Projektdeltagare: Handledare: Institutionen för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektdeltagare: Handledare: 2003-05-26. Institutionen för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola"

Transkript

1 Institutionen för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola Handledare: Charlotte Magnusson Håkan Neveryd Projektdeltagare: Fredrik Aidehag Peter Aluuan Sofie Collin Pernilla Danielsson Annika Norén Håkan Schultz Fredrik Scheja Mattias Wiberg Carl-Johan Östrom

2 Sammanfattning Människor med en hjärnskada, medfödd eller förvärvad efter födseln, kan ha problem med begrepp såsom mått och mängd. Att mäta upp till exempel vatten, ris, mjöl, tvättmedel eller schampo kan vara ett stort problem. Vi kommer i detta projekt att behandla olika former av måttenheter eller hjälpmedel som underlättar dosering vid olika aktiviteter såsom matlagning, tvättning och andra vardagliga uppgifter. Under projektets gång har vi begränsat dess omfattning så till vida att vi har inriktat oss på dosering av schampo och tvål i duschen. Detta huvudsakligen eftersom behovet här verkade påtagligt efter samtal med potentiella användare. Slutligen, efter användartest, har projektet genererat ett produktförslag som vi har valt att kalla Tvätt-Örjan, det ultimata tvätthjälpmedlet. 2

3 Innehåll 1. INLEDNING UPPGIFTSBESKRIVNING MARKNADSUNDERSÖKNING DESIGNBRIEF Målgrupp Problem Funktion Form Material METOD FUNKTIONSANALYS UTVECKLINGSPROCESSEN BRAINSTORMING ANVÄNDARUNDERSÖKNING Möte med personal på Dagcenter Möte med beställare BRAINSTORMING ANVÄNDARTEST ANVÄNDARTEST PROTOTYPFRAMSTÄLLNING Funktionsmodell Utseendemodell ANVÄNDARTEST Nilis dagcenter Dagcenter på Staffansgränd PRODUKTBESKRIVNING KONCEPTIDÉ DOCKNINGSSTATIONEN TVÄTTREDSKAP RESULTAT OCH DISKUSSION

4 1. Inledning 1.1 Uppgiftsbeskrivning Vi fick uppgiften att ta fram en eller flera produkter för att underlätta dosering för människor med kognitiva funktionshinder. 1.2 Marknadsundersökning En marknadsundersökning i projektets initialskede visade på att utbudet av hjälpmedel inom doseringsområdet är begränsat. Dock fann vi enklare lösningar och idéer som löser delproblem på individnivå. Figurerna nedan visar två lösningsexempel. Figur 1. Pumpflaska Figur 2. Småflaskor fyllda med en dos Figur 1 är en vanlig pumpflaska som ger en bestämd dos per tryck. Detta kan lösa doseringsproblemet för en delmängd av användarna. Problemet som kan kvarstå hos användarna är att antalet doser som trycks fram inte är begränsade 4

5 och genererar därför ett nytt doseringsproblem. Användaren kan fortsätta trycka fram tvål eller schampo till flaskan är tom. Figur 2 visar på småflaskor som fylls med en dos i varje. Detta löser doseringsproblemet men blir opraktiskt. Denna lösning kräver ett konstant påfyllningsarbete av användaren alternativt en assistent. Här kan vi även se exempel på färgkodning, som förtydligar användandet och fungerar på en stor del av användarna. 1.3 Designbrief Målgrupp Detta projekts målgrupp är människor med kognitiva funktionshinder som yttrar sig i att de har doseringsproblem. Funktionshindret kan vara medfött eller förvärvat efter födseln Problem De problem denna målgrupp har är av vardaglig natur. Enkla göromål som omfattar någon form av dosering förvandlas till svåra uppgifter och i förlängningen ett misslyckande som följd för användaren. Till exempel kan problemet inkludera uppmätning av vätskor och torrprodukter i samband med matlagning och bakning, dosering av tvättmedel, sköljmedel, schampo och tvål. Det problemområde som vi valt att inrikta oss på är dosering av hygienartiklar. Vi vänder oss till en målgrupp där funktionshindret kan yttra sig på det sätt att användaren saknar begrepp om hur mycket schampo eller tvål som är tillräckligt. Användaren kan i vissa fall förbruka en hel flaska schampo per tvättning. Detta genererar i sin tur en kännbar ekonomisk förlust samt en frustration hos användaren Funktion Utveckla en produkt som underlättar för människor som har mängd- och doseringsproblem. Produkten skall utvecklas på så sätt att den omöjliggör doseringsmisstag för användaren. 5

6 1.3.4 Form Formen skall ha sitt ursprung i redan existerande hygienprodukter och gärna påminna om dessa. Produkten skall få en enkel form och inte vara alltför stor och klumpig Material Materialet skall vara stöt- och vattentåligt. Detta för att produkten skall tåla våtrumsmiljö. 1.4 Metod Under utvecklingsprocessen har vi arbetat med arbetsmetoder såsom brainstorming, användarundersökning, användartest samt prototyptillverkning. Vidare beskrivning av metoderna återfinns under respektive avsnitt i kapitel Funktionsanalys Nedan i tabell1 presenteras en funktionsanalys över hjälpmedlets önskade egenskaper. Huvudfunktion nödvändigt önskvärt Underlätta dosering x Bifunktioner Indikera med ljud Indikera med ljus Vara billig Indikera med färg Vara vattentålig Vara stöttålig Lätt att använda Vara elegant x x x x x x x x Tabell1. Funktionsanalys 6

7 2. Utvecklingsprocessen 2.1 Brainstorming 1 Vi startade utvecklingsprocessen med en brainstorming, innan vi träffat vår beställare. Denna metod bygger på ett möte med samtliga projektmedlemmar där deltagarna ägnar sig åt ohämmat idésprutande. Alla skall försöka vara delaktiga så gott det går och inga idéer eller skisser får kritiseras. Eftersom vi inte träffat någon användare var det relativt svårt att inse problemets natur. Vi försökte dock brainstorma fram lösningar inom så många olika problemområden som möjligt. Exempelskisser från brainstorm 1 presenteras nedan i figurerna 3 och 4. Exempel på problemområden vi diskuterade:! Bakning! Matlagning! Hygien! Tvättning Figur 3. Skisser från brainstorm 1 7

8 Figur 4. Skisser från brainstorm Användarundersökning En användarundersökning bedrivs som en intervju med potentiella användare eller andra kunniga inom det aktuella området. Användarundersökningar är viktiga för att få en förståelse för problemets natur samt användarens behov av hjälpmedel. Dessa undersökningar var speciellt viktiga i detta projekt då de hjälpte oss att begränsa och fixera projektets målramar Möte med personal på Dagcenter Vi pratade med Jenny som dagligen arbetar med personer med kognitivt nedsatt funktion på Dagcenter. De flesta människor som Jenny arbetade med hade ådragit sig sitt funktionshinder i vuxen ålder genom en olycka. Detta gjorde att de kunnat använda vanliga redskap och mindes hur dessa såg ut, men hade svårigheter med handhavandet. Vi insåg efter detta möte att behoven skiljer sig från person till person. Dessutom förstod vi att det fanns många olika vardagliga problem som vi kunde inrikta oss på. Jenny förmedlade en kontakt till oss, Anne, som hade den specifika hjärnskadan som var aktuell för vårt projekt. 8

9 2.2.2 Möte med beställare Vi stämde då möte med Anne för att undersöka hennes behov av hjälpmedel. Under mötets gång blev det klart att hon inte var intresserad av hjälpmedel inom matlagning, som vi vid detta tillfälle trodde var ett primärt problem. Hon inhandlade färdiglagad mat och halvfabrikat vilket gjorde att ett hjälpmedel inom detta område var överflödigt för henne. Anne var mer positiv till ett hjälpmedel som skulle kunna underlätta för henne att ta hand om sin personliga hygien. Problemen som var aktuella var dosering av till exempel schampo, tvål och toalettpapper. Detta vardagliga behov lät intressant eftersom ett hjälpmedel som ger möjlighet att sköta sin intimhygien själv utan stöd från en assistent kan öka självkänslan hos användaren. Vi konstaterade även att detta hjälpmedel kan vara aktuellt inom äldrevården då dementa personer ofta har liknande behov som de aktuella funktionshinder vi behandlar i detta projekt. Efter mötet med Anne begränsade vi projektet och inriktade oss på dosering av hygienartiklar. 9

10 2.3 Brainstorming 2 Vi beslutade efter användarundersökning 1 att mötas vid en ny brainstorming efter att vi begränsat projektets domän. Flera produktidéer utarbetades inom hygienområdet. Nedan presenteras en del av förslagen: a) Tvättsvamp fylld med en dos b) Tvättborste fylld med dos från dockningsstation c) Schampoflaska med tillsats som doserar vid rotation d) Doseringslösning integrerad i duschslang e) Doseringsautomat med tidsspärr b) a) c) d) e) Figur 5. Skisser från brainstorm 2: 10

11 2.4 Användartest 1 Efter brainstorming 2 hade vi enligt ovan begränsat projektets omfattning och bestämt oss för att inrikta projektet på en lösning med dockningsstation. Vi kände att det behövdes feedback och kritik på våra nya idéer. Vi tog därför kontakt med Malin som arbetar på Nilis i Lund med kognitivt funktionshindrade personer. Vi presenterade våra idéer för Malin och hon var visade sig positivt inställd till vår lösning med dockningsstationen. Malin gav oss ett antal tips och synpunkter som presenteras nedan:! Symboler och färgkodning är viktiga och måste kunna individanpassas.! En tidsspärr kan möjligtvis implementeras i lösningen. Emellertid kan den anses som frustrerande om en ny dos behövs men man inte kan komma åt den.! Redskapen till dockningsstationen skall kunna individanpassas med avseende på antal och form.! Redskap skall inte kunna dockas i fel dockningsplats. 11

12 2.5 Prototypframställning Funktionsmodell Prototypen visade sig vara svår att framställa från grunden. För att framställa funktionsprototyper använde vi oss därför av befintliga produkter som vi anpassade i enlighet med våra idéer. Resultatet blev enkla dockningsstationer i form av färgkodade askar och tillhörande tvättredskap. Detta visas i figur 6 nedan. Figur 6. Funktionsprototyper 12

13 2.5.2 Utseendemodell Vi framställde en utseendeprototyp av tvättredskapet i form av en skummodell. Syftet med prototypen var att förmedla en känsla för hur ett tvättredskap skulle kunna se ut och användas. Nedan i figur 7 presenteras bilder av skummodellen. Figur 7. Utseendeprototyp 2.6 Användartest 2 Under användartest 2 gjorde vi besök på Nilis dagcenter på Linero samt Dagcenter på Staffansgränd för att få feedback på våra idéer. De hjälpmedel som användes till testet var de ovan nämnda funktionsprototyperna. Testets syfte var inte att ge användaren en exakt bild av den slutliga produkten, utan istället ett försök att kontrollera grunderna i vårt koncept. De frågor som vi med testet sökte svar på var enligt nedan:! Hur uppfattas ett tvätthjälpmedel i form av ett verktyg?! Kan principen med en dockningsstation accepteras?! Vilket material skall användas?! Hur skall hjälpmedlet utformas? 13

14 Till testet användes därför två typer av svampar samt en borste med skaft och en masseringsartikel. Till redskapen användes de enkla askarna som dockningsstationer. Askarna och redskapen var färgkodade och även försedda med förtydligande bilder för att ange vilken hygienprodukt, tvål eller schampo, som de var avsedda för Nilis dagcenter Vi besökte Malin Hedström, assistent på Nilis Dagcenter. Vi fick omedelbar feedback från Malin då hon direkt påpekade att ett konkret test med användarna skull bli svårt att genomföra då prototyperna inte var fullt utformade och eller tillräckligt tydliga. Till exempel skulle burkarna, som föreställde dockningsstationer, förmodligen bara framkalla förvirring. Malin kunde dock ge oss en del goda råd och tankar kring prototyperna. Malin var positivt inställd till idén med en dockningsstation och kunde även se en användning för den i kökssammanhang. Hon ansåg inte att principen var för komplicerad och förklarade att det mesta gick att lära in. Ett gravt funktionshinder kräver dessutom att en assistent alltid närvarar. Hon ansåg att redskapen hade potential, men för att bli användbara behövde de individanpassas. Hon förklarade också att det var oerhört viktigt att göra så anpassningsbara produkter som möjligt eftersom begåvningsnivåer skiljer oerhört från person till person. Skillnaderna kan dessutom vara stora mellan personer som har samma form av skada. Redskapen borde också vara ergonomiskt utformade och ha ett bra grepp då många människor med ett kognitivt funktionshinder också har fysiska funktionshinder. Personer med MS har exempelvis ofta reumatisk värk och begränsad rörelseförmåga. Slutsatser från testet var att dockningsstationen och redskapen måste vara tydligt utformade och gärna ha förklarande bildsymboler i form av så kallade pictogram eller möjlighet att personifiera doseringsprodukterna med egna bilder. Produkten måste vidare kunna individanpassas och bör dessutom vara ergonomiskt utformad. 14

15 2.6.2 Dagcenter på Staffansgränd Vi besökte Dagcenter på Staffansgränd. Där möte vi Jenny, assistenten som även hjälpte oss med den inledande användarundersökningen, och Håkan, en användare. Jenny sade spontant att det var onödigt att introducera ett redskap eftersom de kunde använda sina händer när det gäller intimhygien. Hon ansåg det viktigt att inte frånta dem något som de klarar av och då skapa ett onödigt behov. Jenny tyckte emellertid det verkade bra att medbringa en dos tvål eller schampo i in duschen. De båda poängterade vidare att det är viktigt med taktil feedback eftersom många människor inom målgruppen även är synskadade. Tvättredskapet får inte vara tillverkat i ett hårt material eftersom många hjärnskadade har neurologiska skador och är känsliga för stötar och tryck. Dessutom borde tvättredskapet vara genomskinligt eller på annat sätt ge tydliga signaler på när dosen är slut. 15

16 3. Produktbeskrivning Brainstorming, användarundersökning samt användartester resulterade i produktkonceptet Tvätt-Örjan. Produktnamnet beslutades efter en av våra användares förslag under användartest 2. Nedan i figur 8 presenteras produkten i två utförande. Till vänster visas en Tvätt-Örjan för schampo och till höger en för tvål. Figur 8. Produktillustration över Tvätt-Örjan 16

17 3.1 Konceptidé Tvätt-Örjan består av ett tvättredskap samt en dockningstation. Redskapet fylls med korrekt dos av önskad hygienprodukt från en behållare i dockningsstationen. Dockningsstationen och tvättredskapet är färgkodade så att användaren lättare ser vilket redskap som tillhör respektive dockningsstation. 3.2 Dockningsstationen Utöver färgkodning finns även bilder som beskriver hygienproduktens användningsområde. Dessa bilder är utbytbara så att produkten kan individanpassas. På dockningsstationen finns en nivåindikator som visar hur mycket den innehåller. När nivån sjunker till en viss gräns kan användaren, alternativt en assistent, se att det är dags att fylla på. Till höger i figur 9 presenteras dockningsstationen med sitt väggfäste. 3.3 Tvättredskap Figur 9. Dockningsstation Figur 10. Tvättredskap i form av en doseringsbehållare Tvätt-Örjans tillhörande tvättredskap är utbytbar och kan individanpassas. I sin enklaste form är redskapet utformat endast som en behållare med en dos. Funktionaliteten kan utökas med diverse tillbehör som till exempel svampar, handtag och massagemunstycke. Till vänster i figur 10 presenteras ett exempel på ett enkelt tvättredskap som endast består av en doseringsbehållare och nedan i figur 11 presenteras ett antal skissexempel på andra tvättredskap. 17

18 Figur 11. Skissexempel på 18

19 4. Resultat och diskussion I projektets initialskede var vår största utmaning att förstå problemets natur samt att begränsa projektet utefter våra resurser. Här visade sig användarundersökningar vara till mycket stor hjälp. Dock ledde målgruppens extremt varierade behov till att projektets inriktning och begränsning skiftade mycket i början av projektet. På grund av gruppens sammansättning och storlek satte vi stor tillit till kursens diskussionsforum för att kommunicera inom projektgruppen. Detta har fungerat väl, men är strängt beroende av alla deltagares uppmärksamhet på nya inlägg. Vi har under projektets gång upptäckt att gruppens samarbete hade underlättats och arbetet effektiviserats av en utsedd projektledare. Genom denne kunde arbetet i ett tidigt skede ha fördelats och delegerats. Projektarbetet hade möjligtvis underlättats av att styras av en person under kritiska skeden istället för samtliga deltagares viljor och tyckanden. Projektarbetet har resulterat i en produktidé, Tvätt-Örjan. En slutgiltig produkt har tyvärr inte kunnat testas av en potentiell användare på grund av en alltför komplicerad tillverkningsprocess. Dock har vi stor tilltro till vår produktidé då test av funktionsmodeller och intervjuer har styrt vår utvecklingsprocess. Emellertid existerar en viss skepsis inför produktens potentiella tillverkningskostnad, som anses bli för hög. Ur ett Universal Design-perspektiv kan nämnas att vår produkt är utvecklat så att konceptidén inte skall likna ett konventionellt hjälpmedel. Produkten kan därför bli tänkbara inom ytterligare användningsområden och målgrupper. Exempel skulle kunna vara offentliga faciliteter på sjukhus, hotell och skolor. 19

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen.

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Problemet I skolmatsalar slängs det alldeles för mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Vår lösning på problemet Slasky är en maskin som tar hand om maten och

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Välfärdsteknologi - för seniorer snarare än gråhåriga tonåringar! Sofi Fristedt

Välfärdsteknologi - för seniorer snarare än gråhåriga tonåringar! Sofi Fristedt Välfärdsteknologi - för seniorer snarare än gråhåriga tonåringar! Sofi Fristedt GEROTECH Teknik med och för ett åldrande samhälle! GERONTEKNOLOGI Befintlig teknik inte alltid anpassad till äldres behov

Läs mer

Idéhäfte VocaFlexibel Bärbar och tålig samtalsapparat med bra ljud

Idéhäfte VocaFlexibel Bärbar och tålig samtalsapparat med bra ljud Idéhäfte VocaFlexibel Bärbar och tålig samtalsapparat med bra ljud Version januari 2011 Innehåll Att tala med en talapparat... 3 Kom ihåg... 3 VocaFlexibel är en samtalsapparat!... 3 Varför är VocaFlexibel

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Hur vet vi att något är begripligt?

Hur vet vi att något är begripligt? Hur vet vi att något är begripligt? Håkan Eftring Certec, Lunds Tekniska Högskola Hur vet vi att något är begripligt? Svårt, men vi kan: Fråga personen Testa personen Kontrollera informationen Kontrollera

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola,

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, Snake Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, 2015-05-18 Oskar Petersen, I-12 Handledare: Bertil Lindvall Abstract Denna rapport beskriver ett projekt där ett klassiskt

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Bilaga 8 Brainstorming

Bilaga 8 Brainstorming Bilaga 8 Brainstorming Datum: 2008 02 11 Deltagare: Maj Britt Voldby, Maria Bardun, Erik Westerlund, Thomas Nilsson, Anders Jönsson, Lars Johan Hjertz, Philip Ahlström Projektgruppen valde att ha en brainstorming

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

KVALITETSPRIS 2010. Massage, beröring och bad - en väg till avslappning och välbefinnande. Ett bidrag från plan blå på Bergagården

KVALITETSPRIS 2010. Massage, beröring och bad - en väg till avslappning och välbefinnande. Ett bidrag från plan blå på Bergagården KVALITETSPRIS 2010 Massage, beröring och bad - en väg till avslappning och välbefinnande Ett bidrag från plan blå på Bergagården Kvalitetspris Vård och Omsorg 2010 Massage, beröring och bad - en väg till

Läs mer

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Boendeservicestiftelsen ASPA Mervi Valta 2010 Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Namn på den som för dagbok: Datum: Utredning av eget

Läs mer

DOM. 2014-01- 0 7 Meddelad i Göteborg. Ombud: Fredrik Söderström Torpängsbacken 36 187 64 Täby

DOM. 2014-01- 0 7 Meddelad i Göteborg. Ombud: Fredrik Söderström Torpängsbacken 36 187 64 Täby KAARRÄTTEN I Avdelning 3 DO 2014-01- 0 7 eddelad i Göteborg Sida 1 (5) ål nr 1463-13 KLAGANDE no'. " Ombud: Fredrik Söderström Torpängsbacken 36 187 64 Täby OTPART Nämnden för funktionshindrade i Örebro

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3.

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3. Luddborttagning Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg Grupp E3 Jens Ekman 79009 Christoffer Routledge 8700 Ola Karlsson 860426 Axel Brown 860930 Jonny

Läs mer

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS):

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS): 2015-03-10 Tillgänglighet Checklistan innehåller fysiska, psykiska, sociala och kognitiva aspekter i arbetsmiljön och kan vara ett stöd i arbetet med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Checklistan

Läs mer

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Timo Tidtavla Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Att förstå tid Det är inte alltid så lätt att hålla reda på tider och dagar. Vem är inte helt beroende av sin almenacka eller filofax? Ibland

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Skapande aktiviteter som måleri, musik och drama Rörelseträning som anpassade sportaktiviteter och dans (både stående och sittande) Utflykter

Skapande aktiviteter som måleri, musik och drama Rörelseträning som anpassade sportaktiviteter och dans (både stående och sittande) Utflykter Gråsparven daglig verksamhet Gråsparven ligger vid Värpinge med närhet till fina grönområden. Tydliggörande pedagogik är en av grundstenarna i vårt arbetssätt liksom olika anpassningar av miljön. Våra

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Jenny Sundström Experimentellt arbete

Jenny Sundström Experimentellt arbete Nu är ytterligare en kurs på väg att avslutas och det är dags att åter igen försöka samla ihop sina tankar och arbetsprocess till någon begriplig text. Jag hoppas att med denna portfölj kunna ge er läsare

Läs mer

Projekt i Rehabliteringsteknik och design/universal design

Projekt i Rehabliteringsteknik och design/universal design Projekt i Rehabliteringsteknik och design/universal design VT 2003 Elin Alwall Staffan Dahlberg Johan Hägg Anders Krigström Ardina Tkalcevic Daria Toma Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 3 Introduktion

Läs mer

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Utvecklingsmetodik MMKF01

Utvecklingsmetodik MMKF01 Utvecklingsmetodik MMKF01 Servicetorn för Nederman 2012-03-01 Rasmus Anderberg Michael Andersson Sofia Beets Ying Liu Marie Mattsson Handledare: Robert Bjärnemo Uppdragsformulering Produktbeskrivning Konkurrensfördelar

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Tips på kognitivt stöd för barn

Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Bildexemplen är hämtade ur Kappsäcken ett informationsmaterial om kognitivt stöd för barn. Kappsäcken har tagits fram av projektgruppen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al.

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Översikt Human Action Cycle Konceptuella modeller Metaforer ikoner Emotionell design Antropomorfism Agenter

Läs mer

Skolprogram på hembygdsmuseum

Skolprogram på hembygdsmuseum Skolprogram på hembygdsmuseum Maria Ekqvist Efter att ha jobbat två säsonger som sommarguide vid Pargas Hembygdsmuseum blev jag erbjuden att jobba kvar några timmar per vecka under hösten och hålla skolprogram

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

För att få reda på vad elever tänker räcker det ofta att bara börja prata om

För att få reda på vad elever tänker räcker det ofta att bara börja prata om Pirjo Repo Burkexperimentet Genom att förse elever med konkret material och låta dem arbeta fritt med en frågeställning kan vi få ta del av hur de resonerar. En undersökning av burkar ger här en inblick

Läs mer

Ansvarsfull Design. Inledning. Målgrupp. Bakgrundsstudie. Appen. Idéutformning

Ansvarsfull Design. Inledning. Målgrupp. Bakgrundsstudie. Appen. Idéutformning Ansvarsfull Design Inledning I detta projektarbete tillämpades så kallad Ansvarsfull Design som framförallt går ut på att, precis som namnet antyder, skapa något ansvarsfullt. Därtill fick vi i uppgift

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 1(7) Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Slutrapport Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 2(7) Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HandsOn 1 Innehållsförteckning Kapitel 1 - Jag och företagsamhet Sid Välkommen! 3 Personlighetsträdet 4 Varumärken 5 Styrkor och svagheter 6 Framgång 7 Intervjua en förebild 8 Min företagsprofil 9 Företagsord

Läs mer

Presentation. Helena Hörkeby Leg. Logoped. Kommunikationsenheten och IdéTorget

Presentation. Helena Hörkeby Leg. Logoped. Kommunikationsenheten och IdéTorget Presentation Helena Hörkeby Leg. Logoped Kommunikationsenheten och IdéTorget Kommunikationsenheten Enhet inom Handikapp & Habilitering Länscenter Barn och ungdomar upp till 18 år Med flerfunktionshinder

Läs mer

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Social dokumentation Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Vad reglerar? Förvaltningslagen (1986:223) Socialtjänstlagen (2001:453) SOSFS 2006:5 2013-10-25 Vilka bestämmelser gäller? SoL 11 kap.

Läs mer

Våra designmål Roligt Lättnavigerat Lekfull. Vår målgrupp Barn mellan 9-13 år som vill lära sig mer om väder.

Våra designmål Roligt Lättnavigerat Lekfull. Vår målgrupp Barn mellan 9-13 år som vill lära sig mer om väder. Våra designmål Roligt Lättnavigerat Lekfull Vår målgrupp Barn mellan 9-13 år som vill lära sig mer om väder. Vårt koncept En app med ett spel där vädret är i fokus. Användaren tar sig vidare i spelet genom

Läs mer

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang DESIGNDOKUMENT 1. Idé & koncept Grundidé, syfte & innehåll Vad önskar du att du gjort mer av, när du var 20? Finns det böcker som påverkat ditt liv på något sätt? Vilka låtar ska jag lyssna på för att

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Utmaningar i fo rskolan

Utmaningar i fo rskolan Studiematerial Utmaningar i fo rskolan Att förebygga problemskapande beteenden Utgiven av Gothia Fortbildning, 2015 Författare: David Edfelt, leg. psykolog, provivus.se Handledning, utbildning och utveckling

Läs mer

Föreläsning 7, Interak2on

Föreläsning 7, Interak2on Föreläsning 7 Handlande, metaforer och interaktionsstilar Kapitel 10-11 i Stone et al. The Human Action Cycle 1. Målformulering Utförandefas 2. Översätta mål till uppgifter 4. Utföra handlingssekvens Utvärderingsfas

Läs mer

Konceptgenerering och koncepteliminering. Konceptgenerering. Krav och önskemål bör alltid vara formulerade så att de är lösningsoberoende!

Konceptgenerering och koncepteliminering. Konceptgenerering. Krav och önskemål bör alltid vara formulerade så att de är lösningsoberoende! Krav och önskemål bör alltid vara formulerade så att de är lösningsoberoende! Dvs vad man vill uppnå, inte hur man vill uppnå. Kyla (-22 grader). Konceptgenerering och koncepteliminering Få produkter kommer

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Håkan - En förebild i möjligheter.

Håkan - En förebild i möjligheter. Text: Hilda Zollitsch Grill, Fysioterapi Nr 1/2006 (avskriven av Håkan Svensson) Håkan - En förebild i möjligheter. Med envishet och beslutsamhet kommer man långt. Det vet Håkan Svensson från Gävle, sjukgymnaststudent

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 4 mars 2011 (7.3) (OR. en) 7324/11 CONSOM 23 MI 120

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 4 mars 2011 (7.3) (OR. en) 7324/11 CONSOM 23 MI 120 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 mars 2011 (7.3) (OR. en) 7324/11 CONSOM 23 MI 120 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 3 mars 2011 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Process- och metodreflektion Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Planeringen Redan från början av projektet bestämde vi oss i gruppen för att planera utförande

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Uppdraget från SICS East och Linköpings kommun handlar om att ta fram en teknisk lösning för att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal,

Uppdraget från SICS East och Linköpings kommun handlar om att ta fram en teknisk lösning för att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal, Uppdraget från SICS East och Linköpings kommun handlar om att ta fram en teknisk lösning för att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal, brukare och dess anhöriga. Målet är att skapa en portal

Läs mer

Adermo Tvålcrème Soft 8201, Aloe vera 8202 Patron, utvecklad för tvålautomater

Adermo Tvålcrème Soft 8201, Aloe vera 8202 Patron, utvecklad för tvålautomater UNDERHÅLLSKEMIKALIER Hygien TVÅL- OCH DUSCHCRÈMER HYGIENPRODUKTER EN KOMPLETT SAMLING HYGIENPRODUKTER Adermo är Ikaros produktlinje för hygienartiklar. Oavsett om du söker en duschcrème, handtvål eller

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

2 Studier som metoden grundas på

2 Studier som metoden grundas på 2 Studier som metoden grundas på Elrullstol för träning av störd hjärnfunktion Det som började med en studie av barn som normalt aldrig får möjlighet att prova elrullstol har under tidens gång utökats

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 Demensförbundet 2009-02-06 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Studiehandledning till PBL på IT för användare

Studiehandledning till PBL på IT för användare ÖREBRO UNIVERSITET ESI-Informatik Anders Avdic, Ulrika Sandberg, Magnus Österman, Jenny Lagsten 2003-08-25; 2004-03-30; 2004-08-25; 2005-01-17, 2005-08-24, 2006-01-16 Studiehandledning till PBL på IT för

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

Kartläggning av hjärnskaderehabilitering

Kartläggning av hjärnskaderehabilitering Kartläggning av hjärnskaderehabilitering Tre kartläggningar under 2011, med fokus på hur hjärnskaderehabiliteringen fungerar i Sverige. 1. Socialstyrelsen kartlägger hur landstingen uppfyller sitt rehabiliteringsuppdrag

Läs mer

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research.

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research. Vår kyl och frys består av åtta sektioner som man lätt kan sätta på och stänga av samt reglera temperaturen via en display, på så sätt sänks energiförbrukningen. Vi ser vår produkt som en kombinerad kyl

Läs mer

nya ergologic systemvagn stärker profilen en specialutvecklad systemvagn från nilfisk

nya ergologic systemvagn stärker profilen en specialutvecklad systemvagn från nilfisk ERGOLOGIC SYSTEMVAGN en specialutvecklad systemvagn från nilfisk nya ergologic systemvagn stärker profilen många fördelar NYA FUNKTIONER! varumärkesorienterad Istället för att låta vagnen vara naken har

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-04-24 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte RENGÖRINGSSERVICE Ämnet rengöringsservice behandlar hur man säkert och systematiskt arbetar med rengöring med för ändamålet avsedda metoder, medel, redskap och maskiner. Det behandlar också rengöringens

Läs mer

IKT-hjälpmedel i landstingen

IKT-hjälpmedel i landstingen Artikel IKT-hjälpmedel i landstingen Av Ole E. Mortensen, projektledare, Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor För lite tid och för lite kunskap. Det ser landstingen som sina största utmaningar

Läs mer

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Grupp 11 Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson 2003-10-10 Göteborg, Chalmers/GU Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SYFTE...3 3. METOD...3

Läs mer