HEMMA I EKSJÖ. Nu är det Furulundsskolans tur. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Yrke: Fritidspedagog. Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMMA I EKSJÖ. Nu är det Furulundsskolans tur. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Yrke: Fritidspedagog. Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet"

Transkript

1 HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 3 November 2010 Yrke: Fritidspedagog Magnus Johansson, fritidspedagog på Hultskolan, är först ut i vår nya yrkesserie. Inom Eksjö kommun arbetar cirka personer inom en mängd olika yrken, en intressant arbetsplats med många möjligheter. Läs mer på sid 4 Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet Nu är det Furulundsskolans tur Det blev stora protester när Spelverket föreslogs läggas ned förra hösten. Istället hamnade den öppna ungdomsverksamheten i kommunen i fokus. Just nu pågår ett arbete med att utforma framtidens verksamhet, i samarbete mellan fritid, kulturskola, skola och föreningsliv. Läs mer på sid 5 Ett lyft för miljön Furulundsskolan har stått tillbaka i många år när det gäller underhåll, men nu är det äntligen dags för en omfattande renovering som ska ge skolan moderna och ändamålsenliga lokaler. Förslaget är en investering på 35 miljoner kronor, vilket i så fall blir den största investeringen någonsin för Eksjö Kommunfastigheter AB. Kommunstyrelsen och barn- och ungdomsutskottet är positiva till förslaget och under förutsättning att kommunfullmäktige går på samma linje fattas de slutgiltiga besluten innan jul. Under tiden deltar elevrådsrepresentanterna Sofia Leander, Tea Anckarman, Peter Torstensson och Josef Olofsgård tillsammans med rektor Lilian Sjödahl Petersson, med stort intresse, i planeringsarbetet. Läs mer på sid 12 För att möta den stora efterfrågan på klimatsmart fjärrvärme i Mariannelund installerar Eksjö Energi ytterligare en panna i anslutning till den befintliga i kvarteret Rälen. Pannan lyftes på plats i slutet av oktober och tas i bruk i dagarna. Anläggningen har också kompletterats med en ackumulatortank. Läs mer på sid 10 Dessutom kan du läsa om Nya ledamöter i kommunfullmäktige Framgångsrika elever på Nifsarpsskolan Ny skollag Evenemangstips

2 Ledaren En entusiastisk anda Enligt Eksjö kommuns vision 2020 ska vi upplevas vara Småland som bäst. Det tror jag vi kan uppnå genom att utveckla den entusiastiska andan hos medborgare, näringsliv och kommun. För att nå visionen behöver fler i yrkesverksam ålder flytta hit. Det kräver ett välkomnande näringslivsklimat, ett attraktivt boende, ett innehållsrikt fritids- och kulturliv och en välfungerande utbildning, vård, omsorg samt övrig service internt som externt. Vi behöver förstärka vi-andan och stimulera till att se möjligheter och inte problem. För att nå visonen behöver alla invånare känna sig delaktiga. Kommunen behöver därför öka sina kommunikationsinsatser, ett exempel på det är medborgardialog genom Eksjöpanelen. Som ett led i detta arbete har vi också beslutat att ge ut en hushållstidning tre gånger per år, tidningen du håller i din hand. Målsättningen är att du som kommuninvånare ska känna att du är informerad om vad som händer och att du känner dig hemma i Eksjö kommun. Vi har målsättningen att beskriva positiva saker som händer men även informera om bakgrunden till beslut som kan upplevas som ganska negativa. Du är självklart välkommen att tycka till och komma med önskemål om innehåll. Mesta möjliga värde för pengarna Inom kommunen arbetar vi för att du som invånare och skattebetalare ska uppleva att du får mesta möjliga värde för pengarna. Vi har en stor verksamhet som tillhandahåller mängder av olika tjänster. Som skattebetalare i kommunen bidrar du med en del av våra intäkter. Totalt har vi årligen cirka 750 miljoner kronor netto, för att invånarna ska få uttryckta eller underförstådda behov tillgodosedda. Vi har lämnat ett förslag till politiken om hur vi uppfattar att dessa pengar ska fördelas. Huvuddelen av dem används till barnomsorg, skola, omsorg och äldreomsorg. Totalt får verksamheterna cirka 600 miljoner kronor eller ca 80 procent av resurserna. Önskelistan överskrider alltid de behov som kan tillgodoses. Vi lägger stor vikt och stort engagemang på att lyssna in vilka behov som finns och försöker att lägga ett förslag med rätt prioriteringar. Beslutet om hur pengarna ska fördelas i budget 2011 tas av kommunfullmäktige torsdagen den 25 november. Kvalitet i tjänsterna Förutom att tjänsterna som kommunen erbjuder ska hålla en hög kvalitet, är vi medvetna om att det även spelar roll hur de levereras. Det påverkar nämligen hur du som kommuninvånare upplever kvaliteten i tjänsten. Det absolut vikigaste är hur man som brukare/ kund blir bemött. Inom kommunen har vi under det senaste året arbetat aktivt med vår värdegrund och vårt varumärke. Arbetet har lett fram till värdegrundsorden öppenhet, engagemang, handlingskraft och begreppet ta-sig-församhet. Jag hoppas att du i mötet med våra medarbetare upplever att de agerar enligt vår värdegrund. Skulle du uppleva att så inte är fallet vill vi att du hör av dig med synpunkter. Synpunkter är inte gnäll och klagomål, utan ett sätt att skapa en dialog om hur vi kan bli bättre. Jag önskar er en trevlig lässtund om det som är på gång den närmaste tiden, om det positiva arbete vår personal inom kommunen och dess bolag lägger ner tillsammans med alla kommuninvånare för att göra Eksjö kommun till Småland som bäst. Stefan Elm Kommundirektör Eksjö kan få industrihotell För kommunens utveckling är det viktigt att vi ständigt kan erbjuda lokaler AB Eksjö Industribyggnader förvaltar cirka kvadratmeter industrilokaler fördelat på 10 fastigheter i Eksjö stad och i Hult. I dagsläget är samtliga ytor uthyrda. Efterfrågan på industrilokaler i Eksjö har återigen ökat, säger vd Göran Thydén, som under året skrivit hyreskontrakt med bland annat en legotillverkare inom industrin, en leverantör av kontorsmaterial samt ett tjänsteföretag. För bolagets ekonomi är det givetvis bra att allt är uthyrt, men för kommunens utveckling är det viktigt att vi ständigt kan erbjuda lokaler för företag som vill etablera sig eller växa i Eksjö. Vi ser dessutom en tydlig ökning när det gäller antalet förfrågningar och därför har vi nu inlett en förprojektering för ett industrihotell, säger Thydén och berättar att bolaget tittar på flera eventuella lokaliseringar. Två av alternativen är en tomt på industriområdet i Hässelås och ett markområde på vägen ut mot Ränneborg, på höger sida sedan man passerat riksvägen. Här skulle man teoretiskt sett kunna bygga ett industrihotell på kvadratmeter, med plats för åtta mindre företag. Det handlar i så fall om en prefabricerad byggnad, som om alla bitar faller på plats, skulle kunna vara inflyttningsklar tidig höst För att möta den ökade efterfrågan snabbt prioriterar bolaget just nu att inventera befintliga byggnader med potential att göras om till ett attraktivt industrihotell. Ansvarig utgivare: Stefan Elm Redaktörer: Carina Nilsson och Ulrika Adolfsson Bilder: Carina Nilsson, Ulrika Adolfsson, Hasse Bengtsson, Andreas Högsveden, Vimmerby Tidning Form och produktion: Effect Reklambyrå, Vimmerby-Huskvarna Total upplaga: 8200 ex 2

3 Alla trivs på Vi är ett starkare arbetslag och arbetar i en mer kreativ miljö. Ingatorpsskolan Ulrika Sköldunger är ansvarig för en mentorsgrupp med åldersblandade elever i årskurs 1-3. Det råder en febril aktivitet när jag kliver in i den tillbyggda och nyrenoverade Ingatorpsskolan. Rektor Yvonne Hagle välkomnar mig, nöjd med sin numera ganska stora skola för 120 elever. Nu har vi varit på plats hela gänget sedan april. Det har varit en resa att slå samman två skolor, men det var nödvändigt. Både elever och personal trivs, så bra det blev! I februari 2009 tog politikerna beslut om att lägga ned Hjältevadsskolan och att samla alla elever från Bruzaholm, Bellö, Hjältevad och Ingatorp i Ingatorpsskolan. Elevantalet var lågt, det var dyrt att driva två små verksamheter men främst var det av pedagogiska skäl skolorna slogs samman. Yvonne var tidigt inne i processen och var öppen mot sin personal som snabbt kom in i förändringsarbetet. Efter en tids eftertanke var alla med och kände att detta kunde bli bättre både för arbetslaget och för den pedagogiska verksamheten. Men den främsta drivkraften var att det skulle bli bra för barnen. Allt gick så fort, men i efterhand är jag tacksam att det blev så. Att vara i förändringsarbete länge tröttar ut, berättar Lisa Eek, tidigare lärare på Hjältevadsskolan. Den nya verksamheten körde igång redan höstterminen -09. Då var lokalerna inte färdiga så man beslutade att mellanstadieeleverna skulle gå i Hjältevadsskolan under byggtiden, medan alla lågstadieelever fick börja i Ingatorp. Vi körde igång vår nya organisation direkt så att alla barn lugnt fick lära känna varandra innan den stora flytten. Det tjänade vi på. Så fantastiska de mindre barnen var, vi drev ju verksamheten på en byggarbetsplats men de var så positiva och kämpade på, berättar läraren Ulrika Sköldunger. Eleverna har tagit förändringen bra. Visst fanns det en oro när det blev känt att skolorna skulle slås samman, framförallt från eleverna på Hjältevadsskolan. Ingrid Alfredsson från Bruzaholm gick i första klass när beskedet kom. Ingrid Alfredsson har bytt skola och tycker det har gått jättebra! Vi har haft så roligt på Hjältevadsskolan och vi tänkte nej, vi vill inte flytta! Man ville liksom stoppa det. Men så fick vi höra att de ville att vi skulle komma till Ingatorp, då ville vi det också. Vi har fler kompisar här och så finns det fler vuxna som kan hjälpa till. Min nya fröken är så rolig och glad. Det större arbetslag som bildades i och med sammanslagningen har fört med sig många fördelar för personalen, något som även kommer eleverna till del. Vi är ett starkare arbetslag och arbetar i en mer kreativ miljö, säger Ulrika. Vi har samma grundsyn för barnen och hur vi vill jobba. Vi har valt en åldersintegrerad organisation, vilket betyder att barnen är indelade i mentorsgrupper 1-3:an och 4-6:an. Alla lärare har hand om en åldersspridd mentorsgrupp, men är samtidigt ämneslärare i en årskurs. Det finns många vinningar med ett större arbetslag, fyller Lisa i. Vi pratar mycket med varandra och har tagit fram nya rutiner. När vi tänker, tänker vi tillsammans. För visst följer nya typer av problem med fler elever. Efter flytt och byggnation råder en lugn och bra arbetsro på skolan och en elevenkät visar att barnen trivs. De fräscha lokalerna passar verksamheten och att ortens bibliotek numera finns i skolan ger arbetet ytterligare en dimension. Vi har fått det bästa utifrån vad pengarna räckte till, en fantastiskt trevlig skola! Lisa Eek, Yvonne Hagle och Ulrika Sköldunger vill ge en ros till alla elever som fixat sammanslagningen så bra. 3

4 Kommunen - en attraktiv arbetsgivare 4 Inom Eksjö kommun arbetade i augusti personer inom 116 olika yrken, kvinnor och 287 män. Den största yrkesgruppen är omvårdare följt av lärare och personliga assistenter. Bredden på yrkeskategorier gör också att det finns många titlar som bara enstaka personer har, till exempel museitekniker, utbildningskoordinator och planarkitekt. Hemma i Eksjö startar i detta nummer en serie artiklar om olika yrken inom kommunen. Fritidspedagogyrket är först ut i artikeln här intill. Kommunen står inför stora pensionsavgångar de kommande åren, vilket ökar rekryteringsbehovet. Vi anställer personer om året, en tredjedel på grund av pensionsavgångar och resten därför att anställda flyttar, byter jobb och så vidare, berättar personalchef Anders Odin. Kommunen är ofta den största arbetsgivaren i en kommun. Man kan räkna med att cirka tio procent av invånarna arbetar inom kommunen, säger Anders. Jobben finns lokalt, vilket är en fördel. Samtidigt är arbetsmarknaden för kommunala jobb stor med alla grannkommuner på Höglandet och det är lätt att pendla. Det ger bra konkurrens. De flesta yrken inom kommunen är så kallade serviceyrken. Vill man ha ett samhällsviktigt arbete och gillar serviceyrken är kommunen den rätta arbetsgivaren, till exempel att utbilda unga, ta hand om gamla eller hjälpa till med bygglov, menar Anders. Vi är den stora servicegivaren och har en oerhörd bredd av olika yrken. Samtidigt kan vi erbjuda goda påverkansmöjligheter på arbetsplatsen, flextid för vissa yrken medan andra erbjuder valmöjlighet när det gäller schema. Lönemässigt ligger vi hyfsat jämfört med jämnstora kommuner. De yrkesgrupper som kommunen är i störst behov av de kommande åren är lärare, omvårdnadspersonal, kost- och städpersonal. Magnus ger barnen egna vingar En solig krispig höstdag promenerar jag in i fritidshemmets Vargens nya lokaler på Hultskolan. I en varm och ombonad miljö är fritidspedagogen Magnus Johansson i färd med att ta emot ett gäng glada ungar som slutat skolan för dagen. Denna eftermiddag ska det bland annat bli lek i gympasalen och några av de äldre tjejerna ska få leda leken. Barn i skolåldern är så kreativa och engagerade, berättar Magnus. De vill mycket, inspireras av sin omgivning och kommer med egna initiativ. Det är det som är grejen med mitt yrke, att få medverka till att forma barnen till självgående, sociala människor. Att ge dem chansen att klara saker själva, att själv backa undan lite och se vad som händer. Helt enkelt ge dem egna vingar. Magnus har lång erfarenhet av yrket och utstrålar stor trygghet och säkerhet. Något som märks på barnens sätt att vara mot honom. Att han trivs går inte att ta miste på. Men det har inte alltid varit en självklar yrkesbana. Magnus pluggade till elektriker på gymnasiet, men när en lumparkompis pikade hans barnsliga och glada sätt med du skulle passa för att leka med barn slog tanken rot. Jag kollade upp lite olika utbildningar och hittade en i Jönköping. Rektorn bad mig göra ett studiebesök på en förskola för att veta vad jag gav mig in på. Jag blev än mer säker och läste till barnskötare ett år, i en klass med 31 tjejer. Under en praktik hamnade Magnus på ett fritidshem och fick en manlig handledare. Han var väldigt bra, jag fick mycket inspiration av honom. Det var då jag fastnade för att arbeta med de lite äldre barnen. Magnus fick efter utbildningen jobb på Patricia i Hult, en förskola som vid den tiden även tog Vi är den stora servicegivaren emot skolbarn på eftermiddagarna. Där föll det sig naturligt att han mer och mer ansvarade för de äldres verksamhet bestämde sig Magnus för att han hittat rätt och började studera till fritidspedagog på lärarhögskolan i Göteborg. Det var en utbildning för barnskötare som arbetat minst fem år. Vi läste 50 poäng, alltså ett och ett halvt år. Efter studier, ett extra år i Göteborg och resor återvände Magnus till Hult. Då hade fritidshemmet Vargen öppnat i församlingshemmet bredvid skolan. Cirkeln var sluten och det har han aldrig ångrat. Jag har världens bästa jobb. Det händer alltid något nytt, ingen dag är den andra lik. Det är ett fritt yrke där man kan styra och ändra inriktningen, allt från miljö till idrott och rörelse. Att jobba med barnen är roligt och tacksamt. Att jag får ha dem den bästa tiden på dygnet Att vara fritidspedagog är ett yrke som kräver engagemang men som ger mycket tillbaka. Magnus Johansson Yrke: Fritidspedagog Ålder: 45 Bor: I Hult År i yrket: 15 År i kommunen: 20 när de är hungriga på att leka, prata och vara glada efter skolan, är en gåva. Ja, det är ett gäng glada trygga ungar som samlas kring Magnus när vår pratstund är över. De har alla något att berätta för honom. Det är med ett leende på läpparna jag lämnar alla vargungar och deras flockledare. Fakta Fritidspedagog Som fritidspedagog arbetar man med främst med barn i åldrarna 6-12 år. Oftast arbetar man i lokaler i anslutning till en skola. Man kan även arbeta med pedagogisk verksamhet i skolklasser. Huvuduppgiften är att se till att barnen får en meningsfull och rolig fritid. Fritidspedagoger utbildas på lärarprogrammet inom högskolan. Det tar normalt tre och ett halvt år att utbilda sig.

5 Nysatsning på den öppna ungdomsverksamheten Efter de protester som följde kommunens besparingsförslag att lägga ner Spelverket hösten 2009, fick en politisk styrgrupp uppdraget att utreda den öppna ungdomsverksamheten. En utredning som fortfarande pågår. Styrgruppen undersöker, tillsammans med berörda tjänstemän, hur verksamheten kan utformas i samarbete mellan fritid, kulturskola, skola och föreningsliv. Den öppna ungdomsverksamheten vänder sig till alla unga mellan år. Det ska vara särskilt fokus på gruppen år och de som har begränsad egen eller organiserad verksamhet, berättar Gun Henriksson, ungdomsansvarig inom kommunen. Under våren har Marianne Löwgren (C) träffat många av kommunens högstadieelever för att höra vad det är de önskar av sin fria tid. - Det är ingen tvekan om att attraktiva mötesplatser för ungdomar behövs, både i Mariannelund och i Eksjö. Deras önskelista på aktiviteter är lång. Det som efterfrågas är en central fritidsgård med café och många aktiviteter, allt från livemusik till idrott. Ett ställe där man kan hänga, träffa kompisar och göra roliga saker. Att det finns vuxna i närheten känns viktigt. Attraktiva mötesplatser för ungdomar behövs Meningen är att Spelverkets och Kulturskolans verksamheter i Eksjö ska samordnas. Det finns ännu inget förslag om vilka lokaler verksamheten ska använda, man väntar på resultatet från den lokalutredning som pågår inom skolan. Utmaningen ligger i att få dessa skilda verksamheter att samverka mer. Kulturskolans verksamhet är ganska strukturerad och lärarstyrd medan ungdomarna på Spelverket själva bestämmer när, hur och vad de ska göra med stöd av vuxna. Det kommer att krävas en inkörningsfas, men de kommer att berika varandra, menar Gun. I Mariannelund föreslås att Furan flyttar sin verksamhet till gamla gymnastiksalen i samband med ombyggnationen av Furulundsskolan. Här uttrycker man också en önskan om mer kulturverksamhet, satsningar på dans och musikverkstad. Vi kollar på hur dessa förslag kan inrymmas i ungdomsverksamheten. Det som händer närmast i tid är att så kallade genomförandegrupper bildas, en för verksamheten och en för lokaler. Grupperna ska både ta hänsyn till resultatet av utredningen om öppen ungdomsverksamhet och skolans lokalutredning. Kommundirektör Stefan Elm leder arbetet. - Enligt uppdraget ska vi ha ett förslag klart till jul. För mig är det viktigast att vi fokuserar på en meningsfull fritid för våra unga så att de upplever att de haft en bra uppväxt i Eksjö. Att det finns vuxna i närheten känns viktigt Fullt ös när Kick azz tränar på Spelverket. Tjejerna i dansgruppen Crash planerar sin träning. 5

6 Investeringar gör skillnad Att skapa bra boendemiljöer handlar om att se till helheten och vara noggrann med detaljerna. Det är lika viktigt att skolorna och fritidsanläggningarna är fräscha som att bostäderna är renoverade och att äldreomsorgen har hög kvalitet. Som en fastighetsägare av många, försöker vi dra vårt strå till denna stack. Främst genom att investera och renovera våra hus på ett logiskt sätt, så att alla åtgärder hänger ihop och stödjer varandra, säger Thorbjörn Hammerth, vd Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter. Han tycker att Eksjö har en enorm boendepotential. För att locka fram den och bidra till en attraktiv kommun arbetar bolaget på tre fronter: Effektivisering med snabbare beslut till hyresgästerna genom att låta fastighetsansvariga (före detta fastighetsskötare) ta del av reparationspengarna och ekonomin för sina fastigheter, delta i arbetet med underhåll och göra mer invändiga reparationer i lägenheterna m.m. Grundtanken är att göra rätt saker för att få ut maximalt av bolagens resurser. Ambitionen är att renovera husen så att de blir moderna och välskötta Försäljningar görs för att frigöra i dag overksamt kapital, som i stället kan användas till nya investeringar och bidra till utvecklingar. Bolaget ska inte äga fastigheter där kommunen inte bedriver verksamhet. Detta sker exempelvis när förskolan lämnar Sunnanäng i Höreda. Upprustning av fastigheterna sker numera utifrån treårsplaner för respektive fastighet, som tar hänsyn till underhållsbehov, ekonomisk status och önskemål från hyresgästerna. Ambitionen är att renovera husen så att de blir moderna och välskötta och står sig över lång tid. Förebyggande åtgärder är det mest effektiva sättet att spara pengar eftersom man minimerar risken för akuta och mer kostsamma problem och samtidigt får nöjda hyresgäster. Eksjö har en enorm boendepotential Nya hem i Norrström I lummig parkmiljö i Norrström växer Eksjös nya bostadsområde med 25 lägenheter fram. Alla lägenheter är tingade, hyreskontrakten förbereds och just nu gör hyresgästerna sina tillval för köksluckor, kakel och tapeter och annan inredning. Lägenheterna är inflyttningsklara i sommar och planerna för nästa etapp är långt framskridna. Ambitionen är att ytterligare 14 lägenheter i samma stil ska byggas i området vid Eksjö Gymnasiums elevhem. Just nu talar allting för att Eksjöbostäder säljer etapp två till en privat fastighetsägare. En levande stadsdel 6 Det går helt i linje med vår strävan efter bostadsområden med olika bostadsformer, som villor och hyresrätter med olika fastighetsägare, vilket bildar en levande stadsdel, menar Thorbjörn Hammerth.

7 Ny förskola i Höreda Olsbergs Eksjö Arena spetsas till Kvaliteten höjs ytterligare på den nya arenan i Eksjö. Den dominerande träkonstruktionen kompletteras med gjutna väggar i dusch- och omklädningsrum, läktare i betong och murade innerväggar. Dessutom får alla allmänna ytor i exempelvis foajén outslitliga stengolv. Belysningen för artisterna blir bättre, sprinklersystem installeras och konferensanläggningen förstärks. Kortsiktigt innebär detta en fördyrning på 12,5 miljoner kronor. Långsiktigt blir kostnaderna betydligt lägre eftersom investeringarna banar väg för mindre slitage och renoveringsbehov samt större intäkter från konferenser och större arrangemang. Allt för att hallen i framtiden ska bära sina egna kostnader. Eksjö kommuns insats på 15 miljoner kronor är oförändrad sedan det ursprungliga beslutet i kommunfullmäktige (januari 2010) och andra projekt i kommunen påverkas därmed inte av ambitionshöjningen. Genom kloka energilösningar är driftskostnaden oförändrad trots utökad investeringsnivå. Däremot utökar Olsbergs Hydraulics sin enorma insats till 20 miljoner kronor samtidigt som Eksjö Kommunfastigheter satsar 7,5 miljoner kronor. Detta finansieras genom försäljningar av fastigheter som inte används för kommunal verksamhet, bland annat två av de befintliga husen i Norrström samt den före detta förskolan i Höreda. Spännande bostäder på Banken 1 Just nu pågår arbetet med grundläggningen och i början på december räknar entreprenören OC-Bygg med att resa stommen till den nya förskolan i Höreda. Den nya moderna förskolan med två avdelningar och plats för cirka 40 barn beräknas vara inflyttningsklar under våren Förebyggande och nödvändiga renoveringar Om allt går som det ska blir det nya bostadshuset på tomten Banken 1 något utöver det vanliga. Redan från utsidan slås man av den finurliga arkitekturen och innanför fasaderna finns en oförutsägbar träbyggnad med 15 unika lägenheter. Skisserna ger en känsla av att huset byggts i etapper, allt eftersom behoven uppstått, precis som den gamla trästaden en gång vuxit fram. Eksjöarkitekten Pål Dunér har under processen haft en rad skissmöten med politiker, tjänstemän, länsstyrelsen, räddningstjänsten samt viktiga samtal med befintliga grannar. Nu inleds detaljplanearbetet och ambitionen är att börja bygga i slutet av Just nu talar det mesta för att Eksjöbostäder bygger huset men bolaget utesluter inte att en privat aktör blir byggherre. Parallellt med nyproduktionen genomför Eksjöbostäder just nu en omfattande standardhöjning i det befintliga bostadsbeståndet. Vi är förmodligen det bostadsbolag som renoverar mest i landet, säger Eksjöbostäders underhållsansvarige Lennart Hägglöf och berättar att alla vinster återinvesteras i byggnaderna. Detta syns delvis i form av omfärgningar, fasadförbättringar och nya entréer i flera bostadsområden. Men bolaget utför också många viktiga åtgärder som inte syns utåt, bland annat avloppsrenoveringar, nya badrum, förbättringar på installationssidan och tekniska investeringar i energianläggningarna. - Genom att ligga steget före och jobba förebyggande minimerar vi riskerna för att drabbas av akuta och betydligt mer kostsamma skador, menar Hägglöf. 7

8 Kunskap, valfrihet och trygghet det säger nya skollagen Sverige har fått en ny skollag som gäller från och med juli Det är jättevikigt att vi lägger ner tid och kraft på att sätta oss in i och förstå den nya lagen som som gäller all utbildning, berättar Helene Jonsson, utbildningssamordnare inom barn- och ungdomssektorn. Lagen innehåller förhållningsregler för all skolpersonal och ytterst är syftet att alla barn i Eksjö kommun ska få en bra och likvärdig skolgång med hög kvalitet. I lagen fastslås att alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Det betyder att kunskapsmålen höjs. Vi ska inte längre nöja oss med att alla ska vara godkända, utan varje elev ska få chans att utvecklas utifrån sina möjligheter och begränsningar. Vidare betonas att elevernas rättssäkerhet ska öka. Detta görs genom att fler beslut ska kunna överklagas. Rektorernas roll förändras och blir tydligare genom att rektor får fatta fler egna beslut. Gemensamma regler för offentliga och fristående skolor och en tydligare ansvarsfördelning mellan huvudmän och rektorer är andra viktiga områden. Kravet på att lärare ska ha utbildning för det de undervisar i ökar också, det är något vi måste arbeta vidare med. Helene berättar att förskolan nu blir en egen skolform, vilket den inte varit tidigare. Det betyder att förskolan nu är den första delen i hela utbildningskedjan och en viktig sådan. Förskolans pedagogiska uppdrag stärks genom den nya lagen. Det är mycket som ska ses över innan nästa läsår. Men all personal i förskola och skola i kommunen arbetar redan aktivt med den nya skollagen. Två projekt är i gång, dels mål och bedömning och dels modellområde för att minska barn och ungas psykiska ohälsa. Fler förändringar är på gång inom skolans värld till följd av den nya moderna skollagen. Ny läroplan för den obligatoriska skolan, förändrad läroplan för förskolan och en förändrad gymnasieskola. Dessutom ska betygsskalorna ändras och återgå till betygssteg A-E. Mer om dessa förändringar kan du läsa i kommande nummer av Hemma i Eksjö. Några nyheter i skollagen: Förskolan blir en egen skolreform. Skärpta regler för användning av obehöriga lärare i undervisningen. Eleverna ska ha tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen. Det införs en anmälningsplikt som innebär att om en elev riskerar att inte nå upp till de lägsta kunskapskraven, ska det anmälas till rektorn. Rektorn ska besluta om en elev ska få särskilt stöd. Beslutet att inte få särskilt stöd kan överklagas. Beslutet om åtgärdsprogram kan också överklagas, om eleven eller föräldrarna anser att hon eller han inte får tillräckligt med stöd eller inte får rätt stöd. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Rektorn och lärarna får tydligare befogenheter för att vidta åtgärder för att se till att eleverna får trygghet och studiero i skolan. Skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skola och avstängning är nya disciplinära åtgärder i grundskolan. Det ska finnas möjlighet för skolor att anordna ett lokalt tillval efter godkännande av Skolverket. I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande. Källa: Skolverket Färre kök och bättre mat 8 I Ingatorp där sammanslagningen av skolköket och Solgårdens kök skedde för ett par år sedan syns tydliga samordningsvinster. Inte minst på livsmedelskontot, vilket innebär att man kan köpa bättre råvaror för samma pengar. Nu står samma förändring för dörren i Mariannelund där Bobinens kök ska laga mat även åt skolbarnen på Furulundsskolan. Bobinens kök är i bra skick och kräver förhållandevis små ombyggnader för utökad kapacitet. Framförallt kan vi utnyttja personalresurserna eftersom köket på seniorboendet serverar både frukost och kvällsmat varje dag hela året. Transporterna är förstås en nackdel men i ett litet samhälle handlar det om korta avstånd, menar Gun Svensson, tillförordnad kostchef, mitt i planeringen för sammanslagningen som sker under Josefin Engborg, köksansvarig på Furulundsskolan och Gun Svensson, kökschef strävar efter att lära barnen nya vegetariska smaker. Skolan får ett mottagningskök med möjligheter att koka pasta, ris och potatis samt göra sallader. Just den gröna delen är något som köket på Furulundsskolan under höstterminen utvecklat lite extra. En gång i veckan serveras ett vegetariskt alternativ till samtliga elever. En nyhet som tagits emot väl av barnen som med förtjusning äter såväl grönsaksbiffar som linser och bönor. Den vegetariska utökningen går helt in linje med Eksjö kommuns kommande matsatsning. Efter årsskiftet startar nämligen ett utvecklingsarbete med målsättningen att kunna servera mer klimatsmart mat med högre kvalitet i samtliga kommunala kök. När ordinarie kostchef kommer tillbaka efter nyår anställs Gun Svensson som kvalitetsutvecklare på kostenheten. Tjänsten handlar om att jobba med de strategier, riktlinjer, detaljerade näringsberäkningar och med den kunskapsbank som kostchefen inte hinner uppdatera i vardagen. Jag ser fram emot att titta på förutsättningar för ekologiska och närodlade råvaror, transporter och att aktualisera matfrågan, både bland våra matgäster och i kommunpolitiken, säger Gun.

9 NYTT KOMMUNFULLMÄKTIGE Efter valet den 19 september börjar den nya mandatperiodens politiska uppsättning nu att fyllas med namn. Det nya kommunfullmäktige, som är det enda direktvalda organet i kommunen, höll sitt första sammanträde den 4 november. Av fullmäktiges 49 ordinarie ledamöter är 20 helt nya som politiker i Eksjö. MODERATERNA Tomas Erazim Anders Gustafsson Carina Stålhammar Marie-Louise Gunnarsson Göran Persson Under sammanträdet valdes fullmäktiges nya presidium, samt ledamöter till valberedningen, som har till uppgift att föreslå ledamöter till alla styrelser, nämnder och beredningar. Detta arbete ska vara klart senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december. De nya ledamöterna startar sina uppdrag vid årsskiftet. Björn Alm Birgitta Karlsson Göran Thydén Jan Lindholm Ronni Gustafsson Fullmäktiges nya presidium består av ordförande Anders Gustafsson (M), 1:e vice ordförande Agneta Sköldunger (C) samt 2:e vice ordförande Gun-Britt Henning (S). De har bland annat till uppgift att planera fullmäktiges sammanträden, föreslå uppdrag till och årligen stämma av beredningarnas arbete samt bevaka händelser i omvärlden som kan ha betydelse för kommunen. CENTERPARTIET Lennart Bogren Frank-Johan Ahlberg Annelie Hägg Stellan Johnsson Marianne Löwgren Bernhard Issal Agneta Sköldunger Per Sixtensson Ingbritt Martinsson Bengt Koltman Ulf Bergstrand KRISTDEMOKRATERNA Håkan Dufva Hanna Pansell Edvardsson Helena Lyborg Anders Pansell Nils-Gunnar Karlsson FOLKPARTIET Anna-Lisa Lundvall Åke Wredén SOCIAL- DEMOKRATERNA Andreas Henning Amanda Nygren Bo Bergvall Eva-Lena Österljung Johan Starck Gun-Britt Henning Mikael Andreasson Malin Jakobsson Kjell Robertsson Diana Laitinen Shqiprim Murseli Peter Lindholm Ronny Jakobsson Johannes Schneider Leif Fransson MILJÖPARTIET SVERIGE- DEMOKRATERNA verigedemokraterna Trygghet & Tradition Mikael Andersen Mona Augustsson Lea Petersson Anita Karlsson Raimo Mattsson Tobias Hedberg 9

10 Nytt värmeverk i Mariannelund Produktionschef Hans-Åke Svensson och drifttekniker Tobias Habbe läser ritningarna. För att möta den stora efterfrågan på klimatsmart och trygg uppvärmning i Mariannelund, investerar Eksjö Energi under hösten totalt 12,5 miljoner kronor i ny fjärrvärmeanläggning. Den nya fastbränslepannan, med en kapacitet på tre megawatt, är placerad i anslutning till den befintliga pannan i kvarteret Rälen och innebär i princip en fördubbling av kapaciteten. Samtidigt kompletteras anläggningen med en ackumulatortank. Det är ett gediget litet värmeverk som växer fram här, säger produktionschef Hans-Åke Svensson. Med ackumulatortanken kan vi jämna ut topparna och få en buffert Ackumulatortanken växer fram den ska bli betydligt högre än så här. Jämnare och säkrare Den 17 meter höga ackumulatortanken med plats för liter vatten är en viktig del av investeringen. Genom att ladda ackumulatortanken när behovet är som minst kan vi jämna ut topparna och få en buffert. Det gör oss dessutom mindre känsliga för eventuella driftstörningar, konstaterar Tobias Habbe. Han är en av 14 drifttekniker på Eksjö Energi, som delar på tillsynen på plats i Mariannelund fem dagar i veckan. I övrigt sker driften via en uppkoppling med värmeverket i Eksjö, där det finns bemanning dygnet runt Den 28 ton tunga pannan lyfts in med lyftkran en kall och strålande höstdag. Oljebehov nära noll Båda pannorna eldas med flis från sågverket i Vallnäs, som får räkna med leveranser upp till fyra gånger i veckan till den nya anläggningen. Men då ska värmen också räcka, både till befintliga kunder och till den utbyggnad som planeras de närmsta åren även i sträng kyla. Förra vintern blev en katastrofsäsong, då vi tvingades komplettera med en hel del olja. Vår målsättning är att oljebehovet ska vara nära noll och det räknar vi med att nå med den nya anläggning, säger fjärrvärmechef Bo Axelsson. Fjärrvärme i Eksjö kommun Utbyggnaden startade redan 1978 då den första pannan sattes i drift. Med den nya pannan har Eksjö Energi åtta fastbränslepannor i Eksjö, Ingatorp och Mariannelund. Fjärrvärme levereras till drygt 1500 kunder. Anslutningsavgiften för en villa är kronor exkl. rörinstallation (vilket i normalfallet hamnar på cirka kronor) Utbyggnad av nätet i Mariannelund: : Omkring 80 villor har anslutits. 2011: Ett 20-tal villor på Kyrkogatan och Lilliegatan kommer att anslutas. 2012: Utbyggnad på Gärdet (under förutsättning att intresse finns, förfrågan ska skickas ut under 2011) 10

11 VA-utbyggnad skapar möjligheter Första spadtaget togs i början av oktober och nu pågår utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet ner mot Långanässkolan. Den etappen beräknas vara klar i april. Hela projektet, som innebär att totalt 150 fastigheter runt Långanässjön och Talluddasjön får kommunalt vatten och avlopp, tillgång till bredband, fri byggrätt och ett väsentligt högre värde ska vara slutfört våren Enligt Eksjö kommuns miljöavdelning, som inventerat fastigheterna runt de båda sjöarna, bedöms 45 procent av dem ha bristfälliga avloppsanläggningar i dagsläget. Många av fastigheterna ligger nära sjön, där det kan vara svårt att anlägga ett nytt enskilt avlopp med hänvisning till gällande regler, menar miljöinspektör Camilla Gustavsson. Nya VA-taxor Eksjö Energi har fått uppdraget att utföra utbyggnaden, en investering som landar på 20 miljoner kronor. Och då är detta bara början. Samma ututbyggnad kommer så småningom att krävas bland annat i Gummarp vid Mycklaflon, i Bänarp och runt Hunsnäsen. En totalinvestering på mellan 80 och 100 miljoner kronor, berättar VA-chef Jan-Åke Felix och Grannarna Leif Manly och Helena Lundborg som bor permanent i Linneberg ser fram emot att få bättre kvalitet på vattnet och ett mer stabilt bredband. Däremot har de svårare att motivera utgiften för avloppsanläggningen eftersom de redan har godkända anläggningar i dag. En klar tröst är att mäklaren tippat att marknadsvärdet på deras fastigheter höjs med 60 procent. flaggar för stigande VA-taxor de närmaste åren, inte bara i Eksjö. Jönköpings län går i bräschen i arbetet för minskad miljöbelastning på våra sjöar, men den här är utvecklingen sker i hela landet. Fastighetsägarens obligatoriska inträdesavgift är cirka kronor, plus rördragning och installation på den egna fastigheten. En summa som många gärna betalar för att få möjligheter att utveckla boendet. Andra menar att kostnaden är orimlig och att idyllen försvinner när grannen får tillstånd att bygga villa på tomten. Några har redan valt att sälja. Fibernätet byggs ut När grävskoporna ändå går fram passar Eksjö Energi på att bygga ut fibernätet för bredband, tv och telefoni. Hittills har ett 20-tal anmält sitt intresse. - Vi vet att intresset är stort och att det kommer att bli fler längs vägen, inte minst när antalet fastboende ökar, säger Eksjö Energis IT-chef Kjell Ljunggren och tillägger att utbyggnaden är nödvändig med tanke på Telias framtida avveckling av fasta telestationer. Nifsarpsungdomar skördar framgångar Fordonseleverna på Nifsarpsskolan har under flera år deltagit i en rad tävlingssammanhang inom branschen och har inte sällan kammat hem fina utmärkelser. Bland annat har elever från skolan blivit svenska mästare i anläggning och utsetts till Sveriges bästa transportelev. I årets upplaga av tävlingen Maskinutmaningen ingick mekanikern Rasmus Malm från Nifsarpsskolan i det vinnande laget och i den internationella yrkestävlingen Dutch Open/Climmar Skills representerade den före detta Nifsarpseleven Christoffer Hultman Sverige i tuff internationell konkurrens. Båda kvalificerade sig till tävlingarna genom branschnätverket QMT, som Nifsarpsskolan sedan några år tillbaka ingår i (se faktaruta). Christoffer Hultman var en av Nifsarpsskolans QMT Qualified Machine Technician första QMT-elever när han gick ut fordonstekniska gymnasiet med inriktning maskin Jobbgarantin behövde han aldrig utnyttja, anställning hade han redan på RC Maskiner i Tranås. Och i september fick han alltså möjlighet att tävla mot europeiska kollegor på Hollands största lantbruksmaskinutställning Agro Techniek Holland Det var en lärorik och spännande erfarenhet, säger Christoffer, som tävlande i sex olika moment, allt från traditionell mekanik till GPS. Totalt tävlade elva personer från sju länder. Christoffers insats räckte så långt som till en fjärdeplats! I samband med lantbruksmässan Lantbruk och Maskin på Elmia i slutet av oktober fick han ta emot prischeck och hedersomnämnande. QMT är ett stödprogram med syfte att öka intresse för yrket servicetekniker. Branschorganisationen Maskinleverantörerna och Motorbranschens yrkesnämnd står bakom nätverket där sju svenska skolor ingår Nifsarpsskolan är en av dem. Christoffer Hultman fick en hedrande fjärdeplats i den internationella tävlingen i Holland. Lärarna hålls uppdaterade i ny teknik, medlemsföretagen bidrar med modern utrustning och aktuella manualer. Eleverna får feriearbete och möjlighet till utlandspraktik under studietiden samt ett års garanterad anställning i medlemsföretagen efter studenten. 11

12 Elevrådsrepresentanter från årskurs tre till nio involveras i renoveringsprocessen och ser med spänning fram emot sin nya skola. Storsatsning på Furulundsskolan Det är förväntansfulla elevrådsrepresentanter som samlas en höstmorgon framför ritningarna och diskuterar sin nya skola. Förslaget omfattar en upprustning på omkring 35 miljoner kronor, vilket är det kommunala fastighetsbolagets största investering någonsin. Äntligen ska vi ta ett krafttag på Furulundsskolan, där underhållsinsatserna skjutits upp alldeles för länge. Nu är det med all rätt Furulundsskolans tur och andra projekt får stå tillbaka ett par år, säger vd Thorbjörn Hammerth. Bengt Thulin är byggansvarig och räknar med att de slutgiltiga besluten fattas innan jul. Målsättningen är att projektering och upphandling kan ske under våren för byggstart sommarlovet Det största önskemålet från skolans sida har varit att få flexibla lokaler där det är smidigt att samarbeta för att kunna möta varje enskild elev på rätt nivå. Det kommer helt klart att bli lättare att jobba som vi vill och utnyttja våra lärarresurser på absolut bästa sätt, säger rektor Lilian Sjödahl Petersson. Hon har tydliga mål för Furulundsskolan om att bli den bästa skolan i länet, en bild som onekligen förstärks av en totalrenoverad skola. Det blir lättare att jobba som vi vill jobba Skolan är väldigt gammal och det är inte inspirerande att komma in i en sliten sal. I en ny och fräsch miljö blir det lättare att arbeta, tror Sofia Leander, som dock inte får uppleva den nya skolan eftersom hon slutar nian i vår. Om allt går som planerat beräknas ombyggnaden vara helt klar till julen I den sista etappen rivs B-huset, där ytor frigörs för bil- och cykelparkeringar. Men innan dess ska utrymmet i och över den befintliga fritidsgården förvandlas till lärosalar för förskoleklass upp till årskurs tre samt fritids, bildsal och elevhälsa. Övervåningen i den ursprungliga skolbyggnaden byggs om till salar för årskurs fyra till sex. Enligt förslaget placeras skolans huvudentré vid högstadiebyggnaden, där administration, personalrum och ett pulserande mediatek möter besökaren. Mediateket placeras i anslutning till kafeterian och blir en kreativ kunskapsplats med bibliotek, datorer och sittplatser. Det är vad många elever har önskat, här skapas både gemenskap och något att göra, menar Peter Torstensson i nian. Förslaget omfattar även en upprustning av skolgården, där elevrådet kommer att få en viktig roll. När vi får en fin skola är det viktigt att vi får en bra skolgård också, menar Lukas Kvist i fyran. Felix Stejdahl i trean vet redan vad han ska argumentera för. Vi vill ha mer gräs på skolgården! Här skapas gemenskap Två nya beredningar En nyhet kommande mandatperiod är två nya beredningar, välfärdsberedningen och utvecklingsberedningen. Välfärdsberedningens ansvarsområde blir socialtjänst, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, pensionärsfrågor, handikappfrågor, integration, barn- och ungdomsfrågor inom förskola, grundskola, gymnasium, kultur och fritid. Utvecklingsberedningen ansvarar för områdena näringsliv, sysselsättning, miljö, landsbygdsutveckling, kultur, fritid, samhällsbyggnad och kommunikationer. 12

13 Resurssnål produktion på schemat Hemma i Eksjö Kursen har en tydlig koppling till vardagen Daniel Sparre och studiekamraterna tar en paus från diskussionerna. Fyra lokala företag deltar under hösten i ett kombinerat nätverk och utbildning som vänder sig till produktionsansvariga. Det är näringslivsbolaget eksjö.nu som står bakom utbildningen tillsammans med högskolan i Borås i det så kallade Bättre-konceptet. Resurssnål produktion (Lean production) liksom kvalitetsverktyg av olika slag är viktiga inslag i kursen som kommer ge de tolv deltagarna 7,5 högskolepoäng. Företagen har efterfrågat samverkan kring produktionsfrågor. Vi har satt ihop ett koncept som både innehåller utbildning och nätverkande. Det här är ett av våra effektivaste nätverk, berättar Marie Brask på eksjö.nu. Utbildningen är intensiv, gruppen träffas en gång i veckan och där emellan krävs självstudier. Att det gäller att komma väl förberedd till kurstillfällena för att få ut det mesta av föreläsningarna är något som Daniel Sparre, produktionsledare på Eksjöhus, kan intyga. Vi brottas i mångt och mycket med samma typ av problem Vi håller ett högt tempo och vill du ha ut full effekt gäller det att lägga ner tid. Kursen har ett bra upplägg med en tydlig koppling till vardagen. Vi får uppgifter som ska lösas parallellt, så man tar med sig många tankar och funderingar tillbaka till jobbet. I nätverket ingår deltagare från, förutom Eksjöhus, VIDA, Becker Acroma och AT Modellprodukter. Det ger en bredd till diskussionerna att företagens produktioner ser så olika ut. Vi brottas ändå i mångt och mycket med samma typer av problem. När vi träffas byter vi erfarenheter och är varandras bollplank. Förbättringsarbete pågår ju ständigt, men nu får man med sig nya infallsvinklar till hur man kan lösa produktionsproblem, säger Daniel. Brottsförebyggande rådet jobbar för trygghet Kommunen arbetar med säkerhet och trygghet inom flera områden. Det ska finnas ett likvärdigt skydd mot olyckor, för människors hälsa, egendom och miljö. Som en del av det arbetet finns ett lokalt brottsförebyggande råd BRÅ, där representanter från Polisen, kommunstyrelsen och kommunens olika sektorer ingår. I mars undertecknades ett samverkansavtal mellan kommunen och polismyndigheten, med en tillhörande ettårig handlingsplan. Planen har tagits fram utifrån en gemensam problembild och statistik och fokuserar på fyra olika områden: den olovliga alkoholförsäljningen ska minska, våld mot kvinnor ska upphöra, förekomsten och användandet av illegala droger ska upphöra och stölder och inbrott ska minska. Genom BRÅ har det skapats bättre informella kontaktvägar mellan kommunen och polisen. Samverkansavtalet har öppnat upp för ett mycket bättre samarbete. Den gemensamma bild vi har över de lokala problemen ger mer målinriktade insatser, berättar Anneli Gustafsson, sekreterare i BRÅ. BRÅ:s Anneli Gustafsson och områdespolis Daniel Jobs lyssnar till några Mariannelundsbors åsikter. BRÅ handlar ju om att vi inom Polisen tillsammans med alla parter i kommunen ska arbeta för att skapa en så säker miljö för kommuninvånarna som möjligt. Här kan även medborgarna vara med och påverka på de möten vi bjuder in till genom att ge förslag om vad vi ska göra för att skapa en säkrare miljö, säger områdespolisen Daniel Jobs. Stölder och inbrott har ökat i kommunen under senare tid. I oktober hölls därför två medborgarmöten, ett i Eksjö och ett i Mariannelund, gällande just det fokusområdet. Deltagarna diskuterade vad de tycker brottsförebyggande rådet främst ska inrikta sig på att arbeta med. Förutom bättre utomhusbelysning och tydliga kontaktuppgifter till polis och vaktbolag, önskas fler synliga poliser ute på gatorna, berättar Anneli. Vi jobbar för att marknadsföra grannsamverkan, att grannar hjälps åt att hålla koll i bostadsområdena. Polisen kan ju tyvärr inte vara överallt samtidigt, men tillsammans blir vi starkare säger Daniel. Foto: Vimmerby Tidning 13

14 En plan för stadens kulturhistoria Lennart Grandelius Eksjöbornas intresse för kulturhistoriska kvaliteter är stort och har genom åren präglats av erfarna stadsarkitekter. För att säkerställa att utvecklingen även i framtiden sker inom ramen för stadens identitet har Lennart Grandelius, på uppdrag av Eksjö kommun och länsstyrelsen, författat ett gediget kulturhistoriskt handlingsprogram. Genom att analysera byggnad för byggnad inom riksintresseområdet (från Stationen till Ing2, från Vildparken till Hunsnäsen) och i minsta detalj berätta om både enskilda byggnader och den totala stadsbilden görs det antikvariska värdet begripligt. - För att lägga tid, kraft och pengar på att bevara en fasad, ett tak eller en hel byggnad måste man förstå varför man gör det, säger Grandelius, som i skriften pekar på allt från takmålningar, intakta timmerväggar och originaldetaljer till historiska händelser. Med detta som utgångspunkt sätts ramar för förändring. I byggnader som Krusagården och Aschanska gården ska utvändiga och invändiga förändringar ske under ledning av en antikvariskt kompetent person. För byggnadsminnen och värdefulla byggnader i övrigt har programmet överlag strikta riktlinjer för exteriörer, medan fastighetsägare i regel har friare händer interiört. En stor del av stadens identitet ligger i den genuina stadsbilden och i programmet finns även ingående beskrivningar av det från 1600-talet bevarade vägnätet, de smått unika tomtskillnadsgatorna, de påkostade fasaderna på affärsgatorna och de enklare rödfärgade fasaderna på bakgatorna etc. Totalt finns över 70 byggnadsminnen och cirka 120 andra värdefulla fastigheter beskrivna i programmet. - Det är inte bara en vägledning och en enorm faktabank för enskilda fastighetsägare utan också ett verktyg för kommunens bygglovshandläggare och ett underlag för framtida detaljplanering, menar samhällsbyggnadschef Paul Hultberg. Det kulturhistoriska handlingsprogrammet finns att hämta på kommunens hemsida och som CDskiva på samhällsbyggnadskontoret. Lyssna och vandra i Gamla stan Som Eksjöbo är det naturligt att vara lite stolt över vår vackra gamla trästadskärna som vi har lyckats bevara så väl. Men hur ofta tar vi oss själva tid att njuta av denna skatt? Och hur väl känner vi till de spännande historier som döljer sig bakom de gamla gårdarna? Sedan några månader tillbaka finns ett nytt sätt att njuta av den gamla trästaden på genom att ta en promenad runt bland gårdarna med en audioguide. Du hyr den enkelt genom att gå in på turistbyrån eller museet. För ynka fyrtio kronor få du använda den i upp till två timmar. Eftersom audioguiderna förutom hörlurar även har inbyggda högtalare, så går det också bra att vara fler som delar på en audioguide tillsammans. Kanske är det dags för dig att unna dig ett litet ljudligt äventyr i Gamla stan? 14

15 Stängt Stängt Hemma i Eksjö Öppettider i sim-, idrotts- och ishall i jul/nyår Simhall tfn Idrottshall tfn Storegårdshallen tfn Bibliotekets öppettider JUL-, NYÅRS- OCH TRETTONHELGEN 20-22/12 kl /12 kl /12 STÄNGT 27-29/12 kl /12 kl /12-2/1 STÄNGT 3/1-4/1 kl /1 kl /1 STÄNGT 7/1 kl /1 kl Välkomna! EKSJÖ STADSBIBLIOTEK Kaserngatan 20 B, I12-området Torsdag 23/12 Julafton Juldagen Annandag jul Måndag 27/12 Tisdag 28/12 Onsdag 29/12 Torsdag 30/12 Nyårsafton Nyårsdagen Söndag 2/1 Måndag 3/1 Tisdag 4/1 Trettondagsafton Trettondagen Fredag 7/1 Lördag 8/1 Söndag 9/ Morgonbad Morgonbad Relax från 18.30, minimiålder 16 år Morgonbad Eksjö BK Tomtecup hela dagen God Jul! Ledig tid Ledig tid Ledig tid Eksjö Fotboll hela dagen Ledig tid Gott Nytt År! Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Fr.o.m. måndagen den 10 januari gäller ordinarie öppettider. Öppettider i gymet, se anslag vid Prästängshallens entré eller på Bokningar av lediga tider i salar enligt ovan samt Itolvhallen, skolgymnastiksalar, Eksjö simhall och Nannylunds simhall eller gymnastiksal görs genom att under kontorstid ringa tfn alt Vid övriga tider hänvisas till (simhallens kassa) eller (fastighetsskötare) med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll utan puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll Klipp ur och spara Dagbarnvårdarna Bibliotekets i Eksjö öppettider stad inbjuder till JUL-, NYÅRS- OCH TRETTONHELGEN Öppet hus i familjedaghemmen 20-22/12 kl /12 kl /12 STÄNGT tisdagen den 7 december kl /12 kl Välkommen 30/12 till: kl Del nen 31/12-2/1 STÄNGT Stocksnäsvägen 23 D Korallen Pingvinen Sjöhästen 3/1-4/1 kl Dukers väg 109 H 5/1 kl Justeliusgatan 35 C 6/1 STÄNGT Grenadjärgatan 7 B /1 kl Annamaria Hurtig Pilgatan Diana Wikström 8/1 kl Västerlånggatan 22A Yvonne Josefsson Korgblomsgatan Välkomna! EKSJÖ STADSBIBLIOTEK Kaserngatan 20 B, I12-området Varmt välkommen! Jul Lör sön nov och 4 5 dec Julvisningar på Aschanska gården Museibutiken Böcker, leksaker, lokalt hantverk, julens godsaker och mycket mer på Eksjö museum Fri entré Sön 28 nov Skyltsöndag på museet för stora och små julpyssel, pepparkakshustävling m.m. Lör sön 4 5 dec Eksjö Julmarknad 18 dec 6 feb 2011 Livlina vykort från Iran. Nilofar Kosheshi, foto 17 % av alla föräldrar langar alkohol till sina tonåringar.* Det kan bara du som förälder ändra på. På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol. Statens folkhälsoinstitut i samarbete med * Skolelevers drogvanor 2008, CAN (17 % av elever i åk 9 och gy 2 anger att föräldrar är en källa till alkohol). 15

16 Evenemang - i tryck och på webben Sedan det så kallade evenemangsbladet försvann vid årsskiftet satsar turistbyrån på nya vägar att marknadsföra alla evenemang i kommunen. Visserligen försvann evenemangsbladet av besparingsskäl, men det var en dyr, miljökrävande produkt som snabbt blev inaktuell och som faktiskt inte efterfrågades på samma sätt längre. Så det var ändå dags för nya idéer, berättar turistchefen Birgitta Eek. På turistbyråns webbplats uppdateras evenemangssidan nästan dagligen och man behöver inte ta hänsyn till deadline för tryckning längre. Där finns hela tiden aktuell information att hitta. Har man ingen dator hemma går det bra att få en utskrift hos oss på turistbyrån eller i förvaltningshuset. Turistbyrån sammanställer ett månadsblad vid varje månadsskifte med de evenemang som då finns anmälda. Månadsbladet finns också att hämta och sitter som affisch utanför turistbyrån. Men Birgitta har uppmärksammat att de inte får ta del av allt som händer i kommunen. Vi uppmanar alla föreningar och arrangörer att anmäla sina evenemang till oss. Vi är en bra marknadsföringskanal som de kan använda sig av. Vi marknadsför brett, till exempel genom sociala medier som Facebook och Twitter men även genom lokaltidningen som kollar av evenemangssidan dagligen. Till alla besökare i kommunen finns flera produkter framtagna, de flesta på tre språk. Dessutom finns sommarens alla evenemang i en sommartidning som delas ut till besökare på turistbyråer och besöksmål på hela Höglandet. Vi arbetar också aktivt med pressmeddelanden och nyhetsbrev om de lokala evenemangen till medier både inom Sverige och till Danmark, Tyskland och Holland. Anmäl era evenemang Anmäl era evenemang via e-post till telefon eller varför inte dela era evenemang med turistbyrån på Facebook? För den som vill annonsera sitt evenemang lite extra finns möjlighet att boka en rad på evenemangstavlorna vid samtliga infarter till Eksjö. Max 20 tecken för kr. Bokas hos turistchefen. Evenemangstips! Julvisningar på Ashanska gården 27-28/11 och 4-5/12 Arr: Eksjö museum Skyltsöndag i Eksjö 28/11 Aktiviteter på stan, julpyssel och pepparkakstävling på Eksjö museum m.m. Arr: Svensk Handel, Eksjö museum och Lions Advent på Bruksmuséet Traditionellt öppet hus 28/11 Arr: Bruzaholms bruksmuseum Eksjö Julshow Kända artister och klassiskt julbord i Itolvhallen 3-4 och 9-11/12 Arr: Fiesta Eksjö Eksjö Julmarknad 4-5/12 I år utökad till hela innerstaden! Arr: Eksjö museum och Svensk Handel Julbord med krogshow Klassiskt julbord och show med Vocal Voices 4, & 17/12 Arr: Eksjö Stadshotell Molieres Den girige 4/12 Överföring från Dramaten Arr: Metropolbiografen Introduktionskurs i långfärdsskridskor 7/12 på Juventum Arr: Friluftsfrämjandet Dataspelsträff 9/12 Kom och spela dataspel med personalen Arr: Eksjö stadsbibliotek Advents- och julkonserter i Eksjö kyrka 28/11 Kulturskolans orkestrar och ensembler 5/12 Eksjö kyrkas Oratoriekör och Aneby Kammarorkester 9/12 Marinens Musikkår 12/12 Sångbröderna 18/12 Hemvärnets Musikkår 19/12 Nova Cantica och Optimistkören 26/12 Orgelmusik och juldikter, i samarbete med Föreningen Norden Eksjö 6/ Julens sånger och psalmer med Eksjö kyrkokör och musiker Arr: Eksjö kyrka och respektive samarrangör Utställning Eva Skoglund Måleri och grafik Vernissage 11/12. Pågår till 9/ Arr: Eksjö konstförening (plats Eksjö museum) Utställning Livlina Vykort från Iran. Foto av Nilofar Kosheshi Vernissage 18/12. Pågår till-6/ Arr: Eksjö museum Utställning Lei Yan Foto och pappersskulpturer. Vernissage 15/1. Pågår till 27/2 Arr: Eksjö museum i samarbete med TCG Nordica och Mariannelunds konsthall. Julen sjungs in i Kråkshults kyrka 12/12 med musiker och kyrkokörer Arr: Svenska kyrkan Julkafferep i Allégården 29/12 till förmån för Världens barn Arr: Kråkshults hembygdsförening Mer information och ännu fler arrangemang: Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: EKSJÖ Plats: Landstatshuset, Hamngatan 4 Dnr: 201-4914-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018

Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018 Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018 Januari 2015 Medborgarnas inflytande i fokus KOMMUNFULLMÄKTIGE i Eksjö kommun beslutade under 2013 att inrätta en tillfällig politisk beredning som skulle arbeta

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2 1/5 Protokoll Skolrådsmöte 2010-03-16 Dag: Onsdag 16 mars 2011 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Peter Vind (Sekreterare) Tomas Lindgren Ulrika Söderberg

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Föräldraråd den 10/2 2009

Föräldraråd den 10/2 2009 Föräldraråd den 10/2 2009 Närvarande: Föräldrar: Helene Gustafsson, Jessica Johansson, Ingrid Aronsson, Cecilia Engström, Pernilla Bergqvist, Ronnie Aronsson, Helen Bounivier, Mia Petersson Elever: Magnus

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2 Val av vice ordförande... 3 3 Uppföljning av verksamhetsplan/revidering av verksamhetsplan... 4 4 Mötesdatum 2011... 5 5 Presentation av Polismyndighetens

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer