Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport"

Transkript

1 Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007

2 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information på sin webbplats om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Samtidigt uppger fyra av tio personer att de känner minst en kvinna som utsatts för våld i en nära relation, men två av tio kan inte ge tips om vart en våldsutsatt kvinna ska vända sig för att få hjälp. Inför öppnandet av Kvinnofridslinjen har vi låtit pr-byrån Westander undersöka samtliga kommuners webbplatser när det gäller tillgänglighet och omfattning av informationen till våldsutsatta kvinnor. I undersökningen användes webbplatsernas egna sökmotorer och sökorden våld, misshandel, kvinnofrid och kvinnojour. Vi har också låtit opinionsinstitutet Synovate Temo genomföra telefonintervjuer med över personer. Svaren visar att 37 procent av befolkningen känner minst en kvinna som utsatts för våld i en nära relation och att 22 procent känner minst en kvinna som blivit tvingad till sex. Och 20 procent kan inte på rak arm tipsa en våldsutsatt kvinna om vart hon kan vända sig för att få hjälp. Kommunerna har enligt lagen ett särskilt ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, ett ansvar som förtydligades och skärptes med en ändring av socialtjänstlagen den 1 juli i år. Socialtjänstlagens femte kapitel, paragraf elva, kräver att kommunens socialnämnd ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp, och särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. I vår undersökning har vi bedömt informationen på kommunernas webbplatser utifrån sex olika kriterier för omfattning och tillgänglighet. Genomsnittsbetyget bland landets kommuner är 2,1 på en betygsskala från 1 till 5. Men bland de kommuner som har information till våldsutsatta kvinnor är dock betygen ofta höga. Genomsnittet bland dessa kommuner är hela 3,9. För att få betyget 5 krävdes bland annat att informationen skulle innehålla en stödjande eller informerande text, minst ett telefonnummer och minst en länk till fördjupad information. Att många kommuner fick höga betyg i undersökningen visar att det inte behöver vara så svårt att ge bra och lätthittad information. Frågan om stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor är ett ansvar för hela samhället, ett ansvar som inte kan lastas över på frivilliga organisationer. På många orter utför kvinnojourerna ett ovärderligt arbete genom att på ideell basis erbjuda våldsutsatta kvinnor och deras barn skyddat boende och andra stödinsatser. Men hur bra arbete kvinnojourerna än utför så riskerar många kvinnor att bli utan hjälp om inte varje kommun tar sitt ansvar. Det som behövs kan vara allt från någon att prata med och information om hur man gör en polisanmälan till ett skyddat boende och ekonomiskt stöd för att ta sig ur en farlig och ohållbar livssituation. Öppnandet av Kvinnofridslinjen kan ses som ett viktigt steg på vägen mot ett ökat ansvarstagande från samhällets sida. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som drivs på regeringens uppdrag, förlagd till Akademiska sjukhuset i Uppsala, vid den kliniska enheten vid Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, NCK. Till Kvinnofridslinjen, , kan våldsutsatta kvinnor ringa dygnet runt och få personligt stöd och vägledning till vilken hjälp som finns på den egna orten. Samtalet är gratis, syns inte på telefonräkningen och den som ringer kan välja att vara anonym. 2

3 De som svarar på Kvinnofridslinjen har tillgång till detaljerad information om vilken hjälp som erbjuds på varje ort från kommunerna, vården, rättsväsendet och de frivilliga organisationerna. Genom vår kartläggning vet vi att många kommuner har goda möjligheter att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor. Därför är det olyckligt om den informationen inte på ett enkelt sätt når fram till dem som behöver den. Det är dags att alla kommuner tar sitt fulla ansvar för att sprida enkel, tydlig och lätthittad information om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. I det arbetet bör den egna webbplatsen vara en självklar kanal. 3

4 Innehåll 1. Undersökningsmetod och kriterier Sammanfattning Länen Blekinge län Dalarnas län Gotlands kommun Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Kommuner A till Ö Enkätundersökning

5 1. Undersökningsmetod och kriterier Undersökningen av kommunernas webbplatser genomfördes på Kvinnofridslinjens uppdrag av prbyrån Westander under november I undersökningen användes sökfunktionen på respektive webbplats. Sökorden var våld, misshandel, kvinnofrid och kvinnojour. Följande kriterier ska vara uppfyllda för betyget 5: 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. Betygsskala 0 kriterier uppfyllda = betyg kriterier uppfyllda = betyg 1 3 kriterier uppfyllda = betyg 2 4 kriterier uppfyllda = betyg 3 5 kriterier uppfyllda = betyg 4 6 kriterier uppfyllda = betyg 5 Avgränsningar och metodanmärkningar Många webbplatser som saknar sökfunktion har istället en alfabetisk förteckning, ofta benämnd A-Ö. I dessa fall har vi sökt efter sökorden i den förteckningen. Information om familjerådgivning som innehåller information om våld i relationer utan att benämna mäns våld mot kvinnor eller våldsutsatta kvinnor räcker inte för att webbplatsen ska anses ha uppfyllt kriterierna. Information enbart om hedersrelaterat våld räcker inte för att webbplatsen ska anses ha uppfyllt kriterierna. Handlingsplaner, måldokument, policies och liknande räcker inte för att webbplatsen ska 5

6 anses ha uppfyllt kriterierna. För att anses ha uppfyllt kriterierna 4, 5 och 6 (text, telefonnummer och länkar) krävs att det tydligt framgår att texten/numret/länken avser just mäns våld mot kvinnor. Kommunen kan anses ha uppfyllt olika kriterier på olika delar av webbplatsen, dvs all information måste inte vara samlad på samma ställe för att ge poäng. Länkar måste vara fungerande för att anses ha uppfyllt kriterierna. Träffen i länklistan måste visa att det är en relevant träff, dvs det ska inte vara nödvändigt att klicka sig igenom hela träfflistan genom att klicka på otydliga filnamn eller länkar som tycks hänvisa till helt annan information. Enkätundersökningen Enkätundersökningen genomfördes av Synovate Temo på Kvinnofridslinjens uppdrag och bygger på telefonintervjuer med personer under perioden 5-8 november. 6

7 2. Sammanfattning Kommunernas webbplatser 135 kommuner, 47 procent, tycks helt sakna information på sin webbplats om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Genomsnittsbetyget bland landets kommuner är 2,1 på en betygsskala från 1 till 5. Men bland de kommuner som har information till våldsutsatta kvinnor är dock betygen ofta höga. Genomsnittet bland dessa kommuner är 3,9 och 67 kommuner får betyget 5. De tre storstadslänen runt Stockholm, Göteborg och Malmö placerar sig i topp med Södermanland som undantag på andra plats. Stockholms län har det klart högsta genomsnittsbetyget med 3,8 i jämförelse med rikets genomsnitt på 2,1. Längst ner på listan hamnar Gotland vars enda kommun fick betyget 0, därefter följer Örebro län med ett genomsnittsbetyg på 0,5. Allmänheten om våld mot kvinnor Fyra av tio personer, 37 procent, känner minst en kvinna som blivit utsatt för våld i en relation. Två av tio personer, 22 procent, känner minst en kvinna som blivit tvingad till sex. Två av tio personer, 20 procent, kan inte ge tips om vart våldsutsatt kvinna ska vända sig för att få råd och stöd. 7

8 3. Länen De tre storstadslänen runt Stockholm, Göteborg och Malmö placerar sig i topp med Södermanlands län som undantag på andra plats. Stockholms län har det klart högsta genomsnittsbetyget med 3,8 i jämförelse med rikets genomsnitt på 2,1. Längst ner på listan hamnar Gotland vars enda kommun fick betyget 0, därefter följer Örebro län med ett genomsnittsbetyg på 0,5. Län Genomsnittligt betyg Stockholms län 3,8 Södermanlands län 3,4 Västra Götalands län 2,8 Skåne län 2,7 Hallands län 2,7 Uppsala län 2,5 Västernorrlands län 2,4 Jönköpings län 1,7 Norrbottens län 1,6 Kronobergs län 1,5 Kalmar län 1,5 Västmanlands län 1,5 Blekinge län 1,4 Västerbottens län 1,4 Östergötlands län 1,4 Värmlands län 1,3 Jämtlands län 1,1 Gävleborgs län 1,0 Dalarnas län 0,8 Örebro län 0,5 Gotland 0,0 Riksgenomsnitt 2,1 8

9 4. Blekinge län Resultat Av de fem kommunerna i Blekinge län uppfyller tre kommuner inte något av kriterierna. Endast Karlshamn uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Blekinge län är 1,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Blekinge län Kriterium Betyg Karlshamn h h h h h h 5 Karlskrona h h q q h q 2 Olofström q q q q q q 0 Ronneby q q q q q q 0 Sölvesborg q q q q q q 0 Genomsnitt 1,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 9

10 5. Dalarnas län Resultat Av de 15 kommunerna i Dalarnas län uppfyller 11 kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Borlänge och Smedjebacken, båda med betyget 4, ligger över det nationella snittet på 2,1. Genomsnittet för hela Dalarnas län är 0,8. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Dalarnas län Kriterium Betyg Avesta h h q q h q 2 Borlänge h h h h q h 4 Falun q q q q q q 0 Gagnef q q q q q q 0 Hedemora q q q q q q 0 Leksand q q q q q q 0 Ludvika q q q q q q 0 Malung h h q q h q 2 Mora q q q q q q 0 Orsa q q q q q q 0 Rättvik q q q q q q 0 Smedjebacken h h h h q h 4 Säter q q q q q q 0 Vansbro q q q q q q 0 Älvdalen q q q q q q 0 Genomsnitt 0,8 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 10

11 6. Gotlands kommun Resultat Gotlands kommun uppfyller inte något av kriterierna och snittet är därför 0,0 vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av kommunens betyg. Gotlands län Kriterium Betyg Gotland q q q q q q 0 Genomsnitt 0,0 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 11

12 7. Gävleborgs län Resultat Av de tio kommunerna i Gävleborgs län uppfyller sju kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Hofors och Söderhamn, båda med betyget 4, ligger över det nationella snittet på 2,1. Genomsnittet för hela Gävleborgs län är 1,0. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Gävleborgs län Kriterium Betyg Bollnäs h h q q q h 2 Gävle q q q q q q 0 Hofors h h h h h q 4 Hudiksvall q q q q q q 0 Ljusdal q q q q q q 0 Nordanstig q q q q q q 0 Ockelbo q q q q q q 0 Ovanåker q q q q q q 0 Sandviken q q q q q q 0 Söderhamn h h h h h q 4 Genomsnitt 1,0 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 12

13 8. Hallands län Resultat Hälften av de sex kommunerna i Hallands län ligger över det nationella snittbetyget på 2,1. Halmstad och Varberg uppfyller samtliga kriterier, medan Hylte och Laholm inte uppfyller något av dem. Genomsnittet för hela Hallands län är 2,7. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Hallands län Kriterium Betyg Falkenberg h h h h h q 4 Halmstad h h h h h h 5 Hylte q q q q q q 0 Kungsbacka h h q q h q 2 Laholm q q q q q q 0 Varberg h h h h h h 5 Genomsnitt 2,7 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 13

14 9. Jämtlands län Resultat Av de åtta kommunerna i Jämtlands län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Endast Östersund uppfyller samtliga kriterier i undersökningen. Genomsnittet för hela Jämtlands län är 1,1, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Jämtlands län Kriterium Betyg Berg q q q q q q 0 Bräcke q q q q q q 0 Härjedalen q q q q q q 0 Krokom q q q q q q 0 Ragunda q q q q q q 0 Strömsund h h q h h h 4 Åre q q q q q q 0 Östersund h h h h h h 5 Genomsnitt 1,1 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 14

15 10. Jönköpings län Resultat Av de 13 kommunerna i Jönköpings län uppfyller sju kommuner inte något av kriterierna. Endast Habo och Vaggeryd uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Jönköpings län är 1,7, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Jönköpings län Kriterium Betyg Aneby q q q q q q 0 Eksjö q q q q q q 0 Gislaved h h q q h q 2 Gnosjö q q q q q q 0 Habo h h h h h h 5 Jönköping h h h h h q 4 Mullsjö q q q q q q 0 Nässjö q q q q q q 0 Sävsjö q q q q q q 0 Tranås h h q q h q 2 Vaggeryd h h h h h h 5 Vetlanda h h h h h q 4 Värnamo q q q q q q 0 Genomsnitt 1,7 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 15

16 11. Kalmar län Resultat Av de 12 kommunerna i Kalmar län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Mönsterås, Nybro och Västervik, samtliga med betyget 4, ligger över riksgenomsnittet på 2,1. Genomsnittet för hela Kalmar län är 1,5. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Kalmar län Kriterium Betyg Borgholm q q q q q q 0 Emmaboda q q q q q q 0 Hultsfred h h q q h q 2 Högsby q q q q q q 0 Kalmar q q q q q q 0 Mönsterås h h h h h q 4 Mörbylånga q q q q q q 0 Nybro h h h h h q 4 Oskarshamn h h q q q h 2 Torsås q q q q q q 0 Vimmerby h h q q q h 2 Västervik h h h q h h 4 Genomsnitt 1,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 16

17 12. Kronobergs län Resultat Av de åtta kommunerna i Kronobergs län uppfyller fyra kommuner inte något av kriterierna. Endast Växjö uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Kronobergs län är 1,5, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Kronobergs län Kriterium Betyg Alvesta h h q q q q 1 Lessebo q q q q q q 0 Ljungby q q q q q q 0 Markaryd q q q q q q 0 Tingsryd q q q q q q 0 Uppvidinge h q h h h q 3 Växjö h h h h h h 5 Älmhult h h q h h q 3 Genomsnitt 1,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 17

18 13. Norrbottens län Resultat Av de 14 kommunerna i Norrbottens län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Piteå och Haparanda, med betyget 4, samt Arvidsjaur, Luleå och Älvsbyn, med betyget 3, ligger över riksgenomsnittet på 2,1. Genomsnittet för hela Norrbottens län är 1,6. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Norrbottens län Kriterium Betyg Arjeplog q q q q q q 0 Arvidsjaur h h h h q q 3 Boden h h q q q q 1 Gällivare q q q q q q 0 Haparanda h h h h h q 4 Jokkmokk h h q q q h 2 Kalix h h q q h q 2 Kiruna q q q q q q 0 Luleå h h h q h q 3 Pajala q q q q q q 0 Piteå h h h h q h 4 Älvsbyn h h h h q q 3 Överkalix q q q q q q 0 Övertorneå q q q q q q 0 Genomsnitt 1,6 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 18

19 14. Skåne län Resultat Av de 33 kommunerna i Skåne län uppfyller 10 kommuner inte något av kriterierna. 19 av kommunerna har ett betyg som överstiger riksgenomsnittet på 2,1, varav 17 har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Skåne län är 2,7. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Skåne län Kriterium Betyg Bjuv q q q q q q 0 Bromölla q q q q q q 0 Burlöv q q q q q q 0 Båstad h h h h h h 5 Eslöv h h h h h q 4 Helsingborg h h h h h q 4 Hässleholm h h q h h h 4 Höganäs h h h h h h 5 Hörby h h q h h h 4 Höör q q q q q q 0 Klippan h h q q h q 2 Kristianstad h h h h h h 5 Kävlinge q q q q q q 0 Landskrona h h h h h q 4 Lomma h h q h h h 4 Lund q q q q q q 0 Malmö h h h h h h 5 Osby h h q q q h 2 Perstorp h h h q h h 4 Simrishamn h h h h h h 5 19

20 Sjöbo h q q q h h 2 Skurup h h h h h h 5 Staffanstorp h h q h h h 4 Svalöv q q q q q q 0 Svedala q q q q q q 0 Tomelilla h h h h h q 4 Trelleborg h h h h h h 5 Vellinge h h q q h h 3 Ystad h h h q h q 3 Åstorp q q q q q q 0 Ängelholm h h h h h h 5 Örkelljunga q q q q q q 0 Östra Göinge h q q q q h 1 Genomsnitt 2,7 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 20

21 15. Stockholms län Resultat Av de 26 kommunerna i Stockholms län uppfyller fem kommuner inte något av kriterierna. 20 av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Stockholms län är 3,8, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Stockholms län Kriterium Betyg Botkyrka h h h h h h 5 Danderyd h h h h h h 5 Ekerö h h h q h h 4 Haninge h h h h h h 5 Huddinge q q q q q q 0 Järfälla q q q q q q 0 Lidingö h h h h h h 5 Nacka h h h h h h 5 Norrtälje h h h h h h 5 Nykvarn q q q q q q 0 Nynäshamn h h h h h q 4 Salem q q q q q q 0 Sigtuna h h h h h h 5 Sollentuna h h h h h h 5 Solna h h h h h h 5 Stockholm h h h h h h 5 Sundbyberg h h h h h h 5 Södertälje h h h h h h 5 Tyresö h h h h h h 5 Täby h h h h h h 5 Upplands Väsby h h h h h h 5 21

22 Upplands-Bro q h h h h h 4 Vallentuna h h h h h h 5 Vaxholm h h h h h h 5 Värmdö h h q h q q 2 Österåker q q q q q q 0 Genomsnitt 3,8 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 22

23 16. Södermanlands län Resultat Av de nio kommunerna i Södermanlands län uppfyller två kommuner inte något av kriterierna. Sex av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Södermanlands län är 3,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Södermanlands län Kriterium Betyg Eskilstuna h h h h h h 5 Flen q q q q q q 0 Gnesta h h q h h h 4 Katrineholm h h h h h h 5 Nyköping h h h h h h 5 Oxelösund h h h h h h 5 Strängnäs h h q q h h 3 Trosa h h h h h q 4 Vingåker q q q q q q 0 Genomsnitt 3,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 23

24 17. Uppsala län Resultat Av de åtta kommunerna i Uppsala län uppfyller två kommuner inte något av kriterierna. Endast Knivsta och Uppsala uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Uppsala län är 2,5, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Uppsala län Kriterium Betyg Enköping h h q q h q 2 Heby h h q q q h 2 Håbo h h h h h q 4 Knivsta h h h h h h 5 Tierp q q q q q q 0 Uppsala h h h h h h 5 Älvkarleby q q q q q q 0 Östhammar h h q q q h 2 Genomsnitt 2,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 24

25 18. Värmlands län Resultat Av de 16 kommunerna i Värmlands län uppfyller elva kommuner inte något av kriterierna. Fyra av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Värmlands län är 1,3, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Värmlands län Kriterium Betyg Arvika h h h h h h 5 Eda q q q q q q 0 Filipstad q q q q q q 0 Forshaga h h h h h q 4 Grums q q q q q q 0 Hagfors q q q q q q 0 Hammarö h h q q q h 2 Karlstad q q q q q q 0 Kil q q q q q q 0 Kristinehamn h h h h h h 5 Munkfors q q q q q q 0 Storfors q q q q q q 0 Sunne q q q q q q 0 Säffle q q q q q q 0 Torsby h h h h h q 4 Tabellen fortsätter på nästa sida. 25

26 Årjäng q q q q q q 0 Genomsnitt 1,3 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 26

27 19. Västerbottens län Resultat Av de 15 kommunerna i Västerbottens län uppfyller tio kommuner inte något av kriterierna. Skellefteå, Umeå och Vännäs uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Västerbottens län är 1,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västerbottens län Kriterium Betyg Bjurholm q q q q q q 0 Dorotea q q q q q q 0 Lycksele q q q q q q 0 Malå q q q q q q 0 Nordmaling q q q q q q 0 Norsjö q q q q q q 0 Robertsfors h h q q h q 2 Skellefteå h h h h h h 5 Sorsele q q q q q q 0 Storuman q q q q q q 0 Umeå h h h h h h 5 Vilhelmina h h h h h q 4 Vindeln q q q q q q 0 Vännäs h h h h h h 5 Åsele q q q q q q 0 Genomsnitt 1,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 27

28 20. Västernorrlands län Resultat Av de sju kommunerna i Västernorrlands län uppfyller två kommuner inte något av kriterierna. Sundsvall och Örnsköldsvik uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Västernorrlands län är 2,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västernorrlands län Kriterium Betyg Härnösand h h q q h q 2 Kramfors q q q q q q 0 Sollefteå h h q q h q 2 Sundsvall h h h h h h 5 Timrå h h q q h h 3 Ånge q q q q q q 0 Örnsköldsvik h h h h h h 5 Genomsnitt 2,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 28

29 21. Västmanlands län Resultat Av de tio kommunerna i Västmanlands län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Endast Köping uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Västmanlands län är 1,5, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västmanlands län Kriterium Betyg Arboga q q q q q q 0 Fagersta q q q q q q 0 Hallstahammar q q q q q q 0 Kungsör h h h q h h 4 Köping h h h h h h 5 Norberg q q q q q q 0 Sala q q q q q q 0 Skinnskatteberg h h q q q h 2 Surahammar q q q q q q 0 Västerås h q h h h h 4 Genomsnitt 1,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 29

30 22. Västra Götalands län Resultat Av de 49 kommunerna i Västra Götalands län uppfyller 15 kommuner inte något av kriterierna. 22 av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Västra Götalands län är 2,8, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Utelämnad kommun Lysekils kommuns webbplats var ur funktion vid undersökningstillfället. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västra Götalands län Kriterium Betyg Ale h h q q h q 2 Alingsås q q q q q q 0 Bengtsfors q q q q q q 0 Bollebygd q q q q q q 0 Borås q q q q q q 0 Dals-Ed h h q q h q 2 Essunga h h q q h q 2 Falköping h h h h h h 5 Färgelanda h h q q h q 2 Grästorp h h h h h h 5 Gullspång h h q q h h 3 Göteborg h h h h h h 5 Götene h h q q h q 2 Herrljunga q q q q q q 0 Hjo q q q q q q 0 Härryda h h h h h h 5 Karlsborg q q q q q q 0 Kungälv h h h h h h 5 30

31 Lerum h h h h h h 5 Lidköping h h h q h h 4 Lilla Edet h h h h h h 5 Lysekil X Mariestad q q q q q q 0 Mark h h h h h h 5 Mellerud h h q q h q 2 Munkedal q q q q q q 0 Mölndal h h h h h h 5 Orust h h h h h h 5 Partille h h h h h h 5 Skara h h h h h q 4 Skövde q q q q q q 0 Sotenäs h h h h h h 5 Stenungsund h h q q h q 2 Strömstad q q q q q q 0 Svenljunga h h h h h q 4 Tanum q q q q q q 0 Tibro h h h h h h 5 Tidaholm h h h q h q 3 Tjörn h h h h h h 5 Tranemo h h h h h h 5 Trollhättan h h h h h h 5 Töreboda q q q q q q 0 Uddevalla h h h h h h 5 Ulricehamn q q q q q q 0 Vara h h h q h q 3 Vårgårda h h h q h q 3 Vänersborg h h h h h h 5 Åmål q q q q q q 0 31

32 Öckerö h h h h h h 5 Genomsnitt 2,8 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 32

33 23. Örebro län Resultat Av de 12 kommunerna i Örebro län uppfyller nio kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Örebro kommun, med betyget 4, ligger över det nationella snittet på 2,1. Genomsnittet för hela Örebro län är 0,5. Utelämnad kommun Kumla kommuns webbplats var ur funktion vid undersökningstillfället. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Örebro län Kriterium Betyg Askersund h q q q q h 1 Degerfors q q q q q q 0 Hallsberg q q q q q q 0 Hällefors q q q q q q 0 Karlskoga q q q q q q 0 Kumla X Laxå q q q q q q 0 Lekeberg q q q q q q 0 Lindesberg q q q q q q 0 Ljusnarsberg q q q q q q 0 Nora q q q q q q 0 Örebro h h h h h q 4 Genomsnitt 0,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 33

34 24. Östergötlands län Resultat Av de 13 kommunerna i Östergötlands län uppfyller nio kommuner inte något av kriterierna. Fyra av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Östergötlands län är 1,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Östergötlands län Kriterium Betyg Boxholm q q q q q q 0 Finspång q q q q q q 0 Kinda q q q q q q 0 Linköping h h h h h h 5 Mjölby h h h h h h 5 Motala h h h h q h 4 Norrköping h h h h h q 4 Söderköping q q q q q q 0 Vadstena q q q q q q 0 Valdemarsvik q q q q q q 0 Ydre q q q q q q 0 Åtvidaberg q q q q q q 0 Ödeshög q q q q q q 0 Genomsnitt 1,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 34

35 25. Kommuner A till Ö Kommun Betyg Ale kommun 2 Alingsås kommun 0 Alvesta kommun 1 Aneby kommun 0 Arboga kommun 0 Arjeplogs kommun 0 Arvidsjaurs kommun 3 Arvika kommun 5 Askersunds kommun 1 Avesta kommun 2 Bengtsfors kommun 0 Bergs kommun 0 Bjurholms kommun 0 Bjuvs kommun 0 Bodens kommun 1 Bollebygds kommun 0 Bollnäs kommun 2 Borgholms kommun 0 Borlänge kommun 4 Borås stad 0 Botkyrka kommun 5 Boxholms kommun 0 Bromölla kommun 0 Bräcke kommun 0 Burlövs kommun 0 Båstads kommun 5 Dals-Eds kommun 2 Danderyds kommun 5 Degerfors kommun 0 Dorotea kommun 0 Eda kommun 0 Ekerö kommun 4 Eksjö kommun 0 Emmaboda kommun 0 Enköpings kommun 2 Eskilstuna kommun 5 Eslövs kommun 4 Essunga kommun 2 Fagersta kommun 0 Falkenbergs kommun 4 Falköpings kommun 5 Falu kommun 0 Filipstads kommun 0 Finspångs kommun 0 Flens kommun 0 Forshaga kommun 4 35

36 Färgelanda kommun 2 Gagnefs kommun 0 Gislaveds kommun 2 Gnesta kommun 4 Gnosjö kommun 0 Gotlands kommun 0 Grums kommun 0 Grästorps kommun 5 Gullspångs kommun 3 Gällivare kommun 0 Gävle kommun 0 Göteborgs Stad 5 Götene kommun 2 Habo kommun 5 Hagfors kommun 0 Hallsbergs kommun 0 Hallstahammars kommun 0 Halmstads kommun 5 Hammarö kommun 2 Haninge kommun 5 Haparanda stad 4 Heby kommun 2 Hedemora kommun 0 Helsingborgs stad 4 Herrljunga kommun 0 Hjo kommun 0 Hofors kommun 4 Huddinge kommun 0 Hudiksvalls kommun 0 Hultsfreds kommun 2 Hylte kommun 0 Håbo kommun 4 Hällefors kommun 0 Härjedalens kommun 0 Härnösands kommun 2 Härryda kommun 5 Hässleholms kommun 4 Höganäs kommun 5 Högsby kommun 0 Hörby kommun 4 Höörs kommun 0 Jokkmokks kommun 2 Järfälla kommun 0 Jönköpings kommun 4 Kalix kommun 2 Kalmar kommun 0 Karlsborgs kommun 0 Karlshamns kommun 5 Karlskoga kommun 0 Karlskrona kommun 2 Karlstads kommun 0 36

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-11-25 Dnr 9.2-1937/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Ale kommun 50 000 Alingsås kommun

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Bästa Förskolekommun 2015 - Förskoleupprorets statistiska undersökning

Bästa Förskolekommun 2015 - Förskoleupprorets statistiska undersökning Bästa Förskolekommun 2015 - Förskoleupprorets statistiska undersökning Kommun Bästa förskolekommun Totalt resultat Gruppstorlek Personaltäthet Förskollärartäthet Åsele kommun 1 28 1 1 26 Norsjö kommun

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Göteborg 2015-10-26 Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Kommuner som INTE har svarat: (22 st) Arjeplogs kommun Avesta kommun Bjurholms kommun Bjuvs kommun Borgholms kommun Dorotea

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Valdeltagandet i procent förstagångs-

Valdeltagandet i procent förstagångs- Valdeltagandet i procent förstagångs- Valdeltagandet för alla grupper Valdeltagandet i procent förstagångs- Län Kommun väljare 2010 väljare 2006 i kommunen Blekinge län Olofströms kommun 76 72 79 Blekinge

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Fördelning av stimulanmedel för 2017 till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av stimulanmedel för 2017 till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-12-28 Dnr 9.2-31757/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av stimulanmedel för 2017 till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården Ale kommun 531

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer