50% Påskafton De 100 första kunderna får dra sin rabatt ur vårt stora Påskägg % rabatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "50% Påskafton De 100 första kunderna får dra sin rabatt ur vårt stora Påskägg 5-10-20-30-40-50% rabatt"

Transkript

1 Uke f ku + Svk, Gske-by, Sjsu & Lsy fbe Ce 3, OFORS. Te Asv uve: Tbbe Jss POSTENS GRUPP- FÖRSÄNDELSER 4 Veck 205 Ns v.6 PÅSKEXTRA! Sk & Pskf Pss /fjes k f e u sk c u cse f UPP TLL Sk De 00 f kue f s b u s Psk % b 50% Pskf De 00 f kue f s b u s Psk % b Ge ALLT BUTKEN ÄVEN CYKLAR OC NEDSATTA VAROR! PÅSKTDER Sk 0-8 Pskf 0-4 Sk 3, OFORS M - Fe 0-8 Te L 0-3

2 Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk TREE EARTS Pskus Kksjk 7 90 De bs v! +PANT Vse Sssubbe 4 b 99:- 5:- Ask Rbess 400 FRP 5:-ST 5 Lfbes Kffe 4 s 00:- Kyckkubb 2 k se f s 500:- s f u k: 5 90 FRP Asjvsfé Me 2 f 29:-ST X- L Skv S f 000:- V u 5 s RESVÄSKOR 400 Ask FRYST Dfsk ST Skv 700 Dubb Syckeske 0 f GARANT S Gsbuk. 5 se 6 95 Ask e bck D Me- Ms- GRÄDDE k 8 90 FRP 6 90 FRP KG Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk KG Sek- & Bk 25:- v! Pskv 5:- PKT Mss 50:- FRYST Kyckbsfé 800 se Cuffs Ckuffs Fy Kexck 55 0 f ST S 500 De bs 400 vc f G & G Psk! 5 90 Lss 5 95 G Fy Psk ST ss e 4:- Ge v 4 Fye M Fsk 9 90 Rks 200 Ask Cee Fce 5 79:- ss k Rk ke Ask Kv 250 BRÖDERNA NLSSON Dekesse se 928 Gje Skk 9:-FRP 25:- 5:-ST 00 SVENNES +PANT Skus 3 f 5:- VECKANS LÄSK F Pec/Tws 50 c 8:- 3:- F 4 90 ub Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk ÖREBRO Kk Pskskk KG Gky 79:-KG Pskv 240 8:-FRP Rk Lx 200. Skv OMEGA SVENSK Skksek ELLO LVS Sy ST 200 Gv Lx 200. Skv OMEGA Lxfé 4x40. Fys Revbe Tjck ST SVENSK Fskyefé KG KG 79:-KG FRP MONTE CASTELLO M Mzze 2 sk Nye! KG ST Lxb 400. Fys 35:- Bes 200 Ask ST 2:- Gu Os 28%. Kf KG Ge v 4 G & G Psk! Kbu k. Fk ST Gz esk. 200 G Kyckkubb Fskyefé Mzze Os 7 90 PÅSE Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk M Kce (Mx 8 s) 7 50 Têe á êe 2 FÖR Pskue TLL BRA PRSER! Tue 0-ck Ge Ge ube Pese - E e v Rube Sk Pskj STOR Psku Psks Äf Pskyssese Pskj BUKETT 2 FÖR 25:- 30:- 49:- 20:- Ge ube Ge ube Me & KsMeK OFORS Te TOK REA ALLA KLÄDER ALVA REA PRSET 55:-KG Kv 300. Tub 2:- PRESENT- KORT Ge ej ueke G Psk! Pske Ts-T 0-8 Pskf 0-5 Fy Pske! PARFYM PASSA PÅ!!! UDVÅRD k Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk

3 FÅ MER EXTRA SOM MEDLEM TORSDAG 2/4 MASSOR AV 5 PÅSKPÅSKLLJOR TULPANER LÖKVÄXTER c ybe 295 k De s ALVA PRSET PÅ bee SPECALGLASÖGON f e fje! Ny s e fje e s BKu! s ss f u kees, vfe c ke. Vj b: Vux RP (bk), k keuye Vux Cue (s) c Vux /usvfe Psee (essv ss) u 295 k/ u* ke ke s e bs essv s, Vux Pys eekese se. syke Ebjue e 3 kbe 2008 c k e kbe e ebjue. * vv 4 k/ ssvf K e kbe e ev. ebjue. Lye Ce 3 OFORS Te Aess e e-s www-ess f: Ce 3 Te: Ockeb: S. Ås 9 Te: Svees s s buks kekej LLJOR GRATS OFORS BLOMSTERANDEL ÖSTERGRENS. Ce Me vsse u v ve... SÄLJER, MONTERAR OC REPARERAR ÖPPET PÅSK Sk Lfe Pskf Pske A sk STÄNGT STÄNGT PERSENNER & MARKSER? Kk ss F fee s. Sjs es 5-ck. Mx f/us ee 600:(. f. 000:-)...f Nye! Mes: PAJ SALLAD MACKA Aee & G :- /kee e e / v k v 5-ck ÅSk ubbl Ä ek. SL ex Ä Ä f LL Sk. u f u FÖR EL SLE! fäsk LxfLé 39 ubbl Ä Ä u L eklsk. Ge eksk k v. Ges 6/3-6/4 205 SLL 90 O Ne/Ley 250. L: S s. Mx 2 s/us. C Vj e k se. 250, Mx 2 k/us. k- S 89:- /k 3:- Jubb Se. k. Kss. SkuS C 50 c, jf-s 3:33/e. P ke e 2:-/fsk. 3 f Fj ss s! Sk 6, OFORS. Te Asb Vke! Ebjue e... 5/4. K c ju e e su! M - Fe L k- S Ä 5-ck 5 veck ku Psk L Sk LL kue! V BYTER BLRUTOR! Nu fs BX s ee c ske u e u ksj e. AV COKLAD Ls e c.se TLL ALLA SOM ANDLAR Skve c sv? Psk f Öe e ske 8-2 Te Sk 3 OFORS 5: klbe Weess s 500, jf-s 59:80/k. uke blb e Ä L Sk & V!

4 Pse e veck 7 s 28/4-3. Resev f sufj c ev. yckfe. f kue ebjue f Pee & Ls Bx 5 Teef Öe: 8-20 A Lces , Pse e veck 7 s 5/2-5. Resev f sufj c ev. yckfe. Ry G. CA. e/se. Kss b. Teef V 7-20, L-S 8-20 Lces , N & F vs See. 4 x 90. e e esse f s c b ffe. V v eke! Pse e veck s 6/3-4. Resev f sufj c ev. yckfe. Teef V 7-20, L-S 8-20 Lces , (e ek ee k u f fe se kk, ex e e kck sy ee sss e f ssse) Pse e veck 45 s 9/-4. Resev f sufj c ev. yckfe. (F e f Bkk/Ckckes ke v.2) Fbye. 3%. X-, s 8. V. N Ke Mx 3 ke e ku Teef V 7-20, L-S 8-20 Lces , E k s u b fe CA, Fs ksses c fy sk s u k u ee e e ss. Kk e s f e ske c v s e sv, f u e s e jus y. Vk sk E fsk Pe ekesss e e s k ese fe e e fse ksses c ue sk. Ske s c fy. Pefek us s fses sece. De s e k sk e e s c e vcke u f. Pss efek s c sse. E ues s fs kssese c b kk, sek, us ee b s. Pefek f s e k sk! E s e 7000 bk e c uuse Peu e sk -u f c e sece sk: s e e v ss c essu k c fy, e! E ex us e bey ke kk e fes sse. Pv v ess se ses - kske ss f f! Me e ye s yke, ee e vefu ee c ve. Pse e veck 35 s /9-3. Resev f sufj c ev. yckfe. CA. 325 C,6 k. 50/50. Dk/ Mx 2 f/ku. e e esse f s c b ffe. V v eke! Teef Öe: 8-20 A Lces , Vk sk Pe e e /k /k /k Avsu e e e fuk Ee vf e v CAs f Pse e veck 50 s 5/2-3. Resev f sufj c ev. yckfe. Teef V 7-20, L-S 8-20 Lces , f Gusfs f OBS! T e e kue! u f Ge v k v skk s 2,5 k OBS! T e e kue! OBS! T e e kue! e v e s k 8.00 f ees e ju, e ycke v v v! Vke s jue s ss CA Sueke f c e v e k v! Ny fbe! ELA DENNA SDA ÄR EN ANNONS T cse esee fe fbe. K e us e k ks, vv e s e ex c b. V s f evju, ex c b. Du f s exe c se be u c c f efe ke ubce v ee. u e k se u? V ese sjv c fe bukscefe Pe Swees CA Sueke f e ss bey. Ns k e v u c fe s sys. De fbe s e f ek f CA? D Mjk buk f! CA Sueke, f Vk sk Pe e e f Nye! Skv--ju! V se u f e f kk c b! P kue be fs e u ve e v svksse! D Mjk buk f! CA Sueke, f Vk sk Pe e e f Afewk c Tcs e CA J ck, j v cse v e CAs Afewk/Tckv O j b e v j se á 60:-/s N Te Ls kss ses /9-3 D Mjk buk f! f ue v fbe bee j e uk s skue ku ue v f sesse efu c v ex Fee e 27/9 e k 7-20 e Bese k j e fbeeese v e ks e sk bke!!! Ve c e sbee u f Df se v u F kke f skk CA CA e Afewk e Tcbuffé. Du be es 60:- (O.s 9:-) (e). J bev kk v e fe f c e s ycke u v, ycke be u sjv. V ck b f Cs Te 03/04 s ebj s j 50 se ffe, s e bfe kue e k u j/kse e s sk. F se f Ckuffs CA buke s u (ses /9). V ve S c j s bese v ue e 4 ke e s u, ke v e es j fe se. k u bk f ek v j/kse f e. Dessu v Tcv Dessu k u k exs e veck.ex F fsk e f kebu, csss Tc De 9 90 Skv c ess e s buke c be f e e sck u bese, ses fe (e fe) k 7.00 s k f u e ue e. Pse f sck Pj 29:- c ecs s fj v 4 f 00:-! ee csse e ck v ke Dees Pse Kse 37:-/sck ee 2 sck f 69:-! D Mjk buk f! D Mjk buk f! D Mjk buk f! f Ö - f - - eke ee u?! f Öv v e veck: f Nu ske e bsuee "Oke" e ss kuuek fk e ske fe veesk & uef c v ke ssb e e e. F s ke s uke. Df uk v u see e fje uke Bf Vk fk Svesk. Kss 5:- f s 30:- bjue v ve e vf 33 c Lkve! Gvevs v yck Veesk: Guef: ss, u k ve k e u Cesusycke f R, K c k es 4:- +. Se c sbff Pzz Os/skk. 25. ees ss Kk ess CA. C k juse "ej eubb s se " fs e e s Cey Pe Kfj 25. ees ss Kk se "e e Ksse Kebb Pj Skk/s. 25. ees ss Kk Dsk kv. Mjesy v ev e ycke c s besv". Äve u ee k u k vecks kck... LCENS S e ks ue bye e u fs b cke Bskuck P e kf 30. ees Gee Bue P e skk/s 30. ees Lec vefys c e y sss f sk v Sus s ss! - Vke succe e bev! fuk & ATT MALA ke. A ks fssk b s, c e k febue, u e e CA, e y e e fk s ck f sv. As Os e 8/2 e s ve e v cke c yck e y Ps 90 - e k uk! e. Ex s P ske - e kvesf! u f v u e? Guk sv; Mke c Pe. Df bjue v fk e k 3-6, s v vk! /k J, e 2/2 k 2-8 bjue v juuke Svesk v e e 5:- S e ss v j ebju v Tcue b se! 240. Lec Fukse f Sjs Ck; skk, sy, sej, skv, kbu. Dessu T s e e V esee b ke f u vf v e ee e k bk 5 se As Py Pv - P - Ps 600. Qu F es succé f buks svesk kf ske. Sve ee c ue fj, se f Rsk s. Du f v; Ä Ex s. Cs Rc Äe Be.! sse v : Be.! s, sess, s c ve exe s bev u. Cece 450 se 2.90 e fck f e. Skue s F e Pss Besess 300. Qu. 7 L kue kss 5:- 90 f f/ku kf v Vk f! f 24:-/ se. CA :- s skue ku k ss e Nu s /9 ee :- c ve e se f! v k 0 vee /k Os - S Vke sk Pe e e Ae 450 se 2.90 buks kf. Kve c skeee f. K 3 k 59:- /k As CA f ex b 5 e. Ex s My Ps Os - S 900 se 9.90 ee e efe ub e e ks uk. 5:- K e Mx Se Rs Fukse Re 900 se 9.90 Df bye v u cks e se Be.! Du s F es 20:- Ays f 20:- vekskk f ske Du s :- buksveke uke ex Ace 900 se 9.90 ss, k fje s uff kves c ksue. Os - S S V sjv ke cks f e K 20:- CA f sk u ku! Juskk e veck c 50:- b Ku kske??? s Pe e e Pkes! es e Fesese + es As O s 4.460:- Pe Swees f. CA-e e v CAs e se. Ue Pe Sweess ek ke CA f s s s. De kkuese skes e yee e vseekej e. A e fs ss fbe, sv se e e v vk e fe, vey. - Mksf e b ebju b v s. De s k ycke sk e kuk e kue, bju s sjv c e v f kvee e. Tbbe c S fbe kcke, se Pe Swees. E exee, buke fck kecke ee kf, vke kve be kusk c s v CA, ufes se k Bfek e ubke Lces. E s e es ycke c e ke f e ej se fbe ck busk f, se Pe Swees. s ve ese f kje ek s v e sbee e f ckey- Cub ckeyu e f ke e esj c se. Äve v fbe e vk esee, se. Ncke, fs e s? J, e skue v uvske. fbe ke v 4:e e CA bye ebjue c se vje veck. e e 00-ce ussck c kkueskf sse sk fe. P e buks e s bes usseck b fbe ex ess. De e v f, se Pe Swees. Usk, s c f kv kksbe. De e v e uk f e uvusk k fe c e ebjue be, e Tbbe Jss c S Ns. Mke e c sk k s se v be sbe c eseke v, e e. P see fbe bv e vke fee v k f f ku c sv. P s kee ke k s f ceuuveck evee s c s. E k sve ve, se S Ns. fbe fe s s y. Peseek e vk e ks FAKTA ksfsuke, ex becf c us. De e Tbbe efu e ve ve s s fbes skyfse s ss. Me us be k sbb by u e sj- ee esess e y busk uye. Pefek v ss c ubk e. Tbbe Jss c S Ns fbe uke v 4:e. Oe uvs s c u e k exe. fbe ues 959 v A Kuu. Tbbe Jss ve fee 2005 c S Ns ses fbe es u s us, k c sbx f ku, Svk, Gske by, Lsy c Sjsu. Fee be ve e yckske, eseek c ksfsuke. v 6 Os 5 v 8 Os 29 v 20 Os 3 j v 22 Os 27 j v 23 Os 3 ju v 25 Os 7 ju v 27 Os ju Nu 8.900:- Uvs 205 v 33 Os 2 u v 35 Os 26 u v 37 Os 9 se v 39 Os 23 se v 4 Os 7 k v 43 Os 2 k v 45 Os 4 v v 47 Os 8 v v 48 Os 25 v v 50 Os 9 ec v 5 Os 6 ec Bkss Ts k 6.00 veck fe! Te Ce 3, OFORS.

5 VÅRKAMPANJ VARFÖR VTTRAR DN SKORSTEN SÖNDER? Re c s ke e ske. Ave u fjve, beve ee veu s ks e skee v e. A. SW GAGNEF POTATS SKORSTENSUV es O & T Vscke 0 L 2500 k Ks bbcke 99:- k e K Ew, Gu Me ve se. Fys k bess. FREDAGAR f Fyke k 0- Svk OKQ8 k Kuse Ce k Svke Be k AV D RA G S R ÄTT E N Ä N D RAS UPPDATERA PENSONEN Te T4UBYGG NU JUST Tkf v 3 L Te :- Lv 0 L 399:- 99:- f /kv Vf v 3 L 89:- Lk uyes! De fs fe s f esss vse sks. Vke v je! Bk e! C fe c 00 2 exe/ksu s c vekssk/e/s/ksk ee ke vekse. Swebk f/tke Te M-Fe k Mes uk Lsy 0 L 489:- Nu Me bk efe eee. S 20 f. Te Öe: M-fe 9-8, L 9-4 Ce 9 OFORS Te KLPPNNG TRMNNG BAD KLOKLPPNNG BUTK y 2, Lsy Besk Mes uk Fcebk! Mes uk ufse se 2005! e Ä GASOLGRLL.995 Pksk fvssk Gs e 3 be s e 3 se veze Sbe f ksu ee sek Teee cke MACKMYRA JM BEAM 49 /ST.995 Rkfs/Rks Skse kfs/ks f e ck. Fue k, s c k. M ve kfs f f e kuveck e e s e s s f ex sk. FLER TLLBEÖR BUTKEN! KOLGRLL E k Sy ve e eke j ee sk be e e vev S y s e v juj 2 fb sb s kk eske ÄPPLE AL 69 /ST Fskysuus

6 3 9 APRL Kues kuuusk c kuufe/se ffs e e. V beskv ue c yf k fe. VARMT VÄLKOMMEN Gees TLL v bes EN VECKA s FYLLD kuue c AV vs UPPLEVELSER u e OC k se u kue. V v vek f Kuuveck sk e bef 3 kuuubue 9 kue. PROVA-PÅ-VERKSAMETER AV OC MED KULTURAKTÖRER OFORS KOMMUN. V bee! Me f ke FÖRELÄSNNGAR v s, bcy c kues es. ROSENGÅNG VERKET PANDA & KANN OC T vek e, vk f es e Kuuuske, f FARLGETERNA ku se, s e y s. A Ösb be. Ts 4 k Fkes us. A: ABF, Fee Ny Vvsu c Fsk Fee. F eé. BLÅST AV ANTVERKARE E fes e J W Te f Ksue Gsk v u b k u veke. T 6 k f Bbek. A: f Bbek. F eé. MORD BLAND SENORER E fes e ese ke c eckffe Uf Du s b f Svesk Deckkes s f bs svesk k. Ts 4 k Fkes us. A: PRO. F eé. MUSEUM CAFÉ KONST GUDNNG f ebys f u ke. Ksus, bvs, see evjue.. Se M- -4. Vje k = secvs. f ebys. A: f ebysfe. F eé. ÖPPNAR NY LOKAL FÖR KRÅKNÄSJÄR- NET SKOL OC SOCKENMUSEET K c se Skusee, Kksje, fssk us Kbsue. L c s k 3-6. Skusee Tke. A: Tke ebysfe. F eé. FÖRESTÄLLNNGAR BARNTEATER 3-6 ÅR. P c K e bs v ve, P s f Fee. Me e K v s s veve P Ks e y c se. V s u s e? c Kk f syk s v. Rv Se, kuusv b: Os 24 ee k OGT/NTO. A: f Teefe. Eé: Bjes Fj vse fje 30k. E vuxe 30 k, U -26 Gs. Bje kes s. AFTON DAMERNAS G sbee e Ofe, Lck&Lck, Ls Cbuk. P sce Beuz Sv. T e k yck. Os k Fkes us. A: ABF, Fkes us, FF Eé: 80 k. Fk 8. FYRKLANG & TSDAGSGÄNGET P ke Fyk c Tsse f PRO sjue c uee C. T k Ps: C. A: PRO. F eé. BOKFKA Fk bbeke c yss ees ss f vux c b. T k5.00. f Bbek. F eé. A f Bbek. BO - OPTMSTERNA E kue e eusssk kv k ese, O vyb c e vekse. Fe k Bs, Fkes us. A: PRO c Fkes us Bje: 80 k BO - TREVLGT FOLK 7 u s fy s e c bj. Bev e fs ee Mu s. A kef ksy, ses s. Pee Fssu e s kske se uf s. Mbe y; f. Os k Bse, Fkes us. Ps: 90 k. A: Fkes us BO - OT TUB TME MACNE 2 N Lu ubbe ve Nck c Jcb u bu e fk e bk e ffu. Me se e fe e A J. Nu se e f fe f e ffu... s vek ve. S k Bse, Fkes us. Ps 90 k. A: Fkes us OFORSKROCKEN K c f v usk c s f scee. Cfé e. BLDA fu c fkusk. LNNÉA, LOVE & MAJA e s. MOLLY ÅSELL s. PROMSE e s. SPRALLGANERNA bues. CRSTNE AND TE QUARTET uusk. SOFA JÄDERBERG se/swe. SAGA se/swe. STUDO 56 s cc su Gve. EMMA PÅLSSON se/swe. LNNÉA L. Å s c s. Fe k Fkes us. A: Fkes us c Eé U. Fv eé. Se evee fcebk. TVÄRKULTUR Msk f f ves s c ku ss. V vs u ske f v, e s v f se c sju ee s. K ee k fkk, byek ee e k kue e efsk e, sk ee. Kck 3.30 k u s v e k-wk. L k 3-6. Fkes us. A: Fsk Fee, FF, Ssk fee, Fkes us, ABF. PROVA-PÅ WORKSOP FOTOTÄVLNG NSTAGRAM Ffe c u s ue #Vksf. F -00. Juy syese f Ksesse P e veck. A: f Ksesse. SENORDANS - BUGG QGONG Vsks eeve f ue veck v ses, bu c Q. E sue wks. A: PRO ESSELGRENS FOTSPÅR Pee Ke essees s ss e Ke esseesske. T k S: e. A: Ke esseesske. PROVA PÅ - ENTRÉ UNGDOM SCACK/MATT, FOTOGRAFERA, SPELA GTARR, MUSKVERKSTAD, SÅNG, FRÅN FRÖ TLL BLOMMA, SERETECKNA M.M. UTSTÄLLNNGAR UNGA KONSTNÄRER M fe k Ge Bke f bbek. A: Eé U TEMA BOKUTSTÄLLNNGAR Bbeke f c Tke bkus k e. Ks & ksvek, k ffe, usk, ees bksb. Bvee e ee e. SPÖKET LABAN FYLLER 50 ÅR u u u f Bbek: fe Tke Bbek: s k c s k Ae: f c Tke Bbek. KONSTUTSTÄLLNNG Suefje, Dcee, O c Ve se u ks. e veck. Rubeuse. AGUST OC LOTTA KRONBLOMS- RUMMET FOTOSTORSK UTSTÄLLNNG L s k Sk- c sckeusee. Seve. A: Tke ebysfe. ÖPPET US TOLVENS BASTU K c se Tves bsu c e vxf. Os,, fe k A: f Fsk Fe s Fee Ny Vvsu. NTERNATONELLA FÖRENNGEN FÖR NVANDRARKVNNOR K c se u ee fee be. M k , f ebys, Bes 2, f, 2, ej ss. Os k , vek 26, f. Vvsu. ss fs. A: FF FÖRENNGEN NYA VÄVSTUGAN Fu f vvsu. M-fe k Pefsve 9, f. A: Fee Ny Vvsu. Ls e bcye ee V f kk: Rv Se, kuusv f ku Mb: E-s:

7 Fy e?! VLL DU BL KONSULENT? E e f kk! Du beve e k y V je fve s y e! M... Kksuck, be,, ec sskve, f Vkske! sc + ss Es 29 k Rese beuyse.fe.se/elena Vk u e ss V je E e: Eeek Eebek us- c byksu V uf ufcke/esv e Bwe D v bye. Ave veke f sbb eveue veck bse V Be-Åke L (cefe eeexe) Psk Mejee Ksu Gskks 3-6 Veq Pez se u 3-6 k -6 D & KÖRKORTS FOTO K 5 Ce 9, OFORS Te ROT- & RUT- AVDRAG A ss eve - c uus Ssk Tk Fsessevce Ve sjes STORREA ATTBUTKEN Öe 3-5 k -4 50% RABATT ELA see Ge es buke (ej webbe) G Mejee, vek 2. VW S 2,0T :- Ty Avess, :- Sk Sueb 2,0 T se :- Vw Cy,9 T :- K Cee,6 C kb :- Ce C4, :- Sb 9-5 2,3 Bwe Kb :- Vv :- M-T 3-8 Fe 3-7 Vk! NU e ÄR bekv DET DAGS se ATT TÄNKA by ck SOMMARDÄCK! vke jys ck - ve f L Jys ss Dck j u fy D V ke ck Fuve 73 c ke v veksee ve f s V jus Peveks. D b! L ss j skf ju f ve. V be bekv c eke. V be bekv c eke. Jy e e Jy e e Vke c sck e ss! Jy, A & Ae Fuve V Peveks. jys ck b y ve f Fuve 73, OFORS Te , Mebe f Nk Tyes

8 Ksus use! TORSÅKERS KYRKA Sksss T 2 k M We s, Ev Le Kee Lfee 3 Muskusjs k..00 Kykke, M We c C Des ff Jesu sju ke v Jeke Lej Kyk e k Be f kyke 947 c kyks eve 949 Tke Fssk Ssk. Us v v j v Jue. Pskusjs S 5 k..00 Kykke, Ev Le Kee Tbuffé Kvsusjs S 2 k Mje jus, skv be c f e s su. Sk f s v. C Des V f usjs f kyk A sk 6 k..00 FÖRSAMLNGSEMMET Pskvscfé Os k Öe us f be Lsu k Kvuc Suce s e vke uc efe usjse e v ek S 9 k..00 Pek: Ru Aes. Fske Ak se See Os 5 k..00 Ev Le Kee FÖRSAMLNGSEXPEDTONEN Tssff e skveks 7 k OBS! V e, ve es. Fsexee sk e M, s, s, fe k Te V fs Fcebk/Tke f Se ve Nu e s bk TRÄD- BESKÄRNNG! BS Eee AB Te Vev b! F250:- D esyesj, jefe c k v b Geks Ue Sbuss Ue Busse s f k kve. S ue fee. Aves: 24/4, 8/5, 29/5, 26/6, 4/9, 25/9, 2/0, 23/0, 30/0, 6/, 27/, 4/2, /2 Ps: 550:- PÅSKPRSER Gsfy PÅ GASOL PK0 V :-k. s Psex: PKO f es 300:- By e sfsk By P c PA e kse fsk e sy. Be es fye. e efje f e f. Ls e DAGS ATT BYTA DÄCK 250:- ELLER GRATS sb e sevce ÅKARSERVCE OFORS AB BÖLE NDUSTROMRÅDE , k Bes eseke 205 kssf! Te ee besk es: Fue u s fe? Kk Eé f f v GLAD PÅSK sk Svesk kyk f Gusjse kyk Os k 8.30 S s, A-Le Né T 2 k 8.30 Sksss, A-Le Né Aes vke Fsk kykke Fe 3 k.00 Lfesusjs, A-Le Né Kykke As L 4 Pskf k Msss, A-Le Né Teese B, s Ae Wk, f S 5 Pske k.00 Gusjse sys Tke kyk M 6 A sk k.00 Gusjs A-Le Né Os 8 k 8.30 Mss, A-Le Né S 2 k.00 Fjeusjs, A-Le Né Me c Bke evek Kykfk c vkv e b. Gs b c u. k 8.00 Kse e Cffee Bes Fv kek! Os 5 k 8.30 Mss, A-Le Né Efe vje usjs fs je sv c eke kffe. Vke Svesk kyk f! Psexee Te Kyksexee Te Fj ss Fcebk Kse f kyk Cffee Be Sw Cus S 2 k 8.00 Cffee Bes e kv bbek f Gve c s fus se 998. Fv kek kseveksee! Ts 7 k 4.00 Tvseff, fsee K k A-Le Né. Ove Jss uee. Kffe c e 20:-. A vke! Ssue FÖRSAMLNGSEMMET T 2 k S Ts Nu Tffs j veck M 3 k Kyks Dkes Ts Nu Tffs 2: e e Ny s ee vke! V s, fk c s. V svek e suefbue

9 SNART BÖRJAR SÄSONGENS TRÄNNGAR! B & Us - M k 8:00-9:00 e s 4 j v fes ss Vuxe - T k 8:00-9:30 e s 6 v fes ss Lsvscyk - L k 0-2 e s v Lkee. sskfe /j s v 09:00 e f ss Fcebk: f AF Cyke ee es: www5.e.se/faf/cyke Keebes Wks Ts 4 Ls e es! G Psk! Se Pskes sce es Sk 5 OFORS Ls e Ds se ve SOMMARDÄCK! VÄLKOMMEN N OC PRATA DÄCK MED OSS! G-e-sjv- TVÄTTALLAR De u bee! 4-2 ef DROP N M-T 7-7 Fe 7-6 Nu ve se cke Lckbe, Tv, Texv, Sevce, Dck & F, Fv/Fyjuss GLÖDLAMPOR & BLBATTERER Eskeve, OFORS. Te , K u c s Geske Kysevce Ree c sevce v veu c ky Sue-Ebjue! Ä u veu s e evee ve u s es v e? Tsbs sese suee Suesek 8 e 6,5 kw e 3D ufus. Febee f fjy f eef! Lufveu Tsb P Suesek 8 6,5 kw Levee ve e -30 c 5-3 e fuk f fsus. O fske sk e 5. se & k k ROT-v Tve 7 TORSÅKER Te e F-sk OFORSALLEN ÖPPET SKÄRTORSDAG k Fe 3/4 - M 6/4 STÄNGT Ts 7/4...k Se ÖPPET SKÄRTORSDAG k Fe 3/4 - M 6/4 STÄNGT ÖPPNAR ÅTER TSDAG 7/4 k Ms k U/Vuxe k Mss vux Pee fye Bku sk! GLAD PÅSK! G e eke OFORS - TORSÅKERS EGNA 5.700:- PRESENTKORTS- AUTOMAT Aue fs eé (Sk) s C Ex f. Pesee s e k b fe! E esek e e v v Peseke u eke sjv, u beve e ke-/bek. Bee vf e k. Peseke f u ek u ue ss e e f f. Ges. Pesek Peseke e s fje: Aeke Oe, AD Cee, Aes & Rsk, Au Ve, Bke, Bebcke, Bwbe, Cs b, C s J, C Ex, E, Gss, sss K, y es, f Ausevce, f B & Sevce, f Bsee, f B c F, f Gsse, f Sk, fe, CA Sueke,CA T-Cee, Jys Dck, K e, Lck & Lck, Ls Ke, Oke, P..A, Pzze P, Rube Me & Ksek, Sbe s & Rye, Se,TME.

10 V s e s f skeess v ve s ss f se (N 5, 24, 27). De v v vefu f c e s sysses f e. Pe ke f vs y c b, se fke v ve esfu sysses e, s s es cks! Skk vf su e s BG: k Fses see ue e ee swsc (b k k). S TACK f ss f s ce f sse 5/6 s es. Ts 2 k 9.00 V SMK f kubbk v sbcke. V bjue fk. Vke! G! Fe kv f je b sye v k exee! V e c se e fv c b se u u k e e e y s! sbee e: 8 9-8ku 9- s väntlgen f k T T 9-8 f! Ke e cke! e f j e f k e j PÅ CENTRALGATAN OFORS 8-9 e f e k v ke Sw!seS w T! cuse s v T f f je fe K bwe S e e j k.y buk. c e bu f e w e y s s c e s, v e s w S e ss, s ke jkcksy vs cbeekc be ky c ee.seve. evk ÖPPNNGSERBJUDANDE P sce: Beuz sv V u v e c s u? Bk b s Fcus cbu e k ec, ve esev buk.e sbe by V k.ye e ku ev, ve e y be v s c s, e s bj s e e V s b e (Ge ve Svke) eeseve. ke ss, u bj V bjue Vke c cbeekc be. y e v ve, se e e b VkeVk c e y v k ve e, e s be vbe ee u bj e V bjue f! e V b e e u bj e V bjue V e f! e f! ÖsÖsLLLA PAKETET V bjue e f! VÅRER 0.000: es G /4 Vke V yge buk! ebjue: FR VÄGASSSTANS Ge es G /4 De fs Ge Ge es es G G /4 /4 b b *BETALA * KÖRNU, SEN! fse kk Fexbe veky veky veky Fuve 7 f Te veky veky DÄCKOTELL b * V je by ck!veky * Ebjue * Ebjue e e ef ef v. v. K ej K kbe ej kbe e e be be & ebjue. & ebjue. Ge s Ge se e cke!cke! * Ebjue e ef v. K ej*kbe e be & ebjue. Ebjue * Ebjue e e ef ef v. v. Gee s K ej K kbe ej kbe ee be cke! be & ebjue. & ebjue. Ge s Ge se e cke!cke! Öv evee: v s Sw e e f Öv evee: f! v s Sw e e f je KÖRLEKTON k. Öv evee: evee: Fuve 7 f Te V 7-6 Veky Ek yuk Oj & fee Ls & yf beske Fsbe.. Öv e c y bu e ss, s Veky Veky Ek Ek yuk yuk OjOj & fee & fee LsLs & yf & yf beske beske Fsbe Fsbe... eseve. ke c bek 7 f Te Fuve 00 V 7-6 V be, veky c Öv evee: evee: Fuve 7 f Te V 7-6 Veky Ek yuk Oj & fee Ls & yf beske Fsbe.. Öv e c y buk. s ss, NTENSVKURSER ANDLEDARKURSER 9-8 SKOTER AM k2:an RSK T:AN RSK Veky Veky Ek Ek yuk yuk OjOj & fee & fee LsLs & yf & yf beske beske Fsbe Fsbe... Veky Ek yuk Oj & fee k 9-8 T Ls & yf Abeske Fsbe.. f! je * Ebjue e ef v. K ej kbe e be & ebjue. Ge s e cke! :- b b b ** * LEDGA PLATSER Sck f 690:- 990: e bek7-6 c eve. Fuve 7 f Te V Vke00 be, veky c es v e s be e e V bjue V ebju Ösebjue: e f! Ge es G /4 e v V ebjue e be s Ösebjue: Ce 32, OFORS 500:- (O s 640:-) V bjue Ge es f / e eev. K ej kbe e f! ebj. K u c e kue! Ge es G /4 A f e ee v e v e se uevese ve. Vk u beve ef e s s - b s Du k D. V BevsCeu se e s vkse uf. Bueck f 2.200:- V e v Svees Bevsbye Fbus uksee Bevsbye. Öee: M - T k 0-4 Öv e e veeskese eef. V ebesk. V s - D ye! Vke! Fs & Fuus 7 ÖsÖs-D s Fsbe.. ebjue: ebjue: 7.000:-) Veky Ek yuk Oj & fee Ls &(O yf s beske Ös V k v 4 s Ce ÖsÖs- Öv evee: Ge Ge es es G G /4 /4 Veky Ek yuk Oj & fee Lsebjue: & yf beske Fsbe ebsck f.. Öv evee: ebjue: ebjue: Veky Ek yuk Oj & fee Ls & yf beske Fsbe.. Ös Ge es G /4 Ebj. e 30/4-5 c k ej kbe e ebj. TRE ÅRS Öv evee: Öv evee: Os e kve s 7. 90:Os /4 k 9.00 * Ebjue e ef v. K ejkbe e be & ebjue. * Ebjue e ef v. Ge s e cke! K ej kbe e be & ebjue. Ge s e cke! * Ebjue e ef v. V bjue e f! Ce 9 OFORS Te Sveskjve c c e v y ky ve,k ve buvke.bjue e be s, e f! v. Öv es ve kve e. be be Te + 00 webbese f! K ejkbe e be & ebjue. V bjue * Ebjue ef v. e v se c y V s se e e b b s, s e e e e e bju bju e e V bjue V bjue Ge s e cke! V k K ej kbe e be & ebjue. e be c. DELSYNTETOLJA DEC-3 MARS: Veck se vs e e e e v Rsk : + Rsk 2: Vk c ese e e Ge s e cke! f! v be, veky vev Mx 6 e Veky Ek yuk Oj & fee Ls & yf beske Fsbe.. f! f! bjue e be se V e f Bevsby B O (O s.350:-) k k9- T T V ebjue e be se v be, veky c eseve.!! f 88 e f ALLA BLAR - jje 9- k f f e e 8 e e - Sw Sw 9 9 b * k k T s s v v!!! je f b *yybu kbu.k. TT EN EXPERT f f f e e e 8 e j j - c Sw 9 c k e s f f se v e e veky s, s ss,s Bye v j + fe e e e e Sw Sw b * s s k k be be v v c c veky e.. e e T v k STORA Vk V. k cceseevsee b k ky f! vey bu,ve,paketet ybu e be be *y j c v v e e e.. f s s s k k e BYT DÄCK RÄTT TD bu e e b b s, y s e e c. V e e e ess,s e c ebju V bjue Swe Vbju e se bek veky v s eeeb s, s cbe 20 keke á 50 V bjue Te e APRL: e seve e Vk OKT-5 v ubbck vse e e bek veky ce c c k ve.. be, veky seevsee v Vk Vk F De es v esse. K , Lef Mku uk. buee ebjue: 0 keke á 50 Ösebjue: ÖsGe es /4 Te + 00 webbese Ge es GG /4 E Vke V y buk! ebjue: D Nes Rsk : + Rsk 2: Abe D s V ebjue se v be, veky c eseve. U De Ge G /4 B Jebjue: V! V cke e b usv ev. usb Fusevceby MÅNDAG 3 APRL Kves ey: Tu, sycke, y kes v. R Rf f. Te j ss f bk bb & v k se f e e y kss! Tfksk Fu esvkue Gu & sve Kes ÅRSMÖTE Esbs ANSLAGSTAVLAN T Cs su! Kes OFORS SKOTERKLUBB Fkes us, ABF c FF esee: :S 5/4 k 8.00 Os 8/4 k 9.00 Asex Gus evs - 3D BT. Svesk. 90:S 2/4 k 5.00 Tev fk BT. 90:S 2/4 k 8.00 Os 5/4 k 9.00 FLM SKA SES PÅ BO! L 25/4 k ORKEN Pybe: LMTED EDTON Fk! Fk: 20:- Kes Tckse.c Be.! Eé v e 200:-. Åes 8 Te

11 Pse e veck 4 s 6/4-5. Resev f sufj c ev. yckfe. f Teef V 7-20, L-S 8-20 Lces , D Mjk buk f! Lss /k Du f e e CAs k + 2:- Fk x e s. 99:- /k S s Abb u s. Ge ej Kcks bs s. Mx 2 k/us 5:- Ks Lsk Cc C, F, Se.,5 e. Mx 2 k/us Ge Gefees. 3 69:- /k Jubb sk Se Kss. 2 f 8:- Ce, L s Kvbe. C Ce 32%, Le s 7-28%. Mx 2 k/us Ks CA Sueke, f e e esse f s c b ffe. Vk sk Mke c Pe e e Pske Lfe Pskf Pske Ae8-20

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke f ku + vk, Gske-by, jsu & Lgsy fbe Ceg 3, 83 30 OFOR Te 0290-28 00 wwwfbese s@fbese svg ugve: Tbbe Jss 25 Veck 7 ju 205 Ns v27 sk! PKET PKÉ + ORT FUNKTON PKÉ -XXL R, yb, sv (249:-) + FUNCTONL WER FOR

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

På en punkt mellan tiden och evigheten

På en punkt mellan tiden och evigheten På en pun men iden och evigheen Kr-unnr Svensson och Ms Brown =126 n På en pun me - n id - en och ev - ig - he - en sår g en som - mr ff /H / F n n mf s s s s s n mf n n n n n s s s s s s s opyrigh 1981

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla

BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla Almen 150122:Betyg från anhörig till OV: Det var gott och blandat, men i stort sett bra En del personal fungerar klockrent, andra inte alls Det var väldigt rörigt

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015264-BBB8FC Kod: 35015265-0EE3F9 Kod: 35015266-4DC0A9 Kod: 35015267-A09EE0 Kod: 35015318-F13B15 Kod: 35015533-735AE7 Kod: 35015534-FE28D5 Kod: 35015535-33F882 Kod: 35015536-B72FDD Kod: 35015537-5779E2

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst.

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. 4 plan 1830x455x2440mm 2 032 kr 455910 Hyllst. 2 plan 1830x455x910

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Utke Hf ku + Stvk, Gästke-Hby, Stjäsu & Lågshytt HfBet Cetgt 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfbet.se s@hfbet.se Asvg utgve: Tbbe Jhss POSTENS GRUPP- FÖRSÄNDELSER 39 Veck 23 set 2015 Näst v.41

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

HRF NYREGISTRERINGSSTATISTIK HUSVAGNAR MÅNAD SIDA 1 NOVEMBER JANUARI NOVEMBER FÖRÄNDRING % MARKN.ANDEL % JAN NOV

HRF NYREGISTRERINGSSTATISTIK HUSVAGNAR MÅNAD SIDA 1 NOVEMBER JANUARI NOVEMBER FÖRÄNDRING % MARKN.ANDEL % JAN NOV HRF NYREGISTRERINGSSTATISTIK HUSVAGNAR MÅNAD 11 2006 2006.12.01 SIDA 1 ADRIA CARAVAN ADRIA ALTEA 390 DS 8 11 27,27 0,13 0,18 ADRIA ALTEA 502 LS 1 45 66 100,00 31,81 0,74 1,08 ADRIA ALTEA 502 DT 25 36 30,55

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

b) Harled en uppskattning for u's andraderivata uttryckt i givna data f och g. Under vilken forutsattning galler en motsvarande uppskattning for u's a

b) Harled en uppskattning for u's andraderivata uttryckt i givna data f och g. Under vilken forutsattning galler en motsvarande uppskattning for u's a TMA 690 Partiella dierentialekvationer F, 000-0- Hjalpmedel: Beta och typgodkand kalkylator. Telefonjour/rond: Anders Logg, ankn. 0740-4590. ========================================== Som vanligt betecknar

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

Stockholm - Marketenterier, Folkkök, Ångkök 8 Arbetarnas Ångkök, 4, 7, 20, 25, 30, 40, 50, 60öre Lot 8st (SP3E2.olika)

Stockholm - Marketenterier, Folkkök, Ångkök 8 Arbetarnas Ångkök, 4, 7, 20, 25, 30, 40, 50, 60öre Lot 8st (SP3E2.olika) Stockholm - Bad, Tvätt 1 Stockholms Stads bad och sim inrättning, St:Erik mässing, 5 öre mässing Södermalmsbadinrättning 25 vitmetall, vitmetall Lot 4st (SP7A3.1, SP7A3.5, SP7A6.var, SP7A3.5) Stockholm

Läs mer