PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli"

Transkript

1 PAKKAUSSELOSTE Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Letrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Letrozole STADA on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Letrozole STADAa 3. Miten Letrozole STADAa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Letrozole STADAn säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ LETROZOLE STADA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Letrotsoli on aromataasinestäjä eli se estää elimistössä entsyymejä nimeltä aromataasit. Nämä entsyymit vaikuttavat joidenkin naissukupuolihormonien, kuten estrogeenin, tuotantoon elimistössä. Estämällä näitä entsyymejä letrotsoli alentaa estrogeenin määrää elimistössä. Letrotsoli on tarkoitettu rintasyövän hoitoon naisilla, joilla kasvaimen kasvu on riippuvainen tietyistä naissukupuolihormoneista (estrogeeneista) (eli kasvain on estrogeenireseptoripositiivinen). Letrotsolia käytetään seuraavasti: Varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoitona vaihdevuodet ohittaneille naisille (postmenopausaalisille naisille). Varhaisvaiheen hormoniriippuvaisen rintasyövän jatkettuna liitännäishoitona vaihdevuodet ohittaneille naisille (postmenopausaalisille naisille), jotka ovat saaneet aiempaa standardiliitännäishoitoa rintasyöpään toisella valmisteella, tamoksifeenilla, 5 vuoden ajan. Pitkälle edenneen hormoniriippuvaisen rintasyövän hoito vaihdevuodet ohittaneille naisille (postmenopausaalisille naisille), jotka eivät ole aiemmin saaneet rintasyöpään lääkehoitoa. Pitkälle edenneen rintasyövän hoito luonnollisessa tai keinotekoisesti aiheutetussa postmenopausaalivaiheessa oleville naisille, joiden sairaus on uusiutunut tai etenee ja joita on aikaisemmin hoidettu antiestrogeeneilla eli lääkkeillä, jotka estävät tiettyjen naissukupuolihormonien (estrogeenien) vaikutusta kasvaimen kasvuun. Letrotsolin tehoa ei ole osoitettu rintasyöpää sairastavilla naisilla, joilla kasvaimen kasvu ei ole riippuvainen tietyistä naissukupuolihormoneista (estrogeeneista) (eli kasvain on estrogeenireseptorinegatiivinen). 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT LETROZOLE STADAA 1

2 Älä käytä Letrozole STADAa - jos olet allerginen (yliherkkä) letrotsolille tai Letrozole STADAn jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6). - ennen kuukautisen loppumista (premenopausaalinen endokriininen status). - raskauden ja imetyksen aikana. Ole erityisen varovainen Letrozole STADAn suhteen - jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min), koska kliinistä kokemusta ei ole riittävästi. - jos sinulla on lievä, kohtalainen tai vaikea maksasairaus, koska kliinistä kokemusta ei ole riittävästi. - jos sinulla on luukato (osteoporoosi) tai luukadon riskitekijöitä tai sinulla on ollut murtumia. Tässä tapauksessa lääkäri määrittää luuntiheyden ennen hoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon aikana. Tarvittaessa lääkäri aloittaa lääkityksen tai estolääkityksen luukatoon (osteoporoosiin) ja seuraa tilaasi huolellisesti. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Raskaus ja imetys Et saa käyttää Letrozole STADA-tabletteja, jos olet raskaana tai imetät, koska lääke voi vaikuttaa lapseen. Koska Letrozole STADA-tablettien käyttöä suositellaan vain vaihdevuodet ohittaneille naisille, raskautta ja imetystä koskevat rajoitukset eivät todennäköisesti koske sinua. Jos kuitenkin olet juuri ohittanut vaihdevuodet, lääkäri keskustelee kanssasi ehkäisyn tarpeellisuudesta, sillä saatat yhä tulla raskaaksi. Lapset ja nuoret Letrozole STADA-tabletteja ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille tai nuorille. Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) voivat käyttää Letrozole STADA-tabletteja samalla annoksella kuin muutkin aikuiset. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Ajaminen ja koneiden käyttö On epätodennäköistä, että Letrozole STADA vaikuttaisi ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita. Joillakin potilailla voi kuitenkin joskus esiintyä väsymystä, huimausta tai uneliaisuutta. Jos näin käy, älä aja tai käytä koneita. Tärkeää tietoa Letrozole STADAn sisältämistä aineista Letrozole STADA sisältää laktoosia (maitosokeria). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN LETROZOLE STADAA KÄYTETÄÄN Käytä Letrozole STADAa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on 1 tabletti kerran vuorokaudessa vesilasillisen tai muun nesteen kera. Jatka Letrozole STADA-hoitoa päivittäin niin kauan kuin lääkäri on määrännyt. Voit tarvita lääkehoitoa kuukausia tai jopa vuosia. 2

3 Jos otat enemmän Letrozole STADAa kuin sinun pitäisi Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai sairaalaan ohjeiden saamiseksi. Näytä heille lääkepakkaus. Yksittäisiä letrotsolin yliannostustapauksia on raportoitu. Erityistä vastalääkettä ei ole, joten yliannostuksen hoito on oireenmukaista. Jos unohdat ottaa Letrozole STADAa Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jatka hoitoa ottamalla seuraava annos tavanomaiseen tapaan. Jos lopetat Letrozole STADAn käytön Älä lopeta Letrozole STADA-hoitoa keskustelematta lääkärin kanssa, koska hoito on pitkäkestoista. Ota yhteys lääkärin, jos sinulla esiintyy ongelmia Letrozole STADA-tablettien käytön aikana. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Letrozole STADAkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tietyt haittavaikututukset saattavat olla vakavia: Lopeta tablettien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan ensiapuun, jos sinulla ilmenee - vakavia iho- ja tai allergisia reaktioita (joihin liittyy kasvojen tai nielun turvotusta tai rakkuloiden muodostumista ihoon, suuhun, silmiin tai sukupuolielinten alueelle) - voimattomuutta, halvaantumista tai tunnottomuutta käsissä, jaloissa tai muualla elimistössä, koordinaatiokyvyn heikkenemistä, pahoinvointia tai puhe- tai hengitysvaikeuksia (aivosairauden, kuten esim. aivohalvauksen oire) - äkillistä, puristavaa rintakipua tai hengenahdistusta tai nilkkojen turvotusta (sydänsairauden oireita) - hengitysvaikeuksia, rintakipua, pyörtymistä, sydämen tiheälyöntisyyttä, sinertävää ihoa tai äkillistä kipua jalassa (jalkaterässä) tai käsivarressa (mahdollisen veritulpan oireita) - turvotusta ja punoitusta suonessa, joka on erittäin arka ja mahdollisesti kosketettaessa kipeä - korkeaa kuumetta, vilunväristyksiä tai infektion aiheuttamia suun haavaumia (valkosolujen puutosta) - ihon tai silmänvalkuaisten kellertävyyttä (voi olla merkki vakavista maksaan liittyvistä ongelmista) - vaikeaa ja pitkäkestoista näön hämärtymistä. Useimmat Letrozole STADAa käyttäneillä potilailla todetuista haittavaikutuksista ovat olleet luonteeltaan lieviä tai kohtalaisia, ja ne ovat johtuneet lääkkeen aiheuttamasta estrogeenin puutteesta (esim. kuumat aallot). Hyvin yleiset haittavaikutukset: useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä lisääntynyt hikoilu nivelkipu kuumat aallot, väsymyksen tunne (mukaan lukien tarmottomuus, voimattomuus ja heikkous). Yleiset haittavaikutukset: harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta painon nousu päänsärky, huimaus 3

4 pahoinvointi, oksentelu, ruoansulatusongelmat, ummetus, ripuli hiusten lähtö, ihottuma (mukaan lukien ihon punoitus, näppylät tai patit, kesiminen ja rakkulat) lihaskipu, luukipu, luukato (osteoporoosi), luunmurtumat ruokahaluttomuus, lisääntynyt ruokahalu, veren kolesteroliarvojen kohoaminen yleinen sairauden tunne, nesteen kertymisestä johtuva jalkojen tai jalkaterien turpoaminen masennus. Melko harvinaiset haittavaikutukset: harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 1000:sta painon lasku sydämentykytys (palpitaatio), sydämen tiheälyöntisyys (takykardia) valkosolujen määrän väheneminen (leukopenia), mikä lisää infektioherkkyyttä heikentynyt aivojen verensaanti, aistimuutokset (mukaan lukien tuntoaistin muutokset [pistely] ja alentunut tunto), uneliaisuus, unettomuus, muistin heikkeneminen, makuhäiriöt näköön vaikuttava silmän linssin samentuma (kaihi), silmien ärsytys, näön hämärtyminen hengenahdistus vatsakipu, suutulehdus, suun kuivuminen tihentynyt virtsaamistarve kutina tai kuiva iho, nokkosihottuma niveltulehdus (artriitti) nesteen kertymisestä johtuva yleistynyt turvotus virtsatieinfektiot kasvainkipu (ei liitännäishoidossa ja jatketussa liitännäishoidossa), rasitusrintakipu ja sydänkohtaus (iskeeminen sydäntapahtuma), verisuonitulehdus (mukaan lukien pinnallinen ja syvä laskimontukkotulehdus), kohonnut verenpaine kuume, limakalvojen kuivuminen, jano maksaentsyymiarvojen muutokset laboratoriokokeissa verenvuoto emättimestä, vuoto emättimestä, emättimen kuivuus, kipu rinnoissa ahdistuneisuus (mukaan lukien hermostuneisuus, ärtyisyys) yskä sydänongelmat, jotka voivat aiheuttaa hengenahdistusta tai nilkkojen turvotusta verihyytymän irtoaminen ja kulkeutuminen, jolloin se voi tukkia jonkin toisen elimen verisuonen. Harvinaiset haittavaikutukset: harvemmalla kuin 1 potilaalla 1000:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla :sta aivohalvaus, keuhkoveritulppa, valtimotromboosi. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. LETROZOLE STADAN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 4

5 6. MUUTA TIETOA Mitä Letrozole STADA sisältää - Vaikuttava aine on letrotsoli. Yksi tabletti sisältää 2,5 mg letrotsolia. - Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, hydroksipropyylimetyyliselluloosa, hydroksipropyyliselluloosa, magnesiumstearaatti, talkki, puuvillasiemenöljy, keltainen rautaoksidi (E 172), punainen rautaoksidi (E 172), titaanidioksidi (E 171). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Letrozole STADA kalvopäällysteiset tabletit ovat pyöreitä ja keltaisia. Tabletin molemmat puolet ovat kuperia. Tabletit on pakattu 10, 30 ja 100 tabletin läpipainopakkauksiin. Myyntiluvan haltija Stada Arzneimittel AG Stadastr Bad Vilbel Saksa Valmistaja Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15, Münster, Saksa tai Tecnimede Sosiedade, Técnico-Medicinal, SA Quinta da Cerca, Caixaria, Dois Portos, Portugali tai Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36, 1190 Wien, Itävalta tai Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade B22, 1020 Brussels, Belgia tai Clonmel Healthcare Ltd. Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irlanti tai Cell pharm GmbH Feodor-Lynen-Str. 35, Hannover, Saksa tai STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2 18, Bad Vilbel, Saksa 5

6 Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Letrozole Stada 2,5 mg filmdragerade tabletter Letrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Letrozole Stada är och vad det används för 2. Innan du tar Letrozole Stada 3. Hur du tar Letrozole Stada 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Letrozole Stada ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD LETROZOLE STADA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Letrozole Stada är en aromatashämmare. Det betyder att det hämmar särskilda enzymer i kroppen som kallas aromataser. Dessa enzymer påverkar produktionen av vissa kvinnliga könshormoner, som östrogen, i kroppen. Genom att hämma dessa enzymer ger Letrozole Stada minskad mängd östrogen i kroppen. Letrozole Stada används för att behandla bröstcancer hos kvinnor där tumörtillväxten beror (är östrogenreceptorpositiv) på vissa kvinnliga hormoner (östrogener) Letrozol används enligt följande: Återfallsförebyggande (adjuvant) behandling av tidig bröstcancer hos kvinnor där menstruationen har upphört (post-menopausala kvinnor). Utökad återfallsförebyggande (adjuvant) behandling av tidig bröstcancer hos kvinnor där menstruationen har upphört (post-menopausala kvinnor) och som tidigare har fått standardiserad återfallsförebyggande (adjuvant) behandling med ett annat läkemedel för att behandla bröstcancer, tamoxifen, i 5 år. Som första typ av behandling av framskriden bröstcancer hos kvinnor där menstruationen har upphört (post-menopausala kvinnor). Behandling av framskriden bröstcancer efter att den har återkommit eller fortsatt att växa hos kvinnor där menstruationen har upphört eller har stoppats onaturligt (post-menopausal status) som tidigare har fått ett annat läkemedel som blockerar effekten av specifika kvinnliga könshormoner (östrogener) på tillväxten av tumören (antiöstrogener). Effekten av Letrozole Stada har inte fastställts hos kvinnliga patienter med bröstcancer hos vilka tillväxten av tumören inte beror på (är östrogenreceptornegativ) på specifika kvinnliga könshormoner) Letrozol som finns i Letrozole Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 7

8 2. INNAN DU TAR LETROZOLE STADA Ta inte Letrozole Stada - om du är allergisk (överkänslig) mot letrozol eller något av övriga innehållsämnen i Letrozole Stada (se avsnitt 6). - innan menstruationerna har upphört (pre-menopausal status). - om du är gravid eller ammar. Var särskilt försiktig med Letrozole Stada - om du lider av allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min), eftersom tillräcklig klinisk erfarenhet i samband med njursvikt saknas. - om du har någon mild, måttlig eller svår leversjukdom, då tillräcklig klinisk erfarenhet av behandling i samband med leversjukdom saknas. - om du redan konstaterats ha (eller anses ha en ökad risk för att utveckla) benskörhet (osteoporos), eller om du tidigare haft benbrott. Om så är fallet kommer läkaren att kontrollera din bentäthet innan du påbörjar behandlingen samt vid regelbundna tillfällen under behandlingens gång. Om det är nödvändigt kommer läkaren att påbörja en behandling av, eller en förebyggande behandling mot, benskörhet (osteoporos) och att noga följa upp ditt tillstånd. Användning av andra läkemedel: Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Graviditet och amning - Du får inte använda Letrozole Stada om du är gravid eller ammar eftersom det kan skada barnet. - Eftersom Letrozole Stada endast rekommenderas till kvinnor som har passerat övergångsåldern, angår dessa restriktioner troligen inte dig. - Dock, om du nyligen har passerat övergångsåldern ska läkaren diskutera med dig om behovet av preventivmedel eftersom du kan ha möjlighet att bli gravid. Barn eller ungdomar Det finns ingen relevant indikation för användning av Letrozole Stada hos barn eller ungdomar. Äldre (65 år och äldre) Letrozole Stada kan användas av personer 65 år och äldre med samma doser som till andra vuxna. Fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel Körförmåga och användning av maskiner Det är osannolikt att Letrozole Stada påverkar din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Vissa personer kan tillfälligt känna sig trötta, yra eller sömniga. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om något innehållsämne i Letrozole Stada Letrozole Stada innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin. 8

9 3. HUR DU TAR LETROZOLE STADA Använd alltid Letrozole Stada enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Den vanliga dosen för Letrozole Stada är en tablett en gång per dag tillsammans med ett glas vatten eller annan vätska. Fortsätt att ta Letrozole Stada varje dag så länge läkaren så ordinerar. Du kan behöva ta dem i månader eller till och med år. Om du har använt för stor mängd av Letrozole Stada Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen omedelbart (tel. (09) ) för bedömning av risken samt rådgivning Visa dem tablettförpackningen. Enstaka fall av överdosering med letrozol har rapporterats. Det finns ingen speciell antidot (d.v.s. motgift). Därför är behandlingen av en eventuell överdosering symtomatisk. Om du har glömt att ta Letrozole Stada Ta inte dubbel dos för att kompensera för den dos du glömt. Fortsätt din behandling och ta nästa dos som vanligt. Om du slutar att ta Letrozole Stada Sluta inte ta Letrozole Stada utan att prata med läkare eftersom behandlingen med Letrozole Stada är en långtidsbehandling. Kontakta läkare om du har några problem med användningen av Letrozole Stada. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Letrozole Stada orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan vara allvarliga: Sluta ta tabletterna och kontakta omedelbart läkare eller första hjälpen vid närmaste sjukhus om du - får allvarliga hudreaktioner eller allergiska reaktioner (med symtom som svullnad i ansikte eller svalg eller blåsbildning i hud, mun, ögon eller i trakten kring könsorganen) - upplever svaghet, förlamning eller känselbortfall i en arm eller ben eller någon annan del av kroppen, koordinationsförlust, illamående eller tal- eller andningssvårigheter (tecken på en hjärnsjukdom t.ex. stroke) - får plötslig tryckande bröstsmärta eller andnöd eller svullnad i vristerna (tecken på en hjärtsjukdom) - får andningssvårigheter, bröstsmärtor, om du svimmar, du får ökad puls, din hud blir blåskiftande, du får plötsliga smärtor i armar och ben (fötter) (möjliga symtom på att blodpropp har bildats) - upplever svullnad eller rodnad längs en blodåder som är ytterst öm och som möjligen även smärtar vid beröring. - får hög feber, frossa eller sår i munnen på grund av någon infektion (brist på vita blodkroppar) - observerar att dina ögonvitor eller din hud antar en gulskiftande ton (kan vara tecken på allvarliga leverproblem) - får bestående och allvarlig dimsyn (d.v.s. grumligt synfält). 9

10 De flesta biverkningar som konstaterats hos patienter som behandlats med Letrozole Stada har varit lindriga eller måttliga till sin natur och har berott på den estrogenbrist läkemedlet förorsakar (som t.ex. värmevallningar). Mycket vanliga biverkningar: påverkar mer än 1 av 10 personer - ökade svettningar - ledsmärta - värmevallningar, trötthetskänsla (inklusive förlust av energi och styrka och känsla av svaghet) Vanliga biverkningar: påverkar färre än 1 av 10, men mer än 1 av 100 patienter. - viktuppgång - huvudvärk, yrsel - illamående, kräkningar, försämrad matsmältning, förstoppning, diarré - håravfall, hudutslag (inklusive hudrodnad, prickar eller små bulor, flagning och blåsbildning på huden) - muskelvärk, skelettsmärta, benskörhet (osteoporos), benbrott - aptitförlust, ökad aptit, förhöjda kolesterolnivåer i blodet - allmän sjukdomskänsla, svullnad i ben eller fötter på grund av vätskeansamling - depression Mindre vanliga biverkningar: påverkar färre än 1 av 100, men fler än 1 av 1000 patienter - viktnedgång - kännbara hjärtslag (palpitationer), snabbare hjärtrytm (takykardi) - minskat antal vita blodkroppar (leukopeni), som ökar risken för infektioner - minskat blodflöde till hjärnan, förändrad känsel (inklusive känselförnimmelse [tusen nålar] och nedsatt känsel), trötthet, sömnlöshet, minnesnedsättning, smakstörningar - grumling av ögats lins som påverkar synen (starr), ögonirritation, dimsyn - andnöd - magsmärta, inflammation i munnen, muntorrhet - tätare urinering - klåda eller torrhet i huden, nässelutslag - ledinflammation (artrit) - allmän svullnad på grund av vätskeansamling - urinvägsinfektioner - tumörsmärta (inte vid återfallsförebyggande [adjuvant] och utökad återfallsförebyggande [adjuvant] behandling), kärlkramp och hjärtinfarkt (ischemiska hjärthändelser), inflammerade blodkärl (inklusive ytliga och djupa vener med blodproppsbildning), höjt blodtryck - feber, torra slemhinnor, törst - förändringar i leverenzymnivåerna i blodprover - vaginala blödningar, vaginala flytningar, vaginal torrhet, bröstsmärta - ångest (inklusive nervositet och irritabilitet - hosta - hjärtproblem som kan orsaka andnöd eller ankelsvullnad - förekomst av blodproppar som kan lossna från kärlen och fastna i andra organ-kärl Sällsynta biverkningar: påverkar färre än 1 av 1000 men fler än 1 av patienter - stroke, blodproppar i lungkärlen (pulmonell emboli), blodproppar i artärerna (arteriell trombos) Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR LETROZOLE STADA SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. 10

11 Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är letrozol. Varje filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg letrozol. Övriga innehållsämnen i tabletten är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, hydroxipropylmetylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, talk, bomullsfröolja, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), titandioxid (E171). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Letrozol filmdragerade tabletter är runda och gula, och båda ytorna är konvexa. Tabletterna kommer i blisterförpackningar om 10, 30 och 100 tabletter. Innehavare av godkännande för försäljning STADA Arzneimittel AG Stadastrasse Bad Vilbel Tyskland Tillverkare Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15, Münster, Tyskland eller Tecnimede Sosiedade, Técnico-Medicinal, SA Quinta da Cerca, Caixaria, Dois Portos, Portugal eller Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36, 1190 Wien, Österrik eller Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade B22, 1020 Brussels, Belgien eller Clonmel Healthcare Ltd. Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irland eller Cell pharm GmbH Feodor-Lynen-Str. 35, Hannover, Tyskland eller 11

12 STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2 18, Bad Vilbel, Tyskland Denna bipacksedel godkändes senast den

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni PAKKAUSSELOSTE Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. BIPACKSEDEL Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett Letrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen - Om du har

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani

PAKKAUSSELOSTE. Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani PAKKAUSSELOSTE Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. - Om du har ytterligare frågor vänd

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni PAKKAUSSELOSTE Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron STADA 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron STADA 2 mg filmdragerade tabletter granisetron

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron STADA 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron STADA 2 mg filmdragerade tabletter granisetron Bipacksedel: Information till användaren Granisetron STADA 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron STADA 2 mg filmdragerade tabletter granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Proscar 5 mg filmdragerade tabletter finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami PAKKAUSSELOSTE Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti Tematsepaami Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini PAKKAUSSELOSTE Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti Fluvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) Sinun ja hoitajasi tulee lukea tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Nizoral-shampoota

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Levaxin 25 mikrogram tabletter Levaxin 50 mikrogram tabletter Levaxin 75 mikrogram tabletter Levaxin 100 mikrogram tabletter Levaxin 125 mikrogram tabletter Levaxin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit. isradipiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit. isradipiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit isradipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Lomirin käyttämisen, sillä se

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib

Bipacksedel: Information till patienten. Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib Bipacksedel: Information till patienten Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Flagyl 200 mg resp 400 mg tabletter. Metronidazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Propecia 1 mg filmdragerade tabletter. Finasterid

Bipacksedel: Information till användaren. Propecia 1 mg filmdragerade tabletter. Finasterid Bipacksedel: Information till användaren Propecia 1 mg filmdragerade tabletter Finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast Orion 10 mg tabletti Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret Montelukasti

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast Orion 10 mg tabletti Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret Montelukasti PAKKAUSSELOSTE Montelukast Orion 10 mg tabletti Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret Montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cloriocard 75 mg kalvopäällysteinen tabletti klopidogreeli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cloriocard 75 mg kalvopäällysteinen tabletti klopidogreeli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cloriocard 75 mg kalvopäällysteinen tabletti klopidogreeli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil Läkemedelsverket 2013-06-10 Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml)

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) PAKKAUSSELOSTE Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Bipacksedel: Information till användaren Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Läkemedelsverket 2013-12-13 Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter. 16 juni 2005 Viagra Pfizer Tablett 50 mg blå rundade rombiska, märkta Pfizer och VGR 50 Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Välj förpackning och språk för Viagra: VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter donepezilhydroklorid Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter. morfinhydroklorid

Bipacksedeln: Information till användaren. Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter. morfinhydroklorid Bipacksedeln: Information till användaren Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter morfinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett Läkemedelsverket 2015-08-04 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Aerius 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin

Bipacksedel: Information till patienten. Aerius 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Bipacksedel: Information till patienten Aerius 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium PAKKAUSSELOSTE Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risedronaattinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zomig Rapimelt 2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter zolmitriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zomig Rapimelt 2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter zolmitriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zomig Rapimelt 2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter zolmitriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Differin 1 mg/g gel. adapalen

Bipacksedel: Information till användaren. Differin 1 mg/g gel. adapalen Bipacksedel: Information till användaren Differin 1 mg/g gel adapalen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren artec 5 mg/ml kutan lösning Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Spektramox 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli PAKKAUSSELOSTE 1 PAKKAUSSELOSTE Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol Bipacksedel: Information till användaren Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare ipratropiumbromid/salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Salofalk 1 g/painallus rektaalivaahto mesalatsiini

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Salofalk 1 g/painallus rektaalivaahto mesalatsiini Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle Salofalk 1 g/painallus rektaalivaahto mesalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning Humant albumin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä.

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä. Pakkausseloste Aciclovir Ranbaxy tabletit 200 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 400 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 800 mg Muista, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai toisella

Läs mer

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter Lerkanidipinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium

Bipacksedeln: Information till användaren. Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Bipacksedeln: Information till användaren Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Bipacksedel: Information till användaren Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid Bipacksedel: information till användaren Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård hydroxikarbamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett. Metforminhydroklorid

Bipacksedel: information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett. Metforminhydroklorid Bipacksedel: information till användaren METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett Metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä seloste huolellisesti, koska siinä on tärkeitä tietoja. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä seloste huolellisesti, koska siinä on tärkeitä tietoja. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, koska siinä on tärkeitä tietoja. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LÄÄKEMUOTO JA VAHVUUS Lääkevalmisteen

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 200 mg vaginaltablett + 1 % kräm. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 200 mg vaginaltablett + 1 % kräm. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 200 mg vaginaltablett + 1 % kräm Läkemedelsverket 2013-12-19 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Bipacksedeln: Information till användaren Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer