SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010"

Transkript

1 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké

2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2010 Samhällsekonomin i Finland vände i en snabb uppgång år Efter bruttonationalproduktens nedgång med 8,2 procent i förfjol vände produktionen i en uppgång under årets andra kvartal. Den finländska ekonomin återhämtade sig starkt särskilt under slutet av året. Bruttonationalprodukten ökade med cirka tre procent jämfört med föregående år med stöd av exporten, investeringarna i bostadsbyggande och den privata konsumtionen. Den privata konsumtionen vände uppåt redan i slutet av år 2009 efter recessionen. Ett flertal faktorer gjorde konsumtionsökningen möjlig. Den sänkta mervärdesskatten på mat under slutet av år 2009 stärkte påtagligt hushållens reella köpkraft. Huvuddelen av den positiva effekten visade sig under fjolåret. I Finland steg lönerna under januari oktober i fjol med 2,7 procent. Höjningen av lönenivån var avgjort större än ökningen av konsumentpriserna och detta bidrog till köpkraftens tillväxt. Årets medelinflation blev 1,2 procent. Sysselsättningen utvecklades positivt under året. Den förbättrade sysselsättningen ökade både den nationalekonomiska lönesumman och hushållens framtidstro. Räntenivån var oförändrat låg vilket bidrog positivt till hushållens situation. Konsumenternas förtroende låg på god nivå under hela fjolåret. Förtroendet växte i jämn takt mot slutet av året, men nyheterna om euroområdets skuldproblem sänkte förtroendet temporärt under december. I januari återvände förtroendet till en nivå över långtidsmedelvärdet. Enligt Statistikcentralen ökade värdet på detaljhandelns omsättning exklusive bilhandeln fram till slutet av november med 3,7 procent. Branschernas utveckling har varit heterogen. Omsättningsökningen inom dagligvaruhandel var 4,1 procent fram till slutet av november. Ökningen av varuhushandelns omsättning stannade vid 0,2 procent. Omsättningen inom bildetaljhandeln ökade däremot med 10,6 procent. Under året var nyregistreringen av personbilar 23,6 procent högre än föregående år. Inom detaljhandeln på mer detaljerad branschnivå ökade omsättningen inom konfektionshandeln med 3,8 fram till utgången av oktober. Försäljningen av hushållsmaskiner och underhållningselektronik ökade med 4,0 procent. Järnhandelns tillväxt var 7,7 procent. Den goda omsättningsutvecklingen för bränslen på 4,6 procent var enbart en följd av höjd prisnivå. Lantbrukshandelns omvärld var varierande till karaktären. Spannmålspriserna varierade kraftigt under året. Spannmålsskörden minskade med en tredjedel jämfört med året innan. Ett skäl till detta var den krympande odlingsarealen. Efterfrågan på maskiner för lantbruksproduktion var fortsatt svag under årets första månader, men mot slutet av året började efterfrågan på maskiner och andra investeringsförnödenheter för lantbruket återhämta sig efter nedgången. Hotellen i Finland registrerade 14,2 miljoner övernattningar fram till slutet av november. Antalet övernattningar ökade med 4,3 procent. Utskänkningsrestaurangernas försäljning steg med 0,5 procent fram till utgången av september. Under tredje kvartalet ökade tillväxttakten påtagligt. Förändringar i koncernstrukturen Förändringar under räkenskapsperioden Företagsförvärv, etableringar och omstruktureringar av företag Intrade Partners Oy införlivades med Inex Partners Oy i februari. Målet är att förtydliga arbetsfördelningen mellan kedjestyrningen och inköpsbolagen. I februari bildade SOK Kiinteistö Oy Lempäälän Terminaali. I juni bildade SOK S-Verkkopalvelut Oy som inledde verksamheten i september. Genom överföring av tillgångar flyttade styrenheten för elektroniska tjänster inom SOK i september till S-verkkopalvelut och då överfördes även den redan tidigare aktiva näthandeln med musik och S-gruppens presentkort till det nybildade företaget. I november 2010 inleddes en webbhandel med skönhetsprodukter. S-Verkkopalvelut Oy leder utveckling av S-gruppens elektroniska tjänster. Firmanamnet Automaa Oy ändrades i november till SOK Autokauppa Oy. Försäljningar och nedlagda verksamheter SOK sålde återstående 49 procent i Kilon Logistiikkakeskus Oy till S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy i mars I december 2009 såldes 51 procent. SOK sålde hela aktiestocken i Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab i maj. I affären ingick importen av Peugeot-bilar, reservdelsfunktionerna och importkonditioneringen av bilar i Hangö. I juni sålde SOK sitt aktieinnehav i intressebolaget TuuliWatti Oy till S-Voima Oy som bildades i maj. S-Voima Oy sammanför de projekt som ingår i S-gruppens elanskaffning. S-Voima ägs av SOK och regionhandelslagen. SOK:s ägarandel i företaget är 14,9 procent. SOK sålde i december aktiestocken i fastighetsaktiebolaget Uudenkaupungin City. Förändringar efter räkenskapsperioden Sokotel Oy sålde verksamheten vid hotellet Radisson Blu Marina Palace till Turun Osuuskauppa Sokotel Oy har ingått avtal om försäljning av affärsverksamheten vid spahotellen i Saariselkä, Kuusamo samt vid Katinkulta i Vuokatti och i Tammerfors till Holiday Club Resorts Oy En förutsättning för det slutliga genomförandet av affären är att fastigheternas ägare, CapMans fonder och Försäkringsbolaget Fennia Liv, samtycker till fortsatt uthyrning av lokalerna. SOK-koncernens omsättning per segment SOK-koncernens omsättning år 2010 uppgick till totalt miljoner euro, vilket var en ökning på 7,8 procent jämfört med året innan. Omsättningsökningen på 675 miljoner euro var i huvudsak ett resultat av inköpsbolagens tillväxt, den ökade EDIfaktureringen i anslutning till handelslagens varuinköp som ingår i segmentet serviceverksamhet och markethandelns ökning i framförallt S:t Petersburgregionen. Den utländska affärsverksamhetens andel av omsättning var 2,9 procent, dvs. 267 miljoner euro. 2

3 SOK-koncernens omsättning per segment ± föreg år % Markethandel ,2 Turist- och bespisningsverksamhet ,1 Bil- och biltillbehörshandel ,2 Lantbrukshandel ,0 Inköpsverksamhet ,0 Serviceverksamhet ,4 Eliminering av handelsverksamhetens interna poster 1) ,5 Handelsverksamhetens omsättning ,1 Bankverksamhetens omsättning 2) Eliminering av poster mellan handels- och bankverksamheten SOK-koncernen totalt ,8 1) I elimineringarna ingår elimineringar av affärstransaktioner mellan handelsverksamhetens segment. I elimineringarna mellan segmenten ingår koncernens interna EDI-fakturering på miljoner euro (3 795 miljoner euro). 2) S-Banken Ab och dess dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy ingår i koncernen som dotterbolag perioden och som intressebolag från och med Handelsverksamhetens omsättning Markethandel I markethandeln ingår den markethandel som bedrivs i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. I Estland finns fem Prisma-enheter i Tallinn samt enheter i Narva och Tartu som öppnades i slutet av år I Lettland är två Prisma-enheter verksamma i Riga. I Litauen finns en Prisma-enhet i Vilnius och i december öppnades en enhet i Kaunas. I S:t Petersburg finns sex verksamma Prismaenheter. Markethandelns omsättning uppgick till 224 miljoner euro, dvs. en tillväxt på 34,2 procent jämfört med föregående år. Omsättningsökningen var ett resultat både av det växande nätet och av marknadens återhämtning. Turist- och bespisningsverksamhet I SOK-koncernen bedrevs turist- och bespisningsverksamhet år 2010 av Sokotel Oy i Finland, AS Sokotel i Estland och OOO Sokotel i Ryssland. Sokotel Oy:s omsättning var 226 miljoner euro, vilket var 1,9 procent bättre än året innan. Försäljningen inom inkvarteringsverksamheten återhämtade sig på ett utmärkt sätt under andra halvåret. En positiv utveckling av prisnivån visar sig med längre fördröjning. Omsättningen för AS Sokotel, som driver Sokos Hotel Virus hotell- och restaurangverksamhet i Tallinn, ökade med 2,6 procent jämfört med år 2009 och uppgick till 13 miljoner euro. I S:t Petersburg drevs SOK-koncernens turist- och bespisningsverksamhet av OOO Sokotel. Det finns tre Sokos Hotell i S:t Petersburg. Företagets omsättning uppgick till 25 miljoner euro vilket var en ökning med 44,3 procent. Ökningen påverkades särskilt av den inhemska turismens återhämtning i Ryssland. Bil- och biltillbehörshandel Omsättningen inom SOK-koncernens bil- och biltillbehörshandel minskade jämfört med föregående år eftersom omsättningen för det avyttrade importföretaget endast ingår i siffrorna under årets inledning. Omsättningen för bil- och biltillbehörshandeln motsvarade dock målnivån, och ökningen av detaljhandelns jämförbara omsättning var cirka 10 procent med beaktande av effekterna av bilskattereformen år Ägarkundernas inköp steg med 15 procent jämfört med föregående år, dvs. den relativa andelen affärer med ägarkunder ökade påtagligt. Cirka 1,1 miljon euro betalades ut i bonus till ägarkunderna. Den totala marknaden för nya personbilar uppgick till bilar, vilket var en ökning med 23,6 procent jämfört med år Ford-personbilarnas marknadsandel var 8,2 procent och Peugeotpersonbilarnas marknadsandel 3,7 procent. Båda bilmärkenas marknadsandelar är något lägre än året innan. Den totala paketbilsmarknaden år 2010 var bilar och marknaden ökade med 27,3 procent jämfört med föregående år. År 2010 översteg marknaden för begagnade bilar något föregående års nivå. Lantbrukshandel Omsättningen inom lantbrukshandeln, som inkluderar detaljoch partihandel med byggmaterial, minskade med 1,0 procent från år 2009 och uppgick till 889 miljoner euro. Omsättningen var jämförbar med föregående års nivå, om man beaktar effekterna av de strukturförändringar inom järnhandeln som Hankkija-Lantbruk Ab genomförde under räkenskapsperioden. Under år 2010 minskades järnhandelssortimentet vid 23 verksamhetsställen och samtidigt upphörde användningen av kedjesymbolen S-Rautamarket. Efterfrågan på maskiner för lantbruksproduktion var fortsatt svag under årets första månader men mot slutet av året började efterfrågan på maskiner och andra investeringsförnödenheter för lantbruket återhämta sig efter nedgången. Nivån på traktormarknaden var oförändrad från året innan men till följd av en positiv marknadsandelsutveckling ökade antalet sålda John Deere-traktorer. Inköpsverksamhet Inköpsverksamheten omfattar Inex Partners Oy:s inköps- och logistiktjänster för S-gruppens daglig- och bruksvaror samt logistiktjänster för specialvaruhandeln, Meira Nova Oy:s inköps- och logistiktjänster för HoReCa-branschen och North European Oil Trade Oy:s upphandling av bränslen. Inex Partners Oy:s omsättning uppgick till miljoner euro. Den jämförbara omsättningsökningen var 9,2 procent jämfört med föregående år. S-gruppens framgångsrika detaljhandel utgjorde grunden för omsättningstillväxten. Dagligvarornas jämförbara omsättningsökning inom Inex var 8,2 procent jämfört med året innan. Ökningen av bruksvaruförsäljningen inom Inex var 13,1 procent. Bruksvarornas gynnsamma tillväxt bidrog även till nätets tillväxt (kedjan Kodin Terra). Meira Nova Oy:s omsättning blev 318 miljoner euro, vilket var bättre än planerat och en ökning med 3,6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen inom hela HoReCa-branschen växte med cirka 1,6 procent. Försäljningen till S-gruppen utgjorde 43,0 procent av den totala försäljningen vilket var 2,2 procent mer än året innan. Omsättningen för bränslehandeln i bränsleanskaffningsbolaget North European Oil Trade Oy uppgick till miljoner euro. Ökningen var 26,8 procent jämfört med året innan vilket till största delen var ett resultat av höjda världsmarknadspriser. Även försäljningsvolymen i liter ökade år

4 Serviceverksamhet Serviceverksamhetens omsättning uppgick till miljoner euro. I serviceverksamheten ingår den till handelslagens varuinköp anslutna EDI-faktureringen och den omsättning som uppkommer genom de tjänster SOK producerar till S-gruppens enheter. EDIfaktureringen uppgick till miljoner euro och ökade med 416 miljoner euro (7,0 procent) jämfört med år Intressebolagens utveckling Det viktigaste bland SOK-koncernens affärsdrivande intressebolag är S-gruppens egen bank, S-Banken. I början av året hade S-Banken 2,176 miljoner kunder. S-bankens kundkrets växte under året med i genomsnitt kunder per månad. Vid utgången av året hade banken 2,319 miljoner kunder. S-Banken beviljade i genomsnitt nya S-Förmånskort med Visa-egenskaper per månad. Vid årets slut hade S-Förmånskort Visa beviljats. Antalet användare av S-Förmånskort Visa ökade under året med över 70 procent. S-Banken ingick cirka nya bankkodsavtal för elektroniska tjänster. S-Bankens elektroniska tjänster hade användare vid utgången av året. Cirka av kunderna i S-Banken hade tagit i bruk tjänsten S-Banken NetPosti vid årets slut. Antalet depositioner i S-Banken var vid årets slut nästan på samma nivå som vid årets början. S-Bankens inlåningsstock minskade under året med 5,5 miljoner euro. Den totala inlåningsstocken uppgick till 2 452,0 miljoner euro vid årets slut. Privatkundernas depositioner ökade med 33,5 miljoner euro. Vid slutet av året var andelen depositioner från privatkunder 93,3 procent av den totala inlåningsstocken, dvs ,0 miljoner euro. Företagsdepositionernas andel var 162,1 miljoner euro vid årets slut. S-Bankens beviljade krediter nästan fördubblades. I slutet av året uppgick S-Bankens totala kreditstock till 299,0 miljoner euro. Av krediterna hade 210,9 miljoner euro beviljats till privatkunder. De kreditkundsrelationer som överfördes från Citibank till S-Banken bidrog till kreditstockens snabba tillväxt. År 2010 var resultatmässigt ett mycket framgångsrikt år för S-Banken. Resultatet blev 12,4 miljoner euro. År 2010 var intressebolagens resultatpåverkan på koncernbokslutet sammanlagt 7,7 miljoner euro (1,8 miljoner euro). Resultat SOK-koncernens resultat före skatter uppgick till +32,1 miljoner euro (+16,8 miljoner euro). De löpande verksamheternas resultat före skatter uppgick till +41,2 miljoner euro (+37,1 miljoner euro). Till det förbättrade resultatet bidrog det kraftfulla program för verksamhetseffektivisering och kostnadsbesparing, som inleddes föregående år, och sänkta nettofinansieringskostnader. Avkastningen på koncernens sysselsatta kapital innefattande centralaffärsverksamheter som stödjer handelslagen vid finansierings- och inköpsverksamhet var 3,6 procent (2,1 procent). För nedskrivningar av tillgångar i bestående aktiva bokfördes under 0,1 miljoner euro (5,6 miljoner euro). SOK-koncernens finansiella intäkter och kostnader uppgick till -7,4 miljoner euro (-26,0 miljoner euro). I redovisningen av SOK-koncernens operativa resultat användes värderingar enligt bestämmelserna i finsk bokföringslagstiftning. SOK-koncernens operativa resultat per segment Markethandel -16,9-20,1 Turist- och bespisningsverksamhet -6,1-24,3 Bil- och biltillbehörshandel -5,3-13,8 Lantbrukshandel -8,7 4,0 Inköpsverksamhet 18,3 12,6 Serviceverksamhet 10,9 17,0 Eliminering av handelsverksamhetens interna poster 1) -2,2-5,4 Handelsverksamhetens operativa resultat -10,0-30,0 Bankverksamhetens operativa resultat 6,2 4,3 SOK-koncernen totalt -3,7-25,6 1) I elimineringarna ingår elimineringar mellan handelsverksamhetens segment. SOK-koncernens operativa resultat -3,7 miljoner euro avstäms mot SOK-koncernens resultat före skatter +32,1 miljoner euro. Poster som inte ingår i det operativa resultatet är bland annat försäljningsvinster och -förluster, övriga rörelseintäkter och -kostnader samt nedskrivningar. År 2010 uppgick försäljningsvinsterna och -förlusterna till +33,3 miljoner euro, övriga intäkter och kostnader för affärsverksamheten till -0,1 miljoner euro och övriga poster till +2,7 miljoner euro. Handelsverksamhetens operativa resultat Markethandel I markethandeln ingår markethandeln i Baltikum och Ryssland. Markethandelns operativa resultat var bättre än året innan och bättre än det budgeterade resultatet. Till detta bidrog både nätets tillväxt och återhämtningen på marknaden. Turist- och bespisningsverksamhet Det operativa resultatet för Sokotel Oy, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i Finland, var bättre än året innan till följd av det förbättrade ekonomiska läget och utvecklings- och effektiviseringsprojekten, men resultatet nådde inte målet. Det operativa resultatet för AS Sokotel, som bedriver turistoch bespisningsverksamhet i Tallinn, motsvarade föregående års nivå. Det operativa resultatet för OOO Sokotel, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i S:t Petersburg, var bättre än det budgeterade resultatet och bättre än resultatet år Bil- och biltillbehörshandel Det operativa resultatet för bil- och biltillbehörshandeln var fortsatt negativt, men påtagligt bättre än resultatet året innan. Lantbrukshandel Det operativa resultatet för koncernen Hankkija-Lantbruk nådde inte den målsatta nivån och var negativt. Till det försämrade resultatet bidrog påtagligt strukturförändringarna i järnhandeln som beslutades och genomfördes under räkenskapsperioden. 4

5 Inköpsverksamhet Det operativa resultatet för Inex Partners Oy var bättre än planerat, och bättre än resultatet året innan, tack vare gynnsam volymtillväxt och effektiv kostnadskontroll. Tack vare en fördelaktig försäljningstillväxt och effektiv kontroll av de fasta kostnaderna och nettofinansieringskostnaderna var det operativa resultatet för Meira Nova Oy påtagligt bättre än budgeterat och motsvarade nivån året innan. Det operativa resultatet för bränsleanskaffningsbolaget North European Oil Trade Oy var bättre än budgeterat och bättre än resultatet för år Serviceverksamhet Det operativa resultatet för serviceverksamheten var sämre än året innan men påtagligt bättre än planerat. Bankverksamhetens operativa resultat Det operativa resultatet för bankverksamheten var 6,2 miljoner euro (4,3 miljoner euro). Från och med rapporteras S-Bankens intressebolagsresultat som operativt resultat för bankverksamheten. Under januari juni 2009 redovisades S-Banken som dotterbolag i SOK-koncernen. SOK:s verksamhet SOK är SOK-koncernens modersamfund. Som centralhandel för S-gruppen är SOK:s uppgift enligt reglerna att främja och utveckla handelslagens och de övriga i S-gruppen ingående samfundens verksamhet, att styra användningen av gruppens resurser och att övervaka att de som helhet används effektivt, att bevaka S-gruppens och dess olika delars intressen samt att övervaka deras verksamhet. SOK svarar för den strategiska styrningen av S-gruppen. SOK:s uppgifter utgörs av kedjestyrnings-, ägarkunds- och marknadsföringstjänster samt andra grupp- och koncerntjänster som produceras för företag i S-gruppen. Dessutom ansvarar SOK för utvecklingsverksamhet som avser dessa tjänster och S-gruppens övriga verksamhet. Övriga tjänster som är viktiga för S-gruppens affärsverksamhet är inköps- och uthyrningstjänster samt sortiments- och faktureringstjänster för varor som industrin levererar direkt till kedjeenheterna. Genom de nationella och de regionala dotterbolagen ser SOK till att tjänsteutbudet till ägarkunderna är mångsidigt enligt besluten fattade i S-gruppen. Dessutom bedriver SOK markethandel och turist- och bespisningsverksamhet via sina dotterbolag i Baltikum och S:t Petersburg. SOK omsatte miljoner euro, en ökning på 6,5 procent från år Omsättningsökningen berodde främst på den ökade EDI-faktureringen i anslutning till handelslagens varuinköp. SOK:s rörelsevinst uppgick till 9,5 miljoner euro. År 2009 var rörelsevinsten 23,1 miljoner euro. SOK:s överskott före extraordinära poster uppgick till 22,0 miljoner euro, medan överskottet året innan var 30,3 miljoner euro. Investeringar och avyttringar SOK-koncernens anskaffning av bestående aktiva uppgick år 2010 till 98,8 miljoner euro (103,5 miljoner euro). Viktiga objekt var satsningar på markethandeln i S:t Petersburgsregionen och i Baltikum. North European Oil Trade Oy förvärvade bränsleupphandlingsverksamheten från Oy Esso Ab. Koncernen investerad dessutom i fastigheter och informationssystem samt i den finländska turist- och bespisningsverksamheten. Försäljningen av bestående aktiva uppgick till 78,4 miljoner euro (91,3 miljoner euro). De viktigaste avyttringarna var försäljningen av aktierna i Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab och försäljningen av den återstående andelen på 49 procent av aktierna i Kilon Logistiikkakeskus Oy till S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Finansiering SOK-koncernens likviditet var god under hela året. De likvida kassatillgångarna och placeringarna på penningmarknaden uppgick i slutet av året till 268,3 miljoner euro (241,4 miljoner euro år 2009). Dessutom hade koncernen 305,0 miljoner euro i outnyttjade bindande kreditlimiter av vilka alla var långfristiga. SOKkoncernens räntepliktiga nettoskulder vid räkenskapsperiodskiftet uppgick till 54,5 miljoner euro (173,9 miljoner euro år 2009). Gearing-nyckeltalet var 9,3 procent (31,3 procent år 2009). SOK-koncernens soliditet var 28,9 procent (28,0 procent år 2009). Personal SOK-koncernens genomsnittliga antal anställda, omräknat till antal heltidsanställda, uppgick under räkenskapsperioden till (8 574). SOK-koncernens personal i slutet av 2010 uppgick till personer av vilka SOK:s personal omfattade (12,7 procent) och dotterbolagens personal (87,3 procent). Antalet anställda ökade från år 2009 med 374 personer (4,1 procent). Av personalen arbetade sammanlagt personer utomlands. Personalökningen under året är främst en följd av markethandelns tillväxt i närområdena. SOK:s ledning och revisorer Kuisma Niemelä har varit SOK:s styrelseordförande och koncernchef sedan Sedan Arto Hiltunen av hälsoskäl lämnade sitt uppdrag som SOK:s koncernchef och styrelseordförande skötte direktören för SOK:s affärsverksamhet, koncernchefens ställföreträdare Antti Sippola uppgiften som koncernchefen under perioden Styrelsen viceordförande Taavi Heikkilä, verkställande direktör för Osuuskauppa Hämeenmaa, skötte uppgifterna som SOK:s styrelseordförande under perioden De övriga styrelseledamöterna utöver koncernchefen var under år 2010 verkställande direktör Taavi Heikkilä, verkställande direktör Harri Koponen, verkställande direktör Arttu Laine, verkställande direktör Antti Määttä, verkställande direktör Matti Niemi och verkställande direktör Kimmo Simberg. CGR Tomi Englund, CGR Juhani Heiskanen och CGR Tapani Rotola-Pukkila var revisorer under år SOK:s förvaltningsråd utsåg samma styrelsemedlemmar som år 2010 till SOK:s styrelse för den mandatperiod på ett år som börjar , med undantag för Kimmo Simberg som stod i tur att avgå. Till ny styrelsemedlem för år 2011 utsågs verkställande direktör Esko Jääskeläinen. SOK:s koncernledningsgrupp bistod koncernchefen Kuisma Niemelä i den strategiska ledningen av SOK-koncernen och S-gruppen. I ledningsgruppen under år 2010 ingick direktören för SOK:s affärsverksamhet och koncernchefens ställföreträdare Antti Sippola, administrativa direktören Jari Annala, kommunikationsdirektör Suso Kolesnik, utvecklingsdirektör Harri Miettinen, personaldirektör Leena Olkkonen, direktören för affärsområdenas kedjestyrnings- och inköpsfunktioner i S-gruppen Risto Pyykönen 5

6 och direktören för juridiska ärenden Markku Viljanen (till och med ). Sedan Markku Viljanen avgick med pension har direktören för juridiska ärenden Seppo Kuitunen varit sekreterare i koncernledningsgruppen. Eftersom Risto Pyykkönen avgår med pension under år 2011 har koncernledningsgruppen kompletterats så att direktör Vesa Kyllönen och direktör Leena Laitinen har utsetts till nya medlemmar från början av år Risker och osäkerhetsfaktorer SOK-koncernen tillämpar en av styrelsen godkänd riskhanteringspolicy, som fastställer principerna för och genomförandet av koncernens riskhantering. Syftet med riskhanteringen är att stödja uppnåendet av de strategiska och operativa verksamhetsmålen. SOK-koncernens riskhantering är övergripande och tillämpas som ett led i ledningsprocessen och ledningssystemet. Under år 2010 inriktades utvecklingen av SOK-koncernens riskhantering på att definiera riskhanteringsstrategin för åren , att införa en beräkningsmodell för risktagningsvilja och förmåga att bära risker, att hantera krissituationer som berör produktsäkerheten samt på riskhanteringsförfaranden i samband med investeringar och projekt. Betydande investeringar och projekt där särskild uppmärksamhet fästes vid riskhanteringen var utvecklingen av webbhandeln, planeringen och genomförandet av den nya logistikcentralen för bruksvaruhandeln samt investeringarna i närområdet. I samband med uppdateringen av SOK-koncernens strategi genomfördes en riskanalys. Nedan beskrivs kortfattat de viktigaste riskområdena som identifierades vid analysen och hanteringen av dessa. Hanteringen av de totala resurserna är av avgörande betydelse för att uppnå effektivitet i verksamheten och enhetliga verksamhetsmodeller. Ett flertal projekt har inletts inom SOK-koncernen för att säkerställa detta. Inom SOK-koncernen pågår till exempel definieringen av en utvecklingsportfölj- och projektledningsmodell vars syfte är att säkerställa resurstilldelningen till och ledningen av utvecklingsprojekt. För bevarandet av verksamhetens konkurrenskraft är det viktigt att även i framtiden kunna engagera kompetenta experter och chefer som garanterar en löpande utveckling av tjänsterna. Svaret på denna utmaning är en övergripande belöningsmodell, utvecklande av chefsarbetet samt kompetens- och förändringsledning. SOK-koncernens verksamhet har under de senaste åren expanderat till Baltikum och Ryssland. Dessa marknader uppvisar stora möjligheter men samtidigt finns en osäkerhet kring utvecklingen av affärsverksamheterna. Affärsverksamheten i närområdena stöds genom utveckling av den internationella kompetensen och regelbunden kontroll av riskerna. I SOK-koncernens affärsverksamhet i Finland utförs en kontinuerlig granskning av konceptens konkurrensförmåga och konceptutvecklingen. År 2011 berör riskerna och osäkerhetsfaktorerna under den närmaste tiden lönsamhetsutvecklingen i SOK-koncernens verksamheter. Risker som kan påverka koncernens resultat ingår i de viktigaste investeringarna och investeringarnas förväntade vinster. SOK-koncernens finansiering och hantering av finansiella risker är koncentrerade till SOK:s finansieringsenhet. Koncernen följer den finansieringspolicy, finansieringsstrategi och de riskhanteringsanvisningar som SOK:s styrelse har fastställt. I dessa fastställs principerna för hanteringen av finansiella risker och de högsta tillåtna beloppen för de finansiella riskerna. Dessutom har numeriska mål ställts för olika delområden av finansieringen. Med hjälp av dessa mål är det möjligt att säkerställa en tillräcklig, balanserad och förmånlig finansiering under alla förhållanden. Hanteringen av de finansiella riskerna och prisriskerna för tillgångar beskrivs närmare i noterna till koncernbokslutet. De miljörisker som berör SOK-koncernens affärsverksamhet har identifierats och analyserats per affärsområde. Skyldigheterna i anslutning till kontrollen av klimatförändringarna, en förbättrad energieffektivitet och ökade förnybara energikällor, innebär både risker och möjligheter för S-gruppens affärsverksamhet. De viktigaste miljörelaterade aspekterna och de tillhörande åtgärderna beskrivs i S-gruppens ansvarsöversikt som publiceras på S-kanavas webbplats (www.s-kanava.fi) under våren De viktigaste nyckeltalen som beskriver SOK-koncernens affärsverksamhet, ekonomiska ställning och resultat presenteras i en nyckeltalstabell i anslutning till bokslutet. Utsikter för det nya året Den ekonomiska tillväxten i Finland fortsätter sannolikt i snabbare takt än medeltillväxten inom euroområdet. Förutsättningarna för en fortsatt exportstödd tillväxt är goda. Våra viktigaste exportmarknader växer kraftigt och den försvagade euron stärker vår egen konkurrensförmåga. Skuldproblemen inom euroområdet är en risk även för ekonomin i Finland. Den privata konsumtionen kommer antagligen att växa måttligt. Ökningen av reallönerna och köpkraften i den finländska ekonomin blir sannolikt anspråkslös. Bedömningen är att de relativt låga lönehöjningarna som kan förutses, och en lindrig inflationsstegring, dämpar ökningen av reallönerna. Den förbättrade sysselsättningen ökar den nationalekonomiska lönesumman som är viktig för den privata konsumtionen. Utvecklingen av det allmänna ekonomiska läget både i Finland och i närområdet ger en kraftig effekt på SOK-koncernens resultat. I och med den ekonomiska återhämtningen i Finland förväntas en ökad efterfrågan som särskilt påverkar bilhandeln positivt. Tack vare den ekonomiska utvecklingen och de effektiviseringsprogram och de verksamhetsförändringar som genomfördes under år 2010, och som pågår inom SOK-koncernens verksamheter, förväntas ett bättre resultat för alla finländska verksamheter än året innan. Den positiva utvecklingen inom den ryska ekonomin förväntas fortsätta och därmed även den positiva utvecklingen för koncernens markethandel samt inkvarterings- och bespisningsverksamheten. Det ekonomiska läget i Baltikum visar även gryende positiva tecken. Den fortsatta kraftiga nätutbyggnaden kommer att belasta markethandelns resultat i Ryssland och Baltikum. Därför förväntas markethandelns resultat bli svagare än året innan. Tack vare den allmänna ekonomiska utvecklingen och de effektiviseringsprogram och verksamhetsförändringar som har genomförts inom SOK-koncernen förväntas resultatutvecklingen för koncernens verksamheter bli positiv under år Helsingfors den 17 februari 2011 CENTRALLAGET FÖR HANDELSLAGEN I FINLAND Styrelsen 6

7 KONCERNBOKSLUT Koncernens resultaträkning, IFRS Fortlöpande verksamheter: Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Kostnader för anställningsförmåner Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Andel av intressebolagens resultat (+/-) Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader (+/-) Andel av intressebolagens resultat (+/-) Resultat före skatter Inkomstskatt (+/-) Räkenskapsperiodens resultat från fortlöpande verksamheter Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter Räkenskapsperiodens resultat Uppdelat på: Moderbolagets ägare Minoritet , ,1 33,3 48, , ,7-335,1-327,8-64,6-71,9-326,0-297,4 7,9 1,6 48,8 62,8-7,4-25,9-0,2 0,1 41,2 37,1-6,9 0,2 34,3 37,3-9,2-20,9 25,1 16,4 24,4 14,9 0,7 1,6 25,1 16,4 Totalresultat Räkenskapsperiodens resultat Poster i övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Placeringar tillgängliga för försäljning Värdeförändringar av placeringar tillgängliga för försäljning Skatter hänförliga till placeringar tillgängliga för försäljning Kassaflödessäkringar Värdeförändringar av kassaflödessäkringar Skatter hänförliga till kassaflödessäkringar Totalresultat av intressebolag Poster i övrigt totalresultat efter skatter Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens totalresultat uppdelat på: Moderbolagets ägare Minoritet ,1 16,4 1,4-0,2 0,0 7,6 0,0-2,0 5,4 7,4-1,4-1,9-4,0 4,1 1,4 15,0 26,5 31,4 25,8 29,9 0,7 1,6 26,5 31,4 7

8 Koncernbalansräkning, IFRS TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringsfastigheter Immateriella tillgångar Investeringar i intressebolag Långfristiga finansiella tillgångar Latenta skattefordringar Långfristiga tillgångar totalt ,9 348,5 28,8 31,6 128,1 102,9 90,0 90,8 58,0 71,7 38,0 38,3 701,9 683,8 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Kortfristiga tillgångar totalt Annlägningstillgångar som innehas för försäljning Tillgångar totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Andelskapital Bundna fonder Ackumulerade vinstmedel Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget totalt Minoritetsandel Eget kapital totalt Långfristiga skulder Tilläggsandelskapital Långfristiga räntebärande skulder Långfristiga räntefria skulder Reserveringar Latenta skatteskulder Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntefria skulder Skulder till leverantörer Räkenskapsperiodens skatteskuld Kortfristigt främmande kapital totalt Skulder hänförbara till tillgångar som innehas för försäljning Eget kapital och skulder totalt 346,2 346,4 717,9 677,3 33,5 47,5 30,0 0,0 238,3 240, , ,0 19, , ,1 139,6 133,4 18,7 18,7 409,0 383,6 567,3 535,6 20,0 19,5 587,2 555,1 12,8 14,8 136,5 191,4 36,7 38,8 12,3 16,2 24,6 22,2 222,7 283,4 173,5 188,5 229,2 232,2 851,7 729,7 3,4 4, , ,3 21, , ,1 8

9 Koncernens kassaflödesanalys, IFRS Referens DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelsevinst från fortlöpande verksamheter Rörelsevinst från avvecklade verksamheter Ej kassaflödespåverkande poster (1) Förändringar i rörelsekapital (2) Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatter Ökning av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga placeringar Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter Erhållna utdelningar av den löpande verksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärvade aktier i dotterbolag Förvärvade aktier i intressebolag Förvärv av övriga anläggningstillgångar Avyttrade aktier i dotterbolag Avyttringar av övriga anläggningstillgångar Förändring av övriga långfristiga placeringar Likvida medel i avyttrade och förvärvade dotterbolag Erhållna utdelningar av investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) Förändring av kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) Förändringar i fordringsbevis och fondandelar Ökning av andelskapital Erlagda räntor på andelskapital Övrig minskning av eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, minskning / ökning Likvida medel vid årets början Kursdifferenser Förändring av likvida medel, minskning / ökning Likvida medel vid årets slut Ej kassaflödespåverkande poster (1) Vinst på försäljning av bestående aktiva Avskrivningar och nedskrivningar Gruppering av räntor i bankverksamhetens Övriga intäkter och utgifter som inte medför betalning Förändringar i rörelsekapital (2) Förändring i rörelsefordringar Förändring i omsättningstillgångar Förändring i kortfristiga räntefria skulder 48,8 33,2-9,1 9,5-3,2 7,2 47,1 27,8 83,6 77,6-0,4-40,2-1,5 1,5-51,6 4,5 47,0 0,1 0,1-10,5-4,2 78,8 27,1-13,7-1,0-98,8-88,8 51,1 60,9 27,3 30,4 0,2 4,0-4,9-94,8 0,2 0,1-24,9-102,9-30,8 60,9-2,2 16,0-20,0-230,4 6,0 9,0-0,6-9,7-0,1-47,5-154,2 6,4-230,0 241,4 471,2 0,4 0,2 6,4-230,0 248,2 241,4-33,3-49,6 64,9 74,4-20,9-34,8 3,3-3,2 7,2-94,1 30,3-11,6 1,5 152,8-4,0 47,1 27,8 Endast kortfristiga skuldebrev med en löptid på under 3 månader klassificeras som likvida medel i koncernens kassaflödesanalys. 9

10 Beräkning av förändringar i koncernens eget kapital, IFRS Eget kapital Totalresultat Tillägg till andelskapitalet Ränta på andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet Övriga ändringar Ändring av minoritetsandel Totalresultat Tillägg till andelskapitalet Övriga ändringar Ändring av minoritetsandel Andelskapital Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget Fonden för gängse värde Reservfond Förvaltningsrådets dispositionsfond Omräkningsdifferenser 122,5-15,1 18,5 0,1-2,7 380,8 504,1 18,0 522,1 15,2-0,2 14,9 29,9 1,6 31,4 10,9 10,9 10,9-9,7-9,7-9,7-0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 133,4 0,1 18,5 0,0-2,9 386,5 535,6 19,5 555,1 0,0 1,4 24,4 25,8 0,7 26,5 6,2 6,2 6,2 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0-0,3-0,3 139,6 0,1 18,5 0,1-1,5 410,5 567,3 20,0 587,3 Ackumulerade vinstmedel Totalt Minoritetsandel Eget kapital totalt 10

11 Principer för upprättandet av resultat- och balansräkningen Denna bokslutskommuniké är upprättad med iakttagande av standarden IAS 34 Delårsrapportering samt principerna för upprättandet av det senaste bokslutet och beräkningsmetoderna för detta, dock så att koncernen från och med tillämpar de nedannämnda ändringarna i vissa standarder och tolkningar utgivna av IASB. Alla siffror i bokslutstabellerna är avrundade. Därför kan enskilda siffrors sammanräknande summa avvika från den presenterade summans siffervärde. Nyckeltalen är beräknade med exakta värden. SOK sålde hela aktiestocken i Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab Maan Auto Oy har upptagits i bokslutet som avvecklade verksamheter i enlighet med kraven i IFRS 5. S-Banken genomförde en aktieemission riktad till handelslagen I jämförelseuppgifterna i bokslutet har också S-Banken Ab och dess dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy klassificerats som avvecklade verksamheter. I SOK-koncernen fanns inga poster klassificerade som tillgångsposter tillgängliga för försäljning Denna bokslutskommuniké är oreviderad. Förnyade eller ändrade IFRS-standarder samt tillämpning av tolkningar Ändringar i standarder och tolkningar utgivna av IASB som tagits i bruk under räkenskapsperioden 2010: Reviderad IFRS 3 Företagsförvärv och samgående (trädde i kraft ) Ändring IAS 17 Leasingavtal Reviderad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter Ändring IAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering Säkringsredovisningens objekt IFRS-standardernas årliga ändringar IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet De ändringar i standarder och tolkningar utgivna av IASB som tagits i bruk under räkenskapsåret 2010 har inte haft någon påtaglig påverkan på koncernbokslutet. 11

12 Segmentinformation SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporteringen av segmenten. För den högsta ledningens rapportering är SOKkoncernens affärsverksamhet uppdelad i sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av operativt resultatet används värderingar enligt bestämmelserna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rapporteras inte i SOK-koncernens operativa rapportering med undantag for rörelsekapital. Segmentet bankverksamhet och Maan Auto Oy från segmentet bil- och biltilbehörshandel är klassificerade som avvecklade verksamheter. Markethandel Turist- och bespisningsverksamhet Bil- och biltillbehörshandel Lantbrukshandel Inköpsverksamhet Serviceverksamhet Eliminering av handelsverksamhetens interna poster Handelsverksamhet totalt Bankverksamhet Ledningsrapportering totalt Omsättning Operativt resultat Investeringar Avyttringar Rörelsekapital 224,2 263,7 203,5 888, , , , , ,7-16,9-6,1-5,3-8,7 18,3 10,9-2,2-10,0 6,2-3,7 18,3 6,7 0,2 3,7 35,9 33,9 98,8 0,1 0,2 22,6 0,1 0,0 55,5 78,4-8,3 3,2 23,8 107,2 32,4-7,4 6,6 157,3 157,3 Omsättningens avstämning Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning Omsättning från avvecklade verksamheter Övriga differenser Omsättning från fortlöpande versamheter IFRS Resultatets avstämning De rapporterade segmentens operativa resultat Poster som inte ingår i SOK-koncernens operativa resultat: Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster Övriga rörelseintäkter och -kostnader Ökning av obligatoriska reserveringar Värderingsvinster och -förluster på derivat samt övriga poster Resultat före skatter från avvecklade verksamheter Övriga justeringar Resultat före skatter från fortlöpande verksamheter IFRS 9 275,7-17,8-0, ,7-3,7 33,3-0,1-0,1-0,9 9,0 3,7 41,2 Tilläggsuppgifter på koncernnivå, ytter intäkter Finland Utlandet Omsättning totalt Markethandel Turist- och bespisningsverksamhet Bil- och biltillbehörshandel Lantbrukshandel Inköpsverksamhet Serviceverksamhet Omsättning totalt 9 008,0 267, ,5 224,1 263,1 203,4 782, , , ,5 12

13 Segmentinformation SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporteringen av segmenten. För den högsta ledningens rapportering är SOKkoncernens affärsverksamhet uppdelad i sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av operativt resultatet används värderingar enligt bestämmelserna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rapporteras inte i SOK-koncernens operativa rapportering med undantag for rörelsekapital. Segmentet bankverksamhet och Maan Auto Oy från segmentet bil- och biltilbehörshandel är klassificerade som avvecklade verksamheter. Markethandel Turist- och bespisningsverksamhet Bil- och biltillbehörshandel Lantbrukshandel Inköpsverksamhet Serviceverksamhet Eliminering av handelsverksamhetens interna poster Handelsverksamhet totalt Bankverksamhet Eliminering av poster mellan handels- och bankverksamhet Ledningsrapportering totalt Omsättning Operativt resultat Investeringar Avyttringar Rörelsekapital 167,0 253,3 226,7 897, , , , ,4 23,0-2, ,1-20,1-24,3-13,8 4,0 12,6 17,0-5,4-30,0 4,3 0,1-25,6 15,8 11,9 0,7 4,5 31,4 38,6 0,6 103,5 0,0 0,6 0,2 0,6 25,8 64,1 91,3-4,0 1,8 32,0 125,1 41,2-2,9 2,8 196,0 196,0 Omsättningens avstämning Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning Omsättning från avvecklade verksamheter Övriga differenser Omsättning från fortlöpande versamheter IFRS 8 601,1-69,7 0, ,1 Resultatets avstämning De rapporterade segmentens operativa resultat Poster som inte ingår i SOK-koncernens operativa resultat: Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster Övriga rörelseintäkter och -kostnader Nedskrivningar (innehåller nedskrivningar på goodwill) Värderingsvinster och -förluster på derivat samt övriga poster Resultat före skatter från avvecklade verksamheter Övriga justeringar Resultat före skatter från fortlöpande verksamheter IFRS -25,6 49,6-0,3-5,7-6,8 20,3 5,5 37,1 Tilläggsuppgifter på koncernnivå, ytter intäkter Finland Utlandet Omsättning totalt Markethandel Turist- och bespisningsverksamhet Bil- och biltillbehörshandel Lantbrukshandel Inköpsverksamhet Serviceverksamhet Handelsverksamhet totalt Bankverksamhet Omsättning totalt 8 398,5 203, ,8 167,0 252,8 226,6 799, , , ,9 23, ,8 13

14 Avvecklade verksamheter och anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning Koncernens interna transaktioner har eliminerats från presenterade siffrorna. Avvecklade verksamheter: SOK sålde hela aktiestocken i sitt dotterbolag Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab I affären ingick importen av Peugeot personbilar och nyttofordon, reservdelsfunktionerna och importkonditioneringen av bilar i Hangö. I denna delårsrapport klassificeras Maan Auto Oy, som ingå i bil- och biltillbehörshandelssegment, som avvecklad verksamhet. Även i jämförelseuppgifterna har Maan Auto Oy klassificerats som avvecklad verksamhet. S-Banken genomförde en aktieemission riktad till handelslagen Som en följd av emissionen minskade SOK:s ägarandel i S-Banken från 100 procent till 50 procent. S-Banken Ab och S-Asiakaspalvelu Oy ingick i koncernen som dotterbolag under perioden I jämförelseuppgifterna 2009 har S-Banken Ab och dess dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy klassificerats som avvecklade verksamheter. Resultatet för de avvecklade verksamheter som ingår i koncernens resultaträkning var följande: Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Kostnader för anställningsförmåner Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatter Inkomstskatt Periodens resultat Vinst av försäljningen av Maan Auto Periodens resultat från avvecklade verksamheter ,8 69,7 0,0 3,8-25,5-66,5-1,1-7,8-0,3-2,5-2,0-16,9-11,1-20,2 0,0-0,2-11,1-20,3-0,1-0,6-11,2-20,9 2,0-9,2-20,9 Resultatet för enheten Maan Auto Oy vid försäljningstidpunkten var -0,9 miljoner euro exklusive eliminering av koncernens interna poster (0,0 miljoner euro ). Kassaflöden av avvecklade verksamheter var följande: Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöden totalt Försäljningens påverkan på koncernens finansiella ställningen Material och immaterial tillgångar Långfristiga finansiella tillgångar Latenta skattefordringar Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar Likvida medel Långfristiga räntebärande skulder Reserveringar Latenta skatteskulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntefria skulder Tillgångar och skulder totalt Erhållet vederlag i pengar Det överlåtna företagets likvida medel Inverkan på kassaflödet -11,1-204,7 0,0-0,6 37,2-11,1-168, ,7 2,6 0,1 11,2 8,5 2,8 4,2-2,5-0,5 0,0-3,9-18,2 6,1 22,6-4,2 18,4 14

15 Fordringsbevis för över tre månader och förändringar i fondandelarna i bankverksamhetens kassaflödesanalys upptas i den löpande verksamhetens kassaflöde. Anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning: I december sålde SOK 51 procent av det ömsesidiga fastighetsbolaget Kilon Logistiikkakeskus Oy till S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Återstående 49 procent i Kilon Logistiikkakeskus Oy såldes till S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy i mars I SOK-koncernen fanns inga poster klassificerade som tillgångar tillgängliga för försäljning Tillgångar Material och immaterial tillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar Likvida medel Tillgångar totalt Skulder Långfristiga räntebärande skulder Latenta skatteskulder Kortfristiga räntefria skulder Skulder totalt ,5 0,1 0,6 19,3 20,6 0,9-0,2 21,3 15

16 Materiella och immateriella tillgångar Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Kursdifferenser Ökningar Minskningar Överföringar mellan poster Anskaffningsutgift Materiella Placerings- Immateriella anläggningstillgångar fastigheter tillgångar 598,2 58,5 269,2 3,9 0,2 46,9 53,0-12,3-5,3-6,6 6,4 0,3-6,7 643,1 53,5 309,0 Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Kursdifferenser Ackumulerade avskrivningar för minskningar och överföringar Avskrivningar under räkenskapsperioden Nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Kursdifferenser Sammanslagning av affärsverksamheter Annlägningstillgångar som innehas för försäljning Ökningar Minskningar Överföringar mellan poster Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Kursdifferenser Sammanslagning av affärsverksamheter Annlägningstillgångar som innehas för försäljning Ackumulerade avskrivningar för minskningar och överföringar Avskrivningar under räkenskapsperioden Nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde ,7-26,9-166,3-0,3 0,0 9,9 3,5 4,5-44,0-1,3-19,1 0,0 0,0-284,2-24,7-180,9 348,5 31,6 102,9 358,9 28,8 128,1 621,0 72,1 282,3-2,3 0,0 0,0 19,9 2,3-27,2 72,2 19,3-94,3-9,6-27,6 9,0-4,0-7,2 598,2 58,5 269,2-255,9-32,1-153,8 0,1 0,0-4,8 8,7 49,1 6,7 13,4-45,5-1,6-21,8-1,4-4,0-249,7-26,9-166,3 365,1 40,0 128,5 348,5 31,6 102,9 16

17 Transaktioner med närstående Affärsverksamheter och öppna saldon tillsammans med intressebolag: Försäljingar Inköpningar Finansiella intäkter och kostnader Kundfordringar och övrika fordringar Lånefordringar Skulder Leverantörsskulder och övrika skulder ,1 37,2 245,3 221,1 0,3 0,2 24,8 3,6 90,7 143,5 3,0 4,0 15,1 14,2 17

18 Panter och ansvarförbindelser Ansvarsförbindelser, Förändring Ställda panter och ansvarsförbindelser Skulder, för vilka panter har stältt som säkerhet Skulder till kreditinstitut Bokföringsvärde för pantsatta aktier Bokföringsvärde för pantsatta tillgångar Övriga skulder Bokföringsvärde för pantsatta aktier Panter ställda som säkerhet totalt Övriga ställda säkerheter Panter Inteckningar Borgenansvar Totalt Säkerheter ställda för andras skulder Borgenansvar för intresseföretagets skulder Borgensansvar för handelslags skulder Borgensansvar för andras skulder Totalt Övrika säkerheter för andras skulder Borgensansvar för handelslags ansvarsförbindelser Totalt Övrika ansvarsförbindelser Rembursförbindelser Totalt 41,3 23,4 17,8 14,2-14,2 41,8 23,5 18,2 2,0 2,0 0,0 2,2 2,2 0,0 44,0 39,9 4,0 0,1 1,9-1,8 0,4 1,0-0,7 12,0 30,8-18,8 12,4 33,7-21,3 47,5 50,0-2,5 10,3 10,7-0,4 0,2 0,2 0,0 58,0 60,9-2,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 2,7-2,7 0,0 2,7-2,7 Övriga hyreskontrakt Koncernen som hyrestagare Minimihyror som skall betalas för icke uppsägningsbara hyreskontrakt: Inom ett år Efter mer än ett år men inom högst fem år Efter mer än fem år Totalt Förändring 105,3 102,3 3,0 356,4 350,2 6,1 539,6 574,1-34, , ,6-25,3 Siffrorna för år 2009 har ändrats. 18

19 Ställda borgen består i huvudsak av borgen för ett lån på 47,5 miljoner som ställts för intresseföretaget Kauppakeskus Mylly Oy:s räkning och av motförbindelser till bankgarantier på sammanlagt 9,6 miljoner som ställts för koncernbolag till förmån för Tullstyrelsen. Dessutom har SOK lämnat stödbrev för de garantier SOK-Borgen AB har beviljat. Stödbrevens belopp uppgår till 76,5 miljoner euro (84,9 mn euro ). Dessutom har SOK tillsammans med St1 Oy lämnat ett stödbrev för North European Oil Trade Oy:s räkning för en finansiell limit på 44,9 miljoner euro (60 miljoner USD). Övriga ekonomiska ansvarsförbindelser: Koncernen är skyldig att granska de mervärdesskatteavdrag som har gjorts för fastighetsinvesteringar om den skattepliktiga användningen av en fastighet minskar under granskningsperioden. Ansvarsförbindelsens högsta belopp är 5,9 miljoner euro (4,4 miljoner euro ). Övriga motförbindelser: Förbindelser enligt delägaravtalet att svara för S-Voima Oy:s förbindelser och finansiera dess verksamhet Delägarna svarar enligt den så kallade Mankala-principen för S-Voima Oy:s förbindelser. Enligt denna princip fastställs ansvaret för företagets rörliga kostnader enligt den energi en delägare förbrukar. Ansvaret för företagets fasta kostnader inklusive bl.a. amorteringar och räntor på lån samt avskrivningar fördelas i relation till de aktieserier delägaren äger. Företagets aktier i A-serien är anslutna till inköp av marknadsel, aktierna i B-serien till inköp av vindkraftsproducerad elenergi och aktierna i C-serien till inköp av kärnkraftsproducerad elenergi. Delägarna i S-Voima Oy har dessutom förbundit sig i delägaravtalet till en ömsesidig skyldighet att finansiera företagets placeringar med eget kapital-villkor i produktionsbolag och då fördelas ansvaret i princip per aktieserie i relation till aktieinnehavet. Det ansvar för den återstående andelen av finansieringen med eget kapital-villkor som SOK har fattat beslut om vid bokslutstidpunkten är uppskattningsvis totalt 5,2 miljoner euro. Enligt bedömning behövs ingen finansiering med främmande kapital-villkor från företagets delägare. 19

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet Delårsrapport Q2 2015 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q2 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 12.8.2015 kl. 8.00 EET Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet April juni 2015:

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13 Finnvera Q4/2013 och bokslut 2013 Finnverakoncernen Q4/2013 och bokslut 1.1 31.12.2013 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Nyckeltal 11 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Delårsrapport Q1 2014 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q1 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.4.2014 kl. 8.00 EET Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Januari

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 HKScan-koncernens bokslutskommuniké 2012-1- 15.02.2013, KL. 8.00 HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Fortfarande låg lönsamhet men kassaflödet förbättras * Omsättningen ökade

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

årsredovisning Bokslut 2010

årsredovisning Bokslut 2010 årsredovisning Bokslut 2010 editakoncernen Stödfunktioner Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Reklam & produktion Innehåll Läromedel Högkvalitativt tryck Product

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Resultatet 2012. 1 Rating. 1 Kapitaltäckning. 2.... Balans och åtaganden

Läs mer

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007 BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Omställningar. Om resultatet. Ökade marknadsandelar och volymer. Lågsvavligt bränsle

Omställningar. Om resultatet. Ökade marknadsandelar och volymer. Lågsvavligt bränsle Årsredovisning 2013 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året Årsredovisning 2011 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp Metsä group Bokslut 2014 innehåll 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Förslag till vinstdisposition KONCERNEN 10 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital

Läs mer

Lönsam tillväxt som målsättning

Lönsam tillväxt som målsättning Årsredovisning 2010 Lönsam tillväxt som målsättning De långsiktiga ekonomiska målen och utdelningspolitiken stöder vår strategi för lönsam tillväxt. Lönsamhet Tillväxt % 14 12 10 8 6 4 2 0 06 07 08 09

Läs mer

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien PROSPEKT 25.8.2009 1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien Detta Prospekt hör till en aktieemission

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074 ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer