Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng"

Transkript

1 1 (5) Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N15A Tentamen ges för: En14, Htep13 Tentamensdatum: Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar om 30 p vardera, totalt kan alltså maximalt 60 poäng erhållas. Under förutsättning att minst 10 poäng erhålls på vardera tentamensdelarna ges följande betyg: 0 29 poäng: U poäng: poäng: poäng: 5 Erhålls mindre än 10 poäng på någon av tentamensdelarna är tentamen underkänd. Allmänna anvisningar Var noga med att redovisa arbetsgången och eventuella antaganden vid lösning av tentamensuppgifterna. Där så krävs gör studenten egna realistiska antaganden för lösandet av uppgifterna. Tentamensresultat tillgängligt i Ladok fr o m ca 4 veckor efter tentamen. Lycka till! Ansvarig lärare: Per Andersson, tel

2 2 (5) Del 1 (teoridel), bestående av 6 frågor om 5 poäng vardera 1 Redogör för hur energisystemet (energiläget) har förändrats sedan början av 1970-talet till dags dato. Diskutera även vad som bidragit (stimulerat) till förändringen. Fokusera på energiläget nationellt och hur statusen är med tanke på de nationella miljömålen.. Redovisningen ska omfatta ner t o m nivån sektorer. Redovisa även översiktligt energiläget globalt. 2 Du anlitas som expert rörande investering av en solvärmanläggning för en villa (i Sverige). Redogör för vad som kan anses gälla för en sådan investering med avseende på teknik, ekonomi och miljö. Erforderliga skisser visande olika systemlösningar ska ingå i redovisningen. 3 Diskutera utbyggnadsplaner för vindkraften i Sverige mad avseende på teknik, ekonomi och miljö. Jämför också vindkraftens situation i Sverige med hur det kan se ut i andra (valfria) länder. 4 Du anlitas som expert rörande växthuseffekten. Redogör för vad du då, baserat på vetenskapliga rön, anser är av vikt att framföra till allmänheten. 5 Redogör för bioenergins utnyttjande i Sverige inom fjärrvärme- och transportsektorn. Behandla teknik, ekonomi och speciellt miljöaspekterna. 6 Redogör för utnyttjandet av geotermisk energi i Sverige. Behandla teknik, ekonomi och speciellt miljöaspekterna.

3 3 (5) Del 2 (räknedel), bestående av 6 frågor om 5 p vardera 1 Student med godkänd kontrollskrivning 1 skall EJ göra uppgift 1, markera detta i tentamen! Beräkning av solfångare för tappvarmvattenberedning för villa Belägenhet: Ystad Antal personer: 4 Varmvattenförbrukning: 65 l/pers, dygn av temperaturen 55 C Dim. temp solfångare Värmer tappvatten från 10 C till 65 C Beräkna erforderlig solfångaryta. (5 p)

4 4 (5) 2 Student med godkänd kontrollskrivning 2 skall EJ göra uppgift 2, markera detta i tentamen! Beräkning av vattenkraftverk a) Ångermanälven, 463 km lång, är Sveriges vattenrikaste älv med en årlig kraftproduktion på 14,4 TWh vid ett medelvattenflöde på 485 m 3 /s. Beräkna älvens fallhöjd om verkets totalverkningsgraden sätts till 75 %. b) För ett större vattenmagasin i Sverige anges vattenmängden till 6000 miljoner m 3. Beräkna medelhöjden över havet om lagringskapaciteten är 6,4 TWh. c) Förklara sugrörets funktion efter en vattenturbin. ( p) 3 Beräkning av vedpanna och ackumulatortank för villa Panneffekt: Specifikt värmebehov: Temp.differens (t inne t ute ) 45 kw o h 37 C a) Beräkna för vilken husstorlek som pannan är lämplig, dvs beräkna husets årliga energibehov för uppvärmning. b) Beräkna erforderlig ackumulatorvolym utifrån ett komfortvillkor. c) Vilken fukthalt bör veden ha då den ska förbrännas? Vad är då dess fuktkvot? d) Redovisa ett uttryck för att beräkna bränslets effektiva värmevärde vid fukthalt f och väteinnehåll h. Bränslets kalorimetriska värmevärde betecknas H s. Svara i enheten kwh/kg. ( p) Ledning: Byggnads värmeeffektbehov Q konst( t inne tute) Byggnads årsenergibehov för uppvärmning Q konst S

5 5 (5) 4 Beräkning av vindkraftverk för vätgasproduktion Beräkna den energimängd som på årsbasis kan lagras i vätgas som energibärare, då vätgasen produceras genom alkalisk elektrolys och för drift av processen användes vindkraftsel. Processen har energibehovet 4,5 kwh el / nm 3 vätgas (nm 3 = normalkubikmeter). Vätgasens värmevärde kan sättas till 120 MJ/kg. Vindkraftverket har turbindiameter 80 m och medelvindhastigheten uppgår till 7,5 m/s. Antag själv rimlig effektkoefficient för verket. (5 p) 5 Beräkning av bergvärmepump för villa (utnyttjar geotermisk energi) Köldbärarlöde (vatten + sprit)): 0,6 kg/s, (c p = 3,5 kj/kg K) Temp. differens köldbärare: 3 C Värmefaktor COP h : 2,5 a) Beräkna värmepumpens värmeeffekt. b) Beräkna värmepumpens driveffekt (tillförd eleffekt). c) Beräkna systemets köldfaktor. d) Beräkna erforderligt djup hos energibrunnen. Gör själv rimliga antaganden betr effektuttag per meter borrhål.. e) Om värmepumpen upptar energi från energibrunnen vid temperaturen -13 C och avger energi till byggnaden vid temperaturen 65 C, vad är då högsta tänkbara värmefaktor? ( p) 6 Beräkning av koldioxidutsläpp (kg/mj) Bensin kan, på massbasis, antas bestå av 86 % kol och 14 % väte. Värmevärdet för väte är 120 MJ/kg, för kol 33 MJ/kg. a) Beräkna bränslet emissionstal (g CO 2 / MJ) vid förbränning. b) Beräkna ett fordons bränsleförbrukning vid koldioxidemissionen 120 (g CO 2 /km). Bränslets densitet sätts till 800 kg/m 3. (2 + 3 p)

Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare

Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare Energisystem för villabruk - En kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och värmepump/solfångare nilsson_sam@hotmail.com Markus Halén mushen02@student.umu.se Handledare: Lars Bäckström Innehållsförteckning

Läs mer

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen i termodynamik Provmoment: Ten0 Ladokkod: TT05A Tentamen ges för: Årskurs Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 202-08-30 Tid: 9.00-3.00 7,5 högskolepoäng

Läs mer

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi 134 Energi Energi 135 Förnybara energikällor Uttrycket alternativa energikällor tillkom under 1970 - talet när miljöeffekterna av kol- och oljeförbränning på allvar började diskuteras. Samtidigt med detta

Läs mer

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Sammanfattning Uppvärmningskostnaden blir en allt mer central fråga för villaägare med dagens stigande elpriser. Värmepumpar är en växande

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM Allmänt om miljöpåverkan vid användning av energi För att värdera miljöpåverkan vid användning av energi kan man generellt se till mängden förbrukade bränslen

Läs mer

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Instruktioner Studenter måste anlända till kontrollskrivningen inom 45 minuter efter skrivningens start. Ingen

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Utredning av bergvärmepump med fjärrvärmespets

Utredning av bergvärmepump med fjärrvärmespets AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Utredning av bergvärmepump med fjärrvärmespets Sandra Hedlund Oktober 2012 Examensarbete, 15hp, nivå: B Energisystemingenjörprogrammet Handledare: Peter Hansson, Sweco Examinator:

Läs mer

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet Instruktioner Endast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de

Läs mer

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande.

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande. Förord Allt fler engagerar sig i frågan om hur ett medvetet strategiskt arbete med energi- och klimatfrågor kan minska miljöbelastningen i samhället. Sätten är många, och åsikterna är inte alltid överens

Läs mer

Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HESSAM TABRIZI Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

säsongslagrad solvärme via fjärrvärmenätet

säsongslagrad solvärme via fjärrvärmenätet säsongslagrad solvärme via fjärrvärmenätet SÄSONGSLAGRAD SOLVÄRME VIA FJÄRRVÄRMENÄTET rapport 2013:4 ild över Fortum Värmes fjärrvärmenät och produktionsanläggningar i Stockholmsområdet kholm stad Sveriges

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Ved eller pellets? 2012-01-19

Ved eller pellets? 2012-01-19 Ved eller pellets? Innehåll Ekonomi... 2 Effektivitet, verkningsgrad... 3 Arbetsinsats... 4 Mysfaktor... 5 Värmespridning... 5 Miljö... 5 Energivärde i olika bränsleslag... 6 Energivärde i vedråvara...

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI

BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI FAKTABILAGOR BILAGA 1 (7) Bilaga till energiplan BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI ENERGI OCH EXERGI Energi är ett begrepp som flitigt brukas, och missbrukas, i vardagslivet och i den offentliga debatten. Men vad

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2015-06-01 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del Nationellt prov i Matematik kurs A vt 1998 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer