Konsumentverket/KO PM 2004:15. Babyleksaker. Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentverket/KO PM 2004:15. Babyleksaker. Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen"

Transkript

1 Konsumentverket/KO PM 2004:15 Babyleksaker Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Säkerhetskrav....5 Inköp... 6 Provning... 6 Resultat... 6 Slutsats... 7 Handläggning... 7 Bilaga 1 Tabell över provade leksaker... 8 Bilaga 2 Bilder på leksaker som inte uppfyller säkerhetskraven Bilaga 3 Leksakslagen och CE-märket samt Produktsäkerhetslagen Projektledare Åsa Lindquist, Marie Edström och Ursula Cronsten Babyleksaker Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen PM 2004:15 ISBN Konsumentverket 2004

3 Sammanfattning Konsumentverket är tillsynsmyndighet över lagen om leksakers säkerhet och produktsäkerhetslagen. Under våren 2004 gjorde därför verket en kontroll av babyleksaker. Med babyleksaker avses leksaker för barn som inte kan sitta upp. Syftet med kontrollen var att se om babyleksakerna på marknaden uppfyller gällande säkerhetskrav samt att se om babyleksakerna förbättrats sedan tidigare marknadskontroller testades skallror och då underkändes 30 stycken av 60 provade testades 66 skallror och 19 stycken underkändes. I denna kontroll 2004 testades 32 stycken leksaker avsedda för de minsta barnen. Sex stycken uppfyllde inte kraven på säkerhet enligt leksakslagen. (Bilder på dessa sex leksaker finns i bilaga 2). På ytterligare fyra leksaker saknades tillfredsällande information. Det visar sig att resultaten har blivit bättre men det är fortfarande inte acceptabelt att så många leksaker avsedda för de minsta barnen inte uppfyller säkerhetskraven. Figur 1 Testcylinder Efterliknar ett barns strupe Konsumentverket/KO PM 2004:15 3 (14)

4 Bakgrund Svenska och europeiska säkerhetsregler för leksaker innehåller speciella krav på leksaker avsedda för de minsta barnen. Standarden SS-EN 71-1:1998 uttrycker de detaljerade minimikrav som leksaken måste uppfylla för att antas säker enligt leksakslagen. Det går inte att friskriva sig från kraven genom att sätta på en varningstext om att leksaken är olämplig för den åldersgruppen. Skallror och babyleksaker är avsedda att användas av små barn i t.ex. barnsäng, vagga eller barnvagn. Där har man inte hela tiden oavbruten tillsyn över barnet. Det är därför rimligt att kräva mycket hög säkerhet hos dessa leksaker. Enligt standarden får dessa leksaker inte innehålla några smådelar eller långa snören. Dessa leksaker som är avsedda för barn som inte kan sitta upp får heller inte ha några utstickande delar som kan skada barnet i halsen om det har leksaken i munnen och vänder sig till mage. Mobilleksaker som hängs över säng, vagga eller barnvagn ska uppfylla kraven i standarden, eftersom dessa leksaker även ges till barnet att leka med. Figur 2 Tolk för att prova utstående delar på babyleksaker (efterliknar ett barns mun). Konsumentverket/KO PM 2004:15 4 (14)

5 Säkerhetskrav på babyleksaker För skallror och andra babyleksaker avsedda att användas av bl.a. barn som inte kan sitta upp finns detaljerade regler i standarden SS-EN Delar som är så små att de ryms i testcylindern (se fig 1) får inte vara lösa eller lossna när de utsätts för dragprov. Stoppningsmaterial får inte innehålla några hårda eller vassa föroreningar och hårda delar av stoppningsmaterialet som ryms i testcylindern får inte bli åtkomliga efter dragprov på sömmarna (se fig 1). Delar som lossnar vid blötläggningsprov får inte vara så små att de ryms i testcylindern (se fig 1). Tunn plastfolie i stora bitar får inte lossna vid dragprov Det får inte finnas vassa kanter eller spetsar eller stickor på leksakerna. Snören på leksaker får inte vara så långa att de kan orsaka strypning (220 mm). De får inte heller vara så tunna att de skär in i fingrar el dyl. Det får inte finnas utstickande delar som är så långa att de kan orsaka skador i luftvägarna eller framkalla kräkreflexer hos barnet (se fig 2). Vätskefyllda skallror och bitringar ska vara försedda med varning om att man bara får kyla dem i kylskåp och inte i frysen. Babyleksaker som spänns tvärsöver säng, vagga eller barnvagn ska vara försedda med varning om att man ska ta bort dem då barnet börjar resa sig på händer och knän (se fig 3). Figur 3 Barn som kan resa sig på knä kan riskera att bli hängande över uppspänd sängskallra Konsumentverket/KO PM 2004:15 5 (14)

6 Inköp 32 skallror köptes in av konsumentvägledare i 12 kommuner. De kommuner som deltog var Borås, Göteborg, Huddinge, Kristinehamn, Luleå, Malung, Nybro, Piteå, Skellefteå, Södertälje, Västerås och Östersund. Vägledarna har gjort några inköp på stormarknader, men de flesta inköpen gjordes i leksaksbutiker. Tabell 1 Förkortningar för deltagande kommuner B Borås Gö Göteborg Hu Huddinge Kr Kristinehamn Lu Luleå Ma Malung Nyb Nybro P Piteå Sk Skellefteå Sö Södertälje Vå Västerås Ös Östersund Provning Babyleksakerna testades under april 2004 på Sveriges Provnings och Forskningsinstitut i Borås enligt SS-EN 71-1:1998 Leksaker-Säkerhetsregler-Mekaniska och fysikaliska egenskaper. De testades med avseende på hållfasthet och geometrisk form. Snören uppmättes och varningstexter och annan märkning granskades också. Provningen från SP har nr P Resultat 32 babyleksaker testades och 6 st uppfyllde inte kraven på säkerhet. De är: Kr3 Jolly Baby, Libro, har delar som går igenom tolken (enligt figur 2). Risk finns då att barn kan skadas i luftvägarna av delar som når för långt in i munnen-halsen. Lu Barnvagnsleksak, Babyproffsen, har för långa gummiband. Strypningsrisk finns om barn får snöret runt halsen. P3 Jolly Baby, Libro, har delar som går igenom tolken (enligt figur 2) och saknar monteringsanvisning. Risk för skador på luftvägarna. Risk för felmontering. Vå1, Mobil, Trademan, har smådelar som lossnar. Detta innebär kvävningsrisk (enligt figur 1). Ös2, Jolly Baby, Libro, har delar som går igenom tolken (enligt figur 2). Ös3, Barnvagnsskallra, Micki, smådel lossnade. Detta innebär kvävningsrisk (enligt figur 1). (Bilder på dessa sex leksaker finns i bilaga 2) Konsumentverket/KO PM 2004:15 6 (14)

7 Fyra andra leksaker har fått anmärkningar då viss information har varit bristfällig. T.ex.har det saknats information om att leksaken endast ska kylas i kylskåp eller att leksaken ska tas bort då barnet börjar resa sig på händer och knän. Några skallror var märkta att de inte är lämpliga för barn under 3 år. En mobil avsedd att monteras på barnsäng saknade monteringsanvisning. Slutsats Kontrollen visar att det fortfarande säljs leksaker som inte uppfyller kraven för leksakers säkerhet. Trots att de flesta leksakerna var inköpta i vanliga leksaksaffärer uppfyllde de inte kraven testades skallror och då underkändes 30 stycken av 60 provade testades 66 skallror och 19 stycken underkändes. I denna kontroll 2004 testades 32 stycken leksaker avsedda för de minsta barnen. Sex stycken uppfyllde inte kraven på säkerhet enligt leksakslagen. På ytterligare fyra leksaker saknades tillfredsällande information. Det förefaller som att säkerheten med dessa leksaker har förbättrats. Men det är fortfarande inte acceptabelt att så många leksaker avsedda för de minsta barnen inte uppfyller säkerhetskraven för leksaker. Samtliga leksaker var CE-märkta, vilket innebär att tillverkaren garanterar att säkerhetskraven är uppfyllda. Trots det hade sex produkter allvarliga säkerhetsbrister. Handläggning De leverantörer som sålt de babyleksaker som hade säkerhetsbrister har alla slutat sälja och återkallat leksakerna från detaljisterna. De som hade mindre anmärkningar har fått information och påpekande om att de ska åtgärda felen. Ärendena angående leksakerna har dnr 2004/3972, 2004/3976, 2004/3977, 2004/3978, 2004/3979 och 2004/3980. Konsumentverket/KO PM 2004:15 7 (14)

8 Bilaga 1 Tabell över provade leksaker Kod Gö 1 Gö 2 Gö 4 Hu 2 Hu 3 Hu 1 Kr 5 B 2 Kr 2 Kr 1 Kr6 Ma 1 Namn/märke och kort beskrivning av produkten Träskallra m. kula Docka i påse att fästas på armen Trumpetskallra Bambino Barnvagnsskallra Brio Joker Bitring Kids II Skallra Winnie the Pooh, Wrist rattle Baby Joker, plastring m.3 platta frukter i plast Skallra/ kylbitring Baby Joker Lång färggrann hund Barnvagnsleksak "Bamse Importör/ tillverkare till Sverige namn och adress TopToy A/S ROSKILDE Danmark TopToy A/S ROSKILDE Danmark TopToy A/S ROSKILDE Danmark TopToy A/S ROSKILDE Danmark BRIO OSBY Rätt start AB Kemistv TÄBY Carlo i Jönköping AB, Betav. 10, JÖN- KÖPING BRIO, OSBY VN, Kvarnhagsgatan 4, HÄSSELBY BRIO OSBY Rätt start, Box 1402, TÄBY Kärnan HELSING- BORG Inköpsställe, butikens namn och ort Märkning: varningstext och CE-märke Uppfyller kraven på mekanisk säkerhet BR GÖTEBORG CE Ja Ja BR GÖTEBORG CE Ja Ja BR GÖTEBORG CE Ja Ja CE Varning: Tag bort leksaken när barnet försöker resa sig. Risk för skada om barnet BR Leksaker, trasslar in HUDDINGE sig. Ja Ja Stuvsta Lek o hobbyhörna HUDDINGE Babyland KUNGENS KURVA CE-märkt Kyl endast i kylskåp, ej i frys Ja Ja CE-märkt BRIO KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Överskottsbolaget BORÅS CE Ja Ja BRIO KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Leksaksboden, KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Leksaksboden KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Dalaridå MALUNG Ja Uppfyller kraven på information Ja Ta bort leksaken när barnet börjar resa sig på händer och knä. Risk för skada om barnet trasslar in sig. CE Ja Ja Konsumentverket/KO PM 2004:15 8 (14)

9 Kod Namn/märke och kort beskrivning av produkten Ma 2 "Ponny Pal" Ny 1 P2 Sk 3 Sk2 Sö Vå 2 Vå 3 Ös 1 Kr 4 Ny 2 P1 Sk 1 B 1 Baby Joker, kylbitring. Joker. Baby Baby (Joker) Skallra med litet mjukdjur "Baby Baby" Sand fish rattle Plastskallra i form av en fisk Musical dog - speldosa märke Joker Bambino kompisskallra Bambino Musikskallra med ljus och vatten Isbitring Coolpup, kylbitring The first Years, bitring. 4 Evertoys. Baby First Toys. Innehåller 3 handskallror Hand Bells Leksak att hålla i handen Activity jungle suction toy Uppfyller kraven på information Importör/ tillverkare till Sverige namn och adress Grossistservice Box SOLNA Brioleksaker OSBY Playmix BRIO OSBY BRIO AB OSBY Alrico försäljning AB Box HÄR- NÖ-SAND Alrico Föräljnings AB Box HÄR- NÖSAND Tiimari OY Haapalanki LAHTI Matell, Ringager4C, 2605 BRÖND- BY DK Inköpsställe, butikens namn och ort Märkning: varningstext och CE-märke Uppfyller kraven på mekanisk säkerhet Hemköp MALUNG CE-märkt Ja Ja Överskotts- CE-märke, kyl bolaget endast i kylskåp, NYBRO ej i frys. Ja Ja Barnens Hus, PITEÅ CE-märke Ja Ja Lek & Hobby SKELLEFTEÅ Jacks Import & Varuhus SKELLEFTEÅ Södertälje Leksaks AB SÖDER- TÄLJE CE-märke 0+ Ja Ja CE 3m+ Ja Ja Tag bort leksaken när barnet börjar resa sig. Risk för skada om barnet trasslar in sig. Ja Ja Ica Maxi Stormark-nad VÄSTERÅS CE Ja Ja Toys R Us VÄSTERÅS CE Ja Ja Baby-Mys AB ÖSTERSUND CE Ja Ja Playmix BRIO OSBY ICA Hem o fritid, Special AB VÄXJÖ Top Toy A/S DK 4000 ROSKILDE Danmark Babyproffsen Mårtensg GISLAVED Carlo i Jönköping AB, Betav. 10, JÖNKÖ- PING Carlo i Jönköping AB, Betav. 10, JÖN- KÖPING Leksaksboden, KRISTINE- HAMN CE Ja Briobutiken NYBRO CE-märke Ja Sabels Lågprisvaruhus, ÖJEBYN Tiimari SKELLEFTEÅ CE-märke. Varning! Ej lämplig för barn under 3 år innehåller smådelar CE Varningsmärke "ej lämplig för barn <3 år" CE Ja Smådelar lossnar (Ej avsedd för barn under 3 år) Info saknas om kylning Info saknas om kylning Leksaken felmärkt ( ej lämplig för barn < 3 år ) Leksaken märkt: ej lämplig för barn < 3 år Ja Konsumentverket/KO PM 2004:15 9 (14)

10 Kod P3 Vå 1 Ös 2 Lu Kr 3 Ös 3 Namn/märke och kort beskrivning av produkten Jollybaby. Musical Mobile Mobil i trä Jolly Baby Vagnsleksak Nalle Babyproffsen Barnvagnslek. Fästes över barnet i barnvagnen. Passar även över spjälsäng. Jollybaby Går genom tolken Barnvagnsskallra Tre Tygdockor Importör/ tillverkare till Sverige namn och adress Libro-gruppen AB, Box 221, VÄST- RA FRÖ- LUNDA Trademan AB Box HEL- SINGBORG Libro Gruppen AB Box 221, VÄSTRA FRÖ- LUNDA Baby-proffsen Mårtensg GIS- LAVED Librogrupp Box 221, V:A FRÖ- LUNDA Micki Leksaker GEMLA Inköpsställe butikens namn och ort Robin Hood, PITEÅ Aros Baby VÄSTERÅS BarnensHus ÖSTERSUND Barnvagnen LULEÅ Lekstugan ÖSTERSUND Märkning: varningstext och CE-märke CE-märke. Varning: Se till att ditt barn inte trasslar in sig på något sätt i mobilen. Ta bortmobilen. (Se kartongens baksida) CE märkt Ej för barn under 3 år CE. Varning för att förebygga ev olyckor ta bort den här leksaken när barnet börjar kunna sträcka upp händer och knän CE Varning! För att förhindra möjliga olyckor, ta bort leksaken när barnet börjar dra i dem med händerna eller trycka upp fötterna. CE CE Varningstext på Engelska Uppfyller kraven på mekanisk säkerhet Går genom tolken Smådelar lossnar Del går genom tolken För långt gummiband Smådel lossnade Uppfyller kraven på information Monteringsanvisning saknas på svenska Leksaken felmärkt ( ej lämplig för barn < 3 år ) Ja Ja Ja Info saknas om att ta bort leksaken när barnet börjar resa sig Konsumentverket/KO PM 2004:15 10 (14)

11 Bilaga 2 Bilder på provade leksaker som inte uppfyller säkerhetskraven Kr3 Lu P3 Konsumentverket/KO PM 2004:15 11 (14)

12 Vå1 Ös 2 Ös3 Konsumentverket/KO PM 2004:15 12 (14)

13 Bilaga 3 Leksakslagen och -märket Särskilda säkerhetskrav för leksaker gäller enligt lagen om leksakers säkerhet, en regeringsförordning och Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9. Lagstiftningen överför EGs direktiv om leksakers säkerhet (88/378/EEG) till svensk rätt. En leksak får bara säljas om den uppfyller lagens krav beträffande säkerhet, information och märkning. Om en leksak tillverkas helt i enlighet med den europeiska standarden för leksakers säkerhet anses den uppfylla kraven i leksakslagen. I detta fall krävs inte att leksaken provas av en oberoende institution. Skulle dock tillverkaren välja att inte tillverka leksaken helt enligt standarden krävs att leksaken typgodkänns av en tredje part (s k anmält organ). Konsumentverket kan med stöd av produktsäkerhetslagen ingripa mot leksak som har säkerhetsbrister, även om den uppfyller kraven i leksaksstandarden eller har typgodkänts. Det kan inträffa om standardens krav visar sig vara för lågt ställda eller om en tillämplig standard eller standardregel saknas. Det strider mot leksakslagen att sälja en leksak utan -märkning. Tillverkaren (eller importören/representanten) har rätt att själv sätta på märket, s k självcertifiering. Genom märkningen bekräftar tillverkaren att leksaken uppfyller säkerhetskraven. Det strider självfallet också mot lagen att sälja en -märkt leksak som inte uppfyller lagens krav om säkerhet, information och märkning. Eftersom -märket är en säkerhetsmärkning är märket grovt vilseledande om det sitter på en leksak som inte uppfyller kraven. En näringsidkare som bryter mot leksakslagen genom att sälja leksaker som inte uppfyller lagens krav kan dömas av domstol till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller om näringsidkaren bryter mot reglerna av uppsåt eller oaktsamhet. Anmälan om åtal enligt leksakslagen görs av Konsumentverket. Konsumentverket/KO PM 2004:15 13 (14)

14 Produktsäkerhetslagen Om en leksak som finns på marknaden visar sig ha säkerhetsbrister, t.ex. inte uppfyller kraven i leksaksstandarden, ska den ansvarige näringsidkaren enligt produktsäkerhetslagen vidta olika säkerhetsåtgärder. Näringsidkaren kan förbjudas vid vite att fortsätta med försäljningen av leksaken (säljförbud). Han kan också åläggas att återkalla leksaker som redan är sålda. Återkallelse kan ske både från återförsäljare/butiker och konsumenter. Återkallelse från konsumenter innebär ofta att näringsidkaren måste annonsera i tidningar för att nå ut med informationen. En tredje åtgärd enligt produktsäkerhetslagen är s k. säkerhetsinformation, vilket innebär att näringsidkaren åläggs att förse leksaken med varningstext eller annan säkerhetsinformation. Om en näringsidkare får kännedom om att en vara eller tjänst som företaget säljer eller har sålt är farlig måste han anmäla detta till Konsumentverket eller respektive myndighet. Konsumentverket/KO PM 2004:15 14 (14)

Leksaker med batterier för små barn

Leksaker med batterier för små barn Konsumentverket/KO PM 2003:15 Leksaker med batterier för små barn Marknadskontroll av batterileksaker för barn under tre år Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...3 Inköp...3 Provning...3 Krav i standarden...4

Läs mer

Konsumentverket/KO. RAPPORT 2006:4 Leksakstelefoner Marknadskontroll av ljudnivå hösten 2001

Konsumentverket/KO. RAPPORT 2006:4 Leksakstelefoner Marknadskontroll av ljudnivå hösten 2001 Konsumentverket/KO RAPPORT 2006:4 Leksakstelefoner Marknadskontroll av ljudnivå hösten 2001 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...4 Marknadskontrollens genomförande...4 Provning...5 Resultat...5 Slutsats...6

Läs mer

Marknadskontroll av leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste

Marknadskontroll av leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste Rapport 2008:18 Marknadskontroll av leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste Marknadskontroll av leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste Rapport 2008:18 Konsumentverket 2009 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Marknadskontroll leksaker som bifogas med serietidningar

Marknadskontroll leksaker som bifogas med serietidningar Rapport 2010:10 Marknadskontroll leksaker som bifogas med serietidningar 2010:10 Leksaker som bifogas med serietidningar Konsumentverket 2010 2 (13) 3 (13) Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer

Marknadskontroll Formexmässan 2009

Marknadskontroll Formexmässan 2009 Rapport 2009:25 Marknadskontroll Formexmässan 2009 Marknadskontroll - Formexmässan 2009 Rapport 2009:25 Konsumentverket 2009 2 Sammanfattning Konsumentverket är tillsynsmyndighet över produktsäkerhetslagen,

Läs mer

Marknadskontroll av napphållare 2001

Marknadskontroll av napphållare 2001 R A P P O R T 2001:17 Marknadskontroll av napphållare 2001 Innehåll Bakgrund Metod Resultat 21 av 24 nappkedjor underkända Bilaga till pressmeddelande 27 juni 2001 Sammanställning av provresultat Marknadskontroll

Läs mer

Marknadskontroll av leksaker på marknader

Marknadskontroll av leksaker på marknader Rapport 2010:19 Marknadskontroll av leksaker på marknader 2 Marknadskontroll av leksaker på marknader Rapport 2010:19 Konsumentverket 2010 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning och bakgrund... 6 Syfte

Läs mer

Undersöker du leksaker lika noga?

Undersöker du leksaker lika noga? Undersöker du leksaker lika noga? Säker att leka med? Det är mycket att tänka på när du ska köpa leksaker, därför har vi sammanställt några tips som kan vara bra att tänka på när det är dags att handla.

Läs mer

Marknadskontroll solglasögon 2010

Marknadskontroll solglasögon 2010 Rapport 2010:17 Marknadskontroll solglasögon 2010 Marknadskontroll solglasögon 2010 Konsumentverket 2010 2 (9) 3 (9) Sammanfattning Under våren 2010 har Konsumentverket genomfört en marknadskontroll av

Läs mer

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN VEM BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR? Denna broschyr riktar sig till små och medelstora företagare som vill placera leksaker på den Europeiska gemenskapens marknad. Återförsäljare och konsumenter kan använda denna

Läs mer

PM 2004:2. Våningssängar. Marknadskontroll 2003

PM 2004:2. Våningssängar. Marknadskontroll 2003 PM 2004:2 Våningssängar Marknadskontroll 2003 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Genomförande av marknadskontrollen... 3 Resultat... 4 Våningssängar Marknadskontroll 2003 PM 2004:02

Läs mer

Konsumentverket/KO PM 2003:17. Småbarnssängar. Marknadskontroll av småbarnssängar 2003

Konsumentverket/KO PM 2003:17. Småbarnssängar. Marknadskontroll av småbarnssängar 2003 Konsumentverket/KO PM 2003:17 Småbarnssängar Marknadskontroll av småbarnssängar 2003 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 3 Krav på småbarnssängar 3 Bakgrund 4 Genomförande av marknadskontrollen 4 Reslutat/

Läs mer

RAPPORT. Är nallen farlig? Marknadskontroll av mjuka leksaksdjur inför julen 2000

RAPPORT. Är nallen farlig? Marknadskontroll av mjuka leksaksdjur inför julen 2000 RAPPORT 2001:1 Är nallen farlig? Marknadskontroll av mjuka leksaksdjur inför julen 2000 Innehållsförteckning Sammanfattning Leksakslagen och -märket Produktsäkerhetslagen Bakgrund Skador Skydd mot kvävning

Läs mer

Marknadskontroll av produkter notifierade i RAPEX maj 2008

Marknadskontroll av produkter notifierade i RAPEX maj 2008 Rapport 2010:5 Marknadskontroll av produkter notifierade i RAPEX maj 2008 Marknadskontroll av produkter notifierade i RAPEX maj 2008 Rapport 2010:5 Konsumentverket 2010 2 Sammanfattning I marknadskontrollen

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Snart genomför vi en marknadskontroll av hoppborgar

Snart genomför vi en marknadskontroll av hoppborgar Snart genomför vi en marknadskontroll av hoppborgar Hoppborgar innebär bra tillfällen till lek och rörelse för barn. En del av leken riskerar dock att sluta i skador. Därför genomför Konsumentverket en

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:18 2003-06-05 Dnr B 11/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:18 2003-06-05 Dnr B 11/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:18 2003-06-05 Dnr B 11/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Drivabolagen Aktiebolag, 556202-9966, Box 63, 283 21 OSBY Ställföreträdare: Styrelseledamoten

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

Konsumentverket/KO. Rapport 2006:7. Höga barnstolar. Marknadskontroll

Konsumentverket/KO. Rapport 2006:7. Höga barnstolar. Marknadskontroll Konsumentverket/KO Rapport 2006:7 Höga barnstolar Marknadskontroll Innehåll Sid Inledning 3 Produktsäkerhetslagen 3 Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Säkerhetskrav 4 Genomförande 4 Resultat/riskvärdering 4 Påträffade

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Konsumentverket/KO PM 2004:03. Varor och barn. Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets tillsynsprojekt 2002/2003

Konsumentverket/KO PM 2004:03. Varor och barn. Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets tillsynsprojekt 2002/2003 Konsumentverket/KO PM 2004:03 Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets tillsynsprojekt 2002/2003 Innehåll Sammanfattning...3 Syfte...3 Bakgrund...3 Arbetets uppläggning...4 Lagar och

Läs mer

Marknadskontroll av barnjackor snoddar i huvud/halsregionen och fastsättning av huvor/kapuschonger

Marknadskontroll av barnjackor snoddar i huvud/halsregionen och fastsättning av huvor/kapuschonger Konsumentverket/KO Rapport 2006:8 Marknadskontroll av barnjackor snoddar i huvud/halsregionen och fastsättning av huvor/kapuschonger Marknadskontroll av barnjackor snoddar i huvud/halsregionen och fastsättning

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 PM Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt

Läs mer

Uppföljning av Konsumentverkets marknadskontrollplan för 2016

Uppföljning av Konsumentverkets marknadskontrollplan för 2016 2017-03-17 1 (6) Uppföljning av Konsumentverkets marknadskontrollplan för 2016 Konsumentverket ansvarar för marknadskontroll av: leksaker enligt direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet och lagen (2011:579)

Läs mer

Marknadskontroll butikskedjor

Marknadskontroll butikskedjor Rapport 2008:20 Marknadskontroll butikskedjor Marknadskontroll butikskedjor Konsumentverket 2008 2 (22) 3 (20) Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Bakgrund... 7 Syfte... 9 Metod... 9 Krav på dokumentation...

Läs mer

Är flytvästarna testade?

Är flytvästarna testade? Konsumentverket/KO PM 2003:21 Är flytvästarna testade? Marknadskontroll av flytvästar 2002 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 4 Teknisk dokumentation... 4 Formulär Försäkran om överensstämmelse...

Läs mer

Marknadskontroll av leksaker i barnmenyer

Marknadskontroll av leksaker i barnmenyer Rapport 2016:16 Marknadskontroll av leksaker i barnmenyer 2016:16 Leksaker i barnmenyer 2016 Konsumentverket 2016 Ansvarig handläggare: Lena Bergman Bokvist (projektledare), Anna Ekegren Förord Syftet

Läs mer

Se upp med skjutleksakerna! Marknadskontroll av projektilleksaker sommaren 2001

Se upp med skjutleksakerna! Marknadskontroll av projektilleksaker sommaren 2001 R A P P O R T 2001:9 Se upp med skjutleksakerna! Marknadskontroll av projektilleksaker sommaren 2001 Innehåll Sammanfattning 5 Leksakslagen och CE-märket 6 Produktsäkerhetslagen 7 Bakgrund 8 Skador 8 Krav

Läs mer

Märkning i cykelhjälmar

Märkning i cykelhjälmar R A P P O R T 2002:17 Märkning i cykelhjälmar Marknadskontroll 2002 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Krav på cykelhjälmar 6 Märkningens betydelse för konsumenter 6 Metod 8 Resultat

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Direktiv 2009/48/EG Kommissionen har publicerat guider för att stödja tillämpningen

Läs mer

PM 2003:19 Ishockeyskydd Marknadskontroll

PM 2003:19 Ishockeyskydd Marknadskontroll Konsumentverket/KO PM 2003:19 Ishockeyskydd Marknadskontroll Innehåll Sammanfattning.3 Bakgrund...3 Metod....4 Resultat.4 Kommentarer. 4 Bilaga 1: MK Ishockeyskydd Sammanställning efter Fabrikat/Artikelnr

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-06-24 Dnr 15EV1498 Gekås Ullared AB 311 85 Ullared Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet Vårt

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om leksakers säkerhet; SFS 2011:579 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Regler för lekplatser och lekredskap

Regler för lekplatser och lekredskap Regler för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. FN: s konvention om barnets rättigheter understryker att samhällets olika organ ska känna ansvar

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Kameratillsyn solarieanläggningar

Kameratillsyn solarieanläggningar Kameratillsyn solarieanläggningar Maj 2011 Kameratillsyn solarieanläggningar Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med

Läs mer

Marknadskontroll Farliga leksaker på marknader

Marknadskontroll Farliga leksaker på marknader Rapport 2007:2 Marknadskontroll Farliga leksaker på marknader Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 Bakgrund...5 Syfte...6 Frågeställningar...7 Farliga leksaker...7 Metod...11 Analys och

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Slutligt beslut om försäljningsförbud med vite och återtag m.m. följande försäljningsförbud och betalningsskyldighet för myndighetens kostnader för

Slutligt beslut om försäljningsförbud med vite och återtag m.m. följande försäljningsförbud och betalningsskyldighet för myndighetens kostnader för ~ ~ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Birgitta Andersson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 22 2017-06-13 Dnr 17EV5441 Slutligt beslut om försäljningsförbud med vite och återtag m.m. Vårt beslut

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet ~ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2017-01 -03 Dnr 16EV1124 WePackAB Volframgatan 3 213 64 Malmö Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö Leksakers säkerhet Per-Olov Sjöö Ny lagstiftning om leksakers säkerhet och genomförandet av direktiv 2009/48/EG Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning

Läs mer

Informationsbrev kampsportsskydd

Informationsbrev kampsportsskydd Konsument verket KO Datum Dnr 2015-10-23 2015/1065 Informationsbrev kampsportsskydd Detta informationsbrev riktar sig i första hand till dig som tillverkar, importerar eller säljer personlig skyddsutrustning

Läs mer

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-05-21 Dnr15EV951 Selek Sweden AB Ejdergatan 3 B 4 16 68 Göteborg Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka?

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Rolf Stenberg Intertek ETL SEMKO Förordning om elektrisk materiel (SFS 1993:1068) Gäller all elektrisk materiel Omfattar den

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Leksaker på Internet! Svenskt deltagande i ett nordiskt projekt om säkerhetsinformation

Leksaker på Internet! Svenskt deltagande i ett nordiskt projekt om säkerhetsinformation R A P P O R T 2002:16 Leksaker på Internet! Svenskt deltagande i ett nordiskt projekt om säkerhetsinformation Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Svenska Krav på säkerhetsmärkning av leksaker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 4, beslut 2001-04-06 i mål T 4565-01, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TOP-TOY A/S, reg.nr

Läs mer

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 Vad innebär CE-märkningen? CE-märkningen betyder att tillverkaren eller representant inom EES garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta produktdirektiv.

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD

UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD Mät- och installationsguide för måttillverkade invändiga solskyddsprodukter INNEHÅLL Nya regler S. 3 Introduktion S. 4 Varningsetiketter S. 5 Installationshöjder

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Tobakslagstiftning Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen

Läs mer

Småbarnssängar marknadskontroll 2006

Småbarnssängar marknadskontroll 2006 Rapport 2008:05 Småbarnssängar marknadskontroll 2006 Sammanfattning Konsumentverket har under april - augusti 2006 genomfört en marknadskontroll av icke fällbara småbarnssängar. Kontrollen ingår som ett

Läs mer

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Marknadskontroll av utrymningsbeslag INFORMATION Datum 2015-10-29 Diarienummer 3091/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av panikutrymningsbeslag och nödutrymningsbeslag Marknadskontroll av utrymningsbeslag Allmänt om marknadskontroll

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/övrigt 1 Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser

Läs mer

Marknadskontroll av våningssängar och höga sängar

Marknadskontroll av våningssängar och höga sängar Karlstad, den 6 juli 2017 Bilaga till webbnyhet - Hallå konsument Sammanfattning: Marknadskontroll av våningssängar och höga sängar Konsumentverket har genomfört en marknadskontroll av våningssängar och

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (7) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Besöksadress: Regeringsgatan 60 Postadress: 103 29 Stockholm, Sverige Tel: 08-762 78 05 Svensk Dagligvaruhandel

Läs mer

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. lars.synnerholm@msb.se 010-240 43 48 1 2 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig

Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig Kemikalier inte bara hos Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Livsmedelsverket Läkemedelsverket Naturvårdsverket MSB, Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

Konsekvensutredning. Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning Konsekvensutredning Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning 16EV1484 1 Allmänt 1.1 Inledning Denna konsekvensutredning

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:1 2004-01-20 Dnr B 10/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:1 2004-01-20 Dnr B 10/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:1 2004-01-20 Dnr B 10/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Top-Toy A/S Danmark, filial Sverige, c/o L. O. G. J Ombud: jur. kand. Pontus Ewerlöf, Advokatfirman

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Hur fungerar arbetet på EU-nivå? Hur kan en ändring av direktivet göras? Hur tar expertgruppen fram guiderna? Per-Olov Sjöö

Hur fungerar arbetet på EU-nivå? Hur kan en ändring av direktivet göras? Hur tar expertgruppen fram guiderna? Per-Olov Sjöö Hur fungerar arbetet på EU-nivå? Hur kan en ändring av direktivet göras? Hur tar expertgruppen fram guiderna? Per-Olov Sjöö 2014-05-14 Möten om leksakers säkerhet Kommitté Expertgrupp Administrativt samarbete

Läs mer

Verktygslåda för marknadskontroll

Verktygslåda för marknadskontroll Verktygslåda för marknadskontroll Peggy Haase Post- och telestyrelsen Ann Nilsson Frödeén Swedac Marknadskontroll Hur gör vi? Vilka verktyg kan vi använda? Peggy Haase, PTS Ann Nilsson Frödeen, Swedac

Läs mer

Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror

Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror Rapport 2013:5 Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror 2013:5 Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror Konsumentverket 2013 Utredare: Maria Lindstedt (projektledare),

Läs mer

Marknadskontroll Leksaker på knallemarknader 2015

Marknadskontroll Leksaker på knallemarknader 2015 Rapport 2016:7 Marknadskontroll Leksaker på knallemarknader 2015 Rapport 2016:7 Marknadskontroll Leksaker på knallemarknader 2015 Konsumentverket 2016 Ansvarig handläggare: Lena Bergman Bokvist Innehållsförteckning

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Marknadskontroll möjligheter till synpunkter

Marknadskontroll möjligheter till synpunkter 2016-07-05 2016/029983 1 (7) Enheten för teknik eva.bernmark@av.se Vestas Northern Europe AB Grophusgatan 5 215 86 Malmö Marknadskontroll möjligheter till synpunkter Ert org.nr: 556443-1574 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2016-2018 Dokumenttyp: Rutin Dokument nummer: PSÄK_0006_PA_PLAN_Marknadskontrollplan Sida: 1 av 12 2 Innehåll Marknadskontrollprogram för

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2017-2019 Dokumenttyp: Plan Dokument nummer: PSÄK_0037_A_PLAN Marknadskontrollplan Konsumentverket 2017-2019 Sida: 1 av 12 2 Innehåll Marknadskontrollprogram

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2013 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Reflexer. Marknadskontroll hösten 2000

Reflexer. Marknadskontroll hösten 2000 R A P P O R T 2002:6 Reflexer Marknadskontroll hösten 2000 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Bakgrund 5 Säkerhetskrav för reflexer 6 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 6 Produktsäkerhetslagen

Läs mer