Mål för utvärdering. Metod. Test Design

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för utvärdering. Metod. Test Design"

Transkript

1 Mål för utvärdering På vilket sätt förstår den tänkta målgruppen/användaren innebörden av valen (den rätta eller felaktiga bana) och de visuella symbolerna? Metod För att samla in den mest värdefulla informationen använde jag mig av båda metoder som presenterades i uppgiften. Delvis är designaktiviteten baserade på observation där jag som designer observerar deltagarna medan de arbetar med prototypen Foxy vs Slug. Dessutom instruerades deltagarna att använda Thinking Aloud-metoden i kombination med Co-discovery tekniken så att jag lättare kunde förstå och upptäcka deltagarnas resonemang, funderingar, antaganden och eventuella problem med produkten. (Bødker, Kensing och Simonsen, 2009) Co-discovery är en informell teknik som framkallar en mer naturligt flöde av kommentarer, och där folk ofta uppmuntra varandra att prova interaktioner som de annars inte skulle ha tänkt på ensamma. (Benyon, s. 233) Det är en bra idé att använda människor som känner varandra ganska väl."(s.234) Deltagarna är därför syskon i den här utvärderingen. Den andra delen är en post-utvärderingsintervju där deltagarna får ytterligare möjligheter att diskutera sin upplevelse utifrån några frågor ställda av mig. Aktiviteterna spelades in i syfte att ha möjlighet att återskapa observationen. Test Design För att utformar användartestet är det nödvändigt att förstår varenda del av prototypen. Det bästa sättet för att uppnå detta är att göra en streamlined cognative walk-through. Utvärderingarna göras av en expert och för detta syfte sätter jag mig själv som expert och utformar användartestet. En streamlined cognative walk-through innebär att jag använder följande punkter som riktlinjer för att formulera användartestet: 1) Huruvida deltagaren kommer att veta vad som ska göras på varje steg. 2) Om deltagaren göra rätt val, kommer denne då att få veta detta och kommer deltagaren att fortsätta att göra framsteg mot målet? (Benyon. s ) En del av prototypens syfte är att underhålla och den andra är pedagogisk. Spel som har utformats för underhållning framställer olika frågor för utvärdering. Syftet är att njuta av spelet. I sammanhang av denna typ, kretsar utvärdering kring undersökning av användarupplevelsen genom intervjuer eller enkäter. (Benyon, s. 239) De tretton följande frågorna användes i post-utvärderingsintervjuerna: 1) Did you understand how the prototype worked? Förstod ni hur prototypen fungerade? 2) Why did you make the decisions you did? Varför bestämde ni er för de val ni valde? 3) What made you choose the first character to play with? Varför valde ni den första karaktären att spela med? 4) Was it apparent which character was the antagonist och which was the protagonist? Var det uppenbart vem som var hjälten och vem som var fienden och varför? 5) Did you understand the relationship between the characters? Förstod ni förhållandet mellan karaktärerna? 6) What did you think was the goal of the game and was it important to reach this goal? Vad tyckte ni var spelets mål och var det viktigt att nå detta mål? 7) What did you think was the game's message and how did you come to this conclusion? Vad tyckte ni var spelets budskap och hur kom ni fram till denna slutsats? 8) How did it feel to play as Slug? How did you feel when Slug won and why? Hur kändes det att spela som Slug? Hur kändes det när Slug vann och varför? 9) How did it feel to play as Foxy and Molar Bear? How did you feel when they won and why? Hur kändes det att spela som Foxy och Molar Bear? Hur kändes det när de vann och varför? 10) What roll, if any, did music and sound effects play? Vilken roll spelade musiken och ljudeffekter? 11) How engaged were you senses during the interaction. Hur väl engagerade blev dina sinnen under interaktionen? 12) Describe how you understood the use of colors and other symbols. Beskriv hur ni uppfattade användandet av färger och andra symboler? 13) If you could, what would you change or add to the game? Om ni kunde, vad skulle ni ändra eller lägga till i spelet? 1

2 NATASHA AHLSTRÖM I Planering När man planerar ett användartest enligt Benyon så ska det följande fastställas: målen för utvärderingen, de tilltänkta deltagarna i utvärderingen, användningskontext och tillståndet av tekniken, skaffa eller konstruera scenarier som illustrerar hur programmet ska användas. (s. 236) En plan skulle utformas för att leda utvärderingen. Planen specificerar: Mål för testsessionen: Att deltagarna lätt kan ta sig igenom prototypen och förstår innebörden av valen och de visuella symbolerna. Praktiska detaljer: Användartestet kommer att genomföras på nätet och hemma på en tid som är passade för mig och deltagarna. Sessionen kommer att pågå under cirka 45 minuter. Deltagarna kommer att behöva tillgång till en dator eller en andra digitala enheter med stabil uppkoppling och som kan köra Flash. Användartestet kommer att genomföras via Skype. En kamera, en mikrofon och högtalare är ytterligare utrustning som behövs för testning och datainsamling (se figur 1.0). Antal och typer av deltagare: 2 deltagare; två barn mellan 8-12 år. (barn i denna ålder gillar att testa argumentationstekniker) (Miller, s. 163). Scenario: Artefakten ska användas i kontexten av utbildning där en person i en ansvarig roll, exempelvis en lärare, presenterar programmet för barnen och därefter uppmuntrar dem att interagera med programmet parvis. Uppgifter som ska utföras: Presentera prototypen - Målet med prototypen är att utbilda andra om vikten av bra dentalhygien genom ett spel. En framgångsrik avslutning av testet innebär att deltagarna har spelat som de olika karaktärerna och utfört deras olika morgonrutiner. Data som ska samlas in är observationer baserade på deltagarnas resonemang, funderingar, antaganden och eventuella problem med produkten så väl som svar på de frågor som ställts i post-utvärderingen. Delad skärm Observatör har koll på användarnas val. Observatör/Samtalsledaren Användare 2 Användare 1 Figur 1.0 Skärmdump av användartestsession. Deltagarna / Testpersoner Jag ville använda äkta deltagare för testet, dvs personer som verkligen representerar målgruppen. (Benyon, s. 240) Detta innebär att deltagarna måste behärska engelska väl och vara mellan 8 och 12 år gammal. Användare 1 är en 11 år gammal flicka och syster till Användare 2. Hon gillar pussel och spel. Användaren 1 är bestämd och tänker kritiskt och har en stark konstnärlig sida. Hon har inte tendensen att försöka hitta rätt svar utan värdesätter i stället underhållningsvärdet av en produkt. Användaren 1 har tillgång till en dator och surfplatta hemma och har en grundläggande, avancerad förståelse av digitala användargränssnitt. Användare 2 är en 12 år gammal flicka och syster till Användare 1. Användare 2 gillar att spela datorspel och använder ofta olika interaktiv medium. Hon är konstnärlig och gillar att rita animefigurer. När Användare 2 finner sig själv i en ny situation vill hon ta reda på vad som anses som "rätt" eller "fel" i den situationen och varför. Användare 2 har tillgång till en dator och surfplatta hemma och har en grundläggande, avancerad förståelse av digitala användargränssnitt. 2

3 Utvärdering Utvärderingen består av en sammanfattning av observationer och dialoger mellan deltagarna under Co-discovery och Thinking Aloud-aktiviteter samt svar på en post-utvärderingsintervju. Co-discovery och Thinking Aloud Båda deltagarna sitter tillsammans vid datorn och börjar spelet. Den första skärmen visas samtidigt som bakgrundsmusik börjar spela. Deltagarnas första uttryck till spelet verkar positiva. Deltagarna verkar vara glad och nyfikna. Kommentarer såsom Wow! och Cool samt småskrattar bekräftar mitt antagande. På första sidan finns det tre bilder en stor bild med titeln på och två småbilder till höger. De små bilderna visar pilar med tillhörande texten continue och texten skip. Båda användarna förstår att de små bilderna är knappar och klickar på continue för att gå vidare. En ljudeffekt hörs när bilden klickas på och deltagarna är överraskade och glada över detta. På nästa skärmen möts användarna med en text som förklarar vad de ska göra. Användare 2 läser all text högt och klickar på den enda knappen continue. Nu får användarna chansen att läsa om de tre olika karaktärerna. Användare 1 och 2 säger Molar Bear is so cute. och klickar på continue knappen. Användarna förstår att de måste välja en av de karaktärerna de precis läst om för att fortsätta berättelsen. Användare 1 och 2 kommer överens om att välja Molar Bear och klicka på den tillhörande bilden. Scenario 1 Felaktig Bana Användare 2 läser alla text högt och entusiastiskt på skärmen medan Användare 1 följer med. Användarna möts av ett dilemma - ska Molar Bear vänta på Foxy eller bada själv. Användarna diskuterar vilket val de vill göra. Molar Bear can probably take care of herself, resonerar de och klickar på Bathe Self -knappen. Rinnande vatten hörs i bakgrunden. Användarna läser texten och kollar noga på bilderna och uppger att deras beslut kanske var felaktigt. Uh oh, this isn't going to end well, säger Användare 1. De klickar på den enda knappen continue för att fortsätta. Detta scenario slutar med en skärm som visar texten The End. En bild visar att Molar Bear är död och en text förklarar att hon kunde inte klara av sin morgonrutin. Samtidigt hörs en ljudeffekt. Användarna känner igen ljudet och kopplar det till ett felaktigt beslut. I knew it! utropar Användare 2. Poor Molar Bear. What a short life. tillägger Användare 1. Båda användarna verka vara ledsna över resultatet. Scenario 2 Rätt Bana Användarna klickar på Play again -knappen och spelet börjar om. Användarna klickar på continue -knappen istället för skip -knappen vilket skulle låtit dem hoppa över introduktionen som de hade redan läst tidigare. Denna omgång bestämmer de sig för att spela med Foxy. Scenariot börjar med ett dilemma antigen kan Foxy stiga upp och ta sig till jobbet eller somna om. Användare 2 säger, He is a responsible character, so he should probably go to work. Användare 1 håller med och de klickar på Go to work knappen. Silly Foxy! He went back to sleep anyway, and now he is late for work läser Användare 1. De möts med ett nytt val ska Foxy kolla sitt batteri eller fortsätta till jobbet? Användare 2 frågar Användare 1 vilket val de ska välja. De funderar över vilket val som kan leda till ett önskvärt resultat. We don't want Molar Bear to die again säger Användare 1. Användare 2 påpekar att Foxy is an electric toothbrush, so it's probably a good idea that he checks his battery. Användarna välja att klicka på Check power -knappen och möts med en bild som antyder att Foxy kanske skulle kunna fungera bra trots låg energi. Användarna kan välja att låta Foxy förstätta till jobbet utan att ladda upp eller att ladda upp nu. Användarna upprepar att Foxy is a responsible character, so he should probably power up before he goes to work. Användarna väljer att klicka på Power up -knappen. Användarna klickar sig igenom resten av scenariot med continue -knappen och fortsätter att resonera högt. När Foxy träffar Slug blir användarna spända. How is this going to turn out? Foxy besegrar Slug och Användare 1 och 2 skrattar högt när de ser Slug knockas flygande ur huset. Detta scenario slutar med en skärm som visar texten The End. En bild visar att Slug är död och en text förklarar att Foxy har klarat av sin morgonrutin. Samtidigt hörs ljudeffekten av applåder. Användarna känner igen ljudet och kopplar det till ett korrekt beslut. Yeah, we won! Molar Bear didn't die this time! utropar Användare 2. When Slug killed Molar Bear, that was wrong. resonerar Användare 1. Båda användarna verka vara glada och nöjda över resultatet. Svar på Post-utvärdering frågor 1) Did you understand how the prototype worked? Användare 1 The arrow shape and the word continue let us know that it was a button that we could select. Användare 2 Yes. It was clear what we should do because the introduction explained who the characters were and what the plot was. 3

4 2) Why did you make the decisions you did? Användare 1 and 2 In the first scenario we really thought that Molar Bear would have been able to take care of herself, so we thought it would be ok for her to take a bath by herself. In the second scenario we understood that Foxy was a responsible character and that it made sense for his character to check his power before going to work. DESIGNDOKUMENT 3) What made you choose the first character to play with? Användare 1 and 2 We thought that Molar Bear was the cute one and we were curious to engage with that character. 4) Was it apparent which character was the antagonist och which was the protagonist? Användare 1 The profiles in the intro were clear and helped us determine their roles. Användare 2 Yes, it was apparent that Foxy was the protagonist because he tried to save Molar Bear. And it was apparent that Slug was the antagonist because he was always trying to eat Molar Bear. 5) Did you understand the relationship between the characters? Användare 1 Yes. Foxy is supposed to take care of Molar Bear. Användare 2 An assumption to their relationship can be drawn from the profiles in the intro. 6) What did you think was the goal of the game and was it important to reach this goal? Användare 1 To teach how life plays out. Cause and effect. Consequences of our actions. The importance of taking care of friends. Användare 2 Learn a lesson about taking care of teeth by seeing the connection between Foxy and Molar Bear. 7) What did you think was the game's message and how did you come to this conclusion? Användare 1 To brush your teeth and to be mindful of the consequences if you don't. Användare 2 In the story Slug eating Molar Bear symbolized what would happen if you don't brush your teeth tooth decay. 8) How did it feel to play as Slug? How did you feel when Slug won and why? Användare 1 I felt like normal accept that I just ate teeth. But I felt that the situation was messed up because Slug ate Molar Bear. Användare 2 I felt rebellious. But then when Slug won I felt bad for Molar Bear. 9) How did it feel to play as Foxy and Molar Bear? How did you feel when they won and why? Användare 1 It was good to see the situation from the good perspective and see the consequences of brushing teeth. Användare 2 I liked it. I got a clear view of the storyline which supports the different relationships. 10) What roll, if any, did music and sound effects play? Användare 1 It let me know what's going to happen next in the story. It kept me from being bored. Användare 2 Adds another dimension and enhances the animation and action. I was excited to read what was coming next. It wasn't like just reading text. It added surprise and suspense and made it more interesting to know the difference between right and wrong choices. 11) How engaged were you senses during the interaction. Användare 1 I was really engaged. I was curious about how the story would play out and wanted to go through all the different possible scenarios. The choices in the different scenarios were fun choices that kids would have come up with. Användare 2 I liked the bright colors. They are attractive and drew me into the strory. I think the colors are great choices for kids and for this game. The illustrations were great and were clear enough for me to follow the story. The illustrations had lots of action and was very animated. 12) Describe how you understood the use of colors and other symbols. Användare 1 The background colors changed depending on who's perspective we were looking at. It helped us not get confused about who we were playing. Användare 2 Certain colors matched the characters. Molar Bear had pink, Foxy had blue and Slug had green. 13) If you could, what would you change or add to the game? Användare 1 The text could be bigger. You could add more characters such as junk food and healthy food. You could use a child's perspective. What if the game is played out in the child's mouth. Användare 2 There could be more varition of sound effects and more outcomes. There could be more characters like a dentist. He/she could be the mayor of Dentiville. 4

5 Resultat och Analys Utvärderingens syfte var att upptäcka problem med prototypen. Några väsentliga problem upptäcktes genom Co-Discovery, Think Aloud och intervjuaktiviteter som annars kunde ha missats. Ett problem noterades när en uppgift tog för lång tid att utföra, när deltagarna inte förstod innebörden av valen och de visuella symbolerna, eller på ett annat sätt uttryckt tvivel eller osäkerhet ("Jag är inte säker på Foxys roll"). De olika problemen som dök upp betygsattes utifrån hur allvarliga de var för att kunna formulera en åtgärdsplan där de mest allvarliga problemet åtgärdades omedelbart och de minst allvarliga sparades till sist. Det fanns tre huvudsakliga svårighetskategorier kritiskt, allvarligt och mindre. Ett kritiskt problem hindrar användaren från att slutföra uppgiften, till exempel då de inte förstå en karaktärs roll eller syfte; att Molar Bear bara kan överleva med Foxys hjälp. Ett allvarligt problem fördröjer väsentligt prestanda men kan övervinnas. Ett mindre problem har minimal påverkan på prestanda, men en förändring är ändå önskvärt, exempelvis att en etikett bör ha en annan färg eller ett annat teckensnitt. Diagnostic mapping, som fokuserar på att analysera problematiska situationer är ett verktyg som jag arbetade med för att etablera en översikt över aktivitetens resultat (Bødker, et al, 2009). Diagnostic mapping gjorde det lättare att se och att organisera deltagarnas interaktioner med prototypen som skulle prioriteras vidare inför nästa fas av designprocessen. Beskrivningar från den etnografiska studien (observation, Co-discovery och Thinking Aloud) och post-utvärderingen ingår i rapporten (bilaga A). Resultaten visar att inga problem med prototypen konstaterats med avseendet på designfrågan. Data som samlats in tolkas övertygande att deltagarna förstod syftet med prototypen och att de förstod vilka beslut som var de "rätta" eller " felaktiga" och varför. Jag tar upp och reflekterar över de positiva resultaten under nästa sektionen. Några andra anmärkningsvärda problem avslöjades dock som krävde åtgärd. För att analysera dessa problem hänvisade jag mig till designprinciper som bl a Don Norman och Jakob Nielsen tar upp i sina respektive böcker The Design of Everyday Things (1998) och Usability Engineering (1993). (Benyon, s. 89) Problemen Enligt Benyon handlar good design om användbarhet. Det handlar om att se till att systemen är tillgängliga för alla och att designen är acceptabel för de människor och sammanhang som designen kommer att användas. (s. 94) En av deltagarna hade svårt att läsa viss text och uppgav att texten i vissa fall var för liten. Eftersom dialog och text syftar till att förklara olika situationer och sammanhang noterade jag problemet som kritiskt. Problemet hänger ihop med designprincipen consistency, vilket kräver konsekvent användningen av designdetaljer. (s. 90) Trots att jag var konsekvent med teckensnittet genom hela prototypen förutsåg jag inte vilken inverkan teckenstorlek skulle ha på användaren. I linje med good design och användbarhet insåg jag efter utvärderingen att systemet inte är tillgängliga för alla i den tänkta målgruppen. Jag förutsåg inte vad händer om ett barn behöver stöd för att läsa eller att människor tar in information på olika sätt. Att läsa texten är kanske acceptabelt för en del barn, men andra barn kanske lära sig bättre med talad text. Ett annat problem som framkom var att deltagarna upprepade gånger ignorerade skip -knappen. Designprinciperna som kan tillämpas på detta är familiarity, vilket innebär att språk och symboler som används är bekanta med den tänkta målgruppen; flexibility, vilket tillåter flera sätt att utföra saker på för att passa människor med olika erfarenhet och intresse för systemet samt navigation, vilket ger stöd för att göra det möjligt för människor att flytta runt genom delar av systemet: kartor, skyltar och informationsskyltar. (Benyon, s. 90) Poängen med skip -knappen var att medge flexibilitet i systemet och minska upprepade moment samt leda användaren till nästa momentet. Jag trodde att en pil-formad knapp med etiketten/orden skip intro var tydligt nog för att förstå vad man kan göra med den knappen. Knappen är utformad som en pil och ska likna en vägskylt som visar väg Pilen som ser ut som en skylt är en symbol som betyder att man kan gå vidare och orden skip intro instruerar vad man kan göra. Skip -knappen var ett mindre problem eftersom om man inte använder denna knapp påverkades inte berättelsens underliggande mening. 5

6 Reflektioner och Vidareutveckling I den här sektionen reflekterar jag över det jag lyckades med i designen enligt resultatet av utvärderingen och varför. Dessutom kommer jag att berätta på vilket sätt förbättringarna kan förstärka användarens engagemang, upplevelse och interaktion. Jag använd mig av konkreta exempel i min prototyp som kan beskriva vidareutvecklingen av min design. Med avseendet på designfrågan (På vilket sätt förstår den tänkta målgruppen/användaren innebörden av valen och de visuella symbolerna?) fanns det inga relevanta problem med prototypen. Jag blev glatt överraskad över detta trots att det fanns oro över om det tex. är önskvärt för målsättningen med berättelsen att Slug kan besegra Molar Bear? Syftet med att det finns möjlighet att Slug kan besegra Molar Bear är så att användaren får chansen att förstå Slugs perspektiv. Detta innebär inte att Slugs handlingar är önskvärda. Syftet var faktiskt motsatsen och deltagarna lyckades uppfattade det huvudsakliga budskapet: To brush your teeth and to be mindful of the consequences if you don't. Deltagarna visade också vad de tyckte om Slug. Till exempel blev deltagarna ledsna och uttryckte deras motvilja mot Slug, I felt rebellious. But then when Slug won I felt bad for Molar Bear. För mig är det lika viktigt att uppskatta de positiva resultaten som att fokusera på problemen. Lärande-vis är det bra att reflektera över vad jag gjorde rätt i min design så att jag kan öka mitt självförtroende inom detta område av design. För att analysera de momenten hänvisade jag återigen till några designprinciper (familiarity, control, feedback, style) som designers som bl a Don Norman och Jakob Nielsen tar upp i sina respektive böcker (Benyon, s. 89). Deltagarna lade märke till och förstod användandet och sammanhanget av olika färger och symboler som användes igenom prototypen (familiarity). Exempelvis gjorde de rätt samband mellan Slugs gröna färg till något äckligt, och att något äckligt är negativt. The background colors changed depending on who's perspective we were looking at. It helped us to not get confused about who we were playing. Eftersom varje karaktär förknippas med en färg var det lättare för deltagarna att veta vilken karaktär de kontrollerade (control) och hur och när ett perspektiv/karaktär byts. Deltagarna förstod också att ljudet av applåder är positivt och ljudeffekten av den sorgliga trumpeten var negativt. Så när de klarade ett scenario och hörde de tillhörande ljudeffekterna fick de feedback direkt om vad deras val fick för konsekvenser. Style spelade en överraskande viktig roll i prototypen. Deltagarna sade att: I liked the bright colors. They are attractive and drew me into the strory. I think the colors are great choices for kids and for this game. The illustrations were great and were clear enough for me to follow the story. The illustra tions had lots of action and was very animated. Deltagarna dras direkt mot Molar Bear eftersom hon var cute. Att användaren kunde relatera till och bry sig om en karaktär anser det jag som vara viktigt med avseendet på engagemang, upplevelse och interaktion. Dock kan jag inte hjälpa att undrar om resultaten skulle kunna se annorlunda ut med olika typer av testanvändare. Skulle en pojke relatera till Molar Bear på samma vis som flickorna? Har ålder något att göra med dessa faktorer? Enligt Carolyn Miller är svaret ja. Barnens ålder och kön måste absolut övervägas i designvalen. (s. 162) Dessa är relevanta frågor som kan tas upp i vidareutvecklingen av prototypen. Utifrån resultatet från den här utvärderingen har jag några förslag på förbättringar som skulle kunna förstärka användarens engagemang, upplevelse och interaktion. Framför allt är det viktigt att ta deltagarnas förslag och funderingar på allvar och vidare skulle det inte vara försiktigt eller ansvarsfullt att ignorera deltagarnas råd eller åsikter. Deltagarna tillhör trots allt den tänkta målgruppen som spelet riktas mot. De vet vilken element som engagerar barn och på så vis är de experter. (Miller, s. 164) Nyfikenhet, har jag konstaterat, är nyckeln till ett bättre spel och desto mer intressanta handlingar och karaktär är med desto mer nyfikenhet väcks. Fler valmöjligheter och ytterligare relevanta karaktärer som bidrar till berättelsen kan starkt förbättra upplevelsen. Det finns möjlighet att tex. utöka berättelsen med skräpmat, hälsosam mat och en tandläkare som karaktärer. Användaren får uppleva hur mat och tandläkaren kan påverka tänder och hur Slug, Molar Bear och Foxy kan integrera med dem. Ett annat perspektiv som, förutom Foxy, Molar Bear och Slugs, användaren kan ha nytta av är ett barns perspektiv. Slutet på de olika scenarier kan visa hur de olika val kan påverka användaren själv. Eller kanske kan hela berättelsen utspelas i ett barns mun. Användaren kommer då att koppla till berättelsen på ett mer personligt sätt. Jag planerar att använda den nuvarande prototypen som grund och bygga på den med de framgångsrika resultat från utvärderingen. Exempelvis kan spelet ha samma stil men jag skulle gärna ha hela spelet animerat. Då löser jag problemet med oläsbara text, eftersom karaktärerna själva kommer att prata och dessutom kommer animationen förhoppningsvis att öka engagemanget hos användaren. Sammanfattningsvis skulle mer varierade handlingar, passande musikval för specifika situationer, lämpliga ljudeffekter samt fler valmöjligheter, nya karaktärer och nya perspektiv förbättra prototypen. Det jag hoppas uppnå med förbättringen är att fascinera användaren och framkalla en känslomässig reaktion (Benyon, s.239) så att engagemang, upplevelse och interaktion är så tillfredsställande och roligt som möjligt samtidigt som ett viktigt budskap levereras. 6

7 Referenser NATASHA AHLSTRÖM Benyon, David (2010), Designing interactive systems: a comprehensive guide to HCI and interaction design. 2 uppl. Harlow, England; Addison Wesley. Bødker, Keld., Kensing, Finn & Simonsen, Jesper (2009). Participatory IT design : designing for business and workplace realities. Place : MIT Press. E-bok. Miller, Carolyn Handler (2008), Digital Storytelling: A creator s guide to interactive entertainment. Amsterdam; Focal Press/Elsevier. Nielsen, Jakob (1993). Usability Engineering. 1 uppl. Morgan Kaufmann. Norman, Donald A (1988). The design of everyday things. New York: Basic Books. 7

8 Diagnostic Map NATASHA AHLSTRÖM BILAGA A PROBLEM ORSAKER KONSEKVENSER MÖJLIGA LÖSNINGAR EXKLUDERAR EN DEL AV MÅLGRUPPEN Text används för att kommunicera budskap FÖRBISETTS I IMPLEMENTERINGSFASEN OLÄSBARA TEXT ALLA BARN I DEN TÄNKTA MÅLGRUPPEN KOMMER INTE ATT KUNNA LÄSA/ FÖRSTÅ INNEHÅLLET OCH FÅR DÄRFÖR SVÅRT ATT ANVÄNDA PROTOTYPEN. UTÖVER LJUDEFFEKTER BÖR EN VOICE OVER MEDFÖLJA ALL TEXT OCH DIALOG. ANVÄND STÖRRE STORLEK PÅ TYPSNITT BRIST PÅ VARIERANDE SCENARIER LIGGER UTANFÖR RAMEN AV UTFORMNINGS- KRAVEN BERÄTTELSEN ANSES SOM TRÅKIG OCH ANVÄNDAREN TAPPAR INTRESSE. INKLUDERA FLER VALMÖJLIGHETER / OUTCOMES I DE BEFINTLIGA SCENARIERNA. MÖJLIGHETEN ATT SKAPA INTERAKTIVITET FÖRLORAS. BRIST PÅ OLIKA KARAKTÄRER LIGGER UTANFÖR RAMEN AV UTFORMNINGS- KRAVEN BERÄTTELSEN ANSES SOM TRÅKIG OCH ANVÄNDAREN TAPPAR INTRESSE. MÖJLIGHETEN ATT SKAPA INTERAKTIVITET FÖRLORAS. INKLUDERA FLER INTRESSANTA OCH RELEVANTA KARAKTÄRER SOM INTEGRERAR MED DE BEFINTLIGA KARAKTÄRERNA OCH BIDRAR TILL DET ÖVERGRIPANDE BUDSKAPET. TVETYDIGA SYMBOLER Skip -knapp FEL SYMBOLVAL ÅTGÄRD KAN INTE UPPFYLLAS SKAPA IKON SOM BÄTTRE REPRESENTERAR AVSEDD ÅTGÄRD SKAPA IKON SOM SKILJER SIG FRÅN CONTINUE KNAPPEN. TVETYDIGA ETIKETTER Skip Intro, innebörden inte tydlig FÖRBISETTS I IMPLEMENTERINGSFASEN ÅTGÄRD KAN INTE UPPFYLLAS LÄGG TILL HJÄLPFUNKTION SOM FÖRKLARAR SYFTET MED KNAPPEN., TEX. MED? IKON. TYDLIGT IDENTIFIERA INTRODUKTIONSBILDERNA. MARKERA INTRODUCTION PÅ ALLA INTRODUKTIONSBILDER. Kritiskt problem Allvarligt problem Mindre problem Problemen är inte direkt kopplat till designfrågan men är ändå viktiga att analysera.

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Biostatistics in bachelor program 2011

Biostatistics in bachelor program 2011 Biostatistics in bachelor program 2011 Antal erhållna enkätsvar: 9 1. To what extent do you think you have achieved the stated course goals? (1) Very small 2 22,2% (2) Small 0 0% (3) Fairly small 0 0%

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Den hungriga fisken. Vi ska göra ett spel om en hunrgig fisk! Styr den stora Hungriga Fisken och försök att äta upp alla kräftor som simmar omkring.

Den hungriga fisken. Vi ska göra ett spel om en hunrgig fisk! Styr den stora Hungriga Fisken och försök att äta upp alla kräftor som simmar omkring. Nivå 2 Den hungriga fisken All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club.

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Lathund för appen GoTalk NOW Free

Lathund för appen GoTalk NOW Free Lathund för appen GoTalk NOW Free MENYSIDAN Så här ser menysidan ut. Page Editor trycker man på för att anpassa någon av de tre sidorna. Player startar användarläget. Settings används t ex för att välja

Läs mer

Designprocessen 2. -konkreta metoder och tekniker

Designprocessen 2. -konkreta metoder och tekniker Designprocessen 2 -konkreta metoder och tekniker Metoder och tekniker Intervjuer Enkäter Observationer Brain storming Body storming Personas Scenarios Story boards Card sorting method Metoder och tekniker

Läs mer

Whack-a-Witch. Introduktion. Nivå

Whack-a-Witch. Introduktion. Nivå Nivå 1 Whack-a-Witch All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Sharecut. Michael De Stefano Robin Gustafsson Fredrik Warfvinge

Sharecut. Michael De Stefano Robin Gustafsson Fredrik Warfvinge Michael De Stefano Michael De Stefano Idé och koncept Grundidé, syfte och innehåll ShareCut är en tjänst som effektiviserar publicering på sociala medier. En hub som gör det enkelt att skriva och publicera

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Kommandobaserad interaktion

Kommandobaserad interaktion Interaktion 1 Innehåll Kommandobaserad interaktion (Kap 7) Direktmanipulation (Kap 5) Natural-language interaction (Kap 7) Metaforer i användargränssnitt (ej med i boken) Kommandobaserad interaktion Kommandobaserad

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer