Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer"

Transkript

1 Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UNDERLAG TILL ARBETSORDNING FÖR BESLUT INOM HR-OMRÅDET tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Utfärdad av HR-strategiska avdelningen asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

2 Förkortningar AB AFF ATL BIA FLL FML KAP-KL LAS MBL Samv SemL StL Allmänna bestämmelser Kollektivavtal om fackliga förtroendemän Arbetstidslagen Överenskommelse om bilersättningsavtal Föräldraledighetslagen Förtroendemannalagen Gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner och arbetsgivarförbundet Pacta Lag om anställningsskydd Medbestämmandelagen Samverkansavtal Semesterlagen Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning TRAKT 04 Traktamentsavtal Övriga begrepp Stadsområdesdirektör / Förskoledirektör/Grundskoledirektör/Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör KS/AGU Kommunstyrelsen/ Arbetsgivarutskottet

3 Beslutstyp Lagrum Beslutsfattare Särskild anmärkning Beslut under anställningen Omplacering 7 LAS Iaktta process lön samt Omställning Förflyttning AB 6 Iaktta process Beslut om att tillfälligt ta arbetstagare ur arbete AB 10 mom.1 Iaktta process Avstängning med eller utan lön- och avlöningsförmån AB 10 mom.2 och 3 Iaktta process lön Skriftlig varning AB 11 Samråd ska ske med HR-chef innan beslut fattas. Iaktta process lön Förbud mot bisyssla AB 8 Avdelningschef* Samråd ska ske med Periodisk hälsoundersökning AB 9 Omreglering av anställning på grund av sjukersättning Anställnings upphörande 33 LAS AB 12 Avsked 30 LAS Samråd med och avstämning med avdelningen ska ske innan beslut fattas

4 Uppsägning av personliga skäl 7 LAS Samråd med och avstämning med avdelningen ska ske innan beslut fattas Uppsägning av arbetsbrist 7 LAS Samråd med HR strategiska avdelningen ska ske innan beslut fattas. Anställning och samt Omställning Bevilja uppsägning på arbetstagarens egen begäran 4 LAS AB 33 Uppsägning av tidsbegränsad anställning i förtid AB 33 mom. 3 Besked och varsel om att tidsbegränsad anställning upphör AB 33 mom. 3 Avdelningschef* Avgångsvederlag < 12 månader - Avdelningschef/Verksamhetschef lön Avgångsvederlag > 12 månader - Avdelningschef/Verksamhetschef Samråd med HR strategiska avdelningen ska ske. lön Särskild avtalspension (SAP) - Avdelningschef/Verksamhetschef KAP-KL 30 Samråd med HR strategiska avdelningen ska ske -

5 Arbetstid Beslut om övertid 7-9, 11 ATL AB 20 Iaktta process planera arbetstid Fastställande av arbetstider/tjänstgöringsschema AB 13 Bilaga M Iaktta process planera arbetstid Beviljande av semester AB 27 och styrande dokument Semester Bryta semester AB 27 mom.13 Ledighet för studier AB 26 StL Ledighet för värnpliktstjänstgöring AB 30 Ledighet för förtroendemannauppdrag AB 31 Avser ej fackliga uppdrag Ledighet för enskild angelägenhet AB 32 Samråd ska ske med HR-avdelning. Iaktta processen anställning och Ledighet för havandeskap, föräldraskap 3-14 FLL AB 29 Vid ansökan senare än 3 månader före ledighet ska samråd med HR-avdelning ske. Ledighet för fackligt uppdrag 6-7 FML AFF 4 Samråd med HR avdelning vid behov Övrig ledighet utan lön < 6 månader AB 25 mom.6 > 6 månader Avdelningschef/Verksamhetschef Övriga medarbetare HR-chef

6 Övrig ledighet med lön < 6 månader Avdelningschef/Verksamhetschef Övriga medarbetare AB 25 mom.6 HR-chef Vid ledighet med lön mer än 6 månader ska samråd med HR strategiska avdelningen ske. > 6 månader Avdelningschef/Verksamhetschef Övriga medarbetare HR-chef Lön/ersättning Lön vid nyanställning Samråd ska ske med HR-avdelning. Iaktta Malmö stads lönepolicy och beakta gällande lönestruktur. Ändring av lön under anställningen utöver löneöversyn - Avdelningschef/Verksamhetsc hef - Övriga medarbetare Vid nyanställning av Avdelningschef ska samråd med HR strategiska ske. Samråd ska ske med avdelningen vid ändring av lön för avdelningschef Inlösen av övertidsersättning Iaktta att övertiden ska journalföras enligt ATL. Semester i pengar Samråd ska ske med HR-avdelning. Iaktta rutin för utbetalning av semesterdagar i pengar. Förskott / förtida utbetalning av lön Använd blankett Rättelse av från HR-service Avskrivning av löneskuld HR-chef Samråd ska ske med avdelningen

7 Ersättning för kostnader i samband med fritidsstudier Ändring av befattningsbenämning (till benämning som finns i förvaltningen) Ändring av befattningsbenämning (till benämning som inte finns i förvaltningen) HR-chef avdelningen Samråd vid behov med HR-avdelning Pensionsförsäkring vid tidsbegränsat chefskap Bilförmån Samråd ska ske med avdelningen AGU Resor/förrättningar Deltagande i kurs eller konferens inom Norden - - Avdelningschef Deltagande i kurs eller konferens utom Norden - - Avdelningschef Tjänsteresor inom Sverige TRAKT 04 - Avdelningschef Tjänsteresor inom Norden TRAKT 04 - Avdelningschef Tjänsteresor inom Europa TRAKT 04 - Avdelningschef

8 Tjänsteresor utom Europa - Avdelningschef Medgivande att använda egen bil i tjänsten BIA Överenskomm else om lokalt bilersättningsa vtal fast och rörlig del Bevilja enstaka resor med egen bil BIA Reseförskott Övrigt Fullgöra arbetsgivarens informationsoch förhandlingsskyldighet 10-14,19, 38 MBL Samråd med HR avdelning vid behov Samv. Tvist om kollektivavtal MBL AGU Teckna kollektivavtal 23MBL AGU Uppsägning av kollektivavtal 30 MBL AGU *Avdelningschef underställd Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

Mina anställningsförmåner

Mina anställningsförmåner Mina anställningsförmåner SKL Kommentus Media Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Beställning av boken kan göras direkt på tfn 08-709 59 90 e-post order@sklkommentus.se

Läs mer

lägga anmälan av Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om

lägga anmälan av Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-28 1 (2) HSN 1305-0560 Handläggare: Tore Johansson 2013-06-18, p 10 Delegationsordning och fördelning av verkställighetsbeslut för sjukvårdsförvaltningen Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

PAN 13. I lydelse fr.o.m. 2013-04-01. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

PAN 13. I lydelse fr.o.m. 2013-04-01. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 I lydelse fr.o.m. 2013-04-01 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Innehåll Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Förhandlingsprotokoll 2013-02-27 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

Information/utbildning Personalutskottet 2015-02-18. Eva Johansson Per Djurberg Mira Vanhatapio Annika Bogren Lena Kullander

Information/utbildning Personalutskottet 2015-02-18. Eva Johansson Per Djurberg Mira Vanhatapio Annika Bogren Lena Kullander Information/utbildning Personalutskottet 2015-02-18 Eva Johansson Per Djurberg Mira Vanhatapio Annika Bogren Lena Kullander Lagstiftning Lagen om anställningsskydd, LAS Ger anställningstrygghet och reglerar

Läs mer

Beslut delegerade till förvaltningschefen. kommentar. Allmän administration. Ekonomi och finanser. Ledning och styrning.

Beslut delegerade till förvaltningschefen. kommentar. Allmän administration. Ekonomi och finanser. Ledning och styrning. Beslut delegerade till förvaltningschefen Vidaredelegeras till Anmärkning/ kommentar Allmän administration Att avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. Att inom

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. Förkortningar AB AFL Allmänna bestämmelser Lag om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. ATL FörL HÖK LAF LAS LFF LOK MBL SjLL SemL

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30

PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 INNEHÅLL Förkortningar i avtalstexten...............................

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 1 av 21 Kommunstyrelseförvaltningen Personalkontoret Telefon: 0611 34 80 00 Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 2 av

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken)

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Ledarna Sveriges

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 3/2015 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 21 2 (12) Beslutshistorik Reviderad av kommunstyrelsen: 2009-05-05, 101 2009-09-30,

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan 9 Bilaga

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2013 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer