TellHus-konceptet. Fem avgörande händelser i Veidekkes historia. 1 andra världskriget 2 arbetsmiljön 3 delägarskap 4 medarbetarinflytande 5 klimatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TellHus-konceptet. Fem avgörande händelser i Veidekkes historia. 1 andra världskriget 2 arbetsmiljön 3 delägarskap 4 medarbetarinflytande 5 klimatet"

Transkript

1 Fem avgörande händelser i Veidekkes historia. 1 andra världskriget 2 arbetsmiljön 3 delägarskap 4 medarbetarinflytande 5 klimatet anställda

2 Varför måste vi bygga klimatklokt Byggsektorn bidrar med en betydande del av utsläppen av växthusgaser Miljoner människor kommer förlora sin möjlighet till försörjning. Till norra Europa kan då en ström av klimatflyktingar komma. : Klimatfrågan är vårt största framtida konflikthot Veidekke mål är att vara branschledande i klimatarbetet

3 Klimat i förändring Arktis - Nordpolen aug 2008 j m f med åren Ismassan på Arktis (Nordpolen) påverkar inte havsnivåerna. Avsmältningen är så stor att det nu går att färdas med båt genom nordvästpassagen. Landhöjningen på Grönland är nu exceptionella 30 mm. National snow and ice data center/dn

4 Klimat i förändring Den senare delen av talet är den varmaste perioden som förekommit på 1300 år på norra halvklotet Elva av de tolv varmaste åren som registrerats sedan mätningarna började 1850 har inträffat sedan 1995* * Referensåret 2008 Foto: Arne Nævra

5 Enligt FN:s klimatpanel översteg den naturliga koldioxidhalten (CO 2 ) i atmosfären år 2005 variationen under de senaste åren enligt vad man kunnat fastställa med prover från iskärnor från Antarktis. I luftfickor i iskärnor har man kunnat mäta CO 2 -halten

6 Det kommer alltid att finnas förnekare som anser att världens ledande forskare inom FN:s klimatpanel har fel. Men har vi tid och råd att avvakta för att se vem som hade rätt? Källa: Dagens industri

7 Anslutet till fjärvärme Ytterskär i Västertorp i södra Stockolm: Första projektet där Veidekke bygger TellHus lamellhus med 36 lägenheter med bostadsrätt. Säljstart maj Byggstart december Inflyttning 2011.

8 Vad ska vi hushålla med energi eller koldioxid? Tillförd energi med fjärrvärme Kvalitén på den tillförda energin Husets egenskaper Minskat fastighetsel- och värmebehov Boendes beteende Enklare att leva klimatsmart. Minskad användning av hushållsel 1 kwh el är inte likvärdigt med 1kWh fjärrvärme. En byggnad kan till och med ha högre energi användning men släppa ut mindre koldioxid. En förutsättning är att huvuddelen av fjärrvärmens energimix baseras på bioenergi

9 En sparad kwh el i Sverige skapar exportförutsättningar att minska motsvarande mängd el från smutsig fossilkondens i Europa. Över 95 % av den svenska elen är CO 2 -fri. Koldioxiden ser inga nationsgränser. Bästa miljöinsatsen från Norge och Sverige är därför att bygga ut och öka exporten av CO 2 fri el till Europa. Exergi = Energikvalitet 1kWh el är mer värd än 1 kwh värme Europas elnät är i dag sammankopplat i ett gemensamt nät, en kapacitet som ständigt ökar. *Kortsiktigt 1 kwh el = gram CO 2 1) *Långsiktigt 1 kwh el = 400 gram CO 2 2) 1) Energimyndigheten 2) IVL 2009 (TellHus beräkningsunderlag) Illustratör: Hans Sandqvist

10 CO 2 utsläpp: Fjärrvärme jämfört med el Tillförd energi: Kvalitén på den tillförda energin är nyckeln till låga koldioxidutsläpp. Fjärrvärme (Fortum i Stockholm) har en energimix på cirka 75 procent andel förnybar eller återvunnen värme vilket ger 70 gram CO 2 per kwh värme. Motsvarande för el är långsiktigt 400 g CO 2 per kwh. Till lågenergihus räcker det med en framledningstemperatur på grader. Fjärrvärme

11 Fjärrvärme ett viktigt bidrag till klimatarbetet Vad kan fjärrvärmeleverantören göra för att få nöjdare kunder Det grundläggande är att förstå vem som är kunden Utbyggnad av fjärrvärme med ökad andel förnybara bränslen. Större andel rörlig kostnad avseende fjärrvärme för att stimulera konsumenten till energihushållning. Hjälp med inreglering i undercentralerna av värme hos kunderna. Mätning så att värme och tappvarmvatten kan särredovisas. Lågtemperaturteknik 80 grader för nyexploaterade områden. Fjärrvärmeutbyggnad till större småhusområden. Monopolet måste upphöra

12 Redan under produktionstiden är det lämpligt att använda miljövänlig fjärrvärme i stället för el för både byggbodar och husuppvärmning. Nya moderna byggbodar står för 70 % av el-användningen på byggarbetsplatsen Byggbodar anslutna till fjärrvärme * Ett normal projekt med tio byggbodar genererar cirka 60 ton CO 2. Med fjärrvärme reduceras CO 2 till cirka 9 ton.

13 = Husets egenskaper En välisolerad klimatskärm med god täthet med bra fönster och en effektiv värmeåtervinning är nödvändigt. Husen ska stå år. Även bioenergi kommer bli en bristvara Bild: Hans Sandqvist

14 Samma effekt nås vid en temperatursänkning med 1ºC genom en rätt injustering. 1 C cirka 3 kwh/m 2 Optimerad värmeisolering i väggar U = 0,18 W/m 2 K Extremt tjocka regelväggar med 40 cm isolering (Ui = 0,1 W/m 2 K) minskar värmebehovet med cirka 3 kwh/m W/m 2 K A temp jämfört med Ui = 0,18 W/m 2 K Putsade enskiktsväggar med stomme av trä. U värde = Ej bärande lättbetongeller betongväggar med stenullsisolering som putsbärare. Max tjocklek 300 mm för nya betong väggar. Ui - värde = 0,18 W/m 2 K Illustratör: Hans Sandqvist

15 Köldbryggor ψ- värde cirka W/lm 120 mm Sammanhängande isolering för balkongplattor Bjälklagsisolering Vägganslutning Pelare Vot 15-25% av transmissionsförlusterna går genom köldbryggor!

16 Energieffektiva fönster Ui-värde 0.9 W/m 2 K Minskad transmission Ökad komfort Lägre driftkostnader Bättre ljudisolering Inga eller små värmeelement Illustratör: Hans Sandqvist

17 Värmeåtervinning > 80 % verkningsgrad Tryckfall ökar elbehovet Låga SFP-värden kw/m 3 /s Frånluft Tilluft O Smarta, enkla och säkra lösningar med rör i rör minskar värmeförlusterna Kallvatten Värme och VVC Illustratör: Hans Sandqvist

18 Vattenbesparande armaturer spar både varm- och kallvatten. Vattenbesparing minskar även användandet av kemikalier i reningsverken.

19 Bästa tillgängliga teknik för vitvaror Minskning i kwh per enhet och lägenhet/år jämfört med A klass Kyl/frys 164 kwh Kyl 36 kwh Frys 44 kwh Tvätt 28 kwh Disk 0 kwh Torktumlare 140 kwh Induktionsspis 120 kwh* *(Spis jämfört med spisplattor) Aug 08. Disk- och tvättmaskin ansluts till fjärrvärme - sparar el och pengar Illustratör: Hans Sandqvist

20 Fast installerade lågenergilampor i kök och badrum. Biutrymmen förses med eleffektiva ljuskällor med närvarogivare Tio gånger längre lystid betydligt lägre energibehov. Lågenergibelysning ökar fjärrvärmebehovet! Aktuella EU-nyheter September 2009 Förbud för alla matta 100 watts glödlampor 2012 Förbud för alla glödlampor 2017 förbud för all kvicksilver i lampor Obs: Energieffektiva vitvaror och lågenergibelysning ökar värmebehovet Illustratör: Hans Sandqvist

21 Standby-el - Beräkningar visar att den extra elförbrukningen är cirka 10 procent av hushållselsförbrukningen Det finns cirka 1,8 miljoner småhus och 2,4 miljoner lägenheter i Sverige. Standby-el kan beräknas till 0,8 1,6 TWh per år. Sparpotentialen uppskattas till 50 procent om onödig standby kan stängas. Elförbrukning vid Standby läge motsvarar i dag småhus totala elförbrukning. I Sverige Nya EU-direktiv fram till 2020 Källa: Energimyndigheten

22 Eluppvärmd komfortvärme i badrumsgolv ( 6 m 2 ) med termostat förbrukar cirka: kwh el per år och lägenhet, vilket ger ett utsläpp på cirka 745 kg CO 2 * TellHus fjärrvärmebaserade badrumsgolv, med samma förbrukning, släpper ut cirka 130 kg CO 2 * Baserat på en CO 2 -kvot om 405g/ kwh el Källa : IVL Illustratör: Hans Sandqvist

23 Individuellmätning Tappvarmvatten Hushållsel Fastighetsenergi Fast kostnad för 20 graders inomhustemperatur Fast kostnad för ökad temperatur

24 Display för hushållet

25 Display visar den egna förbrukningen och husets genomsnitts förbrukning

26 TellHus energibehov Totalt kwh/ m 2 A temp beroende av klimatzon och beteendemönster. Uppvärmning: cirka kwh/m 2 Varmvatten: cirka kwh/m 2 Fastighetsel: cirka kwh/m 2

27 sammanfattning Halva mängden koldioxidutsläpp (ca 1,5 ton) 1) jämfört med normhus enligt BBR inklusive minskning av hushållselen. Halva energianvändningen kwh/m 2 jämfört med BBR:s 110 kwh/m 2 i Stockholms klimatzon 3000 kg/år 1) Jämför med bostadshus med el-komfortvärme i badrumsgolv 2) En familjebil släpper ut 1,5-1,7 ton vid 1000 mils körning. (Europa statistik) kg/år kg/år normhus Koldioxidutsläpp 2)

28 sammanfattning Enklare och mer ekonomiskt TellHus underlättar att leva klimatsmart med bibehållen komfort TellHus kan byggas utan bidrag och subventioner inom ramen för en god projektekonomi TellHus ger cirka 50 procent lägre utsläpp av koldioxid och energibehov än dagens byggnorm BBR De boende sparar cirka 4000 kr per år och lägenhet * Koldioxidutsläppen minskar med 1,5 ton per lägenhet * Jämför med bostadshus med el-komfortvärme i badrumsgolv och inkluderande hushållsel

29 Alexander Det är våra nästa generationer som vi planerar för Elsa Tack för mig

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Agneta Persson, civilingenjör, sektionschef på

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Optensys ENERGIANALYS

Optensys ENERGIANALYS Tillförsel utifrån eller nästan självförsörjande Energiscenarier för den nya stadsdelen Södra Butängen i Norrköping Dag Henning Optensys ENERGIANALYS februari 2012 Optensys Energianalys AB Gjuterigatan

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skogsbrynet 66, Helsingborg Johan Hårds Gata 54D, Helsingborg 2015-01-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 04/06-12 Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Skandiag 3, Knislinge Sebastian Oliwers 1 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-04-08 Fastighetsbeteckning: Hanviken 22:1 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Stjärnvägen 21 / Tyresö Olle

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

Spara pengar i ditt boende!

Spara pengar i ditt boende! Spara pengar i ditt boende! För dig som vill minska din energianvändning 1 ET2009:01 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt,

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Energi i hotell och restauranger

Energi i hotell och restauranger Energi i hotell och restauranger Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer