Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!"

Transkript

1 1 KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen måndagen den 19 september 2011 kl. 09:00-ca 12:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Alla ledamöter samlas kl. 8:40 i kommunhusets foajé för att ta en gruppbild till hemsidan! Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! Anders Ceder Ordförande Malin Sjöberg Sekreterare Ledamöter Anders Ceder (S), ordf. Irja Gustavsson (S), vice ordf. Arnold Bengtsson (S) Margaretha Ahlm (S) Hans-Olof Hake (S) Margaretha Östlund (S) Inger Griberg (MP) Snorre Hermansson (V) Pär-Ove Lindqvist (M) Anniette Lindvall (M) Jonas Kleber (C) Christina Pettersson (C) Göran Gustavsson (FP) Ingrid Åberg (KD) Sven-Ove Karlsson (SD) Ersättare Bengt Storbacka (S) Linda Andersson (S) John Omoomian (S) Pia Gröndahl (S) Hassan Abdi Bidar (S) Carina Östrand (S) Bengt Evertsson (MP) Ulf Axelsson (V) Jan Hansson (M) Såma Arif (M) Anne Nyström (C) Ulf Lager (C) Patrik Öhrström (FP) Hlödur Bjarnason (KD) Inger Karlsson (SD) Föredragningslista Sid Föredragande Tid Information om folkbildningens verksamhet i kommunen Örebro läns bildningsförbund, Studiefrämjandet 09:00-09:45 Fika 09:45-10:00 1. Remiss från Örebro läns landsting av förslag till folkhälsoplan för Örebro län ( ), se även separat bilaga 5 Linnéa Hedkvist 10:00-10:10 1

2 Information om Naturreservat på Kyrkberget i Lindesberg 2. Ansökan om medel för ökat antal flyktingbarn i skolan ( ) 3. Kommunal borgen för ombyggnation av f.d. idrottshall vid Lindeskolan till lokaler för byggprogrammet ( ) 4. Komplettering av kommunal borgen för nybyggnation av förskola vid Kyrkberget ( ) 5. Kommunal borgen för Energikällan i Linde AB för fastigheten Vargen 6 ( ) Ingrid Andrén Peter Ljungné 11 Gunilla Sandgren 15 Gunilla Sandgren 18 Gunilla Sandgren 21 Gunilla Sandgren 2 10:10-10:25 6. Komplettering av kommunal borgen för byggnation på Idengatan i Frövi ( ) 7. Kommunal borgen för kvarters- och fastighetsnät i Lindesbergsbostäder AB:s fastighetsbestånd ( ) 8. Kommunal borgen för iordningsställande av lastbilsparkering vid industriområdet i Lindesberg ( ) 9. Komplettering av kommunal borgen för produktionslokal för livsmedel på Lindesby 6:5 ( ) 10 Revidering av integrationsprogram för Lindesbergs kommun ( ) 11 Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ( ) 12 Remiss från Trafikverket av förstudie Nora-Örebro ( ) 24 Gunilla Sandgren 10:25-10:40 27 Gunilla Sandgren 30 Gunilla Sandgren 33 Gunilla Sandgren 36 Sven Lyttkens 10:40-10:50 42 Kerstin Rogemyr 10:50-11:00 48 Gunnar Jaxell 11:00-11:10 13 Revidering av socialnämndens reglemente ( ) 55 Ingen föredragande 14 Remiss från socialdepartementet av SOU 2011:35, Bättre insatser vid missbruk och beroende ( ) 15 Remiss från socialdepartementet av SOU 2011:51, Fortsatt föräldrar om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull ( ) 16 Avsägelse av uppdrag som ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling, Matz-Eric Nilsson (V) ( ) 17 Fyllnadsval av ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling efter Matz-Eric Nilsson (V) som avsagt sig uppdraget ( ) 18 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder ( ) 62 Ingen föredragande 69 Ingen föredragande 75 Ingen föredragande 11:10-11:20 77 Ingen föredragande 78 Ingen föredragande 19 Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats ( ) 85 Ingen föredragande 2

3 3 20 Ansökan om medel ur investeringsanslag för lokala utvecklingsprojekt till projekt Ölsjöbadet i Ramsberg ( ), se även separat bilaga 21 Ansökan om medel ur investeringsanslag för lokala utvecklingsprojekt till projekt Bygdegården som tillväxtfaktor i Vasselhyttan ( ), se även separat bilaga 22 Göran Gustavsson (FP) motion om anställande av gemensam kommunjurist för KNÖL-kommunerna ( ) 23 Medfinansiering av projekt Filmutveckling i Örebroregionen ( ) 24 Göran Karlsson (S) motion om strandpromenaden i Frövi ( ) 92 Christer Kallin 11:20-11:35 97 Christer Kallin 99 Peter Bring 103 Peter Bring 108 Peter Bring 11:35-11:45 25 Revidering av riktlinjer för säkerhetsarbete ( ) 113 Peter Bring 26 Redovisning av investeringskostnader för Lindesberg Arena 117 Peter Bring Information om sammanträdestider :45-11:50 Fråga från Anders Hedlund, Storå till kommunstyrelsen om skolskjuts åk 1-3 i Storå-Guldsmedshyttan läsåret , samt svar från kommunstyrelsens ordförande :50-12:00 Anmälan av delegationsbeslut Enligt förteckning samt i pärm. Meddelanden Enligt förteckning samt i pärm. 3

4 4

5 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen Dnr Remiss från Örebro läns landsting av förslag till folkhälsoplan för Örebro län Ärendet Örebro läns landsting inkom den 29 juni 2011 med förslag till folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål för Örebro län. Landstinget önskar synpunkter på förslaget senast den 30 september Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till folkhälsostrategen för svar senast den 31 augusti Folkhälsostrategen inkom den 13 september 2011 med förslag till yttrande. Justerande Utdragsbestyrkande 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medel för ökat antal flyktingbarn i skolan Ärendet Barn- och utbildningsnämnden inkom den 3 februari 2011 med en ansökan om 1 miljon kronor under 2011 för att klara av de uppdrag som skola och förskola har för flyktingbarn/ungdomar. Justerande Utdragsbestyrkande 11

12 12

13 13

14 14

15 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsen Dnr Kommunal borgen för ombyggnation av f.d. idrottshall vid Lindeskolan (L-huset) till lokaler för byggprogrammet Ärendet Tredingen Utveckling AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för ombyggnad av f.d. idrottshall vid Lindeskolan (L-huset) för lån upp till kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Tredingen Utveckling AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Justerande Utdragsbestyrkande 15

16 16

17 17

18 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunstyrelsen Dnr Komplettering av kommunal borgen för nybyggnation av förskola vid Kyrkberget Ärendet Tredingen Utveckling AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för nybyggnation av förskola vid Kyrkberget för lån upp till kronor. Kommunfullmäktige har den 20 september 2010 beviljat borgen om högst kronor. Eftersom kostnaderna för att bygga förskolan blir högre än tidigare beräknat krävs ett nytt beslut. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Tredingen Utveckling AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Tidigare beslut om borgen enligt kommunfullmäktiges beslut 73 den 20 september 2010 upphävs. Justerande Utdragsbestyrkande 18

19 19

20 20

21 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunstyrelsen Dnr Kommunal borgen för Energikällan i Linde AB för fastigheten Vargen 6 Ärendet Fastigheter i Linde AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för Energikällan i Linde AB. Energikällan i Linde AB har idag lån som ska lösas hos Linde Energi AB för fastigheten Vargen 6. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Fastigheter i Linde AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Justerande Utdragsbestyrkande 21

22 22

23 23

24 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 Kommunstyrelsen Dnr Komplettering av kommunal borgen för byggnation på Idengatan i Frövi Ärendet Lindesbergsbostäder AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för Idengatan. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Kommunfullmäktige har den 18 maj 2009 beviljat borgen om högst kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Lindesbergsbostäder AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Tidigare beslut om borgen enligt kommunfullmäktiges beslut 66 den 18 maj 2009 upphävs. Justerande Utdragsbestyrkande 24

25 25

26 26

27 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 Kommunstyrelsen Dnr Kommunal borgen för kvarters- och fastighetsnät i Lindesbergsbostäder AB:s fastighetsbestånd Ärendet Lindesbergsbostäder AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för finansiering av kvarters- och fastighetsnät i fastighetsbeståndet. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Lindesbergsbostäder AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Justerande Utdragsbestyrkande 27

28 28

29 29

30 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 Kommunstyrelsen Dnr Kommunal borgen för iordningställande av lastbilsparkering vid industriområdet i Lindesberg Ärendet Industrilokaler i Lindesberg AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för finansiering av iordningsställande av lastbilsparkering vid industriområdet i Lindesberg. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Industrilokaler i Lindesberg AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Justerande Utdragsbestyrkande 30

31 31

32 32

33 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 Kommunstyrelsen Dnr Komplettering av kommunal borgen för produktionslokal för livsmedel på fastigheten Lindesby 6:5 Ärendet Industrilokaler i Lindesberg AB anhåller om kommunal borgen som säkerhet för lån som kommer att tas upp för finansiering av produktionslokal för livsmedel på fastigheten Lindesby 6:5. Lån ska tas upp för att ersätta lån som bolaget har i Lindesbergsbostäder AB och investering i en lagerlokal på fastigheten. Borgensåtagandet gäller för lån upp till kronor. Kommunfullmäktige har den 20 september 2010 beviljat borgen om högst kronor. Med anledning av den omstrukturering som beslutats beträffande Lindesbergs kommunkoncern kommer lånet att övergå till Linde Stadshus AB då bolagsbildningen och den administrativa organisationen färdigställts. Ärendets tidigare behandling Ekonomichefen inkom den 7 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Industrilokaler i Lindesberg AB:s låneförpliktelser. Lindesbergs kommun ska såsom för egen skuld ingå borgen om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Linde Stadshus AB:s (org. nr ) låneförpliktelser. Borgen överlämnas till Linde Stadshus AB när dess bolagsbildning och administrativa organisation färdigställts. Tidigare beslut om borgen enligt kommunfullmäktiges beslut 75 den 20 september 2010 upphävs. Justerande Utdragsbestyrkande 33

34 34

35 35

36 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 Kommunstyrelsen Dnr Revidering av integrationsprogram för Lindesbergs kommun Ärendet Översyn av integrationsprogram för Lindesbergs kommun. Nuvarande integrationsprogram fastställdes av kommunfullmäktige 135 den 15 september Ärendets tidigare behandling Flyktingsamordnaren upprättade den 17 maj 2010 ett förslag till reviderat integrationsprogram för Lindesbergs kommun. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 augusti 2010 att godkänna förslaget till integrationsprogram med några invändningar och skicka det vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2011 att förslaget till integrationsprogram för Lindesbergs kommun remitteras till partierna för yttrande till kommunstyrelsen senast den 29 april Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun inkom den 28 april 2011 med remissvar på förslaget till integrationsprogram. Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2011 att det uppdras till kommunchefen att till kommunstyrelsen i september 2011 sammanställa ett förslag till integrationsprogram för Lindesbergs kommun, där barn- och utbildningsnämndens synpunkter från 19 augusti 2010 och det inkomna remissvaret tas i beaktande. Flyktingsamordnare Sven Lyttkens inkom den 6 september 2011 med ett reviderat förslag till integrationsprogram. Justerande Utdragsbestyrkande 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 Kommunstyrelsen Dnr Revidering av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Ärendet Ändring av reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner (attest- och utanordningsreglementet). Nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 159/95 och gäller från och med 1 januari Ärendets tidigare behandling Kommunkontoret inkom den 12 april 2011 med förslag till nytt reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2011 att kommunkontorets förslag till ändring av reglementet remitteras till nämnderna för yttrande senast den 30 juni Bergslagens miljö- och byggnämnd, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med yttranden. Kommunkontoret inkom den 16 augusti 2011 med ett nytt förslag till reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att nytt reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner enligt kommunkontorets förslag från den 16 augusti 2011 antas. Justerande Utdragsbestyrkande 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 Kommunstyrelsen Dnr Remiss från Trafikverket av förstudie Nora-Örebro Ärendet Trafikverket inkom den 16 juni 2011 med en remiss av förstudie Nora-Örebro med utgångspunkt att inom ramen för MerKoll utreda möjligheten till förbättrade kollektiva kommunikationer mellan Nora och Örebro. Förstudien kan läsas i sin helhet via Trafikverkets hemsida Trafikverket önskar synpunkter på förstudien senast den 30 september I förstudien har två utredningsalternativ presenterats. Det första alternativet innebär förbättringar på vägnätet med sikte på ökad turtäthet på busstrafiken. Det andra alternativet innebär upprustning av den befintliga veteranjärnvägen mellan Nora och Ervalla. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom den 6 september 2011 med yttrande i ärendet, där utredningsalternativet att förbättra vägnätet förordas. Justerande Utdragsbestyrkande 48

49 49

50 50

51 Förstudie Örebro-Nora 51

52 Regioner växer och pendlingen har ökat kraftigt. Det har blivit en självklarhet att kunna bo och arbeta eller studera på olika platser. Samtidigt finns ett behov av att skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett bra och tillgängligt system för att kunna resa klimatvänligt. Förutsättningarna för det kollektiva resandet behöver utvecklas för att bättre svara mot dagens och framtidens behov. Trafikverket utreder därför i en förstudie nu stärkta och förbättrade kommunikationer på sträckan Örebro-Nora. Pendlingen mellan Örebro och Nora har ökat tydligt under flera år. Detta trots att inga större förändringar i infrastruktur och trafik gjorts. Sannolikt kommer den utvecklingen att fortsätta. Kommunerna i regionen har länge uttryckt ett behov av att förbättra kommunikationerna mellan Örebro och Nora för att bättre passa dagens och framtida resbehov. Arbetspendlingen står idag för det största resandet mellan kommunerna men även skolpendlingen är betydande. För de som arbetar är bilen det dominerade transportvalet (86 procent). Om kollektivtrafiken förbättras skulle det kunna bidra till både nytillkomna resenärer ochen viss överflyttning av bilresenärer. Det förutsätter dock både hög turtäthet, kortare restider och en god tillgänglighet. Idag trafikeras sträckan Örebro-Nora enbart av buss. Trafikverkets arbete innebär att man utreder såväl förutsättningar för att utveckla möjligheterna för busstrafik samt möjligheten att trafikera sträckan med tåg. Hällefors SNABBA FAKTA: Mer Koll är ett samverkansprojekt mellan Länstrafiken Mälardalen, 22 kommuner i Örebro och Västmanlands län samt Eskilstuna kommun, Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen Västmanlands län, Trafikverket och EU:s strukturfond. Berörda kommuner, länsstyrelser och övriga intressenter ingår som en viktig part i projektets referensgrupp. Förstudie pågår För att möta behoven och önskemålen från region och kommuner startade Trafikverket under 2010 en förstudie. Förstudiearbetet leds av Trafikverket inom ramen för EU-projektet Mer Koll. I förstudien utreder Trafikverket förutsättningarna för bättre kollektivtrafik på sträckan Örebro Nora. Utredningen ska identifiera olika tänkbara alternativ och åtgärder på sträckan - för eventuellt fortsatt arbete. Dessutom gör utredningen en utblick när det gäller den regionala utvecklingen i riktning mot Laxå och mot Hällefors. 244 Nora 50 Ervalla VÄRMLAND VÄSTMANLAND NÄRKE Örebro Hovsta E20 E18 Hjälmaren Dagens förutsättningar: Vägförbindelsen mellan Örebro-Nora utgörs av väg 244 Nora-Lilla Mon och väg 50 Lilla Mon-Örebro. Laxå E20 E18 50 Kumla Hallsberg Karta över förstudiens utredningsområde - sträckan Örebro-Nora, med en utblick mot Laxå och Hällefors. 51 Järnvägen mellan Örebro och Nora består av två delar. Sträckan Nora-Ervalla, som ägs av stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg, och sträckan Ervalla-Örebro, som ingår i det s.k. Godsstråket genom Bergslagen. Kollektivtrafik finns idag i form av busstrafik. Busslinje 302 trafikerar sträckan, restiden med buss är idag 41 minuter. 52

53 Åtgärder som kan bli resultat av utredningen - exempel: I utredningen arbetar Trafikverket med att titta på flera olika åtgärder för att uppnå målen. Det kan, när det gäller busstrafiken, handla om t.ex: ökad turtäthet, anpassning av tidtabeller, åtgärder i trafiksignaler som prioriterar bussarnas framkomlighet, anpassning av gator, direktbussar på olika sträckor osv. På järnvägssidan kan det handla om att: rusta upp och anpassa järnvägen till en nivå som innebär att det är möjligt att köra pendeltågstrafik på sträckan. Där kan man också göra olika bedömningar om hur tät trafikeringen ska vara. De olika åtgärderna jämförs och kan naturligtvis i olika omfattning kombineras med varandra för att få bästa tänkbara lösningar. Samråd en viktig del av vårt arbete! En viktig del i förstudiearbetet är att inhämta kunskaper och ta del av synpunkter från allmänhet, myndigheter och organisationer. Särskilt viktigt för oss är nu att få veta dina synpunkter på utredningen och vad vi behöver tänka på, till exempel: Vad tror du skulle få fler att resa kollektivt? Vad har du för tankar kring dagens situation? Finns det saker som du vill att vi ska tänka på i vårt arbete? Alla synpunkter bearbetas i det fortsatta arbetet och kommenteras i en särskild samrådsredogörelse, som tillsammans med en slutrapport ger underlag för det fortsatta arbetet. Dina synpunkter är viktiga och du kan, med dina kunskaper och erfarenheter, bidra till att underlaget i förstudien blir så bra som möjligt. Du kan framföra synpunkter genom brev, e-post eller det svarsformulär som finns nedan. Du kan även fylla i ett formulär på vår websida, där du dessutom kan ta del av ytterligare information och följa projektet: Vi vill ha dina synpunkter senast den 15 april Vi behöver dina synpunkter! I arbetet med förstudien Örebro-Nora vill vi få dina tankar, synpunkter och kunskaper kring de frågor som förstudien arbetar med. Detta formulär kan du fylla i, klippa ur och skicka till oss, senast den 15 april Frankeras ej. Mottagaren betalar portot (Frivilliga uppgifter) Trafikverket SVARSPOST Sundbyberg Namn:... Tel:

54 Så planerar vi - Om Trafikverkets planeringsprocess När Trafikverket planerar sker det i flera steg. Bilden ovan visar planeringsprocessen för ny järnväg. Först analyseras brister och lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomförbara sorteras bort. Därefter identifieras i en förstudie de tänkbara lösningar som når uppsatta mål. De tänkbara lösningarna studeras för att se vilka som är genomförbara, med rimliga konsekvenser för funktion, miljö, teknik och ekonomi. I nästa steg järnvägsutredningen gäller det att komma fram till vilket förslag som, sammantaget, är det bästa. Det valda förslaget ska fungera tekniskt och kunna byggas till en rimlig kostnad. Trafikverkets strävan är att välja ett alternativ som påverkar ekosystem, friluftsliv, landskap och byggnader så lite som möjligt. I en järnvägsplan utformas alla detaljer i den valda lösningen. Efter järnvägsplanen sker projektering och framtagande av bygghandling före byggstart. Även vägprojekt drivs i formella skeden, som är förstudie, vägutredning samt arbetsplan. Om det efter genomförd förstudie endast återstår ett alternativ kan processen fortsätta direkt till järnvägsplan respektive arbetsplan. Trafikverket, Sundbyberg Telefon: , Texttelefon: Projektledare: Mia Forsberg Telefon: e-post: TRAFIKVERKET. BESTÄLLNINGSNUMMER: TRYCKORT: VÄSTERÅS 54

55 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 Kommunstyrelsen Dnr Revidering av socialnämndens reglemente Ärendet Ändring av reglemente för socialnämnden. Nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 23 den 24 februari 2003 och har sedan dess blivit delvis inaktuellt och behöver därför revideras. Ärendets tidigare behandling Socialnämnden beslutade den 18 augusti 2011 att godkänna förslaget till reglemente och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att nytt reglemente för socialnämnden enligt förslag från den 18 augusti 2011 antas. Justerande Utdragsbestyrkande 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen Dnr Remiss från socialdepartementet av SOU 2011:35, Bättre insatser vid missbruk och beroende Ärendet Socialdepartementet inkom den 10 juni 2011 med en remiss av betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35). Betänkandet kan läsas i sin helhet via Regeringskansliets hemsida Svar ska ha inkommit till socialdepartementet senast den 15 oktober Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till socialnämnden för svar senast den 2 september Socialnämnden beslutade den 25 augusti 2011 att föreslå kommunstyrelsen att anta remissvar från socialförvaltningens individoch familjeomsorg från den 16 augusti 2011, förutom att nämnden anser att det ska vara ett bibehållet huvudmannaskap för behandling av missbruk och beroende. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att socialförvaltningens yttrande från den 16 augusti 2011 överlämnas som Lindesbergs kommuns svar på remissen. Justerande Utdragsbestyrkande 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 Bättre insatser vid missbruk och beroende Page 1 of 2 Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies). På regeringen.se används kakor för att webbplatsen ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt. Vissa kakor är nödvändiga för att regeringen.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan tacka nej till övriga kakor men då riskerar delar av webbplatsen att fungera något sämre. Vad händer om jag inte accepterar kakor på regeringen.se Jag accepterar att kakor lagras på min dator Fortsätt Anpassa webbplatsen Lättläst Teckenspråk Andra språk Lyssna Press Kontakt och besök Avancerad sökning English startpage Start Regeringen och departementen Ansvarsområden EU Publikationer Sök Så styrs Sverige Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35 Utgiven:27 april 2011 Typ:Statens offentliga utredningar (SOU) Avsändare:Socialdepartementet Författare:SOU 2011:35 Ladda ner Bättre insatser vid missbruk och beroende, del 1 av 2, förord och kapitel 1-12, bilaga 1-5, SOU 2011:35 (pdf 3,3 MB) Bättre insatser vid missbruk och beroende, del 2 av 2, kapitel 13-31, SOU 2011:35 (pdf 4,1 MB) Sammanfattning Utredningens förslag till en reformerad och utvecklad svensk missbruks- och beroendevård omfattar åtta reformområden. Tidig upptäckt och kort intervention. Genom att tidigt identifiera och intervenera mot riskbruk kan utvecklingen av missbruk och beroende förhindras. Tydligare ansvar för effektivare vård. Genom att tydliggöra kommunernas och landstingens ansvar, och normalisera ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen, förbättras vård- och stödprocessen för den enskilde och vårdens effektivitet kan öka. Stärkt ställning för individen. Genom att stärka den enskildes ställning tas den enskildes motivation och erfarenheter bättre tillvara i planeringen, genomförandet och utvecklingen av vården. Motivation är en avgörande framgångsfaktor för att vården ska ge resultat. Bättre kvalitet, kunskap och kompetens. Genom utvecklade system för kvalitetssäkring, forskning och kunskapsspridning samt kompetensutveckling läggs grunden för en mer kunskapsbaserad vård. Vård utan samtycke. Genom att förbättra behandlingsinnehållet, vårdens form och kopplingen till efterföljande frivillig vård skapas förutsättningar för en mer effektiv och rättssäker tvångsvård. Polisens och kriminalvårdens roll. Genom att utveckla polisens och kriminalvårdens insatser för personer med missbruk eller beroende förbättras samverkan kring personer som är föremål för insatser från landstinget, kommunen, polisen och kriminalvården. Arbetsplatsen, arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringen. Genom att stödja arbetsgivarens arbete med att förebygga riskbruk, missbruk och beroende samt förbättra tillgängligheten till insatser inom arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringen förbättras möjligheterna till bibehållen anställning och rehabilitering till arbete. Vårdens innehåll, boende och sysselsättning. Genom att anpassa innehållet i vården för olika målgrupper (åldersgrupper, genus, etnicitet, funktionsnedsättning, etc.) och inom vissa insatsområden (läkemedelsberoende, dopning, etc.) samt utveckla kunskapsbaserat stöd till boende och sysselsättning kan en mer effektiv vård skapas för fler. Lagstiftningskedjan Dir. 2010:120 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04) Dir. 2008:48 S 2008:04 Översyn av missbruks- och beroendevården SOU 2011:6 Missbruket, Kunskapen, Vården SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende

69 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 Kommunstyrelsen Dnr Remiss från socialdepartementet av SOU 2011:51, Fortsatt föräldrar om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull Ärendet Socialdepartementet inkom den 7 juli 2011 med en remiss av betänkandet Fortsatt föräldrar om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull (SOU 2011:51). Betänkandet kan läsas i sin helhet via Regeringskansliets hemsida Svar ska ha inkommit till socialdepartementet senast den 31 oktober Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till socialnämnden för svar senast den 15 september Socialnämnden beslutade den 25 augusti 2011 att föreslå kommunstyrelsen att anta remissvar från socialförvaltningens individoch familjeomsorg från den 17 augusti Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att socialförvaltningens yttrande från den 17 augusti 2011 överlämnas som Lindesbergs kommuns svar på remissen. Justerande Utdragsbestyrkande 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull Page 1 of 2 Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies). På regeringen.se används kakor för att webbplatsen ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt. Vissa kakor är nödvändiga för att regeringen.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan tacka nej till övriga kakor men då riskerar delar av webbplatsen att fungera något sämre. Vad händer om jag inte accepterar kakor på regeringen.se Jag accepterar att kakor lagras på min dator Fortsätt Anpassa webbplatsen Lättläst Teckenspråk Andra språk Lyssna Press Kontakt och besök Avancerad sökning English startpage Start Regeringen och departementen Ansvarsområden EU Publikationer Sök Så styrs Sverige Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull SOU 2011:51 Utgiven:9 juni 2011 Typ:Statens offentliga utredningar (SOU) Avsändare:Socialdepartementet Ladda ner Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, hela dokumentet, SOU 2011:51 (pdf 7,3 MB) Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, del 1 av 3, kapitel 1-10, SOU 2011:51 (pdf 3,1 MB) Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, del 2 av 3, kapitel 11-15, SOU 2011:51 (pdf 1,9 MB) Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, del 3 av 3, Litteraturförteckning och bilaga 1-13, SOU 2011:51 (pdf 1,9 MB) Sammanfattning I utredningens uppdrag ingår att belysa hur omsorgs- och försörjningsansvaret för barnet faktiskt fördelas mellan särlevande föräldrar och i vilken utsträckning de familjeekonomiska regelverken påverkar föräldrarnas överväganden rörande barnets boende och ekonomi. Utredningen ska beskriva barns behov i olika åldrar, liksom kostnader för att tillgodose behoven. Vidare ingår att redogöra för hur samarbetet i frågor som rör ekonomi och omsorg om barnet fungerar mellan föräldrarna och i vilken utsträckning barnet drabbas av konflikter i dessa frågor. Utredningen har också i uppdrag att belysa vilka möjligheter och hinder för samarbete som finns i regelverken för de familjeekonomiska stöden samt föräldrars behov av hjälp- och stödinsatser. Slutligen ska föräldrars uppfattning om förutsättningarna för balans mellan arbete och omsorg om barnet kartläggas och analyseras. Med särlevande föräldrar avses personer som har barn tillsammans men som inte lever ihop. Särlevandehushållen i Sverige ser mycket olika ut både vad avser familjesammansättning och ekonomiska förutsättningar. Målet för utredningens arbete är att tydliggöra föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets omsorg och försörjning även när de inte lever tillsammans. Ett annat mål är att undanröja samarbetshinder och underlätta för särlevande föräldrar att komma överens och samarbeta i såväl ekonomiska som andra närliggande frågor som rör barnet. Lagstiftningskedjan Dir. 2011:8 Tilläggsdirektiv till Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar (S 2009:04) Dir. 2010:89 Tilläggsdirektiv till Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar (S 2009:04) Dir. 2009:56 Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar

75 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 Kommunstyrelsen Dnr Avsägelse av uppdrag som ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling, Matz-Eric Nilsson (V) Ärendet Matz-Eric Nilsson (V), Frövi inkom den 30 juni 2011 med en avsägelse av uppdraget som ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling. Justerande Utdragsbestyrkande 75

76 T,,000,IMU [) Blixterboda Dm ) JIIll!. I 'Is~ Jl;) k <lll ~ [i ~ IJ II O Till Lindesbergs Kommun ](ommun/ullmäktige Allg. entledigande från uppdrag Anhåller härmed om entledigande/rån mina uppdrag som ersättare i B UN ledamot av styrelsen/ör BRF Tallen, Frövi ledamot beredl1.grupp lokal utveckling Mvlt ~~d MatzEric Nilsson 76

77 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 18 Kommunstyrelsen Dnr Fyllnadsval av ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling till och med 31 december 2014 efter Matz- Eric Nilsson (V) som avsagt sig uppdraget Ärendet Fyllnadsval av ledamot i beredningsgrupp för lokal utveckling. Matz- Eric Nilsson (V), Frövi inkom den 30 juni 2011 med en avsägelse av uppdraget som ledamot i beredningsgruppen. Justerande Utdragsbestyrkande 77

78 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 Kommunstyrelsen Dnr Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder Ärendet Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 32 ska vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara. Dessa medborgarförslag framgår av bilagd förteckning. Justerande Utdragsbestyrkande 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20 Kommunstyrelsen Dnr Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats Ärendet Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige 29 ska kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. De motioner som inte är slutbehandlade redovisas i bilagd förteckning. Justerande Utdragsbestyrkande 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 21 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om projektstöd ur landsbygdsmedel till projekt Ölsjöbadet i Ramsberg Ärendet Beredningsgruppen för lokal utveckling inkom den 8 september 2011 med beslutsunderlag för ansökan om medel ur kommunstyrelsens investeringsanslag för lokala utvecklingsprojekt för projektet Ölsjöbadet i Ramsberg om kronor. I materialet presenteras lokal utvecklingsplan, projektansökan, ansökningshandlingar samt verksamhets-, genomförande-, och finansieringsplan, för projektet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2011 att beredningsgruppen för lokal utveckling övertar beredningen kring de medel som finns för landsbygdsutveckling och som tidigare tillhörde planerings- och utvecklingsutskottets ansvar. Kommunchefen inkom den 13 september 2011 med förslaget att det uppdras till kommunchefen att utreda finansieringsformen för lokala utvecklingsprojekt i anslutning till budgetarbetet för budget Justerande Utdragsbestyrkande 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om projektstöd ur landsbygdsmedel till projekt Bygdegården som tillväxtfaktor i Vasselhyttan Ärendet Beredningsgruppen för lokal utveckling inkom den 8 september 2011 med beslutsunderlag för ansökan om medel ur kommunstyrelsens investeringsanslag för lokala utvecklingsprojekt för projektet Bygdegården som tillväxtfaktor i Vasselhyttan om kronor. I materialet presenteras lokal utvecklingsplan, projektansökan, ansökningshandlingar samt verksamhets-, genomförande-, och finansieringsplan för projektet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2011 att beredningsgruppen för lokal utveckling övertar beredningen kring de medel som finns för landsbygdsutveckling och som tidigare tillhörde planerings- och utvecklingsutskottets ansvar. Kommunchefen inkom den 13 september 2011 med förslaget att det uppdras till kommunchefen att utreda finansieringsformen för lokala utvecklingsprojekt i anslutning till budgetarbetet för budget Justerande Utdragsbestyrkande 97

98 98

99 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 Kommunstyrelsen Dnr Göran Gustavsson (FP) motion om anställande av en gemensam kommunjurist för kommunerna i norra Örebro län Ärendet Göran Gustavsson (FP), Frövi inkom den 4 april 2011 med en motion där han föreslår att Lindesbergs kommun uppdrar till kommunchefen att uppta överläggningar med bergslagskommunerna om inrättande av en gemensam kommunjurist. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011 att ärendet remitteras till kommunstyrelsen. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till kommunchefen för svar senast den 1 augusti Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Det är inte aktuellt att Lindesbergs kommun inrättar en tjänst som kommunjurist. Motionen är därmed besvarad. Justerande Utdragsbestyrkande 99

100 100

101 101

102 102

103 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 Kommunstyrelsen Dnr Medfinansiering av projekt Filmutveckling i Örebroregionen Ärendet Filmregion Stockholm/Mälardalen inkom den 14 april 2011 med en ansökan om medfinansiering av projektet Filmutveckling i Örebroregionen med kronor per år under projektperioden Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2011 att ärendet remitteras till kommunchefen för utredning av näringslivseffekterna av en medfinansiering, samt till kultur- och fritidsnämnden för utredning av det kulturella och konstnärliga värdet av att ingå i projektet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 juni 2011 att föreslå kommunstyrelsen att avstå från att medfinansiera projektet. Detta på grund av att projektet inte bedöms ge någon direkt nytta för det kulturella och konstnärliga värdet för Lindesbergs kommun. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att Lindesbergs kommun avstår från att medfinansiera projekt Filmutveckling i Örebroregionen med motiveringen att det inte bedöms främja näringslivet eller kulturlivet i kommunen. Justerande Utdragsbestyrkande 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 25 Kommunstyrelsen Dnr Göran Karlsson (S) motion om strandpromenaden i Frövi Ärendet Göran Karlsson (S), Frövi inkom den 18 april 2011 med en motion där han föreslår att Lindesbergs kommun åtgärdar strandpromenaden i Frövi. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011 att motionen remitteras till kommunstyrelsen. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till Bergslagens Kommunalteknik för svar senast den 31 augusti Bergslagens Kommunalteknik inkom med yttrande den 5 september Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bergslagens Kommunalteknik ansvarar för drift av strandpromenaden i Frövi inom aktuell budgetram. Ytterligare etapper kan påbörjas efter särskilda beslut om investeringsmedel. Motionen är därmed besvarad. Justerande Utdragsbestyrkande 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 Kommunstyrelsen Dnr Revidering av riktlinjer för säkerhetsarbete Ärendet Ändring av riktlinjer för säkerhetsarbete. Nuvarande riktlinjer för säkerhetsarbete antogs av kommunfullmäktige 4 den 16 januari På grund av inaktualitet behöver riktlinjerna revideras. Ärendets tidigare behandling Säkerhetskoordinator Gunnar Karlsson på Nerikes Brandkår inkom den 6 september 2011 med ett förslag till reviderade riktlinjer för säkerhetsarbete i Lindesbergs kommun. Kommunchefen inkom den 9 september 2011 med förslaget att riktlinjer för säkerhetsarbete enligt förslag från den 6 september 2011 antas. Justerande Utdragsbestyrkande 113

114 114

115 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Antaget av Kf x 2011-xx-xx Syfte Syftet med Lindesbergs kommuns riktlinjer för säkerhetsarbetet är att så långt möjligt minimera risker för skador och störningar på människor, miljö, egendom och ekonomi inom alla kommunala verksamhetsområden. Vision I Lindesbergs kommuns strategiplan utvecklingsstrategi redovisas kommunens övergripande vision. Säkerhetsriktlinjerna ska ha sin utgångspunkt i kommunens övergripande vision och bygga vidare med vision för säkerhet i kommunen. Vision för säkerhet: Inga olyckor med omkomna eller allvarligt skadade människor ska inträffa. Så kallade vanliga olyckor ska minimeras. Kommunen ska vara en trygg plats för alla att vistas i och miljön ska vara oförstörd. Mål Målet är en robust, säker och trygg kommunal verksamhet. Färre döda och skadade i olyckor och mindre skador på egendom och i miljön. En hög säkerhet som tillförsäkrar de kommunala verksamheterna lägre skadekostnader. Omfattning Säkerhetsarbetet ska omfatta: Personsäkerhet Egendomssäkerhet IT-säkerhet Finanssäkerhet Säkerhetsarbetet ska innebära: Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och sårbarhetsanalyser Framtagande av säkerhetsplaner och instruktioner Planering och genomförande av säkerhetsåtgärder Riskfinansiering och försäkringsbedömningar Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor Ansvar och organisation Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet i kommunen och ansvarar för att nödvändiga dokument tas fram samt fastställer dessa. Kommunstyrelsen ska inrätta en skadefond. Respektive nämnd/styrelse/bolag har ansvar för att säkerhetsriktlinjerna efterlevs inom det egna verksamhetsområdet. 115

116 Förvaltningschef eller motsvarande är operativt ansvarig för säkerhetsarbetet inom det egna verksamhetsområdet och ska utse lokal säkerhetssamordnare och vid behov även säkerhetsombud. Säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer. Kommunen ska ha en säkerhetsgrupp bestående av säkerhetssamordnare under ledning av räddningschefen som samordnas av representant från Nerikes Brandkår. Kommunens säkerhetsarbete samordnas av räddningstjänsten Nerikes Brandkår. Räddningschefen Kommunchefen svarar inför kommunstyrelsen för det kommunala säkerhetsarbetet. Skadefond Den gemensamma skadefonden ska användas för finansiering av kostnader som inte täcks av försäkring. Fonden administreras av kommunledningsstaben. Tillsyn och Revision Kommunstyrelsen svarar för uppföljning av riktlinjer och planer för säkerhetsarbetet. Revisionen utför kontroll inom ramen för sin granskningsverksamhet. 116

117 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 Kommunstyrelsen Investeringskostnader för Lindesberg Arena Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2011 att det uppdras till kommunchefen att göra en sammanställning av de totala investeringskostnaderna för Lindesberg Arena, inklusive investeringar i inventarier, utemiljö samt väganslutningar senast till den 30 september Kommunchefen inkom den 14 september 2011 med en sammanställning av investeringskostnaderna med beslutsförslaget att informationen läggs till handlingarna. Justerande Utdragsbestyrkande 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Beredande kommunstyrelsen Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Kommunledningsstaben, BKS socialförvaltningen besvaras senast Remiss om Regler för riksfärdtjänst i 2011/ Örebro län Lindesbergs kommun avstår från att BKS yttra sig över betänkandet Likvärdiga förutsättningar - översyn av den kommunala utjämningen, Regeringskansliet, finansdepartementet Remiss av betänkandet Likvärdiga 2011/ förutsättningar - översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Medfinansiering av digital anläggning i BKS biografen i Lindesberg, Statens filminstitut Begäran om ramökning för år 2012 och investeringsanslag för år 2011 för biografen i Lindesberg 2011/ Winess Bardeli Datasystem :13 Antal:3 HADEL 123

124 MEDDELANDEN (händelser) Beredande kommunstyrelsen Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In BKS Barnen på Granlidenplan behöver en fotbollsplan med målburar, Boende på Granlidenplan i Guldsmedshyttan Fotbollsplan på Granlidenplan i Guldsmedshyttan 2011/273 AKK In BKS Inbjudan till miljöteknikkonferensen "Greenest Cities Worldwide" och "Svensk- Amerikanska Entreprenörsdagarna" i Växjö den september 2011, Växjö kommun In BKS Injudan till seminarium för politiker om väghållaransvar och kommunalteknisk samverkan den 18 oktober i Stockholm, Sveriges kommuner och landsting Seminarium för politiker om väghållaransvar och kommunalteknisk samverkan In BKS Minnesanteckningar från möte , Beredning för uthyrning av lokaler Angående rutiner för uthyrning av skolans lokaler 2010/187 AKK In BKS Minnesanteckningar från möte , Beredning för uthyrning av lokaler Angående rutiner för uthyrning av skolans lokaler 2010/187 AKK In BKS Protokollsutdrag om verksamhetsbidrag till TURSAM i Bergslagens ekonomisk förening 2012 Dnr /840, Hällefors kommun Protokollsutdrag Hällefors TURSAM 2012 Winess Bardeli Datasystem :12 Antal:6 HAMED 124

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 10 december 2012 i direkt anslutning till beredande kommunstyrelsen i Smedjan,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-12:38 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP),

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 25 september 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm

Margareta Ahlm (S) ersättare Anniette Lindvall (M) Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Margareta Ahlm 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.30 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 17 januari 2011 kl. 09:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Observera att mötet hålls i Kommunhuset och inte på Masugnen. V.g.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.15 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde tisdag 14 april 2009 direkt efter beslutande kommunstyrelsen (bokslut) ca. kl. 09:30 i Leja, kommunhuset,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset i Lindesberg, kl. 13.30-15:40 1 ande Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2013-06-12

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2013-06-12 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 13.00 15.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka Övriga:

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 25 maj 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Vuxenutbildningsnämnden. Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 14:30 17:40. Beslutande. Övriga deltagande. Justeringens plats och tid

Vuxenutbildningsnämnden. Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 14:30 17:40. Beslutande. Övriga deltagande. Justeringens plats och tid Vuxenutbildningsnämnden 2008-04-02 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 14:30 17:40 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Ulf Lager (c) Göran Sjönneby (fp) Ulf Axelsson (v), ers för Maria Berdén

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer