Testrapport för Greenshot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Testrapport för Greenshot 1.1.6.2779"

Transkript

1 för Testare: Sofia Tudegård, Kelvin Yoreme, Staffan Johansson och Shahraz Massaebi Enligt testplanen har vi som uppgift att testa följande delar av Sidoeffekter Användarvänligheten för målgruppen, testare Användarvänlighet: Hur enkelt är det att använda programmet? Hur stabil är den nya uppgraderingen? Använder detta program för mycket resurser i bakgrunden? Undersökningar över flera dagar Greenshot fungerar i sin helhet ok, vi visste att programmet hade testats av användare sedan innan vilket medförde att vi inte testade de vanligaste funktionerna så hårt. Som programmet fungerar i dag är det inga problem att använda sig av det. Men några av våra tester har visat att det finns problem som kan uppstå om man utsätter programmet för extra påfrestningar. Genomförda tester Sidoeffekter har samtliga testare tittat efter igenom alla tester som har utförts och redovisas i respektive del nedan. 1

2 Staffans testningar Information om Staffans testning Staffan har haft som mål att titta på användarvänligheten för målgruppen testare och utvecklare. Hans testningar har genomförst ut efter dessa frågeställningar: Kan Greenshot användas i en virtuell miljö? Är det möjligt att göra Screenshots medan man spelar in test? Är det möjligt att göra Screenshot medan man visar en rörlig bild? Kan man använda Greenshot på ett bra sätt när man har windows i säkert läge? Subjektivt: Är Greenshot s automatiska skapande av filnamn till fördel när man sparar/laddar screenshots? Dessa test har genomförts med hjälp av scenariotestning. Testmiljö: Greenshot Desktop PC med Windows 7. Virtualization software: Virtualbox with clients Windows Vista and Windows XP Web automatization software: Selenium IDE Firefox and Chrome webbläsare Star Swarm Stress test Summering av Staffans testning Inga buggar upptäcktes när dessa scenariotest genomfördes. Värt att nämna kan vara hur programmet hanterar bilden man tagit med screenshot. Testet utfördes på en rörlig bild och när en screenshot gjordes kan det kan lätt uppfattas som att användarens datorn har låst sig på datorn. Eftersom bilden lägger sig över allt annat på skärmen. 2

3 Sofias testningar Information om Sofias testning Allt som testats av Sofia har gjorts på ett virtuellt windows (Windows 8, Virtualbox 4.3.6) på en mac dator, inklusive ett tangent bord för mac. Genom testningen har Sofia tittat på hur enkelt det är att använda Greenshot för en testare med ett virtuellt windows, inklusive enbart ett mac tangent att tillgå. Sofia har även titta på: hur enkelt det är att förstå och förklara vad produkten kan göra om programmet går snabbt och lätt att lära sig hur man använder det när man lärt sig göra något så glömmer man det inte om Greenshots hjälp sida är tydlig och detaljerad, med ett språk som är lätt att förstå och inte lämna någon tvetydighet om Hjälp sidan(http://getgreenshot.org/help/) hjälper mig och matchar funktionalitet. Summering av Sofias testning Programmet går helt klart att använda på ett virtuellt windows med ett mac tangentbord, även om avsaknaden av Print Screen gör att man får använda sig av andra vägar men det finns i programmet och är inte speciellt svårt att klara av. De mesta delarna av Greenshot är enkla att förstå sig på och man kan enkelt lära sig programmet. Det finns mindre problem som kan bli bättre. Funktionen Re use screenshot file var lite svår att förstå sig på vad det var till för och eftersom den delen inte gick att genomföra kan även det förklara varför. När man väl har lärt sig hur man gör för att ta ett screenshot och lärt sig vad man kan göra i Image editor, är det enkelt att använda sig av Greenshot. När jag gick igenom Hjälpsidan för Greenshot upplevde jag att den hjälpte mig så att jag förstod vad jag kunde göra med programmet. Däremot tror jag att den är något förlegad. En uppdatering skulle nog vara på sin plats. Bugg 1 Re-using drawn elements fungerar inte Funktionen Re using drawn elements verkar inte fungera alls. Det gick att spara objekt, Save objects to file, men när man sedan ska ladda filen, Load objects from file, händer ingenting. Detta test är även utfört på Kelvins miljö. 3

4 Bugg 2 Flera screenshot kommandon på en gång orsakar krash Detta problem upptäcktes när jag gick igenom Greenshots hjälpsida för att se att det matchade vad som stod där. När jag av en händelse utförde kommandot för Capture Region (Ctrl + Alt + R) flera gånger på raken såg jag att jag fick flera siktningsmärken på min skärm. Jag fortsatte några gånger till och snart låste sig min dator. Jag hittade inget sätt att komma ur läget, provade med esc knappen och andra kommandon i Greenshot men blev till sist tvungen att starta om mitt virtuella windows. Efter att ha disskuterat detta problem med mina testkollegor och dom har lyckats framkalla liknande problem, lyckades vi konstatera att Greenshot förbrukar så mycket minne när man utför väldigt många kommandon på en gång att det får windows att kollapsa. Detta scenario gick att få till ganska fort på min dator och det kan bero på att jag har väldigt lite arbetsminne att jobba med redan innan jag utsätter den för Greenshots ökade resurser. Bild på flera siktningsmärken 4

5 Bugg 3 Ändring av Hotkeys medför ett felaktigt meddelande och uförs inte korrekt Ändring av Hotkeys går att genomföra. Om man ändrar en Hotkey till ett kortkommando som redan används får man ett felmeddelande, vilket är helt korrekt. Men när du trycker på OK knappen på felmeddelandet stängs både felmeddelandet ner OCH inställningsfönstret. När man sedan går in igen står det felaktiga kortkommandot kvar. Låt säga att det är kortkommandot för Capture full screen, Ctrl + Alt + F, som har ändrats till samma som för Capture region, Ctrl + Alt + R. När jag testade det kommandot, Ctrl + Alt + R, utförs Capture region och vid kommandot, Ctrl + Alt + F, händer ingenting. När jag sedan går in för att ändra tillbaka till kommandot, Ctrl + Alt + F för Capture full screen får jag upp samma felmeddelande som gången innan, se bild nedan, om att jag inte kan ändra till Ctrl + Alt + R, vilket jag inte gör i det här fallet. När jag försöke göra ytterligare ett försök att ändra tillbaka kortkommandot genomförs uppdateringen utan felmeddelande.. 5

6 Bugg 4 Hjälpsidans text överenstämmer inte med texten på programmet Funktionaliteten stämmer inte överens med den text som visas på Hjälpsidan. Det används andra ord för att förklara vad man gör under inställningar Preference. Ett exempel är med på bilden nedan. Detta upprepas även för skrivarens inställningar, Printer settings. 6

7 Bugg 5 Funktionalitet matchar inte hjälpsida Ett annat exempel från Hjälpsidan om Greenshot där det saknas en beskrivning på två av kryssrutor, Show notifications och Show magnifier (se bild nedan). De andra kryssrutorna fanns däremot tydligt beskrivna i hjälptexten. 7

8 Övriga noteringar Användning av PRINT Screen knapp är inte möjligt på mitt Mac tangentbord. Den vanliga kombinationen för att göra en PRINT Screen på Mac s tangentbord är Apple key + Shift + 3 men det fungerar inte ihop med Greenshot. Dom har tydligt klargjort att programmet är gjort för att fungera i windows vilket medför att man ska använda sig av en PC s tangetbord. Man kan få till en Screenshot med hjälp av kortkommandon som börjar på Ctr + Alt + (en bokstav). I avsaknad av PRINT Screen knappen blev det problem att testa alla dessa funktioner med de kommandon som Hjälpfilen använder men det har förstås gått bra att använda de kortkommandon som finns eller man kan skapa själv eller genom menyn. För att få fram menyn för Greenshot ska man enligt hjälpfilen använda sig av höger mus klick men på Mac:en fungerar både ett vanligt klick och högerklick, det skiljer sig åt om man gör detta på en vanlig PC, detta testades även på Kelvins miljö. Vid försöket att lägga till bild till en Screenshot, Adding graphics to a screenshot, kunde jag först inte se den inlagda bilden. När jag fortsatte att testa detta visade sig att jag helt enkelt hade en för liten Screenshot att börja med så att den bild jag la till hamnade utanför. Vid ändring av språk hade jag problem att spara ner min fil på grund av administratörs rättigheter. Problemet löste sig efter att ha fått assistans av Kelvin. När filen väl var sparad var jag tvungen att starta om Greenshot för att kunna se att den fanns där. Själv saknade jag den förklaringen någonstans hos Greenshot. 8

9 Shahraz s testningar Information om Shahraz s testningar Shahraz s uppgift blev att kontroller hur stabil den nya uppgraderingen är. Testen har utförst på följande: Senaste versionen: GreenShot (Build bit) (Release date: ) OS: Windows XP Professional (SP3) System: AMD Athlon 64 X2 Dual core, RAM: 2 GB CPU: 2.71 GHz GPU: 1 GB, GeForce 9400 GT Verktyg: HeavyLoad Dependency:.Net framework 3.5 service pack 1 Installationen av Greenshot fungerade smidigt, den avslutades med att visa thank you och den placerad ikonen i windows systray. Verktyget HeavyLoad användes för att stressa Greenshot till sitt max för att se hur bra den fungerar under press. Följande delar och resultat var ok, det vill säga att de behöll samma prestand, tillförlitlighet och stabilitet: CPU: stressar delarna till det maximala för att få reda på hur bra den fungerar under press, testdatorn har dual core RAM: möjliggör testalternativet Allocate memory. Man kan välja vart man vill sätta nivån efter vad man har för tillgängligt minne. Utgångsläget är 100 MB. GPU: möjliggör testalternativet Stress GPU, då kan man testa om det grafisk processorns tunga laddning kan göra att mjukvaran krashar eller blir instabil. Alla tre test som nämnts ovan, testades samtidigt. Utöver detta gick Shahraz igenom release notes, versions historiken och buggrapporter, för att se de vanligaste buggarna och buggrättningarna, där kunde han även se vad som har focuserats på i senaste versionen. En genomgång av Greenshots mest vanligaste problem har gjorts och då kommit fram till det fortfarande finns problem i senaste versionen. Följande fel har hittats: 9

10 Bugg 6 Efter man har roterat en bild flyttas området Efter att ha gjort en bild och öppnat den i Greenshots Image editor, är det enkelt att markera och förvränga en del av bilden men när man roterar bilden så flyttas den förvrängda delen. Bugg 7 All text som ska översättas till svenska genomförs ej När man ändrar till svenskt språk, är det delar av olika ställen som inte är översatta. Bugg 8 Felaktigt meddelande när man exporterar till ett icke existerande MS Word När man väljer att exportera till MS Word, talar programmet om Exported to MS Word, fast att det inte finns ett MS Word att tillgå. Övrig notering Ingen ändring syns vid användande av kortkommandot Ctrl + Z i samband med en Screenshot. Visserligen ändras texten bakom bilden men det ser man inte förrän bilden man har tagit har lagts ner. Summering av Shahraz testning Greenshot har en bra prestanda genom alla stress test och resultatet är väldigt bra och det fanns inga tecken på instabilitet. Det finns dock några mindre problem som behöver ordnas men dessa problem kommer inte påverka stabiliteten på mjukvaran direkt. 10

11 Kelvins testning Kelvins information Kelvins uppdrag blev att ta reda på om programmet använder för mycket resurser i bakgrunden. Testmiljön: Window 7 Tool: Windows Aktivitetshanterare Summering av minne: k när det startas upp k medans programmet körs i bakgrunden k ungefär vad som läggs till för varje gång man öppnar en ny bild med Image editor Summering av Kelvins testning Vid uppstarten av Greenshot använder programmet k av minnet Vid varje tillfälle som man utför en print screen, som exempelvis Capture window, lägger den på ytterligare ungefär k på minnet Även efter att man har stängt av Greenshot Image editor, behålls de k som krävdes för att utföra en print screen Programmet går aldrig tillbaka till de k som vid uppstart även att man inte har sparat den senaste bilden. för att frigöra minne igen måste Greenshot startas om. Greenshot använde inte något extra minne medan man arbetade med andra program samtidigt. Program som var igång medan testet gjordes var Apatana studio, Eclipse for Niio processor, google chrome, skype och serial listener. 11

12 Bugglista med prioritering 1=låg prio 2=mellan prio 3=hög prio Prio Id Buggtitel Testare 3 1 Re using file fungerar inte Sofia 3 2 Flera screenshot kommandon på en gång orsakar krash Sofia 2 3 Ändring av Hotkeys medför ett felaktigt meddelande och uförs inte correct Sofia 1 4 Hjälp sidans text överenstämmer inte med texten på programmet Sofia 1 5 Funktionalieten överensstämmer inte med hjälpsidan Sofia 2 6 Efter man har roterat en bild flyttas området. Shahraz 1 7 All text som ska översättas till svenska genomförs ej Shahraz 1 8 Felaktigt meddelande när man exporterar till ett icke existerande MS Word Shahraz Det som inte har testats Enligt testplanen ska inte de vanligaste funktionerna testas då det har blivit testat av den vanliga användaren, även kompabilibiteten och installationstester har valts bort då vi tror att användaren ger en bra feedback om problemen kring det till Greenshots utvecklare. Vi har inte gått igenom menyerna eller FAQ sidan utan bara hjälpsidan. gjort några speciella test gentemot olika webbläsare. Endast funktionen som är emot internet explorer har testats. I övrigt gjorde inte några tester för andra webbläsare då det inte heller finns att tillgå. testat Interoperabiliteten för E mail, MS Paint, Upload to Imgur, Flickr, Picasa, kopiera till clipboard och skicka till skrivare. gjort test som visar om programmet påverkas av exempelvis ett långsamt nätverk. Något som skulle vara intressant att testa mera av är interoperabbiliteten för E mail, MS Paint, Upload to Imgur, Flickr, Picasa, kopiera till clipboard och skicka till skrivare. Det är den del av programmet vi inte har gjort några tester alls emot, förutom skicka till skrivare. 12

13 Utförandet av testningen Vi hade satt upp som mål att följa schemat i testplanen men den blev svår att följa då vi tyckte att vi behövde lära oss mer om automatisk testning. Vi hade kunnat vara bättre på att ändå följa upp vårt projekt med regelbundna kontakter. Istället tog vi inte tag i det förrän det var dags för sista veckan. Väl där delade vi upp våra tester och testade det mesta på eget håll. Vi har därmed inte lyckats hålla vårt schema med inlämningen som det var tänkt. Själv jobbade jag mig igenom Hjälp texten på Greenshots webbplats. Det var nyttigt då jag samtidigt fick lära mig lite mer om programmet. Den bugg jag hittade som krashade mitt windows var inte helt lätt att lista ut på egen hand. Jag tog kontakt med samtliga medlemmar i gruppen och vi kunde då tillsammans lista ut vad som orsakade problemet. Även Sharaz hade hittat en början på denna bugg och tog upp det i sin rapport och tillsammans med Kelvins undersökningar av resursförbrukningen av minnet lyckades vi se orsaken. Jag valde att ta bort Shahraz bugg eftersom det handlade om samma bugg. Det var ytterligare några buggar som jag hittade och ville diskutera, jag hade då stor hjälp av Kelvin som tittade på de scenarion jag hade framför mig och delgav till honom, så vi tillsammans kunde komma fram till vad som egentligen är ett problem/inte ett problem. Han är en duktig samarbetspartner som jag har lätt att jobba med. 13

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Supporterad IT-säkerhet

Supporterad IT-säkerhet JÄMFÖRANDE TEST Särtryck ur Datormagazin nr 3 2010 istockphoto.com/vid64 Supporterad IT-säkerhet TESTADE PRODUKTER Företag Produkt AVG Internet Security 2009 F-Secure Internet Security 2010 Kaspersky Internet

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter

Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter Denna manual vänder sig till dig som har gått kursen Steg 2 i vår Connect version 8 utbildning. Funktionerna som beskrivs i denna manual kan man endast

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt INTERNRAPPORT CERTEC, LTH NUMMER 1:2000 Charlotte Magnusson Elsa Foisack MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt samarbetsprojekt Certec Institutionen för Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Förord

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Möte 7: Introduktionsförläsning till del II av kursen: Installation och underhåll av operativsystem, programmoduler samt lite TCP/IP

Möte 7: Introduktionsförläsning till del II av kursen: Installation och underhåll av operativsystem, programmoduler samt lite TCP/IP Möte 7: Introduktionsförläsning till del II av kursen: Installation och underhåll av operativsystem, programmoduler samt lite TCP/IP Vi kommer nu in i andra delen av kursen och detta är den andra rena

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

ToonTalk. Min experimentbok om dataprogram. Mikael Kindborg Ken Kahn Lennart Mogren Amis Halldin 2004

ToonTalk. Min experimentbok om dataprogram. Mikael Kindborg Ken Kahn Lennart Mogren Amis Halldin 2004 ToonTalk Min experimentbok om dataprogram Mikael Kindborg Ken Kahn Lennart Mogren Amis Halldin 2004 En bok för hela familjen om ett nytt och lekfullt sätt att programmera datorer CD-skiva med programvara

Läs mer

Officiell Användarguide

Officiell Användarguide Officiell Användarguide Linux Mint 17.2 Cinnamon Edition Sid 1 av 45 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 4 HISTORIK...4 SYFTE...4 VERSIONSNUMMER OCH KODNAMN...5 UTGÅVOR...6 OM DU BEHÖVER

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer