Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 CDON Group ("koncernen ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret Höjdpunkter andra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 32% till 457,6 (346,0) Mkr Koncernens bruttoresultat ökade med 22% till 94,6 (77,5) Mkr Koncernens rörelseresultat ökade med 26% till 27,9 (22,1) Mkr med en rörelsemarginal på 6,1% Resultatet efter skatt ökade med 68% till 20,0 (11,9) Mkr Resultatet per aktie ökade med 63% till (6.000) kronor Konsolidering av svenska leksaksbutiken på internet, Lekmer AB Höjdpunkter första halvåret Koncernens nettoomsättning ökade med 27% till 927,4 (733,3) Mkr Koncernens bruttoresultat ökade med 27% till 188,2 (148,2) Mkr Koncernens rörelseresultat ökade med 54% till 65,8 (42,8) Mkr med en rörelsemarginal på 7,1% Resultat efter skatt ökade med 76% till 45,0 (25,5) Mkr Resultat per aktie ökade med 73% till (12.808) kronor Mikael Olander, VD för CDON Group, kommenterade: Vi har fortsatt att konsolidera vår position som en ledande nordisk e handelsaktör under det första halvåret. Vår försäljningstillväxt och ökade lönsamhet tydliggör koncernens potential och skalfördelar samt de synergier vi kan utvinna genom vår organisation och infrastruktur. Våra rekordresultat för det andra kvartalet återspeglar den accelererade utvecklingen av alla våra affärssegment och vi har även redovisat vårt högsta rörelseresultat någonsin för ett andra kvartal. Förvärvet av Lekmer.se har ytterligare påskyndat utvecklingen inom segmentet Underhållning. Samtidigt har segmentet Mode ännu en gång mer än fördubblat sin försäljning jämfört med föregående år, och redovisat en rekordhög rörelsemarginal. Segmentet Sport & Hälsa redovisade också god tillväxt och lönsamhetsnivå jämfört med föregående år. Vi har fortsatt att expandera vår affärsverksamhet på en pan nordisk basis, utökat vårt produktutbud och vi fortsätter att utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter. 1

2 Viktiga händelser CDON Group förvärvade 90,1% av aktierna i Lekmer AB för 7,5 Mkr den 31 mars. Lekmer är en ledande svensk internetbutik för leksaker och ger koncernen tillgång till en bransch som lämpar sig mycket väl för e handel och har påtaglig tillväxtspotential. Resultatet för Lekmer.se konsolideras fullt ut och redovisas inom segmentet Underhållning från och med det andra kvartalet Lekmers omsättning för helåret 2009 uppgick till 11,5 Mkr och bolaget hade sex anställda vid årets slut. Finansiell information i sammandrag Förändring Förändring (Tkr) Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,3% ,5% Bruttoresultat ,1% ,0% Bruttomarginal (%) 20,7% 22,4% 20,3% 20,2% Rörelseresultat ,0% ,7% Rörelsemarginal (%) 6,1% 6,4% 7,1% 5,8% Finansnetto Resultat före skatt % ,0% Resultat efter skatt ,2% ,2% Resultat per aktie före utspädning(sek) ,5% ,7% Resultat per aktie efter utspädning (SEK) ,5% ,7% Balansomslutning ,4% ,4% Koncernsammandrag CDON Groups nettoomsättning ökade med 32% under det andra kvartalet, vilket är den säsongsmässigt lägsta försäljningsperioden under året, och ökade med 27% under det första halvåret. Den fortsatt höga tillväxttakten återspeglar ökade trafik och konverteringsnivåer, samt ökade genomsnittliga ordervärden. Koncernens internetbutiker attraherade 23,8 (18,4) miljoner besökare och genererade ( ) ordrar under det andra kvartalet. 49,9 (41,4) miljoner besök och 2,0 (1,7) miljoner ordrar registrerades under det första halvåret. Koncernens konsoliderade kostnad för sålda varor ökade med 35% till 363,0 (268,5) Mkr i det andra kvartalet och koncernen redovisade en något lägre bruttomarginal på 20,7%, vilket i huvudsak återspeglade att den svenska kronan stärktes mot de danska och norska valutorna samt euron. Majoriteten av koncernens kostnader är i svenska kronor, samtidigt som nära hälften av koncernens försäljning sker i andra valutor. Koncernens totala kostnad för sålda varor ökade med 26% till 739,2 (585,1) Mkr under det första halvåret, med en ökad bruttomarginal på 20,3%, vilket återspeglade den pågående förändringen i koncernens försäljningsmix mot segment med högre bruttomarginal. Koncernens försäljnings och administrationskostnader ökade med 19% till 65,4 (54,8) Mkr under det andra kvartalet, vilket återspeglade ökade försäljningsvolymer och tillväxten inom segmentet Mode, 2

3 samt förvärvet av Lekmer.se. Försäljnings och administrationskostnaderna ökade med 16% till 120,6 (104,3) Mkr för det första halvåret. Koncernens rörelseresultat ökade därmed med 26% under det andra kvartalet, och med 54% för det första halvåret. Koncernens rörelsemarginal minskade något jämfört med föregående år till 6,1% i kvartalet, men ökade till 7,1% för det första halvåret. Koncernens finansnetto uppgick till 3,0 ( 4,9) Mkr för det andra kvartalet och 8,6 ( 6,9) Mkr för det första halvåret, vilket främst återspeglade den ökade skuldsättningsgraden efter en genomförd utdelningen om 150,0 Mkr till MTG under det fjärde kvartalet 2009, samt orealiserade valutakursvinster och förluster för respektive period. Koncernens resultat före skatt ökade med 44% under det andra kvartalet och med 59% för det första halvåret. Koncernen redovisade en beräknad skattekostnad på 4,8 ( 5,4) Mkr för det andra kvartalet och 12,1 ( 10,4) Mkr för första halvåret, vilket inkluderade tidigare ej värderade underskottsavdrag under det andra kvartalet Koncernens totala resultat efter skatt ökade därmed med 68% under det andra kvartalet och med 76% för det första halvåret. Resultatet per aktie ökade till kronor respektive kronor för de två perioderna. Det totala antalet utestående aktier var oförändrat vid rapportperiodens slut och uppgick till Utveckling per affärsområde Underhållning (Tkr) Förändring Förändring Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,0% ,8% Rörelseresultat ,5% ,1% Rörelsemarginal (%) 4,1% 5,1% 5,9% 5,7% Antal besök ( 000) ,4% ,1% Antal order ( 000) ,0% ,0% Snittvarukorg (kr) ,4% ,9% Segmentet Underhållning omfattar internetbutikerna CDON.COM, BookPlus.fi och Lekmer.se. Segmentets omsättning ökade med 13% under kvartalet och med 12% för det första halvåret, och utgjorde 59,6% (69,7%) av koncernens totala omsättning i det andra kvartalet, och 64,9% (73,3%) av omsättningen för det första halvåret. Segmentets affärsverksamheter fortsatte att ta marknadsandelar inom samtliga produktkategorier under det andra kvartalet och det första halvåret. Spel har under första halvåret avancerat till CDON.COMs näst största produktkategori efter DVD film. Musik är nu den tredje största produktkategorin. Rörelseresultatet minskade i kvartalet jämfört med föregående år, men ökade med 15% för det första halvåret, med en rörelsemarginal på 4,1% respektive 5,9% för de två perioderna. Segmentets lönsamhetsnivå under det andra kvartalet påverkades av konsolideringen av Lekmer.se samt, som tidigare noterat, att den svenska kronan stärktes. 3

4 Det andra kvartalet är det säsongsmässigt svagaste för segmentet Underhållning. Det fjärde kvartalet är det säsongsmässigt starkaste för segmentet, liksom för detaljhandeln generellt, drivet av framför allt julförsäljningen. Mode (Tkr) Förändring Förändring Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,1% ,6% Rörelseresultat ,4% Rörelsemarginal (%) 7,6% 5,5% 6,9% 0,1% Antal besök ( 000) ,0% ,6% Antal order ( 000) ,6% ,8% Snittvarukorg (kr) ,4% ,4% Segmentet Mode omfattar Nelly.com och LinusLotta.com. Segmentets omsättning mer än fördubblades jämfört med föregående år både för det andra kvartalet och för det första halvåret, och utgjorde 25,6% (15,9%) av koncernens totala försäljning i kvartalet, och 20,1% (12,1%) för det första halvåret. Försäljningstillväxten återspeglade ett utökat sortiment, ökad trafik och introduktionen av avancerade webbplats funktioner. Produkter under det egna varumärket Nelly redovisade en stark utveckling under det första halvåret. Tillväxten har varit särskilt hög i Norge, Danmark och Finland. Segmentets rörelseresultat har uppvisat en nästan trefaldig ökning jämfört med föregående år i kvartalet, med en ökad rörelsemarginal på 7,6%. Segmentet redovisade ett positivt rörelseresultat för första gången under det första halvåret, med en rörelsemarginal på 6,9%. Utvecklingen återspeglade den starka ökningen i försäljningsvolymer, samt att marknadsförings och administrationskostnader minskade som en andel av försäljningen. Det andra och fjärde kvartalet är de säsongsmässigt starkaste perioderna för segmentet Mode och för detaljhandeln inom konfektion generellt. Detta återspeglar lanseringen av vår och höstkollektioner. Den sedvanliga säsongsvariationen kan dock påverkas av förändringar i de normala väderleksförhållandena. Sport & Hälsa (Tkr) Förändring Förändring Apr jun Apr jun (%) Jan jun Jan jun (%) Nettoomsättning ,1% ,0% Rörelseresultat ,3% ,2% Rörelsemarginal (%) 11,8% 13,8% 13,0% 11,5% Antal besök ( 000) ,5% ,2% Antal order ( 000) ,3% ,7% Snittvarukorg (kr) ,7% ,3% Segmentet Sport & Hälsa omfattar internetbutikerna Gymgrossisten.com, Fitnesstukku.fi i Finland samt Bodystore.com i Sverige. Segmentets nettoomsättning ökade med 36% för det andra kvartalet och med 31% för det första halvåret, och utgjorde 14,8% (14,4%) av koncernens totala omsättning i kvartalet, samt 15,0% (14,5%) för det första halvåret. Tillväxten återspeglade ökade marknadsandelar 4

5 i Norge och Finland i kvartalet, samt en ökad försäljning av produkter under det egna varumärket Star Nutrition. Segmentets rörelseresultat ökade med 16% för det andra kvartalet och med 48% för det första halvåret, med rörelsemarginaler på 11,8% respektive 13,0% för de två perioderna. Den svaga nedgången i rörelsemarginal under kvartalet återspeglade framför allt de framgångsrika åtgärder som genomförts för att förbättra företagets konkurrensposition i Norge och Finland. Det första kvartalet är historiskt det säsongsmässigt starkaste för segmentet Sport & Hälsa, som ett resultat av ett större intresse för träning och fysisk hälsa under årets början. Finansiell ställning Koncernens balansomslutning ökade med 9% jämfört med föregående år i kvartalet och uppgick till 610,7 (558,5) Mkr den 30 juni 2010, jämfört med 741,2 Mkr i slutet av Detta återspeglade i huvudsak utdelningen om 150,0 Mkr som betalades till MTG i november 2009, samt expansionen inom segmentet Mode. Lagernivåerna ökade jämfört med föregående år till 189,7 (110,1) Mkr, jämfört med 153,0 Mkr i slutet av Sysselsatt kapital minskade med 44,5 Mkr under kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 336,1 Mkr per den 30 juni. Koncernens avkastning på sysselsatt kapital ökade till 44,9% (25,1% ). Koncernens kassaflöde före förändringar i rörelsekapital ökade till 24,3 (18,4) Mkr under kvartalet och till 55,6 (35,3) Mkr under det första halvåret. Koncernen redovisade en förändring i rörelsekapital om 15,1 (61,0) Mkr för kvartalet, vilket huvudsakligen återspeglar expansionen inom segmentet Mode samt att koncernen outsourcade fakturahanteringen för CDON.COM från och med juni Koncernen redovisade en förändring av rörelsekapital på 111,7 ( 23,8) för det första halvåret, vilket återspeglar verksamhetens normala säsongsvariationer i rörelsekapital. Koncernens kassaflöde till investeringsaktiviteter uppgick till 5,5 (1,6) Mkr för kvartalet och till 6,9 (4,8) Mkr för det första halvåret, vilket främst återspeglade förvärvet av Lekmer.se i mars för cirka 7,5 Mkr. Kassaflödet till finansiella aktiviteter uppgick till 0,5 (78,4) Mkr för det andra kvartalet och 75,0 (21,6) Mkr för det första halvåret, vilket främst återspeglade utnyttjandet av den kreditfacilitet som tillhandahålls av moderbolaget Modern Times Group MTG AB. Koncernens totala skuldsättning uppgick till 283,5 (172,8) Mkr i slutet av det första halvåret, jämfört med 258,4 Mkr i slutet av Koncernens kassa och bank ökade med 3,2 ( 0,5) Mkr under kvartalet och med 12,0 ( 15,0) Mkr för det första halvåret, och uppgick till 15,0 (26,9) Mkr vid periodens slut, jämfört med 3,0 Mkr i slutet av Koncernens nettoskuld uppgick därmed till 189,7 (42,3) Mkr per den 30 juni, vilket kunde jämföras med en nettokassa på 14,7 Mkr i slutet av

6 Moderbolaget Moderbolaget hade ingen extern omsättning under det första halvåret Räntenettot uppgick till 2,5 ( 1,1) Mkr för andra kvartalet och till 5,1 ( 2,1) Mkr för det första halvåret. Resultatet före skatt uppgick till 3,3 ( 1,1) Mkr för kvartalet och till 5,9 ( 2,1) Mkr för det första halvåret. Moderbolaget har inte investerat i anläggningstillgångar under det första halvåret. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats genom tillämpning av reglerna i IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som för 2009 års bokslut med undantag för tillämpningen av IFRS 3 Rörelseförvärv och den förändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Omarbetningarna och förändringarna relaterar till: definitionen av rörelse transaktionsutgifter vid förvärv skall kostnadsföras villkorliga köpeskillingar skall fastställas till verkligt värde vid tiden för förvärvet och effekterna av omvärderingar av skulder relaterade till en villkorlig köpeskilling redovisas i resultaträkningen eller övrigt totalresultat tilläggsförvärv som genomförts efter att bestämmande inflytande har uppnåtts redovisas som ägartransaktioner och redovisas direkt i eget kapital två alternativ för redovisning av innehav utan bestämmande inflytande och goodwill redovisning av innehav utan bestämmande inflytande till verkligt värde genom att inkludera goodwill alternativt som andel i nettotillgångarna. Valet mellan de två metoderna görs för varje förvärv Övriga nya eller ändrade IFRS principer och IFRIC tolkningar har inte någon effekt på koncernens finansiella ställning eller resultat. Omklassificering av kostnader från kostnad sålda varor till försäljnings och administrationskostnader har gjorts från 1 januari Förändringen framkommer i not 1 i denna rapport. För moderbolaget har RFR 2.3 Redovisning för juridisk person tillämpats sedan den 1 januari 2010 och anger bland annat att den ändrade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter skall tillämpas även för moderbolaget med vissa undantag. Utgifter hänförliga till rörelseförvärv (IFRS 3) skall även i fortsättningen ingå i anskaffningsvärdet i juridisk person. Risker och osäkerhetsfaktorer Det finns ett flertal faktorer som kan påverka CDON Groups resultat och verksamhet. De flesta kan hanteras genom interna rutiner, medan vissa i högre utsträckning styrs av yttre faktorer. Risker och osäkerhetsfaktorer finns relaterade till IT och styrsystem, leverantörer, säsongsvariationer och valutor, men kan även uppkomma på nya marknader, vid förändrade marknadsförhållanden, eller vid förändrade konsumtionsbeteenden vid e handel. För moderbolaget föreligger ränterisker. Risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer utförligt i årsredovisningen för 2009 i förvaltningsberättelsen och i not 21. 6

7 Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående som förekommit under perioden är till karaktär och belopp de samma som de transaktioner som beskrivs i årsredovisningen för Denna rapport har inte granskats av koncernens revisor. 31 augusti 2010 Mikael Olander VD och koncernchef CDON Group AB Bergsgatan 20 Box 385 SE Malmö Organisationsnummer: För ytterligare information besök eller kontakta: Mikael Olander, VD och koncernchef Martin Edblad, finanschef Fredrik Bengtsson, kommunikationschef Tel: +46 (0) Matthew Hooper / Anton Gourman, IR frågor Tel: +44 (0) / +44 (0) CDON Group är en av de största e handelsaktörerna i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.se), Mode (Nelly.com, LinusLotta.com) och Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Fitnesstukku.fi, Bodystore.com). CDON Groups affärsidé är att erbjuda ett ledande sortiment till konkurrenskraftiga priser, snabb leverans och högkvalitativ kundservice. CDON Groups webbplatser attraherar årligen omkring två miljoner kunder från hela Norden

8 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning (kr) Resultat per aktie efter utspädning (kr) RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för perioden Utestående aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

9 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) 30-jun 30-jun 31-dec Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga finansiella tillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga räntebärande fordringar Kortfristiga ej räntebärande fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Långfristiga skulder Avsättningar Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder

10 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från rörelsen Investeringar i dotterbolag Investeringar i andra anläggningstillgångar Övrigt kassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde till/från investeringsaktiviteter Utdelning till aktieägare och återköp aktier Övrigt kassaflöde från/till finansiella aktiviteter Kassaflöde till/från finansieringsverksamheten Periodens förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (Tkr) 30-jun 30-jun 31-dec Ingående balans Periodens summa totalresultat Effekter av personaloptionsprogram Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Utdelning till aktieägare Koncernbidrag, netto efter skatt Aktieägartillskott Utgående balans

11 SEGMENTSREDOVISNING (Tkr) NETTOOMSÄTTNING (Tkr) Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Jan-jun Helår Jan-mar Apr-jun Jan-jun Underhållning Mode Sport & Hälsa Totalt operativa affärsområden Moderbolag och holdingbolag Elimineringar SUMMA LÖPANDE VERKSAMHETER KONCERNEN TOTALT RÖRELSERESULTAT (Tkr) Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Jan-jun Helår Jan-mar Apr-jun Jan-jun Underhållning Mode Sport & Hälsa Totalt operativa affärsområden Koncernens centrala verksamheter KONCERNEN TOTALT KONCERNENS RÖRELSESEGMENT I SAMMANDRAG FÖRSÄLJNING (Tkr) Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Jan-jun Helår Jan-mar Apr-jun Jan-jun Intäkter från externa kunder Underhållning Mode Sport & Hälsa Totalt Intäkter från andra segment Underhållning Mode Sport & Hälsa Moderbolaget och holdingbolag Totalt

12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Övrigt finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODER I SAMMANDRAG (Tkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens resultat MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Tkr) 30-jun 30-jun 31-dec Anläggningstillgångar Aktier och andelar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Kortfristiga skulder Andra räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda panter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 12

13 NYCKELTAL NYCKELTAL Jan-mar Apr-jun Jul-sep Okt-dec Helår Jan-mar Apr-jun KONCERNEN Försäljningstillväxt (%) 33,1 33,5 35,9 39,3 36,0 21,3 32,3 Förändring i rörelsekostnader (%) 37,2 30,8 34,3 36,2 34,9 17,8 32,7 Rörelsemarginal (%) 5,3 6,4 8,0 8,2 7,2 8,1 6,1 Bruttovinstmarginal (%) 18,2 22,4 21,1 18,9 20,0 19,9 20,7 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 22,0 25,1 28,5 37,5 37,5 41,3 44,9 Avkastning på eget kapital (%) 22,7 26,9 31,3 49,6 49,6 62,7 81,0 Soliditet (%) 32,5 35,3 36,2 1,1 1,1 5,6 8,6 Nettoskuld (+) / Nettokassa ( ) (Mkr) 110,7 42,3-43,3-14,7-14,7 186,9 189,7 Kassaflöde från rörelsen (Mkr) -68,1 79,5 4,7 202,8 218,9-65,3 9,2-71 0,7 88,8 213,1 Resultat per aktie (kr) Eget kapital per aktie (kr) Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Underhållning Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Mode Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Sport & Hälsa Antal besök ('000) Antal order ('000) Genomsnittlig kundkorg (kr) Definitioner Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande uttryckt som en procentandel av de totala tillgångarna. Nettoskuld (+) / Nettokassa ( ) Räntebärande skulder minus räntebärande kort- och långfristiga tillgångar och likvida medel. Antal besök Antal besök brutto. Konverteringsnivå Antal order som en procentandel av antal besök. Avkastning på eget kapital Periodens resultat för de senaste fyra kvartalen som en procentandel av genomsnittligt eget kapital för samma period. Avkastning på sysselsatt kapital Periodens rörelseresultat för de senaste fyra kvartalen som en procentandel av genomsnittliga totala anläggningstillgångar, likvida medel och rörelsekapital netto, reducerat för avsättningar, för de senaste fyra kvartalen. Resultat per aktie Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det genomsnittliga antalet aktier för perioden. Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier vid periodens utgång. 13

14 Not 1 RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (Tkr) Jan-dec Jan-dec Jan-dec Före omklassificeringar Omklassificeringar Efter omklassificeringar Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto Rörelseresultat Omklassificering har gjorts avseende marknadsföringskostnader och vissa interna lagerhanteringskostnader. Kostnad sålda varor innefattar därmed varukostnader, distributionskostnader såsom lagerhanteringskostnader och fraktkostnader, betalningstransaktionskostnader samt konstaterade och förväntade kundförluster. Förändringen genomfördes från och med den 1 januari 2010 och 2009 års uppgifter har justerats för att underlätta jämförelser. 14

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

22% FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET

22% FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET Delårsrapport, 1 januari 31 mars 2011 22% FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET CDON Group AB (publ) ( CDON Group eller "koncernen ) (Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 10% och uppgick till 1 133,2 Mkr. Föregående år uppgick omsättningen till 1 032,4 Mkr exklusive avyttrade

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2015

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2015 Bokslutskommuniké Q4 januari december 2015 Stark tillväxt, bättre resultat och högre utdelning Fjärde kvartalet i sammandrag Helåret i sammandrag oktober-december 2015 januari-december 2015 Nettoomsättning

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2016

Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt Första kvartalet i sammandrag januari-mars 2016 Nettoomsättning 116,3 Mkr (109,5) Resultat före skatt 18,0 Mkr (13,0) Resultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Halvårsrapport. KABE AB (publ.) Januari juni 2015

Halvårsrapport. KABE AB (publ.) Januari juni 2015 KABE AB (publ.) Halvårsrapport Januari juni en uppgick till 863 Mkr (756). Resultat efter skatt uppgick till 45 Mkr (42). Resultat per aktie var 5:02 (4:63). Rörelseresultatet uppgick till 59 Mkr (55).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 NIO MÅNADER 2015 NIO MÅNADER 2014 Q3 2015 Q3 2014 Nettoomsättning, ksek 223 302 201 256 73 869 65 249 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer