KANSLIAVDELNINGEN Projektbank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1"

Transkript

1 Projektbank

2 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet Kompetens 8 Framtid Turism 9 Skogen och klimatförändringen 10 Yrkesåret 12 Avslutade projekt 15 Entreprenörskap och kompetens 15 Nya kundgrupper till Västra Småland 16 UngDrive 17 Drivkrafter för nya näringar 18 Turismutbildningsprojekt 20 Gnosjö äger! 21 Bevara Gnosjöindustrins vagga 22 Projekt på gång 23 Tekniska avdelningen 24 Pågående projekt 24 Avslutade projekt 24 Projekt på gång 24 Kultur och Fritidsförvaltningen 25 Pågående projekt 25 INFRA 25 Gnosjöandan som konstverk 26 Coolt att vara nykter och drogfri 27 Avslutade projekt 28 Brahefestivalen Gnosjö skrattar och ler 28 Projekt på gång 29 Socialförvaltningen 30 Pågående projekt 30 Utkiken 30 Metod- och utvecklingsprojektet i GGVV (2011) 32 Alla vi 34 Sociala innehållet 35 Närd inte Tärd 36 Avslutade projekt 37 Utvecklingsmedel till tidiga insatser. 37 Medverkan Familjefrid i GGVV 38 Värdegrunder för det svenska samhället 39 Kost/Nutrition 41 Läkemedelsgenomgångar 41 Social ekonomi för ökad välfärd 42 Ledarskapsakademi 43 Projekt på gång 44 2

3 KOMPIS 44 Värdig och trygg demensvård Ett förändringsarbete i närbild. 45 Vänortsprojekt Moldavien utbyte 46 Barn- och Utbildningsförvaltningen 48 Pågående projekt 48 En ljusare framtid 48 Kostkompetens i fem kommuner 49 Plantskola Gnosjöandan 50 Avslutade projekt 51 Validerad kompetensutveckling, CNC-Teknik Personalavdelningen 53 Projekt på gång: 53 Ekonomiavdelningen 53 Projekt på gång: 53 Räddningstjänsten 53 Projekt på gång: 53 Samhällsbyggnadsförvaltningen 53 Projekt på gång: 53 Övriga projekt 54 Kulturarv Marieholm 54 Partnerskap Småland 55 MALL 57 3

4 Förord: Syftet med projektbanken är att på ett enkelt sätt ge en överblick av kommunens utvecklingsprojekt. Projekten i banken är utvalda på följande kriterier: Projekten uppfyller de vanliga kriterierna för projekt; En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. Temporär avser att projektet har en viss varaktighet med en start och ett slut. Resursfördelning innebär att någon tilldelar projektet resurser av något slag. Unik är att projektet avser att ta fram någonting som inte gjorts tidigare. Det unika kan ligga i det slutliga resultatet eller det sätt som detta framställs på. Målstyrt innebär att projektet syftar till att ta fram någonting, att det ska producera ett slutresultat. Slutresultatet kan vara konkret, till exempel en ny cykelväg eller ett nytt IT-system. Slutresultatet kan även vara mer abstrakt som en organisationsförändring eller en ny tjänst. Projekten ska dessutom anses vara till nytta för kommunen (organisation och/eller samhälle). Med andra ord innehåller projektbanken även projekt där kommunen, som organisation, har deltagit väldigt lite, men där resultatet har påverkat Gnosjös företag och/eller invånare. Majoriteten av projekten är delvis externt finansierade men det har inte varit ett krav för att vara med i projektbanken. Även projekt som är internt finansierade ingår i projektbanken då de är unika. Exempelvis kan ett arbetsmarknadsprojekt på AMO ingå men inte ett investeringsprojekt på tekniska (ex anläggande av en cykelväg), då det senare kan anses vara ordinarie verksamhet medan det andra skiljer sig från ordinarie verksamhet och tidigare projekt. Det är svårt att dra en tydlig gräns och det är möjligt att kraven och projektbanken kommer att ändras över tiden. Projektbeskrivningarna är nästan uteslutande från de officiella projektplanerna och/eller projektens hemsidor. I vissa fall har projektägarna själva skickat in ett färdigt formulär och i enstaka fall har text sammanfattats utifrån tillgängligt material. Tommy Bengtsson EU-projektsamordnare 4

5 Kansliavdelningen Pågående projekt Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp Projektperiod: till Projektägare: Gnosjöandans Näringsliv Projektpartners: Gnosjöandans Näringsliv och Gnosjö kommun Gnosjöandans Näringsliv vill i en samverkansprocess med kommunen utarbeta en framtidsinriktad utvecklingsplan för landsbygdsorterna Gnosjö och Hillerstorp med omnejd. Planen ska innehålla förslag till åtgärder och projekt inom utbud, miljö, marknadsföring och profilering, service, handel och attraktivitet. Utvecklingsplanen blir en gemensam strategi för Gnosjö och Hillerstorp, som både näringslivet, kommunen och föreningar på lång sikt kan arbeta efter gemensamt. Under framtagandet av utvecklingsplanen ska projektledaren även fånga upp idéer och hjälpa till att utveckla idéerna till projekt och aktiviteter. Syfte Det långsiktiga målet med projektet är att Gnosjö och Hillerstorp ska stärka sin attraktivitet, service och handel samt bli mer konkurrenskraftiga landsbygdsorter. Projektet ska genom en bred kraftsamling lägga grunden för ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, kommun och föreningsliv. Genom workshops och föreläsningar ska man arbeta vidare på förstudien och ta fram en konkret utvecklingsplan. En utvecklingsplan som bygger på invånarnas önskningar och åsikter om den framtida utvecklingen. Ett andra syfte är att fånga upp de idéer som framkommer och utveckla dem i form av att skapa nya projekt och aktiviteter. Målsättning Målsättningen är att vid projektets slut har en lokalt förankrad utvecklingsplan för Gnosjö och Hillerstorp med omnejd utarbetats. Utvecklingsplanen ska innehålla: Behovsanalys och kartläggning av redan befintliga analyser 5

6 5-10 åtgärder/projektidéer för vardera ort En strategi för utvecklingen de närmsta 5-7 åren, baserad på invånarnas och företagarnas åsikter. Aktivitetsplan Identifiering och plan för att stödja aktörer med förändringskraft Text: Projektplan. För mer information: Den totala budgeten är på SEK. Projektet finansieras med SEK från Leader, SEK från Gnosjö kommun och SEK från Gnosjöandans Näringsliv. LEADER Västra Småland Vem/Vilka initierade?: Projektet har sitt ursprung i en förstudie gjorde på uppdrag av Gnosjö kommun samt ett möte med allmänheten. Ett behov av centrumutveckling uppmärksammades och under processens gång utvecklade det sig till ett utvecklingsprojekt för Gnosjö och Hillerstorp. Gnosjöandans Näringsliv, i samverkan med kommunen, sökte sedan finansiering från Leader Västra Småland. Inge Johansson Ordförande, Gnosjöandans Näringsliv Tel & Ingalill Ebbesson Näringslivsutvecklare, Gnosjö kommun Tel Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder Projektperiod: till Projektägare: Regionförbundet Jönköping Projektpartners: Regionförbundet Jönköping, Aneby kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Mullsjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö kommun, Tranås kommun, Vaggeryds kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun och Länsstyrelsen Jönköpings län. 6

7 För mer information: Syftet med projektet är att skapa lokala förutsättningar för att identifiera, validera och utveckla nya affärsidéer. Sedan ett par år arbetar Science Park Systemet i Jönköpings län (SPS) mot målet att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet genom att utveckla geografiskt olika belägna noder. En Science Park, ofta kallad teknik- eller forskningspark, har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola. Här får unga utvecklingsföretag, en möjlighet att växa sig starka. Företagen i parken får förutom en kreativ och utvecklande miljö också tillgång till gemensamma kontorsfaciliteter och service. Genom projektet kan samtliga noder inom Science Park Systemet i Jönköpings län bemannas och kriterierna för att kallas nod uppfyllas. Dessutom kan två nya noder etableras. Text: Projektplan. 6.b97aea51229be html Aneby kommun = Gislaveds kommun = Gnosjö kommun = Länsstyrelsen i Jönköpings län = Mullsjö kommun = Nässjö näringsliv AB = Regionförbundet Jönköpings län = Sävsjö näringsliv AB = Tranås kommun = Vaggeryds kommun = Vetlanda kommun = Värnamo kommun = ERUF: SEK Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) Vem/Vilka initierade?: Regionförbundet Ingalill Ebbesson Affärscoach Gnosjö Tel Storgatan 8, GNOSJÖ 7

8 SP-systemet Kompetens Projektperiod: till Projektägare: Science Park-systemet Jönköpings län Projektpartners: Gnosjöandans kunskapscentrum samt Näringslivsbolag, Arbetsmarknadsenheter och Kommunledningar från följande kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo. Science Park-systemet i Jönköpings län arbetar med affärsstöd för att utveckla morgondagens tillväxtföretag genom lokala s.k. tillväxtarenor i varje kommun, där man erbjuder entreprenörer hjälp med affärsutvecklingsprocessen. I genomförd behovsanalys har Science Park-systemet kartlagt vilken kompetensutveckling som behöver tillgodoses bland dem som arbetar med affärsstöd idag men även gjort en framsyn i avsikt att starta processer som ska föregå förbättrade metoder och arbetssätt. Dessa ska skapa förutsättningar att i daglig verksamhet ge ökade utvecklingsmöjligheter för framtida tillväxtföretag i Jönköpings län. Projektet är ett samverkansprojekt mellan samtliga kommuners näringslivsaktörer i Jönköpings län. Syftet med projektet SPS Kompetens är att ge möjlighet till individuell, skräddarsydd kompetensutveckling för samtliga affärsutvecklare inom Science Park-systemet. Text: Projektplan. För mer information: SEK beviljat av ESF. ESF PO1 Vem/Vilka initierade?: Science Park-systemet i Jönköpings län. Lena Johansson SP-systemet Tel

9 Framtid Turism Projektperiod: till Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun och Gislaved kommun. Leader Västra Småland (Landsbygdsprogrammet) Gnosjö kommun tillsammans med Gislaveds kommun anordnar en turismutvecklingsdag. Även projekten Drivkrafter för nya näringar och Landsbygdsprogrammets projekt Landsbygdsturism i F-län är delaktiga i projektet. Likaså Arbetsförmedlingen och Almi. Projektet syfte är: 1. Kompetensutveckling inom turism. Lära ut fördelarna med ett destinationstänk, d.v.s. att det är vi tillsammans, både små och stora företag, som utgör destinationen. 2. Stärka samarbetet mellan en rad grupper: Gymnasieskolan och näringen, LRF:s medlemmar och befintliga turismaktörer, turismaktörer och handel/tillverkningsföretag samt samarbete mellan det offentliga och privata näringslivet. 3. Inspirera till nya företag och därmed fler produkter och tjänster inom turismnäringen. 4. Skapa en mötesplats arbetssökanden kan se möjligheter till nya arbeten inom turismbranschen, både i form av eget företag som anställning. 5. Fungera som startskott för en ny satsning på en regional återkommande mötesplats för entreprenörer i regionen. 6. Sprida information och engagemang för kompetenssatsningar som nu görs för målgruppen; turismverksamhet på landsbygden. Text: Projektplan. För mer information: Projektet har sökt finansiering från Leader Västra Småland. Då det är ett lokalt förankrat och lokaliserat projekt, med inriktning på besöksnäring, är Leader Västra Småland ett passande program. Sammanlagd budget: SEK 9

10 Leader-stöd: SEK Gnosjös medfinansiering: SEK Gislaveds medfinansiering: SEK Leader Västra Småland (Landsbygdsprogrammet) Vem/Vilka initierade?: Initiativ har tagits på olika håll. Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan genomförde en turismdag för arbetssökande och elever. LRF:s projekt Landsbygdsturism i F-län och turismstrategerna i Gnosjö och Gislaved har haft en liknande idé. Då det sammanfaller i tiden slog man därför ihop projekten till en gemensam dag. Gnosjö kommun lämnade sedan in en ansökan ihop med Gislaved till Leader Västra Småland. Karl Lindow Turismstrateg, Gnosjö kommun Tel Peter Petersson Turismstrateg, Gislaveds Kommun Tel Skogen och klimatförändringen Projektperiod: Juli 2011 till April 2012 Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun, Naturum Store Mosse, NP/Länsstyrelsen i Jönköpings län och Södra skogsägarna. Projektets syfte är att belysa hur klimatförändringen påverkar skog och skogsägande, och hur skogsägare kan sköta skogen för att motverka negativa effekter. Metod Projektet är noga med huret. Hur man bäst påverkar och når handling hos dem som nås av ny kunskap. Forskning och erfarenhet visar att påverkan nås bäst genom att många sinnen stimuleras. Konkreta exempel kopplade till målgruppernas vardag berör. Genom att med många sinnen 10

11 beröra ; visa på exempel; skapa möjlighet att reflektera och göra tillsammans med några andra personer tar målgrupperna till sig kunskap och använder den till exempel på skogsgården, i skogsföretagandet etc. Pedagogiska verktyg är viktiga. Du lär aldrig en annan person något. Hon/han lär sig själv. Verktyg är Utställning med installationer på och i anslutning till naturum Store Mosse som sedan kan flyttas till några utvalda skogsgårdar. Den är målgruppsanpassad, men samtidigt intressant för den breda allmänheten utan särskilda förkunskaper, dvs naturums primära målgrupp. Gestaltning Aktiviteter Mål Skapa medvetenhet om att klimatförändringen verkligen äger rum, att den påverkar skogen, i förekommande fall deras egen skog, och att de själva kan påverka effekterna. Målgrupperna ska få denna kunskap på ett sådant sätt att de tar den till sig, med konkreta exempel som ger ahaupplevelser. Text: Projektplan. För mer information: Sökt SEK i projektstöd och SEK i offentlig medfinansiering från Gnosjö kommun. Landsbygdsprogrammet (Skogsstyrelsen) Vem/Vilka initierade?: Margareta Moqvist Projektledare, Skjutsrättaregården Gasslanda Tel Ingalill Ebbesson Näringslivsutvecklare, Gnosjö kommun Tel ,

12 Yrkesåret Projektperiod: Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Värnamo kommun, IF Metall Östbo Västbo, Regionförbundet, Skärteknik centrum. Bakgrunden till projektet är dels den ökande arbetslösheten bland ungdomar, dels svårigheten för tillverkningsindustrin att attrahera såväl ungdomar som annan kvalificerad arbetskraft. Med sikte på en framtida konkurrenskraftig industri i regionen måste vi komma tillrätta med arbetskrafts- och kompetensförsörjningen och en del i detta är att se de arbetslösa ungdomarna som en resurs. De okvalificerade arbetsuppgifterna försvinner och kravet på en god grundläggande industriell kompetens för att överhuvudtaget vara anställningsbar ökar. För de ungdomar som inte har en gymnasieutbildning som givit en generell industrikompetens blir det särskilt svårt att göra inträde på arbetsmarknaden. Företagen behöver anställa, men de arbetslösa ungdomarna är helt enkelt inte tillräckligt kvalificerade för att vara anställningsbara. Företagen har inte heller egna resurser att göra dem anställningsbara, dvs utveckla en tillräcklig kompetens för att inte störa de höga krav på produktivitet som gäller för att ett företag ska vara konkurrenskraftig. Under våren 2010 inledde Gnosjö kommun en förstudie kring det som i dag presenteras som Yrkesåret. Ett nära samarbete med IFMetall centralt kopplar ihop Yrkesåretprojektet med utformningen av det yrkesintroduktionsavtal som nu arbetsgivare och fack kan träffa på lokal nivå. Projektet utvecklades i ett flertal arbetsmöten med AF Värnamo, IFMetall Östbo/Västbo, Teknikcollege, Komvux, Gnosjöandans Näringslivsförening och enskilda företag. En konsult har bidragit med processledning och kontakter med nationella och regionala aktörer. I enlighet med de bohov som kom fram i förstudien ska projektet utveckla och införa (a) nya arbetssätt och rutiner som gör att väsentligt fler ungdomar utvecklar generell industrikompetens, blir anställningsbara och snabbare 12

13 kommer in på arbetsmarknaden, (b) utbildningsprogram som motsvarar industrins krav på en miniminivå av generell industrikompetens (c) rutiner för kvalitetssäkrade handlingsplaner för lärande i arbete, (d) validerings- och diplomeringssystem som möjliggör fortsatt utveckling för individen. Projektet kommer också att öka insikten hos arbetsgivare om krav på attraktivitet och strategiska kompetensförsörjningsprocesser i företagen. Syfte: Övergripande syftar projektet till att: - etablera ett nytt kvalitetssäkrat arbetssätt i arbetsmarknadsregionen som väsentligt ökar andelen ungdomar som går från arbetslöshet till anställning i tillverkande företag - bidra till en förändrad attityd till industriarbete bland ungdomar - stärka förmågan hos tillverkande företag i regionen att rekrytera, utveckla och behålla ungdomar i produktionen - säkerställa en utbildningsform för förberedande utbildning och lärande i arbete/anställning som möter företagens krav på industriell grundkompetens för anställningsbarhet - etablera ett system för validering och diplomering av ungdomars industriella baskompetens som dels underlättar för den enskilde individen att fortsätta utvecklas eller utbildas inom industriella yrken, dels underlättar för företagen att rekrytera rätt samt stödja individens fortsatta kompetensutveckling. Sekundärt syfte med projektet är att: - med Yrkesåret som en av flera insatser inom ett större programtänkadne positionera regionen som Sveriges mest innovativa och framtidsinriktade region vad det gäller kompetensförsörjning/arbetskraftsförsörjning i tillverkningsindustrin Mål: Projektet levererar följande direkta resultat: - ett nytt arbetssätt, med fastlagda processer och rutiner, för att attrahera ungdomar, rekrytera företag, matcha samman dem inför en utbildningssatsning och därpå följande anställning har dokumenterats i en form som gör det möjligt att sprida arbetssättet till flera arbetsmarknadsregioner i Sverige. 13

14 - arbetssättet är infört i AF Värnamo - ett 16 veckors utbildningsprogram som motsvarar kravet på den industriella baskompetens som krävs för att ett tillverkande företag ska anställa en individ med sikte på att under ett år i anställning genom lärande i arbete ge tillräckliga grunder för att den anställde ska anses vara fullt produktiv och klar för en ordinarie anställning. - GGVV-regionens Teknikcollege har skapat förmåga och förutsättningar att genomföra 16-veckors programmet vid upphandling från AF. - ett kvalitetssäkrat arbetssätt, med fastlagda processer och rutiner, för hur AF tillsammans med Teknicollege och enskilt företag tar fram en handlingsplan för lärande i arbete/anställning samt hur denna följs upp och hur korrigerande åtgärder kan vidtagas, har dokumenterats i en form som gör det möjligt att sprida till andra arbetsmarknadsregioner i Sverige. - AF och Teknikcollege har införlivat arbetssättet avseende framtagning av handlingsplaner i sin ordinarie verksamhet. - ett system för validering och diplomering av industriell baskompetens, med särskilda anpassningar avseende skärade-, plåt-, tråd- och plastbearbetning är dokumenterat i en form som gör det möjligt att sprida inom respektive bransch - minst 20 ungdomar har genomgått Yrkesåret och fått anställning - minst 50 företag har lärt känna Yrkesårskonceptet - -Yrkesåret har som koncept spridit sig till minst 2 nya arbetsmarknadsregioner - Yrkesåret som system öppnas för andra målgrupper än ungdomar Projektet förväntas också leverera resultat i form av ökad medvetenhet: - hos regionens företag om vad som krävs för att bli ett förstahandsval i ungdomars yrkesval (attraktivitet) och om vikten av en väl fungerande kompetensförsörjningsprocess. - hos regionens ungdomar om tillverkningsindstrins möjligheter till en positiv och attraktiv yrkeskarriär Text: Projektplan. För mer information: Gnosjö SEK, Gislaved SEK, Värnamo SEK, SEK. IF Metal bidrar med SEK 14

15 och resterande SEK finansieras genom Regionförbundets. Total finansiering SEK. Regionförbundets utvecklingsmedel Vem/Vilka initierade?: Initiativet togs av Gnosjö kommun och deras förstudie men ett stort antal parter från arbetsmarknaden var involverade. Stefan Larsson Projektledare Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun Tel Avslutade projekt Entreprenörskap och kompetens Projektperiod: till Projektägare: Science Park-systemet Jönköpings länprojektpartners: Gnosjöandans kunskapscentrum samt Näringslivsbolag, Arbetsmarknadsenheter och Kommunledningar från följande kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo. Science Parksystemet i Jönköpings län arbetar för att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet. Projektet Entreprenörskap och kompetens ska kartlägga och analysera kompetensbehovet hos anställda rådgivare, affärsutvecklare och coacher i nodernas/kommunernas näringslivsarbete. Syfte Projektet syftar till att kartlägga och analysera vilka behov av kompetensutveckling som de anställda i kommunernas näringslivsarbete, rådgivarna och coacherna (i noderna) har. Genom att kartlägga hur arbetet ser ut idag och tydliggöra vart man vill nå, syftar projektet även till skapa ökade förutsättningar för att starta processerna som föregår förbättrade metoder och arbetssätt - allt i syfte att ge ökade utvecklingsmöjligheter för framtida tillväxtföretag i Jönköpings län. Därmed framkommer även de behov som behöver tillgodoses ute i kommunernas näringsliv i länet för att Science Park-systemet noder ska utvecklas och ge fungerande stöd för att öka det kunskapsintensiva nyföretagandet. 15

16 Text: Projektplan. För mer information: SEK beviljat i ESF-stöd. ESF PO1 Vem/Vilka initierade?: Science Park-systemet i Jönköpings län. Lena Johansson SP-systemet Tel Nya kundgrupper till Västra Småland Projektperiod: till Projektägare: Gnosjö kommun å nätverket Turistväg 151 vägnar. Projektpartners: Gnosjö kommun, Isabergstoppen, Kallfeldts läder, Hylténs Industrimuseum, Töllstorps industrimuseum, Store Mosse nationalpark och High Chaparral. Turistväg 151 är ett nätverk som består av 6 brun-vita besöksmål på en sträcka av 3 mil utmed riksväg 151 i Småland. Besöksmålen är Isabergstoppen, Kallfeldts läder, Hylténs industrimuseum, Tölltorps industrimuseum, Store Mosse nationalpark och High Chaparral. Nätverket har drivits under flera år och under mötena har tanken på ett gemensamt mässdeltagande växt fram. Syftet med projektet var att gemensamt delta på en mässa Ferie 2009, januari, på Bella Center i Köpenhamn. Man bjud även in de nya eleverna på Turismprogrammet GKC att delta i arbetet, då man trodde att det skulle öka deras kunskaper om besöksmålen samt ge dem en möjlighet att besöka mässan. Målet för projektet var såklart att öka antalet besökare längs med Turistväg 151, främst inriktat på danska turister. Text: Projektplan. För mer information: 16

17 ailsview.aspx?id=7 Projektet fick SEK i projektstöd från Leader. Övriga finansiering bestod av ca SEK i offentlig medfinansiering och SEK i privat medfinansiering. Totalt finansierades projekt med SEK. Leader Västra Småland Vem/Vilka initierade?: Turistväg 151 Ingalill Ebbesson Affärscoach Gnosjö Tel Storgatan 8, GNOSJÖ UngDrive Projektperiod: Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Jönköping kommun och Ung Drive Etablera samt genomföra konceptet UngDRive i leaderregionen västra Småland sommaren UngDRive är en inspirationsvecka i företagande och entreprenörskap där 80 av regionens åttondeklassare under ledning av unga erfarna coacher från näringslivet får starta upp och driva ett eget projekt på sommarlovet och därmed tjäna sina egna sommarlovspengar. Målet är att uppnå en attitydförändring kring företagande och entreprenörskap - jobb är inget man får, det får man skaffa sig! Text: Projektplan. För mer information: SEK från LAG och SEK från EU, totalt SEK. Leader Västra Småland 17

18 Vem/Vilka initierade?: Gnosjö kommun genom kontakt med Stefan Boman, som arbetar på Ung Drive och ursprungligen kommer från Gnosjö. Stefan Boman Projektledare UngDrive Tel Drivkrafter för nya näringar Projektperiod: till Projektägare: Smålandsriket ekonomisk förening (GGVV) Projektpartners: Gnosjö kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Värnamo kommun och Högskolan i Jönköping. Drivkrafter för nya näringar är ett samverkansprojekt mellan fyra regioner: Gnosjöregionen, Gotland, Halland och Jämtland. Syftet är att bidra till bättre förutsättningar för framväxten av nya hållbara jobb och företag genom kunskaps- och kompetensutveckling inom design, upplevelser, kulturarv. Målet är att finna den kompetensutveckling som kan utveckla befintliga företag och locka fram nya entreprenörer samt att knyta högskolorna närmare de företag och organisationer som finns i respektive region. Regionerna representerar både likheter och olikheter i fråga om geografi, historia, näringsstruktur och vilka utmaningar de står inför. Gnosjöregionen har en stark profil av tillverkande företag. Utmaningen i projektet har varit att förändra attityder så att arbeten inom turism, kultur och design får samma status som jobb inom tillverkningsindustrin. Traditionellt finns det en stark uppfattning i bygden att riktiga jobb skapas i industrin. Detta behöver ändras så att företagare i andra näringar får den självkänsla och stolthet som krävs för att skapa tillväxt. Drivkrafter för nya näringar har genomförts i Gnosjöregionen av Smålandsriket ekonomisk förening i samarbete med Högskolan i Jönköping och KK-stiftelsen. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av representanter från politik, stödstruktur, näringsliv och forskning. 18

19 Erfarenhetsutbyte har förekommit med övriga tre noder: Jämtland, Halland och Gotland. Design, Upplevelser och Kulturarv har fungerat som viktiga ledord i arbetet med attitydförändringar. Drivkrafter för nya näringar har även stöttat ett 20-tal små projekt som växt fram ur den småländska myllan. Två större aktiviteter har bedrivits av projektet självt. Det är det ovan nämnda utbildningsprojektet och Träffpunkt Store Mosse Drivkraft Turism. Träffpunkt Store Mosse har bestått av frukostmöten för entreprenörer och andra intresserade. Mötena genomfördes en gång i månaden och hade olika teman. Dessa Träffpunktsmöten har skapat nya kontakter som har genererat affärer och nya samarbeten kring destinationer. Text: Projektplan. För mer information: %20f%C3%B6r%20nya%20n%C3%A4ringar.aspx Projektet finansierades medfinansierades av kommunerna med SEK. Resterande finansiering söktes från KKstiftelsen ( SEK), Regionförbundet ( SEK), Länsstyrelsen ( SEK). Högskolan i Jönköping medfinansierade även med SEK. Total finansiering blev SEK. KK-stiftelsen Vem/Vilka initierade?: Initiativ till projektet togs av KK-stiftelsen i samverkan med Arbetslivsinstitutet. De valde ut regionerna efter deras olika förutsättningar och utmaningar. Stefan Larsson Projektledare för Drivkrafter för nya näringar, Gnosjöregionen. Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun Tel

20 Turismutbildningsprojekt Projektperiod: Våren 2009 Projektägare: Småland West (GGVV) Projektpartners: Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner Idén till projektet väcks i nodens styrgrupp. Tanken är att kunna påverka attityder på ett nytt sätt, genom positiva incitament och utbildning. Syftet är tredelat. För det första ska entreprenörer stärkas, för det andra ska projektet stärka arbetssökande och göra dessa mer anställningsbara och medvetna om möjligheterna som ges inom upplevelsenäringen och för det tredje att genom utbildningsinsatsen lyfta fram turism- och upplevelsebranchen i regionen. Utbildningen De fyra turismsamordnarna i Småland West/GGVVkommunerna och nodens projektledare gör en kravspecifikation över de moment som skall ingå i utbildningen. Utbildningens längd sätts till 7 veckor och inkluderar även praktik. Som en viktig ingrediens ska Det Goda Värdskapet genomsyra all utbildning. Utbildningen upphandlades sedan av Arbetsförmedlingen. Utbildningens innehåll: Det goda värdskapet Entreprenörskap Försäljning Guidningsteknik och story-telling Ekonomi och kalkylering Praktik hos entreprenörer Personlig utveckling och ledarskap 37 personer valdes ut till utbildningen, som pågick under 7 veckor. De matchades sedan med entreprenörer inom turismoch upplevelsebranschen. Av de som började utbildningen ordnas arbete till 22, fyra planer att start eget, några inser att det är kul att läsa och söker vidare till högskola/universitet. Någon hoppar av och någon får jobb under tiden. Dock gick det inte att ordna 20

21 sysselsättning till alla som började kursen. Det känns inte bra. Dock är den allmänna uppfattningen bland deltagarna att det har varit en mycket bra utbildning. Ökat självförtroende, ett viktigt nätverk och en massa kunskap och erfarenheter har man fått med sig. Text: Projektplan. För mer information: Turismsamordnarna satte ihop en kravspecifikation på utbildning som AF sedan upphandlade. Därmed fanns det ingen direkt finansiering till projektet som sådan. Drivkrafter för nya näringar. Vem/Vilka initierade?: De fyra turismsamordnarna i Småland West/GGVVkommunerna och projektledaren för Drivkrafter för nya näringar. Stefan Larsson Projektledare för Drivkrafter för nya näringar, Gnosjöregionen. Samhällsutvecklare, Gnosjö kommun Tel Gnosjö äger! Projektperiod: Projektägare: Gnosjö kommun Projektpartners: För mer information: Det som står i fokus för projektet är Gnosjö kommun från förr till nu. Historien, nutiden och framtiden måste vara sammanlänkande för att våra ungdomar skall få förståelse och stanna i kommunen. En viktig del är industrins frammarsch. Projektet består av studiebesök med bussresor samt filminspelning. Text: Leader Västra Smålands projektbank. ailsview.aspx?id=21 21

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer