såklartborås En trygg famn vid sidan av familjen Kultur Kungen av lilla scenen Öster Teamet som ger stöd vid demens Ekonomi Visionen styr budgeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "såklartborås En trygg famn vid sidan av familjen Kultur Kungen av lilla scenen Öster Teamet som ger stöd vid demens Ekonomi Visionen styr budgeten"

Transkript

1 Samhälle Låt oss höra dina åsikter Ekonomi Visionen styr budgeten Kultur Kungen av lilla scenen Öster Teamet som ger stöd vid demens såklartborås vinter 2013 En trygg famn vid sidan av familjen Pelle Barrstrand Norén har tagit»emot åtskilliga familjehemsbarn

2 såklartborås Ansvarig redaktör Charlotte Ohlsson eller Grafisk form Charlotte Ohlsson Layout Studio Desktop Ansvarig utgivare Marie Ingvarsson Omslagsbild Emelie Asplund Tryckeri Responstryck Webb boras.se/saklart god jul Illustration: ida brogren Lyssna på såklartborås: boras.se/saklart Se hit om du är nyinflyttad Nu är vi snart invånare i Borås! Det firar vi med att ge alla nyinflyttade ett nykomponerat välkomstpaket med chans till ett unikt och personligt mottagande. De nya boråsarna har möjlighet att vinna ett speciellt välkomnande och det finns fyra specialupplevelser att välja mellan. Att bli välkomnad till Borås av fotbollsspelaren Stefan Ishizaki, cheerleadertruppen Musketeer Funky Cheer, skådespelaren Lars G Svensson» Borås Symfoniorkester De nyinflyttade tävlar om välkomnandet på boras.se/nyinflyttad. Som sig bör får alla nyinflyttade en blomma, levererad antingen direkt till dörren eller som en blomstercheck. De får dessutom erbjudanden om att besöka badhusen, konstmuseet, stadsteatern och djurparken till rabatterat pris. Var med och rösta fram vinnaren. Unga boråsare redo för högskola och arbetsliv I jämförelser med hela Sverige så står sig eleverna som slutat i Borås Stads gymnasieskolor mycket väl. En undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting gjort visar att eleverna från Borås ligger ordentligt över genomsnittet när det gäller andelen elever som kommit ut på arbetsmarknaden två år efter sin gymnasieutbildning. Boråsgymnasisterna ligger också väldigt bra till i högskolebehörighet. En tredjedel av Boråseleverna har jobb två år efter examen. Riksgenomsnittet ligger på 27 procent. För Borås del är det ett stort framsteg: från 26 procent förra året till 33 i år. Borås bästa resultat gäller behörigheten till högskolestudier, där Boråsgymnasisterna ligger stabilt över 90 procent, fem procentenheter över riksgenomsnittet. Snövit får sällskap av sju miffon på Borås Stadsteaters scen. Familjeföreställningen spelas från den 7 december och fram till efter jul. Läs mer på sidan 9. 2 Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

3 3 Ledare Fler lever på lön i stället för bidrag En svår uppgift för alla kommuner är att ge förutsättningar så att så få personer som möjligt är beroende av ekonomiskt bistånd. Borås Stad har fått stor uppmärksamhet nationellt för sitt goda arbete. Borås Stad fortsätter sänka både antalet biståndstagare och kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2013 visar dessutom att både antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd samt antalet unga vuxna med bistånd har sjunkit. Vår konsekventa strävan efter att ge jobb i stället för bidrag visar resultat, säger ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S). Borås Stad använder sig av sin egen metod växla bidrag mot jobb och har hittat flera framgångsfaktorer. Få klienter per handläggare och tydlighet i kraven för att få ekonomiskt bistånd är några. Det ska också vara tydligt att den som är låginkomsttagare ska ha mer pengar på fickan än den som lever på bistånd. Försörjningsenheten i Borås Stad har fått stor uppmärksamhet i Sverige för resultaten. Det senaste året har Borås kunnat sänka andelen personer som har ekonomiskt bistånd från 4,4 till 4,1 procent. Andelen barnfamiljer och unga vuxna med bistånd visar en motsvarande sänkning. Även andelen bland biståndstagarna som är långvarigt beroende av biståndet har sjunkit, från 40,9 till 39,2 procent. Ta en titt på budgeten På boras.se kan du hitta Budget Du kan ladda ner den eller läsa den i webbläsaren. På sidorna 6 7 i det här numret av Såklart Borås kan du också läsa om några nyheter i nästa års budget. Ta häng på en medarbetare Om du är nyfiken på att arbeta i kommunen eller bara vill se vad som händer till vardags på den största arbetsplatsen i Borås kan du titta in på Borås Stads instagramkonto Jobbar i Borås Stad. Där kan du följa en ny medarbetares vardag, arbetsvecka efter arbetsvecka. Hittills har du till exempel kunnat följa fritidspedagog, kommunikatör, förvaltningschef, lärare, assistent, enhetschef och marknadsförare. Jämför innan du väljer skola Du vet väl att du kan jämföra för-, grundoch gymnasieskolorna i Borås. Underlaget kommer från skolorna och omfattar kommunala såväl som fristående skolor. Du går in på boras.se/jamfor Där kan du också jämföra äldreomsorg och annat omsorgsboende. Resultat tack vare våra medarbetare Hösten innebär budgetarbete för många politiker och tjänstemän i kommunen. Debet och kredit för 2014 ska gå ihop. Inte alltid en enkel resa när viljor och önskemål står mot varandra och kan vara nästan lika många som vi är boråsare. Då är det tryggt att veta att de som i slutändan förverkligar fattade beslut är alla engagerade medarbetare i Borås Stad. Det borgar för ett gott resultat utifrån givna resurser. Vi möter den kommunala verksamheten varje dag, till exempel skola, bibliotek, fritid, barn- och äldreomsorg i våra stadsdelar. Men stadsdelarna kan mer än så. De har också utvecklingsansvar för olika specialområden för hela Borås. Det får vi en inblick i, i detta numrmer av Såklart Borås. Mycket har hänt sedan sist. Roligast är nog invigningen av den framröstade lekplatsen i Stadsparken men också internationalisering i bemärkelsen samarbete över nationsgränserna. Det kunde vi uppleva när 215 deltagare, från 39 länder deltog i en FN-konferens för hållbara städer. Platsen var Textile Fashion Center och att konferensen hölls i Borås har sin förklaring i det framgångsrika arbetet i Waste Recovery som är ett samarbete mellan Borås Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Högskolan i Borås och Borås Energi och Miljö AB. Att med bibehållen ödmjukhet skriva om när Borås uppmärksammas positivt i olika sammanhang är alltid lika roligt. Värt att uppmärksamma är dels att tidningen Sport & Affärer utsett Borås till Sveriges främsta breddidrottskommun. Just bredden i vårt arbete, att ge invånarna möjlighet till idrott på sina egna villkor, skall vi fortsätta med och även känna stolthet över. Det andra är vårt lyft i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Kommunkompassen där en betygsättning av kommunerna görs. Bland annat bedöms tillgänglighet, effektivitet, demokrati och resultat. Ett bättre kvitto på att systematiskt kvalitetsarbete lönar sig är svårt att få. Viktigt att påpeka igen är att utan alla ambitiösa medarbetare skulle vi aldrig kunna ha den utvecklingen. Nu stundar lucia, jul och nyår. Traditioner som sitter djupt i folksjälen. Det brukar också innebära att många passar på att ta lite ledigt. Det är min förhoppning att alla får möjlighet att njuta av såväl helger som ledighet. Och visst skall ni unna er den där extra lussebullen eller pepparkakan. V N Ö Vissa verksamheter sköts av stadsdelarna för hela kommunens räkning. Läs mer om detta på sidorna Ulf Olsson (S) Kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad

4 4 samhälle Diskutera med politikerna Dialog pågår! Våra politiker vill ha med dig i beslutsprocessen för att själva göra ett bättre jobb. Under nästa år ska minst 32 organiserade medborgardialoger hållas dialoger där du får säga ditt. Välkommen att delta! Genom medborgardialogen blir vi alla vinnare. Samtidigt som du ger de folkvalda i Borås ett bättre och bredare underlag för att fatta bra beslut, kan du själv lära dig mer om den demokratiska processen i kommunen. Medborgardialoger är enkla och informella samtal som görs på ett strukturerat sätt. Struktur gör bland annat att den som är med på ett dialogcafé eller en framtidsverkstad får återkoppling efteråt och att både Ingegerd Eriksson Borås Stad och medborgarna kan utvärdera resultatet av samtalen. Under höstmarknaden ifjol tog flera folkvalda chansen att prata med boråsare ute på stan. Politikerna var positivt överraskade över att många engagerade sig och gjorde sina röster hörda, både via kommunens hemsida, sms och genom att träffas, säger Ingegerd Eriksson, chef på Stadskansliet Kvalitet och utveckling. Vi vill nå många, utmaningen är att ge alla människor möjlighet att delta, särskilt de som berörs av beslut men kanske inte varit så aktiva tidigare. Eftersom medborgardialoger tar upp aktuella ämnen är innehållet för de 32 dialogerna som ska hållas 2014 långtifrån klara. Men några kommer att handla om Nedre Norrby. Politikerna vill få Norrby och centrum att hänga ihop bättre och för att göra det på bästa sätt vill de tidigt höra medborgarnas åsikter, Marie Persson bland annat om hur Nedre Norrby ska bebyggas, säger Marie Persson, hållbarhetsstrateg på Stadskansliet börjar arbetet för att hållbarhetscertifiera Norrby och Nedre Norrby. De ska alltså bli ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsdelar. I arbetet med att få en stadsdel hållbarhetscertifierad är medborgardialog en naturlig och nödvändig del. Nu har politikerna både en möjlighet och en skyldighet att gå från ord till handling. Engagemanget från invånarna är väldigt viktigt, säger Marie Persson. anna vörös lindén Medborgardialog Exempel på olika metoder och olika nivåer av medborgardialog. Ofta kan flera metoder användas i samma fråga. Konsultation: I en geopanel får du uttrycka åsikter till exempel om var kommunen ska bygga en ny lekplats eller cykelväg. Du lämnar förslag t ex genom att markera på en karta. Andra former: fokusgrupp, medborgarpanel. Dialog: På ett dialogcafé träffar du politiker och samtalar i avslappnad och bekväm miljö, även om arbetet dokumenteras. Andra former: rådslag, öppet områdesmöte. Inflytande: På trygghetsvandringar går man runt i ett område för att analysera otrygga miljöer och därefter göra en åtgärdsplan. Förutom boråsare och politiker kan även förvaltning, bostadsbolag och föreningar delta. Andra former: framtidsverkstad, samråd. Medbeslutande: Metoden medborgarbudget kan användas och innebär att boråsare (allmänt eller en utvald grupp) inbjuds att komma med synpunkter, förslag och i vissa fall får medbeslutande när det gäller ekonomiska prioriteringar på ett visst område. Läs mer på klicka på rutan Mötesplats i högerspalten. I vänsterspalten på nästa sida finns Medborgardialog.

5 5 Illustrationer: ida brogren Lämna ditt förslag på vår webbplats Har du en jättebra idé som du vill dela med fler? Tyck till om något som du vill förbättra i vardagen för dig själv och andra som bor i Borås. Skriv en e-petition! Med en e-petition har du möjlighet att bidra med förslag i den politiska beslutsprocessen i Borås. Du lämnar ditt förslag skriftligt på kommunens webbplats, efter att ha registrerat dig. Stadskansliet ser efter att förslaget dels handlar om en fråga som kommunen har hand om, dels att det inte finns formuleringar som till exempel är stötande eller rasistiska. När förslaget sedan lagts ut på webbplatsen kan den som håller med, eller vill kommentera, göra det. Därefter hanteras förslaget som andra förslag, alltså hos berörd nämnd, säger Bertil Ekwall, blocksekreterare i Stadskansliet. Sedan då? Ja, förslaget kan läggas fram inför berörd nämnd som kan ta ett beslut. Eller så kan förslaget bli en del av en politikers motion och komma upp i Kommunfullmäktige. Cykelvägar, buller, skolmat, trafikfrågor. Vad går du igång på? Vi hoppas att e-petitioner ska göra fler boråsare ännu mer delaktiga i vad som händer. Borås är bland de tio första kommunerna i landet som inför e-petitioner. Vi är förväntansfulla och ser fram emot många bra förslag, säger Bertil Ekwall. Anna Vörös Lindén

6 6 ekonomi En kommunal budget för ofta tankarna till kronor och ören men egentligen är den ett dokument fyllt av mål och visioner. Därför har visionen Borås 2025 nu flyttat in i fullmäktiges budget. Om visionen inte är en del av budget så blir det svårt för att inte säga omöjligt att nå den drömbild vi tillsammans satt upp för Borås. Budget med visioner För att det ska bli konkret och tydligt har vi valt att koppla budgeten till visionens målområden, säger budgetchef Roger Cardell, Borås Stad. En kommunal budget har ofta de stora verksamheterna som rubriker. Kulturen får ett kapitel, skolan får ett och äldreomsorgen ett. Ungefär så har även Borås Stads budget sett ut fram till nu. Från och med nästa år blir det ett nytt upplägg. Nu är det vart och ett av de sju strategiska målområdena i visionen som står för de övergripande rubrikerna. Under dessa ska all verksamhet rymmas oavsett vilken kommunal nämnd det gäller. De sju målområdena är: Människor möts i Borås. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. krävs framsynthet för investeringar som gör Borås både effektivt och lockande Ulf Olsson, Kommun styrelsens ordförande (S) Kommunstyrelsen Här är 2014 Fritids- och folkhälsonämnden Det Samhällsbyggnadsnämnden års siffror Tekniska nämnden Arbetslivsnämnden Företagandet växer genom samverkan. Livskraftig stadskärna. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. Det här betyder förstås inte att kommunen slutar med den service som den tidigare gett. Men det finns ett tydligt fokus på att göra målbilden som Borås 2025 målar upp till verklighet. Kommunfullmäktige bestämmer det mest övergripande i sin budget. Sedan är det upp till nämnderna att se hur pengarna ska fördelas inom nämndens eget ansvarsområde. Om Kommunfullmäktige till exempel bestämmer hur många elever i grundskolan som ska klara målen, så kan de tre stadsdelsnämnderna Öster, Väster och Norr var för sig besluta om hur skolorna ska arbeta för att nå målet. Från och med budget för 2014 måste nämnderna koppla även sin budget till visionens målområden. När verksamheterna kopplas ihop med visionen i budgeten så här, kommer den att nötas in undan för undan. Så får vi visionen att leva, säger Roger Cardell. Utbildningsnämnden Kulturnämnden Sociala omsorgsnämnden Stadsdelsnämnderna Övrigt (2013 års siffror inom parentes) tkr ( tkr) tkr ( tkr) Kommunledning Stadskansliet tkr ( tkr) Kommungemensam verksamhet tkr ( tkr) Fritid och folkhälsa, allmänt Föreningsbidrag tkr tkr ( tkr) ( tkr) Samhällsbyggnad tkr ( tkr) Väghållning, skog, parker med mera tkr ( tkr) Persontransporter tkr ( tkr) Arbetslivsnämnden Utbildningsnämnden Soc

7 7 Budget 2014 i siffror l Ökar nämndernas ekonomiska utrymme med 3,6 procent. l Nettokostnaderna, efter intäkter, passerar för första gången fem miljarder kr och blir nära 5,2 miljarder, inklusive avskrivningar. l Skatteintäkterna väntas öka med drygt hundra miljoner till 4,1 miljarder, och statsbidragen budgeteras till 1,1 miljarder. l Resultatet är budgeterat till 52 miljoner, med planerat uttag ur utjämningsreserven blir det ca 80 miljoner. l Kostnaderna når för första gången över sex miljarder kronor brutto. l Investeringsbudgeten är på 390 miljoner kr. Här finns bland annat de nya förskolorna Milstensgården och Johannelundsgatan, om- och nybyggnad av Bodaskolan och Kristinebergskolan, renovering av Sandaredsbadet och byggandet av orangeriet i Stadsparken. Till detta kommer utbyggnad av industriområden. Ingen ska vara bostadslös i Borås tkr ( tkr) tkr ( tkr) Vi reder ut begreppen! Borås 2025 vision och strategi Det mest övergripande av alla Borås Stads styrdokument. Alla beslut som tas och allt som görs i verksamheterna ska gå i linje med visionen. Budget Borås Stads viktigaste planeringsdokument. Budgeten visar hur kommunen har beslutat att använda sina pengar och vad man vill uppnå. Budgeten handlar alltså inte bara om pengar, utan preciserar även verksamheternas mål. Årsredovisning I årsredovisningen redovisas om planerna i budgeten verkligen genomfördes och uppfylldes och hur det gick med ekonomin. Indikator Ett mätetal som visar om vi är på väg att nå de mål vi satt upp. Det finns olika indikatorer för visionens alla målområden. En indikator är till exempel hur många elever som uppfyller målen i nionde klass. Nämnd Här sitter de politiker som bestämmer över en viss verksamhet. Utbildningsnämnden beslutar till exempel om gymnasieskolan. De tre stadsdelsnämnderna beslutar bland annat om grundskolan och om äldreomsorgen. Förvaltning De beslut som politikerna fattar genomförs av de anställda i förvaltningen tkr ( tkr) tkr ( tkr) En kraftsamling för att fler elever blir godkända i alla ämnen och behöriga till gymnasiet. Inom kulturen märks främst satsningen på Textilmuseets nya lokaler. Förskolorna får 20 miljoner för att minska antalet barn per vuxen tkr ( tkr) tkr ( tkr) tkr tkr ( tkr) ( tkr) tkr ( tkr) Kultur Sociala omsorgsnämnden Grundskolan Förskolan Äldreomsorgen Individ- och familjeomsorgen Administration, fritid, kultur Kommungemensam verksamhet Övriga verksamheter i kommunen

8 8 kultur Jag strävar inte efter att verka smart men tycker om att utmana självklarheter Erik Holmström är kungen av lilla scenen i vinter. Han vill ge oss underhållning med innehåll, och sätta berättelsen i centrum. Tur då att han kan regissera, skriva och spela. Lilla scenen är hans Det började som en önskan från en skådespelare till teaterchefen. Ur den önskan växte tre teateruppsättningar fram alla på lilla scenen på Borås Stadsteater. David Rangborg ville göra en monolog. Han föreslog Erik Holmström som regissör. Dåvarande teaterchef Monica Wilderoth gillade idén och frågade om Erik Holmström kunde tänka sig att göra något mer. Det kunde han. Nu spelas den nyskrivna monologen Teatermannen förändrar världen, som följs av Djävla nuläge! och en föreställning med Fanny Hill i centrum. Det känns som det är jag som förfogar över lilla scenen just nu. Det är härligt att få den kontinuiteten och verkligen lära känna scenen, säger Erik Holmström. Han ser teatern som en viktig arena för samhällsdiskussion men hans angreppssätt skiljer sig från många andras. Det kanske är intellektuell teater men den är samtidigt lätt att ta till sig. Jag strävar inte efter att verka smart men tycker om att utmana självklarheter. Jag tycker att vi ska angripa komplicerade saker men ser ingen poäng i att göra det mer komplicerat än det är. Det värsta jag vet är att känna mig dum. Det är okonstruktivt. Men jag vill inte förenkla. Jag vill kommunicera, säger han. Kombinationen av intellekt och underhållning är hans ideal. Och hittills har det gått väldigt bra. Erik Holmström hade stora framgångar på Turteatern i Stockholm, bland annat med uppsättning av SCUMmanifestet. Det är väldigt skojigt att komma till en stor teater. Det är fantastiskt att ha de resurserna som finns här en verkstad och kunnig personal med specialister för rekvisita, kostym och mask. Man kan tänka lite större. Tidigare har jag snickrat ihop något själv, säger han. Det fyra gånger två meter stora modellandskap som är scenografin i Teatermannen är ett sådant exempel. Det är så fantastiskt fint. Det enda könet av Katerine Kielos fanns på läslistan inför arbetet med Teatermannen. Det är något av mannens kulturhistoria som berättas och monologen tar avstamp i historien om Odysseus. Teatermannen vill förändra bilden av oss själva som opåverkbara. Han vill lyfta fram vår längtan att vara tillsammans och påverkas. Men så börjar han problematisera. Vem vill han förändra? Publiken? Vem är då han? Eftersom han har höga krav på sig själv får han börja om många gånger. Det finns en humor i botten, så som det ofta gör hos Erik Holmström. Jag är förtjust i humor. Det finns något väldigt kommunikativt i det. Parallellt med Teatermannen förändrar världen arbetar Erik Holmström med manuset till Djävla nuläge! Uppsättningen är ett samarbete mellan Borås Stadsteater och Counterforce produktion/cp som också låg bakom SCUM-manifestet Djävla nuläge! är inspirerad av kabaréformen. Det kan handla om det fruktansvärda faktum att vi alla ska dö, eller saker som faktiskt

9 9 Bild: charlotte ohlsson Färgstarka miffon på Stadsteatern Det blir dans, musik och färgstarka kostymer när Snövit och sju miffon intar scenen på Borås Stadsteater en familjeföreställning som spelas hela december. Pjäsen handlar om att vilja vara normal. Och om hur vi värderar den som avviker och är udda. Grunden i historien känner vi från sagan om Snövit som bor med sin styvmor, den elaka drottningen. Kloker, Glader och de andra dvärgarna är en grupp funktionshindrade som har anställning på slottet. Drottningen har en talande spegel som säger att hon är vackrast i världen. Men här, på stora scenen i Borås, har hon en egen stylist som hjälper henne. Det kommer också en prins på besök. Han är från världens rikaste kungahus, landet Borra-Barra. Erik Holmström ligger bakom manus till alla tre uppsättningar han gör på Stadsteatern i vinter. Men han tvekar att kalla sig dramatiker. i vinter går att påverka som samhällsstruktur och förhållandet mellan män och kvinnor. Jag har en förkärlek för frustration, speciellt kvinnlig frustration. Kvinnor har över lag lite mer att spy ur sig, tror jag, säger han. Men det blir inte någon kräkshow, det är själva den uppkäftiga attityden han är ute efter. En sorts rening, som både kan vara plump och smart. Just nu försöker jag se om vi kan basera det på Hamlet. Förutom Odysseus i Teatermannen så har Erik Holmström arbetat med klassiker tidigare. Nyligen skrev han till exempel pjäsen Nya gudomliga komedin baserad på Dantes Den gudomliga komedin. Jag tycker att det kan vara ett konstruktivt sätt att använda klassiska verk, att göra nya pjäser. En helt annan sorts klassiker ligger till grund för Erik Holmströms tredje uppsättning på Stadsteatern. Erica Jongs Fanny eller Den sanna berättelsen om Fanny Hackabout-Jones öden och äventyr, boken som i sin tur bygger på Fanny Hill, en glädjeflickas bekännelser. Erica Jongs bok är humoristisk och superteatral med pirater och häxor och allt möjligt. Alla berättelser bär ju på ideologier och politik. Jag vill att en uppsättning ska sätta igång någonting. Tankeverksamhet. Det måste inte all teater göra men det är vad jag är intresserad av, säger Holmström. Charlotte Ohlsson Teatermannen förändrar världen, på teatern nu. Djävla nuläge!, samarbete med CP. Med Andrea Edwards, Gunnel Fred och Erik Holmström. Premiär i mitten av februari. Den nya människan, premiär den 11 april. Snövit och de sju dvärgarna vet vi vad det är, men Snövit och sju miffon? Får man egentligen säga miffon? I den här pjäsen av Gunilla Boëthius är det personer med olika funktionshinder som blir kallade miffon av drottningen. På senare tid har vi kunnat se Miffo-TV, där programledarna själva kallar sig miffon för att avväpna och ta över ordet. För hur ordet tas emot, beror så klart på hur man säger det. När pjäsen sattes upp första gången, med samme regissör som i Borås, Dan Kandell, bjöds en grupp från Moomsteatern in som provpublik. (Moomsteatern är en professionell teatergrupp i Malmö, där skådespelarna har någon form av intellektuell funktionsnedsättning.) Dan Kandell berättar: De fick frågan från vår ensemble om de tyckte att karaktärerna var för överdrivna. Vi vill inte göra narr av någon. Men de svarade att ni är väldigt roliga, men inte alls så tokiga som vi. Så i föreställningen kan skådespelarna Gustav Berg, Hannah Canvert, Eva Claar, Mikael Dahl, Lennart Eriksson, Simon Rodriguez Strömberg, Gunilla Rydholm-Eriksson, Natalie Sundelin och Lars G Svensson släppa loss all sin barnslighet och sin normalstördhet. För egentligen är det nog så att vi alla är lite onormala. Snövit och sju miffon har premiär 7 december och spelas över julhelgen. Anna Ardelius står för dans, musik och kostym. Scenbild med projektioner har skapats av Ludde Falk. Snövit och sju miffon är en familjeföreställning som vrider och vänder på frågan om vad som är normalt. Bild: namn namn

10 10 kultur Bild: kulturförvaltningen Förändra din världsbild en måndag Måndagar på Kulturhuset är scenen för möten med människor och historier. Många kom för att delta vid Förintelsens minnesdag i januari Till minne av Förintelsens offer Förintelsens minnesdag är den 27 januari. Då högtidlighåller Borås Stad minnet av dem som förlorade livet och dem som fick fortsätta sina liv, bland annat i Borås. Efter andra världskriget kom en stor grupp judiska överlevare till Borås. De var ofta yngre personer som började sina liv på nytt. Borås erbjöd möjlighet till arbete och en chans att starta om livet i skuggan av kriget. Många äldre boråsare kan i dag minnas de nyinflyttade som grannar, arbetskamrater eller skolkamrater. I Borås bildades en större judisk församling enbart av överlevande efter andra världskriget, vilket är unikt. De judiska överlevarna gifte sig, bildade familjer. Barnen växte upp med ett ben i den judiska traditionen och det andra i det Borås som på många vis erbjöd det svenska. Här växte en pionjäranda och en vilja att återupprätta sin värdighet. Nytt land och en främmande kultur och helt nya livsvillkor blev det öde som mötte dem som överlevt. Som barn upplevde vi förstås att våra föräldrars levnadshistoria skilde sig från våra vänners och skolkamraters. Men det fanns en gemenskap i att vi var så många som delade detta och på så vis kändes det som en självklarhet att betrakta varandra som besläktade och familj, menar Susanne Sznajderman-Rytz, boråsare och barn till föräldrar som överlevt Förintelsen. Föräldrarna värnade om de traditioner som de burit eftersom dessa var det enda påtagliga arv de kunde förmedla till nästa generation. Efter att ha förlorat föräldrar, syskon och barn var det viktigt att återskapa trygghet och gemenskap. Borås gjorde detta möjligt. Här bjöds arbetstillfällen, vänliga grannar, skolgång och social hjälp. I Borås blev våra föräldrar och vi en del av Sverige och det som kanske mest präglade oss var en stark känsla av identitet och att det fanns en stark framtidstro, säger Susanne Sznajderman-Rytz. Den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades Minnesdagen lyfter fram engagemanget hos alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. På Kulturhuset i Borås blir det i form av utställningar, minnestal och musik. Program för Förintelsens minnesdag hittar du på boras.se i början av januari. Det kan handla om ett Sverige som blir ifrågasatt, om en värld som stänger ute eller den där livshistorien som bara måste lyftas fram. Det viktigaste med måndagsscenen är att ämnena ska vara aktuella och relevanta. Det tycker jag att vi lyckats med. Vi försöker lyssna av omvärlden och har vid flera tillfällen lyckats fånga in det där som är aktuellt precis just nu fastän vi lägger programmet flera månader i förväg. Så någon slags fingertoppskänsla har vi nog, säger Marie-Louise Weise, producent. Våren 2014 kommer att handla om världsbilder. Hur upplever vi och tolkar det vi ser och hör? Varifrån inhämtar vi kunskap och information om världen? Hur nyanserad är bilden? Från måndagsscenen ska många röster höras. En är journalisten och författaren Lena Sundström. I höstas gav hon ut boken Spår. En hyllad dokumentär thriller om två egyptiska män som en eftermiddag i december 2001 grips i Sverige, ett land de sökt sig till för att fly förföljelsen i hemlandet Egypten. De förs till Bromma flygplats där maskerade män skär sönder deras kläder, kör upp stolpiller för att de ska hålla sig lugna samt sätter på dem overaller, huvor och handfängsel. Därefter förs de ut ur Sverige. Historien kunde vara hämtad från en amerikansk agentfilm, men är i stället svensk verklighet. Måndagar startar igen den 20 januari. Vårens alla gäster hittar du på se/måndagar i slutet av december. Många jubileer att fira 2014 Lena Sundström Nästa år är det många av Borås kulturinstitutioner som fyller jämnt: Röda Kvarn fyller 100 år, Borås Museum 100 år, Kulturskolan 70 år och Borås Stadsteater blir 50 år. Dessutom firar föreningen Hemgården 70 år, Kulturföreningen Tåget 30 år och Rockborgen 40 år. Det kommer att firas på många olika sätt under nästa år. Bild: ola kjelbye

11 11 Vårt gemensamma ansvar V I Borås ansvarar de tre stadsdels förvaltningarna för fritid, kultur, förskola, grundskola, kost, lokal vård, social tjänst barn och familj samt äldre omsorg inom N Ö sitt geografiska område. Men varje stadsdelsförvaltning arbetar också med frågor som rör hela kommunen. Stadsdelsförvaltningen Norr ansvarar för utvecklingen av den kommungemensamma grund- och förskolan, Väster för barn- och familjeomsorgen samt kost och Öster för äldreomsorgen och viss funktionshinderverksamhet. Att samla kompetensen och låta den arbeta nära verksamheten ger förhoppningsvis bästa resultat. I det här numret av Såklart Borås handlar stadsdelsförvaltningarnas sidor enbart om deras kommungemensamma verksamheter det vill säga det som stadsdelen arbetar med för hela kommunen. Bild: Emelie Asplund Bild: anna sigge Bild: anna sigge Kommungemensam skola: Norr Kommungemensam barnoch familjeomsorg: Väster Kommungemensam äldreomsorg: Öster

12 12 väster Familj Ninni och Pelle Barrstrand Norén (och hunden Viska förstås) är Hampus familjehem. Borås Stad söker alltid efter personer som kan ta emot barn och unga i sitt hem familjehem. med rum för barn Mamma, vad har du i ögonen? Det är mascara, jag ville vara lite fin i dag. Du såg direkt att något var annorlunda! Familjen skrattar och fnissar och hunden Viska delar glatt ut blöta pussar. Ett familjehem är en plats öppen för barn och unga som behöver ett tryggt ställe vid sidan av sin vanliga familj. I Borås Stad har Stadsförvaltningen Väster ansvar för verksamheten. V Ninni och Pelle Barrstrand Norén möter upp på sitt hunddagis som de driver tillsammans. Verksamheten är bra ur ett familjehemsperspektiv, eftersom många barn mår N Ö bra av att vara nära djur, säger Ninni Barrstrand Norén. Parets familjehemsbarn Hampus är inget undantag. I dag är åttaåringen med på jobbet och klappar oavbrutet kungspudeln Viskas grålurviga päls. Paret har tre pojkar som bor hos dem på heltid men sjuttonåringen och nittonåringen valde att stanna hemma. Ninni och Pelle får ofta höra att de gör en heder värd insats, men själva ser de det inte så. Det är ju vårt naturliga tillstånd, vår vardag. Eftersom min mamma bott i familjehem som liten och berättat om sina upplevelser, känns det självklart att ta emot barn som behöver det, Stadsdelsförvaltningen väster redaktör: Sofia Cullberg e-post: facebook.com/stadsdelvaster säger Ninni, som är uppvuxen med familjehemsbarn hemma. Det första barnet som kom till Ninni och Pelle Barrstrand Norén var en femårig pojke, som de senare fick frågan om att bli familjehem för. De minns den noggranna utredningen som gjordes. De frågade om allt mellan himmel och jord och vissa frågor var obekväma. Men det är viktigt att vara så öppen som möjligt, säger Pelle. Efter flera djupintervjuer och kontroll i polisens belastningsregister blev de godkända som familjehem. Det är Familjehemsenheten i kommunen som rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem. Den ansvarar också för att det barn som behöver placeras får ett så passande familjehem som möjligt. En gång om året ordnas en familjehemsträff, där familjehemmen kan utbyta erfarenheter. Vi har haft bra kontakt med enheten under alla år och känner att vi kan vända oss dit när vi undrar över något. Vi har också regelbunden handledning för att utvecklas och må bra. Något som kan vara skönt att prata om med andra i samma situation är att familjehemmen saknar juridiska rättigheter. Vi kan till exempel inte bestämma att barnet ska få spruta mot mässlingen, om inte de biologiska föräldrarna samtycker. Barn som placeras i familjehem har upplevt jobbiga saker. Därför är det viktigt att finnas där när barnet vill prata, men inte ställa för många frågor, tror Ninni. Men hon tror också att det är viktigt att ha förståelse för de biologiska föräldrarna. Att tvingas inse att man som förälder inte är kapabel att ta hand om sitt eget barn måste vara något av det svåraste som finns. Vi är måna om relationen med de biologiska föräldrarna, det är viktigt för barnens skull att vi kommer överens. Föräldrarna är alltid välkomna hos oss. Ninni och Pelle har haft åtta barn som bott hos dem över en längre tid. Har man en gång varit barn i Hunnaryd, är man alltid välkommen tillbaka. Alla våra barn är betydelsefulla för oss och är alltid välkomna även när de flyttat ut. Ninni berättar också att de inte kallar sig för mamma och pappa. Barnen får säga det som de tycker känns bäst, men det här kan vara en känslig fråga för de biologiska föräldrarna, att barn ser någon annan som sina föräldrar. Vi är ju inte ute efter att ta deras plats, utan ser oss hellre som bonusföräldrar. Ninni berättar att folk ibland tror att de är familje hem för att de inte kan få egna barn. Men så är det inte.

13 13 Krydda aptiten med njutbar mat Krydda aptiten var temat när kommunens verksamhetsutvecklare för kostfrågor pratade om mat för äldre. Både vid seniordagen och vid de informativa träffarna för 80-åringar fanns det möjlighet för de äldre och andra intresserade att få tips kring bra mat. Att äta protein- och D-vitaminrik mat med mycket energi var några av råden, men viktigaste budskapet var att välja den mat man själv tycker om och njuta av den. Bild: bildarkivet.se Bild: Emelie Asplund Vi har funderat en hel del kring det och kommit fram till att vi ändå inte äger våra barn och då spelar det inte någon roll om de är biologiska, adopterade eller inte, så vi valde bort det. Trots glöden och det stora engagemanget är det tufft ibland. Ovissheten om hur lång en placering blir kan vara jobbig både för barnet och familjehemmet. De berättar också att de inte alltid ser vilken nytta de gör för barnen, förän de blivit vuxna och flyttat. Då är det trevligt med återkoppling. En dag fick vi ett meddelande från en tjej som bodde hos oss för över tio år sedan. Hon ville att vi skulle veta hur mycket året hos oss betytt för henne. Och om hon själv fick barn, ville hon uppfostra dem i samma anda som vi bemött henne. Ett bra kvitto på att det vi gör är betydelsefullt. Sofia Cullberg Familjehemsenheten en del i de kommungemensamma verksamheterna I Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar drygt 100 personer med de kommungemensamma verksamheterna inom Socialtjänst barn och familj och Kostverksamheten. Den kommungemensamma delen av Socialtjänst barn och familj kan erbjuda familjer ett brett stöd. Stadsdelsförvaltningen Väster har bland annat ansvar för familjehemsenheten, familjerådgivningen, familjerätten, Missbruksenheten Cedern, arbetet mot våld i nära relationer och sociala jouren. Man driver också ungdomsboenden och boenden för ensamkommande barn. Läs mer på boras.se/socialtjanstbarnochfamilj. Inom den kommungemensamma kostverksamheten jobbar områdeschefen för kost och en verksamhetsutvecklare övergripande med att utveckla kosten inom förskola, skola och äldreomsorg. De arbetar med allt från upphandlingsfrågor till utbildning av personal och information till brukare. Mer information ges av Pernilla Landström, områdeschef för kost, Christina-projektet ser barn som far illa Stadsdelsförvaltningarna Väster och Öster deltar i Christina projektet, som ska synliggöra och uppmärksamma barn som far illa och barn som lever med våld i nära relationer. Christina-projektet ska se att barnen får skydd, stöd och behandling. Målet är att utveckla en god och effektiv samverkansmodell mellan barnavårdscentral, folktandvård och socialtjänst, samt att modellen efter projekttidens slut ska erbjudas och införas i hela Västra Götalandsregionen. Idrotten stöd för ensamkommande I en satsning som görs tillsammans med Sisu Idrottsutbildarna i Sjuhärad, erbjuder IFO Asyl* under hösten 2013 ensamkommande ungdomar att prova på olika idrotter inom det lokala föreningslivet. Många av de ensamkommande barn och ungdomar som anländer till Sverige mår psykiskt dåligt. I sitt hemland har många av dem haft en knackig skolgång. Ungdomarna behöver ofta socialt stöd och hjälp i språkinlärningen för att få en fungerande vardag. Med idrottssatsningen hoppas man att fler ensamkommande barn och unga ska hitta en aktiv fritid som bidrar till bättre hälsa, fler sociala kontakter, en ökad inblick i det svenska samhället och möjligheter att lära sig svenska i ett vardagligt sammanhang. *IFO står för individ- och familjeomsorg.

14 14 öster Det gäller att stå inom markerat område när kulan kastas iväg. Kommungemensam äldreomsorg och funktionshinderverksamhet Stadsdelsförvaltningen Öster ansvarar för den kommungemensamma äldreomsorgen och vissa delar av funktionshinderverksamheten. Förutom utvecklingsoch kvalitetsfrågor så drivs det verksam het i form av till exempel bostadsanpassning, demensteam och anhörigkonsulenter. Här finns också en gemensam natt- och larmorganisation och bemanningspool för sjuksköterskor. Ungefär 70 personer, med olika anställningsformer, arbetar inom den kommungemensamma äldreomsorgen. Vill du veta mer om den kommungemensamma äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten kontakta områdeschef Annika Olausson Kulorna är märkta i två olika färger så att alla lätt ska se skillnad på lagen. NÄR MINNET SVIKER Demens teamet är ett stöd för hela familjen V I entrén till boulehallen sitter ett gäng pensionärer i en soffa och laddar inför en eftermiddag med boulespel. Fler kommer in i entrén och det kramas och hälsas. Att ungefär hälften av dem har en sjukdom är ingenting som syns utanpå. Inte heller talet eller hur de agerar avslöjar till en början att flera av dem har ett minne som inte längre fungerar så bra som det en gång gjorde. N Ö Det är Borås Stads demensteam som står bakom eftermiddagen i boulehallen. På demens teamet arbetar en sjuksköterska, en arbets terapeut och två undersköterskor med att stötta demenssjuka och deras anhöriga, där den sjuka fortfarande bor hemma. Målet är att man med rätt stöd ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Stadsdelsförvaltningen öster redaktör: Emma Svensson e-post: boras.se/stadsdeloster Sjukdomen kan visa sig på olika sätt men vanligt är att minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor försämras. Att arrangera olika aktiviteter och samtalsgrupper både för anhöriga och sjuka, är en av demensteamets huvuduppgifter. Och i dag är det alltså boule som står på schemat. En del är erfarna boulespelare och har med sig egna kulor, handskar och måttband, boule är tydligen en riktig materialsport. För andra är det första gången de spelar. Efter att lagen delats upp är spelet i full gång och en blandning mellan lek och tävlingsinstinkt fyller den stora hallen och det skrattas mycket. På dagens träff är det någon deltagare som varit med i flera år medan någon annan är där för allra första gången. Att kontakta demens teamet kräver inget mer än att lyfta på luren och ringa, inga blanketter behöver fyllas i och inga biståndsbeslut behövs. Vi gör allt för att det ska vara lätt att ta kontakt med oss och alla som har frågor kring demens kan ringa till oss, säger Jessica Engkvist som arbetar som arbetsterapeut på demensteamet. Helene Arvidsson är undersköterska och säger att demensteamet gärna vill vara med under hela insatsen. Till exempel kan de hjälpa till i kontakt med biståndshandläggare om det blir aktuellt. Vi vill få en tidig kontakt med dem som behöver stöd för att sedan kanske inte behövas alls i perioder och efter en tid när det blir jobbigare så kommer vi åter in och stöttar, berättar Helene Arvidsson. Jessica Engkvist och Helene Arvidsson återkommer hela tiden till vikten av att vara lättillgängliga och synas. Flera gånger om året går de ut och ställer sig på vårdcentraler, i sjukhus entrén och på kommunala träffpunkter för att visa att de finns. Att prata lite allmänt och ta en broschyr är ofta ett bra sätt att börja en kontakt, säger Helene Arvidsson. Efter boulen är det fika i kaféet utanför. Pelle Toresson är i början av sin demenssjukdom och är här tillsammans med sin sambo Anja Persson. Det är svårare att lösa sudoku nu, ibland går

15 15 Helene Arvidsson Jessica Engkvist det men ibland bara tittar jag på sifforna och förstår ingenting, säger Pelle Toresson. Anja Persson berättar att han tidigare var väldigt duktig på huvudräkning och hade ett bra lokalsinne men att det försvunnit. Och så är det minnet. Det som hände förr i tiden minns jag, det är närtiden som är det svåra, säger Pelle Toresson. De tycker båda två att demensteamet har varit och är av stor betydelse. Anja Persson berättar att hon även är med på anhörigcirklar. Det är jättebra, där får jag träffa andra i samma situation och höra om andras erfarenheter och så får jag mer kunskap om sjukdomen. Pelle Toresson och Anja Persson tycker det är viktigt att kunna prata öppet om demenssjukdom. Demensteamet arbetar mycket med att få bort tabun kring sjukdomen som kan leda till isolering. Samtidigt har personalen stor förståelse för att det kan vara svårt att prata om den och de märker att det fortfarande finns en skamkänsla kring sjukdomen. Det har blivit bättre men det finns fortfarande mycket att jobba med, säger Helene Arvidsson. Och jobba kommer de fortsätta att göra, det märks att de brinner för sitt arbete. Det bästa med jobbet är alla fantastiska människor som vi möter, säger Jessica Engkvist och får medhåll från Helene Arvidsson. Ja verkligen! Den ena dagen är inte den andra lik och all mänsklig kontakt är unik, säger Helene Arvidsson. emma svensson Demensteamet arrangerar: Anhörigcirklar är precis som det låter bara för anhöriga. Varje cirkel är sex träffar där det pratas och fikas. Personal är med och varje träff har olika teman att utgå ifrån i samtalet, men de anhöriga bestämmer själva vad de vill prata om. Dessa träffar hålls på dagtid. Gruppträffar finns för anhöriga i tre olika former. En för barn mitt i livet med demenssjuka föräldrar. En för partner till yngre demenssjuk och en för barn till yngre demenssjuka. Varje grupp träffas vid några tillfällen per termin och det brukar vara cirka 20 personer i varje grupp. Aktiviteter är för både anhöriga och demenssjuka och arrangeras ungefär två gånger per månad. Till exempel har man varit i Bagarstugan i Sandhult och i ridhuset. Bild: anna sigge Förbättrad vård i livets slutskede Äldreomsorgen i Borås arbetar med att förbättra vården i livets slutskede. Ett arbete som gett resultat, 2013 ligger Borås på sjätte plats i Sverige när det gäller palliativ vård, enligt statistik från Svenska Palliativregistret. I slutet av en människas liv handlar det om att skapa välbefinnande och lindra eventuella obehag från till exempel smärta och ångest. Dessutom är det viktigt att erbjuda samtal med närstående efteråt för att höra hur de upplevde vården, säger Maria Björkman, verksamhetsutvecklare, Borås Stads äldreomsorg. Samtalen är en del i förbättringsarbetet och något som lyfts fram i nationella styrdokument för god vård i livets slut. Säkrare hemtjänst med nyckelfria lås Just nu pågår ett arbete med att införa nyckel fria lås i Borås Stad. Alla som har någon form av hemtjänst eller trygghetslarm berörs av det nya systemet som ersätter dagens nyckelhantering. Systemet har många fördelar, det finns inga nycklar att tappa bort och när någon larmar kan personal komma snabbare, eftersom de inte behöver åka till någon lokal för att hämta nyckel. Det sparar tid och är bra för miljön, säger Fredrik Arvevik, projektledare för nyckelfria lås. Den boende får en enhet monterad på insidan av ytterdörren, det blir ingen skada på dörren och det syns inget från utsidan. Personalen låser upp enheten med en mobiltelefon. Personal kan bara låsa upp dörrar de har behörighet till, för att låsa upp en dörr krävs en kod, så om personal skulle Inga fler nycklar som kan tappas bort när nyckelfria lås införs. tappa sin mobiltelefon finns ingen risk att någon annan kan använda den för att låsa upp dörrar. Installationen av nyckelfria lås har börjat som ett pilotprojekt i Viskafors och om systemet uppfyller Borås Stads krav så kommer det att installeras i hela kommunen efter årsskiftet. Det medför inga kostnader för den som får ett nyckelfritt lås. Har du frågor kontakta Fredrik Arvevik på eller läs mer på boras.se.

16 16 norr Kommungemensam skola och förskola I Stadsdelsförvaltningen Norr arbetar 180 personer inom de kommungemensamma verksamheterna inom förskola och skola. Vid Stadsdelsförvaltningen Norr finns dessutom en utvecklingsenhet för skola och förskola som ansvarar för uppföljning och utvärdering av resultat samt för att genomföra insatser i syfte att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten vid förskolor och skolor i Borås Stad. Den kommungemensamma enheten ansvarar för grundskola för elever med funktionsnedsättning, grundsärskola och Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, (mottagningsenhet för nyanlända elever) och Specialpedagogiskt Kompetenscentrum, SPKC. Första steget in i skolan Tänk dig att du kommer till ett land där du inte kan språket som talas. Du har inte gått i skola tidigare så du kan varken läsa eller skriva. Inte ens på ditt modersmål. Hur gör du dig förstådd i det nya landet? Nalin Unsal undervisar en grupp på 14 elever som tidigare inte gått i skolan. V Den här situationen ställs många människor inför över hela vår värld, varje dag. Även i Borås. För att överbrygga de problem som den Ö som kommer till Borås ställs inför när han eller hon ska gå i skolan har Borås Stad ungefär 90 personer speciellt anställda för att göra övergången så bra som möjligt. De arbetar i det som kallas Centrum för flerspråkigt lärande, CFL. Medarbetarna i CFL är själva flerspråkiga tillsammans talar de 32 olika språk. Vår verksamhet består av tre delar, säger Stefan Eriksson, rektor för CFL. Det är modersmålsundervisning, studiehandledning och mottagande av nyanlända barn. Ett barn som kommer från ett annat land N Stadsdelsförvaltningen norr redaktör: Elisabeth Eliason e-post: facebook.com/stadsdelnorr behöver komma in i skolan i det nya landet så fort som möjligt. Forskning visar att det är bra för ett barn att ha något att göra, speciellt i en ny situation. Målet är att barnet ska komma till skolan inom tre dagar. Här finns två val för alla rektorer. Antingen kan barnet komma till en så kallad förberedelseklass eller så kommer hen direkt till en vanlig klass. För att få reda på hur barnet bäst bör få hjälp, görs en kartläggning som består av samtal och information till hela familjen och sedan testas barnets matematik-, engelska- och modersmålskunskaper. Kunskaperna i just modersmål är viktiga att ha kännedom om eftersom det visat sig att personer som är duktiga på sitt modersmål ofta har större förutsättningar att lyckas bra i andra ämnen, säger Stefan Eriksson. En av dem som jobbar med förberedelse klasser är Nalin Unsal. Hon är lärare i svenska som andraspråk och har arbetat inom CFL sedan Just denna höst arbetar hon med en grupp om 14 barn på Engelbrektskolan som nyligen kommit till Sverige. Ingen av dem har gått i skola tidigare. Dagens lektion handlar om klockan. Nalin Unsal håller upp en stor klocka, ställer in visarna och frågar om det är någon som vet vad klockan är. Nästan alla räcker upp handen. Vid nästa pass handlar det om att para ihop bilder med ord. Katt, hus, hund. Eleverna får läsa upp ordet och sedan skriva själva på tavlan. Alla gör rätt. Man får så otroligt mycket tillbaka i det här jobbet, säger Nalin Unsal. I början är det mycket kroppsspråk, men barnen lär sig fort och är fantastiskt duktiga. Det handlar om fantasi och uppfinningsrikedom bland både lärare och elever. Men det handlar också om smarta hjälpmedel. Under hösten kommer alla nyanlända barn att få låna läsplattor under ett halvår. Läsplattorna är utrustade med smarta hjälpmedel pedagogiska program där barnen på enkla sätt får lära sig ämnen som matematik och svenska. Det finns också bra översättningshjälpmedel. För ett barn som inte kan skriva på sitt eget språk kan läsplattan bli en ovärderlig hjälp eftersom eleven kan prata in ett ord eller en fras. Programmet översätter frasen och skriver ut den på skärmen, eller läser upp översättningen. Efter förberedelseklassen, som varierar i längd ibland går eleven bara ett par veckor, ibland några månader placeras eleven i en ordinarie klass. Här tar studiehandledarnas ansvar vid. Det är viktigt att eleven klarar att nå målen, och

17 15 17 Bild: anna sigge Skola även för elever med autism Under hösten har en särskild undervisningsgrupp startat på Bodaskolan för elever med autismspektrum-tillstånd, det vill säga elever som till exempel har Aspergers syndrom. Tidigare har de eleverna inte kunna få det stöd de behöver i skolorna i Borås och har därför gått i skolor i andra kommuner. Stödet förbättras nu så att eleverna slipper åka från sin hemstad för att gå i skolan. Bland annat ska en skola i varje stadsdel speciellt anpassas för att ta emot elever med autismspektrum-tillstånd. Det arbetet ska starta under läsåret 2013/2014. Läsa är en sak att förstå är en annan För några år sedan visade resultaten i läsförståelse i de nationella proven att grundskolorna behöver göra mer för att hjälpa elever att utveckla sin läsförståelse. Att förstå och tolka en text är grunden i all undervisning, även i praktiska ämnen som slöjd och idrott. Därför startades ett omfattande läsprojekt som fortfarande pågår och som går ut på att stötta lärare till en ännu bättre form av läsundervisning. Hittills är det alla låg- och mellanstadieskolor som jobbar med ökad läsförståelse, men nytt för i höst är att arbetet även påbörjats bland några högstadieskolor. Tanken är att samtliga grundskolor ska arbeta med läsprojektet på sikt. då får inte språkbrister stå i vägen. Därför finns studiehandledarna som kan förbereda vissa lektioner och stötta eleven på olika sätt. Just detta läsår är det runt 300 elever i Borås som får studiehandledning. Det märks att rektor Stefan Eriksson trivs med sitt arbete. Han är stolt. Flera delar av verksamheten är unika i Sverige. Som till exempel detta med modersmålsundervisning. Här är Borås Stad ensam i Sverige om att följa en fastslagen timplan för all modersmålsundervisning. Mellan 40 och upp till 80 minuters modersmålsundervisning varje vecka får varje barn, beroende på i vilken årskurs de går. Jag tror på kulturkompetens, säger Stefan Eriksson. Detta att vi utbildar flerspråkiga personer som får kompetens inom minst två, kanske flera, kulturer är bra för Borås och bra för Sverige. Elisabeth Eliason Vill du veta mer kontakta rektor Stefan Eriksson, eller Centrum för flerspråkigt lärande l 90 medarbetare, motsvarande 50 heltidstjänster jobbar inom Centrum för flerspråkigt lärande, CFL. l elever fördelade på 238 grupper deltar i undervisningen. l Under 2013 kommer cirka 450 nyanlända elever till Borås. l 93 av dessa 450 barn går just nu i en av läsårets fem förberedelseklasser. l CFL tar hand om elever från förskoleklass upp till gymnasiet. l CFL arbetar för både kommunala och fristående skolor i Borås. Förskolan är ständigt bedömd Inom alla kommunala förskolor i Borås Stad arbetar personalen med egenkontroll. Syftet är att förbättra kvaliteten genom att bedöma verksamheten. Metoden som används kallas för ECER (Early Childhood Environment Rating Scale) och går ut på att klargöra styrkor och svagheter. Det viktigaste arbetet sker genom att fokusera på styrkorna och det handlar om verksamheten som helhet, inte enskilda barn eller medarbetare. Om du vill veta mer, kan du läsa i kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2013 som finns på boras.se. Bild: bildarkivet.se

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

såklartborås Kultur Politik Satsning på feriejobb i budget för 2012 Arbete Kraften i att att gå från stöd till arbete

såklartborås Kultur Politik Satsning på feriejobb i budget för 2012 Arbete Kraften i att att gå från stöd till arbete Kultur Nu med sidor från stadsdelarna Politik Satsning på feriejobb i budget för 2012 Arbete Kraften i att att gå från stöd till arbete Samhälle Ett ungt perspektiv på Vision 2025 såklartborås VINTER 2011

Läs mer

såklartborås Det är kärlek, rent ut sagt. Politik Vi vill ha en mer medmänsklig Kultur På en helvetesvandring på Konstmuseet

såklartborås Det är kärlek, rent ut sagt. Politik Vi vill ha en mer medmänsklig Kultur På en helvetesvandring på Konstmuseet Kultur På en helvetesvandring på Konstmuseet Politik Vi vill ha en mer medmänsklig stad Omsorg En god man kan bevaka din rätt Samhälle Ny modell för att ta emot barn såklartborås VÅR 2012 Det är kärlek,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv Vill du veta mer? Kontakta Kultur i Väst vx 031-333 51 00 Västra Götalandsregionens Kultursekretariat Regionens Hus 462 80 Vänersborg Ett samlat Kliv Mellan 2011 och 2014 har några skolor i Västra Götaland

Läs mer

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga

MAGASIN VISION. Vi tar gemensamt. ANSVAR för barn och BORÅS. unga MAGASIN VISION Vi tar gemensamt ANSVAR för barn och unga BORÅS 2025 innehåll och redruta Vår vision Borås 2025 Hösten 2012 tog Borås Stads Kommunfullmäktige beslut om en vision för Borås. Visionen fick

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 INOM VÅRD & OMSORG Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 okt 2012 brukarnas inflytande allt mer i fokus s8 9 drottning silvias systrar tar plats i malmö s7 lärlingsplats med studier ny väg till arbete s14

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

NORMAL VEM ÄR DET? Kultur & samhälle

NORMAL VEM ÄR DET? Kultur & samhälle NR 3 september 2010 PRIS: 49 KRONOR Kultur & samhälle AP-fonder satsar skitigt 42 Skolan som kraft 14 22 Stefan Sundström lockar 18 Hemlösa och vräkta barn 36 Åldras kollektivt i kärlek 6 NORMAL VEM ÄR

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter Pitekvarten PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 3 2013 För alla medarbetare på Piteå kommun Mångfald på agendan ett Piteå för alla SIDAN 4 Piteås parker lockar internationella praktikanter SIDAN 12 Bryt tystnaden.

Läs mer

MARCUS OCH ÖRJAN HASSELBLAD Ja, skåningar och norrlänningar går bra ihop 2/2014

MARCUS OCH ÖRJAN HASSELBLAD Ja, skåningar och norrlänningar går bra ihop 2/2014 2/2014 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens personaltidning MARCUS OCH ÖRJAN HASSELBLAD Ja, skåningar och norrlänningar går bra ihop > Därför misslyckades kommunaliseringen av skolan > Vad har

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Västerbotten. Livet som ny. En skrift från Länsstyrelsen Västerbotten om flyktingmottagandet i länet. Tryggheten viktig på HVB-hemmet Pangea

Västerbotten. Livet som ny. En skrift från Länsstyrelsen Västerbotten om flyktingmottagandet i länet. Tryggheten viktig på HVB-hemmet Pangea ANNONS ANNONS t t i M Västerbotten En skrift från Länsstyrelsen Västerbotten om flyktingmottagandet i länet Livet som ny i Sverige Amina fortsätter kampen i Sverige SIDan 3 Tryggheten viktig på HVB-hemmet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer