PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli"

Transkript

1 PAKKAUSSELOSTE Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Letrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Letrozole STADA on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Letrozole STADAa 3. Miten Letrozole STADAa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Letrozole STADAn säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ LETROZOLE STADA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Letrotsoli on aromataasinestäjä eli se estää elimistössä entsyymejä nimeltä aromataasit. Nämä entsyymit vaikuttavat joidenkin naissukupuolihormonien, kuten estrogeenin, tuotantoon elimistössä. Estämällä näitä entsyymejä letrotsoli alentaa estrogeenin määrää elimistössä. Letrotsoli on tarkoitettu rintasyövän hoitoon naisilla, joilla kasvaimen kasvu on riippuvainen tietyistä naissukupuolihormoneista (estrogeeneista) (eli kasvain on estrogeenireseptoripositiivinen). Letrotsolia käytetään seuraavasti: Varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoitona vaihdevuodet ohittaneille naisille (postmenopausaalisille naisille). Varhaisvaiheen hormoniriippuvaisen rintasyövän jatkettuna liitännäishoitona vaihdevuodet ohittaneille naisille (postmenopausaalisille naisille), jotka ovat saaneet aiempaa standardiliitännäishoitoa rintasyöpään toisella valmisteella, tamoksifeenilla, 5 vuoden ajan. Pitkälle edenneen hormoniriippuvaisen rintasyövän hoito vaihdevuodet ohittaneille naisille (postmenopausaalisille naisille), jotka eivät ole aiemmin saaneet rintasyöpään lääkehoitoa. Pitkälle edenneen rintasyövän hoito luonnollisessa tai keinotekoisesti aiheutetussa postmenopausaalivaiheessa oleville naisille, joiden sairaus on uusiutunut tai etenee ja joita on aikaisemmin hoidettu antiestrogeeneilla eli lääkkeillä, jotka estävät tiettyjen naissukupuolihormonien (estrogeenien) vaikutusta kasvaimen kasvuun. Letrotsolin tehoa ei ole osoitettu rintasyöpää sairastavilla naisilla, joilla kasvaimen kasvu ei ole riippuvainen tietyistä naissukupuolihormoneista (estrogeeneista) (eli kasvain on estrogeenireseptorinegatiivinen). 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT LETROZOLE STADAA 1

2 Älä käytä Letrozole STADAa - jos olet allerginen (yliherkkä) letrotsolille tai Letrozole STADAn jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6). - ennen kuukautisen loppumista (premenopausaalinen endokriininen status). - raskauden ja imetyksen aikana. Ole erityisen varovainen Letrozole STADAn suhteen - jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min), koska kliinistä kokemusta ei ole riittävästi. - jos sinulla on lievä, kohtalainen tai vaikea maksasairaus, koska kliinistä kokemusta ei ole riittävästi. - jos sinulla on luukato (osteoporoosi) tai luukadon riskitekijöitä tai sinulla on ollut murtumia. Tässä tapauksessa lääkäri määrittää luuntiheyden ennen hoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon aikana. Tarvittaessa lääkäri aloittaa lääkityksen tai estolääkityksen luukatoon (osteoporoosiin) ja seuraa tilaasi huolellisesti. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Raskaus ja imetys Et saa käyttää Letrozole STADA-tabletteja, jos olet raskaana tai imetät, koska lääke voi vaikuttaa lapseen. Koska Letrozole STADA-tablettien käyttöä suositellaan vain vaihdevuodet ohittaneille naisille, raskautta ja imetystä koskevat rajoitukset eivät todennäköisesti koske sinua. Jos kuitenkin olet juuri ohittanut vaihdevuodet, lääkäri keskustelee kanssasi ehkäisyn tarpeellisuudesta, sillä saatat yhä tulla raskaaksi. Lapset ja nuoret Letrozole STADA-tabletteja ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille tai nuorille. Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) voivat käyttää Letrozole STADA-tabletteja samalla annoksella kuin muutkin aikuiset. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Ajaminen ja koneiden käyttö On epätodennäköistä, että Letrozole STADA vaikuttaisi ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita. Joillakin potilailla voi kuitenkin joskus esiintyä väsymystä, huimausta tai uneliaisuutta. Jos näin käy, älä aja tai käytä koneita. Tärkeää tietoa Letrozole STADAn sisältämistä aineista Letrozole STADA sisältää laktoosia (maitosokeria). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN LETROZOLE STADAA KÄYTETÄÄN Käytä Letrozole STADAa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on 1 tabletti kerran vuorokaudessa vesilasillisen tai muun nesteen kera. Jatka Letrozole STADA-hoitoa päivittäin niin kauan kuin lääkäri on määrännyt. Voit tarvita lääkehoitoa kuukausia tai jopa vuosia. 2

3 Jos otat enemmän Letrozole STADAa kuin sinun pitäisi Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai sairaalaan ohjeiden saamiseksi. Näytä heille lääkepakkaus. Yksittäisiä letrotsolin yliannostustapauksia on raportoitu. Erityistä vastalääkettä ei ole, joten yliannostuksen hoito on oireenmukaista. Jos unohdat ottaa Letrozole STADAa Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jatka hoitoa ottamalla seuraava annos tavanomaiseen tapaan. Jos lopetat Letrozole STADAn käytön Älä lopeta Letrozole STADA-hoitoa keskustelematta lääkärin kanssa, koska hoito on pitkäkestoista. Ota yhteys lääkärin, jos sinulla esiintyy ongelmia Letrozole STADA-tablettien käytön aikana. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Letrozole STADAkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tietyt haittavaikututukset saattavat olla vakavia: Lopeta tablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan ensiapuun, jos sinulla ilmenee - vakavia iho- ja tai allergisia reaktioita (joihin liittyy kasvojen tai nielun turvotusta tai rakkuloiden muodostumista ihoon, suuhun, silmiin tai sukupuolielinten alueelle) - voimattomuutta, halvaantumista tai tunnottomuutta käsissä, jaloissa tai muualla elimistössä, koordinaatiokyvyn heikkenemistä, pahoinvointia tai puhe- tai hengitysvaikeuksia (aivosairauden, kuten esim. aivohalvauksen oire) - äkillistä, puristavaa rintakipua tai hengenahdistusta tai nilkkojen turvotusta (sydänsairauden oireita) - hengitysvaikeuksia, rintakipua, pyörtymistä, sydämen tiheälyöntisyyttä, sinertävää ihoa tai äkillistä kipua jalassa (jalkaterässä) tai käsivarressa (mahdollisen veritulpan oireita) - turvotusta ja punoitusta suonessa, joka on erittäin arka ja mahdollisesti kosketettaessa kipeä - korkeaa kuumetta, vilunväristyksiä tai infektion aiheuttamia suun haavaumia (valkosolujen puutosta) - ihon tai silmänvalkuaisten kellertävyyttä (voi olla merkki vakavista maksaan liittyvistä ongelmista) - vaikeaa ja pitkäkestoista näön hämärtymistä. Useimmat Letrozole STADAa käyttäneillä potilailla todetuista haittavaikutuksista ovat olleet luonteeltaan lieviä tai kohtalaisia, ja ne ovat johtuneet lääkkeen aiheuttamasta estrogeenin puutteesta (esim. kuumat aallot). Hyvin yleiset haittavaikutukset: useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä lisääntynyt hikoilu nivelkipu kuumat aallot, väsymyksen tunne (mukaan lukien tarmottomuus, voimattomuus ja heikkous). Yleiset haittavaikutukset: harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta painon nousu päänsärky, huimaus 3

4 pahoinvointi, oksentelu, ruoansulatusongelmat, ummetus, ripuli hiusten lähtö, ihottuma (mukaan lukien ihon punoitus, näppylät tai patit, kesiminen ja rakkulat) lihaskipu, luukipu, luukato (osteoporoosi), luunmurtumat ruokahaluttomuus, lisääntynyt ruokahalu, veren kolesteroliarvojen kohoaminen yleinen sairauden tunne, nesteen kertymisestä johtuva jalkojen tai jalkaterien turpoaminen masennus. Melko harvinaiset haittavaikutukset: harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 1000:sta painon lasku sydämentykytys (palpitaatio), sydämen tiheälyöntisyys (takykardia) valkosolujen määrän väheneminen (leukopenia), mikä lisää infektioherkkyyttä heikentynyt aivojen verensaanti, aistimuutokset (mukaan lukien tuntoaistin muutokset [pistely] ja alentunut tunto), uneliaisuus, unettomuus, muistin heikkeneminen, makuhäiriöt näköön vaikuttava silmän linssin samentuma (kaihi), silmien ärsytys, näön hämärtyminen hengenahdistus vatsakipu, suutulehdus, suun kuivuminen tihentynyt virtsaamistarve kutina tai kuiva iho, nokkosihottuma niveltulehdus (artriitti) nesteen kertymisestä johtuva yleistynyt turvotus virtsatieinfektiot kasvainkipu (ei liitännäishoidossa ja jatketussa liitännäishoidossa), rasitusrintakipu ja sydänkohtaus (iskeeminen sydäntapahtuma), verisuonitulehdus (mukaan lukien pinnallinen ja syvä laskimontukkotulehdus), kohonnut verenpaine kuume, limakalvojen kuivuminen, jano maksaentsyymiarvojen muutokset laboratoriokokeissa verenvuoto emättimestä, vuoto emättimestä, emättimen kuivuus, kipu rinnoissa ahdistuneisuus (mukaan lukien hermostuneisuus, ärtyisyys) yskä sydänongelmat, jotka voivat aiheuttaa hengenahdistusta tai nilkkojen turvotusta verihyytymän irtoaminen ja kulkeutuminen, jolloin se voi tukkia jonkin toisen elimen verisuonen. Harvinaiset haittavaikutukset: harvemmalla kuin 1 potilaalla 1000:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla :sta aivohalvaus, keuhkoveritulppa, valtimotromboosi. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. LETROZOLE STADAN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 4

5 6. MUUTA TIETOA Mitä Letrozole STADA sisältää - Vaikuttava aine on letrotsoli. Yksi tabletti sisältää 2,5 mg letrotsolia. - Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, hydroksipropyylimetyyliselluloosa, hydroksipropyyliselluloosa, magnesiumstearaatti, talkki, puuvillasiemenöljy, keltainen rautaoksidi (E 172), punainen rautaoksidi (E 172), titaanidioksidi (E 171). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Letrozole STADA kalvopäällysteiset tabletit ovat pyöreitä ja keltaisia. Tabletin molemmat puolet ovat kuperia. Tabletit on pakattu 10, 30 ja 100 tabletin läpipainopakkauksiin. Myyntiluvan haltija Stada Arzneimittel AG Stadastr Bad Vilbel Saksa Valmistaja Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15, Münster, Saksa tai Tecnimede Sosiedade, Técnico-Medicinal, SA Quinta da Cerca, Caixaria, Dois Portos, Portugali tai Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36, 1190 Wien, Itävalta tai Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade B22, 1020 Brussels, Belgia tai Clonmel Healthcare Ltd. Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irlanti tai Cell pharm GmbH Feodor-Lynen-Str. 35, Hannover, Saksa tai STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2 18, Bad Vilbel, Saksa 5

6 Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Letrozole Stada 2,5 mg filmdragerade tabletter Letrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Letrozole Stada är och vad det används för 2. Innan du tar Letrozole Stada 3. Hur du tar Letrozole Stada 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Letrozole Stada ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD LETROZOLE STADA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Letrozole Stada är en aromatashämmare. Det betyder att det hämmar särskilda enzymer i kroppen som kallas aromataser. Dessa enzymer påverkar produktionen av vissa kvinnliga könshormoner, som östrogen, i kroppen. Genom att hämma dessa enzymer ger Letrozole Stada minskad mängd östrogen i kroppen. Letrozole Stada används för att behandla bröstcancer hos kvinnor där tumörtillväxten beror (är östrogenreceptorpositiv) på vissa kvinnliga hormoner (östrogener) Letrozol används enligt följande: Återfallsförebyggande (adjuvant) behandling av tidig bröstcancer hos kvinnor där menstruationen har upphört (post-menopausala kvinnor). Utökad återfallsförebyggande (adjuvant) behandling av tidig bröstcancer hos kvinnor där menstruationen har upphört (post-menopausala kvinnor) och som tidigare har fått standardiserad återfallsförebyggande (adjuvant) behandling med ett annat läkemedel för att behandla bröstcancer, tamoxifen, i 5 år. Som första typ av behandling av framskriden bröstcancer hos kvinnor där menstruationen har upphört (post-menopausala kvinnor). Behandling av framskriden bröstcancer efter att den har återkommit eller fortsatt att växa hos kvinnor där menstruationen har upphört eller har stoppats onaturligt (post-menopausal status) som tidigare har fått ett annat läkemedel som blockerar effekten av specifika kvinnliga könshormoner (östrogener) på tillväxten av tumören (antiöstrogener). Effekten av Letrozole Stada har inte fastställts hos kvinnliga patienter med bröstcancer hos vilka tillväxten av tumören inte beror på (är östrogenreceptornegativ) på specifika kvinnliga könshormoner) Letrozol som finns i Letrozole Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 7

8 2. INNAN DU TAR LETROZOLE STADA Ta inte Letrozole Stada - om du är allergisk (överkänslig) mot letrozol eller något av övriga innehållsämnen i Letrozole Stada (se avsnitt 6). - innan menstruationerna har upphört (pre-menopausal status). - om du är gravid eller ammar. Var särskilt försiktig med Letrozole Stada - om du lider av allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min), eftersom tillräcklig klinisk erfarenhet i samband med njursvikt saknas. - om du har någon mild, måttlig eller svår leversjukdom, då tillräcklig klinisk erfarenhet av behandling i samband med leversjukdom saknas. - om du redan konstaterats ha (eller anses ha en ökad risk för att utveckla) benskörhet (osteoporos), eller om du tidigare haft benbrott. Om så är fallet kommer läkaren att kontrollera din bentäthet innan du påbörjar behandlingen samt vid regelbundna tillfällen under behandlingens gång. Om det är nödvändigt kommer läkaren att påbörja en behandling av, eller en förebyggande behandling mot, benskörhet (osteoporos) och att noga följa upp ditt tillstånd. Användning av andra läkemedel: Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Graviditet och amning - Du får inte använda Letrozole Stada om du är gravid eller ammar eftersom det kan skada barnet. - Eftersom Letrozole Stada endast rekommenderas till kvinnor som har passerat övergångsåldern, angår dessa restriktioner troligen inte dig. - Dock, om du nyligen har passerat övergångsåldern ska läkaren diskutera med dig om behovet av preventivmedel eftersom du kan ha möjlighet att bli gravid. Barn eller ungdomar Det finns ingen relevant indikation för användning av Letrozole Stada hos barn eller ungdomar. Äldre (65 år och äldre) Letrozole Stada kan användas av personer 65 år och äldre med samma doser som till andra vuxna. Fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel Körförmåga och användning av maskiner Det är osannolikt att Letrozole Stada påverkar din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Vissa personer kan tillfälligt känna sig trötta, yra eller sömniga. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om något innehållsämne i Letrozole Stada Letrozole Stada innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin. 8

9 3. HUR DU TAR LETROZOLE STADA Använd alltid Letrozole Stada enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Den vanliga dosen för Letrozole Stada är en tablett en gång per dag tillsammans med ett glas vatten eller annan vätska. Fortsätt att ta Letrozole Stada varje dag så länge läkaren så ordinerar. Du kan behöva ta dem i månader eller till och med år. Om du har använt för stor mängd av Letrozole Stada Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen omedelbart (tel. (09) ) för bedömning av risken samt rådgivning Visa dem tablettförpackningen. Enstaka fall av överdosering med letrozol har rapporterats. Det finns ingen speciell antidot (d.v.s. motgift). Därför är behandlingen av en eventuell överdosering symtomatisk. Om du har glömt att ta Letrozole Stada Ta inte dubbel dos för att kompensera för den dos du glömt. Fortsätt din behandling och ta nästa dos som vanligt. Om du slutar att ta Letrozole Stada Sluta inte ta Letrozole Stada utan att prata med läkare eftersom behandlingen med Letrozole Stada är en långtidsbehandling. Kontakta läkare om du har några problem med användningen av Letrozole Stada. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Letrozole Stada orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan vara allvarliga: Sluta ta tabletterna och kontakta omedelbart läkare eller första hjälpen vid närmaste sjukhus om du - får allvarliga hudreaktioner eller allergiska reaktioner (med symtom som svullnad i ansikte eller svalg eller blåsbildning i hud, mun, ögon eller i trakten kring könsorganen) - upplever svaghet, förlamning eller känselbortfall i en arm eller ben eller någon annan del av kroppen, koordinationsförlust, illamående eller tal- eller andningssvårigheter (tecken på en hjärnsjukdom t.ex. stroke) - får plötslig tryckande bröstsmärta eller andnöd eller svullnad i vristerna (tecken på en hjärtsjukdom) - får andningssvårigheter, bröstsmärtor, om du svimmar, du får ökad puls, din hud blir blåskiftande, du får plötsliga smärtor i armar och ben (fötter) (möjliga symtom på att blodpropp har bildats) - upplever svullnad eller rodnad längs en blodåder som är ytterst öm och som möjligen även smärtar vid beröring. - får hög feber, frossa eller sår i munnen på grund av någon infektion (brist på vita blodkroppar) - observerar att dina ögonvitor eller din hud antar en gulskiftande ton (kan vara tecken på allvarliga leverproblem) - får bestående och allvarlig dimsyn (d.v.s. grumligt synfält). 9

10 De flesta biverkningar som konstaterats hos patienter som behandlats med Letrozole Stada har varit lindriga eller måttliga till sin natur och har berott på den estrogenbrist läkemedlet förorsakar (som t.ex. värmevallningar). Mycket vanliga biverkningar: påverkar mer än 1 av 10 personer - ökade svettningar - ledsmärta - värmevallningar, trötthetskänsla (inklusive förlust av energi och styrka och känsla av svaghet) Vanliga biverkningar: påverkar färre än 1 av 10, men mer än 1 av 100 patienter. - viktuppgång - huvudvärk, yrsel - illamående, kräkningar, försämrad matsmältning, förstoppning, diarré - håravfall, hudutslag (inklusive hudrodnad, prickar eller små bulor, flagning och blåsbildning på huden) - muskelvärk, skelettsmärta, benskörhet (osteoporos), benbrott - aptitförlust, ökad aptit, förhöjda kolesterolnivåer i blodet - allmän sjukdomskänsla, svullnad i ben eller fötter på grund av vätskeansamling - depression Mindre vanliga biverkningar: påverkar färre än 1 av 100, men fler än 1 av 1000 patienter - viktnedgång - kännbara hjärtslag (palpitationer), snabbare hjärtrytm (takykardi) - minskat antal vita blodkroppar (leukopeni), som ökar risken för infektioner - minskat blodflöde till hjärnan, förändrad känsel (inklusive känselförnimmelse [tusen nålar] och nedsatt känsel), trötthet, sömnlöshet, minnesnedsättning, smakstörningar - grumling av ögats lins som påverkar synen (starr), ögonirritation, dimsyn - andnöd - magsmärta, inflammation i munnen, muntorrhet - tätare urinering - klåda eller torrhet i huden, nässelutslag - ledinflammation (artrit) - allmän svullnad på grund av vätskeansamling - urinvägsinfektioner - tumörsmärta (inte vid återfallsförebyggande [adjuvant] och utökad återfallsförebyggande [adjuvant] behandling), kärlkramp och hjärtinfarkt (ischemiska hjärthändelser), inflammerade blodkärl (inklusive ytliga och djupa vener med blodproppsbildning), höjt blodtryck - feber, torra slemhinnor, törst - förändringar i leverenzymnivåerna i blodprover - vaginala blödningar, vaginala flytningar, vaginal torrhet, bröstsmärta - ångest (inklusive nervositet och irritabilitet - hosta - hjärtproblem som kan orsaka andnöd eller ankelsvullnad - förekomst av blodproppar som kan lossna från kärlen och fastna i andra organ-kärl Sällsynta biverkningar: påverkar färre än 1 av 1000 men fler än 1 av patienter - stroke, blodproppar i lungkärlen (pulmonell emboli), blodproppar i artärerna (arteriell trombos) Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR LETROZOLE STADA SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. 10

11 Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är letrozol. Varje filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg letrozol. Övriga innehållsämnen i tabletten är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, hydroxipropylmetylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, talk, bomullsfröolja, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), titandioxid (E171). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Letrozol filmdragerade tabletter är runda och gula, och båda ytorna är konvexa. Tabletterna kommer i blisterförpackningar om 10, 30 och 100 tabletter. Innehavare av godkännande för försäljning STADA Arzneimittel AG Stadastrasse Bad Vilbel Tyskland Tillverkare Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15, Münster, Tyskland eller Tecnimede Sosiedade, Técnico-Medicinal, SA Quinta da Cerca, Caixaria, Dois Portos, Portugal eller Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36, 1190 Wien, Österrik eller Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade B22, 1020 Brussels, Belgien eller Clonmel Healthcare Ltd. Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irland eller Cell pharm GmbH Feodor-Lynen-Str. 35, Hannover, Tyskland eller 11

12 STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2 18, Bad Vilbel, Tyskland Denna bipacksedel godkändes senast den

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. BIPACKSEDEL Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett Letrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen - Om du har

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Nizoral-shampoota

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini PAKKAUSSELOSTE Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti Fluvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium PAKKAUSSELOSTE Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risedronaattinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli PAKKAUSSELOSTE 1 PAKKAUSSELOSTE Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä.

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä. Pakkausseloste Aciclovir Ranbaxy tabletit 200 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 400 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 800 mg Muista, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai toisella

Läs mer

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos PAKKAUSSELOSTE VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid Bipacksedel: information till användaren Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård hydroxikarbamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Lapset ja nuoret 2. ENNEN KUIN OTAT CIPROFLOXACIN TEVAA

Lapset ja nuoret 2. ENNEN KUIN OTAT CIPROFLOXACIN TEVAA Pakkausseloste: tietoja käyttäjälle Ciprofloxacin Teva 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ciprofloxacin Teva 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ciprofloxacin Teva 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Läs mer

PROTELOS PAKKAUSSELOSTE 6/2015

PROTELOS PAKKAUSSELOSTE 6/2015 PROTELOS PAKKAUSSELOSTE 6/2015 29 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PROTELOS 2 g rakeet oraalisuspensiota varten Strontiumranelaatti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Octreotide Hospira 50 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrogrammaa/ml injektioneste,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE JAPOL, tipat, liuos R.M. 0013/16-01-01Rantaminttuöljy Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. EX Holmes. sekä Mentha arvensis L. var. glabrata (Benth) Fern. PERINTEINEN

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Bikalutamid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Bikalutamid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Bikalutamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan

Läs mer

Ovesterin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ovesterin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Ovesterin 1 mg/g vaginalkräm östriol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett Nicotinell Mint 1 mg och 2 mg sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Bipacksedel: Information till användaren Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Livial 2,5 mg tabletter tibolon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE. CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 500 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster Lidokain/Tetrakain Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion

Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion 16 juni 2005 Levitra Bayer Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Vardenafildihydroklorid Välj förpackning

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid B. BIPACKSEDEL 21 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. -

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NorLevo 1,5 mg tablett Levonorgestrel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NorLevo

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. Ranitidin Sandoz 150 mg och 300 mg brustablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Nicotinell Mint sugtabletter

Nicotinell Mint sugtabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicotinell Mint sugtabletter 1 mg och 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

Intag av andra läkemedel Tala med din läkare innan du börjar använda bikalutamid om du använder eller nyligen använt något av följande läkemedel:

Intag av andra läkemedel Tala med din läkare innan du börjar använda bikalutamid om du använder eller nyligen använt något av följande läkemedel: BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Aktiv substans: bikalutamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel,

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

BIPACKSEDEL. Innehavare av godkännande för försäljning/tillverkare: Schering AG 133 42 Berlin Tyskland 1. VAD ÄR ALLURENE OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

BIPACKSEDEL. Innehavare av godkännande för försäljning/tillverkare: Schering AG 133 42 Berlin Tyskland 1. VAD ÄR ALLURENE OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR BIPACKSEDEL Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray Sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer B. BIPACKSEDEL 44 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter amlodipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Sildenafilcitrat

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Sildenafilcitrat BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Sildenafilcitrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O)

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O) Bipacksedel: Information till användaren Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande dikväveoxid (N 2 O) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 1 B. BIPACKSEDEL 2 LÄKEMEDLETS NAMN ZYPREXA 2.5 mg TABLETTER (OLANZAPIN) ALLMÄNNA RÅD Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den

Läs mer

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. Dessa läkemedel är receptfria. Nicotinell medicinska

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter 16 juni 2005 Zoloft Pfizer Filmdragerad tablett 50 mg vita, avlånga, med skåra, 10,3 4,2 mm, märkta ZLT-50 Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare) Aktiv substans Sertralinhydroklorid Fråga

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicorette 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Mint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Pepparmint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 2

Läs mer

21 mg/24 timmar, 14 mg /24 timmar, 7 mg/24 timmar Depotplåster Nikotin

21 mg/24 timmar, 14 mg /24 timmar, 7 mg/24 timmar Depotplåster Nikotin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Clear 21 mg/24, 14 mg /24, 7 mg/24 Depotplåster Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

150527_v6.0_Imn_PI_SV

150527_v6.0_Imn_PI_SV Bipacksedel: Information till patienten Imnovid 1 mg hårda kapslar Imnovid 2 mg hårda kapslar Imnovid 3 mg hårda kapslar Imnovid 4 mg hårda kapslar pomalidomid Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga FRÅGOR OCH SVAR buckal fentanyltablett För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga 1 VIKTIGT Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta orsakad av cancer. Effentora

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

140620_V18.0_Thal_EU_PI_SV

140620_V18.0_Thal_EU_PI_SV Bipacksedel: Information till användaren Thalidomide Celgene 50 mg hårda kapslar Talidomid VARNING Talidomid orsakar fosterskador och fosterdöd. Ta inte talidomid om du är gravid eller kan bli gravid.

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Angemin 1 mg/2 mg filmdragerade tabletter Estradiol /Drospirenon

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Angemin 1 mg/2 mg filmdragerade tabletter Estradiol /Drospirenon BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Angemin 1 mg/2 mg filmdragerade tabletter Estradiol /Drospirenon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

BIPACKSEDEL. Xolair 75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Omalizumab

BIPACKSEDEL. Xolair 75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Omalizumab BIPACKSEDEL Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Xolair. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Läs mer