SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010"

Transkript

1 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké

2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2010 Samhällsekonomin i Finland vände i en snabb uppgång år Efter bruttonationalproduktens nedgång med 8,2 procent i förfjol vände produktionen i en uppgång under årets andra kvartal. Den finländska ekonomin återhämtade sig starkt särskilt under slutet av året. Bruttonationalprodukten ökade med cirka tre procent jämfört med föregående år med stöd av exporten, investeringarna i bostadsbyggande och den privata konsumtionen. Den privata konsumtionen vände uppåt redan i slutet av år 2009 efter recessionen. Ett flertal faktorer gjorde konsumtionsökningen möjlig. Den sänkta mervärdesskatten på mat under slutet av år 2009 stärkte påtagligt hushållens reella köpkraft. Huvuddelen av den positiva effekten visade sig under fjolåret. I Finland steg lönerna under januari oktober i fjol med 2,7 procent. Höjningen av lönenivån var avgjort större än ökningen av konsumentpriserna och detta bidrog till köpkraftens tillväxt. Årets medelinflation blev 1,2 procent. Sysselsättningen utvecklades positivt under året. Den förbättrade sysselsättningen ökade både den nationalekonomiska lönesumman och hushållens framtidstro. Räntenivån var oförändrat låg vilket bidrog positivt till hushållens situation. Konsumenternas förtroende låg på god nivå under hela fjolåret. Förtroendet växte i jämn takt mot slutet av året, men nyheterna om euroområdets skuldproblem sänkte förtroendet temporärt under december. I januari återvände förtroendet till en nivå över långtidsmedelvärdet. Enligt Statistikcentralen ökade värdet på detaljhandelns omsättning exklusive bilhandeln fram till slutet av november med 3,7 procent. Branschernas utveckling har varit heterogen. Omsättningsökningen inom dagligvaruhandel var 4,1 procent fram till slutet av november. Ökningen av varuhushandelns omsättning stannade vid 0,2 procent. Omsättningen inom bildetaljhandeln ökade däremot med 10,6 procent. Under året var nyregistreringen av personbilar 23,6 procent högre än föregående år. Inom detaljhandeln på mer detaljerad branschnivå ökade omsättningen inom konfektionshandeln med 3,8 fram till utgången av oktober. Försäljningen av hushållsmaskiner och underhållningselektronik ökade med 4,0 procent. Järnhandelns tillväxt var 7,7 procent. Den goda omsättningsutvecklingen för bränslen på 4,6 procent var enbart en följd av höjd prisnivå. Lantbrukshandelns omvärld var varierande till karaktären. Spannmålspriserna varierade kraftigt under året. Spannmålsskörden minskade med en tredjedel jämfört med året innan. Ett skäl till detta var den krympande odlingsarealen. Efterfrågan på maskiner för lantbruksproduktion var fortsatt svag under årets första månader, men mot slutet av året började efterfrågan på maskiner och andra investeringsförnödenheter för lantbruket återhämta sig efter nedgången. Hotellen i Finland registrerade 14,2 miljoner övernattningar fram till slutet av november. Antalet övernattningar ökade med 4,3 procent. Utskänkningsrestaurangernas försäljning steg med 0,5 procent fram till utgången av september. Under tredje kvartalet ökade tillväxttakten påtagligt. Förändringar i koncernstrukturen Förändringar under räkenskapsperioden Företagsförvärv, etableringar och omstruktureringar av företag Intrade Partners Oy införlivades med Inex Partners Oy i februari. Målet är att förtydliga arbetsfördelningen mellan kedjestyrningen och inköpsbolagen. I februari bildade SOK Kiinteistö Oy Lempäälän Terminaali. I juni bildade SOK S-Verkkopalvelut Oy som inledde verksamheten i september. Genom överföring av tillgångar flyttade styrenheten för elektroniska tjänster inom SOK i september till S-verkkopalvelut och då överfördes även den redan tidigare aktiva näthandeln med musik och S-gruppens presentkort till det nybildade företaget. I november 2010 inleddes en webbhandel med skönhetsprodukter. S-Verkkopalvelut Oy leder utveckling av S-gruppens elektroniska tjänster. Firmanamnet Automaa Oy ändrades i november till SOK Autokauppa Oy. Försäljningar och nedlagda verksamheter SOK sålde återstående 49 procent i Kilon Logistiikkakeskus Oy till S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy i mars I december 2009 såldes 51 procent. SOK sålde hela aktiestocken i Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab i maj. I affären ingick importen av Peugeot-bilar, reservdelsfunktionerna och importkonditioneringen av bilar i Hangö. I juni sålde SOK sitt aktieinnehav i intressebolaget TuuliWatti Oy till S-Voima Oy som bildades i maj. S-Voima Oy sammanför de projekt som ingår i S-gruppens elanskaffning. S-Voima ägs av SOK och regionhandelslagen. SOK:s ägarandel i företaget är 14,9 procent. SOK sålde i december aktiestocken i fastighetsaktiebolaget Uudenkaupungin City. Förändringar efter räkenskapsperioden Sokotel Oy sålde verksamheten vid hotellet Radisson Blu Marina Palace till Turun Osuuskauppa Sokotel Oy har ingått avtal om försäljning av affärsverksamheten vid spahotellen i Saariselkä, Kuusamo samt vid Katinkulta i Vuokatti och i Tammerfors till Holiday Club Resorts Oy En förutsättning för det slutliga genomförandet av affären är att fastigheternas ägare, CapMans fonder och Försäkringsbolaget Fennia Liv, samtycker till fortsatt uthyrning av lokalerna. SOK-koncernens omsättning per segment SOK-koncernens omsättning år 2010 uppgick till totalt miljoner euro, vilket var en ökning på 7,8 procent jämfört med året innan. Omsättningsökningen på 675 miljoner euro var i huvudsak ett resultat av inköpsbolagens tillväxt, den ökade EDIfaktureringen i anslutning till handelslagens varuinköp som ingår i segmentet serviceverksamhet och markethandelns ökning i framförallt S:t Petersburgregionen. Den utländska affärsverksamhetens andel av omsättning var 2,9 procent, dvs. 267 miljoner euro. 2

3 SOK-koncernens omsättning per segment ± föreg år % Markethandel ,2 Turist- och bespisningsverksamhet ,1 Bil- och biltillbehörshandel ,2 Lantbrukshandel ,0 Inköpsverksamhet ,0 Serviceverksamhet ,4 Eliminering av handelsverksamhetens interna poster 1) ,5 Handelsverksamhetens omsättning ,1 Bankverksamhetens omsättning 2) Eliminering av poster mellan handels- och bankverksamheten SOK-koncernen totalt ,8 1) I elimineringarna ingår elimineringar av affärstransaktioner mellan handelsverksamhetens segment. I elimineringarna mellan segmenten ingår koncernens interna EDI-fakturering på miljoner euro (3 795 miljoner euro). 2) S-Banken Ab och dess dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy ingår i koncernen som dotterbolag perioden och som intressebolag från och med Handelsverksamhetens omsättning Markethandel I markethandeln ingår den markethandel som bedrivs i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. I Estland finns fem Prisma-enheter i Tallinn samt enheter i Narva och Tartu som öppnades i slutet av år I Lettland är två Prisma-enheter verksamma i Riga. I Litauen finns en Prisma-enhet i Vilnius och i december öppnades en enhet i Kaunas. I S:t Petersburg finns sex verksamma Prismaenheter. Markethandelns omsättning uppgick till 224 miljoner euro, dvs. en tillväxt på 34,2 procent jämfört med föregående år. Omsättningsökningen var ett resultat både av det växande nätet och av marknadens återhämtning. Turist- och bespisningsverksamhet I SOK-koncernen bedrevs turist- och bespisningsverksamhet år 2010 av Sokotel Oy i Finland, AS Sokotel i Estland och OOO Sokotel i Ryssland. Sokotel Oy:s omsättning var 226 miljoner euro, vilket var 1,9 procent bättre än året innan. Försäljningen inom inkvarteringsverksamheten återhämtade sig på ett utmärkt sätt under andra halvåret. En positiv utveckling av prisnivån visar sig med längre fördröjning. Omsättningen för AS Sokotel, som driver Sokos Hotel Virus hotell- och restaurangverksamhet i Tallinn, ökade med 2,6 procent jämfört med år 2009 och uppgick till 13 miljoner euro. I S:t Petersburg drevs SOK-koncernens turist- och bespisningsverksamhet av OOO Sokotel. Det finns tre Sokos Hotell i S:t Petersburg. Företagets omsättning uppgick till 25 miljoner euro vilket var en ökning med 44,3 procent. Ökningen påverkades särskilt av den inhemska turismens återhämtning i Ryssland. Bil- och biltillbehörshandel Omsättningen inom SOK-koncernens bil- och biltillbehörshandel minskade jämfört med föregående år eftersom omsättningen för det avyttrade importföretaget endast ingår i siffrorna under årets inledning. Omsättningen för bil- och biltillbehörshandeln motsvarade dock målnivån, och ökningen av detaljhandelns jämförbara omsättning var cirka 10 procent med beaktande av effekterna av bilskattereformen år Ägarkundernas inköp steg med 15 procent jämfört med föregående år, dvs. den relativa andelen affärer med ägarkunder ökade påtagligt. Cirka 1,1 miljon euro betalades ut i bonus till ägarkunderna. Den totala marknaden för nya personbilar uppgick till bilar, vilket var en ökning med 23,6 procent jämfört med år Ford-personbilarnas marknadsandel var 8,2 procent och Peugeotpersonbilarnas marknadsandel 3,7 procent. Båda bilmärkenas marknadsandelar är något lägre än året innan. Den totala paketbilsmarknaden år 2010 var bilar och marknaden ökade med 27,3 procent jämfört med föregående år. År 2010 översteg marknaden för begagnade bilar något föregående års nivå. Lantbrukshandel Omsättningen inom lantbrukshandeln, som inkluderar detaljoch partihandel med byggmaterial, minskade med 1,0 procent från år 2009 och uppgick till 889 miljoner euro. Omsättningen var jämförbar med föregående års nivå, om man beaktar effekterna av de strukturförändringar inom järnhandeln som Hankkija-Lantbruk Ab genomförde under räkenskapsperioden. Under år 2010 minskades järnhandelssortimentet vid 23 verksamhetsställen och samtidigt upphörde användningen av kedjesymbolen S-Rautamarket. Efterfrågan på maskiner för lantbruksproduktion var fortsatt svag under årets första månader men mot slutet av året började efterfrågan på maskiner och andra investeringsförnödenheter för lantbruket återhämta sig efter nedgången. Nivån på traktormarknaden var oförändrad från året innan men till följd av en positiv marknadsandelsutveckling ökade antalet sålda John Deere-traktorer. Inköpsverksamhet Inköpsverksamheten omfattar Inex Partners Oy:s inköps- och logistiktjänster för S-gruppens daglig- och bruksvaror samt logistiktjänster för specialvaruhandeln, Meira Nova Oy:s inköps- och logistiktjänster för HoReCa-branschen och North European Oil Trade Oy:s upphandling av bränslen. Inex Partners Oy:s omsättning uppgick till miljoner euro. Den jämförbara omsättningsökningen var 9,2 procent jämfört med föregående år. S-gruppens framgångsrika detaljhandel utgjorde grunden för omsättningstillväxten. Dagligvarornas jämförbara omsättningsökning inom Inex var 8,2 procent jämfört med året innan. Ökningen av bruksvaruförsäljningen inom Inex var 13,1 procent. Bruksvarornas gynnsamma tillväxt bidrog även till nätets tillväxt (kedjan Kodin Terra). Meira Nova Oy:s omsättning blev 318 miljoner euro, vilket var bättre än planerat och en ökning med 3,6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen inom hela HoReCa-branschen växte med cirka 1,6 procent. Försäljningen till S-gruppen utgjorde 43,0 procent av den totala försäljningen vilket var 2,2 procent mer än året innan. Omsättningen för bränslehandeln i bränsleanskaffningsbolaget North European Oil Trade Oy uppgick till miljoner euro. Ökningen var 26,8 procent jämfört med året innan vilket till största delen var ett resultat av höjda världsmarknadspriser. Även försäljningsvolymen i liter ökade år

4 Serviceverksamhet Serviceverksamhetens omsättning uppgick till miljoner euro. I serviceverksamheten ingår den till handelslagens varuinköp anslutna EDI-faktureringen och den omsättning som uppkommer genom de tjänster SOK producerar till S-gruppens enheter. EDIfaktureringen uppgick till miljoner euro och ökade med 416 miljoner euro (7,0 procent) jämfört med år Intressebolagens utveckling Det viktigaste bland SOK-koncernens affärsdrivande intressebolag är S-gruppens egen bank, S-Banken. I början av året hade S-Banken 2,176 miljoner kunder. S-bankens kundkrets växte under året med i genomsnitt kunder per månad. Vid utgången av året hade banken 2,319 miljoner kunder. S-Banken beviljade i genomsnitt nya S-Förmånskort med Visa-egenskaper per månad. Vid årets slut hade S-Förmånskort Visa beviljats. Antalet användare av S-Förmånskort Visa ökade under året med över 70 procent. S-Banken ingick cirka nya bankkodsavtal för elektroniska tjänster. S-Bankens elektroniska tjänster hade användare vid utgången av året. Cirka av kunderna i S-Banken hade tagit i bruk tjänsten S-Banken NetPosti vid årets slut. Antalet depositioner i S-Banken var vid årets slut nästan på samma nivå som vid årets början. S-Bankens inlåningsstock minskade under året med 5,5 miljoner euro. Den totala inlåningsstocken uppgick till 2 452,0 miljoner euro vid årets slut. Privatkundernas depositioner ökade med 33,5 miljoner euro. Vid slutet av året var andelen depositioner från privatkunder 93,3 procent av den totala inlåningsstocken, dvs ,0 miljoner euro. Företagsdepositionernas andel var 162,1 miljoner euro vid årets slut. S-Bankens beviljade krediter nästan fördubblades. I slutet av året uppgick S-Bankens totala kreditstock till 299,0 miljoner euro. Av krediterna hade 210,9 miljoner euro beviljats till privatkunder. De kreditkundsrelationer som överfördes från Citibank till S-Banken bidrog till kreditstockens snabba tillväxt. År 2010 var resultatmässigt ett mycket framgångsrikt år för S-Banken. Resultatet blev 12,4 miljoner euro. År 2010 var intressebolagens resultatpåverkan på koncernbokslutet sammanlagt 7,7 miljoner euro (1,8 miljoner euro). Resultat SOK-koncernens resultat före skatter uppgick till +32,1 miljoner euro (+16,8 miljoner euro). De löpande verksamheternas resultat före skatter uppgick till +41,2 miljoner euro (+37,1 miljoner euro). Till det förbättrade resultatet bidrog det kraftfulla program för verksamhetseffektivisering och kostnadsbesparing, som inleddes föregående år, och sänkta nettofinansieringskostnader. Avkastningen på koncernens sysselsatta kapital innefattande centralaffärsverksamheter som stödjer handelslagen vid finansierings- och inköpsverksamhet var 3,6 procent (2,1 procent). För nedskrivningar av tillgångar i bestående aktiva bokfördes under 0,1 miljoner euro (5,6 miljoner euro). SOK-koncernens finansiella intäkter och kostnader uppgick till -7,4 miljoner euro (-26,0 miljoner euro). I redovisningen av SOK-koncernens operativa resultat användes värderingar enligt bestämmelserna i finsk bokföringslagstiftning. SOK-koncernens operativa resultat per segment Markethandel -16,9-20,1 Turist- och bespisningsverksamhet -6,1-24,3 Bil- och biltillbehörshandel -5,3-13,8 Lantbrukshandel -8,7 4,0 Inköpsverksamhet 18,3 12,6 Serviceverksamhet 10,9 17,0 Eliminering av handelsverksamhetens interna poster 1) -2,2-5,4 Handelsverksamhetens operativa resultat -10,0-30,0 Bankverksamhetens operativa resultat 6,2 4,3 SOK-koncernen totalt -3,7-25,6 1) I elimineringarna ingår elimineringar mellan handelsverksamhetens segment. SOK-koncernens operativa resultat -3,7 miljoner euro avstäms mot SOK-koncernens resultat före skatter +32,1 miljoner euro. Poster som inte ingår i det operativa resultatet är bland annat försäljningsvinster och -förluster, övriga rörelseintäkter och -kostnader samt nedskrivningar. År 2010 uppgick försäljningsvinsterna och -förlusterna till +33,3 miljoner euro, övriga intäkter och kostnader för affärsverksamheten till -0,1 miljoner euro och övriga poster till +2,7 miljoner euro. Handelsverksamhetens operativa resultat Markethandel I markethandeln ingår markethandeln i Baltikum och Ryssland. Markethandelns operativa resultat var bättre än året innan och bättre än det budgeterade resultatet. Till detta bidrog både nätets tillväxt och återhämtningen på marknaden. Turist- och bespisningsverksamhet Det operativa resultatet för Sokotel Oy, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i Finland, var bättre än året innan till följd av det förbättrade ekonomiska läget och utvecklings- och effektiviseringsprojekten, men resultatet nådde inte målet. Det operativa resultatet för AS Sokotel, som bedriver turistoch bespisningsverksamhet i Tallinn, motsvarade föregående års nivå. Det operativa resultatet för OOO Sokotel, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i S:t Petersburg, var bättre än det budgeterade resultatet och bättre än resultatet år Bil- och biltillbehörshandel Det operativa resultatet för bil- och biltillbehörshandeln var fortsatt negativt, men påtagligt bättre än resultatet året innan. Lantbrukshandel Det operativa resultatet för koncernen Hankkija-Lantbruk nådde inte den målsatta nivån och var negativt. Till det försämrade resultatet bidrog påtagligt strukturförändringarna i järnhandeln som beslutades och genomfördes under räkenskapsperioden. 4

5 Inköpsverksamhet Det operativa resultatet för Inex Partners Oy var bättre än planerat, och bättre än resultatet året innan, tack vare gynnsam volymtillväxt och effektiv kostnadskontroll. Tack vare en fördelaktig försäljningstillväxt och effektiv kontroll av de fasta kostnaderna och nettofinansieringskostnaderna var det operativa resultatet för Meira Nova Oy påtagligt bättre än budgeterat och motsvarade nivån året innan. Det operativa resultatet för bränsleanskaffningsbolaget North European Oil Trade Oy var bättre än budgeterat och bättre än resultatet för år Serviceverksamhet Det operativa resultatet för serviceverksamheten var sämre än året innan men påtagligt bättre än planerat. Bankverksamhetens operativa resultat Det operativa resultatet för bankverksamheten var 6,2 miljoner euro (4,3 miljoner euro). Från och med rapporteras S-Bankens intressebolagsresultat som operativt resultat för bankverksamheten. Under januari juni 2009 redovisades S-Banken som dotterbolag i SOK-koncernen. SOK:s verksamhet SOK är SOK-koncernens modersamfund. Som centralhandel för S-gruppen är SOK:s uppgift enligt reglerna att främja och utveckla handelslagens och de övriga i S-gruppen ingående samfundens verksamhet, att styra användningen av gruppens resurser och att övervaka att de som helhet används effektivt, att bevaka S-gruppens och dess olika delars intressen samt att övervaka deras verksamhet. SOK svarar för den strategiska styrningen av S-gruppen. SOK:s uppgifter utgörs av kedjestyrnings-, ägarkunds- och marknadsföringstjänster samt andra grupp- och koncerntjänster som produceras för företag i S-gruppen. Dessutom ansvarar SOK för utvecklingsverksamhet som avser dessa tjänster och S-gruppens övriga verksamhet. Övriga tjänster som är viktiga för S-gruppens affärsverksamhet är inköps- och uthyrningstjänster samt sortiments- och faktureringstjänster för varor som industrin levererar direkt till kedjeenheterna. Genom de nationella och de regionala dotterbolagen ser SOK till att tjänsteutbudet till ägarkunderna är mångsidigt enligt besluten fattade i S-gruppen. Dessutom bedriver SOK markethandel och turist- och bespisningsverksamhet via sina dotterbolag i Baltikum och S:t Petersburg. SOK omsatte miljoner euro, en ökning på 6,5 procent från år Omsättningsökningen berodde främst på den ökade EDI-faktureringen i anslutning till handelslagens varuinköp. SOK:s rörelsevinst uppgick till 9,5 miljoner euro. År 2009 var rörelsevinsten 23,1 miljoner euro. SOK:s överskott före extraordinära poster uppgick till 22,0 miljoner euro, medan överskottet året innan var 30,3 miljoner euro. Investeringar och avyttringar SOK-koncernens anskaffning av bestående aktiva uppgick år 2010 till 98,8 miljoner euro (103,5 miljoner euro). Viktiga objekt var satsningar på markethandeln i S:t Petersburgsregionen och i Baltikum. North European Oil Trade Oy förvärvade bränsleupphandlingsverksamheten från Oy Esso Ab. Koncernen investerad dessutom i fastigheter och informationssystem samt i den finländska turist- och bespisningsverksamheten. Försäljningen av bestående aktiva uppgick till 78,4 miljoner euro (91,3 miljoner euro). De viktigaste avyttringarna var försäljningen av aktierna i Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab och försäljningen av den återstående andelen på 49 procent av aktierna i Kilon Logistiikkakeskus Oy till S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Finansiering SOK-koncernens likviditet var god under hela året. De likvida kassatillgångarna och placeringarna på penningmarknaden uppgick i slutet av året till 268,3 miljoner euro (241,4 miljoner euro år 2009). Dessutom hade koncernen 305,0 miljoner euro i outnyttjade bindande kreditlimiter av vilka alla var långfristiga. SOKkoncernens räntepliktiga nettoskulder vid räkenskapsperiodskiftet uppgick till 54,5 miljoner euro (173,9 miljoner euro år 2009). Gearing-nyckeltalet var 9,3 procent (31,3 procent år 2009). SOK-koncernens soliditet var 28,9 procent (28,0 procent år 2009). Personal SOK-koncernens genomsnittliga antal anställda, omräknat till antal heltidsanställda, uppgick under räkenskapsperioden till (8 574). SOK-koncernens personal i slutet av 2010 uppgick till personer av vilka SOK:s personal omfattade (12,7 procent) och dotterbolagens personal (87,3 procent). Antalet anställda ökade från år 2009 med 374 personer (4,1 procent). Av personalen arbetade sammanlagt personer utomlands. Personalökningen under året är främst en följd av markethandelns tillväxt i närområdena. SOK:s ledning och revisorer Kuisma Niemelä har varit SOK:s styrelseordförande och koncernchef sedan Sedan Arto Hiltunen av hälsoskäl lämnade sitt uppdrag som SOK:s koncernchef och styrelseordförande skötte direktören för SOK:s affärsverksamhet, koncernchefens ställföreträdare Antti Sippola uppgiften som koncernchefen under perioden Styrelsen viceordförande Taavi Heikkilä, verkställande direktör för Osuuskauppa Hämeenmaa, skötte uppgifterna som SOK:s styrelseordförande under perioden De övriga styrelseledamöterna utöver koncernchefen var under år 2010 verkställande direktör Taavi Heikkilä, verkställande direktör Harri Koponen, verkställande direktör Arttu Laine, verkställande direktör Antti Määttä, verkställande direktör Matti Niemi och verkställande direktör Kimmo Simberg. CGR Tomi Englund, CGR Juhani Heiskanen och CGR Tapani Rotola-Pukkila var revisorer under år SOK:s förvaltningsråd utsåg samma styrelsemedlemmar som år 2010 till SOK:s styrelse för den mandatperiod på ett år som börjar , med undantag för Kimmo Simberg som stod i tur att avgå. Till ny styrelsemedlem för år 2011 utsågs verkställande direktör Esko Jääskeläinen. SOK:s koncernledningsgrupp bistod koncernchefen Kuisma Niemelä i den strategiska ledningen av SOK-koncernen och S-gruppen. I ledningsgruppen under år 2010 ingick direktören för SOK:s affärsverksamhet och koncernchefens ställföreträdare Antti Sippola, administrativa direktören Jari Annala, kommunikationsdirektör Suso Kolesnik, utvecklingsdirektör Harri Miettinen, personaldirektör Leena Olkkonen, direktören för affärsområdenas kedjestyrnings- och inköpsfunktioner i S-gruppen Risto Pyykönen 5

6 och direktören för juridiska ärenden Markku Viljanen (till och med ). Sedan Markku Viljanen avgick med pension har direktören för juridiska ärenden Seppo Kuitunen varit sekreterare i koncernledningsgruppen. Eftersom Risto Pyykkönen avgår med pension under år 2011 har koncernledningsgruppen kompletterats så att direktör Vesa Kyllönen och direktör Leena Laitinen har utsetts till nya medlemmar från början av år Risker och osäkerhetsfaktorer SOK-koncernen tillämpar en av styrelsen godkänd riskhanteringspolicy, som fastställer principerna för och genomförandet av koncernens riskhantering. Syftet med riskhanteringen är att stödja uppnåendet av de strategiska och operativa verksamhetsmålen. SOK-koncernens riskhantering är övergripande och tillämpas som ett led i ledningsprocessen och ledningssystemet. Under år 2010 inriktades utvecklingen av SOK-koncernens riskhantering på att definiera riskhanteringsstrategin för åren , att införa en beräkningsmodell för risktagningsvilja och förmåga att bära risker, att hantera krissituationer som berör produktsäkerheten samt på riskhanteringsförfaranden i samband med investeringar och projekt. Betydande investeringar och projekt där särskild uppmärksamhet fästes vid riskhanteringen var utvecklingen av webbhandeln, planeringen och genomförandet av den nya logistikcentralen för bruksvaruhandeln samt investeringarna i närområdet. I samband med uppdateringen av SOK-koncernens strategi genomfördes en riskanalys. Nedan beskrivs kortfattat de viktigaste riskområdena som identifierades vid analysen och hanteringen av dessa. Hanteringen av de totala resurserna är av avgörande betydelse för att uppnå effektivitet i verksamheten och enhetliga verksamhetsmodeller. Ett flertal projekt har inletts inom SOK-koncernen för att säkerställa detta. Inom SOK-koncernen pågår till exempel definieringen av en utvecklingsportfölj- och projektledningsmodell vars syfte är att säkerställa resurstilldelningen till och ledningen av utvecklingsprojekt. För bevarandet av verksamhetens konkurrenskraft är det viktigt att även i framtiden kunna engagera kompetenta experter och chefer som garanterar en löpande utveckling av tjänsterna. Svaret på denna utmaning är en övergripande belöningsmodell, utvecklande av chefsarbetet samt kompetens- och förändringsledning. SOK-koncernens verksamhet har under de senaste åren expanderat till Baltikum och Ryssland. Dessa marknader uppvisar stora möjligheter men samtidigt finns en osäkerhet kring utvecklingen av affärsverksamheterna. Affärsverksamheten i närområdena stöds genom utveckling av den internationella kompetensen och regelbunden kontroll av riskerna. I SOK-koncernens affärsverksamhet i Finland utförs en kontinuerlig granskning av konceptens konkurrensförmåga och konceptutvecklingen. År 2011 berör riskerna och osäkerhetsfaktorerna under den närmaste tiden lönsamhetsutvecklingen i SOK-koncernens verksamheter. Risker som kan påverka koncernens resultat ingår i de viktigaste investeringarna och investeringarnas förväntade vinster. SOK-koncernens finansiering och hantering av finansiella risker är koncentrerade till SOK:s finansieringsenhet. Koncernen följer den finansieringspolicy, finansieringsstrategi och de riskhanteringsanvisningar som SOK:s styrelse har fastställt. I dessa fastställs principerna för hanteringen av finansiella risker och de högsta tillåtna beloppen för de finansiella riskerna. Dessutom har numeriska mål ställts för olika delområden av finansieringen. Med hjälp av dessa mål är det möjligt att säkerställa en tillräcklig, balanserad och förmånlig finansiering under alla förhållanden. Hanteringen av de finansiella riskerna och prisriskerna för tillgångar beskrivs närmare i noterna till koncernbokslutet. De miljörisker som berör SOK-koncernens affärsverksamhet har identifierats och analyserats per affärsområde. Skyldigheterna i anslutning till kontrollen av klimatförändringarna, en förbättrad energieffektivitet och ökade förnybara energikällor, innebär både risker och möjligheter för S-gruppens affärsverksamhet. De viktigaste miljörelaterade aspekterna och de tillhörande åtgärderna beskrivs i S-gruppens ansvarsöversikt som publiceras på S-kanavas webbplats (www.s-kanava.fi) under våren De viktigaste nyckeltalen som beskriver SOK-koncernens affärsverksamhet, ekonomiska ställning och resultat presenteras i en nyckeltalstabell i anslutning till bokslutet. Utsikter för det nya året Den ekonomiska tillväxten i Finland fortsätter sannolikt i snabbare takt än medeltillväxten inom euroområdet. Förutsättningarna för en fortsatt exportstödd tillväxt är goda. Våra viktigaste exportmarknader växer kraftigt och den försvagade euron stärker vår egen konkurrensförmåga. Skuldproblemen inom euroområdet är en risk även för ekonomin i Finland. Den privata konsumtionen kommer antagligen att växa måttligt. Ökningen av reallönerna och köpkraften i den finländska ekonomin blir sannolikt anspråkslös. Bedömningen är att de relativt låga lönehöjningarna som kan förutses, och en lindrig inflationsstegring, dämpar ökningen av reallönerna. Den förbättrade sysselsättningen ökar den nationalekonomiska lönesumman som är viktig för den privata konsumtionen. Utvecklingen av det allmänna ekonomiska läget både i Finland och i närområdet ger en kraftig effekt på SOK-koncernens resultat. I och med den ekonomiska återhämtningen i Finland förväntas en ökad efterfrågan som särskilt påverkar bilhandeln positivt. Tack vare den ekonomiska utvecklingen och de effektiviseringsprogram och de verksamhetsförändringar som genomfördes under år 2010, och som pågår inom SOK-koncernens verksamheter, förväntas ett bättre resultat för alla finländska verksamheter än året innan. Den positiva utvecklingen inom den ryska ekonomin förväntas fortsätta och därmed även den positiva utvecklingen för koncernens markethandel samt inkvarterings- och bespisningsverksamheten. Det ekonomiska läget i Baltikum visar även gryende positiva tecken. Den fortsatta kraftiga nätutbyggnaden kommer att belasta markethandelns resultat i Ryssland och Baltikum. Därför förväntas markethandelns resultat bli svagare än året innan. Tack vare den allmänna ekonomiska utvecklingen och de effektiviseringsprogram och verksamhetsförändringar som har genomförts inom SOK-koncernen förväntas resultatutvecklingen för koncernens verksamheter bli positiv under år Helsingfors den 17 februari 2011 CENTRALLAGET FÖR HANDELSLAGEN I FINLAND Styrelsen 6

7 KONCERNBOKSLUT Koncernens resultaträkning, IFRS Fortlöpande verksamheter: Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Kostnader för anställningsförmåner Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Andel av intressebolagens resultat (+/-) Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader (+/-) Andel av intressebolagens resultat (+/-) Resultat före skatter Inkomstskatt (+/-) Räkenskapsperiodens resultat från fortlöpande verksamheter Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter Räkenskapsperiodens resultat Uppdelat på: Moderbolagets ägare Minoritet , ,1 33,3 48, , ,7-335,1-327,8-64,6-71,9-326,0-297,4 7,9 1,6 48,8 62,8-7,4-25,9-0,2 0,1 41,2 37,1-6,9 0,2 34,3 37,3-9,2-20,9 25,1 16,4 24,4 14,9 0,7 1,6 25,1 16,4 Totalresultat Räkenskapsperiodens resultat Poster i övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Placeringar tillgängliga för försäljning Värdeförändringar av placeringar tillgängliga för försäljning Skatter hänförliga till placeringar tillgängliga för försäljning Kassaflödessäkringar Värdeförändringar av kassaflödessäkringar Skatter hänförliga till kassaflödessäkringar Totalresultat av intressebolag Poster i övrigt totalresultat efter skatter Räkenskapsperiodens totalresultat Räkenskapsperiodens totalresultat uppdelat på: Moderbolagets ägare Minoritet ,1 16,4 1,4-0,2 0,0 7,6 0,0-2,0 5,4 7,4-1,4-1,9-4,0 4,1 1,4 15,0 26,5 31,4 25,8 29,9 0,7 1,6 26,5 31,4 7

8 Koncernbalansräkning, IFRS TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringsfastigheter Immateriella tillgångar Investeringar i intressebolag Långfristiga finansiella tillgångar Latenta skattefordringar Långfristiga tillgångar totalt ,9 348,5 28,8 31,6 128,1 102,9 90,0 90,8 58,0 71,7 38,0 38,3 701,9 683,8 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Kortfristiga tillgångar totalt Annlägningstillgångar som innehas för försäljning Tillgångar totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Andelskapital Bundna fonder Ackumulerade vinstmedel Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget totalt Minoritetsandel Eget kapital totalt Långfristiga skulder Tilläggsandelskapital Långfristiga räntebärande skulder Långfristiga räntefria skulder Reserveringar Latenta skatteskulder Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntefria skulder Skulder till leverantörer Räkenskapsperiodens skatteskuld Kortfristigt främmande kapital totalt Skulder hänförbara till tillgångar som innehas för försäljning Eget kapital och skulder totalt 346,2 346,4 717,9 677,3 33,5 47,5 30,0 0,0 238,3 240, , ,0 19, , ,1 139,6 133,4 18,7 18,7 409,0 383,6 567,3 535,6 20,0 19,5 587,2 555,1 12,8 14,8 136,5 191,4 36,7 38,8 12,3 16,2 24,6 22,2 222,7 283,4 173,5 188,5 229,2 232,2 851,7 729,7 3,4 4, , ,3 21, , ,1 8

9 Koncernens kassaflödesanalys, IFRS Referens DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelsevinst från fortlöpande verksamheter Rörelsevinst från avvecklade verksamheter Ej kassaflödespåverkande poster (1) Förändringar i rörelsekapital (2) Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatter Ökning av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga placeringar Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter Erhållna utdelningar av den löpande verksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärvade aktier i dotterbolag Förvärvade aktier i intressebolag Förvärv av övriga anläggningstillgångar Avyttrade aktier i dotterbolag Avyttringar av övriga anläggningstillgångar Förändring av övriga långfristiga placeringar Likvida medel i avyttrade och förvärvade dotterbolag Erhållna utdelningar av investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) Förändring av kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) Förändringar i fordringsbevis och fondandelar Ökning av andelskapital Erlagda räntor på andelskapital Övrig minskning av eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, minskning / ökning Likvida medel vid årets början Kursdifferenser Förändring av likvida medel, minskning / ökning Likvida medel vid årets slut Ej kassaflödespåverkande poster (1) Vinst på försäljning av bestående aktiva Avskrivningar och nedskrivningar Gruppering av räntor i bankverksamhetens Övriga intäkter och utgifter som inte medför betalning Förändringar i rörelsekapital (2) Förändring i rörelsefordringar Förändring i omsättningstillgångar Förändring i kortfristiga räntefria skulder 48,8 33,2-9,1 9,5-3,2 7,2 47,1 27,8 83,6 77,6-0,4-40,2-1,5 1,5-51,6 4,5 47,0 0,1 0,1-10,5-4,2 78,8 27,1-13,7-1,0-98,8-88,8 51,1 60,9 27,3 30,4 0,2 4,0-4,9-94,8 0,2 0,1-24,9-102,9-30,8 60,9-2,2 16,0-20,0-230,4 6,0 9,0-0,6-9,7-0,1-47,5-154,2 6,4-230,0 241,4 471,2 0,4 0,2 6,4-230,0 248,2 241,4-33,3-49,6 64,9 74,4-20,9-34,8 3,3-3,2 7,2-94,1 30,3-11,6 1,5 152,8-4,0 47,1 27,8 Endast kortfristiga skuldebrev med en löptid på under 3 månader klassificeras som likvida medel i koncernens kassaflödesanalys. 9

10 Beräkning av förändringar i koncernens eget kapital, IFRS Eget kapital Totalresultat Tillägg till andelskapitalet Ränta på andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet Övriga ändringar Ändring av minoritetsandel Totalresultat Tillägg till andelskapitalet Övriga ändringar Ändring av minoritetsandel Andelskapital Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget Fonden för gängse värde Reservfond Förvaltningsrådets dispositionsfond Omräkningsdifferenser 122,5-15,1 18,5 0,1-2,7 380,8 504,1 18,0 522,1 15,2-0,2 14,9 29,9 1,6 31,4 10,9 10,9 10,9-9,7-9,7-9,7-0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 133,4 0,1 18,5 0,0-2,9 386,5 535,6 19,5 555,1 0,0 1,4 24,4 25,8 0,7 26,5 6,2 6,2 6,2 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0-0,3-0,3 139,6 0,1 18,5 0,1-1,5 410,5 567,3 20,0 587,3 Ackumulerade vinstmedel Totalt Minoritetsandel Eget kapital totalt 10

11 Principer för upprättandet av resultat- och balansräkningen Denna bokslutskommuniké är upprättad med iakttagande av standarden IAS 34 Delårsrapportering samt principerna för upprättandet av det senaste bokslutet och beräkningsmetoderna för detta, dock så att koncernen från och med tillämpar de nedannämnda ändringarna i vissa standarder och tolkningar utgivna av IASB. Alla siffror i bokslutstabellerna är avrundade. Därför kan enskilda siffrors sammanräknande summa avvika från den presenterade summans siffervärde. Nyckeltalen är beräknade med exakta värden. SOK sålde hela aktiestocken i Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab Maan Auto Oy har upptagits i bokslutet som avvecklade verksamheter i enlighet med kraven i IFRS 5. S-Banken genomförde en aktieemission riktad till handelslagen I jämförelseuppgifterna i bokslutet har också S-Banken Ab och dess dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy klassificerats som avvecklade verksamheter. I SOK-koncernen fanns inga poster klassificerade som tillgångsposter tillgängliga för försäljning Denna bokslutskommuniké är oreviderad. Förnyade eller ändrade IFRS-standarder samt tillämpning av tolkningar Ändringar i standarder och tolkningar utgivna av IASB som tagits i bruk under räkenskapsperioden 2010: Reviderad IFRS 3 Företagsförvärv och samgående (trädde i kraft ) Ändring IAS 17 Leasingavtal Reviderad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter Ändring IAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering Säkringsredovisningens objekt IFRS-standardernas årliga ändringar IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet De ändringar i standarder och tolkningar utgivna av IASB som tagits i bruk under räkenskapsåret 2010 har inte haft någon påtaglig påverkan på koncernbokslutet. 11

12 Segmentinformation SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporteringen av segmenten. För den högsta ledningens rapportering är SOKkoncernens affärsverksamhet uppdelad i sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av operativt resultatet används värderingar enligt bestämmelserna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rapporteras inte i SOK-koncernens operativa rapportering med undantag for rörelsekapital. Segmentet bankverksamhet och Maan Auto Oy från segmentet bil- och biltilbehörshandel är klassificerade som avvecklade verksamheter. Markethandel Turist- och bespisningsverksamhet Bil- och biltillbehörshandel Lantbrukshandel Inköpsverksamhet Serviceverksamhet Eliminering av handelsverksamhetens interna poster Handelsverksamhet totalt Bankverksamhet Ledningsrapportering totalt Omsättning Operativt resultat Investeringar Avyttringar Rörelsekapital 224,2 263,7 203,5 888, , , , , ,7-16,9-6,1-5,3-8,7 18,3 10,9-2,2-10,0 6,2-3,7 18,3 6,7 0,2 3,7 35,9 33,9 98,8 0,1 0,2 22,6 0,1 0,0 55,5 78,4-8,3 3,2 23,8 107,2 32,4-7,4 6,6 157,3 157,3 Omsättningens avstämning Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning Omsättning från avvecklade verksamheter Övriga differenser Omsättning från fortlöpande versamheter IFRS Resultatets avstämning De rapporterade segmentens operativa resultat Poster som inte ingår i SOK-koncernens operativa resultat: Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster Övriga rörelseintäkter och -kostnader Ökning av obligatoriska reserveringar Värderingsvinster och -förluster på derivat samt övriga poster Resultat före skatter från avvecklade verksamheter Övriga justeringar Resultat före skatter från fortlöpande verksamheter IFRS 9 275,7-17,8-0, ,7-3,7 33,3-0,1-0,1-0,9 9,0 3,7 41,2 Tilläggsuppgifter på koncernnivå, ytter intäkter Finland Utlandet Omsättning totalt Markethandel Turist- och bespisningsverksamhet Bil- och biltillbehörshandel Lantbrukshandel Inköpsverksamhet Serviceverksamhet Omsättning totalt 9 008,0 267, ,5 224,1 263,1 203,4 782, , , ,5 12

13 Segmentinformation SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporteringen av segmenten. För den högsta ledningens rapportering är SOKkoncernens affärsverksamhet uppdelad i sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av operativt resultatet används värderingar enligt bestämmelserna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rapporteras inte i SOK-koncernens operativa rapportering med undantag for rörelsekapital. Segmentet bankverksamhet och Maan Auto Oy från segmentet bil- och biltilbehörshandel är klassificerade som avvecklade verksamheter. Markethandel Turist- och bespisningsverksamhet Bil- och biltillbehörshandel Lantbrukshandel Inköpsverksamhet Serviceverksamhet Eliminering av handelsverksamhetens interna poster Handelsverksamhet totalt Bankverksamhet Eliminering av poster mellan handels- och bankverksamhet Ledningsrapportering totalt Omsättning Operativt resultat Investeringar Avyttringar Rörelsekapital 167,0 253,3 226,7 897, , , , ,4 23,0-2, ,1-20,1-24,3-13,8 4,0 12,6 17,0-5,4-30,0 4,3 0,1-25,6 15,8 11,9 0,7 4,5 31,4 38,6 0,6 103,5 0,0 0,6 0,2 0,6 25,8 64,1 91,3-4,0 1,8 32,0 125,1 41,2-2,9 2,8 196,0 196,0 Omsättningens avstämning Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning Omsättning från avvecklade verksamheter Övriga differenser Omsättning från fortlöpande versamheter IFRS 8 601,1-69,7 0, ,1 Resultatets avstämning De rapporterade segmentens operativa resultat Poster som inte ingår i SOK-koncernens operativa resultat: Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster Övriga rörelseintäkter och -kostnader Nedskrivningar (innehåller nedskrivningar på goodwill) Värderingsvinster och -förluster på derivat samt övriga poster Resultat före skatter från avvecklade verksamheter Övriga justeringar Resultat före skatter från fortlöpande verksamheter IFRS -25,6 49,6-0,3-5,7-6,8 20,3 5,5 37,1 Tilläggsuppgifter på koncernnivå, ytter intäkter Finland Utlandet Omsättning totalt Markethandel Turist- och bespisningsverksamhet Bil- och biltillbehörshandel Lantbrukshandel Inköpsverksamhet Serviceverksamhet Handelsverksamhet totalt Bankverksamhet Omsättning totalt 8 398,5 203, ,8 167,0 252,8 226,6 799, , , ,9 23, ,8 13

14 Avvecklade verksamheter och anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning Koncernens interna transaktioner har eliminerats från presenterade siffrorna. Avvecklade verksamheter: SOK sålde hela aktiestocken i sitt dotterbolag Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab I affären ingick importen av Peugeot personbilar och nyttofordon, reservdelsfunktionerna och importkonditioneringen av bilar i Hangö. I denna delårsrapport klassificeras Maan Auto Oy, som ingå i bil- och biltillbehörshandelssegment, som avvecklad verksamhet. Även i jämförelseuppgifterna har Maan Auto Oy klassificerats som avvecklad verksamhet. S-Banken genomförde en aktieemission riktad till handelslagen Som en följd av emissionen minskade SOK:s ägarandel i S-Banken från 100 procent till 50 procent. S-Banken Ab och S-Asiakaspalvelu Oy ingick i koncernen som dotterbolag under perioden I jämförelseuppgifterna 2009 har S-Banken Ab och dess dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy klassificerats som avvecklade verksamheter. Resultatet för de avvecklade verksamheter som ingår i koncernens resultaträkning var följande: Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Kostnader för anställningsförmåner Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatter Inkomstskatt Periodens resultat Vinst av försäljningen av Maan Auto Periodens resultat från avvecklade verksamheter ,8 69,7 0,0 3,8-25,5-66,5-1,1-7,8-0,3-2,5-2,0-16,9-11,1-20,2 0,0-0,2-11,1-20,3-0,1-0,6-11,2-20,9 2,0-9,2-20,9 Resultatet för enheten Maan Auto Oy vid försäljningstidpunkten var -0,9 miljoner euro exklusive eliminering av koncernens interna poster (0,0 miljoner euro ). Kassaflöden av avvecklade verksamheter var följande: Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöden totalt Försäljningens påverkan på koncernens finansiella ställningen Material och immaterial tillgångar Långfristiga finansiella tillgångar Latenta skattefordringar Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar Likvida medel Långfristiga räntebärande skulder Reserveringar Latenta skatteskulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntefria skulder Tillgångar och skulder totalt Erhållet vederlag i pengar Det överlåtna företagets likvida medel Inverkan på kassaflödet -11,1-204,7 0,0-0,6 37,2-11,1-168, ,7 2,6 0,1 11,2 8,5 2,8 4,2-2,5-0,5 0,0-3,9-18,2 6,1 22,6-4,2 18,4 14

15 Fordringsbevis för över tre månader och förändringar i fondandelarna i bankverksamhetens kassaflödesanalys upptas i den löpande verksamhetens kassaflöde. Anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning: I december sålde SOK 51 procent av det ömsesidiga fastighetsbolaget Kilon Logistiikkakeskus Oy till S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Återstående 49 procent i Kilon Logistiikkakeskus Oy såldes till S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy i mars I SOK-koncernen fanns inga poster klassificerade som tillgångar tillgängliga för försäljning Tillgångar Material och immaterial tillgångar Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar Likvida medel Tillgångar totalt Skulder Långfristiga räntebärande skulder Latenta skatteskulder Kortfristiga räntefria skulder Skulder totalt ,5 0,1 0,6 19,3 20,6 0,9-0,2 21,3 15

16 Materiella och immateriella tillgångar Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Kursdifferenser Ökningar Minskningar Överföringar mellan poster Anskaffningsutgift Materiella Placerings- Immateriella anläggningstillgångar fastigheter tillgångar 598,2 58,5 269,2 3,9 0,2 46,9 53,0-12,3-5,3-6,6 6,4 0,3-6,7 643,1 53,5 309,0 Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Kursdifferenser Ackumulerade avskrivningar för minskningar och överföringar Avskrivningar under räkenskapsperioden Nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Kursdifferenser Sammanslagning av affärsverksamheter Annlägningstillgångar som innehas för försäljning Ökningar Minskningar Överföringar mellan poster Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Kursdifferenser Sammanslagning av affärsverksamheter Annlägningstillgångar som innehas för försäljning Ackumulerade avskrivningar för minskningar och överföringar Avskrivningar under räkenskapsperioden Nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde ,7-26,9-166,3-0,3 0,0 9,9 3,5 4,5-44,0-1,3-19,1 0,0 0,0-284,2-24,7-180,9 348,5 31,6 102,9 358,9 28,8 128,1 621,0 72,1 282,3-2,3 0,0 0,0 19,9 2,3-27,2 72,2 19,3-94,3-9,6-27,6 9,0-4,0-7,2 598,2 58,5 269,2-255,9-32,1-153,8 0,1 0,0-4,8 8,7 49,1 6,7 13,4-45,5-1,6-21,8-1,4-4,0-249,7-26,9-166,3 365,1 40,0 128,5 348,5 31,6 102,9 16

17 Transaktioner med närstående Affärsverksamheter och öppna saldon tillsammans med intressebolag: Försäljingar Inköpningar Finansiella intäkter och kostnader Kundfordringar och övrika fordringar Lånefordringar Skulder Leverantörsskulder och övrika skulder ,1 37,2 245,3 221,1 0,3 0,2 24,8 3,6 90,7 143,5 3,0 4,0 15,1 14,2 17

18 Panter och ansvarförbindelser Ansvarsförbindelser, Förändring Ställda panter och ansvarsförbindelser Skulder, för vilka panter har stältt som säkerhet Skulder till kreditinstitut Bokföringsvärde för pantsatta aktier Bokföringsvärde för pantsatta tillgångar Övriga skulder Bokföringsvärde för pantsatta aktier Panter ställda som säkerhet totalt Övriga ställda säkerheter Panter Inteckningar Borgenansvar Totalt Säkerheter ställda för andras skulder Borgenansvar för intresseföretagets skulder Borgensansvar för handelslags skulder Borgensansvar för andras skulder Totalt Övrika säkerheter för andras skulder Borgensansvar för handelslags ansvarsförbindelser Totalt Övrika ansvarsförbindelser Rembursförbindelser Totalt 41,3 23,4 17,8 14,2-14,2 41,8 23,5 18,2 2,0 2,0 0,0 2,2 2,2 0,0 44,0 39,9 4,0 0,1 1,9-1,8 0,4 1,0-0,7 12,0 30,8-18,8 12,4 33,7-21,3 47,5 50,0-2,5 10,3 10,7-0,4 0,2 0,2 0,0 58,0 60,9-2,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 2,7-2,7 0,0 2,7-2,7 Övriga hyreskontrakt Koncernen som hyrestagare Minimihyror som skall betalas för icke uppsägningsbara hyreskontrakt: Inom ett år Efter mer än ett år men inom högst fem år Efter mer än fem år Totalt Förändring 105,3 102,3 3,0 356,4 350,2 6,1 539,6 574,1-34, , ,6-25,3 Siffrorna för år 2009 har ändrats. 18

19 Ställda borgen består i huvudsak av borgen för ett lån på 47,5 miljoner som ställts för intresseföretaget Kauppakeskus Mylly Oy:s räkning och av motförbindelser till bankgarantier på sammanlagt 9,6 miljoner som ställts för koncernbolag till förmån för Tullstyrelsen. Dessutom har SOK lämnat stödbrev för de garantier SOK-Borgen AB har beviljat. Stödbrevens belopp uppgår till 76,5 miljoner euro (84,9 mn euro ). Dessutom har SOK tillsammans med St1 Oy lämnat ett stödbrev för North European Oil Trade Oy:s räkning för en finansiell limit på 44,9 miljoner euro (60 miljoner USD). Övriga ekonomiska ansvarsförbindelser: Koncernen är skyldig att granska de mervärdesskatteavdrag som har gjorts för fastighetsinvesteringar om den skattepliktiga användningen av en fastighet minskar under granskningsperioden. Ansvarsförbindelsens högsta belopp är 5,9 miljoner euro (4,4 miljoner euro ). Övriga motförbindelser: Förbindelser enligt delägaravtalet att svara för S-Voima Oy:s förbindelser och finansiera dess verksamhet Delägarna svarar enligt den så kallade Mankala-principen för S-Voima Oy:s förbindelser. Enligt denna princip fastställs ansvaret för företagets rörliga kostnader enligt den energi en delägare förbrukar. Ansvaret för företagets fasta kostnader inklusive bl.a. amorteringar och räntor på lån samt avskrivningar fördelas i relation till de aktieserier delägaren äger. Företagets aktier i A-serien är anslutna till inköp av marknadsel, aktierna i B-serien till inköp av vindkraftsproducerad elenergi och aktierna i C-serien till inköp av kärnkraftsproducerad elenergi. Delägarna i S-Voima Oy har dessutom förbundit sig i delägaravtalet till en ömsesidig skyldighet att finansiera företagets placeringar med eget kapital-villkor i produktionsbolag och då fördelas ansvaret i princip per aktieserie i relation till aktieinnehavet. Det ansvar för den återstående andelen av finansieringen med eget kapital-villkor som SOK har fattat beslut om vid bokslutstidpunkten är uppskattningsvis totalt 5,2 miljoner euro. Enligt bedömning behövs ingen finansiering med främmande kapital-villkor från företagets delägare. 19

20 Nyckeltal Fortlöpande verksamheter för SOK-koncernen: Omsättning, mn Rörelsevinst, mn i % av omsättning Resultat före skatter, mn i % av omsättning , ,1 48,8 62,8 0,5 0,7 41,2 37,1 0,4 0,4 SOK-koncernen: Soliditet, % Gearing, % 28,9 28,0 9,3 31,3 Nyckeltal av handelsverksamhetsegment: Soliditet, % Gearing, % ,9 27,7 9,3 31,3 Sålda verksamheter: Nyckeltal av S-Banken Kapitaltäckningsgrad, % ,3 Nyckeltalen för S-Banken Ab år 2009 avser perioden Formler för uträkning av nyckeltal Soliditet, % = Eget kapital totalt x 100 % Balansomsluttning - erhöllna förskott Gearing, % = Räntebärande skulder - likvida medel x 100 % Eget kapital totalt Kapitaltäckningsgrad, % = Total kapitalbas x 8 % Minimikrav på total kapitalbas 20

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1 31.12.2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1 31.12.2012 1 Sok-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1 31.12.2012 Styrelsens verksamhetsberättelse UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN Marknadens allmänna utveckling var ytterst tudelad år 2012. Under första halvåret rådde en förhoppningsfull

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport 1.1 30.6.2011

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport 1.1 30.6.2011 SOK-KONCERNEN Delårsrapport 1.1 30.6.2011 1 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN Finlands bruttonationalprodukt (BNP) började växa snabbt under år 2010. Den exportdrivna tillväxten var fortsatt stark även under första

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport SOK-KONCERNEN Delårsrapport 1.1 30.6.2010 1 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN Recessionen i den globala ekonomin har drabbat den finska ekonomin exceptionellt hårt. Finlands bruttonationalprodukt minskade i fjol

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro). STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2005 Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004).

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SOK-koncern 2014. Bokslut 1.1. 31.12.2014

SOK-koncern 2014. Bokslut 1.1. 31.12.2014 SOK-koncern 2014 Bokslut 1.1. 31.12.2014 2 SOK-koncernens bokslut 2014 SOK-koncernens bokslut 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse...4 Koncernbokslut, IFRS... 10 Koncernens resultaträkning...10 Koncernbalansräkning...11

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

SOK SOK MEDIA

SOK SOK MEDIA S-gruppens resultat förblev på föregående års nivå S-gruppens resultat för år 2013 ökade med 6,7 procent från fjolårets och blev 226 miljoner euro. Trots det svaga allmänna läget i ekonomin ökade S-gruppens

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer