En sommar värd namnet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En sommar värd namnet!"

Transkript

1 oktober 2001 En sommar värd namnet! Sommaren har glidit över i höst och sommarvädret har punkterats av regn och blåst. Snart har alla trädens blad släppt sitt fäste och singlat till marken. Men, kvar finns minnena från en sommar som bjöd frikostigt både på sol och på värme.tillfällena till bad var i år bättre än på många år och själv minns jag semestern som en lång period i shorts och sandaler. Efter fjolårets misslyckade försök till sommar var väl förväntningarna inte så högt ställda. Icke desto mindre verkar det som om alla på ett mycket demokratiskt sätt fick sin beskärda del av det fina vädret. I år spelade det ingen roll om man tog tidig eller sen semester. Alla förklarade sig helt tillfredsställda med vädret när de kom tillbaka till jobbet igen efter semestrarna. Något som jag dock inte kan minnas när jag upplevde senast. Arrangörerna av alla de festligheter som gick av stapeln gladdes också åt vädermakternas välvilja och lokala arrangemang som Frykstafesten och Kil hela veckan präglades av solsken. Nu ska vi dock inte misströsta för att sommaren är över. Hösten kan bjuda på många fina dagar med sol och hög luft och även andra trevliga upplevelser, inte minst av det kulturella slaget. Men ingen klandrar oss väl om vi minns sommaren 2001 ett litet tag till... Christer Nilsson Informationschef Ny chef för socialförvaltningen Den 1 september fick socialförvaltningen en ny chef, Lisbeth Wiklund. sid 3 Kils kommun satsar på en frisk personal Långtidssjukfrånvaron ökar i samtliga kommuner i Värmland utom i Kils och Munkfors kommun. sid 4-5 Frykstafesten Årets Frykstafest, den andra i ordningen, blev uppskattad och välbesökt. Den gynnades förstås också av det vackra vädret. sid 6 Frejasäsongen 2001 Vårrustningen blev i år extra omfattande då Freja för första gången efter sjösättning 1997 lyftes ur vattnet för skrovbesiktning i Fryksta. sid 7 Naturstig på Lövenstrand Ny naturstig invigd. sid 8-9 Nytt från Communicare Communicare i nya lokaler m m. sid 10 Nya energibidrag finns att söka Gå från elvärme till annan uppvärmning och erhåll kr!! sid 11 Kommunkunskap Del 3 -Kommunal ekonomi. Freja på en av sommarens turer på en spegelblank Fryken. sid 12

2 Innehåll En sommar värd namnet... 1 Ansvarig utgivare har ordet... 2 Ny chef för socialförvaltningen 3 Kils kommun satsar på en frisk personal Frykstafesten... 6 Boendeenkät... 6 Frejasäsongen år Naturstig på Lövenstrand Nytt från Communicare Nya energibidrag fi nns att söka Kommunkunskap - del 3 kommunal ekonomi Kommunkunskap I detta nummer fortsätter vi artikelserien i kommunkunskap och vi hoppas att många av våra läsare är intresserade att lära mer om hur en kommun fungerar. Vi kommer i ett antal artiklar att beskriva kommunens befogenheter, organisation, ekonomi och olika delar av den kommunala verksamheten. Hösten och vintern närmar sig med raska steg, men efter den fina sommaren hoppas jag att vi alla hunnit ladda batterierna. Till skillnad mot i fjol så fick vi en hel del soltimmar i år, vilket jag tror är nödvändigt för oss alla för att orka med den mörkare period som stundar. Jag hoppas att ni passade på att njuta och ha roligt av de arrangemang som varit i kommunen under sommaren, jag tänker i första hand på Frykstadagarna och Kil hela veckan. Kil hela veckan är på god väg att bli lika bra och trevlig som det var i fornstora dagar, men kanske orkar vi inte med dubbla arrangemang fem dagar i rad. Den traditionella paraden blir längre och längre för varje år och är en bra inledning på veckan. När jag ändå är inne på avdelningen nöjen så vill jag rekommendera er att under hösten och vintern besöka någon av de trevliga tillställningar som arrangeras i Scanhallen, eller vad den nu skall heta? Se namntävlingen på annan plats i denna tidskrift! Boende Som ni säkert har läst och hört har vi mycket ont om bostäder i kommunen. Det finns mycket få lediga lägenheter och omsättningen på villamarknaden är mycket låg. Detta är inga bra förutsättningar för en kommun som vill expandera. För att försöka råda bot på situationen kommer vi som ett första steg att skicka ut en enkät under hösten. Enkäten riktar sig främst till oss som idag bor i villa och som tycker att huset blivit för stort när barnen flyttat ut, alternativt tröttnat på allt arbete som ett villaägande innebär. Syftet är att ta reda på vilken typ av bostad ni vill flytta till, och på det sättet försöka frigöra villor för nya barnfamiljer. Jag tackar på förhand för er medverkan och Ansvarig utgivare har ordet hoppas att så många som möjligt svarar för att vi skall få en så rättvisande bild som möjligt av vilka attraktiva bostäder ni önskar er i framtiden. Kommunikationer Som jag skrev redan i förra numret så har vi fått fler förbindelser med Karlstad, främst på kvällar och helger. Vi diskuterar även ett samarbete med Forshaga för att ytterligare kunna öka antalet turer och därmed också få anslutningar direkt till Forshaga. Ekonomi Läget på den ekonomiska sidan har inte förändrats mycket sedan förra numret. Allt pekar på att nämnderna tillsammans drar över budget med mellan en till två miljoner. Variationen mellan nämnderna är dock stor en del har plussiffror medan andra dras med större underskott. Förhoppningen och ambitionen är dock att när året summeras så skall vi ha ett litet överskott då ett antal åtgärder har vidtagits. Avfall Vi har efter många och långa diskussioner beslutat att bygga en ny avfallspanna på Tippen. Detta för att kunna uppfylla de ökade miljökrav som ställs, inte minst på oss kommuner. Denna investering är den största som gjorts i kommunens historia. Pannan beräknas vara färdig sommaren Med förhoppning om en god fortsättning! Jan Wadell Kommunalråd Namntävling Kommunstyrelsen har beslutat att utlysa en namntävling för att hitta ett nytt namn på den fd auktionshallen (Scanhallen). Priser kommer att delas ut till de bästa förslagen som kommer in. Namnförslag skickas in till: Christer Nilsson Kansliavdelningen senast den 1 november 2001

3 Ny chef för socialförvaltningen Den 1 september fick socialförvaltningen en ny chef, Lisbeth Wiklund. Hon kommer närmast från socialförvaltningen i Arvika kommun där hon har arbetat i sammanlagt 28 år, nu senast har hon haft en tjänst som områdeschef inom avdelningen för vård och omsorg. Bakgrund Lisbeth är född och uppvuxen i Högerud utanför Arvika. Efter avlagd realexamen fortsatte hon att studera till förskollärare i Örebro. Hon sökte sig sedan till Stockholm där hon till en början fick jobb på ett daghem. Efter ett tag förverkligade hon sin dröm att få jobba på lekis, d v s med barn på en nivå så nära den riktiga skolan som möjligt. Med man och barn blev längtan tillbaka till Värmland så stark att familjen 1973 bröt upp från storstan och flyttade till ett hus i Edane. När hon kom till Arvika kommun visade det sig att alla tjänster som förskollärare var besatta varför hon i början av året fick känna på att vara arbetslös. Genom den kontakt hon fått med socialförvaltningen erbjöds hon dock ett vikariat som barnomsorgsassistent under sommaren. När sedan den nya förskole reformen skulle börja genomföras på hösten fick man behov av en person i förvaltningsledningen med ansvar för detta. På det sättet fick hon en ny egen tjänst som barnomsorgsassistent där hon arbetade med uppbyggnadsfasen vad gällde kommunens förskolor. I stället för att jobba med barn fick Lisbeth nu jobba med vuxna, d v s personal och chefer på förskolorna, vilket hon fann mycket stimulerande. Så pass stimulerande att hon började fortbilda sig inom arbets- och organisations psykologi, pedagogik och ledarutveckling skulle barnomsorgen integreras med skolan, en förändring som Lisbeth inte ville vara med om. I stället sökte hon och fick en tjänst som projektledare på vård och omsorgsavdelningen i samband med ÄDEL-reformen. Arbetsuppgifterna innebar bl a organisatoriska frågor, schemaläggning och fortbildning av personal. Efter en tid gick hon över till att bli fortbildningsledare inom vård och omsorg. I samband med att en ny organisation infördes 1994 fick hon en tjänst som områdeschef inom avdelningen för vård och omsorg. Namn: Ålder: Civilstånd: Barn: Bostad: Fritidsintressen: Lisbeth Wiklund 54 år Sambo med Christer Ann, 30 år, och Christian, 25 år Lägenhet i Arvika Familjen, naturen, böcker Lisbeth Wiklund på sin nya arbetsplats. Synsätt och personliga egenskaper Lisbeth betonar att hon inte sökt sig från ett jobb, hon trivdes mycket bra med sitt gamla jobb i Arvika kommun, utan att hon snarare sökt sig till ett nytt jobb. Hon har alltid gillat nya utmaningar och när hon fick den här chansen var den svår att motstå. Innan erbjudandet var ett faktum fick hon dock passera ett antal nålsögon, d v s intervjuer med politiker, fack och tjänstemän. Det nya jobbet innebär en stor utmaning vad gäller organisatoriska frågor, verksamhetsutveckling m m. Utvecklingsmöjligheter finns dock överallt och varje dag, säger Lisbeth och tycker att det ska bli mycket intressant att få jobba i Kil. Hon vill också betona vikten av duktiga och motiverade medarbetare. Alla människor besitter en förmåga som kommer fram om man bara ges möjligheter säger Lisbeth och vill hellre se sig som en coach än som en traditionell chef, dvs någon som bestämmer. Hennes roll är att ange målen och inriktningen och sedan är det individernas (personalens) ansvar att utifrån det fatta rätt beslut i varje enskild situation. En annan stor utmaning ligger i den kommunala ekonomin. Hon tycker att det ska bli både intressant och stimulerande att få arbeta med politikerna kring detta och rent spontant säger hon sig tycka om debet och kredit. Det gäller att göra rätt saker för de pengar som finns som hon själv uttrycker det och i stället för att fundera på vad vi inte kan göra bör vi fundera på och fokusera vad vi kan göra. Vi hälsar Lisbeth varmt välkommen till Kil och önskar henne lycka till med sina utmaningar. Christer Nilsson Informationschef

4 Kils kommun satsar på en frisk personal Försäkringskassan i Värmland tog under fjolåret fram statistik över långtidssjukfrånvaron, dvs sjukfrånvaro längre än 28 dagar, hos kommunanställda. Den visade att ökningen de sista åren har legat på 30% per år och man konstaterade att långtidssjukfrånvaron ökar i samtliga kommuner i Värmland utom i Kils och Munkfors kommun. Friskvårdssatsning En annan viktig faktor är stödet till friskvård. På Sannerudshemmet finns en tjänst som idag arbetar med friskvård för Sannerudshemmets personal. På sikt kommer hon att jobba med hela socialförvaltningen och övriga kommunen. Listan på aktiviteter som bedrivs, såväl individuellt som i grupp, av de anställda med ekonomiskt stöd från kommunen kan göras lång (se höger sida på detta uppslag). Enligt Janne Hedlund satsar man på bredden, det viktigaste är att så många som möjligt omfattas av insatserna, och förhoppningen är att de ska leda till ett ökat välbefinnande hos personalen. Varje satsad krona på friskvård och andra förebyggande åtgärder ger flerdubbelt tillbaka, avslutar han. Christer Nilsson Informationschef Personalchef Janne Hedlund. Varför skiljer sig då Kils kommun från övriga kommuner? Det finns givetvis ingen entydig förklaring till detta men det finns några viktiga komponenter som man kan peka på enligt personalchef Janne Hedlund. För det första nämner han samarbetet med Kilshälsan, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som syftar till snabba och samlade åtgärder för drabbade och för det andra det medvetna arbetet med rehabilitering av anställda, som bland annat syftar till tidiga och aktiva åtgärder. Speciell satsning på långtidssjukfrånvaro I år har man dessutom tillsammans med Försäkringskassan och Kilshälsan gjort en speciell satsning för att minska långtidssjukfrånvaron i kommunen. I det första steget gjorde man en kartläggning av sjukfrånvaron och i det andra kallade man in samtliga arbetsledare och gav information och utbildning till dessa som genom sina direkta kontakter med de anställda naturligtvis är nyckelpersoner. I det tredje steget gjordes individuella insatser, tillsammans med arbetsledarna, för enskilda drabbade. Nästa steg i arbetet är att finna mönster och orsakssammanhang som kan klargöra orsakerna till långtidssjukfrånvaro och förebygga denna. Information om stress Eftersom stressrelaterade sjukdomar är de som ökar mest har man i år också prioriterat en satsning på att förebygga dessa. Företagssköterskan på Kilshälsan har besökt samtliga förvaltningar och informerat om stress. De anställda har också fått fylla i sin egen stressnyckel och genom ett ökat medvetande, bland annat om orsakerna till och signalerna på stress, kan man förhoppningsvis bättre undvika det. Artikelförfattaren laddar upp för ett nytt nummer av KommunNytt. Namntävling Kommunstyrelsen har beslutat att utlysa en namntävling för att hitta ett nytt namn på den fd auktionshallen (Scanhallen). Priser kommer att delas ut till de bästa förslagen som kommer in. Namnförslag skickas in till: Christer Nilsson, Kansliavdelningen Senast den 1 november 2001

5 Friskvårdsaktiviteter Styrketräning m m När det gäller styrketräning, spinning, workout m m betalar kommunen halva kostnaden för träningskort för de som tränar på Kils KraftsportKlubb (Trekå). Till och med augusti i år hade 191 träningskort med olika omfattning tecknats. Tjej-gåing i Mariebergsskogen Sammanlagt 82 deltagare, merparten personal på Sannerudshemmet och dagbarnvårdare, deltog i detta nystartade jippo i augusti. Götajoggen Varje år sponsrar kommunen deltagare. I år deltog två lag från kommunen. Innebandy Varje fredag lunch spelar ett gäng kommunanställda innebandy i Närhetens kyrka. Friskvården i Värmland Kils kommun är med och sponsrar verksamheten och betalar deltagaravgiften för de som t ex går på ryggymnastik och vattengympa. Santosh Fritiofsson, IT-enheten pumpar framför spegeln. Viktväktarna Under våren startades ett vikminskningsprojekt där kommunen betalade en del av deltagaravgiften för de som gick med i Viktväktarna. I den första omgången under våren deltog 24 deltagare som sammanlagt minskade sin vikt med 143 kg! Totalt i år har 70 st gått med i Viktväktarna. Denna aktivitet är ny för i år och mycket viktig eftersom den kan innebära ett första steg mot en ny livsstil. Tjej-gåing i Mariebergsskogen. Jobbing I samarbete med Korpen försöker man genom en pristävling stimulera de anställda till motionsaktiviteter av olika slag. Kils kommun placerade sig i år som tolva bland över hundra anmälda lag. Anna-Karin Fors från Viktväktarna vid invägningen. - Det är mycket positivt att kommunen satsar på friskvård och att man prioriterar sådana här förebyggande åtgärder, säger Yvonne Jeffl én, socialförvaltningen.

6 Frykstafesten juli 2001 Årets Frykstafest den andra i ordningen blev uppskattad och välbesökt. Den gynnades förstås också av det vackra vädret. Kils två krögare, Jonas på Jolly Butcher och Torbjörn på Mimers Brunn svarade för mat, dryck och värdskap för scenunderhållningen. Ångbåtsföreningen Freja stod även i år som huvudarrangör i gott samarbete med Kils kommun och med krögarna. Hemvärnet och Kils BK gjorde fina insatser med nattbevakning och med trafi k- och parkeringsövervakning. Kils Brukshundsklubb, Kils Golfklubb och Kils Arkeologiska Sällskap medverkade också med programpunkter som roade besökarna. Detta om organisation och medverkande. Så till själva programinnehållet som var varierat med inslag på dagtid för de yngre som hoppborg, teater och skattjakt. Den mognare publiken bjöds förstås på scenunderhållning med publika toppar som Spotnicks och Factory. Fryksta station som har haft sommaröppet café från mitten av juni och som visat järnvägshistorik och Frejautställning med hjälp av trevliga guider hade toppdagar med gäster under Frykstafesten med drygt tusentalet kaffegäster. s/s Freja af Fryken gjorde i år ett stort antal kortturer till och från Frykenbaden som i år fått nyrestaurerad brygga och Freja gjorde också några längre kvällskryssningar upp till Nilsbysundet och åter. På de nyanlagda järnvägsspåren med riktig perrong fanns nu fine resurser i cafévagn och i förnämligt utrustad toalettvagn som viktiga resursförstärkningar till festen. Till sist några siffror på besöksantalet under festkvällarna. Det kom betalande från tisdag- t o m lördagkväll. Jämfört med år 2000 är detta en ökning om än inte stor (+ ca 150 personer). Festdeltagare i historisk miljö på kajen vid Fryksta. Från huvudansvariga för festen, Ångbåtsföreningen Freja, vill vi uttrycka vår glädje att få hålla i Frykstafesten, med ett jättefint samarbete med medarrangörer och med Kils kommun som stödjer med nödvändiga resurser. För Ångbåtsföreningen Freja Styrelsen BOENDEENKÄT - finns det ett underlag för nybyggnation av bostäder i Kil? Befolkningsantalet är mycket viktigt för en kommun. En befolkningsminskning om 100 personer, oavsett ålder, medför att kommunens skatteintäkter minskar med 3 milj kronor årligen. Det är därför mycket viktigt att inte tappa kommuninvånare utan helst öka antalet. Kils kommun hade år invånare mot idag Hade vi haft samma invånarantal idag hade kommunens skatteintäkter legat ca 13 milj kr högre. Trots befolkningsminskningen finns det knappast några villor till salu eller några tomma lägenheter. Vi tror att förklaringen är att det i många villor bara bor två personer efter att barnen växt upp och flyttat hemifrån. När dessa villaägare sedan beslutar sig för att sälja och flytta till ett annat boende, ofta till lägenhet, går flyttlassen alltför ofta ut ur kommunen och då gärna till Karlstad. Vi vill väldigt gärna behålla dessa personer som kommuninvånare! Flytten ur kommunen kan många gånger bero på att den typ av bostad man då söker inte finns i kommunen. En enkät kommer inom kort att skickas ut till alla villaägare födda år 1955 och tidigare. Enkäten kommer att innehålla ett antal frågor i syfte att undersöka vilken typ av bostad dessa villaägare skulle vilja flytta till när det är dags att sälja villan.

7 Frejasäsongen år 2001 Ännu återstår en del av Frejas höstseglatser på Fryken, men med vårens och sommarens ångbåtsupplevelser i färskt minne kan vi i Frejastyrelsen ge följande summering. Vårrustningen blev i år extra omfattande då Freja för första gången efter sjösättning 1997 lyftes ur vattnet för skrovbesiktning i Fryksta. Den gamla damen som varsamt lyftes ur vattnet av Specialtransporters två stora mobilkranar klarade skrovbesiktningen galant och ca 600 sjöresor hade inte gjort märkbara intryck på skrov och propeller. Ett gott betyg åt våra styrmän och övriga besättningsmän under åren! Så vidtog allt arbete med maskin, ångpanna, målnings-och rus tningsarbete utfört av våra ideellt arbetande medlemmar och Freja var vit och vacker vid premiärturen den 16 maj. Årets speciella tema hade rubriken Freja, Kulturens budbärare på Fryken. Denna devis grundas förstås på att Freja är en trefaldig kulturbevarare. Vi påstår att inget annat bevarat fartyg har så mycket att berätta om kommunikation, ångteknik och berömd och beryktad last som Freja. Frejas seglationer har i omfattning varit hela 155 resor med passagerare och har omfattat samtliga angöringsbara bryggor i Frykensjöarna. Frejas deltagande vid olika evenemang kan beskrivas så här i sammanfattning; Midsommar i Torsby/Kollsberg Kulturveckan i Sunne med kulturtemaresor Frykstafesten för andra året i följd i juli Sjöfartsdag vid Sunnesundet Ångdagar i augusti vid Ångrike/Oleby Huvudansvar för Sommaröppet Fryksta i två månader med café och guidning på Frejamuseet. Sommaröppna Fryksta och Frykstafesten fick i år ett ännu större publikt gensvar tack vare fint väder och många hjälpande händer. För Ångbåtsföreningen Freja Karl-Axel Hjerdt Sjösättning av Freja. Vi hoppas att svarsfrekvensen blir den högsta möjliga. Med resultatet hoppas vi kunna peka på ett behov av nyproduktion av bostäder som passar för dessa villaägare när de väljer att byta boende. Vi sätter därför stort värde på om Du som får denna enkät tar Dig tid att noggrant besvara frågorna och sända in Ditt svar i det bifogade svarskuvertet. Rolf Lundberg Kommunchef

8 Naturstig på Lövenstrand Under våren och sommaren har Naturskyddsföreningen i Kil i samarbete med Kils kommun och Skogsvårdsstyrelsen färdigställt en naturstig i skogen mellan samhället och Fryken. Hela naturstigen är 3,3 km lång. Start kan ske från gamla OK-stugan, från Frykstabadet eller från mitten av cykelbanan som går från Kil till Fryksta. Om man vill kan man gå önskad del av naturstigen med cykelvägen som utgångspunkt. Parkering av cykel eller bil är möjlig vid gamla OK-stugan eller vid Frykstabadet. På två platser, vid Vikstagärdena med utsikt över Fryken och i Dikartorpsravinerna, finns bord med bänkar. Naturskogen nedanför Dikartorp är extra intressant på grund av dess orörda natur. Tre större och femton mindre informationstavlor är uppsatta. De mindre beskriver växter och djur som finns längs stigen. Eftersom stigen är spångad på utsatta ställen kan man för det mesta gå stigen med vanliga skor. Inför invigningen, som ägde rum fredagen den 28 september, fick vi en guidad tur längs stigen med Bengt Kolthoff från Kilskretsen av Svenska Naturskyddsföreningen. Varför en naturstig? - Jag tycker att man ska ta till vara på vad naturen kan ge i form av rekreation. Till vilka riktar sig naturstigen? - Den är tänkt för allmänheten, föreningar, skolor och kyrkor. Vad gör naturstigen så speciell? - Att vi i centrala Kil har ett litet stycke natur som visar upp så många olika naturtyper. Här fi nns skog i alla dess former, jordbrukslandskap, våtmark och hygge. Här fi nns idag ett mycket rikt växt- och djurliv. Sällsynta fågelarter som nötkråka och mindre hackspett häckar här. Bengt Kolthoff från Kilskretsen av Svenska Naturskyddsföreningen. Hur ställer du dig till en eventuell projektering av Lövenstrand? - Vill man och har man råd så tycker jag att man ska bygga och att man ser naturstigen som en viktig tillgång för området och därför är aktsam om denna. Efter vår guidade tur, som företogs i strålande sensommarväder, tackar vi för visningen och förstår nu till fullo värdet av den nya naturstigen och hoppas att den ska inbjuda till många intressanta och rogivande promenader för Kilsborna med flera! Christer Nilsson Informationschef Så här enkelt är det att sortera matavfallet! Organiska kärlet med brunt lock (minsta kärlet): -Matrester -Kaffefilter -Frukt -Kaffesump -Grönsaksrester -Hushållspapper -Bröd -Servetter -Äggskal -Snittblommor Tips! Använd köksbehållaren MatHilda. Använd papperspåse eller tidningspapper. Låt påsen stå så öppet som möjligt. Fyll papperspåsen till 3/4 Rastplats vid Vikstagärdena med utsikt över Fryken.

9

10 Nytt från Communicare Så är sommaren över även för den här gången och arbete och studier avlöser semester och sommarlov. Det är med blandade känslor hösten stormar in. Å ena sidan är det alla tider och vardagsbestyr som tar vid, å andra sidan träffar man arbetskamrater och studiekamrater igen, kanske är det också nya bekantskaper och kontakter som knyts, vilket är trevligt. Communicare i ny lokal Under våren och sommaren har Communicare etablerat sig i Kil, vilket ni kunde läsa om i förra KommunNytt, och sedan dess har vi knutit många nya och värdefulla kontakter. Vi började vår verksamhet i kommunhuset men har under sommaren flyttat till Storgatan 21 där vi har fått en lokal med härlig atmosfär. Vi har träffat många ungdomar som har funderingar kring vad de ska göra efter studenten, några vill åka utomlands och jobba, andra funderar på ytterligare studier och en och annan har också planer på att starta upp företag. Communicare har fungerat som bollplank åt dessa, vilket är just precis varför vi finns här i Kil. Vi vill att unga människor skall vända sig till oss för att få stöttning och råd på vägen för att kunna förverkliga sina visioner och drömmar. Det kan vara utlandsarbete som vi förmedlar, det kan vara egna projektidéer man funderar på, studier eller frågor kring eget företagande. Om man vill förverkliga Pernilla Uddh Lokalkontorschef Storgatan Kil Tfn el Mobil Här på första våningen i Rosa huset på Storgatan fi nns Communicares nya lokaler. sina drömmar i Kil eller London, det är upp till er, vi tar alla på allvar. Vad händer i höst? Under hösten kommer vi att fortsätta söka upp unga i Kil. Vi kommer också att medverka i en del projekt, bland annat ett på ungdomsgården där man skall starta upp ett jämställdhets- och ett demokratiprojekt för att ungdomsgården skall bli en bra mötesplats för både tjejer och killar. Communicare medverkar genom att fungera som bollplank, hjälpa till med ansökningar, med utlandskontakter samt att driva projektet framåt. Tisdagen den 30 oktober anordnar vi en inspirationsdag i Scanhallen. Vi har bjudit in två av landets mest eftertraktade föreläsare nämligen Klas Hallberg och Linda Genf för att erbjuda en inspirerande och rolig dag. Temat för den här dagen är att våga göra det man tror på. Inspirationsdagen är gratis, det enda som krävs är att man anmäler sig till Communicare i Kil. Är du mellan år, då har du allt att vinna på att söka upp oss. Vi finns till för dig. Ha en skön höst! OBS! måndag 15/10 är sista måndagen för säsongen som vi har kvällsöppet. Ordinarie öppettider: Vardagar: Lördagar: Nedanstående ändringar i ordinarie öppethållande. 3/11 Alla helgons dag stängt 24/12 Julafton stängt 25/12 Juldagen stängt 26/12 Annandag jul stängt 31/12 Nyårsafton stängt 1/1-02 Nyårsdagen stängt 5/1-02 Trettondedagafton stängt Vid frågor gällande avfallshantering ring Tippen tfn

11 Vuxenutbildningen i Kil Kunskapslyftet heter satsningen på gymnasial vuxenutbildning som inleddes 1 juli Kommunerna kan söka statsbidrag för att bekosta utbildning utöver den som ingår i den ordinarie budgeten. MEN, projektet inrymmer dessutom förnyelse av arbetsmarknadspolitiken, ekonomisk tillväxt, rättvisare fördelning och minskade utbildningsklyftor samt en förnyelse av vuxenutbildningen. I slutet av september ska ansökan om statsbidrag för 2002 göras till Skolverket. Från Kil söker vi bidrag att bekosta utbildning av 70 personer. Drygt hälften räknar vi med ha behov av yrkesinriktad utbildning. I ansökan anges samarbetet med Karlstad och övriga kranskommuner som ett viktigt inslag. Detta för att säkerställa de sökandes utbildningsbehov. Studerande kan söka Särskilt utbildningsbidrag (motsvarar A-kasseersättningen) eller Studiemedel. Under hösten i år, med forstättning 2002, inleds en undersökning av utbildningsbehovet hos arbetssökande men också behovet av arbetskraft i näringslivet. Om möjligt ska undersökningen leda till att gymnasial utbildning inom tillverkningsindustri erbjuds. Undersökningen görs i samverkan med arbetsförmedlingen, Communicare och kommunens näringslivsenhet. Personer, som inte har sysselsättning under perioden mitten/slutet av oktober fram till jul och under mars-april, kan söka till Komvux och där studera datakörkort (ECDL) på heltid och har då möjlighet att söka studiestöd. Kunskapslyftet Lars-Åke Boman Projektledare/ SYO tfn Nya energibidrag finns att söka Gå från elvärme till annan uppvärmning och erhåll kronor!! Nu återinförs det tidigare stoppade bidraget till konvertering av småhus från direktelvärme. Ytterligare bidrag har också tillkommit men med lägre bidragsnivåer och utan krav på fullständig övergång från direktelvärme. Riksdagens avsikt med bidragen är att minska elvärmebehovet. Reglerna har utformats av Boverket och gäller sedan den 1 juni i år. Handläggningen görs av Länsstyrelsen som skall kontaktas innan arbetet påbörjas. Det finns tre typer av energibidrag för närvarande solbidrag, fjärrvärmebidrag samt konverteringsbidrag. För information om Solbidraget hänvisar jag till tidigare nummer av KommunNytt. Grundförutsättningen för de två övriga bidragen är att du värmer ditt hus med el, dvs direktel eller elpanna. Har du en kombinationspanna med möjlighet att även elda ved eller olja kan du inte få bidrag. En annan grundförutsättning är att åtgärden görs i ett hus för permanentboende. Betänk att den ej förbrukade kilowattimmen är den billigaste! I samband med en större åtgärd på huset så kan det vara bra att först försöka effektivisera sin energianvändning. KomVux Ann Lundberg Rektor tfn E-post: Elisabeth Hallgren Skolassistent/ SYO tfn E-post: Bidraget är kr om du byter från elpanna till fjärrvärme eller ersätter nästan all direktelvärme med fjärrvärme. Konverteringsbidraget Kan ej erhållas om du bor i ett område med utbyggd fjärrvärme eller där utbyggnad av fjärrvärme är planerad. Bidraget är kr om du går från direktelvärme till annan vattenburen uppvärmning såsom gas, olja, pellets eller värmepump. Ytterligare kr kan fås för installation av ackumulatortank samt 6000 kr för skorsten. Bidraget är 8000 kr för delkonvertering från direktverkande elvärme. Den nya värmekällan, måste kontinuerligt avge 2,5 kw samt anpassa effekten efter behovet. Detta medför att vedkaminer inte kan ges bidrag. Ytterligare kr kan fås för anslutning till värmepump kr kan också fås till installation av skorsten eller ackumulatortank. Vid delkonvertering från vatten eller luftburen elvärme kan som ovan kr ges till anslutning till värmepump, kr till ackumulatortank samt kr till skorsten. Har du frågor eller behöver blanketter? Kontakta: Fjärrvärmebidraget Bidraget är kr om du fullständigt byter från direktel till fjärrvärme. Johannes Wikström Energirådgivare tfn ,

12 Box 88, Kil Växel: Fax: Besöksadress: Ö:a Torggatan 2 Öppettider: 8-12, Hemsida: E-post: E-post personal: KOMMUNALA BOLAG Kilsbostäder AB Kilvision AB Hantverkshuset AB Kils Energi AB Kils Avfallshantering AB FELANMÄLAN Bostäder Gator, vatten, avlopp Efter växelns stängning: Jour larmpersonal VIKTIGA TELEFONR ABF studieförbund Apoteket Arbetsförmedlingen Boda bibliotek Fagerås bibliotek Folktandvården Föreningssparbanken Försäkringskassan Karlstads flygplats - biljettbokning trafikinformation Kils bibliotek , Kils Sot- och ventilationsservice Merita-Nordbanken Pingstförsamlingen Posten - kassa Posten - postutdelning Polisen Sannerudskyrkans församling SJ - biljettexp, godsmottagning SJ - info biljetter St Kils församl. pastorsexp Taxi, Kil Taxi, Kennets Turistbyrån Vandrarhem. Fryksta , Vuxenskolan studieförbund Värmlandstrafik AB Kollplatsen Vårdcentralen , Återvinningsstationer - klagomål Kommunkunskap Del 3 - Kommunal ekonomi Den kommunala verksamheten finansieras i huvudsak av skatteintäkter, statsbidrag samt avgifter för t ex vatten och avlopp, barnomsorg och äldreomsorg. Skatter och statsbidrag uppgick år 2000 till 367 mkr och avgifter till 66 mkr i Kils kommun. Det som i dagligt tal kallas skatteintäkter består, förutom de pengar (22 kronor per intjänad hundralapp) som kommuninvånarna betalar via skattsedeln, även av s k inkomst- och kostnadsutjämning. Syftet med dessa utjämningspengar är att skapa så likartade ekonomiska förutsättningar som möjligt mellan Sveriges kommuner. Inkomstutjämningen, som kallats Robin Hood-skatt, ger alla kommuner i stort sett samma skattekraft per invånare. Kommuner med hög skattekraft betalar till kommuner med låg skattekraft. Kils kommun får via denna utjämning ca 22 mkr. I kostnadsutjämningssystemet jämförs bl a kommunernas befolkningsstruktur för att kunna bedöma hur omfattande den kommunala servicen (t ex barnomsorg, skola, äldreomsorg) måste vara. Kils kommun bedöms ha en gynnsammare situation än genomsnittskommunen i Sverige och betalar till kommuner med sämre strukturell situation. år 2000 betalade kommunen en kostnadsutjämningsavgift på ca 10 mkr. När kommunen ska besluta om budgeten för ett visst år så är det första steget att bedöma storleken på skatteintäkter, utjämningsbidrag, utjämningsavgift och statsbidrag. Det som ligger till grund för denna bedömning är prognoser om Sveriges ekonomiska tillväxt, sysselsättningens utveckling och statliga beslut om statsbidragsförändringar. När intäkternas storlek har bedömts och innan medel fördelas till nämndernas verksamhet måste beräkning göras av kostnader för räntor, pensioner och avskrivningar. Kommunen har också vissa ränteintäkter. Räntenettot dvs skillnaden mellan räntekostnader och ränteintäkter var i bokslut 2000 ca 6 mkr. Pensionskostnaden består dels av utbetalningar till tidigare kommunanställda som gått i pension och dels av de nu anställdas intjänade pensionsförmåner. Kostnaden uppgick år 2000 till knappt 12 mkr. Avskrivningarna beskriver den värdeminskning genom förslitning som våra anläggningstillgångar (fastigheter, maskiner och inventarier) är utsatta för. år 2000 uppgick avskrivningarna till 13 mkr. När ovanstående poster har beräknats återstår ett utrymme som ska fördelas mellan kommunens alla nämnder och styrelser. Denna fördelning beslutas av kommunfullmäktige i november året före budgetåret. Detta beslut har självfallet föregåtts av ett omfattande arbete för att bedöma behoven inom kommunens olika verksamheter. Eftersom kommunerna är bundna av det s k balanskravet så är det inte tillåtet att underbalansera budgeten dvs att budgetera ett underskott. Om resultatet i bokslutet ändå visar underskott måste motsvarande överskott visas inom två år. Fördelningen av tillgängligt driftutrymme år mkr Barn- och utbildn.nämnden 185,3 Socialnämnden 109,0 Kommunstyrelsen 24,7 Kultur- och fritidsnämnden 13,5 Tekniska nämnden 10,7 Miljö- och byggnadsnämnden 4,4 Personalorganet 4,0 Räntekostnaden är beroende av kommunens låneskuld (bokslut 2000: 105 mkr), tillfälligt utnyttjade checkkrediter och pensionsskulden. Göran Lindell Ekonomichef

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Plats och tid Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund!

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund! Tips inför årsskiftet Nu återstår bara ett par veckor av 2010 ett år som har präglats av goda ekonomiska förutsättningar. Vi bad Ylva Yngveson, privatekonomisk expert på Swedbank, dela med sig av sina

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Hur marknadsför DU Kil

Hur marknadsför DU Kil 1 Innehåll Ledare 1 Hur marknadsför DU Kil 2 Utveckling för äldre och yngre 3 Nytt inom skolan 4 Köttbullens dag 5 Nypremiär hos ICA 6 Goda Kilsambassadörer 7-8 Grannsamverkan 9 Vinn månadskort 10 Aktiva

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009

Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009 1(5) Kommunledningsförvaltningen MINNESANTECKNINGAR Roger Kvarnlöv, 0554-191 46 2009-04-07 roger.kvarnlov@kil.se Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009 Frågorna och svaren spelades

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! Med ett tätare samarbete mellan sjuhäradskommunerna har vi förnyat vårt nyhetsbrev och vänder oss nu till alla kommunerna i Boråsregionen. I detta nummer har vi intervjuat

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Deltagarinformation 2 Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Målet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till arbete och/eller bli motiverad

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten

Ingrid Noord-Silversten Personalutskottet 2009-05-05 Plats och tid Engelbrektsrummet kl 14.00 Beslutande Ingrid Noord Silversten (s) Catrin Strömvall (s) Jonna Lindman (m) Göran Edlund (fp) Anita Höglund-Eriksson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer