Det vintras för exilmedierna. Burma Center Söndag 20 november Dags för biståndsgivare att rikta blickarna inåt landet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det vintras för exilmedierna. Burma Center Söndag 20 november 2011. Dags för biståndsgivare att rikta blickarna inåt landet?"

Transkript

1 Burma Center Söndag 20 november 2011 Förändringens tid för medierna i Myanmar Foto: Burma Center Det vintras för exilmedierna Dags för biståndsgivare att rikta blickarna inåt landet? Bo A.Olson, Burma Center (med Marcus B. i Yangon) I takt med att frosten mellan västländerna och Myanmar (Burma) börjat tina och pressfriheten i landet ökat har burmesiska exilmedierna som senaste 20 åren förmedlat nyheter världen runt börjat känna av snålblåsten. Vissa tecken finns på att demokratiseringsstödet håller på att ändra riktning. Burma uppmärksammades på allvar av internationella medier först 1988 då hundratusentals demonstranter intog huvudstadens gator i protest mot militärregimens förtryck. Blodbadet som följde garanterade en plats på de stora tidningarnas förstasidor men inga utländska journalister släpptes in för att dokumentera vad som pågick. Hade det inte varit för mängder av ungdomar som lyckats fly till grannländerna kanske publiciteten hade stannat vid detta, men så blev det inte för de

2 som tog sig ut startade ett globalt nätverk med hjälp av det då förhållandevis okända Internet. Detta nätverk utvecklades till vad som så småningom blev världens första cyberrevolution. Demokratifrämjande bistånd I början av 1990-talet kunde man märka en viss omsvängning i nordiska ländernas biståndspolicy. Efter den tidigare koncentrationen på rent humanitärt bistånd fördes nu kategorin demokratifrämjande åtgärder in i biståndspolitiken och bland annat Sverige har prioriterat den kategorin som, i fallet Burma, inneburit avsevärt stöd till exilmedier. Burmesiska medieorganisationer i exil har i decennier varit ganska ensamma om att förse både burmeser utomlands och internationell press med aktuella nyheter om Burma. Speciellt de stora, som resursstarka Democratic Voice of Burma (DVB) med hemvist i Norge, Mizzima med högkvarter i Indien och Irrawaddy i Thailand, har erhållit avsevärt ekonomiskt stöd av regeringar och organisationer i väst. Även mindre exilburmesiska nyhetsdistributörer, främst etniska minoriteters webbsidor samt enskilda initiativ av olika slag, har erhållit donationer. Demokratifrämjande biståndet går i huvudsak till exilburmeser vars syfte varit att informera sina landsmän om verkliga förhållanden i hemlandet. DVB, som startade sina radiosändningar från Norge i juli 1992, var en av dessa och svenska biståndsmedel gavs i april 1993 genom SIDA för nära en miljon svenska kronor till de nystartade radiosändningarna. Avsevärd svensk finansiering av projektet har sedan fortsatt och under 2010 var detta en inte så liten del av de drygt 45 miljoner kronor som gavs genom SIDA till Burma för demokrati, mänskliga rättigheter & jämställdhet (1) Kontroversiellt projekt Svenska skattebetalares finansiering vid etablerandet av DVB var kontroversiellt då ansvaret för sändningarna direkt togs över av den så kallade exilregeringen NCGUB(2) bestående uteslutande av Burmaner(3) och därmed inte alls blev den enande faktor för de olika etniska grupperna som var tänkt. Snarare utgjorde DVBs etablerande ett steg tvärt emot detta syfte.(4)

3 DVBs amatörmässiga rapportering inledningsvis var synnerligen vinklad och rykten gavs inte sällan skenet av att vara fakta. It has been learnt... blev en fras som ofta inledde rapporteringen. Vid Burma Centers undersökande resor inne i landet under 90-talet var det mycket få människor som hört talas om DVB och ännu färre som lyssnat till sändningarna. BBCs och VOAs(5) program riktade till Burma var däremot mycket populära bland allmänheten. Bättre organiserat DVB blev med tiden effektivare genom anlitandet av duktigare burmesiska journalister, mer kvalificerad teknik och bättre administration. Genom införandet av tv-sändningar via satellit tillfördes även en ny publik, dock fortfarande mycket begränsad inne i Burma. DVB hade nu etablerat en ansenlig organisation och det stora genombrottet kom hösten 2007 i samband med vad som senare blev känt som Burmas Saffron Revolution (6) Anlitandet av burmesiska amatörfilmare som med små videokameror gömda i fickor och axelväskor dokumenterade militärens grymheter mot fredliga demonstranter på Yangons gator var ett smart drag som när materialet sedan smugglats ut kunde distribueras till världspressen. Det hela blev sedan en Oscarsnominerad dramadokumentär vilken i sin tur användes i propagandasyfte av juntamotståndare över hela världen.(7) Dramadokumentären Burma VJ gick dock miste om en Oscar Ansvariga för DVB, långt från händelsernas centrum, kritiserades emellertid för att ha utnyttjat oerfarna amatörer som genom sitt filmande riskerat sina liv. I vilket fall som helst befann sig Burmaaktivister i extas och det talades till och med om att DVB var aktuellt för Nobels Fredspris. Medier som Irrawaddy och Mizzima, vilka specialiserade sig på nyhetsförmedling främst via egna webbsajter, fick även de allt större publik. Dessutom kunde Irrawaddy med dansk finansiering publicera en påkostad engelskspråkig papperstidning som distribuerades globalt varje månad. Då biståndspengar fortsatte strömma in med automatik vållade ekonomin föga bekymmer för organisationerna.

4 Grus i maskineriet Problem började märkas utåt för ett par år sedan när Norska Burmakommittén- NBC(8), DVBs huvudsponsor från begynnelsen, avsade sig fortsatt samarbete med burmesiska studentorganisationen ABSDF(9), en av DVBs initiativtagare. Motivet var enligt NBC att ABSDF propagerade för och deltog i väpnat våld i Burma. Det var allmänt känt att ABSDF var involverat i väpnat våld redan innan DVB fick etableringsstöd genom NBC som dessutom tidigt utsåg ett par medlemmar i just ABSDF som nyhetsankare. Samarbetet mörkades emellertid, sannolikt för att NBC var desperat för ekonomisk hjälp för att kunna fullfölja sitt åtagande inom radioprojektet och därmed inte kunde riskera att andra potentiella biståndsgivare skulle dra öronen åt sig(10). Senaste åren har DVB upprätthållit populariteten internationellt, bland annat genom att publicera några sensationella scoop som sedan cirkulerat i världspressen. Ett var sommaren 2010 då det handlade om Myanmars påstådda nukleära program. Myanmar anklagades för att förbereda tillverkning av kärnvapen med hjälp av nordkoreansk teknologi men bevisen som publicerades var dock ganska så otillräckliga för anklagelser av den dimensionen. Möjligen kan man tänka sig att Myanmar, ett land i enormt behov av elektricitet och där aktivistgrupper protesterar högljutt mot utbyggnaden av vattenkraften, vill utveckla kärnenergi, men från detta torde steget vara ganska långt till bomber...(11) Inte bara DVB utan även Irrawaddy och Mizzima började i takt med den ekonomiska krisen i väst känna av ett bortfall inom den tidigare generösa finansieringen. Irrawaddy måste till exempel sluta ge ut sin påkostade månadstidskrift The Irrawaddy men båda organisationerna hade nu väl inarbetade webbsidor vilket räckte för att förmedla den information de ville ha ut. Inte heller de många mindre mediegrupperna drabbades alltför hårt då dessa ändå var vana att fungera hjälpligt med volontärer och minimala ekonomiska förutsättningar.

5 Minskat bistånd problematiskt Värst drabbades onekligen DVB vars tyngd numera låg i kostsamma radiooch framför allt tv-sändningar. I januari 2011 meddelade DVBs verkställande direktör, Aye Chan Naing, att bidragen minskat med ca femton procent eller runt en halv miljon US$. Detta innebar mindre medel för främst radioprogrammen vilket han ansåg kunde kompenseras med nedskärningar inom kontorsutgifter och liknande(12). Om femton procent av driftkostnaden var US$ skulle det innebära att totala bidragen till DVB var åtminstone uppemot 20 miljoner kronor årligen vilket av de flesta frivilliggrupper som jobbar med människor inne i Myanmar måste anses ganska rikligt för det som presteras av organisationen vad gäller demokratiseringen i landet. För att ytterligare stapla upp problem för DVB så har åtskilliga av dess journalister som opererar inne i Burma lämnat sina jobb och blivit frilansare. Detta delvis på grund av missnöje med ledningen långt där borta i Oslo. Kanske början till dödsstöten kom nu i höst då anklagelser om att några ur DVBs personal i Mae Sot, Thailand förskingrat US$ av medel ämnade för medarbetare inne i Burma. Detta tvingade DVBs verkställande direktör Aye Chan Naing och hans vice Khin Maung Win att kliva åt sidan i avvaktan på en oberoende utredning.(13) Personligen känner vi Aye Chan Naing ganska väl från tiden han bodde med oss i Stockholm i början av 90-talet och har därför väldigt svårt att tro honom om något ont uppsåt. Faktum är dock att är man satt att hantera så mycket av andras pengar så måste man ta sitt ansvar på allvar. Aye Chan Naing intervjuas av Dagens Eko vid demonstration på Sergels Torg, Stockholm 8 augusti 1991 Kan inhemska journalister i Myanmar ta över? Exilmedierna, speciellt DVB, har i praktiken aldrig haft sin primära målgrupp inne i Burma utan bland exilburmeser runt om i världen, inte minst i grann-

6 ländernas flyktingläger. Således är det ganska logiskt om bidragen till exilorganisationer minskar i takt med att demokratiseringen i Myanma fortskrider, flyktingar vänder hem och fler möjligheter för biståndsgivare att direkt nå mer akuta behov inne i landet tillkommer. Vad innebär det då på sikt för exilmedierna att den mediala atmosfären inne i Myanmar tycks hålla på att lättas upp? Fortsätter den nya regimen i takten som den börjat så kan det mycket väl hända att tusentals exilburmeser snart återvänder hem, att journalister kan arbeta fritt och att mediecensuren till och med avskaffas vad det lider(14). Om inrikespolitiken kan vädras fritt därhemma så finns det knappast något behov av oppositionell propaganda utifrån och vad händer då med exilmedierna? Läskunnigheten i Myanmar är förvånansvärt hög för ett u-land och folk älskar att läsa(15). Det utges mer än 300 vecko- och månadstidskrifter i landet inom varierande genrer som nu, efter decennier av hård censur, kan skönja en gryning. Typiskt tidningsstånd i Yangon Den strikta kontroll som statliga censurmyndigheten Foto Burma Center PSRD (16) utövat börjar rämna och i juni meddelade myndigheten att utgivarna skulle tillåtas trycka artiklar inom områdena sport, nöje, teknik, hälsa och barnlitteratur utan myndighetens godkännande. Medierna prövar sig just nu fram så smått för att se hur långt man törs gå men till och med intervjuer med människorättsaktivister, företrädare för exilmedier, oppositionspolitiker och andra oliktänkande släpps igenom liksom bilder av Aung San Suu Kyi vilket tidigare varit tabu. Bilaga i Myanmar Times på ettårsdagen efter valet. Notervärt är fotot av Suu Kyi som släpper en duva fri Ett talande exempel är att Myanmar Times, en Yangonbaserad tidskrift regimen hållit speciellt vakande ögon på, i veckan kom ut med en bilaga på temat Hoppet regerar, innehållande rubriker som Optimism ersätter fruktan som den politiska valutan samt beskrivande både Aung San Suu Kyi, inklusive helsidesbild, och andra representanter för demokratirörelsen vilket hade varit otänkbart för bara lite mer än ett år sedan.(17)

7 Man märker också att den tidigare i statliga medier så positiva beskrivningen av förhållanden i landet börjar bli mer realistiska. Det tycks inte längre vara en skam för landet eller dess regering att erkänna att större delen av befolkningen faktiskt lever i misär. Istället kan sociala frågor diskuteras öppet och de styrande krävas på åtgärder, krav som förr sannolikt skulle innebära långa fängelsestraff för vederbörande redaktörer. Otillräcklig journalistisk tradition Tillgången till Internet inne i Myanmar ökar i snabb takt. Även här tillåts nu allt fler tidigare blockerade webbsajter. Ett stort problem med journalister verksamma inne i Burma är att de levt och arbetat så länge under strikt censur att de tappat greppet om verklig journalistik. Här kan återvändande professionella som utbildat sig och arbetat utomlands bli en värdefull resurs och inte minst i sin tur utbilda kollegor som tvingats stanna hemma. Internetcaféer numera även i många mindre städer Foto: Burma Center Tyvärr har biståndet till exilmedierna även inneburit att dessa blivit alltför mycket beroende av donationer och inte utvecklat en egen överlevnadspolicy. Krav av bidragsgivarna för motprestation borde inte bara ha varit demokratifrämjande verksamhet utan även att bidragstagaren skulle utveckla en realistisk ekonomisk policy som skulle främja utvecklingen av samma medier i hemlandet med tiden. De allra flesta burmaobservatörer utomlands ser försiktigt positivt på senaste årets utveckling i Myanmar. De som förkastar den nya regeringens initiativ som bara kosmetika för omvärlden, är i huvudsak de som har ett intresse i ett status quo. Till exempel inflytelserika aktivistorganisationer vars anställda personal lever gott på att situationen stannar som den är och skribenter vars levebröd varit kritik mot de styrande i Myanmar.

8 Ännu en lång väg att gå Ännu är vi långt från pressfrihet i Myanmar, åtminstone så länge informationsminister Kyaw Hsan får råda. Den före detta brigadgeneralen som ansetts ha företrätt tidigare militärjuntans hårda linje och nu ansvarar för landets medier, sade till exempel för en tid sedan i ett tal inför parlamentets andra kammare(18) att okontrollerad pressfrihet skulle föra med sig mer nackdelar än fördelar. I samma tal jämförde han medierna med rödmyror som kunde bita Myanmar om de fick rumstera fritt.(19) Infomationsminister Kyaw Hsan Foto: Irrawaddy/Yonhap Danmark har varit en stor biståndsgivare till exilburmesiska mediegrupper och Danmarks ambassadör till Myanmar, Mikael Winther, berättade i en intervju att Danmark inte ändrat sin policy men att eftersom vi nu har mer tillträde inne i landet än förut så stödjer vi fattigdomsinriktade projekt för människor som lider inne i Burma (20). Trots senaste tidens massamnestier för oliktänkande sitter fortfarande ett antal burmesiska journalister fängslade enligt de hårda lagarna för brott mot uttrycksfriheten. Mer påtryckningar på myndigheterna behövs fotfarande, men är det inte dags att låta detta tryck komma mer inifrån landet? Om den nya regimens demokratiseringstendens skall hålla i sig så räcker det inte med egen vilja. Det kommer att behövas avsevärt stöd utifrån, inte bara ord utan konkret handling på alla områden. Burmesiska exilmedier har utan tvivel haft mycket stor betydelse för landets flyktingar världen över, inte minst de med politiska ambitioner. Det finns dock knappast längre någon anledning varför inte medierna i Myanmar räknas in i biståndsgivandet och får stöd likt det som hittills exilorganisationerna fått. Nu när uttrycksfriheten inne i Myanmar verkar öka, vore det inte tragiskt om alla erfarenheter som byggts upp av burmeser utomlands skulle gå till spillo? * Kommentera gärna:

9 Kommentarer (1) Att jämföras med 7,5 miljoner under posten Hälsa och 20 miljoner under posten Humanitärt bistånd. Källa: Sidas årsredovisning 2010 (2) National Coalition Government of the Union of Burma. En självutnämnd alternativ regering med säte först i Thailand och senare i Washington. Bildad av folkvalda representanter från valet som hölls i maj 1990 med syfte att utse delegater till nationalförsamlingen som skulle arbeta fram en ny konstitution. (3) Burmaner (Bumma) är det etniska majoritetsfolket i landet (ca 65 procent). Tanken med radiostationen var ett samarbete mellan alla större etniska grupper. (4) Turerna kring etablerandet av DVB finns dokumenterade i Burma Centers rapport With friends like this, who needs enemies, september (5) Voice of America (VOA) och BBC hade dagliga radiosändningar på burmesiska. Ett flertal hushåll brukade samlas för att lyssna hos någon som hade en radio. (6) Protester sommaren 2007 mot myndigheternas indragande av subventioner för drivmedel. Protesterna eskalerade under hösten till massdemonstrationer i Yangon där buddistmunkar intog en ledande roll, därav namnet efter färgen på deras munkkåpor. (7) Mer om dramadokumentären Burma VJ på (8) Norwegian Burma Council (NBC) (9) All Burma Students Democratic Front, studentorganisation bildad i Thailand efter massprotesterna i Burma och involverad i väpnat motstånd till regimen (10) Läs mer i Burma-Den gäckande påfågeln - kapitlet Svenskt u-landsbistånd till Norge!!? Utgiven av Vänskapsföreningen Sverige-Fria Burma, juli 1995 (11) Rykten om Myanmars ambition att skaffa kärnvapen spreds redan för ganska många år sedan av utländska journalister och har sedan dykt upp lite då och då utan att kompletteras av några verkliga bevis.

10 (12) Intervju med Aye Chan Naing, verkställande direktör i DVB, Mizzima 28 januari 2011 (13) Tillfällig verkställande direktör i DVB är luttrade exilpolitikern, tillika chefen för Euro-Burma Office, Harn Yawnghwe. Aye Chan Naing och Khin Maung Win kvarstår som chefredaktör respektive vice chefredaktör. (14) Källa UN-IRIN 7 nov 2011 (15) Läskunnigheten i Myanmar var enligt FNstatistik 94,4% år 2006 (16) Press Scrutiny and Registration Division (17) Bilaga till Myanmar Times november 2011 med helsidesbild av Aung San Suu Kyi frisläppande en duva samt titeln Hope Rules och underrubriken Optimism replaces fear as the political currency (18) House of Representatives - Pyithu Hluttaw (19) The Irrawaddy 9 september 2011 (20) AFP, februari 2011

PAVING THE WAY FOR DEMOCRACY IN BURMA

PAVING THE WAY FOR DEMOCRACY IN BURMA svensk utgåva PAVING THE WAY FOR DEMOCRACY IN BURMA dokumentation från konferensen 26 november 2004 malmö högskola Publicerad: 2004-12-05 Dokumentation från konferensen Paving the way for democracy in

Läs mer

Sanningen gör ofta ont En alternativ syn på spelet om Burmas demokratisering

Sanningen gör ofta ont En alternativ syn på spelet om Burmas demokratisering Burma Center Söndag 30 januari 2011 Aung San flankerad av från vänster Aung Shwe, Ne Win, Kyi Maung och Tin Oo Kollage: Burma Center från arkivfoton Sanningen gör ofta ont En alternativ syn på spelet om

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING 1 MEDIATIDEN INLEDNING I dagens samhälle finns en mängd olika media som ger oss massor av information. Programserien Mediatiden handlar om vår samtid med fokus

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Myanmar (Burma) bakgrund Några bra källor om man vill följa vad som händer i landet är:

Myanmar (Burma) bakgrund Några bra källor om man vill följa vad som händer i landet är: 1 Myanmar (Burma) bakgrund Bör man åka till Myanmar med tanke på den politiska situationen? Det är naturligtvis ett helt individuellt beslut men för mig är svaret ett obetingat ja. Dels vill jag med egna

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Semestra i Burma!? Tio tips för ansvarsfullt resande

Semestra i Burma!? Tio tips för ansvarsfullt resande Semestra i Burma!? Tio tips för ansvarsfullt resande 1 Nu ökar turismen explosionsartat i Burma. Sedan slutet av 2010 har många aktörer som tidigare krävt bojkott av resor till landet ändrat sin hållning

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Burma VJ s. Rekommenderad från åk 9 / gymnasiet

Burma VJ s. Rekommenderad från åk 9 / gymnasiet Burma VJ s Vi har alla sett bilderna. De skakiga klippen som flimrade förbi på världens nyhetssändningar under hösten 2007. Bilderna från ännu en demonstration, bilderna av plågade, rasande, desperata

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

FÖRBEREDELSER: som är relaterat till svensk vapenindustri? Förbered en egen vardagsnära. Papper och pennor Biblar Projektor, dator och högtalare

FÖRBEREDELSER: som är relaterat till svensk vapenindustri? Förbered en egen vardagsnära. Papper och pennor Biblar Projektor, dator och högtalare FÖRBEREDELSER: Papper och pennor Biblar Projektor, dator och högtalare Leta upp de film eller eldsjälsberättelse som du ska visa/läsa idag. Du hittar detta på www.diakonia.se Kolla igenom nyheterna - finns

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien Statsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet Handledare: Monica Andersson Isabelle Gebretensaye Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät HT10 nr 5 Kursledare: Piotr Urniaz Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå Universitet Oktober 2011

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

VAD HÄNDER I BURMAUTSKOTTET?

VAD HÄNDER I BURMAUTSKOTTET? S- Studenters Burmautskott har sedan 1996 varit aktiva för att stödja demokratirörelsen i Burma. Utskottets arbete består både i att driva ett internationellt projekt i Mae Sot, vid den thai- burmesiska

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Bistånd i fel fickor?

Bistånd i fel fickor? Bistånd i fel fickor? Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden Är biståndet genom enskilda organisationer korrupt? Rapport från ett seminarium som anordnades av FUF

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Ang revisorernas kommentar att inte rekommendera ansvarsfrihet för sittande styrelse samt valbered-ningens verksamhet och åtgärder: 2014-03-27

Ang revisorernas kommentar att inte rekommendera ansvarsfrihet för sittande styrelse samt valbered-ningens verksamhet och åtgärder: 2014-03-27 Sidi Ang revisorernas kommentar att inte rekommendera ansvarsfrihet för sittande styrelse samt valbered-ningens verksamhet och åtgärder: 2014-03-27 Inför sittande årsstämma har våra avgångna interna revisorer

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Konferens Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Om Journalism Inbjudan till konferensen skedde via Vinnova och Jan Sandred som jobbar som Program Manager. Vinnova skickar varje

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 24 Fredag 19 augusti 2011. Studenter utan bostad

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 24 Fredag 19 augusti 2011. Studenter utan bostad LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 24 Fredag 19 augusti 2011 NORRBOTTEN Studenter utan bostad Många studenter har svårt att hitta någonstans att bo i Luleå. Det finns inga lediga lägenheter och vandrarhemmen är fullbokade.

Läs mer

Utmaningar och lättnad

Utmaningar och lättnad FREDSTIDNINGEN NR 2 / SPECIALTIDNING FÖR BURMA/MYANMAR 2014 MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN TEMA: CIVILSAMHÄLLET I BURMA/MYANMAR Utmaningar och lättnad Lättnad. Många problem

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN HEM OM FILMEN VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN "Jag ville vara med i filmen för att jag vill visa, hjälpa och förändra läget kring barn och ungdomar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Hantera hot mot allmän ordning

Hantera hot mot allmän ordning Hantera hot mot allmän ordning Det här är ett utdrag ur en publikation från Institutet för strategisk dialog. Läs hela texten här: I frontlinjen: en vägledning för att motverka högerextremism 3. Hantera

Läs mer

Chans att agera i Burma

Chans att agera i Burma FREDSTIDNINGEN NR 1 2013 MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN Chans att agera i Burma sida 2 Reformerna i Burma har gjort det möjligt för demokratioch fredsaktivister att agera

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Kronologi Kambodja tidslinje med bilder

Kronologi Kambodja tidslinje med bilder Kronologi tidslinje med bilder Utgå från denna tidslinje över ett antal centrala händelser och personer i den kambodjanska 1900-talshistorien. Placera ut rätt bild vid rätt årtal och redovisa för klassen/gruppen:

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Nationella Samordnaren utsatta EU-medborgare S2015:01 Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Bakgrund Unionsmedborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i andra

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Värderingsövning. Vad är ett personnummer värt?

Värderingsövning. Vad är ett personnummer värt? Värderingsövning Vad är ett personnummer värt? I den här övningen får deltagarna lära sig mer om arbetet som Diakonias partnerorganisation Social Life Project i Thailand utför. De får också fundera kring

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar Bfd22 080929 1 (8) Rättslig styrning 2014-04-24 RCI 12/2014 Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

Läs mer

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål Alla har vi drömt. Vi drömmer än. Vi drömmer om en förändring. Men vi har alltid den där

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM Diskussionsunderlag VERKSAMHETSPLAN 2015 OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM 1 (9) SYFTE Verksamhetsplan och Vision för Adoptionscentrums verksamheter skall ge vägledning för de långsiktiga besluten,

Läs mer

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Copyright 2012, Erik Ståhl Ansvarig utgivare: Erik Ståhl Redaktör: Sofia Ejheden Omslagsfoto: Per Jahnke ISBN: 978-91-637-0892-3 Inledning Ettusenett, ettusentvå,

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Del A: Demokrati 1. -------------------------------------------Procent----------------------------------------- dåligt för för

Del A: Demokrati 1. -------------------------------------------Procent----------------------------------------- dåligt för för Del A: Demokrati 1 A1: Att alla har rätt att fritt uttrycka sin åsikt är dåligt 1 1 13 83 2 1 2 19 73 4 NV, SP, IB 1 1 12 86 1 ES, HP, HV, HR, LP, MP, NP 1 2 18 77 3 Pojkdominerade program 5 5 17 63 11

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer