KANSLIAVDELNINGEN Projektbank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1"

Transkript

1 Projektbank

2 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet Kompetens 8 Framtid Turism 9 Skogen och klimatförändringen 10 Yrkesåret 12 Avslutade projekt 15 Entreprenörskap och kompetens 15 Nya kundgrupper till Västra Småland 16 UngDrive 17 Drivkrafter för nya näringar 18 Turismutbildningsprojekt 20 Gnosjö äger! 21 Bevara Gnosjöindustrins vagga 22 Projekt på gång 23 Tekniska avdelningen 24 Pågående projekt 24 Avslutade projekt 24 Projekt på gång 24 Kultur och Fritidsförvaltningen 25 Pågående projekt 25 INFRA 25 Gnosjöandan som konstverk 26 Coolt att vara nykter och drogfri 27 Avslutade projekt 28 Brahefestivalen Gnosjö skrattar och ler 28 Projekt på gång 29 Socialförvaltningen 30 Pågående projekt 30 Utkiken 30 Metod- och utvecklingsprojektet i GGVV (2011) 32 Alla vi 34 Sociala innehållet 35 Närd inte Tärd 36 Avslutade projekt 37 Utvecklingsmedel till tidiga insatser. 37 Medverkan Familjefrid i GGVV 38 Värdegrunder för det svenska samhället 39 Kost/Nutrition 41 Läkemedelsgenomgångar 41 Social ekonomi för ökad välfärd 42 Ledarskapsakademi 43 Projekt på gång 44 2

3 KOMPIS 44 Värdig och trygg demensvård Ett förändringsarbete i närbild. 45 Vänortsprojekt Moldavien utbyte 46 Barn- och Utbildningsförvaltningen 48 Pågående projekt 48 En ljusare framtid 48 Kostkompetens i fem kommuner 49 Plantskola Gnosjöandan 50 Avslutade projekt 51 Validerad kompetensutveckling, CNC-Teknik Personalavdelningen 53 Projekt på gång: 53 Ekonomiavdelningen 53 Projekt på gång: 53 Räddningstjänsten 53 Projekt på gång: 53 Samhällsbyggnadsförvaltningen 53 Projekt på gång: 53 Övriga projekt 54 Kulturarv Marieholm 54 Partnerskap Småland 55 MALL 57 3

4 Förord: Syftet med projektbanken är att på ett enkelt sätt ge en överblick av kommunens utvecklingsprojekt. Projekten i banken är utvalda på följande kriterier: Projekten uppfyller de vanliga kriterierna för projekt; En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. Temporär avser att projektet har en viss varaktighet med en start och ett slut. Resursfördelning innebär att någon tilldelar projektet resurser av något slag. Unik är att projektet avser att ta fram någonting som inte gjorts tidigare. Det unika kan ligga i det slutliga resultatet eller det sätt som detta framställs på. Målstyrt innebär att projektet syftar till att ta fram någonting, att det ska producera ett slutresultat. Slutresultatet kan vara konkret, till exempel en ny cykelväg eller ett nytt IT-system. Slutresultatet kan även vara mer abstrakt som en organisationsförändring eller en ny tjänst. Projekten ska dessutom anses vara till nytta för kommunen (organisation och/eller samhälle). Med andra ord innehåller projektbanken även projekt där kommunen, som organisation, har deltagit väldigt lite, men där resultatet har påverkat Gnosjös företag och/eller invånare. Majoriteten av projekten är delvis externt finansierade men det har inte varit ett krav för att vara med i projektbanken. Även projekt som är internt finansierade ingår i projektbanken då de är unika. Exempelvis kan ett arbetsmarknadsprojekt på AMO ingå men inte ett investeringsprojekt på tekniska (ex anläggande av en cykelväg), då det senare kan anses vara ordinarie verksamhet medan det andra skiljer sig från ordinarie verksamhet och tidigare projekt. Det är svårt att dra en tydlig gräns och det är möjligt att kraven och projektbanken kommer att ändras över tiden. Projektbeskrivningarna är nästan uteslutande från de officiella projektplanerna och/eller projektens hemsidor. I vissa fall har projektägarna själva skickat in ett färdigt formulär och i enstaka fall har text sammanfattats utifrån tillgängligt material. Tommy Bengtsson EU-projektsamordnare 4

5 Kansliavdelningen Pågående projekt Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp Projektperiod: till Projektägare: Gnosjöandans Näringsliv Projektpartners: Gnosjöandans Näringsliv och Gnosjö kommun Gnosjöandans Näringsliv vill i en samverkansprocess med kommunen utarbeta en framtidsinriktad utvecklingsplan för landsbygdsorterna Gnosjö och Hillerstorp med omnejd. Planen ska innehålla förslag till åtgärder och projekt inom utbud, miljö, marknadsföring och profilering, service, handel och attraktivitet. Utvecklingsplanen blir en gemensam strategi för Gnosjö och Hillerstorp, som både näringslivet, kommunen och föreningar på lång sikt kan arbeta efter gemensamt. Under framtagandet av utvecklingsplanen ska projektledaren även fånga upp idéer och hjälpa till att utveckla idéerna till projekt och aktiviteter. Syfte Det långsiktiga målet med projektet är att Gnosjö och Hillerstorp ska stärka sin attraktivitet, service och handel samt bli mer konkurrenskraftiga landsbygdsorter. Projektet ska genom en bred kraftsamling lägga grunden för ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, kommun och föreningsliv. Genom workshops och föreläsningar ska man arbeta vidare på förstudien och ta fram en konkret utvecklingsplan. En utvecklingsplan som bygger på invånarnas önskningar och åsikter om den framtida utvecklingen. Ett andra syfte är att fånga upp de idéer som framkommer och utveckla dem i form av att skapa nya projekt och aktiviteter. Målsättning Målsättningen är att vid projektets slut har en lokalt förankrad utvecklingsplan för Gnosjö och Hillerstorp med omnejd utarbetats. Utvecklingsplanen ska innehålla: Behovsanalys och kartläggning av redan befintliga analyser 5

6 5-10 åtgärder/projektidéer för vardera ort En strategi för utvecklingen de närmsta 5-7 åren, baserad på invånarnas och företagarnas åsikter. Aktivitetsplan Identifiering och plan för att stödja aktörer med förändringskraft Text: Projektplan. För mer information: Den totala budgeten är på SEK. Projektet finansieras med SEK från Leader, SEK från Gnosjö kommun och SEK från Gnosjöandans Näringsliv. LEADER Västra Småland Vem/Vilka initierade?: Projektet har sitt ursprung i en förstudie gjorde på uppdrag av Gnosjö kommun samt ett möte med allmänheten. Ett behov av centrumutveckling uppmärksammades och under processens gång utvecklade det sig till ett utvecklingsprojekt för Gnosjö och Hillerstorp. Gnosjöandans Näringsliv, i samverkan med kommunen, sökte sedan finansiering från Leader Västra Småland. Inge Johansson Ordförande, Gnosjöandans Näringsliv Tel & Ingalill Ebbesson Näringslivsutvecklare, Gnosjö kommun Tel Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder Projektperiod: till Projektägare: Regionförbundet Jönköping Projektpartners: Regionförbundet Jönköping, Aneby kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Mullsjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö kommun, Tranås kommun, Vaggeryds kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun och Länsstyrelsen Jönköpings län. 6

7 För mer information: Syftet med projektet är att skapa lokala förutsättningar för att identifiera, validera och utveckla nya affärsidéer. Sedan ett par år arbetar Science Park Systemet i Jönköpings län (SPS) mot målet att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet genom att utveckla geografiskt olika belägna noder. En Science Park, ofta kallad teknik- eller forskningspark, har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola. Här får unga utvecklingsföretag, en möjlighet att växa sig starka. Företagen i parken får förutom en kreativ och utvecklande miljö också tillgång till gemensamma kontorsfaciliteter och service. Genom projektet kan samtliga noder inom Science Park Systemet i Jönköpings län bemannas och kriterierna för att kallas nod uppfyllas. Dessutom kan två nya noder etableras. Text: Projektplan. 6.b97aea51229be html Aneby kommun = Gislaveds kommun = Gnosjö kommun = Länsstyrelsen i Jönköpings län = Mullsjö kommun = Nässjö näringsliv AB = Regionförbundet Jönköpings län = Sävsjö näringsliv AB = Tranås kommun = Vaggeryds kommun = Vetlanda kommun = Värnamo kommun = ERUF: SEK Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) Vem/Vilka initierade?: Regionförbundet Ingalill Ebbesson Affärscoach Gnosjö Tel Storgatan 8, GNOSJÖ 7

8 SP-systemet Kompetens Projektperiod: till Projektägare: Science Park-systemet Jönköpings län Projektpartners: Gnosjöandans kunskapscentrum samt Näringslivsbolag, Arbetsmarknadsenheter och Kommunledningar från följande kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo. Science Park-systemet i Jönköpings län arbetar med affärsstöd för att utveckla morgondagens tillväxtföretag genom lokala s.k. tillväxtarenor i varje kommun, där man erbjuder entreprenörer hjälp med affärsutvecklingsprocessen. I genomförd behovsanalys har Science Park-systemet kartlagt vilken kompetensutveckling som behöver tillgodoses bland dem som arbetar med affärsstöd idag men även gjort en framsyn i avsikt att starta processer som ska föregå förbättrade metoder och arbetssätt. Dessa ska skapa förutsättningar att i daglig verksamhet ge ökade utvecklingsmöjligheter för framtida tillväxtföretag i Jönköpings län. Projektet är ett samverkansprojekt mellan samtliga kommuners näringslivsaktörer i Jönköpings län. Syftet med projektet SPS Kompetens är att ge möjlighet till individuell, skräddarsydd kompetensutveckling för samtliga affärsutvecklare inom Science Park-systemet. Text: Projektplan. För mer information: SEK beviljat av ESF. ESF PO1 Vem/Vilka initierade?: Science Park-systemet i Jönköpings län. Lena Johansson SP-systemet Tel

9 Framtid Turism Projektperiod: till Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun och Gislaved kommun. Leader Västra Småland (Landsbygdsprogrammet) Gnosjö kommun tillsammans med Gislaveds kommun anordnar en turismutvecklingsdag. Även projekten Drivkrafter för nya näringar och Landsbygdsprogrammets projekt Landsbygdsturism i F-län är delaktiga i projektet. Likaså Arbetsförmedlingen och Almi. Projektet syfte är: 1. Kompetensutveckling inom turism. Lära ut fördelarna med ett destinationstänk, d.v.s. att det är vi tillsammans, både små och stora företag, som utgör destinationen. 2. Stärka samarbetet mellan en rad grupper: Gymnasieskolan och näringen, LRF:s medlemmar och befintliga turismaktörer, turismaktörer och handel/tillverkningsföretag samt samarbete mellan det offentliga och privata näringslivet. 3. Inspirera till nya företag och därmed fler produkter och tjänster inom turismnäringen. 4. Skapa en mötesplats arbetssökanden kan se möjligheter till nya arbeten inom turismbranschen, både i form av eget företag som anställning. 5. Fungera som startskott för en ny satsning på en regional återkommande mötesplats för entreprenörer i regionen. 6. Sprida information och engagemang för kompetenssatsningar som nu görs för målgruppen; turismverksamhet på landsbygden. Text: Projektplan. För mer information: Projektet har sökt finansiering från Leader Västra Småland. Då det är ett lokalt förankrat och lokaliserat projekt, med inriktning på besöksnäring, är Leader Västra Småland ett passande program. Sammanlagd budget: SEK 9

10 Leader-stöd: SEK Gnosjös medfinansiering: SEK Gislaveds medfinansiering: SEK Leader Västra Småland (Landsbygdsprogrammet) Vem/Vilka initierade?: Initiativ har tagits på olika håll. Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan genomförde en turismdag för arbetssökande och elever. LRF:s projekt Landsbygdsturism i F-län och turismstrategerna i Gnosjö och Gislaved har haft en liknande idé. Då det sammanfaller i tiden slog man därför ihop projekten till en gemensam dag. Gnosjö kommun lämnade sedan in en ansökan ihop med Gislaved till Leader Västra Småland. Karl Lindow Turismstrateg, Gnosjö kommun Tel Peter Petersson Turismstrateg, Gislaveds Kommun Tel Skogen och klimatförändringen Projektperiod: Juli 2011 till April 2012 Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun, Naturum Store Mosse, NP/Länsstyrelsen i Jönköpings län och Södra skogsägarna. Projektets syfte är att belysa hur klimatförändringen påverkar skog och skogsägande, och hur skogsägare kan sköta skogen för att motverka negativa effekter. Metod Projektet är noga med huret. Hur man bäst påverkar och når handling hos dem som nås av ny kunskap. Forskning och erfarenhet visar att påverkan nås bäst genom att många sinnen stimuleras. Konkreta exempel kopplade till målgruppernas vardag berör. Genom att med många sinnen 10

11 beröra ; visa på exempel; skapa möjlighet att reflektera och göra tillsammans med några andra personer tar målgrupperna till sig kunskap och använder den till exempel på skogsgården, i skogsföretagandet etc. Pedagogiska verktyg är viktiga. Du lär aldrig en annan person något. Hon/han lär sig själv. Verktyg är Utställning med installationer på och i anslutning till naturum Store Mosse som sedan kan flyttas till några utvalda skogsgårdar. Den är målgruppsanpassad, men samtidigt intressant för den breda allmänheten utan särskilda förkunskaper, dvs naturums primära målgrupp. Gestaltning Aktiviteter Mål Skapa medvetenhet om att klimatförändringen verkligen äger rum, att den påverkar skogen, i förekommande fall deras egen skog, och att de själva kan påverka effekterna. Målgrupperna ska få denna kunskap på ett sådant sätt att de tar den till sig, med konkreta exempel som ger ahaupplevelser. Text: Projektplan. För mer information: Sökt SEK i projektstöd och SEK i offentlig medfinansiering från Gnosjö kommun. Landsbygdsprogrammet (Skogsstyrelsen) Vem/Vilka initierade?: Margareta Moqvist Projektledare, Skjutsrättaregården Gasslanda Tel Ingalill Ebbesson Näringslivsutvecklare, Gnosjö kommun Tel ,

12 Yrkesåret Projektperiod: Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Värnamo kommun, IF Metall Östbo Västbo, Regionförbundet, Skärteknik centrum. Bakgrunden till projektet är dels den ökande arbetslösheten bland ungdomar, dels svårigheten för tillverkningsindustrin att attrahera såväl ungdomar som annan kvalificerad arbetskraft. Med sikte på en framtida konkurrenskraftig industri i regionen måste vi komma tillrätta med arbetskrafts- och kompetensförsörjningen och en del i detta är att se de arbetslösa ungdomarna som en resurs. De okvalificerade arbetsuppgifterna försvinner och kravet på en god grundläggande industriell kompetens för att överhuvudtaget vara anställningsbar ökar. För de ungdomar som inte har en gymnasieutbildning som givit en generell industrikompetens blir det särskilt svårt att göra inträde på arbetsmarknaden. Företagen behöver anställa, men de arbetslösa ungdomarna är helt enkelt inte tillräckligt kvalificerade för att vara anställningsbara. Företagen har inte heller egna resurser att göra dem anställningsbara, dvs utveckla en tillräcklig kompetens för att inte störa de höga krav på produktivitet som gäller för att ett företag ska vara konkurrenskraftig. Under våren 2010 inledde Gnosjö kommun en förstudie kring det som i dag presenteras som Yrkesåret. Ett nära samarbete med IFMetall centralt kopplar ihop Yrkesåretprojektet med utformningen av det yrkesintroduktionsavtal som nu arbetsgivare och fack kan träffa på lokal nivå. Projektet utvecklades i ett flertal arbetsmöten med AF Värnamo, IFMetall Östbo/Västbo, Teknikcollege, Komvux, Gnosjöandans Näringslivsförening och enskilda företag. En konsult har bidragit med processledning och kontakter med nationella och regionala aktörer. I enlighet med de bohov som kom fram i förstudien ska projektet utveckla och införa (a) nya arbetssätt och rutiner som gör att väsentligt fler ungdomar utvecklar generell industrikompetens, blir anställningsbara och snabbare 12

13 kommer in på arbetsmarknaden, (b) utbildningsprogram som motsvarar industrins krav på en miniminivå av generell industrikompetens (c) rutiner för kvalitetssäkrade handlingsplaner för lärande i arbete, (d) validerings- och diplomeringssystem som möjliggör fortsatt utveckling för individen. Projektet kommer också att öka insikten hos arbetsgivare om krav på attraktivitet och strategiska kompetensförsörjningsprocesser i företagen. Syfte: Övergripande syftar projektet till att: - etablera ett nytt kvalitetssäkrat arbetssätt i arbetsmarknadsregionen som väsentligt ökar andelen ungdomar som går från arbetslöshet till anställning i tillverkande företag - bidra till en förändrad attityd till industriarbete bland ungdomar - stärka förmågan hos tillverkande företag i regionen att rekrytera, utveckla och behålla ungdomar i produktionen - säkerställa en utbildningsform för förberedande utbildning och lärande i arbete/anställning som möter företagens krav på industriell grundkompetens för anställningsbarhet - etablera ett system för validering och diplomering av ungdomars industriella baskompetens som dels underlättar för den enskilde individen att fortsätta utvecklas eller utbildas inom industriella yrken, dels underlättar för företagen att rekrytera rätt samt stödja individens fortsatta kompetensutveckling. Sekundärt syfte med projektet är att: - med Yrkesåret som en av flera insatser inom ett större programtänkadne positionera regionen som Sveriges mest innovativa och framtidsinriktade region vad det gäller kompetensförsörjning/arbetskraftsförsörjning i tillverkningsindustrin Mål: Projektet levererar följande direkta resultat: - ett nytt arbetssätt, med fastlagda processer och rutiner, för att attrahera ungdomar, rekrytera företag, matcha samman dem inför en utbildningssatsning och därpå följande anställning har dokumenterats i en form som gör det möjligt att sprida arbetssättet till flera arbetsmarknadsregioner i Sverige. 13

14 - arbetssättet är infört i AF Värnamo - ett 16 veckors utbildningsprogram som motsvarar kravet på den industriella baskompetens som krävs för att ett tillverkande företag ska anställa en individ med sikte på att under ett år i anställning genom lärande i arbete ge tillräckliga grunder för att den anställde ska anses vara fullt produktiv och klar för en ordinarie anställning. - GGVV-regionens Teknikcollege har skapat förmåga och förutsättningar att genomföra 16-veckors programmet vid upphandling från AF. - ett kvalitetssäkrat arbetssätt, med fastlagda processer och rutiner, för hur AF tillsammans med Teknicollege och enskilt företag tar fram en handlingsplan för lärande i arbete/anställning samt hur denna följs upp och hur korrigerande åtgärder kan vidtagas, har dokumenterats i en form som gör det möjligt att sprida till andra arbetsmarknadsregioner i Sverige. - AF och Teknikcollege har införlivat arbetssättet avseende framtagning av handlingsplaner i sin ordinarie verksamhet. - ett system för validering och diplomering av industriell baskompetens, med särskilda anpassningar avseende skärade-, plåt-, tråd- och plastbearbetning är dokumenterat i en form som gör det möjligt att sprida inom respektive bransch - minst 20 ungdomar har genomgått Yrkesåret och fått anställning - minst 50 företag har lärt känna Yrkesårskonceptet - -Yrkesåret har som koncept spridit sig till minst 2 nya arbetsmarknadsregioner - Yrkesåret som system öppnas för andra målgrupper än ungdomar Projektet förväntas också leverera resultat i form av ökad medvetenhet: - hos regionens företag om vad som krävs för att bli ett förstahandsval i ungdomars yrkesval (attraktivitet) och om vikten av en väl fungerande kompetensförsörjningsprocess. - hos regionens ungdomar om tillverkningsindstrins möjligheter till en positiv och attraktiv yrkeskarriär Text: Projektplan. För mer information: Gnosjö SEK, Gislaved SEK, Värnamo SEK, SEK. IF Metal bidrar med SEK 14

15 och resterande SEK finansieras genom Regionförbundets. Total finansiering SEK. Regionförbundets utvecklingsmedel Vem/Vilka initierade?: Initiativet togs av Gnosjö kommun och deras förstudie men ett stort antal parter från arbetsmarknaden var involverade. Stefan Larsson Projektledare Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun Tel Avslutade projekt Entreprenörskap och kompetens Projektperiod: till Projektägare: Science Park-systemet Jönköpings länprojektpartners: Gnosjöandans kunskapscentrum samt Näringslivsbolag, Arbetsmarknadsenheter och Kommunledningar från följande kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo. Science Parksystemet i Jönköpings län arbetar för att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet. Projektet Entreprenörskap och kompetens ska kartlägga och analysera kompetensbehovet hos anställda rådgivare, affärsutvecklare och coacher i nodernas/kommunernas näringslivsarbete. Syfte Projektet syftar till att kartlägga och analysera vilka behov av kompetensutveckling som de anställda i kommunernas näringslivsarbete, rådgivarna och coacherna (i noderna) har. Genom att kartlägga hur arbetet ser ut idag och tydliggöra vart man vill nå, syftar projektet även till skapa ökade förutsättningar för att starta processerna som föregår förbättrade metoder och arbetssätt - allt i syfte att ge ökade utvecklingsmöjligheter för framtida tillväxtföretag i Jönköpings län. Därmed framkommer även de behov som behöver tillgodoses ute i kommunernas näringsliv i länet för att Science Park-systemet noder ska utvecklas och ge fungerande stöd för att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet. 15

16 Text: Projektplan. För mer information: SEK beviljat i ESF-stöd. ESF PO1 Vem/Vilka initierade?: Science Park-systemet i Jönköpings län. Lena Johansson SP-systemet Tel Nya kundgrupper till Västra Småland Projektperiod: till Projektägare: Gnosjö kommun å nätverket Turistväg 151 vägnar. Projektpartners: Gnosjö kommun, Isabergstoppen, Kallfeldts läder, Hylténs Industrimuseum, Töllstorps industrimuseum, Store Mosse nationalpark och High Chaparral. Turistväg 151 är ett nätverk som består av 6 brun-vita besöksmål på en sträcka av 3 mil utmed riksväg 151 i Småland. Besöksmålen är Isabergstoppen, Kallfeldts läder, Hylténs industrimuseum, Tölltorps industrimuseum, Store Mosse nationalpark och High Chaparral. Nätverket har drivits under flera år och under mötena har tanken på ett gemensamt mässdeltagande växt fram. Syftet med projektet var att gemensamt delta på en mässa Ferie 2009, januari, på Bella Center i Köpenhamn. Man bjud även in de nya eleverna på Turismprogrammet GKC att delta i arbetet, då man trodde att det skulle öka deras kunskaper om besöksmålen samt ge dem en möjlighet att besöka mässan. Målet för projektet var såklart att öka antalet besökare längs med Turistväg 151, främst inriktat på danska turister. Text: Projektplan. För mer information: 16

17 ailsview.aspx?id=7 Projektet fick SEK i projektstöd från Leader. Övriga finansiering bestod av ca SEK i offentlig medfinansiering och SEK i privat medfinansiering. Totalt finansierades projekt med SEK. Leader Västra Småland Vem/Vilka initierade?: Turistväg 151 Ingalill Ebbesson Affärscoach Gnosjö Tel Storgatan 8, GNOSJÖ UngDrive Projektperiod: Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Jönköping kommun och Ung Drive Etablera samt genomföra konceptet UngDRive i leaderregionen västra Småland sommaren UngDRive är en inspirationsvecka i företagande och entreprenörskap där 80 av regionens åttondeklassare under ledning av unga erfarna coacher från näringslivet får starta upp och driva ett eget projekt på sommarlovet och därmed tjäna sina egna sommarlovspengar. Målet är att uppnå en attitydförändring kring företagande och entreprenörskap - jobb är inget man får, det får man skaffa sig! Text: Projektplan. För mer information: SEK från LAG och SEK från EU, totalt SEK. Leader Västra Småland 17

18 Vem/Vilka initierade?: Gnosjö kommun genom kontakt med Stefan Boman, som arbetar på Ung Drive och ursprungligen kommer från Gnosjö. Stefan Boman Projektledare UngDrive Tel Drivkrafter för nya näringar Projektperiod: till Projektägare: Smålandsriket ekonomisk förening (GGVV) Projektpartners: Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Värnamo kommun och Högskolan i Jönköping. Drivkrafter för nya näringar är ett samverkansprojekt mellan fyra regioner: Gnosjöregionen, Gotland, Halland och Jämtland. Syftet är att bidra till bättre förutsättningar för framväxten av nya hållbara jobb och företag genom kunskaps- och kompetensutveckling inom design, upplevelser, kulturarv. Målet är att finna den kompetensutveckling som kan utveckla befintliga företag och locka fram nya entreprenörer samt att knyta högskolorna närmare de företag och organisationer som finns i respektive region. Regionerna representerar både likheter och olikheter i fråga om geografi, historia, näringsstruktur och vilka utmaningar de står inför. Gnosjöregionen har en stark profil av tillverkande företag. Utmaningen i projektet har varit att förändra attityder så att arbeten inom turism, kultur och design får samma status som jobb inom tillverkningsindustrin. Traditionellt finns det en stark uppfattning i bygden att riktiga jobb skapas i industrin. Detta behöver ändras så att företagare i andra näringar får den självkänsla och stolthet som krävs för att skapa tillväxt. Drivkrafter för nya näringar har genomförts i Gnosjöregionen av Smålandsriket ekonomisk förening i samarbete med Högskolan i Jönköping och KK-stiftelsen. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av representanter från politik, stödstruktur, näringsliv och forskning. 18

19 Erfarenhetsutbyte har förekommit med övriga tre noder: Jämtland, Halland och Gotland. Design, Upplevelser och Kulturarv har fungerat som viktiga ledord i arbetet med attitydförändringar. Drivkrafter för nya näringar har även stöttat ett 20-tal små projekt som växt fram ur den småländska myllan. Två större aktiviteter har bedrivits av projektet självt. Det är det ovan nämnda utbildningsprojektet och Träffpunkt Store Mosse Drivkraft Turism. Träffpunkt Store Mosse har bestått av frukostmöten för entreprenörer och andra intresserade. Mötena genomfördes en gång i månaden och hade olika teman. Dessa Träffpunktsmöten har skapat nya kontakter som har genererat affärer och nya samarbeten kring destinationer. Text: Projektplan. För mer information: %20f%C3%B6r%20nya%20n%C3%A4ringar.aspx Projektet finansierades medfinansierades av kommunerna med SEK. Resterande finansiering söktes från KKstiftelsen ( SEK), Regionförbundet ( SEK), Länsstyrelsen ( SEK). Högskolan i Jönköping medfinansierade även med SEK. Total finansiering blev SEK. KK-stiftelsen Vem/Vilka initierade?: Initiativ till projektet togs av KK-stiftelsen i samverkan med Arbetslivsinstitutet. De valde ut regionerna efter deras olika förutsättningar och utmaningar. Stefan Larsson Projektledare för Drivkrafter för nya näringar, Gnosjöregionen. Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun Tel

20 Turismutbildningsprojekt Projektperiod: Våren 2009 Projektägare: Småland West (GGVV) Projektpartners: Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner Idén till projektet väcks i nodens styrgrupp. Tanken är att kunna påverka attityder på ett nytt sätt, genom positiva incitament och utbildning. Syftet är tredelat. För det första ska entreprenörer stärkas, för det andra ska projektet stärka arbetssökande och göra dessa mer anställningsbara och medvetna om möjligheterna som ges inom upplevelsenäringen och för det tredje att genom utbildningsinsatsen lyfta fram turism- och upplevelsebranchen i regionen. Utbildningen De fyra turismsamordnarna i Småland West/GGVVkommunerna och nodens projektledare gör en kravspecifikation över de moment som skall ingå i utbildningen. Utbildningens längd sätts till 7 veckor och inkluderar även praktik. Som en viktig ingrediens ska Det Goda Värdskapet genomsyra all utbildning. Utbildningen upphandlades sedan av Arbetsförmedlingen. Utbildningens innehåll: Det goda värdskapet Entreprenörskap Försäljning Guidningsteknik och story-telling Ekonomi och kalkylering Praktik hos entreprenörer Personlig utveckling och ledarskap 37 personer valdes ut till utbildningen, som pågick under 7 veckor. De matchades sedan med entreprenörer inom turismoch upplevelsebranschen. Av de som började utbildningen ordnas arbete till 22, fyra planer att start eget, några inser att det är kul att läsa och söker vidare till högskola/universitet. Någon hoppar av och någon får jobb under tiden. Dock gick det inte att ordna 20

21 sysselsättning till alla som började kursen. Det känns inte bra. Dock är den allmänna uppfattningen bland deltagarna att det har varit en mycket bra utbildning. Ökat självförtroende, ett viktigt nätverk och en massa kunskap och erfarenheter har man fått med sig. Text: Projektplan. För mer information: Turismsamordnarna satte ihop en kravspecifikation på utbildning som AF sedan upphandlade. Därmed fanns det ingen direkt finansiering till projektet som sådan. Drivkrafter för nya näringar. Vem/Vilka initierade?: De fyra turismsamordnarna i Småland West/GGVVkommunerna och projektledaren för Drivkrafter för nya näringar. Stefan Larsson Projektledare för Drivkrafter för nya näringar, Gnosjöregionen. Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun Tel Gnosjö äger! Projektperiod: Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: För mer information: Det som står i fokus för projektet är Gnosjö kommun från förr till nu. Historien, nutiden och framtiden måste vara sammanlänkande för att våra ungdomar skall få förståelse och stanna i kommunen. En viktig del är industrins frammarsch. Projektet består av studiebesök med bussresor samt filminspelning. Text: Leader Västra Smålands projektbank. ailsview.aspx?id=21 21

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare NÄRD INTE TÄRD Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013 Helena Post Mårtensson Projektledare FoUrum - samverkan för bästa möjliga socialtjänst 13 kommuner i ett utvecklingspartnerskap

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Småland och öarna Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Arbetsintegrerande sociala företag är: På en marknad med varor och tjänster Delaktighet

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer