Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kjell Strömbäck Ordförande, ST inom Posten kjell.stromback@posten.se"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Lars G Nordström kvar som vd Sidan 2 På gång runtom Schenker stämmer norska Posten Sidan 3 Mycket vill ha mer Ja tack mer bonus... Sidan 4 Dags att höja taket! Höj taket i a-kassan nu det är kris! Det globala finansiella systemet fungerar inte, världen befinner sig i den djupaste krisen sedan talet och svensk ekonomi befinner sig i fritt fall. Varslen slår rekord och arbetslösheten kommer att öka snabbt. Bakom de kalla siffrorna och de svarta rubrikerna finns de direkta effekterna, rakt in vardagen för många av oss: Får jag behålla jobbet? Hur går det om jag blir arbetslös? Hittar jag ett nytt arbete? Klarar familjen ekonomin? När varslen så småningom faller ut i arbetslöshet blir kopplingen direkt till den egna plånboken. Då tvingas vi dra in på kostnaderna och vår egen konsumtion. Arbetslöshetsförsäkringens tak har inte höjts sedan 1 juli 2002 Tre fjärdedelar av alla heltidsarbetande a-kassemedlemmar är un- derförsäkrade och får inte ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. Taket för a-kassan, kr, har inte följt löneutvecklingen och inkomstskyddet mellan två arbeten har gröpts ur. Denna negativa effekt kommer att påverka alla ingen klarar sig undan oavsett jobb, anställningsform eller sektor. Med minskad konsumtion, färre jobb och mindre rörlighet på arbetsmarknaden fördjupas krisen. Därför måste taket i a- kassan höjas nu! Var med och påverka att taket till a-kassan höjs via TCO:s upprop på: Ordförande, ST inom Posten Inkomstförsäkring Kan i samband med detta var läge att fundera över en inkomstförsäkring. Läs mer om detta på sidan 5 i detta nummer. Posten AB Brian Palmer Chans att lyssna till Brian... Möt Roland Spont, TCO Finanskrisen... Tack Leif Dyrvall Facklig medarbetare slutar Sidan 6 Meddelande AB Årets friskaste företag Brevterminalen i Sundsvall friskast Medinflytandeavtalet Olika syn oroande Översynsgrupp Tittar på våra centrala avtal Sidan 7 Logistik AB Förstärkningsavtalet Förlängt en månad Övertalighet Härryda Nu öppnas Futurum... Förändringar inom HIT Delas upp i tre delar... Sidan 8

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen ordförande Kjell Öström vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Ann-Katrin Broman Ersättare Sektionsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Börje Berglund Redaktör Redaktionskommitté Bo Fröström Jan-Ivar Åström Gudrun Glipe Bosse Palmberg Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Lars G Nordström blir kvar som vd i Posten Det är nu klart att Lars G Nordström fortsätter sitt uppdrag som vd för Posten AB. När Postens förre vd Erik Olsson hastigt blev tvungen att lämna sin anställning förra sommaren var avsikten att Lars skulle ta över rodret under nio månader, t.o.m. den 31 mars i år. Styrelsen räknade med att fusionen med Post Danmark skulle vara genomförd under hösten och att rekrytering av en ny, permanent, vd skulle vara avslutad innan den 1 april. Det blev inte så. Osäkert när nya bolaget bildas Fusionsarbetet är ännu inte klart och det är fortfarande osäkert när det nya bolaget kan komma igång. I skrivande stund har EU:s konkurrensmyndighet börjat granska affären men det är inte klart om man tänker genomföra en kort (Fas 1) eller en fördjupad (Fas 2) granskningsprocess. Den 21 april kan vi få svar på den frågan. Blir det den kortare versionen kan det nya bolaget komma igång i maj, vid en fördjupad process lär det inte ske förrän till hösten. Dessutom återstår ett beslut i det danska folketinget med det lär vara en ren formalitet. Lars G Nordström fortsätter Med anledning av att fusionsarbetet tagit längre tid än beräknat har vd-frågan lösts på det sättet att Lars har fått fortsatt förordnande. Det är bra. Lars har en gedigen erfarenhet av stora koncerner och av företagskulturen i de nordiska länderna. Han har även kommit in ordentligt i Postens olika delar under de nio månader han varit verksam här. Ett byte av vd i det läge som Posten befinner sig i för närvarande hade inte varit bra för verksamheten. Från ST inom Postens sida är vi därför positiva till att Lars fortsätter ännu en tid. Lön för arbete en självklarhet Det är många som har reagerat över att Postens vd arbetar gratis. Det är ingen bra lösning och så kan det givetvis inte fortsätta. När Lars åtog sig uppdraget var det klart att han skulle ha samma ersättning, totalt sett, som Postens förre vd, Erik Olsson. Så blev det också, enda skillnaden var att Lars skulle få hela beloppet i form av lön, inga pensionsavsättningar eller andra ersättningar således. Det innebar en betydligt högre lön än vad företrädaren hade haft och det satte igång en häftig debatt där bl.a. statsministern, finansministern och vissa andra potentater gick ut och kraftfullt kritiserade Lars lönenivå. Att kostnaden inte var högre än för företrädaren hade man inte koll på. Det hela resulterade i att Lars avsade sig lön över huvud taget. Det kan man tycka vad man vill om men gratisarbete är som sagt ingen bra lösning. Nya bolagsstyrelsen bestämmer den nya lönen Nu har Lars fått fortsatt förordnande och han ska dessutom bli vd i det nya bolaget men någon lön är ännu inte beslutad. Det blir en fråga för styrelsen i det nya bolaget vilket blir nästan dubbelt så stort som Posten AB och ska jämföras med andra internordiska koncerner. Då blir Lars villkor inte enbart beroende av den svenska ägarens policy eftersom den danska ägaren säkert vill ha ett ord med i sammanhanget. Styrelseordförande i det nya bolaget blir den danske finansmannen Fritz Schur. Oavsett när det nya bolaget kommer igång, ska Lars lön och anställningsvillkor gälla fr.o.m. den 1 april i år. Det kan alltså bli fråga om retroaktiv ersättning. Tufft jobb att samordna det nya bolaget Från ST inom Posten är vi som sagt nöjda med att Lars fortsätter sitt uppdrag. Det är ett gigantiskt arbete som ligger framför oss innan det nya bolaget kan fungera fullt ut vilket kräver en kompetent ledning. Det är över anställda som berörs av fusionen så det vill till att allting går som pla- > 2 <

3 Omvärldsorientering nerat. Dessutom ska den vardagliga, löpande, verksamheten fungera utan störningar. En sammanslagning av två jätteföretag med helt skilda företagskulturer är ingen lätt sak och en del problem lär dyka upp under resans gång. Vi är dock övertygade om att fusionen måste genomföras om den nordiska postverksamheten ska lyckas stå emot trycket som kommer från de riktigt stora postföretagen i samband med avregleringen av den europeiska postmarknaden. En riktigt bra lösning hade omfattat även de övriga nordiska ländernas postföretag men en sådan är inte möjlig att genomföra för närvarande. Ordförande, ST inom Posten Schenker kräver norska Posten på halv miljard Schenker Privpak kräver motsvarande cirka 580 miljoner svenska kronor (460 miljoner norska kronor) av norska Posten för brott mot konkurrensreglerna. Den 17 december förra året lade EFTA:s övervakningsorgan ESA, (EFTA Surveillance Authority) fram en rapport, ett så kallat Statement of Objection. Rapporten visar att norska Posten mellan år 2000 och 2006 ingått en rad avtal med norska dagligvaru-, kiosk- och bensinkedjor som i praktiken hindrar alla andra än norska Posten att bygga upp ett rikstäckande nätverk av utlämningsställen för paket. Genom att bryta mot konkurrensreglerna har norska Posten i ett antal år haft möjlighet att ta ut ett betydligt högre pris av de norska konsumenterna än vad Schenker Privpak erbjuder, säger Ingvar Nilsson, CEO Schenker North AB. ESA:s undersökning av norska Posten har varat mer än sex år och har bland annat resulterar i en razzia mot norska Postens huvudkontor för att säkra bevis. Schenker har i många år försökt komma in på den norska marknaden. Vi har drivit ärendet sedan , säger Kristin Roempke, jurist på Schenker North. Till att börja med försökte vi förhandla med norska Posten för att hitta en lösning. När det misslyckades vände vi oss ESA, som är EFTA:s motsvarighet till EUkommissionen. Nu, efter sju år, har ESA kommit fram till ett preliminärt beslut som pekar på att norska Posten brutit mot konkurrensreglerna. Ärendet kommer nu att behandlas av Oslos Forliksråd (en slags medlingskommission). Rådet kommer sannolikt att förklara ärendet vilande till dess att ESA kommit med slutligt besked, säger Kristin Roempke. Om ESA fattar ett fällande beslut vilket troligen dröjer till i höst kommer norska Posten förmodligen att få betala cirka 800 miljoner norska kronor i vite (motsvarande nästan en miljard svenska kronor). Men av detta vite får Schenker ingenting, det går till ESA som en konkurrensskadeavgift. Därför har bolaget beslutat driva skadeståndsprocess mot norska Posten. Vi gör det för att kompensera oss för de intäkter vi gått miste om genom att inte få komma in på marknaden, säger Kristin Roempke. Schenker North har ännu inte slutligt avgjort vilken del av koncernen som ska driva ärendet, men troligen blir det Schenker Privpak i Norge. Schenker Privpaks affärsidé bygger på att utveckla ett eget nätverk i Norden där konsumenter ges fler alternativ att hämta paket som de handlat via Internet och postorder. I stället för att tvingas gå till en särskild post under öppettiderna, erbjuds den tjänsten via större livsmedelkedjor, kiosker och bensinstationer som har helg- och kvällsöppet och på så vis blir ett mer flexibelt alternativ. Både svenska och norska Posten har sedan kopierat idén för sin egen verksamhet. Saxat från Internet Mycket vill ha mer! Så är rofferidebatten igång igen. Efter de senaste årens uppmärksammade avslöjanden om hur vissa av näringslivets toppar skott sig genom allehanda invecklade incitamentsprogram, kunde man kanske vänta sig lite återhållsamhet en tid framöver. Skandiaprocesserna borde ha varit en mycket tydlig larmklocka. Men så blev det inte. Givetvis ska dugliga och kompetenta företagsledare ha en bra lön men det måste finnas någon måtta på vad en vd kan vara värd. Det är heller inte konstigt att en vd får en rimlig bonus om företaget går bra och även medarbetarna har möjlighet att få ta del av resultatet. Att däremot betala ut enorma bonusbelopp när företaget inte går med vinst och medarbetarna måste sänka sina löner eller t.o.m. tvingas lämna sina anställningar, är en osund kultur. Nu har även regeringen reagerat på vad man kallar bonusexcesser och kräver omförhandling av de statliga bolagschefernas bonusprogram, alternativt fryser utbetalningarna helt. Regeringen > 3 <

4 Omvärldsorientering vill även att de privata bolagen gör på samma sätt. Det är en förståelig reaktion från regeringens sida. I grunden handlar det om etik. Det går inte att mana fackföreningarna till återhållsamhet och att gå med på oförändrade eller t.o.m. sänkta löner och försämrade anställningsvillkor i övrigt om det samtidigt finns utrymme att betala ut enorma belopp till ett fåtal personer, oavsett uppvisat resultat. Nu kanske någon säger Betalar vi inte bra får vi inga bra ledare. De bästa kommer att lämna Sverige för en anställning utomlands. Vem har hittat på det? Det gick bra före jättebonusarnas tid och det går bra i många andra länder. Diskussionen har säkert manats fram av de berörda själva och deras närmaste supportrar för att motivera allt högre löner och bonusprogram. Det är ju som bekant på det viset att Mycket vill ha mer. Därför är det bra om det blir lite struktur i bonusfrågan. Fortsatt löneutveckling, lönestopp eller lönesänkning? Frågan har väckts i flera branscher sedan IF Metall kom överens med arbetsgivarna att öppna för lägre arbetstider för att om möjligt undvika massarbetslöshet bland förbundets medlemmar. Från ST:s och TCO:s håll ser vi inte att en sådan åtgärd på sikt är en väg för att rädda jobben. Vår uppfattning är att lönesänkningar inte löser problemen, det bara vältrar över hela risken på de anställda. Almega, den arbetsgivarorganisation som Posten tillhör, har dock en annan uppfattning. De menar att även tjänstemännen måste acceptera lönesänkningar i utbyte mot kortare arbetstid eller utbildning. Enligt deras uppfattning kommer trycket underifrån och antingen är fackförbunden med och formar det som händer eller så sker det ändå. Det finns även en överhängande risk att den gamla konflikten mellan arbetare och tjänstemän blossar upp igen. Det vore i så fall en mycket olycklig utveckling. Ett problem i sammanhanget är att frågan inte har diskuterats på ett övergripande fackligt plan. För de flesta fackförbund kom IF Metalls avtal som en obehaglig överraskning. En annan fråga, som inte direkt hänger ihop med IF Metalls avtal, är de mycket stora bonusbelopp som kommer att betalas ut till toppcheferna i flera bolag, Volvo, SSAB m.fl. Bonusen bygger på tidigare avtal men i ett läge när samma bolag tvingas säga upp många av sina medarbetare, skulle det vara snyggt om direktörerna kunde visa lite solidaritet och avstå från sina miljonbonusar. Gör man inte det är det som att hälla fotogen på den brasa som håller på att flamma upp. Detsamma kan sägas gälla de bolag som betalar ut miljardbelopp i aktieutdelning och samtidigt varslar alltfler medarbetare om uppsägning. Vad fortsättningen blir vet vi således inte men från arbetsgivarhåll kommer man säkert att driva på den här utvecklingen, kanske inte bara vad gäller lönenivåer utan även andra kollektivavtal, både centrala och lokala. Det verkar bäddat för en huggsexa mellan alla parter på arbetsmarknaden. Vi får se om det gamla ordspråket När krubban blir tom börjar hästarna bita varandra blir verklighet den närmaste tiden framöver. Ordförande, ST inom Posten Ja visst gör det ont Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för de som växer och de som stänger. Ur diktsamlingen för Trädets skull Karin Boye 26 oktober april 1941 Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 28 april. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 21 april. Börje Berglund Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 4 <

5 Allmän information Inkomstförsäkring Frivillig inkomstförsäkring Arbetsmarknaden förändras i snabb takt idag. Jobb försvinner och omorganisationer och strukturförändringar har blivit en del av vardagen. En viktig uppgift för ST är att ge medlemmarna största möjliga trygghet genom livets olika skeden genom att erbjuda bra medlemsförsäkringar. Som medlem i ST och verksam inom bolagssektorn kan du teckna en frivillig inkomstförsäkring hos försäkringsbolaget Accept. Den ger dig extra trygghet om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Kompletterar a-kassa och avgångsersättning (AEG) Från a-kassan kan du idag om du blir arbetslös som mest få kronor i månaden före skatt vilket är 80 procent av en månadslön på kronor (a-kassans högsta ersättning). Omfattas du av det kompletterande inkomstskyddet (AEG) från Trygghetsrådet så erhåller du som mest 70 procent av din tidigare lön under de sex första ersättningsmånaderna och sedan 50 procent under ytterligare 6 12 månader beroende på ålder. Villkoren för att erhålla inkomstskyddet är att du fyllt 40 år och varit anställd under minst 5 års sammanhängande tid minst 5 timmar per vecka. Ersättningen från inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan och Trygghetsrådet så du får 80 procent av din egen inkomst efter skatt. Lång utbetalningstid Utbetalningstiden från försäkringen är 300 dagar och ersättningen utbetalas enligt samma regler som a-kassan tillämpar dvs. 22 ersättningsdagar per månad. 80 procent av din egna inkomst utbetalas under 200 dagar och 70 procent av din inkost under resterande 100 dagar. Försäkringen upphör att gälla den 1:a månaden efter det att du fyllt 62 år. Försäkringsvillkor Medlem i Fackförbundet ST Stadigvarande bosatt i Sverige Inte vara egenföretagare Medlem i a-kassan Omfattas av LAS Tillsvidareanställd Ofrivillig arbetslöshet Du ska ha blivit ofrivilligt arbetslös, dvs. inte sagt upp dig själv eller blivit avskedad p.g.a. missskötsamhet. Du måste även vara inskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Kvalifikationstid Du måste vara med i försäkringen i 12 månader för att få ersättning. Du kan inte erhålla ersättning om du blir arbetslös under de första 12 månaderna. Om du vill höja försäkringsbeloppet så gäller den högre ersättningen först efter ytterligare 12 månader. Karens Om du blir arbetslös, har du rätt till ersättning från inkomstförsäkringen från och med den första dagen som du får ersättning från a-kassan. Vilket innebär från den åttonde arbetslöshetsdagen. Premier och hur du tecknar Exempel på priser: Inkomst på Premie kr 66 kr/månad kr kr/månad kr kr/månad kr kr/månad kr kr/månad Premien är beroende på rätten till kompletterande ersättning från Trygghetsrådet, ersättningstid och din ålder. Ersättningen utgår för en inkomst upp till kronor. För att ansöka och få en offert på försäkringen besöker du där du klickar på medlemmar och går vidare till medlemsförmåner och försäkringar. För att komma vidare till Accept måste du logga in som medlem. Anki Fällen Försäkringsansvarig Kryssvinnare, Sista numret av vår tryckta STposten innehöll ett korsord där 5 lyckliga vinnare drogs. Vid övergången till vår nya digitala version missade vi att publicera namnen på dessa vinnare. Vi korrigerar nu detta och listar här vinnarna i vårt sista kryss. Grattis säger vi till Birgitta Andersson Gert Rubensson Gunilla Norrbrink Therese Eriksson Jan Salomonsson Göteborg Lerum Yxlan Umeå Växjö Trisslotter har levererats till vinnarna. Den rätta lösningen Framtida kryss? Vet inte om vi i framtiden ska ha med kryss eller andra klurigheter. Vad tycker du som läsare? Hör gärna av dig till undertecknad så får vi ta ställning till framtida tankenötter till läsarskaran. Börje Berglund Redaktör > 5 <

6 Posten AB Brian Palmer Brian Palmer är den unga amerikanska killen som efter en inspirerad föreläsning av Olof Palme år 1984 bestämde sig för att bli socialantropolog och att fokusera sitt arbete på mänskliga rättigheter och Sverige. Han skrev avhandlingen Wolves at the Door: Existential Solidarity in a Globalizing Sweden. År 2002 valdes Brian Palmer till Harvards bästa lärare för sina kurser i civilkurage. För sin tilltro till demokrati och mänskliga rättigheter har han fått utstå en mängd hot och påhopp. Hans arbete för fackliga rättigheter och en levnads lön, en lön som räcker till överlevnad för de lägst betalda på Harvard, har gjort honom känd i hela världen. Han har innehaft gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne vid Göteborgs Universitet samt undervisat vid Lärarhögskolan i Stockholm och Uppsala Universitet. Bland hans publikationer hittar man bl.a. George W. Reinfeldt Konsten att göra en politisk extreme makeover som han skrivit tillsammans med Per-Anders Forstorp. Den 4 juli 2004, på USA:s självständighetsdag, var han Sommarpratare i Sveriges Radios P1. Nu kommer Brian Palmer till Stockholm för att tala till och träffa TCO:s medlemmar i Stockholm. Han ger föredraget: "Striden om svensk välfärd - en amerikansk antropolog analyserar" Kom till TCO på Linnégatan 14, onsdagen den 22 april 2009 kl för att lyssna och inspireras! Läs mer på: Frågor kan ställas till: Åsa Hole Årliga Medlemsmötet Den 19 mars höll sektion Posten AB sitt årliga medlemsmöte tillsammans med HK-delarna av MEAB och LOAB. Bosse Fröström Medlemsmöte inom Region HK Torsdag den 23 april kl TCO:s chefsekonom Roland Spånt talar ut om den pågående finansiella krisen Världen står inför en allvarligare ekonomisk kris än vi gjort på decennier. TCO har under hela hösten varnat för att krisen skulle bli mycket värre än vad myndigheter och prognosmakare sagt och krävt politiska kraftfulla motåtgärder. Missa inte detta tillfälle torsdagen den 23/4-09 med start kl kommer TCO:s chefsekonom Roland Spånt till Postens HK (Tomteboda, Aulan) för att ge sin och TCO:s syn på den ekonomiska och finansiella krisen som råder och som slår hårt mot många Svenska företag och familjer. I dagarna har du fått en inbjudan i din mejllåda om detta medlemsmöte, se till att svara till STinom- senast tisdagen den 21/4-09 om du tänker medverka. Efter mötet finns möjlighet att stanna kvar för att umgås och diskutera vidare över en öl eller ett glas vin till självkostnadspris. Tilltugget till detta ordnar vi självklart med. Har du av någon anledning inte möjlighet att hinna till seminariet, så är du ändå välkommen till lunchmatsalen bredvid aulan där vi samlas för lite afterwork. Men meddela gärna oss det i förväg ändå, så att tilltugget räcker till. Varmt välkommen! önskar Styrelsen svingade vigt ordförandeklubban så att de formella delarna avhandlades på mindre än en timme. Efteråt kunde deltagarna ta del av en riklig buffé och ägna sig åt trevlig samvaro. En trotjänare lämnar det fackliga arbetet Sören Jakobsson I samband med det årliga medlemsmötet i mars i år, slutade Leif Dyrvall, från HRdirekt, sitt fackliga uppdrag som arbetsplatsombud och ledamot i POAB:s sektionsstyrelse. I och med sin nedtrappning, inför pensioneringen som ämnar ske om ca. 14 månader, så kommer Leif att agera personalspecialist och förstärkning, till personalchef Birgit Williams på KI, varför Leif redan nu tackar för sig. Jag vill från alla våra gemensamma kollegor och medlemmars räkning, framföra ett stort tack till Leif, för allt det fina arbete som du har lagt ner inom ST genom åren. Det är visserligen först under de senaste två åren som jag har lärt känna dig, som facklig kollega och medarbetare, men jag kan redan nu säga att Leif kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Med sin mångåriga yrkeserfarenhet och stora kompetens, framförallt inom personalområdet, så har Leif med sitt djupa humanistiska engagemang satt en stark prägel på det fackliga arbetet inom ST. Tack Leif och lycka till med det nya jobbet, och den kommande pensioneringen! Sören Jakobsson Sektionsordförande En presentation av nya arbetsplatsombud och skyddsombud kommer i nästa nummer! Gudrun Glipe > 6 <

7 Meddelande AB Årets friskaste företag För åttonde året i rad korar Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet "Årets friskaste företag". Årets friskaste företag är en arbetsplats som medvetet och målinriktat, i enlighet med Hälsodiplomering, arbetar för att främja hälsa genom att tillgodose en god arbetsmiljö samt stödja sina medarbetare att göra hälsosamma livsstilsval." Hans-Olof Löfdahl tar emot utmärkelsen från landshövding Bo Källstrand Foto: Oskar Nord Vinnare 2008 blev Sundsvalls brevterminal Sundsvalls hårdbantade brevterminal har av Korpen utsetts till "Årets friskaste företag 2008" i Sverige i klassen offentliga och ideella organisationer. Landshövding Bo Källstrand överlämnade priset som bland annat innebar en webbaserad tjänst för friskvårdsarbete värderad till kronor. Brevterminalen i Sundsvall har dragit ner rejält på arbetsstyrkan de senaste åren. Men det är inte bantningskuren som har lett fram till priset. - Det är det långsiktiga arbetet där vi hela tiden har förbättrat oss. Och jag är helt övertygad om att hälsoarbete blir ännu viktigare i företagen i framtiden, säger en stolt Hans-Olof Löfdahl, terminalchef på Sundsvalls Postterminal. Juryns motivering "Sundsvall Brevterminal har en genomtänkt strategi både för sitt strategiska och operativa hälsoarbete. Sundsvall Brevterminal har en engagerade ledning, en tydlig organisation och ett arbetssätt som bygger på ständiga förbättringar, det möjliggör det eftersträvansvärda, ett hållbart långsiktligt hälsoarbete. Thomas Öhlén Sektion Meddelande Region Nord Årsmöte, Region Sth Den 17 mars höll region Stockholm (Norr-Syd) årsmöte tillsammans med LOAB (Segeltorp PT). Mötet drog ca 50-medlemmar till denna kväll. Till mötesordförande valdes Torbjörn Larm, Posten Frimärken som lotsade oss närvarande fram, via dagordningen på ett föredömligt sätt. Till sekreterare för mötet valdes Börje Berglund som skrev så det rök om laptopen. Några förändringar kunde noteras Välbesökt årsmöte i Stockholmsregionerna Foto: Bosse Palmberg på arbetsplatsombuden, men då till det bättre. Ingen hade aviserat frånträde utan det tillkom istället några namn, vilket i sig bådar gott med tanke på det fackliga arbete som väntar oss framöver. Det valdes också några nya skyddsombud och även dessa är inrapporterade till respektive arbetsgivare. Medinflytandeavtalet På de allra flesta håll pågår ett arbete med att anpassa Medinflytandeavtalet till regional verksamhet. Många har redan kommit fram till förslag, medan andra knappt har påbörjat arbetet. Detta i sin tur gör att distrikt, terminaler och övrigt avvaktar den regionala överenskom- Mikael Andersson melsen. Från ett personligt perspektiv kan jag tycka att det är otroligt skiftande innehåll som har presenterats. Verkar inte som en del använder det centrala avtalet som stöd utan vill uppfinna ett nytt, vilket jag tycker är märkligt. Översynsgrupp i ST inom sektion MEAB Nyligen startade en liten facklig grupp bestående av tre personer ett arbete vars syfte är att bedöma de Postcentrala avtal som vi arbetar utifrån idag hur relevanta de kan vara inför den nya avtalsrörelse som står för dörren. Vad uppfattar vi som heligt och vad kan vi tänka oss göra avkall på eller vad vi kan förbättra. Detta arbete kommer inte att offentliggöras förrän tidigast till hösten. Vi vill bara för våra läsare informera att detta arbete är igång och ingenting kommer att glömmas. Pågående övertalighetsdiskussioner På vissa håll i landet pågår diskussioner om övertalighet som med största sannolikhet kommer att innebära färre anställda inom regionerna. Ny teknik och vikande volymer är huvudorsakerna. Tyvärr ser det likadant ut oavsett var i landet man befinner sig. Bosse Palmberg Sektionsstyrelsen Meddelande AB > 7 <

8 Logistik AB Förändringar HIT. inom Från och med första april delas produktionsorganisationen i tre rutor. En för Transport, en för Terminal och en för Spedition. Ansvarig för Transport vars uppdrag är att hantera inrikes tranporter blir Ulf Norén. I den organisationen kommer även alla produktionssamordnare ingår samt Marie Christoffersson och Peter Strand. Inom Terminalen blir Thomas Johannesson ansvarig för alla sex terminaler samt tillhörande personal. Ann-Sofie Ståhl blir ansvarig för Spedition men behåller även sin tjänst som produktägare. Spedition är ansvariga för samtliga utrikestranporter där ingår även alla speditöter samt Gunilla Norén. Samverkan Inom Solution kommer vi även i fortsättningen att samverka på lokal nivå. Beslutet togs igår i den övergripande Solution samverkan. Bud/PEX Bud/PEX verksamheten i Stockholm på Kocksgatan kommer att flytta in till Tomteboda terminalen inom kort. Hervé Louvet Regionombud, Stockholm Förlängning av förstärkningsavtalet. Efter en dialog med Posten har vi enats om att inom Logistik förlänga förstärkningsavtalet med en månad, detta för att kunna diskutera fram ett bra avtal. Övertalighet Härryda. Patrik Lindbladh Nu är vi överens med Posten om spelregler på Härryda paketterminal. Vi kommer att följa intentionerna i omställningsavtalet och nu är Futurum öppet för de första frivilliga ansökningarna. Under förhandlingen har vi kommit fram till ytterligare 5 stycken heltidstjänster. Den vikariepool med 12 heltidare och 6 deltidare (på 67,5%) som tillkommit under förhandlingarna har justerats och blivit 17 heltidare. Vilket är mycket positivt för personalen. Patrik Lindbladh Sektionsordförande > 8 <

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Regionalt startskott för Unionens första avtalskonferens Så reser vi schystare hetluft Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen 3/09 Information och inspiration för dig som har ett

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya lönerna klara i juni. En man - alla röster Besök på bolagsstämman. Intervjun: Vi är för många. B-klumpen till Segeltorp

FACKTUELLT. Terminal. Nya lönerna klara i juni. En man - alla röster Besök på bolagsstämman. Intervjun: Vi är för många. B-klumpen till Segeltorp Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tba Brev, Tba Paket, Segeltorp Paket! Nr 3/juni 2005 Nya lönerna klara i juni! Det nya löneavtalet förhandlades klart under strejkhot i oktober förra

Läs mer

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook Nummer 3 2012 Årgång 2 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Försäkringspengar överraskade Flera medlemmar som har råkat ut för ett olycksfall, max

Läs mer

Medlemsvärvning pågår

Medlemsvärvning pågår Medlemsvärvning Nyanställningar på Härryda Medlemsaktivitet i Uppsala Nummer 2 2014 Årgång 4 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Medlemsvärvning pågår Ur innehållet

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 3/jun 2007 Posten utnyttjar nya LAS! På våra terminaler har vi hundratals deltidare och tidsbegränsat anställda som

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Cision Sverige, Mars 2009

UNIONEN. Omvärldsrapport från Cision Sverige, Mars 2009 UNIONEN Omvärldsrapport från Cision Sverige, Mars 2009 Nu märks krisen på lönerna (Nyhetsartikel) Computer Sweden, 2009-03-31 Lönerna inom it-området har under flera år ökat kraftigt. Men den utvecklingen

Läs mer