Nordiska Alkoholfakta Nordiska Alkoholfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska Alkoholfakta 2001. Nordiska Alkoholfakta"

Transkript

1 Nordiska Alkoholfakta 1

2 Innehåll Förord... 3 Återförsäljningssystemen i de nordiska länderna... 4 Europeiska alkoholskatter... 5 Konsumentpriser - en jämförelse... 6 Alkoholkonsumtionen i Norden... 7 Den illegala marknaden... 8 Hembränning och smuggling... 9 Införselkvoter av alkohol i Norden Alkoholinformation

3 Traditionellt har alkoholpolitiken i de nordiska länderna skiljt sig väsentligt från de övriga europeiska länderna, dels genom begränsad tillgång på alkohol, dels genom höga priser.,, och har fortfarande statliga försäljningsmonopol och alkoholskatter som ligger en bra bit över det europeiska genomsnittet. som också haft en strikt alkoholpolitik, har under 1990-talet sakta närmat sig övriga Europa, influerad av EU och närheten till den mer fria tyska marknaden. I denna faktasamling har s och s branschorganisationer för vin och sprit (SVL och VBF) gjort såväl en beskrivning av alkoholpolitiken i Norden som ett försök till utvärdering av de effekter den haft på konsumtionen. Generellt kan vi i de nordiska länderna se ett speciellt alkoholkonsumtionsmönster, där konsumenterna i stor utsträckning vänder sig till mer eller mindre illegala marknader för att förse sig med alkohol. I och utgör dessa oregistrerade källor för sprit (gränshandel, smuggling och hembränning) upp till hälften eller mer än hälften av all sprit som konsumeras. Det är tydligt att den mycket restriktiva alkoholpolitiken har skapat detta unika dryckesmönster i de nordiska länderna. Sedan slutet av 1970-talet har alla de nordiska länderna, utom, haft en stark ökning av den totala alkoholkonsumtionen. En stor del av denna ökning kommer från oregistrerade källor för alkohol. Vi anser att tillgängliga fakta och de framtida större möjligheterna till privat införsel av alkohol bör leda till en fortsatt modernisering av den nordiska alkoholpolitiken. Det är vår förhoppning att den europeiska integrationen ska öka öppenheten och viljan hos de nordiska beslutsfattarna att förändra sin alkoholpolitik. Vi menar att en övergripande reform av den nordiska alkoholpolitiken måste börja nu. Vi vill bidra till den nordiska alkoholdebatten genom att förorda att samhället har full kontroll över alkoholdistributionens alla led och genom att själva demonstrera att vi har ett stort socialt ansvar som legala leverantörer av alkoholdrycker. Vi är mycket oroade av den dramatiska konsumtionsökningen av oregistrerad, ofta illegal sprit, speciellt från smuggling. Vi är likaledes oroade över allt fler tecken på ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar. 3

4 Återförsäljningssystemen i de nordiska länderna Under mellankrigsåren byggde,, och upp statliga monopol med exklusiv rätt att producera, importera, exportera, distribuera och sälja alkoholdrycker (med undantag av öl). valde att gå en annan väg, och anammade en mer liberal alkoholpolitik. Dock införde, i likhet med övriga nordiska länder, en hög skatt på alkoholdrycker. Under mitten av 1990-talet har alkoholpolitiken i Norden liberaliserats något. De statliga försäljningsmonopolen finns fortfarande kvar, men de övriga funktionerna har öppnats upp för konkurrens. Monopolen själva har även de förändrats i riktning mot en högre servicegrad, fler försäljningsställen, längre öppettider, lördagsöppet, självbetjäning och internetförsäljning. Monopolets namn: Alko Antal försäljningsställen: 256* Monopolprivilegier: Försäljning av sprit, vin och starköl (>4,70%) Självbetjäning: Ja, sedan 1998 Lördagsöppet: Ja Internetförsäljning: Ja, alkoholdrycker <22% Reklam: Ja, alkoholdrycker <22% Sprittillverkning: Ingen övre gräns för antalet licenser Ytterligare information: Monopolets namn: Systembolaget Antal försäljningsställen: 411* Monopolprivilegier: Försäljning av sprit, vin och starköl (>3,50%) Självbetjäning: 46 butiker (samtliga drycker) och 70 självbetjäningsavdelningar Lördagsöppet: På försök under 2001 Internetförsäljning: Ja, på försök i Stockholm Reklam: Nej Sprittillverkning: Ingen övre gräns för antalet licenser Ytterligare information: Monopolets namn: Vinmonopolet Antal försäljningsställen: 135* Monopolprivilegier: Försäljning av sprit, vin och starköl (>4,75%) Självbetjäning: 14 självbetjäningsbutiker på försök. Skall utvärderas under Lördagsöppet: Ja Internetförsäljning: Ja Reklam: Nej Sprittillverkning: Endast en licens utfärdad (Arcus) Ytterligare information: *) Från 1 januari Källa: NAD Publication No

5 Europeiska alkoholskatter I enlighet med den restriktiva alkoholpolitik som tillämpas i de nordiska länderna, skall höga skatter i kombination med en i övrigt restriktiv alkoholpolitik leda till minskad konsumtion. Samtliga nordiska länder följer denna politik. har emellertid, och i viss utsträckning och, sedan slutet på 1990-talet anpassat sig till EU genom att sänka skatter och gradvis höja de tillåtna införselkvoterna. och tillämpar däremot fortfarande samma alkoholpolitik som tidigare, med vad som sannolikt är världens högsta alkoholskatter och inga omedelbara planer på att höja införselkvoterna. Sprit (40% alkohol) Alkoholskatten i Euro per liter ,382 Starkvin (22% alkohol) Alkoholskatten i Euro per liter ,762 Vin (12% alkohol) Alkoholskatten i Euro per liter ,052 29,228 9,804 5,348 22,458 7,064 3,036 20,183 5,042 Storbritannien 2,362 14,748 Storbritannien 3,235 2,355 Storbritannien 12,104 1,534 0,945 Nederländerna 6,003 1,414 Nederländerna 0,491 5,202 Nederländerna 1,034 0 Nordiska alkoholskatter Sprit Starkvin (15-22%) Källa: Finansdepartementen i Norden. Valutor per den 15 februari Index =100 Vin (11%) Nordisk alkoholbeskattning För närvarande står, och inför krav från EU att anpassa sig till europeisk alkoholskattepolitik genom att beskatta öl och vin på lika villkor och tillämpa EU:s införselkvoter från och med år Samtliga nordiska länder är medvetna om att den europeiska integrationen även kommer att påverka den alkoholpolitiska situationen i regionen. (i danska kronor) Sprit: 2,75 per volym% per liter Vin: 10,55 per liter (>15%) 7,05 per liter (6-15%) 4,50 per liter (<6%) (i finska mark) Sprit: 3,00 per volym% per liter Starkvin: 42,00 per liter (> 15%) 25,50 per liter (<15%) Vin: 14,00 per liter (i svenska kronor) Sprit: 5,01 per volym% per liter Vin: 45,17 per liter (>15%) 27,50 per liter (8,5-15%) 18,98 per liter (7-8,5%) 13,80 per liter (4,5-7%) (i norska kronor) Sprit: 7,04 per volym% per liter Vin: 3,65 per volym% per liter (<22%) (i isländska kronor) Sprit: 57,50 per volym% per liter Vin: 52,80 per volym% per liter (<22%) Källa: Finansdepartementen. 5

6 Konsumentpriser en jämförelse Priset är, tillsammans med den begränsade tillgängligheten, de traditionella instrumenten i den nordiska alkoholpolitiken. Men priset blir allt svårare att kontrollera i takt med att, och successivt anammar EU:s regelverk. Avskaffandet av tullfria varor 1998, åtföljs nu av gradvis höjda införselkvoter fram till år 2004 och en trolig harmonisering av öl- och vinskatten. I enlighet med den restriktiva beskattningen av alkohol, läggs i varje land mervärdesskatt till det pris som konsumenten får betala. Nedan följer en jämförelse av priserna i de nordiska länderna och. Gordons Dry Gin, 37,5 volym%, 100 cl Skatt Moms Produktpris 34,4 10,4 9,1 27,4 8,9 7,9 18,9 5,8 13,3 21,0 7,3 8,0 13,8 6,8 13,5 4,9 2,4 10,2 Baileys Irish Cream, 17,0 volym%, 100 cl 11,4 6,4 14,5 5,0 6,3 20,4 7,1 4,6 18,3 1,4 5,6 20,8 1,5 2,9 16,8 Skatt Moms Produktpris 7,6 5,4 14,9 53,9 44,2 38,0 36,3 34,1 17,5 32,3 31,7 30,0 27,9 27,8 21,2 Nordisk prisdomino Generellt sett kan man säga att priserna stiger ju längre norrut man kommer. Den nordiska vinskatten är relativt hög på nästan i klass med spritskatten. I överensstämmelse med EUintegrationen har emellertid bland annat s skatteminister nu föreslagit en sänkning av spritskatten med 58 procent. Den danska målsättningen är att harmonisera sina priser med till år 2004, när den så kallade 24-timmars regeln avskaffas. Vidare har den svenska finansministern tillkännagivit behovet av att den svenska skatten på vin bör sänkas för att jämställas med ölet. Om så blir fallet, kommer en flaska vin att bli i genomsnitt 10 svenska kronor billigare. och ser dock fortfarande ut att vilja beskatta vinet högre än ölet. För närvarande ligger priset på vin i svenska kronor över danska priser och kronor över svenska priser. Spritskatten i är den dubbla jämfört med och 59 procent högre än den svenska. Faustino VII Rioja vin, 12,5 volym%, 100 cl Skatt Moms Produktpris 5,3 3,8 10,4 8,1 3,5 6,4 2,4 2,0 8,6 0,9 2,4 8,9 3,0 2,4 6,4 1,4 8,8 Priser i Euro per den 15 februari Källor: De statliga försäljningsmonopolen, Nayberg och Webwineonline (), Kaufhof (). Konsumentpris Konsumentpris Konsumentpris 19,5 18,0 13,0 12,2 11,8 10,2 6

7 Alkoholkonsumtionen bland nordiska ungdomar Traditionellt sett konsumerar befolkningen i Norden mindre alkohol än övriga européer, men uppvisar ett annat dryckesmönster. Vin är mindre vanligt, medan öl och sprit tillsammans med den illegala alkoholen utgör den största delen av den totala konsumtionen. Nordiska ungdomar i toppen av alkoholmissbruksligan Enligt studien ESPAD (European School Survey Project), toppar nordiska 16-åringar listan över ungdomars alkoholkonsumtion i de 30 ingående länderna. Samtliga nordiska länder ligger inom topp-tio (1999) vad gäller storkonsumtion (så kallat berusningsdrickande ) vid mer än två tillfällen de senaste 30 dagarna och berusadfrekvensen under den senaste månaden är lika hög. Procent av 16-åringar, berusade mer än två gånger den senaste månaden. Kraftigt Land Pojke Flicka berusad Irland Storbrit Grönland Tjeckien Slovenien Ukraina Polen Färöarna Litauen Slovakien USA Bulgarien Estland Moskva Kroatien Källa: ESPAD Noterbart är även att de två nordiska länder med högst skatter ( och ), återfinns bland de sex europeiska länder som har högst tillväxt 1995 till 1999 inom kategorin kraftigt berusad bland 16-åringar (ESPAD). Alkoholkonsumtionen i Norden Enligt den officiella statistiken för Norden, ligger den genomsnittliga alkoholkonsumtionen betydligt under det europeiska genomsnittet. Men det antas också att en betydande andel av alkoholkonsumtionen i Norden är oregistrerad. har den högsta alkoholskatten och den lägsta registrerade konsumtionen i Norden, medan uppvisar motsatt situation. Ett direkt samband finns dock inte mellan hög skatt och låg konsumtion. och till exempel har den näst högsta respektive den tredje högsta spritskatten i Europa, men spritkonsumtionen tillhör den högsta i Europa. Registrerad alkoholkonsumtion Mätt i liter ren alkohol per capita, samtliga åldersgrupper Källor: Registrerad, World Drink Trends 1999, Stakes Fickstatistik 2000, ECON Konsumtionsmönster Höga alkoholskatter åtföljs ofta av höga nivåer av oregistrerad alkoholkonsumtion. Högskatteländer som och uppvisar även mycket höga nivåer av alkoholkonsumtion bland ungdomar (ESPAD 1999). Ovan och nedan återgiven statistik återger registrerad alkohol. Registrerad alkoholkonsumtion 1999 Mätt i liter ren alkohol per capita, samtliga åldersgrupper. Totalt 5,23 5,56 5,80 8,60 11,64 Sprit 1,04 1,74 1,30 2,30 1,37 Vin 1,39 1,18 2,00 1,58 4,24 Öl 2,89 2,64 2,50 4,38 6,51 Storkonsumtion mer än 3 gånger senaste månaden, % Studenter Berusade mer än 3 gånger senaste månaden, % Ungdomar 13, ,5 Källor: Stakes nordisk alkoholstatistik 2000, ESPAD Storbritannien Frankrike 7

8 Den illegala marknaden Den höga beskattningen har med all sannolikhet bidragit till att de nordiska länderna har en stor och växande illegal marknad för alkohol. En marknad som saknar motstycke i andra delar av Västeuropa. Enligt den omfattande studien ECAS, är,, och de fyra länder med högst uppskattad illegal marknad för alkohol. I och utgör den oregistrerade marknaden för sprit (dvs den sprit som säljs vid sidan av Systembolaget/Vinmonopolet och via restauranger) mellan 45 och 55 procent av den totala konsumtionen av sprit. Den oregistrerade konsumtionen av vin uppskattas till närmare 30 procent. Det säger sig självt att den illegala marknaden (reseinförsel, smuggling, hembränning, privat import osv) är mycket svår att kvantifiera. Men ett flertal skattningar har genomförts och de pekar samtliga åt samma håll. Illegal marknad och uteblivna skatteintäkter Liter ren alkohol per capita (15 år och äldre) Land Konsumtion liter /capita 15 år och äldre Uteblivna skatteintäkter 1998 Totalt Rese- Smugg-Hem-Svart, milj. (milj. Euro) införsel ling bränning liter per Euro Skatt Moms capita * 7,3 1,0 0,5 0,5 2, * 6,3 1,9 7,9 1,2 0,4 0,5 2, ,9 1,0 0,3 0,5 1, * 9,5 2,3 0,1 0,0 2, : ECON Rapport 61/1998, sid 18. Vinmonopolet Finansdepartementet *Uppskattning från HSH 1996 och UDV-undersökningar : World Drink Trends UDV-uppskattningar. *Endast uppskattning. : KALK TEMO Stakes nordisk alkoholstatistik Systembolaget CAN.se : Stakes nordisk alkoholstatistik Fickstatistik : Stakes nordisk alkoholstatistik * Skatteministeriet, Rapport om gränshandel Siffror från 1999/2000. I har den oregistrerade spriten gått om den registrerade spriten (ECON 1998), medan det i är mer eller mindre dött lopp. Registrerad (blå) och oregistrerad (röd) sprit Konsumtion i liter ren alkohol per capita (15 år och äldre). 3 2,5 2 1,5 1 0, Oregistrerad Registrerad 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Oregistrerad Registrerad Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 55% Bordsvin: 32% Öl: 3% Källa: ECON, * Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 33% Vin: 33% *Endast uppskattat. Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 46% Starkvin: 40% Bordsvin: 24% Öl: 20% Källor: KALK 1997, TEMO * Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 25% Vin: 30% Öl: 15% Källor: Uppskattat med utgångspunkt i Stakes, Fickstatistik 2000 och nordisk alkoholstatistik december * Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 25% Vin: 18% Öl: 14% * Enbart gränshandel. Källa: Skatteministeriet, Rapport om gränshandel : ECON 98, SIFA 99. : Kolk 92, KALK 97, TEMO 96/98. 8

9 Uppskattningar av den totala gränshandeln Uppskattad gränshandel: : 11 miljarder svenska kronor : 1,4 miljarder svenska kronor Källa: HSH/Danska Skatteministeriet, Uppskattad gränshandel: : 3,2 miljarder svenska kronor Källa: Danska Skatteministeriet, Uppskattad gränshandel: : 6,3 miljarder svenska kronor Källa: Danska Skatteministeriet, Den nordiska kedjereaktionen Skillnaderna i skatter och priser på varor som alkohol, tobak och kött har medfört en avsevärd gränshandel mellan de nordiska länderna. Danskar handlar i, svenskar i och norrmän i både och. Hembränning och smuggling I, och finns det en betydande illegal alkoholmarknad bestående av hembränd och smugglad alkohol, särskilt sprit. I är 46 procent av den konsumerade spriten illegal; 20 procent är hembränt, 16 procent medtagen vid utlandsresor och 10 procent är smugglad. (Källa: KALK 1997) Den illegala marknaden är ännu större i. Där är 55 procent av den konsumerade spriten illegal; 19 procent är hembränd, 19 procent medtagen vid utlandsresor och 10 procent är smugglad. (Källa: ECON 1998) Den illegala marknaden för vin är mycket begränsad i länderna, medan smugglad öl utgör en stor del av marknaden i och. Hembränningskulturen Hembränning har långa traditioner i och på. Däremot existerar den nästan inte i. Enligt en norsk undersökning (Din Mening, september 2000), är intresset för hembränd sprit störst på landsbygden, men i det närmaste obefintlig i Oslo. Däremot, är konsumtion av hembränt (cirka 2 procent) lika vanlig bland hög- som låginkomsttagare. Den dåliga försäljningsstatistiken i de norra regionerna och längs med gränsen mellan och, tyder på att hembränning är vanligare i de regionerna. I, stod hembränning för 0,47 liter av ren alkohol per vuxen 1997 (ECON 1998). Den nordiska smugglingskedjan Per capita konsumtionen av smugglad alkohol (mest sprit) i de nordiska länderna toppas av med en halv liter ren alkohol per år, därefter följer finnarna med 0,3 liter och. En uppskattning av mängden smugglad alkohol får man genom tullens statistik av beslagtagen alkohol, även om en hel del av det som beslagtas i och troligen är avsett för ett grannland, särskilt. Beslagtagen sprit Liter per miljoner invånare Källa: Tullverkets statistik 2000 och Rörelseriktning på invånare som söker billigare alkoholdrycker. 9

10 Införselkvoter av alkohol i Norden I enlighet med EU:s lagstiftning, håller, och på att anpassa införselnivåerna av alkohol i överensstämmelse med EUdirektiven för ökad införselkvot efter avskaffandet av tax-free handeln Medan har antagit nya införselkvoter och stegvis frångår 24-timmars regeln, har och valt motsatt strategi. Nedan redovisas nuvarande och kommande införselnivåer i Norden: Införelsekvoter för medborgare i Norden Liter Februari 2001 Sprit ,5 Starkvin Ingen gräns Vin Ingen gräns Öl Ingen gräns Januari 2004 Sprit Starkvin Ingen gräns Vin Ingen gräns Öl Ingen gräns Källor: Finansdepartementen i Norden och Tullverket Alkoholinformation Statliga alkoholmonopol Systembolaget () Alko () Vinmonopolet () ATVR () Sociala aspektorganisationer* Century Council (USA) DIFA () Éduc alcool (Kanada) Enterprise & Prevention (Frankrike) FORUM (Belgien) Goda () OPGA (Italien) Portman Group (Storbritannien) STIVA (Nederländerna) Forskningsinstitut SIRUS () - tidigare SIFA Våren 2001: STAKES () SORAD () *Organisationer som drivs av alkoholnäringen med syfte att propagera för ansvar och måtfullhet vid alkoholkonsumtion. 10

11 Bakgrund SVL Svenska Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) bildades 1998 och är branschorganisation för godkända tillverkare och importörer av sprit och vin i. Medlemmar i föreningen är s ledande sprit- och vinföretag. SVL är medlemmarnas språkrör i gemensamma frågor och prioriterar alkoholpolitik, alkoholbeskattning, relationer med Systembolaget samt det sociala ansvaret för alkoholen. SVL assisterar också press, radio och TV samt allmänheten i gemensamma frågor om sina medlemmars produkter. För ytterligare information: Kontaktinformation SVL Bertil Swartz VD Sprit & Vinleverantörsföreningen Adress: Stockholm, Telefon: Fax: E-post: Bakgrund VBF Norska Vin- og Brennevinsimportørenes Forening (VBF) bildades Föreningen har idag 19 medlemmar, som representerar världens ledande vin- och spritproducenter på den norska marknaden. För att bli medlem, måste ett företag utföra affärer i och bli vald av föreningen efter godkännande av de andra medlemmarna. VBF samarbetar med det norska Vinmonopolet och är medlem i regeringens nationella råd för alkohol- och drogfrågor. VBF leds av en styrelse som väljs vid föreningens möte i maj. För ytterligare information: Kontaktinformation VBF Ivar Amundsen Ordförande Gunnar Amundsen AS Adress: Box 555, Skøyen 0214, Oslo, Telefon: Fax: E-post: Inge Hilland Vice ordförande UDV Adress: Box 377, Skøyen 0214, Oslo, Telefon: Fax: E-post: 11

12 12

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggerier skickade tre frågor till Sveriges hugade Europaparlamentariker den 15e maj. Här sammanställs alla svar vi fått in. Bör

Läs mer

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige?

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Harold Holder (red) Harold Holder, Prevention Research Center, Pacific Institute for Research and Evaluation,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2007 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 Liter 100 % alkohol per invånare 10 9 Oregistrerad konsumtion 8 7 6 5 4 Registrerad konsumtion 3 2 1 0 1960 1970 1980 1990 2000 Till läsaren

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011 Projektgruppen som ingår i arbetet med uppföljning och utvärdering av ANDTstrategin i samarbete med Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 2 Innehåll

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Internethandel med alkohol

Internethandel med alkohol SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Kontaktpersoner: Mats Ramstedt Ulrika Boman Internethandel med

Läs mer

Nordisk alkoholstotistik 1987-1991

Nordisk alkoholstotistik 1987-1991 Nordisk alkoholstotistik 1987-1991 Alkoholkonsumtionen i Norden Den registrerade alkoholkonsumtionen ar storst i Danmark, dar det finns betydligt fiirre pris- och distributionspolitiska restriktioner på

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens svenskarnas Förändrade Dryc kesvanor Alkoholkonsumtionen har under efterkrigstiden ökat kraftigt i Sverige samtidigt som nykterhetsrörelsens betydelse som organisation minskat. Den svenska alkoholpolitiken

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna

Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna Meddelande Alkoholkonsumtionen ökar i Finland Den första mars 2004 sänktes alkoholskatterna i Finland med i genomsnitt 33 procent. Skatterna på starka alkoholdrycker sänktes med 44 procent och skatterna

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

VITBOK OM SVARTÖL. uppdaterad förkortad version. april 2005

VITBOK OM SVARTÖL. uppdaterad förkortad version. april 2005 VITBOK OM SVARTÖL uppdaterad förkortad version april 2005 INNEHÅLL SIDA 1. Sammanfattning 2 2. Gränshandel och smuggling hur mycket och hur? 2 3. Ölets roll i gränshandeln 4 4. Skatter och ölpriser 5 5.

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar KERSTIN STENIUS Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar I april 2005 har det gått cirka en månad sedan slutbetänkandet från alkoholinförselutredningen publicerades. Betänkandet föreslår kraftiga

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering Alkoholforskarkonferens 2012 Den 10 11 maj var det så dags igen för Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö, en årlig tradition som utöver att det alltid är trevligt är viktig för Systembolagets

Läs mer

5 Insatser internationellt

5 Insatser internationellt 5 Insatser internationellt Utredningens förslag: Sverige skall bygga vidare på den plattform som lagts genom det nordiska samarbetet och arbeta aktivt för att skapa allianser även med nordeuropeiska och

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86 Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Iq Rapport 2012:3 IQ Alkoholindex 2012. Sådan är svenskarnas attityd till alkohol

Iq Rapport 2012:3 IQ Alkoholindex 2012. Sådan är svenskarnas attityd till alkohol Iq Rapport :3 IQ Alkoholindex Sådan är svenskarnas attityd till alkohol Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Om alkoholen i dagens Sverige 6. 8. 10. 14. 16. Dryckesvanor idag Förändringar i attityderna

Läs mer

Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet

Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet Per Johansson, Tuomas Pekkarinen och Jouko Verho Per Johansson är professor i ekonometri vid Uppsala universitet och IFAU. per.johansson@

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010

Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Alkoholpolicyarbete i det alkoholförebyggande arbetet med fokus på lokal nivå? Håkan Leifman Sektionschef STAD Konferens, FAS 25 mars 2010 Idag Policy Kort om definition Policy på olika nivåer Hur vi använder

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

Hur sälja alkohol? Artikel. Introduktion. Nordiska alkoholmonopol i en tid av förändring

Hur sälja alkohol? Artikel. Introduktion. Nordiska alkoholmonopol i en tid av förändring Artikel Jenny Cisneros Örnberg Hildigunnur Ólafsdóttir Hur sälja alkohol? Nordiska alkoholmonopol i en tid av förändring Introduktion Sedan början av 1980-talet har nationell reglering av marknaderna i

Läs mer

UNGDOMAR. och alkohol

UNGDOMAR. och alkohol UNGDOMAR och alkohol Innehåll Inledning...4 Bör ungdomar skyddas från alkohol?...5 Åldersgränser vid försäljning av alkoholdrycker...6 Alkoholbruk bland ungdomar...8 Nyktra...8 Ungdomar som druckit alkohol

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Fråga 1 - Alkoholskatt

Fråga 1 - Alkoholskatt Fråga 1 - Alkoholskatt Den svenska alkoholpolitiken bygger på ett antal grundpelare där de två viktigaste är tillgänglighet och pris. Av folkhälsoskäl finns det därför all anledning att verka för höjda

Läs mer

Marknaden för obeskattade cigaretter i Sverige

Marknaden för obeskattade cigaretter i Sverige Marknaden för obeskattade cigaretter i Sverige Elin Gabrielsson Carin Blom Nils Bohlin En undersökning av marknaden för oregistrerade cigaretter i Sverige 2013 på uppdrag av Svenska Tobaksleverantörsföreningen

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Några resultat från de årliga SOMundersökningarna Vetenskapsfestivalen 13 Lennart Weibull Alkoholpolitik 00-12 Målet är att hålla nere alkoholförbrukningen

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 CAN Rapport 142 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 200) Denna rapport är en revidering

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Tal om alkohol 2008 - en statistisk årsrapport från Monitor-projektet

Tal om alkohol 2008 - en statistisk årsrapport från Monitor-projektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2008 - en statistisk årsrapport från Monitor-projektet Mats Ramstedt (red.) Tove Axelsson Sohlberg Barbro Engdahl Johan Svensson

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Några rader om hälsa och alkohol...

Några rader om hälsa och alkohol... 1 Några rader om hälsa och alkohol... "Systembolaget blandar kräkmedel i sina drycker." Det är alla konstiga regler som har gjort att svenskarna inte kan hantera spriten. 2 Hej! Den här foldern är framtagen

Läs mer

Iq Rapport 2011:2. Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol?

Iq Rapport 2011:2. Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol? Iq Rapport :2 IQs Alkoholindex och människors attityder till alkohol Hur återhållsam är egentligen svenskarnas attityd till alkohol? Hej! En minskad alkoholkonsumtion skulle ge fler människor bättre möjligheter

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har under hela

Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har under hela Debatt JOHAN SANDELIN Många frågor angående alkoholskattesänkningarna i Finland Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har under hela efterkrigstiden varit en integrerad del av välfärdspolitiken och klassats

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Begränsa alkoholen en fråga för hela Europa

Begränsa alkoholen en fråga för hela Europa Begränsa alkoholen en fråga för hela Europa Maj 2009 Förord Fri rörlighet över gränserna är i grunden mycket positivt. Samarbetet i EU har gett oss mycket som berikar vårt liv och våra möjligheter. Utbildning

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv ESPAD 2011 Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Björn Hibell bjorn.hibell@can.se 31 maj 2012 Bakgrund Svenska skolundersökningar sedan 1971 Önskemål

Läs mer

Skatten vi glömde höja?

Skatten vi glömde höja? Skatten vi glömde höja? - eller berättelsen om hur en hel bransch har lyckats lura staten IOGT-NTO anser att det finns fog för att höja alkoholskatten regelbundet med mer än den allmänna prisutvecklingen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning INTERNETALKOHOL

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning INTERNETALKOHOL SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning INTERNETALKOHOL En kartläggning av självrapporterade alkoholbeställningar via Internet 2004 2012 Samira Radwan & Tove Sohlberg Forskningsrapport

Läs mer

Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län studier av hur unga människor i Stockholms län anskaffar alkohol

Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län studier av hur unga människor i Stockholms län anskaffar alkohol Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län studier av hur unga människor i Stockholms län anskaffar alkohol Håkan Leifman Sektionschef, STAD Preliminär version (vissa mindre ändringar

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Författat av: Robert Damberg, september 2009 INLEDNING Alkohol och den politik som förs kring den är en het, spännande och engagerande fråga. Den verkar

Läs mer