hållbar värld? På väg mot en Fattiga bönder drabbade av ändrat klimat Sverige en supermakt inom multibiståndet Premiär för internationellt FN-rollspel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hållbar värld? På väg mot en Fattiga bönder drabbade av ändrat klimat Sverige en supermakt inom multibiståndet Premiär för internationellt FN-rollspel"

Transkript

1 Utges av Svenska FN-förbundet 2/2011 Fattiga bönder drabbade av ändrat klimat sidan 10 Sverige en supermakt inom multibiståndet sidan 16 Premiär för internationellt FN-rollspel sidan 18 På väg mot en hållbar värld?

2 Foto: OCHA/David Ohana FN-NOTISER Kriget i Libyen har orsakat massiva flyktingströmmar. Bilden visar ett transitläger vid gränsen mellan Libyen och Tunisien där de flyende får assistans av FN:s flyktingorgan UNHCR. FN:s säkerhetsråd debatterade skydd av civila Den 10 maj höll FN:s säkerhetsråd en öppen diskussion om skydd av civila i väpnade konflikter. Vårens våldsamheter i arabvärlden och Elfenbenskusten har aktualiserat säkerhetsrådets viktiga roll i sammanhanget, framhöll olika talare. Valerie Amos, FN:s chef för humanitära frågor, pekade på säkerhetsrådets ansvar att för det första fördöma länder som bryter mot krigets lagar och påminna olika aktörer om deras skyldigheter, för det andra införa riktade sanktioner mot ledare vars styrkor rutinmässigt begår övergrepp mot civila samt för det tredje verka för att upprätthålla rättsstatens principer, bl a genom att tillsätta utredningar av situationer där allvarliga övergrepp misstänks. Den 17 mars antog säkerhetsrådet en historisk resolution där FN:s medlemsstater uppmanades att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda civila i Libyen, vilket öppnade upp för ett ingripande i konflikten av omvärlden. Säkerhetsrådet har också agerat i fråga om Elfenbenskusten där man givit fredsstyrkan UNOCI ett stärkt mandat att skydda civila. - Att avsiktligt angripa civila eller på annat sätt allvarligt bryta mot internationell humanitär rätt under konflikter leder till att hundratals människor dödas, skadas, lemlästas och traumatiseras varje vecka, sa Valerie Amos och nämnde, förutom Libyen och Elfenbenskusten, händelseutvecklingen i Bahrain, Jemen och Syrien. Sedan den tidigare presidenten Laurent Gbagbo greps i april har situationen stabiliserats, men hundratusentals flyktingar bor fortfarande i överfulla läger eller hos släkt och vänner och det råder brist på mat och andra förnödenheter. Många hem har bränts ner och hela byar förstörts vilket gör det svårt för människor att återvända. Omkring ivorianer är internflyktingar i västra delen av landet och ca har flytt till omkringliggande länder. Sju dog i attack mot FN i Afghanistan Sju FN-anställda, däribland den svenske juristen Joakim Dungel, dödades den 1 april då en rasande folkmassa attackerade en FN-anläggning i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Dessutom dog flera av demonstranterna då vakter försökte försvara anläggningen och många människor på båda sidor skadades. Flera demonstrationer hölls samma dag på olika orter i Afghanistan i protest mot en koranbränning som den amerikanske pastorn Terry Jones genomförde den 20 mars. Attacken mot FN-styrkan UNAMA fördömdes av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och FN:s säkerhetsråd, samtidigt som omfattande kritik riktades från olika håll mot Terry Jones agerande. 25 år sedan Tjernobylolyckan FN uppmärksammade den 26 april 25 årsminnet av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, Ukraina. Haveriet i reaktor fyra i Tjernobyl är den värsta kärnkraftsolyckan som inträffat och FN poängterade att insatser fortfarande behövs för att hjälpa samhällen i de drabbade områdena i Vitryssland, Ryssland och Ukraina. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon konstaterade att mänskligheten med Tjernobylolyckan i minne, och med tanke på katastrofen i Fukushima, Japan, måste bredda blicken. "Frågan om kärnkraftssäkerhet måste behandlas lika allvarligt som frågan om kärnvapen," enligt Ban. Omfattande krigsbrott i Sri Lanka I en FN-rapport om våldsamheterna och den humanitära krisen i Sri Lanka i samband med krigsslutet för två år sedan anklagas främst regeringssidan för att ha gjort sig skyldig till attacker mot civila, och därmed ha brutit mot krigets lagar. Rebellerna, de tamilska tigrarna, ska ha begått brott genom att använda civila som mänskliga sköldar. Också FN får kritik för att inte ha gjort mer för att rädda människoliv. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navi Pillay sa att hon hoppades att rapporten ska leda till kraftfulla åtgärder från omvärlden. Tusentals människor dog under det tre decennier långa kriget i Sri Lanka som tog slut i maj 2009 då regeringen utropade sig till segrare. Sri Lankas regering har förnekat anklagelserna i rapporten. En tredjedel av all mat går förlorad Omkring en tredjedel av all mat som årligen produceras för människor blir aldrig konsumerad, enligt en ny rapport från det svenska Institutet för livsmedel och bioteknik, SIK, som arbetat på uppdrag av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I den rika världen handlar det om att maten blir förstörd eller slängs, trots att den är fullt ätbar. Den genomsnittliga konsumenten i Europa och Nordamerika slänger 95 till 115 kg mat årligen. I fattiga länder är problemet snarare att livsmedel försvinner innan det kommer ut på marknaden p g a undermåliga processer kring transporter, förvaring och förädling. Foto: FN/Mark Garten Humanitär kris i Elfenbenskusten Den humanitära situationen i Elfenbenskusten är alltjämt mycket allvarlig, även om säkerhetsläget förbättrats i hela landet, enligt ett pressmeddelande från FN:s flyktingorgan UNHCR i början av maj. Över en halv miljon människor har flytt från sina hem p g a det omfattande politiska våld som bröt ut efter valet i november. FN:s generalsekreterare ringer i den s k fredsklockan vid FN:s högkvarter i New York under en ceremoni till minne av Tjernobylolyckan. 2 Världshorisont 2/11

3 Världshorisont Svenska FN-förbundet Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Webb: Twitter: varldshorisont Redaktör: AnnaLena Andrews Ansvarig utgivare: Linda Nordin Thorslund Layout: Tomorro Tryckeri: Tello-gruppen Annonser: Display. Kontakta Lisa Ljadas, eller lisa. För ej beställt material ansvaras ej. Artikelförfattarna svarar själva för innehållet i respektive artikel. För frilansmaterial ingår publicering både i tidningen och på Världshorisonts webbplats. Världshorisont utges av Svenska FN-förbundet. ISSN Prenumerationspris: 190 kr (helår, 4 nr) PlusGiro: Tidningen säljs även i buntar. Kontakta Svenska FN-förbundet är Sveriges största paraplyorganisation och folkrörelse för globala frågor. Vår grundidé är att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett starkare FN. Som enskild medlem i FN-förbundet får Du inbjudningar till kurser, seminarier och studieresor; medlemspriser på material; fyra nummer per år av Världshorisont samt en FN-pin. Du får möjlighet att delta i utbildnings- och opinionsbildningsarbetet i Din FN-förening och medverka i förbundets kampanjer. Om Du är under 26 år får du inbjudningar till ungdomsaktiviteter. Har du frågor, vill bli medlem i FN-förbundet eller prenumerera på Världshorisont, ring eller e-posta Omslagsbild nr 2/11: En cyklist är ute med sin mountain bike i Cwm Carn i södra Wales. Foto: Lucky Look/ Alamy/Seb Rogers Livet på jorden en underordnad fråga I samma veva som nyheten om Bin Ladens död spred sig över världens förstasidor publicerades en ny forskningsrapport som sammanfattar de senaste rönen om klimatet i Arktis. Innehållet är högst oroande. Forskarna konstaterar att klimatförändringarna i Arktis är betydligt mer omfattande och sker mycket snabbare än man hittills trott. Utöver den temperaturhöjning på två grader som redan ägt rum kommer temperaturerna i Arktis att stiga med ytterligare tre till sju grader till år Det i sin tur gör att is och glaciärer kommer att smälta så snabbt att den globala havsnivån höjs med upp till 1,6 meter under samma period dubbelt så mycket som tidigare antagits. I min morgontidning blir detta till en notis på sidan 22, medan flera sidor ägnas åt Bin Laden-relaterade artiklar. Folk är trötta på klimatfrågan även redaktörer verkar det som och två rekordkalla svenska vintrar har inte precis ökat intresset. Av naturliga skäl är också framtiden mer oviss och diffus än nutiden. I brist på bevis stoppar vi hellre huvudet i sanden och försöker tänka på trevligare saker. Samtidigt kämpar FN med att ta ett grepp om både klimatet och andra hållbarhetsfrågor. En högnivåpanel har tillsatts där Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson ingår och nästa år hålls återigen ett världstoppmöte om hållbar utveckling. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp om mänsklighetens utveckling. Att ge miljarder människor drägliga liv utan att förstöra natur och miljö. Ett av huvudämnena för konferensen är de globala strukturerna organisationer och regelverk kring ekologisk hållbarhet. Att denna fråga kom med på FN-tåget betydligt senare än fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och social och ekonomisk utveckling visar sig bl a i bristen på tunga FN-organ. Vid den legendariska FNkonferensen om miljö och utveckling i Rio 1992 lanserades hållbar utveckling som ett försök att göra ekologisk hållbarhet till en del av utvecklingsagendan. Det är ett tänk som fortfarande gäller men det har inte givit ekologisk hållbarhet den tyngd som ämnet förtjänar. Forskare varnar idag för att jordens ekosystem och klimat befinner sig i allvarlig kris. På sikt hotas allt liv på jorden, inklusive människans, och ändå är ekologisk hållbarhet bara en underfråga i FN-systemet. Hur vi går vidare ska diskuteras vid världstoppmötet Enligt Kofi Annans avgörande analys 2005 måste en välmående värld byggas på de tre pelarna utveckling, fred och mänskliga rättigheter, något som illustrerades med en trebent pall i Världshorisont nr 2/05. Själv tycker jag det är dags att göra ekosystem och klimat till ett fjärde ben på FN-pallen. Det vore en viktig signal om vilka värden som står på spel. INNEHÅLL 4 Grön ekonomi nytt begrepp i den globala diskussionen om hållbar utveckling Intervju med Gunilla Carlsson om FN:s högnivåpanel för global hållbarhet. 16 Regnet uteblir och torkan gör livet allt 10 svårare för småbönder i sydöstra Etiopien. 17 Konkurrensen om naturresurserna hårdnar vad betyder befolkningstillväxten? Redaktör AnnaLena Andrews Twitter: varldshorisont Faktablad: Sveriges bistånd till FNorgan och andra multilaterala organisationer. Sverige är en supermakt inom multibiståndet enligt UD-MU:s Per Örnéus. GMO, genmanipulerade grödor åsikterna går isär och debatten fortsätter. Reportage från Nordic MUN 2011, FNförbundets första internationella rollspel.

4 hållbar utveckling Inför Earth Summit 2012 Omställning till grön Foto: UNICEF/NYHQ /Anita Khemka Om allt fler människor ska kunna leva goda liv, utan att jordens resurser överutnyttjas, måste utvecklingen i världen förändras och göras hållbar. Bilden är från öppningsceremonin för världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg, Sydafrika, I juni 2012 är det återigen dags för ett världstoppmöte om hållbar utveckling, Earth Summit 2012, denna gång i Rio de Janeiro, Brasilien. Vart är mänskligheten på väg? Är dagens utveckling hållbar? Ingen vet svaret på den första frågan, men svaret på den andra ger en fingervisning. En i stort sett enig kör av forskare, experter och beslutsfattare menar att mänskligheten måste ändra kurs och ställa om sina samhällen och sitt sätt att tänka. Vårt hänsynslösa utnyttjande av naturens resurser närmar sig gränsen för vad planeten tål. Nästa år är det återigen dags för ett världstoppmöte om hållbar utveckling, och det brådskar med kloka och konkreta beslut. Inom FN har man debatterat frågan om hållbar utveckling sedan 1987 då den s k Brundtlandrapporten lyfte begreppet. Vid världstoppmötet i Rio de Janeiro några år senare (1992) fanns det optimism, politisk vilja och enighet om betydelsen av dessa frågor. Mötet antog bl a Agenda 21, en konkret och omfattande handlingsplan för hållbar utveckling i världens alla länder. Ändå kan vi idag, nästan två decennier senare, konstatera att utvecklingen i 4 Världshorisont 2/11

5 h å l l b a r u t v e c k l i n g ekonomi brådskar världen är minst lika ohållbar som någonsin och att det nu brådskar med kraftfulla åtgärder för att rädda jordens ekosystem och klimat. Dessutom är livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning hotad. I en debattartikel från januari 2011 skriver ett antal forskare vid SEI, Stockholm Environment Institute: Vi har nu nått en punkt där vi överskrider flera gränser för jordens förmåga att generera social och ekonomisk utveckling på lång sikt. Vi har inte bara en klimatkris att hantera utan även en global ekosystemskris. Detta nya läge kräver ett fördjupat globalt samarbete mellan världens länder i nära samarbete med forskare. Lokala, regionala och globala miljöförändringar samspelar nu på ett sätt som riskerar att underminera möjligheter att säkra och vidareutveckla de sociala och ekonomiska framsteg som gjorts i flera av världens tillväxtekonomier. Dessa miljö- och resursutmaningar ställer enorma krav på omställningar av produktion och konsumtion, investeringar i industri, energi och transportsystem. VISSA FRAMSTEG Mängder av initiativ och processer pågår förstås för att tackla dessa jättelika utmaningar. På senare tid har också vissa framsteg gjorts på global nivå. Vid ett FN-toppmöte i oktober i Nagoya, Japan, fattades konkreta beslut om skydd för den biologiska mångfalden bl a ska en vetenskaplig panel inrättas med FN:s klimatpanel IPCC som förebild. Och vid klimatförhandlingarna i december i Cancún, Mexiko, syntes vissa tecken på en ny konstruktiv anda. Maria Berlekom, ledande ämnesföreträdare för miljö och klimatfrågor på Sida, lyfter fram näringslivets ökade intresse för hållbarhetsfrågor som en annan positiv trend: Många aktörer inom näringslivet börjar förstå att deras resursbas är hotad. Många industrier är starkt beroende av naturkapitalet, t ex tillgång till vatten, för att bedriva sin verksamhet. Man börjar också alltmer förstå att klimatförändringarna är en risk som måste hanteras och dessutom börjar man inse att det finns marknadsfördelar med att engagera sig i hållbarhetsfrågor, säger hon. Så det finns positiva tecken, men är det tillräckligt och går det tillräckligt fort? Svaret är nej. Vi har inte så många år på oss för att rädda ekosystemen och klimatet. Från kunskap till handling Daniel Slunge, miljöekonom vid Göteborgs Universitet, konstaterar å sin sida att det är dags för mänskligheten att ta steget från kunskap till handling: Vi har fått med näringslivet och andra aktörer i diskussionen om hållbar utveckling och vi har skapat ett medvetande om dessa frågor. Nu måste vi gå från medvetande till konkreta åtgärder, och det är där vi står idag. Det finns ett stort gap mellan alla åtaganden som gjorts inom FN-systemet, och konkret handling, säger han. När hållbar utveckling lanserades på 80-talet slogs det fast att begreppet består av tre delar: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De experter som Världshorisont talat med menar att hållbar utveckling som vägledande begrepp i den globala debatten har haft både för- och nackdelar. En stor fördel var att man lyfte frågorna och behovet av att titta på hel heten. Det gjorde att sakfrågorna stärktes och att olika aktörer har kunnat involveras, säger t ex Johan Kuylenstierna, centerchef vid SEI och adjungerad professor i internationella vattenresursfrågor vid Stockholms Universitet. Långsiktigt perspektiv Daniel Slunge framhåller att man även skapade ett långsiktigt tidsperspektiv med det nya begreppet: I hållbar utveckling lade man in en skyldighet gentemot kommande generationer, och det har gjort att man delvis hamnar i en annan diskussion. Man har också flyttat miljöfrågorna närmare frågorna om handel och utveckling, och därigenom fått nya aktörer att intressera sig för miljön, säger han. Samtidigt är de tre överens om att begreppet är otydligt, vilket gjort att olika parter lagt in olika tolkningar, beroende på sina egna utgångspunkter och intressen. Efter Riokonferensen 1992 uppstod ett dilemma rörande vad begreppet egentligen stod för. Nord betonade miljöfrågorna medan Syd betonade utvecklingsdelen, vilket har gjort att det har funnits en mismatch i diskussionen, säger Johan Kuylenstierna. En förenklad beskrivning är att utvecklingsländerna generellt sett har ekonomisk utveckling som övergripande mål. De menar att ekonomisk utveckling är grunden för all utveckling i ett samhälle och att det först är när man har ekonomisk utveckling som man kan bekämpa fattigdomen och få en positiv samhällsutveckling i allmänhet. Hållbar utveckling (på engelska sustainable development) är ett begrepp som introducerades på 80-talet. I den s k Brundtland rapporten från 1987 definieras det som en utveckling som... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. i dagligt tal används ofta termen hållbarhet. Hållbar utveckling består av tre delar: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Inom FN har två världskonferenser om hållbar utveckling hållits, den första i Rio de Janeiro, Brasilien, 1992 och den andra i Johannesburg, Sydafrika, Nästa års konferens, Earth Summit 2012, hålls även den i Rio. Världshorisont 2/11 5

6 hållbar utveckling Johan Kuylenstierna Daniel Slunge Maria Berlekom Marilyn Mehlmann De olika synsätten har hängt kvar som en osynlig barriär genom åren och skapat låsningar och hinder i det globala förhandlingsmaskineriet. Ett annat grundläggande problem är att de institutioner och regelverk som ska hantera miljöutmaningarna är alldeles för otillräckliga, något som det dock råder bred enighet kring. FN:s miljöprogram UNEP har t ex inget mandat för att jobba med hållbar utveckling i dess fulla bredd, och är dessutom en relativt svag aktör. FN:s kommission för hållbar utveckling (Commission on Sustainable Development, CSD) kan bara producera rekommendationer och har låg status. Och FN:s konventioner på miljöområdet är för många och arbetet med att genomföra dem för splittrat, menar en enig kritikerkör. När världens länder i juni nästa år återigen samlas till toppmöte i Rio för att diskutera hållbar utveckling (Earth Summit 2012, även kallat Rio+20) är därför det internationella ramverket organisationer och processer ett av två huvudteman i förhandlingarna. CSD är det enda FN-organ som har mandat att jobba med hela frågan hållbar utveckling. Att stärka CSD och ge det större tyngd borde ha varit en viktig del av reformeringen av FN, säger Johan Kuylenstierna. Ibland har UNEP försökt ta på sig ansvaret för arbetet med hållbar utveckling men då har det uppstått problem eftersom man klampat in på andras mandat. Kuylenstierna menar att problemet är detsamma för flera av de stora globala utmaningarna. De spänner över många olika FN-organs arbetsområden och därför krävs ett nära och kraftfullt sam arbete mellan organen för att kunna hantera frågan. Klimatfrågan, t ex, handlar om allt från industri och konsumtion till skogsbruk, jordbruk, vatten och mat. SEKTORIELLT SYSTEM Vi har ett FN-system som baseras på hur världen såg ut i mitten av 1900-talet. Det är ett sektoriellt system där varje fråga har sitt eget organ. Så frågan är hur man löser detta? Ska man reformera hela FN-systemet från grunden eller fortsätta som tidigare och skapa nya starka organ för viktiga frågor? Kuylenstiernas förslag är att man i stället inrättar mekanismer som främjar och styr upp samarbetet mellan de befintliga FN-organen, med UN Water från 2003 som förebild. Han var själv verksam som rådgivare inom denna mekanism mellan 2007 och UN Water har till uppdrag att stimulera samverkan mellan 28 olika FN-organ i frågor som rör vatten. UN Water har bara tre anställda och fysiskt sitter de hos olika FN-organ. Så resurserna dras från organen i ställer för att man skapar ett nytt. Idag finns även ett UN Oceans och UN Energy, och jag skulle gärna vilja se ett UN Climate, säger Kuylenstierna. Inget FN-organ ska ensamt vara ansvarigt för klimatfrågan. Om man ska lösa den krävs att alla berörda parter är med och känner ett ägarskap. Maria Berlekom är inne på samma tankegångar: Emellanåt diskuteras att uppgradera UNEP till ett kraftfullt FN-organ för miljöfrågor, ett World Environment Organization. Fransmännen driver detta stenhårt. Och kanske skulle det ge högre status åt miljöfrågorna och göra dem mer synliga i det internationella systemet, säger hon. Samtidigt kan jag känna en oro inför en sådan utveckling. Miljö och klimat är tvärfrågor som alla ska hålla på med. Om man inrättar ett nytt FN-organ finns en risk att andra tänker att de inte behöver jobba med det längre. Det andra huvudtemat vid toppmötet i Rio nästa år är grön ekonomi ( green economy ), ett begrepp som blir alltmer framträdande i debatten. Kanske kom Några grundläggande hållbarhetsfrågor» Klimatfrågan. Höga koncentrationer varmare klimatet kan leda till extrema den fysiska miljön samspelar, t ex en sjö, virke, s k ekosystem tjänster. av växthusgaser i atmosfären gör att väderförhållanden som långa torrperioder och nyckfulla regn. I redan utsatta De största förändringarna i jordens eko- en hage, en skog eller hela jordklotet. jordens naturliga växthuseffekt förstärks,» Biologisk mångfald. Biologisk temperaturen stiger och klimatet förändras. länder blir effekterna särskilt allvarliga, system består i omvandlingen av skog mångfald är en annan benämning för Människans utsläpp av koldioxid är särskilt för fattiga människor som lever till odlingsmark, förändringar i klimatet, den variationsrikedom av liv som vi har en avgörande faktor. Idag ligger halten av jordbruk. utrotning av arter och förlust av korallrev. på jorden. Idag sker en snabb utarm ning koldioxid i atmosfären på 390 ppm vilket Fungerande ekosystem är en nödvändig av den biologiska mångfalden på grund är ca 30 procent över de högsta halterna» Ekosystemen. Ekosystemen är grund för att människorna på jorden ska av människans olika aktiviteter. När arter under de senaste åren. Det fungerande enheter där djur, växter och ha tillgång till bl a rent vatten, mat och minskar i antal eller utrotas störs den 6 Världshorisont 2/11

7 h å l l b a r u t v e c k l i n g mer ett resultat av Rio-konferensen att bli att grön ekonomi ersätter hållbar utveckling som vägledande begrepp, tror Johan Kuylenstierna. Grön ekonomi hänger samman med den gamla splittringen mellan Nord och Syd, där Nordländerna betonat miljöaspekterna av hållbar utveckling medan Sydländerna framhållit behovet av tillväxt. Från utvecklingsländernas sida finns det en rädsla att det ska komma en massa miljökrav som förhindrar ekonomisk utveckling i fattiga länder. De hävdar att de måste ha rätt till tillväxt för att bygga upp sina samhällen, precis som de rika länderna en gång gjorde, säger Daniel Slunge, och fortsätter: Begreppet grön ekonomi, som nu lanseras inför Rio-mötet, är ett sätt att försöka lösa upp den här konflikten. Man säger att det inte handlar om att lägga begränsningar på den ekonomiska utvecklingen utan att det i stället är ett nytt sätt att skapa ekonomisk utveckling. Att man genom en omställning till en grön ekonomi skapar jobb och tillväxt genom att det investeras i grön teknik etc. HAR ENGAGERAT SIG Två globala aktörer som engagerat sig i dessa frågor är industriländernas samarbetsorganisation OECD och FN:s miljöprogram UNEP. OECD har tagit fram en ambitiös strategi för grön tillväxt medan UNEP nyligen lanserade en rapport på 600 sidor om just grön ekonomi. UNEP och andra har länge pekat på de stora kostnader som nuvarande ekonomiska system innebär, främst stora kostnader p g a miljöförstöring och klimatförändringar som man inte tagit hänsyn till och inte haft något bra system för att mäta, säger Daniel Slunge. Nu försöker man alltså argumentera för att en grön omställning är bra även ur ett ekonomiskt perspektiv. UNEP:s budskap är att länder genom att investera endast 1-2 procent av sin BNP på grön omställning kan komma väldigt långt. Så grön ekonomi är ett försök att omformulera och länka ihop de tre pelarna inom hållbar utveckling. Tyvärr finns redan tecken på motstånd mot de nya tankegångarna, berättar han vidare: Utvecklingsländernas samarbetsgrupp G77, t ex, tycker inte att vi behöver något nytt begrepp utan att det är bättre att jobba på de åtaganden som redan gjorts. De är rädda för att det ska bli en grön protektionism, d v s att de rika Vi måste börja värdera naturens resurser på ett annat sätt och skapa ekonomiska incitament för ett mer hållbart samhälle. länderna ska ställa upp handelshinder för länder som t ex inte har koldioxidskatter. Om det nu är en grön omställning som behövs så tycker G77 att de rika länderna ska gå i bräschen och ställa om sina system så att de fattiga länderna kan fokusera på tillväxt. Här kommer OECD:s tankegångar på grön tillväxt in. Slunge menar att tillväxt som vi känner det är ett positivt laddat begrepp, samtidigt som det är förknippat med ökad användning av energi och material. Så frågan är hur man får en tillväxt som är miljöanpassad? Som läget är idag behövs det mycket starka styrmedel för att få en tillväxt som inte leder till ökade utsläpp av koldioxid, säger han. Maria Berlekom menar att det finns många nya tankegångar som håller på att sprida sig, och som kan få stor betydelse på sikt. Dels handlar det om hur vi ser på mänsklig utveckling överhuvudtaget. Vi tänker linjärt, att utvecklingen går långsamt i små steg, vilket gör att vi bygger upp system som gör oss sårbara. Men händelser under senare år visar att den i stället sker ryckvis, i samband med plötsliga händelser en ekonomisk bubbla som brister, t ex, eller en jordbävning utanför Japans kust. Samtidigt visar forskningen att planetens system närmar sig gränsen för vad de klarar av och risken är att de plötsligt tippar. Så vi måste börja kalkylera med plötsliga, oväntade händelser, och samtidigt bygga system där vi har säkerhetsmarginaler, säger hon. Vidare måste vi börja värdera naturens resurser på ett annat sätt och skapa ekonomiska incitament för ett mer hållbart samhälle, framhåller hon. Två huvudfrågor där det idag går åt fel håll är klimatet och den biologiska mångfalden, men försöken att motverka den negativa utvecklingen uppfattas som något som hindrar ekonomisk utveckling. Om man t ex skyddar den biologiska mångfalden i ett område ses det som att man tar undan området från utveckling. I stället behöver man tänka att man gör en investering i viktiga naturkapitaltjänster som är till nytta för samhället. Genom att vårda dessa naturresurser skapar man dessutom en buffertkapacitet, en resiliens, i samhället, säger Maria Berlekom. LOKAL NIVÅ En expert som närmar sig hållbar utveckling från en lite annan utgångspunkt är Marilyn Mehlmann, generalsekreterare känsliga balansen i naturens kretslopp och det kan leda till oåterkalleliga negativa effekter på de naturliga ekosystemen. Hotet mot den biologiska mångfalden är därför ett hot mot allt levande på vår jord.» Energifrågan. För all mänsklig aktivitet krävs energi och hittills har användningen av olja och kol orsakat enorma miljöproblem på jorden, inte minst i form av koldioxidutsläpp. Därför forskas det nu intensivt på att utveckla de s k förnybara energikällorna, främst bio-, sol-, vatten- och vindenergi. En avgörande diskussion är vilka energislag som fattigare länder, däribland befolkningsjättarna Kina och Indien, väljer att satsa på i sina ansträngningar att lyfta sina invånare ur fattig dom. Kärnkraft är ett energislag som inte anses vara förenligt med en hållbar utveckling p g a för stora risker och kostnader.» Mat. Stigande temperaturer, ökenbildning och markförstörelse, brist på färskvatten och en växande befolkning är problem som hotar livsmedelsproduktionen på jorden. Stigande havsnivåer leder dessutom till att låglänt jordbruksmark försaltas. Fattiga jordbrukare är särskilt utsatta då de drabbas av dessa förändringar och saknar kunskap och resurser för att hantera situationen. Världshorisont 2/11 Forts. på nästa 7 sida

8 hållbar utveckling Brist på vatten kan leda till bl a hungersnöd, ökenbildning och konflikter mellan samhällen. Bilden är från ett torrlandskap nära Manatuto, Östtimor. för GAP, Global Action Plan International. GAP jobbar med hållbar konsumtion och beteendeförändringar, främst på individoch lokal nivå, och Mehlmann tror inte längre att världens regeringar och FN är de viktigaste aktörerna: Jag tror mer och mer att omställningen, om den kommer, kommer att ha sin tyngdpunkt i lokalsamhället. I Sverige liksom i många andra länder tror jag att det finns nästan obegränsade möjligheter att fatta viktiga beslut på kommunal nivå, säger hon. Kommunerna upplever sig visserligen ofta sakna pengar för ändamålet. Och häri ligger både den stora utmaningen och möjligheten: att börja bygga oaser utifrån alla lokala resurser inte minst de mänskliga, och inte enbart utifrån ett penningsystem som visat sig väldigt ohållbart. Sådana oaser finns det numera många av runtom i världen, med eller utan statligt respektive kommunalt stöd. Begreppet grön tillväxt är hon skeptisk till: Risken är att folk tror att det går att fortsätta som tidigare, bara vi har lite bättre teknik. Men så länge befolkningen i världen ökar så käkar vi upp alla landvinningar som görs inom tekniken, säger hon. Så risken med grön tillväxt är att det blir för likt dagens tillväxt. Jag tror vi behöver tänka på tillväxt av ett annat slag. Man ska vara tydlig med att vi står inför enorma utmaningar men även vara tydlig med att det finns lösningar på de här problemen. Titta på kroppen: efter ett tag slutar vi människor växa, annars är det något fel. Däremot kan vi fortsätta växa andligt och intellektuellt. Så frågan är: hur kan vi som mänsklighet fortsätta växa andligt/ mentalt? Hur gör vi detta på samhällsnivå? MINNS RIO OCH STOCKHOLM Marilyn Mehlmann har arbetat hela sitt liv för att främja hållbar utveckling och har för detta belönats med Rachel Carson-priset Hon tillhör den generation som minns både Rio 1992 och Stockholm 1972, då FN för första gången arrangerade en global miljökonferens. Mötet 2012 är inte bara Rio+20 utan även Stockholm+40. Det har hänt mycket på gott och ont. Världen har helt klart blivit mycket mer ohållbar, samtidigt som vi har fler mekanismer för att ta itu med problemen. Det vore helt underbart om man denna gång visade upp samma viljestyrka som man gjorde i Rio när man antog bl a Agenda 21. En god utveckling är att man mer och mer får upp ögonen för att klimatförändringarna sker, att de beror på människan och att man inte behöver sitta med armarna i kors och vänta på att något otäckt ska hända. Och en bra sak, särskilt jämfört med Stockholm 1972, är att vi nu har en global känsla, folk inser att vi alla sitter i samma båt, säger hon. Nu behövs ett fokus på lösningar, fortsätter Mehlmann: I stället för att stirra oss blinda på problemen behöver vi diskutera hur vi bygger ett hållbart samhälle, en hållbar värld. Och vi behöver lösningsinriktad verksamhet, massor med experiment och kreativitet, projekt av olika slag. Johan Kuylenstierna är inne på samma spår: Jag är otroligt optimistisk. Jag är inte en förespråkare för att måla upp en domedagsbild. Man ska vara tydlig med att vi står inför enorma utmaningar men även vara tydlig med att det finns lösningar på de här problemen. Jag tror inte att det bästa sättet att skapa förändring är att skrämma människor. Men det är extremt viktigt att uppmärksamma frågorna, säger han. Som det är nu har vi haft två kalla vintrar i Sverige och då glömmer folk den globala uppvärmningen. Djupare än så sitter det inte. Så vi har ett pedagogiskt problem. Jag tror att vi måste visa på en positiv förändringsprocess och säga att vi kan bygga ett samhälle för nio miljarder människor OCH utrota fattigdomen samtidigt. Där har vi forskare ett viktigt ansvar, vi måste visa och förklara att det finns en väg framåt. AnnaLena Andrews» Övergödning. En naturlig tillförsel sjöar, floder och hav med algblom ning,» Urbanisering. Världens befolkning miljarder invånare bo i stadsområden. av kväve och fosfor till vattendragen syrefria bottnar och förändringar i flyttar från landsbygden in Urbaniseringen medför risker som att från omgivande marker pågår alltid. fiskebestånden som resultat. Östersjön till städerna. Idag bor över hälften odlingsmark går förlorad när städerna Problemet är när vi människor ökar är ett närliggande exempel och en av av jordens befolkning i städer och breder ut sig, undermålig närmiljö p g a denna tillförsel, bl a genom utsläpp världens mest förorenade havs vattenmiljöer. tillväxten fortsätter i mycket hög takt. överbefolkning och ökande trafik som i från industrier, jordbruk och avlopp. Inom några årtionden beräknas 80 sin tur leder till luftföroreningar. Detta kan leda till övergödning av procent av världens beräknade nio Text: Caroline Ovaska 8 Världshorisont 2/11

9 h å l l b a r u t v e c k l i n g FN-panel ska ge ny vision för Foto: FN / Ky Chung hållbar värld Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson är en av 21 deltagare i en högnivåpanel för global hållbarhet som FN:s generalsekreterare har tillsatt. Uppdraget är att ta fram en ny vision för en hållbar framtid. Det var i augusti 2010 som Ban Ki-moon tillsatte panelen och uppmanade deltagarna att tänka stort, vara djärva men också praktiska. Målsättningen är att formulera en ny vision för en hållbar framtid på en planet som är utsatt för allt större press p g a människans aktiviteter, och att hitta mekanismer för att genomföra visionen. Bland deltagarna finns en rad mycket kända och respekterade politiker, däribland Australiens tidigare premiärminister Kevin Rudd, USA:s FNambassadör Susan Rice och Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland, ansvarig för Brundlandrapporten från 1987 där begreppet hållbar utveckling lanserades. Arbetet leds av Finlands president Tarja Halonen och Sydafrikas president Jacob Zuma. Panelen tittar på hållbarhetsfrågorna på ett sammantaget sätt. Det gäller att väva ihop ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och se till att vi får en global diskussion om detta inom ramen för FN, säger Gunilla Carlsson till Världshorisont. Vi hoppas att vår rapport ska stimulera till debatt men kanske också kan leda till en del beslut, både i FN och i andra sammanhang. RAPPORT VID ÅRSSKIFTET Panelens rapport ska presenteras vid årsskiftet och blir ett viktigt bidrag till processen inför världstoppmötet om hållbar utveckling i Rio i juni Ett huvudtema för Rio-mötet är grön ekonomi, men panelen kommer snarare att tala om hållbar tillväxt, avslöjar Carlsson: När vi i Sverige talar om grön ekonomi så tycker vi att det är modernt och framåtsyftande; ekonomi och ekologi i förening. Men för andra, kanske framförallt i Syd, så uppfattas det som att det handlar om handelshinder. Man tycker att ni som har innovation och teknik, ni kan köpa den nya tekniken, men vi kommer att hamna ännu mer vid sidan av. Så man hamnar i den klassiska konflikten mellan Nord och Syd. Därför har vi i panelen vänt på begreppen och där har jag själv varit drivande. Jag talar hellre om inkluderande och hållbar tillväxt. Demokrati och öppenhetsfrågor är mycket viktiga. Människor ska vara medvetna och kunniga och de ska kunna organisera sig och utkräva ansvar så att de ekologiska hållbarhetsfrågorna kommer mer i fokus och hanteras på ett seriöst sätt. Och det kommer att behövas resurser för att skapa förutsättningar för att investera i hållbarhetslösningar. Vi måste ha mer innovation och mer investeringar och därför behöver vi tillväxt, säger Gunilla Carlsson. En av de frågor som den svenska biståndsministern driver i panelen är vikten av samarbete med näringslivet. Det sker väldigt mycket ute i världen som är drivet av näringslivet och där kan man absolut ta ett ökat ansvar för hållbarhetsfrågorna. Det handlar om att undersöka vad de kan bidra med i form av t ex upphandlingar och investeringar, och hur man kan fatta politiska beslut som svarar mot detta, säger hon. Jag tror också att näringslivet kan spela en roll för att identifiera nyckelfrågor och kräva viktiga besked av politikerna. Kom med en lösning, vart Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson talar vid toppmötet om millenniemålen i New York i september ska ni gå, hur ska koldioxidbegränsningen ske? Berätta om vart ni är på väg så kan vi ta fram innovation och forskning och framsteg och skaffa produkter som gör att vi trycker ner kostnaderna för att göra omställningen. DRA IN AKTÖRER Det är också viktigt att titta på andra aktörer, både inom FN-systemet och utanför, och fråga sig vilka roller de har och hur man kan dra in dem i arbetet, fortsätter Gunilla Carlsson: Jag hoppas att vi inte kommer fram till att det behövs nya institutioner utan att vi kan använda oss av dem som redan finns, och även dra in alla aktörerna utanför FN. Vi har ju t ex Världsbanken och de regionala samarbetsorganisationerna, de kan också ta ett ökat ansvar. Institutionerna finns där, det är bara att ta politiskt ansvar, något som panelen kommer att framhålla och kräva. AnnaLena Andrews Världshorisont 2/11 9

10 hållbar utveckling När regnen inte kommer börjar den tröstlösa vandringen efter vatten för miljontals etiopier. Det är Afrikas småbrukare som får ta den första och största smällen när jordens klimat förändras. Etiopien Inget regn i Dawe Kashen Det skvalpar några deciliter vatten på botten av dunken. Mamma Sefiya har inte orkat gå till fots åtta timmar fram och tillbaka till floden i dag och nu är ettåriga Bilkisa och hennes syskon törstiga. Det har alltid varit torrt i Dawe Kashen. Men nu är det extremt. Tiotusentals av invånarna i området har redan flyttat med sina djur till mindre utsatta ställen. De svagaste stannar kvar. För vart ska de flytta? Befolkningstillväxten i Etiopien är explosiv. Det bor redan människor överallt där förhållandena medger det. Många har gett sig av men några har börjat komma tillbaka. Jag bara hoppas på att något ska hända, säger Sefiyas make Abdi. Hans bikupa ligger slängd i en avlövad buske till och med bina har migrerat. Abdi pekar på den dammande röda jorden bakom hyddan och suckar: Vi brukade odla majs på åkern här. Om bara regnet kom skulle vi få mat. Då skulle vi kunna leva. Ett helt år har gått sedan det regnade senast och OCHA, FN:s organisation för samordning av katastrofbistånd, rapporterar att de redan torkdrabbade betesmarkerna i södra och sydöstra Etiopien i år ser ut att helt gå miste om vårens regnperiod. Tillsammans med regeringen och frivilligorganisationerna kraftsamlar FN för att kunna fylla på vattenreservoarerna och dela ut mat under de kommande månaderna. Omöjligt att leva För den boskapsskötande familjen Umar-Abduraham betyder torkan att deras hembygd har blivit en plats där det är näst intill omöjligt att leva. Förändringen har gått ryckvis under de senaste 20 till 30 åren. Det är här den globala uppvärmningen skördar sina första offer. Sefiya Umars och Abdi Abdurahams by ligger långt från allfartsvägarna. Hit når sällan hjälp utifrån men sedan några år tillbaka är Lutherska Världsförbundet verksamt i området. Med hjälp av projekt där invånarna själva undersöker behoven och föreslår lösningar, försöker man hitta strategier för att få den torkdrabbade jorden att försörja sin befolkning. Tre stora dammar har byggts i området men två är redan torrlagda. Även i den tredje dammen är vattnet på väg att ta slut. Vid den leriga strandkanten sitter en kvinna, Fatuma Tuke. Än så länge kan hon hämta vatten till sitt hushåll här och ta hit korna, åsnorna och getterna för att dricka. Fatuma tar en dag i sänder. Torrperioderna blir bara längre men jag är glad att vi har fått dammen, säger hon. Vad vi ska göra när den sinar? Ja, då blir vi törstiga. Vi får väl flytta på oss. BERGIGARE LANDSKAP Några mil bort är landskapet bergigare. Här, i Goro, lever småbrukarna inte enbart på boskapsskötsel utan även på åkerbruk. Men också i Goro är klimatförändringarna tydliga. Effekterna av dem förvärras av den avskogning som följer i vedsamlandets och träkolstillverkningens spår. 10 Världshorisont 2/11

11 h å l l b a r u t v e c k l i n g Ovan: Aliyi Hajiyusuf är en framsynt bonde. Numera betar familjens boskap inte längre fritt i byn, vilket minskat erosionsrisken i det kuperade landskapet. Aliyi använder kaktusar som staket kring djuren. Till höger: Samuel Moringa förbereder en odlingsbädd där han ska driva upp plantor av moringaträdet. Genom att avleda vattnet från en å i kanaler har bördiga odlings lotter skapats. När den åldrande bonden Aliyi Hajiyusuf sprang i backarna som ung pojke skuggades han av akaciakronor som surrade av vildbisvärmar. Nu är landskapet kalare och solen bränner skoningslöst. Aliyi och hustrun Rabiya Haji Mohammed har förberett sådden men än har inte en droppe fallit. Vår familj kommer att klara sig genom torkan men det är problem för dem som inte har lyckats spara i ladorna, säger Aliyi. Att just hans familj inte är lika utsatt som en del andra beror på att de har lagt om jordbruket för att möta klimatförändringarna. Numera odlar de inte enbart spannmål. Rabiya har även börjat odla frukt och grönsaker, som lök, kål, chilipeppar, potatis, morötter, bananer, avokado, mango och kaffe. Misslyckas de med en gröda är det oftast någon annan sort som ger bättre skörd. De har också börjat odla foder och hägna in betesmark åt boskapen. Tidigare strövade djuren fritt och betade ner gräset, vilket ledde till erosion. Etiopien är ett stort land med varierande landskapstyper och klimat och det finns många i grunden bördiga områden här. Reser man väster- och söderut över bergen från Goro kommer man så småningom till kafferegionen Sidama, där det är betydligt grönare. Men inte heller detta landskap är förskonat från klimatförändringarna. OCHA konstaterar att situationen i Sidama måste övervakas noggrant. Trots växtligheten på kullarna och i dalgångarna blir det missväxt när regnen inte kommer som de ska. Nya metoder Vårt tredje stopp blir en bevattningsanläggning i Sidamaprovinsen. Den är ett gott exempel på hur nya brukningsmetoder för att möta klimatförändringarna kan lyckas. Vattnet från ån leds om i smala, murade kanaler ut till små åkrar med olika grödor. Där syns en lott med tomater, en med majs och en med småplantor av det magiska moringaträdet, som när de vuxit Många problem som samverkar: Ett torrare och varmare klimat. rubbade nederbördscykler. Regnet kommer inte i tid och när det väl kommer kan det vara häftigt eller kortvarigt. Bristfällig infrastruktur. Att vägnätet är dåligt utbyggt gör det svårt att odla för försäljning. Befolkningstillväxt och fattigdom. När många munnar ska mättas överexploateras marken. Om t ex den enda försörjningsmöjligheten är att tillverka och sälja träkol fortsätter människor med det även om det leder till miljöförstöring. staten äger all mark. Småbrukarna vågar inte investera när de inte vet om de får fortsätta bruka jorden. Landgrabbing är ett hot i vissa delar av landet. Utländska investerare får arrendera stora landområden förmånligt samtidigt som de människor som tidigare låtit sin boskap beta där måste flytta på sig. Åtgärder för ett hållbart jordbruk: Fattigdomsbekämpning. terrassering och erosionsskydd på åkrarna. trädplantering. Användning av bränslesnåla ugnar som minskar behovet av ved. Bättre vattenhushållning, t ex genom dammbyggen och bevattningsanläggningar. introduktion av nya grödor och tork tåligare varianter av de traditionella grödorna. Avel och bättre veterinärmedicin som ger friskare och mer produktiv boskap. till sig ska ge näringsrik mat åt människor och djur, skugga åt kaffebuskarna och näring åt marken. Det ångar av växtkraft från den fuktiga myllan. På en odlingslott ligger jorden ännu bar. Samuel Regasa, en ung man i gul tröja och trasiga byxor, förbereder en odlingsbädd. Han ler stort medan han låter vattnet strila från kannan över den torra jorden. Snart ska den också grönska. Text och foto: Karin Hylander, frilansjournalist Världshorisont 2/11 11

12 hållbar utveckling Befolkningstillväxten komplex och känslig fråga Kan familjeplanering minska trycket på de snabbt krympande naturresurserna? Frågan är komplex, menar forskare och andra sakkunniga som Världshorisont talat med. Många andra faktorer spelar minst lika stor roll. Redan för 25 år sedan passerades gränsen för vad världen tål vad det gäller befolkningens belastning på miljön. En växande befolkning har sedan dess inneburit ett allt större tryck på natur och miljö, något som framförallt märks på den snabbt krympande tillgången till rent vatten. Följden har blivit allt från ökenspridning till svält, social oro och flyktingströmmar. Det tog lång tid innan vi insåg vart det barkade, för till skillnad från skogar som krymper och åkerarealer som torkar ut efter överbetning och alltför intensiv uppodling, märktes vattenbristen först när brunnarna började sina, skriver den närmast legendariske miljöprofeten Lester Brown på den amerikanska organisationen Earth Policy Institute. KÄNSLIG FRÅGA Mot den här bakgrunden har det varit naturligt att diskutera barnbegränsning, idag en del av begreppet familjeplanering. Men det är en känslig fråga. Frågan om familjeplanering är onekligen komplicerad. Den är viktig när man diskuterar hållbar utveckling men eftersom den har kopplingar till sex och preventivmedel är den mycket kontroversiell för många aktörer, konstaterar Johan Kuylenstierna på Stockholm Environment Institute (SEI). Han vill därför att diskussionen när det gäller att komma till rätta med en alltför kraftig befolkningstillväxt breddas och framhåller även andra viktiga faktorer. Det är t ex viktigt att betona effekterna av en positiv ekonomisk och social Ett barn som föds i Europa konsumerar mellan tio och 100 gånger mer än ett barn som föds i en fattig familj. Bilden visar barn i Balochistan, Pakistan. utveckling, som även det leder till lägre födelsetal. Eftersom det i första hand handlar om fattigdomsbekämpning är det dessutom lättare att utifrån det perspektivet nå enighet mellan olika intressen, framhåller Kuylenstierna. STARKA KVINNOR Karin Lexén, expert på internationella miljöfrågor på Stockholm International Water Institute (SIWI), pekar för sin del på betydelsen av starka, välutbildade kvinnor när det gäller att tackla befolkningsfrågan. Det minskar definitivt barntätheten, särskilt om kvinnor får möjlighet att utvecklas och komma ut i arbetslivet. Samtidigt framhåller hon att det finns många förklaringar till att kvinnor i fattiga länder ändå väljer att föda många barn. Så länge det saknas fungerande hälsovård i många utvecklingsländer kommer barnadödligheten att vara fortsatt hög. Mammorna vill gardera sig mot dödsfall i familjen, för det måste ju finnas barn som kan hjälpa till med det tunga arbetet hemma, säger Karin Lexén. Befolkningstillväxten är inte heller den enda faktorn när det gäller slitage på naturen. Skiftande konsumtionsmönster har också en enorm betydelse. Ett barn som föds i Europa konsumerar mellan tio och 100 gånger mer än ett barn som föds i en fattig familj. Att enbart titta på antalet barn är därför inte helt rättvisande, framgår det av aktuell statistik. Professor Hans Rosling, välkänd debattör när det gäller utvecklingsfrågor, är för sin del starkt kritisk till uppfattningen att befolkningstillväxten hotar jordens naturresurser. BRIST PÅ KUNSKAP Det råder en fundamental brist på kunskap på det här området. De flesta experter som uttalar sig har en bristande tilltro till framtiden. Befolkningstill växten kommer så småningom att stagnera, säger Rosling och avvisar många av de lösningar som förs fram för att råda bot på den så kallade befolkningsexplosionen, främst då ökad satsning på preventivmedel. Om de cirka två-tre miljarder män niskor, som beräknas tillkomma innan jord ens befolkning stabiliseras, kan få bra sjukvård, skolgång och lära sig leva så energisnålt som möjligt, behöver den förväntade befolkningstillväxten inte vara det hot mot miljön som den ofta utmålas som. David Dahmén, frilansjournalist Foto: FN/WFP/Amjad Jamal 12 Världshorisont 2/11

13 RÄTTVIS FN OCH HANDEL EU FN-fakta Sveriges multilaterala utvecklingssamarbete Foto: Roger Lundholm/Universitetssjukhuset i Lund Med sitt stöd till multilaterala organisationer stödjer Sverige bl a en förbättrad tillgång till sjukvård, läkemedel och läkare. Bilden visar en mamma och hennes barn på ett sjukhus i Hanoi, Vietnam. Viktig FN-styrning genom svenskt bistånd Omkring hälften av Sveriges utvecklingssamarbete (bistånd) kanaliseras via FN och andra multilaterala organisationer. Sverige är en av de tyngsta aktörerna på området och har ett stort inflytande över de berörda FN-organen. Benin. Tills för tre år sedan tvingades Kindozandji Adové avgöra vilken av hennes tre döttrar som skulle få gå i skolan. Hon hade inte råd att låta alla tre göra det. Hennes ostronförsäljning gav inte tillräckligt med inkomster för att täcka skolavgifterna. Tack vare en mikrokredit från FN:s utvecklingsprogram UNDP på 60 dollar kunde hon skaffa två timmerflottar som hon nu använder när hon fångar ostron. Hon får därmed större fångster och kan sälja mer och nu går alla tre döttrarna i skolan. Niger. I skuggan under några träd på bytorget i Bandé sitter ett 40-tal män i åldern 25 till 50 år. De lyssnar med stort intresse på en man som säger: I fyra års tid har vi dag och natt åkt runt till byarna i regionen för att främja familjeplanering, för att gravida kvinnor ska besöka hälsokliniker, att förlossningar ska ske på sjukhus och att kvinnor och barn ska vaccinera sig. Mannen är utbildad av FN:s befolkningsprogram UNFPA. Syftet är att män ska få kunskap om riskerna som deras hustrur utsätts för om de blir gravida tidigt i livet, för ofta eller inte får vård under graviditeten eller förlöses utan hjälp av utbildad personal. En hustru till en av männen säger: Tidigare var vi rädda för att bli gravida, på samma sätt som för döden. Men nu är vi inte det längre. Våra män är mycket mer insatta nu. Många gånger är det de som ser till att vi kvinnor kommer till vårdcentralen eller sjukhuset. Egypten. Awad (fingerat namn) arbetade som ingenjör vid ett oljeraffinaderi i den libyska öknen. För en vecka sedan ringde hans hustru från hemmet i Ajdabiya. Hon sade att Khadaffis styrkor utsatte staden för raketanfall. Awad lämnade omedelbart jobbet och reste under natten till Ajdabiya. Han fann huset delvis förstört av en raket. Awad frågade en granne om hon visste vart hans familj tagit vägen. Efter flera dagars sökande på olika platser bestämde sig Awad för att ta sig över gränsen mot Egypten till Marsa Matrouh. Där fick han hjälp av FN:s flyktingorgan UNHCR att söka efter sin familj. Familjen kunde återförenas efter några dagar. Awads bror sa: Vi hade givit upp hoppet om honom. Awad sa: Nu kan jag andas igen, samtidigt som han kramade om sin yngsta dotter. Detta är bara tre exempel på vad multilateralt utvecklingssamarbete betyder för människor runt om i världen. Fattigdomsbekämpning i fokus Cirka hälften av Sveriges totala utvecklings samarbete går genom multilaterala organisationer som FN, EU, Världsbanken och en del globala fonder. Den andra hälften går direkt till sam Fortsätter på nästa sida.

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse Utges av Svenska FN-förbundet 3/2012 Ny utredning om Dag Hammarskjölds död sidan 17 Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse sidan 18 Allt om FN-förbundets kongress i Jönköping sidan 20 FN:s fältarbete

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD EN BÄTTRE VÄRLD SVENSKA FN-FÖRBUNDET EN BÄTTRE VÄRLD NUMMER 2 2014 Gott hopp om nya utvecklingsmål SIDAN 15 Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 18 BISTÅND GENOM FN Gabon är ett av tio länder som anslutit

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

VÄRLDENS BÄSTA NYHETER

VÄRLDENS BÄSTA NYHETER 2013 VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Hälften av Sveriges bistånd går till FN och andra multilaterala organisationer läs mer om vad du är med och bidrar till! www.millenniemålen.nu 2013 Säkra födslar i flyktingläger

Läs mer

UTBILDNING. Gratis skolmat säkrare framtid TIDNINGEN OM FN PÅ SVENSKA NR 1 2007

UTBILDNING. Gratis skolmat säkrare framtid TIDNINGEN OM FN PÅ SVENSKA NR 1 2007 UTBILDNING Gratis skolmat säkrare framtid TIDNINGEN OM FN PÅ SVENSKA NR 1 2007 Maten får mer beröm än lärarna JAG TÄNKER PÅ ARBETEt på den folkhögskola som jag undervisar på då och då. Mitt ämne är journalistik

Läs mer

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Världens tuffaste jobb Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Stockholm, oktober 2010 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för samhällsvetenskap Kulturgeografi C, 41-60 p Uppsats 10 p VT-2006 Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien - genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg. Vatten, mat och hunger. ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern.

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg. Vatten, mat och hunger. ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern. 90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg Vatten, mat och hunger ett material från svenska kyrkan om vattnets betydelse för att utrota hungern. Innehåll Förord: Vi måste lösa vattenproblemen... 3 1. Vatten ger liv...

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Utvecklingen i Afrika

Utvecklingen i Afrika FN-rapporter 2008 FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika I SAMMANDRAG FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika OMSLAG: Tillgången på telefoni är lägre i Afrika än i andra delar av världen. Men användningen

Läs mer

Kort om syfte och bakgrund

Kort om syfte och bakgrund Lärarhandledning Kort om syfte och bakgrund Om du frågar vänner och bekanta om de vet vad ekosystemtjänster är, tittar de sannolikt frågande på dig. Det är inte många som känner till vad det egentligen

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2014 Nummer 1, 2014 ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI En global rörelse för

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Magasin Nic. ställ om! Allt är på riktigt. dited by NIC and Friends.

Magasin Nic. ställ om! Allt är på riktigt. dited by NIC and Friends. #7 vintern 2010 2011 ISSN 1654-6660 Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt ställ om! Planeten kräver en omställning. Varför? Hur gör vi?

Läs mer

Vad har du på tallriken?

Vad har du på tallriken? EN GUIDEBOK OM MAT, MAKT OCH KLIMAT FÖR ELEVER OCH LÄRARE 1 Vad har du på tallriken? Innehåll Tillsammans kan vi få en godare måltid...3 Från jord till bord...4 Hållbar utveckling...6 Aktiviteter och metoder

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange SIDA FRÅN INSIDAN Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995 Karin Lange Januari 2014 1 Innehållsförteckning Förord 3 Biståndsdebatten 3 Historisk tillbakablick 7 Fattigdomsproblematiken 12 Enprocentsmålet

Läs mer

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN Miljö kunskap för hållbar utveckling Syftet med skriften är att den ska ge en överblick över de kunskaper om miljöfrågor, som krävs i det internationella utvecklingssamarbetet.

Läs mer