Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport"

Transkript

1 Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007

2 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information på sin webbplats om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Samtidigt uppger fyra av tio personer att de känner minst en kvinna som utsatts för våld i en nära relation, men två av tio kan inte ge tips om vart en våldsutsatt kvinna ska vända sig för att få hjälp. Inför öppnandet av Kvinnofridslinjen har vi låtit pr-byrån Westander undersöka samtliga kommuners webbplatser när det gäller tillgänglighet och omfattning av informationen till våldsutsatta kvinnor. I undersökningen användes webbplatsernas egna sökmotorer och sökorden våld, misshandel, kvinnofrid och kvinnojour. Vi har också låtit opinionsinstitutet Synovate Temo genomföra telefonintervjuer med över personer. Svaren visar att 37 procent av befolkningen känner minst en kvinna som utsatts för våld i en nära relation och att 22 procent känner minst en kvinna som blivit tvingad till sex. Och 20 procent kan inte på rak arm tipsa en våldsutsatt kvinna om vart hon kan vända sig för att få hjälp. Kommunerna har enligt lagen ett särskilt ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, ett ansvar som förtydligades och skärptes med en ändring av socialtjänstlagen den 1 juli i år. Socialtjänstlagens femte kapitel, paragraf elva, kräver att kommunens socialnämnd ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp, och särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. I vår undersökning har vi bedömt informationen på kommunernas webbplatser utifrån sex olika kriterier för omfattning och tillgänglighet. Genomsnittsbetyget bland landets kommuner är 2,1 på en betygsskala från 1 till 5. Men bland de kommuner som har information till våldsutsatta kvinnor är dock betygen ofta höga. Genomsnittet bland dessa kommuner är hela 3,9. För att få betyget 5 krävdes bland annat att informationen skulle innehålla en stödjande eller informerande text, minst ett telefonnummer och minst en länk till fördjupad information. Att många kommuner fick höga betyg i undersökningen visar att det inte behöver vara så svårt att ge bra och lätthittad information. Frågan om stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor är ett ansvar för hela samhället, ett ansvar som inte kan lastas över på frivilliga organisationer. På många orter utför kvinnojourerna ett ovärderligt arbete genom att på ideell basis erbjuda våldsutsatta kvinnor och deras barn skyddat boende och andra stödinsatser. Men hur bra arbete kvinnojourerna än utför så riskerar många kvinnor att bli utan hjälp om inte varje kommun tar sitt ansvar. Det som behövs kan vara allt från någon att prata med och information om hur man gör en polisanmälan till ett skyddat boende och ekonomiskt stöd för att ta sig ur en farlig och ohållbar livssituation. Öppnandet av Kvinnofridslinjen kan ses som ett viktigt steg på vägen mot ett ökat ansvarstagande från samhällets sida. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som drivs på regeringens uppdrag, förlagd till Akademiska sjukhuset i Uppsala, vid den kliniska enheten vid Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, NCK. Till Kvinnofridslinjen, , kan våldsutsatta kvinnor ringa dygnet runt och få personligt stöd och vägledning till vilken hjälp som finns på den egna orten. Samtalet är gratis, syns inte på telefonräkningen och den som ringer kan välja att vara anonym. 2

3 De som svarar på Kvinnofridslinjen har tillgång till detaljerad information om vilken hjälp som erbjuds på varje ort från kommunerna, vården, rättsväsendet och de frivilliga organisationerna. Genom vår kartläggning vet vi att många kommuner har goda möjligheter att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor. Därför är det olyckligt om den informationen inte på ett enkelt sätt når fram till dem som behöver den. Det är dags att alla kommuner tar sitt fulla ansvar för att sprida enkel, tydlig och lätthittad information om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. I det arbetet bör den egna webbplatsen vara en självklar kanal. 3

4 Innehåll 1. Undersökningsmetod och kriterier Sammanfattning Länen Blekinge län Dalarnas län Gotlands kommun Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län Kommuner A till Ö Enkätundersökning

5 1. Undersökningsmetod och kriterier Undersökningen av kommunernas webbplatser genomfördes på Kvinnofridslinjens uppdrag av prbyrån Westander under november I undersökningen användes sökfunktionen på respektive webbplats. Sökorden var våld, misshandel, kvinnofrid och kvinnojour. Följande kriterier ska vara uppfyllda för betyget 5: 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. Betygsskala 0 kriterier uppfyllda = betyg kriterier uppfyllda = betyg 1 3 kriterier uppfyllda = betyg 2 4 kriterier uppfyllda = betyg 3 5 kriterier uppfyllda = betyg 4 6 kriterier uppfyllda = betyg 5 Avgränsningar och metodanmärkningar Många webbplatser som saknar sökfunktion har istället en alfabetisk förteckning, ofta benämnd A-Ö. I dessa fall har vi sökt efter sökorden i den förteckningen. Information om familjerådgivning som innehåller information om våld i relationer utan att benämna mäns våld mot kvinnor eller våldsutsatta kvinnor räcker inte för att webbplatsen ska anses ha uppfyllt kriterierna. Information enbart om hedersrelaterat våld räcker inte för att webbplatsen ska anses ha uppfyllt kriterierna. Handlingsplaner, måldokument, policies och liknande räcker inte för att webbplatsen ska 5

6 anses ha uppfyllt kriterierna. För att anses ha uppfyllt kriterierna 4, 5 och 6 (text, telefonnummer och länkar) krävs att det tydligt framgår att texten/numret/länken avser just mäns våld mot kvinnor. Kommunen kan anses ha uppfyllt olika kriterier på olika delar av webbplatsen, dvs all information måste inte vara samlad på samma ställe för att ge poäng. Länkar måste vara fungerande för att anses ha uppfyllt kriterierna. Träffen i länklistan måste visa att det är en relevant träff, dvs det ska inte vara nödvändigt att klicka sig igenom hela träfflistan genom att klicka på otydliga filnamn eller länkar som tycks hänvisa till helt annan information. Enkätundersökningen Enkätundersökningen genomfördes av Synovate Temo på Kvinnofridslinjens uppdrag och bygger på telefonintervjuer med personer under perioden 5-8 november. 6

7 2. Sammanfattning Kommunernas webbplatser 135 kommuner, 47 procent, tycks helt sakna information på sin webbplats om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Genomsnittsbetyget bland landets kommuner är 2,1 på en betygsskala från 1 till 5. Men bland de kommuner som har information till våldsutsatta kvinnor är dock betygen ofta höga. Genomsnittet bland dessa kommuner är 3,9 och 67 kommuner får betyget 5. De tre storstadslänen runt Stockholm, Göteborg och Malmö placerar sig i topp med Södermanland som undantag på andra plats. Stockholms län har det klart högsta genomsnittsbetyget med 3,8 i jämförelse med rikets genomsnitt på 2,1. Längst ner på listan hamnar Gotland vars enda kommun fick betyget 0, därefter följer Örebro län med ett genomsnittsbetyg på 0,5. Allmänheten om våld mot kvinnor Fyra av tio personer, 37 procent, känner minst en kvinna som blivit utsatt för våld i en relation. Två av tio personer, 22 procent, känner minst en kvinna som blivit tvingad till sex. Två av tio personer, 20 procent, kan inte ge tips om vart våldsutsatt kvinna ska vända sig för att få råd och stöd. 7

8 3. Länen De tre storstadslänen runt Stockholm, Göteborg och Malmö placerar sig i topp med Södermanlands län som undantag på andra plats. Stockholms län har det klart högsta genomsnittsbetyget med 3,8 i jämförelse med rikets genomsnitt på 2,1. Längst ner på listan hamnar Gotland vars enda kommun fick betyget 0, därefter följer Örebro län med ett genomsnittsbetyg på 0,5. Län Genomsnittligt betyg Stockholms län 3,8 Södermanlands län 3,4 Västra Götalands län 2,8 Skåne län 2,7 Hallands län 2,7 Uppsala län 2,5 Västernorrlands län 2,4 Jönköpings län 1,7 Norrbottens län 1,6 Kronobergs län 1,5 Kalmar län 1,5 Västmanlands län 1,5 Blekinge län 1,4 Västerbottens län 1,4 Östergötlands län 1,4 Värmlands län 1,3 Jämtlands län 1,1 Gävleborgs län 1,0 Dalarnas län 0,8 Örebro län 0,5 Gotland 0,0 Riksgenomsnitt 2,1 8

9 4. Blekinge län Resultat Av de fem kommunerna i Blekinge län uppfyller tre kommuner inte något av kriterierna. Endast Karlshamn uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Blekinge län är 1,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Blekinge län Kriterium Betyg Karlshamn h h h h h h 5 Karlskrona h h q q h q 2 Olofström q q q q q q 0 Ronneby q q q q q q 0 Sölvesborg q q q q q q 0 Genomsnitt 1,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 9

10 5. Dalarnas län Resultat Av de 15 kommunerna i Dalarnas län uppfyller 11 kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Borlänge och Smedjebacken, båda med betyget 4, ligger över det nationella snittet på 2,1. Genomsnittet för hela Dalarnas län är 0,8. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Dalarnas län Kriterium Betyg Avesta h h q q h q 2 Borlänge h h h h q h 4 Falun q q q q q q 0 Gagnef q q q q q q 0 Hedemora q q q q q q 0 Leksand q q q q q q 0 Ludvika q q q q q q 0 Malung h h q q h q 2 Mora q q q q q q 0 Orsa q q q q q q 0 Rättvik q q q q q q 0 Smedjebacken h h h h q h 4 Säter q q q q q q 0 Vansbro q q q q q q 0 Älvdalen q q q q q q 0 Genomsnitt 0,8 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 10

11 6. Gotlands kommun Resultat Gotlands kommun uppfyller inte något av kriterierna och snittet är därför 0,0 vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av kommunens betyg. Gotlands län Kriterium Betyg Gotland q q q q q q 0 Genomsnitt 0,0 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 11

12 7. Gävleborgs län Resultat Av de tio kommunerna i Gävleborgs län uppfyller sju kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Hofors och Söderhamn, båda med betyget 4, ligger över det nationella snittet på 2,1. Genomsnittet för hela Gävleborgs län är 1,0. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Gävleborgs län Kriterium Betyg Bollnäs h h q q q h 2 Gävle q q q q q q 0 Hofors h h h h h q 4 Hudiksvall q q q q q q 0 Ljusdal q q q q q q 0 Nordanstig q q q q q q 0 Ockelbo q q q q q q 0 Ovanåker q q q q q q 0 Sandviken q q q q q q 0 Söderhamn h h h h h q 4 Genomsnitt 1,0 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 12

13 8. Hallands län Resultat Hälften av de sex kommunerna i Hallands län ligger över det nationella snittbetyget på 2,1. Halmstad och Varberg uppfyller samtliga kriterier, medan Hylte och Laholm inte uppfyller något av dem. Genomsnittet för hela Hallands län är 2,7. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Hallands län Kriterium Betyg Falkenberg h h h h h q 4 Halmstad h h h h h h 5 Hylte q q q q q q 0 Kungsbacka h h q q h q 2 Laholm q q q q q q 0 Varberg h h h h h h 5 Genomsnitt 2,7 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 13

14 9. Jämtlands län Resultat Av de åtta kommunerna i Jämtlands län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Endast Östersund uppfyller samtliga kriterier i undersökningen. Genomsnittet för hela Jämtlands län är 1,1, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Jämtlands län Kriterium Betyg Berg q q q q q q 0 Bräcke q q q q q q 0 Härjedalen q q q q q q 0 Krokom q q q q q q 0 Ragunda q q q q q q 0 Strömsund h h q h h h 4 Åre q q q q q q 0 Östersund h h h h h h 5 Genomsnitt 1,1 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 14

15 10. Jönköpings län Resultat Av de 13 kommunerna i Jönköpings län uppfyller sju kommuner inte något av kriterierna. Endast Habo och Vaggeryd uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Jönköpings län är 1,7, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Jönköpings län Kriterium Betyg Aneby q q q q q q 0 Eksjö q q q q q q 0 Gislaved h h q q h q 2 Gnosjö q q q q q q 0 Habo h h h h h h 5 Jönköping h h h h h q 4 Mullsjö q q q q q q 0 Nässjö q q q q q q 0 Sävsjö q q q q q q 0 Tranås h h q q h q 2 Vaggeryd h h h h h h 5 Vetlanda h h h h h q 4 Värnamo q q q q q q 0 Genomsnitt 1,7 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 15

16 11. Kalmar län Resultat Av de 12 kommunerna i Kalmar län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Mönsterås, Nybro och Västervik, samtliga med betyget 4, ligger över riksgenomsnittet på 2,1. Genomsnittet för hela Kalmar län är 1,5. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Kalmar län Kriterium Betyg Borgholm q q q q q q 0 Emmaboda q q q q q q 0 Hultsfred h h q q h q 2 Högsby q q q q q q 0 Kalmar q q q q q q 0 Mönsterås h h h h h q 4 Mörbylånga q q q q q q 0 Nybro h h h h h q 4 Oskarshamn h h q q q h 2 Torsås q q q q q q 0 Vimmerby h h q q q h 2 Västervik h h h q h h 4 Genomsnitt 1,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 16

17 12. Kronobergs län Resultat Av de åtta kommunerna i Kronobergs län uppfyller fyra kommuner inte något av kriterierna. Endast Växjö uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Kronobergs län är 1,5, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Kronobergs län Kriterium Betyg Alvesta h h q q q q 1 Lessebo q q q q q q 0 Ljungby q q q q q q 0 Markaryd q q q q q q 0 Tingsryd q q q q q q 0 Uppvidinge h q h h h q 3 Växjö h h h h h h 5 Älmhult h h q h h q 3 Genomsnitt 1,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 17

18 13. Norrbottens län Resultat Av de 14 kommunerna i Norrbottens län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Piteå och Haparanda, med betyget 4, samt Arvidsjaur, Luleå och Älvsbyn, med betyget 3, ligger över riksgenomsnittet på 2,1. Genomsnittet för hela Norrbottens län är 1,6. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Norrbottens län Kriterium Betyg Arjeplog q q q q q q 0 Arvidsjaur h h h h q q 3 Boden h h q q q q 1 Gällivare q q q q q q 0 Haparanda h h h h h q 4 Jokkmokk h h q q q h 2 Kalix h h q q h q 2 Kiruna q q q q q q 0 Luleå h h h q h q 3 Pajala q q q q q q 0 Piteå h h h h q h 4 Älvsbyn h h h h q q 3 Överkalix q q q q q q 0 Övertorneå q q q q q q 0 Genomsnitt 1,6 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 18

19 14. Skåne län Resultat Av de 33 kommunerna i Skåne län uppfyller 10 kommuner inte något av kriterierna. 19 av kommunerna har ett betyg som överstiger riksgenomsnittet på 2,1, varav 17 har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Skåne län är 2,7. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Skåne län Kriterium Betyg Bjuv q q q q q q 0 Bromölla q q q q q q 0 Burlöv q q q q q q 0 Båstad h h h h h h 5 Eslöv h h h h h q 4 Helsingborg h h h h h q 4 Hässleholm h h q h h h 4 Höganäs h h h h h h 5 Hörby h h q h h h 4 Höör q q q q q q 0 Klippan h h q q h q 2 Kristianstad h h h h h h 5 Kävlinge q q q q q q 0 Landskrona h h h h h q 4 Lomma h h q h h h 4 Lund q q q q q q 0 Malmö h h h h h h 5 Osby h h q q q h 2 Perstorp h h h q h h 4 Simrishamn h h h h h h 5 19

20 Sjöbo h q q q h h 2 Skurup h h h h h h 5 Staffanstorp h h q h h h 4 Svalöv q q q q q q 0 Svedala q q q q q q 0 Tomelilla h h h h h q 4 Trelleborg h h h h h h 5 Vellinge h h q q h h 3 Ystad h h h q h q 3 Åstorp q q q q q q 0 Ängelholm h h h h h h 5 Örkelljunga q q q q q q 0 Östra Göinge h q q q q h 1 Genomsnitt 2,7 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 20

21 15. Stockholms län Resultat Av de 26 kommunerna i Stockholms län uppfyller fem kommuner inte något av kriterierna. 20 av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Stockholms län är 3,8, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Stockholms län Kriterium Betyg Botkyrka h h h h h h 5 Danderyd h h h h h h 5 Ekerö h h h q h h 4 Haninge h h h h h h 5 Huddinge q q q q q q 0 Järfälla q q q q q q 0 Lidingö h h h h h h 5 Nacka h h h h h h 5 Norrtälje h h h h h h 5 Nykvarn q q q q q q 0 Nynäshamn h h h h h q 4 Salem q q q q q q 0 Sigtuna h h h h h h 5 Sollentuna h h h h h h 5 Solna h h h h h h 5 Stockholm h h h h h h 5 Sundbyberg h h h h h h 5 Södertälje h h h h h h 5 Tyresö h h h h h h 5 Täby h h h h h h 5 Upplands Väsby h h h h h h 5 21

22 Upplands-Bro q h h h h h 4 Vallentuna h h h h h h 5 Vaxholm h h h h h h 5 Värmdö h h q h q q 2 Österåker q q q q q q 0 Genomsnitt 3,8 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 22

23 16. Södermanlands län Resultat Av de nio kommunerna i Södermanlands län uppfyller två kommuner inte något av kriterierna. Sex av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Södermanlands län är 3,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Södermanlands län Kriterium Betyg Eskilstuna h h h h h h 5 Flen q q q q q q 0 Gnesta h h q h h h 4 Katrineholm h h h h h h 5 Nyköping h h h h h h 5 Oxelösund h h h h h h 5 Strängnäs h h q q h h 3 Trosa h h h h h q 4 Vingåker q q q q q q 0 Genomsnitt 3,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 23

24 17. Uppsala län Resultat Av de åtta kommunerna i Uppsala län uppfyller två kommuner inte något av kriterierna. Endast Knivsta och Uppsala uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Uppsala län är 2,5, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Uppsala län Kriterium Betyg Enköping h h q q h q 2 Heby h h q q q h 2 Håbo h h h h h q 4 Knivsta h h h h h h 5 Tierp q q q q q q 0 Uppsala h h h h h h 5 Älvkarleby q q q q q q 0 Östhammar h h q q q h 2 Genomsnitt 2,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 24

25 18. Värmlands län Resultat Av de 16 kommunerna i Värmlands län uppfyller elva kommuner inte något av kriterierna. Fyra av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Värmlands län är 1,3, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Värmlands län Kriterium Betyg Arvika h h h h h h 5 Eda q q q q q q 0 Filipstad q q q q q q 0 Forshaga h h h h h q 4 Grums q q q q q q 0 Hagfors q q q q q q 0 Hammarö h h q q q h 2 Karlstad q q q q q q 0 Kil q q q q q q 0 Kristinehamn h h h h h h 5 Munkfors q q q q q q 0 Storfors q q q q q q 0 Sunne q q q q q q 0 Säffle q q q q q q 0 Torsby h h h h h q 4 Tabellen fortsätter på nästa sida. 25

26 Årjäng q q q q q q 0 Genomsnitt 1,3 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 26

27 19. Västerbottens län Resultat Av de 15 kommunerna i Västerbottens län uppfyller tio kommuner inte något av kriterierna. Skellefteå, Umeå och Vännäs uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Västerbottens län är 1,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västerbottens län Kriterium Betyg Bjurholm q q q q q q 0 Dorotea q q q q q q 0 Lycksele q q q q q q 0 Malå q q q q q q 0 Nordmaling q q q q q q 0 Norsjö q q q q q q 0 Robertsfors h h q q h q 2 Skellefteå h h h h h h 5 Sorsele q q q q q q 0 Storuman q q q q q q 0 Umeå h h h h h h 5 Vilhelmina h h h h h q 4 Vindeln q q q q q q 0 Vännäs h h h h h h 5 Åsele q q q q q q 0 Genomsnitt 1,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 27

28 20. Västernorrlands län Resultat Av de sju kommunerna i Västernorrlands län uppfyller två kommuner inte något av kriterierna. Sundsvall och Örnsköldsvik uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Västernorrlands län är 2,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västernorrlands län Kriterium Betyg Härnösand h h q q h q 2 Kramfors q q q q q q 0 Sollefteå h h q q h q 2 Sundsvall h h h h h h 5 Timrå h h q q h h 3 Ånge q q q q q q 0 Örnsköldsvik h h h h h h 5 Genomsnitt 2,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 28

29 21. Västmanlands län Resultat Av de tio kommunerna i Västmanlands län uppfyller sex kommuner inte något av kriterierna. Endast Köping uppfyller samtliga kriterier. Genomsnittet för hela Västmanlands län är 1,5, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västmanlands län Kriterium Betyg Arboga q q q q q q 0 Fagersta q q q q q q 0 Hallstahammar q q q q q q 0 Kungsör h h h q h h 4 Köping h h h h h h 5 Norberg q q q q q q 0 Sala q q q q q q 0 Skinnskatteberg h h q q q h 2 Surahammar q q q q q q 0 Västerås h q h h h h 4 Genomsnitt 1,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 29

30 22. Västra Götalands län Resultat Av de 49 kommunerna i Västra Götalands län uppfyller 15 kommuner inte något av kriterierna. 22 av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Västra Götalands län är 2,8, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Utelämnad kommun Lysekils kommuns webbplats var ur funktion vid undersökningstillfället. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Västra Götalands län Kriterium Betyg Ale h h q q h q 2 Alingsås q q q q q q 0 Bengtsfors q q q q q q 0 Bollebygd q q q q q q 0 Borås q q q q q q 0 Dals-Ed h h q q h q 2 Essunga h h q q h q 2 Falköping h h h h h h 5 Färgelanda h h q q h q 2 Grästorp h h h h h h 5 Gullspång h h q q h h 3 Göteborg h h h h h h 5 Götene h h q q h q 2 Herrljunga q q q q q q 0 Hjo q q q q q q 0 Härryda h h h h h h 5 Karlsborg q q q q q q 0 Kungälv h h h h h h 5 30

31 Lerum h h h h h h 5 Lidköping h h h q h h 4 Lilla Edet h h h h h h 5 Lysekil X Mariestad q q q q q q 0 Mark h h h h h h 5 Mellerud h h q q h q 2 Munkedal q q q q q q 0 Mölndal h h h h h h 5 Orust h h h h h h 5 Partille h h h h h h 5 Skara h h h h h q 4 Skövde q q q q q q 0 Sotenäs h h h h h h 5 Stenungsund h h q q h q 2 Strömstad q q q q q q 0 Svenljunga h h h h h q 4 Tanum q q q q q q 0 Tibro h h h h h h 5 Tidaholm h h h q h q 3 Tjörn h h h h h h 5 Tranemo h h h h h h 5 Trollhättan h h h h h h 5 Töreboda q q q q q q 0 Uddevalla h h h h h h 5 Ulricehamn q q q q q q 0 Vara h h h q h q 3 Vårgårda h h h q h q 3 Vänersborg h h h h h h 5 Åmål q q q q q q 0 31

32 Öckerö h h h h h h 5 Genomsnitt 2,8 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 32

33 23. Örebro län Resultat Av de 12 kommunerna i Örebro län uppfyller nio kommuner inte något av kriterierna. Ingen kommun uppfyller samtliga kriterier. Endast Örebro kommun, med betyget 4, ligger över det nationella snittet på 2,1. Genomsnittet för hela Örebro län är 0,5. Utelämnad kommun Kumla kommuns webbplats var ur funktion vid undersökningstillfället. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Örebro län Kriterium Betyg Askersund h q q q q h 1 Degerfors q q q q q q 0 Hallsberg q q q q q q 0 Hällefors q q q q q q 0 Karlskoga q q q q q q 0 Kumla X Laxå q q q q q q 0 Lekeberg q q q q q q 0 Lindesberg q q q q q q 0 Ljusnarsberg q q q q q q 0 Nora q q q q q q 0 Örebro h h h h h q 4 Genomsnitt 0,5 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 33

34 24. Östergötlands län Resultat Av de 13 kommunerna i Östergötlands län uppfyller nio kommuner inte något av kriterierna. Fyra av kommunerna har fått betyget 4 eller 5. Genomsnittet för hela Östergötlands län är 1,4, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 2,1. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av länets och kommunernas betyg. Östergötlands län Kriterium Betyg Boxholm q q q q q q 0 Finspång q q q q q q 0 Kinda q q q q q q 0 Linköping h h h h h h 5 Mjölby h h h h h h 5 Motala h h h h q h 4 Norrköping h h h h h q 4 Söderköping q q q q q q 0 Vadstena q q q q q q 0 Valdemarsvik q q q q q q 0 Ydre q q q q q q 0 Åtvidaberg q q q q q q 0 Ödeshög q q q q q q 0 Genomsnitt 1,4 Kriterier 1. Informationen ska komma upp med hjälp av något av sökorden våld, misshandel, kvinnofrid, kvinnojour. 2. Informationen ska ha en egen sida eller huvudrubrik, inte vara inbakad i annan information. 34

35 25. Kommuner A till Ö Kommun Betyg Ale kommun 2 Alingsås kommun 0 Alvesta kommun 1 Aneby kommun 0 Arboga kommun 0 Arjeplogs kommun 0 Arvidsjaurs kommun 3 Arvika kommun 5 Askersunds kommun 1 Avesta kommun 2 Bengtsfors kommun 0 Bergs kommun 0 Bjurholms kommun 0 Bjuvs kommun 0 Bodens kommun 1 Bollebygds kommun 0 Bollnäs kommun 2 Borgholms kommun 0 Borlänge kommun 4 Borås stad 0 Botkyrka kommun 5 Boxholms kommun 0 Bromölla kommun 0 Bräcke kommun 0 Burlövs kommun 0 Båstads kommun 5 Dals-Eds kommun 2 Danderyds kommun 5 Degerfors kommun 0 Dorotea kommun 0 Eda kommun 0 Ekerö kommun 4 Eksjö kommun 0 Emmaboda kommun 0 Enköpings kommun 2 Eskilstuna kommun 5 Eslövs kommun 4 Essunga kommun 2 Fagersta kommun 0 Falkenbergs kommun 4 Falköpings kommun 5 Falu kommun 0 Filipstads kommun 0 Finspångs kommun 0 Flens kommun 0 Forshaga kommun 4 35

36 Färgelanda kommun 2 Gagnefs kommun 0 Gislaveds kommun 2 Gnesta kommun 4 Gnosjö kommun 0 Gotlands kommun 0 Grums kommun 0 Grästorps kommun 5 Gullspångs kommun 3 Gällivare kommun 0 Gävle kommun 0 Göteborgs Stad 5 Götene kommun 2 Habo kommun 5 Hagfors kommun 0 Hallsbergs kommun 0 Hallstahammars kommun 0 Halmstads kommun 5 Hammarö kommun 2 Haninge kommun 5 Haparanda stad 4 Heby kommun 2 Hedemora kommun 0 Helsingborgs stad 4 Herrljunga kommun 0 Hjo kommun 0 Hofors kommun 4 Huddinge kommun 0 Hudiksvalls kommun 0 Hultsfreds kommun 2 Hylte kommun 0 Håbo kommun 4 Hällefors kommun 0 Härjedalens kommun 0 Härnösands kommun 2 Härryda kommun 5 Hässleholms kommun 4 Höganäs kommun 5 Högsby kommun 0 Hörby kommun 4 Höörs kommun 0 Jokkmokks kommun 2 Järfälla kommun 0 Jönköpings kommun 4 Kalix kommun 2 Kalmar kommun 0 Karlsborgs kommun 0 Karlshamns kommun 5 Karlskoga kommun 0 Karlskrona kommun 2 Karlstads kommun 0 36

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer