Det vintras för exilmedierna. Burma Center Söndag 20 november Dags för biståndsgivare att rikta blickarna inåt landet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det vintras för exilmedierna. Burma Center Söndag 20 november 2011. Dags för biståndsgivare att rikta blickarna inåt landet?"

Transkript

1 Burma Center Söndag 20 november 2011 Förändringens tid för medierna i Myanmar Foto: Burma Center Det vintras för exilmedierna Dags för biståndsgivare att rikta blickarna inåt landet? Bo A.Olson, Burma Center (med Marcus B. i Yangon) I takt med att frosten mellan västländerna och Myanmar (Burma) börjat tina och pressfriheten i landet ökat har burmesiska exilmedierna som senaste 20 åren förmedlat nyheter världen runt börjat känna av snålblåsten. Vissa tecken finns på att demokratiseringsstödet håller på att ändra riktning. Burma uppmärksammades på allvar av internationella medier först 1988 då hundratusentals demonstranter intog huvudstadens gator i protest mot militärregimens förtryck. Blodbadet som följde garanterade en plats på de stora tidningarnas förstasidor men inga utländska journalister släpptes in för att dokumentera vad som pågick. Hade det inte varit för mängder av ungdomar som lyckats fly till grannländerna kanske publiciteten hade stannat vid detta, men så blev det inte för de

2 som tog sig ut startade ett globalt nätverk med hjälp av det då förhållandevis okända Internet. Detta nätverk utvecklades till vad som så småningom blev världens första cyberrevolution. Demokratifrämjande bistånd I början av 1990-talet kunde man märka en viss omsvängning i nordiska ländernas biståndspolicy. Efter den tidigare koncentrationen på rent humanitärt bistånd fördes nu kategorin demokratifrämjande åtgärder in i biståndspolitiken och bland annat Sverige har prioriterat den kategorin som, i fallet Burma, inneburit avsevärt stöd till exilmedier. Burmesiska medieorganisationer i exil har i decennier varit ganska ensamma om att förse både burmeser utomlands och internationell press med aktuella nyheter om Burma. Speciellt de stora, som resursstarka Democratic Voice of Burma (DVB) med hemvist i Norge, Mizzima med högkvarter i Indien och Irrawaddy i Thailand, har erhållit avsevärt ekonomiskt stöd av regeringar och organisationer i väst. Även mindre exilburmesiska nyhetsdistributörer, främst etniska minoriteters webbsidor samt enskilda initiativ av olika slag, har erhållit donationer. Demokratifrämjande biståndet går i huvudsak till exilburmeser vars syfte varit att informera sina landsmän om verkliga förhållanden i hemlandet. DVB, som startade sina radiosändningar från Norge i juli 1992, var en av dessa och svenska biståndsmedel gavs i april 1993 genom SIDA för nära en miljon svenska kronor till de nystartade radiosändningarna. Avsevärd svensk finansiering av projektet har sedan fortsatt och under 2010 var detta en inte så liten del av de drygt 45 miljoner kronor som gavs genom SIDA till Burma för demokrati, mänskliga rättigheter & jämställdhet (1) Kontroversiellt projekt Svenska skattebetalares finansiering vid etablerandet av DVB var kontroversiellt då ansvaret för sändningarna direkt togs över av den så kallade exilregeringen NCGUB(2) bestående uteslutande av Burmaner(3) och därmed inte alls blev den enande faktor för de olika etniska grupperna som var tänkt. Snarare utgjorde DVBs etablerande ett steg tvärt emot detta syfte.(4)

3 DVBs amatörmässiga rapportering inledningsvis var synnerligen vinklad och rykten gavs inte sällan skenet av att vara fakta. It has been learnt... blev en fras som ofta inledde rapporteringen. Vid Burma Centers undersökande resor inne i landet under 90-talet var det mycket få människor som hört talas om DVB och ännu färre som lyssnat till sändningarna. BBCs och VOAs(5) program riktade till Burma var däremot mycket populära bland allmänheten. Bättre organiserat DVB blev med tiden effektivare genom anlitandet av duktigare burmesiska journalister, mer kvalificerad teknik och bättre administration. Genom införandet av tv-sändningar via satellit tillfördes även en ny publik, dock fortfarande mycket begränsad inne i Burma. DVB hade nu etablerat en ansenlig organisation och det stora genombrottet kom hösten 2007 i samband med vad som senare blev känt som Burmas Saffron Revolution (6) Anlitandet av burmesiska amatörfilmare som med små videokameror gömda i fickor och axelväskor dokumenterade militärens grymheter mot fredliga demonstranter på Yangons gator var ett smart drag som när materialet sedan smugglats ut kunde distribueras till världspressen. Det hela blev sedan en Oscarsnominerad dramadokumentär vilken i sin tur användes i propagandasyfte av juntamotståndare över hela världen.(7) Dramadokumentären Burma VJ gick dock miste om en Oscar Ansvariga för DVB, långt från händelsernas centrum, kritiserades emellertid för att ha utnyttjat oerfarna amatörer som genom sitt filmande riskerat sina liv. I vilket fall som helst befann sig Burmaaktivister i extas och det talades till och med om att DVB var aktuellt för Nobels Fredspris. Medier som Irrawaddy och Mizzima, vilka specialiserade sig på nyhetsförmedling främst via egna webbsajter, fick även de allt större publik. Dessutom kunde Irrawaddy med dansk finansiering publicera en påkostad engelskspråkig papperstidning som distribuerades globalt varje månad. Då biståndspengar fortsatte strömma in med automatik vållade ekonomin föga bekymmer för organisationerna.

4 Grus i maskineriet Problem började märkas utåt för ett par år sedan när Norska Burmakommittén- NBC(8), DVBs huvudsponsor från begynnelsen, avsade sig fortsatt samarbete med burmesiska studentorganisationen ABSDF(9), en av DVBs initiativtagare. Motivet var enligt NBC att ABSDF propagerade för och deltog i väpnat våld i Burma. Det var allmänt känt att ABSDF var involverat i väpnat våld redan innan DVB fick etableringsstöd genom NBC som dessutom tidigt utsåg ett par medlemmar i just ABSDF som nyhetsankare. Samarbetet mörkades emellertid, sannolikt för att NBC var desperat för ekonomisk hjälp för att kunna fullfölja sitt åtagande inom radioprojektet och därmed inte kunde riskera att andra potentiella biståndsgivare skulle dra öronen åt sig(10). Senaste åren har DVB upprätthållit populariteten internationellt, bland annat genom att publicera några sensationella scoop som sedan cirkulerat i världspressen. Ett var sommaren 2010 då det handlade om Myanmars påstådda nukleära program. Myanmar anklagades för att förbereda tillverkning av kärnvapen med hjälp av nordkoreansk teknologi men bevisen som publicerades var dock ganska så otillräckliga för anklagelser av den dimensionen. Möjligen kan man tänka sig att Myanmar, ett land i enormt behov av elektricitet och där aktivistgrupper protesterar högljutt mot utbyggnaden av vattenkraften, vill utveckla kärnenergi, men från detta torde steget vara ganska långt till bomber...(11) Inte bara DVB utan även Irrawaddy och Mizzima började i takt med den ekonomiska krisen i väst känna av ett bortfall inom den tidigare generösa finansieringen. Irrawaddy måste till exempel sluta ge ut sin påkostade månadstidskrift The Irrawaddy men båda organisationerna hade nu väl inarbetade webbsidor vilket räckte för att förmedla den information de ville ha ut. Inte heller de många mindre mediegrupperna drabbades alltför hårt då dessa ändå var vana att fungera hjälpligt med volontärer och minimala ekonomiska förutsättningar.

5 Minskat bistånd problematiskt Värst drabbades onekligen DVB vars tyngd numera låg i kostsamma radiooch framför allt tv-sändningar. I januari 2011 meddelade DVBs verkställande direktör, Aye Chan Naing, att bidragen minskat med ca femton procent eller runt en halv miljon US$. Detta innebar mindre medel för främst radioprogrammen vilket han ansåg kunde kompenseras med nedskärningar inom kontorsutgifter och liknande(12). Om femton procent av driftkostnaden var US$ skulle det innebära att totala bidragen till DVB var åtminstone uppemot 20 miljoner kronor årligen vilket av de flesta frivilliggrupper som jobbar med människor inne i Myanmar måste anses ganska rikligt för det som presteras av organisationen vad gäller demokratiseringen i landet. För att ytterligare stapla upp problem för DVB så har åtskilliga av dess journalister som opererar inne i Burma lämnat sina jobb och blivit frilansare. Detta delvis på grund av missnöje med ledningen långt där borta i Oslo. Kanske början till dödsstöten kom nu i höst då anklagelser om att några ur DVBs personal i Mae Sot, Thailand förskingrat US$ av medel ämnade för medarbetare inne i Burma. Detta tvingade DVBs verkställande direktör Aye Chan Naing och hans vice Khin Maung Win att kliva åt sidan i avvaktan på en oberoende utredning.(13) Personligen känner vi Aye Chan Naing ganska väl från tiden han bodde med oss i Stockholm i början av 90-talet och har därför väldigt svårt att tro honom om något ont uppsåt. Faktum är dock att är man satt att hantera så mycket av andras pengar så måste man ta sitt ansvar på allvar. Aye Chan Naing intervjuas av Dagens Eko vid demonstration på Sergels Torg, Stockholm 8 augusti 1991 Kan inhemska journalister i Myanmar ta över? Exilmedierna, speciellt DVB, har i praktiken aldrig haft sin primära målgrupp inne i Burma utan bland exilburmeser runt om i världen, inte minst i grann-

6 ländernas flyktingläger. Således är det ganska logiskt om bidragen till exilorganisationer minskar i takt med att demokratiseringen i Myanma fortskrider, flyktingar vänder hem och fler möjligheter för biståndsgivare att direkt nå mer akuta behov inne i landet tillkommer. Vad innebär det då på sikt för exilmedierna att den mediala atmosfären inne i Myanmar tycks hålla på att lättas upp? Fortsätter den nya regimen i takten som den börjat så kan det mycket väl hända att tusentals exilburmeser snart återvänder hem, att journalister kan arbeta fritt och att mediecensuren till och med avskaffas vad det lider(14). Om inrikespolitiken kan vädras fritt därhemma så finns det knappast något behov av oppositionell propaganda utifrån och vad händer då med exilmedierna? Läskunnigheten i Myanmar är förvånansvärt hög för ett u-land och folk älskar att läsa(15). Det utges mer än 300 vecko- och månadstidskrifter i landet inom varierande genrer som nu, efter decennier av hård censur, kan skönja en gryning. Typiskt tidningsstånd i Yangon Den strikta kontroll som statliga censurmyndigheten Foto Burma Center PSRD (16) utövat börjar rämna och i juni meddelade myndigheten att utgivarna skulle tillåtas trycka artiklar inom områdena sport, nöje, teknik, hälsa och barnlitteratur utan myndighetens godkännande. Medierna prövar sig just nu fram så smått för att se hur långt man törs gå men till och med intervjuer med människorättsaktivister, företrädare för exilmedier, oppositionspolitiker och andra oliktänkande släpps igenom liksom bilder av Aung San Suu Kyi vilket tidigare varit tabu. Bilaga i Myanmar Times på ettårsdagen efter valet. Notervärt är fotot av Suu Kyi som släpper en duva fri Ett talande exempel är att Myanmar Times, en Yangonbaserad tidskrift regimen hållit speciellt vakande ögon på, i veckan kom ut med en bilaga på temat Hoppet regerar, innehållande rubriker som Optimism ersätter fruktan som den politiska valutan samt beskrivande både Aung San Suu Kyi, inklusive helsidesbild, och andra representanter för demokratirörelsen vilket hade varit otänkbart för bara lite mer än ett år sedan.(17)

7 Man märker också att den tidigare i statliga medier så positiva beskrivningen av förhållanden i landet börjar bli mer realistiska. Det tycks inte längre vara en skam för landet eller dess regering att erkänna att större delen av befolkningen faktiskt lever i misär. Istället kan sociala frågor diskuteras öppet och de styrande krävas på åtgärder, krav som förr sannolikt skulle innebära långa fängelsestraff för vederbörande redaktörer. Otillräcklig journalistisk tradition Tillgången till Internet inne i Myanmar ökar i snabb takt. Även här tillåts nu allt fler tidigare blockerade webbsajter. Ett stort problem med journalister verksamma inne i Burma är att de levt och arbetat så länge under strikt censur att de tappat greppet om verklig journalistik. Här kan återvändande professionella som utbildat sig och arbetat utomlands bli en värdefull resurs och inte minst i sin tur utbilda kollegor som tvingats stanna hemma. Internetcaféer numera även i många mindre städer Foto: Burma Center Tyvärr har biståndet till exilmedierna även inneburit att dessa blivit alltför mycket beroende av donationer och inte utvecklat en egen överlevnadspolicy. Krav av bidragsgivarna för motprestation borde inte bara ha varit demokratifrämjande verksamhet utan även att bidragstagaren skulle utveckla en realistisk ekonomisk policy som skulle främja utvecklingen av samma medier i hemlandet med tiden. De allra flesta burmaobservatörer utomlands ser försiktigt positivt på senaste årets utveckling i Myanmar. De som förkastar den nya regeringens initiativ som bara kosmetika för omvärlden, är i huvudsak de som har ett intresse i ett status quo. Till exempel inflytelserika aktivistorganisationer vars anställda personal lever gott på att situationen stannar som den är och skribenter vars levebröd varit kritik mot de styrande i Myanmar.

8 Ännu en lång väg att gå Ännu är vi långt från pressfrihet i Myanmar, åtminstone så länge informationsminister Kyaw Hsan får råda. Den före detta brigadgeneralen som ansetts ha företrätt tidigare militärjuntans hårda linje och nu ansvarar för landets medier, sade till exempel för en tid sedan i ett tal inför parlamentets andra kammare(18) att okontrollerad pressfrihet skulle föra med sig mer nackdelar än fördelar. I samma tal jämförde han medierna med rödmyror som kunde bita Myanmar om de fick rumstera fritt.(19) Infomationsminister Kyaw Hsan Foto: Irrawaddy/Yonhap Danmark har varit en stor biståndsgivare till exilburmesiska mediegrupper och Danmarks ambassadör till Myanmar, Mikael Winther, berättade i en intervju att Danmark inte ändrat sin policy men att eftersom vi nu har mer tillträde inne i landet än förut så stödjer vi fattigdomsinriktade projekt för människor som lider inne i Burma (20). Trots senaste tidens massamnestier för oliktänkande sitter fortfarande ett antal burmesiska journalister fängslade enligt de hårda lagarna för brott mot uttrycksfriheten. Mer påtryckningar på myndigheterna behövs fotfarande, men är det inte dags att låta detta tryck komma mer inifrån landet? Om den nya regimens demokratiseringstendens skall hålla i sig så räcker det inte med egen vilja. Det kommer att behövas avsevärt stöd utifrån, inte bara ord utan konkret handling på alla områden. Burmesiska exilmedier har utan tvivel haft mycket stor betydelse för landets flyktingar världen över, inte minst de med politiska ambitioner. Det finns dock knappast längre någon anledning varför inte medierna i Myanmar räknas in i biståndsgivandet och får stöd likt det som hittills exilorganisationerna fått. Nu när uttrycksfriheten inne i Myanmar verkar öka, vore det inte tragiskt om alla erfarenheter som byggts upp av burmeser utomlands skulle gå till spillo? * Kommentera gärna:

9 Kommentarer (1) Att jämföras med 7,5 miljoner under posten Hälsa och 20 miljoner under posten Humanitärt bistånd. Källa: Sidas årsredovisning 2010 (2) National Coalition Government of the Union of Burma. En självutnämnd alternativ regering med säte först i Thailand och senare i Washington. Bildad av folkvalda representanter från valet som hölls i maj 1990 med syfte att utse delegater till nationalförsamlingen som skulle arbeta fram en ny konstitution. (3) Burmaner (Bumma) är det etniska majoritetsfolket i landet (ca 65 procent). Tanken med radiostationen var ett samarbete mellan alla större etniska grupper. (4) Turerna kring etablerandet av DVB finns dokumenterade i Burma Centers rapport With friends like this, who needs enemies, september (5) Voice of America (VOA) och BBC hade dagliga radiosändningar på burmesiska. Ett flertal hushåll brukade samlas för att lyssna hos någon som hade en radio. (6) Protester sommaren 2007 mot myndigheternas indragande av subventioner för drivmedel. Protesterna eskalerade under hösten till massdemonstrationer i Yangon där buddistmunkar intog en ledande roll, därav namnet efter färgen på deras munkkåpor. (7) Mer om dramadokumentären Burma VJ på (8) Norwegian Burma Council (NBC) (9) All Burma Students Democratic Front, studentorganisation bildad i Thailand efter massprotesterna i Burma och involverad i väpnat motstånd till regimen (10) Läs mer i Burma-Den gäckande påfågeln - kapitlet Svenskt u-landsbistånd till Norge!!? Utgiven av Vänskapsföreningen Sverige-Fria Burma, juli 1995 (11) Rykten om Myanmars ambition att skaffa kärnvapen spreds redan för ganska många år sedan av utländska journalister och har sedan dykt upp lite då och då utan att kompletteras av några verkliga bevis.

10 (12) Intervju med Aye Chan Naing, verkställande direktör i DVB, Mizzima 28 januari 2011 (13) Tillfällig verkställande direktör i DVB är luttrade exilpolitikern, tillika chefen för Euro-Burma Office, Harn Yawnghwe. Aye Chan Naing och Khin Maung Win kvarstår som chefredaktör respektive vice chefredaktör. (14) Källa UN-IRIN 7 nov 2011 (15) Läskunnigheten i Myanmar var enligt FNstatistik 94,4% år 2006 (16) Press Scrutiny and Registration Division (17) Bilaga till Myanmar Times november 2011 med helsidesbild av Aung San Suu Kyi frisläppande en duva samt titeln Hope Rules och underrubriken Optimism replaces fear as the political currency (18) House of Representatives - Pyithu Hluttaw (19) The Irrawaddy 9 september 2011 (20) AFP, februari 2011

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om Burma genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om Burma genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi P7_TA(2010)0450 Burma genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om Burma genomförandet av valet och frisläppandet

Läs mer

B8-0295/2014 } B8-0297/2014 } B8-0299/2014 } B8-0301/2014 } B8-0303/2014 } B8-0308/2014 } RC1/Am. 1

B8-0295/2014 } B8-0297/2014 } B8-0299/2014 } B8-0301/2014 } B8-0303/2014 } B8-0308/2014 } RC1/Am. 1 B8-0308/2014 } RC1/Am. 1 1 Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Georgios Katrougkalos, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari Skäl Aa (nytt) Aa. Irakiska kvinnor utsätts för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Burmesiska exilmedier -

Burmesiska exilmedier - Institutionen för mediestudier Journalistikvetenskap Kandidatuppsats vårterminen 2013 Burmesiska exilmedier - utmaningar och hinder under flytten hem Michaela Westermark Emma von Zeipel Handledare: Yvonne

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

PAVING THE WAY FOR DEMOCRACY IN BURMA

PAVING THE WAY FOR DEMOCRACY IN BURMA svensk utgåva PAVING THE WAY FOR DEMOCRACY IN BURMA dokumentation från konferensen 26 november 2004 malmö högskola Publicerad: 2004-12-05 Dokumentation från konferensen Paving the way for democracy in

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Vem bestämmer om Tämnaren?

Vem bestämmer om Tämnaren? Vem bestämmer om Tämnaren? Tämnarens Vattenråd 1 Ett demokratiskt perspektiv på det framtida samspelet mellan natur och samhälle Hans Peter Hansen, forskare, SLU Nadarajah Sriskandarajah, professor, SLU

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Myter och sanningar om studieavgifter

Myter och sanningar om studieavgifter Myter och sanningar om studieavgifter Men alla andra tar ju ut avgifter! Nä, alla andra tar inte ut avgifter även om majoriteten gör det. Att många andra gör det är heller inget argument för att införa

Läs mer

Nyhetsbrev #3 Augusti 2014

Nyhetsbrev #3 Augusti 2014 S-Studenters Burmautskott har sedan 1996 varit aktiva för att stödja den burmesiska demokratirörelsen. Utskottets arbete består både i att driva ett internationellt projekt i Mae Sot, som ligger vid den

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Brunlokstiden 1937-1990-talet

Brunlokstiden 1937-1990-talet Brunlokstiden 1937-1990-talet När eldriften infördes på stambanan så ändrades inte den tunga trafiken i sig så mycket, den stora skillnaden var dragarna. Över ett dygn så började den så kallade brunloksepoken

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Inslaget: I inslaget beskrivs att undersökningen bygger på en enkät som skickats till kommunerna, samt intervjuer.

Inslaget: I inslaget beskrivs att undersökningen bygger på en enkät som skickats till kommunerna, samt intervjuer. Begäran om beriktigande och genmäle betr. programmet Medierna (ett inslag med rubriken Manipulerad graffittibild som sändes i P1 den 31 jan 2015 kl. 11.03) I ett inslag i Medierna den 31 januari 2015 ges

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-02-04 Dnr: 12/01630, 1636 och 1776 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2012-08-19 och 2012-09-09, inslag om konflikten i Syrien, fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Sanningen gör ofta ont En alternativ syn på spelet om Burmas demokratisering

Sanningen gör ofta ont En alternativ syn på spelet om Burmas demokratisering Burma Center Söndag 30 januari 2011 Aung San flankerad av från vänster Aung Shwe, Ne Win, Kyi Maung och Tin Oo Kollage: Burma Center från arkivfoton Sanningen gör ofta ont En alternativ syn på spelet om

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Delaktighetsundersökning 2013

Delaktighetsundersökning 2013 Helena Räf November 2013 Delaktighetsundersökning 2013 En utvärdering som behandlar medlemmars känsla av påverkan och inflytande inom redaktionen Word Inledning Syfte & bakgrund Word är en tidning som

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:20 Målnummer: UM233-06 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-05-14 Rubrik: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd då skyddsskäl åberopas är

Läs mer

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön, med beaktande

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING 1 MEDIATIDEN INLEDNING I dagens samhälle finns en mängd olika media som ger oss massor av information. Programserien Mediatiden handlar om vår samtid med fokus

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

The Lady. Rekommenderad för gymnasiet

The Lady. Rekommenderad för gymnasiet The Lady Burmas oppositionsledare Aung San Suu Kyi har blivit en symbol för hopp världen över, beväpnad endast med ord och jämförd med både Mahatma Gandhi och Nelson Mandela. I The Lady får vi följa hennes

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Skapat den 2016-03-10 Justitiedepartementet Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige RFSL avstyrker förslaget om temporära ändringar i bestämmelserna

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Instagram Stories en guide

Instagram Stories en guide Instagram Stories en guide Här är din gudie som gör det enkelt att komma igång med Instagram Stories och dessutom får du 10 stycken anledningar till varför du skall använda Instagram Stories i din marknadsföringsstrategi..

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Den bildade resenären: Vänner och kollegor belyser Svante Lundbergs väg från 1960-tal till 2010-tal. Citation for the

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:1314 av Mikael Oscarsson (KD) Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

What s on tonight. Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap

What s on tonight. Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap What s on tonight Vad är det egentligen som avgör vad som passar in i TV? Samtidigt som Egypten skakades av demonstrationer våren 2011 var det upplopp i den indiska staden Hyderabad, där en grupp separatister

Läs mer

Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future.

Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future. Rewrite the Future Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future. Här följer en presentation som i korthet beskriver projektet och hur er gåva kommer till nytta i år. Rewrite

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen

Läs mer

Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation. December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB

Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation. December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB Trafikverkets Externa Kommunikation Sammanfattning: Det gångna årets kritiska rapporter i media

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Strunta i priserna, satsa på hållbarhet! Ingrid Elam

Strunta i priserna, satsa på hållbarhet! Ingrid Elam Strunta i priserna, satsa på hållbarhet! Ingrid Elam 1 Vad bör den regionala kulturpolitiken göra? Ingrid Elam, dekan vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, ser en fara i att majoritetskulturen

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Vad är det som händer i Venezuela?

Vad är det som händer i Venezuela? Vad är det som händer i Venezuela? Högern vann majoritet i Nationalförsamlingen i december 2015 efter omfattande sabotage av landets ekonomi. Deras viktigaste mål sedan dess har varit att störta president

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 10 Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 Ärendebeskrivning Godkännande

Läs mer

Myanmar (Burma) bakgrund Några bra källor om man vill följa vad som händer i landet är:

Myanmar (Burma) bakgrund Några bra källor om man vill följa vad som händer i landet är: 1 Myanmar (Burma) bakgrund Bör man åka till Myanmar med tanke på den politiska situationen? Det är naturligtvis ett helt individuellt beslut men för mig är svaret ett obetingat ja. Dels vill jag med egna

Läs mer

nummer 1 april 2008 nyhetsblad för svenska Peace Brigades International I detta nummer:

nummer 1 april 2008 nyhetsblad för svenska Peace Brigades International I detta nummer: nummer 1 april 2008 nyhetsblad för svenska Peace Brigades International I detta nummer: Bogotá, Colombia, den 6 mars. PBI närvarar under en demonstration mot paramilitarismen. 1 PBI deklarerat militärt

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Journalist - Ett brett yrke

Journalist - Ett brett yrke 1 Journalist - Ett brett yrke Journalistik är ett mycket brett område. Det kan sträcka sig från Sport och kultur till samhälle och politik. Men oavsett vad så finns det i grunden två drag som är lika,

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Redovisning resebidrag till Nordox i Kina, november 2014! av Karin Ekberg, 2015-05-07!!

Redovisning resebidrag till Nordox i Kina, november 2014! av Karin Ekberg, 2015-05-07!! Redovisning resebidrag till Nordox i Kina, november 2014 av Karin Ekberg, 2015-05-07 Inbjuden av nionde upplagan av Nordox filmfestival reste jag med hjälp av Konstnärsnämndens resebidrag till Kina i november

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Urval och begrepp Urval: Den största politiska nyhetsartikeln varje dag i 8 ledande medier: SVT Aktuellt 21.00 (endast mån-fre) SVT Rapport 19.30 TV4 Nyheterna 19.00

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars 2010 www.publicaccess.se ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad 2016-02-15 Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld

Läs mer

TEMADAGEN Framväxandet av det nya medielandskapet, trendspaning inom forskningskommunikation och journalisten 2016

TEMADAGEN Framväxandet av det nya medielandskapet, trendspaning inom forskningskommunikation och journalisten 2016 TEMADAGEN 2016 Framväxandet av det nya medielandskapet, trendspaning inom forskningskommunikation och journalisten 2016 Det var en gång en liten söt flicka som alla blev förtjusta i bara de såg henne.

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Journalister är en utsatt yrkesgrupp. Kränkningar, trakasserier, hot och våld mot journalister har tyvärr blivit en allt vanligare del av yrket. Det är

Läs mer

Media uppgift Problem 1

Media uppgift Problem 1 Media uppgift Problem 1 Jag tycker att det är ett stort problem hur media ser på småbarn. T.ex i en leksakstidning så finns det speciella pojkleksaker och flickleksaker. När det gäller pojkleksakerna är

Läs mer

Grupp 168:s verksamhet i bilder

Grupp 168:s verksamhet i bilder Grupp 168:s verksamhet i bilder För vår verksamhet som samordnare av svenska Amnestys arbete med Burma och Nordkorea har vi tagit fram satellitbilder av fängelser och koncentrationsläger. Det här är det

Läs mer

Etik i samhälle, företagande och ledarskap

Etik i samhälle, företagande och ledarskap Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap UPPFINNARKOLLEGIET Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap Förord Sjunkande etisk standard förebådar kulturers och nationers förfall.

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2108 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Myanmar (Burma)

Motion till riksdagen 2015/16:2108 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Myanmar (Burma) Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2108 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Myanmar (Burma) Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden

Läs mer