Mål för utvärdering. Metod. Test Design

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för utvärdering. Metod. Test Design"

Transkript

1 Mål för utvärdering På vilket sätt förstår den tänkta målgruppen/användaren innebörden av valen (den rätta eller felaktiga bana) och de visuella symbolerna? Metod För att samla in den mest värdefulla informationen använde jag mig av båda metoder som presenterades i uppgiften. Delvis är designaktiviteten baserade på observation där jag som designer observerar deltagarna medan de arbetar med prototypen Foxy vs Slug. Dessutom instruerades deltagarna att använda Thinking Aloud-metoden i kombination med Co-discovery tekniken så att jag lättare kunde förstå och upptäcka deltagarnas resonemang, funderingar, antaganden och eventuella problem med produkten. (Bødker, Kensing och Simonsen, 2009) Co-discovery är en informell teknik som framkallar en mer naturligt flöde av kommentarer, och där folk ofta uppmuntra varandra att prova interaktioner som de annars inte skulle ha tänkt på ensamma. (Benyon, s. 233) Det är en bra idé att använda människor som känner varandra ganska väl."(s.234) Deltagarna är därför syskon i den här utvärderingen. Den andra delen är en post-utvärderingsintervju där deltagarna får ytterligare möjligheter att diskutera sin upplevelse utifrån några frågor ställda av mig. Aktiviteterna spelades in i syfte att ha möjlighet att återskapa observationen. Test Design För att utformar användartestet är det nödvändigt att förstår varenda del av prototypen. Det bästa sättet för att uppnå detta är att göra en streamlined cognative walk-through. Utvärderingarna göras av en expert och för detta syfte sätter jag mig själv som expert och utformar användartestet. En streamlined cognative walk-through innebär att jag använder följande punkter som riktlinjer för att formulera användartestet: 1) Huruvida deltagaren kommer att veta vad som ska göras på varje steg. 2) Om deltagaren göra rätt val, kommer denne då att få veta detta och kommer deltagaren att fortsätta att göra framsteg mot målet? (Benyon. s ) En del av prototypens syfte är att underhålla och den andra är pedagogisk. Spel som har utformats för underhållning framställer olika frågor för utvärdering. Syftet är att njuta av spelet. I sammanhang av denna typ, kretsar utvärdering kring undersökning av användarupplevelsen genom intervjuer eller enkäter. (Benyon, s. 239) De tretton följande frågorna användes i post-utvärderingsintervjuerna: 1) Did you understand how the prototype worked? Förstod ni hur prototypen fungerade? 2) Why did you make the decisions you did? Varför bestämde ni er för de val ni valde? 3) What made you choose the first character to play with? Varför valde ni den första karaktären att spela med? 4) Was it apparent which character was the antagonist och which was the protagonist? Var det uppenbart vem som var hjälten och vem som var fienden och varför? 5) Did you understand the relationship between the characters? Förstod ni förhållandet mellan karaktärerna? 6) What did you think was the goal of the game and was it important to reach this goal? Vad tyckte ni var spelets mål och var det viktigt att nå detta mål? 7) What did you think was the game's message and how did you come to this conclusion? Vad tyckte ni var spelets budskap och hur kom ni fram till denna slutsats? 8) How did it feel to play as Slug? How did you feel when Slug won and why? Hur kändes det att spela som Slug? Hur kändes det när Slug vann och varför? 9) How did it feel to play as Foxy and Molar Bear? How did you feel when they won and why? Hur kändes det att spela som Foxy och Molar Bear? Hur kändes det när de vann och varför? 10) What roll, if any, did music and sound effects play? Vilken roll spelade musiken och ljudeffekter? 11) How engaged were you senses during the interaction. Hur väl engagerade blev dina sinnen under interaktionen? 12) Describe how you understood the use of colors and other symbols. Beskriv hur ni uppfattade användandet av färger och andra symboler? 13) If you could, what would you change or add to the game? Om ni kunde, vad skulle ni ändra eller lägga till i spelet? 1

2 NATASHA AHLSTRÖM I Planering När man planerar ett användartest enligt Benyon så ska det följande fastställas: målen för utvärderingen, de tilltänkta deltagarna i utvärderingen, användningskontext och tillståndet av tekniken, skaffa eller konstruera scenarier som illustrerar hur programmet ska användas. (s. 236) En plan skulle utformas för att leda utvärderingen. Planen specificerar: Mål för testsessionen: Att deltagarna lätt kan ta sig igenom prototypen och förstår innebörden av valen och de visuella symbolerna. Praktiska detaljer: Användartestet kommer att genomföras på nätet och hemma på en tid som är passade för mig och deltagarna. Sessionen kommer att pågå under cirka 45 minuter. Deltagarna kommer att behöva tillgång till en dator eller en andra digitala enheter med stabil uppkoppling och som kan köra Flash. Användartestet kommer att genomföras via Skype. En kamera, en mikrofon och högtalare är ytterligare utrustning som behövs för testning och datainsamling (se figur 1.0). Antal och typer av deltagare: 2 deltagare; två barn mellan 8-12 år. (barn i denna ålder gillar att testa argumentationstekniker) (Miller, s. 163). Scenario: Artefakten ska användas i kontexten av utbildning där en person i en ansvarig roll, exempelvis en lärare, presenterar programmet för barnen och därefter uppmuntrar dem att interagera med programmet parvis. Uppgifter som ska utföras: Presentera prototypen - Målet med prototypen är att utbilda andra om vikten av bra dentalhygien genom ett spel. En framgångsrik avslutning av testet innebär att deltagarna har spelat som de olika karaktärerna och utfört deras olika morgonrutiner. Data som ska samlas in är observationer baserade på deltagarnas resonemang, funderingar, antaganden och eventuella problem med produkten så väl som svar på de frågor som ställts i post-utvärderingen. Delad skärm Observatör har koll på användarnas val. Observatör/Samtalsledaren Användare 2 Användare 1 Figur 1.0 Skärmdump av användartestsession. Deltagarna / Testpersoner Jag ville använda äkta deltagare för testet, dvs personer som verkligen representerar målgruppen. (Benyon, s. 240) Detta innebär att deltagarna måste behärska engelska väl och vara mellan 8 och 12 år gammal. Användare 1 är en 11 år gammal flicka och syster till Användare 2. Hon gillar pussel och spel. Användaren 1 är bestämd och tänker kritiskt och har en stark konstnärlig sida. Hon har inte tendensen att försöka hitta rätt svar utan värdesätter i stället underhållningsvärdet av en produkt. Användaren 1 har tillgång till en dator och surfplatta hemma och har en grundläggande, avancerad förståelse av digitala användargränssnitt. Användare 2 är en 12 år gammal flicka och syster till Användare 1. Användare 2 gillar att spela datorspel och använder ofta olika interaktiv medium. Hon är konstnärlig och gillar att rita animefigurer. När Användare 2 finner sig själv i en ny situation vill hon ta reda på vad som anses som "rätt" eller "fel" i den situationen och varför. Användare 2 har tillgång till en dator och surfplatta hemma och har en grundläggande, avancerad förståelse av digitala användargränssnitt. 2

3 Utvärdering Utvärderingen består av en sammanfattning av observationer och dialoger mellan deltagarna under Co-discovery och Thinking Aloud-aktiviteter samt svar på en post-utvärderingsintervju. Co-discovery och Thinking Aloud Båda deltagarna sitter tillsammans vid datorn och börjar spelet. Den första skärmen visas samtidigt som bakgrundsmusik börjar spela. Deltagarnas första uttryck till spelet verkar positiva. Deltagarna verkar vara glad och nyfikna. Kommentarer såsom Wow! och Cool samt småskrattar bekräftar mitt antagande. På första sidan finns det tre bilder en stor bild med titeln på och två småbilder till höger. De små bilderna visar pilar med tillhörande texten continue och texten skip. Båda användarna förstår att de små bilderna är knappar och klickar på continue för att gå vidare. En ljudeffekt hörs när bilden klickas på och deltagarna är överraskade och glada över detta. På nästa skärmen möts användarna med en text som förklarar vad de ska göra. Användare 2 läser all text högt och klickar på den enda knappen continue. Nu får användarna chansen att läsa om de tre olika karaktärerna. Användare 1 och 2 säger Molar Bear is so cute. och klickar på continue knappen. Användarna förstår att de måste välja en av de karaktärerna de precis läst om för att fortsätta berättelsen. Användare 1 och 2 kommer överens om att välja Molar Bear och klicka på den tillhörande bilden. Scenario 1 Felaktig Bana Användare 2 läser alla text högt och entusiastiskt på skärmen medan Användare 1 följer med. Användarna möts av ett dilemma - ska Molar Bear vänta på Foxy eller bada själv. Användarna diskuterar vilket val de vill göra. Molar Bear can probably take care of herself, resonerar de och klickar på Bathe Self -knappen. Rinnande vatten hörs i bakgrunden. Användarna läser texten och kollar noga på bilderna och uppger att deras beslut kanske var felaktigt. Uh oh, this isn't going to end well, säger Användare 1. De klickar på den enda knappen continue för att fortsätta. Detta scenario slutar med en skärm som visar texten The End. En bild visar att Molar Bear är död och en text förklarar att hon kunde inte klara av sin morgonrutin. Samtidigt hörs en ljudeffekt. Användarna känner igen ljudet och kopplar det till ett felaktigt beslut. I knew it! utropar Användare 2. Poor Molar Bear. What a short life. tillägger Användare 1. Båda användarna verka vara ledsna över resultatet. Scenario 2 Rätt Bana Användarna klickar på Play again -knappen och spelet börjar om. Användarna klickar på continue -knappen istället för skip -knappen vilket skulle låtit dem hoppa över introduktionen som de hade redan läst tidigare. Denna omgång bestämmer de sig för att spela med Foxy. Scenariot börjar med ett dilemma antigen kan Foxy stiga upp och ta sig till jobbet eller somna om. Användare 2 säger, He is a responsible character, so he should probably go to work. Användare 1 håller med och de klickar på Go to work knappen. Silly Foxy! He went back to sleep anyway, and now he is late for work läser Användare 1. De möts med ett nytt val ska Foxy kolla sitt batteri eller fortsätta till jobbet? Användare 2 frågar Användare 1 vilket val de ska välja. De funderar över vilket val som kan leda till ett önskvärt resultat. We don't want Molar Bear to die again säger Användare 1. Användare 2 påpekar att Foxy is an electric toothbrush, so it's probably a good idea that he checks his battery. Användarna välja att klicka på Check power -knappen och möts med en bild som antyder att Foxy kanske skulle kunna fungera bra trots låg energi. Användarna kan välja att låta Foxy förstätta till jobbet utan att ladda upp eller att ladda upp nu. Användarna upprepar att Foxy is a responsible character, so he should probably power up before he goes to work. Användarna väljer att klicka på Power up -knappen. Användarna klickar sig igenom resten av scenariot med continue -knappen och fortsätter att resonera högt. När Foxy träffar Slug blir användarna spända. How is this going to turn out? Foxy besegrar Slug och Användare 1 och 2 skrattar högt när de ser Slug knockas flygande ur huset. Detta scenario slutar med en skärm som visar texten The End. En bild visar att Slug är död och en text förklarar att Foxy har klarat av sin morgonrutin. Samtidigt hörs ljudeffekten av applåder. Användarna känner igen ljudet och kopplar det till ett korrekt beslut. Yeah, we won! Molar Bear didn't die this time! utropar Användare 2. When Slug killed Molar Bear, that was wrong. resonerar Användare 1. Båda användarna verka vara glada och nöjda över resultatet. Svar på Post-utvärdering frågor 1) Did you understand how the prototype worked? Användare 1 The arrow shape and the word continue let us know that it was a button that we could select. Användare 2 Yes. It was clear what we should do because the introduction explained who the characters were and what the plot was. 3

4 2) Why did you make the decisions you did? Användare 1 and 2 In the first scenario we really thought that Molar Bear would have been able to take care of herself, so we thought it would be ok for her to take a bath by herself. In the second scenario we understood that Foxy was a responsible character and that it made sense for his character to check his power before going to work. DESIGNDOKUMENT 3) What made you choose the first character to play with? Användare 1 and 2 We thought that Molar Bear was the cute one and we were curious to engage with that character. 4) Was it apparent which character was the antagonist och which was the protagonist? Användare 1 The profiles in the intro were clear and helped us determine their roles. Användare 2 Yes, it was apparent that Foxy was the protagonist because he tried to save Molar Bear. And it was apparent that Slug was the antagonist because he was always trying to eat Molar Bear. 5) Did you understand the relationship between the characters? Användare 1 Yes. Foxy is supposed to take care of Molar Bear. Användare 2 An assumption to their relationship can be drawn from the profiles in the intro. 6) What did you think was the goal of the game and was it important to reach this goal? Användare 1 To teach how life plays out. Cause and effect. Consequences of our actions. The importance of taking care of friends. Användare 2 Learn a lesson about taking care of teeth by seeing the connection between Foxy and Molar Bear. 7) What did you think was the game's message and how did you come to this conclusion? Användare 1 To brush your teeth and to be mindful of the consequences if you don't. Användare 2 In the story Slug eating Molar Bear symbolized what would happen if you don't brush your teeth tooth decay. 8) How did it feel to play as Slug? How did you feel when Slug won and why? Användare 1 I felt like normal accept that I just ate teeth. But I felt that the situation was messed up because Slug ate Molar Bear. Användare 2 I felt rebellious. But then when Slug won I felt bad for Molar Bear. 9) How did it feel to play as Foxy and Molar Bear? How did you feel when they won and why? Användare 1 It was good to see the situation from the good perspective and see the consequences of brushing teeth. Användare 2 I liked it. I got a clear view of the storyline which supports the different relationships. 10) What roll, if any, did music and sound effects play? Användare 1 It let me know what's going to happen next in the story. It kept me from being bored. Användare 2 Adds another dimension and enhances the animation and action. I was excited to read what was coming next. It wasn't like just reading text. It added surprise and suspense and made it more interesting to know the difference between right and wrong choices. 11) How engaged were you senses during the interaction. Användare 1 I was really engaged. I was curious about how the story would play out and wanted to go through all the different possible scenarios. The choices in the different scenarios were fun choices that kids would have come up with. Användare 2 I liked the bright colors. They are attractive and drew me into the strory. I think the colors are great choices for kids and for this game. The illustrations were great and were clear enough for me to follow the story. The illustrations had lots of action and was very animated. 12) Describe how you understood the use of colors and other symbols. Användare 1 The background colors changed depending on who's perspective we were looking at. It helped us not get confused about who we were playing. Användare 2 Certain colors matched the characters. Molar Bear had pink, Foxy had blue and Slug had green. 13) If you could, what would you change or add to the game? Användare 1 The text could be bigger. You could add more characters such as junk food and healthy food. You could use a child's perspective. What if the game is played out in the child's mouth. Användare 2 There could be more varition of sound effects and more outcomes. There could be more characters like a dentist. He/she could be the mayor of Dentiville. 4

5 Resultat och Analys Utvärderingens syfte var att upptäcka problem med prototypen. Några väsentliga problem upptäcktes genom Co-Discovery, Think Aloud och intervjuaktiviteter som annars kunde ha missats. Ett problem noterades när en uppgift tog för lång tid att utföra, när deltagarna inte förstod innebörden av valen och de visuella symbolerna, eller på ett annat sätt uttryckt tvivel eller osäkerhet ("Jag är inte säker på Foxys roll"). De olika problemen som dök upp betygsattes utifrån hur allvarliga de var för att kunna formulera en åtgärdsplan där de mest allvarliga problemet åtgärdades omedelbart och de minst allvarliga sparades till sist. Det fanns tre huvudsakliga svårighetskategorier kritiskt, allvarligt och mindre. Ett kritiskt problem hindrar användaren från att slutföra uppgiften, till exempel då de inte förstå en karaktärs roll eller syfte; att Molar Bear bara kan överleva med Foxys hjälp. Ett allvarligt problem fördröjer väsentligt prestanda men kan övervinnas. Ett mindre problem har minimal påverkan på prestanda, men en förändring är ändå önskvärt, exempelvis att en etikett bör ha en annan färg eller ett annat teckensnitt. Diagnostic mapping, som fokuserar på att analysera problematiska situationer är ett verktyg som jag arbetade med för att etablera en översikt över aktivitetens resultat (Bødker, et al, 2009). Diagnostic mapping gjorde det lättare att se och att organisera deltagarnas interaktioner med prototypen som skulle prioriteras vidare inför nästa fas av designprocessen. Beskrivningar från den etnografiska studien (observation, Co-discovery och Thinking Aloud) och post-utvärderingen ingår i rapporten (bilaga A). Resultaten visar att inga problem med prototypen konstaterats med avseendet på designfrågan. Data som samlats in tolkas övertygande att deltagarna förstod syftet med prototypen och att de förstod vilka beslut som var de "rätta" eller " felaktiga" och varför. Jag tar upp och reflekterar över de positiva resultaten under nästa sektionen. Några andra anmärkningsvärda problem avslöjades dock som krävde åtgärd. För att analysera dessa problem hänvisade jag mig till designprinciper som bl a Don Norman och Jakob Nielsen tar upp i sina respektive böcker The Design of Everyday Things (1998) och Usability Engineering (1993). (Benyon, s. 89) Problemen Enligt Benyon handlar good design om användbarhet. Det handlar om att se till att systemen är tillgängliga för alla och att designen är acceptabel för de människor och sammanhang som designen kommer att användas. (s. 94) En av deltagarna hade svårt att läsa viss text och uppgav att texten i vissa fall var för liten. Eftersom dialog och text syftar till att förklara olika situationer och sammanhang noterade jag problemet som kritiskt. Problemet hänger ihop med designprincipen consistency, vilket kräver konsekvent användningen av designdetaljer. (s. 90) Trots att jag var konsekvent med teckensnittet genom hela prototypen förutsåg jag inte vilken inverkan teckenstorlek skulle ha på användaren. I linje med good design och användbarhet insåg jag efter utvärderingen att systemet inte är tillgängliga för alla i den tänkta målgruppen. Jag förutsåg inte vad händer om ett barn behöver stöd för att läsa eller att människor tar in information på olika sätt. Att läsa texten är kanske acceptabelt för en del barn, men andra barn kanske lära sig bättre med talad text. Ett annat problem som framkom var att deltagarna upprepade gånger ignorerade skip -knappen. Designprinciperna som kan tillämpas på detta är familiarity, vilket innebär att språk och symboler som används är bekanta med den tänkta målgruppen; flexibility, vilket tillåter flera sätt att utföra saker på för att passa människor med olika erfarenhet och intresse för systemet samt navigation, vilket ger stöd för att göra det möjligt för människor att flytta runt genom delar av systemet: kartor, skyltar och informationsskyltar. (Benyon, s. 90) Poängen med skip -knappen var att medge flexibilitet i systemet och minska upprepade moment samt leda användaren till nästa momentet. Jag trodde att en pil-formad knapp med etiketten/orden skip intro var tydligt nog för att förstå vad man kan göra med den knappen. Knappen är utformad som en pil och ska likna en vägskylt som visar väg Pilen som ser ut som en skylt är en symbol som betyder att man kan gå vidare och orden skip intro instruerar vad man kan göra. Skip -knappen var ett mindre problem eftersom om man inte använder denna knapp påverkades inte berättelsens underliggande mening. 5

6 Reflektioner och Vidareutveckling I den här sektionen reflekterar jag över det jag lyckades med i designen enligt resultatet av utvärderingen och varför. Dessutom kommer jag att berätta på vilket sätt förbättringarna kan förstärka användarens engagemang, upplevelse och interaktion. Jag använd mig av konkreta exempel i min prototyp som kan beskriva vidareutvecklingen av min design. Med avseendet på designfrågan (På vilket sätt förstår den tänkta målgruppen/användaren innebörden av valen och de visuella symbolerna?) fanns det inga relevanta problem med prototypen. Jag blev glatt överraskad över detta trots att det fanns oro över om det tex. är önskvärt för målsättningen med berättelsen att Slug kan besegra Molar Bear? Syftet med att det finns möjlighet att Slug kan besegra Molar Bear är så att användaren får chansen att förstå Slugs perspektiv. Detta innebär inte att Slugs handlingar är önskvärda. Syftet var faktiskt motsatsen och deltagarna lyckades uppfattade det huvudsakliga budskapet: To brush your teeth and to be mindful of the consequences if you don't. Deltagarna visade också vad de tyckte om Slug. Till exempel blev deltagarna ledsna och uttryckte deras motvilja mot Slug, I felt rebellious. But then when Slug won I felt bad for Molar Bear. För mig är det lika viktigt att uppskatta de positiva resultaten som att fokusera på problemen. Lärande-vis är det bra att reflektera över vad jag gjorde rätt i min design så att jag kan öka mitt självförtroende inom detta område av design. För att analysera de momenten hänvisade jag återigen till några designprinciper (familiarity, control, feedback, style) som designers som bl a Don Norman och Jakob Nielsen tar upp i sina respektive böcker (Benyon, s. 89). Deltagarna lade märke till och förstod användandet och sammanhanget av olika färger och symboler som användes igenom prototypen (familiarity). Exempelvis gjorde de rätt samband mellan Slugs gröna färg till något äckligt, och att något äckligt är negativt. The background colors changed depending on who's perspective we were looking at. It helped us to not get confused about who we were playing. Eftersom varje karaktär förknippas med en färg var det lättare för deltagarna att veta vilken karaktär de kontrollerade (control) och hur och när ett perspektiv/karaktär byts. Deltagarna förstod också att ljudet av applåder är positivt och ljudeffekten av den sorgliga trumpeten var negativt. Så när de klarade ett scenario och hörde de tillhörande ljudeffekterna fick de feedback direkt om vad deras val fick för konsekvenser. Style spelade en överraskande viktig roll i prototypen. Deltagarna sade att: I liked the bright colors. They are attractive and drew me into the strory. I think the colors are great choices for kids and for this game. The illustrations were great and were clear enough for me to follow the story. The illustra tions had lots of action and was very animated. Deltagarna dras direkt mot Molar Bear eftersom hon var cute. Att användaren kunde relatera till och bry sig om en karaktär anser det jag som vara viktigt med avseendet på engagemang, upplevelse och interaktion. Dock kan jag inte hjälpa att undrar om resultaten skulle kunna se annorlunda ut med olika typer av testanvändare. Skulle en pojke relatera till Molar Bear på samma vis som flickorna? Har ålder något att göra med dessa faktorer? Enligt Carolyn Miller är svaret ja. Barnens ålder och kön måste absolut övervägas i designvalen. (s. 162) Dessa är relevanta frågor som kan tas upp i vidareutvecklingen av prototypen. Utifrån resultatet från den här utvärderingen har jag några förslag på förbättringar som skulle kunna förstärka användarens engagemang, upplevelse och interaktion. Framför allt är det viktigt att ta deltagarnas förslag och funderingar på allvar och vidare skulle det inte vara försiktigt eller ansvarsfullt att ignorera deltagarnas råd eller åsikter. Deltagarna tillhör trots allt den tänkta målgruppen som spelet riktas mot. De vet vilken element som engagerar barn och på så vis är de experter. (Miller, s. 164) Nyfikenhet, har jag konstaterat, är nyckeln till ett bättre spel och desto mer intressanta handlingar och karaktär är med desto mer nyfikenhet väcks. Fler valmöjligheter och ytterligare relevanta karaktärer som bidrar till berättelsen kan starkt förbättra upplevelsen. Det finns möjlighet att tex. utöka berättelsen med skräpmat, hälsosam mat och en tandläkare som karaktärer. Användaren får uppleva hur mat och tandläkaren kan påverka tänder och hur Slug, Molar Bear och Foxy kan integrera med dem. Ett annat perspektiv som, förutom Foxy, Molar Bear och Slugs, användaren kan ha nytta av är ett barns perspektiv. Slutet på de olika scenarier kan visa hur de olika val kan påverka användaren själv. Eller kanske kan hela berättelsen utspelas i ett barns mun. Användaren kommer då att koppla till berättelsen på ett mer personligt sätt. Jag planerar att använda den nuvarande prototypen som grund och bygga på den med de framgångsrika resultat från utvärderingen. Exempelvis kan spelet ha samma stil men jag skulle gärna ha hela spelet animerat. Då löser jag problemet med oläsbara text, eftersom karaktärerna själva kommer att prata och dessutom kommer animationen förhoppningsvis att öka engagemanget hos användaren. Sammanfattningsvis skulle mer varierade handlingar, passande musikval för specifika situationer, lämpliga ljudeffekter samt fler valmöjligheter, nya karaktärer och nya perspektiv förbättra prototypen. Det jag hoppas uppnå med förbättringen är att fascinera användaren och framkalla en känslomässig reaktion (Benyon, s.239) så att engagemang, upplevelse och interaktion är så tillfredsställande och roligt som möjligt samtidigt som ett viktigt budskap levereras. 6

7 Referenser NATASHA AHLSTRÖM Benyon, David (2010), Designing interactive systems: a comprehensive guide to HCI and interaction design. 2 uppl. Harlow, England; Addison Wesley. Bødker, Keld., Kensing, Finn & Simonsen, Jesper (2009). Participatory IT design : designing for business and workplace realities. Place : MIT Press. E-bok. Miller, Carolyn Handler (2008), Digital Storytelling: A creator s guide to interactive entertainment. Amsterdam; Focal Press/Elsevier. Nielsen, Jakob (1993). Usability Engineering. 1 uppl. Morgan Kaufmann. Norman, Donald A (1988). The design of everyday things. New York: Basic Books. 7

8 Diagnostic Map NATASHA AHLSTRÖM BILAGA A PROBLEM ORSAKER KONSEKVENSER MÖJLIGA LÖSNINGAR EXKLUDERAR EN DEL AV MÅLGRUPPEN Text används för att kommunicera budskap FÖRBISETTS I IMPLEMENTERINGSFASEN OLÄSBARA TEXT ALLA BARN I DEN TÄNKTA MÅLGRUPPEN KOMMER INTE ATT KUNNA LÄSA/ FÖRSTÅ INNEHÅLLET OCH FÅR DÄRFÖR SVÅRT ATT ANVÄNDA PROTOTYPEN. UTÖVER LJUDEFFEKTER BÖR EN VOICE OVER MEDFÖLJA ALL TEXT OCH DIALOG. ANVÄND STÖRRE STORLEK PÅ TYPSNITT BRIST PÅ VARIERANDE SCENARIER LIGGER UTANFÖR RAMEN AV UTFORMNINGS- KRAVEN BERÄTTELSEN ANSES SOM TRÅKIG OCH ANVÄNDAREN TAPPAR INTRESSE. INKLUDERA FLER VALMÖJLIGHETER / OUTCOMES I DE BEFINTLIGA SCENARIERNA. MÖJLIGHETEN ATT SKAPA INTERAKTIVITET FÖRLORAS. BRIST PÅ OLIKA KARAKTÄRER LIGGER UTANFÖR RAMEN AV UTFORMNINGS- KRAVEN BERÄTTELSEN ANSES SOM TRÅKIG OCH ANVÄNDAREN TAPPAR INTRESSE. MÖJLIGHETEN ATT SKAPA INTERAKTIVITET FÖRLORAS. INKLUDERA FLER INTRESSANTA OCH RELEVANTA KARAKTÄRER SOM INTEGRERAR MED DE BEFINTLIGA KARAKTÄRERNA OCH BIDRAR TILL DET ÖVERGRIPANDE BUDSKAPET. TVETYDIGA SYMBOLER Skip -knapp FEL SYMBOLVAL ÅTGÄRD KAN INTE UPPFYLLAS SKAPA IKON SOM BÄTTRE REPRESENTERAR AVSEDD ÅTGÄRD SKAPA IKON SOM SKILJER SIG FRÅN CONTINUE KNAPPEN. TVETYDIGA ETIKETTER Skip Intro, innebörden inte tydlig FÖRBISETTS I IMPLEMENTERINGSFASEN ÅTGÄRD KAN INTE UPPFYLLAS LÄGG TILL HJÄLPFUNKTION SOM FÖRKLARAR SYFTET MED KNAPPEN., TEX. MED? IKON. TYDLIGT IDENTIFIERA INTRODUKTIONSBILDERNA. MARKERA INTRODUCTION PÅ ALLA INTRODUKTIONSBILDER. Kritiskt problem Allvarligt problem Mindre problem Problemen är inte direkt kopplat till designfrågan men är ändå viktiga att analysera.

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik !! Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik Improved user experience with responsive web design

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Live streaming. En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel. Uppsala Universitet Institution för informatik och media

Live streaming. En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel. Uppsala Universitet Institution för informatik och media Uppsala Universitet Institution för informatik och media Live streaming En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel Rasmus Jakobsson & Viktor Jönsson Kurs: Examensarbete Nivå: C Datum 7/9-2014

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

DRAFT. Kulturboken Att kommunicera insidan av ett varumärke. Jonatan Olsson EXAMENSARBETE 2012

DRAFT. Kulturboken Att kommunicera insidan av ett varumärke. Jonatan Olsson EXAMENSARBETE 2012 Kulturboken Att kommunicera insidan av ett varumärke Jonatan Olsson EXAMENSARBETE 2012 MARKNADSFÖRING Teknikens tillämpning med inriktning grafisk design och webbutveckling Postadress: Box 1026 551 11

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Webbaserade matematikuppgifter för grundskolans senare del

Webbaserade matematikuppgifter för grundskolans senare del Webbaserade matematikuppgifter för grundskolans senare del Web-based mathematical problems for key stage four Maria Svärdh Handledare: Anna-Karin Högfeldt Gunnar Johnsson Gunilla Olofsson Kungliga Tekniska

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Energetic - Upplysning om elfrågor för ungdomar via spel.

Energetic - Upplysning om elfrågor för ungdomar via spel. Energetic - Upplysning om elfrågor för ungdomar via spel. Examensarbete: Thomas Grip Copyright Thomas Grip LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Lunds Universitet Box 882 251 08 Helsingborg LTH

Läs mer

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor En studie av användbarheten på Folksams webbplats Ett examensarbete av: Emelie Ekwall Linköpings universitet,

Läs mer

3D skulptering Cinema4D

3D skulptering Cinema4D GUC VT 2015 3D skulptering Cinema4D Grupp Kristofer Pehrs Handledare Per Djerf Abstract The point with my project is that I wanted to learn how to sculpt in a 3D-program and to develop my ability to think

Läs mer

Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView Evaluation of Jönköping municipality decision support system QlikView

Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView Evaluation of Jönköping municipality decision support system QlikView Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView Evaluation of Jönköping municipality decision support system QlikView Camilla Rogvall Kim Huber EXAMENSARBETE 2012 Datateknik Detta examensarbete

Läs mer

VT-2012. Webbdesign för barn. - En studie om användarvänlighet och webbdesign, samt en prototyp av den ultimata webbplatsen för barn mellan 9-12 år.

VT-2012. Webbdesign för barn. - En studie om användarvänlighet och webbdesign, samt en prototyp av den ultimata webbplatsen för barn mellan 9-12 år. Kandidatarbete i medieteknik, 30 högskolepoäng VT-2012 Webbdesign för barn - En studie om användarvänlighet och webbdesign, samt en prototyp av den ultimata webbplatsen för barn mellan 9-12 år. Emma Larsson

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

Från skiss till vektorgrafik

Från skiss till vektorgrafik En studie om utökat datorstöd för animatörer och illustratörer JONNA OLSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05117 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer

Läs mer

Den eländiga elen. En studie om att utforma information om elförbrukning på webben. med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna

Den eländiga elen. En studie om att utforma information om elförbrukning på webben. med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna Den eländiga elen En studie om att utforma information om elförbrukning på webben med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna Isabelle Willén Examensarbete i informationsdesign med inriktning textdesign,

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet

En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet A study of Idre Fjälls website with a focus on usability Kajsa Richardson 2009 EXAMENSARBETE Nr: E3784GT Förord Som avslutande del i högskoleutbildningen

Läs mer

Automatisk sparning funktionen du aldrig visste fanns. C-uppsats i Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign

Automatisk sparning funktionen du aldrig visste fanns. C-uppsats i Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign Automatisk sparning funktionen du aldrig visste fanns C-uppsats i Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign Magnus Leo Handledare: Johan Sundström Examinator: Thomas Porathe 15 hp Akademin

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sammanställning och utvärdering av riktlinjer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Prioritering av användningsfall för arkitekturfokuserade, användningsfallsdrivna, iterativa och inkrementella processer.

EXAMENSARBETE. Prioritering av användningsfall för arkitekturfokuserade, användningsfallsdrivna, iterativa och inkrementella processer. 2000:092 EXAMENSARBETE Prioritering av användningsfall för arkitekturfokuserade, användningsfallsdrivna, iterativa och inkrementella processer Kenneth Boman Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Systemteknik

Läs mer

ADHD, datorer & utvärderingar

ADHD, datorer & utvärderingar ADHD, datorer & utvärderingar Vilka speciella krav ställer målgruppen barn med ADHD på befintliga utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion? Åsa Kaur Examensarbete i datalogi vid Stockholms universitet

Läs mer

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:41 Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att

Läs mer