En sommar värd namnet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En sommar värd namnet!"

Transkript

1 oktober 2001 En sommar värd namnet! Sommaren har glidit över i höst och sommarvädret har punkterats av regn och blåst. Snart har alla trädens blad släppt sitt fäste och singlat till marken. Men, kvar finns minnena från en sommar som bjöd frikostigt både på sol och på värme.tillfällena till bad var i år bättre än på många år och själv minns jag semestern som en lång period i shorts och sandaler. Efter fjolårets misslyckade försök till sommar var väl förväntningarna inte så högt ställda. Icke desto mindre verkar det som om alla på ett mycket demokratiskt sätt fick sin beskärda del av det fina vädret. I år spelade det ingen roll om man tog tidig eller sen semester. Alla förklarade sig helt tillfredsställda med vädret när de kom tillbaka till jobbet igen efter semestrarna. Något som jag dock inte kan minnas när jag upplevde senast. Arrangörerna av alla de festligheter som gick av stapeln gladdes också åt vädermakternas välvilja och lokala arrangemang som Frykstafesten och Kil hela veckan präglades av solsken. Nu ska vi dock inte misströsta för att sommaren är över. Hösten kan bjuda på många fina dagar med sol och hög luft och även andra trevliga upplevelser, inte minst av det kulturella slaget. Men ingen klandrar oss väl om vi minns sommaren 2001 ett litet tag till... Christer Nilsson Informationschef Ny chef för socialförvaltningen Den 1 september fick socialförvaltningen en ny chef, Lisbeth Wiklund. sid 3 Kils kommun satsar på en frisk personal Långtidssjukfrånvaron ökar i samtliga kommuner i Värmland utom i Kils och Munkfors kommun. sid 4-5 Frykstafesten Årets Frykstafest, den andra i ordningen, blev uppskattad och välbesökt. Den gynnades förstås också av det vackra vädret. sid 6 Frejasäsongen 2001 Vårrustningen blev i år extra omfattande då Freja för första gången efter sjösättning 1997 lyftes ur vattnet för skrovbesiktning i Fryksta. sid 7 Naturstig på Lövenstrand Ny naturstig invigd. sid 8-9 Nytt från Communicare Communicare i nya lokaler m m. sid 10 Nya energibidrag finns att söka Gå från elvärme till annan uppvärmning och erhåll kr!! sid 11 Kommunkunskap Del 3 -Kommunal ekonomi. Freja på en av sommarens turer på en spegelblank Fryken. sid 12

2 Innehåll En sommar värd namnet... 1 Ansvarig utgivare har ordet... 2 Ny chef för socialförvaltningen 3 Kils kommun satsar på en frisk personal Frykstafesten... 6 Boendeenkät... 6 Frejasäsongen år Naturstig på Lövenstrand Nytt från Communicare Nya energibidrag fi nns att söka Kommunkunskap - del 3 kommunal ekonomi Kommunkunskap I detta nummer fortsätter vi artikelserien i kommunkunskap och vi hoppas att många av våra läsare är intresserade att lära mer om hur en kommun fungerar. Vi kommer i ett antal artiklar att beskriva kommunens befogenheter, organisation, ekonomi och olika delar av den kommunala verksamheten. Hösten och vintern närmar sig med raska steg, men efter den fina sommaren hoppas jag att vi alla hunnit ladda batterierna. Till skillnad mot i fjol så fick vi en hel del soltimmar i år, vilket jag tror är nödvändigt för oss alla för att orka med den mörkare period som stundar. Jag hoppas att ni passade på att njuta och ha roligt av de arrangemang som varit i kommunen under sommaren, jag tänker i första hand på Frykstadagarna och Kil hela veckan. Kil hela veckan är på god väg att bli lika bra och trevlig som det var i fornstora dagar, men kanske orkar vi inte med dubbla arrangemang fem dagar i rad. Den traditionella paraden blir längre och längre för varje år och är en bra inledning på veckan. När jag ändå är inne på avdelningen nöjen så vill jag rekommendera er att under hösten och vintern besöka någon av de trevliga tillställningar som arrangeras i Scanhallen, eller vad den nu skall heta? Se namntävlingen på annan plats i denna tidskrift! Boende Som ni säkert har läst och hört har vi mycket ont om bostäder i kommunen. Det finns mycket få lediga lägenheter och omsättningen på villamarknaden är mycket låg. Detta är inga bra förutsättningar för en kommun som vill expandera. För att försöka råda bot på situationen kommer vi som ett första steg att skicka ut en enkät under hösten. Enkäten riktar sig främst till oss som idag bor i villa och som tycker att huset blivit för stort när barnen flyttat ut, alternativt tröttnat på allt arbete som ett villaägande innebär. Syftet är att ta reda på vilken typ av bostad ni vill flytta till, och på det sättet försöka frigöra villor för nya barnfamiljer. Jag tackar på förhand för er medverkan och Ansvarig utgivare har ordet hoppas att så många som möjligt svarar för att vi skall få en så rättvisande bild som möjligt av vilka attraktiva bostäder ni önskar er i framtiden. Kommunikationer Som jag skrev redan i förra numret så har vi fått fler förbindelser med Karlstad, främst på kvällar och helger. Vi diskuterar även ett samarbete med Forshaga för att ytterligare kunna öka antalet turer och därmed också få anslutningar direkt till Forshaga. Ekonomi Läget på den ekonomiska sidan har inte förändrats mycket sedan förra numret. Allt pekar på att nämnderna tillsammans drar över budget med mellan en till två miljoner. Variationen mellan nämnderna är dock stor en del har plussiffror medan andra dras med större underskott. Förhoppningen och ambitionen är dock att när året summeras så skall vi ha ett litet överskott då ett antal åtgärder har vidtagits. Avfall Vi har efter många och långa diskussioner beslutat att bygga en ny avfallspanna på Tippen. Detta för att kunna uppfylla de ökade miljökrav som ställs, inte minst på oss kommuner. Denna investering är den största som gjorts i kommunens historia. Pannan beräknas vara färdig sommaren Med förhoppning om en god fortsättning! Jan Wadell Kommunalråd Namntävling Kommunstyrelsen har beslutat att utlysa en namntävling för att hitta ett nytt namn på den fd auktionshallen (Scanhallen). Priser kommer att delas ut till de bästa förslagen som kommer in. Namnförslag skickas in till: Christer Nilsson Kansliavdelningen senast den 1 november 2001

3 Ny chef för socialförvaltningen Den 1 september fick socialförvaltningen en ny chef, Lisbeth Wiklund. Hon kommer närmast från socialförvaltningen i Arvika kommun där hon har arbetat i sammanlagt 28 år, nu senast har hon haft en tjänst som områdeschef inom avdelningen för vård och omsorg. Bakgrund Lisbeth är född och uppvuxen i Högerud utanför Arvika. Efter avlagd realexamen fortsatte hon att studera till förskollärare i Örebro. Hon sökte sig sedan till Stockholm där hon till en början fick jobb på ett daghem. Efter ett tag förverkligade hon sin dröm att få jobba på lekis, d v s med barn på en nivå så nära den riktiga skolan som möjligt. Med man och barn blev längtan tillbaka till Värmland så stark att familjen 1973 bröt upp från storstan och flyttade till ett hus i Edane. När hon kom till Arvika kommun visade det sig att alla tjänster som förskollärare var besatta varför hon i början av året fick känna på att vara arbetslös. Genom den kontakt hon fått med socialförvaltningen erbjöds hon dock ett vikariat som barnomsorgsassistent under sommaren. När sedan den nya förskole reformen skulle börja genomföras på hösten fick man behov av en person i förvaltningsledningen med ansvar för detta. På det sättet fick hon en ny egen tjänst som barnomsorgsassistent där hon arbetade med uppbyggnadsfasen vad gällde kommunens förskolor. I stället för att jobba med barn fick Lisbeth nu jobba med vuxna, d v s personal och chefer på förskolorna, vilket hon fann mycket stimulerande. Så pass stimulerande att hon började fortbilda sig inom arbets- och organisations psykologi, pedagogik och ledarutveckling skulle barnomsorgen integreras med skolan, en förändring som Lisbeth inte ville vara med om. I stället sökte hon och fick en tjänst som projektledare på vård och omsorgsavdelningen i samband med ÄDEL-reformen. Arbetsuppgifterna innebar bl a organisatoriska frågor, schemaläggning och fortbildning av personal. Efter en tid gick hon över till att bli fortbildningsledare inom vård och omsorg. I samband med att en ny organisation infördes 1994 fick hon en tjänst som områdeschef inom avdelningen för vård och omsorg. Namn: Ålder: Civilstånd: Barn: Bostad: Fritidsintressen: Lisbeth Wiklund 54 år Sambo med Christer Ann, 30 år, och Christian, 25 år Lägenhet i Arvika Familjen, naturen, böcker Lisbeth Wiklund på sin nya arbetsplats. Synsätt och personliga egenskaper Lisbeth betonar att hon inte sökt sig från ett jobb, hon trivdes mycket bra med sitt gamla jobb i Arvika kommun, utan att hon snarare sökt sig till ett nytt jobb. Hon har alltid gillat nya utmaningar och när hon fick den här chansen var den svår att motstå. Innan erbjudandet var ett faktum fick hon dock passera ett antal nålsögon, d v s intervjuer med politiker, fack och tjänstemän. Det nya jobbet innebär en stor utmaning vad gäller organisatoriska frågor, verksamhetsutveckling m m. Utvecklingsmöjligheter finns dock överallt och varje dag, säger Lisbeth och tycker att det ska bli mycket intressant att få jobba i Kil. Hon vill också betona vikten av duktiga och motiverade medarbetare. Alla människor besitter en förmåga som kommer fram om man bara ges möjligheter säger Lisbeth och vill hellre se sig som en coach än som en traditionell chef, dvs någon som bestämmer. Hennes roll är att ange målen och inriktningen och sedan är det individernas (personalens) ansvar att utifrån det fatta rätt beslut i varje enskild situation. En annan stor utmaning ligger i den kommunala ekonomin. Hon tycker att det ska bli både intressant och stimulerande att få arbeta med politikerna kring detta och rent spontant säger hon sig tycka om debet och kredit. Det gäller att göra rätt saker för de pengar som finns som hon själv uttrycker det och i stället för att fundera på vad vi inte kan göra bör vi fundera på och fokusera vad vi kan göra. Vi hälsar Lisbeth varmt välkommen till Kil och önskar henne lycka till med sina utmaningar. Christer Nilsson Informationschef

4 Kils kommun satsar på en frisk personal Försäkringskassan i Värmland tog under fjolåret fram statistik över långtidssjukfrånvaron, dvs sjukfrånvaro längre än 28 dagar, hos kommunanställda. Den visade att ökningen de sista åren har legat på 30% per år och man konstaterade att långtidssjukfrånvaron ökar i samtliga kommuner i Värmland utom i Kils och Munkfors kommun. Friskvårdssatsning En annan viktig faktor är stödet till friskvård. På Sannerudshemmet finns en tjänst som idag arbetar med friskvård för Sannerudshemmets personal. På sikt kommer hon att jobba med hela socialförvaltningen och övriga kommunen. Listan på aktiviteter som bedrivs, såväl individuellt som i grupp, av de anställda med ekonomiskt stöd från kommunen kan göras lång (se höger sida på detta uppslag). Enligt Janne Hedlund satsar man på bredden, det viktigaste är att så många som möjligt omfattas av insatserna, och förhoppningen är att de ska leda till ett ökat välbefinnande hos personalen. Varje satsad krona på friskvård och andra förebyggande åtgärder ger flerdubbelt tillbaka, avslutar han. Christer Nilsson Informationschef Personalchef Janne Hedlund. Varför skiljer sig då Kils kommun från övriga kommuner? Det finns givetvis ingen entydig förklaring till detta men det finns några viktiga komponenter som man kan peka på enligt personalchef Janne Hedlund. För det första nämner han samarbetet med Kilshälsan, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som syftar till snabba och samlade åtgärder för drabbade och för det andra det medvetna arbetet med rehabilitering av anställda, som bland annat syftar till tidiga och aktiva åtgärder. Speciell satsning på långtidssjukfrånvaro I år har man dessutom tillsammans med Försäkringskassan och Kilshälsan gjort en speciell satsning för att minska långtidssjukfrånvaron i kommunen. I det första steget gjorde man en kartläggning av sjukfrånvaron och i det andra kallade man in samtliga arbetsledare och gav information och utbildning till dessa som genom sina direkta kontakter med de anställda naturligtvis är nyckelpersoner. I det tredje steget gjordes individuella insatser, tillsammans med arbetsledarna, för enskilda drabbade. Nästa steg i arbetet är att finna mönster och orsakssammanhang som kan klargöra orsakerna till långtidssjukfrånvaro och förebygga denna. Information om stress Eftersom stressrelaterade sjukdomar är de som ökar mest har man i år också prioriterat en satsning på att förebygga dessa. Företagssköterskan på Kilshälsan har besökt samtliga förvaltningar och informerat om stress. De anställda har också fått fylla i sin egen stressnyckel och genom ett ökat medvetande, bland annat om orsakerna till och signalerna på stress, kan man förhoppningsvis bättre undvika det. Artikelförfattaren laddar upp för ett nytt nummer av KommunNytt. Namntävling Kommunstyrelsen har beslutat att utlysa en namntävling för att hitta ett nytt namn på den fd auktionshallen (Scanhallen). Priser kommer att delas ut till de bästa förslagen som kommer in. Namnförslag skickas in till: Christer Nilsson, Kansliavdelningen Senast den 1 november 2001

5 Friskvårdsaktiviteter Styrketräning m m När det gäller styrketräning, spinning, workout m m betalar kommunen halva kostnaden för träningskort för de som tränar på Kils KraftsportKlubb (Trekå). Till och med augusti i år hade 191 träningskort med olika omfattning tecknats. Tjej-gåing i Mariebergsskogen Sammanlagt 82 deltagare, merparten personal på Sannerudshemmet och dagbarnvårdare, deltog i detta nystartade jippo i augusti. Götajoggen Varje år sponsrar kommunen deltagare. I år deltog två lag från kommunen. Innebandy Varje fredag lunch spelar ett gäng kommunanställda innebandy i Närhetens kyrka. Friskvården i Värmland Kils kommun är med och sponsrar verksamheten och betalar deltagaravgiften för de som t ex går på ryggymnastik och vattengympa. Santosh Fritiofsson, IT-enheten pumpar framför spegeln. Viktväktarna Under våren startades ett vikminskningsprojekt där kommunen betalade en del av deltagaravgiften för de som gick med i Viktväktarna. I den första omgången under våren deltog 24 deltagare som sammanlagt minskade sin vikt med 143 kg! Totalt i år har 70 st gått med i Viktväktarna. Denna aktivitet är ny för i år och mycket viktig eftersom den kan innebära ett första steg mot en ny livsstil. Tjej-gåing i Mariebergsskogen. Jobbing I samarbete med Korpen försöker man genom en pristävling stimulera de anställda till motionsaktiviteter av olika slag. Kils kommun placerade sig i år som tolva bland över hundra anmälda lag. Anna-Karin Fors från Viktväktarna vid invägningen. - Det är mycket positivt att kommunen satsar på friskvård och att man prioriterar sådana här förebyggande åtgärder, säger Yvonne Jeffl én, socialförvaltningen.

6 Frykstafesten juli 2001 Årets Frykstafest den andra i ordningen blev uppskattad och välbesökt. Den gynnades förstås också av det vackra vädret. Kils två krögare, Jonas på Jolly Butcher och Torbjörn på Mimers Brunn svarade för mat, dryck och värdskap för scenunderhållningen. Ångbåtsföreningen Freja stod även i år som huvudarrangör i gott samarbete med Kils kommun och med krögarna. Hemvärnet och Kils BK gjorde fina insatser med nattbevakning och med trafi k- och parkeringsövervakning. Kils Brukshundsklubb, Kils Golfklubb och Kils Arkeologiska Sällskap medverkade också med programpunkter som roade besökarna. Detta om organisation och medverkande. Så till själva programinnehållet som var varierat med inslag på dagtid för de yngre som hoppborg, teater och skattjakt. Den mognare publiken bjöds förstås på scenunderhållning med publika toppar som Spotnicks och Factory. Fryksta station som har haft sommaröppet café från mitten av juni och som visat järnvägshistorik och Frejautställning med hjälp av trevliga guider hade toppdagar med gäster under Frykstafesten med drygt tusentalet kaffegäster. s/s Freja af Fryken gjorde i år ett stort antal kortturer till och från Frykenbaden som i år fått nyrestaurerad brygga och Freja gjorde också några längre kvällskryssningar upp till Nilsbysundet och åter. På de nyanlagda järnvägsspåren med riktig perrong fanns nu fine resurser i cafévagn och i förnämligt utrustad toalettvagn som viktiga resursförstärkningar till festen. Till sist några siffror på besöksantalet under festkvällarna. Det kom betalande från tisdag- t o m lördagkväll. Jämfört med år 2000 är detta en ökning om än inte stor (+ ca 150 personer). Festdeltagare i historisk miljö på kajen vid Fryksta. Från huvudansvariga för festen, Ångbåtsföreningen Freja, vill vi uttrycka vår glädje att få hålla i Frykstafesten, med ett jättefint samarbete med medarrangörer och med Kils kommun som stödjer med nödvändiga resurser. För Ångbåtsföreningen Freja Styrelsen BOENDEENKÄT - finns det ett underlag för nybyggnation av bostäder i Kil? Befolkningsantalet är mycket viktigt för en kommun. En befolkningsminskning om 100 personer, oavsett ålder, medför att kommunens skatteintäkter minskar med 3 milj kronor årligen. Det är därför mycket viktigt att inte tappa kommuninvånare utan helst öka antalet. Kils kommun hade år invånare mot idag Hade vi haft samma invånarantal idag hade kommunens skatteintäkter legat ca 13 milj kr högre. Trots befolkningsminskningen finns det knappast några villor till salu eller några tomma lägenheter. Vi tror att förklaringen är att det i många villor bara bor två personer efter att barnen växt upp och flyttat hemifrån. När dessa villaägare sedan beslutar sig för att sälja och flytta till ett annat boende, ofta till lägenhet, går flyttlassen alltför ofta ut ur kommunen och då gärna till Karlstad. Vi vill väldigt gärna behålla dessa personer som kommuninvånare! Flytten ur kommunen kan många gånger bero på att den typ av bostad man då söker inte finns i kommunen. En enkät kommer inom kort att skickas ut till alla villaägare födda år 1955 och tidigare. Enkäten kommer att innehålla ett antal frågor i syfte att undersöka vilken typ av bostad dessa villaägare skulle vilja flytta till när det är dags att sälja villan.

7 Frejasäsongen år 2001 Ännu återstår en del av Frejas höstseglatser på Fryken, men med vårens och sommarens ångbåtsupplevelser i färskt minne kan vi i Frejastyrelsen ge följande summering. Vårrustningen blev i år extra omfattande då Freja för första gången efter sjösättning 1997 lyftes ur vattnet för skrovbesiktning i Fryksta. Den gamla damen som varsamt lyftes ur vattnet av Specialtransporters två stora mobilkranar klarade skrovbesiktningen galant och ca 600 sjöresor hade inte gjort märkbara intryck på skrov och propeller. Ett gott betyg åt våra styrmän och övriga besättningsmän under åren! Så vidtog allt arbete med maskin, ångpanna, målnings-och rus tningsarbete utfört av våra ideellt arbetande medlemmar och Freja var vit och vacker vid premiärturen den 16 maj. Årets speciella tema hade rubriken Freja, Kulturens budbärare på Fryken. Denna devis grundas förstås på att Freja är en trefaldig kulturbevarare. Vi påstår att inget annat bevarat fartyg har så mycket att berätta om kommunikation, ångteknik och berömd och beryktad last som Freja. Frejas seglationer har i omfattning varit hela 155 resor med passagerare och har omfattat samtliga angöringsbara bryggor i Frykensjöarna. Frejas deltagande vid olika evenemang kan beskrivas så här i sammanfattning; Midsommar i Torsby/Kollsberg Kulturveckan i Sunne med kulturtemaresor Frykstafesten för andra året i följd i juli Sjöfartsdag vid Sunnesundet Ångdagar i augusti vid Ångrike/Oleby Huvudansvar för Sommaröppet Fryksta i två månader med café och guidning på Frejamuseet. Sommaröppna Fryksta och Frykstafesten fick i år ett ännu större publikt gensvar tack vare fint väder och många hjälpande händer. För Ångbåtsföreningen Freja Karl-Axel Hjerdt Sjösättning av Freja. Vi hoppas att svarsfrekvensen blir den högsta möjliga. Med resultatet hoppas vi kunna peka på ett behov av nyproduktion av bostäder som passar för dessa villaägare när de väljer att byta boende. Vi sätter därför stort värde på om Du som får denna enkät tar Dig tid att noggrant besvara frågorna och sända in Ditt svar i det bifogade svarskuvertet. Rolf Lundberg Kommunchef

8 Naturstig på Lövenstrand Under våren och sommaren har Naturskyddsföreningen i Kil i samarbete med Kils kommun och Skogsvårdsstyrelsen färdigställt en naturstig i skogen mellan samhället och Fryken. Hela naturstigen är 3,3 km lång. Start kan ske från gamla OK-stugan, från Frykstabadet eller från mitten av cykelbanan som går från Kil till Fryksta. Om man vill kan man gå önskad del av naturstigen med cykelvägen som utgångspunkt. Parkering av cykel eller bil är möjlig vid gamla OK-stugan eller vid Frykstabadet. På två platser, vid Vikstagärdena med utsikt över Fryken och i Dikartorpsravinerna, finns bord med bänkar. Naturskogen nedanför Dikartorp är extra intressant på grund av dess orörda natur. Tre större och femton mindre informationstavlor är uppsatta. De mindre beskriver växter och djur som finns längs stigen. Eftersom stigen är spångad på utsatta ställen kan man för det mesta gå stigen med vanliga skor. Inför invigningen, som ägde rum fredagen den 28 september, fick vi en guidad tur längs stigen med Bengt Kolthoff från Kilskretsen av Svenska Naturskyddsföreningen. Varför en naturstig? - Jag tycker att man ska ta till vara på vad naturen kan ge i form av rekreation. Till vilka riktar sig naturstigen? - Den är tänkt för allmänheten, föreningar, skolor och kyrkor. Vad gör naturstigen så speciell? - Att vi i centrala Kil har ett litet stycke natur som visar upp så många olika naturtyper. Här fi nns skog i alla dess former, jordbrukslandskap, våtmark och hygge. Här fi nns idag ett mycket rikt växt- och djurliv. Sällsynta fågelarter som nötkråka och mindre hackspett häckar här. Bengt Kolthoff från Kilskretsen av Svenska Naturskyddsföreningen. Hur ställer du dig till en eventuell projektering av Lövenstrand? - Vill man och har man råd så tycker jag att man ska bygga och att man ser naturstigen som en viktig tillgång för området och därför är aktsam om denna. Efter vår guidade tur, som företogs i strålande sensommarväder, tackar vi för visningen och förstår nu till fullo värdet av den nya naturstigen och hoppas att den ska inbjuda till många intressanta och rogivande promenader för Kilsborna med flera! Christer Nilsson Informationschef Så här enkelt är det att sortera matavfallet! Organiska kärlet med brunt lock (minsta kärlet): -Matrester -Kaffefilter -Frukt -Kaffesump -Grönsaksrester -Hushållspapper -Bröd -Servetter -Äggskal -Snittblommor Tips! Använd köksbehållaren MatHilda. Använd papperspåse eller tidningspapper. Låt påsen stå så öppet som möjligt. Fyll papperspåsen till 3/4 Rastplats vid Vikstagärdena med utsikt över Fryken.

9

10 Nytt från Communicare Så är sommaren över även för den här gången och arbete och studier avlöser semester och sommarlov. Det är med blandade känslor hösten stormar in. Å ena sidan är det alla tider och vardagsbestyr som tar vid, å andra sidan träffar man arbetskamrater och studiekamrater igen, kanske är det också nya bekantskaper och kontakter som knyts, vilket är trevligt. Communicare i ny lokal Under våren och sommaren har Communicare etablerat sig i Kil, vilket ni kunde läsa om i förra KommunNytt, och sedan dess har vi knutit många nya och värdefulla kontakter. Vi började vår verksamhet i kommunhuset men har under sommaren flyttat till Storgatan 21 där vi har fått en lokal med härlig atmosfär. Vi har träffat många ungdomar som har funderingar kring vad de ska göra efter studenten, några vill åka utomlands och jobba, andra funderar på ytterligare studier och en och annan har också planer på att starta upp företag. Communicare har fungerat som bollplank åt dessa, vilket är just precis varför vi finns här i Kil. Vi vill att unga människor skall vända sig till oss för att få stöttning och råd på vägen för att kunna förverkliga sina visioner och drömmar. Det kan vara utlandsarbete som vi förmedlar, det kan vara egna projektidéer man funderar på, studier eller frågor kring eget företagande. Om man vill förverkliga Pernilla Uddh Lokalkontorschef Storgatan Kil Tfn el Mobil Här på första våningen i Rosa huset på Storgatan fi nns Communicares nya lokaler. sina drömmar i Kil eller London, det är upp till er, vi tar alla på allvar. Vad händer i höst? Under hösten kommer vi att fortsätta söka upp unga i Kil. Vi kommer också att medverka i en del projekt, bland annat ett på ungdomsgården där man skall starta upp ett jämställdhets- och ett demokratiprojekt för att ungdomsgården skall bli en bra mötesplats för både tjejer och killar. Communicare medverkar genom att fungera som bollplank, hjälpa till med ansökningar, med utlandskontakter samt att driva projektet framåt. Tisdagen den 30 oktober anordnar vi en inspirationsdag i Scanhallen. Vi har bjudit in två av landets mest eftertraktade föreläsare nämligen Klas Hallberg och Linda Genf för att erbjuda en inspirerande och rolig dag. Temat för den här dagen är att våga göra det man tror på. Inspirationsdagen är gratis, det enda som krävs är att man anmäler sig till Communicare i Kil. Är du mellan år, då har du allt att vinna på att söka upp oss. Vi finns till för dig. Ha en skön höst! OBS! måndag 15/10 är sista måndagen för säsongen som vi har kvällsöppet. Ordinarie öppettider: Vardagar: Lördagar: Nedanstående ändringar i ordinarie öppethållande. 3/11 Alla helgons dag stängt 24/12 Julafton stängt 25/12 Juldagen stängt 26/12 Annandag jul stängt 31/12 Nyårsafton stängt 1/1-02 Nyårsdagen stängt 5/1-02 Trettondedagafton stängt Vid frågor gällande avfallshantering ring Tippen tfn

11 Vuxenutbildningen i Kil Kunskapslyftet heter satsningen på gymnasial vuxenutbildning som inleddes 1 juli Kommunerna kan söka statsbidrag för att bekosta utbildning utöver den som ingår i den ordinarie budgeten. MEN, projektet inrymmer dessutom förnyelse av arbetsmarknadspolitiken, ekonomisk tillväxt, rättvisare fördelning och minskade utbildningsklyftor samt en förnyelse av vuxenutbildningen. I slutet av september ska ansökan om statsbidrag för 2002 göras till Skolverket. Från Kil söker vi bidrag att bekosta utbildning av 70 personer. Drygt hälften räknar vi med ha behov av yrkesinriktad utbildning. I ansökan anges samarbetet med Karlstad och övriga kranskommuner som ett viktigt inslag. Detta för att säkerställa de sökandes utbildningsbehov. Studerande kan söka Särskilt utbildningsbidrag (motsvarar A-kasseersättningen) eller Studiemedel. Under hösten i år, med forstättning 2002, inleds en undersökning av utbildningsbehovet hos arbetssökande men också behovet av arbetskraft i näringslivet. Om möjligt ska undersökningen leda till att gymnasial utbildning inom tillverkningsindustri erbjuds. Undersökningen görs i samverkan med arbetsförmedlingen, Communicare och kommunens näringslivsenhet. Personer, som inte har sysselsättning under perioden mitten/slutet av oktober fram till jul och under mars-april, kan söka till Komvux och där studera datakörkort (ECDL) på heltid och har då möjlighet att söka studiestöd. Kunskapslyftet Lars-Åke Boman Projektledare/ SYO tfn Nya energibidrag finns att söka Gå från elvärme till annan uppvärmning och erhåll kronor!! Nu återinförs det tidigare stoppade bidraget till konvertering av småhus från direktelvärme. Ytterligare bidrag har också tillkommit men med lägre bidragsnivåer och utan krav på fullständig övergång från direktelvärme. Riksdagens avsikt med bidragen är att minska elvärmebehovet. Reglerna har utformats av Boverket och gäller sedan den 1 juni i år. Handläggningen görs av Länsstyrelsen som skall kontaktas innan arbetet påbörjas. Det finns tre typer av energibidrag för närvarande solbidrag, fjärrvärmebidrag samt konverteringsbidrag. För information om Solbidraget hänvisar jag till tidigare nummer av KommunNytt. Grundförutsättningen för de två övriga bidragen är att du värmer ditt hus med el, dvs direktel eller elpanna. Har du en kombinationspanna med möjlighet att även elda ved eller olja kan du inte få bidrag. En annan grundförutsättning är att åtgärden görs i ett hus för permanentboende. Betänk att den ej förbrukade kilowattimmen är den billigaste! I samband med en större åtgärd på huset så kan det vara bra att först försöka effektivisera sin energianvändning. KomVux Ann Lundberg Rektor tfn E-post: Elisabeth Hallgren Skolassistent/ SYO tfn E-post: Bidraget är kr om du byter från elpanna till fjärrvärme eller ersätter nästan all direktelvärme med fjärrvärme. Konverteringsbidraget Kan ej erhållas om du bor i ett område med utbyggd fjärrvärme eller där utbyggnad av fjärrvärme är planerad. Bidraget är kr om du går från direktelvärme till annan vattenburen uppvärmning såsom gas, olja, pellets eller värmepump. Ytterligare kr kan fås för installation av ackumulatortank samt 6000 kr för skorsten. Bidraget är 8000 kr för delkonvertering från direktverkande elvärme. Den nya värmekällan, måste kontinuerligt avge 2,5 kw samt anpassa effekten efter behovet. Detta medför att vedkaminer inte kan ges bidrag. Ytterligare kr kan fås för anslutning till värmepump kr kan också fås till installation av skorsten eller ackumulatortank. Vid delkonvertering från vatten eller luftburen elvärme kan som ovan kr ges till anslutning till värmepump, kr till ackumulatortank samt kr till skorsten. Har du frågor eller behöver blanketter? Kontakta: Fjärrvärmebidraget Bidraget är kr om du fullständigt byter från direktel till fjärrvärme. Johannes Wikström Energirådgivare tfn ,

12 Box 88, Kil Växel: Fax: Besöksadress: Ö:a Torggatan 2 Öppettider: 8-12, Hemsida: E-post: E-post personal: KOMMUNALA BOLAG Kilsbostäder AB Kilvision AB Hantverkshuset AB Kils Energi AB Kils Avfallshantering AB FELANMÄLAN Bostäder Gator, vatten, avlopp Efter växelns stängning: Jour larmpersonal VIKTIGA TELEFONR ABF studieförbund Apoteket Arbetsförmedlingen Boda bibliotek Fagerås bibliotek Folktandvården Föreningssparbanken Försäkringskassan Karlstads flygplats - biljettbokning trafikinformation Kils bibliotek , Kils Sot- och ventilationsservice Merita-Nordbanken Pingstförsamlingen Posten - kassa Posten - postutdelning Polisen Sannerudskyrkans församling SJ - biljettexp, godsmottagning SJ - info biljetter St Kils församl. pastorsexp Taxi, Kil Taxi, Kennets Turistbyrån Vandrarhem. Fryksta , Vuxenskolan studieförbund Värmlandstrafik AB Kollplatsen Vårdcentralen , Återvinningsstationer - klagomål Kommunkunskap Del 3 - Kommunal ekonomi Den kommunala verksamheten finansieras i huvudsak av skatteintäkter, statsbidrag samt avgifter för t ex vatten och avlopp, barnomsorg och äldreomsorg. Skatter och statsbidrag uppgick år 2000 till 367 mkr och avgifter till 66 mkr i Kils kommun. Det som i dagligt tal kallas skatteintäkter består, förutom de pengar (22 kronor per intjänad hundralapp) som kommuninvånarna betalar via skattsedeln, även av s k inkomst- och kostnadsutjämning. Syftet med dessa utjämningspengar är att skapa så likartade ekonomiska förutsättningar som möjligt mellan Sveriges kommuner. Inkomstutjämningen, som kallats Robin Hood-skatt, ger alla kommuner i stort sett samma skattekraft per invånare. Kommuner med hög skattekraft betalar till kommuner med låg skattekraft. Kils kommun får via denna utjämning ca 22 mkr. I kostnadsutjämningssystemet jämförs bl a kommunernas befolkningsstruktur för att kunna bedöma hur omfattande den kommunala servicen (t ex barnomsorg, skola, äldreomsorg) måste vara. Kils kommun bedöms ha en gynnsammare situation än genomsnittskommunen i Sverige och betalar till kommuner med sämre strukturell situation. år 2000 betalade kommunen en kostnadsutjämningsavgift på ca 10 mkr. När kommunen ska besluta om budgeten för ett visst år så är det första steget att bedöma storleken på skatteintäkter, utjämningsbidrag, utjämningsavgift och statsbidrag. Det som ligger till grund för denna bedömning är prognoser om Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättningens utveckling och statliga beslut om statsbidragsförändringar. När intäkternas storlek har bedömts och innan medel fördelas till nämndernas verksamhet måste beräkning göras av kostnader för räntor, pensioner och avskrivningar. Kommunen har också vissa ränteintäkter. Räntenettot dvs skillnaden mellan räntekostnader och ränteintäkter var i bokslut 2000 ca 6 mkr. Pensionskostnaden består dels av utbetalningar till tidigare kommunanställda som gått i pension och dels av de nu anställdas intjänade pensionsförmåner. Kostnaden uppgick år 2000 till knappt 12 mkr. Avskrivningarna beskriver den värdeminskning genom förslitning som våra anläggningstillgångar (fastigheter, maskiner och inventarier) är utsatta för. år 2000 uppgick avskrivningarna till 13 mkr. När ovanstående poster har beräknats återstår ett utrymme som ska fördelas mellan kommunens alla nämnder och styrelser. Denna fördelning beslutas av kommunfullmäktige i november året före budgetåret. Detta beslut har självfallet föregåtts av ett omfattande arbete för att bedöma behoven inom kommunens olika verksamheter. Eftersom kommunerna är bundna av det s k balanskravet så är det inte tillåtet att underbalansera budgeten dvs att budgetera ett underskott. Om resultatet i bokslutet ändå visar underskott måste motsvarande överskott visas inom två år. Fördelningen av tillgängligt driftutrymme år mkr Barn- och utbildn.nämnden 185,3 Socialnämnden 109,0 Kommunstyrelsen 24,7 Kultur- och fritidsnämnden 13,5 Tekniska nämnden 10,7 Miljö- och byggnadsnämnden 4,4 Personalorganet 4,0 Räntekostnaden är beroende av kommunens låneskuld (bokslut 2000: 105 mkr), tillfälligt utnyttjade checkkrediter och pensionsskulden. Göran Lindell Ekonomichef

Premiär för hunddagis

Premiär för hunddagis mars 2002 Premiär för hunddagis Mor och dotter samtidigt på samma dagis? Det kan väl inte vara möjligt!? Jo då, det går alldeles utmärkt, iallafall på det nystartade hunddagiset i Kil. Där samsas nämligen

Läs mer

Torleif Johansson visar kartan med de olika företagen på informationstavlan

Torleif Johansson visar kartan med de olika företagen på informationstavlan juni 2002 Vad händer på f d Scan-området? Vad händer i sommar? Är det något som står för dörren så är det sommaren och då blir Värmland fyllt med arrangemang av olika slag. sid 3 Ny samhällsplanerare Kils

Läs mer

KommunNytt. Fortsatt satsning i Fryksta! November 2000. Ur innehållet... Ansvarig utgivare: Jan Wadell, Box 88, 665 23 Kil, tfn 0554-19100

KommunNytt. Fortsatt satsning i Fryksta! November 2000. Ur innehållet... Ansvarig utgivare: Jan Wadell, Box 88, 665 23 Kil, tfn 0554-19100 November 2000 Kil Ansvarig utgivare: Jan Wadell, Box 88, 665 23 Kil, tfn 0554-19100 Ur innehållet... Bokslutsprognos Landshövdningen på besök! Hur skall framtiden i Kil se ut? Kommunens hemsidor Näringslivschefen

Läs mer

KommunNytt Juni 2007

KommunNytt Juni 2007 KommunNytt Juni 2007 1 Innehåll Ledare 1 Utsålt i Fageråshallen 2 Skejtare i rampljuset 3 SM-final i skolfotboll 4 Digital-tv-övergång 5 När testade du ditt vatten senast? 6 Lövenstrandsområdet tar form

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Vi måste kunna hantera snabba förändringar i samhället Det fanns hopp och förväntningar om att den långvariga lågkonjunkturen i västvärlden skulle ge med sig. Detta

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006 NR 1-2006 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 MÅL OCH STRATEGIER 3 OMSORGENS MÅL 4 FRAMTIDENS BOENDE 6 TURISMVERKSAMHETEN 7

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet UNGDOMSSTYRELSEN www.ungdomsstyrelsen.se Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun 6 Carina Petersson Växjö universitet Carina Petersson Växjö

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s.

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. 9 Våra kultur- och fritidsvanor kartlagda s. 17 Diplom för miljöarbete

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ba på nens dag Kulturhuset Gilla oss på Facebook Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Frågor

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer