Ger unga ökade möjligheter att påverka sin sociala situation och skapa sin egen framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ger unga ökade möjligheter att påverka sin sociala situation och skapa sin egen framtid."

Transkript

1 I ALMEDALEN 1 juli 5 JULI 2013 Fryshuset är i Almedalen för att sätta fokus på Sveriges unga. Vi vill att samhället: Ger unga ökade möjligheter att påverka sin sociala situation och skapa sin egen framtid. Satsar på utbildning som stimulerar ungas kreativitet och kunskapstörst och som ger dem verktyg att möta framtiden. Investerar i förebyggande insatser för barn och unga idag, för att spara både pengar och mänskligt lidande. Ökar samverkan med den tredje sektorn för att bättre utnyttja tillgängliga resurser och kompetenser. Läs mer om seminarierna på:

2 1 juli Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3 (f d Högskolan) D Ungas utsatthet på nätet, Vad kan vi vuxna göra? Under året har händelser där unga varit utsatta på nätet ruskat om oss vuxna. Instagram-kravallerna i Göteborg och det tragiska självmordet i Kumla har väckt många frågor. Vad kan skolan och föräldrar göra för att se ungas utsatthet på nätet? Några av landets ledande experter diskuterar ämnet. Medverkande: Kristina Axén Olin, ordförande, Surfa Lugnt. Helena Meyer, expert på nätvandring, Fryshuset. Ewa Thorslund, direktör, Statens medieråd. Johnny Lindqvist, expert på ungas nätvardag, Surfa Lugnt. Moderator: Marko Määttä, Surfa Lugnt. Arrangör: Surfa Lugnt. Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3 D Ungas miljö regionens Hållbarhet. Konkreta lösningar på utflyttnings- Problem genom samarbete. Ungas flytt från uppväxtorten är ett problem för kommuners överlevnad. Unga är en av de viktigaste resurserna för en långsiktig hållbar region. Fryshuset och Kalmars regionförbund visar ett konkret exempel på hur man kan arbeta för att skapa långsiktig hållbarhet i ett helt län. Medverkande: Håkan Brynielsson, regionsdirektör, Kalmar län. John Heyne, projektledare, Regionförbundet, Kalmar län. Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset. Pernilla Nilsson, projektkoordinator, Fryshuset. Linda Lotsengårds, fritidsledare i Oskarshamn. Milla Skoglund, fritidsledare i Borgholms kommun. Moderator: Charlie Söderberg, föreläsare, programledare, ekonomicoach. Arrangör: Fryshuset och Regionförbundet i Kalmar län. Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3 D Hur undviker vi utanförskap och gör det möjligt för unga att förändra världen? Livslångt utanförskap kostar samhället 210 miljarder kronor per årskull. Fem årskullar motsvarar Sveriges statsskuld. Förebyggande och främjande satsningar på unga är därför en viktig social investering. Vilka framgångsfaktorer finns för

3 att lyckas i arbetet med unga och vad är näringslivets roll? Medverkande: Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset. Johanna Frelin, VD, Hyper Island. Eva Nordmark, ordförande, TCO. Moderator: Beatrice Clarke, Fryshuset. Arrangör: Fryshuset. Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3 D hur tar vi vara på kompetensen hos unga ensamkommande ungdomar. Hur kan kompetens och motivation hos unga ensamkommande tas tillvara? Vilka resurser krävs och var behövs insatserna för att dessa ungdomars potential ska kunna bidra till egen och samhällets utveckling? Positiva metoder från Piteå kommun och Fryshuset i Malmö diskuteras. Medverkande: Kjell-Åke Nilsson, regionchef, Sparbanken Nord. Alan Ali, verksamhetsansvarig Elektra/Fryshuset. Moderator: Kristina Ljungros, förbundsordförande, RFSU. Arrangör: Fryshuset och Sparbanken Nord Piteå. 2 juli Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3 (f d Högskolan) B Att vara tolerant räcker det? Ett samtal om vi kan göra mer än att vara toleranta hur vi bygger ett samhälle genom att ta vara på mångfalden med olika infallsvinklar, erfarenheter, bakgrunder och synsätt som möts. Medverkande: Christer Mattsson, författare, lärare, mannen bakom Kungälvsmodellen, Teskedsorden. Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset. Julie Lindahl, grundare av Stories for Society. Lena Andersson, författare, journalist. Ungdomar, Fryshuset. Moderator: Björn Linnell, senior advisor, Stiftelsen Natur & Kultur. Arrangör: Fryshuset, Teskedsorden, Stories for Society, Stiftelsen Natur & Kultur. Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3 B En skola som tar makten över lärandet. Skolan ska vara platsen där unga upplever att de som arbetar där är till för dem. Det får inte bli en plats för läraradmi- Smörgås ingår.

4 nistratörer där eleven är ett dokument. Hur kan skolan bli bättre på att våga ta de grepp som leder till ett hållbart lärande och en framtid för våra unga att verka och leva i? Medverkande: Gunvor Selberg, grundare Nya läroverket. Madeleine Sahlin, rektor, Negin Azimi, elev, Fryshusets grundskola. Peter Kuwaja, klassmorfar, Fryshuset. Moderator: Fredrik Svensson, grundare och VD, Rektorsakademien Utveckling RAU. Arrangör: Fryshuset. Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3 B Tredje sektorns roll i åter- Fallsprevention för unga. Ca 41 % återföll i brott inom tre år efter lagföring eller frigivning från anstalt eller sluten ungdomsvård, avslutad elektronisk kontroll och andra påföljder. Störst risk för återfall finns bland män som har begått brott tidigare. Medverkande: Dick Sundevall, journalist, författare. Karin Svanberg, Brottsförebyggande rådet (Brå). Camila Salazar Atias, CIDES/Fryshuset. (Centrum för information om destruktiva subkulturer). Arrangör: Fryshuset. Plats: Domkyrkan, Norra Kyrkogatan Religion ett problem eller en möjlighet för unga? Hur är det att vara ung och troende i dagens samhälle? Unga berättar om sina erfarenheter av interreligiöst arbete. Varför bör vi bygga broar mellan olika religiösa grupper och trossamfund för att skapa mötesplatser för dialog. Medverkande: Sudhagar Raghupathy, ungdomskoordinator, Tillsammans för Sverige/Fryshuset. Två ungdomar från projektet Tillsammans för Sverige. Arrangör: Sensus studieförbund. 3 juli Plats: Trädgården vid Birgers gränd Kampsport våldsamt eller identitetsskapande? Kampsport presenteras oftast utifrån prestationer och tävlingssammanhang. Vi vill med detta seminarium lyfta ett annat perspektiv, det sociala perspektivet. Kampsportens förmåga att fånga upp människor, ge dem en tillhörighet och ett positivt sammanhang att vara och utvecklas i. Smörgås ingår.

5 Medverkande: Paolo Roberto, politiskt engagerad och egen erfarenhet av kampsport som livsval. Pernilla Johansson, Frysbox/Fryshuset. Camila Salazar Atias, CIDES/Fryshuset. Moderator: Musse Hasselvall. Arrangör: Budo och kampsportsförbundet, Fryshuset. Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3 (f d Högskolan) B Att mäta det omätbara Om socioekonomiskt bokslut för ideella organisationer. Vi förklarar hur metoden socioekonomiskt bokslut kan användas för att visa på samhällsnytta inom ideella organisationer. Modellen som tas fram i samarbete med nationalekonomen Ingvar Nilsson blir ett nytt verktyg för hur ideella organisationer styrs och följer upp sina verksamheter. Medverkande: Patrik Högberg, VD, Loomis Sverige AB. Eva Nilsson Lundmark, beteendevetare, SEE AB. Ingvar Nilsson, nationalekonom, SEE AB. Stina Billinger, hållbarhetschef, SPP. Lena Höök, chef, Skandia, Ideér för livet. Torbjörn Enström, ekonomiskt ansvarig och administrativ chef, Fryshuset. Arrangör: Fryshuset. Plats: E.ONs tält, S:t Hansg Ledarskap med fokus på VARFÖR en avgörande Pusselbit för hållbar utveckling. Forskning visar att organisationer som bygger in ett tydligt högre syfte i sin strategiska inriktning, affär och identitet är de som vinner förtroende, skapar engagemang och genererar goda långsiktiga resultat. Trots detta är det få ledare och verksamheter som lyckas med detta. Hur kommer det sig och vad kan vi göra åt det? Diskussion kring ledarskapets roll och påverkan för en meningsfull och hållbar utveckling i våra verksamheter. Medverkande: Karin Jarl-Månsson, VD, E.ON Försäljning AB, Johan Oljeqvist, VD Fryshuset. Tobias Fredberg, docent Chalmers, medförfattare till Higher Ambition. Karin Bodin VD Polarbröd, Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen. Anitra Steen, styrelseproffs, tidigare vd Systembolaget. Lars Pettersson VD, Bisnode. Dan Eliasson, generaldirektör, Försäkringskassan. Meg Tivéus, styrelseproffs, tidigare VD Svenska Spel och många fler! Det kommer att bli ett otraditionellt och osedvanligt interaktivt event! Moderator: Jan Wifstrand, Rapidus, tillsammans med Ola Jönsson Bergström och Carl-Johan Björklund, i4 Succeed Global, författare till Libers kommande bok 100 svenska ledare berättar. Arrangör: Fryshuset och i4 Succeed Global.

6 Plats: Uppsala universitet Cramérgatan 3 (f d Högskolan) B23. 3 juli Ingen rädder för nätet här. När tragiska händelser inträffar i anknytning till internet får det ofta stort genomslag i media, exempelvis upploppen utanför Plusgymnasiet i Göteborg. Benämningen näthat har blivit ett nytt ord i var mans vokabulär, men är hat och kränkningar verkligen något som har kommit med internet? Medverkande: Helena Meyer, expert på nätvandring Fryshuset. Johnny Lindqvist, Surfa Lugnt. Elza Dunkels, forskare och författare till flera böcker om ungas internetanvändning. Arrangör: Fryshuset. 4 juli Plats: Strandvägen 2, mellan Studentcentrum och Visby Strand Congress & Event Vad krävs för att lösa europas största utmaning UNGDOMSARBETSLÖSHETEN? I Europa är idag 13 % unga arbetslösa. Vi står inför en stor utmaning att hitta bra lösningar för att få in dessa unga i arbete då arbetslösheten är extremt kostsam både för individen och samhället. Här presenterar vi Hitta Rätt som visar fantastiska resultat med att få in unga i sysselsättning. Medverkande: Pierre Schellekens, chef, Europakommissionen. Patricia Kempff, ansvarig arbetsmarknadsfrågor, Swedbank. Tobias Baudin, vice ordförande, LO. Elisabeth Svantesson, ordförande, Arbetsmarknadsutskottet (m). Lotta Forsberg, projektledare, Hitta Rätt/Fryshuset. Fredrik Karlsson, ungdom, Hitta Rätt /Fryshuset. Moderator: Johan Trouvés, VD, Västsvenska Handelskammaren. Arrangör: Fryshuset tillsammans med Europakommissionen. Plats: Strand Hotel, Strandgatan Unga hbtq-personer och heder homofobiska Hatbrott eller hedersvåld? eller både och? Vi belyser tillsammans frågan om unga hbtq-personer som utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Hur jobbar

7 vi idag? Vad borde vi göra mer av? Här jämför vi erfarenheter från våra olika projekt och pratar strategier. Medverkande: Alán Ali, metodsamordnare, Elektra/Fryshuset. Emelie Mire Åsell, förbundsordförande, RFSL Ungdom. Ulrika Westerlund, förbundsordförande, RFSL. Kristina Ljungros, förbundsordförande, RFSU. Arrangör: Fryshuset, RFSL Ungdom, RFSL. Plats: Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1, TCO-parken ungdomar och poliser i dialog för ökad förståelse. Problematisering kring polisens och ungdomars konfrontativa förhållningssätt till varandra i marginaliserade områden. Kan dialog fungera som lösning? Ungdomar och poliser som tillsammans varit med i ett pilotprojekt i Malmö där de utbildat varandra och diskuterat olika problem, perspektiv och behov. Medverkande: Lena Nitz, polisförbundetsordförande, Polisförbundet. Maria Ferm, migrations- och rättstalesperson, Miljöpartiet. Jasenko Selimovic, statssekreterare hos Migrationsministern, Folkpartiet. Camila Salazar, verksamhetsansvarig CIDES/Fryshuset. Carlos Rojas, MIKLO. Samer Alazawie, ungdomsledare CIDES/Fryshuset. Arrangör: Fryshuset och Polisförbundet. 5 juli Plats: Skandias trädgård, Tage Cervins gata Barn Fattig Dom. en dom som leder till skam och utanförskap. Fattiga barn i utsatta miljöer blir morgondagens byten för samhällets destruktiva krafter. Gäng, kriminalitet, självskadebeteende eller extremism. Här föreslår experter med erfarenhet och spetskompetens enkla åtgärder på hur denna dom kan rivas upp och aldrig mer tillåtas få ett fäste i Sverige. Medverkande: Raymond (Blues) Peroti, artist och samhällsdebattör. Fatima Åsard, verksamhetsledare, Barn till ensamma mammor/fryshuset. Lena Hök, chef, Idéer för livet, Skandia. Ingvar Nilsson, nationalekonom, SEE AB Moderator: Ivar Forstadius, sakkunnig ungas frågor, Fryshuset. Arrangör: Fryshuset.

8 Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Anders Carlberg Fryshuset är en ideell organisation som funnits sedan Vi bedriver ett 50-tal verksamheter inom passionerade intressen, sociala perspektiv, skola samt utbildning & arbetsmarknad. Fryshuset har verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö och finns representerade över hela landet via vårt riksnätverk av ungdomsorganisationer. forum för eldsjälar 2 4 oktober 2013 Tre dagar av inspiration, kunskap och nya kontakter. Om unga, framtid, kraft och förändring. Möten för dig som bryr dig om unga! För mer information: Vill du veta mer om Fryshuset? Se vår hemsida Du kan stödja Fryshuset med en gåva till plusgiro Huvudsponsorer: Foto: Erich Stering

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015

Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015 Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015 Försäkringskassan är på plats i Almedalen för att delta i och arrangera spännande seminarier. I år har myndigheten sex egna seminarier där vi presenterar

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Anne Harju har skrivit en avhandling om Barns vardag med knapp ekonomi.

Anne Harju har skrivit en avhandling om Barns vardag med knapp ekonomi. Nyhetsblad för SAMBA samarbete för barnen nr 15 nov 2008 www.samba.nu Fråga barnen och lyssna på dem Om vi vill utge oss för att bry oss om hur barn har det måste vi utgå från barnens verklighet och lyssna

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i Sociala Investeringar En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Förord ABC I SOCIALA INVESTERINGAR JUNI 2013 1. Inledning. Om social innovation och nya trender inom finansiering...4 2. Begreppet

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Värdebaserat Ledarskap. utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv

Värdebaserat Ledarskap. utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv Ers Majestät, kära vänner, Det är med stor glädje vi presenterar rapporten från seminariet Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga

Läs mer

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013

Välkomna till Eu i. fokus. en tidning från eu-kommissionen #6 2013 europa fokus #6 2013 i detta nummer europahusets program eu:s gotland litauen tar över medias bild av eu res säkert i sommar en tidning från eu-kommissionen Välkomna till Eu i almedalen LEDARE Vi träffas

Läs mer

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger En dokumentation av fyra länsvisa konferenser Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Södermanland Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger Nya rön om skolans möjligheter att förebygga ohälsa och drogmissbruk.

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Tack, Trevlig läsning! Hälsningar från. Christina Kiernan Projektledare. Innehåll

Tack, Trevlig läsning! Hälsningar från. Christina Kiernan Projektledare. Innehåll Nyhetsbrev mars 2012 Tack, alla ni som var med på erfarenhetskonferensen i Göteborg den 9-10 februari. Det var två oförglömliga dagar där mötesdeltagarna verkligen engagerade sig i gruppdiskussioner och

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Råd för framtiden. Trygghet allas vår rättighet 24 25 mars 2015. Program

Råd för framtiden. Trygghet allas vår rättighet 24 25 mars 2015. Program Råd för framtiden Trygghet allas vår rättighet 24 25 mars 2015 Program Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R 2 3 INNEHÅLL TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER OCH SAMHÄLLSANSVAR Välkommen...sid 3 Program...sid 4 7 Om våra talare...sid 8 9 Kunskapsstråket...sid 10

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN MÅN 29.06.2015 - FRE 03.07.2015 VARDAGENS INFRASTRUKTUR HUR SKA DEN ORGANISERAS OCH FINANSIERAS? ARRANGÖR: INFRASTRUK- TURKOMMISSIONEN OCH WSP TID: - KOMPETENSINVESTERINGARNAS

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka

öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka öten m ö j l i g h e t e r m e r v ä r d e # 1 ny ordförande Roland Gustbée tylösandsveckan Populär mötesplats tillbaka shanghai Regionen på Expo 2010 e n t i d n i n g f r å n r e g i o n f ö r b u n

Läs mer

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 Kostnadsfritt och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 7.45-8.15 8.00-8.15 8.15-9.00 9.00-9.15 9.15-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer