Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län

2 Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4. Val av presidium a) Två ordförande b) Två sekreterare c) En justerare d) Tre rösträknare e) Redaktionsutskott 5. Beslut om kongressens offentlighet 6. Tage Erlanders Hedersmedalj 7. Verksamhetsberättelsen 8. Landstingsfullmäktige gruppens berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Styrelsens förslag 12. Behandling av motioner 2

3 13. Val av distriktsstyrelse a) Ordförande tillika styrelse- och VU-ledamot b) Kassör tillika styrelse- och VU-ledamot c) Tre ledamöter i VU tillika styrelseledamöter d) Åtta ordinarie styrelseledamöter e) Fem ersättare i styrelsen 14. Val av revisorer a) Tre ordinarie b) Två ersättare 15. Val av valberedning som ska förrättas av landstingsfullmäktige efter valet Val av valberedning för 2015 års distriktskongress a) Tolv ledamöter b) Tolv ersättare 17. Tid och plats för distriktskongressen Kongressen avslutas Kongressens offentlighet Kongressens förhandlingar föreslås vara öppna. Yttrande och förslagsrätt Valda ombud, ledamöter i distriktsstyrelsen, en föredragande revisor, ombudsmän, partistyrelsens representant, landstingsgruppens representant samt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna har yttrande och förslagsrätt. Valberedningens ordförande äger yttrande och förslagsrätt i kongressens samtliga valärenden. Rösträtt Rösträtt äger endast valda ombud. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas. Förslag Förslag till kongressen ska göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslaget ska vara undertecknat med förslagsställarens namn. 3

4 Verksamhetsberättelse 2013 Distriktsstyrelsen Ordinarie ledamöter Ersättare Lena Segerberg, Västervik, ordf. Dzenita Abaza, Kalmar Anders Henriksson, Kalmar, kassör Karl Längberg, Nybro Johan Persson, Kalmar, v. ordf. Ove Karlsson, Hultsfred Helen Nilsson, Vimmerby Agneta Ringman, Borgholm Peter Wretlund, Oskarshamn Markus Lund, Nybro (tom 6/11) Gunnar Jansson, Västervik Robert Rapakko, Mönsterås Lena Hallengren, Kalmar Henrik Nilsson Bokor, Söderåkra Jonas Erlandsson, Högsby Malin Hedberg, Färjestaden Luigi Ixcot, Emmaboda Lisa Björk Oskarshamn Adjungerade Tormod Nesset, Oskarshamn, internationellt ansvarig Nasim Malik, Kalmar, integrations- och invandrar ansvarig Hmida Benatallah och Johan Nyman, SSU Kalmar län Désirée Liljevall, Kalmar, riksdagsledamot Krister Örnfjäder, Västervik, riksdagsledamot Håkan Juholt, Oskarshamn, riksdagsledamot Anna Hedh, Mörbylånga, EU-parlamentariker Ulf Nilsson, Misterhult, gruppledare, Regionförbundet Tomas Kronståhl, Västervik, gruppledare, PKN Leif Stang, Kalmar, LO Sydost Verkställande utskottet Lena Segerberg, Västervik Anders Henriksson, Kalmar Helen Nilsson, Vimmerby Johan Persson, Kalmar Peter Wretlund, Vimmerby 4

5 Revisorer Ordinarie Herman Halvarsson, Köpingsvik Bert Pålsson, Kalmar Doris Johansson, Kalmar Ersättare Ralf Eriksson, Kalmar Gunnar Nilsson, Kalmar Distriktsstyrelsen har haft åtta stycken protokollförda sammanträden under året samt ett per capsulam protokoll. Valberedning för 2014 års distriktskongress Ordinarie Ersättare Veikko Kärki, Västervik Berit Thall, Västervik Markus Kvarnberg, Vimmerby Kenneth Björklund, Vimmerby Göran Lundberg, Hultsfred Gunilla Abrahamsson, Hultsfred (tom 28/10) Carl Axel Blom, Högsby Ing-Britt Loberg, Högsby Ulf Nilsson, Oskarshamn Yvonne Hagberg, Oskarshamn (sammankallande fr o m 16/9) Ewa Klase, Mönsterås Renée Solstad, Mönsterås Per Sigvardsson, Emmaboda Ann-Marie Fagerström, Emmaboda Kaj Göransson, Nybro Mats Larsson, Nybro (tom 15/5) Gunnel Akinder, Kalmar Jussi Gröhn, Kalmar Gunilla Johansson, N. Öland Lennart Andersson, N. Öland (sammankallande, tom 15/9) Michael Granstedt, S. Öland Margareta L-Johansson, S. Öland Ann-Britt Mårtensson, Torsås Sören Bondesson, Torsås Personal/distriktsexpedition Mattias Adolfson, ombudsman Britt Lindblad, assistent Helén Samuelsson, sekreterare Matilda Wärenfalk, valkretsombudsman Jonas Hellberg, landstingspolitisk sekreterare 5

6 Distriktskongressen i april Distriktskongressen hölls den 13 april på Strand Hotell i Borgholm. Årets kongress hölls delvis tillsammans med LO distriktet Sydost. Huvudtalare var Mikael Damberg, partistyrelsen. Tobias Baudin medverkade från LO och Helene Olsson från Kairos Future föreläste också om samhällstrender. Tage Erlanders Hedersmedalj delades ut till Eddy Johnson, Mörbylånga, Sune Axelsson, Borgholm och Torsten Carlsson, Oskarshamn. Uppföljning av motioner Allmän körkortsutbildning för bil Motion är lagd i riksdagen. Finansiering av hälso- och sjukvård Motion är lagd i riksdagen. Året runt trafik med båt Byxelkrok-Oskarshamn Motion är lagd i riksdagen. Utökad busstrafik till och från Norra Öland - KLT har startat upp arbetet med närtrafik för norra Öland och hoppas att detta ska innebära förbättringar kring kollektivtrafiken på norra Öland. Målet är en lokalanpassad verksamhet kopplat till lokala förutsättningar. Rättvisare fördelning av välfärdspolitiken och bekämpa hatbrotten Seminarium om främlingsfientlighet hålls april 2014 på Arbete och Framtid i Ronneby. Mottagare av Tage Erlanders Hedersmedalj: Fr. v. Eddy Johnson, Sune Axelsson, Torsten Carlsson 6

7 Extra kongressen i november Den 30 november hölls extra distriktskongress i Blomstermåla Folkets Hus. Riksdagslistan för 2014 fastställdes och första namn blev Håkan Juholt, Oskarshamn därefter Lena Hallengren, Kalmar, Krister Örnfjäder, Västervik och Laila Naraghi, Oskarshamn. Femte och sjätte namn blev Karl Längberg, Nybro respektive Camilla Stridh, Vimmerby. Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson och partiets centrala valledare Jan Larsson medverkade. Några av de valda kandidaterna: Fr v. Karl Längberg, Lena Hallengren, Håkan Juholt, Laila Naraghi, Krister Örnfjäder, Camilla Strid och Nasim Malik Facklig-politisk samverkan Den facklig-politiska samverkan har under året fortsatt genom möten mellan partidistriktet och LO-distriktet. Det gemensamma årsmötet hölls på Strand Hotell i Borgholm i april. Representanter från de största facken i länet samt LO ingår i partidistriktets valledning och i november hölls det första mötet. I april 2014 planeras en gemensam facklig-politisk valupptakt. 7

8 Studieverksamheten Trainéeutbildning Under hösten 2013 anordnade partidistriktet en trainéeutbildning för unga, blivande politiker inom kommun, landsting, EU och riksdag. 24 personer från sju arbetarekommuner deltog. Deltagarna träffades vid fem utbildningstillfällen under hösten. Varje utbildningstillfälle hade ett tema och speciellt inbjudna gäster. 3/9 Kommunikation och media Peter Akinder, ledarskribent Östra Småland/Nyheterna, Matilda Wärenfalk, valkretsombudsman, Mattias Adolfson, partiombudsman 26/9 EU-politik Anna Hedh, EU-parlamentariker 23/10 Landstingspolitik Anders Henriksson, landstingsråd, Yvonne Hagberg, politisk samordnare, Jonas Hellberg, politisk sekreterare 20/11 Kommunpolitik Johan Persson, kommunalråd Kalmar, Helen Nilsson, oppositionsråd Vimmerby, Peter Wretlund, kommunalråd Oskarshamn 9/12 Politisk retorik, debatteknik och argumentation Håkan Juholt, riksdagsledamot Utbildningen avslutades med en studieresa till Stockholm den januari 2014, där deltagarna bland annat gjorde studiebesök på partihögkvarteret på Sveavägen 68 och lyssnade på partiledardebatt i riksdagens kammare. Man hade också en träff med Håkan Juholt, Lena Hallengren och Krister Örnfjäder, riksdagsledamöter från länet, där arbetet i riksdagen diskuterades. Håkan Juholt med deltagare på trainéeutbildningen 8

9 Ledarskapsutbildning Under året har vi haft tre utbildningstillfällen, två på Ädelfors Folkhögskola och en i Bryssel. Från början var det två deltagare från samtliga arbetarekommuner, men under året har en del hoppat av. Totalt har 17 personer utbildats under Handledare har varit: Britt Lindblad och Henrik Bokor. Sydafrikaprojektet Årets arbete i vårt Sydafrikaprojekt har avancerat mycket positivt. Samarbetet har utvecklats och engagemanget från ANC i Western Cape har resulterat i att vi kunde genomföra den bästa resan så här långt inom projektet under detta verksamhetsår. Även den delegation som kom till oss gick utmärkt och vi kunde introducera materialet "How to run a Party", som blev mycket lyckat. Detta skall vi använda oss av under nästkommande år också, då det ligger i linje med vårt avtal med ANC och är ett material som de kan arbeta med kontinuerligt. Sista delegationsresan i december fick en vändning som ingen kunde förutse. Allt var planerat och förberedelserna gjorda när vi kom ner. Då kom beskedet att Nelson Mandela avlidit och allt som var planerat fick ställas in. Varje dag fram till begravningen fylldes av olika minneshögtider och vi inbjöds att vara med, både i planeringen och även att delta på allt som skedde. Vi hedrades med att få hålla tal, både vid en ceremoni vid Victor Vester-fängelset där Mandela satt fängslad den sista tiden innan frisläppandet i februari 1990 och vid en högtid i St. Georg church, som är Desmond Tutus gamla kyrka. Vi blev även intervjuade i livesändning på TV. Detta var en historisk händelse och vi var mitt i allt som hände, vilket uppmärksammades stort i våra respektive lokala media, likväl som på riksplanet. Vi ser fram emot ett bra verksamhetsår 2014, då en bra grund är lagd. Tormod Nesset, internationellt ansvarig 9

10 Integrations- och mänskliga rättigheter Under 2013 har vi fått många nya svenskar och vi har haft ett nära samarbete med olika invandrarföreningar i länet. Vi har hjälpt de olika invandrargrupperna att komma in i samhället genom att bli aktiva samhällsmedborgare som tar del i föreningslivet, exempelvis i olika idrottsföreningar. Vi har också diskuterat med föreningarna att ta ett aktivt ansvar i politiken. Socialdemokraterna har också medverkat i firandet av olika högtidsdagar och firandet av olika länders självständighetsdagar. Vi har också kunnat stötta invandrargrupperna genom att ta upp frågor om mänskliga rättigheter i deras länder i riksdagen och även i EUparlamentet. Vi skrev pressmeddelanden och hjälpte till att skriva insändare och debattartiklar i dessa frågor. Vad gäller fred i Mellanöstern har vi tillsammans med Palestinska, Kurdiska, Muslimska föreningarna och SSU hjälpt dem att organisera protester och manifestationer i Kalmar och Kalmar län. Inför Septembervalet och EU-valet har vi planerat att besöka alla invandraförenigar och uppmuntra deras medlemmar att aktivt delta i valet och informera dem hur man röstar. Nasim Malik, integrationsansvarig Första maj i Oskarshamn 10

11 Våra medlemmar Medlemsvärvningen har fortsatt ute i arbetarekommunerna med särskilt fokus under vår- och höstkampanjerna. Antal medlemmar 31 december 2013 Västervik 435 Vimmerby 145 Hultsfred 330 Högsby 125 Oskarshamn 382 Mönsterås 315 Kalmar 752 Emmaboda 314 Nybro 324 Södra Öland 175 Norra Öland 172 Torsås 126 Summa: Nya medlemmar 2013 Västervik 18 Vimmerby 4 Hultsfred 7 Högsby 3 Oskarshamn 15 Mönsterås 20 Kalmar 40 Emmaboda 10 Nybro 6 Södra Öland 6 Norra Öland 6 Torsås 1 Summa

12 Arbetarekommuner och s-föreningar Västerviks arbetarekommun Ankarsrum Edsbruk Gamleby Gunnebo Hjorted Västerviks södra Västerviks norra Skärgårdsföreningen IF Metall S-kvinnor i Västervik Vimmerby arbetarekommun Direktanslutna (fri kvot) Frödinge Södra VI IF metall Hultsfreds arbetarekommun Hultsfreds Norra Hultsfreds Södra IF Metall Högsby arbetarekommun Direktanslutna (fri kvot) Fagerhult/Grönskåra Fågelfors Långemåla IF Metall Oskarshamns arbetarekommun Direktanslutna (fri kvot) Innerstaden Kolberga Kristdala Misterhultsbygden Mysingsö Påskallavik IF Metall SSU kommunen SSU uppåt Oskarshamnsgruppen STS Mönsterås arbetarekommun Ålem/Blomstermåla Timmernabben Mönsterås Fliseryd IF Metall S-kvinnor Mönsterås S-kvinnor Fliseryd Kalmar arbetarekommun Funkabo Kalmar Södra Lindsdal/Läckeby Norrliden Rinkayholm/Hossmo Rockneby Södermöre Smedby Centrala Kalmar Courage Grekiska Internationella Byggnads avd 10 IF Metall Kommunal Kalmar län Handels avd 31 Broderskapsgruppen SSU Kalmar Emmaboda arbetarekommun Emmaboda/Långasjö/Algutsboda IF Metall Nybro arbetarekommun Abbetorp/Bäckebo Alsterbro Glasbygden Hanemåla Madesjö Nybro Örsjö IF Metall Kommunal Broderskapsgruppen SSU Nybro Norra Ölands arbetarekommun Borgholm Böda/Högby/Källa Köpingsvik Persnäs IF Metall Röda Bönor Södra Ölands arbetarekommun Degerhamn Färjestaden Mörbylånga IF Metall S-kvinnor Mörblånga Torsås arbetarekommun Direktanslutna (Fri kvot) IF Metall 12

13 Partikongressen Partikongressen hölls den 3 7 april i Göteborg. Kalmar län deltog med 14 ombud. Ombuden träffades vid ett par tillfällen innan kongressen för att gå igenom handlingarna och fördela ansvarsområden. Kalmar län bidrog med 7 motioner från länet. Delegationen hade framgång på många områden. Kalmar läns delegation bestod av: Gunnar Jansson, Västervik, Berit Thall, Västervik, Helen Nilsson, Vimmerby, Rosmarie Folkesson, Hultsfred, Renée Solstad, Mönsterås, Lejla Bajraktarevic, Mönsterås, Kochar Ismaill Ahmad, Mönsterås, Maria Ixcot Nilsson, Emmaboda, Anders Lundell, Nybro, Martina Aronsson, Nybro, Anette Lingmerth, Kalmar, Anders Henriksson, Kalmar, Jussi Gröhn, Kalmar och Malin Hedberg, Färjestaden. Kyrkovalet Ombuden vid partikongressen i Göteborg Resultatet i kyrkovalet 2013 var en klockren framgång för Socialdemokraterna. I Växjö stift ökade vi i såväl stiftsfullmäktige som i kyrkomötet. Ett av två nya mandat i kyrkomötet kommer från Växjö stift. Partiets valrörelse genomfördes enligt plan som en mobiliseringsvalrörelse. Målet var att fler socialdemokrater skulle gå och rösta och att det i sig skulle leda till fler s-mandat. Utifrån de parametrar vi kan bedöma har också detta blivit utfallet. 13

14 I kyrkomötet ökade vi ett mandat från fyra till fem och i stiftsfullmäktige från 12 till 13 mandat. I Linköpings stift behöll vi våra 4 mandat och i stiftsfullmäktige förlorade vi ett mandat och har nu 17 mandat sammanlagt. Partidistriktet höll i augusti en välbesökt valupptakt i Kalmar där Ulla Löfven medverkade. Samtliga medlemmar uppmanades via mail att gå och rösta. Valupptakt inför Kyrkovalet Möten, aktiviteter och utspel I februari besökte partiets bostadspolitiska talesperson Veronica Palm Nybro. Veronica besökte bland annat Pukebergs Glasbruk och träffade Hyresgästföreningen och Nybro Bostads AB. I mars hölls en utbildning för nya medlemmar där Håkan Juholt och Desirée Liljevall medverkade. Partidistriktets VU träffade företrädare för åkerier i Kalmar och Kronoberg. I maj genomfördes en skolkampanj där vi lyfte fram den nationella politiken inom området med utgångspunkt från de beslut som togs på partikongressen. En broschyr togs fram. I augusti besökte Stefan Löfven Kalmar. Stefan besökte bland annat Berga och Funkabo samt Norden Machinery. 14

15 Stefan Löfven på arbetsplatsbesök i Kalmar I augusti träffades rådsgruppen i Hovmantorp och en valupptakt inför kyrkovalet hölls i Kalmar. I oktober var det höstkampanj med Tema Jobben. Personal från Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Gotland träffades på Möre Hotell. Partiets centrala valledare Jan Larsson medverkade. Jan Larsson pratar valstrategi I december träffades arbetarekommunernas personal för en överläggning på Landstingshuset i Kalmar. Tre träffar och en telefonkonferens har hållits med arbetarekommunernas valledare inför kyrkovalet samt nästkommande års två val. Under våren och hösten har utvecklings- och planeringssamtal hållits med samtliga arbetarekommuners ordförande och gruppledare. Detta påbörjades redan

16 Ombudsmännen i sydost har träffats under året för att diskutera gemensamma nomineringar och strategier inför valet. Under året har alla arbetarekommuner haft möjlighet att bjuda in partidistriktets ombudsmän för att hålla workshops om partiets nya strategiska plattform Framtidspartiet. Syftet med workshopsen var att deltagarna skulle få göra hela resan bakom den nya inriktningen samt få möjlighet att reflektera kring vad den skulle innebära för dem själva och vilka konsekvenser den får för arbetet i arbetarkommunen. Workshopsen var mycket uppskattade och många deltagare efterlyser fler liknande sammankomster. Följande workshops genomfördes under året: 26/1 600-ledare i Oskarshamn 23/2 Västervik 9/3 Högsby 11/3 Hultsfred 30/8 Södra Öland 14/9 Mönsterås 18/9 Vimmerby 11/11 Norra Öland Stefan Löfven och Helen Nilsson på kongressen i Göteborg 16

17 Första maj Västervik Edsbruk Vimmerby Målilla Oskarshamn Mönsterås Kalmar Nybro Emmaboda Borgholm Tomas Eneroth, Stockholm, Helle Klein, Stockholm Ungdomstalare: Denja Eliassi, SSU Lennart Fredriksson, Västervik Helen Nilsson, Vimmerby Ungdomstalare: Alexander Högberg, SSU Rosie Folkesson, Hultsfred, Mattias Wärnsberg, Hultsfred, Jenny Gustafsson, Hultsfred Ungdomstalare: Hmida Benatallah, SSU Markus Pettersson, Stockholm Ungdomstalare: Anton Holmgren, SSU Peter Wretlund, Oskarshamn Ungdomstalare: Lina Hultqvist, SSU Katarina Mazetti, Stockholm Ungdomstalare: Erik Holm, SSU Krister Örnfjäder, Västervik Ungdomstalare: Jimmy Block, SSU Ulf Lönnqvist, Stockholm Ungdomstalare: Tove Jansson, SSU Katarina Mazetti, Stockholm Ungdomstalare: Mattias Engman, SSU Gunilla Johansson och Yvonne Bergvall 17

18 Slutord Politiskt ser vi hur klyftorna gör att Sverige och Kalmar län glider isär. Sverige har fortsatt skyhög arbetslöshet och ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i hela Europa. Regeringen gör i stort sätt ingenting för att lösa den alarmerande utvecklingen och vi ser också väldigt tydliga effekter av detta i vårt eget län. Satsningar på infrastruktur har varit otillräckliga. Fortfarande har vi stora brister i järnvägsnätet och regeringen har valt att prioritera storstadsregioner. Utbildningsplatserna på Linnéuniversitetet har skurits ned. Detta i ett läge när behoven är större än någonsin. Vart femte anställningsförsök misslyckas på grund av för dåligt utbildade sökande. Behovet av fler utbildningsplatser är uppenbart. Vi ser också hur den nationella skolpolitiken har misslyckats. Skolresultaten faller. Därtill har regeringen fortsatt prioriterat skattesänkningar till priset av att kommunerna har tvingas spara på välfärden. Detta är bilden av Sverige och Kalmar län efter snart 8 år med en borgerlig regering. Samtidigt är det så att Kalmar län, där vi socialdemokrater ansvarar för sjukvården och välfärden i många kommuner, har vi visat att det gör skillnad vem som styr. I länets socialdemokratiskt styrda kommuner har vi visat på goda resultat både när det gäller en aktiv arbetsmarknadspolitik och bra kvalitet inom välfärden. Vi har sett till att Landstinget i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och vårdköer. Vi har tagit ansvar för att sjukvården inte har drabbats av besparingar när ekonomin försämrades. Vi har visat att vi har en god förmåga att leda både kommuner och landsting och har många bra exempel att visa på i valrörelsen. Några av dessa kunde vi skicka med Stefan Löfven när han besökte Kalmar län i augusti Under året 2013 har vi sett en positiv utveckling inom flera områden. Vi hade en fantastisk partikongress i Göteborg som beslutade om vår inriktning inför valåret Bland annat fattade kongressen viktiga beslut om jobbpolitiken som bland annat innebär att vi nu har som mål att ha EU:s lägsta arbetslöshet år Kalmar läns 14 ombud var också mycket aktiva och fick bl.a. gehör för att hela landets behov av infrastruktursatsningar ska tillgodoses samt behovet av ökade statsbidrag till kommuner och landsting. Vi har också genomfört utbildning för framtida ledare i sydostregionen samt en mycket framgångsrik trainéeutbildning. Vi har genomfört två kampanjer med fokus på skolan och jobben. Under september månad genomfördes en bra kampanj inför kyrkovalet. Vi stärkte våra positioner i framförallt Växjö Stift där vi ökade både i stiftsfullmäktige och till kyrkomötet samtidigt som vi behåller våra positioner i Linköpings stift. Under november genomförde vi en extrakongress som la fast våra politiska prioriteringar inför valet. Kongressen beslutade att våra viktigaste frågor är jobben, skolan och sjukvården. Inom alla dessa områden har vi en väldigt 18

19 framgångsrik politik som vi också kan ge många goda lokala och regionala exempel på i valrörelsen. Vi vet också att det är dessa frågor som väljarna värderar högst när man ska göra sitt val och att vi är det parti som har högst förtroende i dessa frågor. Vi har under året också fortsatt vårt förändringsarbete med att göra oss mer relevanta för väljarna. Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Vår utgångspunkt är därför att vara framtidspartiet i svensk politik. Detta har också varit utgångspunkten kring det förberedelsearbete inför valen 2014 som mycket präglat verksamhetsåret. Nu är vi mitt inne i valrörelsen Först ska vi se till att vinna Europaparlamentsvalet. Sedan är det dags att byta regering. Sverige behöver en regering som sätter jobben främst och som prioriterar mindre skolklasser och en bättre vård före fler skattesänkningar. Kalmar län behöver en politik som fortsätter att utveckla och trygga sjukvården i hela länet. Kalmar län behöver fler socialdemokratiskt ledda kommuner som sätter jobben och de ungas uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter främst. Nu kör vi ända in i kaklet partivänner! Distriktsstyrelsen i mars 2014 Lena Segerberg, ordförande Johan Persson, vice ordförande Anders Henriksson, kassör Helen Nilsson Peter Wretlund Gunnar Jansson Robert Rapakko Lisa Björk Luigi Ixcot Henrik Nilsson Bokor Malin Hedberg Lena Hallengren Jonas Erlandsson 19

20 Riksdagsgruppens berättelse Genom motioner, interpellationer samt skriftliga och muntliga frågor, har vi lyft fram frågor i riksdagen som är viktiga för Kalmar län. Vi har även lyft fram vår politik samt angripit våra politiska motståndare genom insändare och debattartiklar. Vi har deltagit i en mängd partiarrangemang och fackliga aktiviteter både lokalt och regionalt för att nå ut till våra väljare och medlemmar. Vi har gjort många studiebesök i länet på små och stora företag, träffat organisationer samt sett många exempel på kommunal verksamhet inom olika områden. Under året har vi haft fokus på ungdomsjobb, jobb i små- och medelstora företag samt utbildningsfrågor. Ledamöterna har genomfört följande studiebesök i länet gemensamt under året: Datum Kommun Verksamhet 18/1 Emmaboda Industri/skola 21/1 Västervik Småföretag 1/2 Torsås Småföretag/jobbprojekt 15/3 Mönsterås Vuxenutbildning 15/4 Vimmerby Småföretag/integrationsprojekt 13/5 Borgholm Vindkraft/småföretag 15/6 Högsby Högsbydagen 23/9 Kalmar Småföretag 21/10 Västervik Utbildning 15/11 Nybro Skola/industri Därutöver har varje riksdagsledamot genomfört ett stort antal enskilda besök. Riksdagsledamöterna på besök i Emmaboda 20

21 Riksdagsgruppens utskottsplacering och andra uppdrag: Håkan Juholt Suppleant Kulturutskottet från Lena Hallengren Vice ordförande Socialutskottet Ledamot i Krigsdelegationen Krister Örnfjäder Ledamot i Näringsutskottet Suppleant i Justitieutskottet Suppleant i Trafikutskottet Suppleant i Utrikesutskottet Förste vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Désirée Liljevall Suppleant i Utrikesutskottet Suppleant i Kulturutskottet Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation Motioner Under året har ledamöterna lagt 85 motioner, ställt 1 interpellation samt lämnat in 6 skriftliga frågor. Landstingsmajoriteten på stan i Kalmar 21

22 Landstingsfullmäktigegruppens berättelse Trygg sjukvård även i sämre tider 2013 var det åttonde året vi Socialdemokrater kunde lägga fram vår sjukvårdspolitik i Landstinget i Kalmar län. Landstingets kvalitet och resultat står sig väl i jämförelser med andra landsting. Vi har bland de kortaste vårdköerna i Sverige. Vi ser hur den medicinska kvaliteten förbättras i Öppna jämförelser. Sjukvården har i vårt län ett högt förtroende bland medborgarna och landstinget har bland de nöjdaste patienterna i Sverige. Kontrasten är stor till den nationella sjukvårdsdebatten. I Stockholmsområdet oroar sig dagligen gravida kvinnor över att inte få plats på BB. I Skåne är bristen på vårdplatser stor och patienter kräver nya vårdplatser för att undvika fler tragiska dödsfall. I den nationella sjukvårdsdebatten hörs allt fler och kritiska röster mot marknadslösningarna och det borgerliga mantrat att det fria vårdvalet skulle vara lösningen på det mesta inom sjukvården. Här i Kalmar län har vi Socialdemokrater valt en annan väg. Vi har sjösatt ett omfattande systematiskt förbättringsarbete som involverar alla medarbetare. Vi har uttalat att sjukvården ska förbättras efter synsättet små steg varje dag, genom stark patientfokusering och långsiktighet. Vi tror på den gemensamma sjukvårdens förmåga att möta 2000-talets behov från medborgare och från den medicinska utvecklingen. Landstinget i Kalmar län har på det här sättet också klarat av att hålla ekonomin i balans. Vi har haft ordning på kostnadsutvecklingen. Vi har kunnat leverera ekonomiska överskott sedan 2006 medan andra landsting har genomfört stora besparingar i sjukvården. Vi har till 100 procent betalat moderniseringen av länets tre sjukhus och kunnat satsa nya resurser på bland annat cancersjukvården. Det är utifrån den här styrkepositionen vi socialdemokrater konstaterar att landstinget fortsätter att ha två procents överskott och kan genomföra fortsatta förbättringar av vården inom flera viktiga områden. Under 2013 fattades det beslut om bland annat detta: 1. Satsning på akutsjukvården och inom ambulansen. För att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten avsättes nya resurser för att öka bemanningen vid länets akutmottagningar. Dessutom blir alla länets ambulansstationer så kallade 90-sekundersstationer, vilket innebär att bemanningen förbättras och utryckningstiderna förkortas. I södra länet 22

23 förstärks beredskapen vid ambulansstationerna i Mörbylånga, Löttorp och Torsås. 2. Förbättrad psykiatri för barn och unga. Barn ska i första hand inte till slutenpsykiatrin utan ges hjälp i öppnare former. Nu föreslås en ny organisation för första linjens psykiatri för barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6-18 år. 3. Kortare vårdköer genom höjda ambitioner inom cancervården, utbyggd radiologi, förbättrad dialysvård samt ny vårdgaranti för beroendevården. Framtidsutmaningar På det här sättet tar ansvar för sjukvården samtidigt som vi rustar landstinget att möta de stora framtidsfrågorna. Det handlar om att kunna möta de ökade behoven som uppstår när allt fler människor blir allt äldre. Det handlar om att sjukvården måste göra patienten mera delaktig i sin egen vård på ett helt annat sätt än tidigare. Det handlar om att snabbt ta till sig av den tekniska och medicinska utvecklingen. Det handlar om att styra efter den senaste kunskapen och rekrytera rätt personal med rätt utbildning. På alla dessa områden behöver landstinget ligga i framkanten. Vi måste vara ett välskött landsting som har fokus på framtiden. Skattehöjning för att undvika nedskärningar Att ha fokus framåt är inte minst viktigt i en situation där tiderna försämras. Den ekonomiska situationen är bekymmersam i hela landstingssektorn. 19 landsting har de senaste två åren tvingats att höja skatten. Vår skattehöjning 2013 berodde i huvudsak på att landstinget förlorade 110 miljoner kronor eftersom staten ändrade i det nationella utjämningssystemet mellan landstingen. Hänsyn tas inte längre till vårdtyngd vilket gör Landstinget i Kalmar län till det landsting som förlorar mest i Sverige. Landstinget i Kalmar län har i huvudsak således ingen kostnadskris, utan en intäktskris. Alternativet till att höja skatten hade varit kraftiga nedskärningar, exempelvis uppsägningar och anställningstopp, nej till investeringar i nya lokaler för psykiatrin och nej till nya satsningar. Vi är övertygade att det finns ett brett allmänt stöd för en skattehöjning eftersom landstinget därmed kan trygga och utveckla sjukvården i hela Kalmar län. Därtill gav det oss möjlighet att införa fri sjukvård för alla som är 85 år och äldre från årsskiftet 2013/2014. Landstingsgruppens arbete Arbetet med landstingsfullmäktigegruppen har varit fokuserat på att skapa väl förberedda gruppmöten, fortsätta förbättra delgivning av viktig information, ge förutsättningar för fria diskussioner och trivsel tillsammans. För att utveckla gruppen och hämta hem nya kunskaper genomfördes en utbildning i Stockholm 25-27/8. Programmet innehöll bland annat besök på nya Karolinska universitetssjukhuset och ett möte med partiordförande Stefan Löfven. 23

24 Under året har landstingsfullmäktigegruppen haft Jonas Hellberg och Helen Samuelsson anställd som politisk sekreterare. Fullmäktigegruppens utåtriktade arbete har varit fortsatt prioriterat. I varje valkrets har ledamöterna gjort studiebesök. Landstingsråden har fortsatt genomföra en stor mängd verksamhetsbesök och träffar med patient- och brukarorganisationer. Kommunikationsarbetet har utvecklats Under året har landstingsmajoritetens kommunikationsarbete förbättrats. Arbetet med kommunikationsstrategin har lyfts fram och innehållet uppdaterats. Inom ramen för vår kommunikationsstrategi har en stor mängd pressmeddelanden, insändare och debattartiklar producerats. Almedalen Sveriges bästa sjukhusmat På Almedalsveckan i Visby hade landstingsgruppen för fjärde året i rad ett eget seminarium. Trots att konkurrensen om uppmärksamheten är stor över 2000 arrangemang finns att välja på hade vi haft stor publik. Tidigare år har vi uppmärksammat frågor som köfri sjukvård, nollvision för vårdskador och vikten av ett gott bemötande inom sjukvården. I år fokuserade vi på sjukhusmaten och ambitionen att laga Sveriges godaste sjukhusmat. Medverkade gjorde bland annat en av Sveriges stjärnkockar, Fredrik Malmstedt. Vi ville genom seminariet skapa opinion för en godare och hälsosammare sjukhusmat. Landstingets i Kalmar läns arbete på detta område är ett föredöme som vi ville sprida till övriga Sverige. Resan fortsätter mot valseger 2014 Under vintern 2013 och 2014 års första månader har planeringen av den kommande valrörelsen startats. Politiskt har landstingsgruppen påbörjat arbetet med ett sjukvårdspolitiskt valmanifest. Organisatoriskt planeras bland annat utåtriktade aktiviteter, en valupptakt den 23/4 och deltagande i Almedalsveckan. Utbildningsdagarna i augusti kommer landstingsgruppen att finnas i länet för att starta igång valrörelsen och resan mot valsegern den 14 september! Kalmar den 17 februari 2014 För den socialdemokratiska landstingsgruppen i Kalmar län Anders Henriksson (S) Yvonne Hagberg (S) Landstingsstyrelsens ordförande Ordförande landstingsgruppen 24

25 SSU-distriktets berättelse Under våren anordnade distriktet en grundkurs samt en fördjupningskurs om Kurdistan. Fördjupningskursen gästades av deltagare från Bohuslän och Norrbotten. Tillsammans med S-studenter anordnades en föreläsning med Margareta Winberg och Maj Britt Theorin. Vi har också deltagit på konferenser som arrangerats av Socialdemokraterna och andra organisationer inom och utom arbetarrörelsen. Arbetsrörelsens högtidsdag firades ordentligt runt om i Kalmar län. SSU fanns nästan på plats vid samtliga första maj-firanden. SSU:are lyfte i sina tal sjuksköterskornas situation, välfärden och vikten av fackligpolitisksamverkan. Första maj upplevdes i år vara extra fint och lockade många människor. I augusti samlades SSU:are från hela landet till förbundskongress. Kongressen hölls i år i Täby. Från Kalmar län åkte 6 ombud till kongressen, dessa var Obaid Assel, Anton Holmgren, Erik Holm, Mattias Engman, Denja Eliassi och Dimen Eliassi. På kongressen drev ombuden tillsammans med andra distrikt igenom att den regionala kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri. En annan fråga som vi drev igenom tillsammans med andra distrikt var fria preventivmedel för unga under 25 år. Vår före detta distriktsordförande Laila Naraghi fick förmånen att vara kongressordförande. Sommaren spenderade vi på festivaler tillsammans med LO Sydost och vår slushmaskin. Vi deltog också på facket på sommarjobbet. Under sensommaren inleddes samtal med Borgholm, regionförbundet och övriga ungdomsförbund om att anordna ett Almedalen för unga. Arbetet initierades av Ilko Corkovic, Socialdemokrat från Borgholm. Evenemanget är nu planerat att genomföras under juni 2014 med deltagare från ungdomsförbunden nationellt. Efter sommaruppehållet återupptogs studieverksamheten, och en facklig kurs genomfördes med Blekinge och Kronoberg. Vi genomförde också en grundkurs steg 1 samt en fördjupningskurs i feminism. Distriktet har synts mycket i media under året, dels via artiklar men också genom insändare. Artiklarna har handlat om framgångar i kommunerna, besök 25

26 från förbundet, projektet Ungdomarnas Ö och riksdagslistan. Vi har även uppmärksammats som det mest växande ungdomsförbundet i Kalmar Län. Insändarna från medlemmar i SSU har handlat om bl.a. bostadsbrist, sommarjobb, psykisk ohälsa och kollektivtrafik. Hmida Benatallah Distriktsordförande Fr. vänster: Johan Nyman, SSU och Peter Högberg, Vimmerby 26

27 Kvinnodistriktets berättelse Vi har haft 5 styrelsemöten under 2013, telefonmöten 14/4, 12/5 och den 29/9, styrelsemöte den 31/1 och den 10/3. Distriktet har haft 2 medlemsmöten 10/3 årsmötet och den 31/1. Antalet medlemmar var 114 st fördelade på 4 klubbar, Västervik, Fliseryd, Mörbylånga och Borgholms Röda Bönor. Den 31/1 bjöd S-kvinnor i Kalmar län tillsammans med SSU och S-studenter in till ett öppet möte på universitetet i Kalmar. Margareta Winberg, ordförande i UN Women och Maj-Britt Theorin, ordförande i Kvinna till kvinna talade om kvinnokonventionen och människohandel. Det var ett välbesökt möte. Vid årsmötet i Mönsterås den 10 mars medverkade Margaretha Lööf-Johanson, Läkare och medlem i S-kvinnor. Hon talade om Sveda, värk och brännkärring, mycket uppskattat av åhörarna. Den 5/10 anordnade S-kvinnor i länet tillsammans med S i EU-parlamentet en stor konferens om EU och jämställdheten. Konferensen gick av stapeln i Växjö och ca 70 deltagare från regionen, Skåne och Halland deltog. Mycket lyckad dag! Anna Hedh och Krister Örnfjäder Den 24-25/8 ägde förbundsmötet rum i Stockholms riksdag. Ombud från Kalmar län var Anna Hedh, Angelica Katsanidou och Susanna, Stina, Hultman. På förbundsmötet valdes Anna Hedh in i förbundsstyrelsen. Under det kommande verksamhetsåret står S-kvinnor i Kalmar län inför stora utmaningar. Vi är mitt inne i en supervalrörelse inför val till EU, Riksdag, kommun och landsting Vi ser att S-kvinnor har en viktig roll att spela i dagens Sverige och Europa. S-kvinnors huvudbudskap är att samhället går att förändra, och att en jämställd värld är möjlig. S-kvinnor ska bidra till bilden av 27

28 Socialdemokraterna som ett regeringsdugligt alternativ som erbjuder en framtid med jämlikhet och jämställdhet, öppenhet och frihet för alla. Anna Hedh Distriktsordförande 28

29 Socialdemokrater för Tro och solidaritets berättelse Kalmar Läns distriktet för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet var under året organiserade i grupp i Oskarshamn. Grupperna i Tjust, Mönsterås, Hultsfred, Kalmar, Öland och Nybro har inte valt styrelser, Kontaktmän upprätthåller kontakten, och medlemmarna är direktanslutna till distriktet. Distriktsstyrelsen har varit sammansatt av Torgny Nilsson, Oskarshamn ordförande. Per-Inge Malmgren, Västervik sekreterare. Leif Brandt, Vetlanda kassör och vice ordförande, samt av ledamöterna Bengt Hultgren, Hultsfred och Tommy Englund, Mönsterås. Distriktets arbete har under året inriktats på av förbundets aktualiserade aktiviteter. Till förbundsårsmötet i Stockholm, Kista 15/6-16/6 lämnades från distriktet fyra motioner att bevaka. Två ombud från distriktet medverkade, Leif Brandt, som distriktsombud och Leine Johansson, som ombud för Oskarshamns gruppen. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som är det nya namnet betyder att vårt arbete öppnas för, och välkomnar som medlemmar, troende ur andra trosinriktningar. Beslutet har inneburit större öppenhet och namnet speglar även att förbundet är ett mer modernt förbund. Distriktets kassör Leif Brandt valdes vid förbundsårsmötet till Revisors ersättare. En av distriktets ersättare Evy Annér var ledamot av Kyrkomötet fram till och med Kyrkomötes valet. Efter kyrkovalet är hon ledamot i Stiftsstyrelsen. Tommy Englund är ledamot i Landstingsfullmäktige och Gert Wollinger är ledamot i landstingets revision. Anna Hedh, Mörbylånga är ledamot i EUparlamentet. Distriktet hade vid årsskiftet 27 medlemmar. De flesta medlemmar är direkt anslutna till distriktet. Slutord Den politiska verkligheten i vårt land har under 2013 kännetecknats av den moderatledda regeringens fortsatta arbete med att öka klyftorna i Sverige. Det är ett resultat av stora skattesänkningar finansierade av stora försämringar i arbetslöshetsförsäkringen och utförsäkringar i sjukförsäkringen. Antalet människor som är beroende av försörjningsstöd blir fler som ett tydligt bevis på att inkomstklyftorna ökar. 29

30 Nu börjar nästa valrörelse! Vi socialdemokrater måste tala om ett annat samhälle baserat på frihet, jämlikhet och solidaritet. Likvärdig skola och vård, oavsett var du bor eller har för ekonomiska förutsättningar. Samma möjligheter att påverka samhället, trygghet och utbildning i omställningen mellan jobb. Vi tror inte att otrygghet och piska att ta jobb med dåliga villkor, utan anser till skillnad från högern att trygghet och utbildning ger möjlighet till utveckling i omställningen mellan jobb. Det är socialdemokratiska värderingar och politik vi skall föra fram i debatten och inte försöka tävla med borgarna i skattesänkningar. Kalmar län i mars Torgny Nilsson Bengt Hultgren Leif Brandt Per-Inge Malmgren Tommy Englund. 30

31 Rapport från EU-parlamentariker Anna Hedh Mina uppdrag under året har varit ordinarie ledamot i Medborgliga fri- och rättighetsutskottet (LIBE). Ersättare i utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM), ersättare i inre marknadsutskottet (IMCO) och vice ordförande i EU:s delegation för relationer med Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein (SINEEA). I LIBE har ett av de största lagstiftningsärendena under 2013 handlat om en gemensam asyl och migrationslagstiftning. Det så kallade asylpaketet består av EU:s huvudsakliga lagstiftning på asylområdet. Det innehåller minimiregler. De enskilda lagstiftningarna som nu gjorts om är: asylprocedursdirektivet, mottagandedirektivet, Dublin-förordningen och Eurodac-förordningen. Med de nya reglerna ska flyktingar få bättre skydd under asylprocessen. Avgörande brister kvarstår dock. En av de största är att möjligheterna till inlåsning av asylsökande kvarstår. Man gör heller inget åt frågan om den sneda ansvarsfördelningen av asylsökande, där ett stort antal medlemsstater ser på medan en minoritet tar emot nästan alla ansökningar. En annan viktig lagstiftning handlar om personlig integritet, genom en översyn av EU:s personuppgiftslagstiftning. Förslagen består av ett direktiv om hur personuppgifter får användas vid brottsbekämpning och en allmän förordning som bestämmer hur privatpersoner, företag och offentliga myndigheter får använda personuppgifter (som är varje uppgift som kan knytas till en fysisk person). Jag har framförallt bidragit med ändringsförslag till den allmänna förordningen för att garantera den svenska offentlighetsprincip och att journalister ska få hantera använda personuppgifter. Jag har även arbetat med lagstiftningen om narkotikaprekursorser, dvs. ämnen som kan användas för narkotikatillverkning och i slutet av 2013 blev jag även ansvarig för den socialdemokratiska gruppens arbete med två lagförslag om psykoaktiva ämnen (syntetiska droger). Jag har även varit ansvarig för ett yttrande om bekämpning av könsrelaterat våld och våld i hemmet. Dessutom har jag fortsatt kampen om barns, HBTI-personer och romers rättigheter och jämställdhet. I inre marknadsutskottet (IMCO) så avslutades i början av 2013 arbetet med en förordning om tullens efterlevande av immateriella rättigheter. Syftet var att det ska bli lättare för tullen att hålla borta piratkopierade och förfalskade varor från marknaden Jag var ansvarig för socialdemokratiska gruppen arbete och kämpade för att reglerna inte skulle inverka negativt på tillgången av så kallad generisk medicin. 31

32 En annan fråga som jag arbetat med är förslaget om kvinnlig representation i bolagsstyrelser. I parlamentets arbete med det nya lagförslaget ansvarade jag för den socialdemokratiska gruppens räkning. Jag har även följt arbetet med en ny produktsäkerhetslag där fokus låg på konsumentperspektivet. Frågor jag ställt till kommissionen har handlat om REVA, Alkoholreklam riktat till ungdomar, stadstöd för regionala flygplatser, funktionshindrades rättigheter, HBTI-personers rättigheter, konflikten mellan Etiopien och Eritrea, könsstympning mm. Jag också varit ute i landet och pratat, bl.a. Norrbotten, Värmland, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Gotland, Stockholm, Kalmar län, Lund mm. Anna Hedh EU-parlamentariker 32

33 Socialdemokraterna i Kalmar län Resultaträkning Not Intäkter Medlemsavgifter : Partistöd : :00 Bidrag/Fakt.avg.o tjänster : :75 Övrigt 0:00 0:00 Summa intäkter: : :75 Kostnader Medlemsavgifter 0:00 0:00 Lämnade Anslag : :00 Exp.kostnader : :75 Personalkostnader : :48 Förtr.vald/rese-bilk : :60 Inf.- o arrangemang : :65 Valrörelse 0:00 0:00 Övriga kostnader 7.075: :00 Summa kostnader: : :48 Resultat före avskrivningar: : :27 Finansiella kostnader Och intäkter: Avskrivningar :00 0:00 Nedskrivning :00 0:00 Summa Av o Nedskrivning: :00 0:00 Ränteintäkter : :82 ÅRETS RESULTAT: : :09 33

34 Socialdemokraterna i Kalmar län Balansräkning 2012 Not 2013 Tillgångar/Anl.tillgångar Inventarier 1:00 1:00 Aktier o Andelar : :26 Långfristig fordran : :00 Placeringskonto : :03 Summa anläggnings- tillgångar: : :29 Omsättningstillgångar Kundfordringar : :50 Fordr. Organisationer : :07 Kassa o Bank : :60 Summa omsättningstillgångar: : :17 SUMMA TILLGÅNGAR: : :46 Skulder och Eger Kapital Fackl.pol.utv.fond : :00 LT-gruppens kassa : :32 Sydafrika projekt : :38 Personal/löne-skatt : :00 RFV-avgifter 0: :00 Uppl.sem.ers : :00 Övr.kortfr.Skulder : :25 Summa skulder: : :19 Reserver Valrörelse : :00 Summa reserver: : :00 S:a skulder/resv.medel : :19 Årets resultat: : :09 Eget Kapital : :18 SUMMA SKULDER o EGET KAPITAL : :37 34

35 Socialdemokraterna i Kalmar län BOKSLUTSKOMMENTARER NOTER Not. 1. Medlemsavgifter Partidistriktets andel (22:-) av medlemsavgifterna. Avgifterna hanteras numera av Partistyrelsen och skickas direkt till resp.organisation. Not. 2. Bidrag /Fakt. Tjänster o avgifter Här har vi erhållit bidrag från Partistyrelsen, samt fakturerade tjänster o avgifter. Not. 3. Exp. kostnader Här upptas expeditionens lokalhyra, städning, elkostnader samt övriga kostnader i form av porto, telefon, kontorsmaterial, ADB-kostnader m.m. Not. 4. Personalkostnader Medeltalet anställda 2012 med fördelning på kvinnor och män: Kvinnor 2,0 st Män 1,0 st Dessutom ingår lön o ers till förtroendevalda Löner och ersättningar :48 Sociala avgifter enligt lag o avtal :00 Pensionskostnader o försäkringar :00 Löneskatt o övr. kostnader :00 Summa personalkostnader: :48 Not. 5 Inf. och arrangemang Här redovisas dom kostnader som PD haft för olika kurser, konferenser samt arrangemang ex. Distriktskongress, Distriktsstyrelsen, VU, AK:s personal. Not. 6 Aktier o Andelar Marknadsvärdet är :37 högre än det bokförda värdet. Eftersom PD inte ämnar sälja aktierna inom de närmaste åren så har styrelsen beslutat att inte bokföra värdeförändringen, utan avvakta till den dag det blir aktuellt med en försäljning. 35

36 Not. 7 Långfristig fordran PD har köpt aktier i bolaget: FR Amerikavägen 1, för :00. PD har andelar i Östra Småland Intressenter AB för :00. Not. 8 Kassa och Bank Pengarna fördelas enligt följande: Kassa 716:50 KF:s sparkassa :22 Insatskonto OK 2.292:56 Sparbankskonto :14 Postgiro :18 Summa: :60 36

37 37

38 38

39 Internationalen Upp trälar uti alla stater, som hungern bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets timma slå. Störtas skall det gamla snart i gruset. Slav stig upp för att slå dig fri. Från mörkret stiga vi mot ljuset, från intet allt vi vilja bli. Upp till kamp emot kvalen! Sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär. Upp till kamp emot kvalen! Sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär. Arbetare, i stad på landet, en gång skall jorden bliva vår. När fast vi knyta brodersbandet, då lättingen ej råda får. Många rovdjur på vårt blod sig mätta men när vi nu till vårt försvar, en dag en gräns för dessa sätta, skall solen stråla mera klar. Upp till kamp 39

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 och 2014 Kristdemokraternas riksting 2015 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Ett år av valförberedelser Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti. Med över

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Förbundsstämma Moderaterna Södermanland

Förbundsstämma Moderaterna Södermanland Förbundsstämma Moderaterna Södermanland Katrineholm 18 april 2015 Safiren, Drottninggatan 19 Innehållsförteckning Förslag till procedurregler sid 3 Förslag till föredragningslista sid 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SKÅNES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNODISTRIKT. DISTRIKTSMÖTE DEN 25 mars

SKÅNES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNODISTRIKT. DISTRIKTSMÖTE DEN 25 mars + SKÅNES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNODISTRIKT DISTRIKTSMÖTE DEN 25 mars VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN Arbetsmaterial 7 mars 2012 Innehållsförteckning Arbetsordning... 2 Dagordning... 3

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm Folkpartiet i Stockholms län Box 2155 103 14 Stockholm 08-410 242 00 stockholm@liberal.se www.folkpartiet.se/stockholm Folkpartiet ska leda och bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län.

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer