PRESS RELEASE. KRISTINA JANSSON Echo Chamber March 23 May 5, 2007 Opening: Thursday 22 nd of March 5-8 pm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESS RELEASE. KRISTINA JANSSON Echo Chamber March 23 May 5, 2007 Opening: Thursday 22 nd of March 5-8 pm"

Transkript

1 PRESS RELEASE KRISTINA JANSSON Echo Chamber March 23 May 5, 2007 Opening: Thursday 22 nd of March 5-8 pm Milliken is proud to present a solo exhibition with Kristina Jansson featuring her most recent series of paintings entitled together Echo Chambers. These new works represent a development from the earlier, Mensch Und Sonne (2005) where the artist is preoccupied with architectural space, perception and memory using the painting as a visually seductive construction. Jansson often integrates photography or film imagery in the work. The result is multi-facetted and complex. As Kristina Jansson herself states: There is no other medium that is so tangible and so directly connected to its creator. The painting, in its nature of being a complete construction, can touch upon the knowledge that all reproduced images are arranged lies. I regard the painting as an indicator and means of exposing the anomalies in our contemporary time. In the painting series The Kitchen If This Is Hell I Put My Gasoline Boots On If This Is Hell, Maquette Bathroom, Maquette Bedroom (2006), Jansson uses specific references to the interiors in the film The Shining (1980) by Stanley Kubrick. Not only do the paintings reveal an intense psychological state or hallucinations related to segments in the film, but also Jansson makes the viewer participate as a victim or an accomplice. The result gives an omniscient view into states of mind and perception. This is further accented in the Echo Chambers Series where the artist uses distorted references to the Jean-Luc Godard s film Sympathy for the Devil - a loose documentary of the late 1960s counterculture, featuring the Rolling Stones in the process of recording the title song which can be a political comment on world events. Finally, The Séance (2007) is a diptych with a structure of a Rorschach test. The Rorschach inkblot test is a method, now outdated, which evaluates personality characteristics and emotional functioning of a psychiatric patient. Kristina Jansson has shown in galleries and museums throughout Sweden including The Mirror Between Us, a group exhibition curated by Aldy Milliken and Liv Stoltz at Milliken Gallery She participated in Bodies That Matter at Kristinehamns Konstmuseum with Lars Nilsson and Bruce Nauman curated by Liv Stoltz in 2006 and at Kabusa Konsthall curated by Filippa Arrias. Kristina Jansson s work was shown at The Hort Family Foundation in New York and will participate in an exhibition in January 2008 at Lehmann Maupin in New York, curated by Dr. Ronald Jones. For more information or press images please contact the gallery.

2 Kristina Jansson (SE) - Selected images courtesy Milliken, Stockholm Installation view at Milliken Gallery, Echo Chamber 2007

3 Installation view at Milliken Gallery, Echo Chamber 2007 Kristina Jansson (SE) - Selected images courtesy Milliken, Stockholm

4 Kristina Jansson (SE) - Selected images courtesy Milliken, Stockholm Installation view at Milliken Gallery, Echo Chamber 2007

5 Installation view at Milliken Gallery, Echo Chamber 2007 Kristina Jansson (SE) - Selected images courtesy Milliken, Stockholm

6 Kristina Jansson (SE) - Selected images courtesy Milliken, Stockholm Installation view at Milliken Gallery, Echo Chamber 2007

7 Installation view at Milliken Gallery, Echo Chamber 2007 Kristina Jansson (SE) - Selected images courtesy Milliken, Stockholm

8 Milliken Gallery, Stockholm: Kristina Jansson (23/3-5/5) 05/02/ :22 PM Milliken Gallery, Stockholm: Kristina Jansson (23/3-5/5) I galleriets inre rum hänger den första av utställningens två serier av målningar. Öde rum, bara en blick tycks finnas i dem. Inte min. Det är inga rum man skulle vilja vara i. Man har hamnat fel. Allt verkar handla om att dra sig ur det. Såsom bilder betraktade är de allra flesta också alldeles för tydliga. Man får en konstig känsla av att de är nästan gåtfullt tydliga, som om de pekade ut det ingenting speciella i bilden. Samtidigt finns det en akutsituations hast i måleriet som ger själva bilden ett drag av oundviklighet eller nödvändighet. Det är lite obehagligt, man blir illa till mods och vill gå. Man står och glor. För många konstnärer idag ligger problemet i hur man ska göra bilder i en tid av generell överkonsumtion av bilder; Kristina Jansson talar istället om vad man ska göra när en bild börjar konsumera en en föregångare i den belägenheten skulle kanske vara Francis Bacon. Det är sådana bilders efterbilder snarare än minnesbilder hon målat. Den första målningen man möter rakt framifrån om man snabbt går igenom utställningen har nog fått sin placering för att den slår an efterbildstemat. Echo heter den och föreställer två strålkastare, en blå och en röd, riktade ut mot åskådaren. Det är efterbildens tidsschema om man stirrar på den ena färgen och sedan flyttar blicken ser man den andra i samma form som här har översatts till en spatial framställning: efter varandra har blivit samtidigt bredvid varandra. I galleriets stora rum hänger bilder av tomma rum. De är inte direkt tagna från Kubricks The Shining, utan visar Kristina Janssons efterbilder och rekonstruktioner av dem. Karaktärerna har försvunnit ur bilderna, men rummen finns kvar på näthinnan med bibehållen laddning. I Tragedins födelse gör Nietzsche efterbilder till tolkningsnyckel för att förstå vad konst är och gör. Enligt honom gestaltar skådespelarna på scenen bara efterbilder som producerats på dramatikerns ögonhinnor efter en för klart skinande vision av tillvaron. Konstens bilder är därför inte reproduktioner av det som är, utan tecken för essenser. Men tecken förstår man inte genom att föra dem tillbaka på det som sänt ut dem, lika lite som man förstår någons kärlek genom att träffa objektet för den. I stället är det tecknen själva som innehåller essensen i relation till en sensibilitet ett innehåll som förädlas och koncentreras i konstverken. Efterbilden (snarare än förlagan eller urbilden) är för Nietzsche nyckeln till konsten, eftersom det är den konstnärliga bearbetningen av dem såsom tecken som kan få åskådaren att bli varse essenserna. Jansson jobbar sig ur efterbildernas våld. Först målar hon en mindre efterbild, men färgerna transformerade till vad de borde vara i en negativ bild. Därpå målar hon den positiva bilden i stort format. Slutligen kan hon vrida målningen det har till och med hänt att hon har målat den upp och ner, för att sedan hänga den rättvänd. Det här känns som en strategi som är väldigt samtida, en upptagenhet vid översättandet eller omkodandet av bilder, behandlade som en sammansättning av tecken, från ett format till ett annat. Om jag kommer att tänka på Kelley Walker så beror inte det på någon visuell likhet, utan på att det är en konstnär som inte bara jobbar med översättningar från ett format till ett annat, utan även ibland får för sig att vända på bilderna. Men på den här punkten får man släppa likheterna med andra, för Janssons konst pressar sina teman samman så att det knappast är meningsfullt att sätta dem i relation till annat än varandra: rummet, översättningen, mötet med något främmande (bilden), efterbilden och övergången från betraktare till konstnär allt finns där. Page 1 of 2

9 Milliken Gallery, Stockholm: Kristina Jansson (23/3-5/5) 05/02/ :22 PM Det är klart att just bilder av rum är lämpliga för att jobba med den här överföringsproblematiken. Det handlar om att överföra de koordinater och tecken som ger rummet karaktär i en viss situation och såsom spelplats i en film, till att vara verksamma på samma sätt i ett annat sammanhang, i ett annat format och utan drama. En viss etik smyger sig in där, i förmedlandet av en bilds aktivitet och verkan, men även i förhållande till åskådarens passivitet och förmåga att påverkas. Inte appropriera bilden och göra den till sin, utan lämna den intakt trots att den har förts iväg inte måla i egenskap av konstnär, utan såsom betraktare, passivt. En spinozistisk etik som syftar till att låta saker ha de effekter de kan ha om de inte denatureras. Svårigheten är enorm, just eftersom efterbilden hon utgår ifrån skriver in betraktarens sensibilitet i själva bilden. Konstnären som vill sluta att vara betraktare till den, konstnären som vill komma ur efterbilden utan att pervertera den måste alltså lämna kvar själva betraktarpositionen efter sig. Det är därför bilden måste bearbetas och vridas: för att å ena sidan förhindra att konstnärens privata temperament och karaktär fastnar i den (appropriering och uttryck), å andra för att position som betraktare ska bevaras i sin specifika och allmängiltiga passivitet. Det är den man erfar genom blicken som inte känns som ens egen: det är en subjektivitet som inte är kopplad till frihet och handling, utan till passivitet. Att betrakta en handling som uttryck för en subjektivitet är nästan oundvikligt, att betrakta en passivitet på samma sätt så gott som omöjligt. Därför känns ens blick främmande. Man är där i bilden, men såsom den som saknas, den som inte är med i ett drama. Man är den som ensam ser att bilden eller rummet är övergivet, och man gör det med känslan av att det här händer inte. Man lämnar dem åt sitt öde. Ur denna skyddslöshet är det obehagligt att komma in till serien Echo Chamber bilder målade med Jean-Luc Godards dokumentär om Rolling Stones i minnet. Musikstudio, folk står bakom den ljudisolerande glasväggen och tittar in i rummet. Oundvikligen står man mitt emellan två sådana bilder av folk som tittar och väntar. Man känner sig lite grann som en efterbild, som om tittarna bakom glaset skulle kunna gissa sig till ens erfarenheten från det förra rummet. Ett enormt tryck uppstår; det är svårt att visa sin passivitet inför publik. Godards film spelades in under Vietnamkriget, folk kände sig manade att offentligt göra någonting åt de bilder de sett av kriget. Rolling Stones sjöng om det. Om utställningen präntar in någonting i minnet på en är det nog ett frågetecken: vad kan jag göra för att låta en bild få sin fulla effekt? Men den ger också något av en metodologi för att välja bland alla bilder att reagera på strunta i de omedelbart övertygande budskapen, gör något åt dem som lämnar en efterbild. Adress: Luntmakargatan 78 >>Överst på sidan Lars-Erik Hjertström Lappalainen (text), Milliken Gallery (foto) Här kan du berätta vad du tycker om artikeln! Observera att dina synpunkter går till redaktören, och inte publiceras med automatik. Sänd! Innehållet på dessa sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Copyright (om ej annat anges): Konsten samt respektive författare. Visningen optimerad för IE/Netscape 4.x, samt upplösningen 1024x768 bildpunkter. Page 2 of 2

10 Omkonst - Kristina jansson, Milliken 03/29/ :54 PM Blickande rum Kristina Jansson, Milliken, 23/3 5/ Text: Susanna Slöör När nu Kristina Jansson för första gången ställer ut på Milliken har hon samlat sig till en koncentrerad utställning, där teatralt uppställda rum betraktar oss lika mycket som vi dem. Utgångspunkten är fiktiva eller konstruerade rum ur filmens värld. "Afterburn Bedroom" 2006, 89 x 120 cm Kristina Jansson "Afterburn Bathroom" 2006, 89 x 120 cm Kristina Jansson Det är glädjande att följa vitaliseringen av måleriet som konstnärligt uttryck under 2000-talet. Idag kan man med fog påstå att där finns en ymnig mittfåra med vissa tydliga kännetecken. Delvis har målarna hämtat kraft ur 1990-talets explosion av nya uttryck, som foto, video och installationer. Och nog kan man känna igen en del drag från dessa uttryck i det nya måleriet. Jag kan exempelvis se två av dem i verken på Kristina Janssons utställning. Dels handlar det om tilltalet och gestaltningen, vilken position och strategi man använder i förhållande till betraktaren. Dels handlar det om att simulera användningen av andra medier i sitt eget, att exempelvis använda film och foto som utgångspunkt och utnyttja kamerablickens opersonliga registrerande/övervakande i sitt bildskapande. Kristina Jansson utgår från filmklipp. Några av scenerna är hämtade ur Stanley Kubricks talsrysare The Shining. Men hon har inte använt direkta förlagor utan istället vaskat fram bilderna, endast scenografin inte personer och händelser, från det isolerade vildmarkshotellet ur minnet. I ett första steg inverteras ljus- och färgförhållandena, likt efterbildsfenomen, och hon arbetar flödigt och rapsodiskt fram utkasten till en sovrumsscen och ett badrum. Hon kallar dem "afterburns", ett slags minnen som fortsatt oroande hemsöker en, vars skarpa känslomässiga utseende vid närmare eftertanke saknar en hel del bildinformation. Förtjänsten är dock att i dessa bilder förmedlas en människas gestaltning av något upplevt med en intuitiv trovärdighet. Jag kan läsa in min osäkerhetskänsla i hennes, över vad som försiggår i de dunkla rummen. Det sker utifrån en känsla av gemenskap, utifrån ett jämbördigt möte. Till saken hör att hon även visar prov på sin måleriska drivenhet på ett mer avspänt vis. "Maquette Bathroom" 2006, 160 x 220 cm Kristina Jansson "Echochamber II" 2007, 202 x 289 cm Kristina Jansson I jämförelse infinner sig en viss tveksamhet inför hur hon sedan går vidare och förädlar Page 1 of 2

11 Omkonst - Kristina jansson, Milliken 03/29/ :54 PM minnesbilderna genom att försöker konstruera den bildinformation som saknas och dessutom dra upp bilderna i riktigt stora format. Hon verkar ha velat sätta kontrollen, sin tolkningsprocess, delvis ur spel bland annat genom att måla scenen upp- och nervänd. Effekten blir ett registrerande och en hantering av ytan som kan påminna om kameraögats ickevärderande och icketolkande behandling. Av någon anledning verkar det lugnande att gå in i ett måleri eller en bildvärld där någon har sett något åt oss, och oroande att närma sig en bild där man är osäker på om så har skett. Möjligen beror det på att det i det första fallet upprättas ett om än imaginärt så i alla fall jämbördigt möte, människa till människa, med verket som förmedlande gränssnitt. Men viljan att försätta betraktaren i en obekväm position visavi konstverket, är ett av dragen i 1990-tals konsten som nämndes ovan. Krocken mellan människa och maskin framkallar en känslomässig distansering. Vem gör och vem ser? Finns det överhuvudtaget en motpart, ett möte? I filmteorin talas det till och med om filmen som ett subjekt i sig som ser genom att ses. Dessa tvära kast mellan olika typer av seenden i en och samma bild bidrar till en lätt känsla av obehag som Kristina Jansson säkert medvetet räknat med. Ambivalensen passar nog för att dramaturgiskt förmedla den sakta växande känslan av att något inte står rätt till, utan snarare skrämmande fel. Något som filmen ifråga ursprungligen förmedlade. Tyvärr inbjuder den här strategin lite för lättvindigt till att etablera ett didaktiskt förhållande visavi betraktaren. Konstnären, ikläder sig samtidskritikerns, åtråvärda ovanifrån-position. Med pekpinnen granskas, utmanas och övervakas betraktaren. Uppmaningen är att ställa sig vid sidan av sig själv (förfrämligas) och studera exempelvis sina intellektuella, sociala eller känslomässiga tillkortakommanden. Nyttigt och lika upplyftande som en stram diet. Stockholm Susanna Slöör Milliken Omkonsts startsida KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg) Namn (frivilligt): Namn Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen: E-post (om svar önskas): E-post Skicka Page 2 of 2

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Att förstå människor och förstå ett språk

Att förstå människor och förstå ett språk Proseminarium vt 1997 för Nikolai Enckell Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Att förstå människor och förstå ett språk Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Medvetande, beteende och

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

Med förhoppning om stöd från rummen vi använder.

Med förhoppning om stöd från rummen vi använder. Med förhoppning om stöd från rummen vi använder. (version #2, SEP 2013) Rummens språk och bildliga resonans i förhållande till materia och ljud, samt användandet av händerna som medproducent för tankar.

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Inledning. Upptäckten

Inledning. Upptäckten Jag arrangerar om bilder. Jag återtecknar, lånar, stjäl, kopierar och genom denna process försöker jag omskriva den ursprungliga bildens betydelse. Mitt mål är att berätta något annat än det som det från

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Spela roll? En kvalitativ studie om rollen som föreläsare. Examinator: Owe Stråhlman. 301 18 HALMSTAD www.hh.se

Spela roll? En kvalitativ studie om rollen som föreläsare. Examinator: Owe Stråhlman. 301 18 HALMSTAD www.hh.se Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Pedagogik 41-60p 2007-01-04 Spela roll? En kvalitativ studie om rollen som föreläsare Handledare: Mattias Nilsson Examinator: Owe Stråhlman Författare:

Läs mer

EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten

EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten Katarina Carlsson Konstfack, Institutionen för bildpedagogik Konst och lärande, fördjupning

Läs mer

EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten

EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten EN HEL DEL En undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten Katarina Carlsson Konstfack, Institutionen för bildpedagogik Konst och lärande, fördjupning

Läs mer

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson Behandlingsmanual Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro Illustratör: Sara Bengtsson Psykologiska Institutionen Johan Lundin Kleberg Jan-Eric Jönsson 2010 Förord Användandet av behandlingsmanualer

Läs mer

ATT SE SIG SJÄLV FRÅN ETT ANNAT HÅLL

ATT SE SIG SJÄLV FRÅN ETT ANNAT HÅLL WORKSHOP 2010: AKUTMOTTAGNINGEN PÅ ÖSTRA SJUKHUSET / MIJA RENSTRÖM ATT SE SIG SJÄLV FRÅN ETT ANNAT HÅLL GRUNDTVIGINSTITUTET VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SKRIFTSERIE NR. 10 Eva Mark Mija Renström 1 Dokumentationsbild

Läs mer

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji)

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) I den här artikeln ska vi på djupet beröra ett ämne som ofta glöms bort i de sammanhang

Läs mer

I gränslandet mellan indie och Hollywood

I gränslandet mellan indie och Hollywood I gränslandet mellan indie och Hollywood en analys av formen och dramaturgin i filmen Lost in Translation Julia Ingo Examensarbete Mediekultur 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Mediekultur

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Ståndpunktsessä Malin Pettersson Öberg Institutionen för Konst Konstfack

Ståndpunktsessä Malin Pettersson Öberg Institutionen för Konst Konstfack 2007 Ståndpunktsessä Malin Pettersson Öberg Institutionen för Konst Konstfack Paris olika kvarter: Områden som ligger alldeles intill varandra kan vara helt olika. I somras åkte jag ofta till metro Pigalle

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Kroppens och känslornas betydelse för självförverkligandet

Kroppens och känslornas betydelse för självförverkligandet UTBILDNING & DEMOKRATI 2001, VOL 10, NR 3, S 35-52 Kroppens och känslornas betydelse för självförverkligandet En rekonstruktion av George Herbert Meads tänkande Emma Engdahl Many social researchers mistakenly

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Omslagsfoto: Karin Harlin Foto om inget annat anges: Ilona Stehn Layout och illustrationer: Ilona Stehn

Omslagsfoto: Karin Harlin Foto om inget annat anges: Ilona Stehn Layout och illustrationer: Ilona Stehn 2 Omslagsfoto: Karin Harlin Foto om inget annat anges: Ilona Stehn Layout och illustrationer: Ilona Stehn EX0324 Examensarbete för yrkesexamen på landskapsarkitektprogrammet 2008 Ilona Stehn Title in English:

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

MUSIKPEDAGOGIK. 6 0 - p o ä n g suppsats. Delaktighet och gemenskap genom det konstnärliga skapandet. Modjtaba Dadgar

MUSIKPEDAGOGIK. 6 0 - p o ä n g suppsats. Delaktighet och gemenskap genom det konstnärliga skapandet. Modjtaba Dadgar MUSIKPEDAGOGIK Delaktighet och gemenskap genom det konstnärliga skapandet Ett pedagogiskt utvecklingsarbete i ämnet musik i grundskolan Modjtaba Dadgar 6 0 - p o ä n g suppsats Handledare: Stephan Bladh

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

För att det är konst vi gör

För att det är konst vi gör För att det är konst vi gör Genusproblematiken i gestaltningsarbetet Anna Maria Granlund Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Scenkonst Vasa, 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Etik och AI. Ett fördjupningsarbete i kursen Artificiell intelligens. Helen Alm Kognitionsvetenskapliga programmet helal318 820830-0262

Etik och AI. Ett fördjupningsarbete i kursen Artificiell intelligens. Helen Alm Kognitionsvetenskapliga programmet helal318 820830-0262 Ett fördjupningsarbete i kursen Artificiell intelligens Kognitionsvetenskapliga programmet 820830-0262 INLEDNING 3 PÅGÅENDE AI-FORSKNING SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ETISK DEBATT: 4 AI I HJÄRNAN 4 AI I BESLUTSTÖDSYSTEM

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer