Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport"

Transkript

1 Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007

2 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information på sin webbplats om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Samtidigt uppger fyra av tio personer att de känner minst en kvinna som utsatts för våld i en nära relation, men två av tio kan inte ge tips om vart en våldsutsatt kvinna ska vända sig för att få hjälp. Inför öppnandet av Kvinnofridslinjen har vi låtit pr-byrån Westander undersöka samtliga kommuners webbplatser när det gäller tillgänglighet och omfattning av informationen till våldsutsatta kvinnor. I undersökningen användes webbplatsernas egna sökmotorer och sökorden våld, misshandel, kvinnofrid och kvinnojour. Vi har också låtit opinionsinstitutet Synovate Temo genomföra telefonintervjuer med över personer. Svaren visar att 37 procent av befolkningen känner minst en kvinna som utsatts för våld i en nära relation och att 22 procent känner minst en kvinna som blivit tvingad till sex. Och 20 procent kan inte på rak arm tipsa en våldsutsatt kvinna om vart hon kan vända sig för att få hjälp. Kommunerna har enligt lagen ett särskilt ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, ett ansvar som förtydligades och skärptes med en ändring av socialtjänstlagen den 1 juli i år. Socialtjänstlagens femte kapitel, paragraf elva, kräver att kommunens socialnämnd ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp, och särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. I vår undersökning har vi bedömt informationen på kommunernas webbplatser utifrån sex olika kriterier för omfattning och tillgänglighet. Genomsnittsbetyget bland landets kommuner är 2,1 på en betygsskala från 1 till 5. Men bland de kommuner som har information till våldsutsatta kvinnor är dock betygen ofta höga. Genomsnittet bland dessa kommuner är hela 3,9. För att få betyget 5 krävdes bland annat att informationen skulle innehålla en stödjande eller informerande text, minst ett telefonnummer och minst en länk till fördjupad information. Att många kommuner fick höga betyg i undersökningen visar att det inte behöver vara så svårt att ge bra och lätthittad information. Frågan om stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor är ett ansvar för hela samhället, ett ansvar som inte kan lastas över på frivilliga organisationer. På många orter utför kvinnojourerna ett ovärderligt arbete genom att på ideell basis erbjuda våldsutsatta kvinnor och deras barn skyddat boende och andra stödinsatser. Men hur bra arbete kvinnojourerna än utför så riskerar många kvinnor att bli utan hjälp om inte varje kommun tar sitt ansvar. Det som behövs kan vara allt från någon att prata med och information om hur man gör en polisanmälan till ett skyddat boende och ekonomiskt stöd för att ta sig ur en farlig och ohållbar livssituation. Öppnandet av Kvinnofridslinjen kan ses som ett viktigt steg på vägen mot ett ökat ansvarstagande från samhällets sida. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som drivs på regeringens uppdrag, förlagd till Akademiska sjukhuset i Uppsala, vid den kliniska enheten vid Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, NCK. Till Kvinnofridslinjen, , kan våldsutsatta kvinnor ringa dygnet runt och få personligt stöd och vägledning till vilken hjälp som finns på den egna orten. Samtalet är gratis, syns inte på telefonräkningen och den som ringer kan välja att vara anonym. 2

3 De som svarar på Kvinnofridslinjen har tillgång till detaljerad information om vilken hjälp som erbjuds på varje ort från kommunerna, vården, rättsväsendet och de frivilliga organisationerna. Genom vår kartläggning vet vi att många kommuner har goda möjligheter att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor. Därför är det olyckligt om den informationen inte på ett enkelt sätt når fram till dem som behöver den. Det är dags att alla kommuner tar sitt fulla ansvar för att sprida enkel, tydlig och lätthittad information om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. I det arbetet bör den egna webbplatsen vara en självklar kanal. 3

4 Innehåll 1. Undersökningsmetod och kriterier Sammanfattning Länen Blekinge län Dalarnas län Gotlands kommun Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Kommuner A till Ö Enkätundersökning

5 1. Undersökningsmetod och kriterier Undersökningen av kommunernas webbplatser genomfördes på Kvinnofridslinjens uppdrag av prbyrån Westander under november I undersökningen användes sökfunktionen på respektive webbplats. Sökorden var våld, misshandel, kvinnofrid och kvinnojour. Följande kriterier ska vara uppfyllda för betyget 5: 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. Betygsskala 0 kriterier uppfyllda = betyg kriterier uppfyllda = betyg 1 3 kriterier uppfyllda = betyg 2 4 kriterier uppfyllda = betyg 3 5 kriterier uppfyllda = betyg 4 6 kriterier uppfyllda = betyg 5 Avgränsningar och metodanmärkningar Många webbplatser som saknar sökfunktion har istället en alfabetisk förteckning, ofta benämnd A-Ö. I dessa fall har vi sökt efter sökorden i den förteckningen. Information om familjerådgivning som innehåller information om våld i relationer utan att benämna mäns våld mot kvinnor eller våldsutsatta kvinnor räcker inte för att webbplatsen ska anses ha uppfyllt kriterierna. Information enbart om hedersrelaterat våld räcker inte för att webbplatsen ska anses ha uppfyllt kriterierna. Handlingsplaner, måldokument, policies och liknande räcker inte för att webbplatsen ska 5

6 anses ha uppfyllt kriterierna. För att anses ha uppfyllt kriterierna 4, 5 och 6 (text, telefonnummer och länkar) krävs att det tydligt framgår att texten/numret/länken avser just mäns våld mot kvinnor. Kommunen kan anses ha uppfyllt olika kriterier på olika delar av webbplatsen, dvs all information måste inte vara samlad på samma ställe för att ge poäng. Länkar måste vara fungerande för att anses ha uppfyllt kriterierna. Träffen i länklistan måste visa att det är en relevant träff, dvs det ska inte vara nödvändigt att klicka sig igenom hela träfflistan genom att klicka på otydliga filnamn eller länkar som tycks hänvisa till helt annan information. Enkätundersökningen Enkätundersökningen genomfördes av Synovate Temo på Kvinnofridslinjens uppdrag och bygger på telefonintervjuer med personer under perioden 5-8 november. 6

7 2. Sammanfattning Kommunernas webbplatser 135 kommuner, 47 procent, tycks helt sakna information på sin webbplats om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Genomsnittsbetyget bland landets kommuner är 2,1 på en betygsskala från 1 till 5. Men bland de kommuner som har information till våldsutsatta kvinnor är dock betygen ofta höga. Genomsnittet bland dessa kommuner är 3,9 och 67 kommuner får betyget 5. De tre storstadslänen runt Stockholm, Göteborg och Malmö placerar sig i topp med Södermanland som undantag på andra plats. Stockholms län har det klart högsta genomsnittsbetyget med 3,8 i jämförelse med rikets genomsnitt på 2,1. Längst ner på listan hamnar Gotland vars enda kommun fick betyget 0, därefter följer Örebro län med ett genomsnittsbetyg på 0,5. Allmänheten om våld mot kvinnor Fyra av tio personer, 37 procent, känner minst en kvinna som blivit utsatt för våld i en relation. Två av tio personer, 22 procent, känner minst en kvinna som blivit tvingad till sex. Två av tio personer, 20 procent, kan inte ge tips om vart våldsutsatt kvinna ska vända sig för att få råd och stöd. 7

8 3. Länen De tre storstadslänen runt Stockholm, Göteborg och Malmö placerar sig i topp med Södermanlands län som undantag på andra plats. Stockholms län har det klart högsta genomsnittsbetyget med 3,8 i jämförelse med rikets genomsnitt på 2,1. Längst ner på listan hamnar Gotland vars enda kommun fick betyget 0, därefter följer Örebro län med ett genomsnittsbetyg på 0,5. Län Genomsnittligt betyg Stockholms län 3,8 Södermanlands län 3,4 Västra Götalands län 2,8 Skåne län 2,7 Hallands län 2,7 Uppsala län 2,5 Västernorrlands län 2,4 Jönköpings län 1,7 Norrbottens län 1,6 Kronobergs län 1,5 Kalmar län 1,5 Västmanlands län 1,5 Blekinge län 1,4 Västerbottens län 1,4 Östergötlands län 1,4 Värmlands län 1,3 Jämtlands län 1,1 Gävleborgs län 1,0 Dalarnas län 0,8 Örebro län 0,5 Gotland 0,0 Riksgenomsnitt 2,1 8

9 4. Blekinge län Resultat Av de fem kommunerna i Blekinge län uppfyller tre kommuner inte något av kriterierna. Endast Karlshamn uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Blekinge län är 1,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Blekinge län Kriterium Betyg Karlshamn h h h h h h 5 Karlskrona h h q q h q 2 Olofström q q q q q q 0 Ronneby q q q q q q 0 Sölvesborg q q q q q q 0 Genomsnitt 1,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 9

10 5. Dalarnas län Resultat Av de 15 kommunerna i Dalarnas län uppfyller 11 kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Borlänge och Smedjebacken, båda med betyget 4, ligger över det nationella snittet på 2,1. Genomsnittet för hela Dalarnas län är 0,8. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Dalarnas län Kriterium Betyg Avesta h h q q h q 2 Borlänge h h h h q h 4 Falun q q q q q q 0 Gagnef q q q q q q 0 Hedemora q q q q q q 0 Leksand q q q q q q 0 Ludvika q q q q q q 0 Malung h h q q h q 2 Mora q q q q q q 0 Orsa q q q q q q 0 Rättvik q q q q q q 0 Smedjebacken h h h h q h 4 Säter q q q q q q 0 Vansbro q q q q q q 0 Älvdalen q q q q q q 0 Genomsnitt 0,8 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 10

11 6. Gotlands kommun Resultat Gotlands kommun uppfyller inte något av kriterierna och snittet är därför 0,0 vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av kommunens betyg. Gotlands län Kriterium Betyg Gotland q q q q q q 0 Genomsnitt 0,0 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 11

12 7. Gävleborgs län Resultat Av de tio kommunerna i Gävleborgs län uppfyller sju kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Hofors och Söderhamn, båda med betyget 4, ligger över det nationella snittet på 2,1. Genomsnittet för hela Gävleborgs län är 1,0. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Gävleborgs län Kriterium Betyg Bollnäs h h q q q h 2 Gävle q q q q q q 0 Hofors h h h h h q 4 Hudiksvall q q q q q q 0 Ljusdal q q q q q q 0 Nordanstig q q q q q q 0 Ockelbo q q q q q q 0 Ovanåker q q q q q q 0 Sandviken q q q q q q 0 Söderhamn h h h h h q 4 Genomsnitt 1,0 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 12

13 8. Hallands län Resultat Hälften av de sex kommunerna i Hallands län ligger över det nationella snittbetyget på 2,1. Halmstad och Varberg uppfyller samtliga kriterier, medan Hylte och Laholm inte uppfyller något av dem. Genomsnittet för hela Hallands län är 2,7. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Hallands län Kriterium Betyg Falkenberg h h h h h q 4 Halmstad h h h h h h 5 Hylte q q q q q q 0 Kungsbacka h h q q h q 2 Laholm q q q q q q 0 Varberg h h h h h h 5 Genomsnitt 2,7 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 13

14 9. Jämtlands län Resultat Av de åtta kommunerna i Jämtlands län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Endast Östersund uppfyller samtliga kriterier i undersökningen. Genomsnittet för hela Jämtlands län är 1,1, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Jämtlands län Kriterium Betyg Berg q q q q q q 0 Bräcke q q q q q q 0 Härjedalen q q q q q q 0 Krokom q q q q q q 0 Ragunda q q q q q q 0 Strömsund h h q h h h 4 Åre q q q q q q 0 Östersund h h h h h h 5 Genomsnitt 1,1 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 14

15 10. Jönköpings län Resultat Av de 13 kommunerna i Jönköpings län uppfyller sju kommuner inte något av kriterierna. Endast Habo och Vaggeryd uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Jönköpings län är 1,7, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Jönköpings län Kriterium Betyg Aneby q q q q q q 0 Eksjö q q q q q q 0 Gislaved h h q q h q 2 Gnosjö q q q q q q 0 Habo h h h h h h 5 Jönköping h h h h h q 4 Mullsjö q q q q q q 0 Nässjö q q q q q q 0 Sävsjö q q q q q q 0 Tranås h h q q h q 2 Vaggeryd h h h h h h 5 Vetlanda h h h h h q 4 Värnamo q q q q q q 0 Genomsnitt 1,7 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 15

16 11. Kalmar län Resultat Av de 12 kommunerna i Kalmar län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Mönsterås, Nybro och Västervik, samtliga med betyget 4, ligger över riksgenomsnittet på 2,1. Genomsnittet för hela Kalmar län är 1,5. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Kalmar län Kriterium Betyg Borgholm q q q q q q 0 Emmaboda q q q q q q 0 Hultsfred h h q q h q 2 Högsby q q q q q q 0 Kalmar q q q q q q 0 Mönsterås h h h h h q 4 Mörbylånga q q q q q q 0 Nybro h h h h h q 4 Oskarshamn h h q q q h 2 Torsås q q q q q q 0 Vimmerby h h q q q h 2 Västervik h h h q h h 4 Genomsnitt 1,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 16

17 12. Kronobergs län Resultat Av de åtta kommunerna i Kronobergs län uppfyller fyra kommuner inte något av kriterierna. Endast Växjö uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Kronobergs län är 1,5, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Kronobergs län Kriterium Betyg Alvesta h h q q q q 1 Lessebo q q q q q q 0 Ljungby q q q q q q 0 Markaryd q q q q q q 0 Tingsryd q q q q q q 0 Uppvidinge h q h h h q 3 Växjö h h h h h h 5 Älmhult h h q h h q 3 Genomsnitt 1,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 17

18 13. Norrbottens län Resultat Av de 14 kommunerna i Norrbottens län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Piteå och Haparanda, med betyget 4, samt Arvidsjaur, Luleå och Älvsbyn, med betyget 3, ligger över riksgenomsnittet på 2,1. Genomsnittet för hela Norrbottens län är 1,6. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Norrbottens län Kriterium Betyg Arjeplog q q q q q q 0 Arvidsjaur h h h h q q 3 Boden h h q q q q 1 Gällivare q q q q q q 0 Haparanda h h h h h q 4 Jokkmokk h h q q q h 2 Kalix h h q q h q 2 Kiruna q q q q q q 0 Luleå h h h q h q 3 Pajala q q q q q q 0 Piteå h h h h q h 4 Älvsbyn h h h h q q 3 Överkalix q q q q q q 0 Övertorneå q q q q q q 0 Genomsnitt 1,6 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 18

19 14. Skåne län Resultat Av de 33 kommunerna i Skåne län uppfyller 10 kommuner inte något av kriterierna. 19 av kommunerna har ett betyg som överstiger riksgenomsnittet på 2,1, varav 17 har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Skåne län är 2,7. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Skåne län Kriterium Betyg Bjuv q q q q q q 0 Bromölla q q q q q q 0 Burlöv q q q q q q 0 Båstad h h h h h h 5 Eslöv h h h h h q 4 Helsingborg h h h h h q 4 Hässleholm h h q h h h 4 Höganäs h h h h h h 5 Hörby h h q h h h 4 Höör q q q q q q 0 Klippan h h q q h q 2 Kristianstad h h h h h h 5 Kävlinge q q q q q q 0 Landskrona h h h h h q 4 Lomma h h q h h h 4 Lund q q q q q q 0 Malmö h h h h h h 5 Osby h h q q q h 2 Perstorp h h h q h h 4 Simrishamn h h h h h h 5 19

20 Sjöbo h q q q h h 2 Skurup h h h h h h 5 Staffanstorp h h q h h h 4 Svalöv q q q q q q 0 Svedala q q q q q q 0 Tomelilla h h h h h q 4 Trelleborg h h h h h h 5 Vellinge h h q q h h 3 Ystad h h h q h q 3 Åstorp q q q q q q 0 Ängelholm h h h h h h 5 Örkelljunga q q q q q q 0 Östra Göinge h q q q q h 1 Genomsnitt 2,7 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 20

21 15. Stockholms län Resultat Av de 26 kommunerna i Stockholms län uppfyller fem kommuner inte något av kriterierna. 20 av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Stockholms län är 3,8, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Stockholms län Kriterium Betyg Botkyrka h h h h h h 5 Danderyd h h h h h h 5 Ekerö h h h q h h 4 Haninge h h h h h h 5 Huddinge q q q q q q 0 Järfälla q q q q q q 0 Lidingö h h h h h h 5 Nacka h h h h h h 5 Norrtälje h h h h h h 5 Nykvarn q q q q q q 0 Nynäshamn h h h h h q 4 Salem q q q q q q 0 Sigtuna h h h h h h 5 Sollentuna h h h h h h 5 Solna h h h h h h 5 Stockholm h h h h h h 5 Sundbyberg h h h h h h 5 Södertälje h h h h h h 5 Tyresö h h h h h h 5 Täby h h h h h h 5 Upplands Väsby h h h h h h 5 21

22 Upplands-Bro q h h h h h 4 Vallentuna h h h h h h 5 Vaxholm h h h h h h 5 Värmdö h h q h q q 2 Österåker q q q q q q 0 Genomsnitt 3,8 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 22

23 16. Södermanlands län Resultat Av de nio kommunerna i Södermanlands län uppfyller två kommuner inte något av kriterierna. Sex av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Södermanlands län är 3,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Södermanlands län Kriterium Betyg Eskilstuna h h h h h h 5 Flen q q q q q q 0 Gnesta h h q h h h 4 Katrineholm h h h h h h 5 Nyköping h h h h h h 5 Oxelösund h h h h h h 5 Strängnäs h h q q h h 3 Trosa h h h h h q 4 Vingåker q q q q q q 0 Genomsnitt 3,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 23

24 17. Uppsala län Resultat Av de åtta kommunerna i Uppsala län uppfyller två kommuner inte något av kriterierna. Endast Knivsta och Uppsala uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Uppsala län är 2,5, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Uppsala län Kriterium Betyg Enköping h h q q h q 2 Heby h h q q q h 2 Håbo h h h h h q 4 Knivsta h h h h h h 5 Tierp q q q q q q 0 Uppsala h h h h h h 5 Älvkarleby q q q q q q 0 Östhammar h h q q q h 2 Genomsnitt 2,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 24

25 18. Värmlands län Resultat Av de 16 kommunerna i Värmlands län uppfyller elva kommuner inte något av kriterierna. Fyra av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Värmlands län är 1,3, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Värmlands län Kriterium Betyg Arvika h h h h h h 5 Eda q q q q q q 0 Filipstad q q q q q q 0 Forshaga h h h h h q 4 Grums q q q q q q 0 Hagfors q q q q q q 0 Hammarö h h q q q h 2 Karlstad q q q q q q 0 Kil q q q q q q 0 Kristinehamn h h h h h h 5 Munkfors q q q q q q 0 Storfors q q q q q q 0 Sunne q q q q q q 0 Säffle q q q q q q 0 Torsby h h h h h q 4 Tabellen fortsätter på nästa sida. 25

26 Årjäng q q q q q q 0 Genomsnitt 1,3 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 26

27 19. Västerbottens län Resultat Av de 15 kommunerna i Västerbottens län uppfyller tio kommuner inte något av kriterierna. Skellefteå, Umeå och Vännäs uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Västerbottens län är 1,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västerbottens län Kriterium Betyg Bjurholm q q q q q q 0 Dorotea q q q q q q 0 Lycksele q q q q q q 0 Malå q q q q q q 0 Nordmaling q q q q q q 0 Norsjö q q q q q q 0 Robertsfors h h q q h q 2 Skellefteå h h h h h h 5 Sorsele q q q q q q 0 Storuman q q q q q q 0 Umeå h h h h h h 5 Vilhelmina h h h h h q 4 Vindeln q q q q q q 0 Vännäs h h h h h h 5 Åsele q q q q q q 0 Genomsnitt 1,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 27

28 20. Västernorrlands län Resultat Av de sju kommunerna i Västernorrlands län uppfyller två kommuner inte något av kriterierna. Sundsvall och Örnsköldsvik uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Västernorrlands län är 2,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västernorrlands län Kriterium Betyg Härnösand h h q q h q 2 Kramfors q q q q q q 0 Sollefteå h h q q h q 2 Sundsvall h h h h h h 5 Timrå h h q q h h 3 Ånge q q q q q q 0 Örnsköldsvik h h h h h h 5 Genomsnitt 2,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 28

29 21. Västmanlands län Resultat Av de tio kommunerna i Västmanlands län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Endast Köping uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Västmanlands län är 1,5, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västmanlands län Kriterium Betyg Arboga q q q q q q 0 Fagersta q q q q q q 0 Hallstahammar q q q q q q 0 Kungsör h h h q h h 4 Köping h h h h h h 5 Norberg q q q q q q 0 Sala q q q q q q 0 Skinnskatteberg h h q q q h 2 Surahammar q q q q q q 0 Västerås h q h h h h 4 Genomsnitt 1,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 29

30 22. Västra Götalands län Resultat Av de 49 kommunerna i Västra Götalands län uppfyller 15 kommuner inte något av kriterierna. 22 av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Västra Götalands län är 2,8, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Utelämnad kommun Lysekils kommuns webbplats var ur funktion vid undersökningstillfället. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västra Götalands län Kriterium Betyg Ale h h q q h q 2 Alingsås q q q q q q 0 Bengtsfors q q q q q q 0 Bollebygd q q q q q q 0 Borås q q q q q q 0 Dals-Ed h h q q h q 2 Essunga h h q q h q 2 Falköping h h h h h h 5 Färgelanda h h q q h q 2 Grästorp h h h h h h 5 Gullspång h h q q h h 3 Göteborg h h h h h h 5 Götene h h q q h q 2 Herrljunga q q q q q q 0 Hjo q q q q q q 0 Härryda h h h h h h 5 Karlsborg q q q q q q 0 Kungälv h h h h h h 5 30

31 Lerum h h h h h h 5 Lidköping h h h q h h 4 Lilla Edet h h h h h h 5 Lysekil X Mariestad q q q q q q 0 Mark h h h h h h 5 Mellerud h h q q h q 2 Munkedal q q q q q q 0 Mölndal h h h h h h 5 Orust h h h h h h 5 Partille h h h h h h 5 Skara h h h h h q 4 Skövde q q q q q q 0 Sotenäs h h h h h h 5 Stenungsund h h q q h q 2 Strömstad q q q q q q 0 Svenljunga h h h h h q 4 Tanum q q q q q q 0 Tibro h h h h h h 5 Tidaholm h h h q h q 3 Tjörn h h h h h h 5 Tranemo h h h h h h 5 Trollhättan h h h h h h 5 Töreboda q q q q q q 0 Uddevalla h h h h h h 5 Ulricehamn q q q q q q 0 Vara h h h q h q 3 Vårgårda h h h q h q 3 Vänersborg h h h h h h 5 Åmål q q q q q q 0 31

32 Öckerö h h h h h h 5 Genomsnitt 2,8 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 32

33 23. Örebro län Resultat Av de 12 kommunerna i Örebro län uppfyller nio kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Örebro kommun, med betyget 4, ligger över det nationella snittet på 2,1. Genomsnittet för hela Örebro län är 0,5. Utelämnad kommun Kumla kommuns webbplats var ur funktion vid undersökningstillfället. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Örebro län Kriterium Betyg Askersund h q q q q h 1 Degerfors q q q q q q 0 Hallsberg q q q q q q 0 Hällefors q q q q q q 0 Karlskoga q q q q q q 0 Kumla X Laxå q q q q q q 0 Lekeberg q q q q q q 0 Lindesberg q q q q q q 0 Ljusnarsberg q q q q q q 0 Nora q q q q q q 0 Örebro h h h h h q 4 Genomsnitt 0,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 33

34 24. Östergötlands län Resultat Av de 13 kommunerna i Östergötlands län uppfyller nio kommuner inte något av kriterierna. Fyra av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Östergötlands län är 1,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Östergötlands län Kriterium Betyg Boxholm q q q q q q 0 Finspång q q q q q q 0 Kinda q q q q q q 0 Linköping h h h h h h 5 Mjölby h h h h h h 5 Motala h h h h q h 4 Norrköping h h h h h q 4 Söderköping q q q q q q 0 Vadstena q q q q q q 0 Valdemarsvik q q q q q q 0 Ydre q q q q q q 0 Åtvidaberg q q q q q q 0 Ödeshög q q q q q q 0 Genomsnitt 1,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 34

35 25. Kommuner A till Ö Kommun Betyg Ale kommun 2 Alingsås kommun 0 Alvesta kommun 1 Aneby kommun 0 Arboga kommun 0 Arjeplogs kommun 0 Arvidsjaurs kommun 3 Arvika kommun 5 Askersunds kommun 1 Avesta kommun 2 Bengtsfors kommun 0 Bergs kommun 0 Bjurholms kommun 0 Bjuvs kommun 0 Bodens kommun 1 Bollebygds kommun 0 Bollnäs kommun 2 Borgholms kommun 0 Borlänge kommun 4 Borås stad 0 Botkyrka kommun 5 Boxholms kommun 0 Bromölla kommun 0 Bräcke kommun 0 Burlövs kommun 0 Båstads kommun 5 Dals-Eds kommun 2 Danderyds kommun 5 Degerfors kommun 0 Dorotea kommun 0 Eda kommun 0 Ekerö kommun 4 Eksjö kommun 0 Emmaboda kommun 0 Enköpings kommun 2 Eskilstuna kommun 5 Eslövs kommun 4 Essunga kommun 2 Fagersta kommun 0 Falkenbergs kommun 4 Falköpings kommun 5 Falu kommun 0 Filipstads kommun 0 Finspångs kommun 0 Flens kommun 0 Forshaga kommun 4 35

36 Färgelanda kommun 2 Gagnefs kommun 0 Gislaveds kommun 2 Gnesta kommun 4 Gnosjö kommun 0 Gotlands kommun 0 Grums kommun 0 Grästorps kommun 5 Gullspångs kommun 3 Gällivare kommun 0 Gävle kommun 0 Göteborgs Stad 5 Götene kommun 2 Habo kommun 5 Hagfors kommun 0 Hallsbergs kommun 0 Hallstahammars kommun 0 Halmstads kommun 5 Hammarö kommun 2 Haninge kommun 5 Haparanda stad 4 Heby kommun 2 Hedemora kommun 0 Helsingborgs stad 4 Herrljunga kommun 0 Hjo kommun 0 Hofors kommun 4 Huddinge kommun 0 Hudiksvalls kommun 0 Hultsfreds kommun 2 Hylte kommun 0 Håbo kommun 4 Hällefors kommun 0 Härjedalens kommun 0 Härnösands kommun 2 Härryda kommun 5 Hässleholms kommun 4 Höganäs kommun 5 Högsby kommun 0 Hörby kommun 4 Höörs kommun 0 Jokkmokks kommun 2 Järfälla kommun 0 Jönköpings kommun 4 Kalix kommun 2 Kalmar kommun 0 Karlsborgs kommun 0 Karlshamns kommun 5 Karlskoga kommun 0 Karlskrona kommun 2 Karlstads kommun 0 36

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Torn. DELTA belysning

Torn. DELTA belysning 06 Torn DELTA belysning Vi tillverkade vår första mast för sextio år sedan. Under senare år har vi byggt mer än 1 000 master för svenska och utländska GSM- och 3G- operatörer. Och en sak har vi lärt oss,

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 602 687 ALE SCHÄFER 103 140 ALE JACK RUSSELL TERRIER 59 64 ALE LABRADOR RETRIEVER 54 58 ALE GOLDEN RETRIEVER 45 51 ALE [Ingen

Läs mer

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 SLUTRAPPORTERING AV UTVECKLINGSPROJEKT nr 7945 Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 Per Levin, Projektengagemang AB Anton Clarholm, Projektengagemang AB Cari Andersson, SMHI Förord

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

Aktiva biografsalonger 2014-2015 per 2015-06-01 med information om digital 2K-standard

Aktiva biografsalonger 2014-2015 per 2015-06-01 med information om digital 2K-standard Blekinge Karlshamn Karlshamn Metropol Metropol 268-1 1 1 Blekinge Karlskrona Karlskrona Biostaden Biostaden 1 798-1 1 1 Blekinge Karlskrona Karlskrona Biostaden Biostaden 2 798-2 1 1 Blekinge Karlskrona

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE Vi i Hörselskadades Riksförbund arbetar för full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade. Ingen ska behöva känna sig utan för på grund av sin

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2011 1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Regionala

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se Transporter en viktig del av turismen En rapport framtagen av HUI Research AB transportgruppen.se 2 Förord Turistkonsumtionen i Sverige ökar stadigt och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för vårt

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Svenska kommuners behov av invandring

Svenska kommuners behov av invandring Svenskakommuners behovavinvandring Enstudieomdemografiskutmaningoch invandringensmöjligheter Petter Hojem FORES Policy Paper 2010 : 2 Omförfattaren PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES.

Läs mer

!"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.

!#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('. !"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.#915/( 1 Pris: 89 kr Varför ska man göra en affärsplan? Arbetet med affärsplanen

Läs mer