KANSLIAVDELNINGEN Projektbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1"

Transkript

1 Projektbank

2 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet Kompetens 8 Framtid Turism 9 Skogen och klimatförändringen 10 Yrkesåret 12 Avslutade projekt 15 Entreprenörskap och kompetens 15 Nya kundgrupper till Västra Småland 16 UngDrive 17 Drivkrafter för nya näringar 18 Turismutbildningsprojekt 20 Gnosjö äger! 21 Bevara Gnosjöindustrins vagga 22 Projekt på gång 23 Tekniska avdelningen 24 Pågående projekt 24 Avslutade projekt 24 Projekt på gång 24 Kultur och Fritidsförvaltningen 25 Pågående projekt 25 INFRA 25 Gnosjöandan som konstverk 26 Coolt att vara nykter och drogfri 27 Avslutade projekt 28 Brahefestivalen Gnosjö skrattar och ler 28 Projekt på gång 29 Socialförvaltningen 30 Pågående projekt 30 Utkiken 30 Metod- och utvecklingsprojektet i GGVV (2011) 32 Alla vi 34 Sociala innehållet 35 Närd inte Tärd 36 Avslutade projekt 37 Utvecklingsmedel till tidiga insatser. 37 Medverkan Familjefrid i GGVV 38 Värdegrunder för det svenska samhället 39 Kost/Nutrition 41 Läkemedelsgenomgångar 41 Social ekonomi för ökad välfärd 42 Ledarskapsakademi 43 Projekt på gång 44 2

3 KOMPIS 44 Värdig och trygg demensvård Ett förändringsarbete i närbild. 45 Vänortsprojekt Moldavien utbyte 46 Barn- och Utbildningsförvaltningen 48 Pågående projekt 48 En ljusare framtid 48 Kostkompetens i fem kommuner 49 Plantskola Gnosjöandan 50 Avslutade projekt 51 Validerad kompetensutveckling, CNC-Teknik Personalavdelningen 53 Projekt på gång: 53 Ekonomiavdelningen 53 Projekt på gång: 53 Räddningstjänsten 53 Projekt på gång: 53 Samhällsbyggnadsförvaltningen 53 Projekt på gång: 53 Övriga projekt 54 Kulturarv Marieholm 54 Partnerskap Småland 55 MALL 57 3

4 Förord: Syftet med projektbanken är att på ett enkelt sätt ge en överblick av kommunens utvecklingsprojekt. Projekten i banken är utvalda på följande kriterier: Projekten uppfyller de vanliga kriterierna för projekt; En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. Temporär avser att projektet har en viss varaktighet med en start och ett slut. Resursfördelning innebär att någon tilldelar projektet resurser av något slag. Unik är att projektet avser att ta fram någonting som inte gjorts tidigare. Det unika kan ligga i det slutliga resultatet eller det sätt som detta framställs på. Målstyrt innebär att projektet syftar till att ta fram någonting, att det ska producera ett slutresultat. Slutresultatet kan vara konkret, till exempel en ny cykelväg eller ett nytt IT-system. Slutresultatet kan även vara mer abstrakt som en organisationsförändring eller en ny tjänst. Projekten ska dessutom anses vara till nytta för kommunen (organisation och/eller samhälle). Med andra ord innehåller projektbanken även projekt där kommunen, som organisation, har deltagit väldigt lite, men där resultatet har påverkat Gnosjös företag och/eller invånare. Majoriteten av projekten är delvis externt finansierade men det har inte varit ett krav för att vara med i projektbanken. Även projekt som är internt finansierade ingår i projektbanken då de är unika. Exempelvis kan ett arbetsmarknadsprojekt på AMO ingå men inte ett investeringsprojekt på tekniska (ex anläggande av en cykelväg), då det senare kan anses vara ordinarie verksamhet medan det andra skiljer sig från ordinarie verksamhet och tidigare projekt. Det är svårt att dra en tydlig gräns och det är möjligt att kraven och projektbanken kommer att ändras över tiden. Projektbeskrivningarna är nästan uteslutande från de officiella projektplanerna och/eller projektens hemsidor. I vissa fall har projektägarna själva skickat in ett färdigt formulär och i enstaka fall har text sammanfattats utifrån tillgängligt material. Tommy Bengtsson EU-projektsamordnare 4

