SRJ-BLADET. Årgång 46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRJ-BLADET. Årgång 46"

Transkript

1 SRJ-BLADET Årgång 46 Nr Årsmötet hölls igår i Turebergs IF s klubbstuga och besöktes av 11 st medlemmar, en liten men naggande god samling. Som vanligt disku terades föreningens gångna, nuvarande och kommande verksamhet och som vanligt avslutades allt med den sedvanliga prisutdelningen i poängserien. Tack vare sekreterarens, SM5CLE/ Lennart, express snabba samman ställning av sina noteringar finns protokollet längre fram i bladet att läsa och begrunda liksom också bokslutet med revisorsutlåtan det. Där kan du läsa om vad vi gjorde, beslutade och planerade dock påminnes du här och nu att snarast betala års-avgiften på 50, -. Postgiroinbetalningskort bifogas. Följande klubbjakter planerades de s k stora jakterna): (och insprängda mellan dem finns Febr 20: Gunnar (se nedan) Mars 7: -RGFI/Johan ( 21: -RGIt/Johan April 1: 14: 21: (24: 28: Maj 5: 12: (15: 26: Juni 2: (5: 9: 16: 23: -RGIi/Johan + Bo Clas T Sven C Nationell/VRK) Sven C Sven C -KON/Olle Nationell/ÖSA) AKF/Bosse HBV/Bengt Nationell/SRJ) OY/Lasse -BCU/PA Gunnars mara Juli 31/Aug 1: (NM i Kilsbergen) 5 II ) Aug 4: -KON/Olle il: Lennart B 17: AICF/Bosse (21 22: SM. Plats okänd) Sept 1: 8: 15: (18: 22: 29: Okt 10: 17: 24: (29 31: Clas T Bo 5 OY/Lasse Skåpjakten/SRJ) -CLE/Lennart -BGU/ PA EJY/Anders CZI/Klas Clas T SRJ KM/OPEN) Nov 14: Lennart B 28: BoS Dec 12: BGU/PA 31: Gunnars årsavslut Detta ger totalt 30 st jakter med Hellasgården (se nedan). den vi sprang den 17. januari vid Utöver dessa finns det 3 st nationella jakter, Skåpjakten samt vårt KM/OPEN. De internationella jakterna är f n okända med undantag för den utomordentligt trevliga landskampen mot Norge i Morokulien, som brukar komma någon gång i juni, samt EM, som förmodligen kommer i september i Brno i den Tjeckiska Republiken. Därmed över till resultaten från de två första jakterna för året, varav den endast den andra räknas i poängserien den första var

2 en 2m träning med start och mål ± Gunnars garage /Hellas 1) Bengt E 2) -RGH/Johan 3) B0S 4) Magnus 5) Gunnar 5 6) Clas T 7) AKF/Bosse 8) Sven C st 9) ) ) ) ) ) ) Gunnar F KON/olle Fredrik Ful/Holger Eva Ludmilla -CGR/ Sven st En välbesökt första-tävling 1993 ± Hellasskogen runt Ulvsjön söder om Hellasgården. Varmt med lite regn vilket gjorde isen på vissa stigar såphala -- det var mycket svårt vid 6 tiden på morgonen att ta sig fram till rävplatserna. Det var också en tävling med gäster från Långtbortistan såsom Storå, Lindesberg, Örebro och Ukraina. Dessa hade deltagit ± ett träningsläger hemma hos Gunnar dagen innan och hade en riktig långkörare i benen. Gunnar hade gjort en bana med ca 12 km längd! Det är annat än den korta 4 km jakten vid Hellas, det. Resultatet från det träningslägret ser ut så här: 1) 2) B0S -CGR/Sven 3) 3) Bengt E Fredrik st 5) 6) Magnus -RGH/Johan ) Ludmilla Efter detta över till KOMMANDE jakter: Lördag 20.2: Söndag 7.3: Söndag 21.3: Torsdag 1.4: Samling kl 1700 vid Sundby Friluftsgård (blad 50, ruta DS) för årets första, traditionella NATTSKIDJAKT (om vädret tillåter förståss). Sedan bastu och fika hemma hos arrangören Gunnar. Samling kl 1000 vid Skattekontoret/Norskolan i Näsby park (blad 19, ruta E3). Serveras det semlor och varmt att dricka iår också? Arr. -RGH/Johan Kontakta Bo 5 ( ) eller RGH/Johan ( ) om tid och plats. Det var tänkt att denna jakt skulle förläggas på samma plats som Täby SOK s träning men twar problemet trasslar till planerna Samling kl 1900 vid Koppartälten i Hagaparken (blad 25, ruta E4). På denna jakt kan ALLT hända! Arr. Bo 5 + -RGH/Johan Onsdag 14.4: Samling kl 1900 vid Knalleborgs daghem på Ekerö 41, ruta C3) Arr. Clas T (blad Onsdag 21.4: Samling kl 1900 vid Ängbybadet (blad 28, ruta C2). Arr. Sven C

3 Onsdag 28.4: Samling kl 1900 vid Sandviks Motionsgård i Viksjö (Sandviksskolan, blad l5,ruta B5). Arr. Sven C 1 förra SRJ-bladet gratulerades -CLE/Lennart på 60-årsdagen med ett besök av en liten delegation SRJ are och här kommer hans svar: Till alla som medverkade till att på ett så överväldigande och överraskande sätt som skedde göra min 60 årsdag till ett ljust och oförglömligt minne vill jag framföra mitt allra varmaste tack SM5CLE/Lennart 1 förra bladet fanns det också en liten bild av ett flygplan. Pga ett misstag saknades frågan: Vad är detta för ett plan? Bilden finns här igen, frågan upprepas och svaret sändes/ringes in till redaktören enligt nedan. a 7 1 Red. PA Nordwaeger/ BGU, Grävlingsvägen 59, BROMMA tel (B), (A), (A)

4 PROTOKOLL FRÄN ÅRSMÖTE MED STOCKHOLMS RÄVJÄGARE 1993 Tid: 20 januari Plats: Turebergs Orienterares klubbstuga, Sollentuna Deltagare: P-A Nordwaeger BGU Gösta Bergman IWH Sven Carlsson Olle Nilsson KON Lars Nordgren OY Johan Söderberg RGH Bo Söderqvist Clas Thoren Bo Lindell AKF Gunnar Svensson Lennart Gustafsson CLE Innan mötet började serverades kaffe, smörgås etc. 1 Mötet öppnades med att P-A Nordwaeger hälsade de närvarande välkomna. 2 Till ordförande och sekreterare för mötet valdes respektive P-A Nordwaeger och Lennart Gustafsson. 3 Till justeringsmän valdes Johan Söderberg och Clas Thoren. 4 Dagordninen godkändes. 5 P A läste upp föregående årsmötesprotokoll, som godkändes. Kommentarer: - Nya rävsändarprototypen kvarstår fortfarande att ta fram. Ansvariga: RGH, KON och AKF. - Kontakter och ackumulatorer i de gamla sändarna skulle bytas under året. Utbytet har ännu ej skett. Ansvarig: KON. 6 Rapporter från funktionärerna. Tyll - EKONOMI: Bokslut och balansräkning distrihuerades bland de närvarande. Trots ett redovisat underskott om ca 2000 kr är föreningens ekonomiska ställning god. Kassören rekommen derar oförändrad medlemsavgift. 1 räkenskaperna har återbe talning vid årsskiftet av portokostnader om ca 1000 kr inte hunnit beaktas. Sven läste upp revisinsberättelsen för året. Mötet hade inget att invända beträffande dess innehåll. KON - TEKNIK: Olle sade att vi, beträffande batterier till de gamla sändarna, hankar oss fram. Utbyte av batterier kommer att göras succesivt. Förbrukningsmateriel måste kompletteras efter hand. BGU - TÄVLINGAR: Medlemsantalet kommenterades, likaså 1992 års portokostnader, av vilka postverket hade återbetalt ca 1000 kr vid årsskiftet 1992/93.

5 (forts) 7 Funktionärerna beviljades ansvarsfrihet. Funktionärer och revisor - Tävling - Ekonomi Te~mink - Suppleant för samtliga - Revisor 9 Medlemsavgiften för 1993 tidigare, 5Okr/medlem. omvaldes för 1993, d v s BGU P-A Nordwaeger IWH Gösta Bergman KON Olle Nilsson Gunnar Svensson Sven Carlsson beslöts utgå med samma belopp som 10 Fikapaus. il Kommande jakter Utöver tidigare beslutade och annonserade Jakter 20/2 och 7/3 beslöts följande Jakter (80 m där ej annat anges): - 21/3 Skavlöten alt Rydbo RGH/Johan - 1/4 P-platsen vid Koopartälten Bosse+RGH/Johan - 14/4 Knalleborg Clas T 21/4 Ängbybadet Sven C 28/4 Sven 0-5/5 Sven 0 12/5 KON/Olle - 28/5 ARP/Bosse - 2/6 Altorp HBV/Bengt - 5/8 (nationell) BGU/P-A 2 m - 9/6 OY/Lasse - 16/6 BGU/P A 23/6 Gunnar 5-1/8 NI!, Kilsbergen ÖS A 80+2 m) KON/Olle Lennart B + BGU/P-A 17/8 (start 2000 SNT) AKF/Bosse 21-22/8 SI! Gävle/EN,] (?) 1/9 Clas T 8/9 Bosse 5 15/9 OY/Lasse 18/9 Skåpiakten SRJ 22/9 OLE/Lennart 29/9 (nattiakt) BGU/P-A 10/10 EJY/Anders 17/10 OZI/Klas 24/10 Clas T 29 31/lO KM. SF3 Open 80+2 it ( 31/7 4/8 11/8 14/il Lennart B 28/11 12/12 Bosse 5 BGU/P-A 31/12 Gunnar 5

6 (forts) 12 Övriga frågor SÄNDARNA Johan berättade att konstruktionsarbetet på sän darna pågår. Kortet är snart klart. En sändare borde kunna vara körklar före sommaruppehållet. Batterierna är de dyraste komponenterna. Ekonomin är god. VM P-A informerade om att endast Sverige har ansökt om att få arrangera VM Formellt uppdrag på detta kan förväntas, om inget oförutsett inträffar. Det gäller nu att få fram sponsorer. 13 Prisutdelning för 1992 års poängiakt förrättades av P-A. Detta år var KON/Olle ensam segrare. F ö räckte priserna till alla poängjägare, som var närvarande vid mötet. 14 Ordföranden tackade alla för det gångna året och bad OY/Lasse att till Turehergs orienterare framföra SRJ s tack för lånet av deras lokaler samt avslutade årsmötet. Vid protokollet: Lennart Gustafssrn, sekr P-A Nordwaeger4~rdf Ju s ter as: Johan Söderberg Clas Thoren

7 STOCKHOLMS RÄVJÄGARE BOKSLUT PER DEN 31/ Inkomster Medlemsavgifter 58 st x 50 kr = 2900,- 2900,- Medlemsavgift för kr + gåva 50 kr (Lars-CY) 100,- Lennart Berg, deltagaravgift i SAJ OPEN ,- Ränta på postgirokonto ännu ej inkommit; redovisas nästa år Bonus + ränta på postgirokapitalsamlingskonto 487,99 Summa 3737,99 Utgifter Portokostnader för 5 st SRJ-blad 1869,20 Priser till poängserien ,- Lokalhyra, Skavlöten ,- Kartor till KM ,- ldrottsförsäkring 525, Startkort, 3000 l4l3~ E-prom (HBV) 168,- Amatörradiotiflstånd för ,- Postgiroavgifter (utlandsavgifter) 50~ Summa 5853,20 Underskott 2115,21 BALANSRÄKNING PER DEN 31/ Ingående saldo Postgirokonto 4269,23 Postgirokapitalsamlingskonto 6420, ,37 Underskott 2115,21 Utgående saldo Postgirokonto 1666,03 Postgirokapitalsamlingskonto 6908, ,1 6 S ång Gösta Bergman Kassör

8 STOCKHOLMS RÄVJÄGARE KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1992 ÅRS BOKSLUT Bokslutet visar ett underskott på drygt 2000,-. Portokostnaderna har fördubblats. Trots detta finns inget skäl att ännu höja medlemsavgiften, då föreningens ekonomi är god. Spånga Gösta Bergman Kassör

9 Bromma Revisorsutlåtande över SRJ bokslut för år Efter granskning av räkenskaperna finner jag att kassören Gösta fört dessa på ett utmärkt sätt och några som helst anmärkningar mot bokslut och balansräkning föreligger inte. Beträffande underskottet, 2115 kronor, ± årets balansräkning vill jag uppmärksamma mötet p& att nästan halva summan, 1030 kronor, är eftersläpningar fr&n år SRJ har två norska medlemmar. Var och en betalar sin årsavgift pa samma premisser som vi svenskar och skickar beloppet, 50 svenska kronor, via postgirot till kassören. Problemet är att postgirot debiterar 25 kronor ± någon form av kostnader och således kommer endast halva årsavgiften, 25 svenska kronor, klubben tillgodo. Mitt förslag är att mötet diskuterar en annan avgifterna erläggs. lösning för hur Jag föreslår att mötet godkänner 1992 års bokslut och balansräkning och att Gösta ges full och tacksam ansvarsfrihet. Bromma som ovan -Sven~ fl 55-0.

SRJ-BLADET Årgång 44

SRJ-BLADET Årgång 44 SRJ-BLADET Årgång 44 Nr 2 199 1 02 17 Årsmötet vid Skavlötens motionsgård samlade tyvärr inte så många medlemmar, men de som kom (10 st) var klart beslutsmässiga, om något speciellt skulle beslutas. Deltagarna

Läs mer

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 ÅRSMÖTET hölls som utlyst igår i TSAs klubbstuga i Täby. 16 st hör sammade kallelsen och undfägnades med kaffe, the, smörgåsar, rull tårta m.m., totade ihop det nya

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

SRJ-BLADET. 941016/SKÅPJAKTEN Årets Skåpj akt ställdes tyvärr in pga för få deltagande lag

SRJ-BLADET. 941016/SKÅPJAKTEN Årets Skåpj akt ställdes tyvärr in pga för få deltagande lag SRJ-BLADET Årgång 48 Nr 1 1995 01 01 God Fortsättning på det nya året och välkommen till alla fina räv jakter som vi skall ha. Blir det runt 30 st jakter i år också eller börjar vi bli mätta på onsdagskvällar

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

SPORTBATSKLUBBEN. Sportbatsklubben, Box 38, 122 21 Enskede 1. Nr 1/81

SPORTBATSKLUBBEN. Sportbatsklubben, Box 38, 122 21 Enskede 1. Nr 1/81 SPORTBATSKLUBBEN Sportbatsklubben, Box 38, 122 21 Enskede 1 Nr 1/81 KLUBBNYTT NR 1/81 I N N E H Å L L SBK:s styrelse 1981 sid 1 Styrelsen har ordet " 2-3 Medlemsavgiften 1981 " 4-5 Årsmötesprotokoll "

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet.

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet. PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON Närvarande: Monica Bengtson Gunilla Bunke Bosse Hansson Gunilla Klang Arne Rössel (Mårten Stenberg ej närvarande) 1. Mötet öppnades

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte Sida 1 av 5 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte Mötet öppnande Mötet öppnades av ordförande Niklas Mårdbrink i källaren vid hans bohag, Sundsvall. Närvarande Niklas Mårdbrink, Joachim Öhman, Peter

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN 19.30 POSTGIRO:

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året.

Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året. Nr 1 2011 Årgång 29 Våren är här trots allt, skrev jag förra året och det är inte utan att det också kunde passa i år. Vi har dock stretat på i snöglopp med våra flaskskepp på väg till Skeppsholmen. Inne

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

MED LEM SIN FOR MA TION FÖR ÖST ER HA NINGE GOLF KLUBB NR 2, APRIL 2007 ÅRGÅNG

MED LEM SIN FOR MA TION FÖR ÖST ER HA NINGE GOLF KLUBB NR 2, APRIL 2007 ÅRGÅNG MED LEM SIN FOR MA TION FÖR ÖST ER HA NINGE GOLF KLUBB NR 2, APRIL 2007 ÅRGÅNG 15 Vår nya medarbetare, Doris (Welsh Corgi) hjälper Thomas att dressa putinggreen. Snart så, är det dags En del av er har

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalennr2:2013 Mer kul för barnen! Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Dessutom: -Protokoll från

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-11 Ännu ett år har gått

Verksamhetsberättelse 2010-11 Ännu ett år har gått AbSolut Kattklubb Verksamhetsberättelse 2010-11 Ännu ett år har gått Den här verksamhetsberättelsen finns endast som PDFfil. Brödrexten är satt med Century Schoolbook och rubriker med Myriad Pro Semibold.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer