ÅRSREDOVISNING 2013 CORTENDO AB (publ) CORTENDO AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 CORTENDO AB (publ) 556537-6554 CORTENDO AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 CORTENDO AB (publ) CORTENDO AB

2 Innehållsförteckning Året i korthet.. 1 VD har ordet 1 Verksamhetsbeskrivning. 2 Styrelse och ledande befattningshavare. 2 Aktien och aktiekapitalet 5 Förvaltningsberättelsen.. 7 Koncernens rapport över totalresultat Koncernens balansräkning 15 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital. 16 Koncernens rapport över kassaflöden Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets totalresultat 17 Moderbolagets balansräkning 18 Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital. 19 Moderbolagets kassaflödesanalys.. 19 Noter 20

3 Cortendo AB Årsredovisning 2013 Året i korthet Cortendo erhöll tillstånd att starta klinisk fas 3 studie i Cushing s Syndrom i USA och Europa för NormoCort. Studien befinner sig i en uppstartsfas. Två framgångsrika finansieraringar på totalt 100 msek medförde en betydligt bättre finansiell ställning samt en ökning av det institutionella ägandet i bolaget Cortendo förvärvade BioPancreate Inc. ett litet amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar ett mycket innovativt koncept inom diabetesområdet Nettoförlusten efter skatt uppgick till 32,82 msek för helåret 2013, jämfört med en nettoförlust på 24,26 msek för samma period under 2012 Per den 31 december 2013 uppgick likvida medel till 97,12 msek, jämfört med 24,27 msek vid utgången av 2012 Cortendo AB redovisar i enlighet med IFRS för första gången i årsredovisning för 2013 VD har ordet Cortendo nådde flera mål under året och vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi är särskilt nöjda med att nu ha startat upp fas 3 studier med NormoCort i Cushing s Syndrom, samt det stöd vi fått av nya och existerande investerare i de finansieringar som genomförts under Flera stora erkända institutioner syns nu på Cortendos ägarlista. Cortendo förvärvade även BioPancreate Inc. som innehar globala rättigheter till ett nytt oralt insulinbaserat behandlingskoncept inom typ 1 och typ 2 diabetes. Det består av att behandla diabetes med en oral beredning av genetiskt modifierade probiotiska bakterier som utsöndrar det humana hormonet GLP-1. I prekliniska försök på djur har det visats att behandlingen leder till att celler från magslemhinnan kan genomgå en omprogrammering och börja utsöndra insulin, på ett glukosberoende sätt. Bolaget har uppgraderat sina rutiner och styrprocesser för att kunna möta de krav som ställs på publika bolag, som en del av förberedelserna att notera bolagets aktie på en officiell börs. Vi har lagt resurser på att förbättra bolagets redovisning och gör nu finansiell rapportering i enlighet med IFRS, som är standard för de flesta publika Europeiska bolag. Cortendos huvudsakliga verksamhetsfokus har varit att flytta fram sin pipeline, särskilt NormoCort för Cushings syndrom. Vi har arbetat intensivt med registreringsmyndigheterna i USA och Europa för att få tillstånd att starta fas 3 studier med NormoCort, som inte tidigare studerats i patienter med Cushing s Syndrom. Detta är viktigt för att kunna utveckla läkemedlet på ett tids-och kostnadseffektivt sätt till gagn för både patienter och aktieägare. För BioPancreate Inc. har arbetet varit inriktat på att definiera en utvecklingsväg till nästa milstolpe för projekten som är acceptabel för FDA. BioPancreate Inc. s mål är att slutföra den prekliniska utvecklingsfasen och lämna in en ansökan kring årsskiftet 2014/15 om att starta 1

4 fas 1 klinisk utveckling. I forskningsprojektet gällande nya substanser inom kortisolhämning slutfördes under 2013 ett tvåårigt program med kemisk syntes och screening. Fyra patentansökningar har lämnats in, och vi har nu fokus på att välja ut de mest lovande substanserna för vidare utveckling, med prioritet för Cushing s Syndrom. Jag ser fram emot att rapportera om bolagets utveckling under Vi tror att våra pipeline-projekt har möjlighet hjälpa många patienter. Kombinerat med vår kommersiella strategi hoppas vi att detta leder till en god värdetillväxt för våra aktieägare. Verksamhetsbeskrivning Cortendo AB (publ) (även kallat Bolaget ) är ett biopharma företag med säte i Göteborg. Bolagets aktier är föremål för offentlig handel på NOTC-A listan (OTC) i Norge. Cortendo är ett ledande företag inom området för kortisol-hämning och har genomfört tidiga kliniska prövningar på patienter diagnosticerade med typ 2 diabetes. Bolagets viktigaste läkemedelskandidat NormoCort, 2S,4R-enantiomeren av ketoconazol, är föremål för en fas 3-studie för Cushing s syndrom. Bolagets strategi är att koncentrera sina resurser på möjligheter där utsikterna till kommersialisering och/eller partnerskap är tydlig och relativt nära i framtiden. För relevanta produkter är Cortendos affärsmodell att kommersialisera sådana självt i USA och att söka samarbets- och licenspartners för bolagets tillgångar utanför USA. Målsättningen med den kommersiella strategin är att optimera avkastningen på investerat kapital. Antalet anställda i bolaget är fortfarande lågt, och många aktiviteter sker, i olika omfattning, genom kostnadseffektiv outsourcing till underleverantörer med expertkompetens. Styrelse och ledande befattningshavare Styrelse Eigil Stray Spetalen, ordförande Eigil Spetalen har varit styrelseordförande i Cortendo sedan juli Han har bred erfarenhet inom investerings-och banksektorn, och har arbetat som investeringsansvarig på Nordea. Eigil Spetalen är bolagets största aktieägare genom sitt investmentbolag Kristianro AS. Eigil Spetalen har en civilingenjörsexamen från norska universitetet för vetenskap och teknik. Eigil Spetalen är bosatt i Norge och är norsk medborgare. Eigil Spetalen är för närvarande styrelseledamot i Unified Messaging Systems AS och Nortunas samt styrelseordförande i International Healthcare & Cosmetics Group AS, Kristianro AS, Sabimed och Equity Media Partners. Joseph M. Mahady, ledamot Joseph Mahady är tidigare global chef för läkemedelsverksamheten på Wyeth (numera Pfizer), där han åtnjöt en 30 år lång karriär. Under sin karriär har Joseph Mahady styrt lanseringar av mer än 30 produkter i 7 behandlingsområden som tillsammans har genererat mer än 15 miljarder dollar per år i intäkter. Han har varit avgörande för att integrera många biofarmaceutiska företag i Wyeth och ledde tolv produktsamarbeten. Dessutom ledde han 2

5 viktiga företagsinitiativ för att positionera bolaget inom nya områden som bioteknik och vacciner. Joseph Mahady är för närvarande styrelseledamot i KV Pharmaceuticals (ordförande), Albemarle Corporation, EKR Therapi och Discovery Labs. Joseph Mahady är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. Hilde H. Steineger, ledamot Hilde Steineger har en doktorsexamen i medicinsk biokemi och är chef för Global Omega -3 Innovation Management på Pronova Biopharma, ett bolag inom BASF-koncernen. Andra styrelseuppdrag inkluderar Weifa AS och Invent 2 AS. Hilde Steineger var tidigare även chef för investerarrelationer på Pronova BioPharma i samband med deras börsintroduktion på Oslo-börsen. Hilde Steineger är norsk medborgare och bosatt i Norge. Espen Tidemann Jørgensen, ledamot Espen Jørgensen är portföljförvaltare på Holta Invest, ett privatägt norskt investmentbolag och aktieägare i Cortendo AB (publ). Tidigare arbetade Espen Jørgensen som finansanalytiker för läkemedels-och biotekniksektorn, inklusive på DnB Markets Espen Jørgensen var topprankad inom biotekniksegmented av både investerare och bolag i Norge. Han är styrelseledamot för det norska utvecklingsbolaget Gentian. Espen Jørgensen är norsk medborgare och bosatt i Norge. H. Joseph Reiser, ledamot och VD Joseph Reiser är VD och koncernchef för Cortendo. Dr. Reiser har mer än 32 års erfarenhet av läkemedels-, och bioteknikbranschen i både offentliga och privata företag. Han tjänstgjorde som VD, koncernchef och styrelsemedlem för CureDM Inc., ett privatägt bioteknikföretag som fokuserar på upptäckt och utveckling av nya terapier som kan lindra eller vända diabetes. Från var han VD och koncernchef samt styrelseledamot i Locust Pharmaceuticals, ett litet onkologiföretag. Från 1998 till 2002 var Dr. Reiser VD, koncernchef och styrelseledamot i Cytogen Corporation. Före detta var Dr. Reiser Corporate Vice President, General Manager Pharmaceuticals och ledamot i styrelsen för Berlex Laboratories Inc., ett amerikanskt dotterbolag till Schering AG (nu Bayer AG). Under sin 17- åriga anställning vid Berlex, höll han ett flertal ledande positioner, bland annat som den första VDn av Schering Berlins Venture Corporation. Dr. Reiser var också med och grundade BioPancreate Inc., ett prekliniskt bolag inom diabetes som specialiserar sig på nya terapier för autoimmuna och endokrina störningar. Dr. Reiser är också styrelseordförande i Complexa Inc., ett företag med fokus på njursjukdomar. H. Joseph Reiser är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. Ernest F. Eichenberg III, ledamot Ernest F. Eichenberg III är en av grundarna och tidigare operativ chef för Broudy Precision Equipment i Philadelphia, PA, USA. Företaget hade kunder som inkluderade stora läkemedelsföretag och en stark närvaro i USA, Mellanöstern, Mexiko och Asien. Under sin mer än 40-åriga anställning, var han ansvarig för att bygga upp och leda företagets kommersiella och tekniska infrastruktur. Han är för närvarande en aktiv rådgivare och investerare. Ernest F. Eichenberg III är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. 3

6 Ledande befattningshavare H. Joseph Reiser, Chief Executive Officer (VD) Se information ovan i avsnittet Styrelse Theodore R. Koziol, Chief Operating Officer (operationell chef) Dr. Koziol har 35 års erfarenhet i läkemedelsbranschen på chefsnivå. Efter en 15-årig karriär på Wyeth (som förvärvades av Pfizer i oktober 2009), var Dr. Koziol 2010 med och grundade BioPancreate Inc., ett prekliniskt bolag inom diabetes som specialiserar sig på nya terapier för autoimmuna och endokrina störningar, där Dr. Koziol också fungerar som ordförande. På Wyeth, var Dr. Koziol Vice President, chef för International Licensing & Business Development som omfattade över 100 marknader för icke-usa baserade farmaceutiska företag i Asien och Stillahavsområdet, Europa, Japan och Latinamerika, och inom alla terapiområden. Innan Dr. Koziol började sin karriär på Wyeth, arbetade han 17 år på Berlex Laboratories Inc. (ett amerikanskt dotterbolag till Schering AG, numera Bayer AG) där han t.ex. var Chef för Drug Metabolism och Pharmakokinetics. Under sin karriär har Dr. Koziol genomfört flera hundra avtal och licenser för alltifrån kommersiella produkter, FoU produkter till avtal med individer. Vidare är Dr. Koziol en efterfrågad talare vid viktiga partner- och läkemedelskonferenser runt om i världen, och han har också skrivit ett flertal publikationer. Theodore R. Koziol är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. Alexander Lindström, Chief Financial Officer Alexander Lindström tillför Cortendo erfarenhet från såväl den finansiella marknaden som läkemedelsmarknaden. Innan han började på Cortendo, tillbringade han större delen av sin nära två decennier långa karriär inom finansbranschen som en uppskattad läkemedels-och bioteknikanalytiker. Hans huvudsakliga positioner inkluderar Head of Healthcare Research under på ABG Sundal Collier, en ledande nordisk investmentbank, och analytiker för healthcare sektorn under på Alecta Investment Management, en ledande nordisk pensionsfond. Alexander Lindström är civilingenjör i kemiteknik med bioteknik inriktning från Lunds tekniska högskola i Sverige. Han har erhållit en Chartered Financial Analyst (CFA) beteckning från CFA Institute. Alexander Lindström är bosatt i USA och är svensk medborgare. John Amatruda, Tillförordnad Chief Medical Officer John Amatruda tillför Cortendo en djupgående kunskap om endokrina sjukdomar och läkemedelsutveckling. John Amatruda tillbringade en stor del av sin karriär vid Merck & Co där han var Senior Vice President & Franchise Head, Diabetes & Obesity. Under sin tid där ansvarade han för tre läkemedel som erhöll registreringsgodkännanden, nu senast Januvia och Janumet. Innan sin karriär på Merck var han Vice President, Therapeutic Area Research Head, Metabolic Disorders vid Bayer Corp. John Amatruda har även en lång karriär inom den akademiska världen, t ex Professor of Medicine, University of Rochester Medical Center, Yale University, Columbia University. Han är certifierad inom endokrinologi och internmedicin. John Amatruda är bosatt i USA och är amerikansk medborgare. 4

7 Revisor(er) Björn Grundvall, Auktoriserad revisor (EY) Ordinarie revisor i Cortendo AB (publ) sedan november Björn Grundvall är auktoriserad revisor vid Ernst & Young och medlem i branschorganisationen FAR. Aktien och aktiekapitalet Aktien Per bokslutsdagen för denna årsredovisning 31 december 2013, uppgår bolagets aktiekapital till SEK uppdelat på aktier. Bolaget har endast ett aktieslag. Aktierna är lika i alla avseenden, och varje aktie ger en röst vid bolagets bolagsstämma. Aktierna är fritt överlåtbara. Samtliga aktier i bolaget utfärdas i Euroclear Sweden AB med ISIN-nummer SE Bolagets aktie kan handlas och noteras på A-listan på N-OTC i Norge. Information om bolaget publiceras via (Verdipapirforetakenes forbund), Cision och bolagets hemsida Förändringar för aktiekapital under året Under räkenskapsåret har det genomförts riktade nyemissioner, inlösen av teckningsoptioner samt en apportemission som tillsammans inbringat SEK , varav SEK avser apportemissionen. Ovanstående belopp exkluderar emissionskostnader och under 2013 har totalt nya aktier ställts ut varav aktier redovisades som Ej Registrerat Aktiekapital per 31 december Aktiekapitalet / Aktiekapitalets utveckling Datum Typ av förändring i aktiekapitalet Förändring av aktiekapitalet (SEK) Förändring av antal aktier Kvotvärde per aktie (SEK) Beaktande Totala aktiekapitalet efter förändring (SEK) Totalt antal utgivna aktier efter förändring Juli 2011 Ökning av aktiekapitalet Kontant September 2011 Ökning av aktiekapitalet Kontant Januari 2012 Ökning av aktiekapitalet Inlösen av teckningsoptioner Juni 2012 Ökning av aktiekapitalet Kontant Juli 2012 Ökning av aktiekapitalet Kontant September 2012 Ökning av aktiekapitalet Kontant

8 November 2012 Ökning av aktiekapitalet Kontant Januari 2013 Ökning av aktiekapitalet Aktier i BioPancreate Inc Januari 2013 Ökning av aktiekapitalet Kontant Mars 2013 Ökning av aktiekapitalet KontantK Maj 2013 Ökning av aktiekapitalet Kontant Juni 2013 Ökning av aktiekapitalet Kontant September 2013 Ökning av aktiekapitalet Kontant Oktober 2013 Ökning av aktiekapitalet Inlösen av teckningsoptioner Oktober 2013 Ökning av aktiekapitalet Aktier i BioPancreate Inc November 2013 Ökning av aktiekapitalet Inlösen av teckningsoptioner Optioner Det totala antalet utestående optioner per 31 december 2013 var av dessa optioner godkändes på en extra bolagstämma som hölls den 17 Jan Teckningskurserna för optionerna ligger mellan SEK 1,00-6,00 per aktie, med en genomsnittlig teckningskurs på SEK 2,96 per aktie. 6

9 Förvaltningsberättelsen Information om verksamheten Historik Cortendo AB (publ) registrerades den 30 december 1996 och verksamheten består i att utveckla och exploatera medicinska innovationer avseende läkemedel, diagnostika och andra hjälpmedel inom sjuk- och hälsovård. H Joseph Reiser ersatte under 2011 Grethe Støa Birketvedt som bolagets verkställande direktör. Cortendo AB (publ), eller bolaget, har huvudsakligen varit fokuserat på kortisol-reglering som ett terapeutiskt mål. Bolaget startades baserat på hypotesen att en störning av kortisol-aktiviteten är en viktig orsak för utvecklingen av det Metabola Syndromet och att kortisol-reglering därför kan utgöra en potentiell strategi som angriper sjukdomens orsak. Framförallt har bolaget identifierat en aktiv enantiomer av ketoconazol för att få mer önskvärda egenskaper för selektiv hämning av kortisol och har även lämnat in tillhörande patentansökningar. Bolaget har uppnått, med partners, inledande klinisk validering av konceptet för att använda den aktiva enantiomeren, NormoCort. Utvecklingen av denna substans inriktades under 2012 på Cushing's Syndrom, som orsakas av förhöjda kortisolnivåer. Cortendo AB (publ) är idag ett biopharma företag som främst fokuserar på utveckling av innovativa läkemedelsprodukter, som det bedömer har en tydlig och relativt närliggande väg till kommersialisering eller partnerskap. Verksamheten och bolagsstruktur Bolaget har sedan 2012 arbetat för att få tillstånd och stöd för att inleda fas III-studier inom Cushing's Syndrom, och under 2013 erhöll Bolaget tillstånd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheterna att starta en fas 3-studie. Bolaget har kontrakterat en s.k. 'Contract Research Organization, CRO' för att genomföra studien, som förväntas kosta cirka 70 msek och genomföras under åren Bolaget genomför även en plan för tillverkning av läkemedelssubstans och regulatorisk validering av tillverkningsprocesser, samt andra kompletterande studier och aktiviteter som bedöms behövas för att registrera läkemedlet. Bolaget har varit lyckosamt i att intressera världsledande experter inom Cushing's syndrom i att delta i framtagandet av prövningsprotokoll samt genomförandet av studien. Inom diabetesområdet fokuserar Bolaget på att utveckla nya läkemedel via dotterbolaget BioPancreate Inc, ett litet amerikanskt forskningsbolag med ett mycket innovativt behandlingskoncept inom diabetes, utvecklat av Professor John March vid Cornell University. Bolaget genomförde under året det andra steget i ett förvärv av BioPancreate Inc. BioPancreate Inc. s diabetes projekt befinner sig i preklinisk fas. Bolaget har också nått delstegsmål inom utvecklingen av Crespine, en injektionsbaserad produkt för osteoartrit under Cortendo fortsatte med arbetet att utveckla Crespine och Crespine Plus inom osteoartrit för höftartros. Crespine är ett hyaluronsyra-baserat preparat som injiceras i höften för att minska smärta och förbättra funktion i höftleder. En okontrollerad retrospektiv studie i patienter med höftledsartros genomfördes av Dr. Göran Skog vid NIMI i Oslo med goda resultat som presenterades under september 2013 vid ICRS 7

10 konferensen i Izmir, Turkiet. Arbetet har pågått med att tydliggöra kraven på dokumentationsbehov i USA från FDA för utvecklingen av Crespine. Koncernen redovisar ett negativt resultat om 32,82 msek för räkenskapsåret 2013, varav 15,37 msek avser kostnader för forskning och utveckling. För att positionera sig för en potentiell listning på en officiell börs har Cortendo under året arbetat med att förbereda bolaget internt, t.ex. vad gäller redovisning och bolagsstyrning, och har genomfört en konvertering till redovisning enligt IFRS, vilket är den redovisningsstandard som krävs och accepteras av de flesta officiella börser. Risker Operationella risker, risker för bolagets aktie samt finansiella risker finns beskrivna i not 3 och not 4. Ekonomisk översikt Belopp i tkr Koncernen Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Balansomslutning Resultat per aktie före utspädning, kronor 1) -0,50-0,73-0,57 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 1) -0,50-0,73-0,57 Eget kapital per aktie 2) 1,52 0,88-0,07 Soliditet 3) 95,3% 93,5% neg Antal anställda, st Moderbolaget Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Balansomslutning Antal anställda, st ) Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier 2) Eget kapital vid periodens slut dividerat med antalet aktier vid periodens slut 3) Eget kapital i procent av balansomslutningen Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar I samband med förvärvet av samtliga aktier i BioPancreate Inc. förvärvades immateriella tillgångar avseende FoU projekt samt patent- och produkträttigheter. De immateriella tillgångarna uppgår den 31 december 2013 till kronor. 8

11 Omsättningstillgångar Den 31 december 2013 (2012) uppgick totala omsättningstillgångar till ( ) kronor. Av dessa avser ( ) kronor likvida medel. Se förklaring av förändringar i likvida medel i avsnittet om Kassaflöde nedan. Likvida medel redovisas detaljerat i not 19. Eget kapital Per den 31 december 2013 (2012) uppgick det egna kapitalet till ( ) kronor, motsvarande en soliditet om 95,3 ( 93,5 ) procent. Under 2013 har genomförda emissioner ökat bolagets aktiekapital med kronor och övrigt tillskjutet kapital med kronor. Per 31 december 2012 var aktier redovisade som Ej Registrerat aktiekapital. Resultaträkning Intäkter Koncernen har inga kommersiella produkter varvid några intäkter inte har redovisats. Kostnader Belopp i kronor Råmaterial och förnödenheter Övriga externa kostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar och nedskrivningar Del i intressebolagsresultat Generellt har rörelsens kostnader ökat till följd av att verksamheten har varit mer omfattande under 2013 än under Resultat från finansiella poster Finansnetto består främst av valutakursdifferenser och uppgick för perioden till ( ) kronor. Årets resultat Resultat efter skatt uppgick till ( ) kronor, vilket motsvarar -0,50 (-0,73) kronor per aktie. Kassaflöde Det totala kassaflödet för 2013 (2012) uppgick till ( ) kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ( ) kronor, vilket huvudsakligen förklaras av den utökade verksamheten under Kassaflödet från investeringsverksamheten under 2013 (2012) uppgick till ( ) kronor. 9

12 Kassaflödet från finansieringsverksamheten under 2013 (2012) uppgick till ( ) kronor. Dessa flöden förklaras av emissioner. Strategi och fokus Under 2013 fortsatte bolaget arbeta i enlighet med den modifikation av verksamhetens fokus som gjordes Bolaget fokuserar på utveckling av innovativa läkemedelsprodukter, som det bedömer har en tydlig och relativt närliggande väg till kommersialisering eller partnerskap. När det anses relevant avser bolaget att utveckla läkemedel för specialistområden, inklusive s.k. orphansjukdomar (orphan=föräldralös). Med orphanläkemedel, eller särläkemedel, menas mediciner mot ovanliga sjukdomar för vilka det oftast inte finns adekvat behandling, och för vilka få mediciner har utvecklats. Bolaget avser vidare att potentiellt kommersialisera några av sina potentiella produkter självt på nyckelmarknader,t ex USA. Det finns flera exempel på mindre bolag som framgångsrikt kommersialiserat egna produkter inom särläkemedelsmarknaden. Detta underlättas av att det oftast är ett begränsat antal specialistläkare som behandlar dessa ovanliga och allvarliga sjukdomar, samt att konkurrensen är lägre än inom marknader för de vanligare folksjukdomarna. Orphanläkemedel åtnjuter också flera potentiella fördelar såsom möjligheter till särskild marknadsexklusivitet, lägre utvecklingskostnader och avgifter, samt skattelättnader. Den övergripande anledningen är en strävan att maximera den potentiella avkastningen på investerat kapital, genom att tillfredsställa viktiga medicinska behov för patienter och samhället i stort. NormoCort (COR003) planeras att utvecklas till s.k. specialisteller orphanprodukt. Framtida utveckling och händelser efter räkenskapsårets utgång Ett huvudsakligt mål för 2014 är att starta upp fas 3 studien för NormoCort i Cushing s syndrom och sedan genomföra studien enligt plan och kostnadsramar. Vi har stora förhoppningar att NormoCort kommer att kunna bli ett viktigt nytt läkemedel för patienter med Cushing s syndrom. Vi är tacksamma för det stöd vi erhållit från många Cushing s experter i USA, Europa och andra delar av världen. För bolagets andra pipelineprojekt fortsätter också arbetet. För BioPancreate Inc. har den prekliniska processen startats med mål att tillverka och dokumentera detta bolags diabetesprodukt vad gäller kvalité, effekt och säkerhet. Detta arbete skall ligga till grund för att få tillstånd att starta kliniska studier på friska försökspersoner och diabetespatienter. Bolaget kommer att fortsätta att dokumentera de nya selektiva kemiska substanser som tagits fram inom projektet med Moulder Center for Drug Discovery at Temple University. Målet är att ta fram nya substanser med förbättrade egenskaper som gör att dessa kan utvecklas till andra generationens läkemedel inom kortisolreglering mot Cushing's syndrom. Bolaget meddelade i maj 2014 resultatet av en strategisk genomgång som gjorts av styrelsen. Cortendo kommer att fokusera helt på orphanläkemedel och produkter inom det metabola området. Således kommer licensrättigheterna för Crespine samt Crespine Plus att återlämnas till licensgivaren. Beslutet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på resultatet i närtid. Framtida kostnader för utvecklingen av dessa produkter kommer som en konsekvens att utgå. 10

13 Ett annat viktigt mål är att kunna introducera bolagets aktie på en officiell aktiebörs. Bolaget fortsätter att arbeta med att förbereda interna processer samt med att öka kunskapen om bolaget i marknaden. Bolaget avser även att använda ett etablerat kontaktnät för att potentiellt finna nya projekt för att expandera sin produktportfölj, inklusive sådana som kan utvecklas och relativt snabbt återförsäljas till potentiella licenstagare, efter att Cortendo skapat mervärde i projekten. För att genomföra bolagets strategiska plan har bolaget stärkt sin ledningsgrupp sedan Två stycken mycket erfarna farmaceutiska chefer anslöts till bolagets under detta år, och ytterligare personer har anslutits under för att styra denna spännande tillväxtfas i företaget och bygga aktieägarvärde. Bolaget har också stärkt sin styrelse nämnvärt över de senaste två åren, och två mycket erfarna personer, Dr. Hilde Steineger samt Espen Jørgensen, blev i januari 2014 invalda i styrelsen. Bolaget meddelade i maj 2014 vissa planerade förändringar för bolagets styrelse och ledning. Med syfte att ytterligare stärka kunskapen om läkemedelsbranschen i bolagets ordförandeskap har styrelsen med stöd från valberedningen tillfrågat H. Joseph Reiser att ta över ordförandeskapet, samtidigt som bolagets nuvarande styrelseordförande övergår till rollen av styrelseledamot. Förändringen leder till att Cortendo kommer att rekrytera en ny VD. Styrelseförändringen förväntas ske när en ny VD har knutits till bolaget. Även om tillsättandet av ett starkt ledarskap är viktigt för bolaget, räknar bolaget med att under de närmaste 1-2 åren fortsätta existera i stort sett som ett virtuellt företag för att behålla kostnadseffektiviteten. Baserat på den strategiska planen som sammanfattats ovan och med tanke på det nya och erfarna ledarskapet är det bolagets förhoppning att det har startat en spännande tillväxtfas. För att genomföra denna strategi behöver sannolikt bolaget under 2014 anskaffa ytterligare kapital, vilket mest sannolikt kan ske via genomförandet av en eller flera nyemissioner. Kapitalinvesteringar Cortendo AB (publ) har under 2013 gjort en väsentlig kapitalinvestering. Bolaget investerade ytterligare i BioPancreate Inc., det bolag som äger rättigheterna till ett läkemedelsprojekt avseende oral typ 1 och 2 diabetes medicin. Denna investering är i moderbolaget bokförd till SEK och motsvarar en ägarandel om 99%. Under april 2014 förvärvade bolaget resterande 1% av BioPancreate Inc. i enlighet med bolagsstämmobeslut den 17 januari 2014, och äger nu 100% av detta bolag. Ägarförhållanden Per bokslutsdagen för denna årsredovisning har bolaget 525 aktieägare som är registrerade i VPS, och 22 aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB. 11

14 10 största aktieägare i Cortendo AB (publ) Cortendo aktieägare Ägarandel i % Kristianro AS (Eigil Spetalen) 16,4% Storebrand Funds 7,8% H Joseph Reiser 6,3% Tredje AP-fonden 6,2% Theodore R Koziol 5,9% Ferncliff Listed DAI AS (Øystein Spetalen) 5,6% Ernest F. Eichenberg III 3,1% DNB Funds 2,7% Grethe Støa Birketvedt 2,6% Holta Invest AS 2,3% Övriga aktieägare 41,1% Antal utestående aktier 87,34 miljoner Antal utestående optioner 5,71 miljoner Antal utestående aktier efter utspädning 93,04 miljoner Per bokslutsdagen för denna årsredovisning 31 december 2013, uppgår bolagets aktiekapital till uppdelat på aktier. Bolaget har endast ett aktieslag. Aktierna är lika i alla avseenden, och varje aktie ger en röst vid bolagets bolagsstämma. Aktierna är fritt överlåtbara. Samtliga aktier i bolaget utfärdas i Euroclear Sweden AB med ISIN-nummer SE Bolags aktie kan handlas och noteras på A-listan på N-OTC i Norge. Information om bolaget publiceras via (Verdipapirforetakenes forbund), Cision och bolagets hemsida Årsstämma Ordinarie bolagsstämma planeras att hållas den 12 juni 2014, i Wistrands lokaler på Lilla Bommen i Göteborg. Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt 2013 (2012) uppgick till ( ) kronor. Resultatförsämringen beror på kostnader avseende den utökade verksamheten. Likvida medel uppgick den 31 december 2013 (2012) till ( ) kronor. Moderbolagets investeringar uppgick till huvudsaklig del av förvärv av de sista 51% av aktierna i BioPancreate Inc. Antalet anställda i moderbolaget uppgick till 1 (1) person vid periodens slut. 12

15 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Belopp i kronor Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att årets resultat och balanserat resultat avräknas mot överkursfonden, samt att resterande förlust överförs i ny räkning. 13

16 Koncernens rapport över totalresultat Belopp i kronor Not Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Andel av intressebolagsresultat Rörelseresultat 8,9, Finansiella intäkter 10, Finansiella kostnader 11, Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 13 Årets resultat Övrigt totalresultat 1) Poster som kommer att återföras resultatet Omräkningsdifferenser Totalresultat för året Resultat per aktie (SEK) -0,50-0,73 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,50-0,73 Antal aktier Genomsnittligt antal utestående aktier Utestående optioner Antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning ) I enlighet med IAS 1 skall alla förändringar i eget kapital som inte uppkommer från transaktioner med ägarna redovisas i koncernens rapport över totalresultat. Omräkningsdifferenser är helt och hållet relaterat till resultat- och balansräkningar i utländskt dotterbolag. Valutakursen för förvärvsdagen sammanföll med valutakursen på balansdagen vilket medfört att det vid årets bokslut inte uppkom någon omräkningsdifferens. 14

17 Koncernens balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekaital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser inga inga 15

18 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Ej registrerat Övrigt tillskjutet Balanserade Belopp i kronor Aktiekapital aktiekapital kapital vinstmedel Årets resultat Totalt Ingående eget kapital 1 januari Behandling av föregående års resultat Årets resultat Transaktioner med aktieägare Aktierelaterad ersättning Emission av aktier Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Behandling av föregående års resultat Årets resultat Transaktioner med aktieägare Emission av aktier Aktierelaterad ersättning Teckning av optioner i samband med förvärv av dotterbolag Utgående eget kapital 31 december Koncernens rapport över kassaflöden Belopp i kronor Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Aktierelaterad ersättning Omvärdering finansiella instrument Andel av intressebolagsresultat Avskrivning materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+) / Ökning (-) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investering i intressebolag 1) Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Emisson av aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid årets slut ) Intressebolagsandelar övergår till dotterföretag under

19 Moderbolagets resultaträkning Belopp i kronor Not Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Rörelseresultat 8, Finansiella intäkter 10, Finansiella kostnader 11, Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 13 Årets resultat Moderbolagets totalresultat Belopp i kronor Not Årets resultat Övrigt totalresultat för året: Övrigt totalresultat Summa totalresultat för året

20 Moderbolagets balansräkning Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intressebolag Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Aktuell skattefordran Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Överkursfond Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga 18

21 Moderbolagets rapport över förändring eget kapital Ej registrerat Balanserade Belopp i kronor Aktiekapital aktiekapital Reservfond vinstmedel Överkursfond Årets resultat Totalt Ingående eget kapital 1 januari Behandling av föregående års resultat Årets resultat Transaktioner med aktieägare Emission av aktier Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Behandling av föregående års resultat Årets resultat Transaktioner med aktieägare Emission av aktier Utgående eget kapital 31 december Moderbolagets kassaflödesanalys Belopp i kronor Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivning materiella anläggningstillgångar Nedskrivning aktier i dotterbolag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+) / Ökning (-) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Avyttring av verksamhet Investering i intressebolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Emisson av aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid årets slut

22 NOTER Not 1 Allmän information Cortendo AB (publ) ( Moderföretaget ), organisationsnummer , med dess dotterbolag ( Koncernen ), är ett internationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i Göteborg. Verksamheten består i att utveckla och exploatera medicinska innovationer avseende läkemedel, diagnostika och andra hjälpmedel inom sjuk- och hälsovård. Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och har sitt säte i Göteborg. Moderföretagets aktier är föremål för offentlig handel på NOTC-A-lista (OTC) i Norge. Styrelsen har den 29 april 2014 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande. Samtliga belopp redovisas i heltal svenska kronor om inte annat anges. Uppgifter inom parantes avser föregående år. Not 2 Redovisningsprinciper 2.1 Grund för rapporternas upprättande Koncernen har från och med den 1 januari 2013 bytt redovisningsprinciper och tillämpar sedan dess International Financial Reporting Standard (IFRS) så som de godkänts av EU. Siffror avseende räkenskapsåren 2011 och 2012 har omräknats enligt de nya redovisningsreglerna. I not 6 presenteras effekterna av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standard (IFRS). I not 5 anges de antaganden och de uppskattningar som är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen. 2.2 Koncernredovisningen Dotterföretag Dotterföretag är de företag där Koncernen har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande. Detta följer vanligen av ett aktieinnehav som överstiger 50 procent av aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där Koncernen genom avtal ensam utövar ett bestämmande inflytande. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens rörelseförvärv. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av summan av det verkliga värdet på tillgångarna som lämnats som ersättning, emitterade eget kapitalandelar och uppkomna skulder som förvärvaren ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade företaget per överlåtelsedagen. Varje villkorad betalning redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Alla transaktionskostnader avseende förvärv kostnadsförs. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas till verkliga värden på förvärvsdagen. 20

23 Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på Koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på ett nedskrivningsbehov för den övertagna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens principer. 2.3 Segmentsrapportering Rörelsesegment rapporteras i överensstämmelse med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. I Koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen i samråd med verkställande direktören. I nuläget bedöms Koncernen endast ha ett segment och några upplysningar avseende detta segment har därför inte presenterats i denna rapport. 2.4 Omräkning av utländsk valuta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). BioPancreate Inc. använder USD som funktionell valuta. I Koncernen används svenska kronor (SEK), som är Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. Utländska koncernföretags balans- och resultaträkning omräknas enligt dagskursmetoden. Skulder och tillgångar omräknas till balansdagens kurs medan resultaträkningarna omräknas till genomsnittskurs för året förutom där det ansetts mer relevant att använda transaktionsdagens kurs. Omräkningsdifferenser som uppstår hänförliga till omräkning av utlandsverksamhet redovisas i övrigt totalresultat. Valutakursvinster och förluster som uppkommer i samband med transaktioner i utländsk valuta och omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet. Vid framtagandet av de finansiella räkenskaperna i denna rapport har följande valutakurser använts: Balansdags- Genomsnittlig Balansdags- Genomsnittlig Balansdags- Genomsnittlig Valuta kurs 2013 kurs 2013 kurs 2012 kurs 2012 kurs 2011 kurs 2011 SEK / USD 6,51 6,52 6,52 6,78 6,92 6,50 SEK / NOK 1,06 1,11 1,17 1,16 1,15 1, Klassificering m.m. Inom Koncernen fördelas tillgångar och skulder som kort- respektive långfristiga. Långfristiga fordringar och skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas förfalla till betalning senare än 21

24 ett år från balansdagen. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. 2.6 Immateriella tillgångar Patent och produkträttigheter Patent och produkträttigheter redovisas till anskaffningskostnad minskat med ackumulerade avskrivningar. Patent och produkträttigheter har en begränsad nyttjandeperiod och avskrivningar görs för att fördela kostnaden över denna period. Avskrivningarna anpassas efter den förväntade intjäningen hos respektive patent och produkträttighet och påbörjas när projektet eller produkten har möjlighet att generera intäkter. Värdet på patent och produkträttigheter prövas minst en gång per år avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Internt upparbetade immateriella tillgångar Utgifter för utvecklingsprojekt redovisas som immateriell anläggningstillgång om Koncernen kan visa att det är tekniskt möjligt att fullfölja och lönsamt att kommersialisera resultatet och endast om utgifterna för detta projekt kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningar görs för att fördela kostnaderna för utvecklingsprojektet över deras bedömda nyttjandeperiod och påbörjas när projektet börjar generera intäkter. Övriga forsknings- och utvecklingsutgifter redovisas som kostnader när de uppkommer. Värdet på internt upparbetade immateriella tillgångar prövas minst en gång per år avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Förvärvad FoU Utgifter för förvärvade forsknings- och utvecklingsprojekt redovisas som immateriell anläggningstillgång. När ett förvärvat forskningsprojekt har möjlighet att generera intäkter påbörjas avskrivning under förväntad nyttjandeperiod. Värdet på forsknings- och utvecklingsprojektet prövas minst en gång per år avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 2.7 Finansiella instrument Allmänna principer Köp och försäljning av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen det datum då Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgångar eller skulder. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnaderna, vilket gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 22

25 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt som används för att täcka risker för valutakursförändringar. Samtliga derivat marknadsvärderas och marknadsvärdena redovisas i balansräkningen. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet identifierats som ett säkringsinstrument, och om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats. Bolaget tillämpar inte säkringsredovisning. Koncernens transaktionsexponering i utländsk valuta uppkommer på grund av framtida prognostiserade valutaflöden som främst avser de kostnader som koncernens verksamhet genererar och som till huvudsaklig del avser USD. Valutaexponering avseende framtida prognostiserade flöden säkras främst genom valutaterminer. Terminen redovisas i balansräkningen till verkligt värde, under posten Övriga fordringar. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter eller kostnader beroende på utvecklingen av aktuella valutaterminer. Följande derivat är registrerade per 31 december 2013: Lösendag Förvärvsdag Belopp NOK MTM Kund- och lånefordringar Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Klassificeringen är beroende av vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Lånefordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. Nedskrivning av Koncernens lånefordringar sker när det ej är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtaganden. Övriga finansiella skulder Till denna kategori räknas lån och övriga skulder, exempelvis leverantörsskulder. Dessa finansiella skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skulder kortare än tre månader redovisas till anskaffningsvärde. 23

XCounter AB (publ) 1 (39)

XCounter AB (publ) 1 (39) 1 (39) Årsredovisning 2014 XCounter koncernen, ledande producent av Kadmiumtelluridbaserade detektorer och ledande inom fotonräknande digitala röntgendetektorer för dentala, medicinska och industriella

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning 2009-01-01 2009-12-31 Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) 556692-9690 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 2 s resultaträkning 10

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074 ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL...

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... Årsredovisning 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... 11 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN...

Läs mer

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2013

ÅRS REDO VISNING 2013 RS EDO ISNING 013 FörvaltningsberäTTELSE Styrelsen och verkställande direktören i C-RAD AB (publ), organisationsnummer 556663-9174, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT

ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Flerårsöversikt... 6 Rapport över totalresultat... 7 Rapport över finansiell ställning...

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer