Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län

2 Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4. Val av presidium a) Två ordförande b) Två sekreterare c) En justerare d) Tre rösträknare e) Redaktionsutskott 5. Beslut om kongressens offentlighet 6. Tage Erlanders Hedersmedalj 7. Verksamhetsberättelsen 8. Landstingsfullmäktige gruppens berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Styrelsens förslag 12. Behandling av motioner 2

3 13. Val av distriktsstyrelse a) Ordförande tillika styrelse- och VU-ledamot b) Kassör tillika styrelse- och VU-ledamot c) Tre ledamöter i VU tillika styrelseledamöter d) Åtta ordinarie styrelseledamöter e) Fem ersättare i styrelsen 14. Val av revisorer a) Tre ordinarie b) Två ersättare 15. Val av valberedning som ska förrättas av landstingsfullmäktige efter valet Val av valberedning för 2015 års distriktskongress a) Tolv ledamöter b) Tolv ersättare 17. Tid och plats för distriktskongressen Kongressen avslutas Kongressens offentlighet Kongressens förhandlingar föreslås vara öppna. Yttrande och förslagsrätt Valda ombud, ledamöter i distriktsstyrelsen, en föredragande revisor, ombudsmän, partistyrelsens representant, landstingsgruppens representant samt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna har yttrande och förslagsrätt. Valberedningens ordförande äger yttrande och förslagsrätt i kongressens samtliga valärenden. Rösträtt Rösträtt äger endast valda ombud. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas. Förslag Förslag till kongressen ska göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslaget ska vara undertecknat med förslagsställarens namn. 3

4 Verksamhetsberättelse 2013 Distriktsstyrelsen Ordinarie ledamöter Ersättare Lena Segerberg, Västervik, ordf. Dzenita Abaza, Kalmar Anders Henriksson, Kalmar, kassör Karl Längberg, Nybro Johan Persson, Kalmar, v. ordf. Ove Karlsson, Hultsfred Helen Nilsson, Vimmerby Agneta Ringman, Borgholm Peter Wretlund, Oskarshamn Markus Lund, Nybro (tom 6/11) Gunnar Jansson, Västervik Robert Rapakko, Mönsterås Lena Hallengren, Kalmar Henrik Nilsson Bokor, Söderåkra Jonas Erlandsson, Högsby Malin Hedberg, Färjestaden Luigi Ixcot, Emmaboda Lisa Björk Oskarshamn Adjungerade Tormod Nesset, Oskarshamn, internationellt ansvarig Nasim Malik, Kalmar, integrations- och invandrar ansvarig Hmida Benatallah och Johan Nyman, SSU Kalmar län Désirée Liljevall, Kalmar, riksdagsledamot Krister Örnfjäder, Västervik, riksdagsledamot Håkan Juholt, Oskarshamn, riksdagsledamot Anna Hedh, Mörbylånga, EU-parlamentariker Ulf Nilsson, Misterhult, gruppledare, Regionförbundet Tomas Kronståhl, Västervik, gruppledare, PKN Leif Stang, Kalmar, LO Sydost Verkställande utskottet Lena Segerberg, Västervik Anders Henriksson, Kalmar Helen Nilsson, Vimmerby Johan Persson, Kalmar Peter Wretlund, Vimmerby 4

5 Revisorer Ordinarie Herman Halvarsson, Köpingsvik Bert Pålsson, Kalmar Doris Johansson, Kalmar Ersättare Ralf Eriksson, Kalmar Gunnar Nilsson, Kalmar Distriktsstyrelsen har haft åtta stycken protokollförda sammanträden under året samt ett per capsulam protokoll. Valberedning för 2014 års distriktskongress Ordinarie Ersättare Veikko Kärki, Västervik Berit Thall, Västervik Markus Kvarnberg, Vimmerby Kenneth Björklund, Vimmerby Göran Lundberg, Hultsfred Gunilla Abrahamsson, Hultsfred (tom 28/10) Carl Axel Blom, Högsby Ing-Britt Loberg, Högsby Ulf Nilsson, Oskarshamn Yvonne Hagberg, Oskarshamn (sammankallande fr o m 16/9) Ewa Klase, Mönsterås Renée Solstad, Mönsterås Per Sigvardsson, Emmaboda Ann-Marie Fagerström, Emmaboda Kaj Göransson, Nybro Mats Larsson, Nybro (tom 15/5) Gunnel Akinder, Kalmar Jussi Gröhn, Kalmar Gunilla Johansson, N. Öland Lennart Andersson, N. Öland (sammankallande, tom 15/9) Michael Granstedt, S. Öland Margareta L-Johansson, S. Öland Ann-Britt Mårtensson, Torsås Sören Bondesson, Torsås Personal/distriktsexpedition Mattias Adolfson, ombudsman Britt Lindblad, assistent Helén Samuelsson, sekreterare Matilda Wärenfalk, valkretsombudsman Jonas Hellberg, landstingspolitisk sekreterare 5

6 Distriktskongressen i april Distriktskongressen hölls den 13 april på Strand Hotell i Borgholm. Årets kongress hölls delvis tillsammans med LO distriktet Sydost. Huvudtalare var Mikael Damberg, partistyrelsen. Tobias Baudin medverkade från LO och Helene Olsson från Kairos Future föreläste också om samhällstrender. Tage Erlanders Hedersmedalj delades ut till Eddy Johnson, Mörbylånga, Sune Axelsson, Borgholm och Torsten Carlsson, Oskarshamn. Uppföljning av motioner Allmän körkortsutbildning för bil Motion är lagd i riksdagen. Finansiering av hälso- och sjukvård Motion är lagd i riksdagen. Året runt trafik med båt Byxelkrok-Oskarshamn Motion är lagd i riksdagen. Utökad busstrafik till och från Norra Öland - KLT har startat upp arbetet med närtrafik för norra Öland och hoppas att detta ska innebära förbättringar kring kollektivtrafiken på norra Öland. Målet är en lokalanpassad verksamhet kopplat till lokala förutsättningar. Rättvisare fördelning av välfärdspolitiken och bekämpa hatbrotten Seminarium om främlingsfientlighet hålls april 2014 på Arbete och Framtid i Ronneby. Mottagare av Tage Erlanders Hedersmedalj: Fr. v. Eddy Johnson, Sune Axelsson, Torsten Carlsson 6

7 Extra kongressen i november Den 30 november hölls extra distriktskongress i Blomstermåla Folkets Hus. Riksdagslistan för 2014 fastställdes och första namn blev Håkan Juholt, Oskarshamn därefter Lena Hallengren, Kalmar, Krister Örnfjäder, Västervik och Laila Naraghi, Oskarshamn. Femte och sjätte namn blev Karl Längberg, Nybro respektive Camilla Stridh, Vimmerby. Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson och partiets centrala valledare Jan Larsson medverkade. Några av de valda kandidaterna: Fr v. Karl Längberg, Lena Hallengren, Håkan Juholt, Laila Naraghi, Krister Örnfjäder, Camilla Strid och Nasim Malik Facklig-politisk samverkan Den facklig-politiska samverkan har under året fortsatt genom möten mellan partidistriktet och LO-distriktet. Det gemensamma årsmötet hölls på Strand Hotell i Borgholm i april. Representanter från de största facken i länet samt LO ingår i partidistriktets valledning och i november hölls det första mötet. I april 2014 planeras en gemensam facklig-politisk valupptakt. 7

8 Studieverksamheten Trainéeutbildning Under hösten 2013 anordnade partidistriktet en trainéeutbildning för unga, blivande politiker inom kommun, landsting, EU och riksdag. 24 personer från sju arbetarekommuner deltog. Deltagarna träffades vid fem utbildningstillfällen under hösten. Varje utbildningstillfälle hade ett tema och speciellt inbjudna gäster. 3/9 Kommunikation och media Peter Akinder, ledarskribent Östra Småland/Nyheterna, Matilda Wärenfalk, valkretsombudsman, Mattias Adolfson, partiombudsman 26/9 EU-politik Anna Hedh, EU-parlamentariker 23/10 Landstingspolitik Anders Henriksson, landstingsråd, Yvonne Hagberg, politisk samordnare, Jonas Hellberg, politisk sekreterare 20/11 Kommunpolitik Johan Persson, kommunalråd Kalmar, Helen Nilsson, oppositionsråd Vimmerby, Peter Wretlund, kommunalråd Oskarshamn 9/12 Politisk retorik, debatteknik och argumentation Håkan Juholt, riksdagsledamot Utbildningen avslutades med en studieresa till Stockholm den januari 2014, där deltagarna bland annat gjorde studiebesök på partihögkvarteret på Sveavägen 68 och lyssnade på partiledardebatt i riksdagens kammare. Man hade också en träff med Håkan Juholt, Lena Hallengren och Krister Örnfjäder, riksdagsledamöter från länet, där arbetet i riksdagen diskuterades. Håkan Juholt med deltagare på trainéeutbildningen 8

9 Ledarskapsutbildning Under året har vi haft tre utbildningstillfällen, två på Ädelfors Folkhögskola och en i Bryssel. Från början var det två deltagare från samtliga arbetarekommuner, men under året har en del hoppat av. Totalt har 17 personer utbildats under Handledare har varit: Britt Lindblad och Henrik Bokor. Sydafrikaprojektet Årets arbete i vårt Sydafrikaprojekt har avancerat mycket positivt. Samarbetet har utvecklats och engagemanget från ANC i Western Cape har resulterat i att vi kunde genomföra den bästa resan så här långt inom projektet under detta verksamhetsår. Även den delegation som kom till oss gick utmärkt och vi kunde introducera materialet "How to run a Party", som blev mycket lyckat. Detta skall vi använda oss av under nästkommande år också, då det ligger i linje med vårt avtal med ANC och är ett material som de kan arbeta med kontinuerligt. Sista delegationsresan i december fick en vändning som ingen kunde förutse. Allt var planerat och förberedelserna gjorda när vi kom ner. Då kom beskedet att Nelson Mandela avlidit och allt som var planerat fick ställas in. Varje dag fram till begravningen fylldes av olika minneshögtider och vi inbjöds att vara med, både i planeringen och även att delta på allt som skedde. Vi hedrades med att få hålla tal, både vid en ceremoni vid Victor Vester-fängelset där Mandela satt fängslad den sista tiden innan frisläppandet i februari 1990 och vid en högtid i St. Georg church, som är Desmond Tutus gamla kyrka. Vi blev även intervjuade i livesändning på TV. Detta var en historisk händelse och vi var mitt i allt som hände, vilket uppmärksammades stort i våra respektive lokala media, likväl som på riksplanet. Vi ser fram emot ett bra verksamhetsår 2014, då en bra grund är lagd. Tormod Nesset, internationellt ansvarig 9

10 Integrations- och mänskliga rättigheter Under 2013 har vi fått många nya svenskar och vi har haft ett nära samarbete med olika invandrarföreningar i länet. Vi har hjälpt de olika invandrargrupperna att komma in i samhället genom att bli aktiva samhällsmedborgare som tar del i föreningslivet, exempelvis i olika idrottsföreningar. Vi har också diskuterat med föreningarna att ta ett aktivt ansvar i politiken. Socialdemokraterna har också medverkat i firandet av olika högtidsdagar och firandet av olika länders självständighetsdagar. Vi har också kunnat stötta invandrargrupperna genom att ta upp frågor om mänskliga rättigheter i deras länder i riksdagen och även i EUparlamentet. Vi skrev pressmeddelanden och hjälpte till att skriva insändare och debattartiklar i dessa frågor. Vad gäller fred i Mellanöstern har vi tillsammans med Palestinska, Kurdiska, Muslimska föreningarna och SSU hjälpt dem att organisera protester och manifestationer i Kalmar och Kalmar län. Inför Septembervalet och EU-valet har vi planerat att besöka alla invandraförenigar och uppmuntra deras medlemmar att aktivt delta i valet och informera dem hur man röstar. Nasim Malik, integrationsansvarig Första maj i Oskarshamn 10

11 Våra medlemmar Medlemsvärvningen har fortsatt ute i arbetarekommunerna med särskilt fokus under vår- och höstkampanjerna. Antal medlemmar 31 december 2013 Västervik 435 Vimmerby 145 Hultsfred 330 Högsby 125 Oskarshamn 382 Mönsterås 315 Kalmar 752 Emmaboda 314 Nybro 324 Södra Öland 175 Norra Öland 172 Torsås 126 Summa: Nya medlemmar 2013 Västervik 18 Vimmerby 4 Hultsfred 7 Högsby 3 Oskarshamn 15 Mönsterås 20 Kalmar 40 Emmaboda 10 Nybro 6 Södra Öland 6 Norra Öland 6 Torsås 1 Summa

12 Arbetarekommuner och s-föreningar Västerviks arbetarekommun Ankarsrum Edsbruk Gamleby Gunnebo Hjorted Västerviks södra Västerviks norra Skärgårdsföreningen IF Metall S-kvinnor i Västervik Vimmerby arbetarekommun Direktanslutna (fri kvot) Frödinge Södra VI IF metall Hultsfreds arbetarekommun Hultsfreds Norra Hultsfreds Södra IF Metall Högsby arbetarekommun Direktanslutna (fri kvot) Fagerhult/Grönskåra Fågelfors Långemåla IF Metall Oskarshamns arbetarekommun Direktanslutna (fri kvot) Innerstaden Kolberga Kristdala Misterhultsbygden Mysingsö Påskallavik IF Metall SSU kommunen SSU uppåt Oskarshamnsgruppen STS Mönsterås arbetarekommun Ålem/Blomstermåla Timmernabben Mönsterås Fliseryd IF Metall S-kvinnor Mönsterås S-kvinnor Fliseryd Kalmar arbetarekommun Funkabo Kalmar Södra Lindsdal/Läckeby Norrliden Rinkayholm/Hossmo Rockneby Södermöre Smedby Centrala Kalmar Courage Grekiska Internationella Byggnads avd 10 IF Metall Kommunal Kalmar län Handels avd 31 Broderskapsgruppen SSU Kalmar Emmaboda arbetarekommun Emmaboda/Långasjö/Algutsboda IF Metall Nybro arbetarekommun Abbetorp/Bäckebo Alsterbro Glasbygden Hanemåla Madesjö Nybro Örsjö IF Metall Kommunal Broderskapsgruppen SSU Nybro Norra Ölands arbetarekommun Borgholm Böda/Högby/Källa Köpingsvik Persnäs IF Metall Röda Bönor Södra Ölands arbetarekommun Degerhamn Färjestaden Mörbylånga IF Metall S-kvinnor Mörblånga Torsås arbetarekommun Direktanslutna (Fri kvot) IF Metall 12

13 Partikongressen Partikongressen hölls den 3 7 april i Göteborg. Kalmar län deltog med 14 ombud. Ombuden träffades vid ett par tillfällen innan kongressen för att gå igenom handlingarna och fördela ansvarsområden. Kalmar län bidrog med 7 motioner från länet. Delegationen hade framgång på många områden. Kalmar läns delegation bestod av: Gunnar Jansson, Västervik, Berit Thall, Västervik, Helen Nilsson, Vimmerby, Rosmarie Folkesson, Hultsfred, Renée Solstad, Mönsterås, Lejla Bajraktarevic, Mönsterås, Kochar Ismaill Ahmad, Mönsterås, Maria Ixcot Nilsson, Emmaboda, Anders Lundell, Nybro, Martina Aronsson, Nybro, Anette Lingmerth, Kalmar, Anders Henriksson, Kalmar, Jussi Gröhn, Kalmar och Malin Hedberg, Färjestaden. Kyrkovalet Ombuden vid partikongressen i Göteborg Resultatet i kyrkovalet 2013 var en klockren framgång för Socialdemokraterna. I Växjö stift ökade vi i såväl stiftsfullmäktige som i kyrkomötet. Ett av två nya mandat i kyrkomötet kommer från Växjö stift. Partiets valrörelse genomfördes enligt plan som en mobiliseringsvalrörelse. Målet var att fler socialdemokrater skulle gå och rösta och att det i sig skulle leda till fler s-mandat. Utifrån de parametrar vi kan bedöma har också detta blivit utfallet. 13

14 I kyrkomötet ökade vi ett mandat från fyra till fem och i stiftsfullmäktige från 12 till 13 mandat. I Linköpings stift behöll vi våra 4 mandat och i stiftsfullmäktige förlorade vi ett mandat och har nu 17 mandat sammanlagt. Partidistriktet höll i augusti en välbesökt valupptakt i Kalmar där Ulla Löfven medverkade. Samtliga medlemmar uppmanades via mail att gå och rösta. Valupptakt inför Kyrkovalet Möten, aktiviteter och utspel I februari besökte partiets bostadspolitiska talesperson Veronica Palm Nybro. Veronica besökte bland annat Pukebergs Glasbruk och träffade Hyresgästföreningen och Nybro Bostads AB. I mars hölls en utbildning för nya medlemmar där Håkan Juholt och Desirée Liljevall medverkade. Partidistriktets VU träffade företrädare för åkerier i Kalmar och Kronoberg. I maj genomfördes en skolkampanj där vi lyfte fram den nationella politiken inom området med utgångspunkt från de beslut som togs på partikongressen. En broschyr togs fram. I augusti besökte Stefan Löfven Kalmar. Stefan besökte bland annat Berga och Funkabo samt Norden Machinery. 14

15 Stefan Löfven på arbetsplatsbesök i Kalmar I augusti träffades rådsgruppen i Hovmantorp och en valupptakt inför kyrkovalet hölls i Kalmar. I oktober var det höstkampanj med Tema Jobben. Personal från Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Gotland träffades på Möre Hotell. Partiets centrala valledare Jan Larsson medverkade. Jan Larsson pratar valstrategi I december träffades arbetarekommunernas personal för en överläggning på Landstingshuset i Kalmar. Tre träffar och en telefonkonferens har hållits med arbetarekommunernas valledare inför kyrkovalet samt nästkommande års två val. Under våren och hösten har utvecklings- och planeringssamtal hållits med samtliga arbetarekommuners ordförande och gruppledare. Detta påbörjades redan

16 Ombudsmännen i sydost har träffats under året för att diskutera gemensamma nomineringar och strategier inför valet. Under året har alla arbetarekommuner haft möjlighet att bjuda in partidistriktets ombudsmän för att hålla workshops om partiets nya strategiska plattform Framtidspartiet. Syftet med workshopsen var att deltagarna skulle få göra hela resan bakom den nya inriktningen samt få möjlighet att reflektera kring vad den skulle innebära för dem själva och vilka konsekvenser den får för arbetet i arbetarkommunen. Workshopsen var mycket uppskattade och många deltagare efterlyser fler liknande sammankomster. Följande workshops genomfördes under året: 26/1 600-ledare i Oskarshamn 23/2 Västervik 9/3 Högsby 11/3 Hultsfred 30/8 Södra Öland 14/9 Mönsterås 18/9 Vimmerby 11/11 Norra Öland Stefan Löfven och Helen Nilsson på kongressen i Göteborg 16

17 Första maj Västervik Edsbruk Vimmerby Målilla Oskarshamn Mönsterås Kalmar Nybro Emmaboda Borgholm Tomas Eneroth, Stockholm, Helle Klein, Stockholm Ungdomstalare: Denja Eliassi, SSU Lennart Fredriksson, Västervik Helen Nilsson, Vimmerby Ungdomstalare: Alexander Högberg, SSU Rosie Folkesson, Hultsfred, Mattias Wärnsberg, Hultsfred, Jenny Gustafsson, Hultsfred Ungdomstalare: Hmida Benatallah, SSU Markus Pettersson, Stockholm Ungdomstalare: Anton Holmgren, SSU Peter Wretlund, Oskarshamn Ungdomstalare: Lina Hultqvist, SSU Katarina Mazetti, Stockholm Ungdomstalare: Erik Holm, SSU Krister Örnfjäder, Västervik Ungdomstalare: Jimmy Block, SSU Ulf Lönnqvist, Stockholm Ungdomstalare: Tove Jansson, SSU Katarina Mazetti, Stockholm Ungdomstalare: Mattias Engman, SSU Gunilla Johansson och Yvonne Bergvall 17

18 Slutord Politiskt ser vi hur klyftorna gör att Sverige och Kalmar län glider isär. Sverige har fortsatt skyhög arbetslöshet och ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i hela Europa. Regeringen gör i stort sätt ingenting för att lösa den alarmerande utvecklingen och vi ser också väldigt tydliga effekter av detta i vårt eget län. Satsningar på infrastruktur har varit otillräckliga. Fortfarande har vi stora brister i järnvägsnätet och regeringen har valt att prioritera storstadsregioner. Utbildningsplatserna på Linnéuniversitetet har skurits ned. Detta i ett läge när behoven är större än någonsin. Vart femte anställningsförsök misslyckas på grund av för dåligt utbildade sökande. Behovet av fler utbildningsplatser är uppenbart. Vi ser också hur den nationella skolpolitiken har misslyckats. Skolresultaten faller. Därtill har regeringen fortsatt prioriterat skattesänkningar till priset av att kommunerna har tvingas spara på välfärden. Detta är bilden av Sverige och Kalmar län efter snart 8 år med en borgerlig regering. Samtidigt är det så att Kalmar län, där vi socialdemokrater ansvarar för sjukvården och välfärden i många kommuner, har vi visat att det gör skillnad vem som styr. I länets socialdemokratiskt styrda kommuner har vi visat på goda resultat både när det gäller en aktiv arbetsmarknadspolitik och bra kvalitet inom välfärden. Vi har sett till att Landstinget i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och vårdköer. Vi har tagit ansvar för att sjukvården inte har drabbats av besparingar när ekonomin försämrades. Vi har visat att vi har en god förmåga att leda både kommuner och landsting och har många bra exempel att visa på i valrörelsen. Några av dessa kunde vi skicka med Stefan Löfven när han besökte Kalmar län i augusti Under året 2013 har vi sett en positiv utveckling inom flera områden. Vi hade en fantastisk partikongress i Göteborg som beslutade om vår inriktning inför valåret Bland annat fattade kongressen viktiga beslut om jobbpolitiken som bland annat innebär att vi nu har som mål att ha EU:s lägsta arbetslöshet år Kalmar läns 14 ombud var också mycket aktiva och fick bl.a. gehör för att hela landets behov av infrastruktursatsningar ska tillgodoses samt behovet av ökade statsbidrag till kommuner och landsting. Vi har också genomfört utbildning för framtida ledare i sydostregionen samt en mycket framgångsrik trainéeutbildning. Vi har genomfört två kampanjer med fokus på skolan och jobben. Under september månad genomfördes en bra kampanj inför kyrkovalet. Vi stärkte våra positioner i framförallt Växjö Stift där vi ökade både i stiftsfullmäktige och till kyrkomötet samtidigt som vi behåller våra positioner i Linköpings stift. Under november genomförde vi en extrakongress som la fast våra politiska prioriteringar inför valet. Kongressen beslutade att våra viktigaste frågor är jobben, skolan och sjukvården. Inom alla dessa områden har vi en väldigt 18

19 framgångsrik politik som vi också kan ge många goda lokala och regionala exempel på i valrörelsen. Vi vet också att det är dessa frågor som väljarna värderar högst när man ska göra sitt val och att vi är det parti som har högst förtroende i dessa frågor. Vi har under året också fortsatt vårt förändringsarbete med att göra oss mer relevanta för väljarna. Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Vår utgångspunkt är därför att vara framtidspartiet i svensk politik. Detta har också varit utgångspunkten kring det förberedelsearbete inför valen 2014 som mycket präglat verksamhetsåret. Nu är vi mitt inne i valrörelsen Först ska vi se till att vinna Europaparlamentsvalet. Sedan är det dags att byta regering. Sverige behöver en regering som sätter jobben främst och som prioriterar mindre skolklasser och en bättre vård före fler skattesänkningar. Kalmar län behöver en politik som fortsätter att utveckla och trygga sjukvården i hela länet. Kalmar län behöver fler socialdemokratiskt ledda kommuner som sätter jobben och de ungas uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter främst. Nu kör vi ända in i kaklet partivänner! Distriktsstyrelsen i mars 2014 Lena Segerberg, ordförande Johan Persson, vice ordförande Anders Henriksson, kassör Helen Nilsson Peter Wretlund Gunnar Jansson Robert Rapakko Lisa Björk Luigi Ixcot Henrik Nilsson Bokor Malin Hedberg Lena Hallengren Jonas Erlandsson 19

20 Riksdagsgruppens berättelse Genom motioner, interpellationer samt skriftliga och muntliga frågor, har vi lyft fram frågor i riksdagen som är viktiga för Kalmar län. Vi har även lyft fram vår politik samt angripit våra politiska motståndare genom insändare och debattartiklar. Vi har deltagit i en mängd partiarrangemang och fackliga aktiviteter både lokalt och regionalt för att nå ut till våra väljare och medlemmar. Vi har gjort många studiebesök i länet på små och stora företag, träffat organisationer samt sett många exempel på kommunal verksamhet inom olika områden. Under året har vi haft fokus på ungdomsjobb, jobb i små- och medelstora företag samt utbildningsfrågor. Ledamöterna har genomfört följande studiebesök i länet gemensamt under året: Datum Kommun Verksamhet 18/1 Emmaboda Industri/skola 21/1 Västervik Småföretag 1/2 Torsås Småföretag/jobbprojekt 15/3 Mönsterås Vuxenutbildning 15/4 Vimmerby Småföretag/integrationsprojekt 13/5 Borgholm Vindkraft/småföretag 15/6 Högsby Högsbydagen 23/9 Kalmar Småföretag 21/10 Västervik Utbildning 15/11 Nybro Skola/industri Därutöver har varje riksdagsledamot genomfört ett stort antal enskilda besök. Riksdagsledamöterna på besök i Emmaboda 20

21 Riksdagsgruppens utskottsplacering och andra uppdrag: Håkan Juholt Suppleant Kulturutskottet från Lena Hallengren Vice ordförande Socialutskottet Ledamot i Krigsdelegationen Krister Örnfjäder Ledamot i Näringsutskottet Suppleant i Justitieutskottet Suppleant i Trafikutskottet Suppleant i Utrikesutskottet Förste vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Désirée Liljevall Suppleant i Utrikesutskottet Suppleant i Kulturutskottet Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation Motioner Under året har ledamöterna lagt 85 motioner, ställt 1 interpellation samt lämnat in 6 skriftliga frågor. Landstingsmajoriteten på stan i Kalmar 21

22 Landstingsfullmäktigegruppens berättelse Trygg sjukvård även i sämre tider 2013 var det åttonde året vi Socialdemokrater kunde lägga fram vår sjukvårdspolitik i Landstinget i Kalmar län. Landstingets kvalitet och resultat står sig väl i jämförelser med andra landsting. Vi har bland de kortaste vårdköerna i Sverige. Vi ser hur den medicinska kvaliteten förbättras i Öppna jämförelser. Sjukvården har i vårt län ett högt förtroende bland medborgarna och landstinget har bland de nöjdaste patienterna i Sverige. Kontrasten är stor till den nationella sjukvårdsdebatten. I Stockholmsområdet oroar sig dagligen gravida kvinnor över att inte få plats på BB. I Skåne är bristen på vårdplatser stor och patienter kräver nya vårdplatser för att undvika fler tragiska dödsfall. I den nationella sjukvårdsdebatten hörs allt fler och kritiska röster mot marknadslösningarna och det borgerliga mantrat att det fria vårdvalet skulle vara lösningen på det mesta inom sjukvården. Här i Kalmar län har vi Socialdemokrater valt en annan väg. Vi har sjösatt ett omfattande systematiskt förbättringsarbete som involverar alla medarbetare. Vi har uttalat att sjukvården ska förbättras efter synsättet små steg varje dag, genom stark patientfokusering och långsiktighet. Vi tror på den gemensamma sjukvårdens förmåga att möta 2000-talets behov från medborgare och från den medicinska utvecklingen. Landstinget i Kalmar län har på det här sättet också klarat av att hålla ekonomin i balans. Vi har haft ordning på kostnadsutvecklingen. Vi har kunnat leverera ekonomiska överskott sedan 2006 medan andra landsting har genomfört stora besparingar i sjukvården. Vi har till 100 procent betalat moderniseringen av länets tre sjukhus och kunnat satsa nya resurser på bland annat cancersjukvården. Det är utifrån den här styrkepositionen vi socialdemokrater konstaterar att landstinget fortsätter att ha två procents överskott och kan genomföra fortsatta förbättringar av vården inom flera viktiga områden. Under 2013 fattades det beslut om bland annat detta: 1. Satsning på akutsjukvården och inom ambulansen. För att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten avsättes nya resurser för att öka bemanningen vid länets akutmottagningar. Dessutom blir alla länets ambulansstationer så kallade 90-sekundersstationer, vilket innebär att bemanningen förbättras och utryckningstiderna förkortas. I södra länet 22

23 förstärks beredskapen vid ambulansstationerna i Mörbylånga, Löttorp och Torsås. 2. Förbättrad psykiatri för barn och unga. Barn ska i första hand inte till slutenpsykiatrin utan ges hjälp i öppnare former. Nu föreslås en ny organisation för första linjens psykiatri för barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6-18 år. 3. Kortare vårdköer genom höjda ambitioner inom cancervården, utbyggd radiologi, förbättrad dialysvård samt ny vårdgaranti för beroendevården. Framtidsutmaningar På det här sättet tar ansvar för sjukvården samtidigt som vi rustar landstinget att möta de stora framtidsfrågorna. Det handlar om att kunna möta de ökade behoven som uppstår när allt fler människor blir allt äldre. Det handlar om att sjukvården måste göra patienten mera delaktig i sin egen vård på ett helt annat sätt än tidigare. Det handlar om att snabbt ta till sig av den tekniska och medicinska utvecklingen. Det handlar om att styra efter den senaste kunskapen och rekrytera rätt personal med rätt utbildning. På alla dessa områden behöver landstinget ligga i framkanten. Vi måste vara ett välskött landsting som har fokus på framtiden. Skattehöjning för att undvika nedskärningar Att ha fokus framåt är inte minst viktigt i en situation där tiderna försämras. Den ekonomiska situationen är bekymmersam i hela landstingssektorn. 19 landsting har de senaste två åren tvingats att höja skatten. Vår skattehöjning 2013 berodde i huvudsak på att landstinget förlorade 110 miljoner kronor eftersom staten ändrade i det nationella utjämningssystemet mellan landstingen. Hänsyn tas inte längre till vårdtyngd vilket gör Landstinget i Kalmar län till det landsting som förlorar mest i Sverige. Landstinget i Kalmar län har i huvudsak således ingen kostnadskris, utan en intäktskris. Alternativet till att höja skatten hade varit kraftiga nedskärningar, exempelvis uppsägningar och anställningstopp, nej till investeringar i nya lokaler för psykiatrin och nej till nya satsningar. Vi är övertygade att det finns ett brett allmänt stöd för en skattehöjning eftersom landstinget därmed kan trygga och utveckla sjukvården i hela Kalmar län. Därtill gav det oss möjlighet att införa fri sjukvård för alla som är 85 år och äldre från årsskiftet 2013/2014. Landstingsgruppens arbete Arbetet med landstingsfullmäktigegruppen har varit fokuserat på att skapa väl förberedda gruppmöten, fortsätta förbättra delgivning av viktig information, ge förutsättningar för fria diskussioner och trivsel tillsammans. För att utveckla gruppen och hämta hem nya kunskaper genomfördes en utbildning i Stockholm 25-27/8. Programmet innehöll bland annat besök på nya Karolinska universitetssjukhuset och ett möte med partiordförande Stefan Löfven. 23

24 Under året har landstingsfullmäktigegruppen haft Jonas Hellberg och Helen Samuelsson anställd som politisk sekreterare. Fullmäktigegruppens utåtriktade arbete har varit fortsatt prioriterat. I varje valkrets har ledamöterna gjort studiebesök. Landstingsråden har fortsatt genomföra en stor mängd verksamhetsbesök och träffar med patient- och brukarorganisationer. Kommunikationsarbetet har utvecklats Under året har landstingsmajoritetens kommunikationsarbete förbättrats. Arbetet med kommunikationsstrategin har lyfts fram och innehållet uppdaterats. Inom ramen för vår kommunikationsstrategi har en stor mängd pressmeddelanden, insändare och debattartiklar producerats. Almedalen Sveriges bästa sjukhusmat På Almedalsveckan i Visby hade landstingsgruppen för fjärde året i rad ett eget seminarium. Trots att konkurrensen om uppmärksamheten är stor över 2000 arrangemang finns att välja på hade vi haft stor publik. Tidigare år har vi uppmärksammat frågor som köfri sjukvård, nollvision för vårdskador och vikten av ett gott bemötande inom sjukvården. I år fokuserade vi på sjukhusmaten och ambitionen att laga Sveriges godaste sjukhusmat. Medverkade gjorde bland annat en av Sveriges stjärnkockar, Fredrik Malmstedt. Vi ville genom seminariet skapa opinion för en godare och hälsosammare sjukhusmat. Landstingets i Kalmar läns arbete på detta område är ett föredöme som vi ville sprida till övriga Sverige. Resan fortsätter mot valseger 2014 Under vintern 2013 och 2014 års första månader har planeringen av den kommande valrörelsen startats. Politiskt har landstingsgruppen påbörjat arbetet med ett sjukvårdspolitiskt valmanifest. Organisatoriskt planeras bland annat utåtriktade aktiviteter, en valupptakt den 23/4 och deltagande i Almedalsveckan. Utbildningsdagarna i augusti kommer landstingsgruppen att finnas i länet för att starta igång valrörelsen och resan mot valsegern den 14 september! Kalmar den 17 februari 2014 För den socialdemokratiska landstingsgruppen i Kalmar län Anders Henriksson (S) Yvonne Hagberg (S) Landstingsstyrelsens ordförande Ordförande landstingsgruppen 24

25 SSU-distriktets berättelse Under våren anordnade distriktet en grundkurs samt en fördjupningskurs om Kurdistan. Fördjupningskursen gästades av deltagare från Bohuslän och Norrbotten. Tillsammans med S-studenter anordnades en föreläsning med Margareta Winberg och Maj Britt Theorin. Vi har också deltagit på konferenser som arrangerats av Socialdemokraterna och andra organisationer inom och utom arbetarrörelsen. Arbetsrörelsens högtidsdag firades ordentligt runt om i Kalmar län. SSU fanns nästan på plats vid samtliga första maj-firanden. SSU:are lyfte i sina tal sjuksköterskornas situation, välfärden och vikten av fackligpolitisksamverkan. Första maj upplevdes i år vara extra fint och lockade många människor. I augusti samlades SSU:are från hela landet till förbundskongress. Kongressen hölls i år i Täby. Från Kalmar län åkte 6 ombud till kongressen, dessa var Obaid Assel, Anton Holmgren, Erik Holm, Mattias Engman, Denja Eliassi och Dimen Eliassi. På kongressen drev ombuden tillsammans med andra distrikt igenom att den regionala kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri. En annan fråga som vi drev igenom tillsammans med andra distrikt var fria preventivmedel för unga under 25 år. Vår före detta distriktsordförande Laila Naraghi fick förmånen att vara kongressordförande. Sommaren spenderade vi på festivaler tillsammans med LO Sydost och vår slushmaskin. Vi deltog också på facket på sommarjobbet. Under sensommaren inleddes samtal med Borgholm, regionförbundet och övriga ungdomsförbund om att anordna ett Almedalen för unga. Arbetet initierades av Ilko Corkovic, Socialdemokrat från Borgholm. Evenemanget är nu planerat att genomföras under juni 2014 med deltagare från ungdomsförbunden nationellt. Efter sommaruppehållet återupptogs studieverksamheten, och en facklig kurs genomfördes med Blekinge och Kronoberg. Vi genomförde också en grundkurs steg 1 samt en fördjupningskurs i feminism. Distriktet har synts mycket i media under året, dels via artiklar men också genom insändare. Artiklarna har handlat om framgångar i kommunerna, besök 25

26 från förbundet, projektet Ungdomarnas Ö och riksdagslistan. Vi har även uppmärksammats som det mest växande ungdomsförbundet i Kalmar Län. Insändarna från medlemmar i SSU har handlat om bl.a. bostadsbrist, sommarjobb, psykisk ohälsa och kollektivtrafik. Hmida Benatallah Distriktsordförande Fr. vänster: Johan Nyman, SSU och Peter Högberg, Vimmerby 26

27 Kvinnodistriktets berättelse Vi har haft 5 styrelsemöten under 2013, telefonmöten 14/4, 12/5 och den 29/9, styrelsemöte den 31/1 och den 10/3. Distriktet har haft 2 medlemsmöten 10/3 årsmötet och den 31/1. Antalet medlemmar var 114 st fördelade på 4 klubbar, Västervik, Fliseryd, Mörbylånga och Borgholms Röda Bönor. Den 31/1 bjöd S-kvinnor i Kalmar län tillsammans med SSU och S-studenter in till ett öppet möte på universitetet i Kalmar. Margareta Winberg, ordförande i UN Women och Maj-Britt Theorin, ordförande i Kvinna till kvinna talade om kvinnokonventionen och människohandel. Det var ett välbesökt möte. Vid årsmötet i Mönsterås den 10 mars medverkade Margaretha Lööf-Johanson, Läkare och medlem i S-kvinnor. Hon talade om Sveda, värk och brännkärring, mycket uppskattat av åhörarna. Den 5/10 anordnade S-kvinnor i länet tillsammans med S i EU-parlamentet en stor konferens om EU och jämställdheten. Konferensen gick av stapeln i Växjö och ca 70 deltagare från regionen, Skåne och Halland deltog. Mycket lyckad dag! Anna Hedh och Krister Örnfjäder Den 24-25/8 ägde förbundsmötet rum i Stockholms riksdag. Ombud från Kalmar län var Anna Hedh, Angelica Katsanidou och Susanna, Stina, Hultman. På förbundsmötet valdes Anna Hedh in i förbundsstyrelsen. Under det kommande verksamhetsåret står S-kvinnor i Kalmar län inför stora utmaningar. Vi är mitt inne i en supervalrörelse inför val till EU, Riksdag, kommun och landsting Vi ser att S-kvinnor har en viktig roll att spela i dagens Sverige och Europa. S-kvinnors huvudbudskap är att samhället går att förändra, och att en jämställd värld är möjlig. S-kvinnor ska bidra till bilden av 27

28 Socialdemokraterna som ett regeringsdugligt alternativ som erbjuder en framtid med jämlikhet och jämställdhet, öppenhet och frihet för alla. Anna Hedh Distriktsordförande 28

29 Socialdemokrater för Tro och solidaritets berättelse Kalmar Läns distriktet för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet var under året organiserade i grupp i Oskarshamn. Grupperna i Tjust, Mönsterås, Hultsfred, Kalmar, Öland och Nybro har inte valt styrelser, Kontaktmän upprätthåller kontakten, och medlemmarna är direktanslutna till distriktet. Distriktsstyrelsen har varit sammansatt av Torgny Nilsson, Oskarshamn ordförande. Per-Inge Malmgren, Västervik sekreterare. Leif Brandt, Vetlanda kassör och vice ordförande, samt av ledamöterna Bengt Hultgren, Hultsfred och Tommy Englund, Mönsterås. Distriktets arbete har under året inriktats på av förbundets aktualiserade aktiviteter. Till förbundsårsmötet i Stockholm, Kista 15/6-16/6 lämnades från distriktet fyra motioner att bevaka. Två ombud från distriktet medverkade, Leif Brandt, som distriktsombud och Leine Johansson, som ombud för Oskarshamns gruppen. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som är det nya namnet betyder att vårt arbete öppnas för, och välkomnar som medlemmar, troende ur andra trosinriktningar. Beslutet har inneburit större öppenhet och namnet speglar även att förbundet är ett mer modernt förbund. Distriktets kassör Leif Brandt valdes vid förbundsårsmötet till Revisors ersättare. En av distriktets ersättare Evy Annér var ledamot av Kyrkomötet fram till och med Kyrkomötes valet. Efter kyrkovalet är hon ledamot i Stiftsstyrelsen. Tommy Englund är ledamot i Landstingsfullmäktige och Gert Wollinger är ledamot i landstingets revision. Anna Hedh, Mörbylånga är ledamot i EUparlamentet. Distriktet hade vid årsskiftet 27 medlemmar. De flesta medlemmar är direkt anslutna till distriktet. Slutord Den politiska verkligheten i vårt land har under 2013 kännetecknats av den moderatledda regeringens fortsatta arbete med att öka klyftorna i Sverige. Det är ett resultat av stora skattesänkningar finansierade av stora försämringar i arbetslöshetsförsäkringen och utförsäkringar i sjukförsäkringen. Antalet människor som är beroende av försörjningsstöd blir fler som ett tydligt bevis på att inkomstklyftorna ökar. 29

30 Nu börjar nästa valrörelse! Vi socialdemokrater måste tala om ett annat samhälle baserat på frihet, jämlikhet och solidaritet. Likvärdig skola och vård, oavsett var du bor eller har för ekonomiska förutsättningar. Samma möjligheter att påverka samhället, trygghet och utbildning i omställningen mellan jobb. Vi tror inte att otrygghet och piska att ta jobb med dåliga villkor, utan anser till skillnad från högern att trygghet och utbildning ger möjlighet till utveckling i omställningen mellan jobb. Det är socialdemokratiska värderingar och politik vi skall föra fram i debatten och inte försöka tävla med borgarna i skattesänkningar. Kalmar län i mars Torgny Nilsson Bengt Hultgren Leif Brandt Per-Inge Malmgren Tommy Englund. 30

31 Rapport från EU-parlamentariker Anna Hedh Mina uppdrag under året har varit ordinarie ledamot i Medborgliga fri- och rättighetsutskottet (LIBE). Ersättare i utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM), ersättare i inre marknadsutskottet (IMCO) och vice ordförande i EU:s delegation för relationer med Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein (SINEEA). I LIBE har ett av de största lagstiftningsärendena under 2013 handlat om en gemensam asyl och migrationslagstiftning. Det så kallade asylpaketet består av EU:s huvudsakliga lagstiftning på asylområdet. Det innehåller minimiregler. De enskilda lagstiftningarna som nu gjorts om är: asylprocedursdirektivet, mottagandedirektivet, Dublin-förordningen och Eurodac-förordningen. Med de nya reglerna ska flyktingar få bättre skydd under asylprocessen. Avgörande brister kvarstår dock. En av de största är att möjligheterna till inlåsning av asylsökande kvarstår. Man gör heller inget åt frågan om den sneda ansvarsfördelningen av asylsökande, där ett stort antal medlemsstater ser på medan en minoritet tar emot nästan alla ansökningar. En annan viktig lagstiftning handlar om personlig integritet, genom en översyn av EU:s personuppgiftslagstiftning. Förslagen består av ett direktiv om hur personuppgifter får användas vid brottsbekämpning och en allmän förordning som bestämmer hur privatpersoner, företag och offentliga myndigheter får använda personuppgifter (som är varje uppgift som kan knytas till en fysisk person). Jag har framförallt bidragit med ändringsförslag till den allmänna förordningen för att garantera den svenska offentlighetsprincip och att journalister ska få hantera använda personuppgifter. Jag har även arbetat med lagstiftningen om narkotikaprekursorser, dvs. ämnen som kan användas för narkotikatillverkning och i slutet av 2013 blev jag även ansvarig för den socialdemokratiska gruppens arbete med två lagförslag om psykoaktiva ämnen (syntetiska droger). Jag har även varit ansvarig för ett yttrande om bekämpning av könsrelaterat våld och våld i hemmet. Dessutom har jag fortsatt kampen om barns, HBTI-personer och romers rättigheter och jämställdhet. I inre marknadsutskottet (IMCO) så avslutades i början av 2013 arbetet med en förordning om tullens efterlevande av immateriella rättigheter. Syftet var att det ska bli lättare för tullen att hålla borta piratkopierade och förfalskade varor från marknaden Jag var ansvarig för socialdemokratiska gruppen arbete och kämpade för att reglerna inte skulle inverka negativt på tillgången av så kallad generisk medicin. 31

32 En annan fråga som jag arbetat med är förslaget om kvinnlig representation i bolagsstyrelser. I parlamentets arbete med det nya lagförslaget ansvarade jag för den socialdemokratiska gruppens räkning. Jag har även följt arbetet med en ny produktsäkerhetslag där fokus låg på konsumentperspektivet. Frågor jag ställt till kommissionen har handlat om REVA, Alkoholreklam riktat till ungdomar, stadstöd för regionala flygplatser, funktionshindrades rättigheter, HBTI-personers rättigheter, konflikten mellan Etiopien och Eritrea, könsstympning mm. Jag också varit ute i landet och pratat, bl.a. Norrbotten, Värmland, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Gotland, Stockholm, Kalmar län, Lund mm. Anna Hedh EU-parlamentariker 32

33 Socialdemokraterna i Kalmar län Resultaträkning Not Intäkter Medlemsavgifter : Partistöd : :00 Bidrag/Fakt.avg.o tjänster : :75 Övrigt 0:00 0:00 Summa intäkter: : :75 Kostnader Medlemsavgifter 0:00 0:00 Lämnade Anslag : :00 Exp.kostnader : :75 Personalkostnader : :48 Förtr.vald/rese-bilk : :60 Inf.- o arrangemang : :65 Valrörelse 0:00 0:00 Övriga kostnader 7.075: :00 Summa kostnader: : :48 Resultat före avskrivningar: : :27 Finansiella kostnader Och intäkter: Avskrivningar :00 0:00 Nedskrivning :00 0:00 Summa Av o Nedskrivning: :00 0:00 Ränteintäkter : :82 ÅRETS RESULTAT: : :09 33

34 Socialdemokraterna i Kalmar län Balansräkning 2012 Not 2013 Tillgångar/Anl.tillgångar Inventarier 1:00 1:00 Aktier o Andelar : :26 Långfristig fordran : :00 Placeringskonto : :03 Summa anläggnings- tillgångar: : :29 Omsättningstillgångar Kundfordringar : :50 Fordr. Organisationer : :07 Kassa o Bank : :60 Summa omsättningstillgångar: : :17 SUMMA TILLGÅNGAR: : :46 Skulder och Eger Kapital Fackl.pol.utv.fond : :00 LT-gruppens kassa : :32 Sydafrika projekt : :38 Personal/löne-skatt : :00 RFV-avgifter 0: :00 Uppl.sem.ers : :00 Övr.kortfr.Skulder : :25 Summa skulder: : :19 Reserver Valrörelse : :00 Summa reserver: : :00 S:a skulder/resv.medel : :19 Årets resultat: : :09 Eget Kapital : :18 SUMMA SKULDER o EGET KAPITAL : :37 34

35 Socialdemokraterna i Kalmar län BOKSLUTSKOMMENTARER NOTER Not. 1. Medlemsavgifter Partidistriktets andel (22:-) av medlemsavgifterna. Avgifterna hanteras numera av Partistyrelsen och skickas direkt till resp.organisation. Not. 2. Bidrag /Fakt. Tjänster o avgifter Här har vi erhållit bidrag från Partistyrelsen, samt fakturerade tjänster o avgifter. Not. 3. Exp. kostnader Här upptas expeditionens lokalhyra, städning, elkostnader samt övriga kostnader i form av porto, telefon, kontorsmaterial, ADB-kostnader m.m. Not. 4. Personalkostnader Medeltalet anställda 2012 med fördelning på kvinnor och män: Kvinnor 2,0 st Män 1,0 st Dessutom ingår lön o ers till förtroendevalda Löner och ersättningar :48 Sociala avgifter enligt lag o avtal :00 Pensionskostnader o försäkringar :00 Löneskatt o övr. kostnader :00 Summa personalkostnader: :48 Not. 5 Inf. och arrangemang Här redovisas dom kostnader som PD haft för olika kurser, konferenser samt arrangemang ex. Distriktskongress, Distriktsstyrelsen, VU, AK:s personal. Not. 6 Aktier o Andelar Marknadsvärdet är :37 högre än det bokförda värdet. Eftersom PD inte ämnar sälja aktierna inom de närmaste åren så har styrelsen beslutat att inte bokföra värdeförändringen, utan avvakta till den dag det blir aktuellt med en försäljning. 35

36 Not. 7 Långfristig fordran PD har köpt aktier i bolaget: FR Amerikavägen 1, för :00. PD har andelar i Östra Småland Intressenter AB för :00. Not. 8 Kassa och Bank Pengarna fördelas enligt följande: Kassa 716:50 KF:s sparkassa :22 Insatskonto OK 2.292:56 Sparbankskonto :14 Postgiro :18 Summa: :60 36

37 37

38 38

39 Internationalen Upp trälar uti alla stater, som hungern bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets timma slå. Störtas skall det gamla snart i gruset. Slav stig upp för att slå dig fri. Från mörkret stiga vi mot ljuset, från intet allt vi vilja bli. Upp till kamp emot kvalen! Sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär. Upp till kamp emot kvalen! Sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär. Arbetare, i stad på landet, en gång skall jorden bliva vår. När fast vi knyta brodersbandet, då lättingen ej råda får. Många rovdjur på vårt blod sig mätta men när vi nu till vårt försvar, en dag en gräns för dessa sätta, skall solen stråla mera klar. Upp till kamp 39

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2014. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2014 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 28 mars i Vimmerby. 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011. Foto: Anders Löwdin. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2011. Foto: Anders Löwdin. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2011 Foto: Anders Löwdin Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 21 april 2012 på Ölands Folkhögskola. 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Foto: Moritz Fingerhut Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 27 mars 2010 i Kalmar. 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande

Läs mer

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND.

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. Till dig som bor på Öland och vill veta mer om landstingsvalet den 14 september. FRAMTIDSPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN "EN NÄRA SJUKVÅRD ATT VARA STOLT ÖVER"

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios Protokoll 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs enhälligt. 3 Val av sekreterare

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer