Resultat från webbenkät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från webbenkät"

Transkript

1 Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också relativt väl spridd (se tabell 1), medelåldern var 38 år. Tabell 1 Åldersgrupp Antal Procent % % % % % % % SUMMA % Färdsättsfördelning - förstahandsval En hög andel av de svarande (70 %) angav att cykeln var deras förstahandsval för vardagsresor. Annat = rullstol/permobil, MC, skateboard/longboard/inlines, mm. Förstahandsval för resor till vardags 16% 2% 5% 6% 1% Annat 70% Diagram 1

2 Färdsättsfördelning - andrahandsval I andra hand uppgav man - mitt andrahandsval för resor till vardags är... (1090) 1% 30% 39% 3% 1% Annat 26% Diagram 2 De som i första hand cyklar har främst bilen som andrahandsval, följt av resor till fots respektive resor med buss. - mitt andrahandsval för resor till vardags är (249) 8% 2% 10% 25% Annat 3% 52% Diagram 3 De som i första hand åker bil har cykeln som andrahandsval, följt av resor med buss.

3 - mitt andrahandsval för resor till vardags är... (92) 7% 37% 48% 4% 4% Diagram 4 De som i första hand åker buss har cykeln som andrahandsval, följt av resor med bil. Man kan konstatera att bilden av att någon är enbart cyklist eller enbart bilist är felaktig. Oftast är man båda två.

4 Hur ofta cyklar du Samtliga svaranden svarade på frågan hur ofta de cyklar sommartid respektive vintertid. Hur ofta cyklar du på sommarhalvåret? 6% 5% 19% Dagligen, vardagar Några gånger i veckan Några gånger i månaden Sällan/aldrig 70% Diagram 5 Hur ofta cyklar du på vinterhalvåret? 34% 39% Dagligen, vardagar Några gånger i veckan Några gånger i månaden Sällan/aldrig 10% 17% Diagram 6

5 Åtgärdsområden att prioritera I webbenkäten ställdes frågan: vilken åtgärd tror du är viktigast för att fler ska välja att cykla (åtta olika alternativ). De som svarade på webbenkäten anser att kommunen först och främst ska satsa på tre saker: Att planera staden för fotgängare och cyklister Att säkra skolvägar Att ha snabb snöröjning, halkbekämpning, mm vintertid Det är också dessa tre alternativ man är mest enig om (se diagram nedan). Vad umeborna vill att kommunen ska prioritera procent (%) Mycket viktigt Varken eller Mindre viktigt 20 0 Planera staden Öka arbetspendlingen Säkra skolvägar Snabb snöröjning Bra underhåll Fysiska åtgärder Ökad trygghet Kampanjer Diagram 7 Påståenden att ta ställning till Enkäten avslutades med 7 påståenden som de svarande fick ta ställning till. Jag tycker det är viktigt att gång- och cykelvägnätet är sammanhängande (dvs består av separata gång- och cykelbanor) Av de svarande instämde 77 % i påståendet. Kvinnor instämmer i större utsträckning än män och åringar i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna. Av de svarande instämde 8 % inte i påståendet åringar tillhörde de som inte instämde. Jag tycker det är bra med de gällande reglerna på Kungsgatan förbi centrum, som säger att man inte får cykla på gågatan under affärstid, kl Av de svarande instämde 57 % i påståendet. Kvinnor instämmer i större utsträckning än män och åringar i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna. De svarande som bor på Böleäng och Röbäck samt de som bor utanför tätorten instämmer i större utsträckning än resterande grupper.

6 Av de svarande instämde 24 % inte i påståendet åringar tillhörde de som inte instämde liksom de som har cykeln som förstahandsval för reor till vardags. De som cyklar året runt instämmer inte i större utsträckning än de som ställer undan cykeln på vintern. Jag upplever att Umeås gång- och cykelvägar underhålls bra på sommaren (sopning, lagning, mm) Av de svarande instämde 43 % i påståendet. Kvinnor instämmer i större utsträckning än män. Av de svarande instämde 22 % inte i påståendet. De svarande från Ersmark och Ersboda tillhörde de som inte instämde Jag upplever att Umeås gång- och cykelvägar sköts bra på vintern (snöröjning, halkbekämpning, isrivning, mm) Av de svarande instämde 28 % i påståendet åringar instämmer i större utsträckning än övriga åldersgrupper liksom de svaranden som bor utanför tätorten. Av de svarande instämde 38 % inte i påståendet. De svarande som har cykeln som förstahandsval för sina resor till vardags tillhörde de som inte instämde, liksom åringar och de svarande som bor på Tomtebo, Haga och Sandbacka. Man kan notera att de som cyklar året runt instämmer i större utsträckning än de som ställer undan cykeln på vintern. Jag vill ha ett mer bilfritt centrum, till förmån för fotgängare och cyklister. Av de svarande instämde 58 % i påståendet åringar instämmer i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna. De som bor i Centrala stan instämmer i större utsträckning än de som bor i övriga bostadsområden och de som har cykeln som förstahandsval för sina resor till vardags instämmer i högre utsträckning än övriga. Man kan även här notera att de som cyklar året runt instämmer i större utsträckning än de som ställer undan cykeln på vintern. Av de svarande instämde 20 % inte i påståendet åringar tillhörde de som inte instämde liksom de som bor utanför tätorten. Jag tycker att högre parkeringsavgifter är ett bra sätt att styra bort bilarna från Centrala stan. Av de svarande instämde 32 % i påståendet åringar instämmer i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna. De svarande som bor i Centrala stan instämmer i större utsträckning än de som bor i övriga bostadsområden och de som har cykeln som förstahandsval för sina resor till vardags instämmer i högre utsträckning än övriga.

7 Av de svarande instämde 46 % inte i påståendet åringar tillhörde de som inte instämde liksom de som bor utanför tätorten. Jag tycker att 200 meter är ett acceptabelt gångavstånd från bilparkeringen till gågatan (Kungsgatan, delen Renmarkstorget Vasagatan). Se bild nedan. Av de svarande instämde 68 % i påståendet. De som har cykeln som förstahandsval för sina resor till vardags instämmer i högre utsträckning än övriga. Av de svarande instämde 12 % inte i påståendet åringar tillhörde de som inte instämde.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer