Foto: Ulf Cahn. Nr Årg. 79

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Ulf Cahn. Nr 1 2006 Årg. 79"

Transkript

1 Foto: Ulf Cahn Omgiven av barn med Israeliska fanor hedras den svenska flaggan vid en festlighet på Alumotskolan i Beer Sheva. Anledningen är att den svenska avdelningen av Keren Hayesod Förenade Israelinsamlingen är en av skolans understödjare. Keren Hayesods uppdrag att värna om det judiska folket har i stor utsträckning bestått i att hjälpa judar hem till Israel. När nu judar i stort och växande antal lever i ett Israel, som kämpar med svåra sociala och ekonomiska problem, har Keren Hayesod alltmer engagerat sig i sociala projekt. Se vidare Ulf Cahns artikel sid. 8. Nr Årg. 79

2 SYNPUNKTER Haman och Hamas I Esters bok kan vi läsa om den onde Haman. Han lanserade en listig plan för judarnas förintelse. Han reste också en hög påle där juden Mordokai skulle hängas p.g.a. att han var jude. När Hamans planer var nära att fullbordas hann sanningen ikapp honom. I salongen tillsammans med kung Ahasveros och judinnan drottning Ester avslöjades Hamans onda intriger. Samma dag sågs Haman själv hänga i Mordokais galge. Än i dag firar judarna den årliga Purimfesten till minne av räddningen undan Haman en föregångare till Hitler. Hamas Israels dödsfiende på den politiska och religiösa arenan har nu erövrat makten från den genomkorrumperade Al Fatah-regimen. Att skifta från företrädarna Al Fatahs halvt dolda förintelseversion till Hamas öppna paroller är som att ersätta Stalin med Hitler. I just Hamans och Hitlers onda anda har Hamas öppet och konsekvent odlat den grövsta formen av antisemitism. Man hatar judar mer än man älskar sig själv och sina egna. Mödrar och fäder har, åtminstone i ord, uttryckt stolthet och glädje över sina egna barns självmordsbombdåd. Hamas muslimska fundamentalister med grundaren shejk Yassin i spetsen har i ojämlikhetens och islams namn utlovat ett paradis med 70 jungfrur åt de äldelmodiga martyrerna. Små fina barn har programmerats att hysteriskt skrika ut slagord mot Israel och judar om hat, hot, blod och död och sin önskan om att själva bli martyrer. Denna avskyvärda psykiska barnmisshandel och mentala våldtäkt hade i vår del av världen självklart förpassat förövarna bakom lås och bom och berövat delaktiga föräldrar vårdnaden. Det är obegripligt att seriösa analytiker med belåtenhet betecknar Hamas valseger som ett demokratiskt framsteg. Borde inte Hamas ideologiska bröder (systrar göre sig icke besvär) mullorna i Iran och talibanerna i Afghanistan mer än väl tjäna som tillräckligt avskräckande exempel. I varje annat land skulle ett parti som Hamas betraktas som en total katastrof för demokratin men för Israel och judar gäller andra villkor. De skall tacksamt buga sig och med öppna armar ta emot dem som har Israels Förintelsen på sin agenda. Att protestera mot den egna likvideringen betecknas som ett folkrättsligt brott, enl. den egen(o)rättfärdiga omgivningen. Åter ett exempel på politisk antisemitism. Snart kommer även Hamas fram till sanningens minut. Hur skall Hamas agera när de hamnar i världssamfundets salonger där redan Israel, trots vissa förbehåll och reservationer, intagit sin plats. Propagerar Hamas öppet för en av medlemmarnas likvidering får de problem. Om Hamas då ändrar attityd mot Israel får de problem med sina anhängare, som med jubel och maskingevärssalvor saluterat Hamas löften om Israels utplåning. Hur skall de ta sig ur detta dilemma? Kommer Hamas att likt Arafat börja tala med kluven tunga; fred, förhandlingar och samförstånd till omvärlden på engelska men jihad hat, hot, krig och förintelse på arabiska. Frågan orsakar säkert Hamas en självförvållad huvudvärk? Till skillnad mot Ahasveros har jag som kristen rättighet men även skyldighet att önska alla godhet och syndabekännelsens och omvändelsens nåd. Det gäller inte ideologier och strukturer men varje enskild individ även Hamas-medlemmar. 1 Mos. 12:3 talar om hur det går för den som förbannar Israel och i Ps. 121:4 konstateras att Han som bevarar Israel aldrig slumrar. Med Bibelns facit i hand vet vi att Israel aldrig kommer att förintas! Men den som har Israels förintelse på sin agenda går mot sin egen undergång. Hamas har därför sitt öde i egna händer. Henry Nordin 2

3 Golda Meir Israels moder Sin andra artikel i serien om Israels premiärministrar ägnar Göte Ragnarp helt åt Golda Meir. Hennes egen livshistoria är starkt förknippad med Sionismens framväxt och Israels återupprättelse. Israel är inte känd för sina många kvinnliga politiska ledare. Men det finns en, Golda Meir valdes hon till Israels fjärde premiärminister. Golda Meir föddes som Goldie Mabovitch 1896 i Kiev, Ukraina. Med sin familj utvandrade hon till USA 1906 och 1921 vidare till det land som senare skulle heta Israel. Golda Meirs liv kan speglas genom Israels utveckling från dröm tanke till verklighet. Golda Meir kom från ett hem som inte var speciellt religiöst. De judiska traditionerna följdes och man åt kosher och firade de judiska helgerna. Till synagogan gick familjen på helger och fastedagar och de firade sabbaten och höll sig med två almanackor, en rysk och en judisk. Den judiska almanackan beskrev årstider och urgamla seder som de flesta judar i Östeuropas städer och byar ännu levde efter, trots att de levt i exil nära 2000 år. Den judiska känslan av utanförskap och hemlöshet, förstärkt av pogromer och förföljelse, var grogrunden för att en rörelse som kom att kallas Sionism växte fram mer eller mindre samtidigt i skilda delar av Europa. Sionismen ansåg att det judiska folkets hemlöshet inte kunde lösas på annat sätt än att judarna åter skulle få ett hemland. Det enda land som kunde komma ifråga var Sion, det land som judarna förjagats ifrån 2000 år tidigare, men som trots det förblivit judarnas andliga hem genom århundraden. Området var fram till slutet av första världskriget en ödslig och försummad provins som hette Palestina och tillhörde det Ottomanska väldet. Det skulle dröja många år innan drömmen om Sion blev en verklighet. Men Goldas far hade en dröm som låg närmare drömmen om Amerika. Den drömmen gick i uppfyllelse I Amerika engagerades familjen Mabovitch i det judiska livet i Milwaukee. Deras hem var ett öppet hem och där möttes arbetarsionister, jiddischförfattare och medlemmar av B nai B rith, det judiska ordenssällskap som Goldas far tillhörde. Till hemmet kom många av Israels blivande ledare bl.a. Ben Gurion. Det var i denna stimulerande miljö som Golda Meir fick sitt intresse för framtidsfrågorna för det judiska folket. Ben Gurion kom 1916 till Milwaukee för att värva soldater till en judisk legion som skulle sättas in på Englands sida mot det Ottomanska riket. Vid denna tid hade den lilla kolonin av judar i Palestina minskat från judar till endast Ben Gurion var övertygad om att ett effektivt judiskt anspråk på ett land kunde föras fram efter första världskriget endast om judar som ett folk spelat en väsentlig och synlig militär roll. Sionisterna tänkte säkert rätt för redan i november 1917 kungjorde den brittiska regeringen den s.k. Balfourdeklarationen, d.v.s. att regeringen var för grundandet i Palestina av ett nationellt hem för det judiska folket. Golda, nu gift Meyerson, åkte 1921 med sin man Morris till Palestina. När familjen kom till Tel Aviv var staden endast tolv år gammal och bestod av personer. Befolkningen bestod i huvudsak av judar från Litauen, Polen och Ryssland. Dagens brusande storstadsliv med höghus och livlig trafik, som kännetecknar Tel Aviv, fanns inte vid den tidpunkten. Då hade staden små nätta hus med egen trädgård och gatorna kantades av casuarträd och peppar-buskar. På gatorna sågs karavaner av åsnor och kameler bärande på 3

4 sandsäckar som hämtats från havsstranden och skulle till byggarbetsplatserna. Ibland red stadens borgmästare Meir Dizengoff på sin vita häst genom staden. Redan vid denna tid fanns det ett rikt kulturliv i Tel Aviv. Makarna Meyersons resmål var inte vid denna tid Tel Aviv. Det var Kibbutzlivet som lockade dem. De sökte medlemskap i Kibbutzen Merhavia (Emek) i Jezreelsdalen. Tyvärr kunde maken aldrig finna sig tillrätta på en kibbutz men Golda kom hela sitt liv att älska Kibbutzlivet. Hon blev snabbt invald i Kibbutzens styrande utskott och utsågs till Kibbutzens representant vid en kongress som hela kibbutzrörelsen höll Hennes första steg Golda Meir vann sina landsmäns hjärtan och omvärldens respekt och beundran. Att vara en av världens få kvinnliga premiärministrar och dessutom i ojämlikhetens Mellanöstern förstärkte ytterligare hennes image. mot Premiärposten i Israel hade tagits. Nästa viktiga steg i Goldas karriär togs när hon erbjöds posten som sekreterare i Kvinnornas arbetarråd (Histadrutorgan). Det var vid denna tid som makarna upptäckte att det var svårt att förena ett intensivt politiskt arbete och ett äktenskap. Makarna flyttade isär men de slutade aldrig att älska varandra och äktenskapet höll fram till Morris dog i hennes hem Uppgiften som sekreterare i kvinnornas arbetarråd innebar resande både inom och utom landet. Många av Israels främsta kommande ledare blev hennes arbetskamrater. Politiskt kom Golda Meyerson att tillhöra Mapai-partiet som under hela hennes aktiva tid hade majoritet i Israels regering. Vid tiden för Israels bildande var Golda Meyerson chef för den politiska avdelningen av Jewish Agency. Jewish Agency var en organisation som hade till uppgift att hjälpa världens judar att bebygga och utveckla landet. I samband med statens bildande gjorde Golda speciellt två resor som är värda att uppmärksammas. När staten skulle bildas saknades det pengar och åter pengar. Den enda grupp som den blivande staten kunde vända sig till var Amerikas judar. Golda fick den ansvarsfulla uppgiften att resa till Amerika och övertyga de Amerikanska judarna om att det var viktigt att judarna fick ett eget land. Det var en svår uppgift. I Amerika insåg inte alla Förintelsens fasor. Men Golda reste och på denna resa samlade hon 50 miljoner dollar, som var en ofantlig summa vid denna tid. Under de sex månader som föregick statens bildande träffade Golda Meyerson kung Abdullah två gånger för samtal om fred. Abdullah var kung i Transjordanien, nuvarande Jordanien. Dessa medlarresor blev under lång tid en väl bevarande hemlighet men tyvärr gav resorna inget resultat och det utbröt krig mellan Israel och Jordanien när Israel bildades. På förmiddagen den 14 maj 1948 deltog Golda Meyerson i nationalrådet som beslutade om namnet på staten och den slutliga formuleringen av deklarationen. Hon var även med om den historiska ceremoni då staten proklamerades och en 2000 års judisk hemlöshet avslutades. När Ben Gurion läst proklamationen, reste sig rabbinen Fishman-Maimon och bad tacksägelsebönen Välsignad vare Du vår Gud, världsalltets Konung, som hållit oss vid liv och förmått oss härda ut och givit oss denna dag. Amen. Därefter undertecknade rådsmedlemmarna i alfabetisk ordning proklamationen. Staten Israel var född på nytt efter två tusen år, och över hela världen fanns det människor som i denna händelse såg en profetisk uppfyllelse. Golda Meyerson erbjöds den ansvarsfulla posten som Israels förste ambassadör i dåvarande 4

5 Golda Meirs respektingivande ansikte utstrålade värdighet, vishet och fasthet och blev välkänt och avbildat i olika sammanhang över hela världen. Ovan ser vi Golda på ett Israeliskt frimärke och nedan som omslagbild på ett nummer av den anrika tidskriften TIME. Sovjetunionen. Hon kom dit den 3 september Det var en lång resa som Golda hade gjort från Kiev i Ukraina via Amerika och Israel till Moskva och posten som den unga statens förste ambassadör. Tiden i Sovjetunionen blev endast sju månader. Vid denna tid förekom inte endast öppet förtryck av judar utan också en otäck antisemitism under regeringens ledning. Några år senare skulle det bryta ut en alltmer hänsynslös förföljelse av judar. För judarna i Sovjetunionen kom det att betyda mycket att det fanns en judisk ambassadör i Moskva. Vid de stora högtiderna brukade det komma omkring personer till synagogan i Moskva. Men när Golda besökte synagogan Rosh Hashanah hade budet om Golda Meyersons besök spridit sig bland Moskvas judar och det uppskattades att femtio tusen judar stod på gatorna omkring synagogan Rosh Hashanah. Den judiska identiteten var stark, trots förföljelse, och det visade sig även när judar fick lämna forna Sovjet och resa till Israel. Efter valet i januari 1949 erbjöd Ben Gurion Golda att bli arbets- och socialminister. Det religiösa blocket hade synpunkter på att ha en kvinna i regeringen men de accepterade henne med argumentet att i det forntida Israel var Deborah domare. Åren var Golda arbetsminister och det var 1956 som Goldie Meyerson tog namnet Golda Meir. Ben Gurion hade en ännu viktigare uppgift för Golda Meir då han 1956 erbjöd henne att efterträda den legendariske Moshe Sharett som utrikesminister. I den uppgiften stannade hon till 1966 då hon blev generalsekreterare i Israels arbetar- parti. Det var hon till 1969 då premiärminister Levi Eshkol helt plötsligt dog av en hjärtattack och Golda Meir valdes till premiärminister. Golda Meir var en typisk kompromisskandidat. När Eshkol dog var Yigal Allon vice premiärminister och därmed närmast premiärposten. Men det fanns andra kandidater som såg fram mot posten. Den dynamiske Moshe Dayan var en av kandidaterna förutom Yigal Allon. Shimon Peres var inte för Golda Meir. Från början var det inte så många som ansåg att en sjuttioårig farmor och mormor var den bästa kandidaten för en tjugoårig stat. Men efter diskussioner och samtal valdes Golda Meir av arbetarpartiets centralkommitté till premiärminister med sjuttio jaröster och inga nej. Åren som premiärminister förmörkades av Yom Kippurkriget i oktober Hon anklagades för att ha gjort felbedömningar som ledde till hårda bakslag för Israel i krigets inledningsskede. Golda lämnade den politiska scenen 1974 älskad och aktad av en hel nation. Hon drabbades av cancer och avled Hennes liv blev en TV-film och huvudrollen spelades av vår egen Ingrid Bergman. För den rollen fick hon en Emmy TVvärldens förnämsta utmärkelse. Göte Ragnarp 5

6 Är oron i Iran och Ryssland en föraning om GOG-kriget? Dan Johansson analyserar i denna artikel dagens situation i relation till profeten Hesekiels förutsägelser. I kap beskriver Hesekiel det dramatiska skeendet i samband med Gogs angreppskrig mot Israel. Dan behandlar detta stora ämne även i kommande nummer. Gog-kriget är dels omtalat i Hesekiels bok kapitel samt i Uppenbarelseboken kapitel 20:8. De två bibelrummen beskriver två olika händelser med likartade namn men med 1000 år mellan. I Hesekiel beskrivs det som anfallet mot Israel innan Jesu återkomst. I Uppenbarelseboken förklaras det som kriget som avslutar 1000-årsriket och följs av den yttersta domen. Vi har under senare tid hört många skrämmande rapporter från speciellt Iran. Deras presi- dent Ahmadinejad säger öppet att Israel borde utplånas från världskartan. Vidare klargör han att judarna borde flytta till de länder som stöder Israel. Då börjar jag titta lite extra för att påminna mig vad som står i Hesekiels bok. Ett meddelande som kom i min dator sa att Irans Islamiska journalister omgående skall anordna en konferens om Förintelsen. Det lät ju bra, men, konferensen skulle bevisa att Förintelsen bara var en bråkdel i omfattning av vad den judiska lobbyn påstår. Konferensen skall erbjuda ett fritt och demokratiskt forum för att analysera och gå på djupet kring denna myt. Man säger vidare att vi kommer att bjuda in de som stöder en revidering av denna påtvingade historieskrivning. Jag kan tänka mig att judefientliga personer som Robert Faurisson från Frankrike, Arthur Butz från USA, Horst Mahler från Tyskland, Israel Shamir från Israel och David Irving från England gärna ställer upp på detta. David Irving kanske inte kommer eftersom han just nu sitter häktad i Österrikiskt fängelse för att ha förnekat Förintelsen. Vi hör också hur Iran har aktiverat och intensifierat sitt atomenergiprogram. Här kommer mycket snart det material att finnas som behövs för att atombomber skall kunna tillverkas. Raketerna som skall transportera bomberna till Israel, Shihab 3, har ju redan förevisats i parader i Teheran. Ryssland har lovat att ställa upp med nödvändig support för att Iran skall få fram det uran man behöver. FN förhandlar, EU förhandlar, alla vet vad det innebär om det Iranska kärnvapenprojektet framgångsrikt slutförs. Israeliska armén och flyget har fått order att vara redo för en attack mot de Iranska kärnkraftsanläggningarna i mars. Israel sägs redan ha personal på Iranskt område för att hitta de underjordiska produktionsanläggningarna. Det som IAEA bara delvis har klarat hittills det försöker Israel nu på egen hand att lösa. Anläggningarna sägs vara byggda i civila bostadsområden för att vara säkra på att de inte skall bombas. Bomber som tränger ner långt under markytan innan de exploderar är redan på plats i Israel. Stoppa den Israeliska aggressionen säger någon. Vem är egentligen aggressiv? Rapporterna kommer allt tätare från denna framväxande krishärd. Ingen rök utan eld brukar man säga. Jag tänker även på den stora massakern vid skolan i Beslan, 6

7 då hundratals oskyldiga barn och vuxna dog. Den ende överlevande terroristen gav en skrämmande inblick i vad som låg bakom gisslandramat. Han hade tillsammans med sina nu döda kamrater frågat deras befälhavare vad syftet var med att attackera en skola med oskyldiga barn. Svaret de fick var: Vi skall sätta hela Kaukasus i brand. Kaukasus = Gog chassim, GOGS fäste. Där finns alla de länder som vi hör om dagligdags som några av de mest turbulenta platserna. Namn som: Georgien, Abchazien, Nordossetien, Ingusjien, Tjetjenien, Dagestan, Sydossetien, Armenien är några av de mest bråkiga platserna vi hör om. De ligger alla i Kaukasus. Men flera länder som profeten räknar upp skall vara med. Det börjar verkligen röra på sig i uppmarschområdet mot Israel. Redan 700 år f.kr. beskriver profeten Hesekiel ett skeende i den yttersta tiden. I kapitlena 38 och 39 beskriver han ett kommande angrepp i ändens tid mot Israel. När vi läser bibeltexten så ser vi att GOG-kriget är ett regionalt krig med namngivna länder som deltagare. Det skall inte förväxlas med Antikrist angrepp mot Israel i det så kallade Harmageddonslaget som är ett globalt angrepp på Israel. Hela GOG-armén kommer att gå under nere i Israel därför att Gud griper in till Israels försvar. Hesekiel beskriver hur Israels befolkning skall hålla på i sju år för att rensa landet från Vy över den dalgång, som kan vara Gogs larmande hops dal. Enligt Hesekiel kap. 39 blir den dalen en massgravplats och slutstation för Gog och hans gigantiska arméer. Foto: Erland Olsson alla förstörda vapen och alla döda invasionssoldater. Profeten beskriver hur alla fallna soldater skall föras till en gemensam plats för att begravas. Han säger också att när detta sker skall det finnas en stad där som skall heta Hamona. Idag, 2700 år senare, ligger staden där sedan ungefär 50 år tillbaka. Jag var i den staden för tre månader sedan och stod i utkanten av den och hade bibelstudium för gruppen jag reste med om vad som snart skall ske just där. Staden Hamona som Hesekiel beskriver heter just så Kiryat Shemone, Staden Hamona. Den ligger nära kusten och nära den libanesiska gränsen år har gått sedan profetian uttalades. Nu kan vi se platsen och samtidigt se hur förberedelserna pågår i länderna runt omkring för att alla detaljer i profetian skall gå i uppfyllelse. Jag kan från bergen ovanför Hamona se dalen som staden ligger i. Jag kan se hur enkelt det är för Herren att stänga till den i bägge ändar för att den skall bli just som en grav för alla dessa stupade soldater som skall föras dit. De framtågandes dal öster om havet kallar Hesekiel den. Där får även GOG från Magog, fursten över Ros, Mesek och Tubal sin grav tillsammans med alla de andra folken som räknas upp. I en kommande artikel kommer jag att skriva ytterligare om vilka dessa folk är. Det gör att vi kan förstå det politiska skeendet i vissa länder på ett bättre sätt. Dan Johansson 7

8 Växande sociala problem i Israel ökar behovet av stöd till Keren Hayesod Ulf Cahn är generalsekreterare för Keren Hayesod i Sverige. Som Israelvän är det lätt att lyfta fram positiva saker med Israel. Det ligger ju i vår natur att tänka så, eftersom vi hyser sådan kärlek för landet. Dessutom är vår omvärld så full av Israels fiender som bara svartmålar landet, och då vill vi gärna uppväga det med allt positivt vi överhuvudtaget kan hitta. Och inte är det svårt att vara positiv. Man kan bara beundra ett land som utvecklats på det sätt man gjort, trots den omgivning man lever i och de svårigheter man har. Alla invandrare som kommit, all integration man måste arbeta hårt med, alla krig man upplevt (och upplever med den s k intifadan), den politiska och mediala press från hela världen som man lever med, ja allt detta som vi alla känner till. Och ändå har man byggt ett land med kanske (näst USA) världens främsta utbildning på universitetsnivå, ett näringsliv som utvecklar produkter inom data, medicin och andra områden som säljs över hela världen, ett kulturliv som inte lämnar något övrigt att önska, och mycket annat. Men vad har man problem med i Israel? Inom vilka områden behöver man stöd och hjälp? Finns det saker man faktiskt ligger efter med, jämfört med övriga världen? Ja, om vi ska jämföra Israel med i-länder i västeuropa och andra delar av världen, och inte med omgivande länder som ligger långt efter i all utveckling, då har Israel framför allt stora sociala problem. Strax före jul kom en rapport som sade att om man jämför Israel med i-länder, är Israel det land där de äldre har det allra svårast. Man har minst pengar och man har svårast att få råd med de mest grundläggande saker, som t ex nödvändiga mediciner. En annan rapport häromdagen slog fast att mer än en och en halv miljon israeler lever i fattigdom, d v s under existensminimum, vilket motsvarar shekel (ca kr). Det är ungefär en fjärdedel av israelerna och hemska siffror. Av dem är drygt barn och ungdomar, och antalet fattiga barn har därmed nästan fördubblats sedan år Då levde var femte person i fattigdom. Annan statistik visar att medan Israels befolkning under åren 2000 fram till sommaren 2005 ökade med 8 %, ökade antalet fattiga med 45 % under samma period. Hur ska vi Israelvänner förhålla oss till dessa hemska siffror? Kanske känns det underligt att det land vi nästan ser som vårt hemland ska ha misslyckats med så grundläggande saker som de mest svagas levnadsnivå? Vi vill ju gärna se Israel som det stora framgångslandet, som landet med en fantastisk framtid, men hur går det ihop med landets sociala problem? Först måste vi förstå att Israel är en mycket ung stat. När Israel grundades 1948 fanns det knappt några äldre där. Landet var fullt av unga dynamiska pionjärer som ville bygga upp sitt land. Det är dessa ungdomar som nu blivit gamla och de är den första stora generationen av äldre i Israel. Man måste alltså börja från grunden med att bygga äldreboenden, vårdhem och annat de äldre behöver. Men barnen då, varför lever så många under existensmini- 8

9 mum? Det kanske verkar underligt, men till en del är det självvalt av föräldrarna. En ultraortodox familj har ofta väldigt många barn och samtidigt väljer ofta mannen att knappt arbeta alls utan bara studera Toran. Han anser att det är det viktigaste han kan göra och då spelar fattigdomen ingen roll för honom. Han får visst stöd av den israeliska staten knappast tillräckligt för ett leva ett bra liv, men han kanske anser sig vara andligt rik. Och hans barn lever under fattigdomsgränsen. Men sedan finns det stora problem som enbart kan förklaras med bristen på pengar i landet. För det är klart att i ett land där så stora resurser måste läggas på det mest grundläggande, d v s landets och folkets existens, trygghet och säkerhet, där räcker inte pengarna till allt en välfärdsstat vill. Vi ser det faktiskt även i lilla trygga Sverige, där alla lever fria från yttre fiender men ändå har vi fattigpensionärer. Som jude och vän till Israel är det förstås smärtsamt att människor i Israel, främst äldre, lever i fattigdom. Äldre som byggt upp landet, försvarat det mot fiender i ett flertal krig och nu blivit äldre. Dem måste israelerna ta hand om. Även barnen förtjänar en riktigt bra start på sitt liv. De kommer att behöva fortsätta kämpa för sitt land när de gör sin militärtjänst och kanske sedan också och då ska de inte behöva ha det svårt som barn. Detta vill jag att Israel ska klara av men nu gör man inte det, och då har vi en skyldighet att hjälpa till. Vi inom Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod i Sverige har valt att göra det genom att engagera oss i ett flertal sociala projekt i Israel. Vi har också funnit att våra givare mer och mer stödjer just dessa projekt. I barnbyn Neve Michael Mikaelsbyn i Pardess Hanna, strax norr om Netanya, tar man emot 250 barn i åldrarna 3-18 år. Det handlar om barn som omhändertas av en israelisk domstol för att de inte kan bo kvar i sina hem, kanske för att någon förälder avlidit, har sociala eller psykiska problem, har något missbruk eller av andra skäl. Barnbyn är sista utvägen, och därmed är det också ett omfattande arbete man måste utföra. Vi i Sverige har kunnat finansiera renovering av flera nergångna bostadshus i byn, och vi finansierar två anställda i byns kriscenter för de allra svårast drabbade barnen. I november KASSETT-NYTT lades grundstenen till renovering av ännu ett bostadshus i Neve Michael. I över två decennier har vi också kunnat hjälpa äldre i Beer Sheva till en bättre tillvaro. Detta är en fattig stad i Negev, med många invandrare, äldre och barn/ungdom, men med problem att utveckla ett bra näringsliv för att försörja sina invånare. Våra givare har finansierat byggnation av äldreboenden, vårdhem för äldre, flera dagcenter och ett dagcenter för vuxna handikappade. Det ger de äldre en värdig ålderdom efter ett hårt liv i Israels tjänst; något de verkligen förtjänar. Det finns oerhört mycket att berätta om våra sociala projekt. Du som får Menorah, vår tidning, kan i varje nummer läsa om projektens utveckling. Om du inte får den, eller önskar veta mer kan du gärna kontakta mig för information. Vi har gjort mycket, men mycket återstår! Ulf Cahn Pastorn och Israelkännaren K.G. Larsson framför här några mycket starka budskap som huvudsakligen berör det profetiska läget i Israel. Best.nr: KG-03 Vad säger profetiorna? KG-04 Det nya templet i Jerusalem KG-05 Efter Getsemane är satan besegrad KG-06 Var finns de Heliga? KG-07 Den sterila öknen skall blomstra KG-08 Israel Guds utvalda folk KG-09 Är Allah och Gud densamme? KG-10 Israel blir frälst på en dag KG-11 Återupprättelsen av Israel Priser: 1 kassett 60 kr, 2 kassetter 100 kr, Alla 9 kassetterna 400 kr (porto ingår i priserna) Beställning: Curt Olson, Serenadgatan 25, Malmö Pg

10 Från Orits horisont Vintern i Israel är inte lika kall och mörk som hemma i Sverige men nog så regnig och kylig, i alla fall i år. Men tiden står inte stilla, även om turisterna inte kommer så talrikt. Men det finns ljuspunkter. Under jultiden var vi nästan fullbokade med främst norska vänner och förra helgen pratades det mest franska och hebreiska på rummen och i matsalen. Någon granne firade sonens Bar Mitzva och släkt och vänner fyllde lilla Orit med liv. Samtidigt är det faktiskt bra med en lugnare tid i turistverksamheten och dessa veckor fyller vi med renoveringsarbeten. Just i skrivande stund lagas en av toaletterna och en brusten vattenledning. Överallt målas och skruvas det så att hotellet är redo när våren och därmed flyttfåglarna på stålvingarna återvänder till Netanya. Bokningarna är i full gång och vi ser fram emot alla trevliga gäster som söker sig till Orit under Vi känner ingen oro även om Hamas tar över regeringsmakten i de palestinska områdena och fd Premiärministern Ariel Sharon i skrivande stund sover i en djup koma HERREN, Israels väktare varken slumrar eller sover! I förändringarnas och förnyelsens tider önskar teamet på Orit SHALOM och på återseende. Siegfried Luikert Bidragsmottagare I vårt förra nr inledde vi en presentation av de ändamål och bidragsmottagare som Israels Vänner stöder och förmedlar gåvomedel till. Här fortsätter vi med ytterligare två mottagare. Sedan många år tillbaka stöder vi Hoppets Skola (Secondary Hope School) i Beit Jala nära Betlehem. Hoppets Skola är en kristen arabisk skola med studier upp t.o.m. motsvarande vår gymnasienivå. Skolan är även öppen för flickor och elevantalet är upp till ca 140. Skolan har också en internat-del med ca 40 platser där bl.a. barn med socialt och ekonomiskt problematiska förhållanden får bo. Hoppets skola har ett högt anseende inom sitt område. Många går vidare till högre universitetsstudier och en del återvänder senare som lärare till skolan. Hoppets Skola har en tydligt profilerad kristen profil med dagliga andakter. Trots det är många muslimska familjer i området angelägna att få ha sina barn i den skolan. Skolan gör därmed också en stor och positiv insats med att sprida evangeliet i ord och handling i en muslimsk präglad omgivning. Det finns därför många och goda skäl för oss kristna att stödja just Hoppets Skola. Det är säkert en svår och komplicerad balansgång att vara kristen med positiv inställning till Israel i det palestinska samhället. Hoppets Skolas personal, som på ett utmärkt sätt företräder sann kristendom, behöver vårt stöd ekonomiskt och i våra förböner. I Kiev, Ukrainas huvudstad, har vi sedan ett tiotal år tillbaka etablerat kontakt med en judisk messiansk församling under ledning av pastor Vladimir Vainer och hans hustru Inna. I kombination med det evangeliska arbetet bedriver församlingen en omfattande social hjälpverksamhet med inriktning på fattiga och behövande judar i Kiev och i viss utsträckning även på andra platser i Ukraina. Den sociala och ekonomiska situationen i Ukraina har varit och är problematisk med bl.a. mycket låga pensioner och stora svårigheter för utsatta grupper. Vi har genom åren haft möjlighet att förmedla stora belopp till detta behjärtansvärda arbete. Då banksystemen i den nybildade staten Ukraina hittills inte fungerat tillfredsställande fortsätter vi att förmedla biståndet genom Berit Tillman i Broby, som i sitt hjälparbete ofta besöker Ukraina. Det är alltid en glädje att kunna sända medel till våra bidragsmottagare och främst i december gör vi större utbetalningar. Före julen överförde vi till Keren Hayesod, till Keren Kajemet, till Messianska församlingen i Netanya, för Biblar och litteratur i Israel (administrerat av Messianska församlingen i Netanya) och till Hoppets skola. Sammanlagt kr. Till detta kommer givetvis övriga medel som vi skickat till de nämnda och övriga mottagare under året. En mer noggrann redovisning sker vid bokslutet inför årsmötet. 10

11 Två välkända och starkt profilerade israelvänner Hilding Fagerberg och Gösta Rosén har fått hembud efter ett långt, verksamt och innehållsrikt liv. Minnesporträtten tecknas här av två av deras nära vänner, Bror Olofsson och Gösta Karlson. Från Israels Vänners sida vill vi uttrycka tacksamhet för de insatser våra bröder har gjort i vår verksamhet; Hilding Fagerberg med sin medverkan i konferenser, mötesresor och bidrag till insamlingar till bl.a. judars hemresa till Israel och Gösta Rosén för hans skarpa, fyndiga och välformulerade artiklar till kraftfullt försvar för Israel. Israels Vänner lyser frid över de hemgångna brödernas ljusa minne och innesluter deras anhöriga i våra förböner. Hilding Fagerberg har fått hembud Det är en festlig dag i Himlen idag 2 februari Hilding Fagerberg har ingått i den himmelska staden. Gud ordnar nog ett departement där Hilding ska vara speaker och välkomna alla israelvänner och andra vänner till de himmelska boningarna. Hilding Fagerberg var en väckelseevangelist inom Alliansmissionen. Han reste runt i de småländska bygderna, bad och grät och förde många fram till en personlig tro. Efter pensioneringen blev Israel hans stora vision. Landet besökte han omkring 100 gånger med grupper av resenärer till de Heliga platserna. Hilding var en verklig israelvän och en återkommande talare vid åtskilliga Israelkonferenser. Där kom hans glada humor att skapa en festlig stämning och där lyfte han ibland upp atmosfären med en rolig historia. Hilding Fagerberg var outtröttlig. När synen blev svag och rösten krasslig släppte han inte taget. Han besökte oss också i vår hembygd i Jämtland. När våra barn hörde att han simmat över Faxälven och sprungit upp och ner i de branta backarna blev de förvånade. Nu har Hilding Fagerberg kämpat färdigt och rättfärdighetens krans skall lämnas fram till honom. Tack, du tappre krigare, tillika med din maka och son. Vi sörjer och saknar dig! Bror & Anna-Greta Olofsson Till minne av Gösta Rosén Riksevangelisten och den store Israelvännen Gösta Rosén har gått hem till Gud. Med tacksamhet minns vi hans många välskrivna artiklar i denna tidning. På hans kärlek till och ställningstagande för Israel behövde aldrig någon tvivla. En rätt israelit utan något svek, ja så kan han i sanning betecknas. För mig personligen kom han i min tidigaste ungdom att betyda mer än någon annan människa. Jag var i 12-årsåldern då jag kväll efter kväll satt på helspänn och lyssnade till den brinnande evangelisten i Betaniakapellet i Skänninge. Vad som allra mest fångade mig var naturligtvis hans sång till dragspel. Det bads aldrig en bön eller lästes ur Den Heliga Skrift i mitt barndomshem. Så de första andliga impulserna fick jag då Gösta sjöng och spelade, ja jag upplevde min sökningstid. Men inte bara detta, trots mitt ofrälsta tillstånd så talade Den Evige till mig om min framtida kallelse; sångarevangelistens Då jag för något halvår sedan talade med Gösta i telefon så sa han att han när som helst för sin inre syn kunde se den lilla pojken på sista bänken som kväll efter kväll lyssnade till honom. Ja, så började det för mig och har utvecklats till bibellärarens med Israel i fokus. På så sätt är också cirkeln sluten. Gösta Rosén är hemma men vi har stämt möte vid östra porten i det nya Jerusalem och då skall vi sannerligen sjunga. Frid över Gösta Roséns ovanligt vackra och ljusa minne. Gösta Karlson 11

12 Stöd New Wine Sång och musikgruppen New Wine är känd av många i Sverige efter flera mötesturnéer. Gruppen består av Messianska ryska judar som driver ett växande församlingsarbete i Viborg-området. För sin verksamhet inkl. mötesturnéer i Ryssland och grannländer har de haft en minibuss, som efter mil inte längre fungerar. New Wine vädjar till sina vänner i Skandinavien om ekonomiskt stöd till en ny buss. De lever och verkar under små ekonomiska förhållanden. Bidrag kan förmedlas genom Israels Vänner. Märk inbetalningen med New Wine. Israel-möten 2006 Malmö: Europaporten Lördag 25 februari kl Agne Ellbrant visar bilder och berättar om en resa i Egypten, Jordanien och Israel: I Mose Fotspår. Lördag 18 mars kl Pastor Joakim Freiman: Israel Bibelns land i fokus Lördag 29 april kl Israels Vänners årsmöte. Utförlig annons i nästa nummer. Linköping: Pingstkyrkan Lördag 25 februari kl Avichai Arbiv: Israel inför valet och den messianska väckelsen. Lördag 18 mars kl Inger Lindau: Purim en påminnelse om Esters bok och Förintelsen. Lördag 22 april kl Henry Nordin: Koranen och Bibeln likheter och skillnader. Sång och musik av Maj-Britt, Henry och Daniel Nordin. Kommande möte: 20/5 Göte Ragnarp Utförlig annons i nästa nummer. Dags att planera för ISRAELKONFERENSEN 2006 under tiden 6-9 juli (konferesstarten har senarelagts något och vi börjar på torsdag eftermiddag) Vi hälsar dig välkommen till Sundsgårdens Folkhögskolas utmärkta konferensanläggning med sitt utomordentligt vackra läge. Medverkande: Lisa & David Loden, Hans Weichbrodt, Ulf Cahn, Göte Ragnarp, Dan Johansson, Siegfried Luikert. Israels ambassadör Eviatar Manor har ännu inte kunnat lämna definitivt besked. Programmet är ännu inte helt klart varför ytterligare någon medverkande kan tillkomma. En omfattande rundresa i hela Israel 12-23/5 Start i Jerusalem. Övernattningar i Jerusalem, Tiberias och hotell Orit. Resledare Dan Johansson Följ med på en intressant resa till Bibelns värld och det moderna Israel. Upplev Bibelordet på plats. * reservation för justering av priset p.g.a. större förändringar av valuta-kurser. *Pris: : Program Info Anmälan Israels Vänners expedition Adressuppgifter se sidan 15 12

13 Varför blev inte Gaza det vi hoppats på? Missförstod vi Bibelorden? I somras var utrymningen av Gaza det stora samtalsämnet över hela världen. Plötsligt delades lojaliteter åt olika håll. Vi visste ju att Gaza tillhör Juda stams område som deras av Gud utlovade del. Utgrävningar både nu och i historien visade att där hade funnits synagogor och judiska boplatser sen urminnes tid. Judar från alla möjliga intressegrupper tog sig till Gaza för att försvara judars rätt till platsen. Ibland av humanistiska skäl. Ibland av religiösa skäl. Ibland av Gaza skulle till varje pris behållas. Samtidigt fanns alla de som tyckte att man gott kunde lämna Gaza för att äntligen få lugn och ro. Land mot fred är ju en populär tanke. Politikerna hade sina skäl för utrymningen och strategin hade dragits upp för en kommande tvåpartslösning. Men blev det bättre? Fick Israel lugn och ro? Alla nyhetsmeddelanden talar om att det blivit etter värre. Alla parter har fått det sämre. I Gaza börjar man tala om att anarki råder och att man står på gränsen till inbördeskrig. Säkra transportleder av folk och varor mellan de uppsplittrade palestinska områdena skall på något sätt försöka hålla ihop Västbanken med dess olika enklaver och med Gaza. Hela konceptet kan ju knappast kallas en naturlig statsbildning med klara gränser. Även svenskar åkte ned för att förhindra att Gaza utrymdes. Både troende och icke troende. Alla säkert med de bästa skäl. Men vad säger då Bibelordet om situationen. Nu först är ju situationen i takt med vad Bibeln säger. Bibeln talar ju klart om att det är palestinierna som skall utrymma Gaza, som därefter för alltid skall ägas av Israel enligt löftet. Dagens situation gör det först nu möjligt för Bibelordet att gå i uppfyllelse. Gaza skall bli övergivet och Askelon förvandlat till en ödemark. Asdod skall drivas ut mitt på ljusa dagen och Ekron ryckas upp med rötterna. Ve er som bor på landsträckan utmed havet, ni av kereteernas folk. Herrens ord är emot dig, Kanaan, du filistéernas land. Jag skall fördärva dig, så att ingen mer skall bo där. Landsträckan utmed havet skall bli betesmarker, där herdarna har sina brunnar och fåren sina fållor. Den skall tillfalla kvarlevan av Juda hus. Där skall de föra sin boskap i bet. I Askelons hus skall de lägga sig om kvällen, ty Herren, deras Gud, skall se till dem och göra slut på fångenskapen. Sef. 2:4-7. Vi kan alltså förvänta oss att palestinierna utrymmer området med en väldig fart. Mitt på ljusa dagen inträffar något allvarligt (Bibeln säger inte vad), som gör att området töms på sina nuvarande palestinska invånare. Därefter tågar Israel in och tar sitt löftesland i besittning. Och i enlighet med vad Gud har bestämt så är det Juda stam som är dess rättmätige arvtagare. Lägga sig om kvällen eller lägra sig när aftonen kommer som det också översätts, kan ju även uppfattas profetiskt. Nu är det aftontid i eskatologin, vi närmar oss midnattsropet. Därför kan vi förvänta oss stora förändringar på Gazaremsan när Gud griper in på sitt sätt för att bereda rum för Juda stam när aftonen kommer. Askelon skall se det och frukta, Gaza skall darra av ångest, liksom Ekron, ty dess hopp kommer på skam. Gaza mister sin kung, och i Askelon kommer ingen att bo. Ett oäkta folk skall bo i Asdod, och filistéernas stolthet skall jag utrota. Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli stamfurstar i Juda och Ekrons folk skall bli som jebusiterna. Sak. 9:5-7. Det sedan generationer nedärvda hatet mot Israel skall Forts på sid 14 13

14 Forts från sid 13 utplånas. Mötet mellan Isak och Ismael vid fader Abrahams grav får plötsligt en modern uppfyllelse. En frälst kvarleva bland araberna får ta plats i Israels sammanträdesrum. Genom ett Guds under tar det inte då generationer att ta bort hatet, terrorn, självmordsbombarna, missiler och skränande folkhopar. För- soningen är plötslig och överraskande för de inblandade. Den förutsagda treklangen, Israel-Egypten-Syrien, kan då börja utvecklas till det som Gud har planerat. Nämligen till välsignelse i det messianska riket för hela jorden. Dan Johansson Autogiro Israels Vänner har öppnat autogiro. Informations- och anmälningsblankett med betalt svarsporto finns inbladad i mittuppslaget. Har du frågor så kontakta gärna expeditionen. Välkommen till aktuella möten med Bibeln och Israel i fokus Dan Johansson besöker: 19/2 Björnstorpskyrkan, Oskarström och Filadelfia, Halmstad 25/2 Kl och Falkegårdskyrkan, Vinninga 26/2 Kl Pingstkyrkan, Värsås 26/2 Kl Start av Israel-grupp i Värsås 3-5/3 Pingstkyrkan, Uddevalla. Serie. Dan Johansson och Maj-Britt & Henry Nordin 11/3 Kl EFK, Solängsskolan, Örkelljunga 11/3 Pingstkyrkan, Hörby. Seminarier 12 /3 Kl Pingstkyrkan, Hörby 17-19/3 Pingstkyrkan, Edsbyn. Serie 25-26/3 Frälsningsarmén Söderkåren, Sthlm. Serie 7-9/4 Ekumenisk serie i Missionskyrkan, Värsås 23/4 Kl Pingstkyrkan, Trelleborg 10/5 Frälsningsarmén, Trelleborg 12-23/5 Reseledare för Israel-resa 27/5 Kl och EFS, Betania, Örkelljunga 28/5 Kl EFS, Betania, Örkelljunga 28/5 Kl Pingstkyrkan, Örkelljunga 6-9/7 Israelkonferens, Sundsgården, Helsingborg 12-16/7 Pingstkyrkan, Borgholm. Tältkonferens kring det profetiska Ordet. Maj-Britt & Henry Nordin besöker: 20/4 Kl Ljungkyrkan, Höllviken Se även lokalpressen och andra info-kanaler. Insamling Orit Beräknat totalbehov inkl. planerad ombyggnad t.o.m. 31/ Redovisning nov. - dec Israels Vän Gåvor Trädplantering Vattenprojekt Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Ukraina 950 Sjukhus 500 Messianska förs Biblar/böcker Paris/Bryssel 500 Magen David Adom 200 Judar till Israel Orit Summa kronor Tack kära gåvogivare. Ditt ekonomiska stöd är till välsignelse för Israel och blir till välsignelse för Dig själv. Israels Vänner 14

15 Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/Fax 040/ Bankgiro Plusgiro Org.nr E-post: Hemsida: Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Red.: Henry Nordin, Ansvarig utgivare: Bror Olofsson Medarbetare i tidningen: Göte Ragnarp, Dan Johansson, Siegfried Luikert m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100:-/år. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske genom betalning med inbetalningskort som medföljer tidningen eller på det sätt som passar prenumeranten bäst. Materialet får ej användas utan tillstånd av utgivaren. Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och intresse för Israels folk, att stödja barn och ungdoms fostran, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola vid Betlehem, utge tidningen Israels Vän, anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk och att anställa nödvändig personal. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Ruth och Siegfried Luikert Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Paris, Frankrike Vladimir och Inna Vainer Kiev, Ukraina Israels Vänners styrelse Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Föreståndare och sekreterare: Henry Nordin Widells väg 3, 8v Malmö e-post: Tel 040/ Mobil 073/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Karl Eric Axelsson Åsa Godegård Tjällmo Tel 0141/ Dan Johansson Regementsg. 56 A Malmö e-post: Tel 040/ Ruth Hall, Skanör Janeric Johansson, Malmö Karl Karlsson, Hishult Bror Olofsson, Malmö Thor Johnny Thoresen, Malmö Resurspersoner Dan Johansson Adressuppg. se ovan Ingemar Strand Södergatan Vaggeryd Tel 0393/ Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt för Israels Vänners arbete ********** Tackbrev sändes för gåvor från 200:. 15

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Israel är inte till salu hävdar förre turistministern i Israel, Benny Elon, tillika rabbin och partiledare i National Union. Han har kommit med en ny bok med titeln Guds pakt med Israel. I boken påpekar Elon att judarna nu kommit hem efter år i exil och med stöd av Bibeln understryker han att judarna fått landet av Gud. Benny Elon motsätter sig därför att en del av området blir en palestinsk stat. Kopia av Templet En 25 m hög modell av Salomos Tempel, som förstördes år 586 f.kr., skall byggas i Kiryat Shmona i norra Israel. Projektet kommer att kosta 8 milj. USdollar och blir huvudattraktionen i anläggningen Bibelvärldens Nöjespark. Muslimer i Israel Enl. Israels statiska centralbyrå är f.n. antalet muslimer i Israel ca Av araberna i Israel är 83 % muslimer vilket innebär 16 % av Israels hela befolkning, Den muslimska befolkningen i Israel växer med 3,1 % medan den judiska befolkningstillväxten är 1,3 % per Israels Vän år. En stor del av den judiska befolkningstillväxten sker p.g.a. invandringen av judar medan 98 % av den muslimska tillväxten beror på födelsetalen. Mynt från Tempelplatsen Israeliska arkeologer har funnit hundratals mynt, en spjutspets av järn från romartiden och andra föremål i de jordmassor som muslimerna fraktat bort från sina grävningar på Tempelplatsen. I samband med bygget av en stor moské i Salomos stallar på Tempelplatsen fraktades jordmassor bort till Kidrondalen utan att israeliska arkeologer fått närvara. Israelerna misstänker att araberna på detta sätt vill försöka ta bort spår som bevisar den judiska kopplingen till Tempelplatsen. Siloa-dammen återfunnen Den i Bibeln omtalade Siloadammen från Andra Templets tid har återfunnits efter 2000 år. I samband med arbeten med Jerusalems avloppssystem påträffades trappsteg som senare visade sig leda ned till den bibliska dammen. Det antas vara den damm som omnämns i Joh. 9 i samband med att Jesus botar en blind. Den israeliska arkeologen Eli Shukron, som lett det årslånga arbetet, tror att Siloa blir ett viktigt besöksmål för bl.a. ortodoxa judar och kristna turister. Israelvännen Göring Mattias Göring, ättling till den ökände nazi-generalen Herman Göring, bär kippa, håller sabbaten och firar judiska högtider. I samband med att Görings fysioterapimottagning i Schweiz gick i konkurs och han förlorade både familj och hem, ledde krisen till att han bad till Gud, vars existens han tidigare förnekat. Göring började då att läsa Bibeln. Vid en förnyad Gudsupplevelse två år senare fick han uppmaningen att bli en väktare på Jerusalems murar. Efteråt hittade han samma uppmaning i Bibeln (Jesaja 62). Göring tar mycket allvarligt på kallet att be och stå för judarna och han samlar in pengar till offer för arabisk terrorism. Jag tror att Gud tar tillfället att använda mitt namn, som stått för så mycket smärta, till att förändra andra människors hjärtan säger Mattias Göring till Yedit Ahrnot, enl. nyhetsbrev från Livets Ord. Läs - Sprid - Prenumerera

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

240 millioner träd har planterats i Israel sedan 1901

240 millioner träd har planterats i Israel sedan 1901 240 millioner träd har planterats i Israel sedan 1901 90 km från Haifa ute i Medelhavethar Israel funnit ca 30 milliarder kubikmeter gas. Geologer antyder att det finns mer gas där ute. Öknen och ödemarken

Läs mer

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet Förlorad och återfunnen 3:e Söndagen e. Trefaldighet Jesaja 51: 1 8 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Judendomens historia

Judendomens historia Judendomens historia Judendomens historia 1. Historiska händelser 2. Religiösa föreställningar 3. Religiösa seder Moses 1.Flykten från Egypten, Ökenvandringen/Invandringen till Kanaans land Abraham 1.Patriarkernas

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14,

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14, 1 12 03 11 Vindkraftverkens predikan Hes 37:1-14, Vi har mycket omkring oss som är ganska självklart och som man kan se många gånger utan att det är mer än att vi i bästa fall konstaterar att det finns

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem. Markus 11 (11:1 11) Jesus intåg i Jerusalem 1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: Gå till byn

Läs mer

Föreläsning 7 och 8. Föreläsning 8. Högtider och Familjeliv.( Groth 229-260+ Donin s 52-101))

Föreläsning 7 och 8. Föreläsning 8. Högtider och Familjeliv.( Groth 229-260+ Donin s 52-101)) Föreläsning 7 och 8 Föreläsning 7 Staten Israel efter 1 VK och fram till nutid. Jerusalem som helig stad och Israel som det heliga landet. Judarnas historia i Sverige. Messiasföreställningar i judendomen.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Denna gudstjänst firades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12 1 Tunadalskyrkan 130922 Den levande strömmen Hes 47: 1-12 Det hebreiska folket var i fångenskap i Babylon. Templet i Jerusalem, symbolen för Guds närvaro bland sitt folk hade förstörts till deras stora

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Judisk historia. 1. Varför har judar varit förföljda? (Ge några exempel på förföljelse) 2. Hur har judar lycktas behålla en gruppidentitet?

Judisk historia. 1. Varför har judar varit förföljda? (Ge några exempel på förföljelse) 2. Hur har judar lycktas behålla en gruppidentitet? Judisk historia 1. Varför har judar varit förföljda? (Ge några exempel på förföljelse) 2. Hur har judar lycktas behålla en gruppidentitet? Judisk historia och identitet: Diaspora, antisemitism, sionism,

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Uppenbarelseboken 17:1-6

Uppenbarelseboken 17:1-6 Domen över Babylon Uppenbarelseboken 17:1-6 Uppenbarelseboken 13:1-4 Sköka = Otrogen församling Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger HERREN.

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Den dyrbara församlingen

Den dyrbara församlingen Den dyrbara församlingen Ef 5:10 FB 2015 och pröva vad som gläder Herren 2000 och tänk på vad Herren vill ha. 1917 och pröven vad som är välbehagligt för Herren SFB 1998 och pröva vad som är Herren kärt.

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer