Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder"

Transkript

1 Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder Underlag till energiplanen

2 UNDERLAG TILL ENERGIPLANEN Kvalitativ bedömning av kvantitativt analyserade åtgärder Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Internet:

3 Kvalitativ miljöbedömning av kvantitativt analyserade åtgärder Sammanställning av Per Strannelid Allmänt Här redovisas kvalitativ miljöbedömning av de åtgärder som tidigare analyserats med LCA. Den kvalitativa bedömningen gäller de miljömål som inte bedöms i LCA. Metoden för kvalitativ miljöbedömning är följande: 1. Beräkningar av energianvändning som gjorts i LCA används som underlag för att bedöma vilka förändringar i energislag och mängd som är relevanta. Totalmängder för Finspång används. Endast de förändringar som utpekats och markerats i dokumentet "Åtgärder - energiförbrukning" tas i beaktande. 2. Förändringar betecknas som "Mindre", "Något mindre", "Något större", "Större". Gräns mellan "Något mindre" och "Mindre" resp. "Något större" och "Större" har satts vid 5 %. 3. I den fortsatta bedömningen har endast förändringar tagits med där resp. energislag har en andel större än 5 % av den totala energitillförseln. 4. De förändringar som bedömts som relevanta enligt ovan miljöbedöms med hjälp av dokumenten "Kvalitativ miljöbedömning, mall" och "Kvalitativ bedömning textversion". Åtgärd 1: Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad Tabell 1: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen Något större kol (Något mindre) (Något mindre) naturgas (Något mindre) (Något mindre) biobränsle Något större Större (Mindre) Något mindre Noll-1: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-2: Ökningen i samt minskningen värme bedöms vara relevant. Noll-3: Påverkan på energianvändningen bedöms inte som relevant. Noll-4: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. (Ovanstående framgår även i "Förklaring till tolkning" i dokumentet "Åtgärder - resultat"). 1

4 Tabell 2: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö - Olja: Viss - - negativ - Olja: Viss neg Levande skogar neg. - - neg. Bio: Både neg. och pos. - - Bio: Både neg. och pos. Resursförbrukning Bio: Askåterf.? Olja: Viss neg. - Bio: Askåterf.? Bio: Aska? - - Bio: Aska? Samlad bedömning Eventuella kommentarer: En snabb omställning skulle i förhållande till nuläget bli positiv. Viktigt att ta med sig är den positiva effekt som skulle uppnås om man kan minska/eliminera användningen av som spetslast i värmeverket. 2

5 Åtgärd 2: Satsning på kraftvärme Tabell 3: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen kol (Mindre) (Mindre) naturgas Mindre Mindre biobränsle Något större Något större Något mindre Något större Noll-1: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-2: Minskningen i och ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-3: Minskningen i och minskningen i biobränsle bedöms vara relevanta. Noll-4: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. Tabell 4: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö - Uran: Uran: Levande skogar neg. neg. pos. pos..... Bio: Både pos. Bio: Både pos. Bio: Både pos. Bio: Både pos. och neg. och neg. och neg. o neg..... Resursförbrukning Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? Bio: Aska? Bio: Aska? Uran: Bio: Aska? Uran: Samlad bedömning Eventuella kommentarer: Bio: Aska? 3

6 Åtgärd 3: Mer kollektivresor Tabell 5: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen Mindre Mindre Något mindre Mindre kol naturgas (Något mindre) (Något mindre) (Något mindre) biobränsle Något mindre Något mindre Något mindre Något mindre Noll-1: Minskningen i och biobränsle bedöms vara relevant. Noll-2: Minskningen i och biobränsle bedöms vara relevant. Noll-3: Minskningen i och biobränsle bedöms vara relevant. Noll-4: Minskningen i och biobränsle bedöms vara relevant. Tabell 6: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö Olja: Olja: Olja: Olja: Olja: Olja: Olja: Olja: 12. Levande skogar positiv neg. positiv neg. positiv neg. positiv neg. Resursförbrukning Samlad bedömning Eventuella kommentarer: Inom transportsektorn är minskningen i avsevärt större procentuellt vilket får positiva effekter med tanke på att miljö inom transportsektorn är stor i förhållande till energianvändningen. 4

7 Åtgärd 4: Vedeldningsriktlinjer för gamla pannor Tabell 7: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen kol naturgas biobränsle Noll-1: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Noll-2: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Noll-3: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Noll-4: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Tabell 8: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö 12. Levande skogar Resursförbrukning Samlad bedömning Eventuella kommentarer: En allmän bedömning är att en snabbare övergång till miljögodkända pannor torde vara positivt för att uppnå målet giftfri miljö. 5

8 Åtgärd 5: Främja pelletspannor i stället för värmepumpar Tabell 9: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen kol (Något mindre) naturgas Något mindre biobränsle Större Större Något större Större (Något mindre) Något mindre Noll-1: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-2: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-3: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-4: Minskningen i och samt ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. Tabell 10: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö Uran: Biobränsle: Viss negativ 12. Levande skogar negativ neg. negativ negativ Vattenkraft: Viss positiv negativ neg. neg. neg. Resursförbrukning Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? Bio: Askåterf.? Pos. Bio: Aska? Bio: Aska? Bio: Aska? Pos. Samlad bedömning Eventuella kommentarer: Inom hushållssektorn (småhus och flerbostadshus) är minskningen i och tydlig i alla nollalternativen. 6

9 Åtgärd 6: Enskilda fångare på småhus Tabell 11: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen kol (Något större) (Något större) naturgas (Något större) biobränsle Något mindre Något mindre (Större) Något större Något större Noll-1: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-2: Minskningen i biobränsle samt ökningen i bedöms vara relevant. Noll-3: Ökningen i bedöms vara relevant. Noll-4: Påverkan på energianvändningen bedöms inte som relevant. Tabell 12: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö 12. Levande skogar positiv positiv neg. neg. Resursförbrukning Samlad bedömning Eventuella kommentarer: 7

10 Åtgärd 7: Individuell mätning och fakturering i flerbostadshus Tabell 13: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen kol (Något mindre) (Något mindre) naturgas (Något mindre) (Något mindre) biobränsle Något mindre Något mindre Något mindre Något mindre (Något mindre) Noll-1: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-2: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-3: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant. Noll-4: Minskningen i biobränsle bedöms vara relevant. Tabell 14: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö 12. Levande skogar Viss positiv Viss positiv Viss positiv Viss positiv Både viss pos. och viss neg. Både viss pos. och viss neg. Både viss pos. och viss neg. Både viss pos. och viss neg. Resursförbrukning Samlad bedömning Eventuella kommentarer: Tittar man på sektorn hushåll (flerbostad) blir det en minskning av samtliga bränsleslag. Särskilt värt att notera är minskningen av som inte lyser igenom om man enbart tittar på totala energianvändningen. 8

11 Åtgärd 8: Energieffektivisering av befintliga bostäder Tabell 15: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen Något mindre Något mindre kol (Mindre) (Mindre) (Något mindre) (Mindre) naturgas (Mindre) (Något mindre) (Något mindre) (Mindre) Mindre Mindre Mindre Mindre biobränsle Mindre Något mindre Något mindre Mindre (Mindre) (Mindre) (Mindre) (Mindre) (Mindre) Mindre Något mindre Mindre Mindre Mindre Mindre Noll-1: Minskningen i,, biobränsle och bedöms vara relevant Noll-2: Minskningen i, biobränsle, och bedöms vara relevant Noll-3: Minskningen i, biobränsle, och bedöms vara relevant Noll-4: Minskningen i,, biobränsle och bedöms vara relevant Tabell 16: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö 12. Levande skogar Viss positiv Viss positiv Viss positiv Viss positiv Både viss neg. och viss pos. Både viss neg. och viss pos. Både viss neg. och viss pos. Resursförbrukning Samlad bedömning Eventuella kommentarer: Både viss neg. och viss pos. 9

12 Åtgärd 9: Etanoldrivna kommunbilar Tabell 17: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen kol naturgas (Något större) (Något större) biobränsle Något större Noll-1: Påverkan på energianvändningen bedöms inte som relevant. Noll-2: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Noll-3: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Noll-4: Ökningen i biobränsle bedöms vara relevant. Tabell 18: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö 12. Levande skogar negativ Resursförbrukning neg. Bio: Askåterf.? Bio: Aska? Samlad bedömning Eventuella kommentarer: Inom transportsektorn är minskningen i något större procentuellt vilket får positiva effekter med tanke på att miljö inom transportsektorn är stor i förhållande till energianvändningen. Etanoldrift kan också bidra till ett rikt. Den största miljöeffekten fås om åtgärden genomförs tidigt med tanke på nulägessituationen. 10

13 Åtgärd 10: Byt utebelysning till lågenergilampor Tabell 19: Förändring i energianvändning (totalt för Finspång) i förh. till nollalternativen kol naturgas biobränsle Noll-1: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Noll-2: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Noll-3: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Noll-4: Ingen på energianvändningen kan utläsas. Tabell 20: Miljöbedömning av förändringarna. Matrisen i "Kvalitativ miljöbedömning, mall" använd som checklista och bedömning m h a "Kvalitativ bedömning textversion". 4. Giftfri miljö 12. Levande skogar Resursförbrukning Samlad bedömning Eventuella kommentarer: 11

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Hur skuldsatta är de svenska hushållen? n Ekonomiska kommentarer Analysen av hushållens skuldsättning har under de senaste åren baserats på aggregerade data eller stickprov på nya låntagare. I den aggregerade statistiken är det inte möjligt

Läs mer

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket juni 2008 2 Titel: Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Utgivare: Boverket juni

Läs mer

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN DEL 3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Miljömålen: Frisk luft Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning (delar av) God bebyggd miljö (delar av) 2004:1 MILJÖKONTORET,

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Stödet för mer vindkraft försvagas Stödet för mer vindkraft försvagas Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen ökar.

Läs mer

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16 Särskild sammanställning enl. 6 kap 16 miljöbalken De inkomna yttrandena under utställningstiden har bemötts och kommenterats i kommunens Utlåtande. Samtliga inkomna synpunkter finns som bilagor till utlåtandet.

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter Rapport november 2011 Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020 med fokus på elcertifikatsystemets effekter Omslag: Flishög utanför Igelsta kraftvärmeverk, Söderenergi i Södertälje. Foto: Jann Lipka Tryck:

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer