Konsumentverket/KO PM 2004:15. Babyleksaker. Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentverket/KO PM 2004:15. Babyleksaker. Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen"

Transkript

1 Konsumentverket/KO PM 2004:15 Babyleksaker Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Säkerhetskrav....5 Inköp... 6 Provning... 6 Resultat... 6 Slutsats... 7 Handläggning... 7 Bilaga 1 Tabell över provade leksaker... 8 Bilaga 2 Bilder på leksaker som inte uppfyller säkerhetskraven Bilaga 3 Leksakslagen och CE-märket samt Produktsäkerhetslagen Projektledare Åsa Lindquist, Marie Edström och Ursula Cronsten Babyleksaker Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen PM 2004:15 ISBN Konsumentverket 2004

3 Sammanfattning Konsumentverket är tillsynsmyndighet över lagen om leksakers säkerhet och produktsäkerhetslagen. Under våren 2004 gjorde därför verket en kontroll av babyleksaker. Med babyleksaker avses leksaker för barn som inte kan sitta upp. Syftet med kontrollen var att se om babyleksakerna på marknaden uppfyller gällande säkerhetskrav samt att se om babyleksakerna förbättrats sedan tidigare marknadskontroller testades skallror och då underkändes 30 stycken av 60 provade testades 66 skallror och 19 stycken underkändes. I denna kontroll 2004 testades 32 stycken leksaker avsedda för de minsta barnen. Sex stycken uppfyllde inte kraven på säkerhet enligt leksakslagen. (Bilder på dessa sex leksaker finns i bilaga 2). På ytterligare fyra leksaker saknades tillfredsällande information. Det visar sig att resultaten har blivit bättre men det är fortfarande inte acceptabelt att så många leksaker avsedda för de minsta barnen inte uppfyller säkerhetskraven. Figur 1 Testcylinder Efterliknar ett barns strupe Konsumentverket/KO PM 2004:15 3 (14)

4 Bakgrund Svenska och europeiska säkerhetsregler för leksaker innehåller speciella krav på leksaker avsedda för de minsta barnen. Standarden SS-EN 71-1:1998 uttrycker de detaljerade minimikrav som leksaken måste uppfylla för att antas säker enligt leksakslagen. Det går inte att friskriva sig från kraven genom att sätta på en varningstext om att leksaken är olämplig för den åldersgruppen. Skallror och babyleksaker är avsedda att användas av små barn i t.ex. barnsäng, vagga eller barnvagn. Där har man inte hela tiden oavbruten tillsyn över barnet. Det är därför rimligt att kräva mycket hög säkerhet hos dessa leksaker. Enligt standarden får dessa leksaker inte innehålla några smådelar eller långa snören. Dessa leksaker som är avsedda för barn som inte kan sitta upp får heller inte ha några utstickande delar som kan skada barnet i halsen om det har leksaken i munnen och vänder sig till mage. Mobilleksaker som hängs över säng, vagga eller barnvagn ska uppfylla kraven i standarden, eftersom dessa leksaker även ges till barnet att leka med. Figur 2 Tolk för att prova utstående delar på babyleksaker (efterliknar ett barns mun). Konsumentverket/KO PM 2004:15 4 (14)

5 Säkerhetskrav på babyleksaker För skallror och andra babyleksaker avsedda att användas av bl.a. barn som inte kan sitta upp finns detaljerade regler i standarden SS-EN Delar som är så små att de ryms i testcylindern (se fig 1) får inte vara lösa eller lossna när de utsätts för dragprov. Stoppningsmaterial får inte innehålla några hårda eller vassa föroreningar och hårda delar av stoppningsmaterialet som ryms i testcylindern får inte bli åtkomliga efter dragprov på sömmarna (se fig 1). Delar som lossnar vid blötläggningsprov får inte vara så små att de ryms i testcylindern (se fig 1). Tunn plastfolie i stora bitar får inte lossna vid dragprov Det får inte finnas vassa kanter eller spetsar eller stickor på leksakerna. Snören på leksaker får inte vara så långa att de kan orsaka strypning (220 mm). De får inte heller vara så tunna att de skär in i fingrar el dyl. Det får inte finnas utstickande delar som är så långa att de kan orsaka skador i luftvägarna eller framkalla kräkreflexer hos barnet (se fig 2). Vätskefyllda skallror och bitringar ska vara försedda med varning om att man bara får kyla dem i kylskåp och inte i frysen. Babyleksaker som spänns tvärsöver säng, vagga eller barnvagn ska vara försedda med varning om att man ska ta bort dem då barnet börjar resa sig på händer och knän (se fig 3). Figur 3 Barn som kan resa sig på knä kan riskera att bli hängande över uppspänd sängskallra Konsumentverket/KO PM 2004:15 5 (14)

6 Inköp 32 skallror köptes in av konsumentvägledare i 12 kommuner. De kommuner som deltog var Borås, Göteborg, Huddinge, Kristinehamn, Luleå, Malung, Nybro, Piteå, Skellefteå, Södertälje, Västerås och Östersund. Vägledarna har gjort några inköp på stormarknader, men de flesta inköpen gjordes i leksaksbutiker. Tabell 1 Förkortningar för deltagande kommuner B Borås Gö Göteborg Hu Huddinge Kr Kristinehamn Lu Luleå Ma Malung Nyb Nybro P Piteå Sk Skellefteå Sö Södertälje Vå Västerås Ös Östersund Provning Babyleksakerna testades under april 2004 på Sveriges Provnings och Forskningsinstitut i Borås enligt SS-EN 71-1:1998 Leksaker-Säkerhetsregler-Mekaniska och fysikaliska egenskaper. De testades med avseende på hållfasthet och geometrisk form. Snören uppmättes och varningstexter och annan märkning granskades också. Provningen från SP har nr P Resultat 32 babyleksaker testades och 6 st uppfyllde inte kraven på säkerhet. De är: Kr3 Jolly Baby, Libro, har delar som går igenom tolken (enligt figur 2). Risk finns då att barn kan skadas i luftvägarna av delar som når för långt in i munnen-halsen. Lu Barnvagnsleksak, Babyproffsen, har för långa gummiband. Strypningsrisk finns om barn får snöret runt halsen. P3 Jolly Baby, Libro, har delar som går igenom tolken (enligt figur 2) och saknar monteringsanvisning. Risk för skador på luftvägarna. Risk för felmontering. Vå1, Mobil, Trademan, har smådelar som lossnar. Detta innebär kvävningsrisk (enligt figur 1). Ös2, Jolly Baby, Libro, har delar som går igenom tolken (enligt figur 2). Ös3, Barnvagnsskallra, Micki, smådel lossnade. Detta innebär kvävningsrisk (enligt figur 1). (Bilder på dessa sex leksaker finns i bilaga 2) Konsumentverket/KO PM 2004:15 6 (14)

7 Fyra andra leksaker har fått anmärkningar då viss information har varit bristfällig. T.ex.har det saknats information om att leksaken endast ska kylas i kylskåp eller att leksaken ska tas bort då barnet börjar resa sig på händer och knän. Några skallror var märkta att de inte är lämpliga för barn under 3 år. En mobil avsedd att monteras på barnsäng saknade monteringsanvisning. Slutsats Kontrollen visar att det fortfarande säljs leksaker som inte uppfyller kraven för leksakers säkerhet. Trots att de flesta leksakerna var inköpta i vanliga leksaksaffärer uppfyllde de inte kraven testades skallror och då underkändes 30 stycken av 60 provade testades 66 skallror och 19 stycken underkändes. I denna kontroll 2004 testades 32 stycken leksaker avsedda för de minsta barnen. Sex stycken uppfyllde inte kraven på säkerhet enligt leksakslagen. På ytterligare fyra leksaker saknades tillfredsällande information. Det förefaller som att säkerheten med dessa leksaker har förbättrats. Men det är fortfarande inte acceptabelt att så många leksaker avsedda för de minsta barnen inte uppfyller säkerhetskraven för leksaker. Samtliga leksaker var CE-märkta, vilket innebär att tillverkaren garanterar att säkerhetskraven är uppfyllda. Trots det hade sex produkter allvarliga säkerhetsbrister. Handläggning De leverantörer som sålt de babyleksaker som hade säkerhetsbrister har alla slutat sälja och återkallat leksakerna från detaljisterna. De som hade mindre anmärkningar har fått information och påpekande om att de ska åtgärda felen. Ärendena angående leksakerna har dnr 2004/3972, 2004/3976, 2004/3977, 2004/3978, 2004/3979 och 2004/3980. Konsumentverket/KO PM 2004:15 7 (14)

8 Bilaga 1 Tabell över provade leksaker Kod Gö 1 Gö 2 Gö 4 Hu 2 Hu 3 Hu 1 Kr 5 B 2 Kr 2 Kr 1 Kr6 Ma 1 Namn/märke och kort beskrivning av produkten Träskallra m. kula Docka i påse att fästas på armen Trumpetskallra Bambino Barnvagnsskallra Brio Joker Bitring Kids II Skallra Winnie the Pooh, Wrist rattle Baby Joker, plastring m.3 platta frukter i plast Skallra/ kylbitring Baby Joker Lång färggrann hund Barnvagnsleksak "Bamse Importör/ tillverkare till Sverige namn och adress TopToy A/S ROSKILDE Danmark TopToy A/S ROSKILDE Danmark TopToy A/S ROSKILDE Danmark TopToy A/S ROSKILDE Danmark BRIO OSBY Rätt start AB Kemistv TÄBY Carlo i Jönköping AB, Betav. 10, JÖN- KÖPING BRIO, OSBY VN, Kvarnhagsgatan 4, HÄSSELBY BRIO OSBY Rätt start, Box 1402, TÄBY Kärnan HELSING- BORG Inköpsställe, butikens namn och ort Märkning: varningstext och CE-märke Uppfyller kraven på mekanisk säkerhet BR GÖTEBORG CE Ja Ja BR GÖTEBORG CE Ja Ja BR GÖTEBORG CE Ja Ja CE Varning: Tag bort leksaken när barnet försöker resa sig. Risk för skada om barnet BR Leksaker, trasslar in HUDDINGE sig. Ja Ja Stuvsta Lek o hobbyhörna HUDDINGE Babyland KUNGENS KURVA CE-märkt Kyl endast i kylskåp, ej i frys Ja Ja CE-märkt BRIO KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Överskottsbolaget BORÅS CE Ja Ja BRIO KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Leksaksboden, KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Leksaksboden KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Dalaridå MALUNG Ja Uppfyller kraven på information Ja Ta bort leksaken när barnet börjar resa sig på händer och knä. Risk för skada om barnet trasslar in sig. CE Ja Ja Konsumentverket/KO PM 2004:15 8 (14)

9 Kod Namn/märke och kort beskrivning av produkten Ma 2 "Ponny Pal" Ny 1 P2 Sk 3 Sk2 Sö Vå 2 Vå 3 Ös 1 Kr 4 Ny 2 P1 Sk 1 B 1 Baby Joker, kylbitring. Joker. Baby Baby (Joker) Skallra med litet mjukdjur "Baby Baby" Sand fish rattle Plastskallra i form av en fisk Musical dog - speldosa märke Joker Bambino kompisskallra Bambino Musikskallra med ljus och vatten Isbitring Coolpup, kylbitring The first Years, bitring. 4 Evertoys. Baby First Toys. Innehåller 3 handskallror Hand Bells Leksak att hålla i handen Activity jungle suction toy Uppfyller kraven på information Importör/ tillverkare till Sverige namn och adress Grossistservice Box SOLNA Brioleksaker OSBY Playmix BRIO OSBY BRIO AB OSBY Alrico försäljning AB Box HÄR- NÖ-SAND Alrico Föräljnings AB Box HÄR- NÖSAND Tiimari OY Haapalanki LAHTI Matell, Ringager4C, 2605 BRÖND- BY DK Inköpsställe, butikens namn och ort Märkning: varningstext och CE-märke Uppfyller kraven på mekanisk säkerhet Hemköp MALUNG CE-märkt Ja Ja Överskotts- CE-märke, kyl bolaget endast i kylskåp, NYBRO ej i frys. Ja Ja Barnens Hus, PITEÅ CE-märke Ja Ja Lek & Hobby SKELLEFTEÅ Jacks Import & Varuhus SKELLEFTEÅ Södertälje Leksaks AB SÖDER- TÄLJE CE-märke 0+ Ja Ja CE 3m+ Ja Ja Tag bort leksaken när barnet börjar resa sig. Risk för skada om barnet trasslar in sig. Ja Ja Ica Maxi Stormark-nad VÄSTERÅS CE Ja Ja Toys R Us VÄSTERÅS CE Ja Ja Baby-Mys AB ÖSTERSUND CE Ja Ja Playmix BRIO OSBY ICA Hem o fritid, Special AB VÄXJÖ Top Toy A/S DK 4000 ROSKILDE Danmark Babyproffsen Mårtensg GISLAVED Carlo i Jönköping AB, Betav. 10, JÖNKÖ- PING Carlo i Jönköping AB, Betav. 10, JÖN- KÖPING Leksaksboden, KRISTINE- HAMN CE Ja Briobutiken NYBRO CE-märke Ja Sabels Lågprisvaruhus, ÖJEBYN Tiimari SKELLEFTEÅ CE-märke. Varning! Ej lämplig för barn under 3 år innehåller smådelar CE Varningsmärke "ej lämplig för barn <3 år" CE Ja Smådelar lossnar (Ej avsedd för barn under 3 år) Info saknas om kylning Info saknas om kylning Leksaken felmärkt ( ej lämplig för barn < 3 år ) Leksaken märkt: ej lämplig för barn < 3 år Ja Konsumentverket/KO PM 2004:15 9 (14)

10 Kod P3 Vå 1 Ös 2 Lu Kr 3 Ös 3 Namn/märke och kort beskrivning av produkten Jollybaby. Musical Mobile Mobil i trä Jolly Baby Vagnsleksak Nalle Babyproffsen Barnvagnslek. Fästes över barnet i barnvagnen. Passar även över spjälsäng. Jollybaby Går genom tolken Barnvagnsskallra Tre Tygdockor Importör/ tillverkare till Sverige namn och adress Libro-gruppen AB, Box 221, VÄST- RA FRÖ- LUNDA Trademan AB Box HEL- SINGBORG Libro Gruppen AB Box 221, VÄSTRA FRÖ- LUNDA Baby-proffsen Mårtensg GIS- LAVED Librogrupp Box 221, V:A FRÖ- LUNDA Micki Leksaker GEMLA Inköpsställe butikens namn och ort Robin Hood, PITEÅ Aros Baby VÄSTERÅS BarnensHus ÖSTERSUND Barnvagnen LULEÅ Lekstugan ÖSTERSUND Märkning: varningstext och CE-märke CE-märke. Varning: Se till att ditt barn inte trasslar in sig på något sätt i mobilen. Ta bortmobilen. (Se kartongens baksida) CE märkt Ej för barn under 3 år CE. Varning för att förebygga ev olyckor ta bort den här leksaken när barnet börjar kunna sträcka upp händer och knän CE Varning! För att förhindra möjliga olyckor, ta bort leksaken när barnet börjar dra i dem med händerna eller trycka upp fötterna. CE CE Varningstext på Engelska Uppfyller kraven på mekanisk säkerhet Går genom tolken Smådelar lossnar Del går genom tolken För långt gummiband Smådel lossnade Uppfyller kraven på information Monteringsanvisning saknas på svenska Leksaken felmärkt ( ej lämplig för barn < 3 år ) Ja Ja Ja Info saknas om att ta bort leksaken när barnet börjar resa sig Konsumentverket/KO PM 2004:15 10 (14)

11 Bilaga 2 Bilder på provade leksaker som inte uppfyller säkerhetskraven Kr3 Lu P3 Konsumentverket/KO PM 2004:15 11 (14)

12 Vå1 Ös 2 Ös3 Konsumentverket/KO PM 2004:15 12 (14)

13 Bilaga 3 Leksakslagen och -märket Särskilda säkerhetskrav för leksaker gäller enligt lagen om leksakers säkerhet, en regeringsförordning och Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9. Lagstiftningen överför EGs direktiv om leksakers säkerhet (88/378/EEG) till svensk rätt. En leksak får bara säljas om den uppfyller lagens krav beträffande säkerhet, information och märkning. Om en leksak tillverkas helt i enlighet med den europeiska standarden för leksakers säkerhet anses den uppfylla kraven i leksakslagen. I detta fall krävs inte att leksaken provas av en oberoende institution. Skulle dock tillverkaren välja att inte tillverka leksaken helt enligt standarden krävs att leksaken typgodkänns av en tredje part (s k anmält organ). Konsumentverket kan med stöd av produktsäkerhetslagen ingripa mot leksak som har säkerhetsbrister, även om den uppfyller kraven i leksaksstandarden eller har typgodkänts. Det kan inträffa om standardens krav visar sig vara för lågt ställda eller om en tillämplig standard eller standardregel saknas. Det strider mot leksakslagen att sälja en leksak utan -märkning. Tillverkaren (eller importören/representanten) har rätt att själv sätta på märket, s k självcertifiering. Genom märkningen bekräftar tillverkaren att leksaken uppfyller säkerhetskraven. Det strider självfallet också mot lagen att sälja en -märkt leksak som inte uppfyller lagens krav om säkerhet, information och märkning. Eftersom -märket är en säkerhetsmärkning är märket grovt vilseledande om det sitter på en leksak som inte uppfyller kraven. En näringsidkare som bryter mot leksakslagen genom att sälja leksaker som inte uppfyller lagens krav kan dömas av domstol till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller om näringsidkaren bryter mot reglerna av uppsåt eller oaktsamhet. Anmälan om åtal enligt leksakslagen görs av Konsumentverket. Konsumentverket/KO PM 2004:15 13 (14)

14 Produktsäkerhetslagen Om en leksak som finns på marknaden visar sig ha säkerhetsbrister, t.ex. inte uppfyller kraven i leksaksstandarden, ska den ansvarige näringsidkaren enligt produktsäkerhetslagen vidta olika säkerhetsåtgärder. Näringsidkaren kan förbjudas vid vite att fortsätta med försäljningen av leksaken (säljförbud). Han kan också åläggas att återkalla leksaker som redan är sålda. Återkallelse kan ske både från återförsäljare/butiker och konsumenter. Återkallelse från konsumenter innebär ofta att näringsidkaren måste annonsera i tidningar för att nå ut med informationen. En tredje åtgärd enligt produktsäkerhetslagen är s k. säkerhetsinformation, vilket innebär att näringsidkaren åläggs att förse leksaken med varningstext eller annan säkerhetsinformation. Om en näringsidkare får kännedom om att en vara eller tjänst som företaget säljer eller har sålt är farlig måste han anmäla detta till Konsumentverket eller respektive myndighet. Konsumentverket/KO PM 2004:15 14 (14)

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN VEM BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR? Denna broschyr riktar sig till små och medelstora företagare som vill placera leksaker på den Europeiska gemenskapens marknad. Återförsäljare och konsumenter kan använda denna

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:18 2003-06-05 Dnr B 11/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:18 2003-06-05 Dnr B 11/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:18 2003-06-05 Dnr B 11/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Drivabolagen Aktiebolag, 556202-9966, Box 63, 283 21 OSBY Ställföreträdare: Styrelseledamoten

Läs mer

Konsumentverket/KO PM 2004:03. Varor och barn. Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets tillsynsprojekt 2002/2003

Konsumentverket/KO PM 2004:03. Varor och barn. Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets tillsynsprojekt 2002/2003 Konsumentverket/KO PM 2004:03 Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets tillsynsprojekt 2002/2003 Innehåll Sammanfattning...3 Syfte...3 Bakgrund...3 Arbetets uppläggning...4 Lagar och

Läs mer

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 PM Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt

Läs mer

Marknadskontroll butikskedjor

Marknadskontroll butikskedjor Rapport 2008:20 Marknadskontroll butikskedjor Marknadskontroll butikskedjor Konsumentverket 2008 2 (22) 3 (20) Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Bakgrund... 7 Syfte... 9 Metod... 9 Krav på dokumentation...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD

UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD UTÖKADE SÄKERHETSKRAV FÖR INVÄNDIGT SOLSKYDD Mät- och installationsguide för måttillverkade invändiga solskyddsprodukter INNEHÅLL Nya regler S. 3 Introduktion S. 4 Varningsetiketter S. 5 Installationshöjder

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv LEKSAKERS SÄKERHET Barn ska ha bästa möjliga skydd Europeiska kommissionen Näringsliv Fotolia Orange Tuesday Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU och omkring 2000 företag som sysselsätter

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror

Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror Rapport 2013:5 Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror 2013:5 Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror Konsumentverket 2013 Utredare: Maria Lindstedt (projektledare),

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kontroll av energimärkning i 149 butiker

Kontroll av energimärkning i 149 butiker R A P P O R T 2001:7 Kontroll av energimärkning i 149 butiker Förord För sjätte året har Konsumentverket i samarbete med kommunala konsumentvägledare kontrollerat efterlevnaden av den obligatoriska energimärkningen

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-05-21 Dnr15EV951 Selek Sweden AB Ejdergatan 3 B 4 16 68 Göteborg Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Bageri/konditori 2010

Bageri/konditori 2010 Dnr 2010-4870 Bageri/konditori 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2010-12-17 Inledning Under 2010 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Datum: 2012-04-19 Dnr 11-1803-123 Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Ny lag om leksakers säkerhet

Ny lag om leksakers säkerhet Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet Integrationsoch jämställdhetsdepartementet Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet Integrationsoch jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2013 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning

Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning Rapport 2010:32 Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning 1 Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning Konsumentverket 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Resultat... 4 Bakgrund... 5 Gällande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-07-30 Dnr 15EV1192 Star trading i Svenljunga AB Box 94 512 22 Svenljunga Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

En säker marknad för äventyrstjänster

En säker marknad för äventyrstjänster Att köpa spänning En säker marknad för äventyrstjänster Äventyrsbranschen växer. Allt fler konsumerar utmaningar som att hoppa blob, åka kabel eller testa höghöjdsbanor. Koncepten bygger ofta på att deltagarna

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c Tobakslagen (1993:581) SOCIALFÖRVALTNINGEN Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr15EV2166 TattoSuperstore Per Eriks Gatan 25A 703 58 Örebro Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr 15EV1673 Swedmatt Aktiebolag INDUSTRIV ÄGEN 14 13 5 40 Tyresö Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna.

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna. Livsmedel A-Ö ADI-värden Acceptabelt dagligt intag för livsmedelstillsatser, ADI-värde anger hur mycket en människa kan exponeras för utan att någon risk för hälsan anses uppstå. Aflatoxiner Aflatoxin

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Uppföljning av energimärkning

Uppföljning av energimärkning Konsumentverket/KO PM 2004:08 Uppföljning av energimärkning Kylar, frysar och ugnar Förord För åttonde gången har Konsumentverket i samarbete med kommunala konsumentvägledare kontrollerat efterlevnaden

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 1(7) Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Nu börjar tillsynen! Nytt för ekodesign. Fortsatt arbete med energimärkning. Hearing 2009-11-05 Nils ahlén

Nu börjar tillsynen! Nytt för ekodesign. Fortsatt arbete med energimärkning. Hearing 2009-11-05 Nils ahlén Nu börjar tillsynen! Nytt för ekodesign Fortsatt arbete med energimärkning Hearing 2009-11-05 Nils ahlén Vad är tillsyn? Tillsyn, en term som är vanligt förekommande i svensk författningstext. Någon sträng

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om program för energieffektivisering; SFS 2004:1196 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning Försäljning via lokala återförsäljare AnnSofie Kero Arbetsmiljöverket Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer 1 Mars 2015 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

RAPPORT. Skyddsglasögon. Marknadskontroll i sju kommuner

RAPPORT. Skyddsglasögon. Marknadskontroll i sju kommuner RAPPORT 2000:13 Skyddsglasögon Marknadskontroll i sju kommuner Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Risk för att skada ögat Säkerhetskrav för ögonskydd Lagen om personlig skyddsutrustning, (PSU)

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Några råd om barnsäkerhet

Några råd om barnsäkerhet 8 Några råd om barnsäkerhet Köket är en plats med många faror för barnen. Spisen utgör en av farorna. Ställ aldrig en kastrull på spisen, som innehåller het vätska, med handtaget riktat utåt. Det finns

Läs mer

Kameratillsyn restauranger

Kameratillsyn restauranger Kameratillsyn restauranger December 2011 Kameratillsyn restauranger Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med Länsstyrelsens

Läs mer

RAPPORT. Tillsynsprojekt 2011. Fyrverkerier i detaljhandeln. Hexaklorbensen

RAPPORT. Tillsynsprojekt 2011. Fyrverkerier i detaljhandeln. Hexaklorbensen MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN Dnr: 2011-002812 Datum: 2011-12-29 Rapport upprättad av Linn Andersen RAPPORT Tillsynsprojekt 2011 Fyrverkerier i detaljhandeln Hexaklorbensen

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten Info 15:01 Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten Krav på ädelmetallarbeten Ädla metaller som guld och silver har varit människans ständiga följeslagare till makt, ära, rikedom och förbannelse.

Läs mer

Vad är det som avgör?

Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Standarder avgör För repet gäller följande standarder: SS-EN 354 Kopplingslinor SS-EN 355 Falldämpare SS-EN 364 Provningsmetoder SS-EN 1891 Statiska kärnmantelrep

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Statistikens omfattning och uppbyggnad

Statistikens omfattning och uppbyggnad Bygger på insamling av löner för medlemmar som ej omfattas av någon partsgemensam lönestatistik och som har en ALS kod (Arbetsgruppering för lönestatistik) observera: Denna statistik bygger på insamling

Läs mer

TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN!

TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN! TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN! Tips till alla vuxna som är rädda om våra barn Framtagen av Barnsäkerhetsrådet i Borås Stad OM OLYCKAN ÄR FRAMME VIKTIGA TELEFONNUMMER Nödnummer 112 Giftinformation

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen Fönster

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen Fönster Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen Fönster Boverket februari 2013 Slutrapport marknadskontroll Fönster Dnr: 1102-1172/2010 Boverket 2013 Innehåll Sammanfattning... 4 Proaktiva

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer