Konsumentverket/KO PM 2004:15. Babyleksaker. Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentverket/KO PM 2004:15. Babyleksaker. Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen"

Transkript

1 Konsumentverket/KO PM 2004:15 Babyleksaker Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Säkerhetskrav....5 Inköp... 6 Provning... 6 Resultat... 6 Slutsats... 7 Handläggning... 7 Bilaga 1 Tabell över provade leksaker... 8 Bilaga 2 Bilder på leksaker som inte uppfyller säkerhetskraven Bilaga 3 Leksakslagen och CE-märket samt Produktsäkerhetslagen Projektledare Åsa Lindquist, Marie Edström och Ursula Cronsten Babyleksaker Marknadskontroll av leksaker avsedda för de minsta barnen PM 2004:15 ISBN Konsumentverket 2004

3 Sammanfattning Konsumentverket är tillsynsmyndighet över lagen om leksakers säkerhet och produktsäkerhetslagen. Under våren 2004 gjorde därför verket en kontroll av babyleksaker. Med babyleksaker avses leksaker för barn som inte kan sitta upp. Syftet med kontrollen var att se om babyleksakerna på marknaden uppfyller gällande säkerhetskrav samt att se om babyleksakerna förbättrats sedan tidigare marknadskontroller testades skallror och då underkändes 30 stycken av 60 provade testades 66 skallror och 19 stycken underkändes. I denna kontroll 2004 testades 32 stycken leksaker avsedda för de minsta barnen. Sex stycken uppfyllde inte kraven på säkerhet enligt leksakslagen. (Bilder på dessa sex leksaker finns i bilaga 2). På ytterligare fyra leksaker saknades tillfredsällande information. Det visar sig att resultaten har blivit bättre men det är fortfarande inte acceptabelt att så många leksaker avsedda för de minsta barnen inte uppfyller säkerhetskraven. Figur 1 Testcylinder Efterliknar ett barns strupe Konsumentverket/KO PM 2004:15 3 (14)

4 Bakgrund Svenska och europeiska säkerhetsregler för leksaker innehåller speciella krav på leksaker avsedda för de minsta barnen. Standarden SS-EN 71-1:1998 uttrycker de detaljerade minimikrav som leksaken måste uppfylla för att antas säker enligt leksakslagen. Det går inte att friskriva sig från kraven genom att sätta på en varningstext om att leksaken är olämplig för den åldersgruppen. Skallror och babyleksaker är avsedda att användas av små barn i t.ex. barnsäng, vagga eller barnvagn. Där har man inte hela tiden oavbruten tillsyn över barnet. Det är därför rimligt att kräva mycket hög säkerhet hos dessa leksaker. Enligt standarden får dessa leksaker inte innehålla några smådelar eller långa snören. Dessa leksaker som är avsedda för barn som inte kan sitta upp får heller inte ha några utstickande delar som kan skada barnet i halsen om det har leksaken i munnen och vänder sig till mage. Mobilleksaker som hängs över säng, vagga eller barnvagn ska uppfylla kraven i standarden, eftersom dessa leksaker även ges till barnet att leka med. Figur 2 Tolk för att prova utstående delar på babyleksaker (efterliknar ett barns mun). Konsumentverket/KO PM 2004:15 4 (14)

5 Säkerhetskrav på babyleksaker För skallror och andra babyleksaker avsedda att användas av bl.a. barn som inte kan sitta upp finns detaljerade regler i standarden SS-EN Delar som är så små att de ryms i testcylindern (se fig 1) får inte vara lösa eller lossna när de utsätts för dragprov. Stoppningsmaterial får inte innehålla några hårda eller vassa föroreningar och hårda delar av stoppningsmaterialet som ryms i testcylindern får inte bli åtkomliga efter dragprov på sömmarna (se fig 1). Delar som lossnar vid blötläggningsprov får inte vara så små att de ryms i testcylindern (se fig 1). Tunn plastfolie i stora bitar får inte lossna vid dragprov Det får inte finnas vassa kanter eller spetsar eller stickor på leksakerna. Snören på leksaker får inte vara så långa att de kan orsaka strypning (220 mm). De får inte heller vara så tunna att de skär in i fingrar el dyl. Det får inte finnas utstickande delar som är så långa att de kan orsaka skador i luftvägarna eller framkalla kräkreflexer hos barnet (se fig 2). Vätskefyllda skallror och bitringar ska vara försedda med varning om att man bara får kyla dem i kylskåp och inte i frysen. Babyleksaker som spänns tvärsöver säng, vagga eller barnvagn ska vara försedda med varning om att man ska ta bort dem då barnet börjar resa sig på händer och knän (se fig 3). Figur 3 Barn som kan resa sig på knä kan riskera att bli hängande över uppspänd sängskallra Konsumentverket/KO PM 2004:15 5 (14)

6 Inköp 32 skallror köptes in av konsumentvägledare i 12 kommuner. De kommuner som deltog var Borås, Göteborg, Huddinge, Kristinehamn, Luleå, Malung, Nybro, Piteå, Skellefteå, Södertälje, Västerås och Östersund. Vägledarna har gjort några inköp på stormarknader, men de flesta inköpen gjordes i leksaksbutiker. Tabell 1 Förkortningar för deltagande kommuner B Borås Gö Göteborg Hu Huddinge Kr Kristinehamn Lu Luleå Ma Malung Nyb Nybro P Piteå Sk Skellefteå Sö Södertälje Vå Västerås Ös Östersund Provning Babyleksakerna testades under april 2004 på Sveriges Provnings och Forskningsinstitut i Borås enligt SS-EN 71-1:1998 Leksaker-Säkerhetsregler-Mekaniska och fysikaliska egenskaper. De testades med avseende på hållfasthet och geometrisk form. Snören uppmättes och varningstexter och annan märkning granskades också. Provningen från SP har nr P Resultat 32 babyleksaker testades och 6 st uppfyllde inte kraven på säkerhet. De är: Kr3 Jolly Baby, Libro, har delar som går igenom tolken (enligt figur 2). Risk finns då att barn kan skadas i luftvägarna av delar som når för långt in i munnen-halsen. Lu Barnvagnsleksak, Babyproffsen, har för långa gummiband. Strypningsrisk finns om barn får snöret runt halsen. P3 Jolly Baby, Libro, har delar som går igenom tolken (enligt figur 2) och saknar monteringsanvisning. Risk för skador på luftvägarna. Risk för felmontering. Vå1, Mobil, Trademan, har smådelar som lossnar. Detta innebär kvävningsrisk (enligt figur 1). Ös2, Jolly Baby, Libro, har delar som går igenom tolken (enligt figur 2). Ös3, Barnvagnsskallra, Micki, smådel lossnade. Detta innebär kvävningsrisk (enligt figur 1). (Bilder på dessa sex leksaker finns i bilaga 2) Konsumentverket/KO PM 2004:15 6 (14)

7 Fyra andra leksaker har fått anmärkningar då viss information har varit bristfällig. T.ex.har det saknats information om att leksaken endast ska kylas i kylskåp eller att leksaken ska tas bort då barnet börjar resa sig på händer och knän. Några skallror var märkta att de inte är lämpliga för barn under 3 år. En mobil avsedd att monteras på barnsäng saknade monteringsanvisning. Slutsats Kontrollen visar att det fortfarande säljs leksaker som inte uppfyller kraven för leksakers säkerhet. Trots att de flesta leksakerna var inköpta i vanliga leksaksaffärer uppfyllde de inte kraven testades skallror och då underkändes 30 stycken av 60 provade testades 66 skallror och 19 stycken underkändes. I denna kontroll 2004 testades 32 stycken leksaker avsedda för de minsta barnen. Sex stycken uppfyllde inte kraven på säkerhet enligt leksakslagen. På ytterligare fyra leksaker saknades tillfredsällande information. Det förefaller som att säkerheten med dessa leksaker har förbättrats. Men det är fortfarande inte acceptabelt att så många leksaker avsedda för de minsta barnen inte uppfyller säkerhetskraven för leksaker. Samtliga leksaker var CE-märkta, vilket innebär att tillverkaren garanterar att säkerhetskraven är uppfyllda. Trots det hade sex produkter allvarliga säkerhetsbrister. Handläggning De leverantörer som sålt de babyleksaker som hade säkerhetsbrister har alla slutat sälja och återkallat leksakerna från detaljisterna. De som hade mindre anmärkningar har fått information och påpekande om att de ska åtgärda felen. Ärendena angående leksakerna har dnr 2004/3972, 2004/3976, 2004/3977, 2004/3978, 2004/3979 och 2004/3980. Konsumentverket/KO PM 2004:15 7 (14)

8 Bilaga 1 Tabell över provade leksaker Kod Gö 1 Gö 2 Gö 4 Hu 2 Hu 3 Hu 1 Kr 5 B 2 Kr 2 Kr 1 Kr6 Ma 1 Namn/märke och kort beskrivning av produkten Träskallra m. kula Docka i påse att fästas på armen Trumpetskallra Bambino Barnvagnsskallra Brio Joker Bitring Kids II Skallra Winnie the Pooh, Wrist rattle Baby Joker, plastring m.3 platta frukter i plast Skallra/ kylbitring Baby Joker Lång färggrann hund Barnvagnsleksak "Bamse Importör/ tillverkare till Sverige namn och adress TopToy A/S ROSKILDE Danmark TopToy A/S ROSKILDE Danmark TopToy A/S ROSKILDE Danmark TopToy A/S ROSKILDE Danmark BRIO OSBY Rätt start AB Kemistv TÄBY Carlo i Jönköping AB, Betav. 10, JÖN- KÖPING BRIO, OSBY VN, Kvarnhagsgatan 4, HÄSSELBY BRIO OSBY Rätt start, Box 1402, TÄBY Kärnan HELSING- BORG Inköpsställe, butikens namn och ort Märkning: varningstext och CE-märke Uppfyller kraven på mekanisk säkerhet BR GÖTEBORG CE Ja Ja BR GÖTEBORG CE Ja Ja BR GÖTEBORG CE Ja Ja CE Varning: Tag bort leksaken när barnet försöker resa sig. Risk för skada om barnet BR Leksaker, trasslar in HUDDINGE sig. Ja Ja Stuvsta Lek o hobbyhörna HUDDINGE Babyland KUNGENS KURVA CE-märkt Kyl endast i kylskåp, ej i frys Ja Ja CE-märkt BRIO KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Överskottsbolaget BORÅS CE Ja Ja BRIO KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Leksaksboden, KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Leksaksboden KRISTINE- HAMN CE Ja Ja Dalaridå MALUNG Ja Uppfyller kraven på information Ja Ta bort leksaken när barnet börjar resa sig på händer och knä. Risk för skada om barnet trasslar in sig. CE Ja Ja Konsumentverket/KO PM 2004:15 8 (14)

9 Kod Namn/märke och kort beskrivning av produkten Ma 2 "Ponny Pal" Ny 1 P2 Sk 3 Sk2 Sö Vå 2 Vå 3 Ös 1 Kr 4 Ny 2 P1 Sk 1 B 1 Baby Joker, kylbitring. Joker. Baby Baby (Joker) Skallra med litet mjukdjur "Baby Baby" Sand fish rattle Plastskallra i form av en fisk Musical dog - speldosa märke Joker Bambino kompisskallra Bambino Musikskallra med ljus och vatten Isbitring Coolpup, kylbitring The first Years, bitring. 4 Evertoys. Baby First Toys. Innehåller 3 handskallror Hand Bells Leksak att hålla i handen Activity jungle suction toy Uppfyller kraven på information Importör/ tillverkare till Sverige namn och adress Grossistservice Box SOLNA Brioleksaker OSBY Playmix BRIO OSBY BRIO AB OSBY Alrico försäljning AB Box HÄR- NÖ-SAND Alrico Föräljnings AB Box HÄR- NÖSAND Tiimari OY Haapalanki LAHTI Matell, Ringager4C, 2605 BRÖND- BY DK Inköpsställe, butikens namn och ort Märkning: varningstext och CE-märke Uppfyller kraven på mekanisk säkerhet Hemköp MALUNG CE-märkt Ja Ja Överskotts- CE-märke, kyl bolaget endast i kylskåp, NYBRO ej i frys. Ja Ja Barnens Hus, PITEÅ CE-märke Ja Ja Lek & Hobby SKELLEFTEÅ Jacks Import & Varuhus SKELLEFTEÅ Södertälje Leksaks AB SÖDER- TÄLJE CE-märke 0+ Ja Ja CE 3m+ Ja Ja Tag bort leksaken när barnet börjar resa sig. Risk för skada om barnet trasslar in sig. Ja Ja Ica Maxi Stormark-nad VÄSTERÅS CE Ja Ja Toys R Us VÄSTERÅS CE Ja Ja Baby-Mys AB ÖSTERSUND CE Ja Ja Playmix BRIO OSBY ICA Hem o fritid, Special AB VÄXJÖ Top Toy A/S DK 4000 ROSKILDE Danmark Babyproffsen Mårtensg GISLAVED Carlo i Jönköping AB, Betav. 10, JÖNKÖ- PING Carlo i Jönköping AB, Betav. 10, JÖN- KÖPING Leksaksboden, KRISTINE- HAMN CE Ja Briobutiken NYBRO CE-märke Ja Sabels Lågprisvaruhus, ÖJEBYN Tiimari SKELLEFTEÅ CE-märke. Varning! Ej lämplig för barn under 3 år innehåller smådelar CE Varningsmärke "ej lämplig för barn <3 år" CE Ja Smådelar lossnar (Ej avsedd för barn under 3 år) Info saknas om kylning Info saknas om kylning Leksaken felmärkt ( ej lämplig för barn < 3 år ) Leksaken märkt: ej lämplig för barn < 3 år Ja Konsumentverket/KO PM 2004:15 9 (14)

10 Kod P3 Vå 1 Ös 2 Lu Kr 3 Ös 3 Namn/märke och kort beskrivning av produkten Jollybaby. Musical Mobile Mobil i trä Jolly Baby Vagnsleksak Nalle Babyproffsen Barnvagnslek. Fästes över barnet i barnvagnen. Passar även över spjälsäng. Jollybaby Går genom tolken Barnvagnsskallra Tre Tygdockor Importör/ tillverkare till Sverige namn och adress Libro-gruppen AB, Box 221, VÄST- RA FRÖ- LUNDA Trademan AB Box HEL- SINGBORG Libro Gruppen AB Box 221, VÄSTRA FRÖ- LUNDA Baby-proffsen Mårtensg GIS- LAVED Librogrupp Box 221, V:A FRÖ- LUNDA Micki Leksaker GEMLA Inköpsställe butikens namn och ort Robin Hood, PITEÅ Aros Baby VÄSTERÅS BarnensHus ÖSTERSUND Barnvagnen LULEÅ Lekstugan ÖSTERSUND Märkning: varningstext och CE-märke CE-märke. Varning: Se till att ditt barn inte trasslar in sig på något sätt i mobilen. Ta bortmobilen. (Se kartongens baksida) CE märkt Ej för barn under 3 år CE. Varning för att förebygga ev olyckor ta bort den här leksaken när barnet börjar kunna sträcka upp händer och knän CE Varning! För att förhindra möjliga olyckor, ta bort leksaken när barnet börjar dra i dem med händerna eller trycka upp fötterna. CE CE Varningstext på Engelska Uppfyller kraven på mekanisk säkerhet Går genom tolken Smådelar lossnar Del går genom tolken För långt gummiband Smådel lossnade Uppfyller kraven på information Monteringsanvisning saknas på svenska Leksaken felmärkt ( ej lämplig för barn < 3 år ) Ja Ja Ja Info saknas om att ta bort leksaken när barnet börjar resa sig Konsumentverket/KO PM 2004:15 10 (14)

11 Bilaga 2 Bilder på provade leksaker som inte uppfyller säkerhetskraven Kr3 Lu P3 Konsumentverket/KO PM 2004:15 11 (14)

12 Vå1 Ös 2 Ös3 Konsumentverket/KO PM 2004:15 12 (14)

13 Bilaga 3 Leksakslagen och -märket Särskilda säkerhetskrav för leksaker gäller enligt lagen om leksakers säkerhet, en regeringsförordning och Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9. Lagstiftningen överför EGs direktiv om leksakers säkerhet (88/378/EEG) till svensk rätt. En leksak får bara säljas om den uppfyller lagens krav beträffande säkerhet, information och märkning. Om en leksak tillverkas helt i enlighet med den europeiska standarden för leksakers säkerhet anses den uppfylla kraven i leksakslagen. I detta fall krävs inte att leksaken provas av en oberoende institution. Skulle dock tillverkaren välja att inte tillverka leksaken helt enligt standarden krävs att leksaken typgodkänns av en tredje part (s k anmält organ). Konsumentverket kan med stöd av produktsäkerhetslagen ingripa mot leksak som har säkerhetsbrister, även om den uppfyller kraven i leksaksstandarden eller har typgodkänts. Det kan inträffa om standardens krav visar sig vara för lågt ställda eller om en tillämplig standard eller standardregel saknas. Det strider mot leksakslagen att sälja en leksak utan -märkning. Tillverkaren (eller importören/representanten) har rätt att själv sätta på märket, s k självcertifiering. Genom märkningen bekräftar tillverkaren att leksaken uppfyller säkerhetskraven. Det strider självfallet också mot lagen att sälja en -märkt leksak som inte uppfyller lagens krav om säkerhet, information och märkning. Eftersom -märket är en säkerhetsmärkning är märket grovt vilseledande om det sitter på en leksak som inte uppfyller kraven. En näringsidkare som bryter mot leksakslagen genom att sälja leksaker som inte uppfyller lagens krav kan dömas av domstol till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller om näringsidkaren bryter mot reglerna av uppsåt eller oaktsamhet. Anmälan om åtal enligt leksakslagen görs av Konsumentverket. Konsumentverket/KO PM 2004:15 13 (14)

14 Produktsäkerhetslagen Om en leksak som finns på marknaden visar sig ha säkerhetsbrister, t.ex. inte uppfyller kraven i leksaksstandarden, ska den ansvarige näringsidkaren enligt produktsäkerhetslagen vidta olika säkerhetsåtgärder. Näringsidkaren kan förbjudas vid vite att fortsätta med försäljningen av leksaken (säljförbud). Han kan också åläggas att återkalla leksaker som redan är sålda. Återkallelse kan ske både från återförsäljare/butiker och konsumenter. Återkallelse från konsumenter innebär ofta att näringsidkaren måste annonsera i tidningar för att nå ut med informationen. En tredje åtgärd enligt produktsäkerhetslagen är s k. säkerhetsinformation, vilket innebär att näringsidkaren åläggs att förse leksaken med varningstext eller annan säkerhetsinformation. Om en näringsidkare får kännedom om att en vara eller tjänst som företaget säljer eller har sålt är farlig måste han anmäla detta till Konsumentverket eller respektive myndighet. Konsumentverket/KO PM 2004:15 14 (14)

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Marknadskontroll av lekredskap 2008 Säkerhet och tillgänglighet

Marknadskontroll av lekredskap 2008 Säkerhet och tillgänglighet Rapport 2008:15 Marknadskontroll av lekredskap 2008 Säkerhet och tillgänglighet Marknadskontroll av lekredskap 2008 Rapport 2008:15 Sammanfattning Enligt Produktsäkerhetslagen (PSL) ska varor och tjänster

Läs mer

Kontroll av energimärkning i 149 butiker

Kontroll av energimärkning i 149 butiker R A P P O R T 2001:7 Kontroll av energimärkning i 149 butiker Förord För sjätte året har Konsumentverket i samarbete med kommunala konsumentvägledare kontrollerat efterlevnaden av den obligatoriska energimärkningen

Läs mer

TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN!

TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN! TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA BARN! Tips till alla vuxna som är rädda om våra barn Framtagen av Barnsäkerhetsrådet i Borås Stad OM OLYCKAN ÄR FRAMME VIKTIGA TELEFONNUMMER Nödnummer 112 Giftinformation

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

Fetma kan vara funktionshinder

Fetma kan vara funktionshinder JANUARI 2015 -NR 1 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. FRÅN EU-DOMSTOLEN & ARBETSDOMSTOLEN Fetma kan vara funktionshinder EU-domstolen (Mål

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare

SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare Reviderad april 2005 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Stegar och ställningar Rapport från tillsynskampanj

Stegar och ställningar Rapport från tillsynskampanj Stegar och ställningar Rapport från tillsynskampanj oktober 1998 RAPPORT från tillsynskampanjen Stegar och ställningar 19-20 oktober 1998 Carina Rislund/Inga Rundström Tillsynskampanjen har bedrivits i

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER Konsumentverkets publikationsserier, Finland 1/2008 ISSN 0788-544X (Tryckt) ISSN 1796-0118 (Online) ISBN

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Att ha katt i Göteborg

Att ha katt i Göteborg Att ha katt i Göteborg Information från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad och Göteborgs Djurskyddsförening Innehåll Att skaffa katt 3 Kattägarens ansvar 4 Katter på villovägar 8 Katten på resa 10 Kattpensionat

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring.

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716 Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Reviderad april 2007 Konsumenttjänstlagen (1985:716) ger dig ett grundskydd när du uppdrar åt en näringsidkare

Läs mer

Att sälja tobak. titel. Undertitel

Att sälja tobak. titel. Undertitel Att sälja tobak titel Undertitel Innehåll 1 ATT SÄLJA TOBAK 4 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? 10 Vilka kontrollerar att tobakslagen tillämpas SOM den ska? 12 Vad händer om man bryter mot

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Marknadskontroll av tändare 2010 2012

Marknadskontroll av tändare 2010 2012 Rapport 2013:19 Marknadskontroll av tändare 2010 2012 2013:19 Marknadskontroll av tändare 2010 2012 Konsumentverket 2013 Utredare: Maria Hedeklint, Lena Bäcklund och Åsa Persson Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Marknadskontroll av ryggskydd

Marknadskontroll av ryggskydd Rapport 2011:16 Marknadskontroll av ryggskydd Marknadskontroll av ryggskydd Konsumentverket 2011 2 (20) 3 (20) Sammanfattning Konsumentverket är en marknadskontrollerande myndighet som bland annat ska

Läs mer

Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning

Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning Rapport 2009:18 Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning 2009:18 Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning Projektledare: Kerstin Jönsson Handläggare: Åsa Persson Konsumentverket 2009 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2003:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Allmänt om personuppgiftslagen (1998:204)...4

Läs mer