Risk Management i Nordea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk Management i Nordea"

Transkript

1 Risk Management i Nordea Riskhantering i en finansiell institution Elisabeth Antonsson Chief Analyst, Recovery and Resolution Planning Group Risk Management 29/08/2012

2 Nordea i korthet Några erfarenheter från den finansiella krisen Finansinspektionen När det inte går som man tänkt sig Risk Governance i Nordea CIO - CRO - CFO

3 Nordea Solid operations in nine markets Nordea s home markets 11 million customers 9 home markets Approximately 9.5 million personal customers 500,000 corporates, including Nordic Top-500 Distribution power +1,000 locations, 6.6 million e-banking customers Financial strength EUR 9,3bn in income (2011) EUR 694bn of assets (2011) EUR 26bn in equity capital AA credit rating Core Tier 1 Capital ratio of 11.6% EUR ~25bn in market cap One of the largest Nordic corporations A top-10 European retail bank 3

4 Några erfarenheter från den finansiella krisen Vi har varit igenom några verkliga kriser genom åren Vi har haft nytta av att ha en klar och tydlig strategi som vi hållit oss till Vi har haft stor nytta av våra erfarenheter från 90-talets bankkris Vi har inte låtit oss dras med på alla trender som florerat på 2000-talet Vi höll oss till mottot in the middle of the road under finanskrisen 4

5 Utvecklingen under 2011 Introduktion av ett ramverk för riskaptit Etablering av en särskild riskkommitté i styrelsen Utvidgning av styrelsens kreditkommitté Utökad omfattning och mandat för den verkställande riskkommittén Konsoliderad risk- och kapitalrapportering 5

6 FFFS 2005:1 Finansinspektionen allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag Kapitel 1 Tillämpningsområde Följ eller förklara Definitioner Kapitel 2 Styrning Styrelsens ansvar och uppgifter VDs ansvar och uppgifter Intern information Kapitel 3 Intern styrning och kontroll Nya krav för finansiell stabilitet. Utveckling av regelverk pågår! G-SIFI D-SIFI Kapitel 4 Hantering och kontroll av risker Risker i verksamheten Interna regler för hantering och kontroll av risker Hur ska riskkontrollen organiseras Kapitaltäckning Kapitel 5 Regelefterlevnad (Compliance) Hur ska regelefterlevnaden säkerställas? Kapitel 6 Oberoende granskningsfunktion (Internrevision) Kapitel 7 Uppdragsavtal 6

7 FI är tillsynsmyndighet Prislapp SEK Prislapp 6mn SEK Prislapp förlorat tillstånd ingen verksamhet! Prislapp 10mn SEK 7

8 Risk Governance i Nordea Revisorer Aktieägare bolagsstämman Nomineringskommitté Styrelsen Väljs/utses av Rapporterar/ informerar till Ersättningskommitté Internrevision Ordförande och VD Revisionskommitté Riskkommitté Group Compliance GRM Externt ramverk Lagar, regleringar, koden, börsregler Internt ramverk VD instruktion, policys, direktiv, riktlinjer, Nordeas värderingar 8

9 Nordea Group Organisation VD Retail Banking Whole-sale Banking Wealth Management Group Operations Group Corporate Centre Group Risk Management CIO CFO CRO +140 RCOs 9

10 Risk Management Governance Styrelsen och VD ansvarar för: Att direktiv, instruktioner och risknivå satts för verksamheten, Ytterst ansvar för att övervaka och begränsa gruppens riskexponering Beslut om verksamhetens omfattning och struktur avseende tillgångar, skulder, kapitalbas, kreditexponering och kreditportfölj, investeringsåtgärder, gränser avseende marknads- resp. likviditetsrisker, skattad operativ, affärs- och strategisk risk CRO med sin Risk Managementstab ansvarar för Att det finns en risk management- och kontrollorganisation Ramverket för intern kontroll och riskmanagement Risk aptit och limit -system Riskanalyser, rapportering och kontroll Kreditprocesser Kapitalanalys och kontroll därav Godkännande av nya produkter, värderings- och riskmodeller Risk- och kapitalsystem Säkerhet Träning och utbildning Kontakter med FI Riskkommitteen 10

11 Risk Management Framework Financial Operational Life Insurance Business Leverage Credit risk Operational risk Life insurance risk Business risk Leverage risk Settlement risk Legal risk Market risk Compliance risk Liquidity risk (Real estate risk) 11

12 Group Risk Management Styrelse VD GRM CRO CSR Planning & Development Recovery and resolution planning Group Legal Group Credit Group Capital and Risk Modelling Group Market Risk Management Group Credit Control Group Operational Risk Management Group Compliance Officer 12

13 Risk management i Nordea Viktiga principer 3 lines of defence Oberoende riskfunktion Riskbaserad approach 13

14 3 lines of defence Källa: Årsredovsining

15 Status & utmaningar avseende RM i Nordea Nuläge GRMs roll Sund risk kultur i banken Marknaden har blivit mer lättrörlig, komplex och oförutsägbar Nya regleringar skapar utmaningar för verksamhetsmodell och övergripande risk-ramverk GRM ska stödja Nordeas övergripande mål och göra oberoende bedömningar av risker. GRM shall enable business in a prudent way, and ensure no surprises Påverkar -> Hur GRM interagerar med affärsverksamheten Styrningen av risk management Kvalitet på riskbedömningar och rapportering 15

16 Strategisk inriktning GRM ska fortsätta bygga rätt kultur och stötta förståelsen för risk och riskmedvetenhet genom hela verksamheten genom att säkerställa: Ett holistiskt synsätt hela organisationen och hela värdekedjan Enkelhet, tydlighet och värdeskapande processer Att personal har rätt kompetens Förbereda för nya regler Förbättra RWA ( Risk Weighted Asset ) Framåtriktad riskanalys Vidareutveckla IT-strategin så att den stödjer riskmanagement och riskrapportering 16

17 Forum och rapportering avseende riskarbetet Styrelsens riskkommitté (BRIC) Asset and liability riskkommitté (ALCO) Riskkommitté CROs dagliga riskrapportering Kvalitet på kontroller Exponering finansiella risker Nivå och utveckling av operativ risk Bedömning av hot/scenarios Övrig riskrapportering Månadsvis konsoliderad risk- och kapitalrapportering till styrelse och ledning Övriga rapporter dagligen månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis beroende på typ av risk Rapportering till affärsverksamheten Finansinspektionerna, Riksbanker, inkl kapitaltäckningen 17

18 Rapportering till ledningen - endast exempel Kategori - nyckeltal Kreditrisk koncentrationer, på kund, geografi mm Förluster Status Kommentar Marknadsrisk Marknadsrisk i förhållande till EC Operativ risk Största riskerna Operativa risk förluster Rykte Soliditet Kapitaltäckning Soliditet Likviditet överlevnadshorisont Compliance Överträdelser 18

19 CIO CFO CRO några tankar kring risker CIO CIO Struktur för att styra IT effektivt IT Governance ramverk Risker, kostnader för nya och befintliga produkter, system, projekt. Risker och kostnader kring SLA, outsourcing Rutiner i händelse av olika grad av störningar BCP Uppföljning av IT-verksamhet CFO CRO CFO Struktur för styrning av ekonomi ramverk för ekonomi Hanterar frågor kring kapital och likviditet Uppföljning av ekonomi och finansiella risker BCP omfattar även hantering av likviditet o kapital CRO Struktur, styrning av riskmanagement ramverk och processer för riskmanagement Uppföljning av olika typer av risker Recovery and resolution planning 19

20 Thank you!

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum INTERN STYRNING OCH KONTROLL CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum COSO s ramverk Skapades under 1990-talet Syftar till att öka effektiviteten, minska oönskade händelser,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 1 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 2 BOLAGSSTYRNINGEN I IKANO BANK... 4 2.1 Översikt... 4 2.2 Policy-dokument... 5 2.3 Bolagsorgan... 6 2.4 Aktieägaren... 6

Läs mer

Risk och kapitalhantering. information enligt Pelare 3

Risk och kapitalhantering. information enligt Pelare 3 Risk och kapitalhantering information enligt Pelare 3 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 CARNEGIEKONCERNEN...2 Organisation... 2 Riskhantering målsättning, riktlinjer och organisation... 3 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV...6 Sammanfattning... 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter

Förvaltningsberättelse Risk- och kapitalhantering Finansiella rapporter Carnegie Investment Bank AB Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser efter periodens utgång... 7 Femårsöversikt... 8 Bolagsstyrning... 10 Ersättningsprinciper... 11 Risk-

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014 Sparbanken Skåne Pelare 3-2014 Innehåll Innehåll Inledning... 3 Sparbanken Skåne... 4 Organisation... 5 Ersättningspolitik... 7 Riskhantering... 8 Kapitalhantering... 11 Risker... 14 2 1 Inledning 1 Inledning

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011 Riksbanken Tydliggjord compliance Stockholm 16 juni 2011 Sammanfattning Ernst & Young har utformat ett förslag på vilka compliance-relaterade aktiviteter som bör utföras på Riksbanken, vilka riskområden

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

RISK-, LIKVIDITETS- OCH KAPITALHANTERING

RISK-, LIKVIDITETS- OCH KAPITALHANTERING RISK-, LIKVIDITETS- OCH KAPITALHANTERING seb måste alltid ha tillräckliga finansiella resurser för att tillgodose kunders och andra intressenters behov. Risk-, likviditets- och kapitalhantering handlar

Läs mer

Bolagsstyrning inom SEB

Bolagsstyrning inom SEB inom SEB Förmågan att upprätthålla förtroendet hos kunder, aktieägare och andra är av avgörande betydelse för SEB. En tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning är en betydelsefull

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014.

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014. Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014. Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Mål... 3 3. Process... 3 3.1 Styrelsens risktolerans i korthet... 3 3.2 Identifiera, värdera och hantera

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE "#$!%$&#'$(!)&*'$%$+#$!%!,'#-%&%$)&%&.&! /01#',($!(1!2345)!$*(!'%,&6%$7#'!89:!;;#!?$&#'$(6!9@1#'$($A#!@B!C'#-%&!?$)&%&.&%@$)! =>#!2BB#A&!@B!2345)!D#E!9.%-#6%$#)!89:!;;

Läs mer

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER. Copyright SwedSec Licensiering AB

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER. Copyright SwedSec Licensiering AB Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven... 3 Kunskapskravens

Läs mer

Bolagsstyrning inom SEB

Bolagsstyrning inom SEB inom SEB SEB:s bolagsstyrningsrapport har utarbetats i enlighet med Årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (skoden). srapporten är reviderad av bankens revisorer. Förmågan att upprätthålla

Läs mer

Risk- och kapitaltäckning

Risk- och kapitaltäckning Risk- och kapitaltäckning 2010 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Risk och kapitaltäckning Denna rapport avser Ikano Bank SE med organisationsnummer 517100-0051. Ikano Bank SE är ett europabolag med säte

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Styrning och kontroll av verksamheten i Avanza Bank Holding AB (publ), nedan Avanza, kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Som ett publikt och noterat svenskt aktiebolag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB

ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB ÅRSREDOVISNING 2012 Carnegie Holding AB 2012 I KORTHET uu Thomas Eriksson ny vd och koncernchef i Carnegie. uu Starkt inflöde ti fondverksamheten, +4,1 miljarder kronor under 2012. uu uu Framgångsrik omstrukturering,

Läs mer

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 1 INLEDNING FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument utgör den årliga informationen om risker,

Läs mer