5 Kansliavdelningen Pågående projekt Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp Projektperiod: till Projektägare: Gnosjöandans Näringsliv Projektpartners: Gnosjöandans Näringsliv och Gnosjö kommun Gnosjöandans Näringsliv vill i en samverkansprocess med kommunen utarbeta en framtidsinriktad utvecklingsplan för landsbygdsorterna Gnosjö och Hillerstorp med omnejd. Planen ska innehålla förslag till åtgärder och projekt inom utbud, miljö, marknadsföring och profilering, service, handel och attraktivitet. Utvecklingsplanen blir en gemensam strategi för Gnosjö och Hillerstorp, som både näringslivet, kommunen och föreningar på lång sikt kan arbeta efter gemensamt. Under framtagandet av utvecklingsplanen ska projektledaren även fånga upp idéer och hjälpa till att utveckla idéerna till projekt och aktiviteter. Syfte Det långsiktiga målet med projektet är att Gnosjö och Hillerstorp ska stärka sin attraktivitet, service och handel samt bli mer konkurrenskraftiga landsbygdsorter. Projektet ska genom en bred kraftsamling lägga grunden för ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, kommun och föreningsliv. Genom workshops och föreläsningar ska man arbeta vidare på förstudien och ta fram en konkret utvecklingsplan. En utvecklingsplan som bygger på invånarnas önskningar och åsikter om den framtida utvecklingen. Ett andra syfte är att fånga upp de idéer som framkommer och utveckla dem i form av att skapa nya projekt och aktiviteter. Målsättning Målsättningen är att vid projektets slut har en lokalt förankrad utvecklingsplan för Gnosjö och Hillerstorp med omnejd utarbetats. Utvecklingsplanen ska innehålla: Behovsanalys och kartläggning av redan befintliga analyser 5

6 5-10 åtgärder/projektidéer för vardera ort En strategi för utvecklingen de närmsta 5-7 åren, baserad på invånarnas och företagarnas åsikter. Aktivitetsplan Identifiering och plan för att stödja aktörer med förändringskraft Text: Projektplan. För mer information: Den totala budgeten är på SEK. Projektet finansieras med SEK från Leader, SEK från Gnosjö kommun och SEK från Gnosjöandans Näringsliv. LEADER Västra Småland Vem/Vilka initierade?: Projektet har sitt ursprung i en förstudie gjorde på uppdrag av Gnosjö kommun samt ett möte med allmänheten. Ett behov av centrumutveckling uppmärksammades och under processens gång utvecklade det sig till ett utvecklingsprojekt för Gnosjö och Hillerstorp. Gnosjöandans Näringsliv, i samverkan med kommunen, sökte sedan finansiering från Leader Västra Småland. Inge Johansson Ordförande, Gnosjöandans Näringsliv Tel & Ingalill Ebbesson Näringslivsutvecklare, Gnosjö kommun Tel Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder Projektperiod: till Projektägare: Regionförbundet Jönköping Projektpartners: Regionförbundet Jönköping, Aneby kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Mullsjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö kommun, Tranås kommun, Vaggeryds kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun och Länsstyrelsen Jönköpings län. 6

7 För mer information: Syftet med projektet är att skapa lokala förutsättningar för att identifiera, validera och utveckla nya affärsidéer. Sedan ett par år arbetar Science Park Systemet i Jönköpings län (SPS) mot målet att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet genom att utveckla geografiskt olika belägna noder. En Science Park, ofta kallad teknik- eller forskningspark, har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola. Här får unga utvecklingsföretag, en möjlighet att växa sig starka. Företagen i parken får förutom en kreativ och utvecklande miljö också tillgång till gemensamma kontorsfaciliteter och service. Genom projektet kan samtliga noder inom Science Park Systemet i Jönköpings län bemannas och kriterierna för att kallas nod uppfyllas. Dessutom kan två nya noder etableras. Text: Projektplan. 6.b97aea51229be html Aneby kommun = Gislaveds kommun = Gnosjö kommun = Länsstyrelsen i Jönköpings län = Mullsjö kommun = Nässjö näringsliv AB = Regionförbundet Jönköpings län = Sävsjö näringsliv AB = Tranås kommun = Vaggeryds kommun = Vetlanda kommun = Värnamo kommun = ERUF: SEK Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) Vem/Vilka initierade?: Regionförbundet Ingalill Ebbesson Affärscoach Gnosjö Tel Storgatan 8, GNOSJÖ 7

8 SP-systemet Kompetens Projektperiod: till Projektägare: Science Park-systemet Jönköpings län Projektpartners: Gnosjöandans kunskapscentrum samt Näringslivsbolag, Arbetsmarknadsenheter och Kommunledningar från följande kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo. Science Park-systemet i Jönköpings län arbetar med affärsstöd för att utveckla morgondagens tillväxtföretag genom lokala s.k. tillväxtarenor i varje kommun, där man erbjuder entreprenörer hjälp med affärsutvecklingsprocessen. I genomförd behovsanalys har Science Park-systemet kartlagt vilken kompetensutveckling som behöver tillgodoses bland dem som arbetar med affärsstöd idag men även gjort en framsyn i avsikt att starta processer som ska föregå förbättrade metoder och arbetssätt. Dessa ska skapa förutsättningar att i daglig verksamhet ge ökade utvecklingsmöjligheter för framtida tillväxtföretag i Jönköpings län. Projektet är ett samverkansprojekt mellan samtliga kommuners näringslivsaktörer i Jönköpings län. Syftet med projektet SPS Kompetens är att ge möjlighet till individuell, skräddarsydd kompetensutveckling för samtliga affärsutvecklare inom Science Park-systemet. Text: Projektplan. För mer information: SEK beviljat av ESF. ESF PO1 Vem/Vilka initierade?: Science Park-systemet i Jönköpings län. Lena Johansson SP-systemet Tel

9 Framtid Turism Projektperiod: till Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun och Gislaved kommun. Leader Västra Småland (Landsbygdsprogrammet) Gnosjö kommun tillsammans med Gislaveds kommun anordnar en turismutvecklingsdag. Även projekten Drivkrafter för nya näringar och Landsbygdsprogrammets projekt Landsbygdsturism i F-län är delaktiga i projektet. Likaså Arbetsförmedlingen och Almi. Projektet syfte är: 1. Kompetensutveckling inom turism. Lära ut fördelarna med ett destinationstänk, d.v.s. att det är vi tillsammans, både små och stora företag, som utgör destinationen. 2. Stärka samarbetet mellan en rad grupper: Gymnasieskolan och näringen, LRF:s medlemmar och befintliga turismaktörer, turismaktörer och handel/tillverkningsföretag samt samarbete mellan det offentliga och privata näringslivet. 3. Inspirera till nya företag och därmed fler produkter och tjänster inom turismnäringen. 4. Skapa en mötesplats arbetssökanden kan se möjligheter till nya arbeten inom turismbranschen, både i form av eget företag som anställning. 5. Fungera som startskott för en ny satsning på en regional återkommande mötesplats för entreprenörer i regionen. 6. Sprida information och engagemang för kompetenssatsningar som nu görs för målgruppen; turismverksamhet på landsbygden. Text: Projektplan. För mer information: Projektet har sökt finansiering från Leader Västra Småland. Då det är ett lokalt förankrat och lokaliserat projekt, med inriktning på besöksnäring, är Leader Västra Småland ett passande program. Sammanlagd budget: SEK 9

10 Leader-stöd: SEK Gnosjös medfinansiering: SEK Gislaveds medfinansiering: SEK Leader Västra Småland (Landsbygdsprogrammet) Vem/Vilka initierade?: Initiativ har tagits på olika håll. Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan genomförde en turismdag för arbetssökande och elever. LRF:s projekt Landsbygdsturism i F-län och turismstrategerna i Gnosjö och Gislaved har haft en liknande idé. Då det sammanfaller i tiden slog man därför ihop projekten till en gemensam dag. Gnosjö kommun lämnade sedan in en ansökan ihop med Gislaved till Leader Västra Småland. Karl Lindow Turismstrateg, Gnosjö kommun Tel Peter Petersson Turismstrateg, Gislaveds Kommun Tel Skogen och klimatförändringen Projektperiod: Juli 2011 till April 2012 Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun, Naturum Store Mosse, NP/Länsstyrelsen i Jönköpings län och Södra skogsägarna. Projektets syfte är att belysa hur klimatförändringen påverkar skog och skogsägande, och hur skogsägare kan sköta skogen för att motverka negativa effekter. Metod Projektet är noga med huret. Hur man bäst påverkar och når handling hos dem som nås av ny kunskap. Forskning och erfarenhet visar att påverkan nås bäst genom att många sinnen stimuleras. Konkreta exempel kopplade till målgruppernas vardag berör. Genom att med många sinnen 10

11 beröra ; visa på exempel; skapa möjlighet att reflektera och göra tillsammans med några andra personer tar målgrupperna till sig kunskap och använder den till exempel på skogsgården, i skogsföretagandet etc. Pedagogiska verktyg är viktiga. Du lär aldrig en annan person något. Hon/han lär sig själv. Verktyg är Utställning med installationer på och i anslutning till naturum Store Mosse som sedan kan flyttas till några utvalda skogsgårdar. Den är målgruppsanpassad, men samtidigt intressant för den breda allmänheten utan särskilda förkunskaper, dvs naturums primära målgrupp. Gestaltning Aktiviteter Mål Skapa medvetenhet om att klimatförändringen verkligen äger rum, att den påverkar skogen, i förekommande fall deras egen skog, och att de själva kan påverka effekterna. Målgrupperna ska få denna kunskap på ett sådant sätt att de tar den till sig, med konkreta exempel som ger ahaupplevelser. Text: Projektplan. För mer information: Sökt SEK i projektstöd och SEK i offentlig medfinansiering från Gnosjö kommun. Landsbygdsprogrammet (Skogsstyrelsen) Vem/Vilka initierade?: Margareta Moqvist Projektledare, Skjutsrättaregården Gasslanda Tel Ingalill Ebbesson Näringslivsutvecklare, Gnosjö kommun Tel ,

12 Yrkesåret Projektperiod: Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Värnamo kommun, IF Metall Östbo Västbo, Regionförbundet, Skärteknik centrum. Bakgrunden till projektet är dels den ökande arbetslösheten bland ungdomar, dels svårigheten för tillverkningsindustrin att attrahera såväl ungdomar som annan kvalificerad arbetskraft. Med sikte på en framtida konkurrenskraftig industri i regionen måste vi komma tillrätta med arbetskrafts- och kompetensförsörjningen och en del i detta är att se de arbetslösa ungdomarna som en resurs. De okvalificerade arbetsuppgifterna försvinner och kravet på en god grundläggande industriell kompetens för att överhuvudtaget vara anställningsbar ökar. För de ungdomar som inte har en gymnasieutbildning som givit en generell industrikompetens blir det särskilt svårt att göra inträde på arbetsmarknaden. Företagen behöver anställa, men de arbetslösa ungdomarna är helt enkelt inte tillräckligt kvalificerade för att vara anställningsbara. Företagen har inte heller egna resurser att göra dem anställningsbara, dvs utveckla en tillräcklig kompetens för att inte störa de höga krav på produktivitet som gäller för att ett företag ska vara konkurrenskraftig. Under våren 2010 inledde Gnosjö kommun en förstudie kring det som i dag presenteras som Yrkesåret. Ett nära samarbete med IFMetall centralt kopplar ihop Yrkesåretprojektet med utformningen av det yrkesintroduktionsavtal som nu arbetsgivare och fack kan träffa på lokal nivå. Projektet utvecklades i ett flertal arbetsmöten med AF Värnamo, IFMetall Östbo/Västbo, Teknikcollege, Komvux, Gnosjöandans Näringslivsförening och enskilda företag. En konsult har bidragit med processledning och kontakter med nationella och regionala aktörer. I enlighet med de bohov som kom fram i förstudien ska projektet utveckla och införa (a) nya arbetssätt och rutiner som gör att väsentligt fler ungdomar utvecklar generell industrikompetens, blir anställningsbara och snabbare 12

13 kommer in på arbetsmarknaden, (b) utbildningsprogram som motsvarar industrins krav på en miniminivå av generell industrikompetens (c) rutiner för kvalitetssäkrade handlingsplaner för lärande i arbete, (d) validerings- och diplomeringssystem som möjliggör fortsatt utveckling för individen. Projektet kommer också att öka insikten hos arbetsgivare om krav på attraktivitet och strategiska kompetensförsörjningsprocesser i företagen. Syfte: Övergripande syftar projektet till att: - etablera ett nytt kvalitetssäkrat arbetssätt i arbetsmarknadsregionen som väsentligt ökar andelen ungdomar som går från arbetslöshet till anställning i tillverkande företag - bidra till en förändrad attityd till industriarbete bland ungdomar - stärka förmågan hos tillverkande företag i regionen att rekrytera, utveckla och behålla ungdomar i produktionen - säkerställa en utbildningsform för förberedande utbildning och lärande i arbete/anställning som möter företagens krav på industriell grundkompetens för anställningsbarhet - etablera ett system för validering och diplomering av ungdomars industriella baskompetens som dels underlättar för den enskilde individen att fortsätta utvecklas eller utbildas inom industriella yrken, dels underlättar för företagen att rekrytera rätt samt stödja individens fortsatta kompetensutveckling. Sekundärt syfte med projektet är att: - med Yrkesåret som en av flera insatser inom ett större programtänkadne positionera regionen som Sveriges mest innovativa och framtidsinriktade region vad det gäller kompetensförsörjning/arbetskraftsförsörjning i tillverkningsindustrin Mål: Projektet levererar följande direkta resultat: - ett nytt arbetssätt, med fastlagda processer och rutiner, för att attrahera ungdomar, rekrytera företag, matcha samman dem inför en utbildningssatsning och därpå följande anställning har dokumenterats i en form som gör det möjligt att sprida arbetssättet till flera arbetsmarknadsregioner i Sverige. 13

14 - arbetssättet är infört i AF Värnamo - ett 16 veckors utbildningsprogram som motsvarar kravet på den industriella baskompetens som krävs för att ett tillverkande företag ska anställa en individ med sikte på att under ett år i anställning genom lärande i arbete ge tillräckliga grunder för att den anställde ska anses vara fullt produktiv och klar för en ordinarie anställning. - GGVV-regionens Teknikcollege har skapat förmåga och förutsättningar att genomföra 16-veckors programmet vid upphandling från AF. - ett kvalitetssäkrat arbetssätt, med fastlagda processer och rutiner, för hur AF tillsammans med Teknicollege och enskilt företag tar fram en handlingsplan för lärande i arbete/anställning samt hur denna följs upp och hur korrigerande åtgärder kan vidtagas, har dokumenterats i en form som gör det möjligt att sprida till andra arbetsmarknadsregioner i Sverige. - AF och Teknikcollege har införlivat arbetssättet avseende framtagning av handlingsplaner i sin ordinarie verksamhet. - ett system för validering och diplomering av industriell baskompetens, med särskilda anpassningar avseende skärade-, plåt-, tråd- och plastbearbetning är dokumenterat i en form som gör det möjligt att sprida inom respektive bransch - minst 20 ungdomar har genomgått Yrkesåret och fått anställning - minst 50 företag har lärt känna Yrkesårskonceptet - -Yrkesåret har som koncept spridit sig till minst 2 nya arbetsmarknadsregioner - Yrkesåret som system öppnas för andra målgrupper än ungdomar Projektet förväntas också leverera resultat i form av ökad medvetenhet: - hos regionens företag om vad som krävs för att bli ett förstahandsval i ungdomars yrkesval (attraktivitet) och om vikten av en väl fungerande kompetensförsörjningsprocess. - hos regionens ungdomar om tillverkningsindstrins möjligheter till en positiv och attraktiv yrkeskarriär Text: Projektplan. För mer information: Gnosjö SEK, Gislaved SEK, Värnamo SEK, SEK. IF Metal bidrar med SEK 14

15 och resterande SEK finansieras genom Regionförbundets. Total finansiering SEK. Regionförbundets utvecklingsmedel Vem/Vilka initierade?: Initiativet togs av Gnosjö kommun och deras förstudie men ett stort antal parter från arbetsmarknaden var involverade. Stefan Larsson Projektledare Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun Tel Avslutade projekt Entreprenörskap och kompetens Projektperiod: till Projektägare: Science Park-systemet Jönköpings länprojektpartners: Gnosjöandans kunskapscentrum samt Näringslivsbolag, Arbetsmarknadsenheter och Kommunledningar från följande kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo. Science Parksystemet i Jönköpings län arbetar för att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet. Projektet Entreprenörskap och kompetens ska kartlägga och analysera kompetensbehovet hos anställda rådgivare, affärsutvecklare och coacher i nodernas/kommunernas näringslivsarbete. Syfte Projektet syftar till att kartlägga och analysera vilka behov av kompetensutveckling som de anställda i kommunernas näringslivsarbete, rådgivarna och coacherna (i noderna) har. Genom att kartlägga hur arbetet ser ut idag och tydliggöra vart man vill nå, syftar projektet även till skapa ökade förutsättningar för att starta processerna som föregår förbättrade metoder och arbetssätt - allt i syfte att ge ökade utvecklingsmöjligheter för framtida tillväxtföretag i Jönköpings län. Därmed framkommer även de behov som behöver tillgodoses ute i kommunernas näringsliv i länet för att Science Park-systemet noder ska utvecklas och ge fungerande stöd för att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet. 15

16 Text: Projektplan. För mer information: SEK beviljat i ESF-stöd. ESF PO1 Vem/Vilka initierade?: Science Park-systemet i Jönköpings län. Lena Johansson SP-systemet Tel Nya kundgrupper till Västra Småland Projektperiod: till Projektägare: Gnosjö kommun å nätverket Turistväg 151 vägnar. Projektpartners: Gnosjö kommun, Isabergstoppen, Kallfeldts läder, Hylténs Industrimuseum, Töllstorps industrimuseum, Store Mosse nationalpark och High Chaparral. Turistväg 151 är ett nätverk som består av 6 brun-vita besöksmål på en sträcka av 3 mil utmed riksväg 151 i Småland. Besöksmålen är Isabergstoppen, Kallfeldts läder, Hylténs industrimuseum, Tölltorps industrimuseum, Store Mosse nationalpark och High Chaparral. Nätverket har drivits under flera år och under mötena har tanken på ett gemensamt mässdeltagande växt fram. Syftet med projektet var att gemensamt delta på en mässa Ferie 2009, januari, på Bella Center i Köpenhamn. Man bjud även in de nya eleverna på Turismprogrammet GKC att delta i arbetet, då man trodde att det skulle öka deras kunskaper om besöksmålen samt ge dem en möjlighet att besöka mässan. Målet för projektet var såklart att öka antalet besökare längs med Turistväg 151, främst inriktat på danska turister. Text: Projektplan. För mer information: 16

17 ailsview.aspx?id=7 Projektet fick SEK i projektstöd från Leader. Övriga finansiering bestod av ca SEK i offentlig medfinansiering och SEK i privat medfinansiering. Totalt finansierades projekt med SEK. Leader Västra Småland Vem/Vilka initierade?: Turistväg 151 Ingalill Ebbesson Affärscoach Gnosjö Tel Storgatan 8, GNOSJÖ UngDrive Projektperiod: Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Jönköping kommun och Ung Drive Etablera samt genomföra konceptet UngDRive i leaderregionen västra Småland sommaren UngDRive är en inspirationsvecka i företagande och entreprenörskap där 80 av regionens åttondeklassare under ledning av unga erfarna coacher från näringslivet får starta upp och driva ett eget projekt på sommarlovet och därmed tjäna sina egna sommarlovspengar. Målet är att uppnå en attitydförändring kring företagande och entreprenörskap - jobb är inget man får, det får man skaffa sig! Text: Projektplan. För mer information: SEK från LAG och SEK från EU, totalt SEK. Leader Västra Småland 17

18 Vem/Vilka initierade?: Gnosjö kommun genom kontakt med Stefan Boman, som arbetar på Ung Drive och ursprungligen kommer från Gnosjö. Stefan Boman Projektledare UngDrive Tel Drivkrafter för nya näringar Projektperiod: till Projektägare: Smålandsriket ekonomisk förening (GGVV) Projektpartners: Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Värnamo kommun och Högskolan i Jönköping. Drivkrafter för nya näringar är ett samverkansprojekt mellan fyra regioner: Gnosjöregionen, Gotland, Halland och Jämtland. Syftet är att bidra till bättre förutsättningar för framväxten av nya hållbara jobb och företag genom kunskaps- och kompetensutveckling inom design, upplevelser, kulturarv. Målet är att finna den kompetensutveckling som kan utveckla befintliga företag och locka fram nya entreprenörer samt att knyta högskolorna närmare de företag och organisationer som finns i respektive region. Regionerna representerar både likheter och olikheter i fråga om geografi, historia, näringsstruktur och vilka utmaningar de står inför. Gnosjöregionen har en stark profil av tillverkande företag. Utmaningen i projektet har varit att förändra attityder så att arbeten inom turism, kultur och design får samma status som jobb inom tillverkningsindustrin. Traditionellt finns det en stark uppfattning i bygden att riktiga jobb skapas i industrin. Detta behöver ändras så att företagare i andra näringar får den självkänsla och stolthet som krävs för att skapa tillväxt. Drivkrafter för nya näringar har genomförts i Gnosjöregionen av Smålandsriket ekonomisk förening i samarbete med Högskolan i Jönköping och KK-stiftelsen. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av representanter från politik, stödstruktur, näringsliv och forskning. 18

19 Erfarenhetsutbyte har förekommit med övriga tre noder: Jämtland, Halland och Gotland. Design, Upplevelser och Kulturarv har fungerat som viktiga ledord i arbetet med attitydförändringar. Drivkrafter för nya näringar har även stöttat ett 20-tal små projekt som växt fram ur den småländska myllan. Två större aktiviteter har bedrivits av projektet självt. Det är det ovan nämnda utbildningsprojektet och Träffpunkt Store Mosse Drivkraft Turism. Träffpunkt Store Mosse har bestått av frukostmöten för entreprenörer och andra intresserade. Mötena genomfördes en gång i månaden och hade olika teman. Dessa Träffpunktsmöten har skapat nya kontakter som har genererat affärer och nya samarbeten kring destinationer. Text: Projektplan. För mer information: %20f%C3%B6r%20nya%20n%C3%A4ringar.aspx Projektet finansierades medfinansierades av kommunerna med SEK. Resterande finansiering söktes från KKstiftelsen ( SEK), Regionförbundet ( SEK), Länsstyrelsen ( SEK). Högskolan i Jönköping medfinansierade även med SEK. Total finansiering blev SEK. KK-stiftelsen Vem/Vilka initierade?: Initiativ till projektet togs av KK-stiftelsen i samverkan med Arbetslivsinstitutet. De valde ut regionerna efter deras olika förutsättningar och utmaningar. Stefan Larsson Projektledare för Drivkrafter för nya näringar, Gnosjöregionen. Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun Tel

20 Turismutbildningsprojekt Projektperiod: Våren 2009 Projektägare: Småland West (GGVV) Projektpartners: Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner Idén till projektet väcks i nodens styrgrupp. Tanken är att kunna påverka attityder på ett nytt sätt, genom positiva incitament och utbildning. Syftet är tredelat. För det första ska entreprenörer stärkas, för det andra ska projektet stärka arbetssökande och göra dessa mer anställningsbara och medvetna om möjligheterna som ges inom upplevelsenäringen och för det tredje att genom utbildningsinsatsen lyfta fram turism- och upplevelsebranchen i regionen. Utbildningen De fyra turismsamordnarna i Småland West/GGVVkommunerna och nodens projektledare gör en kravspecifikation över de moment som skall ingå i utbildningen. Utbildningens längd sätts till 7 veckor och inkluderar även praktik. Som en viktig ingrediens ska Det Goda Värdskapet genomsyra all utbildning. Utbildningen upphandlades sedan av Arbetsförmedlingen. Utbildningens innehåll: Det goda värdskapet Entreprenörskap Försäljning Guidningsteknik och story-telling Ekonomi och kalkylering Praktik hos entreprenörer Personlig utveckling och ledarskap 37 personer valdes ut till utbildningen, som pågick under 7 veckor. De matchades sedan med entreprenörer inom turismoch upplevelsebranschen. Av de som började utbildningen ordnas arbete till 22, fyra planer att start eget, några inser att det är kul att läsa och söker vidare till högskola/universitet. Någon hoppar av och någon får jobb under tiden. Dock gick det inte att ordna 20

21 sysselsättning till alla som började kursen. Det känns inte bra. Dock är den allmänna uppfattningen bland deltagarna att det har varit en mycket bra utbildning. Ökat självförtroende, ett viktigt nätverk och en massa kunskap och erfarenheter har man fått med sig. Text: Projektplan. För mer information: Turismsamordnarna satte ihop en kravspecifikation på utbildning som AF sedan upphandlade. Därmed fanns det ingen direkt finansiering till projektet som sådan. Drivkrafter för nya näringar. Vem/Vilka initierade?: De fyra turismsamordnarna i Småland West/GGVVkommunerna och projektledaren för Drivkrafter för nya näringar. Stefan Larsson Projektledare för Drivkrafter för nya näringar, Gnosjöregionen. Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun Tel Gnosjö äger! Projektperiod: Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: För mer information: Det som står i fokus för projektet är Gnosjö kommun från förr till nu. Historien, nutiden och framtiden måste vara sammanlänkande för att våra ungdomar skall få förståelse och stanna i kommunen. En viktig del är industrins frammarsch. Projektet består av studiebesök med bussresor samt filminspelning. Text: Leader Västra Smålands projektbank. ailsview.aspx?id=21 21

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-06-16, kl 09:00-10:30 Plats: Regionens hus, sal A 10 Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser för export

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Sida 2009-03-23 1 (18)

Sida 2009-03-23 1 (18) 2009-03-23 1 (18) Tid Måndagen den 23 mars kl 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Justering Underskrifter Marie-Louise Hilmersson, ordförande (ej 12) Leif Larsson (ordförande

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer