Foto: Ulf Cahn. Nr Årg. 79

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Ulf Cahn. Nr 1 2006 Årg. 79"

Transkript

1 Foto: Ulf Cahn Omgiven av barn med Israeliska fanor hedras den svenska flaggan vid en festlighet på Alumotskolan i Beer Sheva. Anledningen är att den svenska avdelningen av Keren Hayesod Förenade Israelinsamlingen är en av skolans understödjare. Keren Hayesods uppdrag att värna om det judiska folket har i stor utsträckning bestått i att hjälpa judar hem till Israel. När nu judar i stort och växande antal lever i ett Israel, som kämpar med svåra sociala och ekonomiska problem, har Keren Hayesod alltmer engagerat sig i sociala projekt. Se vidare Ulf Cahns artikel sid. 8. Nr Årg. 79

2 SYNPUNKTER Haman och Hamas I Esters bok kan vi läsa om den onde Haman. Han lanserade en listig plan för judarnas förintelse. Han reste också en hög påle där juden Mordokai skulle hängas p.g.a. att han var jude. När Hamans planer var nära att fullbordas hann sanningen ikapp honom. I salongen tillsammans med kung Ahasveros och judinnan drottning Ester avslöjades Hamans onda intriger. Samma dag sågs Haman själv hänga i Mordokais galge. Än i dag firar judarna den årliga Purimfesten till minne av räddningen undan Haman en föregångare till Hitler. Hamas Israels dödsfiende på den politiska och religiösa arenan har nu erövrat makten från den genomkorrumperade Al Fatah-regimen. Att skifta från företrädarna Al Fatahs halvt dolda förintelseversion till Hamas öppna paroller är som att ersätta Stalin med Hitler. I just Hamans och Hitlers onda anda har Hamas öppet och konsekvent odlat den grövsta formen av antisemitism. Man hatar judar mer än man älskar sig själv och sina egna. Mödrar och fäder har, åtminstone i ord, uttryckt stolthet och glädje över sina egna barns självmordsbombdåd. Hamas muslimska fundamentalister med grundaren shejk Yassin i spetsen har i ojämlikhetens och islams namn utlovat ett paradis med 70 jungfrur åt de äldelmodiga martyrerna. Små fina barn har programmerats att hysteriskt skrika ut slagord mot Israel och judar om hat, hot, blod och död och sin önskan om att själva bli martyrer. Denna avskyvärda psykiska barnmisshandel och mentala våldtäkt hade i vår del av världen självklart förpassat förövarna bakom lås och bom och berövat delaktiga föräldrar vårdnaden. Det är obegripligt att seriösa analytiker med belåtenhet betecknar Hamas valseger som ett demokratiskt framsteg. Borde inte Hamas ideologiska bröder (systrar göre sig icke besvär) mullorna i Iran och talibanerna i Afghanistan mer än väl tjäna som tillräckligt avskräckande exempel. I varje annat land skulle ett parti som Hamas betraktas som en total katastrof för demokratin men för Israel och judar gäller andra villkor. De skall tacksamt buga sig och med öppna armar ta emot dem som har Israels Förintelsen på sin agenda. Att protestera mot den egna likvideringen betecknas som ett folkrättsligt brott, enl. den egen(o)rättfärdiga omgivningen. Åter ett exempel på politisk antisemitism. Snart kommer även Hamas fram till sanningens minut. Hur skall Hamas agera när de hamnar i världssamfundets salonger där redan Israel, trots vissa förbehåll och reservationer, intagit sin plats. Propagerar Hamas öppet för en av medlemmarnas likvidering får de problem. Om Hamas då ändrar attityd mot Israel får de problem med sina anhängare, som med jubel och maskingevärssalvor saluterat Hamas löften om Israels utplåning. Hur skall de ta sig ur detta dilemma? Kommer Hamas att likt Arafat börja tala med kluven tunga; fred, förhandlingar och samförstånd till omvärlden på engelska men jihad hat, hot, krig och förintelse på arabiska. Frågan orsakar säkert Hamas en självförvållad huvudvärk? Till skillnad mot Ahasveros har jag som kristen rättighet men även skyldighet att önska alla godhet och syndabekännelsens och omvändelsens nåd. Det gäller inte ideologier och strukturer men varje enskild individ även Hamas-medlemmar. 1 Mos. 12:3 talar om hur det går för den som förbannar Israel och i Ps. 121:4 konstateras att Han som bevarar Israel aldrig slumrar. Med Bibelns facit i hand vet vi att Israel aldrig kommer att förintas! Men den som har Israels förintelse på sin agenda går mot sin egen undergång. Hamas har därför sitt öde i egna händer. Henry Nordin 2

3 Golda Meir Israels moder Sin andra artikel i serien om Israels premiärministrar ägnar Göte Ragnarp helt åt Golda Meir. Hennes egen livshistoria är starkt förknippad med Sionismens framväxt och Israels återupprättelse. Israel är inte känd för sina många kvinnliga politiska ledare. Men det finns en, Golda Meir valdes hon till Israels fjärde premiärminister. Golda Meir föddes som Goldie Mabovitch 1896 i Kiev, Ukraina. Med sin familj utvandrade hon till USA 1906 och 1921 vidare till det land som senare skulle heta Israel. Golda Meirs liv kan speglas genom Israels utveckling från dröm tanke till verklighet. Golda Meir kom från ett hem som inte var speciellt religiöst. De judiska traditionerna följdes och man åt kosher och firade de judiska helgerna. Till synagogan gick familjen på helger och fastedagar och de firade sabbaten och höll sig med två almanackor, en rysk och en judisk. Den judiska almanackan beskrev årstider och urgamla seder som de flesta judar i Östeuropas städer och byar ännu levde efter, trots att de levt i exil nära 2000 år. Den judiska känslan av utanförskap och hemlöshet, förstärkt av pogromer och förföljelse, var grogrunden för att en rörelse som kom att kallas Sionism växte fram mer eller mindre samtidigt i skilda delar av Europa. Sionismen ansåg att det judiska folkets hemlöshet inte kunde lösas på annat sätt än att judarna åter skulle få ett hemland. Det enda land som kunde komma ifråga var Sion, det land som judarna förjagats ifrån 2000 år tidigare, men som trots det förblivit judarnas andliga hem genom århundraden. Området var fram till slutet av första världskriget en ödslig och försummad provins som hette Palestina och tillhörde det Ottomanska väldet. Det skulle dröja många år innan drömmen om Sion blev en verklighet. Men Goldas far hade en dröm som låg närmare drömmen om Amerika. Den drömmen gick i uppfyllelse I Amerika engagerades familjen Mabovitch i det judiska livet i Milwaukee. Deras hem var ett öppet hem och där möttes arbetarsionister, jiddischförfattare och medlemmar av B nai B rith, det judiska ordenssällskap som Goldas far tillhörde. Till hemmet kom många av Israels blivande ledare bl.a. Ben Gurion. Det var i denna stimulerande miljö som Golda Meir fick sitt intresse för framtidsfrågorna för det judiska folket. Ben Gurion kom 1916 till Milwaukee för att värva soldater till en judisk legion som skulle sättas in på Englands sida mot det Ottomanska riket. Vid denna tid hade den lilla kolonin av judar i Palestina minskat från judar till endast Ben Gurion var övertygad om att ett effektivt judiskt anspråk på ett land kunde föras fram efter första världskriget endast om judar som ett folk spelat en väsentlig och synlig militär roll. Sionisterna tänkte säkert rätt för redan i november 1917 kungjorde den brittiska regeringen den s.k. Balfourdeklarationen, d.v.s. att regeringen var för grundandet i Palestina av ett nationellt hem för det judiska folket. Golda, nu gift Meyerson, åkte 1921 med sin man Morris till Palestina. När familjen kom till Tel Aviv var staden endast tolv år gammal och bestod av personer. Befolkningen bestod i huvudsak av judar från Litauen, Polen och Ryssland. Dagens brusande storstadsliv med höghus och livlig trafik, som kännetecknar Tel Aviv, fanns inte vid den tidpunkten. Då hade staden små nätta hus med egen trädgård och gatorna kantades av casuarträd och peppar-buskar. På gatorna sågs karavaner av åsnor och kameler bärande på 3

4 sandsäckar som hämtats från havsstranden och skulle till byggarbetsplatserna. Ibland red stadens borgmästare Meir Dizengoff på sin vita häst genom staden. Redan vid denna tid fanns det ett rikt kulturliv i Tel Aviv. Makarna Meyersons resmål var inte vid denna tid Tel Aviv. Det var Kibbutzlivet som lockade dem. De sökte medlemskap i Kibbutzen Merhavia (Emek) i Jezreelsdalen. Tyvärr kunde maken aldrig finna sig tillrätta på en kibbutz men Golda kom hela sitt liv att älska Kibbutzlivet. Hon blev snabbt invald i Kibbutzens styrande utskott och utsågs till Kibbutzens representant vid en kongress som hela kibbutzrörelsen höll Hennes första steg Golda Meir vann sina landsmäns hjärtan och omvärldens respekt och beundran. Att vara en av världens få kvinnliga premiärministrar och dessutom i ojämlikhetens Mellanöstern förstärkte ytterligare hennes image. mot Premiärposten i Israel hade tagits. Nästa viktiga steg i Goldas karriär togs när hon erbjöds posten som sekreterare i Kvinnornas arbetarråd (Histadrutorgan). Det var vid denna tid som makarna upptäckte att det var svårt att förena ett intensivt politiskt arbete och ett äktenskap. Makarna flyttade isär men de slutade aldrig att älska varandra och äktenskapet höll fram till Morris dog i hennes hem Uppgiften som sekreterare i kvinnornas arbetarråd innebar resande både inom och utom landet. Många av Israels främsta kommande ledare blev hennes arbetskamrater. Politiskt kom Golda Meyerson att tillhöra Mapai-partiet som under hela hennes aktiva tid hade majoritet i Israels regering. Vid tiden för Israels bildande var Golda Meyerson chef för den politiska avdelningen av Jewish Agency. Jewish Agency var en organisation som hade till uppgift att hjälpa världens judar att bebygga och utveckla landet. I samband med statens bildande gjorde Golda speciellt två resor som är värda att uppmärksammas. När staten skulle bildas saknades det pengar och åter pengar. Den enda grupp som den blivande staten kunde vända sig till var Amerikas judar. Golda fick den ansvarsfulla uppgiften att resa till Amerika och övertyga de Amerikanska judarna om att det var viktigt att judarna fick ett eget land. Det var en svår uppgift. I Amerika insåg inte alla Förintelsens fasor. Men Golda reste och på denna resa samlade hon 50 miljoner dollar, som var en ofantlig summa vid denna tid. Under de sex månader som föregick statens bildande träffade Golda Meyerson kung Abdullah två gånger för samtal om fred. Abdullah var kung i Transjordanien, nuvarande Jordanien. Dessa medlarresor blev under lång tid en väl bevarande hemlighet men tyvärr gav resorna inget resultat och det utbröt krig mellan Israel och Jordanien när Israel bildades. På förmiddagen den 14 maj 1948 deltog Golda Meyerson i nationalrådet som beslutade om namnet på staten och den slutliga formuleringen av deklarationen. Hon var även med om den historiska ceremoni då staten proklamerades och en 2000 års judisk hemlöshet avslutades. När Ben Gurion läst proklamationen, reste sig rabbinen Fishman-Maimon och bad tacksägelsebönen Välsignad vare Du vår Gud, världsalltets Konung, som hållit oss vid liv och förmått oss härda ut och givit oss denna dag. Amen. Därefter undertecknade rådsmedlemmarna i alfabetisk ordning proklamationen. Staten Israel var född på nytt efter två tusen år, och över hela världen fanns det människor som i denna händelse såg en profetisk uppfyllelse. Golda Meyerson erbjöds den ansvarsfulla posten som Israels förste ambassadör i dåvarande 4

5 Golda Meirs respektingivande ansikte utstrålade värdighet, vishet och fasthet och blev välkänt och avbildat i olika sammanhang över hela världen. Ovan ser vi Golda på ett Israeliskt frimärke och nedan som omslagbild på ett nummer av den anrika tidskriften TIME. Sovjetunionen. Hon kom dit den 3 september Det var en lång resa som Golda hade gjort från Kiev i Ukraina via Amerika och Israel till Moskva och posten som den unga statens förste ambassadör. Tiden i Sovjetunionen blev endast sju månader. Vid denna tid förekom inte endast öppet förtryck av judar utan också en otäck antisemitism under regeringens ledning. Några år senare skulle det bryta ut en alltmer hänsynslös förföljelse av judar. För judarna i Sovjetunionen kom det att betyda mycket att det fanns en judisk ambassadör i Moskva. Vid de stora högtiderna brukade det komma omkring personer till synagogan i Moskva. Men när Golda besökte synagogan Rosh Hashanah hade budet om Golda Meyersons besök spridit sig bland Moskvas judar och det uppskattades att femtio tusen judar stod på gatorna omkring synagogan Rosh Hashanah. Den judiska identiteten var stark, trots förföljelse, och det visade sig även när judar fick lämna forna Sovjet och resa till Israel. Efter valet i januari 1949 erbjöd Ben Gurion Golda att bli arbets- och socialminister. Det religiösa blocket hade synpunkter på att ha en kvinna i regeringen men de accepterade henne med argumentet att i det forntida Israel var Deborah domare. Åren var Golda arbetsminister och det var 1956 som Goldie Meyerson tog namnet Golda Meir. Ben Gurion hade en ännu viktigare uppgift för Golda Meir då han 1956 erbjöd henne att efterträda den legendariske Moshe Sharett som utrikesminister. I den uppgiften stannade hon till 1966 då hon blev generalsekreterare i Israels arbetar- parti. Det var hon till 1969 då premiärminister Levi Eshkol helt plötsligt dog av en hjärtattack och Golda Meir valdes till premiärminister. Golda Meir var en typisk kompromisskandidat. När Eshkol dog var Yigal Allon vice premiärminister och därmed närmast premiärposten. Men det fanns andra kandidater som såg fram mot posten. Den dynamiske Moshe Dayan var en av kandidaterna förutom Yigal Allon. Shimon Peres var inte för Golda Meir. Från början var det inte så många som ansåg att en sjuttioårig farmor och mormor var den bästa kandidaten för en tjugoårig stat. Men efter diskussioner och samtal valdes Golda Meir av arbetarpartiets centralkommitté till premiärminister med sjuttio jaröster och inga nej. Åren som premiärminister förmörkades av Yom Kippurkriget i oktober Hon anklagades för att ha gjort felbedömningar som ledde till hårda bakslag för Israel i krigets inledningsskede. Golda lämnade den politiska scenen 1974 älskad och aktad av en hel nation. Hon drabbades av cancer och avled Hennes liv blev en TV-film och huvudrollen spelades av vår egen Ingrid Bergman. För den rollen fick hon en Emmy TVvärldens förnämsta utmärkelse. Göte Ragnarp 5

6 Är oron i Iran och Ryssland en föraning om GOG-kriget? Dan Johansson analyserar i denna artikel dagens situation i relation till profeten Hesekiels förutsägelser. I kap beskriver Hesekiel det dramatiska skeendet i samband med Gogs angreppskrig mot Israel. Dan behandlar detta stora ämne även i kommande nummer. Gog-kriget är dels omtalat i Hesekiels bok kapitel samt i Uppenbarelseboken kapitel 20:8. De två bibelrummen beskriver två olika händelser med likartade namn men med 1000 år mellan. I Hesekiel beskrivs det som anfallet mot Israel innan Jesu återkomst. I Uppenbarelseboken förklaras det som kriget som avslutar 1000-årsriket och följs av den yttersta domen. Vi har under senare tid hört många skrämmande rapporter från speciellt Iran. Deras presi- dent Ahmadinejad säger öppet att Israel borde utplånas från världskartan. Vidare klargör han att judarna borde flytta till de länder som stöder Israel. Då börjar jag titta lite extra för att påminna mig vad som står i Hesekiels bok. Ett meddelande som kom i min dator sa att Irans Islamiska journalister omgående skall anordna en konferens om Förintelsen. Det lät ju bra, men, konferensen skulle bevisa att Förintelsen bara var en bråkdel i omfattning av vad den judiska lobbyn påstår. Konferensen skall erbjuda ett fritt och demokratiskt forum för att analysera och gå på djupet kring denna myt. Man säger vidare att vi kommer att bjuda in de som stöder en revidering av denna påtvingade historieskrivning. Jag kan tänka mig att judefientliga personer som Robert Faurisson från Frankrike, Arthur Butz från USA, Horst Mahler från Tyskland, Israel Shamir från Israel och David Irving från England gärna ställer upp på detta. David Irving kanske inte kommer eftersom han just nu sitter häktad i Österrikiskt fängelse för att ha förnekat Förintelsen. Vi hör också hur Iran har aktiverat och intensifierat sitt atomenergiprogram. Här kommer mycket snart det material att finnas som behövs för att atombomber skall kunna tillverkas. Raketerna som skall transportera bomberna till Israel, Shihab 3, har ju redan förevisats i parader i Teheran. Ryssland har lovat att ställa upp med nödvändig support för att Iran skall få fram det uran man behöver. FN förhandlar, EU förhandlar, alla vet vad det innebär om det Iranska kärnvapenprojektet framgångsrikt slutförs. Israeliska armén och flyget har fått order att vara redo för en attack mot de Iranska kärnkraftsanläggningarna i mars. Israel sägs redan ha personal på Iranskt område för att hitta de underjordiska produktionsanläggningarna. Det som IAEA bara delvis har klarat hittills det försöker Israel nu på egen hand att lösa. Anläggningarna sägs vara byggda i civila bostadsområden för att vara säkra på att de inte skall bombas. Bomber som tränger ner långt under markytan innan de exploderar är redan på plats i Israel. Stoppa den Israeliska aggressionen säger någon. Vem är egentligen aggressiv? Rapporterna kommer allt tätare från denna framväxande krishärd. Ingen rök utan eld brukar man säga. Jag tänker även på den stora massakern vid skolan i Beslan, 6

7 då hundratals oskyldiga barn och vuxna dog. Den ende överlevande terroristen gav en skrämmande inblick i vad som låg bakom gisslandramat. Han hade tillsammans med sina nu döda kamrater frågat deras befälhavare vad syftet var med att attackera en skola med oskyldiga barn. Svaret de fick var: Vi skall sätta hela Kaukasus i brand. Kaukasus = Gog chassim, GOGS fäste. Där finns alla de länder som vi hör om dagligdags som några av de mest turbulenta platserna. Namn som: Georgien, Abchazien, Nordossetien, Ingusjien, Tjetjenien, Dagestan, Sydossetien, Armenien är några av de mest bråkiga platserna vi hör om. De ligger alla i Kaukasus. Men flera länder som profeten räknar upp skall vara med. Det börjar verkligen röra på sig i uppmarschområdet mot Israel. Redan 700 år f.kr. beskriver profeten Hesekiel ett skeende i den yttersta tiden. I kapitlena 38 och 39 beskriver han ett kommande angrepp i ändens tid mot Israel. När vi läser bibeltexten så ser vi att GOG-kriget är ett regionalt krig med namngivna länder som deltagare. Det skall inte förväxlas med Antikrist angrepp mot Israel i det så kallade Harmageddonslaget som är ett globalt angrepp på Israel. Hela GOG-armén kommer att gå under nere i Israel därför att Gud griper in till Israels försvar. Hesekiel beskriver hur Israels befolkning skall hålla på i sju år för att rensa landet från Vy över den dalgång, som kan vara Gogs larmande hops dal. Enligt Hesekiel kap. 39 blir den dalen en massgravplats och slutstation för Gog och hans gigantiska arméer. Foto: Erland Olsson alla förstörda vapen och alla döda invasionssoldater. Profeten beskriver hur alla fallna soldater skall föras till en gemensam plats för att begravas. Han säger också att när detta sker skall det finnas en stad där som skall heta Hamona. Idag, 2700 år senare, ligger staden där sedan ungefär 50 år tillbaka. Jag var i den staden för tre månader sedan och stod i utkanten av den och hade bibelstudium för gruppen jag reste med om vad som snart skall ske just där. Staden Hamona som Hesekiel beskriver heter just så Kiryat Shemone, Staden Hamona. Den ligger nära kusten och nära den libanesiska gränsen år har gått sedan profetian uttalades. Nu kan vi se platsen och samtidigt se hur förberedelserna pågår i länderna runt omkring för att alla detaljer i profetian skall gå i uppfyllelse. Jag kan från bergen ovanför Hamona se dalen som staden ligger i. Jag kan se hur enkelt det är för Herren att stänga till den i bägge ändar för att den skall bli just som en grav för alla dessa stupade soldater som skall föras dit. De framtågandes dal öster om havet kallar Hesekiel den. Där får även GOG från Magog, fursten över Ros, Mesek och Tubal sin grav tillsammans med alla de andra folken som räknas upp. I en kommande artikel kommer jag att skriva ytterligare om vilka dessa folk är. Det gör att vi kan förstå det politiska skeendet i vissa länder på ett bättre sätt. Dan Johansson 7

8 Växande sociala problem i Israel ökar behovet av stöd till Keren Hayesod Ulf Cahn är generalsekreterare för Keren Hayesod i Sverige. Som Israelvän är det lätt att lyfta fram positiva saker med Israel. Det ligger ju i vår natur att tänka så, eftersom vi hyser sådan kärlek för landet. Dessutom är vår omvärld så full av Israels fiender som bara svartmålar landet, och då vill vi gärna uppväga det med allt positivt vi överhuvudtaget kan hitta. Och inte är det svårt att vara positiv. Man kan bara beundra ett land som utvecklats på det sätt man gjort, trots den omgivning man lever i och de svårigheter man har. Alla invandrare som kommit, all integration man måste arbeta hårt med, alla krig man upplevt (och upplever med den s k intifadan), den politiska och mediala press från hela världen som man lever med, ja allt detta som vi alla känner till. Och ändå har man byggt ett land med kanske (näst USA) världens främsta utbildning på universitetsnivå, ett näringsliv som utvecklar produkter inom data, medicin och andra områden som säljs över hela världen, ett kulturliv som inte lämnar något övrigt att önska, och mycket annat. Men vad har man problem med i Israel? Inom vilka områden behöver man stöd och hjälp? Finns det saker man faktiskt ligger efter med, jämfört med övriga världen? Ja, om vi ska jämföra Israel med i-länder i västeuropa och andra delar av världen, och inte med omgivande länder som ligger långt efter i all utveckling, då har Israel framför allt stora sociala problem. Strax före jul kom en rapport som sade att om man jämför Israel med i-länder, är Israel det land där de äldre har det allra svårast. Man har minst pengar och man har svårast att få råd med de mest grundläggande saker, som t ex nödvändiga mediciner. En annan rapport häromdagen slog fast att mer än en och en halv miljon israeler lever i fattigdom, d v s under existensminimum, vilket motsvarar shekel (ca kr). Det är ungefär en fjärdedel av israelerna och hemska siffror. Av dem är drygt barn och ungdomar, och antalet fattiga barn har därmed nästan fördubblats sedan år Då levde var femte person i fattigdom. Annan statistik visar att medan Israels befolkning under åren 2000 fram till sommaren 2005 ökade med 8 %, ökade antalet fattiga med 45 % under samma period. Hur ska vi Israelvänner förhålla oss till dessa hemska siffror? Kanske känns det underligt att det land vi nästan ser som vårt hemland ska ha misslyckats med så grundläggande saker som de mest svagas levnadsnivå? Vi vill ju gärna se Israel som det stora framgångslandet, som landet med en fantastisk framtid, men hur går det ihop med landets sociala problem? Först måste vi förstå att Israel är en mycket ung stat. När Israel grundades 1948 fanns det knappt några äldre där. Landet var fullt av unga dynamiska pionjärer som ville bygga upp sitt land. Det är dessa ungdomar som nu blivit gamla och de är den första stora generationen av äldre i Israel. Man måste alltså börja från grunden med att bygga äldreboenden, vårdhem och annat de äldre behöver. Men barnen då, varför lever så många under existensmini- 8

9 mum? Det kanske verkar underligt, men till en del är det självvalt av föräldrarna. En ultraortodox familj har ofta väldigt många barn och samtidigt väljer ofta mannen att knappt arbeta alls utan bara studera Toran. Han anser att det är det viktigaste han kan göra och då spelar fattigdomen ingen roll för honom. Han får visst stöd av den israeliska staten knappast tillräckligt för ett leva ett bra liv, men han kanske anser sig vara andligt rik. Och hans barn lever under fattigdomsgränsen. Men sedan finns det stora problem som enbart kan förklaras med bristen på pengar i landet. För det är klart att i ett land där så stora resurser måste läggas på det mest grundläggande, d v s landets och folkets existens, trygghet och säkerhet, där räcker inte pengarna till allt en välfärdsstat vill. Vi ser det faktiskt även i lilla trygga Sverige, där alla lever fria från yttre fiender men ändå har vi fattigpensionärer. Som jude och vän till Israel är det förstås smärtsamt att människor i Israel, främst äldre, lever i fattigdom. Äldre som byggt upp landet, försvarat det mot fiender i ett flertal krig och nu blivit äldre. Dem måste israelerna ta hand om. Även barnen förtjänar en riktigt bra start på sitt liv. De kommer att behöva fortsätta kämpa för sitt land när de gör sin militärtjänst och kanske sedan också och då ska de inte behöva ha det svårt som barn. Detta vill jag att Israel ska klara av men nu gör man inte det, och då har vi en skyldighet att hjälpa till. Vi inom Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod i Sverige har valt att göra det genom att engagera oss i ett flertal sociala projekt i Israel. Vi har också funnit att våra givare mer och mer stödjer just dessa projekt. I barnbyn Neve Michael Mikaelsbyn i Pardess Hanna, strax norr om Netanya, tar man emot 250 barn i åldrarna 3-18 år. Det handlar om barn som omhändertas av en israelisk domstol för att de inte kan bo kvar i sina hem, kanske för att någon förälder avlidit, har sociala eller psykiska problem, har något missbruk eller av andra skäl. Barnbyn är sista utvägen, och därmed är det också ett omfattande arbete man måste utföra. Vi i Sverige har kunnat finansiera renovering av flera nergångna bostadshus i byn, och vi finansierar två anställda i byns kriscenter för de allra svårast drabbade barnen. I november KASSETT-NYTT lades grundstenen till renovering av ännu ett bostadshus i Neve Michael. I över två decennier har vi också kunnat hjälpa äldre i Beer Sheva till en bättre tillvaro. Detta är en fattig stad i Negev, med många invandrare, äldre och barn/ungdom, men med problem att utveckla ett bra näringsliv för att försörja sina invånare. Våra givare har finansierat byggnation av äldreboenden, vårdhem för äldre, flera dagcenter och ett dagcenter för vuxna handikappade. Det ger de äldre en värdig ålderdom efter ett hårt liv i Israels tjänst; något de verkligen förtjänar. Det finns oerhört mycket att berätta om våra sociala projekt. Du som får Menorah, vår tidning, kan i varje nummer läsa om projektens utveckling. Om du inte får den, eller önskar veta mer kan du gärna kontakta mig för information. Vi har gjort mycket, men mycket återstår! Ulf Cahn Pastorn och Israelkännaren K.G. Larsson framför här några mycket starka budskap som huvudsakligen berör det profetiska läget i Israel. Best.nr: KG-03 Vad säger profetiorna? KG-04 Det nya templet i Jerusalem KG-05 Efter Getsemane är satan besegrad KG-06 Var finns de Heliga? KG-07 Den sterila öknen skall blomstra KG-08 Israel Guds utvalda folk KG-09 Är Allah och Gud densamme? KG-10 Israel blir frälst på en dag KG-11 Återupprättelsen av Israel Priser: 1 kassett 60 kr, 2 kassetter 100 kr, Alla 9 kassetterna 400 kr (porto ingår i priserna) Beställning: Curt Olson, Serenadgatan 25, Malmö Pg

10 Från Orits horisont Vintern i Israel är inte lika kall och mörk som hemma i Sverige men nog så regnig och kylig, i alla fall i år. Men tiden står inte stilla, även om turisterna inte kommer så talrikt. Men det finns ljuspunkter. Under jultiden var vi nästan fullbokade med främst norska vänner och förra helgen pratades det mest franska och hebreiska på rummen och i matsalen. Någon granne firade sonens Bar Mitzva och släkt och vänner fyllde lilla Orit med liv. Samtidigt är det faktiskt bra med en lugnare tid i turistverksamheten och dessa veckor fyller vi med renoveringsarbeten. Just i skrivande stund lagas en av toaletterna och en brusten vattenledning. Överallt målas och skruvas det så att hotellet är redo när våren och därmed flyttfåglarna på stålvingarna återvänder till Netanya. Bokningarna är i full gång och vi ser fram emot alla trevliga gäster som söker sig till Orit under Vi känner ingen oro även om Hamas tar över regeringsmakten i de palestinska områdena och fd Premiärministern Ariel Sharon i skrivande stund sover i en djup koma HERREN, Israels väktare varken slumrar eller sover! I förändringarnas och förnyelsens tider önskar teamet på Orit SHALOM och på återseende. Siegfried Luikert Bidragsmottagare I vårt förra nr inledde vi en presentation av de ändamål och bidragsmottagare som Israels Vänner stöder och förmedlar gåvomedel till. Här fortsätter vi med ytterligare två mottagare. Sedan många år tillbaka stöder vi Hoppets Skola (Secondary Hope School) i Beit Jala nära Betlehem. Hoppets Skola är en kristen arabisk skola med studier upp t.o.m. motsvarande vår gymnasienivå. Skolan är även öppen för flickor och elevantalet är upp till ca 140. Skolan har också en internat-del med ca 40 platser där bl.a. barn med socialt och ekonomiskt problematiska förhållanden får bo. Hoppets skola har ett högt anseende inom sitt område. Många går vidare till högre universitetsstudier och en del återvänder senare som lärare till skolan. Hoppets Skola har en tydligt profilerad kristen profil med dagliga andakter. Trots det är många muslimska familjer i området angelägna att få ha sina barn i den skolan. Skolan gör därmed också en stor och positiv insats med att sprida evangeliet i ord och handling i en muslimsk präglad omgivning. Det finns därför många och goda skäl för oss kristna att stödja just Hoppets Skola. Det är säkert en svår och komplicerad balansgång att vara kristen med positiv inställning till Israel i det palestinska samhället. Hoppets Skolas personal, som på ett utmärkt sätt företräder sann kristendom, behöver vårt stöd ekonomiskt och i våra förböner. I Kiev, Ukrainas huvudstad, har vi sedan ett tiotal år tillbaka etablerat kontakt med en judisk messiansk församling under ledning av pastor Vladimir Vainer och hans hustru Inna. I kombination med det evangeliska arbetet bedriver församlingen en omfattande social hjälpverksamhet med inriktning på fattiga och behövande judar i Kiev och i viss utsträckning även på andra platser i Ukraina. Den sociala och ekonomiska situationen i Ukraina har varit och är problematisk med bl.a. mycket låga pensioner och stora svårigheter för utsatta grupper. Vi har genom åren haft möjlighet att förmedla stora belopp till detta behjärtansvärda arbete. Då banksystemen i den nybildade staten Ukraina hittills inte fungerat tillfredsställande fortsätter vi att förmedla biståndet genom Berit Tillman i Broby, som i sitt hjälparbete ofta besöker Ukraina. Det är alltid en glädje att kunna sända medel till våra bidragsmottagare och främst i december gör vi större utbetalningar. Före julen överförde vi till Keren Hayesod, till Keren Kajemet, till Messianska församlingen i Netanya, för Biblar och litteratur i Israel (administrerat av Messianska församlingen i Netanya) och till Hoppets skola. Sammanlagt kr. Till detta kommer givetvis övriga medel som vi skickat till de nämnda och övriga mottagare under året. En mer noggrann redovisning sker vid bokslutet inför årsmötet. 10

11 Två välkända och starkt profilerade israelvänner Hilding Fagerberg och Gösta Rosén har fått hembud efter ett långt, verksamt och innehållsrikt liv. Minnesporträtten tecknas här av två av deras nära vänner, Bror Olofsson och Gösta Karlson. Från Israels Vänners sida vill vi uttrycka tacksamhet för de insatser våra bröder har gjort i vår verksamhet; Hilding Fagerberg med sin medverkan i konferenser, mötesresor och bidrag till insamlingar till bl.a. judars hemresa till Israel och Gösta Rosén för hans skarpa, fyndiga och välformulerade artiklar till kraftfullt försvar för Israel. Israels Vänner lyser frid över de hemgångna brödernas ljusa minne och innesluter deras anhöriga i våra förböner. Hilding Fagerberg har fått hembud Det är en festlig dag i Himlen idag 2 februari Hilding Fagerberg har ingått i den himmelska staden. Gud ordnar nog ett departement där Hilding ska vara speaker och välkomna alla israelvänner och andra vänner till de himmelska boningarna. Hilding Fagerberg var en väckelseevangelist inom Alliansmissionen. Han reste runt i de småländska bygderna, bad och grät och förde många fram till en personlig tro. Efter pensioneringen blev Israel hans stora vision. Landet besökte han omkring 100 gånger med grupper av resenärer till de Heliga platserna. Hilding var en verklig israelvän och en återkommande talare vid åtskilliga Israelkonferenser. Där kom hans glada humor att skapa en festlig stämning och där lyfte han ibland upp atmosfären med en rolig historia. Hilding Fagerberg var outtröttlig. När synen blev svag och rösten krasslig släppte han inte taget. Han besökte oss också i vår hembygd i Jämtland. När våra barn hörde att han simmat över Faxälven och sprungit upp och ner i de branta backarna blev de förvånade. Nu har Hilding Fagerberg kämpat färdigt och rättfärdighetens krans skall lämnas fram till honom. Tack, du tappre krigare, tillika med din maka och son. Vi sörjer och saknar dig! Bror & Anna-Greta Olofsson Till minne av Gösta Rosén Riksevangelisten och den store Israelvännen Gösta Rosén har gått hem till Gud. Med tacksamhet minns vi hans många välskrivna artiklar i denna tidning. På hans kärlek till och ställningstagande för Israel behövde aldrig någon tvivla. En rätt israelit utan något svek, ja så kan han i sanning betecknas. För mig personligen kom han i min tidigaste ungdom att betyda mer än någon annan människa. Jag var i 12-årsåldern då jag kväll efter kväll satt på helspänn och lyssnade till den brinnande evangelisten i Betaniakapellet i Skänninge. Vad som allra mest fångade mig var naturligtvis hans sång till dragspel. Det bads aldrig en bön eller lästes ur Den Heliga Skrift i mitt barndomshem. Så de första andliga impulserna fick jag då Gösta sjöng och spelade, ja jag upplevde min sökningstid. Men inte bara detta, trots mitt ofrälsta tillstånd så talade Den Evige till mig om min framtida kallelse; sångarevangelistens Då jag för något halvår sedan talade med Gösta i telefon så sa han att han när som helst för sin inre syn kunde se den lilla pojken på sista bänken som kväll efter kväll lyssnade till honom. Ja, så började det för mig och har utvecklats till bibellärarens med Israel i fokus. På så sätt är också cirkeln sluten. Gösta Rosén är hemma men vi har stämt möte vid östra porten i det nya Jerusalem och då skall vi sannerligen sjunga. Frid över Gösta Roséns ovanligt vackra och ljusa minne. Gösta Karlson 11

12 Stöd New Wine Sång och musikgruppen New Wine är känd av många i Sverige efter flera mötesturnéer. Gruppen består av Messianska ryska judar som driver ett växande församlingsarbete i Viborg-området. För sin verksamhet inkl. mötesturnéer i Ryssland och grannländer har de haft en minibuss, som efter mil inte längre fungerar. New Wine vädjar till sina vänner i Skandinavien om ekonomiskt stöd till en ny buss. De lever och verkar under små ekonomiska förhållanden. Bidrag kan förmedlas genom Israels Vänner. Märk inbetalningen med New Wine. Israel-möten 2006 Malmö: Europaporten Lördag 25 februari kl Agne Ellbrant visar bilder och berättar om en resa i Egypten, Jordanien och Israel: I Mose Fotspår. Lördag 18 mars kl Pastor Joakim Freiman: Israel Bibelns land i fokus Lördag 29 april kl Israels Vänners årsmöte. Utförlig annons i nästa nummer. Linköping: Pingstkyrkan Lördag 25 februari kl Avichai Arbiv: Israel inför valet och den messianska väckelsen. Lördag 18 mars kl Inger Lindau: Purim en påminnelse om Esters bok och Förintelsen. Lördag 22 april kl Henry Nordin: Koranen och Bibeln likheter och skillnader. Sång och musik av Maj-Britt, Henry och Daniel Nordin. Kommande möte: 20/5 Göte Ragnarp Utförlig annons i nästa nummer. Dags att planera för ISRAELKONFERENSEN 2006 under tiden 6-9 juli (konferesstarten har senarelagts något och vi börjar på torsdag eftermiddag) Vi hälsar dig välkommen till Sundsgårdens Folkhögskolas utmärkta konferensanläggning med sitt utomordentligt vackra läge. Medverkande: Lisa & David Loden, Hans Weichbrodt, Ulf Cahn, Göte Ragnarp, Dan Johansson, Siegfried Luikert. Israels ambassadör Eviatar Manor har ännu inte kunnat lämna definitivt besked. Programmet är ännu inte helt klart varför ytterligare någon medverkande kan tillkomma. En omfattande rundresa i hela Israel 12-23/5 Start i Jerusalem. Övernattningar i Jerusalem, Tiberias och hotell Orit. Resledare Dan Johansson Följ med på en intressant resa till Bibelns värld och det moderna Israel. Upplev Bibelordet på plats. * reservation för justering av priset p.g.a. större förändringar av valuta-kurser. *Pris: : Program Info Anmälan Israels Vänners expedition Adressuppgifter se sidan 15 12

13 Varför blev inte Gaza det vi hoppats på? Missförstod vi Bibelorden? I somras var utrymningen av Gaza det stora samtalsämnet över hela världen. Plötsligt delades lojaliteter åt olika håll. Vi visste ju att Gaza tillhör Juda stams område som deras av Gud utlovade del. Utgrävningar både nu och i historien visade att där hade funnits synagogor och judiska boplatser sen urminnes tid. Judar från alla möjliga intressegrupper tog sig till Gaza för att försvara judars rätt till platsen. Ibland av humanistiska skäl. Ibland av religiösa skäl. Ibland av Gaza skulle till varje pris behållas. Samtidigt fanns alla de som tyckte att man gott kunde lämna Gaza för att äntligen få lugn och ro. Land mot fred är ju en populär tanke. Politikerna hade sina skäl för utrymningen och strategin hade dragits upp för en kommande tvåpartslösning. Men blev det bättre? Fick Israel lugn och ro? Alla nyhetsmeddelanden talar om att det blivit etter värre. Alla parter har fått det sämre. I Gaza börjar man tala om att anarki råder och att man står på gränsen till inbördeskrig. Säkra transportleder av folk och varor mellan de uppsplittrade palestinska områdena skall på något sätt försöka hålla ihop Västbanken med dess olika enklaver och med Gaza. Hela konceptet kan ju knappast kallas en naturlig statsbildning med klara gränser. Även svenskar åkte ned för att förhindra att Gaza utrymdes. Både troende och icke troende. Alla säkert med de bästa skäl. Men vad säger då Bibelordet om situationen. Nu först är ju situationen i takt med vad Bibeln säger. Bibeln talar ju klart om att det är palestinierna som skall utrymma Gaza, som därefter för alltid skall ägas av Israel enligt löftet. Dagens situation gör det först nu möjligt för Bibelordet att gå i uppfyllelse. Gaza skall bli övergivet och Askelon förvandlat till en ödemark. Asdod skall drivas ut mitt på ljusa dagen och Ekron ryckas upp med rötterna. Ve er som bor på landsträckan utmed havet, ni av kereteernas folk. Herrens ord är emot dig, Kanaan, du filistéernas land. Jag skall fördärva dig, så att ingen mer skall bo där. Landsträckan utmed havet skall bli betesmarker, där herdarna har sina brunnar och fåren sina fållor. Den skall tillfalla kvarlevan av Juda hus. Där skall de föra sin boskap i bet. I Askelons hus skall de lägga sig om kvällen, ty Herren, deras Gud, skall se till dem och göra slut på fångenskapen. Sef. 2:4-7. Vi kan alltså förvänta oss att palestinierna utrymmer området med en väldig fart. Mitt på ljusa dagen inträffar något allvarligt (Bibeln säger inte vad), som gör att området töms på sina nuvarande palestinska invånare. Därefter tågar Israel in och tar sitt löftesland i besittning. Och i enlighet med vad Gud har bestämt så är det Juda stam som är dess rättmätige arvtagare. Lägga sig om kvällen eller lägra sig när aftonen kommer som det också översätts, kan ju även uppfattas profetiskt. Nu är det aftontid i eskatologin, vi närmar oss midnattsropet. Därför kan vi förvänta oss stora förändringar på Gazaremsan när Gud griper in på sitt sätt för att bereda rum för Juda stam när aftonen kommer. Askelon skall se det och frukta, Gaza skall darra av ångest, liksom Ekron, ty dess hopp kommer på skam. Gaza mister sin kung, och i Askelon kommer ingen att bo. Ett oäkta folk skall bo i Asdod, och filistéernas stolthet skall jag utrota. Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli stamfurstar i Juda och Ekrons folk skall bli som jebusiterna. Sak. 9:5-7. Det sedan generationer nedärvda hatet mot Israel skall Forts på sid 14 13

14 Forts från sid 13 utplånas. Mötet mellan Isak och Ismael vid fader Abrahams grav får plötsligt en modern uppfyllelse. En frälst kvarleva bland araberna får ta plats i Israels sammanträdesrum. Genom ett Guds under tar det inte då generationer att ta bort hatet, terrorn, självmordsbombarna, missiler och skränande folkhopar. För- soningen är plötslig och överraskande för de inblandade. Den förutsagda treklangen, Israel-Egypten-Syrien, kan då börja utvecklas till det som Gud har planerat. Nämligen till välsignelse i det messianska riket för hela jorden. Dan Johansson Autogiro Israels Vänner har öppnat autogiro. Informations- och anmälningsblankett med betalt svarsporto finns inbladad i mittuppslaget. Har du frågor så kontakta gärna expeditionen. Välkommen till aktuella möten med Bibeln och Israel i fokus Dan Johansson besöker: 19/2 Björnstorpskyrkan, Oskarström och Filadelfia, Halmstad 25/2 Kl och Falkegårdskyrkan, Vinninga 26/2 Kl Pingstkyrkan, Värsås 26/2 Kl Start av Israel-grupp i Värsås 3-5/3 Pingstkyrkan, Uddevalla. Serie. Dan Johansson och Maj-Britt & Henry Nordin 11/3 Kl EFK, Solängsskolan, Örkelljunga 11/3 Pingstkyrkan, Hörby. Seminarier 12 /3 Kl Pingstkyrkan, Hörby 17-19/3 Pingstkyrkan, Edsbyn. Serie 25-26/3 Frälsningsarmén Söderkåren, Sthlm. Serie 7-9/4 Ekumenisk serie i Missionskyrkan, Värsås 23/4 Kl Pingstkyrkan, Trelleborg 10/5 Frälsningsarmén, Trelleborg 12-23/5 Reseledare för Israel-resa 27/5 Kl och EFS, Betania, Örkelljunga 28/5 Kl EFS, Betania, Örkelljunga 28/5 Kl Pingstkyrkan, Örkelljunga 6-9/7 Israelkonferens, Sundsgården, Helsingborg 12-16/7 Pingstkyrkan, Borgholm. Tältkonferens kring det profetiska Ordet. Maj-Britt & Henry Nordin besöker: 20/4 Kl Ljungkyrkan, Höllviken Se även lokalpressen och andra info-kanaler. Insamling Orit Beräknat totalbehov inkl. planerad ombyggnad t.o.m. 31/ Redovisning nov. - dec Israels Vän Gåvor Trädplantering Vattenprojekt Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Ukraina 950 Sjukhus 500 Messianska förs Biblar/böcker Paris/Bryssel 500 Magen David Adom 200 Judar till Israel Orit Summa kronor Tack kära gåvogivare. Ditt ekonomiska stöd är till välsignelse för Israel och blir till välsignelse för Dig själv. Israels Vänner 14

15 Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/Fax 040/ Bankgiro Plusgiro Org.nr E-post: Hemsida: Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Red.: Henry Nordin, Ansvarig utgivare: Bror Olofsson Medarbetare i tidningen: Göte Ragnarp, Dan Johansson, Siegfried Luikert m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100:-/år. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske genom betalning med inbetalningskort som medföljer tidningen eller på det sätt som passar prenumeranten bäst. Materialet får ej användas utan tillstånd av utgivaren. Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och intresse för Israels folk, att stödja barn och ungdoms fostran, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola vid Betlehem, utge tidningen Israels Vän, anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk och att anställa nödvändig personal. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Ruth och Siegfried Luikert Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Paris, Frankrike Vladimir och Inna Vainer Kiev, Ukraina Israels Vänners styrelse Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Föreståndare och sekreterare: Henry Nordin Widells väg 3, 8v Malmö e-post: Tel 040/ Mobil 073/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Karl Eric Axelsson Åsa Godegård Tjällmo Tel 0141/ Dan Johansson Regementsg. 56 A Malmö e-post: Tel 040/ Ruth Hall, Skanör Janeric Johansson, Malmö Karl Karlsson, Hishult Bror Olofsson, Malmö Thor Johnny Thoresen, Malmö Resurspersoner Dan Johansson Adressuppg. se ovan Ingemar Strand Södergatan Vaggeryd Tel 0393/ Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt för Israels Vänners arbete ********** Tackbrev sändes för gåvor från 200:. 15

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Israel är inte till salu hävdar förre turistministern i Israel, Benny Elon, tillika rabbin och partiledare i National Union. Han har kommit med en ny bok med titeln Guds pakt med Israel. I boken påpekar Elon att judarna nu kommit hem efter år i exil och med stöd av Bibeln understryker han att judarna fått landet av Gud. Benny Elon motsätter sig därför att en del av området blir en palestinsk stat. Kopia av Templet En 25 m hög modell av Salomos Tempel, som förstördes år 586 f.kr., skall byggas i Kiryat Shmona i norra Israel. Projektet kommer att kosta 8 milj. USdollar och blir huvudattraktionen i anläggningen Bibelvärldens Nöjespark. Muslimer i Israel Enl. Israels statiska centralbyrå är f.n. antalet muslimer i Israel ca Av araberna i Israel är 83 % muslimer vilket innebär 16 % av Israels hela befolkning, Den muslimska befolkningen i Israel växer med 3,1 % medan den judiska befolkningstillväxten är 1,3 % per Israels Vän år. En stor del av den judiska befolkningstillväxten sker p.g.a. invandringen av judar medan 98 % av den muslimska tillväxten beror på födelsetalen. Mynt från Tempelplatsen Israeliska arkeologer har funnit hundratals mynt, en spjutspets av järn från romartiden och andra föremål i de jordmassor som muslimerna fraktat bort från sina grävningar på Tempelplatsen. I samband med bygget av en stor moské i Salomos stallar på Tempelplatsen fraktades jordmassor bort till Kidrondalen utan att israeliska arkeologer fått närvara. Israelerna misstänker att araberna på detta sätt vill försöka ta bort spår som bevisar den judiska kopplingen till Tempelplatsen. Siloa-dammen återfunnen Den i Bibeln omtalade Siloadammen från Andra Templets tid har återfunnits efter 2000 år. I samband med arbeten med Jerusalems avloppssystem påträffades trappsteg som senare visade sig leda ned till den bibliska dammen. Det antas vara den damm som omnämns i Joh. 9 i samband med att Jesus botar en blind. Den israeliska arkeologen Eli Shukron, som lett det årslånga arbetet, tror att Siloa blir ett viktigt besöksmål för bl.a. ortodoxa judar och kristna turister. Israelvännen Göring Mattias Göring, ättling till den ökände nazi-generalen Herman Göring, bär kippa, håller sabbaten och firar judiska högtider. I samband med att Görings fysioterapimottagning i Schweiz gick i konkurs och han förlorade både familj och hem, ledde krisen till att han bad till Gud, vars existens han tidigare förnekat. Göring började då att läsa Bibeln. Vid en förnyad Gudsupplevelse två år senare fick han uppmaningen att bli en väktare på Jerusalems murar. Efteråt hittade han samma uppmaning i Bibeln (Jesaja 62). Göring tar mycket allvarligt på kallet att be och stå för judarna och han samlar in pengar till offer för arabisk terrorism. Jag tror att Gud tar tillfället att använda mitt namn, som stått för så mycket smärta, till att förändra andra människors hjärtan säger Mattias Göring till Yedit Ahrnot, enl. nyhetsbrev från Livets Ord. Läs - Sprid - Prenumerera

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer Välkommen till Israelkonferensen och Sundsgårdens Folkhögskola. Genom den nya, fräscha konferensanläggningens panoramafönster möter deltagarna en storslagen vy över gröna ängar och det blånande Öresund

Läs mer

med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell

med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell Nr 1 2003 Årg. 76 Malmös ståtliga synagoga, belyst av den lågt stående januarisolen, är ett vackert inslag i stadsbilden. Den 100-åriga synagogan blir årets besöksmål för Israel-konferensens deltagare.

Läs mer

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden.

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Foto: Anders E. Lägersten Nr 4 2008 Årg. 81 Georgien Kaukasus

Läs mer

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism.

Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism. Låt oss nu gå till Betlehem och se vad som där har skett. Herdarnas ord efter änglauppenbarelsen ljuder än i dag och kallar miljoner efterföljare att vallfärda till platsen för Jesu födelse, som enl. traditionen

Läs mer

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus Nr 6 2011 Årg 84 En Resväska berättar förbunds- Tanken i bibeln Från mörker till ljus Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka

Läs mer

Nr 3 2011 Årg 84. Att gå på hebreisk språkskola Lär känna Jesus som Jude

Nr 3 2011 Årg 84. Att gå på hebreisk språkskola Lär känna Jesus som Jude Nr 3 2011 Årg 84 Att gå på hebreisk språkskola Lär känna Jesus som Jude Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka kärlek och intresse

Läs mer

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Nr 3 2010 Årg 83 Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen

Läs mer

Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2)

Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2) Nr 6 2012 Årg 85 MEDLEMS- OCH ORGANISATIONSTIDNING Vår syn på Gud påverkar vår syn på Israel (del 2) Nationalistisk förstelning skapar palestinskt elände På egen hand i det Heliga Landet Tvåstatslösningen

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 Nr 3 mars 2011 VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 ledare Ljus i Öster nr 3 mars 2011 Vad kan vi lära oss För några veckor sedan hade Ljus i Öster besök

Läs mer

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Fann frihet i Kristus IRMA GÅR VIDARE 10 GODA INSATSER UNDER ÅRET KOVAL OCH RADIOGLÄDJEN. Mission bland lyxbåtar och sommarälskare

Fann frihet i Kristus IRMA GÅR VIDARE 10 GODA INSATSER UNDER ÅRET KOVAL OCH RADIOGLÄDJEN. Mission bland lyxbåtar och sommarälskare LJUS I ÖSTER#4 MAJ 2015 STOR FÖRFÖLJELSE I KINA LJUS I ÖSTER I EN NY TID T På plats i Montenegro Mission bland lyxbåtar och sommarälskare Fann frihet i Kristus 12 vitryska elever vill ut i mission IRMA

Läs mer

översikt av GAMLA TESTAMENTET

översikt av GAMLA TESTAMENTET översikt av GAMLA TESTAMENTET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 Översikt av Gamla Testamentet Schema över GT 2 Datering i GT 3 Översiktliga kommentarer 4 Översikt av skriftprofeterna 18 Sammanfattande teman

Läs mer

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12 Kristet Liv Allkristen väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 1 2012 Karl-Erik Appelfeldt: Jag är inte alkoholist, utan en ny skapelse, en

Läs mer

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen TG Nr 4-5 2010 Posttidning B Avsändare:Trosgnistan, Box 1112, 821 13 Bollnäs Trons Gnista Trosgnistan på facebook - bli vän du också! Läs mer www.trosgnistan.se Gnista Evangelium över alla gränser! Bön

Läs mer

Korsdrag i Uzbekistan sid

Korsdrag i Uzbekistan sid Nr 5 juni 2002 Korsdrag i Uzbekistan sid 6-9 Turkfolken möter Jesus sid 4-5 Smugglaren Stig slutar efter 30 år sid 10-11 Armenien kristet i 1 700 år sid 12-13 1 LEDARE AV WILGOT FRITZON Otrolig vändning

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Glädje i 47 000 exemplar

Glädje i 47 000 exemplar LJUS I ÖSTER#3 APRIL 2015 Glädje i 47 000 exemplar IRAK I FÖRFÖLJELSETOPP BIBELSMUGGLARE BERÄTTAR Okänd svensk hjälte i fokus på 100-årsdag 25 år med burjatiska pingströrelsen ATT GÖRA LÄRJUNGAR SATSNINGAR

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2!

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2! N R 7 / 8 S 0 M M A R E N 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland SOMMARKONFERENS Guds familj samlad till andlig fest Cirka 600 familjemedlemmar och vänner

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer

Halva sanningen finns på den andra sidan

Halva sanningen finns på den andra sidan en tidskrift från lunds missionssällskap nr 4 2011 årgång 166 Halva sanningen finns på den andra sidan Västra Jerusalem Rabbinen på barrikaderna 14 Östra Jerusalem Det lilla huset i Sheikh Jarrah 24 Analys

Läs mer

Kristna över hela världen ber för muslimer

Kristna över hela världen ber för muslimer Nr 6 augusti 2011 Kristna över hela världen ber för muslimer Sid 4-7 ledare Ljus i Öster nr 6 augusti 2011 Vi tror på bön Vi befinner oss mitt i den muslimska fastemånaden Ramadan. Sedan många år har kristna

Läs mer

È Romani Glinda. Den romska spegeln Nr 1-2004 Romskt kulturcentrum inviger sina lokaler i Gubbängen. Upplopp i Slovakien

È Romani Glinda. Den romska spegeln Nr 1-2004 Romskt kulturcentrum inviger sina lokaler i Gubbängen. Upplopp i Slovakien È Romani Glinda Den romska spegeln Nr 1-2004 Romskt kulturcentrum inviger sina lokaler i Gubbängen Upplopp i Slovakien É Romani Glinda har fått en ny medarbetare, Rosario Ali, anställd på halvtid på redaktionen.

Läs mer