Wonderland/Wasteland GöteborgsOperan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wonderland/Wasteland GöteborgsOperan 2014"

Transkript

1 Wonderland/Wasteland GöteborgsOperan 2014

2 A s Adventures Koreografi Anton Lachky Dirigent Max Renne Scenografi och ostymdesign graa hverdag as/kristin Torp Ljusdesign Kyrre Heldal Karlsen Sång Lena Haselmann Piano Bernard Matracki Musik W A Mozart, J S Bach, F J Haydn m fl Koreografassistent Eleonore Valere GöteborgsOperans Danskompani GöteborgsOperans Orkester Wasteland Världspremiär 20 september 2014 Koreografi Ina Christel Johannessen Musik skriven och framförd av Stray Dogs Scenografi och ostymdesign graa hverdag as/kristin Torp Ljusdesign Kyrre Heldal Karlsen Koreografassistent Stephan Laks GöteborgsOperans Danskompani Föreställningens längd: ca 2 tim 30 min inkl paus. Wonderland/Wasteland 1

3 Innehåll Välkommen/Adolphe Binder 5-7 A s Adventures Ett underland där allt kan hända Koreografen Anton Lachky om A s Adventures Humorn visar vägen till underlandet Sällsynt och fascinerande Lena Haselmann, sångsolist, om A s Adventures Wasteland Ur det ödelagda kan ett underland växa. Koreografen Ina Christel Johannessen om Wasteland När du inte vet vad som väntar, lyssnar du extra noga. Stray Dogs om sin musik Jag vill skapa ögonblick. 33 graa hverdag as/kristin Torp om A s Adventure och Wasteland Biografie GöteborgsOperans Danskompani GöteborgsOperans Orkester/ 52 zproduktionsansvariga 2 Wonderland/Wasteland Dansares Namn Wonderland/Wasteland 3 Dansares Namn

4 Nyfi enhet och passion Vi lever i en tid av snabb förändring. Det syns inte bara i politiken utan också i kulturen. Det gör också att vi behöver överbrygga kulturbarriärerna när vi sätter upp teater- och dansverk och när vi utbyter erfarenheter och idéer. I det här danskompaniet har det alltid funnits plats för många röster. Sedan jag tog över kompaniet sommaren 2011 har jag presenterat en rik mångfald av enastående modern dans som har tagit upp många brännande frågor på ett lekfullt men ändå allvarligt sätt. När vi har gjort detta har vi genomgått en del stora förändringar genom att gå tillbaka till visionen och förnya ensemblen. Vi har då tagit hänsyn till det som jag nämnde ovan. Vår repertoar i Göteborg har kommit att bli ett brett och unikt spektrum med inte mindre än 16 världspremiärer och 4 Sverigepremiärer. Vi har också turnerat med dem hittills till 13 städer. I min vision behöver vi ge liv åt experimentella impulser, och nya dansskapare behöver stöd för att komma fram. Kroppsspråket, kopplingen mellan dans, teater, ny musik och skulptural konst, den formella stiliseringen av bildteatern, den påtagliga kroppsnärvaron och den sociala betraktelsen... allt detta måste avspeglas i det vi sätter upp på scenen. Det handlar om konstnärliga metoder som utmanar och som vill ta till sig de nya, pluralistiska koncepten och vara ständigt självutlämnande. Det handlar också om kreativiteten i nya miljöer, det lokala och specifi a på äventyr tillsammans med den globala dynamiken. Säsongen Wonderland Udda och underbart bygger på två tidigare säsonger som refle terade över föreställningar om identitet, tillhörighet och samverkan. Med säsongens första världspremiär Wonderland/Wasteland skapar vi två verk som kompletterar varandra och som är oerhört olika varandra. Anton Lachkys nya verk: Utåtriktat och serietidningslikt, snabbt och exakt, innehåller det traditionella former med klassisk musik och en mezzosopran. Därefter inneslutet och mystiskt med social och politisk underton, framfört till taktslagen från elektroniska instrument och slagverk, med Ina Christel Johannessens signatur. We live in times of rapid changes. This mirrors not only in politics but also in the arts. It also comes with the need to tackle our objective of getting beyond cultural barriers in theatre and dance production as well as in the exchange of experiences and ideas. This company has always been a place for many voices. Since I took over the company in summer 2011, I have been presenting a rich variety of exceptional contemporary dance, dealing with many burning issues in a playful yet serious way. Doing this we have been undergoing some major changes in revisiting the vision and transforming the ensemble taking all above mentioned, into consideration. A broad unique spectrum of no less than 16 world premieres and 4 Swedish Premieres have been the outcome of our original repertory made in Göteborg, and has been presented in 13 other cities so far. In my vision experimental impulses need to come to life and new dance makers need support to emerge. The language of the body, the linking of dance, theatre, new music and plastic arts, the formal stylisation of pictorial theatre, high physicality and the social reflection... all this need to be reflec ed in what we put on stage. Artistic practices that challenge the status quo and want to embrace the new, pluralistic concepts and continuous self-exposure, creativity in new environments, the regional and specific in joint (ad)venture with the global dynamics. The season Wonderland weird and wonderful builds on two previous seasons that reflec ed on the notion of identity, belonging and interconnectivity. With our season s fir t world premiere Wonderland/Wasteland we create two complementary works, extremely different from each other. 4 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 5

5 Wonderland/Wasteland beger sig ner i vårt undermedvetna och kryper in i det som är fundamentalt för vår existens. Det undermedvetna som den del av medvetandet som för tillfället inte är i blickfånget. Vi refle terar över det omedvetna sinnet individens och kollektivets som har en egen vilja och avsikt som inte kan upplevas av det medvetna. Där lagras socialt oacceptabla idéer, önskningar och begär, traumatiska minnen och plågsamma känslor som jagas bort ur medvetandet genom att de förträngs psykologiskt. Det här har beröringspunkter med socialt förnekande och med skämtet och dess förhållande till det omedvetna. Vår längtan och strävan handlar alltjämt om verkskapande och äkthet, som vill utforska alla perspektiv som finns på år samtid. Vi strävar efter en mångbottnad verklighet som inte kan definie as eller förses med etikett så enkelt, men som ändå är full av löften och möjligheter. Jag hoppas att det här danskompaniet alltid kommer att väcka er nyfi enhet. Adolphe Binder Konstnärlig ledare GöteborgsOperans Danskompani Anton Lachky s new work: A comic strip, externalised and cartoony, speedy and precise, involving traditional forms with classical music and a mezzosoprano. Then Internal and mysterious with a social-political underlay, performed to the live-beats of electronics and percussion in Ina-Christel Johannessen s hand writing. Both works framed by the work of visual artist Kristin Torp, and connecting to each other in a seemingly contradictory, yet complementary way. Wonderland/Wasteland dives into the subconscious of our existence, crawls into the fundament of our being. The subconscious as the part of consciousness that is not currently in focal awareness. We are reflecting on the unconscious mind - for the individual and the collective that has a will and purpose of its own that cannot be known to the conscious and is a repository for socially unacceptable ideas, wishes or desires, traumatic memories, and painful emotions put out of mind by the mechanism of psychological repression. This touches elements of social denial as well as the joke and its relation to the unconscious. Our longing and endeavour remains for authorship and authenticity, examining the many perspectives on contemporaneity. We aim for a multi-layered reality, not easily defined or boxed, yet full of promise and possibility. This company, I hope, will always awaken your curiosity. Adolphe Binder Artistic Director GöteborgsOperans Danskompani 6 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 7

6 A s Adventures Koreografi Anton Lachky Dirigent Max Renne Scenografi och ostymdesign graa hverdag as/kristin Torp Ljusdesign Kyrre Heldal Karlsen Sång Lena Haselmann Piano Bernard Matracki Musik W A Mozart, J S Bach, F J Haydn m fl Koreografassistent Eleonore Valere GöteborgsOperans Danskompani GöteborgsOperans Orkester På premiären dansar Anna Altès, Jim De Block, Delphine Boutet, Nigel Campbell, Simone Deriu, Jenna Fakhoury, Andrzej Glosniak, Mai Lisa Guinoo, Pascal Marty, Jonathan Savage, Ekaterina Shushakova, Oleg Stepanov, Lee-Yuan Tu, Danielle de Vries, Arika Yamada, Ingeborg Zackariassen Statist Jonnie Strömberg * Musik Mozart: Va, va l error mio palesa ur Mitridate, re di Ponto Haydn: Symfoni nr 92 (Oxford), Final: Presto Drigo: Notturno d amore ur I milioni d Arlecchino. Sång: Beniamino Gigli. (Inspelad) Porpora: In braccio a mille furie ur Semiramide riconosciuta Mozart: Symfoni nr 34, Final: Allegro vivace Bach: Partita nr 2 BWV 1004, sats 4: Gigue. Violin: Isabelle Faust. (Inspelad) Caccini: Amarilli mia bella Mozart: Venga pur ur Mitridate, re di Ponto Matracki: Apassionato Delirioso (Nykomponerad musik) Längd ca 60 minuter 8 Wonderland/Wasteland Dansares Namn Wonderland/Wasteland 9 Dansares Namn

7 A s Adventures en surrealistisk tecknad serie Längst uppe i norr finns en y som kallas Wonderland. En oupptäckt plats där ingen någonsin har varit bara de som är födda där. De, å andra sidan, har aldrig lämnat platsen. För första gången får andra människor ett frikort till att få se byn. På avstånd. A s Adventures a surreal cartoon A village in the far north called Wonderland. An undiscovered place where no one has ever been only those who were born there. They, on the other hand, have never left. For the fir t time people get a free pass to see the village. From a distance. 10 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 11

8 Ett underland där allt kan hända. Koreografen Anton Lachky om A s Adventures Jag börjar alltid från noll. Ur mina möten med dansarna, när jag ser vilka personer de är, hur de rör sig, växer sedan verket fram. Varenda scen, inte bara karaktärerna, formas av dansarnas personligheter. Dansarna i GöteborgsOperans Danskompani är både starka och tekniskt skickliga. Bland dem finns också en spännande mångfald som är intressant att arbeta med. Det är som att ha en verktygslåda full av olika verktyg. Om någon har ett uttrycksfullt ansikte har jag gärna dragit i de trådarna lite extra. Om någon är blyg har jag förstärkt det på scenen. Jag har också försökt att hitta dansarnas små egenheter och gjort något av dem. Skruvat till deras tics. Och hur dansarna reagerar i en scen påverkar i sin tur utvecklingen i nästa, och nästa och nästa. Allt sammantaget skapar det en känsla av att vara del av en tecknad serie. Jag har också velat lyfta fram relationerna mellan figu erna som ju också är ett slags karikatyrer. I de här karikatyrerna kan vi se oss själva. Deras handlande blir något som vi kan känna igen oss i. Jag använder mig ofta av klassisk musik i mina verk. Den här gången tog det ett tag innan jag hittade musik som kunde frammana känslan som jag ville åt. Jag vill att musiken ska förstärka upplevelsen av att kliva in i en bok där du möter en sagovärld. Surrealistiska sagor med surrealistiska figu er. Somliga sagor känner du igen, andra är nya. Hur du reagerar på A s Adventures är helt beroende av vilka sagor du själv bär med dig. Vilken person du är. Vad du blir provocerad av. Vad som väcker ditt begär. Vad som gör dig arg, Och glad. Musiken spelas live av orkestern och vi har en operasångerska, mezzosopranen Lena Haselmann, på scenen. Lenas och mitt arbete började också från noll. Vi visste vilka musikstycken vi ville ha, men på vilket sätt de skulle framföras bestämde vi efterhand. Lenas person och möjligheter har fått styra det. Vi har verkligen gjort en resa tillsammans. Kristin Torps scenografi under tryker den surrealistiska världen. Ett stort isberg, omgivet av toaletter. Cyklar. Ett badkar. Det är spöklikt. Drömlikt. Ett underland, en plats som inte finns. I s enografin finns också en visuell och poetisk önhet liksom i själva dansen och dansarnas uttryck. I always start from zero. Through my meetings with the dancers, when I see who they are, how they move, the creation grows. Every single scene, not just the characters, are shaped by the dancers personalities. The dancers in Göteborgs- Operans Danskompani are both strong and technically skilled. Among them there is also an exciting diversity which is interesting to work with. It is like having a toolbox full of different tools I can use. If someone has an expressive face, I like to pull the wires a little extra. If someone is shy, I reinforce it on the stage. I have also tried to find the dancers own peculiarities and I have tried to make something of them. Twisted their tics. Also, the dancers reactions in one scene, affects how the next scene develops, and the scene after that and the next. Together they create a feeling of being part of a comic strip. I also wanted to highlight the relationships between the characters who also work as some sorts of caricatures and in their behavior we can recognize ourselves. I often use classical music in my works. This time, it took a while before I found the music that could evoke the feeling I searched for. I wanted the music to intensify the feeling of stepping into a book, filled with fairy tales. Surrealistic tales with surrealistic characters. Some tales are recognizable. Others are new. How you react to A s Adventures depends entirely on what stories you carry with you. What kind of person you are. What you are provoked by. What awakens your desires. What makes you angry and happy. Most of the music is performed live by the orchestra and we also have an opera singer, mezzo soprano Lena Haselmann, on stage. Lena s and my work also started from zero. We only knew what pieces of music we wanted, but the way in which it would be performed, we made up gradually. Lena s personality and possibilities have worked as the lead. We have really made a journey together. Kristin Torp s stage design emphasises the surreal world. A large iceberg, surrounded by toilets. Bicycles. A bathtub. 12 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 13

9 Alice i Underlandet har fungerat som inspiration. Inte nödvändigtvis Alices resa, men underlandet i sig. De osammanhängande, ologiska berättelserna, som varken går att förklara eller förstå. Det skruvade, men ändå så vackra det är lite av vad jag har velat skapa. Ett underland där allt kan hända. It is ghostly. Dreamy. A wonderland, a place that does not exist. The set design is also a visually and poetically beautiful as is the dance and the dancers expressions. Alice in Wonderland has served as inspiration. Not necessarily Alice s journey, but the wonderland itself. The incoherent, illogical stories that we can neither explain nor understand. The twisted, yet so beautiful it s what I ve wanted to create. A wonderland where anything can happen. -Anton Lachky Choreographer 14 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 15

10 Humorn visar vägen till underlandet Det finns sa er därute och inom oss som skrämmer och lockar, som väcker vårt begär eller får oss att känna ilska, skam och skuld. Vi begriper inte alltid varför vi känner som vi gör liksom Alice i sagan står vi förundrade inför såväl den inre som den yttre världen. Vi gör vårt bästa att hålla de oönskade tankarna och känslorna i schack. Men de dyker upp ändå, i minnet, i drömmen, inte så sällan i en förvrängd form som först ter sig obegriplig för oss. Psykoanalytikern Sigmund Freud såg människans själsliv som en kamp mellan medvetna och omedvetna krafter. På den ena sidan: våra drifter och begär förpassade till vårt omedvetna, på den andra: samhällets krav och normer. Drömmen var enligt Freud ett sätt för oss att komma i kontakt med de förbjudna och skrämmande föreställningar som vi trängt undan från vårt medvetna humorn ett annat. Han menade att drömmen såväl som humorn hämtar kraft ur vårt omedvetna och finns på t å nivåer, den manifesta och den latenta. I drömmen, liksom i humorn, kopplas saker samman som till synes inte verkar höra samman. Man kan beskriva vad som försiggår i en dröm, men för att förstå dess dolda mening behöver man gräva djupare i innehållet. På samma sätt har skämtet en ytlig och en djupare mening. Det som förenar dem är att de använder den underliggande meningen för att kringgå hjärnans kontrollerande instans överjaget. När vi drömmer, men också när vi skämtar, utforskar vi drifter och önskningar som annars inte skulle se dagens ljus. Drömmar kan vara svåra att begripa, även för drömmaren själv. Humorn är oftast uppenbar för de som delar gemensamma kulturella föreställningar. Drömmen kommer till oss i vår ensamhet, om natten när vi slutit våra ögon. Men humorn måste delas med andra. Vi skämtar om våra absurda eller skamfyllda erfarenheter med människor runt omkring oss och känner en lättnad. Eller kliver in i konstens värld där dramatikern, författaren, koreografen likt kaninen i Alices underland sträcker ut sin hand, leder oss ner i hålet och visar upp en värld där saker ställts på ända. En värld där regler upphört och människor säger och gör sådant som vanligtvis är genant eller otillåtet, och därmed låter oss möta de sidor av oss själva som vi håller dolda för andra. Och då skrattar vi, ett befriande skratt. Enligt Freud ett skratt som kommer sig av att den psykiska energin som finns opplad till de bortträngda impulserna frigörs. Den psykiska jämvikten återställs via skrattet i en socialt accepterad form. Och vi kliver upp från underjorden, lite lättare till sinnes och kanske liksom Alice med en fördjupad insikt om vilka vi är och vart vi är på väg. -Anna Broman Norrby, Leg psykolog och journalist There are things out there and within us that frighten and entice, that evoke our desires or compel us to feel anger, shame and guilt. We do not always understand why we feel as we do like Alice in the story, we marvel at the internal as well as the external world. We do our best to keep the unwanted thoughts and feelings at bay. But they persist on showing up, in our memories, in our dreams, quite often in a distorted form that at fir t seems incomprehensible to us. The psychoanalyst Sigmund Freud perceived our psyche as a struggle between conscious and unconscious powers: On the one hand our instincts and desires are relegated to our subconscious, on the other the societal demands and norms. According to Freud, dreams are a way for us to get in touch with the forbidden and terrifying images that we relegated from our consciousness humour was another such way. His idea was that our dreams as well as a sense of humour draw power from our subconscious and are present on two levels, the manifest and the latent. In our dreams, just like in humour, things are linked together that do not appear to have anything in common. You can describe what is happening in a dream, but to understand its hidden meaning, you must dig deeper in the content. In the same way, a joke has a superficial as well as a deeper meaning. What unites them is their use of the underlying meaning in order to bypass the controlling function in the brain, the superego. When we dream, but also when we joke, we explore instincts and desires that would not see the light of day otherwise. Dreams can be difficul to understand, even for the dreamer. Humour is often most evident to those who share common cultural ideas. The dream comes to us in our solitude, at night, when we have closed our eyes. But humour is by necessity shared with others. We joke about our absurd or shameful experiences with people around us and we feel relieved. Or we step into the art world, where the dramatist, the writer, the choreographer, like the rabbit in Alice in Wonderland, stretches out its hand, leads us down into the rabbit hole and shows us a world where things are topsy turvy. A world where rules have ceased to apply and people say and do things that are normally considered embarrassing or irregular, thereby allowing us to encounter the parts of ourselves that we keep secret from others. Then we laugh a liberating laugh. According to Freud, laughing is the result of the release of the psychological energy linked to the relegated impulses. The psychological balance is restored through the laugh in a socially accepted form. We rise from the underworld, a little lighter at heart, and maybe, like Alice, with a deepened insight into who we are and where we are headed. -Anna Broman Norrby, psychologist and journalist 16 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 17

11 Sällsynt och fascinerande Lena Haselmann, sångsolist, om att arbeta med A s Adventures Först associerade jag A s Adventures med Lewis Carrolls Alice i underlandet och allt vad det innebär i färger, galenskap och skönhet. Men ett underland är mer än så. Det är en plats som du inte känner till, där du inte vet vad du kan förvänta dig. Där allt kan hända, där allt är möjligt. Jag har försökt att vara så lyhörd som möjligt för Anton Lachkys idéer. Han i sin tur har varit mycket öppen för att vem som helst i produktionen ska kunna föra fram sina synpunkter. Samtidigt vet han exakt vad som passar ihop med hans konstnärliga uttryck. Det är ett sällsynt och fascinerande sätt att arbeta på. Det vanliga för en sångare är att du börjar med att lära dig musiken och texten samtidigt som du lär känna din rollkaraktär. Men här fanns det ingen förutbestämd karaktär. Min uppgift blev istället att närma mig min roll på ett mycket fysiskt sätt. För mig var det en ny och inspirerande upplevelse. At fir t I associated A s Adventures with Lewis Carroll s Alice in Wonderland with all that that implies in colors, madness and beauty. But a wonderland is more than that. It is a place that you know nothing about, where you don t know what to expect. Where anything can happen, where everything is possible. I have tried to be as attentive as possible to Anton Lachky s ideas. He, in turn, has been very open to letting anyone in the production put forward their own views. At the same time, he knows exactly what fits with his own artistic language. It is a rare and fascinating way to work. The usual for a singer is to start by learning the music and the lyrics, while trying to get to know your character s role. But here there was no predetermined character. My task was instead to approach my role in a very physical way. For me it was a new and inspiring experience. -Lena Haselmann Singer 18 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 19

12 För min del har jag mer fördrag med en bondlurk som inte generar sig för att pinka och skita i min närvaro, än jag har med all falskhet och sliskig inställsamhet. W A Mozart, i ett brev till sin far den 31 oktober Wonderland/Wasteland

13 Wasteland Koreografi Ina Christel Johannessen Musik skriven och framförd av Stray Dogs Text T S Eliot Scenografi och ostymdesign graa hverdag as/kristin Torp Ljusdesign Kyrre Heldal Karlsen Koreografassistent Stephan Laks GöteborgsOperans Danskompani På premiären dansar: Astrid Boons, Jérôme Delbey, Matthew Foley, Erik Johansson, Toby Kassell, Janine Koertge, Maxime Lachaume, Fan Luo, Maria Chiara Mezzadri, Dorotea Saykaly, Ján Špoták, Satoko Takahashi, Heather Telford, David Wilde. Längd ca 60 minuter Tack till Camilla Spidsø, Pia Elton Hammer, Line Tørmoen. Tack till Ten Points och Yamaha. 22 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 23

14 wasteland [ weistlænd] ödemark en plats, tid, eller aspekt av livet som saknar andliga, estetiska eller andra mänskliga kvaliteter; ett vakuum. Källa: wasteland [ weistlænd] a place, era, or aspect of life considered as lacking in spiritual, aesthetic, or other humanizing qualities; a vacuum. 24 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 25

15 Ur det ödelagda kan ett underland växa. Koreografen Ina Christel Johannessen om Wasteland Jag tycker om äventyret, mystiken och det magiska i kontraster och motsatser. När Adolphe Binder presenterade temat Wonderland tänkte jag tvärtom. Vad finns ba om det där underlandet? Vad lämnar vi efter oss i jakten på våra drömmar? I jakten på det perfekta livet, det perfekta hemmet, den perfekta kroppen? Istället för att nå vårt underland, hamnar vi i ett eget skapat ödeland. Vi skapar och ödelägger. Ödelägger och skapar. För några år sedan såg jag filmen Wasteland. Dokumentären handlar om den brasilianske konstnären Vik Muniz som lämnar New York och reser tillbaka till sitt hemland Brasilien och världens största soptipp i utkanten av Rio de Janeiro. Han träffar en skara människor som med hjälp sopor av återger foton av sig själva i sopor. Där, på soptippen, skapar de skönhet, konst. Till och med de som bor bland sopor försöker skapa något värdefullt av sådant som andra har slängt. De försöker finna sitt ege Wonderland. Jag började också fundera över vår tids förhållande till att sortera. Vi människor sorterar ju allt, inte bara skräp. Vi sorterar människor också. Sorterar ut dem vi inte vill ha bland oss. De som sticker ut. De som är annorlunda. Vi placerar människor i fack. Vi sorterar in i bra och dåligt. Värdefullt och skräp. Det som driver mig som koreograf är möten med människor. Jag vill hitta dansarnas egna kroppsspråk, egna personligheter. Det viktiga för mig är inte hur de förhåller sig till tingen, utan till varandra. Vad de går i gång på. Och det som en dansare går i gång på, kanske inte alls fungerar för en annan. Då kan en förändring av en liten rörelse göra att uttrycket förändras. Plötsligt reagerar någon på en rörelse, en blick. Jag brukar fråga dansarna hur de tänker, hur de menar när de rör sig på ett visst sätt. En del tror först att jag menar det som kritiska frågor, men så är det inte. Jag är genuint intresserad. Jag vill ta del av deras tankar och åsikter och föra in dem i dansen. Mitt syfte är aldrig att tala om för en publik hur saker och ting är. Jag ger aldrig några färdiga svar. Istället försöker jag föreslå vissa saker. Tillsammans med dansarna har jag diskuterat skillnaden mellan waste (slöseri) och garbage (skräp) Vi talar om waste of time slöseri med tid, men vad är det? Är någon tid slöseri? Jag vill också väcka funderingar om konsumtion och slöseri. Vad konsumerar jag? Konsumerar I love the adventure, mystery and magic of contrasts and contradictions. When Adolphe Binder introduced the Wonderland theme, I imagined it differently. What lies behind that wonderland? What do we leave in our wake in the pursuit of our dreams? In our search for the perfect life, the perfect home, the perfect body? Instead of attaining our wonderland, we end up in a wasteland of our own design. We create and lay waste. Lay waste and create. A few years ago I saw the film Wasteland. The documentary is about the Brazilian artist Vik Muniz, who leaves New York and travels back to his native country Brazil and the biggest garbage dump on the outskirts of Rio de Janeiro. He meets a group of people who, with the aid of garbage, present photos of themselves using garbage. Right there on the garbage dump, they create beauty, art. Even those who live among the refuse try to create things of value out of objects that others have discarded. They want to discover their own Wonderland. Also, I started to ponder over categorising and our relationship to it today. We sort everything, after all, not only garbage. We even categorise people. We sort the ones we don t want to have among us. The ones who stand out. The ones who are different. We pigeonhole people. We sort them as good and bad. Valuable and waste. As a choreographer, what impels me are meetings with people. I seek to find the dancers personal body language their personalities. For me, it is significant how they relate, not to objects, but to each other. What sparks them. And what inspires one dancer may not work at all for another one. Changing an insignificant movement may then entirely alter the expression. Suddenly, someone reacts to a movement, or a glance. I tend to question the dancers about 26 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 27

16 jag människor? Relationer? Vad händer i konsumtionens kölvatten? Det kan synas som ett omöjligt uppdrag att göra något av ett ödeland eller ett vakuum men samtidigt hoppas jag att publiken förmår att tro på drivhusets kraft; att i ett wasteland, i ett öde land, kan något slå rot och växa. Att en övergiven plats kan fungera som ett drivhus. Och undret, the wonder, är att det faktiskt går att få fram liv ur det som till synes är helt öde och övergivet. Att ur det ödelagda kan ett underland växa. how they are thinking, what they mean by moving in a specific way. At fir t, some of them perceive my questions as criticism, but they are not. I am genuinely interested. I want to share their thoughts and opinions and incorporate them in the dance. My aim is not to tell an audience how things are. I never offer any ready answers. Instead, I try to suggest certain things. Together with the dancers, I have debated the difference between waste and garbage. We speak of a waste of time, but what is that? Is time ever a waste? I also want to raise thoughts about consumption and waste. What do I consume? Do I consume people? Relationships? What takes place in the wake of consumption? It may seem like an impossible mission to create something out of a wasteland or a vacuum, but my hope is also that the audience can be impelled to believe in the power of the green house; that from a wasteland, a barren land, something can take root and grow. That an abandoned place can function as a green house. And the wonder itself is the fact that life can germinate in what is seemingly entirely barren and abandoned. That from the wasteland, a wonderland can grow. -Ina Christel Johannessen Choreographer Ingenting, åter ingenting. Vet du ingenting? Ser du ingenting? Minns du ingenting? T S Eliot, i översättning av Karin Boye. Ur Det öde landet. Nothing again nothing. Do You know nothing? Do you see nothing? Do you remember Nothing? 28 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 29

17 När du inte vet vad som väntar, lyssnar du mer koncentrerat. Stray Dogs om sin musik År 2011 tillbringade vi en vecka i en iskall, dekonsekrerad (avhelgad) kyrka för att spela in ljud skapade av skräp som vi fann i kyrkans källare bortkastade eller kvarglömda föremål av metall, trä och sten. Med dessa råa material komponerade vi musik som så småningom resulterade i vårt album Wasteland. Titeln anspelar på att de centrala elementen i musiken är gjorda av skräp, av waste, men också på det faktum att kyrkan i sig är ett slags religiöst ödeland; något som inte längre används men som har historiskt värde och är förknippat med känslor som på ett sätt har gått förlorade. Ett öde land, ett wasteland, kan ju vara det helt uppenbara: en övergiven, kal plats där ingenting växer. Men det kan också fi - nas inom oss. Vi kan känna oss vilsna i att sådant som förut var en del av våra liv, inte är det längre. Samtidigt skapas något nytt ur det öde landet som när vi hittade en massa gammalt skräp i den där kyrkans källare. Sådant som folk hade slängt bort skapade vi fantastiska ljud av. Det initierar frågan vad som egentligen är skräp. När uppstår det? När förlorar saker sitt värde? Kanske behöver vi omdefinie a vad som är skräp Vi är intresserade av det rena, råa ljudet. De ljud som kan skapas av sådant som inte främst är musikinstrument. Genom att föra ihop dessa ljud och strukturera dem, ger vi dem en musikalisk funktion. Det är den här råheten och intensiteten som vi gillar i vissa typer av elektronisk musik, men också i den koreanska samul nori-musiken och i transliknande slagverksmusik från vissa delar av Kenya, Senegal och Kongo-Kinshasa. En sekundär inspirationskälla har varit T S Eliots poem Det öde landet, särskilt när det kommer till själva strukturen. Där finn ingen uppenbar logik. Den består av ett virrvarr av citat från antika dramer, filosofi a funderingar, lösryckta fraser, vardagliga dialoger och uttryck. De första, tre, fyra gångerna du läser dikten förstår du egentligen ingenting men efter några läsningar sätter hjärnan ihop delarna till ett begripligt sammanhang. Så arbetar vi också när vi gör vår musik. Genom att sätta ihop olika saker som inte har någonting att göra med varandra, hittar vi överraskande kombinationer som skapar sin egen logik eller berättelse. För oss är detta mycket mer intressant än att följa strukturer och tekniker som man redan känner till. Det är som att ge någon en nyckel till ett rum. Du ger dem nyckeln, men du berättar inte för dem vad som finns inne rummet. För när du inte vet vad som väntar, lyssnar du mer koncentrerat. In 2011, we spent a week in a freezing, deconsecrated church to record sounds made of waste we had found in the church s basement metal, wooden and stone objects that had been thrown away or forgotten. From these raw materials we composed music that eventually resulted in our album Wasteland. The title refers to the fact that the core elements in the music are made from waste, as well as the church being a sort of religious wasteland abandoned, and the human value and feelings that were associated with it are lost. A wasteland can refer to its literal meaning: a deserted, barren place where nothing grows. But it can also be found within us. We can feel lost when discovering that things, relations, places that once had a meaning, which were a part of our lives, have lost their original meaning or function. However, you can create something new out of the wasteland like when we found that lot of old junk in the church basement. Things that had been thrown away became the foundation of Wasteland s music. It poses the question: When does something become waste? When is something rubbish? Perhaps we need to redefine aste We are interested in pure, raw sound. The sound that can be created by recording things that are not primarily musical instruments. Piecing them together, we structure them and give them a musical function. It is this rawness and intensity that we appreciate in certain kinds of electronic music, but also in Korean Samul Nori music and in the trance-like percussion music from certain parts of Kenya, Senegal and The Democratic Republic of the Congo. A secondary source of inspiration can be found in T. S Eliot s poem The Waste Land, especially in terms of structure. There is no apparent logic the poem seems to consist of a jumble of quotations from ancient drama, philosophical reflections, everyday dialogue and expressions. The fir t couple of times you read the poem you understand nothing really, but after a few readings the brain puts the pieces together into a meaningful whole. We try to work like this when we create our music by putting different things together that have nothing to do with one another, you find surprising combinations, making their own logic or story. For us, this is much more interesting than following structures or techniques that one has laid out beforehand. It is like giving someone a key to a room. You hand them the key, but you won t tell them what is inside the room. Because when you don t know what to expect, you listen more closely. -Stray Dogs Musicians Skivan Wasteland säljs i OperaShopen. The album Wasteland is available for sale in the Opera Shop. 30 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 31

18 Jag vill skapa ögonblick. Kristin Torp, scenograf och kostymdesigner Jag är bildkonstnär och det påverkar förstås hur jag betraktar världen. I mina scenografier vill jag s apa bilder. Väcka associationer och känslor. Skapa ögonblick. Jag arbetar intuitivt och när jag får ett uppdrag sätter hjärnan igång. Den går på högvarv. Dag som natt. Till slut mejslas en idé fram och den håller jag mig ofta till. När det gäller A s adventures var jag först inne på att ha en grön kulle på scen inspirerad som jag var av Alice i underlandet. Med vatten, träd och kaninhål. Men under resans gång blev den gröna kullen till ett berg av marmor, som blev ett vitt fjäll som blev isberget vi nu ser på scen. För visst är det något magiskt över isberg. Med sina färger och former som sträcker sig långt bortom det du tror. Det faktum att vi bara ser en niondel av berget, att resten befinner sig under ytan, är örstås också kittlande. Ina Christel Johannessen gick igång på motsatsen, ett öde land, ett Wasteland, blev hennes vinkling. Vad vi lämnar bakom oss när vi förverkligat våra drömmar. Ina hittade fotografier v övergivna platser tagna av en grupp som kallar sig Urban Exploiters. Vi fastnade särskilt för ett fotografi v ett rum fyllt av ett slags korgar av järn som hänger från taket. Tusentals vajrar sträcker sig över rummet i ett sinnrikt system, från korgarna i taket till numrerade krokar i väggen. Fotot är taget i ett omklädningsrum i en övergiven kolgruva. I korgarna hade arbetarna haft sina kläder och sina få personliga tillhörigheter. Med hjälp av vajrarna kunde de hissa korgarna upp och ner. Som ljuskronor hänger de där, som i en katedral, högt där uppe. Människor slet i den där gruvan, för att få fram kol till ett accelererande industrisamhälle. Nu är gruvan övergiven och människorna borta. I am an artist, and of course this affects how I view the world. I want to create images in my set designs. Inspire associations and feelings. Create moments. I work intuitively and when I get an assignment, my brain starts spinning. It works at full speed. Day and night. At last, an idea comes forth and I normally stick to it. When it comes to A s adventures, I was fir t interested in having a green hill on stage, inspired as I was by Alice in Wonderland. With water, trees and rabbit holes. But along the way, the green hill turned into a mountain of marble, which turned into a white mountain which was transformed into the iceberg now visible on stage. Because after all, there is something magical about icebergs. With its colours and shapes that extend much further than you can imagine. The fact that we can only see one ninth of the mountain, the rest being under the surface, is of course tantalising as well. Ina Christel Johannessen was inspired by something different a waste land, a Wasteland, was her approach. What we leave in our wake as we realise our dreams. Ina found photographs of abandoned places taken by a group who call themselves Urban Exploiters. We were especially interested in a photograph of a room filled with a kind of iron baskets hanging from the ceiling. Thousands of wires stretch across the room in an ingenious system, from the baskets in the ceiling to numbered hooks on the wall. The photo is taken in a changing room in an abandoned mine. The workers stored their clothes and their few personal belongings in the baskets. Using the wires, they could hoist the baskets up and down. They hang there, like chandeliers in a cathedral, elevated. The workers laboured hard in the mine to deliver coal to an accelerating industrial society. The mine is abandoned now, and the workers gone. -Kristin Torp Set and Costume Designer 32 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 33

19 så skall jag visa dig något annat än skuggan, som kliver bakom dig om morgonen, och skuggar. som växer för att möta dig om kvällen; jag skall visa dig ångest i en handfull stoft. T S Eliot, i översättning av Karin Boye. Ur Det öde landet. I will show you something different from either Your shadow at morning striding behind you Or your shadow at evening rising to meet you; I will show you fear in a handful of dust. 34 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 35

20 Koreografi Choreography Anton Lachky - A s Adventures Född 1982 och utbildad vid JL Bellu-konservatoriet, universitetet i Bratislava och P.A.R.T.S. År 2004 blev han medlem i Akram Khan Company, och med dem åkte han på turné till 48 länder världen över. Anton Lachky är en av grundarna till danskompaniet Les SlovaKs Dance Collective. Hans första verk som fristående koreograf var Mind a Gap (2013), som turnerat världen över. Som gästkoreograf har skapat Softandhard Helsingfors Stadsteater, Heaven is the place Prag DOT 504, Perfect Day To Dream (utsedd till bästa koreografi 2 12 på Island) Iceland Dance Company, Kids in a play Zagreb, Sens Interdit Bodhi Project (SEAD, Salzburg), Magical Road Sankt Gallen. Under 2014 kommer han även att skapa koreografi ör Venedigbiennalen och Scottish Dance Theatre. Anton Lachky är flitigt anlitad som gä tlärare i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Born in 1982, Anton is educated at the J.L.Bellu Conservatory, the University of Bratislava and P.A.R.T.S. He became a member of Akram Khan Company in 2004 and followed a long international tour of MA (48 countries all over the world). Anton Lachky is cofounder of Les SlovaKs Dance Collective. Mind a Gap (2013) was his fir t autonomous creation and it toured all over the world. As a guest choreographer he made Softandhard Helsinki City Theater, Heaven is the place Prague DOT 504, Perfect Day To Dream (which won best choreography of 2012 in Iceland) Iceland Dance Company, Kids in a play Zagreb, Sens Interdit Bodhi Project (SEAD), Magical Road St. Gallen. In 2014 he will also create choreographies for the Biennale of Venice, and for the Scottish dance theater. As a teacher, Anton Lachky has been invited to most of the European countries and has been teaching in Asia and North and South America too. Ina Christel Johannessen - Wasteland Ina Christel Johannessen är konstnärlig ledare och koreograf för Zero Visibility Corp, ett av Norges ledande danskompanier. Kompaniet fick sitt internationella genombrott 2003 med verket it s only a rehearsal. Ina Christel Johannessen är utbildad koreograf vid National College of Performing Arts in Oslo, där hon numera undervisar i koreografi. Hennes samarbe e med Carte Blanche, Norges nationalkompani för samtida dans, är en viktig del av hennes arbete och konstnärliga profil. Så sent som i åras skapade hon sitt fjortonde verk för Carte Blanche. Ina Christel Johannessen har också skapat verk för fle a andra internationella kompanier och institutioner, bland dem Cullbergballetten, Les Ballet de Monte Carlo, CCDC, City Contemporary Dance Company i Hong Kong, Helsinki City Dance Company, Operabaletten i Stockholm, Oldenburg Tanztheatre, Scottish Dance Theatre, Iceland Dance Company, Den Norske Opera og Ballett och Nationaltheatret i Oslo. Hennes verk kännetecknas av stark energi tillsammans med poetiska och ofta teatrala element. Såväl ljus som scenografi är entralt i verken och hon är mycket engagerad i skapandet av dessa visuella element. Musiken är alltid elektronisk, ofta nyskriven eller omarbetad, av internationella kompositörer. Ina Christel Johannessen is the artistic director and choreographer for Zero Visibility Corp, one of Norway s leading dance companies. The company had his international breakthrough in 2003 with the performance...it s only a rehearsal. Ina Christel Johannessen is an educated choreographer at the National College of Performing Arts in Oslo, where she now teaches choreography. Her collaboration with Carte Blanche in Bergen, Norway s national company of contemporary dance, is an important part of her work and artistic profil. As recent as last spring, she created her fourteenth piece for Carte Blanche. Ina Christel Johannessen has also created pieces for several other international companies and institutions, including Cullbergballetten, Les Ballet de Monte Carlo, CCDC, City Contemporary Dance Company i Hong Kong, Helsinki City Dance Company, Operabaletten i Stockholm, Oldenburg Tanztheatre, Scottish Dance Theatre, Iceland Dance Company, Den Norske Opera og Ballett and Nationaltheatret in Oslo Her work is characterised by strong energy along with poetic and often theatrical elements. She is very much involved in creating of visual elements such as lighting and scenography, which play crucial parts of her work as a whole. The musical elements are always composed of electronic works from international composers, and often new or rewritten works. Scenografi, kostym och ljus Design graa hverdag as/ Kristin Torp Scenografi och ostymdesign/set and Costume Design - A s Adventures & Wasteland Den norska konstnären Kristin Torp arbetar med skulptur, bildkonst, scenografi och kostymdesign. Hennes konst har bland annat ställts ut på gallerier, museer och offentliga utställningar. Sedan 1988 skapar hon scenografi och ostymdesign för Ina Christel Johannessens dansverk, bland annat för Carte Blanche, Cullbergbaletten, Staatstheater, Oldenburg, Les Ballets de Monte Carlo, CCDC i Hongkong och Ina Christel Johannessens eget kompani Zero Visibility Corp. 36 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 37

21 Norwegian visual artist Kristin Torp creates sculptures, visual art, set and costume design. Her art can be found in Scandinavian galleries, museums and public exhibitions. Her collaboration with choreographer Ina Christel Johannessen started in 1988, and has resulted in set and costume design for Carte Blanche, Cullberg Ballet, Staatstheater, Oldenburg, Les Ballets de Monte Carlo, CCDC in Hong Kong and Ina Christel Johannessen s own company; Zero Visibility Corp. Kyrre Heldal Karlsen Ljusdesign/Lighting design - A s Adventures & Wasteland Kyrre Heldal Karlsen skapar ljus, scenografi och vide - verk för konstinstallationer, storskaliga konserter, dansföreställningar och festivaler. Han har samarbetat med konstnärer som Montee, Ola Kvernberg, Stian Westerhus, KILLL, Susanne Sundfør och Jaga Jazzist. Inom scenkonsten har han arbetat med Cullbergbaletten, Inbal Pinto och Avshalom Pollack, Zero Visibility Corp, Vegard Vinge och Ida Müller, samt bildkonstnärerna Goro Tronsmo och Crispin Gurholt. Kyrre Heldal Karlsen tar utgångspunkt i rummets perspektiv för sin ljusdesign. Han undersöker hur ljuset interagerar med scenens existerande teaterarkitektur för att sätta igång parallella sociala situationer. Publiken kan gå in i föreställningen i rollen som tilskuer, och kunna fokusera på handlingen på scenen, eller observera den teatrala situationen och ta in det faktiska rummet de ingår i tillsammans med publiken, utövarna, teknikerna och teamet. Så pekar Karlsen på teaterns sociala kontext, och skapar rumsliga situationer där publiken kan välja att bli iscensatt som åskådare, och på samma gång låta sig förföras av teatern och fly vardagen. Kyrre Heldal Karlsen creates lighting- and set designs and video installations for large-scale concerts, dance performances and festivals. He has collaborated with artists such as Montee, Ola Kvernberg, Stian Westerhus, KILLL, Susanne Sundfør and Jaga Jazzist. In the performing arts, he has collaborated with Cullbergbaletten, Inbal Pinto and Avshalom Pollack, Zero Visibility Corp, Vegard Vinge and Ida Müller, as well as visual artists such as Goro Tronsmo and Crispin Gurholt. The perspective of space is Kyrre Heldal Karlsens starting point for his lighting designs. He investigates how lights interact with the existing performance architecture of the venue in order to initiate multiple social environments. The audience can enter the experience in the role of the spectator, focusing solely on the actions happening on stage, or choose to observe the theatrical situation they themselves are in, taking in the actual space and involving the rest of the audience, performers, technicians and crew. In this manner Karlsen is pointing to the social situation connected to the context of the theatre, and creates spatial situations where the audience at the same time can choose to experience themselves being staged as spectators - or to be seduced by the theatre and escape from everyday life. Musik Music Stray Dogs - Wasteland Stray Dogs är en belgisk duo bestående av Frederik Meulyzer (slagverk, elektronik) och Koenraad Ecker (cello, gitarr, elektronik). Duon använder sig av ett brett spektrum av slagverk, akustiska och elektriska gitarrer, cello och analoga syntar för att skapa sin råa, polyrytmiska musik. Under de senaste åren har Stray Dogs samarbetat med den schweiziska videokonstnären Yannick Jacquet (Legoman) bland annat i den audiovisuella föreställningen Intangible States. Stray Dogs har spelat, eller spelats in, på allt ifrån övergivna kärnkraftverk till konserthus. Hittills har duon gett ut två album: Intangibles States (2010) och Wasteland (2013). Stray Dogs is a Belgian duo consisting of Frederik Meulyzer (percussion, electronics) and Koenraad Ecker (cello, guitar, electronics). The duo utilizes a wide range of percussion, acoustic and electric guitars, cello and analog synthesizers to create their raw, polyrhythmic music. In recent years, Stray Dogs has collaborated with the Swiss video artist Yannick Jacquet (Legoman) in the audiovisual show Intangible States, among others. Stray Dogs has played or been recorded in various places from abandoned nuclear power plants to concert halls. They have released two albums thus far: Intangible States (2010) and Wasteland (2013). Max Renne Dirigent/Conductor - A s Adventures Den tyske dirigenten Max Renne (1974) påbörjade sina studier i Berlin. Samtidigt som han studerade dirigering i Wien började han arbeta som repetitör, och senare kapellmästare, på operan i Linz. Renne var även musikalisk ledare för teaterproduktioner, och skrev egna arrangemang. Sedan 2004 arbetar Max Renne som frilansande dirigent inom en bred repertoar. Han har bland annat samarbetat med koreografen Constanza Macras i hennes uppsättning av operan Oedipus Rex i Dresden. Han har också ett tätt och återkommande samarbete med regissören Sebastian Baumgarten. Bland Max Rennes senaste uppdrag finns Goldmanns R.Hot bzw. Die Hitze och Jasägaren/ Nejsägaren av Weill/Bredemeyer samt Lezioni di tenebra av Ronchetti på Staatsoper i Berlin, Weills Tolvskillingsoperan på Staatstheater i Stuttgart och produktioner med konstnärskollektivet Bauhouse. På GöteborgsOperan har Renne tidigare dirigerat orkestern i Hiroaki Umedas dansverk Out of Mind, med musik av Yoshihiro Hanno (2013). 38 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 39

22 The German conductor Max Renne (1974) began his studies in Berlin. While studying conducting in Vienna, he began his fir t engagement as a rehearsal pianist, and later Kapellmeister, at the opera in Linz in He has also served as musical director for many theater productions, in some cases serving also as musical orchestrator. In 2004 Max Renne began working independently conducting a highly varied repertory. He collaborated with the choreographer Constanza Macras on her fir t opera production Oedipus Rex in Dresden. He also has a close relationship with the director Sebastian Baumgarten. Recent productions at the Staatsoper in Berlin include Goldmann s R.Hot bzw. Die Hitze and Der Jasager/Der Neinsager by Weill/ Bredemeyer. Other recent works include productions with the artistic collective Bauhouse. With Lezioni di tenebra he continues his work at the Staatsoper. He also conducted The Threepenny Opera at the Staatstheater in Stuttgart. At The Göteborg Opera, he conducted The Göteborg Orchestra in Hiroaki Umeda s dance creation Out of Mind, with music by Yoshihiro Hanno (2013). Lena Haselmann Sångsolist/Singer - A s Adventures Den tysk-norska mezzosopranen Lena Haselmann är född i Heidelberg och studerade som Studienstiftung des Deutschen Volkes-stipendiat vid Universitetet för musik och scenkonst i Mannheim och vid Musikhögskolan i Nürnberg-Augsburg. Hennes utbildning följdes av många kurser på masterclassnivå, exempelvis Bach Academy i Stuttgart, där hon också debuterade som konsertsångare under ledning av Helmuth Rilling. Haselmann har också varit solist under ledning av Christoph Eschenbach tillsammans med Chicago Symphony Orchestra i Serenade to Music av Vaughan Williams. Lena Haselmann har vunnit fle a sångtävlingar och fått fle a stipendier, bland annat från Willy-Brandt-stiftelsen. Sedan 2010 är hon en regelbunden gäst på Jungen Staatsoper Berlin. Senast medverkade hon i festivalen Infektion! vid Staatsoper Berlin, i Songbooks av John Cage, Lucia Ronchettis Lezioni di Tenebra och Salvatore Sciarrinos Macbeth. The German-Norwegian mezzo-soprano Lena Haselmann was born in Heidelberg. Under the scholarship of the Studienstiftung des Deutschen Volkes, she studied at the University for Music and Performing Arts in Mannheim and later graduated at the Academy of Music in Nürnberg-Augsburg. She has participated in several masterclasses, e.g. the Bach Academy Stuttgart, where she made her debut as a concert singer under the direction of Helmuth Rilling. Haselmann has also been a soloist under the direction of Christoph Eschenbach with the Chicago Symphony Orchestra in Serenade to Music by Vaughan Williams. Lena Haselmann has won several vocal competitions and has received several scholarships, e.g. from the Willy-Brandt-Foundation. Since 2010 she is a regular guest at the Junge Staatsoper Berlin. She receantly appeared in the Festival Infektion! at the Staatsoper Berlin in Songbooks from John Cage, i Lucia Ronchettis Lezioni di Tenebra and i Salvatore Sciarrinos Macbeth. 40 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 41

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén Introduction Ann Rosén Meetings, Spaces,

Läs mer

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Innehåll/Contents 2 Förord/Preface 3 Rymd. Rytm. Rum. 4 Verket 6 Space. Rhythm. Room. 8 The Works 9 Modhir Ahmed 10 Kjell Engman 12 Torbjörn Grass 14 Karin Gustavsson 16

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 MODERNA MUSEET MALMÖ BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 THE KIDS BEST BIENNIAL: STORIES All konst berättar något. Ju mer man vet, desto mer ser man. Möt och upplev konst på Moderna Museet Malmö

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 1 LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS LANDSKRONA FOTO FESTIVAL THE HIGHLIGHT OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA 2015. AUGUST 2030 COVER PHOTO: DUANE MICHALS BELOW: JH ENGSTRÖM 3 LANDSKRONA

Läs mer

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. SITE indikerar ett slags obestämbarhet, som kanske mer än något annat är vad som kännetecknar samtiden en obestämbarhet vad gäller

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

4 8 November 2014 SOUND. Audiorama

4 8 November 2014 SOUND. Audiorama 4 8 November 2014 Kulturhuset Stadsteatern SOUND of stockholm FYLKINGEN Audiorama VÄL- KOMMEN! WEL- COME! Susanne Skog, ordförande för Sound of Stockholm: Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT,

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY.

TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY. TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY. INNEHÅLLSFÖRTECKNING/CONTENTS Inledning/Introduction 5 Om syfte, tillvägagångssätt och avgränsning/ Regarding

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Uppsala International Sacred Music Festival

Uppsala International Sacred Music Festival Uppsala International Sacred Music Festival 25 oktober 4 november 2012 Innehåll 3 6 8 12 16 18 20 24 26 30 34 40 43 44 46 48 50 52 53 Välkommen Trio X och Jojje Wadenius Abderrahman Kazzoul och Takht Atourrath

Läs mer

ARKIV Lars Lerin ARKIV Lars Lerin 4 5 I Goethes Faust kan man lära sig att allt förgängligt endast är en liknelse. Den insikten utgör basen för all konst, alla konster. När vi lyssnar till musik som verkligen

Läs mer

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014 OPUS september 2014 Exklusiv intervju med Tomas Ledin Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! PROJECT X: Estland innehåll redaktionen 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 20. 22. 23. 24. 26. 27.

Läs mer

RAPPORT - STADSLABORATORIET 1. Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET

RAPPORT - STADSLABORATORIET 1. Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET RAPPORT - STADSLABORATORIET 1 Tillsammans utforskar vi staden! En rapport om STADSLABORATORIET Sommaren 2011 1 RAPPORT - STADSLABORATORIET 2 Innehållsförteckning Förord arbetet med rapporten Stadslaboratoriet

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

LISA STRÖMBECK. New Friends

LISA STRÖMBECK. New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK på UPPSALA KONSTMUSEUM Djur som motiv i konsten har en lång tradition av infantilisering och objektifiering. Husdjuret som attribut,

Läs mer

16 17.2006 40 SEK /4 Euro / 4 USD

16 17.2006 40 SEK /4 Euro / 4 USD Innehåll Sidan 2 Kissinger i Kina Av Branislav Jakovljevic Sidan 3 Perceptionens gränser Av Karl Hansson Sidan 4 This Is Propaganda! Av Frans-Josef Petersson Sidan 5 Marknad för idéer Av Power Ekroth Sidan

Läs mer

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes WELCOME, PASSERBY KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes Förord Det här ett verk om ett samhälle. Samhället, i det här fallet, är Lesjöfors. Preface This work is about a town. The town, in this case,

Läs mer

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION THEME : FUTURE - UTOPIA/DYSTOPIA U B L I C K T 4-2012 FRAMTIDENS HISTORIESKRIVNING THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION Editorial : SEIZE THE FUTURE Historiker är visserligen kunniga vad gäller

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

VARIA2011 International Improvisation Festival Göteborg and Västra Götalandsregionen October 6 th November 4 th 2011

VARIA2011 International Improvisation Festival Göteborg and Västra Götalandsregionen October 6 th November 4 th 2011 VARIA2011 International Improvisation Festival Göteborg and Västra Götalandsregionen October 6 th November 4 th 2011 Following pages thoughts and photo in connection to VARIA2011 Some in Swedish and some

Läs mer