Mål för utvärdering. Metod. Test Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för utvärdering. Metod. Test Design"

Transkript

1 Mål för utvärdering På vilket sätt förstår den tänkta målgruppen/användaren innebörden av valen (den rätta eller felaktiga bana) och de visuella symbolerna? Metod För att samla in den mest värdefulla informationen använde jag mig av båda metoder som presenterades i uppgiften. Delvis är designaktiviteten baserade på observation där jag som designer observerar deltagarna medan de arbetar med prototypen Foxy vs Slug. Dessutom instruerades deltagarna att använda Thinking Aloud-metoden i kombination med Co-discovery tekniken så att jag lättare kunde förstå och upptäcka deltagarnas resonemang, funderingar, antaganden och eventuella problem med produkten. (Bødker, Kensing och Simonsen, 2009) Co-discovery är en informell teknik som framkallar en mer naturligt flöde av kommentarer, och där folk ofta uppmuntra varandra att prova interaktioner som de annars inte skulle ha tänkt på ensamma. (Benyon, s. 233) Det är en bra idé att använda människor som känner varandra ganska väl."(s.234) Deltagarna är därför syskon i den här utvärderingen. Den andra delen är en post-utvärderingsintervju där deltagarna får ytterligare möjligheter att diskutera sin upplevelse utifrån några frågor ställda av mig. Aktiviteterna spelades in i syfte att ha möjlighet att återskapa observationen. Test Design För att utformar användartestet är det nödvändigt att förstår varenda del av prototypen. Det bästa sättet för att uppnå detta är att göra en streamlined cognative walk-through. Utvärderingarna göras av en expert och för detta syfte sätter jag mig själv som expert och utformar användartestet. En streamlined cognative walk-through innebär att jag använder följande punkter som riktlinjer för att formulera användartestet: 1) Huruvida deltagaren kommer att veta vad som ska göras på varje steg. 2) Om deltagaren göra rätt val, kommer denne då att få veta detta och kommer deltagaren att fortsätta att göra framsteg mot målet? (Benyon. s ) En del av prototypens syfte är att underhålla och den andra är pedagogisk. Spel som har utformats för underhållning framställer olika frågor för utvärdering. Syftet är att njuta av spelet. I sammanhang av denna typ, kretsar utvärdering kring undersökning av användarupplevelsen genom intervjuer eller enkäter. (Benyon, s. 239) De tretton följande frågorna användes i post-utvärderingsintervjuerna: 1) Did you understand how the prototype worked? Förstod ni hur prototypen fungerade? 2) Why did you make the decisions you did? Varför bestämde ni er för de val ni valde? 3) What made you choose the first character to play with? Varför valde ni den första karaktären att spela med? 4) Was it apparent which character was the antagonist och which was the protagonist? Var det uppenbart vem som var hjälten och vem som var fienden och varför? 5) Did you understand the relationship between the characters? Förstod ni förhållandet mellan karaktärerna? 6) What did you think was the goal of the game and was it important to reach this goal? Vad tyckte ni var spelets mål och var det viktigt att nå detta mål? 7) What did you think was the game's message and how did you come to this conclusion? Vad tyckte ni var spelets budskap och hur kom ni fram till denna slutsats? 8) How did it feel to play as Slug? How did you feel when Slug won and why? Hur kändes det att spela som Slug? Hur kändes det när Slug vann och varför? 9) How did it feel to play as Foxy and Molar Bear? How did you feel when they won and why? Hur kändes det att spela som Foxy och Molar Bear? Hur kändes det när de vann och varför? 10) What roll, if any, did music and sound effects play? Vilken roll spelade musiken och ljudeffekter? 11) How engaged were you senses during the interaction. Hur väl engagerade blev dina sinnen under interaktionen? 12) Describe how you understood the use of colors and other symbols. Beskriv hur ni uppfattade användandet av färger och andra symboler? 13) If you could, what would you change or add to the game? Om ni kunde, vad skulle ni ändra eller lägga till i spelet? 1

2 NATASHA AHLSTRÖM I Planering När man planerar ett användartest enligt Benyon så ska det följande fastställas: målen för utvärderingen, de tilltänkta deltagarna i utvärderingen, användningskontext och tillståndet av tekniken, skaffa eller konstruera scenarier som illustrerar hur programmet ska användas. (s. 236) En plan skulle utformas för att leda utvärderingen. Planen specificerar: Mål för testsessionen: Att deltagarna lätt kan ta sig igenom prototypen och förstår innebörden av valen och de visuella symbolerna. Praktiska detaljer: Användartestet kommer att genomföras på nätet och hemma på en tid som är passade för mig och deltagarna. Sessionen kommer att pågå under cirka 45 minuter. Deltagarna kommer att behöva tillgång till en dator eller en andra digitala enheter med stabil uppkoppling och som kan köra Flash. Användartestet kommer att genomföras via Skype. En kamera, en mikrofon och högtalare är ytterligare utrustning som behövs för testning och datainsamling (se figur 1.0). Antal och typer av deltagare: 2 deltagare; två barn mellan 8-12 år. (barn i denna ålder gillar att testa argumentationstekniker) (Miller, s. 163). Scenario: Artefakten ska användas i kontexten av utbildning där en person i en ansvarig roll, exempelvis en lärare, presenterar programmet för barnen och därefter uppmuntrar dem att interagera med programmet parvis. Uppgifter som ska utföras: Presentera prototypen - Målet med prototypen är att utbilda andra om vikten av bra dentalhygien genom ett spel. En framgångsrik avslutning av testet innebär att deltagarna har spelat som de olika karaktärerna och utfört deras olika morgonrutiner. Data som ska samlas in är observationer baserade på deltagarnas resonemang, funderingar, antaganden och eventuella problem med produkten så väl som svar på de frågor som ställts i post-utvärderingen. Delad skärm Observatör har koll på användarnas val. Observatör/Samtalsledaren Användare 2 Användare 1 Figur 1.0 Skärmdump av användartestsession. Deltagarna / Testpersoner Jag ville använda äkta deltagare för testet, dvs personer som verkligen representerar målgruppen. (Benyon, s. 240) Detta innebär att deltagarna måste behärska engelska väl och vara mellan 8 och 12 år gammal. Användare 1 är en 11 år gammal flicka och syster till Användare 2. Hon gillar pussel och spel. Användaren 1 är bestämd och tänker kritiskt och har en stark konstnärlig sida. Hon har inte tendensen att försöka hitta rätt svar utan värdesätter i stället underhållningsvärdet av en produkt. Användaren 1 har tillgång till en dator och surfplatta hemma och har en grundläggande, avancerad förståelse av digitala användargränssnitt. Användare 2 är en 12 år gammal flicka och syster till Användare 1. Användare 2 gillar att spela datorspel och använder ofta olika interaktiv medium. Hon är konstnärlig och gillar att rita animefigurer. När Användare 2 finner sig själv i en ny situation vill hon ta reda på vad som anses som "rätt" eller "fel" i den situationen och varför. Användare 2 har tillgång till en dator och surfplatta hemma och har en grundläggande, avancerad förståelse av digitala användargränssnitt. 2

3 Utvärdering Utvärderingen består av en sammanfattning av observationer och dialoger mellan deltagarna under Co-discovery och Thinking Aloud-aktiviteter samt svar på en post-utvärderingsintervju. Co-discovery och Thinking Aloud Båda deltagarna sitter tillsammans vid datorn och börjar spelet. Den första skärmen visas samtidigt som bakgrundsmusik börjar spela. Deltagarnas första uttryck till spelet verkar positiva. Deltagarna verkar vara glad och nyfikna. Kommentarer såsom Wow! och Cool samt småskrattar bekräftar mitt antagande. På första sidan finns det tre bilder en stor bild med titeln på och två småbilder till höger. De små bilderna visar pilar med tillhörande texten continue och texten skip. Båda användarna förstår att de små bilderna är knappar och klickar på continue för att gå vidare. En ljudeffekt hörs när bilden klickas på och deltagarna är överraskade och glada över detta. På nästa skärmen möts användarna med en text som förklarar vad de ska göra. Användare 2 läser all text högt och klickar på den enda knappen continue. Nu får användarna chansen att läsa om de tre olika karaktärerna. Användare 1 och 2 säger Molar Bear is so cute. och klickar på continue knappen. Användarna förstår att de måste välja en av de karaktärerna de precis läst om för att fortsätta berättelsen. Användare 1 och 2 kommer överens om att välja Molar Bear och klicka på den tillhörande bilden. Scenario 1 Felaktig Bana Användare 2 läser alla text högt och entusiastiskt på skärmen medan Användare 1 följer med. Användarna möts av ett dilemma - ska Molar Bear vänta på Foxy eller bada själv. Användarna diskuterar vilket val de vill göra. Molar Bear can probably take care of herself, resonerar de och klickar på Bathe Self -knappen. Rinnande vatten hörs i bakgrunden. Användarna läser texten och kollar noga på bilderna och uppger att deras beslut kanske var felaktigt. Uh oh, this isn't going to end well, säger Användare 1. De klickar på den enda knappen continue för att fortsätta. Detta scenario slutar med en skärm som visar texten The End. En bild visar att Molar Bear är död och en text förklarar att hon kunde inte klara av sin morgonrutin. Samtidigt hörs en ljudeffekt. Användarna känner igen ljudet och kopplar det till ett felaktigt beslut. I knew it! utropar Användare 2. Poor Molar Bear. What a short life. tillägger Användare 1. Båda användarna verka vara ledsna över resultatet. Scenario 2 Rätt Bana Användarna klickar på Play again -knappen och spelet börjar om. Användarna klickar på continue -knappen istället för skip -knappen vilket skulle låtit dem hoppa över introduktionen som de hade redan läst tidigare. Denna omgång bestämmer de sig för att spela med Foxy. Scenariot börjar med ett dilemma antigen kan Foxy stiga upp och ta sig till jobbet eller somna om. Användare 2 säger, He is a responsible character, so he should probably go to work. Användare 1 håller med och de klickar på Go to work knappen. Silly Foxy! He went back to sleep anyway, and now he is late for work läser Användare 1. De möts med ett nytt val ska Foxy kolla sitt batteri eller fortsätta till jobbet? Användare 2 frågar Användare 1 vilket val de ska välja. De funderar över vilket val som kan leda till ett önskvärt resultat. We don't want Molar Bear to die again säger Användare 1. Användare 2 påpekar att Foxy is an electric toothbrush, so it's probably a good idea that he checks his battery. Användarna välja att klicka på Check power -knappen och möts med en bild som antyder att Foxy kanske skulle kunna fungera bra trots låg energi. Användarna kan välja att låta Foxy förstätta till jobbet utan att ladda upp eller att ladda upp nu. Användarna upprepar att Foxy is a responsible character, so he should probably power up before he goes to work. Användarna väljer att klicka på Power up -knappen. Användarna klickar sig igenom resten av scenariot med continue -knappen och fortsätter att resonera högt. När Foxy träffar Slug blir användarna spända. How is this going to turn out? Foxy besegrar Slug och Användare 1 och 2 skrattar högt när de ser Slug knockas flygande ur huset. Detta scenario slutar med en skärm som visar texten The End. En bild visar att Slug är död och en text förklarar att Foxy har klarat av sin morgonrutin. Samtidigt hörs ljudeffekten av applåder. Användarna känner igen ljudet och kopplar det till ett korrekt beslut. Yeah, we won! Molar Bear didn't die this time! utropar Användare 2. When Slug killed Molar Bear, that was wrong. resonerar Användare 1. Båda användarna verka vara glada och nöjda över resultatet. Svar på Post-utvärdering frågor 1) Did you understand how the prototype worked? Användare 1 The arrow shape and the word continue let us know that it was a button that we could select. Användare 2 Yes. It was clear what we should do because the introduction explained who the characters were and what the plot was. 3

4 2) Why did you make the decisions you did? Användare 1 and 2 In the first scenario we really thought that Molar Bear would have been able to take care of herself, so we thought it would be ok for her to take a bath by herself. In the second scenario we understood that Foxy was a responsible character and that it made sense for his character to check his power before going to work. DESIGNDOKUMENT 3) What made you choose the first character to play with? Användare 1 and 2 We thought that Molar Bear was the cute one and we were curious to engage with that character. 4) Was it apparent which character was the antagonist och which was the protagonist? Användare 1 The profiles in the intro were clear and helped us determine their roles. Användare 2 Yes, it was apparent that Foxy was the protagonist because he tried to save Molar Bear. And it was apparent that Slug was the antagonist because he was always trying to eat Molar Bear. 5) Did you understand the relationship between the characters? Användare 1 Yes. Foxy is supposed to take care of Molar Bear. Användare 2 An assumption to their relationship can be drawn from the profiles in the intro. 6) What did you think was the goal of the game and was it important to reach this goal? Användare 1 To teach how life plays out. Cause and effect. Consequences of our actions. The importance of taking care of friends. Användare 2 Learn a lesson about taking care of teeth by seeing the connection between Foxy and Molar Bear. 7) What did you think was the game's message and how did you come to this conclusion? Användare 1 To brush your teeth and to be mindful of the consequences if you don't. Användare 2 In the story Slug eating Molar Bear symbolized what would happen if you don't brush your teeth tooth decay. 8) How did it feel to play as Slug? How did you feel when Slug won and why? Användare 1 I felt like normal accept that I just ate teeth. But I felt that the situation was messed up because Slug ate Molar Bear. Användare 2 I felt rebellious. But then when Slug won I felt bad for Molar Bear. 9) How did it feel to play as Foxy and Molar Bear? How did you feel when they won and why? Användare 1 It was good to see the situation from the good perspective and see the consequences of brushing teeth. Användare 2 I liked it. I got a clear view of the storyline which supports the different relationships. 10) What roll, if any, did music and sound effects play? Användare 1 It let me know what's going to happen next in the story. It kept me from being bored. Användare 2 Adds another dimension and enhances the animation and action. I was excited to read what was coming next. It wasn't like just reading text. It added surprise and suspense and made it more interesting to know the difference between right and wrong choices. 11) How engaged were you senses during the interaction. Användare 1 I was really engaged. I was curious about how the story would play out and wanted to go through all the different possible scenarios. The choices in the different scenarios were fun choices that kids would have come up with. Användare 2 I liked the bright colors. They are attractive and drew me into the strory. I think the colors are great choices for kids and for this game. The illustrations were great and were clear enough for me to follow the story. The illustrations had lots of action and was very animated. 12) Describe how you understood the use of colors and other symbols. Användare 1 The background colors changed depending on who's perspective we were looking at. It helped us not get confused about who we were playing. Användare 2 Certain colors matched the characters. Molar Bear had pink, Foxy had blue and Slug had green. 13) If you could, what would you change or add to the game? Användare 1 The text could be bigger. You could add more characters such as junk food and healthy food. You could use a child's perspective. What if the game is played out in the child's mouth. Användare 2 There could be more varition of sound effects and more outcomes. There could be more characters like a dentist. He/she could be the mayor of Dentiville. 4

5 Resultat och Analys Utvärderingens syfte var att upptäcka problem med prototypen. Några väsentliga problem upptäcktes genom Co-Discovery, Think Aloud och intervjuaktiviteter som annars kunde ha missats. Ett problem noterades när en uppgift tog för lång tid att utföra, när deltagarna inte förstod innebörden av valen och de visuella symbolerna, eller på ett annat sätt uttryckt tvivel eller osäkerhet ("Jag är inte säker på Foxys roll"). De olika problemen som dök upp betygsattes utifrån hur allvarliga de var för att kunna formulera en åtgärdsplan där de mest allvarliga problemet åtgärdades omedelbart och de minst allvarliga sparades till sist. Det fanns tre huvudsakliga svårighetskategorier kritiskt, allvarligt och mindre. Ett kritiskt problem hindrar användaren från att slutföra uppgiften, till exempel då de inte förstå en karaktärs roll eller syfte; att Molar Bear bara kan överleva med Foxys hjälp. Ett allvarligt problem fördröjer väsentligt prestanda men kan övervinnas. Ett mindre problem har minimal påverkan på prestanda, men en förändring är ändå önskvärt, exempelvis att en etikett bör ha en annan färg eller ett annat teckensnitt. Diagnostic mapping, som fokuserar på att analysera problematiska situationer är ett verktyg som jag arbetade med för att etablera en översikt över aktivitetens resultat (Bødker, et al, 2009). Diagnostic mapping gjorde det lättare att se och att organisera deltagarnas interaktioner med prototypen som skulle prioriteras vidare inför nästa fas av designprocessen. Beskrivningar från den etnografiska studien (observation, Co-discovery och Thinking Aloud) och post-utvärderingen ingår i rapporten (bilaga A). Resultaten visar att inga problem med prototypen konstaterats med avseendet på designfrågan. Data som samlats in tolkas övertygande att deltagarna förstod syftet med prototypen och att de förstod vilka beslut som var de "rätta" eller " felaktiga" och varför. Jag tar upp och reflekterar över de positiva resultaten under nästa sektionen. Några andra anmärkningsvärda problem avslöjades dock som krävde åtgärd. För att analysera dessa problem hänvisade jag mig till designprinciper som bl a Don Norman och Jakob Nielsen tar upp i sina respektive böcker The Design of Everyday Things (1998) och Usability Engineering (1993). (Benyon, s. 89) Problemen Enligt Benyon handlar good design om användbarhet. Det handlar om att se till att systemen är tillgängliga för alla och att designen är acceptabel för de människor och sammanhang som designen kommer att användas. (s. 94) En av deltagarna hade svårt att läsa viss text och uppgav att texten i vissa fall var för liten. Eftersom dialog och text syftar till att förklara olika situationer och sammanhang noterade jag problemet som kritiskt. Problemet hänger ihop med designprincipen consistency, vilket kräver konsekvent användningen av designdetaljer. (s. 90) Trots att jag var konsekvent med teckensnittet genom hela prototypen förutsåg jag inte vilken inverkan teckenstorlek skulle ha på användaren. I linje med good design och användbarhet insåg jag efter utvärderingen att systemet inte är tillgängliga för alla i den tänkta målgruppen. Jag förutsåg inte vad händer om ett barn behöver stöd för att läsa eller att människor tar in information på olika sätt. Att läsa texten är kanske acceptabelt för en del barn, men andra barn kanske lära sig bättre med talad text. Ett annat problem som framkom var att deltagarna upprepade gånger ignorerade skip -knappen. Designprinciperna som kan tillämpas på detta är familiarity, vilket innebär att språk och symboler som används är bekanta med den tänkta målgruppen; flexibility, vilket tillåter flera sätt att utföra saker på för att passa människor med olika erfarenhet och intresse för systemet samt navigation, vilket ger stöd för att göra det möjligt för människor att flytta runt genom delar av systemet: kartor, skyltar och informationsskyltar. (Benyon, s. 90) Poängen med skip -knappen var att medge flexibilitet i systemet och minska upprepade moment samt leda användaren till nästa momentet. Jag trodde att en pil-formad knapp med etiketten/orden skip intro var tydligt nog för att förstå vad man kan göra med den knappen. Knappen är utformad som en pil och ska likna en vägskylt som visar väg Pilen som ser ut som en skylt är en symbol som betyder att man kan gå vidare och orden skip intro instruerar vad man kan göra. Skip -knappen var ett mindre problem eftersom om man inte använder denna knapp påverkades inte berättelsens underliggande mening. 5

6 Reflektioner och Vidareutveckling I den här sektionen reflekterar jag över det jag lyckades med i designen enligt resultatet av utvärderingen och varför. Dessutom kommer jag att berätta på vilket sätt förbättringarna kan förstärka användarens engagemang, upplevelse och interaktion. Jag använd mig av konkreta exempel i min prototyp som kan beskriva vidareutvecklingen av min design. Med avseendet på designfrågan (På vilket sätt förstår den tänkta målgruppen/användaren innebörden av valen och de visuella symbolerna?) fanns det inga relevanta problem med prototypen. Jag blev glatt överraskad över detta trots att det fanns oro över om det tex. är önskvärt för målsättningen med berättelsen att Slug kan besegra Molar Bear? Syftet med att det finns möjlighet att Slug kan besegra Molar Bear är så att användaren får chansen att förstå Slugs perspektiv. Detta innebär inte att Slugs handlingar är önskvärda. Syftet var faktiskt motsatsen och deltagarna lyckades uppfattade det huvudsakliga budskapet: To brush your teeth and to be mindful of the consequences if you don't. Deltagarna visade också vad de tyckte om Slug. Till exempel blev deltagarna ledsna och uttryckte deras motvilja mot Slug, I felt rebellious. But then when Slug won I felt bad for Molar Bear. För mig är det lika viktigt att uppskatta de positiva resultaten som att fokusera på problemen. Lärande-vis är det bra att reflektera över vad jag gjorde rätt i min design så att jag kan öka mitt självförtroende inom detta område av design. För att analysera de momenten hänvisade jag återigen till några designprinciper (familiarity, control, feedback, style) som designers som bl a Don Norman och Jakob Nielsen tar upp i sina respektive böcker (Benyon, s. 89). Deltagarna lade märke till och förstod användandet och sammanhanget av olika färger och symboler som användes igenom prototypen (familiarity). Exempelvis gjorde de rätt samband mellan Slugs gröna färg till något äckligt, och att något äckligt är negativt. The background colors changed depending on who's perspective we were looking at. It helped us to not get confused about who we were playing. Eftersom varje karaktär förknippas med en färg var det lättare för deltagarna att veta vilken karaktär de kontrollerade (control) och hur och när ett perspektiv/karaktär byts. Deltagarna förstod också att ljudet av applåder är positivt och ljudeffekten av den sorgliga trumpeten var negativt. Så när de klarade ett scenario och hörde de tillhörande ljudeffekterna fick de feedback direkt om vad deras val fick för konsekvenser. Style spelade en överraskande viktig roll i prototypen. Deltagarna sade att: I liked the bright colors. They are attractive and drew me into the strory. I think the colors are great choices for kids and for this game. The illustrations were great and were clear enough for me to follow the story. The illustra tions had lots of action and was very animated. Deltagarna dras direkt mot Molar Bear eftersom hon var cute. Att användaren kunde relatera till och bry sig om en karaktär anser det jag som vara viktigt med avseendet på engagemang, upplevelse och interaktion. Dock kan jag inte hjälpa att undrar om resultaten skulle kunna se annorlunda ut med olika typer av testanvändare. Skulle en pojke relatera till Molar Bear på samma vis som flickorna? Har ålder något att göra med dessa faktorer? Enligt Carolyn Miller är svaret ja. Barnens ålder och kön måste absolut övervägas i designvalen. (s. 162) Dessa är relevanta frågor som kan tas upp i vidareutvecklingen av prototypen. Utifrån resultatet från den här utvärderingen har jag några förslag på förbättringar som skulle kunna förstärka användarens engagemang, upplevelse och interaktion. Framför allt är det viktigt att ta deltagarnas förslag och funderingar på allvar och vidare skulle det inte vara försiktigt eller ansvarsfullt att ignorera deltagarnas råd eller åsikter. Deltagarna tillhör trots allt den tänkta målgruppen som spelet riktas mot. De vet vilken element som engagerar barn och på så vis är de experter. (Miller, s. 164) Nyfikenhet, har jag konstaterat, är nyckeln till ett bättre spel och desto mer intressanta handlingar och karaktär är med desto mer nyfikenhet väcks. Fler valmöjligheter och ytterligare relevanta karaktärer som bidrar till berättelsen kan starkt förbättra upplevelsen. Det finns möjlighet att tex. utöka berättelsen med skräpmat, hälsosam mat och en tandläkare som karaktärer. Användaren får uppleva hur mat och tandläkaren kan påverka tänder och hur Slug, Molar Bear och Foxy kan integrera med dem. Ett annat perspektiv som, förutom Foxy, Molar Bear och Slugs, användaren kan ha nytta av är ett barns perspektiv. Slutet på de olika scenarier kan visa hur de olika val kan påverka användaren själv. Eller kanske kan hela berättelsen utspelas i ett barns mun. Användaren kommer då att koppla till berättelsen på ett mer personligt sätt. Jag planerar att använda den nuvarande prototypen som grund och bygga på den med de framgångsrika resultat från utvärderingen. Exempelvis kan spelet ha samma stil men jag skulle gärna ha hela spelet animerat. Då löser jag problemet med oläsbara text, eftersom karaktärerna själva kommer att prata och dessutom kommer animationen förhoppningsvis att öka engagemanget hos användaren. Sammanfattningsvis skulle mer varierade handlingar, passande musikval för specifika situationer, lämpliga ljudeffekter samt fler valmöjligheter, nya karaktärer och nya perspektiv förbättra prototypen. Det jag hoppas uppnå med förbättringen är att fascinera användaren och framkalla en känslomässig reaktion (Benyon, s.239) så att engagemang, upplevelse och interaktion är så tillfredsställande och roligt som möjligt samtidigt som ett viktigt budskap levereras. 6

7 Referenser NATASHA AHLSTRÖM Benyon, David (2010), Designing interactive systems: a comprehensive guide to HCI and interaction design. 2 uppl. Harlow, England; Addison Wesley. Bødker, Keld., Kensing, Finn & Simonsen, Jesper (2009). Participatory IT design : designing for business and workplace realities. Place : MIT Press. E-bok. Miller, Carolyn Handler (2008), Digital Storytelling: A creator s guide to interactive entertainment. Amsterdam; Focal Press/Elsevier. Nielsen, Jakob (1993). Usability Engineering. 1 uppl. Morgan Kaufmann. Norman, Donald A (1988). The design of everyday things. New York: Basic Books. 7

8 Diagnostic Map NATASHA AHLSTRÖM BILAGA A PROBLEM ORSAKER KONSEKVENSER MÖJLIGA LÖSNINGAR EXKLUDERAR EN DEL AV MÅLGRUPPEN Text används för att kommunicera budskap FÖRBISETTS I IMPLEMENTERINGSFASEN OLÄSBARA TEXT ALLA BARN I DEN TÄNKTA MÅLGRUPPEN KOMMER INTE ATT KUNNA LÄSA/ FÖRSTÅ INNEHÅLLET OCH FÅR DÄRFÖR SVÅRT ATT ANVÄNDA PROTOTYPEN. UTÖVER LJUDEFFEKTER BÖR EN VOICE OVER MEDFÖLJA ALL TEXT OCH DIALOG. ANVÄND STÖRRE STORLEK PÅ TYPSNITT BRIST PÅ VARIERANDE SCENARIER LIGGER UTANFÖR RAMEN AV UTFORMNINGS- KRAVEN BERÄTTELSEN ANSES SOM TRÅKIG OCH ANVÄNDAREN TAPPAR INTRESSE. INKLUDERA FLER VALMÖJLIGHETER / OUTCOMES I DE BEFINTLIGA SCENARIERNA. MÖJLIGHETEN ATT SKAPA INTERAKTIVITET FÖRLORAS. BRIST PÅ OLIKA KARAKTÄRER LIGGER UTANFÖR RAMEN AV UTFORMNINGS- KRAVEN BERÄTTELSEN ANSES SOM TRÅKIG OCH ANVÄNDAREN TAPPAR INTRESSE. MÖJLIGHETEN ATT SKAPA INTERAKTIVITET FÖRLORAS. INKLUDERA FLER INTRESSANTA OCH RELEVANTA KARAKTÄRER SOM INTEGRERAR MED DE BEFINTLIGA KARAKTÄRERNA OCH BIDRAR TILL DET ÖVERGRIPANDE BUDSKAPET. TVETYDIGA SYMBOLER Skip -knapp FEL SYMBOLVAL ÅTGÄRD KAN INTE UPPFYLLAS SKAPA IKON SOM BÄTTRE REPRESENTERAR AVSEDD ÅTGÄRD SKAPA IKON SOM SKILJER SIG FRÅN CONTINUE KNAPPEN. TVETYDIGA ETIKETTER Skip Intro, innebörden inte tydlig FÖRBISETTS I IMPLEMENTERINGSFASEN ÅTGÄRD KAN INTE UPPFYLLAS LÄGG TILL HJÄLPFUNKTION SOM FÖRKLARAR SYFTET MED KNAPPEN., TEX. MED? IKON. TYDLIGT IDENTIFIERA INTRODUKTIONSBILDERNA. MARKERA INTRODUCTION PÅ ALLA INTRODUKTIONSBILDER. Kritiskt problem Allvarligt problem Mindre problem Problemen är inte direkt kopplat till designfrågan men är ändå viktiga att analysera.

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Grundläggande definitioner Tre varianter av att ge hjälp 1. EXPERT modellen: Har en föreställning av att kunna ge rätt hjälp och veta det rätta svaret. Har en föreställning

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day Focus on English 9 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Datorprogram eller deras bruk

Datorprogram eller deras bruk Datorprogram eller deras bruk eller blandade tankar och en fältstudie Stefan Holmlid, Zelab, Ericsson http://www.ida.liu.se/~steho/talks Kort agenda Användbarhet vs brukskvalitet Fallbakgrund Förbruk Surprise/confusion

Läs mer

TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/

TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/ 1 (5) TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/ Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Kostas Sarakinos Magnus Johansson Kurskod TFYA41 Examinator Kostas Sarakinos Kursen gavs

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap Kärlekshandbok Innehållsförteckning Min kärlekshandbok.. s.2 Bröllop och äktenskap.. s. 2 Min drömkille. s. 3 Mina tankar om svartsjuka s.4 Arbetsfördelningen. s. 5 Hur framställs könsroller i filmer.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA Undervisning av Ulrika Ernvik VEM ÄR JAG? Vi har alla en berättelse! Gud skickade mej till världen med ett hemligt uppdrag. Vilket är mitt hemliga uppdrag? För att veta det

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Good Stuff GOLD C. Provlektion: Friendly Advice. Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7

Good Stuff GOLD C. Provlektion: Friendly Advice. Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7 Good Stuff GOLD C Provlektion: Friendly Advice Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7 Friendly Advice Beroende på hur lång tid du vill ge eleverna till dramatiseringsövningen

Läs mer

Julskoj. Nivå. Introduktion

Julskoj. Nivå. Introduktion Nivå 2 Julskoj All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Agricultural History summer course LB0083, 50041.1415 10 Hp Pace of study = 50% Education cycle = Basic Course leader = Karin Hallgren Evaluation report Evaluation period: 2015-08-06-2015-08-30 Answers

Läs mer

Att definiera och mäta samhällseffekter. Sara Modig och Åsa Minoz 22 januari 2015

Att definiera och mäta samhällseffekter. Sara Modig och Åsa Minoz 22 januari 2015 Att definiera och mäta samhällseffekter Sara Modig och Åsa Minoz 22 januari 2015 Tjänsteoperatör TSP Hemma gateway Det Det öppna öppna smarta nätet hemmet EXDIN Smarta hemmet Uppstart Källa: Kate Raworth,

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Människa-teknik i samverkan. Ergoship Human Factors inom sjöfart. Human Factors = Ergonomi. Det ska vara lätt att göra rätt

Människa-teknik i samverkan. Ergoship Human Factors inom sjöfart. Human Factors = Ergonomi. Det ska vara lätt att göra rätt Människa-teknik i samverkan Det ska vara lätt att göra rätt Ergoship Human Factors inom sjöfart Shaping ships for people Margareta Lützhöft Sjöfart och marin teknik Chalmers tekniska högskola Human Factors

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 This is who I am.. How many days will it take for you to understand? Look into my eyes! This is who I am. You know I cannot do anything about

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY PLAN AND ASSESSMENT FOR BEFORE I FALL This project will cover most course goals for English B. There will be things to hand in each week

Läs mer

Systemvetenskap. Spelblog. Game Jams

Systemvetenskap. Spelblog. Game Jams Systemvetenskap Spelblog Game Jams Christoffer Lundberg 2017 Game Jam Tema 48h Jobba i ett nytt team Testa andras spel Ludum Dare 34 December 2015 Helt online Kände få sedan innan Första unity spelet

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

research en användarundersökning

research en användarundersökning research en användarundersökning På spaning efter den sökning som sker Universitetsbiblioteket Projektgrupp:, ÅsaJenslin MatildaSvensson LinaWaltin LarsNordesjö MiaHägerbro Innehållsförteckning0 1.Inledning...1

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Service är endast tillåtet där det är angivet i Roadbooken. Service på andra ställen medför uteslutning. På etapp 1 är det endast tillåtet att ta med släp till Norberg, serviceplatsen

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer