Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Lars G Nordström kvar som vd Sidan 2 På gång runtom Schenker stämmer norska Posten Sidan 3 Mycket vill ha mer Ja tack mer bonus... Sidan 4 Dags att höja taket! Höj taket i a-kassan nu det är kris! Det globala finansiella systemet fungerar inte, världen befinner sig i den djupaste krisen sedan talet och svensk ekonomi befinner sig i fritt fall. Varslen slår rekord och arbetslösheten kommer att öka snabbt. Bakom de kalla siffrorna och de svarta rubrikerna finns de direkta effekterna, rakt in vardagen för många av oss: Får jag behålla jobbet? Hur går det om jag blir arbetslös? Hittar jag ett nytt arbete? Klarar familjen ekonomin? När varslen så småningom faller ut i arbetslöshet blir kopplingen direkt till den egna plånboken. Då tvingas vi dra in på kostnaderna och vår egen konsumtion. Arbetslöshetsförsäkringens tak har inte höjts sedan 1 juli 2002 Tre fjärdedelar av alla heltidsarbetande a-kassemedlemmar är un- derförsäkrade och får inte ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. Taket för a-kassan, kr, har inte följt löneutvecklingen och inkomstskyddet mellan två arbeten har gröpts ur. Denna negativa effekt kommer att påverka alla ingen klarar sig undan oavsett jobb, anställningsform eller sektor. Med minskad konsumtion, färre jobb och mindre rörlighet på arbetsmarknaden fördjupas krisen. Därför måste taket i a- kassan höjas nu! Var med och påverka att taket till a-kassan höjs via TCO:s upprop på: Ordförande, ST inom Posten Inkomstförsäkring Kan i samband med detta var läge att fundera över en inkomstförsäkring. Läs mer om detta på sidan 5 i detta nummer. Posten AB Brian Palmer Chans att lyssna till Brian... Möt Roland Spont, TCO Finanskrisen... Tack Leif Dyrvall Facklig medarbetare slutar Sidan 6 Meddelande AB Årets friskaste företag Brevterminalen i Sundsvall friskast Medinflytandeavtalet Olika syn oroande Översynsgrupp Tittar på våra centrala avtal Sidan 7 Logistik AB Förstärkningsavtalet Förlängt en månad Övertalighet Härryda Nu öppnas Futurum... Förändringar inom HIT Delas upp i tre delar... Sidan 8

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen ordförande Kjell Öström vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Ann-Katrin Broman Ersättare Sektionsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Börje Berglund Redaktör Redaktionskommitté Bo Fröström Jan-Ivar Åström Gudrun Glipe Bosse Palmberg Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Lars G Nordström blir kvar som vd i Posten Det är nu klart att Lars G Nordström fortsätter sitt uppdrag som vd för Posten AB. När Postens förre vd Erik Olsson hastigt blev tvungen att lämna sin anställning förra sommaren var avsikten att Lars skulle ta över rodret under nio månader, t.o.m. den 31 mars i år. Styrelsen räknade med att fusionen med Post Danmark skulle vara genomförd under hösten och att rekrytering av en ny, permanent, vd skulle vara avslutad innan den 1 april. Det blev inte så. Osäkert när nya bolaget bildas Fusionsarbetet är ännu inte klart och det är fortfarande osäkert när det nya bolaget kan komma igång. I skrivande stund har EU:s konkurrensmyndighet börjat granska affären men det är inte klart om man tänker genomföra en kort (Fas 1) eller en fördjupad (Fas 2) granskningsprocess. Den 21 april kan vi få svar på den frågan. Blir det den kortare versionen kan det nya bolaget komma igång i maj, vid en fördjupad process lär det inte ske förrän till hösten. Dessutom återstår ett beslut i det danska folketinget med det lär vara en ren formalitet. Lars G Nordström fortsätter Med anledning av att fusionsarbetet tagit längre tid än beräknat har vd-frågan lösts på det sättet att Lars har fått fortsatt förordnande. Det är bra. Lars har en gedigen erfarenhet av stora koncerner och av företagskulturen i de nordiska länderna. Han har även kommit in ordentligt i Postens olika delar under de nio månader han varit verksam här. Ett byte av vd i det läge som Posten befinner sig i för närvarande hade inte varit bra för verksamheten. Från ST inom Postens sida är vi därför positiva till att Lars fortsätter ännu en tid. Lön för arbete en självklarhet Det är många som har reagerat över att Postens vd arbetar gratis. Det är ingen bra lösning och så kan det givetvis inte fortsätta. När Lars åtog sig uppdraget var det klart att han skulle ha samma ersättning, totalt sett, som Postens förre vd, Erik Olsson. Så blev det också, enda skillnaden var att Lars skulle få hela beloppet i form av lön, inga pensionsavsättningar eller andra ersättningar således. Det innebar en betydligt högre lön än vad företrädaren hade haft och det satte igång en häftig debatt där bl.a. statsministern, finansministern och vissa andra potentater gick ut och kraftfullt kritiserade Lars lönenivå. Att kostnaden inte var högre än för företrädaren hade man inte koll på. Det hela resulterade i att Lars avsade sig lön över huvud taget. Det kan man tycka vad man vill om men gratisarbete är som sagt ingen bra lösning. Nya bolagsstyrelsen bestämmer den nya lönen Nu har Lars fått fortsatt förordnande och han ska dessutom bli vd i det nya bolaget men någon lön är ännu inte beslutad. Det blir en fråga för styrelsen i det nya bolaget vilket blir nästan dubbelt så stort som Posten AB och ska jämföras med andra internordiska koncerner. Då blir Lars villkor inte enbart beroende av den svenska ägarens policy eftersom den danska ägaren säkert vill ha ett ord med i sammanhanget. Styrelseordförande i det nya bolaget blir den danske finansmannen Fritz Schur. Oavsett när det nya bolaget kommer igång, ska Lars lön och anställningsvillkor gälla fr.o.m. den 1 april i år. Det kan alltså bli fråga om retroaktiv ersättning. Tufft jobb att samordna det nya bolaget Från ST inom Posten är vi som sagt nöjda med att Lars fortsätter sitt uppdrag. Det är ett gigantiskt arbete som ligger framför oss innan det nya bolaget kan fungera fullt ut vilket kräver en kompetent ledning. Det är över anställda som berörs av fusionen så det vill till att allting går som pla- > 2 <

3 Omvärldsorientering nerat. Dessutom ska den vardagliga, löpande, verksamheten fungera utan störningar. En sammanslagning av två jätteföretag med helt skilda företagskulturer är ingen lätt sak och en del problem lär dyka upp under resans gång. Vi är dock övertygade om att fusionen måste genomföras om den nordiska postverksamheten ska lyckas stå emot trycket som kommer från de riktigt stora postföretagen i samband med avregleringen av den europeiska postmarknaden. En riktigt bra lösning hade omfattat även de övriga nordiska ländernas postföretag men en sådan är inte möjlig att genomföra för närvarande. Ordförande, ST inom Posten Schenker kräver norska Posten på halv miljard Schenker Privpak kräver motsvarande cirka 580 miljoner svenska kronor (460 miljoner norska kronor) av norska Posten för brott mot konkurrensreglerna. Den 17 december förra året lade EFTA:s övervakningsorgan ESA, (EFTA Surveillance Authority) fram en rapport, ett så kallat Statement of Objection. Rapporten visar att norska Posten mellan år 2000 och 2006 ingått en rad avtal med norska dagligvaru-, kiosk- och bensinkedjor som i praktiken hindrar alla andra än norska Posten att bygga upp ett rikstäckande nätverk av utlämningsställen för paket. Genom att bryta mot konkurrensreglerna har norska Posten i ett antal år haft möjlighet att ta ut ett betydligt högre pris av de norska konsumenterna än vad Schenker Privpak erbjuder, säger Ingvar Nilsson, CEO Schenker North AB. ESA:s undersökning av norska Posten har varat mer än sex år och har bland annat resulterar i en razzia mot norska Postens huvudkontor för att säkra bevis. Schenker har i många år försökt komma in på den norska marknaden. Vi har drivit ärendet sedan , säger Kristin Roempke, jurist på Schenker North. Till att börja med försökte vi förhandla med norska Posten för att hitta en lösning. När det misslyckades vände vi oss ESA, som är EFTA:s motsvarighet till EUkommissionen. Nu, efter sju år, har ESA kommit fram till ett preliminärt beslut som pekar på att norska Posten brutit mot konkurrensreglerna. Ärendet kommer nu att behandlas av Oslos Forliksråd (en slags medlingskommission). Rådet kommer sannolikt att förklara ärendet vilande till dess att ESA kommit med slutligt besked, säger Kristin Roempke. Om ESA fattar ett fällande beslut vilket troligen dröjer till i höst kommer norska Posten förmodligen att få betala cirka 800 miljoner norska kronor i vite (motsvarande nästan en miljard svenska kronor). Men av detta vite får Schenker ingenting, det går till ESA som en konkurrensskadeavgift. Därför har bolaget beslutat driva skadeståndsprocess mot norska Posten. Vi gör det för att kompensera oss för de intäkter vi gått miste om genom att inte få komma in på marknaden, säger Kristin Roempke. Schenker North har ännu inte slutligt avgjort vilken del av koncernen som ska driva ärendet, men troligen blir det Schenker Privpak i Norge. Schenker Privpaks affärsidé bygger på att utveckla ett eget nätverk i Norden där konsumenter ges fler alternativ att hämta paket som de handlat via Internet och postorder. I stället för att tvingas gå till en särskild post under öppettiderna, erbjuds den tjänsten via större livsmedelkedjor, kiosker och bensinstationer som har helg- och kvällsöppet och på så vis blir ett mer flexibelt alternativ. Både svenska och norska Posten har sedan kopierat idén för sin egen verksamhet. Saxat från Internet Mycket vill ha mer! Så är rofferidebatten igång igen. Efter de senaste årens uppmärksammade avslöjanden om hur vissa av näringslivets toppar skott sig genom allehanda invecklade incitamentsprogram, kunde man kanske vänta sig lite återhållsamhet en tid framöver. Skandiaprocesserna borde ha varit en mycket tydlig larmklocka. Men så blev det inte. Givetvis ska dugliga och kompetenta företagsledare ha en bra lön men det måste finnas någon måtta på vad en vd kan vara värd. Det är heller inte konstigt att en vd får en rimlig bonus om företaget går bra och även medarbetarna har möjlighet att få ta del av resultatet. Att däremot betala ut enorma bonusbelopp när företaget inte går med vinst och medarbetarna måste sänka sina löner eller t.o.m. tvingas lämna sina anställningar, är en osund kultur. Nu har även regeringen reagerat på vad man kallar bonusexcesser och kräver omförhandling av de statliga bolagschefernas bonusprogram, alternativt fryser utbetalningarna helt. Regeringen > 3 <

4 Omvärldsorientering vill även att de privata bolagen gör på samma sätt. Det är en förståelig reaktion från regeringens sida. I grunden handlar det om etik. Det går inte att mana fackföreningarna till återhållsamhet och att gå med på oförändrade eller t.o.m. sänkta löner och försämrade anställningsvillkor i övrigt om det samtidigt finns utrymme att betala ut enorma belopp till ett fåtal personer, oavsett uppvisat resultat. Nu kanske någon säger Betalar vi inte bra får vi inga bra ledare. De bästa kommer att lämna Sverige för en anställning utomlands. Vem har hittat på det? Det gick bra före jättebonusarnas tid och det går bra i många andra länder. Diskussionen har säkert manats fram av de berörda själva och deras närmaste supportrar för att motivera allt högre löner och bonusprogram. Det är ju som bekant på det viset att Mycket vill ha mer. Därför är det bra om det blir lite struktur i bonusfrågan. Fortsatt löneutveckling, lönestopp eller lönesänkning? Frågan har väckts i flera branscher sedan IF Metall kom överens med arbetsgivarna att öppna för lägre arbetstider för att om möjligt undvika massarbetslöshet bland förbundets medlemmar. Från ST:s och TCO:s håll ser vi inte att en sådan åtgärd på sikt är en väg för att rädda jobben. Vår uppfattning är att lönesänkningar inte löser problemen, det bara vältrar över hela risken på de anställda. Almega, den arbetsgivarorganisation som Posten tillhör, har dock en annan uppfattning. De menar att även tjänstemännen måste acceptera lönesänkningar i utbyte mot kortare arbetstid eller utbildning. Enligt deras uppfattning kommer trycket underifrån och antingen är fackförbunden med och formar det som händer eller så sker det ändå. Det finns även en överhängande risk att den gamla konflikten mellan arbetare och tjänstemän blossar upp igen. Det vore i så fall en mycket olycklig utveckling. Ett problem i sammanhanget är att frågan inte har diskuterats på ett övergripande fackligt plan. För de flesta fackförbund kom IF Metalls avtal som en obehaglig överraskning. En annan fråga, som inte direkt hänger ihop med IF Metalls avtal, är de mycket stora bonusbelopp som kommer att betalas ut till toppcheferna i flera bolag, Volvo, SSAB m.fl. Bonusen bygger på tidigare avtal men i ett läge när samma bolag tvingas säga upp många av sina medarbetare, skulle det vara snyggt om direktörerna kunde visa lite solidaritet och avstå från sina miljonbonusar. Gör man inte det är det som att hälla fotogen på den brasa som håller på att flamma upp. Detsamma kan sägas gälla de bolag som betalar ut miljardbelopp i aktieutdelning och samtidigt varslar alltfler medarbetare om uppsägning. Vad fortsättningen blir vet vi således inte men från arbetsgivarhåll kommer man säkert att driva på den här utvecklingen, kanske inte bara vad gäller lönenivåer utan även andra kollektivavtal, både centrala och lokala. Det verkar bäddat för en huggsexa mellan alla parter på arbetsmarknaden. Vi får se om det gamla ordspråket När krubban blir tom börjar hästarna bita varandra blir verklighet den närmaste tiden framöver. Ordförande, ST inom Posten Ja visst gör det ont Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för de som växer och de som stänger. Ur diktsamlingen för Trädets skull Karin Boye 26 oktober april 1941 Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 28 april. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 21 april. Börje Berglund Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 4 <

5 Allmän information Inkomstförsäkring Frivillig inkomstförsäkring Arbetsmarknaden förändras i snabb takt idag. Jobb försvinner och omorganisationer och strukturförändringar har blivit en del av vardagen. En viktig uppgift för ST är att ge medlemmarna största möjliga trygghet genom livets olika skeden genom att erbjuda bra medlemsförsäkringar. Som medlem i ST och verksam inom bolagssektorn kan du teckna en frivillig inkomstförsäkring hos försäkringsbolaget Accept. Den ger dig extra trygghet om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Kompletterar a-kassa och avgångsersättning (AEG) Från a-kassan kan du idag om du blir arbetslös som mest få kronor i månaden före skatt vilket är 80 procent av en månadslön på kronor (a-kassans högsta ersättning). Omfattas du av det kompletterande inkomstskyddet (AEG) från Trygghetsrådet så erhåller du som mest 70 procent av din tidigare lön under de sex första ersättningsmånaderna och sedan 50 procent under ytterligare 6 12 månader beroende på ålder. Villkoren för att erhålla inkomstskyddet är att du fyllt 40 år och varit anställd under minst 5 års sammanhängande tid minst 5 timmar per vecka. Ersättningen från inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan och Trygghetsrådet så du får 80 procent av din egen inkomst efter skatt. Lång utbetalningstid Utbetalningstiden från försäkringen är 300 dagar och ersättningen utbetalas enligt samma regler som a-kassan tillämpar dvs. 22 ersättningsdagar per månad. 80 procent av din egna inkomst utbetalas under 200 dagar och 70 procent av din inkost under resterande 100 dagar. Försäkringen upphör att gälla den 1:a månaden efter det att du fyllt 62 år. Försäkringsvillkor Medlem i Fackförbundet ST Stadigvarande bosatt i Sverige Inte vara egenföretagare Medlem i a-kassan Omfattas av LAS Tillsvidareanställd Ofrivillig arbetslöshet Du ska ha blivit ofrivilligt arbetslös, dvs. inte sagt upp dig själv eller blivit avskedad p.g.a. missskötsamhet. Du måste även vara inskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Kvalifikationstid Du måste vara med i försäkringen i 12 månader för att få ersättning. Du kan inte erhålla ersättning om du blir arbetslös under de första 12 månaderna. Om du vill höja försäkringsbeloppet så gäller den högre ersättningen först efter ytterligare 12 månader. Karens Om du blir arbetslös, har du rätt till ersättning från inkomstförsäkringen från och med den första dagen som du får ersättning från a-kassan. Vilket innebär från den åttonde arbetslöshetsdagen. Premier och hur du tecknar Exempel på priser: Inkomst på Premie kr 66 kr/månad kr kr/månad kr kr/månad kr kr/månad kr kr/månad Premien är beroende på rätten till kompletterande ersättning från Trygghetsrådet, ersättningstid och din ålder. Ersättningen utgår för en inkomst upp till kronor. För att ansöka och få en offert på försäkringen besöker du där du klickar på medlemmar och går vidare till medlemsförmåner och försäkringar. För att komma vidare till Accept måste du logga in som medlem. Anki Fällen Försäkringsansvarig Kryssvinnare, Sista numret av vår tryckta STposten innehöll ett korsord där 5 lyckliga vinnare drogs. Vid övergången till vår nya digitala version missade vi att publicera namnen på dessa vinnare. Vi korrigerar nu detta och listar här vinnarna i vårt sista kryss. Grattis säger vi till Birgitta Andersson Gert Rubensson Gunilla Norrbrink Therese Eriksson Jan Salomonsson Göteborg Lerum Yxlan Umeå Växjö Trisslotter har levererats till vinnarna. Den rätta lösningen Framtida kryss? Vet inte om vi i framtiden ska ha med kryss eller andra klurigheter. Vad tycker du som läsare? Hör gärna av dig till undertecknad så får vi ta ställning till framtida tankenötter till läsarskaran. Börje Berglund Redaktör > 5 <

6 Posten AB Brian Palmer Brian Palmer är den unga amerikanska killen som efter en inspirerad föreläsning av Olof Palme år 1984 bestämde sig för att bli socialantropolog och att fokusera sitt arbete på mänskliga rättigheter och Sverige. Han skrev avhandlingen Wolves at the Door: Existential Solidarity in a Globalizing Sweden. År 2002 valdes Brian Palmer till Harvards bästa lärare för sina kurser i civilkurage. För sin tilltro till demokrati och mänskliga rättigheter har han fått utstå en mängd hot och påhopp. Hans arbete för fackliga rättigheter och en levnads lön, en lön som räcker till överlevnad för de lägst betalda på Harvard, har gjort honom känd i hela världen. Han har innehaft gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne vid Göteborgs Universitet samt undervisat vid Lärarhögskolan i Stockholm och Uppsala Universitet. Bland hans publikationer hittar man bl.a. George W. Reinfeldt Konsten att göra en politisk extreme makeover som han skrivit tillsammans med Per-Anders Forstorp. Den 4 juli 2004, på USA:s självständighetsdag, var han Sommarpratare i Sveriges Radios P1. Nu kommer Brian Palmer till Stockholm för att tala till och träffa TCO:s medlemmar i Stockholm. Han ger föredraget: "Striden om svensk välfärd - en amerikansk antropolog analyserar" Kom till TCO på Linnégatan 14, onsdagen den 22 april 2009 kl för att lyssna och inspireras! Läs mer på: Frågor kan ställas till: Åsa Hole Årliga Medlemsmötet Den 19 mars höll sektion Posten AB sitt årliga medlemsmöte tillsammans med HK-delarna av MEAB och LOAB. Bosse Fröström Medlemsmöte inom Region HK Torsdag den 23 april kl TCO:s chefsekonom Roland Spånt talar ut om den pågående finansiella krisen Världen står inför en allvarligare ekonomisk kris än vi gjort på decennier. TCO har under hela hösten varnat för att krisen skulle bli mycket värre än vad myndigheter och prognosmakare sagt och krävt politiska kraftfulla motåtgärder. Missa inte detta tillfälle torsdagen den 23/4-09 med start kl kommer TCO:s chefsekonom Roland Spånt till Postens HK (Tomteboda, Aulan) för att ge sin och TCO:s syn på den ekonomiska och finansiella krisen som råder och som slår hårt mot många Svenska företag och familjer. I dagarna har du fått en inbjudan i din mejllåda om detta medlemsmöte, se till att svara till STinom- senast tisdagen den 21/4-09 om du tänker medverka. Efter mötet finns möjlighet att stanna kvar för att umgås och diskutera vidare över en öl eller ett glas vin till självkostnadspris. Tilltugget till detta ordnar vi självklart med. Har du av någon anledning inte möjlighet att hinna till seminariet, så är du ändå välkommen till lunchmatsalen bredvid aulan där vi samlas för lite afterwork. Men meddela gärna oss det i förväg ändå, så att tilltugget räcker till. Varmt välkommen! önskar Styrelsen svingade vigt ordförandeklubban så att de formella delarna avhandlades på mindre än en timme. Efteråt kunde deltagarna ta del av en riklig buffé och ägna sig åt trevlig samvaro. En trotjänare lämnar det fackliga arbetet Sören Jakobsson I samband med det årliga medlemsmötet i mars i år, slutade Leif Dyrvall, från HRdirekt, sitt fackliga uppdrag som arbetsplatsombud och ledamot i POAB:s sektionsstyrelse. I och med sin nedtrappning, inför pensioneringen som ämnar ske om ca. 14 månader, så kommer Leif att agera personalspecialist och förstärkning, till personalchef Birgit Williams på KI, varför Leif redan nu tackar för sig. Jag vill från alla våra gemensamma kollegor och medlemmars räkning, framföra ett stort tack till Leif, för allt det fina arbete som du har lagt ner inom ST genom åren. Det är visserligen först under de senaste två åren som jag har lärt känna dig, som facklig kollega och medarbetare, men jag kan redan nu säga att Leif kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Med sin mångåriga yrkeserfarenhet och stora kompetens, framförallt inom personalområdet, så har Leif med sitt djupa humanistiska engagemang satt en stark prägel på det fackliga arbetet inom ST. Tack Leif och lycka till med det nya jobbet, och den kommande pensioneringen! Sören Jakobsson Sektionsordförande En presentation av nya arbetsplatsombud och skyddsombud kommer i nästa nummer! Gudrun Glipe > 6 <

7 Meddelande AB Årets friskaste företag För åttonde året i rad korar Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet "Årets friskaste företag". Årets friskaste företag är en arbetsplats som medvetet och målinriktat, i enlighet med Hälsodiplomering, arbetar för att främja hälsa genom att tillgodose en god arbetsmiljö samt stödja sina medarbetare att göra hälsosamma livsstilsval." Hans-Olof Löfdahl tar emot utmärkelsen från landshövding Bo Källstrand Foto: Oskar Nord Vinnare 2008 blev Sundsvalls brevterminal Sundsvalls hårdbantade brevterminal har av Korpen utsetts till "Årets friskaste företag 2008" i Sverige i klassen offentliga och ideella organisationer. Landshövding Bo Källstrand överlämnade priset som bland annat innebar en webbaserad tjänst för friskvårdsarbete värderad till kronor. Brevterminalen i Sundsvall har dragit ner rejält på arbetsstyrkan de senaste åren. Men det är inte bantningskuren som har lett fram till priset. - Det är det långsiktiga arbetet där vi hela tiden har förbättrat oss. Och jag är helt övertygad om att hälsoarbete blir ännu viktigare i företagen i framtiden, säger en stolt Hans-Olof Löfdahl, terminalchef på Sundsvalls Postterminal. Juryns motivering "Sundsvall Brevterminal har en genomtänkt strategi både för sitt strategiska och operativa hälsoarbete. Sundsvall Brevterminal har en engagerade ledning, en tydlig organisation och ett arbetssätt som bygger på ständiga förbättringar, det möjliggör det eftersträvansvärda, ett hållbart långsiktligt hälsoarbete. Thomas Öhlén Sektion Meddelande Region Nord Årsmöte, Region Sth Den 17 mars höll region Stockholm (Norr-Syd) årsmöte tillsammans med LOAB (Segeltorp PT). Mötet drog ca 50-medlemmar till denna kväll. Till mötesordförande valdes Torbjörn Larm, Posten Frimärken som lotsade oss närvarande fram, via dagordningen på ett föredömligt sätt. Till sekreterare för mötet valdes Börje Berglund som skrev så det rök om laptopen. Några förändringar kunde noteras Välbesökt årsmöte i Stockholmsregionerna Foto: Bosse Palmberg på arbetsplatsombuden, men då till det bättre. Ingen hade aviserat frånträde utan det tillkom istället några namn, vilket i sig bådar gott med tanke på det fackliga arbete som väntar oss framöver. Det valdes också några nya skyddsombud och även dessa är inrapporterade till respektive arbetsgivare. Medinflytandeavtalet På de allra flesta håll pågår ett arbete med att anpassa Medinflytandeavtalet till regional verksamhet. Många har redan kommit fram till förslag, medan andra knappt har påbörjat arbetet. Detta i sin tur gör att distrikt, terminaler och övrigt avvaktar den regionala överenskom- Mikael Andersson melsen. Från ett personligt perspektiv kan jag tycka att det är otroligt skiftande innehåll som har presenterats. Verkar inte som en del använder det centrala avtalet som stöd utan vill uppfinna ett nytt, vilket jag tycker är märkligt. Översynsgrupp i ST inom sektion MEAB Nyligen startade en liten facklig grupp bestående av tre personer ett arbete vars syfte är att bedöma de Postcentrala avtal som vi arbetar utifrån idag hur relevanta de kan vara inför den nya avtalsrörelse som står för dörren. Vad uppfattar vi som heligt och vad kan vi tänka oss göra avkall på eller vad vi kan förbättra. Detta arbete kommer inte att offentliggöras förrän tidigast till hösten. Vi vill bara för våra läsare informera att detta arbete är igång och ingenting kommer att glömmas. Pågående övertalighetsdiskussioner På vissa håll i landet pågår diskussioner om övertalighet som med största sannolikhet kommer att innebära färre anställda inom regionerna. Ny teknik och vikande volymer är huvudorsakerna. Tyvärr ser det likadant ut oavsett var i landet man befinner sig. Bosse Palmberg Sektionsstyrelsen Meddelande AB > 7 <

8 Logistik AB Förändringar HIT. inom Från och med första april delas produktionsorganisationen i tre rutor. En för Transport, en för Terminal och en för Spedition. Ansvarig för Transport vars uppdrag är att hantera inrikes tranporter blir Ulf Norén. I den organisationen kommer även alla produktionssamordnare ingår samt Marie Christoffersson och Peter Strand. Inom Terminalen blir Thomas Johannesson ansvarig för alla sex terminaler samt tillhörande personal. Ann-Sofie Ståhl blir ansvarig för Spedition men behåller även sin tjänst som produktägare. Spedition är ansvariga för samtliga utrikestranporter där ingår även alla speditöter samt Gunilla Norén. Samverkan Inom Solution kommer vi även i fortsättningen att samverka på lokal nivå. Beslutet togs igår i den övergripande Solution samverkan. Bud/PEX Bud/PEX verksamheten i Stockholm på Kocksgatan kommer att flytta in till Tomteboda terminalen inom kort. Hervé Louvet Regionombud, Stockholm Förlängning av förstärkningsavtalet. Efter en dialog med Posten har vi enats om att inom Logistik förlänga förstärkningsavtalet med en månad, detta för att kunna diskutera fram ett bra avtal. Övertalighet Härryda. Patrik Lindbladh Nu är vi överens med Posten om spelregler på Härryda paketterminal. Vi kommer att följa intentionerna i omställningsavtalet och nu är Futurum öppet för de första frivilliga ansökningarna. Under förhandlingen har vi kommit fram till ytterligare 5 stycken heltidstjänster. Den vikariepool med 12 heltidare och 6 deltidare (på 67,5%) som tillkommit under förhandlingarna har justerats och blivit 17 heltidare. Vilket är mycket positivt för personalen. Patrik Lindbladh Sektionsordförande > 8 <

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall Förtroendevalda under året: Thomas Öhlén Agneta Sjölander Åsa Johansson Charlotte Englund Ulf Bergman Anna Qvarngård Eva Corell Ulla Johansson

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 7-2012 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2010 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Ägarens agerande... Sidan 2 Portohöjning I Danmark... Sidan 3 Personalområdet Ökad köpkraft mm

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer