NEWS. Aktivitetsbaserat. För starkare export. Lagandan styr på SEB. Passionerat bankkontor. Business Sweden utbildar. Kontorslandskapet omritat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEWS. Aktivitetsbaserat. För starkare export. Lagandan styr på SEB. Passionerat bankkontor. Business Sweden utbildar. Kontorslandskapet omritat"

Transkript

1 NEWS en affärstidning för dig som verkar i sydsverige. # Passionerat bankkontor Lagandan styr på SEB Kontorslandskapet omritat Aktivitetsbaserat Business Sweden utbildar För starkare export Världsledande HIV-diagnostik FRÅN WORLD TRADE CENTER I MALMÖ TILL FN I NEW YORK SIDAN 4-5

2 Dags för entreprenörerna 96 % av de svenska företagen har färre än tio medarbetare. Därför kan det tyckas lite underligt att både medias och politikers fokus ligger på Sveriges globala jättar i en tid då de ovan nämnda mindre aktörerna är de som skapar arbeten, driv och framåtanda. Varje dag träffar jag på WTC entreprenörer, företagare och även medarbetare som kämpar för att nå sina mål. Många av Min och WTC Malmös ambition är att försöka bidra till att lyfta fram och synliggöra våra medlemsföretags framgångar. Shpresa Osmani, Anna Eklund, Gustav Löfstedt, Marijana Craftell, Jan Kulle, Jessica Morsing Jacobsson och Anders Larsson på SEB s kontor i WTC. Jan Kulle, kontorschef. dem är vardagshjältar i framgång. Flera av dem är spetsföretag som lyckas med enastående resultat, både i Sverige och utomlands, utan att samhället har en aning om dem. Oftast blir de uppmärksammade för sitt arbete inom det egna företaget eller kanske inom sin egen bransch eller nisch, men sällan av den stora massan. Min och WTC Malmös ambition är att försöka bidra till att lyfta fram och synliggöra våra medlemsföretags framgångar. Dels genom att prata om dem i våra lokala och globala nätverk, dels genom att försöka föra samman dem, genom naturliga kopplingar, med andra företag inom vårt nätverk. Vi är stolta över att kunna skriva om dem alla här i vår egen lokala tidning. Mycket nöje! General Manager World Trade Center Malmö Med utmaningar som drivkraft Malmö har på rekordtid gått från arbetarstad till regionalt näringslivslok. För World Trade Centers del har draghjälpen delvis kommit från en driftig bank i form av SEB, som tidigt etablerade sig som hyresgäst i byggnaden. Vi möter SEBs entusiastiske kontorschef Jan Kulle. Jan Kulle är den idrottsintresserade stockholmaren som blivit skåning på heltid. Sedan 2012 är han kontorschef på det SEB kontor som numera går under namnet SEB WTC. Genom ett aktivt etableringsarbete för att forma givande samarbeten med företagen i och runt om World Trade Center har Jan så att säga satt SEB på kartan i området. Jag har från första dagen haft ett fantastiskt bra samarbete med World Trade Center, säger Jan. Under åren som SEB funnits i Västra Hamnen (företaget öppnade kontoret redan 2008) har den lokala tillväxten varit mycket stark, intygar Jan, som menar att de senaste åren har inneburit en ytterligare acceleration avseende företagsetableringar, privatboende och service. Västra Hamnen har en mycket betydande roll som draghjälp i den allmänna utvecklingen av Malmös näringsliv. Västra Hamnen med Bo01 som start och därefter en genialisk placering av Malmö Högskola med studerande skapar en intressant stadsdel för den företagsetablering som pågår. Kongresshall, hotell och konserthus gör att Västra Hamnen och Dockan växer ihop med citykärnan. På frågan om vad det är som gjort att han och hans team i World Trade Center lyckats så bra i sitt samarbete med de övriga företagen i byggnaden svarar han att han har ett starkt och engagerat team bakom sig, med en allmänt positiv inställning där man helt enkelt har roligt på jobbet. Lägg därtill en problemlösande anda och ett intresse att anta nya utmaningar. Även om Jan inte var på plats i Malmö när Öresundsbron öppnade, kan han ändå se dess betydelse för regionens näringsliv. Öresundsbron var absolut startskottet till att öppna Malmö för Danmark och Europa. Andra fördelar var mångfalden av människor från olika länder och infrastrukturen som, till skillnad från vår huvudstad, ligger lite före tillväxten i form av inflyttande människor, förklarar Jan. Öresundsutvecklingen, med en fast förbindelse från Tyskland och genom Danmark, kommer ytterligare att bidra till ännu större etablering. De styrande politikernas fortsatta kontinuitet, mod att satsa och möjlighet att ta tillvara på högskoleexaminerade talanger kommer att väga tungt för Malmös fortsatta framgång de kommande tio åren. Där vill SEB spela en aktiv roll. nyheter från world trade center malmö # ANSVARIG UTGIVARE General Manager WTC Malmö SKRIBENT Magnus Wittbjer Nu får även Danmark ett World Trade Center REDAKTÖR Karin Skiöld Kommunikationschef Midroc Property Development REDAKTION Karin Skiöld Åsa Nilsson FOTOGRAF Emilia Ahlgren ART DIRECTOR/LAYOUT Anna Helal Den 12 september öppnades Danmarks första World Trade Center, i Ballerup precis utanför Köpenhamn. I samband med etableringen har danskarna hittat inspiration i hur vi på World Trade Center i Malmö arbetar, berättar. Att ett nytt center öppnar precis på andra sidan sundet ser Niklas som en stor tillgång, eftersom medlem- mar kan nyttja arbetsplatser och mötesrum på båda ställena. Vi kopplar även ihop våra medlemsregister, vilket kommer att leda till nya samarbeten och handel, fortsätter Niklas. Genom samarbete mellan oss, kommer vi att kunna bidra med ökad kunskap och förståelse om varandras marknader. Röda mattan är utrullad inför invigningen av World Trade Center Ballerup. 2 world trade center malmö # world trade center malmö #

3 Cavidi leder utvecklingen av HIV-diagnostik HIV-viruset har förbryllat forskare världen över i decennier. Efter att ha legat latent ända sedan 1930-talet, bröt viruset 50 år senare ut som en av historiens värsta pandemier. I World Trade Center arbetar Cavidi med det utmanande uppdraget att begränsa det gäckande virusets framfart över världen. Som Sveriges och faktiskt en av världens ledande leverantör av HIV-tester har det World Trade Center-baserade bolaget Cavidi lyckats ta en av platserna på Almis lista över Sveriges vassaste teknikbolag inom företagsinkubatorerna, Tech 20. Cavidis egentliga huvudkontor ligger i Uppsala, där all forskning och utveckling sker, berättar amerikanen John Reisky de Dubnic, som och kontaminering. John, som engagerar sig starkt i HIV-frågan, berättar att man har spårat viruset så långt tillbaka som till 1930-talet. Viruset levde i relativ tysthet hos infekterade individer i över 50 år, men i början av 1980-talet skedde något som fick viruset att rekordsnabbt börja mutera och mycket aggressivt attackera immunförsvaret. Varför det hände, vet man än i dag inte. har haft sin bas på World Trade Center Malmö sedan Cavidis arbete är på många sätt banbrytande. Men från ett affärsmässigt perspektiv är Jämfört med västvärlden, där det bättre att jag finns i Malmö. Dessutom har jag min familj här. HIV-patienter rutinmässigt testas ungefär fem gånger om året, för att Mitt huvudsakliga hålla koll på virusnivåerna, arbete sker i länder långt ifrån Sverige, vilket gör görs detta aldrig i de hårdast drabbade områdena. mig beroende av Här går Cavidi in en väl fungerande för att ta fram och logistik. På 30 tillhandahålla diagnostikutrustning minuter kan jag vara på Köpenhamns som fungerar i en enklare flygplats miljö. Att bygga stora som tar mig direkt till Afrika, Asien och USA, där vi Cavidis ExaVir Load kit möjliggör förbättrad viruskontroll där behoven är som störst. och centrala labb i tredje världen är i dag inte möjligt av både har de flesta av våra strategiska partners. ekonomiska och infrastrukturmässiga skäl. Även om förutsättningarna enligt John förbättras, så I väldigt stora drag arbetar Cavidi med att göra sjukdomsdiagnostik mer tillgänglig. Sedan Cavidi grundades har företaget närmat sig den HIV-infekterade populationen i de delar av världen som är mest drabbad det vill säga en stor del av tredje världen. Detta görs genom att ta labbprocessen ut i fält, nära de miljontals människor som lever med HIV-infektion i kroppen. I dessa områden saknas ofta laboratorier, kliniska miljöer och obrutna kylkedjor alla viktiga faktorer för att kunna göra korrekta diagnoser på prover som är ytterst känsliga för yttre påverkan är det en långsam process. Under tiden är det nödvändigt att diagnosticera smittade patienter på vetenskaplig väg ändå. Detta för att se till att de får ner virusnivåerna i kroppen, vilket i sin tur leder till att de blir mindre smittsamma. Vi hoppas på ett vaccin, men i realiteten är det årtionden bort. Om det någonsin kommer. Men med dagens mediciner och med regelbunden diagnostik och uppföljning, kan de som lever med HIV leva normala liv. Vi ska se till att flera av de ca 35 miljoner människor som lever med HIV får tillgång till bra diagnostik, berättar John. John Reisky de Dubnic förklarar fördelarna med decentraliserade laboratorier. Med dagens mediciner och med regelbunden diagnostik och uppföljning, kan de som lever med HIV leva normala liv. Vi ska se till att flera av de ca 35 miljoner människor som lever med HIV får tillgång till bra diagnostik. John, Cavidis och Sveriges arbete inom HIV-forskning har inte gått obemärkt förbi. I våras hade jag den stora äran att få lov att representera Sverige och Cavidi vid Cavendish Global Health Forum i FN i New York, vilket i slutändan visade sig få stor betydelse för finansieringen av vårt fortsatta arbete. Cavidis och Sveriges engagemang i HIV-epidemin rönte stor uppmärksamhet, vilket fick till följd att vi etablerade många nya och viktiga kontakter under konferensens gång. John har världen som arbetsfält och ett tungt ansvar, men säger sig trivas som bäst i de tuffaste utmaningarna. Kanske är det hans ödmjuka personlighet och intrycket av att ha båda fötterna på jorden som får honom att klara av ett hektiskt arbetsliv. Eller är det kanske en okomplicerad inställning till livet i stort? Behöver jag tänka eller komma ifrån kontoret en stund, tar jag min skateboard och åker lite i stapelbäddsparken, säger John och pekar på brädan som står lutad mot väggen i hans arbetsrum. fakta om cavidi Cavidis VD John Reisky de Dubnic (till höger) tillsammans med Barn och Äldre Minister Maria Larsson och Fabio Baglioni Vice President, Global Sales & Marketing på Cavidi. Cavidi grundades 1984 utav ett antal ledande virologer vid Uppsala Universitet och har vuxit till en världsledande aktör inom HIV-diagnostik. Fokus för Cavidi ligger i att tillhandahålla både mobil labbutrustning och själva testerna. Den huvudsakliga marknaden finns på de platser och i de länder på jorden där HIV är mest förekommande och där sedvanlig diagnostik av ekonomiska och logistiska skäl inte är möjlig. 4 world trade center malmö # world trade center malmö #

4 NYA HYRESGÄSTER WTC JUNGMANSGATAN Mohv fastighetsmäklare Fastighetsmäkleriet Mohv har på kort tid gjort sig kända som kreativa och nytänkande i sin bransch. Gentemot sin huvudsakliga kundkrets, det vill säga medvetna stadsbor mellan år och som de själva givit epitetet Urban Mohvers, skräddarsyr de mäklartjänster utefter de behov och förutsättningar som råder. Sedan starten 2012 har Mohv etablerat sig i Lund, Helsingborg och så klart Malmö. I augusti i år flyttade de in i nya lokaler i World Trade Center. Research Match Sweden Research Match Sweden arbetar på uppdrag av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, med att etablera ett nationellt förmedlingssekretariat. Syftet med etableringen är att fungera som stöd i affärsrelationerna mellan svenska företag och internationella forskningsanläggningar. De största användarna av Research Match Swedens tjänster är framför allt svenska industriföretag. Lars Kandefelt på mjukvaruföretaget Addmobile. Det rör sig på Skeppsgatan För att möta omvärldens ökade krav på effektivitet, flexibilitet och snabbrörlighet satsar nu World Trade Center Malmö på det som kallas aktivitetsbaserade arbetsplatser. Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en högaktuell innovation för oss med helt eller delvis kontorsbundna arbeten, där vi fritt kan röra oss mellan olika typer av fysiska arbetsplatser, beroende på vilken arbetsuppgift vi utför vid varje givet tillfälle. I World Trade Center på Skeppsgatan har de senaste månaderna delar av kontorsytan byggts om just för att kunna erbjuda hyresgästerna en modern och flexibel arbetsplats. I de här miljöerna kan man lika gärna arbeta enskilt och fokuserat som man kan integrera med andra personer, företag och branscher förklarar, General Manager på World Trade Center Malmö. Många entreprenörer är hela tiden i farten och att hyra ett kontor som står tomt större delen av tiden är inte optimalt. När vi öppnar i Lund och Helsingborg har man dessutom tillgång till två orter till att arbeta ifrån. Några som varit World Trade Center Skeppsgatan trogna sedan länge är Addmobile, som firar 10 år som företag, men också 10 år som hyresgäst på World Trade Center. AddMobile är idag en av de mest framgångsrika aktörerna i Skandinavien inom mobila speciallösningar. I samband med 10 års-firandet flyttar Addmobile in i nyrenoverade lokaler samtidigt som de får tillgång till delar av de aktivitetsbaserade lokalernas gemensamma ytor. Aktivitetsbaserade arbetsplatser I en entreprenörsdriven miljö ställs allt högre krav på flexibilitet och mobilitet. Den fasta arbetsplatsen är i många organisationer en ren lyx och ofta en ineffektivt utnyttjad resurs. Med aktivitetsbaserade arbetsplatser skapas förutsättningar för att kunna utföra sina uppgifter för en för ändamålet väl fungerande arbetsplats i varje givet ögonblick. World Trade Center Skeppsgatan öppnar sina helt nya och aktivitetsbaserade kontor under hösten. WTC SKEPPSGATAN Kavena Den 1 juni flyttade Kavena in sitt lokala försäljningskontor i World Trade Centers nyrenoverade lokaler på Skeppsgatan. Kavena arbetar med import, marknadsföring och försäljning av bild- och ljudprodukter på den svenska marknaden. Distributionen sker genom ett nätverk av återförsäljare runt om i landet. Kavena grundades 1983 och har i dag drygt tjugo anställda. Huvudkontoret ligger i Täby utanför Stockholm. Starkare export med World Trade Center Sophia Engleson är Business Relationship Manager och arbetar dagligen med utveckling av WTC-medlemskapet och dess innehåll för att skapa mervärden för dess medlemmar, i syfte att hitta nya affärsmöjligheter. Bland annat startar vi nu ett samarbete med Business Sweden. Vi är glada för att kunna marknadsföra Business Swedens utbildning Steps to Export, som hjälper företag att lyckas med sina exportsatsningar, berättar Sophia. World Trade Center Malmö har idag inte några egna kurser i ämnet och finner det därför attraktivt att kunna erbjuda Business Swedens utbildningsprogram i nätverket. Niklas Åklund i samspråk med Christina Florinet. Nöjda kunder hos WTC Under våren genomförde marknadsundersökningsföretaget CMA Research en kundundersökning bland World Trade Centers hyresgäster, med syfte att ta pulsen på hur hyresgästerna uppfattar Midroc och World Trade Center avseende lokalerna och samarbetet. På en 100-gradig skala hamnade World Trade Center på 74, vilket är en mycket bra siffra i branschen. Den visar också att World Trade Center klättar uppåt på skalan, vilket är ett resultat av de förändringar och förbättringar som kontinuerligt genomförs. Det har skett en positiv resultatutveckling inom flera områden och det tyder på att kunderna överlag har fått ett ökat förtroende för Midroc som hyresvärd. De förändringar som företaget har vidtagit under de senaste åren verkar nu har fått en tydlig positiv effekt på kundernas nöjdhet, förklarar Anders Johansson på CMA Research. 85 procent är som helhet nöjda med Midroc och World Trade Center som hyresvärd. Ett resultat som står sig bra bland andra fastighetsbolag. Områden som har särskilt stor betydelse för kunderna är lokalerna, de gemensamma utrymmena och Midrocs förvaltning, kundorientering och felhantering. World Trade Center har en avspänd, livlig och internationell atmosfär. Självklart är det vi hyresgäster som till viss del skapar den, men receptionen och Midrocs närvaro och aktiviteter i huset bidrar stort, menar Christina Florinet på System Connect Business Solutions. Receptionen håller en hög servicenivå och gör gärna det där lilla extra med ett leende, vilket betyder otroligt mycket. Ett digert program med nätverksträffar och intressanta seminarier ger dessutom ett stort mervärde för oss hyresgäster. 6 world trade center malmö # world trade center malmö #

5 Jungmansgatan 12 SE Malmö Västra hamnen WTC Jungmansgatan CENTRALSTATIONEN WTC Skeppsgatan Detta är World Trade Center World Trade Centers enkla grundfilosofi är att där människor möts skapas nya idéer och affärer. World Trade Centers Association är en global icke vinstdrivande organisation. Huvudkontoret finns i New York. Sedan starten 1970 har 331 World Trade Centers etablerats i 98 länder över hela världen med över en miljon företag som medlemmar. Malmö är det tredje kontoret i Sverige, de andra två finns i Stockholm och Göteborg. Byggandet av World Trade Center Lund pågår. Midroc Property Development äger och utvecklar World Trade Center Malmö. Den första delen av WTC Malmö, Skeppsgatan 19, invigdes hösten Två år senare stod det andra kontorshuset, Jungmansgatan 12, klart. De två kontorshusen inrymmer kvadratmeter med lokaler. Idag finns det cirka arbetsplatser i kontorshotellet och kontorslokalerna, fördelade på drygt 100 företag inom olika branscher. Företagen kan utvecklas inom WTC Malmö från kontorshotell till egna lokaler. WTC Malmö erbjuder Kontor och kontorshotell Kontorslokaler (upp till kvadratmeter) Plats i kontorshotell (från 10 kvadratmeter) Butiker och restauranger Lager och förråd Parkering och garageplatser Konferenser och möten 11 konferenslokaler i två byggnader (öppna även för icke medlemmar) med plats för upp till 150 personer 11 mindre mötesrum för hyresgäster Catering och konferenslunch från tre restauranger inom WTC-området Övernattning i intilliggande hotell Park Inn by Radisson Service och tjänster Receptionsservice Telefonpassning och telefonväxel Post, paket och kopieringstjänster Sekreterartjänster och bokning Postbox Medlemskap och nätverk Nätverkande aktiviteter för hyresgästerna Seminarier och utbildningar Medlemsförmåner med rabatterade avtal Trade Missions och Match Making med andra WTC i världen World Trade Center Jungmansgatan Malmö World Trade Center Malmö ägs av Midroc Property Development AB.

NEWS. World Trade Center Malmö Ett koncept under ständig evolution. Fungerade nätverk Bidal Design bildades i

NEWS. World Trade Center Malmö Ett koncept under ständig evolution. Fungerade nätverk Bidal Design bildades i NEWS en affärstidning för dig som verkar i sydsverige. # 1 2015 World Trade Center Malmö Ett koncept under ständig evolution Fungerade nätverk Bidal Design bildades i WTC Malmö WTC växer i Skåne Snart

Läs mer

NYHETER FRÅN WTC MALMÖ #3 2013. Anne Abraham Marbrandt, vd NyföretagarCentrum Öresund: Drömläge för företagare. sidan 4-5

NYHETER FRÅN WTC MALMÖ #3 2013. Anne Abraham Marbrandt, vd NyföretagarCentrum Öresund: Drömläge för företagare. sidan 4-5 NYHETER FRÅN WTC MALMÖ #3 2013 Anne Abraham Marbrandt, vd NyföretagarCentrum Öresund: Drömläge för företagare sidan 4-5 Kära läsare! Jag hoppas att alla har haft en varm och underbar sommar och att affärerna

Läs mer

NEWS. Lunch som lockar. Ess i E-handel Elektronikjätten växer i Malmö. Nätverkande vinhandlare Vi träffar. Matpassion. Världens skarpaste analys

NEWS. Lunch som lockar. Ess i E-handel Elektronikjätten växer i Malmö. Nätverkande vinhandlare Vi träffar. Matpassion. Världens skarpaste analys NEWS en affärstidning för dig som verkar i sydsverige. # 2 2014 Ess i E-handel Elektronikjätten växer i Malmö Nätverkande vinhandlare Vi träffar GT Vinimport Matpassion Lunch som lockar Världens skarpaste

Läs mer

NEWS. Mats Karlsson, Wattguard: sidan 4-5

NEWS. Mats Karlsson, Wattguard: sidan 4-5 NEWS en affärstidning för dig som verkar i sydsverige. # 1 2014 Mats Karlsson, Wattguard: GRÖNT LJUS HELA VÄGEN TILL INDIEN sidan 4-5 Kära läsare! 2013 avslutades storstilat med en prisutdelning den 16

Läs mer

NEWS. Aktivitetsbaserat flera arbetsplatser i en. Mjukvarulicenser En växande kostnadspost. Tallolja Den nya miljödieseln SIDAN 6 SIDAN 7

NEWS. Aktivitetsbaserat flera arbetsplatser i en. Mjukvarulicenser En växande kostnadspost. Tallolja Den nya miljödieseln SIDAN 6 SIDAN 7 NEWS EN AFFÄRSTIDNING FÖR DIG SOM VERKAR I SYDSVERIGE. # 2 2015 Mjukvarulicenser En växande kostnadspost SIDAN 6 Tallolja Den nya miljödieseln SIDAN 7 Key Relocation Lättare att byta land, bostad och arbetsplats

Läs mer

Nätverket ger växtkraft

Nätverket ger växtkraft NYHETER FRÅN WTC MALMÖ #1 2013 PETER MARKENVARD, VD MARKENVARD MEDIA: Nätverket ger växtkraft sidan 4-5 En kreativ mötesplats N är jag rör mig runt i World Trade Center Malmö och möter företagarna som

Läs mer

Startskottet gick i Business Center

Startskottet gick i Business Center NYHETER FRÅN WTC MALMÖ #2 2013 Europavinnaren BIMobject: Startskottet gick i Business Center sidan 4-5 Kära läsare! N är vi gav ut vårt första nummer tidigt i våras visste vi inte riktigt vad vi hade att

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Svenska kluster. Future Position X. Cluster 55. Forskningssamarbete. Möt Europas ledande kluster som bygger morgondagens smarta samhälle.

Svenska kluster. Future Position X. Cluster 55. Forskningssamarbete. Möt Europas ledande kluster som bygger morgondagens smarta samhälle. MEDFÖLJER MEDFÖLJER COMPUTER COMPUTER SWEDEN JUNI SWEDEN 2012 NOVEMBER 2011 Svenska kluster Etablering för framgång Future Position X Möt Europas ledande kluster som bygger morgondagens smarta samhälle.

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 2 2009 tema Entreprenörskap Affärsutveckling på schemat Här skapas framtidens fordonsteknik Dem Collective ett schysst företag Lena Apler

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Personligt engagemang

Personligt engagemang En tidning om Komets kunder Personligt engagemang ett framgångsrecept Det viktiga är inte hur man ser ut på pappret utan hur man presterar 10 tips för att lyckas med introduktionen Utmaningen att hitta

Läs mer

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersökning om vad som driver lycka Linda Frej, Wise IT Vad driver lycka? Pensionärer, män och danskar drar rent statistiskt vinstlotten i årets undersökning. Men det är viktigt

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

almö Öresundsregionen

almö Öresundsregionen nya Kongresshuset stärker malmö som mötesstad Medicinkonferenser till Malmö Big hair mama När ekologiskt är huvudsaken Kompetensen i malmö imponerade Mobiljätten RIM:s köp av TAT almö den första moderna

Läs mer