Nordiska Alkoholfakta Nordiska Alkoholfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska Alkoholfakta 2001. Nordiska Alkoholfakta"

Transkript

1 Nordiska Alkoholfakta 1

2 Innehåll Förord... 3 Återförsäljningssystemen i de nordiska länderna... 4 Europeiska alkoholskatter... 5 Konsumentpriser - en jämförelse... 6 Alkoholkonsumtionen i Norden... 7 Den illegala marknaden... 8 Hembränning och smuggling... 9 Införselkvoter av alkohol i Norden Alkoholinformation

3 Traditionellt har alkoholpolitiken i de nordiska länderna skiljt sig väsentligt från de övriga europeiska länderna, dels genom begränsad tillgång på alkohol, dels genom höga priser.,, och har fortfarande statliga försäljningsmonopol och alkoholskatter som ligger en bra bit över det europeiska genomsnittet. som också haft en strikt alkoholpolitik, har under 1990-talet sakta närmat sig övriga Europa, influerad av EU och närheten till den mer fria tyska marknaden. I denna faktasamling har s och s branschorganisationer för vin och sprit (SVL och VBF) gjort såväl en beskrivning av alkoholpolitiken i Norden som ett försök till utvärdering av de effekter den haft på konsumtionen. Generellt kan vi i de nordiska länderna se ett speciellt alkoholkonsumtionsmönster, där konsumenterna i stor utsträckning vänder sig till mer eller mindre illegala marknader för att förse sig med alkohol. I och utgör dessa oregistrerade källor för sprit (gränshandel, smuggling och hembränning) upp till hälften eller mer än hälften av all sprit som konsumeras. Det är tydligt att den mycket restriktiva alkoholpolitiken har skapat detta unika dryckesmönster i de nordiska länderna. Sedan slutet av 1970-talet har alla de nordiska länderna, utom, haft en stark ökning av den totala alkoholkonsumtionen. En stor del av denna ökning kommer från oregistrerade källor för alkohol. Vi anser att tillgängliga fakta och de framtida större möjligheterna till privat införsel av alkohol bör leda till en fortsatt modernisering av den nordiska alkoholpolitiken. Det är vår förhoppning att den europeiska integrationen ska öka öppenheten och viljan hos de nordiska beslutsfattarna att förändra sin alkoholpolitik. Vi menar att en övergripande reform av den nordiska alkoholpolitiken måste börja nu. Vi vill bidra till den nordiska alkoholdebatten genom att förorda att samhället har full kontroll över alkoholdistributionens alla led och genom att själva demonstrera att vi har ett stort socialt ansvar som legala leverantörer av alkoholdrycker. Vi är mycket oroade av den dramatiska konsumtionsökningen av oregistrerad, ofta illegal sprit, speciellt från smuggling. Vi är likaledes oroade över allt fler tecken på ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar. 3

4 Återförsäljningssystemen i de nordiska länderna Under mellankrigsåren byggde,, och upp statliga monopol med exklusiv rätt att producera, importera, exportera, distribuera och sälja alkoholdrycker (med undantag av öl). valde att gå en annan väg, och anammade en mer liberal alkoholpolitik. Dock införde, i likhet med övriga nordiska länder, en hög skatt på alkoholdrycker. Under mitten av 1990-talet har alkoholpolitiken i Norden liberaliserats något. De statliga försäljningsmonopolen finns fortfarande kvar, men de övriga funktionerna har öppnats upp för konkurrens. Monopolen själva har även de förändrats i riktning mot en högre servicegrad, fler försäljningsställen, längre öppettider, lördagsöppet, självbetjäning och internetförsäljning. Monopolets namn: Alko Antal försäljningsställen: 256* Monopolprivilegier: Försäljning av sprit, vin och starköl (>4,70%) Självbetjäning: Ja, sedan 1998 Lördagsöppet: Ja Internetförsäljning: Ja, alkoholdrycker <22% Reklam: Ja, alkoholdrycker <22% Sprittillverkning: Ingen övre gräns för antalet licenser Ytterligare information: Monopolets namn: Systembolaget Antal försäljningsställen: 411* Monopolprivilegier: Försäljning av sprit, vin och starköl (>3,50%) Självbetjäning: 46 butiker (samtliga drycker) och 70 självbetjäningsavdelningar Lördagsöppet: På försök under 2001 Internetförsäljning: Ja, på försök i Stockholm Reklam: Nej Sprittillverkning: Ingen övre gräns för antalet licenser Ytterligare information: Monopolets namn: Vinmonopolet Antal försäljningsställen: 135* Monopolprivilegier: Försäljning av sprit, vin och starköl (>4,75%) Självbetjäning: 14 självbetjäningsbutiker på försök. Skall utvärderas under Lördagsöppet: Ja Internetförsäljning: Ja Reklam: Nej Sprittillverkning: Endast en licens utfärdad (Arcus) Ytterligare information: *) Från 1 januari Källa: NAD Publication No

5 Europeiska alkoholskatter I enlighet med den restriktiva alkoholpolitik som tillämpas i de nordiska länderna, skall höga skatter i kombination med en i övrigt restriktiv alkoholpolitik leda till minskad konsumtion. Samtliga nordiska länder följer denna politik. har emellertid, och i viss utsträckning och, sedan slutet på 1990-talet anpassat sig till EU genom att sänka skatter och gradvis höja de tillåtna införselkvoterna. och tillämpar däremot fortfarande samma alkoholpolitik som tidigare, med vad som sannolikt är världens högsta alkoholskatter och inga omedelbara planer på att höja införselkvoterna. Sprit (40% alkohol) Alkoholskatten i Euro per liter ,382 Starkvin (22% alkohol) Alkoholskatten i Euro per liter ,762 Vin (12% alkohol) Alkoholskatten i Euro per liter ,052 29,228 9,804 5,348 22,458 7,064 3,036 20,183 5,042 Storbritannien 2,362 14,748 Storbritannien 3,235 2,355 Storbritannien 12,104 1,534 0,945 Nederländerna 6,003 1,414 Nederländerna 0,491 5,202 Nederländerna 1,034 0 Nordiska alkoholskatter Sprit Starkvin (15-22%) Källa: Finansdepartementen i Norden. Valutor per den 15 februari Index =100 Vin (11%) Nordisk alkoholbeskattning För närvarande står, och inför krav från EU att anpassa sig till europeisk alkoholskattepolitik genom att beskatta öl och vin på lika villkor och tillämpa EU:s införselkvoter från och med år Samtliga nordiska länder är medvetna om att den europeiska integrationen även kommer att påverka den alkoholpolitiska situationen i regionen. (i danska kronor) Sprit: 2,75 per volym% per liter Vin: 10,55 per liter (>15%) 7,05 per liter (6-15%) 4,50 per liter (<6%) (i finska mark) Sprit: 3,00 per volym% per liter Starkvin: 42,00 per liter (> 15%) 25,50 per liter (<15%) Vin: 14,00 per liter (i svenska kronor) Sprit: 5,01 per volym% per liter Vin: 45,17 per liter (>15%) 27,50 per liter (8,5-15%) 18,98 per liter (7-8,5%) 13,80 per liter (4,5-7%) (i norska kronor) Sprit: 7,04 per volym% per liter Vin: 3,65 per volym% per liter (<22%) (i isländska kronor) Sprit: 57,50 per volym% per liter Vin: 52,80 per volym% per liter (<22%) Källa: Finansdepartementen. 5

6 Konsumentpriser en jämförelse Priset är, tillsammans med den begränsade tillgängligheten, de traditionella instrumenten i den nordiska alkoholpolitiken. Men priset blir allt svårare att kontrollera i takt med att, och successivt anammar EU:s regelverk. Avskaffandet av tullfria varor 1998, åtföljs nu av gradvis höjda införselkvoter fram till år 2004 och en trolig harmonisering av öl- och vinskatten. I enlighet med den restriktiva beskattningen av alkohol, läggs i varje land mervärdesskatt till det pris som konsumenten får betala. Nedan följer en jämförelse av priserna i de nordiska länderna och. Gordons Dry Gin, 37,5 volym%, 100 cl Skatt Moms Produktpris 34,4 10,4 9,1 27,4 8,9 7,9 18,9 5,8 13,3 21,0 7,3 8,0 13,8 6,8 13,5 4,9 2,4 10,2 Baileys Irish Cream, 17,0 volym%, 100 cl 11,4 6,4 14,5 5,0 6,3 20,4 7,1 4,6 18,3 1,4 5,6 20,8 1,5 2,9 16,8 Skatt Moms Produktpris 7,6 5,4 14,9 53,9 44,2 38,0 36,3 34,1 17,5 32,3 31,7 30,0 27,9 27,8 21,2 Nordisk prisdomino Generellt sett kan man säga att priserna stiger ju längre norrut man kommer. Den nordiska vinskatten är relativt hög på nästan i klass med spritskatten. I överensstämmelse med EUintegrationen har emellertid bland annat s skatteminister nu föreslagit en sänkning av spritskatten med 58 procent. Den danska målsättningen är att harmonisera sina priser med till år 2004, när den så kallade 24-timmars regeln avskaffas. Vidare har den svenska finansministern tillkännagivit behovet av att den svenska skatten på vin bör sänkas för att jämställas med ölet. Om så blir fallet, kommer en flaska vin att bli i genomsnitt 10 svenska kronor billigare. och ser dock fortfarande ut att vilja beskatta vinet högre än ölet. För närvarande ligger priset på vin i svenska kronor över danska priser och kronor över svenska priser. Spritskatten i är den dubbla jämfört med och 59 procent högre än den svenska. Faustino VII Rioja vin, 12,5 volym%, 100 cl Skatt Moms Produktpris 5,3 3,8 10,4 8,1 3,5 6,4 2,4 2,0 8,6 0,9 2,4 8,9 3,0 2,4 6,4 1,4 8,8 Priser i Euro per den 15 februari Källor: De statliga försäljningsmonopolen, Nayberg och Webwineonline (), Kaufhof (). Konsumentpris Konsumentpris Konsumentpris 19,5 18,0 13,0 12,2 11,8 10,2 6

7 Alkoholkonsumtionen bland nordiska ungdomar Traditionellt sett konsumerar befolkningen i Norden mindre alkohol än övriga européer, men uppvisar ett annat dryckesmönster. Vin är mindre vanligt, medan öl och sprit tillsammans med den illegala alkoholen utgör den största delen av den totala konsumtionen. Nordiska ungdomar i toppen av alkoholmissbruksligan Enligt studien ESPAD (European School Survey Project), toppar nordiska 16-åringar listan över ungdomars alkoholkonsumtion i de 30 ingående länderna. Samtliga nordiska länder ligger inom topp-tio (1999) vad gäller storkonsumtion (så kallat berusningsdrickande ) vid mer än två tillfällen de senaste 30 dagarna och berusadfrekvensen under den senaste månaden är lika hög. Procent av 16-åringar, berusade mer än två gånger den senaste månaden. Kraftigt Land Pojke Flicka berusad Irland Storbrit Grönland Tjeckien Slovenien Ukraina Polen Färöarna Litauen Slovakien USA Bulgarien Estland Moskva Kroatien Källa: ESPAD Noterbart är även att de två nordiska länder med högst skatter ( och ), återfinns bland de sex europeiska länder som har högst tillväxt 1995 till 1999 inom kategorin kraftigt berusad bland 16-åringar (ESPAD). Alkoholkonsumtionen i Norden Enligt den officiella statistiken för Norden, ligger den genomsnittliga alkoholkonsumtionen betydligt under det europeiska genomsnittet. Men det antas också att en betydande andel av alkoholkonsumtionen i Norden är oregistrerad. har den högsta alkoholskatten och den lägsta registrerade konsumtionen i Norden, medan uppvisar motsatt situation. Ett direkt samband finns dock inte mellan hög skatt och låg konsumtion. och till exempel har den näst högsta respektive den tredje högsta spritskatten i Europa, men spritkonsumtionen tillhör den högsta i Europa. Registrerad alkoholkonsumtion Mätt i liter ren alkohol per capita, samtliga åldersgrupper Källor: Registrerad, World Drink Trends 1999, Stakes Fickstatistik 2000, ECON Konsumtionsmönster Höga alkoholskatter åtföljs ofta av höga nivåer av oregistrerad alkoholkonsumtion. Högskatteländer som och uppvisar även mycket höga nivåer av alkoholkonsumtion bland ungdomar (ESPAD 1999). Ovan och nedan återgiven statistik återger registrerad alkohol. Registrerad alkoholkonsumtion 1999 Mätt i liter ren alkohol per capita, samtliga åldersgrupper. Totalt 5,23 5,56 5,80 8,60 11,64 Sprit 1,04 1,74 1,30 2,30 1,37 Vin 1,39 1,18 2,00 1,58 4,24 Öl 2,89 2,64 2,50 4,38 6,51 Storkonsumtion mer än 3 gånger senaste månaden, % Studenter Berusade mer än 3 gånger senaste månaden, % Ungdomar 13, ,5 Källor: Stakes nordisk alkoholstatistik 2000, ESPAD Storbritannien Frankrike 7

8 Den illegala marknaden Den höga beskattningen har med all sannolikhet bidragit till att de nordiska länderna har en stor och växande illegal marknad för alkohol. En marknad som saknar motstycke i andra delar av Västeuropa. Enligt den omfattande studien ECAS, är,, och de fyra länder med högst uppskattad illegal marknad för alkohol. I och utgör den oregistrerade marknaden för sprit (dvs den sprit som säljs vid sidan av Systembolaget/Vinmonopolet och via restauranger) mellan 45 och 55 procent av den totala konsumtionen av sprit. Den oregistrerade konsumtionen av vin uppskattas till närmare 30 procent. Det säger sig självt att den illegala marknaden (reseinförsel, smuggling, hembränning, privat import osv) är mycket svår att kvantifiera. Men ett flertal skattningar har genomförts och de pekar samtliga åt samma håll. Illegal marknad och uteblivna skatteintäkter Liter ren alkohol per capita (15 år och äldre) Land Konsumtion liter /capita 15 år och äldre Uteblivna skatteintäkter 1998 Totalt Rese- Smugg-Hem-Svart, milj. (milj. Euro) införsel ling bränning liter per Euro Skatt Moms capita * 7,3 1,0 0,5 0,5 2, * 6,3 1,9 7,9 1,2 0,4 0,5 2, ,9 1,0 0,3 0,5 1, * 9,5 2,3 0,1 0,0 2, : ECON Rapport 61/1998, sid 18. Vinmonopolet Finansdepartementet *Uppskattning från HSH 1996 och UDV-undersökningar : World Drink Trends UDV-uppskattningar. *Endast uppskattning. : KALK TEMO Stakes nordisk alkoholstatistik Systembolaget CAN.se : Stakes nordisk alkoholstatistik Fickstatistik : Stakes nordisk alkoholstatistik * Skatteministeriet, Rapport om gränshandel Siffror från 1999/2000. I har den oregistrerade spriten gått om den registrerade spriten (ECON 1998), medan det i är mer eller mindre dött lopp. Registrerad (blå) och oregistrerad (röd) sprit Konsumtion i liter ren alkohol per capita (15 år och äldre). 3 2,5 2 1,5 1 0, Oregistrerad Registrerad 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Oregistrerad Registrerad Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 55% Bordsvin: 32% Öl: 3% Källa: ECON, * Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 33% Vin: 33% *Endast uppskattat. Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 46% Starkvin: 40% Bordsvin: 24% Öl: 20% Källor: KALK 1997, TEMO * Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 25% Vin: 30% Öl: 15% Källor: Uppskattat med utgångspunkt i Stakes, Fickstatistik 2000 och nordisk alkoholstatistik december * Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 25% Vin: 18% Öl: 14% * Enbart gränshandel. Källa: Skatteministeriet, Rapport om gränshandel : ECON 98, SIFA 99. : Kolk 92, KALK 97, TEMO 96/98. 8

9 Uppskattningar av den totala gränshandeln Uppskattad gränshandel: : 11 miljarder svenska kronor : 1,4 miljarder svenska kronor Källa: HSH/Danska Skatteministeriet, Uppskattad gränshandel: : 3,2 miljarder svenska kronor Källa: Danska Skatteministeriet, Uppskattad gränshandel: : 6,3 miljarder svenska kronor Källa: Danska Skatteministeriet, Den nordiska kedjereaktionen Skillnaderna i skatter och priser på varor som alkohol, tobak och kött har medfört en avsevärd gränshandel mellan de nordiska länderna. Danskar handlar i, svenskar i och norrmän i både och. Hembränning och smuggling I, och finns det en betydande illegal alkoholmarknad bestående av hembränd och smugglad alkohol, särskilt sprit. I är 46 procent av den konsumerade spriten illegal; 20 procent är hembränt, 16 procent medtagen vid utlandsresor och 10 procent är smugglad. (Källa: KALK 1997) Den illegala marknaden är ännu större i. Där är 55 procent av den konsumerade spriten illegal; 19 procent är hembränd, 19 procent medtagen vid utlandsresor och 10 procent är smugglad. (Källa: ECON 1998) Den illegala marknaden för vin är mycket begränsad i länderna, medan smugglad öl utgör en stor del av marknaden i och. Hembränningskulturen Hembränning har långa traditioner i och på. Däremot existerar den nästan inte i. Enligt en norsk undersökning (Din Mening, september 2000), är intresset för hembränd sprit störst på landsbygden, men i det närmaste obefintlig i Oslo. Däremot, är konsumtion av hembränt (cirka 2 procent) lika vanlig bland hög- som låginkomsttagare. Den dåliga försäljningsstatistiken i de norra regionerna och längs med gränsen mellan och, tyder på att hembränning är vanligare i de regionerna. I, stod hembränning för 0,47 liter av ren alkohol per vuxen 1997 (ECON 1998). Den nordiska smugglingskedjan Per capita konsumtionen av smugglad alkohol (mest sprit) i de nordiska länderna toppas av med en halv liter ren alkohol per år, därefter följer finnarna med 0,3 liter och. En uppskattning av mängden smugglad alkohol får man genom tullens statistik av beslagtagen alkohol, även om en hel del av det som beslagtas i och troligen är avsett för ett grannland, särskilt. Beslagtagen sprit Liter per miljoner invånare Källa: Tullverkets statistik 2000 och Rörelseriktning på invånare som söker billigare alkoholdrycker. 9

10 Införselkvoter av alkohol i Norden I enlighet med EU:s lagstiftning, håller, och på att anpassa införselnivåerna av alkohol i överensstämmelse med EUdirektiven för ökad införselkvot efter avskaffandet av tax-free handeln Medan har antagit nya införselkvoter och stegvis frångår 24-timmars regeln, har och valt motsatt strategi. Nedan redovisas nuvarande och kommande införselnivåer i Norden: Införelsekvoter för medborgare i Norden Liter Februari 2001 Sprit ,5 Starkvin Ingen gräns Vin Ingen gräns Öl Ingen gräns Januari 2004 Sprit Starkvin Ingen gräns Vin Ingen gräns Öl Ingen gräns Källor: Finansdepartementen i Norden och Tullverket Alkoholinformation Statliga alkoholmonopol Systembolaget () Alko () Vinmonopolet () ATVR () Sociala aspektorganisationer* Century Council (USA) DIFA () Éduc alcool (Kanada) Enterprise & Prevention (Frankrike) FORUM (Belgien) Goda () OPGA (Italien) Portman Group (Storbritannien) STIVA (Nederländerna) Forskningsinstitut SIRUS () - tidigare SIFA Våren 2001: STAKES () SORAD () *Organisationer som drivs av alkoholnäringen med syfte att propagera för ansvar och måtfullhet vid alkoholkonsumtion. 10

11 Bakgrund SVL Svenska Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) bildades 1998 och är branschorganisation för godkända tillverkare och importörer av sprit och vin i. Medlemmar i föreningen är s ledande sprit- och vinföretag. SVL är medlemmarnas språkrör i gemensamma frågor och prioriterar alkoholpolitik, alkoholbeskattning, relationer med Systembolaget samt det sociala ansvaret för alkoholen. SVL assisterar också press, radio och TV samt allmänheten i gemensamma frågor om sina medlemmars produkter. För ytterligare information: Kontaktinformation SVL Bertil Swartz VD Sprit & Vinleverantörsföreningen Adress: Stockholm, Telefon: Fax: E-post: Bakgrund VBF Norska Vin- og Brennevinsimportørenes Forening (VBF) bildades Föreningen har idag 19 medlemmar, som representerar världens ledande vin- och spritproducenter på den norska marknaden. För att bli medlem, måste ett företag utföra affärer i och bli vald av föreningen efter godkännande av de andra medlemmarna. VBF samarbetar med det norska Vinmonopolet och är medlem i regeringens nationella råd för alkohol- och drogfrågor. VBF leds av en styrelse som väljs vid föreningens möte i maj. För ytterligare information: Kontaktinformation VBF Ivar Amundsen Ordförande Gunnar Amundsen AS Adress: Box 555, Skøyen 0214, Oslo, Telefon: Fax: E-post: Inge Hilland Vice ordförande UDV Adress: Box 377, Skøyen 0214, Oslo, Telefon: Fax: E-post: 11

12 12

Höjning av alkoholskatten

Höjning av alkoholskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av alkoholskatten April 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att punktskatterna på öl, vin, andra jästa drycker än vin

Läs mer

Fakta om den svenska alkoholpolitiken. Fakta om den svenska alkoholpolitiken

Fakta om den svenska alkoholpolitiken. Fakta om den svenska alkoholpolitiken Fakta om den svenska alkoholpolitiken Februari 24 Förord Av den sprit som idag konsumeras i Sverige är cirka 5 procent s.k. oregistrerad sprit. Detta innebär att den kommer från andra inköpskanaler än

Läs mer

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Det undantagstillstånd som Finland, Sverige och Danmark har i EU för införselkvoter på alkohol upphör den 1.1.2004. I och med det kan den enskilda medborgaren

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Norden - trender och utvecklingar

Alkoholkonsumtionen i Norden - trender och utvecklingar Alkoholkonsumtionen i Norden - trender och utvecklingar Nordisk Rusmiddelseminar, Visby 24-27.8.2015 Nina Karlsson, Nordens Välfärdscenter Finland 1 Inledning - På ett internationellt plan har Europa det

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedeltal. Liter

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedeltal. Liter 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 1 år och däröver. 11-2. Femårsmedeltal. Liter 12 1 Sprit Öl Vin Totalt 4 2 11-171-7 11-191-9 191-1911-1 1921-2 1931-3 1941-4 191-191- 1971-7 191-1991-9

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedelvärden.

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedelvärden. Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 1 år och däröver. 11-2. Femårsmedelvärden. Liter 1 Totalt Sprit Öl Vin 4 2 1 11-171-7 11-191-9 191-1911-1 1921-2 1931-3 1941-4 191-191- 1971-7 191-1991-9

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 100 % liter per invånare Oregistrerad konsumtion --> Registrerad konsumtion 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1970 1980 1990

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter. 1861 26. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951

Läs mer

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE sida 1 MILJÖKONSEKVENSANALYS PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE Beställare: Svenska Bryggareföreningen Stockholm 2004-09-03 www.schenkerconsulting.se Tel 031-703 80 00 Tel 08-585 100

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige

Drogutvecklingen i Sverige 21 Diagram 1 47 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Den förändrade alkoholopinionen Den förändrade alkoholopinionen Sören Holmberg och Lennart Weibull En av de stora frågorna i den svenska EU-debatten under -talets första år gällde alkoholpolitik. När Sveriges

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:121

Regeringens proposition 1999/2000:121 Regeringens proposition 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Prop. 1999/2000:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder Björn Trolldal Ulrika Boman Nina-Katri Gustafsson

Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder Björn Trolldal Ulrika Boman Nina-Katri Gustafsson Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder 2004 Björn Trolldal Ulrika Boman Nina-Katri Gustafsson Forskningsrapport nr. 28 SoRAD, Stockholm 2005 Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder 2004 Björn

Läs mer

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum:

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum: Allmänheten om alkoholpolitiken Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2006-05-11 Undersökningen Synovate Temo på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen. Målgrupp: den svenska allmänheten 18 år och äldre. Telefonintervjuer

Läs mer

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggerier skickade tre frågor till Sveriges hugade Europaparlamentariker den 15e maj. Här sammanställs alla svar vi fått in. Bör

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige

Drogutvecklingen i Sverige 211 Diagram 1 46 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och

Läs mer

RP 54/11 rd. procent. I och med höjningen stiger detaljhandelspriserna

RP 54/11 rd. procent. I och med höjningen stiger detaljhandelspriserna RP 54/11 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011 Projektgruppen som ingår i arbetet med uppföljning och utvärdering av ANDTstrategin i samarbete med Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 2 Innehåll

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113)

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113) Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation 2008 (CAN-rapport nr 113) Det är tillåtet att: a) spara en kopia av presentationen b) att använda valfritt antal bilder i egna presentationer.

Läs mer

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige?

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Harold Holder (red) Harold Holder, Prevention Research Center, Pacific Institute for Research and Evaluation,

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra halvåret 2000

Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra halvåret 2000 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms Universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Telefon: 08-16 20 00 Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra

Läs mer

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om.

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om. Vininköp PKOM 2008-09-15 Möjligheterna att köpa in vin har på senare tid blivit flera. Förutom köp via Systembolaget kan man nu själv på olika sätt enklare importera vin. Denna guide belyser dels Systembolagets

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Var och hur köper svenskarna starköl?

Var och hur köper svenskarna starköl? Var och hur köper svenskarna starköl? HUI Research på uppdrag av Sveriges Bryggerier Elin Gabrielsson Slutsatser Gränshandeln med starköl utgör en betydande andel av den svenska starkölskonsumtionen Konsumtionen

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Sammanfattning Inledning Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige, främst till följd av den ökade införseln av alkohol.

Sammanfattning Inledning Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige, främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Sammanfattning Inledning Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige, främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Alkoholinförselutredningen har fått i uppdrag att följa utvecklingen när

Läs mer

motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER]

motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER] motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER] motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 2 AB VISBYSYSTEMET Motbok N:r E 60

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006

Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkoholoch drogforskning Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006 Ulrika Boman Klara Hradilova Selin Mats Ramstedt Johan Svensson Forskningsrapport nr. 48 SoRAD,

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Internethandel med alkohol

Internethandel med alkohol SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Kontaktpersoner: Mats Ramstedt Ulrika Boman Internethandel med

Läs mer

Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna

Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna Meddelande Alkoholkonsumtionen ökar i Finland Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna i Finland med i genomsnitt 33 procent. Skatterna på starka alkoholdrycker sänktes med 44 procent och skatterna

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:144

Regeringens proposition 2000/01:144 Regeringens proposition 2000/01:144 Skatten på vin Prop. 2000/01:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 juni 2001 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Norling KLAGANDE

Läs mer

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens svenskarnas Förändrade Dryc kesvanor Alkoholkonsumtionen har under efterkrigstiden ökat kraftigt i Sverige samtidigt som nykterhetsrörelsens betydelse som organisation minskat. Den svenska alkoholpolitiken

Läs mer

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012 Utvald statistik ur Stockholmsenkäten Statistiken presenterar ett urval resultat från Stockholmsenkäten för elever i årskurs 9 mellan åren, och. Antal svarande elever 250 200 150 100 50 0 Antal svarande

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Nordisk alkoholstotistik 1987-1991

Nordisk alkoholstotistik 1987-1991 Nordisk alkoholstotistik 1987-1991 Alkoholkonsumtionen i Norden Den registrerade alkoholkonsumtionen ar storst i Danmark, dar det finns betydligt fiirre pris- och distributionspolitiska restriktioner på

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2553 av Per Bill (M) Gårdsförsäljning av öl Sammanfattning Producenterna borde ha rätt att få rimliga möjligheter till avsättning av sina produkter. Det skulle

Läs mer

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 Liter 100 % alkohol per invånare 10 9 Oregistrerad konsumtion 8 7 6 5 4 Registrerad konsumtion 3 2 1 0 1960 1970 1980 1990 2000 Till läsaren

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

10 Alkoholen i vår omvärld

10 Alkoholen i vår omvärld 10 Alkoholen i vår omvärld 10.1 EU och alkoholpolitiken Varje medlemsstat inom EU har möjlighet att besluta om sin nationella alkoholpolitik. Denna politik måste dock respektera de krav som följer av medlemskapet

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL

SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL 1.1.1 Inledning 1. Den skotska regeringen framlägger förslag att införa ett Minimipris Per Enhet Av Alkohol så att den skada som görs

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 CAN Rapport 160 Björn Trolldal (red.) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 250) Layout inlaga: Britta Grönlund,

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Alkoholpolitik i Europa - en folkhälsofråga ANNA NA HEDHH. Socialdemokratisk ledamot i. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

Alkoholpolitik i Europa - en folkhälsofråga ANNA NA HEDHH. Socialdemokratisk ledamot i. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Alkoholpolitik i Europa - en folkhälsofråga ANNA NA HEDHH Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentetparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp EU BEHÖVER EN RESTRIKTIV ALKOHOLPOLITIK!

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Det är skillnad på sprit, vin och starköl Det är skillnad på sprit, vin och starköl Sören Holmberg och Lennart Weibull slutet av april 9 sände Sveriges Radios redaktion Kaliber ett program om I alkohol

Läs mer

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:2 punktskatter Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21 Kommittédirektiv Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden Dir. 2010:21 Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram

Läs mer

Inkomstfördelning och välfärd 2016

Inkomstfördelning och välfärd 2016 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:5 Publicerad: 7-11-2016 Sanna Roos, tel. +358 (0)18 25 495 Inkomstfördelning och välfärd 2016 I korthet - Ålands välfärdsnivå mätt i BNP

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86) Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord ÄRENDET Socialdepartementet har

Läs mer

1 Potentiella ekonomiska besparingar i Sverige med ett samordnat pantsystem för Å-PET inom EU/EES

1 Potentiella ekonomiska besparingar i Sverige med ett samordnat pantsystem för Å-PET inom EU/EES Bilaga 1 1 Potentiella ekonomiska besparingar i Sverige med ett samordnat pantsystem för Å-PET inom EU/EES 1.1 Rationaliseringsvinster som kan göras vid inrättandet av ett samordnat pantsystem Siffrorna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117)

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU30 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. (prop. 2003/04:117) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Lombach KLAGANDE 1. KR

Lombach KLAGANDE 1. KR HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 2 2004-03-26 Föredragning Mål nr B 712-03 i Stockholm Sida 1 (2) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE Munck, Lennander,

Läs mer