tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet"

Transkript

1 2Kollektivavtalet tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

2 TILLHÖR: Innehåll Faran är inte över Fakta: Alltid avtal Fakta: Skydd för din lön Fakta: Tillfälligt avtalslöst? Att ha eller inte ha FAKTA: Anställningsformer FAKTA: Sluta på jobbet? Lagar och avtal reglerar livet på jobbet Fakta: Semester Fakta: Föräldraledig Fakta: Studieledigt t Var femte medlem har privat arbetsgivare Fakta: Förhandlingsskyldighet enligt MBL Det krävs två för ett avtal Fakta: Fredsplikt och varsel Arbetsplatsombudet företräder arbetskamraterna Att förstå, kunna och vilja Vaxholmsfallet Strejk för bussförares rätt till kisspaus i kollektivtrafiken Kollektivavtal eller......eu-direktiv Fakta: Kamp och samverkan

3 Kollektivavtalet är lika viktigt idag som i fackföreningens barndom: De anställda ska inte behöva bjuda under varandra för att få ett jobb. Arbetsgivaren ska inte kunna spela ut de anställda mot varandra och välja den som kan nöja sig med minst. Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några som helst omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller vårt löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!

4 Foto: Fredrik Persson Azia Mirza, Anne-Li Rosengren och Jane Cronhager deltar i fackförbundet kommunals blockad mot företaget Curanda i Saltsjö-Boo som vägrar teckna kollektivavtal för sina anställda. Faran är inte över Arbetsgivarna, inte minst Svenskt Näringsliv, driver i dag linjen att kollektivavtalen ska bort och ersättas med individuella avtal. Många tror att om vi tar bort kollektivavtalen så kommer vi naturligtvis inte att få tillbaka 1800-talets villkor, men det är precis det som händer. Det sker på arbetsplatserna i dag. Arbetsgivare pressar våra medlemmar som är i en svår ekonomisk situation med 1800-talsmetoder. Ta övertiden och helgersättningen som exempel. Vi har entydiga avtal, men följande händer gång efter annan. Arbetsgivaren säger: Om du får arbeta på söndag, kan du då jobba för vanlig timpeng? Den medlem som är ekonomiskt pressad säger ja, för han och hon vet att arbetsgivaren annars tar en person utifrån för att göra jobbet. Detta är precis samma metoder som arbetsgivarna använde om lönerna på 1800-talet. Det är dessa förhållanden som gör att kollektivavtalen är oerhört viktiga. I dåliga tider är det avgörande att löntagarna har ett kollektivavtal som plattform att stå på. I dåliga tider faller polityren hos arbetsgivaren. Då finns det många arbetslösa att välja och vraka mellan. Svenskt Näringslivs linje är fortfarande att man ska ha individuella avtal och att arbetsgivaren ska träffa avtal på arbetsplatsen med den anställde. Motivet för dem är till så låga kostnader som möjligt! 4

5 Alltid avtal 4När du är anställd gäller alltid ett anställningsavtal mellan dig och arbetsgivaren, även om det inte skulle vara skriftligt. 4Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen, kan man säga att det ingår i anställningsavtalet. Det kan också finnas regler om bättre villkor i det individuella anställningsavtalet. 4Alla nyanställda ska få ett skriftligt anställningsbevis från arbetsgivaren och där ska bl a framgå anställningsform, sysselsättningsgrad, befattning, lön, vilket kollektivavtal som gäller. Ta till exempel privata behandlingshem. Du har arbetat i kommun och är medlem i Kommunal. Du har haft en låg grundlön. Du har haft obersättningar och andra ersättningar och så får du ett lockande erbjudande från en privat arbetsgivare. Du får en kraftig lönehöjning; i månaden. Fint. Jag kommer. Du skriver på ett personligt anställningsavtal där övertid och alla annan ersättning ingår i lönen. OK. Plötsligt säger arbetsgivaren att du ska ha tre sovande nätter per månad i ditt schema. Du jobbar alltså mer än heltid, men får inte en krona mer i ersättning. Det såg bra ut i början, men på sikt Skydd för din lön 4Din lön ska betalas ut på dagar som är bestämda i förväg. 4Arbetsgivaren kan minska lönen med eventuellt förskott som betalats ut i förväg. Klara felräkningar kan också korrigeras. 4Om arbetsgivaren har andra fordringar av olika slag (t ex lån eller skadestånd) på den anställde så gäller mycket hårda regler. De kan bara dras på lönen i undantagsfall enligt reglerna i kvittningslagen. 4Om någon annan har fordringar på den anställde kan detta dras på lönen bara i särskilda lagreglerade fall, bl a om kronofogden beslutat om detta. 4Om arbetsgivaren går i konkurs kan de anställda få ut sina lönefordringar genom den statliga lönegarantin. Samtala om! - Du upptäcker att en medlem har svart lön. Hur ska du förhålla dig till detta? 5

6 Den som tror att man kan attackera den fackliga solidariteten, den gemensamma styrkan, sättet att förhandla fram kollektivavtal gör en total felbedömning. Angrip detta och du angriper Sverige. Du angriper kärnan i den svenska modellen. För den kommer svensk arbetarrörelse, fack och parti, sida vid sida, att ta gemensam strid. Statsminister Göran Persson i sitt öppningsanförande vid den socialdemokratiska partikongressen Foto: Pontus Lundahl Dåvarande statsministern Göran Persson vid den socialdemokratiska partikongressen Samtala om! Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Så brukar vi formulera det fackliga löftet. Håller ni med om att detta handslag är grunden för den fackliga verksamheten? Hur? Tillfälligt avtalslöst? 4Under löneförhandlingarna kan det ibland råda ett avtalslöst tillstånd innan det nya avtalet är klart. Vad gäller då? 4Lön ska betalas som tidigare kollektivavtalets regler om lön, övertid, arbetstid m m ingår i det individuella anställningsavtalet. Premier för avtalsförsäkringar ska betalas in som vanligt.

7 Att ha eller inte ha Medlem med kollektivavtal 1 Kan själv hävda avtalet 2 Löneskydd 3 Löneökning 4 Förhandlingsstöd 5 Medbestämmande, samverkan 6 Tolkningsföreträde 7 Rättshjälp 8 Skadestånd 9 Kollektiva försäkringar 10 Fackets försäkringar Medlem utan kollektivavtal 4 Förhandlingsstöd 7 Rättshjälp 10 Fackets försäkringar Illustration: Robert Nyberg Källa: LO/TCO Rättsskydd Ej medlem med kollektivavtal 9 Kollektivavtalets försäkringar gäller. Den oorganiserade har inte rätt till 1,2,3,4,5,6,7,8,10 (se ovan). Facket kan välja att hävda avtalet. Ej medlem ej kollektivavtal Den oorganiserade med en arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal står naken. Samtala om! En arbetskamrat som inte är medlem ber dig om råd i en facklig fråga. Vad gör du då? 7

8 Anställningsformer 4Normalt ska du vara tillsvidareanställd, dvs fast anställd. 4Tidsbegränsad anställning är tillåten i följande fall: - Allmän visstidsanställning får vara högst två år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare i anställningsavtalet ska anges när den börjar och slutar. - Vikariat som ersättare för en ordinarie arbetstagare. Tiden ska anges som en viss period eller tills den föräldralediga eller sjuka el dyl kommer tillbaka. Den som är vikarie mer än två år blir automatiskt fast anställd. - Säsongsarbete. - Arbete för viss tid om den anställde fyllt 67 år. - När det är tillåtet enligt kollektivavtal. 4Provanställning kan användas en gång och får vara längst sex månader. Sluta på jobbet? 4Om du själv säger upp dig är uppsägningstiden enligt Kommunals avtal i de flesta fall en eller tre månader. 4Om arbetsgivaren säger upp dig beror uppsägningstiden på din anställningstid (om du anställts tidigast 1997) eller på din ålder (om du anställts före 1997): Uppsägningstid Anställningstid Ålder 1 månad Mindre än 2 år Yngre än 25 år 2 månader Mindre än 4 år Fyllt 25 år 3 månader Mindre än 6 år Fyllt 30 år 4 månader Mindre än 8 år Fyllt 35 år 5 månader Mindre än 10 år Fyllt 40 år 6 månader Mer än 10 år Fyllt 45 år 4Arbetsgivarens uppsägning ska vara sakligt grundad och ska vara skriftlig, på begäran ska den också motiveras skriftligt. 4Saklig grund kan vara arbetsbrist eller vissa personliga skäl. Vid uppsägning gäller uppsägningstiderna ovan. Vid avsked är det allvarligare och då gäller inga uppsägningstider. 4En tidsbegränsad anställning, t ex ett vikariat, upphör vid den avtalade tidens slut. 4Ingen uppsägningstid gäller för den som fyllt 67 år eller som har fått hel förtidspension. 8

9 Illustration: Robert Nyberg Lagar och avtal reglerar livet på jobbet Fackets möjligheter att företräda sina medlemmar bygger på att det finns avtalade och lagstadgade rättigheter. Kollektivavtalet är vårt centrala fackliga verktyg. Därtill kommer lagar som Arbetstidslagen, Semesterlagen, Arbetsmiljölagen, Medbestämmandelagen och andra. Ibland ersätter kollektivavtalet lagen. Ett område är Lagen om anställningsskydd, ett annat Arbetstidslagen. Där är vissa delar dispositiva och det innebär att parterna tillsammans hittar egna lösningar. Den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen som kom till på 1970-talet bygger på ideologiska uppfattningar om förhållandena på arbetsmarknaden, och lagstiftarna lämnade till parterna att lösa den praktiska tillämpningen. Det är bra för det ger möjlighet till flexibla lösningar. Det Kommunal och arbetsgivaren kommer överens om i Västerås kommun kanske parterna i Pajala kommun inte tycker passar alls. De flesta vardagsrelationer på arbetsplatserna regleras av samverkansavtal, som är kollektivavtal, som i sin tur bygger på MBL, Medbestämmandelagen. 90 procent av innehållet i kollektivavtalen handlar om samverkan. Ett samverkansavtal står oftast på tre ben: medarbetarsamtalet arbetsplatsträffen facket och arbetsgivaren i samverkansgruppen. Många arbetsgivare anser att arbetsplatsträffarna är viktigast i det lokala samverkanssystemet. Att få arbetsplatsträffen att vara ett viktigt instrument och fungera bra är ofta en prioriterad del i arbete. På arbetsplatsträffen har arbetsplatsombudet ofta ingen annan roll än att representera sig själv som anställd. Y De konservativa fick förtjänsten, räntabiliteten. De liberala fick drickspengarna, friheten att Skramla med silverpenningar i byxfickan. Själv fick jag plikten att gå ut till folket Och säga: Vi har lyckats Eller: Vi har misslyckats. I varje fall blev det inget över åt er. Men vi gjorde vårt bästa. Mera kan man inte göra. Vi nådde fram till en kompromiss. Tyvärr lite unken av sammanträdesluft. Vi får bära den som ännu en klump i magen. Också kompromisser föredragas med jämnmod Om de delas av alla. Hur skulle det vara om man vore Olof Palme av Torgny Lindgren 9

10 Att det är kollektivavtalet som i huvudsak reglerar medlemmarnas vardag är inte klart ens för alla arbetsplatsombud. Det finns en tendens bland oss som medborgare, som medlemmar i Kommunal, att ta de goda delarna i samhället, inte minst på arbetsplatserna, för givna. Men förändringar/ försämringar kan gå mycket snabbt. De aktuella försämringarna av reglerna för a-kassan är ett sådant tydligt exempel. Kort sagt. Kollaktivavtalet skapar ordning och reda på arbetsplatsen, mellan parterna. Vi tecknar avtal och vi har respekt för ingångna avtal och kräver att arbetsgivaren gör det samma. Det handlar om ömsesidig respekt. När avtalet väl är signerat är det inte självklart att arbetsgivaren följer överenskommelsen. Under senare år inträffar det allt oftare att arbetsgivare bryter mot ingångna avtal. Arbetsplatsombudet har en viktig roll i att kontrollera att avtalet följs och påtala brott, antingen direkt till arbetsgivaren eller via sektionen. En förutsättning för att klara den kontrollen är naturligtvis att arbetsplatsombudet kan huvuddragen i de avtal som gäller på arbetsplatsen. Samtala om! - Hur ser du på påståendet att arbetsplatsombudet inte har någon facklig roll på arbetsplatsträffen? - Hur ser du på påståendet att många av oss tar alltför mycket för givet, att vunna fackliga segrar inte kan förloras? - Hur väl känner du som arbetsplatsombud ditt/dina avtal? - Vilken syn har din arbetsgivare på avtalet och viljan att följa det? Har du råkat ut för att arbetsgivaren inte står för avtalet? 10

11 Semester 4Enligt lag har du rätt till fem veckors semester, 25 dagar, om du börjar din anställning senast i augusti. 4Du tjänar in semesterlönen året innan du ska ha ledigt, normalt från mars t o m april. 4Semesterlönen är enligt lag 12 procent av lönen under intjänandeåret, men i de flesta avtalen är den lite högre. 4Vissa avtal ger längre semester. Kommunalare i kommuner, landsting, kyrkan och vissa privata bolag har 31 dagar från 40 års ålder och 32 dagar från 50. 4Om du tjänat in mer än 20 dagar kan du spara de dagarna, som mest fem dagar per år, och högst i fem år. Föräldraledigt 4Försäkringskassan kan betala föräldrapenning i 480 dagar och den kan tas ut som hel, 3 4, 1 2, 1 4 eller 1 8 med motsvarande kortare arbetstid. 4Mamman kan ta ut ledigheten tidigast 60 dagar före födseln. 4Pappan kan ta ut 10 dagar efter mammans hemkomst från BB. 4Föräldrarna bestämmer själva vem som ska vara ledig med föräldrapenning, men två månader är reserverade för pappan. 4Detaljerna om föräldrapenning beskrivs bl a på 4Enligt Kommunals avtal i kommuner, landsting och kyrkan kan en extra ersättning på 10 procent av lönen betalas för 90 dagar i samband med barnafödande. Studieledigt 4Om du har varit anställd minst sex månader har du enligt lag rätt att ta ledigt för studier på heltid eller deltid (för fackliga studier krävs ingen kvalifikationstid). 4Du bestämmer själv vad du ska studera men rena självstudier omfattas inte av lagen. 4Arbetsgivaren kan skjuta på studierna högst sex månader. 11

12 Stig theorén Förtroendevald verksamhetsansvarig, Kommunal Nyköping Var femte medlem har privat arbetsgivare Jag har privat service, städ och kök och andra, bland annat kyrkan, inom mitt ansvarsområde. Den privata arbetsgivaren kan vara stor i kommunen, ISS eller andra, men arbetsplatserna är ofta små; städare i en skola, eller kökspersonal, 2 3 personer, ibland fler, ibland färre. Det är svårt att utse ett arbetsplatsombud i en så liten grupp. Men ofta är det så att arbetsgivaren samlar all personal två gånger på hösten och två på våren till arbetsplatsträffar, och då utser medlemmarna sina arbetsplatsombud. Arbetsplatsernas struktur och därtill små och stora arbetsgivare gör att det är svårt att utse ombud och jag tror att vi har ett tjugotal arbetsplatser där vi skulle vilja ha arbetsplatsombud, men inte lyckats. Sett över alla de privata arbetsplatserna har vi omkring 80 procent av personalen organiserad hos Kommunal. Jag vill inte påstå att våra medlemmar, och arbetsplatsombuden, har svårare att hävda sitt avtal och sina rättigheter på de små privata arbetsplatserna än på de stora; kommunen och landstinget. Generellt är det snarare så att de inte tar sig sina rättigheter. Vi har dock haft en del problem med att få loss medlemmar till facklig utbildning hos privata arbetsgivare. De offentliga arbetsgivarna är i allmänhet mer välvilliga till facklig verksamhet. Men även där har viljan att gå facket till mötes minskat under senare år. Stig Theorén, Förtroendevald verksamhetsansvarig, Kommunal Nyköping. Att det är svårt att organisera och ha löpande facklig kontakt på små arbetsplatser blir övertydligt när vi ser till yrkesgrupperna inom djur och natur. Här är det 1,5 anställd per arbetsgivare (hos Kommunal Nyköping) och den anställde arbetar ofta sida vid sida med arbetsgivaren. Den anställde kanske rent av bor på arbetsplatsen. Det säger sig självt att det nästan är omöjligt att få ut facklig tid av arbetsgivaren. Dessutom är det mycket svårt och tidsödande att organisera på dessa arbetsplatser. Organisationsgraden blir därför betydligt lägre för dessa yrkesgrupper än vad som är normalt inom Kommunal. Men där det finns en medlem blir det ofta fler. Inom Djur och natur händer det ofta att Kommunals företrädare hjälper arbetsgivarna, inte bara tillfälligt utan genom att parterna har tecknat ett serviceavtal, som innebär att arbetsgivaren betalar Kommunal en viss summa pengar för rådgivning. Hos Kommunal Nyköping (kommunen har drygt invånare) finns 127 arbetsgivare (varav kommunen och landstinget är 2) och 26 olika kollektivavtal. I Sörmland, som är ett litet län i landet, har Kommunal kollektivavtal med, och medlemmar, hos 677 privata arbetsgivare. Cirka 20 procent av Kommunals medlemmar i Sörmland har en privat arbetsgivare. Det innebär att det är fler av Kommunals medlemmar i Sörmland som är anställda privat än som har landstinget som arbetsgivare. Liknande förhållande gäller för Sverige som helhet. 12

13 Samtala om! - Är det skillnad mellan att vara fackligt förtroendevald hos offentlig arbetsgivare eller privat arbetsgivare? - Hur respekterar arbetsgivarna kollektivavtalet? Förhandlingsskyldighet enligt MBL 4Facket och arbetsgivaren har alltid rätt till förhandlingar om frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställd men facket måste ha minst en medlem anställd hos arbetsgivaren. 4Arbetsgivaren ska på eget initiativ förhandla med facket före beslut om viktiga förändringar i företagsfrågor och viktiga individuella frågor. 4MBL innehåller regler om förhandlingsskyldighet innan entreprenörer anlitas. 4I samverkansavtal el dyl anges hur förhandlingar och samverkan går till. 4Vid tvister måste man begära förhandling eller rättelse inom vissa tidsramar kolla alltid med avdelningen vad som gäller i det enskilda fallet! 13

14 anders stenberg Förhandlingschef, Nyköpings kommun Det krävs två för ett avtal Medbestämmandelagen trädde i kraft för 30 år sedan. På den tiden var det mycket vanligt att förvaltningschefer sa: Måste vi MBL-förhandla, måste jag sitta med en tokig facklig representant, måste jag diskutera med en kommunalare innan jag tar beslut? I dag har vi mycket få chefer i kommuner och landsting som har det synsättet, men det har tagit många år att ändra attityder. I dag inser de allra flesta chefer att de tjänar på att ha med sig facket, inte minst arbetsplatsombudet, att det blir lättare att jobba då och nå fram med beslut och förslag om förändringar. Anders Stenberg, som är förhandlingschef i Nyköping säger så här: Jag tycker att umgänget mellan parterna präglas av respekt och god vilja, som jag ser det från min horisont, men självklart kan det variera ute på arbetsplatserna. Det är naturligtvis önskvärt att enhetschefen är klok och kunnig och att samma gäller för arbetsplatsombudet. Självklart har arbetsplatsombudet en viktig uppgift och visst är det så att arbetsplatsombudet kan sätta större kraft bakom orden i en diskussion med arbetsgivaren än den enskilde anställde, den enskilde medlemmen. Vi är två om ett avtal. Kommunen har sitt ansvar facket sitt. För att innehållet i avtalet och omsättningen av det i praktiken ska bli bra krävs det att båda parter är kunniga och förstår vilka frågor som är viktiga att driva och var det finns utrymme för kompromisser. I Nyköping är Kommunals representanter, de jag möter, kunniga och resultatinriktade. Samtala om! - Vilka erfarenheter har du av chefers attityder till facket och respekt för fackliga representanter? - Tycker du att de fackliga företrädarna på din ort är kunniga och driver medlemmarnas frågor med kraft? Om JA hur? Om NEJ varför inte? 14

15 Fredsplikt och varsel 4Både facket och arbetsgivaren får sätta in stridsåtgärder för att driva igenom förhandlingskrav, men bara om de inte redan är bundna av kollektivavtal. 4Enligt LO-förbundens stadgar är det förbundsstyrelsen som beslutar om stridsåtgärder. 4Stridsåtgärden måste varslas motparten skriftligt minst sju arbetsdagar i förväg. Varslet ska även lämnas till Medlingsinstitutet, som kan skjuta på konflikten upp till 14 dagar. 4Facket kan strejka eller utlysa en blockad mot t ex nyanställningar och/eller övertidsarbete. Arbetsgivaren kan lockouta sina anställda. 4När det finns kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren (eller dennes organisation) råder fredsplikt. Men om arbetsgivaren inte betalar lönerna är s k indrivningsblockad ändå tillåten. 4Det är tillåtet att begära sympatiåtgärder från andra förbund (strejk eller blockad). 4Vid brott mot fredsplikten kan Arbetsdomstolen döma facket eller arbetsgivaren till böter. Vid vild strejk kan även de anställda dömas till böter. Arbetsplatsombudet företräder arbetskamraterna Christina Södling är förtroendevald i Nyköping: Vi får en hel del frågor och kritik från medlemmarna när det gäller kollektivavtalets regler om måltidsuppehåll och rast. Arbetstidslagen säger 5 timmar, sedan rast. Ta exemplet gruppbostäder, läget är lugnt någon tid på dagen, brukaren sover eller är på daglig verksamhet. Då är det naturligt att medlemmen också tar det lugnt och fikar. Varför ska man då ta rast 30 minuter och få avdrag på lönen? Här får vi kritik för avtalets konstruktion. Och så har vi motsatsen, ett äldreboende där du springer häcken av dig och knappt hinner gå på toa. Där är det oerhört viktigt att man får avbrottet, den avtalade rasten. Vi vet att arbetsskadorna ökar efter fem timmars intensivt jobb. Liknande diskussioner förs om schemaläggningar, som också regleras i avtal. Arbetsplatsombuden får i de här situationerna ta en hel del frågor, ofta negativ kritik mot avtalet. De berörda medlemmarna tittar bara på sin lilla enhet och ser inte helheten, alla som berörs inom avtalsområdet. Arbetsplatsombuden blir klämda i dessa diskussioner och har ofta svårt att förklara. Arbetsplatsombuden blir osäkra och vet inte varför just denna skrivning finns i avtalet. De backar eftersom situationen blir obehaglig. I det läget vänder de sig oftast till klubben, till sektionsföreträdarna, för att få hjälp att förklara och reda ut. Så länge det är ett vinnar-vinnar-förhållande kan man vara flexibel. Men så fort ena parten, antingen arbetsgivaren eller den anställde, förlorar på förhållandet, så uppstår komplikationer. Därför är det mycket viktigt att vi har kollektivavtalet i botten. Christina södling Förtroendevald verksamhetsansvarig, Kommunal Nyköping. 15

16 Samtala om! - I vilka lägen eller situationer går det bäst att företräda medlemmarna? Kan du dra fördel av positiva erfarenheter i andra fall? - Hur ser du på uppfattningen/påståendet att läget har blivit sådant att arbetsplatsombuden allt oftare tar stryk i partsförhållandena på arbetsplatserna att de inte vågar ta strid för sina rättigheter? - Finns det en underliggande känsla av obehag, eller rent av rädsla att bli av med jobbet, om man driver frågorna hårt och tar strid med arbetsgivaren? - Om du delar uppfattningen varför man undviker striden - anser du då att det är skillnad för arbetsplatsombuden om de har privata arbetsgivare eller arbetar inom kommun eller landsting? - Om du delar uppfattningen att arbetsplatsombuden tar stryk vilka åtgärder/insatser bör/måste göras för att stärka arbetsplatsombudens ställning? 16

17 Att förstå, kunna och vilja Ett kollektivavtal är inte svart och vitt: det finns olika tolkningar! De offentliga arbetsgivarna är för det mesta duktigast på att kunna och följa lagen och avtalet. Men vi hamnar ständigt i tolkningar av avtalet, inte minst om lönerna. Här behöver arbetsplatsombudet ofta hjälp av fackliga kamrater i sektionen. De förtroendevalda medlemmar som arbetar fackligt på deltid eller heltid förväntar sig inte att arbetsplatsombuden ska kunna kollektivavtalets alla paragrafer, men att de ska hitta i avtalet och veta vad som regleras i avtalet. Om arbetsplatsombuden inte kan tyda skrivningar så ska de vända sig till kamraterna på fackets expedition för att för hjälp och stöd. Varje arbetsplatsombud bör ha de avtal till hands som berör arbetsplatsen. Vid löneförhandlingar på de mindre arbetsplatserna är det arbetsplatsombudet som har de lokala kunskaperna och kan göra värderingarna. Den kunskapen är ovärderlig. Vid löneförhandlingar på de stora arbetsplatserna, exempelvis inom vård och omsorg och teknik inom kommunen eller inom landstinget, varierar arbetsplatsombudets roll. På vissa arbetsplatser varken kan eller vill arbetsplatsombudet förhandla. På andra är det självklart att arbetsplatsombudet förhandlar, med riktlinjer från sektionen och med stöd av sektionen, när så behövs. Arbetsplatsombudens uppgifter skiljer sig åt beroende på personliga ambitioner och kunskaper. Det beror också på vilka traditioner som finns på arbetsplatsen. Och inte minst beror det på samarbetsklimatet mellan facket och arbetsgivaren. Y Samtala om! - Deltar arbetsplatsombuden i din sektion i förhandlingar? Om JA inom vilka avtalsområden? Om NEJ varför inte? Det är av vikt, i kompromissernas tid, att minnas var gränserna går, var motståndarna väntar. Det finns, kort sagt, bara ett enda ord för oss: vi, det kan aldrig flyta samman med de eller dom. Vi stavas vi, inte ve eller vom. Det gäller alltså, kamrater, att inte halka på bokstäver och voteringsknappar! Vår självkänsla, vår identitet, allt det vi delar, i grund och botten, får inte slarvas bort genom feltryck eller felval! Om oss, nu av Lennart Frick 17

18 Kom ihåg att du som medlem i facket kan vara med och förändra i kollektivavtalen! Minns att vi aldrig är starkare än medlemmarnas vilja! Kommunal har som princip att teckna avtal med alla arbetsgivare inom förbundets avtalsområde, där det finns anställda/medlemmar. Att teckna avtal är en av de viktigaste fackliga uppgifterna för att förbättra medlemmarnas villkor och skydda dem från att bli utnyttjade. Reglerna i det centrala avtalet med arbetsgivarorganisationerna inom Kommunals område ska gälla för alla. Då garanteras alla medlemmar en viss nivå på löner och andra villkor. Kollektivavtalet är den anställdes enda garanti för sin lön. För arbetsgivaren betyder kollektivavtalet arbetsfred och det blir ordning och reda. Avtalet reglerar också sådant som är bestämt i lagarna. Lagarna tar sällan hänsyn till de speciella villkor som kan finnas i en enskild bransch. Om arbetsgivaren vägrar att teckna avtal kan förbundet varsla om konfliktåtgärd, till exempel strejk. Kommunal svartlistar de arbetsgivare som inte vill teckna avtal. Kommunal slår vakt om rätten att teckna avtal för arbete i Sverige. Alla företag som vill verka i Sverige ska följa svenska spelregler och alla anställda ska arbete under likvärdiga villkor. 18

19 Vaxholmsfallet Vaxholmsfallet handlar om att EG-domstolen i december 2007 slog fast att Byggnads gick för långt när förbundet blockerade det lettiska företaget Lavals skolbygge i Vaxholm Domen var ett rejält bakslag för Byggnads och den svenska regeringen som stött Byggnads agerande. En tolkning av domen är att lönen för utländska arbetare i Sverige inte behöver ligga högre än svenska lägstalöner. EG-domstolen har underkänt den svenska lagstiftningen. Den svenska Arbetsdomstolen ansåg att Byggnads var i sin fulla rätt att agera som förbundet gjorde. Men det är inte i första hand jurister i Luxemburg som avgör hur vi utformar vår arbetsmarknad. Det bestämmer vi själva: parterna och Sveriges riksdag. (Våren 2008 är fallet ännu inte avgjort i den svenska Arbetsdomstolen. Diskussionen om EGdomstolens utslag och vilka konsekvenser det får kommer att fortsätta både i Sverige och i flera andra EU-länder). Foto: Mats Andersson Lettiska byggnadsarbetare på det omdebatterade skolbygget i Vaxholm. På bilden ser vi Janis Vanigs och Edgard Tutin. 19

20 Illustration: ROBERT NYBERG Strejk för bussförares rätt till kisspaus i kollektivavtalet 1999 strejkade kommunalarna för att bussförarna skulle ha rätt till kisspaus. Bakgrunden till strejken var den att arbetsgivaren hade lärt sig att utnyttja tiden maximalt. De fanns ingen undertid på schemat längre. Arbetsgivaren hade klämt ihop tjänsterna så hårt att det inte fanns någon luft i dem. Tidtabellen styrde allt. Det fanns ingen paus inritad i schemat. Konflikten handlade om hela arbetstidspaketet för bussförarna, men vi valde att sätta fokus på rätten till kisspaus, det förstår alla människor behovet av. Kommunals utgångsbud var rätten till 10 minuters paus efter 2,5 timmars arbete. Detta sade arbetsgivaren nej till och det utlöste strejken. Förbundet strejkade i 14 dagar, sedan kom arbetsgivaren till förhandlingsbordet. Efter medlingshjälp skrevs ett nytt kollektivavtal med regler för paus. Utan strejkrätten hade vi inte haft någon chans till framgång. 20

21 Samtala om! Vi konstaterar att strejkvapnet är en viktig del av kollektivavtalsrätten. - Hur ser ni på strejken som fackligt vapen? - Hur ser ni på de krafter i samhället som vill begränsa strejkrätten? Det centrala kollektivavtal som vi nu har för kommuner och landsting, som utmynnar i lokala avtal, är det bästa och modernaste som finns på svensk arbetsmarknad. Dess like finns inte. Det ger utrymme för flexibilitet, värdering av individuella prestationer, individuell lönesättning, arbetsplatsträffar och mycket mer. Jämför exempelvis med IF Metalls eller Handels avtal: låsta och normerande. I vårt kollektivavtal med Kommunal har vi bland annat utrymme för flexibla arbetstider, schemaläggningar och andra praktiska arbetsplatsfrågor. Anders Stenberg, förhandlingschef i Nyköpings kommun. Vi är 4 En kamporganisation! 4 Effektiva! 4 Öppna och tillgängliga! 4 Varmhjärtade! Vi står för 4 Alla människors lika värde 4 Frihet 4 Rättvisa 4 Solidaritet 4 Demokrati ANDERS STENBERG Förhandlingschef i Nyköpings kommun 21

22 Carina Norlin, barnskötare: 1790 kr HEMMA ANNONSBYRÅ. FOTO: KARI KOHVAKKA Det bästa lönelyftet någonsin HEMMA ANNONSBYRÅ ger oss kraft när vi fortsätter kampen för högre löner. mer i månaden I januari fick de Kommunalmedlemmar som arbetar i kommuner och landsting det största lönelyftet någonsin. En seger för jämställdheten och ett kvitto på att våra yrken räknas. Tillsammans fortsätter vi kampen för rättvisa löner och trygga anställningar. Ju fler vi är desto lättare blir det att driva igenom bättre villkor. I januari fick de Kommunalmedlemmar som arbetar i kommuner och landsting det största lönelyftet någonsin. En seger för jämställdheten och ett kvitto på att våra yrken räknas. Tillsammans fortsätter vi kampen för rättvisa löner och trygga anställningar. Ju fler vi är desto lättare blir det att driva igenom bättre villkor. Stå starkare på jobbet. Bli medlem. Stå starkare på jobbet. Bli medlem. I februari 2008 uppmärksammade vi det största lönelyftet någonsin för Kommunals medlemmar i en offentlig kampanj. Med annonserna ville Kommunal visa sin förmåga och stärka självkänslan hos alla medlemmar. Kollektivavtal eller Om kollektivavtalet försvagas så förskjuts makten till förmån för arbetsgivaren. Kollektivavtalet ger oss anställda både enskilt och som grupp styrkan och förmågan att hävda våra intressen. Vi träffar idag kollektivavtal som enbart gäller Kommunals medlemmar. Pensionsavtalet till exempel ger en högre pension till våra medlemmar än till dem som står utanför Kommunal. Det gäller exempelvis även de brandmästare som valt att vara med i SKTF eller Ledarna. Det kan komma att handla om mycket pengar eftersom pensionsavtal genererar mer år efter år. Löneavtalet är också ett kollektivavtal där Kommunal enbart förhandlar för sina medlemmar. De som står utanför facket omfattas inte av förhandlingarna, men de åker snålskjuts på de fackliga förhandlingsresultaten. EU-direktiv Ambitionerna inom västeuropeisk fackföreningsrörelse är att försöka nå kollektivavtal som anger lägsta godtagbara nivå för alla löntagare inom unionen. I vissa länder där parterna inte har tecknat kollektivavtal kan ett framförhandlat EU-direktiv vara ett alternativ. Sådana direktiv är en överenskommelse mellan parterna som antas av EU-kommissionen och omformas till ett direktiv som i sin tur blir till lag i alla EUs medlemsländer. 22

23 Att förhandla fram direktiv är en metod som kommer att användas mer och mer. Direktiven blir i medlemsländerna en plattform där kollektivavtalet kan läggas ovanpå. Marjo Gustafsson säger så här om sina erfarenheter: Det nya arbetstidsdirektivet som EU tvingat på oss påverkar mig i allra högsta grad i mitt arbete. Många medlemmar tycker inte att det är bra, men jag har en helt annan uppfattning reglerna är utmärkta! De hindrar arbetsgivaren från att utnyttja oss med orimliga övertider och tvingar oss själva till långsiktig planering. Det är bra både för arbetskvaliteten och för hälsan. Kamp och samverkan 4Den svenska modellen utmärks av att facket och arbetsgivarna kommer överens om spelreglerna i avtal i andra länder finns de flesta reglerna i stället i lagar. 4Avtal betyder att det finns två parter som tar ansvar för att reglerna efterlevs och det ligger i bådas intresse att relationerna fungerar smidigt. 4Om lag skulle ersätta avtal vem tar då ansvaret? När ett lagbrott dras inför rätta dömer domstolen strikt efter lagen där finns inget utrymme för kompromisser. MARJO GUSTAFSSON Nyköping, undersköterska inom äldreomsorgen, för närvarande fackligt förtroendevald på heltid. 23

24 Tänk dig en situation då alla anställda, var och en själv, måste gå till sin chef för att förhandla om lönen, om semesterersättningen, vilka arbetstider som ska gälla och om man ska få någon kompetensutveckling i sitt arbete eller inte. Situationen kanske kan verka lite avlägsen med tanke på vilka följder det skulle få. Men det finns de som på allvar förespråkar att förhandlingar om löneoch arbetsvillkoren ska ske individuellt. Arbetsgivarna och den politiska högern vill det. De menar att individuell frihet är något som bara kan nås på egen hand, att man själv ska vara sin egen lyckas smed. För dem står kollektivet, det gemensamma, i vägen för individens frihet. Jag menar att det är tvärtom. Individuell styrka får vi genom att agera kollektivt. Det är den fackliga idén. Genom kollektivavtalen, gemensamma välfärdssystem och en solidarisk lönepolitik omfattas alla av den trygghet som i sig är förutsättningen för den individuella friheten. tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud 24

25 Individuella förhandlingar leder till risk för godtycke. Arbetsgivaren har den egentliga makten att bestämma vem som ska få högre lön, de bästa arbetstiderna och få utvecklas i sitt arbete. Kanske inte alltid utifrån att man gör ett bra jobb utan kanske snarare för att man varit tyst och hållit tillbaka sin kritik när något är fel på arbetsplatsen. Eller så blir ens löneutveckling sämre bara för att man tagit på sig ett fackligt förtroendeuppdrag. Därför är kollektivavtalet så viktigt. I stället för att gå till chefen ensam förhandlar vi gemensamt. Tillsammans slipper vi godtycket och kan driva på för rättvisa löner mellan olika förbund och mellan män och kvinnor. Och kollektivt kan vi arbeta för att motverka all form av diskriminering och det blir möjligt att hävda alla människors lika värde och lika rätt. Det är detta som facket och den kollektiva idén handlar om att ställa krav på rättvisa och demokrati. Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande. Samtala om! - Wanja Lundby-Wedin resonerar kring grunddragen i kollektivavtalen och markerar dess värde. Vilka tankar får du, och vilka slutsatser drar du, när du läser hennes uttalande? - Vilka kollektivavtal behöver du ha nära dig i din vardag? 25

26 Lokalvårdaren Carina håller uppsikt åt dig på jobbet. Carina är förtroendevald i Kommunal och hon gillar att hålla koll. Hon la märke till vikarien som inte vikarierade för någon. Så fixade hon en fast tjänst i stället. Stå starkare på jobbet bli medlem. Löneförhandling. Försäkringar. Konflikthjälp. Koll på lagar och regler. Och mycket mer. Hösten 2007 annonserade Kommunal om medlemskapets värde. Medlemmar som är proffs i sina yrken visade upp sig i sina fritidsmiljöer.

27 Serviceteknikern Mario är din kämpe på jobbet. Mario är förtroendevald i Kommunal, och han bryr sig om sitt gäng. Han fixade så att killen som vikarierat i tre år äntligen fick fast jobb. Stå starkare på jobbet bli medlem. Löneförhandling. Försäkringar. Konflikthjälp. Koll på lagar och regler. Och mycket mer. Kollektivavtalet det skrivna löftet, Tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud Författare: Ulf-Göran Widdqvist. Gula faktarutor: Lasse Wallman ILLUSTRATIONER: Robert Nyberg produktion: Kommunals kommunikations- och organisationsutvecklingsenheter, Hemma Annonsbyrå och Jupiter Reklam, April 2008, ISBN

28 Kollektivavtalet det skrivna löftet Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi har lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav. Så lyder det fackliga löftet. Och det behövs en bra facklig verksamhet på alla arbetsplatser för att vi ska kunna förverkliga det. Tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud vill skapa en grund för ditt uppdrag. Detta andra häfte sätter fokus på kollektivavtalet som vårt grundläggande regelverk för villkoren på arbetsplatsen. Ta fram gällande avtal på arbetsplatsen, samtala kring avtalen och diskutera hur Kommunals värderingar återspeglar sig i tillämpningen av avtalen. Det finns mera Tre STuDiehäFTen För KOmmunalS arbetsplatsombud 3 Tre STuDiehäfTen för KOmmunalS arbetsplatsombud 1Kommunals värdegrund och vision Fackligt aktiv på arbetsplatsen Det första studiehäftet handlar om Kommunals värdegrund och vision och vad det kan betyda i vardagen. Det tredje studiehäftet sätter fokus på det fackliga arbetet på arbetsplatsen och hur vi kan agera för att skapa förändringar. ISBN April 2008.

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet INNEHÅLL ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Inledning Förhandlingens regler och former Hur man förbereder sig Checklista

Läs mer

Arbete lokalt med kollektivavtal

Arbete lokalt med kollektivavtal Arbete lokalt med kollektivavtal Kurt Junesjö Hotell och Restaurang Facket Arbete lokalt med kollektivavtal Kurt Junesjö Hotell och Restaurang Facket 2008, Kurt Junesjö Bilder: Robert Nyberg Grafisk form

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny

Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny Inte bara Vaxholm Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny Tumbelaka/Scanpix Grafisk form: LO Original: ETC

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner Allians mot facket Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner - De som lever på bidrag eller är ovilliga att acceptera erbjudna arbeten ska göra detta väl medvetna om att ingen standard

Läs mer