Erbjudande om förskola inom fyra månader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om förskola inom fyra månader"

Transkript

1 Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar bestämmelserna och vilka krav myndigheten ställer på kommunerna i samband med tillsynen.

2 2 (6) Innehåll Bestämmelserna om tidsfrist... 3 Skolinspektionens bedömningar... 3 Begränsad ansökan och erbjudande om plats... 3 Exempel begränsad ansökan:... 4 Bedömning av alternativ placering till önskad förskoleenhet... 5 Om kommunen inte följer bestämmelserna... 5

3 3 (6) Bestämmelserna om tidsfrist I 8 kap. 14 skollagen (2010:800) anges att när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 1 Genom bestämmelsen garanteras barnet en plats i förskola inom fyra månader om önskemålet avser en av kommunens förskolor. Det är hemkommunens ansvar att barnen får utbildning i förskola. 2 Kommunen kan välja om man vill erbjuda plats i sin egen förskola eller i en annan huvudmans förskola, till exempel en fristående förskola. Kommunen ska ta hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om plats i förskola. 3 Om föräldrarna tackar nej till en plats som kommunen erbjuder för att de önskar en specifik förskola, kan de få vänta längre än fyra månader. Om kommunen erbjuder barnet förskola inom fyra månader är bestämmelserna i skollagen uppfyllda, även om barnet erbjuds plats i en förskola som vårdnadshavaren inte har önskat. Ett barn ska dock erbjudas plats på en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. 4 Bestämmelsen om att kommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader gäller erbjudande om just förskola och inte annan pedagogisk verksamhet, som till exempel familjedaghem. Kommunen kan inte uppfylla skollagens krav genom att i stället erbjuda plats i annan pedagogisk verksamhet. 5 Skolinspektionens bedömningar Begränsad ansökan och erbjudande om plats En kommun ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader efter det att vårdnadshavaren har anmält önskemål om förskola. Med en god planering och behovsinventering bör en kommun klara av att erbjuda förskoleplats inom denna tidsrymd. Om vårdnadshavarna har anmält särskilda önskemål om en viss förskola, som det inte finns plats på inom fyra månader, ska kommunen erbjuda plats på en annan förskola så nära barnets eget hem som möjligt, inom fyra månader. 1 Med begreppet förskola med offentlig huvudman avses här de förskolor som kommunen driver och har ansvar för. 2 8 kap. 12 skollagen (2010:800). 3 Prop. 2009/10:165, s. 354, 8 kap. 15 skollagen (2010:800). 4 8 kap. 15 skollagen (2010:800). 5 Annan pedagogisk verksamhet regleras i 25 kap. skollagen (2010:800).

4 4 (6) Många kommuner erbjuder vårdnadshavare att anmäla önskemål om förskola långt innan de har behov av en plats. Hur lång tid i förväg som vårdnadshavarna kan anmäla sitt önskemål varierar mellan olika kommuner. Det kan till exempel vara sex månader innan de behöver platsen, eller från det att barnet är tre månader. Anledningen till att vårdnadshavarna anmäler önskemål tidigt är att det kan vara kötid till just den specifika förskola som de önskar. Oavsett kötid ska dock barnet garanteras en plats i förskola från det datum som vårdnadshavarna önskar en plats, om de har anmält önskemål om förskola senast fyra månader innan. Vårdnadshavarna kan inte garanteras plats på den önskade förskolan, men ska erbjudas en alternativ placering om det är för många anmälda till den önskade förskolan. Skolinspektionens bedömning är att kommunen ska erbjuda barn plats utifrån önskat placeringsdatum om anmälan har kommit in senast fyra månader innan detta datum. Plats ska annars tillhandahållas senast fyra månader efter det att anmälan har kommit in. Om vårdnadshavarna tackar nej till ett erbjudande om förskola påverkar det då kommunens möjlighet att uppfylla skollagens krav? Av förarbetena till den nya skollagen framgår att om föräldrarna tackar nej till en plats som kommunen erbjuder för att de önskar en specifik förskola kan detta naturligtvis resultera i längre väntetider. 6 Om kommunen erbjuder en alternativ placering, inom fyra månader, så har kommunen uppfyllt skollagens krav. 7 Däremot har kommunen inte uppfyllt skollagens krav om barnet i stället erbjuds plats i annan pedagogisk verksamhet. Om vårdnadshavarna tackar nej till erbjuden förskoleplats har de godtagit en längre väntetid. I och med att vårdnadshavarna har tackat nej till erbjuden förskoleplats, har kommunen inte längre skyldighet att erbjuda en plats inom fyra månader, då finns det inte någon tidsgräns för hur lång den längre väntetiden kan bli. Exempel begränsad ansökan: Eva och Anders anmäler önskemål om förskola för sin dotter Emma när hon är tre månader. De önskar en plats på förskolan Blåsippan från det att Emma fyller ett år den 15 januari Blåsippan är en populär förskola med lång kötid. Emma får inte något erbjudande om förskoleplats till önskat placeringsdatum eftersom det inte finns plats på Blåsippan den 15 januari. Eva och Anders talar med kommunen och får beskedet att det finns plats på Blåsippan först från den 1 mars. Något erbjudande 6 Prop. 2009/10:165, s Erbjudandet kan avse förskoleplats inom kommunens förskola eller annan huvudmans förskola, t.ex. plats i en fristående förskola med motsvarande utbildning.

5 5 (6) om alternativ förskoleplats får de inte. I detta fall skulle kommunen ha erbjudit Emma en alternativ placering på en annan förskola från den 15 januari eftersom Eva och Anders har anmält önskemål om förskola senast fyra månader innan önskat placeringsdatum. Eftersom kommunen inte erbjuder Emma den plats i förskolan som skollagen garanterar henne så har kommunen inte fullgjort sin skyldighet enligt skollagen. Däremot om Eva och Anders skulle ha erbjudits ett alternativ till förskoleplats med placeringsdatum den 15 januari som de tackar nej till har kommunen fullgjort sin skyldighet. Bedömning av alternativ placering till önskad förskoleenhet När Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn av verksamheten i en hel kommun: Eftersom den regelbundna tillsynen sker på en systemnivå kan Skolinspektionen vid en sådan tillsyn inte göra bedömningar av om kommunens erbjudanden har varit rimliga i enskilda fall. Om det däremot framkommer signaler som tyder på att en kommun systematiskt erbjuder orimliga alternativ måste Skolinspektionen gå vidare och bedöma rimligheten i kommunens erbjudanden. I en sådan bedömning kan hänsyn tas till om kommunen har erbjudit barnet en plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. 8 När en enskild gör en anmälan till Skolinspektionen: Om kommunen inte har erbjudit ett barn en plats från önskat placeringsdatum trots att anmälan om önskemål om förskola har inkommit senast fyra månader innan, så har kommunen brutit mot bestämmelserna. Om kommunen hävdar att den har erbjudit en alternativ förskoleplats och vårdnadshavarna anser att de har erbjudits ett orimligt alternativ, kan Skolinspektionen efter en anmälan bedöma om kommunens erbjudande var rimligt. I en sådan bedömning kan Skolinspektionen ta hänsyn till om kommunen har erbjudit barnet en plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. 9 Om kommunen inte följer bestämmelserna I skollagen framgår uttryckligen att kommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader. Skolinspektionens bedömning är därför att kommunen ska erbjuda barnet en plats inom fyra månader även om vårdnadshavarna inte kan erbjudas plats för barnet vid den förskoleenhet som de har önskat. Kommunens 8 8 kap. 15 skollagen 9 8 kap. 15 skollagen

6 6 (6) skyldighet att erbjuda plats innebär att platsen ska vara tillgänglig, det vill säga att barnet kan börja vid aktuell förskoleenhet inom de fyra månaderna. Om kommunen inte följer bestämmelserna om erbjudande av förskoleplats kan Skolinspektionen förelägga kommunen att fullgöra sina skyldigheter. 10 Ett sådant föreläggande kan också förenas med vite kap. 10 skollagen kap. 27 skollagen

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer