Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 CDON Group ("koncernen ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret Höjdpunkter andra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 32% till 457,6 (346,0) Mkr Koncernens bruttoresultat ökade med 22% till 94,6 (77,5) Mkr Koncernens rörelseresultat ökade med 26% till 27,9 (22,1) Mkr med en rörelsemarginal på 6,1% Resultatet efter skatt ökade med 68% till 20,0 (11,9) Mkr Resultatet per aktie ökade med 63% till (6.000) kronor Konsolidering av svenska leksaksbutiken på internet, Lekmer AB Höjdpunkter första halvåret Koncernens nettoomsättning ökade med 27% till 927,4 (733,3) Mkr Koncernens bruttoresultat ökade med 27% till 188,2 (148,2) Mkr Koncernens rörelseresultat ökade med 54% till 65,8 (42,8) Mkr med en rörelsemarginal på 7,1% Resultat efter skatt ökade med 76% till 45,0 (25,5) Mkr Resultat per aktie ökade med 73% till (12.808) kronor Mikael Olander, VD för CDON Group, kommenterade: Vi har fortsatt att konsolidera vår position som en ledande nordisk e handelsaktör under det första halvåret. Vår försäljningstillväxt och ökade lönsamhet tydliggör koncernens potential och skalfördelar samt de synergier vi kan utvinna genom vår organisation och infrastruktur. Våra rekordresultat för det andra kvartalet återspeglar den accelererade utvecklingen av alla våra affärssegment och vi har även redovisat vårt högsta rörelseresultat någonsin för ett andra kvartal. Förvärvet av Lekmer.se har ytterligare påskyndat utvecklingen inom segmentet Underhållning. Samtidigt har segmentet Mode ännu en gång mer än fördubblat sin försäljning jämfört med föregående år, och redovisat en rekordhög rörelsemarginal. Segmentet Sport & Hälsa redovisade också god tillväxt och lönsamhetsnivå jämfört med föregående år. Vi har fortsatt att expandera vår affärsverksamhet på en pan nordisk basis, utökat vårt produktutbud och vi fortsätter att utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter. 1

2 Viktiga händelser CDON Group förvärvade 90,1% av aktierna i Lekmer AB för 7,5 Mkr den 31 mars. Lekmer är en ledande svensk internetbutik för leksaker och ger koncernen tillgång till en bransch som lämpar sig mycket väl för e handel och har påtaglig tillväxtspotential. Resultatet för Lekmer.se konsolideras fullt ut och redovisas inom segmentet Underhållning från och med det andra kvartalet Lekmers omsättning för helåret 2009 uppgick till 11,5 Mkr och bolaget hade sex anställda vid årets slut. Finansiell information i sammandrag Förändring Förändring (Tkr) Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,3% ,5% Bruttoresultat ,1% ,0% Bruttomarginal (%) 20,7% 22,4% 20,3% 20,2% Rörelseresultat ,0% ,7% Rörelsemarginal (%) 6,1% 6,4% 7,1% 5,8% Finansnetto Resultat före skatt % ,0% Resultat efter skatt ,2% ,2% Resultat per aktie före utspädning(sek) ,5% ,7% Resultat per aktie efter utspädning (SEK) ,5% ,7% Balansomslutning ,4% ,4% Koncernsammandrag CDON Groups nettoomsättning ökade med 32% under det andra kvartalet, vilket är den säsongsmässigt lägsta försäljningsperioden under året, och ökade med 27% under det första halvåret. Den fortsatt höga tillväxttakten återspeglar ökade trafik och konverteringsnivåer, samt ökade genomsnittliga ordervärden. Koncernens internetbutiker attraherade 23,8 (18,4) miljoner besökare och genererade ( ) ordrar under det andra kvartalet. 49,9 (41,4) miljoner besök och 2,0 (1,7) miljoner ordrar registrerades under det första halvåret. Koncernens konsoliderade kostnad för sålda varor ökade med 35% till 363,0 (268,5) Mkr i det andra kvartalet och koncernen redovisade en något lägre bruttomarginal på 20,7%, vilket i huvudsak återspeglade att den svenska kronan stärktes mot de danska och norska valutorna samt euron. Majoriteten av koncernens kostnader är i svenska kronor, samtidigt som nära hälften av koncernens försäljning sker i andra valutor. Koncernens totala kostnad för sålda varor ökade med 26% till 739,2 (585,1) Mkr under det första halvåret, med en ökad bruttomarginal på 20,3%, vilket återspeglade den pågående förändringen i koncernens försäljningsmix mot segment med högre bruttomarginal. Koncernens försäljnings och administrationskostnader ökade med 19% till 65,4 (54,8) Mkr under det andra kvartalet, vilket återspeglade ökade försäljningsvolymer och tillväxten inom segmentet Mode, 2

3 samt förvärvet av Lekmer.se. Försäljnings och administrationskostnaderna ökade med 16% till 120,6 (104,3) Mkr för det första halvåret. Koncernens rörelseresultat ökade därmed med 26% under det andra kvartalet, och med 54% för det första halvåret. Koncernens rörelsemarginal minskade något jämfört med föregående år till 6,1% i kvartalet, men ökade till 7,1% för det första halvåret. Koncernens finansnetto uppgick till 3,0 ( 4,9) Mkr för det andra kvartalet och 8,6 ( 6,9) Mkr för det första halvåret, vilket främst återspeglade den ökade skuldsättningsgraden efter en genomförd utdelningen om 150,0 Mkr till MTG under det fjärde kvartalet 2009, samt orealiserade valutakursvinster och förluster för respektive period. Koncernens resultat före skatt ökade med 44% under det andra kvartalet och med 59% för det första halvåret. Koncernen redovisade en beräknad skattekostnad på 4,8 ( 5,4) Mkr för det andra kvartalet och 12,1 ( 10,4) Mkr för första halvåret, vilket inkluderade tidigare ej värderade underskottsavdrag under det andra kvartalet Koncernens totala resultat efter skatt ökade därmed med 68% under det andra kvartalet och med 76% för det första halvåret. Resultatet per aktie ökade till kronor respektive kronor för de två perioderna. Det totala antalet utestående aktier var oförändrat vid rapportperiodens slut och uppgick till Utveckling per affärsområde Underhållning (Tkr) Förändring Förändring Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,0% ,8% Rörelseresultat ,5% ,1% Rörelsemarginal (%) 4,1% 5,1% 5,9% 5,7% Antal besök ( 000) ,4% ,1% Antal order ( 000) ,0% ,0% Snittvarukorg (kr) ,4% ,9% Segmentet Underhållning omfattar internetbutikerna CDON.COM, BookPlus.fi och Lekmer.se. Segmentets omsättning ökade med 13% under kvartalet och med 12% för det första halvåret, och utgjorde 59,6% (69,7%) av koncernens totala omsättning i det andra kvartalet, och 64,9% (73,3%) av omsättningen för det första halvåret. Segmentets affärsverksamheter fortsatte att ta marknadsandelar inom samtliga produktkategorier under det andra kvartalet och det första halvåret. Spel har under första halvåret avancerat till CDON.COMs näst största produktkategori efter DVD film. Musik är nu den tredje största produktkategorin. Rörelseresultatet minskade i kvartalet jämfört med föregående år, men ökade med 15% för det första halvåret, med en rörelsemarginal på 4,1% respektive 5,9% för de två perioderna. Segmentets lönsamhetsnivå under det andra kvartalet påverkades av konsolideringen av Lekmer.se samt, som tidigare noterat, att den svenska kronan stärktes. 3

4 Det andra kvartalet är det säsongsmässigt svagaste för segmentet Underhållning. Det fjärde kvartalet är det säsongsmässigt starkaste för segmentet, liksom för detaljhandeln generellt, drivet av framför allt julförsäljningen. Mode (Tkr) Förändring Förändring Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,1% ,6% Rörelseresultat ,4% Rörelsemarginal (%) 7,6% 5,5% 6,9% 0,1% Antal besök ( 000) ,0% ,6% Antal order ( 000) ,6% ,8% Snittvarukorg (kr) ,4% ,4% Segmentet Mode omfattar Nelly.com och LinusLotta.com. Segmentets omsättning mer än fördubblades jämfört med föregående år både för det andra kvartalet och för det första halvåret, och utgjorde 25,6% (15,9%) av koncernens totala försäljning i kvartalet, och 20,1% (12,1%) för det första halvåret. Försäljningstillväxten återspeglade ett utökat sortiment, ökad trafik och introduktionen av avancerade webbplats funktioner. Produkter under det egna varumärket Nelly redovisade en stark utveckling under det första halvåret. Tillväxten har varit särskilt hög i Norge, Danmark och Finland. Segmentets rörelseresultat har uppvisat en nästan trefaldig ökning jämfört med föregående år i kvartalet, med en ökad rörelsemarginal på 7,6%. Segmentet redovisade ett positivt rörelseresultat för första gången under det första halvåret, med en rörelsemarginal på 6,9%. Utvecklingen återspeglade den starka ökningen i försäljningsvolymer, samt att marknadsförings och administrationskostnader minskade som en andel av försäljningen. Det andra och fjärde kvartalet är de säsongsmässigt starkaste perioderna för segmentet Mode och för detaljhandeln inom konfektion generellt. Detta återspeglar lanseringen av vår och höstkollektioner. Den sedvanliga säsongsvariationen kan dock påverkas av förändringar i de normala väderleksförhållandena. Sport & Hälsa (Tkr) Förändring Förändring Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,1% ,0% Rörelseresultat ,3% ,2% Rörelsemarginal (%) 11,8% 13,8% 13,0% 11,5% Antal besök ( 000) ,5% ,2% Antal order ( 000) ,3% ,7% Snittvarukorg (kr) ,7% ,3% Segmentet Sport & Hälsa omfattar internetbutikerna Gymgrossisten.com, Fitnesstukku.fi i Finland samt Bodystore.com i Sverige. Segmentets nettoomsättning ökade med 36% för det andra kvartalet och med 31% för det första halvåret, och utgjorde 14,8% (14,4%) av koncernens totala omsättning i kvartalet, samt 15,0% (14,5%) för det första halvåret. Tillväxten återspeglade ökade marknadsandelar 4

5 i Norge och Finland i kvartalet, samt en ökad försäljning av produkter under det egna varumärket Star Nutrition. Segmentets rörelseresultat ökade med 16% för det andra kvartalet och med 48% för det första halvåret, med rörelsemarginaler på 11,8% respektive 13,0% för de två perioderna. Den svaga nedgången i rörelsemarginal under kvartalet återspeglade framför allt de framgångsrika åtgärder som genomförts för att förbättra företagets konkurrensposition i Norge och Finland. Det första kvartalet är historiskt det säsongsmässigt starkaste för segmentet Sport & Hälsa, som ett resultat av ett större intresse för träning och fysisk hälsa under årets början. Finansiell ställning Koncernens balansomslutning ökade med 9% jämfört med föregående år i kvartalet och uppgick till 610,7 (558,5) Mkr den 30 juni 2010, jämfört med 741,2 Mkr i slutet av Detta återspeglade i huvudsak utdelningen om 150,0 Mkr som betalades till MTG i november 2009, samt expansionen inom segmentet Mode. Lagernivåerna ökade jämfört med föregående år till 189,7 (110,1) Mkr, jämfört med 153,0 Mkr i slutet av Sysselsatt kapital minskade med 44,5 Mkr under kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 336,1 Mkr per den 30 juni. Koncernens avkastning på sysselsatt kapital ökade till 44,9% (25,1% ). Koncernens kassaflöde före förändringar i rörelsekapital ökade till 24,3 (18,4) Mkr under kvartalet och till 55,6 (35,3) Mkr under det första halvåret. Koncernen redovisade en förändring i rörelsekapital om 15,1 (61,0) Mkr för kvartalet, vilket huvudsakligen återspeglar expansionen inom segmentet Mode samt att koncernen outsourcade fakturahanteringen för CDON.COM från och med juni Koncernen redovisade en förändring av rörelsekapital på 111,7 ( 23,8) för det första halvåret, vilket återspeglar verksamhetens normala säsongsvariationer i rörelsekapital. Koncernens kassaflöde till investeringsaktiviteter uppgick till 5,5 (1,6) Mkr för kvartalet och till 6,9 (4,8) Mkr för det första halvåret, vilket främst återspeglade förvärvet av Lekmer.se i mars för cirka 7,5 Mkr. Kassaflödet till finansiella aktiviteter uppgick till 0,5 (78,4) Mkr för det andra kvartalet och 75,0 (21,6) Mkr för det första halvåret, vilket främst återspeglade utnyttjandet av den kreditfacilitet som tillhandahålls av moderbolaget Modern Times Group MTG AB. Koncernens totala skuldsättning uppgick till 283,5 (172,8) Mkr i slutet av det första halvåret, jämfört med 258,4 Mkr i slutet av Koncernens kassa och bank ökade med 3,2 ( 0,5) Mkr under kvartalet och med 12,0 ( 15,0) Mkr för det första halvåret, och uppgick till 15,0 (26,9) Mkr vid periodens slut, jämfört med 3,0 Mkr i slutet av Koncernens nettoskuld uppgick därmed till 189,7 (42,3) Mkr per den 30 juni, vilket kunde jämföras med en nettokassa på 14,7 Mkr i slutet av

6 Moderbolaget Moderbolaget hade ingen extern omsättning under det första halvåret Räntenettot uppgick till 2,5 ( 1,1) Mkr för andra kvartalet och till 5,1 ( 2,1) Mkr för det första halvåret. Resultatet före skatt uppgick till 3,3 ( 1,1) Mkr för kvartalet och till 5,9 ( 2,1) Mkr för det första halvåret. Moderbolaget har inte investerat i anläggningstillgångar under det första halvåret. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats genom tillämpning av reglerna i IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som för 2009 års bokslut med undantag för tillämpningen av IFRS 3 Rörelseförvärv och den förändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Omarbetningarna och förändringarna relaterar till: definitionen av rörelse transaktionsutgifter vid förvärv skall kostnadsföras villkorliga köpeskillingar skall fastställas till verkligt värde vid tiden för förvärvet och effekterna av omvärderingar av skulder relaterade till en villkorlig köpeskilling redovisas i resultaträkningen eller övrigt totalresultat tilläggsförvärv som genomförts efter att bestämmande inflytande har uppnåtts redovisas som ägartransaktioner och redovisas direkt i eget kapital två alternativ för redovisning av innehav utan bestämmande inflytande och goodwill redovisning av innehav utan bestämmande inflytande till verkligt värde genom att inkludera goodwill alternativt som andel i nettotillgångarna. Valet mellan de två metoderna görs för varje förvärv Övriga nya eller ändrade IFRS principer och IFRIC tolkningar har inte någon effekt på koncernens finansiella ställning eller resultat. Omklassificering av kostnader från kostnad sålda varor till försäljnings och administrationskostnader har gjorts från 1 januari Förändringen framkommer i not 1 i denna rapport. För moderbolaget har RFR 2.3 Redovisning för juridisk person tillämpats sedan den 1 januari 2010 och anger bland annat att den ändrade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter skall tillämpas även för moderbolaget med vissa undantag. Utgifter hänförliga till rörelseförvärv (IFRS 3) skall även i fortsättningen ingå i anskaffningsvärdet i juridisk person. Risker och osäkerhetsfaktorer Det finns ett flertal faktorer som kan påverka CDON Groups resultat och verksamhet. De flesta kan hanteras genom interna rutiner, medan vissa i högre utsträckning styrs av yttre faktorer. Risker och osäkerhetsfaktorer finns relaterade till IT och styrsystem, leverantörer, säsongsvariationer och valutor, men kan även uppkomma på nya marknader, vid förändrade marknadsförhållanden, eller vid förändrade konsumtionsbeteenden vid e handel. För moderbolaget föreligger ränterisker. Risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer utförligt i årsredovisningen för 2009 i förvaltningsberättelsen och i not 21. 6

7 Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående som förekommit under perioden är till karaktär och belopp de samma som de transaktioner som beskrivs i årsredovisningen för Denna rapport har inte granskats av koncernens revisor. 31 augusti 2010 Mikael Olander VD och koncernchef CDON Group AB Bergsgatan 20 Box 385 SE Malmö Organisationsnummer: För ytterligare information besök eller kontakta: Mikael Olander, VD och koncernchef Martin Edblad, finanschef Fredrik Bengtsson, kommunikationschef Tel: +46 (0) Matthew Hooper / Anton Gourman, IR frågor Tel: +44 (0) / +44 (0) CDON Group är en av de största e handelsaktörerna i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.se), Mode (Nelly.com, LinusLotta.com) och Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Fitnesstukku.fi, Bodystore.com). CDON Groups affärsidé är att erbjuda ett ledande sortiment till konkurrenskraftiga priser, snabb leverans och högkvalitativ kundservice. CDON Groups webbplatser attraherar årligen omkring två miljoner kunder från hela Norden

8 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning (kr) Resultat per aktie efter utspädning (kr) RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för perioden Utestående aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

9 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) 30-jun 30-jun 31-dec Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga finansiella tillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga ej räntebärande fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Långfristiga skulder Avsättningar Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder

10 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från rörelsen Investeringar i dotterbolag Investeringar i andra anläggningstillgångar Övrigt kassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde till/från investeringsaktiviteter Utdelning till aktieägare och återköp aktier Övrigt kassaflöde från/till finansiella aktiviteter Kassaflöde till/från finansieringsverksamheten Periodens förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (Tkr) 30-jun 30-jun 31-dec Ingående balans Periodens summa totalresultat Effekter av personaloptionsprogram Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Utdelning till aktieägare Koncernbidrag, netto efter skatt Aktieägartillskott Utgående balans

11 SEGMENTSREDOVISNING (Tkr) NETTOOMSÄTTNING (Tkr) Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Jan-jun Helår Jan-mar Apr-jun Jan-jun Underhållning Mode Sport & Hälsa Totalt operativa affärsområden Moderbolag och holdingbolag Elimineringar SUMMA LÖPANDE VERKSAMHETER KONCERNEN TOTALT RÖRELSERESULTAT (Tkr) Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Jan-jun Helår Jan-mar Apr-jun Jan-jun Underhållning Mode Sport & Hälsa Totalt operativa affärsområden Koncernens centrala verksamheter KONCERNEN TOTALT KONCERNENS RÖRELSESEGMENT I SAMMANDRAG FÖRSÄLJNING (Tkr) Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Jan-jun Helår Jan-mar Apr-jun Jan-jun Intäkter från externa kunder Underhållning Mode Sport & Hälsa Totalt Intäkter från andra segment Underhållning Mode Sport & Hälsa Moderbolaget och holdingbolag Totalt

12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Övrigt finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODER I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens resultat MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Tkr) 30-jun 30-jun 31-dec Anläggningstillgångar Aktier och andelar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Kortfristiga skulder Andra räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda panter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 12

13 NYCKELTAL NYCKELTAL Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Helår Jan-mar Apr-jun KONCERNEN Försäljningstillväxt (%) 33,1 33,5 35,9 39,3 36,0 21,3 32,3 Förändring i rörelsekostnader (%) 37,2 30,8 34,3 36,2 34,9 17,8 32,7 Rörelsemarginal (%) 5,3 6,4 8,0 8,2 7,2 8,1 6,1 Bruttovinstmarginal (%) 18,2 22,4 21,1 18,9 20,0 19,9 20,7 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 22,0 25,1 28,5 37,5 37,5 41,3 44,9 Avkastning på eget kapital (%) 22,7 26,9 31,3 49,6 49,6 62,7 81,0 Soliditet (%) 32,5 35,3 36,2 1,1 1,1 5,6 8,6 Nettoskuld (+) / Nettokassa ( ) (Mkr) 110,7 42,3-43,3-14,7-14,7 186,9 189,7 Kassaflöde från rörelsen (Mkr) -68,1 79,5 4,7 202,8 218,9-65,3 9,2-71 0,7 88,8 213,1 Resultat per aktie (kr) Eget kapital per aktie (kr) Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Underhållning Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Mode Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Sport & Hälsa Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Definitioner Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande uttryckt som en procentandel av de totala tillgångarna. Nettoskuld (+) / Nettokassa ( ) Räntebärande skulder minus räntebärande kort- och långfristiga tillgångar och likvida medel. Antal besök Antal besök brutto. Konverteringsnivå Antal order som en procentandel av antal besök. Avkastning på eget kapital Periodens resultat för de senaste fyra kvartalen som en procentandel av genomsnittligt eget kapital för samma period. Avkastning på sysselsatt kapital Periodens rörelseresultat för de senaste fyra kvartalen som en procentandel av genomsnittliga totala anläggningstillgångar, likvida medel och rörelsekapital netto, reducerat för avsättningar, för de senaste fyra kvartalen. Resultat per aktie Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det genomsnittliga antalet aktier för perioden. Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier vid periodens utgång. 13

14 Not 1 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Jan-dec Jan-dec Jan-dec Före omklassificeringar Omklassificeringar Efter omklassificeringar Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto Rörelseresultat Omklassificering har gjorts avseende marknadsföringskostnader och vissa interna lagerhanteringskostnader. Kostnad sålda varor innefattar därmed varukostnader, distributionskostnader såsom lagerhanteringskostnader och fraktkostnader, betalningstransaktionskostnader samt konstaterade och förväntade kundförluster. Förändringen genomfördes från och med den 1 januari 2010 och 2009 års uppgifter har justerats för att underlätta jämförelser. 14

16% försäljningstillväxt och positivt kassaflöde om 72 Mkr under Q2

16% försäljningstillväxt och positivt kassaflöde om 72 Mkr under Q2 16% försäljningstillväxt och positivt kassaflöde om 72 Mkr under Q2 Andra kvartalet Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Nettoomsättningen ökade med 16% och uppgick till 1 110,9 (958,5) Mkr.

Läs mer

21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet

21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet Tredje kvartalet 21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 21% och uppgick till

Läs mer

Starkare produkter. Högre tillväxt

Starkare produkter. Högre tillväxt Starkare produkter. Högre tillväxt Höjdpunkter fjärde kvartalet 14% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk tillväxt på 6% Försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter och lönsamhet för

Läs mer

Finansiellt. Resultatet per aktie om 7,06 (3,68) kr. n har ordet s.2) engångsposter. jan-dec. Nettoomsättning 6% 4% 8% 2% 11%

Finansiellt. Resultatet per aktie om 7,06 (3,68) kr. n har ordet s.2) engångsposter. jan-dec. Nettoomsättning 6% 4% 8% 2% 11% Bokslutskommuniké januari december Rekordhög försäljning och högre vinst Höjdpunkter fjärde kvartalet 6% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekterv r med en organisk tillväxt på 2% Rörelseresultatet upp

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari 31 mars 2010 (jämfört med samma period föregående år)

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari 31 mars 2010 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari 31 2010 (jämfört med samma period föregående år) 29 april 2010 Fortsatt resultatförbättring till följd av ökat kapacitetsutnyttjande 1 januari 31 2010 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT Narva CDON Group ab CDON Group AB NASDAQ OMX Stockholm: CDON CDON Group AB Bergsgatan 20 Box 385 201 23 Malmö www.cdongroup.com CDON GROUP AB 54 % NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr RÖRELSERESULTAT FÖRVÄRV AV RUM21

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler

Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler Nettoomsättning för första kvartalet, exklusive intäkter som avser Alfdex:

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser

Läs mer

170 år - 2011. Första kvartalet 2011

170 år - 2011. Första kvartalet 2011 Stille Första kvartalet 2011 170 år - 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen ökade med 27,2 procent till 24,0 MSEK (18,9), justerat för valuta uppgick ökningen till 31,2 procent Rörelseresultatet

Läs mer

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport maj-oktober 2006 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2005. NetOnNets räkenskapsår är 1 maj 30 april.

Läs mer

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer