: Artist of the month: Lisa Edman

22 18/1 16/3: Volym Kiwa Saito embroidery. 27/2 6/4: Artist of the month: Carina Wahlström 8/3 18/5: Catti Brandelius 22/3 18/5: Volym Alexander Tallén porcelain. 24/5 23/8: Volym jewelry. 6/6 30/8: Skaraborgssalongen 2014 STRÖMSTAD Lokstallet, Konsthall i Strömstad Uddevallavägen 1, , Open, visit homepage for info. 29/3 27/4:»i hua«a meeting: Rune Hagberg, Henri Michaux & Japanese Zen painting. 17/5 8/6: An Issue of Structure: Snövit Hedstierna open from 24/5: The Distant Sound: Susan Philipsz 14/6 13/7: EgenArt: Rolf André 18/7 31/8: The Artist of the year: Ann Eringstam 19/7 20/7: Live at Strömstad International performance festival. TROLLHÄTTAN Konsthallen Trollhättan Nohabgatan 11 b, , Tue Sun 11 4, Wed /1 9/3: Heart game A tribute to gaming culture. 15/3 27/4: Gallery Worry, with the artists, Jenny Johansson, gallerioro.blogspot.se/ Jamila Drott, Henrik Franklin, Daniel Götesson, Tommy Krek Sveningsson, Nils Kristofersson & Linus Strandberg 29/4 8/6: Open Salon Theme: Relationships UDDEVALLA Bohusläns museum Museigatan 1, , , se, Tue Thurs 10 8, Fri Mon 10 4 VÄNERSBORG Vänersborgs konsthall Kungsgatan 15, Må Fri 12 4, Lö KONSTHALLEN LOKSTALLET : STRÖMSTAD The Distant Sound / Susan Phi

23 DALSLAND & VÄRMLAND ARVIKA Arvika konsthall Storgatan 22, Tue Fri 12 5, Sat Sun Arvika Konsthantverk Kyrkogatan 17 B, Mon Fri 10 6, Sat Rackstadmuseet Kungsvägen 11, Sept April: 11 4, May Aug: DALS LÅNGED Steneby Konsthall Enetsvägen 1, , steneby.se, Mon 10 6, Thurs 1 5, Sat Sun 3 5. KARLSKOGA Karlskoga Konsthall Kungsvägen, Tingshusparken, Tue Fri 10 4, Sat 11 3, Sun KARLSTAD Galleri Bergman Karlstad, GBK Herrhagsgatan 48, , Thurs Sat /1 1/2: Per Pedersen paintings. 8/2 1/3: Camilla Pyk paintings. 8/3 29/3: Marie Sjölin paintings. 5/4 26/4: Niklas Engvall paintings. 10/5 31/5: Anneli Sjödin Hallgren paintings & prints. 7/6 19/6: Giselle Reijers drawings. 16/8 6/9: Lars A Persson water colours. Galleri Konst i Karlstad Kungsgatan 4A, , during exhibitions Wed Fri Sat 11 3, weekend with opening Sun /1 1/2: Tor Hedendahl 8/2 1/3: Anton Hjärtmyr 8/3 29/3: Monica Gallon 5/4 29/4: Alexandra Severinsson 10/5 31/5: Lennart Gybrant 7/6 19/6: Illustrated Classics The Distant Sound / Susan Philipsz Ljudkonstverket som sänds från Världsarvet Grimetons Radiostation utanför Varberg kan upplevas under sommaren 2014 på följande platser: The artwork is broadcasted from Grimeton Radio Station, Varberg during summer 2014 to the following sites: Sverige / Sweden Skeppssättningen vid Blomsholm, Strömstads kommun Vitlycke museum, hällristningarna på Aspeberget Hällristningen»Skomakaren«vid Backa, Lysekils kommun Tjolöholms slott, Fjärås Varbergs hamn Ystads hamn Norge / Norway Galleri F15 / PunktÖ, Moss Isegran, Fredrikstad kommune Danmark Stenbrottet Vang, Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem The Distant Sound är en del av EUprojektet In Site projectinsite.eu lipsz

24 Konsthantverkarna Karlstad Södra kyrkogatan 6, Mon Fri 10 6, Sat /5 31/8: Lars Wallin Sandgrund Lars Lerin Västra Torggatan 28, , sandgrund.org, Tues Sun Värmlands Museum Sandgrundsudden, , www. varmlandsmuseum.se, Mon Fri 10 6, Wed until 8. Weekends KRISTINEHAMN Kristinehamns konstmuseum Doktor Envalls väg 13 C (Marieberg), , Tue 11 4, Wed 11 9, Thurs Sun /11 16/2: Olle Bærtling ( ) Debút 1/3 27/4: WORK audience interprets the collection. Lars Wallin, Photo: Juha Dahlbo. ÅSENSBRUK Dalslands konstmuseum Upperud, Wed Sun ÖSTERGÖTLAND & GOTLAND LINKÖPING Passagen, Linköpings konsthall Stora torget 2, Tue 11 4, Wed Thurs 11 6, Fri Sun MOTALA Motala konsthall Galleri Sander Nygatan 42, , , Wed Fri 2 6, Sat /2 26/2: Peter Freudenthal paintings. 1/3 19/3: Adrian Pettersson paintings & objects. 22/3 9/4: Hasti Radpour paintings. 12/4 30/4: Iréne Nordh paintings & prints & Berit Johansson glas. 3/5 21/5: Elin Redin paintings & drawings. 24/5 18/6: Thomas Edetun & Stefan Teleman paintings. Repslagaregatan 3, , motala. se/motalakonsthall, Tues 12 4, Wed 12 7, Thur Fri 12 4, Sat /1 8/2:»Your spaces are my places too«helga Steppan & Cecilia Danell 15/2 1/3: Two sides Margareta Jungerth Boo 8/3 15/3: Municipal art purchases are exhibited. 22/3 16/4:»Undrien«a fantasy exhibition by Magnus Lönn 24

25 26/4 4/5: Norra Vätterns konstrunda (open studies) 10/5 24/5:»From the motorcycle girls viewpoint«mia Karlsvärd photographs. 29/5 31/5: Street art artists moves inside the gallery. NORRKÖPING Konstforum Norrköping Saltängsgatan 19, , konstforumnorrkoping.se, Wed Thurs 12 5, Fri Sun /1 2/2:»ihua«a brush stroke Rune Hagberg paintings, objects, Henri Michaux prints & Japanese Zen paintings. 8/2 23/2: Lotta Hagerman paintings. 1/3 16/3: Anniversary exhibition. 22/3 6/4: Anna Jans Måleri Göran Rydén Måleri, skulptur 12/4 27/4:»Twisted sisters«katinka Andersson photography, prints. Sophi Vejrich objects/sculptures. STUDION: 19/1 2/2: Emma Vistrand photography. 9/2 23/2: Angelina Belle Bergenwall photography. 1/3 16/3: Anniversary exhibition photography. 23/3 6/4: Carola Björk photography. 12/4 27/4: OHI Mark Andersson Street art RIMFORSA NevaBooks Fotogalleri Skolvägen 1, , , www. nevabooks.com, Wed Fri 10 6, Sat Sun 12 3 (from 1/6 Mon Fri 10 6, Sat Sun 12 3) 25/1 16/3: Magnus Nyman 20 years as a wildlife paparazzi. 22/3 11/5: Se Tranströmer / Jerusalem 17/5 19/6: Otto Freudenthal 27/6 17/8: Claes Johansson cars & places. VISBY Gocart Gallery Klosterbrunnsgatan 1A, Fri 12 6, Sat /1 9/2: Linnea Nordberg paintings. 21/2 16/3: Tina Nykvist video. 28/3 27/4: Iwo Myrin sculpture, photo and sound. 9/5 1/6:»Living Room«, Gallery Association in Gotland, Group Show. 27/6 20/7: Maria Lilja, Filippa Krusenstierna, Hanna Stahle & Lene Willumsen Gocart Gallery participates in Supermarket Stockholm independent Art Fair, Kulturhuset Sthlm 1416 February Galleri Kronan Trädgårdsgatan 13, Wed Sun Norrköpings konstmuseum Kristinaplatsen, , Closed 19/15/6 2014, 6/6 31/8: Tue Sun 12 4, Wed NP33 Konst & Design Norrapromenaden 33, , , se, Wed Thurs , Fri Sat , Sun Feb Mars: Group Show. April May: I kroppen min om (In the body of mine, about) Kristian Gidlund Emma Svensson photopraphs. 25 Gotlands konstmuseum S:t Hansgatan 21, Tue Sun 12 4.

26 NÄRKE & SÖDERMANLAND ESKILSTUNA Eskilstuna konstmuseum Portgatan 2, Munktellstaden, , , eskilstuna.se/ konstmuseet, Tue Fri 11 4, Thurs 11 8, Sat Sun /2 23/3: Knutte Wester & Zandra Ahl 5/4 1/6: More art from the collections. Marie Holmgren 14/6 17/8: Gösta Backlund, Lenny Clarhäll, Assa Kaupi & Michael Söderlundh HÄLLEFORSNÄS Konstgalleriet Hälleforsnäs Gjutmästarbacken 1, Gamla Bruket, , www. flen.se, Thu Fri 11 5, Sat Sun 11 3, from 1/5: Tue Fri 11 5, Sat Sun /1 16/2: Artists in Flen, group show paintings, sculpture & prints. 22/2 6/4: Mia Malmlöf»To Edtith«, paintings. 12/4 1/6: Mario Cueva sculptures. 7/6 23/8: Summer exhibition. 30/8 12/10: Kerstin Svanberg paper art. KATRINEHOLM Katrineholms konsthall, kulturhuset Ängeln Djulögatan 27, , katrineholm.se, kultur, Mon Thurs 9 7, Fri 9 6, Sat 11 2, (Sept April: Sun 1 4). 8/3 3/5: Andy Best & Merja Puustinen 9/5 24/5: Duveholms school, student exhibition. 7/6 19/8: Ylva Ceder KUMLA Galleri Örsta Örsta 511, , , Thurs Fri 3 6, Sat Sun /1 9/2: Lars Rylander paintings. 8/3 30/3: Karin Ward sculptures. 19/4 18/5: Roger Metto paintings, Anders Krisár sculptures & Matthias van Arkel sculptures MARIEFRED Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård, , An international center for fine art printmaking square meters on two levels which today host exhibition halls, workshops, collections, a library, conference rooms, a shop and a café. A large selection of original prints are on sale in the shop. Welcome! For opening hours per season, please visit our homepage. 12/10 2/3: The power of art Graphic Novels and Cartoonists in focus. 9/11 2/3: Lennart Aschenbrenner open from 16/3: Carl Fredrik Reuterswärd Philp Art Ekhovs Galleri Ärnäsvägen 31, , Sat Sun 12 4, also by appointment 8/3 23/3: Tua Hado Paintings, graphic art, glass 26/4 11/5: Mariefredssalongen juried show for artists in Södermanland. 23/8 7/9: Ardy Strüwer Paintings, graphic art, glass art NYKÖPING Ylva Ceder Galleri Fiskhuset Behmbrogatan 11 B, , 26

27 huset.se, Tue Fri 12 6, Sat Sun /1 9/2:»The enigmatic way«johan Gustavsson Paintings 15/2 5/3: Fiskhussalongen Fiskhussalongen is a juried exhibition open to artists in Södermanland. 8/3 26/3: Elisabet Höglund Paintings 29/3 16/4: Rolf Lembke Paintings 19/4 7/5: Group show Participating artists and craftspeople displaying the works for the»open House«(konstrunda) art tour with open studios May 3 to 4. 10/5 28/5: Norwegian painting Klaus Wiggen & Else Hofsli paintings. 31/5 18/6: Helena Nork Paintings 24/6 26/6: Preschool children in a Montessori school shows paintings. 28/6 9/7: Yarn, thread, cloth and brush Six women show works in linen, woven, knitted and painted. 12/7 30/7: Mikael Ackelman Photography 2/8 20/8: Jan Lindahl, Monica Karlsson & Ingrid Stattin Paintings, embroidery, photography. Galleri Sjöhästen Nyköping Stora Torget 1, , galleri. Wed Fri 3 6, Sat /1 25/1: Graphics Biennial Kaliningrad Swedish participants exhibiting. 1/2 15/2: Lisbeth Cedwall paintings. 1/3 15/3: Larissa Stenlander paintings & Tommy TC Carlsson paintings. 22/3 5/4: Bodil Hedlund paintings & Yvonne Nimar sculptures. 12/4 3/5: Robert Huber Petersson glass. 10/5 24/5: Kjell Sundberg paintings & Lorraine Rantala sculptures. 31/5 14/6: My friends group show. TORSHÄLLA Ebelingmuseet Eskilstunavägen 5, , www. eskilstuna.se/ebelingmuseet, Wed Sun /1 23/2: Patrik Gustavsson sculptures & Joseph Hecht prints. 1/3 6/4: Karin Granqvist paintings, Gösta Haglund paintings, Arne Nilsson book binding, Ulla Ruuth Haglund drawings & illustrations & Ebba von Wachenfeldt glass. 12/4 25/5: Niklas Eneblom paintings Pia Knöppel paintings, drawings, Arvid Knöppel drawings, sculptures, Rune Rydelius sculptures. REMUSIC a sounding scrap project! A student exhibition. 31/5 7/9: Summer salon. 31/5 24/8: Alexandra Kern prints. 31/5 7/9: Jennie McMillen textile & objects. ÖREBRO Konsthantverkarna i Örebro län Järntorgsgatan 2, Mon Fri , , Sat Galleri Nord Storgatan 29, , galleri. Tue Fri 11 4, Sat Sun /1 30/1: Gunilla Dovsten sculpture & Eva Orrsjö paintings 1/2 13/2: WooBock Lee Paper art, mixed media 22/2 6/3: Håkan Blomqvist & Karin Westman artglass (Kahawk) 8/3 20/3: KarlJohan Lilliesköld paintings 22/3 3/4: Maria Lager painting, prints & Elisabeth Olszewska sculpture www. marialager.com 5/4 16/4: four expressions Björn Bernström watercolour Arne Frifarare paintings, Åsa Södergren sculpture & Johannes Wessmark paintings, prints Örebro Konsthall Olaigatan 17 B, , Tue Thurs 12 6, Fri Sun /1 2/3: Eva Marklund 8/3 20/4: Rebellion and unrest 26/4 8/6: Hi consumer (Hej konsument) 14/6 30/8: Örebro Photo

28 STOCKHOLM COUNTY (South of Stockholm) GUSTAVSBERG Artipelag Artipelagstigen 1, , Tue Sun /2 7/5: The visible. Contemporary Swedish Photography. A memorial exhibition over the ceramist Hertha Hillfon, who passed away this autumn, 92 years old one of Swedens most important artists in the ceramic field. Hertha Hillfon, Studiopicture with blue mask. Photo: Mailis Stensman. Maria Miesenberger, Reflection (9), /5 28/9: No Man is an Island. Artistic forays in Stockholm archipelago now and then. 7/6 7/9: Gustavsberg in Service of Society Form, Function, Ideology Gustavsbergs Konsthall Odelbergs väg 9 Gustavsbergs hamn, , Thur 11 7, Fri Sun /2 27/4: How Do Know Charlotta Bellander, Johan Bjärntoft, Lo Eklöw, Matilda Haggärde & Li Liang 24/5 14/9: Anton Alvarez solo show Gustavsbergs Porslinsmuseum Odelbergs väg 5 B, , www. gustavsbergsporslinsmuseum.se, Sept May: Tue Fri 10 4, sat sun 11 16, June Aug: Tue Fri 10 5, Sat Mon /10 9/2:»They know, what they do!«jørgen Haugen Sørensen Ceramic sculptures /3 18/5: Hertha Hillfon ( ) Solidity test. Photo: Hilding Engströmer HANINGE Haninge Konsthall Haninge Centrum, Poseidons torg, Mon Thurs 10 8, Fri 9 6, Sat 11 3, Sun

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

LARS ENGLUND BIOGRAPHY

LARS ENGLUND BIOGRAPHY LARS ENGLUND BIOGRAPHY Born in Stockholm, Sweden, 1933 Lives and works in Jonstrop, Sweden SOLO EXHIBITIONS 2014 LARS ENGLUND - Sculpture, Malmö Konsthall, Malmö, Sweden 2013 Lars Bohman Gallery, Stockholm,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm Education Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 Solo Exhibitions 2014 Galleri Thomas Wallner, Simrishamn,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

KONSTUTSTÄLLNING. Påskutställning Kulturhuset Björnen i Åstorp 3-6 april Öppet varje dag kl. 10-17 INTERNATIONAL ARTIST SOCIETY EUROPE

KONSTUTSTÄLLNING. Påskutställning Kulturhuset Björnen i Åstorp 3-6 april Öppet varje dag kl. 10-17 INTERNATIONAL ARTIST SOCIETY EUROPE INTERNATIONAL ARTIST SOCIETY EUROPE KONSTUTSTÄLLNING Påskutställning Kulturhuset Björnen i Åstorp 3-6 april Öppet varje dag kl. 10-17 Vernissage Skärtorsdag 2 april Kl. 18.00-20.00 Musikunderhållning Syskonparet

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano Born 1970 Lives and works in Stockholm Education: 1995-98 1993-95 Konsthögskolan, Malmö Konstskolan Forum, Malmö Solo shows: 2013 Gallery Erica Fiorentini. Rome, Italy 2012 Galerie Nordenhake,Stockholm,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Galleri Final ställer ut i

Galleri Final ställer ut i 5-ÅRS JUBILEUM Galleri Final ställer ut i Henrik Johansson, olja på duk BÄSTEKILLE 3/4-6/4, 11/4-12/4 2015 Välkommen till Galleri Finals påskutställning i FABRIKEN Bästekille Vi säger det varje år, vår

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Susanne Torstensson van der Heeg

Susanne Torstensson van der Heeg Susanne Torstensson van der Heeg Född 1960 Lidköping. Bor och arbetar i Västerås och susannetorstensson.se info@susannetorstensson.se +46 (0)761 85 89 49 Utbildning 1994 1995 Kungliga Konsthögskolan, videoavdelningen,

Läs mer

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Henrik Samuelsson Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE Education 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Solo Exhibitions (Selection) 2014 Cool, Galerie Laurent Godin, Paris,

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/91 Andi Almqvist Malmö Turné i Italien feb - mar 2014 Turné 17 000 KN 2014/602 Kristian Anttila Göteborg Turné

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

MARIA STENFORS unit 10, 21 wren street london wc1x 0hf 020 7837 0819 info@mariastenfors.com www.mariastenfors.com ASTRID SVANGREN

MARIA STENFORS unit 10, 21 wren street london wc1x 0hf 020 7837 0819 info@mariastenfors.com www.mariastenfors.com ASTRID SVANGREN MARIA STENFORS unit 10, 21 wren street london wc1x 0hf 020 7837 0819 info@mariastenfors.com www.mariastenfors.com ASTRID SVANGREN Born 1972 in Gothenburg Lives and works in Copenhagen Education 1995-1998

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

a Äá X ]É{tÇááÉÇ 1966 Tillsammans med några kompisar startar vi dansbandet Amigos.

a Äá X ]É{tÇááÉÇ 1966 Tillsammans med några kompisar startar vi dansbandet Amigos. a Äá X ]É{tÇááÉÇ 1950 Föds i Karlskrona, en liten stad i Sveriges trädgård. 1958 Debuterar offentligt som bildskapare med en teckning publicerad i Hemmets veckotidning. Belönas med en Dinky-toybil. Stor

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

Uppgifter, sid 1 [11] grundbegreppen - facit, nivå E

Uppgifter, sid 1 [11] grundbegreppen - facit, nivå E Uppgifter, sid 1 [11] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt uppgift.

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014 PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014 Skånesim gratulerar Er till uttagningen till den internationella simtävlingen ISM 2014. Tävling samlar startande från många länder och i år är även

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

L A R S B O H M A N G A L L E R Y

L A R S B O H M A N G A L L E R Y Ernst Billgren Ernst Billgren is one of Sweden s most well-known and appreciated artists; it is no exaggeration to claim that he is an institution within the Swedish art world. His art explores different

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer