Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!"

Transkript

1 1 KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen måndagen den 19 september 2011 kl. 09:00-ca 12:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Alla ledamöter samlas kl. 8:40 i kommunhusets foajé för att ta en gruppbild till hemsidan! Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! Anders Ceder Ordförande Malin Sjöberg Sekreterare Ledamöter Anders Ceder (S), ordf. Irja Gustavsson (S), vice ordf. Arnold Bengtsson (S) Margaretha Ahlm (S) Hans-Olof Hake (S) Margaretha Östlund (S) Inger Griberg (MP) Snorre Hermansson (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Anniette Lindvall (M) Jonas Kleber (C) Christina Pettersson (C) Göran Gustavsson (FP) Ingrid Åberg (KD) Sven-Ove Karlsson (SD) Ersättare Bengt Storbacka (S) Linda Andersson (S) John Omoomian (S) Pia Gröndahl (S) Hassan Abdi Bidar (S) Carina Östrand (S) Bengt Evertsson (MP) Ulf Axelsson (V) Jan Hansson (M) Såma Arif (M) Anne Nyström (C) Ulf Lager (C) Patrik Öhrström (FP) Hlödur Bjarnason (KD) Inger Karlsson (SD) Föredragningslista Sid Föredragande Tid Information om folkbildningens verksamhet i kommunen Örebro läns bildningsförbund, Studiefrämjandet 09:00-09:45 Fika 09:45-10:00 1. Remiss från Örebro läns landsting av förslag till folkhälsoplan för Örebro län ( ), se även separat bilaga 5 Linnéa Hedkvist 10:00-10:10 1

2 Information om Naturreservat på Kyrkberget i Lindesberg 2. Ansökan om medel för ökat antal flyktingbarn i skolan ( ) 3. Kommunal borgen för ombyggnation av f.d. idrottshall vid Lindeskolan till lokaler för byggprogrammet ( ) 4. Komplettering av kommunal borgen för nybyggnation av förskola vid Kyrkberget ( ) 5. Kommunal borgen för Energikällan i Linde AB för fastigheten Vargen 6 ( ) Ingrid Andrén Peter Ljungné 11 Gunilla Sandgren 15 Gunilla Sandgren 18 Gunilla Sandgren 21 Gunilla Sandgren 2 10:10-10:25 6. Komplettering av kommunal borgen för byggnation på Idengatan i Frövi ( ) 7. Kommunal borgen för kvarters- och fastighetsnät i Lindesbergsbostäder AB:s fastighetsbestånd ( ) 8. Kommunal borgen för iordningsställande av lastbilsparkering vid industriområdet i Lindesberg ( ) 9. Komplettering av kommunal borgen för produktionslokal för livsmedel på Lindesby 6:5 ( ) 10 Revidering av integrationsprogram för Lindesbergs kommun ( ) 11 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ( ) 12 Remiss från Trafikverket av förstudie Nora-Örebro ( ) 24 Gunilla Sandgren 10:25-10:40 27 Gunilla Sandgren 30 Gunilla Sandgren 33 Gunilla Sandgren 36 Sven Lyttkens 10:40-10:50 42 Kerstin Rogemyr 10:50-11:00 48 Gunnar Jaxell 11:00-11:10 13 Revidering av socialnämndens reglemente ( ) 55 Ingen föredragande 14 Remiss från socialdepartementet av SOU 2011:35, Bättre insatser vid missbruk och beroende ( ) 15 Remiss från socialdepartementet av SOU 2011:51, Fortsatt föräldrar om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull ( ) 16 Avsägelse av uppdrag som ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling, Matz-Eric Nilsson (V) ( ) 17 Fyllnadsval av ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling efter Matz-Eric Nilsson (V) som avsagt sig uppdraget ( ) 18 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder ( ) 62 Ingen föredragande 69 Ingen föredragande 75 Ingen föredragande 11:10-11:20 77 Ingen föredragande 78 Ingen föredragande 19 Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats ( ) 85 Ingen föredragande 2

3 3 20 Ansökan om medel ur investeringsanslag för lokala utvecklingsprojekt till projekt Ölsjöbadet i Ramsberg ( ), se även separat bilaga 21 Ansökan om medel ur investeringsanslag för lokala utvecklingsprojekt till projekt Bygdegården som tillväxtfaktor i Vasselhyttan ( ), se även separat bilaga 22 Göran Gustavsson (FP) motion om anställande av gemensam kommunjurist för KNÖL-kommunerna ( ) 23 Medfinansiering av projekt Filmutveckling i Örebroregionen ( ) 24 Göran Karlsson (S) motion om strandpromenaden i Frövi ( ) 92 Christer Kallin 11:20-11:35 97 Christer Kallin 99 Peter Bring 103 Peter Bring 108 Peter Bring 11:35-11:45 25 Revidering av riktlinjer för säkerhetsarbete ( ) 113 Peter Bring 26 Redovisning av investeringskostnader för Lindesberg Arena 117 Peter Bring Information om sammanträdestider :45-11:50 Fråga från Anders Hedlund, Storå till kommunstyrelsen om skolskjuts åk 1-3 i Storå-Guldsmedshyttan läsåret , samt svar från kommunstyrelsens ordförande :50-12:00 Anmälan av delegationsbeslut Enligt förteckning samt i pärm. Meddelanden Enligt förteckning samt i pärm. 3

4 4

5 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen Dnr Remiss från Örebro läns landsting av förslag till folkhälsoplan för Örebro län Ärendet Örebro läns landsting inkom den 29 juni 2011 med förslag till folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål för Örebro län. Landstinget önskar synpunkter på förslaget senast den 30 september Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till folkhälsostrategen för svar senast den 31 augusti Folkhälsostrategen inkom den 13 september 2011 med förslag till yttrande. Justerande Utdragsbestyrkande 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medel för ökat antal flyktingbarn i skolan Ärendet Barn- och utbildningsnämnden inkom den 3 februari 2011 med en ansökan om 1 miljon kronor under 2011 för att klara av de uppdrag som skola och förskola har för flyktingbarn/ungdomar. Justerande Utdragsbestyrkande 11

12 12

13 13

14 14

15 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsen Dnr Kommunal borgen för ombyggnation av f.d. idrottshall vid Lindeskolan (L-huset) till lokaler för byggprogrammet Ärendet Tredingen Utveckling AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för ombyggnad av f.d. idrottshall vid Lindeskolan (L-huset) för lån upp till kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Tredingen Utveckling AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Justerande Utdragsbestyrkande 15

16 16

17 17

18 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunstyrelsen Dnr Komplettering av kommunal borgen för nybyggnation av förskola vid Kyrkberget Ärendet Tredingen Utveckling AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för nybyggnation av förskola vid Kyrkberget för lån upp till kronor. Kommunfullmäktige har den 20 september 2010 beviljat borgen om högst kronor. Eftersom kostnaderna för att bygga förskolan blir högre än tidigare beräknat krävs ett nytt beslut. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Tredingen Utveckling AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Tidigare beslut om borgen enligt kommunfullmäktiges beslut 73 den 20 september 2010 upphävs. Justerande Utdragsbestyrkande 18

19 19

20 20

21 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunstyrelsen Dnr Kommunal borgen för Energikällan i Linde AB för fastigheten Vargen 6 Ärendet Fastigheter i Linde AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för Energikällan i Linde AB. Energikällan i Linde AB har idag lån som ska lösas hos Linde Energi AB för fastigheten Vargen 6. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Fastigheter i Linde AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Justerande Utdragsbestyrkande 21

22 22

23 23

24 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 Kommunstyrelsen Dnr Komplettering av kommunal borgen för byggnation på Idengatan i Frövi Ärendet Lindesbergsbostäder AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för Idengatan. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Kommunfullmäktige har den 18 maj 2009 beviljat borgen om högst kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Lindesbergsbostäder AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Tidigare beslut om borgen enligt kommunfullmäktiges beslut 66 den 18 maj 2009 upphävs. Justerande Utdragsbestyrkande 24

25 25

26 26

27 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 Kommunstyrelsen Dnr Kommunal borgen för kvarters- och fastighetsnät i Lindesbergsbostäder AB:s fastighetsbestånd Ärendet Lindesbergsbostäder AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för finansiering av kvarters- och fastighetsnät i fastighetsbeståndet. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Lindesbergsbostäder AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Justerande Utdragsbestyrkande 27

28 28

29 29

30 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 Kommunstyrelsen Dnr Kommunal borgen för iordningställande av lastbilsparkering vid industriområdet i Lindesberg Ärendet Industrilokaler i Lindesberg AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för finansiering av iordningsställande av lastbilsparkering vid industriområdet i Lindesberg. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Industrilokaler i Lindesberg AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Justerande Utdragsbestyrkande 30

31 31

32 32

33 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 Kommunstyrelsen Dnr Komplettering av kommunal borgen för produktionslokal för livsmedel på fastigheten Lindesby 6:5 Ärendet Industrilokaler i Lindesberg AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för finansiering av produktionslokal för livsmedel på fastigheten Lindesby 6:5. Lån ska tas upp för att ersätta lån som bolaget har i Lindesbergsbostäder AB och investering i en lagerlokal på fastigheten. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Kommunfullmäktige har den 20 september 2010 beviljat borgen om högst kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Industrilokaler i Lindesberg AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Tidigare beslut om borgen enligt kommunfullmäktiges beslut 75 den 20 september 2010 upphävs. Justerande Utdragsbestyrkande 33

34 34

35 35

36 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 Kommunstyrelsen Dnr Revidering av integrationsprogram för Lindesbergs kommun Ärendet Översyn av integrationsprogram för Lindesbergs kommun. Nuvarande integrationsprogram fastställdes av kommunfullmäktige 135 den 15 september Ärendets tidigare behandling Flyktingsamordnaren upprättade den 17 maj 2010 ett förslag till reviderat integrationsprogram för Lindesbergs kommun. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 augusti 2010 att godkänna förslaget till integrationsprogram med några invändningar och skicka det vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2011 att förslaget till integrationsprogram för Lindesbergs kommun remitteras till partierna för yttrande till kommunstyrelsen senast den 29 april Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun inkom den 28 april 2011 med remissvar på förslaget till integrationsprogram. Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2011 att det uppdras till kommunchefen att till kommunstyrelsen i september 2011 sammanställa ett förslag till integrationsprogram för Lindesbergs kommun, där barn- och utbildningsnämndens synpunkter från 19 augusti 2010 och det inkomna remissvaret tas i beaktande. Flyktingsamordnare Sven Lyttkens inkom den 6 september 2011 med ett reviderat förslag till integrationsprogram. Justerande Utdragsbestyrkande 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 Kommunstyrelsen Dnr Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Ärendet Ändring av reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner (attest- och utanordningsreglementet). Nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 159/95 och gäller från och med 1 januari Ärendets tidigare behandling Kommunkontoret inkom den 12 april 2011 med förslag till nytt reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2011 att kommunkontorets förslag till ändring av reglementet remitteras till nämnderna för yttrande senast den 30 juni Bergslagens miljö- och byggnämnd, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med yttranden. Kommunkontoret inkom den 16 augusti 2011 med ett nytt förslag till reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att nytt reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner enligt kommunkontorets förslag från den 16 augusti 2011 antas. Justerande Utdragsbestyrkande 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 Kommunstyrelsen Dnr Remiss från Trafikverket av förstudie Nora-Örebro Ärendet Trafikverket inkom den 16 juni 2011 med en remiss av förstudie Nora-Örebro med utgångspunkt att inom ramen för MerKoll utreda möjligheten till förbättrade kollektiva kommunikationer mellan Nora och Örebro. Förstudien kan läsas i sin helhet via Trafikverkets hemsida Trafikverket önskar synpunkter på förstudien senast den 30 september I förstudien har två utredningsalternativ presenterats. Det första alternativet innebär förbättringar på vägnätet med sikte på ökad turtäthet på busstrafiken. Det andra alternativet innebär upprustning av den befintliga veteranjärnvägen mellan Nora och Ervalla. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom den 6 september 2011 med yttrande i ärendet, där utredningsalternativet att förbättra vägnätet förordas. Justerande Utdragsbestyrkande 48

49 49

50 50

51 Förstudie Örebro-Nora 51

52 Regioner växer och pendlingen har ökat kraftigt. Det har blivit en självklarhet att kunna bo och arbeta eller studera på olika platser. Samtidigt finns ett behov av att skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett bra och tillgängligt system för att kunna resa klimatvänligt. Förutsättningarna för det kollektiva resandet behöver utvecklas för att bättre svara mot dagens och framtidens behov. Trafikverket utreder därför i en förstudie nu stärkta och förbättrade kommunikationer på sträckan Örebro-Nora. Pendlingen mellan Örebro och Nora har ökat tydligt under flera år. Detta trots att inga större förändringar i infrastruktur och trafik gjorts. Sannolikt kommer den utvecklingen att fortsätta. Kommunerna i regionen har länge uttryckt ett behov av att förbättra kommunikationerna mellan Örebro och Nora för att bättre passa dagens och framtida resbehov. Arbetspendlingen står idag för det största resandet mellan kommunerna men även skolpendlingen är betydande. För de som arbetar är bilen det dominerade transportvalet (86 procent). Om kollektivtrafiken förbättras skulle det kunna bidra till både nytillkomna resenärer ochen viss överflyttning av bilresenärer. Det förutsätter dock både hög turtäthet, kortare restider och en god tillgänglighet. Idag trafikeras sträckan Örebro-Nora enbart av buss. Trafikverkets arbete innebär att man utreder såväl förutsättningar för att utveckla möjligheterna för busstrafik samt möjligheten att trafikera sträckan med tåg. Hällefors SNABBA FAKTA: Mer Koll är ett samverkansprojekt mellan Länstrafiken Mälardalen, 22 kommuner i Örebro och Västmanlands län samt Eskilstuna kommun, Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen Västmanlands län, Trafikverket och EU:s strukturfond. Berörda kommuner, länsstyrelser och övriga intressenter ingår som en viktig part i projektets referensgrupp. Förstudie pågår För att möta behoven och önskemålen från region och kommuner startade Trafikverket under 2010 en förstudie. Förstudiearbetet leds av Trafikverket inom ramen för EU-projektet Mer Koll. I förstudien utreder Trafikverket förutsättningarna för bättre kollektivtrafik på sträckan Örebro Nora. Utredningen ska identifiera olika tänkbara alternativ och åtgärder på sträckan - för eventuellt fortsatt arbete. Dessutom gör utredningen en utblick när det gäller den regionala utvecklingen i riktning mot Laxå och mot Hällefors. 244 Nora 50 Ervalla VÄRMLAND VÄSTMANLAND NÄRKE Örebro Hovsta E20 E18 Hjälmaren Dagens förutsättningar: Vägförbindelsen mellan Örebro-Nora utgörs av väg 244 Nora-Lilla Mon och väg 50 Lilla Mon-Örebro. Laxå E20 E18 50 Kumla Hallsberg Karta över förstudiens utredningsområde - sträckan Örebro-Nora, med en utblick mot Laxå och Hällefors. 51 Järnvägen mellan Örebro och Nora består av två delar. Sträckan Nora-Ervalla, som ägs av stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg, och sträckan Ervalla-Örebro, som ingår i det s.k. Godsstråket genom Bergslagen. Kollektivtrafik finns idag i form av busstrafik. Busslinje 302 trafikerar sträckan, restiden med buss är idag 41 minuter. 52

53 Åtgärder som kan bli resultat av utredningen - exempel: I utredningen arbetar Trafikverket med att titta på flera olika åtgärder för att uppnå målen. Det kan, när det gäller busstrafiken, handla om t.ex: ökad turtäthet, anpassning av tidtabeller, åtgärder i trafiksignaler som prioriterar bussarnas framkomlighet, anpassning av gator, direktbussar på olika sträckor osv. På järnvägssidan kan det handla om att: rusta upp och anpassa järnvägen till en nivå som innebär att det är möjligt att köra pendeltågstrafik på sträckan. Där kan man också göra olika bedömningar om hur tät trafikeringen ska vara. De olika åtgärderna jämförs och kan naturligtvis i olika omfattning kombineras med varandra för att få bästa tänkbara lösningar. Samråd en viktig del av vårt arbete! En viktig del i förstudiearbetet är att inhämta kunskaper och ta del av synpunkter från allmänhet, myndigheter och organisationer. Särskilt viktigt för oss är nu att få veta dina synpunkter på utredningen och vad vi behöver tänka på, till exempel: Vad tror du skulle få fler att resa kollektivt? Vad har du för tankar kring dagens situation? Finns det saker som du vill att vi ska tänka på i vårt arbete? Alla synpunkter bearbetas i det fortsatta arbetet och kommenteras i en särskild samrådsredogörelse, som tillsammans med en slutrapport ger underlag för det fortsatta arbetet. Dina synpunkter är viktiga och du kan, med dina kunskaper och erfarenheter, bidra till att underlaget i förstudien blir så bra som möjligt. Du kan framföra synpunkter genom brev, e-post eller det svarsformulär som finns nedan. Du kan även fylla i ett formulär på vår websida, där du dessutom kan ta del av ytterligare information och följa projektet: Vi vill ha dina synpunkter senast den 15 april Vi behöver dina synpunkter! I arbetet med förstudien Örebro-Nora vill vi få dina tankar, synpunkter och kunskaper kring de frågor som förstudien arbetar med. Detta formulär kan du fylla i, klippa ur och skicka till oss, senast den 15 april Frankeras ej. Mottagaren betalar portot (Frivilliga uppgifter) Trafikverket SVARSPOST Sundbyberg Namn:... Tel:

54 Så planerar vi - Om Trafikverkets planeringsprocess När Trafikverket planerar sker det i flera steg. Bilden ovan visar planeringsprocessen för ny järnväg. Först analyseras brister och lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomförbara sorteras bort. Därefter identifieras i en förstudie de tänkbara lösningar som når uppsatta mål. De tänkbara lösningarna studeras för att se vilka som är genomförbara, med rimliga konsekvenser för funktion, miljö, teknik och ekonomi. I nästa steg järnvägsutredningen gäller det att komma fram till vilket förslag som, sammantaget, är det bästa. Det valda förslaget ska fungera tekniskt och kunna byggas till en rimlig kostnad. Trafikverkets strävan är att välja ett alternativ som påverkar ekosystem, friluftsliv, landskap och byggnader så lite som möjligt. I en järnvägsplan utformas alla detaljer i den valda lösningen. Efter järnvägsplanen sker projektering och framtagande av bygghandling före byggstart. Även vägprojekt drivs i formella skeden, som är förstudie, vägutredning samt arbetsplan. Om det efter genomförd förstudie endast återstår ett alternativ kan processen fortsätta direkt till järnvägsplan respektive arbetsplan. Trafikverket, Sundbyberg Telefon: , Texttelefon: Projektledare: Mia Forsberg Telefon: e-post: TRAFIKVERKET. BESTÄLLNINGSNUMMER: TRYCKORT: VÄSTERÅS 54

55 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 Kommunstyrelsen Dnr Revidering av socialnämndens reglemente Ärendet Ändring av reglemente för socialnämnden. Nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 23 den 24 februari 2003 och har sedan dess blivit delvis inaktuellt och behöver därför revideras. Ärendets tidigare behandling Socialnämnden beslutade den 18 augusti 2011 att godkänna förslaget till reglemente och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att nytt reglemente för socialnämnden enligt förslag från den 18 augusti 2011 antas. Justerande Utdragsbestyrkande 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen Dnr Remiss från socialdepartementet av SOU 2011:35, Bättre insatser vid missbruk och beroende Ärendet Socialdepartementet inkom den 10 juni 2011 med en remiss av betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35). Betänkandet kan läsas i sin helhet via Regeringskansliets hemsida Svar ska ha inkommit till socialdepartementet senast den 15 oktober Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till socialnämnden för svar senast den 2 september Socialnämnden beslutade den 25 augusti 2011 att föreslå kommunstyrelsen att anta remissvar från socialförvaltningens individoch familjeomsorg från den 16 augusti 2011, förutom att nämnden anser att det ska vara ett bibehållet huvudmannaskap för behandling av missbruk och beroende. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att socialförvaltningens yttrande från den 16 augusti 2011 överlämnas som Lindesbergs kommuns svar på remissen. Justerande Utdragsbestyrkande 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 Bättre insatser vid missbruk och beroende Page 1 of 2 Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies). På regeringen.se används kakor för att webbplatsen ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt. Vissa kakor är nödvändiga för att regeringen.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan tacka nej till övriga kakor men då riskerar delar av webbplatsen att fungera något sämre. Vad händer om jag inte accepterar kakor på regeringen.se Jag accepterar att kakor lagras på min dator Fortsätt Anpassa webbplatsen Lättläst Teckenspråk Andra språk Lyssna Press Kontakt och besök Avancerad sökning English startpage Start Regeringen och departementen Ansvarsområden EU Publikationer Sök Så styrs Sverige Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35 Utgiven:27 april 2011 Typ:Statens offentliga utredningar (SOU) Avsändare:Socialdepartementet Författare:SOU 2011:35 Ladda ner Bättre insatser vid missbruk och beroende, del 1 av 2, förord och kapitel 1-12, bilaga 1-5, SOU 2011:35 (pdf 3,3 MB) Bättre insatser vid missbruk och beroende, del 2 av 2, kapitel 13-31, SOU 2011:35 (pdf 4,1 MB) Sammanfattning Utredningens förslag till en reformerad och utvecklad svensk missbruks- och beroendevård omfattar åtta reformområden. Tidig upptäckt och kort intervention. Genom att tidigt identifiera och intervenera mot riskbruk kan utvecklingen av missbruk och beroende förhindras. Tydligare ansvar för effektivare vård. Genom att tydliggöra kommunernas och landstingens ansvar, och normalisera ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen, förbättras vård- och stödprocessen för den enskilde och vårdens effektivitet kan öka. Stärkt ställning för individen. Genom att stärka den enskildes ställning tas den enskildes motivation och erfarenheter bättre tillvara i planeringen, genomförandet och utvecklingen av vården. Motivation är en avgörande framgångsfaktor för att vården ska ge resultat. Bättre kvalitet, kunskap och kompetens. Genom utvecklade system för kvalitetssäkring, forskning och kunskapsspridning samt kompetensutveckling läggs grunden för en mer kunskapsbaserad vård. Vård utan samtycke. Genom att förbättra behandlingsinnehållet, vårdens form och kopplingen till efterföljande frivillig vård skapas förutsättningar för en mer effektiv och rättssäker tvångsvård. Polisens och kriminalvårdens roll. Genom att utveckla polisens och kriminalvårdens insatser för personer med missbruk eller beroende förbättras samverkan kring personer som är föremål för insatser från landstinget, kommunen, polisen och kriminalvården. Arbetsplatsen, arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringen. Genom att stödja arbetsgivarens arbete med att förebygga riskbruk, missbruk och beroende samt förbättra tillgängligheten till insatser inom arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringen förbättras möjligheterna till bibehållen anställning och rehabilitering till arbete. Vårdens innehåll, boende och sysselsättning. Genom att anpassa innehållet i vården för olika målgrupper (åldersgrupper, genus, etnicitet, funktionsnedsättning, etc.) och inom vissa insatsområden (läkemedelsberoende, dopning, etc.) samt utveckla kunskapsbaserat stöd till boende och sysselsättning kan en mer effektiv vård skapas för fler. Lagstiftningskedjan Dir. 2010:120 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04) Dir. 2008:48 S 2008:04 Översyn av missbruks- och beroendevården SOU 2011:6 Missbruket, Kunskapen, Vården SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende

69 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 Kommunstyrelsen Dnr Remiss från socialdepartementet av SOU 2011:51, Fortsatt föräldrar om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull Ärendet Socialdepartementet inkom den 7 juli 2011 med en remiss av betänkandet Fortsatt föräldrar om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull (SOU 2011:51). Betänkandet kan läsas i sin helhet via Regeringskansliets hemsida Svar ska ha inkommit till socialdepartementet senast den 31 oktober Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till socialnämnden för svar senast den 15 september Socialnämnden beslutade den 25 augusti 2011 att föreslå kommunstyrelsen att anta remissvar från socialförvaltningens individoch familjeomsorg från den 17 augusti Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att socialförvaltningens yttrande från den 17 augusti 2011 överlämnas som Lindesbergs kommuns svar på remissen. Justerande Utdragsbestyrkande 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull Page 1 of 2 Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies). På regeringen.se används kakor för att webbplatsen ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt. Vissa kakor är nödvändiga för att regeringen.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan tacka nej till övriga kakor men då riskerar delar av webbplatsen att fungera något sämre. Vad händer om jag inte accepterar kakor på regeringen.se Jag accepterar att kakor lagras på min dator Fortsätt Anpassa webbplatsen Lättläst Teckenspråk Andra språk Lyssna Press Kontakt och besök Avancerad sökning English startpage Start Regeringen och departementen Ansvarsområden EU Publikationer Sök Så styrs Sverige Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull SOU 2011:51 Utgiven:9 juni 2011 Typ:Statens offentliga utredningar (SOU) Avsändare:Socialdepartementet Ladda ner Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, hela dokumentet, SOU 2011:51 (pdf 7,3 MB) Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, del 1 av 3, kapitel 1-10, SOU 2011:51 (pdf 3,1 MB) Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, del 2 av 3, kapitel 11-15, SOU 2011:51 (pdf 1,9 MB) Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, del 3 av 3, Litteraturförteckning och bilaga 1-13, SOU 2011:51 (pdf 1,9 MB) Sammanfattning I utredningens uppdrag ingår att belysa hur omsorgs- och försörjningsansvaret för barnet faktiskt fördelas mellan särlevande föräldrar och i vilken utsträckning de familjeekonomiska regelverken påverkar föräldrarnas överväganden rörande barnets boende och ekonomi. Utredningen ska beskriva barns behov i olika åldrar, liksom kostnader för att tillgodose behoven. Vidare ingår att redogöra för hur samarbetet i frågor som rör ekonomi och omsorg om barnet fungerar mellan föräldrarna och i vilken utsträckning barnet drabbas av konflikter i dessa frågor. Utredningen har också i uppdrag att belysa vilka möjligheter och hinder för samarbete som finns i regelverken för de familjeekonomiska stöden samt föräldrars behov av hjälp- och stödinsatser. Slutligen ska föräldrars uppfattning om förutsättningarna för balans mellan arbete och omsorg om barnet kartläggas och analyseras. Med särlevande föräldrar avses personer som har barn tillsammans men som inte lever ihop. Särlevandehushållen i Sverige ser mycket olika ut både vad avser familjesammansättning och ekonomiska förutsättningar. Målet för utredningens arbete är att tydliggöra föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets omsorg och försörjning även när de inte lever tillsammans. Ett annat mål är att undanröja samarbetshinder och underlätta för särlevande föräldrar att komma överens och samarbeta i såväl ekonomiska som andra närliggande frågor som rör barnet. Lagstiftningskedjan Dir. 2011:8 Tilläggsdirektiv till Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar (S 2009:04) Dir. 2010:89 Tilläggsdirektiv till Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar (S 2009:04) Dir. 2009:56 Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar

75 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 Kommunstyrelsen Dnr Avsägelse av uppdrag som ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling, Matz-Eric Nilsson (V) Ärendet Matz-Eric Nilsson (V), Frövi inkom den 30 juni 2011 med en avsägelse av uppdraget som ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling. Justerande Utdragsbestyrkande 75

76 T,,000,IMU [) Blixterboda Dm ) JIIll!. I 'Is~ Jl;) k <lll ~ [i ~ IJ II O Till Lindesbergs Kommun ](ommun/ullmäktige Allg. entledigande från uppdrag Anhåller härmed om entledigande/rån mina uppdrag som ersättare i B UN ledamot av styrelsen/ör BRF Tallen, Frövi ledamot beredl1.grupp lokal utveckling Mvlt ~~d MatzEric Nilsson 76

77 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 18 Kommunstyrelsen Dnr Fyllnadsval av ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling till och med 31 december 2014 efter Matz- Eric Nilsson (V) som avsagt sig uppdraget Ärendet Fyllnadsval av ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling. Matz- Eric Nilsson (V), Frövi inkom den 30 juni 2011 med en avsägelse av uppdraget som ledamot i beredningsgruppen. Justerande Utdragsbestyrkande 77

78 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 Kommunstyrelsen Dnr Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder Ärendet Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 32 ska vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara. Dessa medborgarförslag framgår av bilagd förteckning. Justerande Utdragsbestyrkande 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20 Kommunstyrelsen Dnr Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats Ärendet Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 29 ska kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. De motioner som inte är slutbehandlade redovisas i bilagd förteckning. Justerande Utdragsbestyrkande 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 21 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om projektstöd ur landsbygdsmedel till projekt Ölsjöbadet i Ramsberg Ärendet Beredningsgruppen för lokal utveckling inkom den 8 september 2011 med beslutsunderlag för ansökan om medel ur kommunstyrelsens investeringsanslag för lokala utvecklingsprojekt för projektet Ölsjöbadet i Ramsberg om kronor. I materialet presenteras lokal utvecklingsplan, projektansökan, ansökningshandlingar samt verksamhets-, genomförande-, och finansieringsplan, för projektet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2011 att beredningsgruppen för lokal utveckling övertar beredningen kring de medel som finns för landsbygdsutveckling och som tidigare tillhörde planerings- och utvecklingsutskottets ansvar. Kommunchefen inkom den 13 september 2011 med förslaget att det uppdras till kommunchefen att utreda finansieringsformen för lokala utvecklingsprojekt i anslutning till budgetarbetet för budget Justerande Utdragsbestyrkande 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om projektstöd ur landsbygdsmedel till projekt Bygdegården som tillväxtfaktor i Vasselhyttan Ärendet Beredningsgruppen för lokal utveckling inkom den 8 september 2011 med beslutsunderlag för ansökan om medel ur kommunstyrelsens investeringsanslag för lokala utvecklingsprojekt för projektet Bygdegården som tillväxtfaktor i Vasselhyttan om kronor. I materialet presenteras lokal utvecklingsplan, projektansökan, ansökningshandlingar samt verksamhets-, genomförande-, och finansieringsplan för projektet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2011 att beredningsgruppen för lokal utveckling övertar beredningen kring de medel som finns för landsbygdsutveckling och som tidigare tillhörde planerings- och utvecklingsutskottets ansvar. Kommunchefen inkom den 13 september 2011 med förslaget att det uppdras till kommunchefen att utreda finansieringsformen för lokala utvecklingsprojekt i anslutning till budgetarbetet för budget Justerande Utdragsbestyrkande 97

98 98

99 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 Kommunstyrelsen Dnr Göran Gustavsson (FP) motion om anställande av en gemensam kommunjurist för kommunerna i norra Örebro län Ärendet Göran Gustavsson (FP), Frövi inkom den 4 april 2011 med en motion där han föreslår att Lindesbergs kommun uppdrar till kommunchefen att uppta överläggningar med bergslagskommunerna om inrättande av en gemensam kommunjurist. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011 att ärendet remitteras till kommunstyrelsen. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till kommunchefen för svar senast den 1 augusti Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Det är inte aktuellt att Lindesbergs kommun inrättar en tjänst som kommunjurist. Motionen är därmed besvarad. Justerande Utdragsbestyrkande 99

100 100

101 101

102 102

103 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 Kommunstyrelsen Dnr Medfinansiering av projekt Filmutveckling i Örebroregionen Ärendet Filmregion Stockholm/Mälardalen inkom den 14 april 2011 med en ansökan om medfinansiering av projektet Filmutveckling i Örebroregionen med kronor per år under projektperioden Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2011 att ärendet remitteras till kommunchefen för utredning av näringslivseffekterna av en medfinansiering, samt till kultur- och fritidsnämnden för utredning av det kulturella och konstnärliga värdet av att ingå i projektet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 juni 2011 att föreslå kommunstyrelsen att avstå från att medfinansiera projektet. Detta på grund av att projektet inte bedöms ge någon direkt nytta för det kulturella och konstnärliga värdet för Lindesbergs kommun. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att Lindesbergs kommun avstår från att medfinansiera projekt Filmutveckling i Örebroregionen med motiveringen att det inte bedöms främja näringslivet eller kulturlivet i kommunen. Justerande Utdragsbestyrkande 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 25 Kommunstyrelsen Dnr Göran Karlsson (S) motion om strandpromenaden i Frövi Ärendet Göran Karlsson (S), Frövi inkom den 18 april 2011 med en motion där han föreslår att Lindesbergs kommun åtgärdar strandpromenaden i Frövi. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011 att motionen remitteras till kommunstyrelsen. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till Bergslagens Kommunalteknik för svar senast den 31 augusti Bergslagens Kommunalteknik inkom med yttrande den 5 september Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bergslagens Kommunalteknik ansvarar för drift av strandpromenaden i Frövi inom aktuell budgetram. Ytterligare etapper kan påbörjas efter särskilda beslut om investeringsmedel. Motionen är därmed besvarad. Justerande Utdragsbestyrkande 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 Kommunstyrelsen Dnr Revidering av riktlinjer för säkerhetsarbete Ärendet Ändring av riktlinjer för säkerhetsarbete. Nuvarande riktlinjer för säkerhetsarbete antogs av kommunfullmäktige 4 den 16 januari På grund av inaktualitet behöver riktlinjerna revideras. Ärendets tidigare behandling Säkerhetskoordinator Gunnar Karlsson på Nerikes Brandkår inkom den 6 september 2011 med ett förslag till reviderade riktlinjer för säkerhetsarbete i Lindesbergs kommun. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att riktlinjer för säkerhetsarbete enligt förslag från den 6 september 2011 antas. Justerande Utdragsbestyrkande 113

114 114

115 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Antaget av Kf x 2011-xx-xx Syfte Syftet med Lindesbergs kommuns riktlinjer för säkerhetsarbetet är att så långt möjligt minimera risker för skador och störningar på människor, miljö, egendom och ekonomi inom alla kommunala verksamhetsområden. Vision I Lindesbergs kommuns strategiplan utvecklingsstrategi redovisas kommunens övergripande vision. Säkerhetsriktlinjerna ska ha sin utgångspunkt i kommunens övergripande vision och bygga vidare med vision för säkerhet i kommunen. Vision för säkerhet: Inga olyckor med omkomna eller allvarligt skadade människor ska inträffa. Så kallade vanliga olyckor ska minimeras. Kommunen ska vara en trygg plats för alla att vistas i och miljön ska vara oförstörd. Mål Målet är en robust, säker och trygg kommunal verksamhet. Färre döda och skadade i olyckor och mindre skador på egendom och i miljön. En hög säkerhet som tillförsäkrar de kommunala verksamheterna lägre skadekostnader. Omfattning Säkerhetsarbetet ska omfatta: Personsäkerhet Egendomssäkerhet IT-säkerhet Finanssäkerhet Säkerhetsarbetet ska innebära: Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och sårbarhetsanalyser Framtagande av säkerhetsplaner och instruktioner Planering och genomförande av säkerhetsåtgärder Riskfinansiering och försäkringsbedömningar Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor Ansvar och organisation Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet i kommunen och ansvarar för att nödvändiga dokument tas fram samt fastställer dessa. Kommunstyrelsen ska inrätta en skadefond. Respektive nämnd/styrelse/bolag har ansvar för att säkerhetsriktlinjerna efterlevs inom det egna verksamhetsområdet. 115

116 Förvaltningschef eller motsvarande är operativt ansvarig för säkerhetsarbetet inom det egna verksamhetsområdet och ska utse lokal säkerhetssamordnare och vid behov även säkerhetsombud. Säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer. Kommunen ska ha en säkerhetsgrupp bestående av säkerhetssamordnare under ledning av räddningschefen som samordnas av representant från Nerikes Brandkår. Kommunens säkerhetsarbete samordnas av räddningstjänsten Nerikes Brandkår. Räddningschefen Kommunchefen svarar inför kommunstyrelsen för det kommunala säkerhetsarbetet. Skadefond Den gemensamma skadefonden ska användas för finansiering av kostnader som inte täcks av försäkring. Fonden administreras av kommunledningsstaben. Tillsyn och Revision Kommunstyrelsen svarar för uppföljning av riktlinjer och planer för säkerhetsarbetet. Revisionen utför kontroll inom ramen för sin granskningsverksamhet. 116

117 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 Kommunstyrelsen Investeringskostnader för Lindesberg Arena Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2011 att det uppdras till kommunchefen att göra en sammanställning av de totala investeringskostnaderna för Lindesberg Arena, inklusive investeringar i inventarier, utemiljö samt väganslutningar senast till den 30 september Kommunchefen inkom den 14 september 2011 med en sammanställning av investeringskostnaderna med beslutsförslaget att informationen läggs till handlingarna. Justerande Utdragsbestyrkande 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Beredande kommunstyrelsen Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Kommunledningsstaben, BKS socialförvaltningen besvaras senast Remiss om Regler för riksfärdtjänst i 2011/ Örebro län Lindesbergs kommun avstår från att BKS yttra sig över betänkandet Likvärdiga förutsättningar - översyn av den kommunala utjämningen, Regeringskansliet, finansdepartementet Remiss av betänkandet Likvärdiga 2011/ förutsättningar - översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Medfinansiering av digital anläggning i BKS biografen i Lindesberg, Statens filminstitut Begäran om ramökning för år 2012 och investeringsanslag för år 2011 för biografen i Lindesberg 2011/ Winess Bardeli Datasystem :13 Antal:3 HADEL 123

124 MEDDELANDEN (händelser) Beredande kommunstyrelsen Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In BKS Barnen på Granlidenplan behöver en fotbollsplan med målburar, Boende på Granlidenplan i Guldsmedshyttan Fotbollsplan på Granlidenplan i Guldsmedshyttan 2011/273 AKK In BKS Inbjudan till miljöteknikkonferensen "Greenest Cities Worldwide" och "Svensk- Amerikanska Entreprenörsdagarna" i Växjö den september 2011, Växjö kommun In BKS Injudan till seminarium för politiker om väghållaransvar och kommunalteknisk samverkan den 18 oktober i Stockholm, Sveriges kommuner och landsting Seminarium för politiker om väghållaransvar och kommunalteknisk samverkan In BKS Minnesanteckningar från möte , Beredning för uthyrning av lokaler Angående rutiner för uthyrning av skolans lokaler 2010/187 AKK In BKS Minnesanteckningar från möte , Beredning för uthyrning av lokaler Angående rutiner för uthyrning av skolans lokaler 2010/187 AKK In BKS Protokollsutdrag om verksamhetsbidrag till TURSAM i Bergslagens ekonomisk förening 2012 Dnr /840, Hällefors kommun Protokollsutdrag Hällefors TURSAM 2012 Winess Bardeli Datasystem :12 Antal:6 HAMED 124

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 25 maj 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 20 april 2009 kl. 09:00 i Lasarettets konferensrum 6, plan 6, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.15 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 19 maj 2015 kl. 17 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Ryssbygymnasiet,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015 kl. 17.00 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer