Nordiska Alkoholfakta Nordiska Alkoholfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska Alkoholfakta 2001. Nordiska Alkoholfakta"

Transkript

1 Nordiska Alkoholfakta 1

2 Innehåll Förord... 3 Återförsäljningssystemen i de nordiska länderna... 4 Europeiska alkoholskatter... 5 Konsumentpriser - en jämförelse... 6 Alkoholkonsumtionen i Norden... 7 Den illegala marknaden... 8 Hembränning och smuggling... 9 Införselkvoter av alkohol i Norden Alkoholinformation

3 Traditionellt har alkoholpolitiken i de nordiska länderna skiljt sig väsentligt från de övriga europeiska länderna, dels genom begränsad tillgång på alkohol, dels genom höga priser.,, och har fortfarande statliga försäljningsmonopol och alkoholskatter som ligger en bra bit över det europeiska genomsnittet. som också haft en strikt alkoholpolitik, har under 1990-talet sakta närmat sig övriga Europa, influerad av EU och närheten till den mer fria tyska marknaden. I denna faktasamling har s och s branschorganisationer för vin och sprit (SVL och VBF) gjort såväl en beskrivning av alkoholpolitiken i Norden som ett försök till utvärdering av de effekter den haft på konsumtionen. Generellt kan vi i de nordiska länderna se ett speciellt alkoholkonsumtionsmönster, där konsumenterna i stor utsträckning vänder sig till mer eller mindre illegala marknader för att förse sig med alkohol. I och utgör dessa oregistrerade källor för sprit (gränshandel, smuggling och hembränning) upp till hälften eller mer än hälften av all sprit som konsumeras. Det är tydligt att den mycket restriktiva alkoholpolitiken har skapat detta unika dryckesmönster i de nordiska länderna. Sedan slutet av 1970-talet har alla de nordiska länderna, utom, haft en stark ökning av den totala alkoholkonsumtionen. En stor del av denna ökning kommer från oregistrerade källor för alkohol. Vi anser att tillgängliga fakta och de framtida större möjligheterna till privat införsel av alkohol bör leda till en fortsatt modernisering av den nordiska alkoholpolitiken. Det är vår förhoppning att den europeiska integrationen ska öka öppenheten och viljan hos de nordiska beslutsfattarna att förändra sin alkoholpolitik. Vi menar att en övergripande reform av den nordiska alkoholpolitiken måste börja nu. Vi vill bidra till den nordiska alkoholdebatten genom att förorda att samhället har full kontroll över alkoholdistributionens alla led och genom att själva demonstrera att vi har ett stort socialt ansvar som legala leverantörer av alkoholdrycker. Vi är mycket oroade av den dramatiska konsumtionsökningen av oregistrerad, ofta illegal sprit, speciellt från smuggling. Vi är likaledes oroade över allt fler tecken på ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar. 3

4 Återförsäljningssystemen i de nordiska länderna Under mellankrigsåren byggde,, och upp statliga monopol med exklusiv rätt att producera, importera, exportera, distribuera och sälja alkoholdrycker (med undantag av öl). valde att gå en annan väg, och anammade en mer liberal alkoholpolitik. Dock införde, i likhet med övriga nordiska länder, en hög skatt på alkoholdrycker. Under mitten av 1990-talet har alkoholpolitiken i Norden liberaliserats något. De statliga försäljningsmonopolen finns fortfarande kvar, men de övriga funktionerna har öppnats upp för konkurrens. Monopolen själva har även de förändrats i riktning mot en högre servicegrad, fler försäljningsställen, längre öppettider, lördagsöppet, självbetjäning och internetförsäljning. Monopolets namn: Alko Antal försäljningsställen: 256* Monopolprivilegier: Försäljning av sprit, vin och starköl (>4,70%) Självbetjäning: Ja, sedan 1998 Lördagsöppet: Ja Internetförsäljning: Ja, alkoholdrycker <22% Reklam: Ja, alkoholdrycker <22% Sprittillverkning: Ingen övre gräns för antalet licenser Ytterligare information: Monopolets namn: Systembolaget Antal försäljningsställen: 411* Monopolprivilegier: Försäljning av sprit, vin och starköl (>3,50%) Självbetjäning: 46 butiker (samtliga drycker) och 70 självbetjäningsavdelningar Lördagsöppet: På försök under 2001 Internetförsäljning: Ja, på försök i Stockholm Reklam: Nej Sprittillverkning: Ingen övre gräns för antalet licenser Ytterligare information: Monopolets namn: Vinmonopolet Antal försäljningsställen: 135* Monopolprivilegier: Försäljning av sprit, vin och starköl (>4,75%) Självbetjäning: 14 självbetjäningsbutiker på försök. Skall utvärderas under Lördagsöppet: Ja Internetförsäljning: Ja Reklam: Nej Sprittillverkning: Endast en licens utfärdad (Arcus) Ytterligare information: *) Från 1 januari Källa: NAD Publication No

5 Europeiska alkoholskatter I enlighet med den restriktiva alkoholpolitik som tillämpas i de nordiska länderna, skall höga skatter i kombination med en i övrigt restriktiv alkoholpolitik leda till minskad konsumtion. Samtliga nordiska länder följer denna politik. har emellertid, och i viss utsträckning och, sedan slutet på 1990-talet anpassat sig till EU genom att sänka skatter och gradvis höja de tillåtna införselkvoterna. och tillämpar däremot fortfarande samma alkoholpolitik som tidigare, med vad som sannolikt är världens högsta alkoholskatter och inga omedelbara planer på att höja införselkvoterna. Sprit (40% alkohol) Alkoholskatten i Euro per liter ,382 Starkvin (22% alkohol) Alkoholskatten i Euro per liter ,762 Vin (12% alkohol) Alkoholskatten i Euro per liter ,052 29,228 9,804 5,348 22,458 7,064 3,036 20,183 5,042 Storbritannien 2,362 14,748 Storbritannien 3,235 2,355 Storbritannien 12,104 1,534 0,945 Nederländerna 6,003 1,414 Nederländerna 0,491 5,202 Nederländerna 1,034 0 Nordiska alkoholskatter Sprit Starkvin (15-22%) Källa: Finansdepartementen i Norden. Valutor per den 15 februari Index =100 Vin (11%) Nordisk alkoholbeskattning För närvarande står, och inför krav från EU att anpassa sig till europeisk alkoholskattepolitik genom att beskatta öl och vin på lika villkor och tillämpa EU:s införselkvoter från och med år Samtliga nordiska länder är medvetna om att den europeiska integrationen även kommer att påverka den alkoholpolitiska situationen i regionen. (i danska kronor) Sprit: 2,75 per volym% per liter Vin: 10,55 per liter (>15%) 7,05 per liter (6-15%) 4,50 per liter (<6%) (i finska mark) Sprit: 3,00 per volym% per liter Starkvin: 42,00 per liter (> 15%) 25,50 per liter (<15%) Vin: 14,00 per liter (i svenska kronor) Sprit: 5,01 per volym% per liter Vin: 45,17 per liter (>15%) 27,50 per liter (8,5-15%) 18,98 per liter (7-8,5%) 13,80 per liter (4,5-7%) (i norska kronor) Sprit: 7,04 per volym% per liter Vin: 3,65 per volym% per liter (<22%) (i isländska kronor) Sprit: 57,50 per volym% per liter Vin: 52,80 per volym% per liter (<22%) Källa: Finansdepartementen. 5

6 Konsumentpriser en jämförelse Priset är, tillsammans med den begränsade tillgängligheten, de traditionella instrumenten i den nordiska alkoholpolitiken. Men priset blir allt svårare att kontrollera i takt med att, och successivt anammar EU:s regelverk. Avskaffandet av tullfria varor 1998, åtföljs nu av gradvis höjda införselkvoter fram till år 2004 och en trolig harmonisering av öl- och vinskatten. I enlighet med den restriktiva beskattningen av alkohol, läggs i varje land mervärdesskatt till det pris som konsumenten får betala. Nedan följer en jämförelse av priserna i de nordiska länderna och. Gordons Dry Gin, 37,5 volym%, 100 cl Skatt Moms Produktpris 34,4 10,4 9,1 27,4 8,9 7,9 18,9 5,8 13,3 21,0 7,3 8,0 13,8 6,8 13,5 4,9 2,4 10,2 Baileys Irish Cream, 17,0 volym%, 100 cl 11,4 6,4 14,5 5,0 6,3 20,4 7,1 4,6 18,3 1,4 5,6 20,8 1,5 2,9 16,8 Skatt Moms Produktpris 7,6 5,4 14,9 53,9 44,2 38,0 36,3 34,1 17,5 32,3 31,7 30,0 27,9 27,8 21,2 Nordisk prisdomino Generellt sett kan man säga att priserna stiger ju längre norrut man kommer. Den nordiska vinskatten är relativt hög på nästan i klass med spritskatten. I överensstämmelse med EUintegrationen har emellertid bland annat s skatteminister nu föreslagit en sänkning av spritskatten med 58 procent. Den danska målsättningen är att harmonisera sina priser med till år 2004, när den så kallade 24-timmars regeln avskaffas. Vidare har den svenska finansministern tillkännagivit behovet av att den svenska skatten på vin bör sänkas för att jämställas med ölet. Om så blir fallet, kommer en flaska vin att bli i genomsnitt 10 svenska kronor billigare. och ser dock fortfarande ut att vilja beskatta vinet högre än ölet. För närvarande ligger priset på vin i svenska kronor över danska priser och kronor över svenska priser. Spritskatten i är den dubbla jämfört med och 59 procent högre än den svenska. Faustino VII Rioja vin, 12,5 volym%, 100 cl Skatt Moms Produktpris 5,3 3,8 10,4 8,1 3,5 6,4 2,4 2,0 8,6 0,9 2,4 8,9 3,0 2,4 6,4 1,4 8,8 Priser i Euro per den 15 februari Källor: De statliga försäljningsmonopolen, Nayberg och Webwineonline (), Kaufhof (). Konsumentpris Konsumentpris Konsumentpris 19,5 18,0 13,0 12,2 11,8 10,2 6

7 Alkoholkonsumtionen bland nordiska ungdomar Traditionellt sett konsumerar befolkningen i Norden mindre alkohol än övriga européer, men uppvisar ett annat dryckesmönster. Vin är mindre vanligt, medan öl och sprit tillsammans med den illegala alkoholen utgör den största delen av den totala konsumtionen. Nordiska ungdomar i toppen av alkoholmissbruksligan Enligt studien ESPAD (European School Survey Project), toppar nordiska 16-åringar listan över ungdomars alkoholkonsumtion i de 30 ingående länderna. Samtliga nordiska länder ligger inom topp-tio (1999) vad gäller storkonsumtion (så kallat berusningsdrickande ) vid mer än två tillfällen de senaste 30 dagarna och berusadfrekvensen under den senaste månaden är lika hög. Procent av 16-åringar, berusade mer än två gånger den senaste månaden. Kraftigt Land Pojke Flicka berusad Irland Storbrit Grönland Tjeckien Slovenien Ukraina Polen Färöarna Litauen Slovakien USA Bulgarien Estland Moskva Kroatien Källa: ESPAD Noterbart är även att de två nordiska länder med högst skatter ( och ), återfinns bland de sex europeiska länder som har högst tillväxt 1995 till 1999 inom kategorin kraftigt berusad bland 16-åringar (ESPAD). Alkoholkonsumtionen i Norden Enligt den officiella statistiken för Norden, ligger den genomsnittliga alkoholkonsumtionen betydligt under det europeiska genomsnittet. Men det antas också att en betydande andel av alkoholkonsumtionen i Norden är oregistrerad. har den högsta alkoholskatten och den lägsta registrerade konsumtionen i Norden, medan uppvisar motsatt situation. Ett direkt samband finns dock inte mellan hög skatt och låg konsumtion. och till exempel har den näst högsta respektive den tredje högsta spritskatten i Europa, men spritkonsumtionen tillhör den högsta i Europa. Registrerad alkoholkonsumtion Mätt i liter ren alkohol per capita, samtliga åldersgrupper Källor: Registrerad, World Drink Trends 1999, Stakes Fickstatistik 2000, ECON Konsumtionsmönster Höga alkoholskatter åtföljs ofta av höga nivåer av oregistrerad alkoholkonsumtion. Högskatteländer som och uppvisar även mycket höga nivåer av alkoholkonsumtion bland ungdomar (ESPAD 1999). Ovan och nedan återgiven statistik återger registrerad alkohol. Registrerad alkoholkonsumtion 1999 Mätt i liter ren alkohol per capita, samtliga åldersgrupper. Totalt 5,23 5,56 5,80 8,60 11,64 Sprit 1,04 1,74 1,30 2,30 1,37 Vin 1,39 1,18 2,00 1,58 4,24 Öl 2,89 2,64 2,50 4,38 6,51 Storkonsumtion mer än 3 gånger senaste månaden, % Studenter Berusade mer än 3 gånger senaste månaden, % Ungdomar 13, ,5 Källor: Stakes nordisk alkoholstatistik 2000, ESPAD Storbritannien Frankrike 7

8 Den illegala marknaden Den höga beskattningen har med all sannolikhet bidragit till att de nordiska länderna har en stor och växande illegal marknad för alkohol. En marknad som saknar motstycke i andra delar av Västeuropa. Enligt den omfattande studien ECAS, är,, och de fyra länder med högst uppskattad illegal marknad för alkohol. I och utgör den oregistrerade marknaden för sprit (dvs den sprit som säljs vid sidan av Systembolaget/Vinmonopolet och via restauranger) mellan 45 och 55 procent av den totala konsumtionen av sprit. Den oregistrerade konsumtionen av vin uppskattas till närmare 30 procent. Det säger sig självt att den illegala marknaden (reseinförsel, smuggling, hembränning, privat import osv) är mycket svår att kvantifiera. Men ett flertal skattningar har genomförts och de pekar samtliga åt samma håll. Illegal marknad och uteblivna skatteintäkter Liter ren alkohol per capita (15 år och äldre) Land Konsumtion liter /capita 15 år och äldre Uteblivna skatteintäkter 1998 Totalt Rese- Smugg-Hem-Svart, milj. (milj. Euro) införsel ling bränning liter per Euro Skatt Moms capita * 7,3 1,0 0,5 0,5 2, * 6,3 1,9 7,9 1,2 0,4 0,5 2, ,9 1,0 0,3 0,5 1, * 9,5 2,3 0,1 0,0 2, : ECON Rapport 61/1998, sid 18. Vinmonopolet Finansdepartementet *Uppskattning från HSH 1996 och UDV-undersökningar : World Drink Trends UDV-uppskattningar. *Endast uppskattning. : KALK TEMO Stakes nordisk alkoholstatistik Systembolaget CAN.se : Stakes nordisk alkoholstatistik Fickstatistik : Stakes nordisk alkoholstatistik * Skatteministeriet, Rapport om gränshandel Siffror från 1999/2000. I har den oregistrerade spriten gått om den registrerade spriten (ECON 1998), medan det i är mer eller mindre dött lopp. Registrerad (blå) och oregistrerad (röd) sprit Konsumtion i liter ren alkohol per capita (15 år och äldre). 3 2,5 2 1,5 1 0, Oregistrerad Registrerad 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Oregistrerad Registrerad Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 55% Bordsvin: 32% Öl: 3% Källa: ECON, * Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 33% Vin: 33% *Endast uppskattat. Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 46% Starkvin: 40% Bordsvin: 24% Öl: 20% Källor: KALK 1997, TEMO * Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 25% Vin: 30% Öl: 15% Källor: Uppskattat med utgångspunkt i Stakes, Fickstatistik 2000 och nordisk alkoholstatistik december * Illegal marknad i procent av total konsumtion Sprit: 25% Vin: 18% Öl: 14% * Enbart gränshandel. Källa: Skatteministeriet, Rapport om gränshandel : ECON 98, SIFA 99. : Kolk 92, KALK 97, TEMO 96/98. 8

9 Uppskattningar av den totala gränshandeln Uppskattad gränshandel: : 11 miljarder svenska kronor : 1,4 miljarder svenska kronor Källa: HSH/Danska Skatteministeriet, Uppskattad gränshandel: : 3,2 miljarder svenska kronor Källa: Danska Skatteministeriet, Uppskattad gränshandel: : 6,3 miljarder svenska kronor Källa: Danska Skatteministeriet, Den nordiska kedjereaktionen Skillnaderna i skatter och priser på varor som alkohol, tobak och kött har medfört en avsevärd gränshandel mellan de nordiska länderna. Danskar handlar i, svenskar i och norrmän i både och. Hembränning och smuggling I, och finns det en betydande illegal alkoholmarknad bestående av hembränd och smugglad alkohol, särskilt sprit. I är 46 procent av den konsumerade spriten illegal; 20 procent är hembränt, 16 procent medtagen vid utlandsresor och 10 procent är smugglad. (Källa: KALK 1997) Den illegala marknaden är ännu större i. Där är 55 procent av den konsumerade spriten illegal; 19 procent är hembränd, 19 procent medtagen vid utlandsresor och 10 procent är smugglad. (Källa: ECON 1998) Den illegala marknaden för vin är mycket begränsad i länderna, medan smugglad öl utgör en stor del av marknaden i och. Hembränningskulturen Hembränning har långa traditioner i och på. Däremot existerar den nästan inte i. Enligt en norsk undersökning (Din Mening, september 2000), är intresset för hembränd sprit störst på landsbygden, men i det närmaste obefintlig i Oslo. Däremot, är konsumtion av hembränt (cirka 2 procent) lika vanlig bland hög- som låginkomsttagare. Den dåliga försäljningsstatistiken i de norra regionerna och längs med gränsen mellan och, tyder på att hembränning är vanligare i de regionerna. I, stod hembränning för 0,47 liter av ren alkohol per vuxen 1997 (ECON 1998). Den nordiska smugglingskedjan Per capita konsumtionen av smugglad alkohol (mest sprit) i de nordiska länderna toppas av med en halv liter ren alkohol per år, därefter följer finnarna med 0,3 liter och. En uppskattning av mängden smugglad alkohol får man genom tullens statistik av beslagtagen alkohol, även om en hel del av det som beslagtas i och troligen är avsett för ett grannland, särskilt. Beslagtagen sprit Liter per miljoner invånare Källa: Tullverkets statistik 2000 och Rörelseriktning på invånare som söker billigare alkoholdrycker. 9

10 Införselkvoter av alkohol i Norden I enlighet med EU:s lagstiftning, håller, och på att anpassa införselnivåerna av alkohol i överensstämmelse med EUdirektiven för ökad införselkvot efter avskaffandet av tax-free handeln Medan har antagit nya införselkvoter och stegvis frångår 24-timmars regeln, har och valt motsatt strategi. Nedan redovisas nuvarande och kommande införselnivåer i Norden: Införelsekvoter för medborgare i Norden Liter Februari 2001 Sprit ,5 Starkvin Ingen gräns Vin Ingen gräns Öl Ingen gräns Januari 2004 Sprit Starkvin Ingen gräns Vin Ingen gräns Öl Ingen gräns Källor: Finansdepartementen i Norden och Tullverket Alkoholinformation Statliga alkoholmonopol Systembolaget () Alko () Vinmonopolet () ATVR () Sociala aspektorganisationer* Century Council (USA) DIFA () Éduc alcool (Kanada) Enterprise & Prevention (Frankrike) FORUM (Belgien) Goda () OPGA (Italien) Portman Group (Storbritannien) STIVA (Nederländerna) Forskningsinstitut SIRUS () - tidigare SIFA Våren 2001: STAKES () SORAD () *Organisationer som drivs av alkoholnäringen med syfte att propagera för ansvar och måtfullhet vid alkoholkonsumtion. 10

11 Bakgrund SVL Svenska Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) bildades 1998 och är branschorganisation för godkända tillverkare och importörer av sprit och vin i. Medlemmar i föreningen är s ledande sprit- och vinföretag. SVL är medlemmarnas språkrör i gemensamma frågor och prioriterar alkoholpolitik, alkoholbeskattning, relationer med Systembolaget samt det sociala ansvaret för alkoholen. SVL assisterar också press, radio och TV samt allmänheten i gemensamma frågor om sina medlemmars produkter. För ytterligare information: Kontaktinformation SVL Bertil Swartz VD Sprit & Vinleverantörsföreningen Adress: Stockholm, Telefon: Fax: E-post: Bakgrund VBF Norska Vin- og Brennevinsimportørenes Forening (VBF) bildades Föreningen har idag 19 medlemmar, som representerar världens ledande vin- och spritproducenter på den norska marknaden. För att bli medlem, måste ett företag utföra affärer i och bli vald av föreningen efter godkännande av de andra medlemmarna. VBF samarbetar med det norska Vinmonopolet och är medlem i regeringens nationella råd för alkohol- och drogfrågor. VBF leds av en styrelse som väljs vid föreningens möte i maj. För ytterligare information: Kontaktinformation VBF Ivar Amundsen Ordförande Gunnar Amundsen AS Adress: Box 555, Skøyen 0214, Oslo, Telefon: Fax: E-post: Inge Hilland Vice ordförande UDV Adress: Box 377, Skøyen 0214, Oslo, Telefon: Fax: E-post: 11

12 12

VITBOK OM SVARTÖL. uppdaterad förkortad version. april 2005

VITBOK OM SVARTÖL. uppdaterad förkortad version. april 2005 VITBOK OM SVARTÖL uppdaterad förkortad version april 2005 INNEHÅLL SIDA 1. Sammanfattning 2 2. Gränshandel och smuggling hur mycket och hur? 2 3. Ölets roll i gränshandeln 4 4. Skatter och ölpriser 5 5.

Läs mer

Hur sälja alkohol? Artikel. Introduktion. Nordiska alkoholmonopol i en tid av förändring

Hur sälja alkohol? Artikel. Introduktion. Nordiska alkoholmonopol i en tid av förändring Artikel Jenny Cisneros Örnberg Hildigunnur Ólafsdóttir Hur sälja alkohol? Nordiska alkoholmonopol i en tid av förändring Introduktion Sedan början av 1980-talet har nationell reglering av marknaderna i

Läs mer

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86

Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm 2004 SOU 2004:86 Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Vilka dricker mer alkohol i Sverige?

Vilka dricker mer alkohol i Sverige? HÅKAN LEIFMAN Vilka dricker mer alkohol i Sverige? En studie av konsumtionstrender bland män och kvinnor och i olika åldersgrupper under perioden 1990 till 2002 Inledning Denna studie handlar om hur svenska

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 CAN Rapport 142 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 200) Denna rapport är en revidering

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2014-10-08. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista 2014-10-08. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-08 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30 onsdagen den 15 oktober 2014 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN IOGT-NTO OCH SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN IOGT-NTO OCH SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN IOGT-NTO OCH SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET TEMA 2013: UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA 2013 IOGT-NTO & Läkaresällskapet Fotograf: Emelie Spjuth Svärd (Sidorna 3, 22,

Läs mer

Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska linjedragningar sedan ödesåret 2004

Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska linjedragningar sedan ödesåret 2004 Artikel Thomas Karlsson Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska linjedragningar sedan ödesåret 2004 Inledning Villkoren för att bedriva en nationellt självstyrd alkoholpolitik har under det senaste

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar

Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar KERSTIN STENIUS Svensk alkoholpolitik inför gränslösa utmaningar I april 2005 har det gått cirka en månad sedan slutbetänkandet från alkoholinförselutredningen publicerades. Betänkandet föreslår kraftiga

Läs mer

Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007

Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007 Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007 Rapport om det förebyggande arbetet mot alkohol-, narkotika- och tobaksproblem i Sverige under 2007 Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007 Statens Folkhälsoinstitut,

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

mellan den nordiska alkoholpolitiken någon framtid? DEBATT & REFLEKTION

mellan den nordiska alkoholpolitiken någon framtid? DEBATT & REFLEKTION Den europeiska integrationen har ökat kraven på en liberalisering av den restriktiva alkoholpolitiken i Norden. Motståndet mot monopolsystemet hade emellertid enligt artikelförfattaren börjat betydligt

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Vem är David och vem är Goliat?

Vem är David och vem är Goliat? 28 INNEHÅLL ACCENT NR 2 2006 INGEN SKATTESÄNKNING PÅ ALKOHOL 4 22 ALKOHOL TRIGGAR VÅLD MER ÄN NARKOTIKA 6 DROGPROJEKT LYFTE SOLBERGASKOLAN 8 ALKOHOLINDUSTRIN SKRÄMS AV TOBAKENS ÖDE 12 FRIHETENS GRÄNS INTE

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

När kommer Wal-Mart, Tesco & Carrefour

När kommer Wal-Mart, Tesco & Carrefour När kommer Wal-Mart, Tesco & Carrefour?? När kommer Wal-Mart, Tesco & Carrefour En insiktsrapport av Movement i samarbete med IGD, Storbritannien När kommer Wal-Mart, Tesco och Carrefour har skrivits av

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering Alkoholforskarkonferens 2012 Den 10 11 maj var det så dags igen för Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö, en årlig tradition som utöver att det alltid är trevligt är viktig för Systembolagets

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer