Wonderland/Wasteland GöteborgsOperan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wonderland/Wasteland GöteborgsOperan 2014"

Transkript

1 Wonderland/Wasteland GöteborgsOperan 2014

2 A s Adventures Koreografi Anton Lachky Dirigent Max Renne Scenografi och ostymdesign graa hverdag as/kristin Torp Ljusdesign Kyrre Heldal Karlsen Sång Lena Haselmann Piano Bernard Matracki Musik W A Mozart, J S Bach, F J Haydn m fl Koreografassistent Eleonore Valere GöteborgsOperans Danskompani GöteborgsOperans Orkester Wasteland Världspremiär 20 september 2014 Koreografi Ina Christel Johannessen Musik skriven och framförd av Stray Dogs Scenografi och ostymdesign graa hverdag as/kristin Torp Ljusdesign Kyrre Heldal Karlsen Koreografassistent Stephan Laks GöteborgsOperans Danskompani Föreställningens längd: ca 2 tim 30 min inkl paus. Wonderland/Wasteland 1

3 Innehåll Välkommen/Adolphe Binder 5-7 A s Adventures Ett underland där allt kan hända Koreografen Anton Lachky om A s Adventures Humorn visar vägen till underlandet Sällsynt och fascinerande Lena Haselmann, sångsolist, om A s Adventures Wasteland Ur det ödelagda kan ett underland växa. Koreografen Ina Christel Johannessen om Wasteland När du inte vet vad som väntar, lyssnar du extra noga. Stray Dogs om sin musik Jag vill skapa ögonblick. 33 graa hverdag as/kristin Torp om A s Adventure och Wasteland Biografie GöteborgsOperans Danskompani GöteborgsOperans Orkester/ 52 zproduktionsansvariga 2 Wonderland/Wasteland Dansares Namn Wonderland/Wasteland 3 Dansares Namn

4 Nyfi enhet och passion Vi lever i en tid av snabb förändring. Det syns inte bara i politiken utan också i kulturen. Det gör också att vi behöver överbrygga kulturbarriärerna när vi sätter upp teater- och dansverk och när vi utbyter erfarenheter och idéer. I det här danskompaniet har det alltid funnits plats för många röster. Sedan jag tog över kompaniet sommaren 2011 har jag presenterat en rik mångfald av enastående modern dans som har tagit upp många brännande frågor på ett lekfullt men ändå allvarligt sätt. När vi har gjort detta har vi genomgått en del stora förändringar genom att gå tillbaka till visionen och förnya ensemblen. Vi har då tagit hänsyn till det som jag nämnde ovan. Vår repertoar i Göteborg har kommit att bli ett brett och unikt spektrum med inte mindre än 16 världspremiärer och 4 Sverigepremiärer. Vi har också turnerat med dem hittills till 13 städer. I min vision behöver vi ge liv åt experimentella impulser, och nya dansskapare behöver stöd för att komma fram. Kroppsspråket, kopplingen mellan dans, teater, ny musik och skulptural konst, den formella stiliseringen av bildteatern, den påtagliga kroppsnärvaron och den sociala betraktelsen... allt detta måste avspeglas i det vi sätter upp på scenen. Det handlar om konstnärliga metoder som utmanar och som vill ta till sig de nya, pluralistiska koncepten och vara ständigt självutlämnande. Det handlar också om kreativiteten i nya miljöer, det lokala och specifi a på äventyr tillsammans med den globala dynamiken. Säsongen Wonderland Udda och underbart bygger på två tidigare säsonger som refle terade över föreställningar om identitet, tillhörighet och samverkan. Med säsongens första världspremiär Wonderland/Wasteland skapar vi två verk som kompletterar varandra och som är oerhört olika varandra. Anton Lachkys nya verk: Utåtriktat och serietidningslikt, snabbt och exakt, innehåller det traditionella former med klassisk musik och en mezzosopran. Därefter inneslutet och mystiskt med social och politisk underton, framfört till taktslagen från elektroniska instrument och slagverk, med Ina Christel Johannessens signatur. We live in times of rapid changes. This mirrors not only in politics but also in the arts. It also comes with the need to tackle our objective of getting beyond cultural barriers in theatre and dance production as well as in the exchange of experiences and ideas. This company has always been a place for many voices. Since I took over the company in summer 2011, I have been presenting a rich variety of exceptional contemporary dance, dealing with many burning issues in a playful yet serious way. Doing this we have been undergoing some major changes in revisiting the vision and transforming the ensemble taking all above mentioned, into consideration. A broad unique spectrum of no less than 16 world premieres and 4 Swedish Premieres have been the outcome of our original repertory made in Göteborg, and has been presented in 13 other cities so far. In my vision experimental impulses need to come to life and new dance makers need support to emerge. The language of the body, the linking of dance, theatre, new music and plastic arts, the formal stylisation of pictorial theatre, high physicality and the social reflection... all this need to be reflec ed in what we put on stage. Artistic practices that challenge the status quo and want to embrace the new, pluralistic concepts and continuous self-exposure, creativity in new environments, the regional and specific in joint (ad)venture with the global dynamics. The season Wonderland weird and wonderful builds on two previous seasons that reflec ed on the notion of identity, belonging and interconnectivity. With our season s fir t world premiere Wonderland/Wasteland we create two complementary works, extremely different from each other. 4 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 5

5 Wonderland/Wasteland beger sig ner i vårt undermedvetna och kryper in i det som är fundamentalt för vår existens. Det undermedvetna som den del av medvetandet som för tillfället inte är i blickfånget. Vi refle terar över det omedvetna sinnet individens och kollektivets som har en egen vilja och avsikt som inte kan upplevas av det medvetna. Där lagras socialt oacceptabla idéer, önskningar och begär, traumatiska minnen och plågsamma känslor som jagas bort ur medvetandet genom att de förträngs psykologiskt. Det här har beröringspunkter med socialt förnekande och med skämtet och dess förhållande till det omedvetna. Vår längtan och strävan handlar alltjämt om verkskapande och äkthet, som vill utforska alla perspektiv som finns på år samtid. Vi strävar efter en mångbottnad verklighet som inte kan definie as eller förses med etikett så enkelt, men som ändå är full av löften och möjligheter. Jag hoppas att det här danskompaniet alltid kommer att väcka er nyfi enhet. Adolphe Binder Konstnärlig ledare GöteborgsOperans Danskompani Anton Lachky s new work: A comic strip, externalised and cartoony, speedy and precise, involving traditional forms with classical music and a mezzosoprano. Then Internal and mysterious with a social-political underlay, performed to the live-beats of electronics and percussion in Ina-Christel Johannessen s hand writing. Both works framed by the work of visual artist Kristin Torp, and connecting to each other in a seemingly contradictory, yet complementary way. Wonderland/Wasteland dives into the subconscious of our existence, crawls into the fundament of our being. The subconscious as the part of consciousness that is not currently in focal awareness. We are reflecting on the unconscious mind - for the individual and the collective that has a will and purpose of its own that cannot be known to the conscious and is a repository for socially unacceptable ideas, wishes or desires, traumatic memories, and painful emotions put out of mind by the mechanism of psychological repression. This touches elements of social denial as well as the joke and its relation to the unconscious. Our longing and endeavour remains for authorship and authenticity, examining the many perspectives on contemporaneity. We aim for a multi-layered reality, not easily defined or boxed, yet full of promise and possibility. This company, I hope, will always awaken your curiosity. Adolphe Binder Artistic Director GöteborgsOperans Danskompani 6 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 7

6 A s Adventures Koreografi Anton Lachky Dirigent Max Renne Scenografi och ostymdesign graa hverdag as/kristin Torp Ljusdesign Kyrre Heldal Karlsen Sång Lena Haselmann Piano Bernard Matracki Musik W A Mozart, J S Bach, F J Haydn m fl Koreografassistent Eleonore Valere GöteborgsOperans Danskompani GöteborgsOperans Orkester På premiären dansar Anna Altès, Jim De Block, Delphine Boutet, Nigel Campbell, Simone Deriu, Jenna Fakhoury, Andrzej Glosniak, Mai Lisa Guinoo, Pascal Marty, Jonathan Savage, Ekaterina Shushakova, Oleg Stepanov, Lee-Yuan Tu, Danielle de Vries, Arika Yamada, Ingeborg Zackariassen Statist Jonnie Strömberg * Musik Mozart: Va, va l error mio palesa ur Mitridate, re di Ponto Haydn: Symfoni nr 92 (Oxford), Final: Presto Drigo: Notturno d amore ur I milioni d Arlecchino. Sång: Beniamino Gigli. (Inspelad) Porpora: In braccio a mille furie ur Semiramide riconosciuta Mozart: Symfoni nr 34, Final: Allegro vivace Bach: Partita nr 2 BWV 1004, sats 4: Gigue. Violin: Isabelle Faust. (Inspelad) Caccini: Amarilli mia bella Mozart: Venga pur ur Mitridate, re di Ponto Matracki: Apassionato Delirioso (Nykomponerad musik) Längd ca 60 minuter 8 Wonderland/Wasteland Dansares Namn Wonderland/Wasteland 9 Dansares Namn

7 A s Adventures en surrealistisk tecknad serie Längst uppe i norr finns en y som kallas Wonderland. En oupptäckt plats där ingen någonsin har varit bara de som är födda där. De, å andra sidan, har aldrig lämnat platsen. För första gången får andra människor ett frikort till att få se byn. På avstånd. A s Adventures a surreal cartoon A village in the far north called Wonderland. An undiscovered place where no one has ever been only those who were born there. They, on the other hand, have never left. For the fir t time people get a free pass to see the village. From a distance. 10 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 11

8 Ett underland där allt kan hända. Koreografen Anton Lachky om A s Adventures Jag börjar alltid från noll. Ur mina möten med dansarna, när jag ser vilka personer de är, hur de rör sig, växer sedan verket fram. Varenda scen, inte bara karaktärerna, formas av dansarnas personligheter. Dansarna i GöteborgsOperans Danskompani är både starka och tekniskt skickliga. Bland dem finns också en spännande mångfald som är intressant att arbeta med. Det är som att ha en verktygslåda full av olika verktyg. Om någon har ett uttrycksfullt ansikte har jag gärna dragit i de trådarna lite extra. Om någon är blyg har jag förstärkt det på scenen. Jag har också försökt att hitta dansarnas små egenheter och gjort något av dem. Skruvat till deras tics. Och hur dansarna reagerar i en scen påverkar i sin tur utvecklingen i nästa, och nästa och nästa. Allt sammantaget skapar det en känsla av att vara del av en tecknad serie. Jag har också velat lyfta fram relationerna mellan figu erna som ju också är ett slags karikatyrer. I de här karikatyrerna kan vi se oss själva. Deras handlande blir något som vi kan känna igen oss i. Jag använder mig ofta av klassisk musik i mina verk. Den här gången tog det ett tag innan jag hittade musik som kunde frammana känslan som jag ville åt. Jag vill att musiken ska förstärka upplevelsen av att kliva in i en bok där du möter en sagovärld. Surrealistiska sagor med surrealistiska figu er. Somliga sagor känner du igen, andra är nya. Hur du reagerar på A s Adventures är helt beroende av vilka sagor du själv bär med dig. Vilken person du är. Vad du blir provocerad av. Vad som väcker ditt begär. Vad som gör dig arg, Och glad. Musiken spelas live av orkestern och vi har en operasångerska, mezzosopranen Lena Haselmann, på scenen. Lenas och mitt arbete började också från noll. Vi visste vilka musikstycken vi ville ha, men på vilket sätt de skulle framföras bestämde vi efterhand. Lenas person och möjligheter har fått styra det. Vi har verkligen gjort en resa tillsammans. Kristin Torps scenografi under tryker den surrealistiska världen. Ett stort isberg, omgivet av toaletter. Cyklar. Ett badkar. Det är spöklikt. Drömlikt. Ett underland, en plats som inte finns. I s enografin finns också en visuell och poetisk önhet liksom i själva dansen och dansarnas uttryck. I always start from zero. Through my meetings with the dancers, when I see who they are, how they move, the creation grows. Every single scene, not just the characters, are shaped by the dancers personalities. The dancers in Göteborgs- Operans Danskompani are both strong and technically skilled. Among them there is also an exciting diversity which is interesting to work with. It is like having a toolbox full of different tools I can use. If someone has an expressive face, I like to pull the wires a little extra. If someone is shy, I reinforce it on the stage. I have also tried to find the dancers own peculiarities and I have tried to make something of them. Twisted their tics. Also, the dancers reactions in one scene, affects how the next scene develops, and the scene after that and the next. Together they create a feeling of being part of a comic strip. I also wanted to highlight the relationships between the characters who also work as some sorts of caricatures and in their behavior we can recognize ourselves. I often use classical music in my works. This time, it took a while before I found the music that could evoke the feeling I searched for. I wanted the music to intensify the feeling of stepping into a book, filled with fairy tales. Surrealistic tales with surrealistic characters. Some tales are recognizable. Others are new. How you react to A s Adventures depends entirely on what stories you carry with you. What kind of person you are. What you are provoked by. What awakens your desires. What makes you angry and happy. Most of the music is performed live by the orchestra and we also have an opera singer, mezzo soprano Lena Haselmann, on stage. Lena s and my work also started from zero. We only knew what pieces of music we wanted, but the way in which it would be performed, we made up gradually. Lena s personality and possibilities have worked as the lead. We have really made a journey together. Kristin Torp s stage design emphasises the surreal world. A large iceberg, surrounded by toilets. Bicycles. A bathtub. 12 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 13

9 Alice i Underlandet har fungerat som inspiration. Inte nödvändigtvis Alices resa, men underlandet i sig. De osammanhängande, ologiska berättelserna, som varken går att förklara eller förstå. Det skruvade, men ändå så vackra det är lite av vad jag har velat skapa. Ett underland där allt kan hända. It is ghostly. Dreamy. A wonderland, a place that does not exist. The set design is also a visually and poetically beautiful as is the dance and the dancers expressions. Alice in Wonderland has served as inspiration. Not necessarily Alice s journey, but the wonderland itself. The incoherent, illogical stories that we can neither explain nor understand. The twisted, yet so beautiful it s what I ve wanted to create. A wonderland where anything can happen. -Anton Lachky Choreographer 14 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 15

10 Humorn visar vägen till underlandet Det finns sa er därute och inom oss som skrämmer och lockar, som väcker vårt begär eller får oss att känna ilska, skam och skuld. Vi begriper inte alltid varför vi känner som vi gör liksom Alice i sagan står vi förundrade inför såväl den inre som den yttre världen. Vi gör vårt bästa att hålla de oönskade tankarna och känslorna i schack. Men de dyker upp ändå, i minnet, i drömmen, inte så sällan i en förvrängd form som först ter sig obegriplig för oss. Psykoanalytikern Sigmund Freud såg människans själsliv som en kamp mellan medvetna och omedvetna krafter. På den ena sidan: våra drifter och begär förpassade till vårt omedvetna, på den andra: samhällets krav och normer. Drömmen var enligt Freud ett sätt för oss att komma i kontakt med de förbjudna och skrämmande föreställningar som vi trängt undan från vårt medvetna humorn ett annat. Han menade att drömmen såväl som humorn hämtar kraft ur vårt omedvetna och finns på t å nivåer, den manifesta och den latenta. I drömmen, liksom i humorn, kopplas saker samman som till synes inte verkar höra samman. Man kan beskriva vad som försiggår i en dröm, men för att förstå dess dolda mening behöver man gräva djupare i innehållet. På samma sätt har skämtet en ytlig och en djupare mening. Det som förenar dem är att de använder den underliggande meningen för att kringgå hjärnans kontrollerande instans överjaget. När vi drömmer, men också när vi skämtar, utforskar vi drifter och önskningar som annars inte skulle se dagens ljus. Drömmar kan vara svåra att begripa, även för drömmaren själv. Humorn är oftast uppenbar för de som delar gemensamma kulturella föreställningar. Drömmen kommer till oss i vår ensamhet, om natten när vi slutit våra ögon. Men humorn måste delas med andra. Vi skämtar om våra absurda eller skamfyllda erfarenheter med människor runt omkring oss och känner en lättnad. Eller kliver in i konstens värld där dramatikern, författaren, koreografen likt kaninen i Alices underland sträcker ut sin hand, leder oss ner i hålet och visar upp en värld där saker ställts på ända. En värld där regler upphört och människor säger och gör sådant som vanligtvis är genant eller otillåtet, och därmed låter oss möta de sidor av oss själva som vi håller dolda för andra. Och då skrattar vi, ett befriande skratt. Enligt Freud ett skratt som kommer sig av att den psykiska energin som finns opplad till de bortträngda impulserna frigörs. Den psykiska jämvikten återställs via skrattet i en socialt accepterad form. Och vi kliver upp från underjorden, lite lättare till sinnes och kanske liksom Alice med en fördjupad insikt om vilka vi är och vart vi är på väg. -Anna Broman Norrby, Leg psykolog och journalist There are things out there and within us that frighten and entice, that evoke our desires or compel us to feel anger, shame and guilt. We do not always understand why we feel as we do like Alice in the story, we marvel at the internal as well as the external world. We do our best to keep the unwanted thoughts and feelings at bay. But they persist on showing up, in our memories, in our dreams, quite often in a distorted form that at fir t seems incomprehensible to us. The psychoanalyst Sigmund Freud perceived our psyche as a struggle between conscious and unconscious powers: On the one hand our instincts and desires are relegated to our subconscious, on the other the societal demands and norms. According to Freud, dreams are a way for us to get in touch with the forbidden and terrifying images that we relegated from our consciousness humour was another such way. His idea was that our dreams as well as a sense of humour draw power from our subconscious and are present on two levels, the manifest and the latent. In our dreams, just like in humour, things are linked together that do not appear to have anything in common. You can describe what is happening in a dream, but to understand its hidden meaning, you must dig deeper in the content. In the same way, a joke has a superficial as well as a deeper meaning. What unites them is their use of the underlying meaning in order to bypass the controlling function in the brain, the superego. When we dream, but also when we joke, we explore instincts and desires that would not see the light of day otherwise. Dreams can be difficul to understand, even for the dreamer. Humour is often most evident to those who share common cultural ideas. The dream comes to us in our solitude, at night, when we have closed our eyes. But humour is by necessity shared with others. We joke about our absurd or shameful experiences with people around us and we feel relieved. Or we step into the art world, where the dramatist, the writer, the choreographer, like the rabbit in Alice in Wonderland, stretches out its hand, leads us down into the rabbit hole and shows us a world where things are topsy turvy. A world where rules have ceased to apply and people say and do things that are normally considered embarrassing or irregular, thereby allowing us to encounter the parts of ourselves that we keep secret from others. Then we laugh a liberating laugh. According to Freud, laughing is the result of the release of the psychological energy linked to the relegated impulses. The psychological balance is restored through the laugh in a socially accepted form. We rise from the underworld, a little lighter at heart, and maybe, like Alice, with a deepened insight into who we are and where we are headed. -Anna Broman Norrby, psychologist and journalist 16 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 17

11 Sällsynt och fascinerande Lena Haselmann, sångsolist, om att arbeta med A s Adventures Först associerade jag A s Adventures med Lewis Carrolls Alice i underlandet och allt vad det innebär i färger, galenskap och skönhet. Men ett underland är mer än så. Det är en plats som du inte känner till, där du inte vet vad du kan förvänta dig. Där allt kan hända, där allt är möjligt. Jag har försökt att vara så lyhörd som möjligt för Anton Lachkys idéer. Han i sin tur har varit mycket öppen för att vem som helst i produktionen ska kunna föra fram sina synpunkter. Samtidigt vet han exakt vad som passar ihop med hans konstnärliga uttryck. Det är ett sällsynt och fascinerande sätt att arbeta på. Det vanliga för en sångare är att du börjar med att lära dig musiken och texten samtidigt som du lär känna din rollkaraktär. Men här fanns det ingen förutbestämd karaktär. Min uppgift blev istället att närma mig min roll på ett mycket fysiskt sätt. För mig var det en ny och inspirerande upplevelse. At fir t I associated A s Adventures with Lewis Carroll s Alice in Wonderland with all that that implies in colors, madness and beauty. But a wonderland is more than that. It is a place that you know nothing about, where you don t know what to expect. Where anything can happen, where everything is possible. I have tried to be as attentive as possible to Anton Lachky s ideas. He, in turn, has been very open to letting anyone in the production put forward their own views. At the same time, he knows exactly what fits with his own artistic language. It is a rare and fascinating way to work. The usual for a singer is to start by learning the music and the lyrics, while trying to get to know your character s role. But here there was no predetermined character. My task was instead to approach my role in a very physical way. For me it was a new and inspiring experience. -Lena Haselmann Singer 18 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 19

12 För min del har jag mer fördrag med en bondlurk som inte generar sig för att pinka och skita i min närvaro, än jag har med all falskhet och sliskig inställsamhet. W A Mozart, i ett brev till sin far den 31 oktober Wonderland/Wasteland

13 Wasteland Koreografi Ina Christel Johannessen Musik skriven och framförd av Stray Dogs Text T S Eliot Scenografi och ostymdesign graa hverdag as/kristin Torp Ljusdesign Kyrre Heldal Karlsen Koreografassistent Stephan Laks GöteborgsOperans Danskompani På premiären dansar: Astrid Boons, Jérôme Delbey, Matthew Foley, Erik Johansson, Toby Kassell, Janine Koertge, Maxime Lachaume, Fan Luo, Maria Chiara Mezzadri, Dorotea Saykaly, Ján Špoták, Satoko Takahashi, Heather Telford, David Wilde. Längd ca 60 minuter Tack till Camilla Spidsø, Pia Elton Hammer, Line Tørmoen. Tack till Ten Points och Yamaha. 22 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 23

14 wasteland [ weistlænd] ödemark en plats, tid, eller aspekt av livet som saknar andliga, estetiska eller andra mänskliga kvaliteter; ett vakuum. Källa: wasteland [ weistlænd] a place, era, or aspect of life considered as lacking in spiritual, aesthetic, or other humanizing qualities; a vacuum. 24 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 25

15 Ur det ödelagda kan ett underland växa. Koreografen Ina Christel Johannessen om Wasteland Jag tycker om äventyret, mystiken och det magiska i kontraster och motsatser. När Adolphe Binder presenterade temat Wonderland tänkte jag tvärtom. Vad finns ba om det där underlandet? Vad lämnar vi efter oss i jakten på våra drömmar? I jakten på det perfekta livet, det perfekta hemmet, den perfekta kroppen? Istället för att nå vårt underland, hamnar vi i ett eget skapat ödeland. Vi skapar och ödelägger. Ödelägger och skapar. För några år sedan såg jag filmen Wasteland. Dokumentären handlar om den brasilianske konstnären Vik Muniz som lämnar New York och reser tillbaka till sitt hemland Brasilien och världens största soptipp i utkanten av Rio de Janeiro. Han träffar en skara människor som med hjälp sopor av återger foton av sig själva i sopor. Där, på soptippen, skapar de skönhet, konst. Till och med de som bor bland sopor försöker skapa något värdefullt av sådant som andra har slängt. De försöker finna sitt ege Wonderland. Jag började också fundera över vår tids förhållande till att sortera. Vi människor sorterar ju allt, inte bara skräp. Vi sorterar människor också. Sorterar ut dem vi inte vill ha bland oss. De som sticker ut. De som är annorlunda. Vi placerar människor i fack. Vi sorterar in i bra och dåligt. Värdefullt och skräp. Det som driver mig som koreograf är möten med människor. Jag vill hitta dansarnas egna kroppsspråk, egna personligheter. Det viktiga för mig är inte hur de förhåller sig till tingen, utan till varandra. Vad de går i gång på. Och det som en dansare går i gång på, kanske inte alls fungerar för en annan. Då kan en förändring av en liten rörelse göra att uttrycket förändras. Plötsligt reagerar någon på en rörelse, en blick. Jag brukar fråga dansarna hur de tänker, hur de menar när de rör sig på ett visst sätt. En del tror först att jag menar det som kritiska frågor, men så är det inte. Jag är genuint intresserad. Jag vill ta del av deras tankar och åsikter och föra in dem i dansen. Mitt syfte är aldrig att tala om för en publik hur saker och ting är. Jag ger aldrig några färdiga svar. Istället försöker jag föreslå vissa saker. Tillsammans med dansarna har jag diskuterat skillnaden mellan waste (slöseri) och garbage (skräp) Vi talar om waste of time slöseri med tid, men vad är det? Är någon tid slöseri? Jag vill också väcka funderingar om konsumtion och slöseri. Vad konsumerar jag? Konsumerar I love the adventure, mystery and magic of contrasts and contradictions. When Adolphe Binder introduced the Wonderland theme, I imagined it differently. What lies behind that wonderland? What do we leave in our wake in the pursuit of our dreams? In our search for the perfect life, the perfect home, the perfect body? Instead of attaining our wonderland, we end up in a wasteland of our own design. We create and lay waste. Lay waste and create. A few years ago I saw the film Wasteland. The documentary is about the Brazilian artist Vik Muniz, who leaves New York and travels back to his native country Brazil and the biggest garbage dump on the outskirts of Rio de Janeiro. He meets a group of people who, with the aid of garbage, present photos of themselves using garbage. Right there on the garbage dump, they create beauty, art. Even those who live among the refuse try to create things of value out of objects that others have discarded. They want to discover their own Wonderland. Also, I started to ponder over categorising and our relationship to it today. We sort everything, after all, not only garbage. We even categorise people. We sort the ones we don t want to have among us. The ones who stand out. The ones who are different. We pigeonhole people. We sort them as good and bad. Valuable and waste. As a choreographer, what impels me are meetings with people. I seek to find the dancers personal body language their personalities. For me, it is significant how they relate, not to objects, but to each other. What sparks them. And what inspires one dancer may not work at all for another one. Changing an insignificant movement may then entirely alter the expression. Suddenly, someone reacts to a movement, or a glance. I tend to question the dancers about 26 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 27

16 jag människor? Relationer? Vad händer i konsumtionens kölvatten? Det kan synas som ett omöjligt uppdrag att göra något av ett ödeland eller ett vakuum men samtidigt hoppas jag att publiken förmår att tro på drivhusets kraft; att i ett wasteland, i ett öde land, kan något slå rot och växa. Att en övergiven plats kan fungera som ett drivhus. Och undret, the wonder, är att det faktiskt går att få fram liv ur det som till synes är helt öde och övergivet. Att ur det ödelagda kan ett underland växa. how they are thinking, what they mean by moving in a specific way. At fir t, some of them perceive my questions as criticism, but they are not. I am genuinely interested. I want to share their thoughts and opinions and incorporate them in the dance. My aim is not to tell an audience how things are. I never offer any ready answers. Instead, I try to suggest certain things. Together with the dancers, I have debated the difference between waste and garbage. We speak of a waste of time, but what is that? Is time ever a waste? I also want to raise thoughts about consumption and waste. What do I consume? Do I consume people? Relationships? What takes place in the wake of consumption? It may seem like an impossible mission to create something out of a wasteland or a vacuum, but my hope is also that the audience can be impelled to believe in the power of the green house; that from a wasteland, a barren land, something can take root and grow. That an abandoned place can function as a green house. And the wonder itself is the fact that life can germinate in what is seemingly entirely barren and abandoned. That from the wasteland, a wonderland can grow. -Ina Christel Johannessen Choreographer Ingenting, åter ingenting. Vet du ingenting? Ser du ingenting? Minns du ingenting? T S Eliot, i översättning av Karin Boye. Ur Det öde landet. Nothing again nothing. Do You know nothing? Do you see nothing? Do you remember Nothing? 28 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 29

17 När du inte vet vad som väntar, lyssnar du mer koncentrerat. Stray Dogs om sin musik År 2011 tillbringade vi en vecka i en iskall, dekonsekrerad (avhelgad) kyrka för att spela in ljud skapade av skräp som vi fann i kyrkans källare bortkastade eller kvarglömda föremål av metall, trä och sten. Med dessa råa material komponerade vi musik som så småningom resulterade i vårt album Wasteland. Titeln anspelar på att de centrala elementen i musiken är gjorda av skräp, av waste, men också på det faktum att kyrkan i sig är ett slags religiöst ödeland; något som inte längre används men som har historiskt värde och är förknippat med känslor som på ett sätt har gått förlorade. Ett öde land, ett wasteland, kan ju vara det helt uppenbara: en övergiven, kal plats där ingenting växer. Men det kan också fi - nas inom oss. Vi kan känna oss vilsna i att sådant som förut var en del av våra liv, inte är det längre. Samtidigt skapas något nytt ur det öde landet som när vi hittade en massa gammalt skräp i den där kyrkans källare. Sådant som folk hade slängt bort skapade vi fantastiska ljud av. Det initierar frågan vad som egentligen är skräp. När uppstår det? När förlorar saker sitt värde? Kanske behöver vi omdefinie a vad som är skräp Vi är intresserade av det rena, råa ljudet. De ljud som kan skapas av sådant som inte främst är musikinstrument. Genom att föra ihop dessa ljud och strukturera dem, ger vi dem en musikalisk funktion. Det är den här råheten och intensiteten som vi gillar i vissa typer av elektronisk musik, men också i den koreanska samul nori-musiken och i transliknande slagverksmusik från vissa delar av Kenya, Senegal och Kongo-Kinshasa. En sekundär inspirationskälla har varit T S Eliots poem Det öde landet, särskilt när det kommer till själva strukturen. Där finn ingen uppenbar logik. Den består av ett virrvarr av citat från antika dramer, filosofi a funderingar, lösryckta fraser, vardagliga dialoger och uttryck. De första, tre, fyra gångerna du läser dikten förstår du egentligen ingenting men efter några läsningar sätter hjärnan ihop delarna till ett begripligt sammanhang. Så arbetar vi också när vi gör vår musik. Genom att sätta ihop olika saker som inte har någonting att göra med varandra, hittar vi överraskande kombinationer som skapar sin egen logik eller berättelse. För oss är detta mycket mer intressant än att följa strukturer och tekniker som man redan känner till. Det är som att ge någon en nyckel till ett rum. Du ger dem nyckeln, men du berättar inte för dem vad som finns inne rummet. För när du inte vet vad som väntar, lyssnar du mer koncentrerat. In 2011, we spent a week in a freezing, deconsecrated church to record sounds made of waste we had found in the church s basement metal, wooden and stone objects that had been thrown away or forgotten. From these raw materials we composed music that eventually resulted in our album Wasteland. The title refers to the fact that the core elements in the music are made from waste, as well as the church being a sort of religious wasteland abandoned, and the human value and feelings that were associated with it are lost. A wasteland can refer to its literal meaning: a deserted, barren place where nothing grows. But it can also be found within us. We can feel lost when discovering that things, relations, places that once had a meaning, which were a part of our lives, have lost their original meaning or function. However, you can create something new out of the wasteland like when we found that lot of old junk in the church basement. Things that had been thrown away became the foundation of Wasteland s music. It poses the question: When does something become waste? When is something rubbish? Perhaps we need to redefine aste We are interested in pure, raw sound. The sound that can be created by recording things that are not primarily musical instruments. Piecing them together, we structure them and give them a musical function. It is this rawness and intensity that we appreciate in certain kinds of electronic music, but also in Korean Samul Nori music and in the trance-like percussion music from certain parts of Kenya, Senegal and The Democratic Republic of the Congo. A secondary source of inspiration can be found in T. S Eliot s poem The Waste Land, especially in terms of structure. There is no apparent logic the poem seems to consist of a jumble of quotations from ancient drama, philosophical reflections, everyday dialogue and expressions. The fir t couple of times you read the poem you understand nothing really, but after a few readings the brain puts the pieces together into a meaningful whole. We try to work like this when we create our music by putting different things together that have nothing to do with one another, you find surprising combinations, making their own logic or story. For us, this is much more interesting than following structures or techniques that one has laid out beforehand. It is like giving someone a key to a room. You hand them the key, but you won t tell them what is inside the room. Because when you don t know what to expect, you listen more closely. -Stray Dogs Musicians Skivan Wasteland säljs i OperaShopen. The album Wasteland is available for sale in the Opera Shop. 30 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 31

18 Jag vill skapa ögonblick. Kristin Torp, scenograf och kostymdesigner Jag är bildkonstnär och det påverkar förstås hur jag betraktar världen. I mina scenografier vill jag s apa bilder. Väcka associationer och känslor. Skapa ögonblick. Jag arbetar intuitivt och när jag får ett uppdrag sätter hjärnan igång. Den går på högvarv. Dag som natt. Till slut mejslas en idé fram och den håller jag mig ofta till. När det gäller A s adventures var jag först inne på att ha en grön kulle på scen inspirerad som jag var av Alice i underlandet. Med vatten, träd och kaninhål. Men under resans gång blev den gröna kullen till ett berg av marmor, som blev ett vitt fjäll som blev isberget vi nu ser på scen. För visst är det något magiskt över isberg. Med sina färger och former som sträcker sig långt bortom det du tror. Det faktum att vi bara ser en niondel av berget, att resten befinner sig under ytan, är örstås också kittlande. Ina Christel Johannessen gick igång på motsatsen, ett öde land, ett Wasteland, blev hennes vinkling. Vad vi lämnar bakom oss när vi förverkligat våra drömmar. Ina hittade fotografier v övergivna platser tagna av en grupp som kallar sig Urban Exploiters. Vi fastnade särskilt för ett fotografi v ett rum fyllt av ett slags korgar av järn som hänger från taket. Tusentals vajrar sträcker sig över rummet i ett sinnrikt system, från korgarna i taket till numrerade krokar i väggen. Fotot är taget i ett omklädningsrum i en övergiven kolgruva. I korgarna hade arbetarna haft sina kläder och sina få personliga tillhörigheter. Med hjälp av vajrarna kunde de hissa korgarna upp och ner. Som ljuskronor hänger de där, som i en katedral, högt där uppe. Människor slet i den där gruvan, för att få fram kol till ett accelererande industrisamhälle. Nu är gruvan övergiven och människorna borta. I am an artist, and of course this affects how I view the world. I want to create images in my set designs. Inspire associations and feelings. Create moments. I work intuitively and when I get an assignment, my brain starts spinning. It works at full speed. Day and night. At last, an idea comes forth and I normally stick to it. When it comes to A s adventures, I was fir t interested in having a green hill on stage, inspired as I was by Alice in Wonderland. With water, trees and rabbit holes. But along the way, the green hill turned into a mountain of marble, which turned into a white mountain which was transformed into the iceberg now visible on stage. Because after all, there is something magical about icebergs. With its colours and shapes that extend much further than you can imagine. The fact that we can only see one ninth of the mountain, the rest being under the surface, is of course tantalising as well. Ina Christel Johannessen was inspired by something different a waste land, a Wasteland, was her approach. What we leave in our wake as we realise our dreams. Ina found photographs of abandoned places taken by a group who call themselves Urban Exploiters. We were especially interested in a photograph of a room filled with a kind of iron baskets hanging from the ceiling. Thousands of wires stretch across the room in an ingenious system, from the baskets in the ceiling to numbered hooks on the wall. The photo is taken in a changing room in an abandoned mine. The workers stored their clothes and their few personal belongings in the baskets. Using the wires, they could hoist the baskets up and down. They hang there, like chandeliers in a cathedral, elevated. The workers laboured hard in the mine to deliver coal to an accelerating industrial society. The mine is abandoned now, and the workers gone. -Kristin Torp Set and Costume Designer 32 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 33

19 så skall jag visa dig något annat än skuggan, som kliver bakom dig om morgonen, och skuggar. som växer för att möta dig om kvällen; jag skall visa dig ångest i en handfull stoft. T S Eliot, i översättning av Karin Boye. Ur Det öde landet. I will show you something different from either Your shadow at morning striding behind you Or your shadow at evening rising to meet you; I will show you fear in a handful of dust. 34 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 35

20 Koreografi Choreography Anton Lachky - A s Adventures Född 1982 och utbildad vid JL Bellu-konservatoriet, universitetet i Bratislava och P.A.R.T.S. År 2004 blev han medlem i Akram Khan Company, och med dem åkte han på turné till 48 länder världen över. Anton Lachky är en av grundarna till danskompaniet Les SlovaKs Dance Collective. Hans första verk som fristående koreograf var Mind a Gap (2013), som turnerat världen över. Som gästkoreograf har skapat Softandhard Helsingfors Stadsteater, Heaven is the place Prag DOT 504, Perfect Day To Dream (utsedd till bästa koreografi 2 12 på Island) Iceland Dance Company, Kids in a play Zagreb, Sens Interdit Bodhi Project (SEAD, Salzburg), Magical Road Sankt Gallen. Under 2014 kommer han även att skapa koreografi ör Venedigbiennalen och Scottish Dance Theatre. Anton Lachky är flitigt anlitad som gä tlärare i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Born in 1982, Anton is educated at the J.L.Bellu Conservatory, the University of Bratislava and P.A.R.T.S. He became a member of Akram Khan Company in 2004 and followed a long international tour of MA (48 countries all over the world). Anton Lachky is cofounder of Les SlovaKs Dance Collective. Mind a Gap (2013) was his fir t autonomous creation and it toured all over the world. As a guest choreographer he made Softandhard Helsinki City Theater, Heaven is the place Prague DOT 504, Perfect Day To Dream (which won best choreography of 2012 in Iceland) Iceland Dance Company, Kids in a play Zagreb, Sens Interdit Bodhi Project (SEAD), Magical Road St. Gallen. In 2014 he will also create choreographies for the Biennale of Venice, and for the Scottish dance theater. As a teacher, Anton Lachky has been invited to most of the European countries and has been teaching in Asia and North and South America too. Ina Christel Johannessen - Wasteland Ina Christel Johannessen är konstnärlig ledare och koreograf för Zero Visibility Corp, ett av Norges ledande danskompanier. Kompaniet fick sitt internationella genombrott 2003 med verket it s only a rehearsal. Ina Christel Johannessen är utbildad koreograf vid National College of Performing Arts in Oslo, där hon numera undervisar i koreografi. Hennes samarbe e med Carte Blanche, Norges nationalkompani för samtida dans, är en viktig del av hennes arbete och konstnärliga profil. Så sent som i åras skapade hon sitt fjortonde verk för Carte Blanche. Ina Christel Johannessen har också skapat verk för fle a andra internationella kompanier och institutioner, bland dem Cullbergballetten, Les Ballet de Monte Carlo, CCDC, City Contemporary Dance Company i Hong Kong, Helsinki City Dance Company, Operabaletten i Stockholm, Oldenburg Tanztheatre, Scottish Dance Theatre, Iceland Dance Company, Den Norske Opera og Ballett och Nationaltheatret i Oslo. Hennes verk kännetecknas av stark energi tillsammans med poetiska och ofta teatrala element. Såväl ljus som scenografi är entralt i verken och hon är mycket engagerad i skapandet av dessa visuella element. Musiken är alltid elektronisk, ofta nyskriven eller omarbetad, av internationella kompositörer. Ina Christel Johannessen is the artistic director and choreographer for Zero Visibility Corp, one of Norway s leading dance companies. The company had his international breakthrough in 2003 with the performance...it s only a rehearsal. Ina Christel Johannessen is an educated choreographer at the National College of Performing Arts in Oslo, where she now teaches choreography. Her collaboration with Carte Blanche in Bergen, Norway s national company of contemporary dance, is an important part of her work and artistic profil. As recent as last spring, she created her fourteenth piece for Carte Blanche. Ina Christel Johannessen has also created pieces for several other international companies and institutions, including Cullbergballetten, Les Ballet de Monte Carlo, CCDC, City Contemporary Dance Company i Hong Kong, Helsinki City Dance Company, Operabaletten i Stockholm, Oldenburg Tanztheatre, Scottish Dance Theatre, Iceland Dance Company, Den Norske Opera og Ballett and Nationaltheatret in Oslo Her work is characterised by strong energy along with poetic and often theatrical elements. She is very much involved in creating of visual elements such as lighting and scenography, which play crucial parts of her work as a whole. The musical elements are always composed of electronic works from international composers, and often new or rewritten works. Scenografi, kostym och ljus Design graa hverdag as/ Kristin Torp Scenografi och ostymdesign/set and Costume Design - A s Adventures & Wasteland Den norska konstnären Kristin Torp arbetar med skulptur, bildkonst, scenografi och kostymdesign. Hennes konst har bland annat ställts ut på gallerier, museer och offentliga utställningar. Sedan 1988 skapar hon scenografi och ostymdesign för Ina Christel Johannessens dansverk, bland annat för Carte Blanche, Cullbergbaletten, Staatstheater, Oldenburg, Les Ballets de Monte Carlo, CCDC i Hongkong och Ina Christel Johannessens eget kompani Zero Visibility Corp. 36 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 37

21 Norwegian visual artist Kristin Torp creates sculptures, visual art, set and costume design. Her art can be found in Scandinavian galleries, museums and public exhibitions. Her collaboration with choreographer Ina Christel Johannessen started in 1988, and has resulted in set and costume design for Carte Blanche, Cullberg Ballet, Staatstheater, Oldenburg, Les Ballets de Monte Carlo, CCDC in Hong Kong and Ina Christel Johannessen s own company; Zero Visibility Corp. Kyrre Heldal Karlsen Ljusdesign/Lighting design - A s Adventures & Wasteland Kyrre Heldal Karlsen skapar ljus, scenografi och vide - verk för konstinstallationer, storskaliga konserter, dansföreställningar och festivaler. Han har samarbetat med konstnärer som Montee, Ola Kvernberg, Stian Westerhus, KILLL, Susanne Sundfør och Jaga Jazzist. Inom scenkonsten har han arbetat med Cullbergbaletten, Inbal Pinto och Avshalom Pollack, Zero Visibility Corp, Vegard Vinge och Ida Müller, samt bildkonstnärerna Goro Tronsmo och Crispin Gurholt. Kyrre Heldal Karlsen tar utgångspunkt i rummets perspektiv för sin ljusdesign. Han undersöker hur ljuset interagerar med scenens existerande teaterarkitektur för att sätta igång parallella sociala situationer. Publiken kan gå in i föreställningen i rollen som tilskuer, och kunna fokusera på handlingen på scenen, eller observera den teatrala situationen och ta in det faktiska rummet de ingår i tillsammans med publiken, utövarna, teknikerna och teamet. Så pekar Karlsen på teaterns sociala kontext, och skapar rumsliga situationer där publiken kan välja att bli iscensatt som åskådare, och på samma gång låta sig förföras av teatern och fly vardagen. Kyrre Heldal Karlsen creates lighting- and set designs and video installations for large-scale concerts, dance performances and festivals. He has collaborated with artists such as Montee, Ola Kvernberg, Stian Westerhus, KILLL, Susanne Sundfør and Jaga Jazzist. In the performing arts, he has collaborated with Cullbergbaletten, Inbal Pinto and Avshalom Pollack, Zero Visibility Corp, Vegard Vinge and Ida Müller, as well as visual artists such as Goro Tronsmo and Crispin Gurholt. The perspective of space is Kyrre Heldal Karlsens starting point for his lighting designs. He investigates how lights interact with the existing performance architecture of the venue in order to initiate multiple social environments. The audience can enter the experience in the role of the spectator, focusing solely on the actions happening on stage, or choose to observe the theatrical situation they themselves are in, taking in the actual space and involving the rest of the audience, performers, technicians and crew. In this manner Karlsen is pointing to the social situation connected to the context of the theatre, and creates spatial situations where the audience at the same time can choose to experience themselves being staged as spectators - or to be seduced by the theatre and escape from everyday life. Musik Music Stray Dogs - Wasteland Stray Dogs är en belgisk duo bestående av Frederik Meulyzer (slagverk, elektronik) och Koenraad Ecker (cello, gitarr, elektronik). Duon använder sig av ett brett spektrum av slagverk, akustiska och elektriska gitarrer, cello och analoga syntar för att skapa sin råa, polyrytmiska musik. Under de senaste åren har Stray Dogs samarbetat med den schweiziska videokonstnären Yannick Jacquet (Legoman) bland annat i den audiovisuella föreställningen Intangible States. Stray Dogs har spelat, eller spelats in, på allt ifrån övergivna kärnkraftverk till konserthus. Hittills har duon gett ut två album: Intangibles States (2010) och Wasteland (2013). Stray Dogs is a Belgian duo consisting of Frederik Meulyzer (percussion, electronics) and Koenraad Ecker (cello, guitar, electronics). The duo utilizes a wide range of percussion, acoustic and electric guitars, cello and analog synthesizers to create their raw, polyrhythmic music. In recent years, Stray Dogs has collaborated with the Swiss video artist Yannick Jacquet (Legoman) in the audiovisual show Intangible States, among others. Stray Dogs has played or been recorded in various places from abandoned nuclear power plants to concert halls. They have released two albums thus far: Intangible States (2010) and Wasteland (2013). Max Renne Dirigent/Conductor - A s Adventures Den tyske dirigenten Max Renne (1974) påbörjade sina studier i Berlin. Samtidigt som han studerade dirigering i Wien började han arbeta som repetitör, och senare kapellmästare, på operan i Linz. Renne var även musikalisk ledare för teaterproduktioner, och skrev egna arrangemang. Sedan 2004 arbetar Max Renne som frilansande dirigent inom en bred repertoar. Han har bland annat samarbetat med koreografen Constanza Macras i hennes uppsättning av operan Oedipus Rex i Dresden. Han har också ett tätt och återkommande samarbete med regissören Sebastian Baumgarten. Bland Max Rennes senaste uppdrag finns Goldmanns R.Hot bzw. Die Hitze och Jasägaren/ Nejsägaren av Weill/Bredemeyer samt Lezioni di tenebra av Ronchetti på Staatsoper i Berlin, Weills Tolvskillingsoperan på Staatstheater i Stuttgart och produktioner med konstnärskollektivet Bauhouse. På GöteborgsOperan har Renne tidigare dirigerat orkestern i Hiroaki Umedas dansverk Out of Mind, med musik av Yoshihiro Hanno (2013). 38 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 39

22 The German conductor Max Renne (1974) began his studies in Berlin. While studying conducting in Vienna, he began his fir t engagement as a rehearsal pianist, and later Kapellmeister, at the opera in Linz in He has also served as musical director for many theater productions, in some cases serving also as musical orchestrator. In 2004 Max Renne began working independently conducting a highly varied repertory. He collaborated with the choreographer Constanza Macras on her fir t opera production Oedipus Rex in Dresden. He also has a close relationship with the director Sebastian Baumgarten. Recent productions at the Staatsoper in Berlin include Goldmann s R.Hot bzw. Die Hitze and Der Jasager/Der Neinsager by Weill/ Bredemeyer. Other recent works include productions with the artistic collective Bauhouse. With Lezioni di tenebra he continues his work at the Staatsoper. He also conducted The Threepenny Opera at the Staatstheater in Stuttgart. At The Göteborg Opera, he conducted The Göteborg Orchestra in Hiroaki Umeda s dance creation Out of Mind, with music by Yoshihiro Hanno (2013). Lena Haselmann Sångsolist/Singer - A s Adventures Den tysk-norska mezzosopranen Lena Haselmann är född i Heidelberg och studerade som Studienstiftung des Deutschen Volkes-stipendiat vid Universitetet för musik och scenkonst i Mannheim och vid Musikhögskolan i Nürnberg-Augsburg. Hennes utbildning följdes av många kurser på masterclassnivå, exempelvis Bach Academy i Stuttgart, där hon också debuterade som konsertsångare under ledning av Helmuth Rilling. Haselmann har också varit solist under ledning av Christoph Eschenbach tillsammans med Chicago Symphony Orchestra i Serenade to Music av Vaughan Williams. Lena Haselmann har vunnit fle a sångtävlingar och fått fle a stipendier, bland annat från Willy-Brandt-stiftelsen. Sedan 2010 är hon en regelbunden gäst på Jungen Staatsoper Berlin. Senast medverkade hon i festivalen Infektion! vid Staatsoper Berlin, i Songbooks av John Cage, Lucia Ronchettis Lezioni di Tenebra och Salvatore Sciarrinos Macbeth. The German-Norwegian mezzo-soprano Lena Haselmann was born in Heidelberg. Under the scholarship of the Studienstiftung des Deutschen Volkes, she studied at the University for Music and Performing Arts in Mannheim and later graduated at the Academy of Music in Nürnberg-Augsburg. She has participated in several masterclasses, e.g. the Bach Academy Stuttgart, where she made her debut as a concert singer under the direction of Helmuth Rilling. Haselmann has also been a soloist under the direction of Christoph Eschenbach with the Chicago Symphony Orchestra in Serenade to Music by Vaughan Williams. Lena Haselmann has won several vocal competitions and has received several scholarships, e.g. from the Willy-Brandt-Foundation. Since 2010 she is a regular guest at the Junge Staatsoper Berlin. She receantly appeared in the Festival Infektion! at the Staatsoper Berlin in Songbooks from John Cage, i Lucia Ronchettis Lezioni di Tenebra and i Salvatore Sciarrinos Macbeth. 40 Wonderland/Wasteland Wonderland/Wasteland 41

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Det handlar om att se sig själv i Alice och undersöka sitt eget förhållande till verkligheten med hjälp av henne.

Det handlar om att se sig själv i Alice och undersöka sitt eget förhållande till verkligheten med hjälp av henne. Goodbye Horses kommer ur både dröm och mardröm. Vi söker uttryck för drömlogiken, för märkligheten. Där finns både sådant som är vackert och sådant som är hotfullt och fult. I Goodbye Horses komponerar

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer