ÅRSREDOVISNING 2013 CORTENDO AB (publ) CORTENDO AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 CORTENDO AB (publ) 556537-6554 CORTENDO AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 CORTENDO AB (publ) CORTENDO AB

2 Innehållsförteckning Året i korthet.. 1 VD har ordet 1 Verksamhetsbeskrivning. 2 Styrelse och ledande befattningshavare. 2 Aktien och aktiekapitalet 5 Förvaltningsberättelsen.. 7 Koncernens rapport över totalresultat Koncernens balansräkning 15 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital. 16 Koncernens rapport över kassaflöden Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets totalresultat 17 Moderbolagets balansräkning 18 Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital. 19 Moderbolagets kassaflödesanalys.. 19 Noter 20

3 Cortendo AB Årsredovisning 2013 Året i korthet Cortendo erhöll tillstånd att starta klinisk fas 3 studie i Cushing s Syndrom i USA och Europa för NormoCort. Studien befinner sig i en uppstartsfas. Två framgångsrika finansieraringar på totalt 100 msek medförde en betydligt bättre finansiell ställning samt en ökning av det institutionella ägandet i bolaget Cortendo förvärvade BioPancreate Inc. ett litet amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar ett mycket innovativt koncept inom diabetesområdet Nettoförlusten efter skatt uppgick till 32,82 msek för helåret 2013, jämfört med en nettoförlust på 24,26 msek för samma period under 2012 Per den 31 december 2013 uppgick likvida medel till 97,12 msek, jämfört med 24,27 msek vid utgången av 2012 Cortendo AB redovisar i enlighet med IFRS för första gången i årsredovisning för 2013 VD har ordet Cortendo nådde flera mål under året och vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi är särskilt nöjda med att nu ha startat upp fas 3 studier med NormoCort i Cushing s Syndrom, samt det stöd vi fått av nya och existerande investerare i de finansieringar som genomförts under Flera stora erkända institutioner syns nu på Cortendos ägarlista. Cortendo förvärvade även BioPancreate Inc. som innehar globala rättigheter till ett nytt oralt insulinbaserat behandlingskoncept inom typ 1 och typ 2 diabetes. Det består av att behandla diabetes med en oral beredning av genetiskt modifierade probiotiska bakterier som utsöndrar det humana hormonet GLP-1. I prekliniska försök på djur har det visats att behandlingen leder till att celler från magslemhinnan kan genomgå en omprogrammering och börja utsöndra insulin, på ett glukosberoende sätt. Bolaget har uppgraderat sina rutiner och styrprocesser för att kunna möta de krav som ställs på publika bolag, som en del av förberedelserna att notera bolagets aktie på en officiell börs. Vi har lagt resurser på att förbättra bolagets redovisning och gör nu finansiell rapportering i enlighet med IFRS, som är standard för de flesta publika Europeiska bolag. Cortendos huvudsakliga verksamhetsfokus har varit att flytta fram sin pipeline, särskilt NormoCort för Cushings syndrom. Vi har arbetat intensivt med registreringsmyndigheterna i USA och Europa för att få tillstånd att starta fas 3 studier med NormoCort, som inte tidigare studerats i patienter med Cushing s Syndrom. Detta är viktigt för att kunna utveckla läkemedlet på ett tids-och kostnadseffektivt sätt till gagn för både patienter och aktieägare. För BioPancreate Inc. har arbetet varit inriktat på att definiera en utvecklingsväg till nästa milstolpe för projekten som är acceptabel för FDA. BioPancreate Inc. s mål är att slutföra den prekliniska utvecklingsfasen och lämna in en ansökan kring årsskiftet 2014/15 om att starta 1

4 fas 1 klinisk utveckling. I forskningsprojektet gällande nya substanser inom kortisolhämning slutfördes under 2013 ett tvåårigt program med kemisk syntes och screening. Fyra patentansökningar har lämnats in, och vi har nu fokus på att välja ut de mest lovande substanserna för vidare utveckling, med prioritet för Cushing s Syndrom. Jag ser fram emot att rapportera om bolagets utveckling under Vi tror att våra pipeline-projekt har möjlighet hjälpa många patienter. Kombinerat med vår kommersiella strategi hoppas vi att detta leder till en god värdetillväxt för våra aktieägare. Verksamhetsbeskrivning Cortendo AB (publ) (även kallat Bolaget ) är ett biopharma företag med säte i Göteborg. Bolagets aktier är föremål för offentlig handel på NOTC-A listan (OTC) i Norge. Cortendo är ett ledande företag inom området för kortisol-hämning och har genomfört tidiga kliniska prövningar på patienter diagnosticerade med typ 2 diabetes. Bolagets viktigaste läkemedelskandidat NormoCort, 2S,4R-enantiomeren av ketoconazol, är föremål för en fas 3-studie för Cushing s syndrom. Bolagets strategi är att koncentrera sina resurser på möjligheter där utsikterna till kommersialisering och/eller partnerskap är tydlig och relativt nära i framtiden. För relevanta produkter är Cortendos affärsmodell att kommersialisera sådana självt i USA och att söka samarbets- och licenspartners för bolagets tillgångar utanför USA. Målsättningen med den kommersiella strategin är att optimera avkastningen på investerat kapital. Antalet anställda i bolaget är fortfarande lågt, och många aktiviteter sker, i olika omfattning, genom kostnadseffektiv outsourcing till underleverantörer med expertkompetens. Styrelse och ledande befattningshavare Styrelse Eigil Stray Spetalen, ordförande Eigil Spetalen har varit styrelseordförande i Cortendo sedan juli Han har bred erfarenhet inom investerings-och banksektorn, och har arbetat som investeringsansvarig på Nordea. Eigil Spetalen är bolagets största aktieägare genom sitt investmentbolag Kristianro AS. Eigil Spetalen har en civilingenjörsexamen från norska universitetet för vetenskap och teknik. Eigil Spetalen är bosatt i Norge och är norsk medborgare. Eigil Spetalen är för närvarande styrelseledamot i Unified Messaging Systems AS och Nortunas samt styrelseordförande i International Healthcare & Cosmetics Group AS, Kristianro AS, Sabimed och Equity Media Partners. Joseph M. Mahady, ledamot Joseph Mahady är tidigare global chef för läkemedelsverksamheten på Wyeth (numera Pfizer), där han åtnjöt en 30 år lång karriär. Under sin karriär har Joseph Mahady styrt lanseringar av mer än 30 produkter i 7 behandlingsområden som tillsammans har genererat mer än 15 miljarder dollar per år i intäkter. Han har varit avgörande för att integrera många biofarmaceutiska företag i Wyeth och ledde tolv produktsamarbeten. Dessutom ledde han 2

5 viktiga företagsinitiativ för att positionera bolaget inom nya områden som bioteknik och vacciner. Joseph Mahady är för närvarande styrelseledamot i KV Pharmaceuticals (ordförande), Albemarle Corporation, EKR Therapi och Discovery Labs. Joseph Mahady är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. Hilde H. Steineger, ledamot Hilde Steineger har en doktorsexamen i medicinsk biokemi och är chef för Global Omega -3 Innovation Management på Pronova Biopharma, ett bolag inom BASF-koncernen. Andra styrelseuppdrag inkluderar Weifa AS och Invent 2 AS. Hilde Steineger var tidigare även chef för investerarrelationer på Pronova BioPharma i samband med deras börsintroduktion på Oslo-börsen. Hilde Steineger är norsk medborgare och bosatt i Norge. Espen Tidemann Jørgensen, ledamot Espen Jørgensen är portföljförvaltare på Holta Invest, ett privatägt norskt investmentbolag och aktieägare i Cortendo AB (publ). Tidigare arbetade Espen Jørgensen som finansanalytiker för läkemedels-och biotekniksektorn, inklusive på DnB Markets Espen Jørgensen var topprankad inom biotekniksegmented av både investerare och bolag i Norge. Han är styrelseledamot för det norska utvecklingsbolaget Gentian. Espen Jørgensen är norsk medborgare och bosatt i Norge. H. Joseph Reiser, ledamot och VD Joseph Reiser är VD och koncernchef för Cortendo. Dr. Reiser har mer än 32 års erfarenhet av läkemedels-, och bioteknikbranschen i både offentliga och privata företag. Han tjänstgjorde som VD, koncernchef och styrelsemedlem för CureDM Inc., ett privatägt bioteknikföretag som fokuserar på upptäckt och utveckling av nya terapier som kan lindra eller vända diabetes. Från var han VD och koncernchef samt styrelseledamot i Locust Pharmaceuticals, ett litet onkologiföretag. Från 1998 till 2002 var Dr. Reiser VD, koncernchef och styrelseledamot i Cytogen Corporation. Före detta var Dr. Reiser Corporate Vice President, General Manager Pharmaceuticals och ledamot i styrelsen för Berlex Laboratories Inc., ett amerikanskt dotterbolag till Schering AG (nu Bayer AG). Under sin 17- åriga anställning vid Berlex, höll han ett flertal ledande positioner, bland annat som den första VDn av Schering Berlins Venture Corporation. Dr. Reiser var också med och grundade BioPancreate Inc., ett prekliniskt bolag inom diabetes som specialiserar sig på nya terapier för autoimmuna och endokrina störningar. Dr. Reiser är också styrelseordförande i Complexa Inc., ett företag med fokus på njursjukdomar. H. Joseph Reiser är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. Ernest F. Eichenberg III, ledamot Ernest F. Eichenberg III är en av grundarna och tidigare operativ chef för Broudy Precision Equipment i Philadelphia, PA, USA. Företaget hade kunder som inkluderade stora läkemedelsföretag och en stark närvaro i USA, Mellanöstern, Mexiko och Asien. Under sin mer än 40-åriga anställning, var han ansvarig för att bygga upp och leda företagets kommersiella och tekniska infrastruktur. Han är för närvarande en aktiv rådgivare och investerare. Ernest F. Eichenberg III är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. 3

6 Ledande befattningshavare H. Joseph Reiser, Chief Executive Officer (VD) Se information ovan i avsnittet Styrelse Theodore R. Koziol, Chief Operating Officer (operationell chef) Dr. Koziol har 35 års erfarenhet i läkemedelsbranschen på chefsnivå. Efter en 15-årig karriär på Wyeth (som förvärvades av Pfizer i oktober 2009), var Dr. Koziol 2010 med och grundade BioPancreate Inc., ett prekliniskt bolag inom diabetes som specialiserar sig på nya terapier för autoimmuna och endokrina störningar, där Dr. Koziol också fungerar som ordförande. På Wyeth, var Dr. Koziol Vice President, chef för International Licensing & Business Development som omfattade över 100 marknader för icke-usa baserade farmaceutiska företag i Asien och Stillahavsområdet, Europa, Japan och Latinamerika, och inom alla terapiområden. Innan Dr. Koziol började sin karriär på Wyeth, arbetade han 17 år på Berlex Laboratories Inc. (ett amerikanskt dotterbolag till Schering AG, numera Bayer AG) där han t.ex. var Chef för Drug Metabolism och Pharmakokinetics. Under sin karriär har Dr. Koziol genomfört flera hundra avtal och licenser för alltifrån kommersiella produkter, FoU produkter till avtal med individer. Vidare är Dr. Koziol en efterfrågad talare vid viktiga partner- och läkemedelskonferenser runt om i världen, och han har också skrivit ett flertal publikationer. Theodore R. Koziol är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. Alexander Lindström, Chief Financial Officer Alexander Lindström tillför Cortendo erfarenhet från såväl den finansiella marknaden som läkemedelsmarknaden. Innan han började på Cortendo, tillbringade han större delen av sin nära två decennier långa karriär inom finansbranschen som en uppskattad läkemedels-och bioteknikanalytiker. Hans huvudsakliga positioner inkluderar Head of Healthcare Research under på ABG Sundal Collier, en ledande nordisk investmentbank, och analytiker för healthcare sektorn under på Alecta Investment Management, en ledande nordisk pensionsfond. Alexander Lindström är civilingenjör i kemiteknik med bioteknik inriktning från Lunds tekniska högskola i Sverige. Han har erhållit en Chartered Financial Analyst (CFA) beteckning från CFA Institute. Alexander Lindström är bosatt i USA och är svensk medborgare. John Amatruda, Tillförordnad Chief Medical Officer John Amatruda tillför Cortendo en djupgående kunskap om endokrina sjukdomar och läkemedelsutveckling. John Amatruda tillbringade en stor del av sin karriär vid Merck & Co där han var Senior Vice President & Franchise Head, Diabetes & Obesity. Under sin tid där ansvarade han för tre läkemedel som erhöll registreringsgodkännanden, nu senast Januvia och Janumet. Innan sin karriär på Merck var han Vice President, Therapeutic Area Research Head, Metabolic Disorders vid Bayer Corp. John Amatruda har även en lång karriär inom den akademiska världen, t ex Professor of Medicine, University of Rochester Medical Center, Yale University, Columbia University. Han är certifierad inom endokrinologi och internmedicin. John Amatruda är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. 4

7 Revisor(er) Björn Grundvall, Auktoriserad revisor (EY) Ordinarie revisor i Cortendo AB (publ) sedan november Björn Grundvall är auktoriserad revisor vid Ernst & Young och medlem i branschorganisationen FAR. Aktien och aktiekapitalet Aktien Per bokslutsdagen för denna årsredovisning 31 december 2013, uppgår bolagets aktiekapital till SEK uppdelat på aktier. Bolaget har endast ett aktieslag. Aktierna är lika i alla avseenden, och varje aktie ger en röst vid bolagets bolagsstämma. Aktierna är fritt överlåtbara. Samtliga aktier i bolaget utfärdas i Euroclear Sweden AB med ISIN-nummer SE Bolagets aktie kan handlas och noteras på A-listan på N-OTC i Norge. Information om bolaget publiceras via (Verdipapirforetakenes forbund), Cision och bolagets hemsida Förändringar för aktiekapital under året Under räkenskapsåret har det genomförts riktade nyemissioner, inlösen av teckningsoptioner samt en apportemission som tillsammans inbringat SEK , varav SEK avser apportemissionen. Ovanstående belopp exkluderar emissionskostnader och under 2013 har totalt nya aktier ställts ut varav aktier redovisades som Ej Registrerat Aktiekapital per 31 december Aktiekapitalet / Aktiekapitalets utveckling Datum Typ av förändring i aktiekapitalet Förändring av aktiekapitalet (SEK) Förändring av antal aktier Kvotvärde per aktie (SEK) Beaktande Totala aktiekapitalet efter förändring (SEK) Totalt antal utgivna aktier efter förändring Juli 2011 Ökning av aktiekapitalet Kontant September 2011 Ökning av aktiekapitalet Kontant Januari 2012 Ökning av aktiekapitalet Inlösen av teckningsoptioner Juni 2012 Ökning av aktiekapitalet Kontant Juli 2012 Ökning av aktiekapitalet Kontant September 2012 Ökning av aktiekapitalet Kontant

8 November 2012 Ökning av aktiekapitalet Kontant Januari 2013 Ökning av aktiekapitalet Aktier i BioPancreate Inc Januari 2013 Ökning av aktiekapitalet Kontant Mars 2013 Ökning av aktiekapitalet KontantK Maj 2013 Ökning av aktiekapitalet Kontant Juni 2013 Ökning av aktiekapitalet Kontant September 2013 Ökning av aktiekapitalet Kontant Oktober 2013 Ökning av aktiekapitalet Inlösen av teckningsoptioner Oktober 2013 Ökning av aktiekapitalet Aktier i BioPancreate Inc November 2013 Ökning av aktiekapitalet Inlösen av teckningsoptioner Optioner Det totala antalet utestående optioner per 31 december 2013 var av dessa optioner godkändes på en extra bolagstämma som hölls den 17 Jan Teckningskurserna för optionerna ligger mellan SEK 1,00-6,00 per aktie, med en genomsnittlig teckningskurs på SEK 2,96 per aktie. 6

9 Förvaltningsberättelsen Information om verksamheten Historik Cortendo AB (publ) registrerades den 30 december 1996 och verksamheten består i att utveckla och exploatera medicinska innovationer avseende läkemedel, diagnostika och andra hjälpmedel inom sjuk- och hälsovård. H Joseph Reiser ersatte under 2011 Grethe Støa Birketvedt som bolagets verkställande direktör. Cortendo AB (publ), eller bolaget, har huvudsakligen varit fokuserat på kortisol-reglering som ett terapeutiskt mål. Bolaget startades baserat på hypotesen att en störning av kortisol-aktiviteten är en viktig orsak för utvecklingen av det Metabola Syndromet och att kortisol-reglering därför kan utgöra en potentiell strategi som angriper sjukdomens orsak. Framförallt har bolaget identifierat en aktiv enantiomer av ketoconazol för att få mer önskvärda egenskaper för selektiv hämning av kortisol och har även lämnat in tillhörande patentansökningar. Bolaget har uppnått, med partners, inledande klinisk validering av konceptet för att använda den aktiva enantiomeren, NormoCort. Utvecklingen av denna substans inriktades under 2012 på Cushing's Syndrom, som orsakas av förhöjda kortisolnivåer. Cortendo AB (publ) är idag ett biopharma företag som främst fokuserar på utveckling av innovativa läkemedelsprodukter, som det bedömer har en tydlig och relativt närliggande väg till kommersialisering eller partnerskap. Verksamheten och bolagsstruktur Bolaget har sedan 2012 arbetat för att få tillstånd och stöd för att inleda fas III-studier inom Cushing's Syndrom, och under 2013 erhöll Bolaget tillstånd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheterna att starta en fas 3-studie. Bolaget har kontrakterat en s.k. 'Contract Research Organization, CRO' för att genomföra studien, som förväntas kosta cirka 70 msek och genomföras under åren Bolaget genomför även en plan för tillverkning av läkemedelssubstans och regulatorisk validering av tillverkningsprocesser, samt andra kompletterande studier och aktiviteter som bedöms behövas för att registrera läkemedlet. Bolaget har varit lyckosamt i att intressera världsledande experter inom Cushing's syndrom i att delta i framtagandet av prövningsprotokoll samt genomförandet av studien. Inom diabetesområdet fokuserar Bolaget på att utveckla nya läkemedel via dotterbolaget BioPancreate Inc, ett litet amerikanskt forskningsbolag med ett mycket innovativt behandlingskoncept inom diabetes, utvecklat av Professor John March vid Cornell University. Bolaget genomförde under året det andra steget i ett förvärv av BioPancreate Inc. BioPancreate Inc. s diabetes projekt befinner sig i preklinisk fas. Bolaget har också nått delstegsmål inom utvecklingen av Crespine, en injektionsbaserad produkt för osteoartrit under Cortendo fortsatte med arbetet att utveckla Crespine och Crespine Plus inom osteoartrit för höftartros. Crespine är ett hyaluronsyra-baserat preparat som injiceras i höften för att minska smärta och förbättra funktion i höftleder. En okontrollerad retrospektiv studie i patienter med höftledsartros genomfördes av Dr. Göran Skog vid NIMI i Oslo med goda resultat som presenterades under september 2013 vid ICRS 7

10 konferensen i Izmir, Turkiet. Arbetet har pågått med att tydliggöra kraven på dokumentationsbehov i USA från FDA för utvecklingen av Crespine. Koncernen redovisar ett negativt resultat om 32,82 msek för räkenskapsåret 2013, varav 15,37 msek avser kostnader för forskning och utveckling. För att positionera sig för en potentiell listning på en officiell börs har Cortendo under året arbetat med att förbereda bolaget internt, t.ex. vad gäller redovisning och bolagsstyrning, och har genomfört en konvertering till redovisning enligt IFRS, vilket är den redovisningsstandard som krävs och accepteras av de flesta officiella börser. Risker Operationella risker, risker för bolagets aktie samt finansiella risker finns beskrivna i not 3 och not 4. Ekonomisk översikt Belopp i tkr Koncernen Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Balansomslutning Resultat per aktie före utspädning, kronor 1) -0,50-0,73-0,57 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 1) -0,50-0,73-0,57 Eget kapital per aktie 2) 1,52 0,88-0,07 Soliditet 3) 95,3% 93,5% neg Antal anställda, st Moderbolaget Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Balansomslutning Antal anställda, st ) Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier 2) Eget kapital vid periodens slut dividerat med antalet aktier vid periodens slut 3) Eget kapital i procent av balansomslutningen Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar I samband med förvärvet av samtliga aktier i BioPancreate Inc. förvärvades immateriella tillgångar avseende FoU projekt samt patent- och produkträttigheter. De immateriella tillgångarna uppgår den 31 december 2013 till kronor. 8

11 Omsättningstillgångar Den 31 december 2013 (2012) uppgick totala omsättningstillgångar till ( ) kronor. Av dessa avser ( ) kronor likvida medel. Se förklaring av förändringar i likvida medel i avsnittet om Kassaflöde nedan. Likvida medel redovisas detaljerat i not 19. Eget kapital Per den 31 december 2013 (2012) uppgick det egna kapitalet till ( ) kronor, motsvarande en soliditet om 95,3 ( 93,5 ) procent. Under 2013 har genomförda emissioner ökat bolagets aktiekapital med kronor och övrigt tillskjutet kapital med kronor. Per 31 december 2012 var aktier redovisade som Ej Registrerat aktiekapital. Resultaträkning Intäkter Koncernen har inga kommersiella produkter varvid några intäkter inte har redovisats. Kostnader Belopp i kronor Råmaterial och förnödenheter Övriga externa kostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar och nedskrivningar Del i intressebolagsresultat Generellt har rörelsens kostnader ökat till följd av att verksamheten har varit mer omfattande under 2013 än under Resultat från finansiella poster Finansnetto består främst av valutakursdifferenser och uppgick för perioden till ( ) kronor. Årets resultat Resultat efter skatt uppgick till ( ) kronor, vilket motsvarar -0,50 (-0,73) kronor per aktie. Kassaflöde Det totala kassaflödet för 2013 (2012) uppgick till ( ) kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ( ) kronor, vilket huvudsakligen förklaras av den utökade verksamheten under Kassaflödet från investeringsverksamheten under 2013 (2012) uppgick till ( ) kronor. 9

12 Kassaflödet från finansieringsverksamheten under 2013 (2012) uppgick till ( ) kronor. Dessa flöden förklaras av emissioner. Strategi och fokus Under 2013 fortsatte bolaget arbeta i enlighet med den modifikation av verksamhetens fokus som gjordes Bolaget fokuserar på utveckling av innovativa läkemedelsprodukter, som det bedömer har en tydlig och relativt närliggande väg till kommersialisering eller partnerskap. När det anses relevant avser bolaget att utveckla läkemedel för specialistområden, inklusive s.k. orphansjukdomar (orphan=föräldralös). Med orphanläkemedel, eller särläkemedel, menas mediciner mot ovanliga sjukdomar för vilka det oftast inte finns adekvat behandling, och för vilka få mediciner har utvecklats. Bolaget avser vidare att potentiellt kommersialisera några av sina potentiella produkter självt på nyckelmarknader,t ex USA. Det finns flera exempel på mindre bolag som framgångsrikt kommersialiserat egna produkter inom särläkemedelsmarknaden. Detta underlättas av att det oftast är ett begränsat antal specialistläkare som behandlar dessa ovanliga och allvarliga sjukdomar, samt att konkurrensen är lägre än inom marknader för de vanligare folksjukdomarna. Orphanläkemedel åtnjuter också flera potentiella fördelar såsom möjligheter till särskild marknadsexklusivitet, lägre utvecklingskostnader och avgifter, samt skattelättnader. Den övergripande anledningen är en strävan att maximera den potentiella avkastningen på investerat kapital, genom att tillfredsställa viktiga medicinska behov för patienter och samhället i stort. NormoCort (COR003) planeras att utvecklas till s.k. specialisteller orphanprodukt. Framtida utveckling och händelser efter räkenskapsårets utgång Ett huvudsakligt mål för 2014 är att starta upp fas 3 studien för NormoCort i Cushing s syndrom och sedan genomföra studien enligt plan och kostnadsramar. Vi har stora förhoppningar att NormoCort kommer att kunna bli ett viktigt nytt läkemedel för patienter med Cushing s syndrom. Vi är tacksamma för det stöd vi erhållit från många Cushing s experter i USA, Europa och andra delar av världen. För bolagets andra pipelineprojekt fortsätter också arbetet. För BioPancreate Inc. har den prekliniska processen startats med mål att tillverka och dokumentera detta bolags diabetesprodukt vad gäller kvalité, effekt och säkerhet. Detta arbete skall ligga till grund för att få tillstånd att starta kliniska studier på friska försökspersoner och diabetespatienter. Bolaget kommer att fortsätta att dokumentera de nya selektiva kemiska substanser som tagits fram inom projektet med Moulder Center for Drug Discovery at Temple University. Målet är att ta fram nya substanser med förbättrade egenskaper som gör att dessa kan utvecklas till andra generationens läkemedel inom kortisolreglering mot Cushing's syndrom. Bolaget meddelade i maj 2014 resultatet av en strategisk genomgång som gjorts av styrelsen. Cortendo kommer att fokusera helt på orphanläkemedel och produkter inom det metabola området. Således kommer licensrättigheterna för Crespine samt Crespine Plus att återlämnas till licensgivaren. Beslutet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på resultatet i närtid. Framtida kostnader för utvecklingen av dessa produkter kommer som en konsekvens att utgå. 10

13 Ett annat viktigt mål är att kunna introducera bolagets aktie på en officiell aktiebörs. Bolaget fortsätter att arbeta med att förbereda interna processer samt med att öka kunskapen om bolaget i marknaden. Bolaget avser även att använda ett etablerat kontaktnät för att potentiellt finna nya projekt för att expandera sin produktportfölj, inklusive sådana som kan utvecklas och relativt snabbt återförsäljas till potentiella licenstagare, efter att Cortendo skapat mervärde i projekten. För att genomföra bolagets strategiska plan har bolaget stärkt sin ledningsgrupp sedan Två stycken mycket erfarna farmaceutiska chefer anslöts till bolagets under detta år, och ytterligare personer har anslutits under för att styra denna spännande tillväxtfas i företaget och bygga aktieägarvärde. Bolaget har också stärkt sin styrelse nämnvärt över de senaste två åren, och två mycket erfarna personer, Dr. Hilde Steineger samt Espen Jørgensen, blev i januari 2014 invalda i styrelsen. Bolaget meddelade i maj 2014 vissa planerade förändringar för bolagets styrelse och ledning. Med syfte att ytterligare stärka kunskapen om läkemedelsbranschen i bolagets ordförandeskap har styrelsen med stöd från valberedningen tillfrågat H. Joseph Reiser att ta över ordförandeskapet, samtidigt som bolagets nuvarande styrelseordförande övergår till rollen av styrelseledamot. Förändringen leder till att Cortendo kommer att rekrytera en ny VD. Styrelseförändringen förväntas ske när en ny VD har knutits till bolaget. Även om tillsättandet av ett starkt ledarskap är viktigt för bolaget, räknar bolaget med att under de närmaste 1-2 åren fortsätta existera i stort sett som ett virtuellt företag för att behålla kostnadseffektiviteten. Baserat på den strategiska planen som sammanfattats ovan och med tanke på det nya och erfarna ledarskapet är det bolagets förhoppning att det har startat en spännande tillväxtfas. För att genomföra denna strategi behöver sannolikt bolaget under 2014 anskaffa ytterligare kapital, vilket mest sannolikt kan ske via genomförandet av en eller flera nyemissioner. Kapitalinvesteringar Cortendo AB (publ) har under 2013 gjort en väsentlig kapitalinvestering. Bolaget investerade ytterligare i BioPancreate Inc., det bolag som äger rättigheterna till ett läkemedelsprojekt avseende oral typ 1 och 2 diabetes medicin. Denna investering är i moderbolaget bokförd till SEK och motsvarar en ägarandel om 99%. Under april 2014 förvärvade bolaget resterande 1% av BioPancreate Inc. i enlighet med bolagsstämmobeslut den 17 januari 2014, och äger nu 100% av detta bolag. Ägarförhållanden Per bokslutsdagen för denna årsredovisning har bolaget 525 aktieägare som är registrerade i VPS, och 22 aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB. 11

14 10 största aktieägare i Cortendo AB (publ) Cortendo aktieägare Ägarandel i % Kristianro AS (Eigil Spetalen) 16,4% Storebrand Funds 7,8% H Joseph Reiser 6,3% Tredje AP-fonden 6,2% Theodore R Koziol 5,9% Ferncliff Listed DAI AS (Øystein Spetalen) 5,6% Ernest F. Eichenberg III 3,1% DNB Funds 2,7% Grethe Støa Birketvedt 2,6% Holta Invest AS 2,3% Övriga aktieägare 41,1% Antal utestående aktier 87,34 miljoner Antal utestående optioner 5,71 miljoner Antal utestående aktier efter utspädning 93,04 miljoner Per bokslutsdagen för denna årsredovisning 31 december 2013, uppgår bolagets aktiekapital till uppdelat på aktier. Bolaget har endast ett aktieslag. Aktierna är lika i alla avseenden, och varje aktie ger en röst vid bolagets bolagsstämma. Aktierna är fritt överlåtbara. Samtliga aktier i bolaget utfärdas i Euroclear Sweden AB med ISIN-nummer SE Bolags aktie kan handlas och noteras på A-listan på N-OTC i Norge. Information om bolaget publiceras via (Verdipapirforetakenes forbund), Cision och bolagets hemsida Årsstämma Ordinarie bolagsstämma planeras att hållas den 12 juni 2014, i Wistrands lokaler på Lilla Bommen i Göteborg. Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt 2013 (2012) uppgick till ( ) kronor. Resultatförsämringen beror på kostnader avseende den utökade verksamheten. Likvida medel uppgick den 31 december 2013 (2012) till ( ) kronor. Moderbolagets investeringar uppgick till huvudsaklig del av förvärv av de sista 51% av aktierna i BioPancreate Inc. Antalet anställda i moderbolaget uppgick till 1 (1) person vid periodens slut. 12

15 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Belopp i kronor Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att årets resultat och balanserat resultat avräknas mot överkursfonden, samt att resterande förlust överförs i ny räkning. 13

16 Koncernens rapport över totalresultat Belopp i kronor Not Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Andel av intressebolagsresultat Rörelseresultat 8,9, Finansiella intäkter 10, Finansiella kostnader 11, Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 13 Årets resultat Övrigt totalresultat 1) Poster som kommer att återföras resultatet Omräkningsdifferenser Totalresultat för året Resultat per aktie (SEK) -0,50-0,73 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,50-0,73 Antal aktier Genomsnittligt antal utestående aktier Utestående optioner Antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning ) I enlighet med IAS 1 skall alla förändringar i eget kapital som inte uppkommer från transaktioner med ägarna redovisas i koncernens rapport över totalresultat. Omräkningsdifferenser är helt och hållet relaterat till resultat- och balansräkningar i utländskt dotterbolag. Valutakursen för förvärvsdagen sammanföll med valutakursen på balansdagen vilket medfört att det vid årets bokslut inte uppkom någon omräkningsdifferens. 14

17 Koncernens balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekaital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser inga inga 15

18 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Ej registrerat Övrigt tillskjutet Balanserade Belopp i kronor Aktiekapital aktiekapital kapital vinstmedel Årets resultat Totalt Ingående eget kapital 1 januari Behandling av föregående års resultat Årets resultat Transaktioner med aktieägare Aktierelaterad ersättning Emission av aktier Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Behandling av föregående års resultat Årets resultat Transaktioner med aktieägare Emission av aktier Aktierelaterad ersättning Teckning av optioner i samband med förvärv av dotterbolag Utgående eget kapital 31 december Koncernens rapport över kassaflöden Belopp i kronor Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Aktierelaterad ersättning Omvärdering finansiella instrument Andel av intressebolagsresultat Avskrivning materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+) / Ökning (-) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investering i intressebolag 1) Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Emisson av aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid årets slut ) Intressebolagsandelar övergår till dotterföretag under

19 Moderbolagets resultaträkning Belopp i kronor Not Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Rörelseresultat 8, Finansiella intäkter 10, Finansiella kostnader 11, Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 13 Årets resultat Moderbolagets totalresultat Belopp i kronor Not Årets resultat Övrigt totalresultat för året: Övrigt totalresultat Summa totalresultat för året

20 Moderbolagets balansräkning Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intressebolag Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Aktuell skattefordran Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Överkursfond Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga 18

21 Moderbolagets rapport över förändring eget kapital Ej registrerat Balanserade Belopp i kronor Aktiekapital aktiekapital Reservfond vinstmedel Överkursfond Årets resultat Totalt Ingående eget kapital 1 januari Behandling av föregående års resultat Årets resultat Transaktioner med aktieägare Emission av aktier Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Behandling av föregående års resultat Årets resultat Transaktioner med aktieägare Emission av aktier Utgående eget kapital 31 december Moderbolagets kassaflödesanalys Belopp i kronor Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivning materiella anläggningstillgångar Nedskrivning aktier i dotterbolag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+) / Ökning (-) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Avyttring av verksamhet Investering i intressebolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Emisson av aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid årets slut

22 NOTER Not 1 Allmän information Cortendo AB (publ) ( Moderföretaget ), organisationsnummer , med dess dotterbolag ( Koncernen ), är ett internationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i Göteborg. Verksamheten består i att utveckla och exploatera medicinska innovationer avseende läkemedel, diagnostika och andra hjälpmedel inom sjuk- och hälsovård. Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och har sitt säte i Göteborg. Moderföretagets aktier är föremål för offentlig handel på NOTC-A-lista (OTC) i Norge. Styrelsen har den 29 april 2014 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande. Samtliga belopp redovisas i heltal svenska kronor om inte annat anges. Uppgifter inom parantes avser föregående år. Not 2 Redovisningsprinciper 2.1 Grund för rapporternas upprättande Koncernen har från och med den 1 januari 2013 bytt redovisningsprinciper och tillämpar sedan dess International Financial Reporting Standard (IFRS) så som de godkänts av EU. Siffror avseende räkenskapsåren 2011 och 2012 har omräknats enligt de nya redovisningsreglerna. I not 6 presenteras effekterna av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standard (IFRS). I not 5 anges de antaganden och de uppskattningar som är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen. 2.2 Koncernredovisningen Dotterföretag Dotterföretag är de företag där Koncernen har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande. Detta följer vanligen av ett aktieinnehav som överstiger 50 procent av aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där Koncernen genom avtal ensam utövar ett bestämmande inflytande. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens rörelseförvärv. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av summan av det verkliga värdet på tillgångarna som lämnats som ersättning, emitterade eget kapitalandelar och uppkomna skulder som förvärvaren ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade företaget per överlåtelsedagen. Varje villkorad betalning redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Alla transaktionskostnader avseende förvärv kostnadsförs. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas till verkliga värden på förvärvsdagen. 20

23 Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på Koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på ett nedskrivningsbehov för den övertagna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens principer. 2.3 Segmentsrapportering Rörelsesegment rapporteras i överensstämmelse med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. I Koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen i samråd med verkställande direktören. I nuläget bedöms Koncernen endast ha ett segment och några upplysningar avseende detta segment har därför inte presenterats i denna rapport. 2.4 Omräkning av utländsk valuta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). BioPancreate Inc. använder USD som funktionell valuta. I Koncernen används svenska kronor (SEK), som är Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. Utländska koncernföretags balans- och resultaträkning omräknas enligt dagskursmetoden. Skulder och tillgångar omräknas till balansdagens kurs medan resultaträkningarna omräknas till genomsnittskurs för året förutom där det ansetts mer relevant att använda transaktionsdagens kurs. Omräkningsdifferenser som uppstår hänförliga till omräkning av utlandsverksamhet redovisas i övrigt totalresultat. Valutakursvinster och förluster som uppkommer i samband med transaktioner i utländsk valuta och omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet. Vid framtagandet av de finansiella räkenskaperna i denna rapport har följande valutakurser använts: Balansdags- Genomsnittlig Balansdags- Genomsnittlig Balansdags- Genomsnittlig Valuta kurs 2013 kurs 2013 kurs 2012 kurs 2012 kurs 2011 kurs 2011 SEK / USD 6,51 6,52 6,52 6,78 6,92 6,50 SEK / NOK 1,06 1,11 1,17 1,16 1,15 1, Klassificering m.m. Inom Koncernen fördelas tillgångar och skulder som kort- respektive långfristiga. Långfristiga fordringar och skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas förfalla till betalning senare än 21

24 ett år från balansdagen. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. 2.6 Immateriella tillgångar Patent och produkträttigheter Patent och produkträttigheter redovisas till anskaffningskostnad minskat med ackumulerade avskrivningar. Patent och produkträttigheter har en begränsad nyttjandeperiod och avskrivningar görs för att fördela kostnaden över denna period. Avskrivningarna anpassas efter den förväntade intjäningen hos respektive patent och produkträttighet och påbörjas när projektet eller produkten har möjlighet att generera intäkter. Värdet på patent och produkträttigheter prövas minst en gång per år avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Internt upparbetade immateriella tillgångar Utgifter för utvecklingsprojekt redovisas som immateriell anläggningstillgång om Koncernen kan visa att det är tekniskt möjligt att fullfölja och lönsamt att kommersialisera resultatet och endast om utgifterna för detta projekt kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningar görs för att fördela kostnaderna för utvecklingsprojektet över deras bedömda nyttjandeperiod och påbörjas när projektet börjar generera intäkter. Övriga forsknings- och utvecklingsutgifter redovisas som kostnader när de uppkommer. Värdet på internt upparbetade immateriella tillgångar prövas minst en gång per år avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Förvärvad FoU Utgifter för förvärvade forsknings- och utvecklingsprojekt redovisas som immateriell anläggningstillgång. När ett förvärvat forskningsprojekt har möjlighet att generera intäkter påbörjas avskrivning under förväntad nyttjandeperiod. Värdet på forsknings- och utvecklingsprojektet prövas minst en gång per år avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 2.7 Finansiella instrument Allmänna principer Köp och försäljning av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen det datum då Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgångar eller skulder. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnaderna, vilket gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 22

25 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt som används för att täcka risker för valutakursförändringar. Samtliga derivat marknadsvärderas och marknadsvärdena redovisas i balansräkningen. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet identifierats som ett säkringsinstrument, och om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats. Bolaget tillämpar inte säkringsredovisning. Koncernens transaktionsexponering i utländsk valuta uppkommer på grund av framtida prognostiserade valutaflöden som främst avser de kostnader som koncernens verksamhet genererar och som till huvudsaklig del avser USD. Valutaexponering avseende framtida prognostiserade flöden säkras främst genom valutaterminer. Terminen redovisas i balansräkningen till verkligt värde, under posten Övriga fordringar. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter eller kostnader beroende på utvecklingen av aktuella valutaterminer. Följande derivat är registrerade per 31 december 2013: Lösendag Förvärvsdag Belopp NOK MTM Kund- och lånefordringar Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Klassificeringen är beroende av vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Lånefordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. Nedskrivning av Koncernens lånefordringar sker när det ej är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtaganden. Övriga finansiella skulder Till denna kategori räknas lån och övriga skulder, exempelvis leverantörsskulder. Dessa finansiella skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skulder kortare än tre månader redovisas till anskaffningsvärde. 23

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

! " ##$ % & ) " * % & + ##, &! " "!! ! +!.! ##, / 0 ##$ !" # $$%# &'! ( $$% ) $ + $$%,! ( $# $$%) *, # $ #! ( $ $$% ) &, & #, &'! - $. $$% # )!

!  ##$ % & )  * % & + ##, &!  !! ! +!.! ##, / 0 ##$ ! # $$%# &'! ( $$% ) $ + $$%,! ( $# $$%) *, # $ #! ( $ $$% ) &, & #, &'! - $. $$% # )! !"! " ##$ % & '(& ) " * % & + ##, &! " "!! --! +!.! ##, / 0 ##$!" # $$%# &'! ( $$% ) *'!( $ + $$%,! ( $# $$%) *, # $ #! ( $ $$% ) &, & #, &'! - $. $$% # )! 2 1! "!# " $% &! #'! (!!)!# " " )! ) "!! #! )!

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2008-07-01 2008-09-30 1(14) Delåret juli 2008 - september 2008 i sammandrag Influensaprojektet fortskrider enligt plan. Patent på Bolagets

Läs mer