HEMMA I EKSJÖ. Nu är det Furulundsskolans tur. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Yrke: Fritidspedagog. Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMMA I EKSJÖ. Nu är det Furulundsskolans tur. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Yrke: Fritidspedagog. Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet"

Transkript

1 HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 3 November 2010 Yrke: Fritidspedagog Magnus Johansson, fritidspedagog på Hultskolan, är först ut i vår nya yrkesserie. Inom Eksjö kommun arbetar cirka personer inom en mängd olika yrken, en intressant arbetsplats med många möjligheter. Läs mer på sid 4 Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet Nu är det Furulundsskolans tur Det blev stora protester när Spelverket föreslogs läggas ned förra hösten. Istället hamnade den öppna ungdomsverksamheten i kommunen i fokus. Just nu pågår ett arbete med att utforma framtidens verksamhet, i samarbete mellan fritid, kulturskola, skola och föreningsliv. Läs mer på sid 5 Ett lyft för miljön Furulundsskolan har stått tillbaka i många år när det gäller underhåll, men nu är det äntligen dags för en omfattande renovering som ska ge skolan moderna och ändamålsenliga lokaler. Förslaget är en investering på 35 miljoner kronor, vilket i så fall blir den största investeringen någonsin för Eksjö Kommunfastigheter AB. Kommunstyrelsen och barn- och ungdomsutskottet är positiva till förslaget och under förutsättning att kommunfullmäktige går på samma linje fattas de slutgiltiga besluten innan jul. Under tiden deltar elevrådsrepresentanterna Sofia Leander, Tea Anckarman, Peter Torstensson och Josef Olofsgård tillsammans med rektor Lilian Sjödahl Petersson, med stort intresse, i planeringsarbetet. Läs mer på sid 12 För att möta den stora efterfrågan på klimatsmart fjärrvärme i Mariannelund installerar Eksjö Energi ytterligare en panna i anslutning till den befintliga i kvarteret Rälen. Pannan lyftes på plats i slutet av oktober och tas i bruk i dagarna. Anläggningen har också kompletterats med en ackumulatortank. Läs mer på sid 10 Dessutom kan du läsa om Nya ledamöter i kommunfullmäktige Framgångsrika elever på Nifsarpsskolan Ny skollag Evenemangstips

2 Ledaren En entusiastisk anda Enligt Eksjö kommuns vision 2020 ska vi upplevas vara Småland som bäst. Det tror jag vi kan uppnå genom att utveckla den entusiastiska andan hos medborgare, näringsliv och kommun. För att nå visionen behöver fler i yrkesverksam ålder flytta hit. Det kräver ett välkomnande näringslivsklimat, ett attraktivt boende, ett innehållsrikt fritids- och kulturliv och en välfungerande utbildning, vård, omsorg samt övrig service internt som externt. Vi behöver förstärka vi-andan och stimulera till att se möjligheter och inte problem. För att nå visonen behöver alla invånare känna sig delaktiga. Kommunen behöver därför öka sina kommunikationsinsatser, ett exempel på det är medborgardialog genom Eksjöpanelen. Som ett led i detta arbete har vi också beslutat att ge ut en hushållstidning tre gånger per år, tidningen du håller i din hand. Målsättningen är att du som kommuninvånare ska känna att du är informerad om vad som händer och att du känner dig hemma i Eksjö kommun. Vi har målsättningen att beskriva positiva saker som händer men även informera om bakgrunden till beslut som kan upplevas som ganska negativa. Du är självklart välkommen att tycka till och komma med önskemål om innehåll. Mesta möjliga värde för pengarna Inom kommunen arbetar vi för att du som invånare och skattebetalare ska uppleva att du får mesta möjliga värde för pengarna. Vi har en stor verksamhet som tillhandahåller mängder av olika tjänster. Som skattebetalare i kommunen bidrar du med en del av våra intäkter. Totalt har vi årligen cirka 750 miljoner kronor netto, för att invånarna ska få uttryckta eller underförstådda behov tillgodosedda. Vi har lämnat ett förslag till politiken om hur vi uppfattar att dessa pengar ska fördelas. Huvuddelen av dem används till barnomsorg, skola, omsorg och äldreomsorg. Totalt får verksamheterna cirka 600 miljoner kronor eller ca 80 procent av resurserna. Önskelistan överskrider alltid de behov som kan tillgodoses. Vi lägger stor vikt och stort engagemang på att lyssna in vilka behov som finns och försöker att lägga ett förslag med rätt prioriteringar. Beslutet om hur pengarna ska fördelas i budget 2011 tas av kommunfullmäktige torsdagen den 25 november. Kvalitet i tjänsterna Förutom att tjänsterna som kommunen erbjuder ska hålla en hög kvalitet, är vi medvetna om att det även spelar roll hur de levereras. Det påverkar nämligen hur du som kommuninvånare upplever kvaliteten i tjänsten. Det absolut vikigaste är hur man som brukare/ kund blir bemött. Inom kommunen har vi under det senaste året arbetat aktivt med vår värdegrund och vårt varumärke. Arbetet har lett fram till värdegrundsorden öppenhet, engagemang, handlingskraft och begreppet ta-sig-församhet. Jag hoppas att du i mötet med våra medarbetare upplever att de agerar enligt vår värdegrund. Skulle du uppleva att så inte är fallet vill vi att du hör av dig med synpunkter. Synpunkter är inte gnäll och klagomål, utan ett sätt att skapa en dialog om hur vi kan bli bättre. Jag önskar er en trevlig lässtund om det som är på gång den närmaste tiden, om det positiva arbete vår personal inom kommunen och dess bolag lägger ner tillsammans med alla kommuninvånare för att göra Eksjö kommun till Småland som bäst. Stefan Elm Kommundirektör Eksjö kan få industrihotell För kommunens utveckling är det viktigt att vi ständigt kan erbjuda lokaler AB Eksjö Industribyggnader förvaltar cirka kvadratmeter industrilokaler fördelat på 10 fastigheter i Eksjö stad och i Hult. I dagsläget är samtliga ytor uthyrda. Efterfrågan på industrilokaler i Eksjö har återigen ökat, säger vd Göran Thydén, som under året skrivit hyreskontrakt med bland annat en legotillverkare inom industrin, en leverantör av kontorsmaterial samt ett tjänsteföretag. För bolagets ekonomi är det givetvis bra att allt är uthyrt, men för kommunens utveckling är det viktigt att vi ständigt kan erbjuda lokaler för företag som vill etablera sig eller växa i Eksjö. Vi ser dessutom en tydlig ökning när det gäller antalet förfrågningar och därför har vi nu inlett en förprojektering för ett industrihotell, säger Thydén och berättar att bolaget tittar på flera eventuella lokaliseringar. Två av alternativen är en tomt på industriområdet i Hässelås och ett markområde på vägen ut mot Ränneborg, på höger sida sedan man passerat riksvägen. Här skulle man teoretiskt sett kunna bygga ett industrihotell på kvadratmeter, med plats för åtta mindre företag. Det handlar i så fall om en prefabricerad byggnad, som om alla bitar faller på plats, skulle kunna vara inflyttningsklar tidig höst För att möta den ökade efterfrågan snabbt prioriterar bolaget just nu att inventera befintliga byggnader med potential att göras om till ett attraktivt industrihotell. Ansvarig utgivare: Stefan Elm Redaktörer: Carina Nilsson och Ulrika Adolfsson Bilder: Carina Nilsson, Ulrika Adolfsson, Hasse Bengtsson, Andreas Högsveden, Vimmerby Tidning Form och produktion: Effect Reklambyrå, Vimmerby-Huskvarna Total upplaga: 8200 ex 2

3 Alla trivs på Vi är ett starkare arbetslag och arbetar i en mer kreativ miljö. Ingatorpsskolan Ulrika Sköldunger är ansvarig för en mentorsgrupp med åldersblandade elever i årskurs 1-3. Det råder en febril aktivitet när jag kliver in i den tillbyggda och nyrenoverade Ingatorpsskolan. Rektor Yvonne Hagle välkomnar mig, nöjd med sin numera ganska stora skola för 120 elever. Nu har vi varit på plats hela gänget sedan april. Det har varit en resa att slå samman två skolor, men det var nödvändigt. Både elever och personal trivs, så bra det blev! I februari 2009 tog politikerna beslut om att lägga ned Hjältevadsskolan och att samla alla elever från Bruzaholm, Bellö, Hjältevad och Ingatorp i Ingatorpsskolan. Elevantalet var lågt, det var dyrt att driva två små verksamheter men främst var det av pedagogiska skäl skolorna slogs samman. Yvonne var tidigt inne i processen och var öppen mot sin personal som snabbt kom in i förändringsarbetet. Efter en tids eftertanke var alla med och kände att detta kunde bli bättre både för arbetslaget och för den pedagogiska verksamheten. Men den främsta drivkraften var att det skulle bli bra för barnen. Allt gick så fort, men i efterhand är jag tacksam att det blev så. Att vara i förändringsarbete länge tröttar ut, berättar Lisa Eek, tidigare lärare på Hjältevadsskolan. Den nya verksamheten körde igång redan höstterminen -09. Då var lokalerna inte färdiga så man beslutade att mellanstadieeleverna skulle gå i Hjältevadsskolan under byggtiden, medan alla lågstadieelever fick börja i Ingatorp. Vi körde igång vår nya organisation direkt så att alla barn lugnt fick lära känna varandra innan den stora flytten. Det tjänade vi på. Så fantastiska de mindre barnen var, vi drev ju verksamheten på en byggarbetsplats men de var så positiva och kämpade på, berättar läraren Ulrika Sköldunger. Eleverna har tagit förändringen bra. Visst fanns det en oro när det blev känt att skolorna skulle slås samman, framförallt från eleverna på Hjältevadsskolan. Ingrid Alfredsson från Bruzaholm gick i första klass när beskedet kom. Ingrid Alfredsson har bytt skola och tycker det har gått jättebra! Vi har haft så roligt på Hjältevadsskolan och vi tänkte nej, vi vill inte flytta! Man ville liksom stoppa det. Men så fick vi höra att de ville att vi skulle komma till Ingatorp, då ville vi det också. Vi har fler kompisar här och så finns det fler vuxna som kan hjälpa till. Min nya fröken är så rolig och glad. Det större arbetslag som bildades i och med sammanslagningen har fört med sig många fördelar för personalen, något som även kommer eleverna till del. Vi är ett starkare arbetslag och arbetar i en mer kreativ miljö, säger Ulrika. Vi har samma grundsyn för barnen och hur vi vill jobba. Vi har valt en åldersintegrerad organisation, vilket betyder att barnen är indelade i mentorsgrupper 1-3:an och 4-6:an. Alla lärare har hand om en åldersspridd mentorsgrupp, men är samtidigt ämneslärare i en årskurs. Det finns många vinningar med ett större arbetslag, fyller Lisa i. Vi pratar mycket med varandra och har tagit fram nya rutiner. När vi tänker, tänker vi tillsammans. För visst följer nya typer av problem med fler elever. Efter flytt och byggnation råder en lugn och bra arbetsro på skolan och en elevenkät visar att barnen trivs. De fräscha lokalerna passar verksamheten och att ortens bibliotek numera finns i skolan ger arbetet ytterligare en dimension. Vi har fått det bästa utifrån vad pengarna räckte till, en fantastiskt trevlig skola! Lisa Eek, Yvonne Hagle och Ulrika Sköldunger vill ge en ros till alla elever som fixat sammanslagningen så bra. 3

4 Kommunen - en attraktiv arbetsgivare 4 Inom Eksjö kommun arbetade i augusti personer inom 116 olika yrken, kvinnor och 287 män. Den största yrkesgruppen är omvårdare följt av lärare och personliga assistenter. Bredden på yrkeskategorier gör också att det finns många titlar som bara enstaka personer har, till exempel museitekniker, utbildningskoordinator och planarkitekt. Hemma i Eksjö startar i detta nummer en serie artiklar om olika yrken inom kommunen. Fritidspedagogyrket är först ut i artikeln här intill. Kommunen står inför stora pensionsavgångar de kommande åren, vilket ökar rekryteringsbehovet. Vi anställer personer om året, en tredjedel på grund av pensionsavgångar och resten därför att anställda flyttar, byter jobb och så vidare, berättar personalchef Anders Odin. Kommunen är ofta den största arbetsgivaren i en kommun. Man kan räkna med att cirka tio procent av invånarna arbetar inom kommunen, säger Anders. Jobben finns lokalt, vilket är en fördel. Samtidigt är arbetsmarknaden för kommunala jobb stor med alla grannkommuner på Höglandet och det är lätt att pendla. Det ger bra konkurrens. De flesta yrken inom kommunen är så kallade serviceyrken. Vill man ha ett samhällsviktigt arbete och gillar serviceyrken är kommunen den rätta arbetsgivaren, till exempel att utbilda unga, ta hand om gamla eller hjälpa till med bygglov, menar Anders. Vi är den stora servicegivaren och har en oerhörd bredd av olika yrken. Samtidigt kan vi erbjuda goda påverkansmöjligheter på arbetsplatsen, flextid för vissa yrken medan andra erbjuder valmöjlighet när det gäller schema. Lönemässigt ligger vi hyfsat jämfört med jämnstora kommuner. De yrkesgrupper som kommunen är i störst behov av de kommande åren är lärare, omvårdnadspersonal, kost- och städpersonal. Magnus ger barnen egna vingar En solig krispig höstdag promenerar jag in i fritidshemmets Vargens nya lokaler på Hultskolan. I en varm och ombonad miljö är fritidspedagogen Magnus Johansson i färd med att ta emot ett gäng glada ungar som slutat skolan för dagen. Denna eftermiddag ska det bland annat bli lek i gympasalen och några av de äldre tjejerna ska få leda leken. Barn i skolåldern är så kreativa och engagerade, berättar Magnus. De vill mycket, inspireras av sin omgivning och kommer med egna initiativ. Det är det som är grejen med mitt yrke, att få medverka till att forma barnen till självgående, sociala människor. Att ge dem chansen att klara saker själva, att själv backa undan lite och se vad som händer. Helt enkelt ge dem egna vingar. Magnus har lång erfarenhet av yrket och utstrålar stor trygghet och säkerhet. Något som märks på barnens sätt att vara mot honom. Att han trivs går inte att ta miste på. Men det har inte alltid varit en självklar yrkesbana. Magnus pluggade till elektriker på gymnasiet, men när en lumparkompis pikade hans barnsliga och glada sätt med du skulle passa för att leka med barn slog tanken rot. Jag kollade upp lite olika utbildningar och hittade en i Jönköping. Rektorn bad mig göra ett studiebesök på en förskola för att veta vad jag gav mig in på. Jag blev än mer säker och läste till barnskötare ett år, i en klass med 31 tjejer. Under en praktik hamnade Magnus på ett fritidshem och fick en manlig handledare. Han var väldigt bra, jag fick mycket inspiration av honom. Det var då jag fastnade för att arbeta med de lite äldre barnen. Magnus fick efter utbildningen jobb på Patricia i Hult, en förskola som vid den tiden även tog Vi är den stora servicegivaren emot skolbarn på eftermiddagarna. Där föll det sig naturligt att han mer och mer ansvarade för de äldres verksamhet bestämde sig Magnus för att han hittat rätt och började studera till fritidspedagog på lärarhögskolan i Göteborg. Det var en utbildning för barnskötare som arbetat minst fem år. Vi läste 50 poäng, alltså ett och ett halvt år. Efter studier, ett extra år i Göteborg och resor återvände Magnus till Hult. Då hade fritidshemmet Vargen öppnat i församlingshemmet bredvid skolan. Cirkeln var sluten och det har han aldrig ångrat. Jag har världens bästa jobb. Det händer alltid något nytt, ingen dag är den andra lik. Det är ett fritt yrke där man kan styra och ändra inriktningen, allt från miljö till idrott och rörelse. Att jobba med barnen är roligt och tacksamt. Att jag får ha dem den bästa tiden på dygnet Att vara fritidspedagog är ett yrke som kräver engagemang men som ger mycket tillbaka. Magnus Johansson Yrke: Fritidspedagog Ålder: 45 Bor: I Hult År i yrket: 15 År i kommunen: 20 när de är hungriga på att leka, prata och vara glada efter skolan, är en gåva. Ja, det är ett gäng glada trygga ungar som samlas kring Magnus när vår pratstund är över. De har alla något att berätta för honom. Det är med ett leende på läpparna jag lämnar alla vargungar och deras flockledare. Fakta Fritidspedagog Som fritidspedagog arbetar man med främst med barn i åldrarna 6-12 år. Oftast arbetar man i lokaler i anslutning till en skola. Man kan även arbeta med pedagogisk verksamhet i skolklasser. Huvuduppgiften är att se till att barnen får en meningsfull och rolig fritid. Fritidspedagoger utbildas på lärarprogrammet inom högskolan. Det tar normalt tre och ett halvt år att utbilda sig.

5 Nysatsning på den öppna ungdomsverksamheten Efter de protester som följde kommunens besparingsförslag att lägga ner Spelverket hösten 2009, fick en politisk styrgrupp uppdraget att utreda den öppna ungdomsverksamheten. En utredning som fortfarande pågår. Styrgruppen undersöker, tillsammans med berörda tjänstemän, hur verksamheten kan utformas i samarbete mellan fritid, kulturskola, skola och föreningsliv. Den öppna ungdomsverksamheten vänder sig till alla unga mellan år. Det ska vara särskilt fokus på gruppen år och de som har begränsad egen eller organiserad verksamhet, berättar Gun Henriksson, ungdomsansvarig inom kommunen. Under våren har Marianne Löwgren (C) träffat många av kommunens högstadieelever för att höra vad det är de önskar av sin fria tid. - Det är ingen tvekan om att attraktiva mötesplatser för ungdomar behövs, både i Mariannelund och i Eksjö. Deras önskelista på aktiviteter är lång. Det som efterfrågas är en central fritidsgård med café och många aktiviteter, allt från livemusik till idrott. Ett ställe där man kan hänga, träffa kompisar och göra roliga saker. Att det finns vuxna i närheten känns viktigt. Attraktiva mötesplatser för ungdomar behövs Meningen är att Spelverkets och Kulturskolans verksamheter i Eksjö ska samordnas. Det finns ännu inget förslag om vilka lokaler verksamheten ska använda, man väntar på resultatet från den lokalutredning som pågår inom skolan. Utmaningen ligger i att få dessa skilda verksamheter att samverka mer. Kulturskolans verksamhet är ganska strukturerad och lärarstyrd medan ungdomarna på Spelverket själva bestämmer när, hur och vad de ska göra med stöd av vuxna. Det kommer att krävas en inkörningsfas, men de kommer att berika varandra, menar Gun. I Mariannelund föreslås att Furan flyttar sin verksamhet till gamla gymnastiksalen i samband med ombyggnationen av Furulundsskolan. Här uttrycker man också en önskan om mer kulturverksamhet, satsningar på dans och musikverkstad. Vi kollar på hur dessa förslag kan inrymmas i ungdomsverksamheten. Det som händer närmast i tid är att så kallade genomförandegrupper bildas, en för verksamheten och en för lokaler. Grupperna ska både ta hänsyn till resultatet av utredningen om öppen ungdomsverksamhet och skolans lokalutredning. Kommundirektör Stefan Elm leder arbetet. - Enligt uppdraget ska vi ha ett förslag klart till jul. För mig är det viktigast att vi fokuserar på en meningsfull fritid för våra unga så att de upplever att de haft en bra uppväxt i Eksjö. Att det finns vuxna i närheten känns viktigt Fullt ös när Kick azz tränar på Spelverket. Tjejerna i dansgruppen Crash planerar sin träning. 5

6 Investeringar gör skillnad Att skapa bra boendemiljöer handlar om att se till helheten och vara noggrann med detaljerna. Det är lika viktigt att skolorna och fritidsanläggningarna är fräscha som att bostäderna är renoverade och att äldreomsorgen har hög kvalitet. Som en fastighetsägare av många, försöker vi dra vårt strå till denna stack. Främst genom att investera och renovera våra hus på ett logiskt sätt, så att alla åtgärder hänger ihop och stödjer varandra, säger Thorbjörn Hammerth, vd Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter. Han tycker att Eksjö har en enorm boendepotential. För att locka fram den och bidra till en attraktiv kommun arbetar bolaget på tre fronter: Effektivisering med snabbare beslut till hyresgästerna genom att låta fastighetsansvariga (före detta fastighetsskötare) ta del av reparationspengarna och ekonomin för sina fastigheter, delta i arbetet med underhåll och göra mer invändiga reparationer i lägenheterna m.m. Grundtanken är att göra rätt saker för att få ut maximalt av bolagens resurser. Ambitionen är att renovera husen så att de blir moderna och välskötta Försäljningar görs för att frigöra i dag overksamt kapital, som i stället kan användas till nya investeringar och bidra till utvecklingar. Bolaget ska inte äga fastigheter där kommunen inte bedriver verksamhet. Detta sker exempelvis när förskolan lämnar Sunnanäng i Höreda. Upprustning av fastigheterna sker numera utifrån treårsplaner för respektive fastighet, som tar hänsyn till underhållsbehov, ekonomisk status och önskemål från hyresgästerna. Ambitionen är att renovera husen så att de blir moderna och välskötta och står sig över lång tid. Förebyggande åtgärder är det mest effektiva sättet att spara pengar eftersom man minimerar risken för akuta och mer kostsamma problem och samtidigt får nöjda hyresgäster. Eksjö har en enorm boendepotential Nya hem i Norrström I lummig parkmiljö i Norrström växer Eksjös nya bostadsområde med 25 lägenheter fram. Alla lägenheter är tingade, hyreskontrakten förbereds och just nu gör hyresgästerna sina tillval för köksluckor, kakel och tapeter och annan inredning. Lägenheterna är inflyttningsklara i sommar och planerna för nästa etapp är långt framskridna. Ambitionen är att ytterligare 14 lägenheter i samma stil ska byggas i området vid Eksjö Gymnasiums elevhem. Just nu talar allting för att Eksjöbostäder säljer etapp två till en privat fastighetsägare. En levande stadsdel 6 Det går helt i linje med vår strävan efter bostadsområden med olika bostadsformer, som villor och hyresrätter med olika fastighetsägare, vilket bildar en levande stadsdel, menar Thorbjörn Hammerth.

7 Ny förskola i Höreda Olsbergs Eksjö Arena spetsas till Kvaliteten höjs ytterligare på den nya arenan i Eksjö. Den dominerande träkonstruktionen kompletteras med gjutna väggar i dusch- och omklädningsrum, läktare i betong och murade innerväggar. Dessutom får alla allmänna ytor i exempelvis foajén outslitliga stengolv. Belysningen för artisterna blir bättre, sprinklersystem installeras och konferensanläggningen förstärks. Kortsiktigt innebär detta en fördyrning på 12,5 miljoner kronor. Långsiktigt blir kostnaderna betydligt lägre eftersom investeringarna banar väg för mindre slitage och renoveringsbehov samt större intäkter från konferenser och större arrangemang. Allt för att hallen i framtiden ska bära sina egna kostnader. Eksjö kommuns insats på 15 miljoner kronor är oförändrad sedan det ursprungliga beslutet i kommunfullmäktige (januari 2010) och andra projekt i kommunen påverkas därmed inte av ambitionshöjningen. Genom kloka energilösningar är driftskostnaden oförändrad trots utökad investeringsnivå. Däremot utökar Olsbergs Hydraulics sin enorma insats till 20 miljoner kronor samtidigt som Eksjö Kommunfastigheter satsar 7,5 miljoner kronor. Detta finansieras genom försäljningar av fastigheter som inte används för kommunal verksamhet, bland annat två av de befintliga husen i Norrström samt den före detta förskolan i Höreda. Spännande bostäder på Banken 1 Just nu pågår arbetet med grundläggningen och i början på december räknar entreprenören OC-Bygg med att resa stommen till den nya förskolan i Höreda. Den nya moderna förskolan med två avdelningar och plats för cirka 40 barn beräknas vara inflyttningsklar under våren Förebyggande och nödvändiga renoveringar Om allt går som det ska blir det nya bostadshuset på tomten Banken 1 något utöver det vanliga. Redan från utsidan slås man av den finurliga arkitekturen och innanför fasaderna finns en oförutsägbar träbyggnad med 15 unika lägenheter. Skisserna ger en känsla av att huset byggts i etapper, allt eftersom behoven uppstått, precis som den gamla trästaden en gång vuxit fram. Eksjöarkitekten Pål Dunér har under processen haft en rad skissmöten med politiker, tjänstemän, länsstyrelsen, räddningstjänsten samt viktiga samtal med befintliga grannar. Nu inleds detaljplanearbetet och ambitionen är att börja bygga i slutet av Just nu talar det mesta för att Eksjöbostäder bygger huset men bolaget utesluter inte att en privat aktör blir byggherre. Parallellt med nyproduktionen genomför Eksjöbostäder just nu en omfattande standardhöjning i det befintliga bostadsbeståndet. Vi är förmodligen det bostadsbolag som renoverar mest i landet, säger Eksjöbostäders underhållsansvarige Lennart Hägglöf och berättar att alla vinster återinvesteras i byggnaderna. Detta syns delvis i form av omfärgningar, fasadförbättringar och nya entréer i flera bostadsområden. Men bolaget utför också många viktiga åtgärder som inte syns utåt, bland annat avloppsrenoveringar, nya badrum, förbättringar på installationssidan och tekniska investeringar i energianläggningarna. - Genom att ligga steget före och jobba förebyggande minimerar vi riskerna för att drabbas av akuta och betydligt mer kostsamma skador, menar Hägglöf. 7

8 Kunskap, valfrihet och trygghet det säger nya skollagen Sverige har fått en ny skollag som gäller från och med juli Det är jättevikigt att vi lägger ner tid och kraft på att sätta oss in i och förstå den nya lagen som som gäller all utbildning, berättar Helene Jonsson, utbildningssamordnare inom barn- och ungdomssektorn. Lagen innehåller förhållningsregler för all skolpersonal och ytterst är syftet att alla barn i Eksjö kommun ska få en bra och likvärdig skolgång med hög kvalitet. I lagen fastslås att alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Det betyder att kunskapsmålen höjs. Vi ska inte längre nöja oss med att alla ska vara godkända, utan varje elev ska få chans att utvecklas utifrån sina möjligheter och begränsningar. Vidare betonas att elevernas rättssäkerhet ska öka. Detta görs genom att fler beslut ska kunna överklagas. Rektorernas roll förändras och blir tydligare genom att rektor får fatta fler egna beslut. Gemensamma regler för offentliga och fristående skolor och en tydligare ansvarsfördelning mellan huvudmän och rektorer är andra viktiga områden. Kravet på att lärare ska ha utbildning för det de undervisar i ökar också, det är något vi måste arbeta vidare med. Helene berättar att förskolan nu blir en egen skolform, vilket den inte varit tidigare. Det betyder att förskolan nu är den första delen i hela utbildningskedjan och en viktig sådan. Förskolans pedagogiska uppdrag stärks genom den nya lagen. Det är mycket som ska ses över innan nästa läsår. Men all personal i förskola och skola i kommunen arbetar redan aktivt med den nya skollagen. Två projekt är i gång, dels mål och bedömning och dels modellområde för att minska barn och ungas psykiska ohälsa. Fler förändringar är på gång inom skolans värld till följd av den nya moderna skollagen. Ny läroplan för den obligatoriska skolan, förändrad läroplan för förskolan och en förändrad gymnasieskola. Dessutom ska betygsskalorna ändras och återgå till betygssteg A-E. Mer om dessa förändringar kan du läsa i kommande nummer av Hemma i Eksjö. Några nyheter i skollagen: Förskolan blir en egen skolreform. Skärpta regler för användning av obehöriga lärare i undervisningen. Eleverna ska ha tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen. Det införs en anmälningsplikt som innebär att om en elev riskerar att inte nå upp till de lägsta kunskapskraven, ska det anmälas till rektorn. Rektorn ska besluta om en elev ska få särskilt stöd. Beslutet att inte få särskilt stöd kan överklagas. Beslutet om åtgärdsprogram kan också överklagas, om eleven eller föräldrarna anser att hon eller han inte får tillräckligt med stöd eller inte får rätt stöd. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Rektorn och lärarna får tydligare befogenheter för att vidta åtgärder för att se till att eleverna får trygghet och studiero i skolan. Skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skola och avstängning är nya disciplinära åtgärder i grundskolan. Det ska finnas möjlighet för skolor att anordna ett lokalt tillval efter godkännande av Skolverket. I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande. Källa: Skolverket Färre kök och bättre mat 8 I Ingatorp där sammanslagningen av skolköket och Solgårdens kök skedde för ett par år sedan syns tydliga samordningsvinster. Inte minst på livsmedelskontot, vilket innebär att man kan köpa bättre råvaror för samma pengar. Nu står samma förändring för dörren i Mariannelund där Bobinens kök ska laga mat även åt skolbarnen på Furulundsskolan. Bobinens kök är i bra skick och kräver förhållandevis små ombyggnader för utökad kapacitet. Framförallt kan vi utnyttja personalresurserna eftersom köket på seniorboendet serverar både frukost och kvällsmat varje dag hela året. Transporterna är förstås en nackdel men i ett litet samhälle handlar det om korta avstånd, menar Gun Svensson, tillförordnad kostchef, mitt i planeringen för sammanslagningen som sker under Josefin Engborg, köksansvarig på Furulundsskolan och Gun Svensson, kökschef strävar efter att lära barnen nya vegetariska smaker. Skolan får ett mottagningskök med möjligheter att koka pasta, ris och potatis samt göra sallader. Just den gröna delen är något som köket på Furulundsskolan under höstterminen utvecklat lite extra. En gång i veckan serveras ett vegetariskt alternativ till samtliga elever. En nyhet som tagits emot väl av barnen som med förtjusning äter såväl grönsaksbiffar som linser och bönor. Den vegetariska utökningen går helt in linje med Eksjö kommuns kommande matsatsning. Efter årsskiftet startar nämligen ett utvecklingsarbete med målsättningen att kunna servera mer klimatsmart mat med högre kvalitet i samtliga kommunala kök. När ordinarie kostchef kommer tillbaka efter nyår anställs Gun Svensson som kvalitetsutvecklare på kostenheten. Tjänsten handlar om att jobba med de strategier, riktlinjer, detaljerade näringsberäkningar och med den kunskapsbank som kostchefen inte hinner uppdatera i vardagen. Jag ser fram emot att titta på förutsättningar för ekologiska och närodlade råvaror, transporter och att aktualisera matfrågan, både bland våra matgäster och i kommunpolitiken, säger Gun.

9 NYTT KOMMUNFULLMÄKTIGE Efter valet den 19 september börjar den nya mandatperiodens politiska uppsättning nu att fyllas med namn. Det nya kommunfullmäktige, som är det enda direktvalda organet i kommunen, höll sitt första sammanträde den 4 november. Av fullmäktiges 49 ordinarie ledamöter är 20 helt nya som politiker i Eksjö. MODERATERNA Tomas Erazim Anders Gustafsson Carina Stålhammar Marie-Louise Gunnarsson Göran Persson Under sammanträdet valdes fullmäktiges nya presidium, samt ledamöter till valberedningen, som har till uppgift att föreslå ledamöter till alla styrelser, nämnder och beredningar. Detta arbete ska vara klart senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december. De nya ledamöterna startar sina uppdrag vid årsskiftet. Björn Alm Birgitta Karlsson Göran Thydén Jan Lindholm Ronni Gustafsson Fullmäktiges nya presidium består av ordförande Anders Gustafsson (M), 1:e vice ordförande Agneta Sköldunger (C) samt 2:e vice ordförande Gun-Britt Henning (S). De har bland annat till uppgift att planera fullmäktiges sammanträden, föreslå uppdrag till och årligen stämma av beredningarnas arbete samt bevaka händelser i omvärlden som kan ha betydelse för kommunen. CENTERPARTIET Lennart Bogren Frank-Johan Ahlberg Annelie Hägg Stellan Johnsson Marianne Löwgren Bernhard Issal Agneta Sköldunger Per Sixtensson Ingbritt Martinsson Bengt Koltman Ulf Bergstrand KRISTDEMOKRATERNA Håkan Dufva Hanna Pansell Edvardsson Helena Lyborg Anders Pansell Nils-Gunnar Karlsson FOLKPARTIET Anna-Lisa Lundvall Åke Wredén SOCIAL- DEMOKRATERNA Andreas Henning Amanda Nygren Bo Bergvall Eva-Lena Österljung Johan Starck Gun-Britt Henning Mikael Andreasson Malin Jakobsson Kjell Robertsson Diana Laitinen Shqiprim Murseli Peter Lindholm Ronny Jakobsson Johannes Schneider Leif Fransson MILJÖPARTIET SVERIGE- DEMOKRATERNA verigedemokraterna Trygghet & Tradition Mikael Andersen Mona Augustsson Lea Petersson Anita Karlsson Raimo Mattsson Tobias Hedberg 9

10 Nytt värmeverk i Mariannelund Produktionschef Hans-Åke Svensson och drifttekniker Tobias Habbe läser ritningarna. För att möta den stora efterfrågan på klimatsmart och trygg uppvärmning i Mariannelund, investerar Eksjö Energi under hösten totalt 12,5 miljoner kronor i ny fjärrvärmeanläggning. Den nya fastbränslepannan, med en kapacitet på tre megawatt, är placerad i anslutning till den befintliga pannan i kvarteret Rälen och innebär i princip en fördubbling av kapaciteten. Samtidigt kompletteras anläggningen med en ackumulatortank. Det är ett gediget litet värmeverk som växer fram här, säger produktionschef Hans-Åke Svensson. Med ackumulatortanken kan vi jämna ut topparna och få en buffert Ackumulatortanken växer fram den ska bli betydligt högre än så här. Jämnare och säkrare Den 17 meter höga ackumulatortanken med plats för liter vatten är en viktig del av investeringen. Genom att ladda ackumulatortanken när behovet är som minst kan vi jämna ut topparna och få en buffert. Det gör oss dessutom mindre känsliga för eventuella driftstörningar, konstaterar Tobias Habbe. Han är en av 14 drifttekniker på Eksjö Energi, som delar på tillsynen på plats i Mariannelund fem dagar i veckan. I övrigt sker driften via en uppkoppling med värmeverket i Eksjö, där det finns bemanning dygnet runt Den 28 ton tunga pannan lyfts in med lyftkran en kall och strålande höstdag. Oljebehov nära noll Båda pannorna eldas med flis från sågverket i Vallnäs, som får räkna med leveranser upp till fyra gånger i veckan till den nya anläggningen. Men då ska värmen också räcka, både till befintliga kunder och till den utbyggnad som planeras de närmsta åren även i sträng kyla. Förra vintern blev en katastrofsäsong, då vi tvingades komplettera med en hel del olja. Vår målsättning är att oljebehovet ska vara nära noll och det räknar vi med att nå med den nya anläggning, säger fjärrvärmechef Bo Axelsson. Fjärrvärme i Eksjö kommun Utbyggnaden startade redan 1978 då den första pannan sattes i drift. Med den nya pannan har Eksjö Energi åtta fastbränslepannor i Eksjö, Ingatorp och Mariannelund. Fjärrvärme levereras till drygt 1500 kunder. Anslutningsavgiften för en villa är kronor exkl. rörinstallation (vilket i normalfallet hamnar på cirka kronor) Utbyggnad av nätet i Mariannelund: : Omkring 80 villor har anslutits. 2011: Ett 20-tal villor på Kyrkogatan och Lilliegatan kommer att anslutas. 2012: Utbyggnad på Gärdet (under förutsättning att intresse finns, förfrågan ska skickas ut under 2011) 10

11 VA-utbyggnad skapar möjligheter Första spadtaget togs i början av oktober och nu pågår utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet ner mot Långanässkolan. Den etappen beräknas vara klar i april. Hela projektet, som innebär att totalt 150 fastigheter runt Långanässjön och Talluddasjön får kommunalt vatten och avlopp, tillgång till bredband, fri byggrätt och ett väsentligt högre värde ska vara slutfört våren Enligt Eksjö kommuns miljöavdelning, som inventerat fastigheterna runt de båda sjöarna, bedöms 45 procent av dem ha bristfälliga avloppsanläggningar i dagsläget. Många av fastigheterna ligger nära sjön, där det kan vara svårt att anlägga ett nytt enskilt avlopp med hänvisning till gällande regler, menar miljöinspektör Camilla Gustavsson. Nya VA-taxor Eksjö Energi har fått uppdraget att utföra utbyggnaden, en investering som landar på 20 miljoner kronor. Och då är detta bara början. Samma ututbyggnad kommer så småningom att krävas bland annat i Gummarp vid Mycklaflon, i Bänarp och runt Hunsnäsen. En totalinvestering på mellan 80 och 100 miljoner kronor, berättar VA-chef Jan-Åke Felix och Grannarna Leif Manly och Helena Lundborg som bor permanent i Linneberg ser fram emot att få bättre kvalitet på vattnet och ett mer stabilt bredband. Däremot har de svårare att motivera utgiften för avloppsanläggningen eftersom de redan har godkända anläggningar i dag. En klar tröst är att mäklaren tippat att marknadsvärdet på deras fastigheter höjs med 60 procent. flaggar för stigande VA-taxor de närmaste åren, inte bara i Eksjö. Jönköpings län går i bräschen i arbetet för minskad miljöbelastning på våra sjöar, men den här är utvecklingen sker i hela landet. Fastighetsägarens obligatoriska inträdesavgift är cirka kronor, plus rördragning och installation på den egna fastigheten. En summa som många gärna betalar för att få möjligheter att utveckla boendet. Andra menar att kostnaden är orimlig och att idyllen försvinner när grannen får tillstånd att bygga villa på tomten. Några har redan valt att sälja. Fibernätet byggs ut När grävskoporna ändå går fram passar Eksjö Energi på att bygga ut fibernätet för bredband, tv och telefoni. Hittills har ett 20-tal anmält sitt intresse. - Vi vet att intresset är stort och att det kommer att bli fler längs vägen, inte minst när antalet fastboende ökar, säger Eksjö Energis IT-chef Kjell Ljunggren och tillägger att utbyggnaden är nödvändig med tanke på Telias framtida avveckling av fasta telestationer. Nifsarpsungdomar skördar framgångar Fordonseleverna på Nifsarpsskolan har under flera år deltagit i en rad tävlingssammanhang inom branschen och har inte sällan kammat hem fina utmärkelser. Bland annat har elever från skolan blivit svenska mästare i anläggning och utsetts till Sveriges bästa transportelev. I årets upplaga av tävlingen Maskinutmaningen ingick mekanikern Rasmus Malm från Nifsarpsskolan i det vinnande laget och i den internationella yrkestävlingen Dutch Open/Climmar Skills representerade den före detta Nifsarpseleven Christoffer Hultman Sverige i tuff internationell konkurrens. Båda kvalificerade sig till tävlingarna genom branschnätverket QMT, som Nifsarpsskolan sedan några år tillbaka ingår i (se faktaruta). Christoffer Hultman var en av Nifsarpsskolans QMT Qualified Machine Technician första QMT-elever när han gick ut fordonstekniska gymnasiet med inriktning maskin Jobbgarantin behövde han aldrig utnyttja, anställning hade han redan på RC Maskiner i Tranås. Och i september fick han alltså möjlighet att tävla mot europeiska kollegor på Hollands största lantbruksmaskinutställning Agro Techniek Holland Det var en lärorik och spännande erfarenhet, säger Christoffer, som tävlande i sex olika moment, allt från traditionell mekanik till GPS. Totalt tävlade elva personer från sju länder. Christoffers insats räckte så långt som till en fjärdeplats! I samband med lantbruksmässan Lantbruk och Maskin på Elmia i slutet av oktober fick han ta emot prischeck och hedersomnämnande. QMT är ett stödprogram med syfte att öka intresse för yrket servicetekniker. Branschorganisationen Maskinleverantörerna och Motorbranschens yrkesnämnd står bakom nätverket där sju svenska skolor ingår Nifsarpsskolan är en av dem. Christoffer Hultman fick en hedrande fjärdeplats i den internationella tävlingen i Holland. Lärarna hålls uppdaterade i ny teknik, medlemsföretagen bidrar med modern utrustning och aktuella manualer. Eleverna får feriearbete och möjlighet till utlandspraktik under studietiden samt ett års garanterad anställning i medlemsföretagen efter studenten. 11

12 Elevrådsrepresentanter från årskurs tre till nio involveras i renoveringsprocessen och ser med spänning fram emot sin nya skola. Storsatsning på Furulundsskolan Det är förväntansfulla elevrådsrepresentanter som samlas en höstmorgon framför ritningarna och diskuterar sin nya skola. Förslaget omfattar en upprustning på omkring 35 miljoner kronor, vilket är det kommunala fastighetsbolagets största investering någonsin. Äntligen ska vi ta ett krafttag på Furulundsskolan, där underhållsinsatserna skjutits upp alldeles för länge. Nu är det med all rätt Furulundsskolans tur och andra projekt får stå tillbaka ett par år, säger vd Thorbjörn Hammerth. Bengt Thulin är byggansvarig och räknar med att de slutgiltiga besluten fattas innan jul. Målsättningen är att projektering och upphandling kan ske under våren för byggstart sommarlovet Det största önskemålet från skolans sida har varit att få flexibla lokaler där det är smidigt att samarbeta för att kunna möta varje enskild elev på rätt nivå. Det kommer helt klart att bli lättare att jobba som vi vill och utnyttja våra lärarresurser på absolut bästa sätt, säger rektor Lilian Sjödahl Petersson. Hon har tydliga mål för Furulundsskolan om att bli den bästa skolan i länet, en bild som onekligen förstärks av en totalrenoverad skola. Det blir lättare att jobba som vi vill jobba Skolan är väldigt gammal och det är inte inspirerande att komma in i en sliten sal. I en ny och fräsch miljö blir det lättare att arbeta, tror Sofia Leander, som dock inte får uppleva den nya skolan eftersom hon slutar nian i vår. Om allt går som planerat beräknas ombyggnaden vara helt klar till julen I den sista etappen rivs B-huset, där ytor frigörs för bil- och cykelparkeringar. Men innan dess ska utrymmet i och över den befintliga fritidsgården förvandlas till lärosalar för förskoleklass upp till årskurs tre samt fritids, bildsal och elevhälsa. Övervåningen i den ursprungliga skolbyggnaden byggs om till salar för årskurs fyra till sex. Enligt förslaget placeras skolans huvudentré vid högstadiebyggnaden, där administration, personalrum och ett pulserande mediatek möter besökaren. Mediateket placeras i anslutning till kafeterian och blir en kreativ kunskapsplats med bibliotek, datorer och sittplatser. Det är vad många elever har önskat, här skapas både gemenskap och något att göra, menar Peter Torstensson i nian. Förslaget omfattar även en upprustning av skolgården, där elevrådet kommer att få en viktig roll. När vi får en fin skola är det viktigt att vi får en bra skolgård också, menar Lukas Kvist i fyran. Felix Stejdahl i trean vet redan vad han ska argumentera för. Vi vill ha mer gräs på skolgården! Här skapas gemenskap Två nya beredningar En nyhet kommande mandatperiod är två nya beredningar, välfärdsberedningen och utvecklingsberedningen. Välfärdsberedningens ansvarsområde blir socialtjänst, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, pensionärsfrågor, handikappfrågor, integration, barn- och ungdomsfrågor inom förskola, grundskola, gymnasium, kultur och fritid. Utvecklingsberedningen ansvarar för områdena näringsliv, sysselsättning, miljö, landsbygdsutveckling, kultur, fritid, samhällsbyggnad och kommunikationer. 12

13 Resurssnål produktion på schemat Hemma i Eksjö Kursen har en tydlig koppling till vardagen Daniel Sparre och studiekamraterna tar en paus från diskussionerna. Fyra lokala företag deltar under hösten i ett kombinerat nätverk och utbildning som vänder sig till produktionsansvariga. Det är näringslivsbolaget eksjö.nu som står bakom utbildningen tillsammans med högskolan i Borås i det så kallade Bättre-konceptet. Resurssnål produktion (Lean production) liksom kvalitetsverktyg av olika slag är viktiga inslag i kursen som kommer ge de tolv deltagarna 7,5 högskolepoäng. Företagen har efterfrågat samverkan kring produktionsfrågor. Vi har satt ihop ett koncept som både innehåller utbildning och nätverkande. Det här är ett av våra effektivaste nätverk, berättar Marie Brask på eksjö.nu. Utbildningen är intensiv, gruppen träffas en gång i veckan och där emellan krävs självstudier. Att det gäller att komma väl förberedd till kurstillfällena för att få ut det mesta av föreläsningarna är något som Daniel Sparre, produktionsledare på Eksjöhus, kan intyga. Vi brottas i mångt och mycket med samma typ av problem Vi håller ett högt tempo och vill du ha ut full effekt gäller det att lägga ner tid. Kursen har ett bra upplägg med en tydlig koppling till vardagen. Vi får uppgifter som ska lösas parallellt, så man tar med sig många tankar och funderingar tillbaka till jobbet. I nätverket ingår deltagare från, förutom Eksjöhus, VIDA, Becker Acroma och AT Modellprodukter. Det ger en bredd till diskussionerna att företagens produktioner ser så olika ut. Vi brottas ändå i mångt och mycket med samma typer av problem. När vi träffas byter vi erfarenheter och är varandras bollplank. Förbättringsarbete pågår ju ständigt, men nu får man med sig nya infallsvinklar till hur man kan lösa produktionsproblem, säger Daniel. Brottsförebyggande rådet jobbar för trygghet Kommunen arbetar med säkerhet och trygghet inom flera områden. Det ska finnas ett likvärdigt skydd mot olyckor, för människors hälsa, egendom och miljö. Som en del av det arbetet finns ett lokalt brottsförebyggande råd BRÅ, där representanter från Polisen, kommunstyrelsen och kommunens olika sektorer ingår. I mars undertecknades ett samverkansavtal mellan kommunen och polismyndigheten, med en tillhörande ettårig handlingsplan. Planen har tagits fram utifrån en gemensam problembild och statistik och fokuserar på fyra olika områden: den olovliga alkoholförsäljningen ska minska, våld mot kvinnor ska upphöra, förekomsten och användandet av illegala droger ska upphöra och stölder och inbrott ska minska. Genom BRÅ har det skapats bättre informella kontaktvägar mellan kommunen och polisen. Samverkansavtalet har öppnat upp för ett mycket bättre samarbete. Den gemensamma bild vi har över de lokala problemen ger mer målinriktade insatser, berättar Anneli Gustafsson, sekreterare i BRÅ. BRÅ:s Anneli Gustafsson och områdespolis Daniel Jobs lyssnar till några Mariannelundsbors åsikter. BRÅ handlar ju om att vi inom Polisen tillsammans med alla parter i kommunen ska arbeta för att skapa en så säker miljö för kommuninvånarna som möjligt. Här kan även medborgarna vara med och påverka på de möten vi bjuder in till genom att ge förslag om vad vi ska göra för att skapa en säkrare miljö, säger områdespolisen Daniel Jobs. Stölder och inbrott har ökat i kommunen under senare tid. I oktober hölls därför två medborgarmöten, ett i Eksjö och ett i Mariannelund, gällande just det fokusområdet. Deltagarna diskuterade vad de tycker brottsförebyggande rådet främst ska inrikta sig på att arbeta med. Förutom bättre utomhusbelysning och tydliga kontaktuppgifter till polis och vaktbolag, önskas fler synliga poliser ute på gatorna, berättar Anneli. Vi jobbar för att marknadsföra grannsamverkan, att grannar hjälps åt att hålla koll i bostadsområdena. Polisen kan ju tyvärr inte vara överallt samtidigt, men tillsammans blir vi starkare säger Daniel. Foto: Vimmerby Tidning 13

14 En plan för stadens kulturhistoria Lennart Grandelius Eksjöbornas intresse för kulturhistoriska kvaliteter är stort och har genom åren präglats av erfarna stadsarkitekter. För att säkerställa att utvecklingen även i framtiden sker inom ramen för stadens identitet har Lennart Grandelius, på uppdrag av Eksjö kommun och länsstyrelsen, författat ett gediget kulturhistoriskt handlingsprogram. Genom att analysera byggnad för byggnad inom riksintresseområdet (från Stationen till Ing2, från Vildparken till Hunsnäsen) och i minsta detalj berätta om både enskilda byggnader och den totala stadsbilden görs det antikvariska värdet begripligt. - För att lägga tid, kraft och pengar på att bevara en fasad, ett tak eller en hel byggnad måste man förstå varför man gör det, säger Grandelius, som i skriften pekar på allt från takmålningar, intakta timmerväggar och originaldetaljer till historiska händelser. Med detta som utgångspunkt sätts ramar för förändring. I byggnader som Krusagården och Aschanska gården ska utvändiga och invändiga förändringar ske under ledning av en antikvariskt kompetent person. För byggnadsminnen och värdefulla byggnader i övrigt har programmet överlag strikta riktlinjer för exteriörer, medan fastighetsägare i regel har friare händer interiört. En stor del av stadens identitet ligger i den genuina stadsbilden och i programmet finns även ingående beskrivningar av det från 1600-talet bevarade vägnätet, de smått unika tomtskillnadsgatorna, de påkostade fasaderna på affärsgatorna och de enklare rödfärgade fasaderna på bakgatorna etc. Totalt finns över 70 byggnadsminnen och cirka 120 andra värdefulla fastigheter beskrivna i programmet. - Det är inte bara en vägledning och en enorm faktabank för enskilda fastighetsägare utan också ett verktyg för kommunens bygglovshandläggare och ett underlag för framtida detaljplanering, menar samhällsbyggnadschef Paul Hultberg. Det kulturhistoriska handlingsprogrammet finns att hämta på kommunens hemsida och som CDskiva på samhällsbyggnadskontoret. Lyssna och vandra i Gamla stan Som Eksjöbo är det naturligt att vara lite stolt över vår vackra gamla trästadskärna som vi har lyckats bevara så väl. Men hur ofta tar vi oss själva tid att njuta av denna skatt? Och hur väl känner vi till de spännande historier som döljer sig bakom de gamla gårdarna? Sedan några månader tillbaka finns ett nytt sätt att njuta av den gamla trästaden på genom att ta en promenad runt bland gårdarna med en audioguide. Du hyr den enkelt genom att gå in på turistbyrån eller museet. För ynka fyrtio kronor få du använda den i upp till två timmar. Eftersom audioguiderna förutom hörlurar även har inbyggda högtalare, så går det också bra att vara fler som delar på en audioguide tillsammans. Kanske är det dags för dig att unna dig ett litet ljudligt äventyr i Gamla stan? 14

15 Stängt Stängt Hemma i Eksjö Öppettider i sim-, idrotts- och ishall i jul/nyår Simhall tfn Idrottshall tfn Storegårdshallen tfn Bibliotekets öppettider JUL-, NYÅRS- OCH TRETTONHELGEN 20-22/12 kl /12 kl /12 STÄNGT 27-29/12 kl /12 kl /12-2/1 STÄNGT 3/1-4/1 kl /1 kl /1 STÄNGT 7/1 kl /1 kl Välkomna! EKSJÖ STADSBIBLIOTEK Kaserngatan 20 B, I12-området Torsdag 23/12 Julafton Juldagen Annandag jul Måndag 27/12 Tisdag 28/12 Onsdag 29/12 Torsdag 30/12 Nyårsafton Nyårsdagen Söndag 2/1 Måndag 3/1 Tisdag 4/1 Trettondagsafton Trettondagen Fredag 7/1 Lördag 8/1 Söndag 9/ Morgonbad Morgonbad Relax från 18.30, minimiålder 16 år Morgonbad Eksjö BK Tomtecup hela dagen God Jul! Ledig tid Ledig tid Ledig tid Eksjö Fotboll hela dagen Ledig tid Gott Nytt År! Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Ledig tid Fr.o.m. måndagen den 10 januari gäller ordinarie öppettider. Öppettider i gymet, se anslag vid Prästängshallens entré eller på Bokningar av lediga tider i salar enligt ovan samt Itolvhallen, skolgymnastiksalar, Eksjö simhall och Nannylunds simhall eller gymnastiksal görs genom att under kontorstid ringa tfn alt Vid övriga tider hänvisas till (simhallens kassa) eller (fastighetsskötare) med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll utan puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll Klipp ur och spara Dagbarnvårdarna Bibliotekets i Eksjö öppettider stad inbjuder till JUL-, NYÅRS- OCH TRETTONHELGEN Öppet hus i familjedaghemmen 20-22/12 kl /12 kl /12 STÄNGT tisdagen den 7 december kl /12 kl Välkommen 30/12 till: kl Del nen 31/12-2/1 STÄNGT Stocksnäsvägen 23 D Korallen Pingvinen Sjöhästen 3/1-4/1 kl Dukers väg 109 H 5/1 kl Justeliusgatan 35 C 6/1 STÄNGT Grenadjärgatan 7 B /1 kl Annamaria Hurtig Pilgatan Diana Wikström 8/1 kl Västerlånggatan 22A Yvonne Josefsson Korgblomsgatan Välkomna! EKSJÖ STADSBIBLIOTEK Kaserngatan 20 B, I12-området Varmt välkommen! Jul Lör sön nov och 4 5 dec Julvisningar på Aschanska gården Museibutiken Böcker, leksaker, lokalt hantverk, julens godsaker och mycket mer på Eksjö museum Fri entré Sön 28 nov Skyltsöndag på museet för stora och små julpyssel, pepparkakshustävling m.m. Lör sön 4 5 dec Eksjö Julmarknad 18 dec 6 feb 2011 Livlina vykort från Iran. Nilofar Kosheshi, foto 17 % av alla föräldrar langar alkohol till sina tonåringar.* Det kan bara du som förälder ändra på. På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol. Statens folkhälsoinstitut i samarbete med * Skolelevers drogvanor 2008, CAN (17 % av elever i åk 9 och gy 2 anger att föräldrar är en källa till alkohol). 15

16 Evenemang - i tryck och på webben Sedan det så kallade evenemangsbladet försvann vid årsskiftet satsar turistbyrån på nya vägar att marknadsföra alla evenemang i kommunen. Visserligen försvann evenemangsbladet av besparingsskäl, men det var en dyr, miljökrävande produkt som snabbt blev inaktuell och som faktiskt inte efterfrågades på samma sätt längre. Så det var ändå dags för nya idéer, berättar turistchefen Birgitta Eek. På turistbyråns webbplats uppdateras evenemangssidan nästan dagligen och man behöver inte ta hänsyn till deadline för tryckning längre. Där finns hela tiden aktuell information att hitta. Har man ingen dator hemma går det bra att få en utskrift hos oss på turistbyrån eller i förvaltningshuset. Turistbyrån sammanställer ett månadsblad vid varje månadsskifte med de evenemang som då finns anmälda. Månadsbladet finns också att hämta och sitter som affisch utanför turistbyrån. Men Birgitta har uppmärksammat att de inte får ta del av allt som händer i kommunen. Vi uppmanar alla föreningar och arrangörer att anmäla sina evenemang till oss. Vi är en bra marknadsföringskanal som de kan använda sig av. Vi marknadsför brett, till exempel genom sociala medier som Facebook och Twitter men även genom lokaltidningen som kollar av evenemangssidan dagligen. Till alla besökare i kommunen finns flera produkter framtagna, de flesta på tre språk. Dessutom finns sommarens alla evenemang i en sommartidning som delas ut till besökare på turistbyråer och besöksmål på hela Höglandet. Vi arbetar också aktivt med pressmeddelanden och nyhetsbrev om de lokala evenemangen till medier både inom Sverige och till Danmark, Tyskland och Holland. Anmäl era evenemang Anmäl era evenemang via e-post till telefon eller varför inte dela era evenemang med turistbyrån på Facebook? För den som vill annonsera sitt evenemang lite extra finns möjlighet att boka en rad på evenemangstavlorna vid samtliga infarter till Eksjö. Max 20 tecken för kr. Bokas hos turistchefen. Evenemangstips! Julvisningar på Ashanska gården 27-28/11 och 4-5/12 Arr: Eksjö museum Skyltsöndag i Eksjö 28/11 Aktiviteter på stan, julpyssel och pepparkakstävling på Eksjö museum m.m. Arr: Svensk Handel, Eksjö museum och Lions Advent på Bruksmuséet Traditionellt öppet hus 28/11 Arr: Bruzaholms bruksmuseum Eksjö Julshow Kända artister och klassiskt julbord i Itolvhallen 3-4 och 9-11/12 Arr: Fiesta Eksjö Eksjö Julmarknad 4-5/12 I år utökad till hela innerstaden! Arr: Eksjö museum och Svensk Handel Julbord med krogshow Klassiskt julbord och show med Vocal Voices 4, & 17/12 Arr: Eksjö Stadshotell Molieres Den girige 4/12 Överföring från Dramaten Arr: Metropolbiografen Introduktionskurs i långfärdsskridskor 7/12 på Juventum Arr: Friluftsfrämjandet Dataspelsträff 9/12 Kom och spela dataspel med personalen Arr: Eksjö stadsbibliotek Advents- och julkonserter i Eksjö kyrka 28/11 Kulturskolans orkestrar och ensembler 5/12 Eksjö kyrkas Oratoriekör och Aneby Kammarorkester 9/12 Marinens Musikkår 12/12 Sångbröderna 18/12 Hemvärnets Musikkår 19/12 Nova Cantica och Optimistkören 26/12 Orgelmusik och juldikter, i samarbete med Föreningen Norden Eksjö 6/ Julens sånger och psalmer med Eksjö kyrkokör och musiker Arr: Eksjö kyrka och respektive samarrangör Utställning Eva Skoglund Måleri och grafik Vernissage 11/12. Pågår till 9/ Arr: Eksjö konstförening (plats Eksjö museum) Utställning Livlina Vykort från Iran. Foto av Nilofar Kosheshi Vernissage 18/12. Pågår till-6/ Arr: Eksjö museum Utställning Lei Yan Foto och pappersskulpturer. Vernissage 15/1. Pågår till 27/2 Arr: Eksjö museum i samarbete med TCG Nordica och Mariannelunds konsthall. Julen sjungs in i Kråkshults kyrka 12/12 med musiker och kyrkokörer Arr: Svenska kyrkan Julkafferep i Allégården 29/12 till förmån för Världens barn Arr: Kråkshults hembygdsförening Mer information och ännu fler arrangemang: Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 2 Maj 2010 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC Eksjö får ny arena Drömmen om en arena med fullstora mått, flexibilitet och möjlighet att ta emot

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun i detta nummer av Hemma i Eksjö fokuserar vi extra på kommunens arbete med barn och unga; om vidareutvecklingen av rastoch fältverksamhet,

Läs mer

NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN

NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN HEMMA I EKSJÖ NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN Intensiv fiberutbyggnad Kvarnarp, Kaffekullen och Hult i kommande etapper Simhallen renoveras Byte av vattenreningsanläggning och helt ny

Läs mer

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög Nr 3 november 2011 Tidningen för dig som bor i Eksjö kommun hemma i eksjö isande framfart Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden HEMMA I EKSJÖ NR 1 MARS 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN SÅ SKA STADEN MÖBLERAS Eksjös attraktivitet är obestridlig. Och trivselfaktorn kan heller ingen klaga på. Men nu lägger Eksjö i ytterligare

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS!

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Tanum Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006 TEMA: Skola BILAGA: Novell i tanumsmiljö av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Mat i Tanum Tanums kommun har sedan en tid tillbaka samarbete

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Nya fullmäktige. Musikskolan. Näringslivet tycker till om kommunen. magasinet. Vårdprogrammet åter på Karlberg. en svängig väg till gemenskap

Nya fullmäktige. Musikskolan. Näringslivet tycker till om kommunen. magasinet. Vårdprogrammet åter på Karlberg. en svängig väg till gemenskap magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #7 NOVEMBER 2014 Näringslivet tycker till om kommunen Musikskolan Sid 20-21 Vårdprogrammet åter på Karlberg Tillbaka efter 10 år Sid 25 en svängig väg till gemenskap

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer

KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer VÅRT KÖVDE EN TIDNING OM VÅR VÄG MOT VISION SKÖVDE 2025 Med höga ambitioner och KÄRLEK till bra mat Elever frågar ut kommunstyrelsens ordförande Så bygger vi framtidens Skövde Vi väcker intresset hos framtidens

Läs mer

Varför måste vi spara? cheferna svarar. Uppsägningar som vållar debatt. Sundsvall först med flytande biogas. ska bli kränkt arbete i skolorna sid 8 9

Varför måste vi spara? cheferna svarar. Uppsägningar som vållar debatt. Sundsvall först med flytande biogas. ska bli kränkt arbete i skolorna sid 8 9 Skopet En tidning för anställda inom Sundsvalls kommun, nr 4/2009 Ingen ska bli kränkt arbete i skolorna sid 8 9 Konstnärer undervisar lärare sid 12 13 Varför måste vi spara? cheferna svarar Uppsägningar

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 4 2014 VAXHOLM Skolan synliggör arbetslivet Lärande för hållbar utveckling Vaxholmsbor minns sin PRAO Julafton varje dag i Vaxholms återbruksaffär Så ser verkligheten

Läs mer

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ba på nens dag Kulturhuset Gilla oss på Facebook Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Frågor

Läs mer

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 4 2012 På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk Värm dig med fjärrvärme Mess me up, Write me down på turné i byarna Andrea Dimén

Läs mer

"Mycket bättre än papper och penna" Öppet alla dagar dygnet runt! En tidning för dig som bor eller arbetar i Malmös hjärta.

Mycket bättre än papper och penna Öppet alla dagar dygnet runt! En tidning för dig som bor eller arbetar i Malmös hjärta. Södra Innerstadens stadsdelstidning nr 4 vintern 2010 2011 Årgång 10 pris gratis Nästa deadline 20/2 2011 Hemsida malmo. se/si-tidningen Tips, smicker & ris tidningen. si@malmo. se malmo.se/sodrainnerstaden

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer