Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 CDON Group ("koncernen ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret Höjdpunkter andra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 32% till 457,6 (346,0) Mkr Koncernens bruttoresultat ökade med 22% till 94,6 (77,5) Mkr Koncernens rörelseresultat ökade med 26% till 27,9 (22,1) Mkr med en rörelsemarginal på 6,1% Resultatet efter skatt ökade med 68% till 20,0 (11,9) Mkr Resultatet per aktie ökade med 63% till (6.000) kronor Konsolidering av svenska leksaksbutiken på internet, Lekmer AB Höjdpunkter första halvåret Koncernens nettoomsättning ökade med 27% till 927,4 (733,3) Mkr Koncernens bruttoresultat ökade med 27% till 188,2 (148,2) Mkr Koncernens rörelseresultat ökade med 54% till 65,8 (42,8) Mkr med en rörelsemarginal på 7,1% Resultat efter skatt ökade med 76% till 45,0 (25,5) Mkr Resultat per aktie ökade med 73% till (12.808) kronor Mikael Olander, VD för CDON Group, kommenterade: Vi har fortsatt att konsolidera vår position som en ledande nordisk e handelsaktör under det första halvåret. Vår försäljningstillväxt och ökade lönsamhet tydliggör koncernens potential och skalfördelar samt de synergier vi kan utvinna genom vår organisation och infrastruktur. Våra rekordresultat för det andra kvartalet återspeglar den accelererade utvecklingen av alla våra affärssegment och vi har även redovisat vårt högsta rörelseresultat någonsin för ett andra kvartal. Förvärvet av Lekmer.se har ytterligare påskyndat utvecklingen inom segmentet Underhållning. Samtidigt har segmentet Mode ännu en gång mer än fördubblat sin försäljning jämfört med föregående år, och redovisat en rekordhög rörelsemarginal. Segmentet Sport & Hälsa redovisade också god tillväxt och lönsamhetsnivå jämfört med föregående år. Vi har fortsatt att expandera vår affärsverksamhet på en pan nordisk basis, utökat vårt produktutbud och vi fortsätter att utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter. 1

2 Viktiga händelser CDON Group förvärvade 90,1% av aktierna i Lekmer AB för 7,5 Mkr den 31 mars. Lekmer är en ledande svensk internetbutik för leksaker och ger koncernen tillgång till en bransch som lämpar sig mycket väl för e handel och har påtaglig tillväxtspotential. Resultatet för Lekmer.se konsolideras fullt ut och redovisas inom segmentet Underhållning från och med det andra kvartalet Lekmers omsättning för helåret 2009 uppgick till 11,5 Mkr och bolaget hade sex anställda vid årets slut. Finansiell information i sammandrag Förändring Förändring (Tkr) Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,3% ,5% Bruttoresultat ,1% ,0% Bruttomarginal (%) 20,7% 22,4% 20,3% 20,2% Rörelseresultat ,0% ,7% Rörelsemarginal (%) 6,1% 6,4% 7,1% 5,8% Finansnetto Resultat före skatt % ,0% Resultat efter skatt ,2% ,2% Resultat per aktie före utspädning(sek) ,5% ,7% Resultat per aktie efter utspädning (SEK) ,5% ,7% Balansomslutning ,4% ,4% Koncernsammandrag CDON Groups nettoomsättning ökade med 32% under det andra kvartalet, vilket är den säsongsmässigt lägsta försäljningsperioden under året, och ökade med 27% under det första halvåret. Den fortsatt höga tillväxttakten återspeglar ökade trafik och konverteringsnivåer, samt ökade genomsnittliga ordervärden. Koncernens internetbutiker attraherade 23,8 (18,4) miljoner besökare och genererade ( ) ordrar under det andra kvartalet. 49,9 (41,4) miljoner besök och 2,0 (1,7) miljoner ordrar registrerades under det första halvåret. Koncernens konsoliderade kostnad för sålda varor ökade med 35% till 363,0 (268,5) Mkr i det andra kvartalet och koncernen redovisade en något lägre bruttomarginal på 20,7%, vilket i huvudsak återspeglade att den svenska kronan stärktes mot de danska och norska valutorna samt euron. Majoriteten av koncernens kostnader är i svenska kronor, samtidigt som nära hälften av koncernens försäljning sker i andra valutor. Koncernens totala kostnad för sålda varor ökade med 26% till 739,2 (585,1) Mkr under det första halvåret, med en ökad bruttomarginal på 20,3%, vilket återspeglade den pågående förändringen i koncernens försäljningsmix mot segment med högre bruttomarginal. Koncernens försäljnings och administrationskostnader ökade med 19% till 65,4 (54,8) Mkr under det andra kvartalet, vilket återspeglade ökade försäljningsvolymer och tillväxten inom segmentet Mode, 2

3 samt förvärvet av Lekmer.se. Försäljnings och administrationskostnaderna ökade med 16% till 120,6 (104,3) Mkr för det första halvåret. Koncernens rörelseresultat ökade därmed med 26% under det andra kvartalet, och med 54% för det första halvåret. Koncernens rörelsemarginal minskade något jämfört med föregående år till 6,1% i kvartalet, men ökade till 7,1% för det första halvåret. Koncernens finansnetto uppgick till 3,0 ( 4,9) Mkr för det andra kvartalet och 8,6 ( 6,9) Mkr för det första halvåret, vilket främst återspeglade den ökade skuldsättningsgraden efter en genomförd utdelningen om 150,0 Mkr till MTG under det fjärde kvartalet 2009, samt orealiserade valutakursvinster och förluster för respektive period. Koncernens resultat före skatt ökade med 44% under det andra kvartalet och med 59% för det första halvåret. Koncernen redovisade en beräknad skattekostnad på 4,8 ( 5,4) Mkr för det andra kvartalet och 12,1 ( 10,4) Mkr för första halvåret, vilket inkluderade tidigare ej värderade underskottsavdrag under det andra kvartalet Koncernens totala resultat efter skatt ökade därmed med 68% under det andra kvartalet och med 76% för det första halvåret. Resultatet per aktie ökade till kronor respektive kronor för de två perioderna. Det totala antalet utestående aktier var oförändrat vid rapportperiodens slut och uppgick till Utveckling per affärsområde Underhållning (Tkr) Förändring Förändring Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,0% ,8% Rörelseresultat ,5% ,1% Rörelsemarginal (%) 4,1% 5,1% 5,9% 5,7% Antal besök ( 000) ,4% ,1% Antal order ( 000) ,0% ,0% Snittvarukorg (kr) ,4% ,9% Segmentet Underhållning omfattar internetbutikerna CDON.COM, BookPlus.fi och Lekmer.se. Segmentets omsättning ökade med 13% under kvartalet och med 12% för det första halvåret, och utgjorde 59,6% (69,7%) av koncernens totala omsättning i det andra kvartalet, och 64,9% (73,3%) av omsättningen för det första halvåret. Segmentets affärsverksamheter fortsatte att ta marknadsandelar inom samtliga produktkategorier under det andra kvartalet och det första halvåret. Spel har under första halvåret avancerat till CDON.COMs näst största produktkategori efter DVD film. Musik är nu den tredje största produktkategorin. Rörelseresultatet minskade i kvartalet jämfört med föregående år, men ökade med 15% för det första halvåret, med en rörelsemarginal på 4,1% respektive 5,9% för de två perioderna. Segmentets lönsamhetsnivå under det andra kvartalet påverkades av konsolideringen av Lekmer.se samt, som tidigare noterat, att den svenska kronan stärktes. 3

4 Det andra kvartalet är det säsongsmässigt svagaste för segmentet Underhållning. Det fjärde kvartalet är det säsongsmässigt starkaste för segmentet, liksom för detaljhandeln generellt, drivet av framför allt julförsäljningen. Mode (Tkr) Förändring Förändring Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,1% ,6% Rörelseresultat ,4% Rörelsemarginal (%) 7,6% 5,5% 6,9% 0,1% Antal besök ( 000) ,0% ,6% Antal order ( 000) ,6% ,8% Snittvarukorg (kr) ,4% ,4% Segmentet Mode omfattar Nelly.com och LinusLotta.com. Segmentets omsättning mer än fördubblades jämfört med föregående år både för det andra kvartalet och för det första halvåret, och utgjorde 25,6% (15,9%) av koncernens totala försäljning i kvartalet, och 20,1% (12,1%) för det första halvåret. Försäljningstillväxten återspeglade ett utökat sortiment, ökad trafik och introduktionen av avancerade webbplats funktioner. Produkter under det egna varumärket Nelly redovisade en stark utveckling under det första halvåret. Tillväxten har varit särskilt hög i Norge, Danmark och Finland. Segmentets rörelseresultat har uppvisat en nästan trefaldig ökning jämfört med föregående år i kvartalet, med en ökad rörelsemarginal på 7,6%. Segmentet redovisade ett positivt rörelseresultat för första gången under det första halvåret, med en rörelsemarginal på 6,9%. Utvecklingen återspeglade den starka ökningen i försäljningsvolymer, samt att marknadsförings och administrationskostnader minskade som en andel av försäljningen. Det andra och fjärde kvartalet är de säsongsmässigt starkaste perioderna för segmentet Mode och för detaljhandeln inom konfektion generellt. Detta återspeglar lanseringen av vår och höstkollektioner. Den sedvanliga säsongsvariationen kan dock påverkas av förändringar i de normala väderleksförhållandena. Sport & Hälsa (Tkr) Förändring Förändring Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,1% ,0% Rörelseresultat ,3% ,2% Rörelsemarginal (%) 11,8% 13,8% 13,0% 11,5% Antal besök ( 000) ,5% ,2% Antal order ( 000) ,3% ,7% Snittvarukorg (kr) ,7% ,3% Segmentet Sport & Hälsa omfattar internetbutikerna Gymgrossisten.com, Fitnesstukku.fi i Finland samt Bodystore.com i Sverige. Segmentets nettoomsättning ökade med 36% för det andra kvartalet och med 31% för det första halvåret, och utgjorde 14,8% (14,4%) av koncernens totala omsättning i kvartalet, samt 15,0% (14,5%) för det första halvåret. Tillväxten återspeglade ökade marknadsandelar 4

5 i Norge och Finland i kvartalet, samt en ökad försäljning av produkter under det egna varumärket Star Nutrition. Segmentets rörelseresultat ökade med 16% för det andra kvartalet och med 48% för det första halvåret, med rörelsemarginaler på 11,8% respektive 13,0% för de två perioderna. Den svaga nedgången i rörelsemarginal under kvartalet återspeglade framför allt de framgångsrika åtgärder som genomförts för att förbättra företagets konkurrensposition i Norge och Finland. Det första kvartalet är historiskt det säsongsmässigt starkaste för segmentet Sport & Hälsa, som ett resultat av ett större intresse för träning och fysisk hälsa under årets början. Finansiell ställning Koncernens balansomslutning ökade med 9% jämfört med föregående år i kvartalet och uppgick till 610,7 (558,5) Mkr den 30 juni 2010, jämfört med 741,2 Mkr i slutet av Detta återspeglade i huvudsak utdelningen om 150,0 Mkr som betalades till MTG i november 2009, samt expansionen inom segmentet Mode. Lagernivåerna ökade jämfört med föregående år till 189,7 (110,1) Mkr, jämfört med 153,0 Mkr i slutet av Sysselsatt kapital minskade med 44,5 Mkr under kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 336,1 Mkr per den 30 juni. Koncernens avkastning på sysselsatt kapital ökade till 44,9% (25,1% ). Koncernens kassaflöde före förändringar i rörelsekapital ökade till 24,3 (18,4) Mkr under kvartalet och till 55,6 (35,3) Mkr under det första halvåret. Koncernen redovisade en förändring i rörelsekapital om 15,1 (61,0) Mkr för kvartalet, vilket huvudsakligen återspeglar expansionen inom segmentet Mode samt att koncernen outsourcade fakturahanteringen för CDON.COM från och med juni Koncernen redovisade en förändring av rörelsekapital på 111,7 ( 23,8) för det första halvåret, vilket återspeglar verksamhetens normala säsongsvariationer i rörelsekapital. Koncernens kassaflöde till investeringsaktiviteter uppgick till 5,5 (1,6) Mkr för kvartalet och till 6,9 (4,8) Mkr för det första halvåret, vilket främst återspeglade förvärvet av Lekmer.se i mars för cirka 7,5 Mkr. Kassaflödet till finansiella aktiviteter uppgick till 0,5 (78,4) Mkr för det andra kvartalet och 75,0 (21,6) Mkr för det första halvåret, vilket främst återspeglade utnyttjandet av den kreditfacilitet som tillhandahålls av moderbolaget Modern Times Group MTG AB. Koncernens totala skuldsättning uppgick till 283,5 (172,8) Mkr i slutet av det första halvåret, jämfört med 258,4 Mkr i slutet av Koncernens kassa och bank ökade med 3,2 ( 0,5) Mkr under kvartalet och med 12,0 ( 15,0) Mkr för det första halvåret, och uppgick till 15,0 (26,9) Mkr vid periodens slut, jämfört med 3,0 Mkr i slutet av Koncernens nettoskuld uppgick därmed till 189,7 (42,3) Mkr per den 30 juni, vilket kunde jämföras med en nettokassa på 14,7 Mkr i slutet av

6 Moderbolaget Moderbolaget hade ingen extern omsättning under det första halvåret Räntenettot uppgick till 2,5 ( 1,1) Mkr för andra kvartalet och till 5,1 ( 2,1) Mkr för det första halvåret. Resultatet före skatt uppgick till 3,3 ( 1,1) Mkr för kvartalet och till 5,9 ( 2,1) Mkr för det första halvåret. Moderbolaget har inte investerat i anläggningstillgångar under det första halvåret. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats genom tillämpning av reglerna i IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som för 2009 års bokslut med undantag för tillämpningen av IFRS 3 Rörelseförvärv och den förändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Omarbetningarna och förändringarna relaterar till: definitionen av rörelse transaktionsutgifter vid förvärv skall kostnadsföras villkorliga köpeskillingar skall fastställas till verkligt värde vid tiden för förvärvet och effekterna av omvärderingar av skulder relaterade till en villkorlig köpeskilling redovisas i resultaträkningen eller övrigt totalresultat tilläggsförvärv som genomförts efter att bestämmande inflytande har uppnåtts redovisas som ägartransaktioner och redovisas direkt i eget kapital två alternativ för redovisning av innehav utan bestämmande inflytande och goodwill redovisning av innehav utan bestämmande inflytande till verkligt värde genom att inkludera goodwill alternativt som andel i nettotillgångarna. Valet mellan de två metoderna görs för varje förvärv Övriga nya eller ändrade IFRS principer och IFRIC tolkningar har inte någon effekt på koncernens finansiella ställning eller resultat. Omklassificering av kostnader från kostnad sålda varor till försäljnings och administrationskostnader har gjorts från 1 januari Förändringen framkommer i not 1 i denna rapport. För moderbolaget har RFR 2.3 Redovisning för juridisk person tillämpats sedan den 1 januari 2010 och anger bland annat att den ändrade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter skall tillämpas även för moderbolaget med vissa undantag. Utgifter hänförliga till rörelseförvärv (IFRS 3) skall även i fortsättningen ingå i anskaffningsvärdet i juridisk person. Risker och osäkerhetsfaktorer Det finns ett flertal faktorer som kan påverka CDON Groups resultat och verksamhet. De flesta kan hanteras genom interna rutiner, medan vissa i högre utsträckning styrs av yttre faktorer. Risker och osäkerhetsfaktorer finns relaterade till IT och styrsystem, leverantörer, säsongsvariationer och valutor, men kan även uppkomma på nya marknader, vid förändrade marknadsförhållanden, eller vid förändrade konsumtionsbeteenden vid e handel. För moderbolaget föreligger ränterisker. Risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer utförligt i årsredovisningen för 2009 i förvaltningsberättelsen och i not 21. 6

7 Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående som förekommit under perioden är till karaktär och belopp de samma som de transaktioner som beskrivs i årsredovisningen för Denna rapport har inte granskats av koncernens revisor. 31 augusti 2010 Mikael Olander VD och koncernchef CDON Group AB Bergsgatan 20 Box 385 SE Malmö Organisationsnummer: För ytterligare information besök eller kontakta: Mikael Olander, VD och koncernchef Martin Edblad, finanschef Fredrik Bengtsson, kommunikationschef Tel: +46 (0) Matthew Hooper / Anton Gourman, IR frågor Tel: +44 (0) / +44 (0) CDON Group är en av de största e handelsaktörerna i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.se), Mode (Nelly.com, LinusLotta.com) och Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Fitnesstukku.fi, Bodystore.com). CDON Groups affärsidé är att erbjuda ett ledande sortiment till konkurrenskraftiga priser, snabb leverans och högkvalitativ kundservice. CDON Groups webbplatser attraherar årligen omkring två miljoner kunder från hela Norden

8 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning (kr) Resultat per aktie efter utspädning (kr) RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för perioden Utestående aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

9 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) 30-jun 30-jun 31-dec Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga finansiella tillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga ej räntebärande fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Långfristiga skulder Avsättningar Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder

10 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från rörelsen Investeringar i dotterbolag Investeringar i andra anläggningstillgångar Övrigt kassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde till/från investeringsaktiviteter Utdelning till aktieägare och återköp aktier Övrigt kassaflöde från/till finansiella aktiviteter Kassaflöde till/från finansieringsverksamheten Periodens förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (Tkr) 30-jun 30-jun 31-dec Ingående balans Periodens summa totalresultat Effekter av personaloptionsprogram Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Utdelning till aktieägare Koncernbidrag, netto efter skatt Aktieägartillskott Utgående balans

11 SEGMENTSREDOVISNING (Tkr) NETTOOMSÄTTNING (Tkr) Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Jan-jun Helår Jan-mar Apr-jun Jan-jun Underhållning Mode Sport & Hälsa Totalt operativa affärsområden Moderbolag och holdingbolag Elimineringar SUMMA LÖPANDE VERKSAMHETER KONCERNEN TOTALT RÖRELSERESULTAT (Tkr) Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Jan-jun Helår Jan-mar Apr-jun Jan-jun Underhållning Mode Sport & Hälsa Totalt operativa affärsområden Koncernens centrala verksamheter KONCERNEN TOTALT KONCERNENS RÖRELSESEGMENT I SAMMANDRAG FÖRSÄLJNING (Tkr) Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Jan-jun Helår Jan-mar Apr-jun Jan-jun Intäkter från externa kunder Underhållning Mode Sport & Hälsa Totalt Intäkter från andra segment Underhållning Mode Sport & Hälsa Moderbolaget och holdingbolag Totalt

12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Övrigt finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODER I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens resultat MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Tkr) 30-jun 30-jun 31-dec Anläggningstillgångar Aktier och andelar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Kortfristiga skulder Andra räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda panter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 12

13 NYCKELTAL NYCKELTAL Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Helår Jan-mar Apr-jun KONCERNEN Försäljningstillväxt (%) 33,1 33,5 35,9 39,3 36,0 21,3 32,3 Förändring i rörelsekostnader (%) 37,2 30,8 34,3 36,2 34,9 17,8 32,7 Rörelsemarginal (%) 5,3 6,4 8,0 8,2 7,2 8,1 6,1 Bruttovinstmarginal (%) 18,2 22,4 21,1 18,9 20,0 19,9 20,7 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 22,0 25,1 28,5 37,5 37,5 41,3 44,9 Avkastning på eget kapital (%) 22,7 26,9 31,3 49,6 49,6 62,7 81,0 Soliditet (%) 32,5 35,3 36,2 1,1 1,1 5,6 8,6 Nettoskuld (+) / Nettokassa ( ) (Mkr) 110,7 42,3-43,3-14,7-14,7 186,9 189,7 Kassaflöde från rörelsen (Mkr) -68,1 79,5 4,7 202,8 218,9-65,3 9,2-71 0,7 88,8 213,1 Resultat per aktie (kr) Eget kapital per aktie (kr) Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Underhållning Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Mode Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Sport & Hälsa Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Definitioner Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande uttryckt som en procentandel av de totala tillgångarna. Nettoskuld (+) / Nettokassa ( ) Räntebärande skulder minus räntebärande kort- och långfristiga tillgångar och likvida medel. Antal besök Antal besök brutto. Konverteringsnivå Antal order som en procentandel av antal besök. Avkastning på eget kapital Periodens resultat för de senaste fyra kvartalen som en procentandel av genomsnittligt eget kapital för samma period. Avkastning på sysselsatt kapital Periodens rörelseresultat för de senaste fyra kvartalen som en procentandel av genomsnittliga totala anläggningstillgångar, likvida medel och rörelsekapital netto, reducerat för avsättningar, för de senaste fyra kvartalen. Resultat per aktie Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det genomsnittliga antalet aktier för perioden. Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier vid periodens utgång. 13

14 Not 1 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Jan-dec Jan-dec Jan-dec Före omklassificeringar Omklassificeringar Efter omklassificeringar Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto Rörelseresultat Omklassificering har gjorts avseende marknadsföringskostnader och vissa interna lagerhanteringskostnader. Kostnad sålda varor innefattar därmed varukostnader, distributionskostnader såsom lagerhanteringskostnader och fraktkostnader, betalningstransaktionskostnader samt konstaterade och förväntade kundförluster. Förändringen genomfördes från och med den 1 januari 2010 och 2009 års uppgifter har justerats för att underlätta jämförelser. 14

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 10% och uppgick till 1 133,2 Mkr. Föregående år uppgick omsättningen till 1 032,4 Mkr exklusive avyttrade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt Fortsatt försäljningstillväxt Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 8% till 1 175,4 (1 091,0) Mkr Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

16% försäljningstillväxt och positivt kassaflöde om 72 Mkr under Q2

16% försäljningstillväxt och positivt kassaflöde om 72 Mkr under Q2 16% försäljningstillväxt och positivt kassaflöde om 72 Mkr under Q2 Andra kvartalet Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Nettoomsättningen ökade med 16% och uppgick till 1 110,9 (958,5) Mkr.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2014 Kvartalsperioden januari-mars, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport maj-oktober 2006 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2005. NetOnNets räkenskapsår är 1 maj 30 april.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt starkt momentum inom Nelly

Fortsatt starkt momentum inom Nelly Fortsatt starkt momentum inom Nelly Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 8% och uppgick till 1 196,5 (1 105,0) Mkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2015 Kvartalsperioden januari-mars, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 Kvartalsperioden april-juni, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet.

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet. NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007 NetOnNet förbättrar resultatet. Kvarvarande verksamhet; Andra kvartalet Försäljningen uppgick

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet

21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet Tredje kvartalet 21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 21% och uppgick till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer