1989 Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt kvadratmeter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1989 Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt 1 600 kvadratmeter."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009

2 Innehåll SAMMANFATTNING VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 10 Produkter och varumärken 12 Försäljningskanaler 16 Marknadsföring 20 Inköp och leverantörer 22 Lager och logistik 24 Organisation 26 IT-system 28 AKTIEN Aktiedata och ägare 30 HÅLLBARHETSREDOVISNING Omvärld och intressenter 32 Miljö 36 Social hållbarhet 38 BOLAGSSTYRNING Ordförande har ordet 42 Bolagsstyrningsrapport 42 Styrelse 49 Företagsledning 50 Risker 52 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 56 Fem år i sammandrag 60 Kommentarer till fem år i sammandrag 61 Finansiella rapporter 62 Noter 68 Styrelsens undertecknande 84 Revisionsberättelse 85 Definition av nyckeltal 87 Branschbegrepp och övrig terminologi 87 Adresser år i ständig utveckling 89 BESTÄLLNING AV EKONOMISK INFORMATION Ekonomisk information och annan relevant bolagsinformation publiceras på Information kan också beställas från Swedol AB (publ) Box 631, SE TYRESÖ Tel , Fax KONTAKTPERSONER / INVESTOR RELATIONS Verkställande direktör Markku Piippo Tel , CFO, Casper Tamm Tel , DISTRIBUTION Årsredovisningen 2009 distribueras till samtliga aktieägare minst fyra veckor före årsstämman. Årsredovisningen tillhandahålls även som PDF på PRODUKTIONSFAKTA Miljömärkning: Svanen. Produktion: Swedol och Kanton. Foto: Anders Roth och Swedol. Tryck: Alloffset AB. H C Swedol historik 1963 Bolaget grundas som enskild firma av Curt Svedberg Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. Thomas Svedberg blir VD Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt kvadratmeter Den första butiken öppnas i egna fastigheten i Tyresö i samband med att Swedol fördubblar den totala lokalytan till kvadratmeter Swedol öppnar sin första externa butik i Sollentuna. Butikens totala yta är kvadratmeter.

3 Sammanfattning 2009 Intäkterna ökade med 7,5% till 912,6 Mkr (849,2 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 21,4% tilll 95,9 Mkr (79,0 Mkr). Rörelsemarginalen ökade till 10,5% (9,3%). Nettoresultatet ökade till 68,6 Mkr (56,5 Mkr). Resultat per aktie uppgick till 2,14 kr* (1,77 kr*). Butikernas försäljningsökning var 14,8% jämfört med föregående år. Kassafl ödet från den löpande verksamheten var för perioden positivt med 110,6 Mkr (-3,5 Mkr). * Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning då det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. Intäktstillväxt totalt Rörelsemarginal Avkastning på eget kapital Intäktstillväxt butiker 35% 30% Kvartal 1 35% 30% Kvartal 2 35% 30% Kvartal 3 35% 30% Kvartal 4 25% 25% 25% 25% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% Intäkterna ökade med 4,9% till 202,0 Mkr (192,6 Mkr) Rörelseresultatet uppgick till 10,8 Mkr (18,7 Mkr) Rörelsemarginalen uppgick till 5,3% (9,7%) Resultat per aktie uppgick till 0,23 kr* (0,42 kr*) Butikernas försäljningsökning var 14,8% jämfört med föregående år. Intäkterna ökade med 3,6% till 218,7 Mkr (211,0 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 4,3% till 29,2 Mkr (28,0 Mkr) Rörelsemarginalen ökade till 13,4% (13,3%) Resultat per aktie uppgick till 0,67 kr* (0,62 kr*) Butikernas försäljningsökning var 10,8% jämfört med föregående år. Intäkterna ökade med 6,5% till 212,5 Mkr (199,6 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 36,6% till 23,5 Mkr (17,2 Mkr) Rörelsemarginalen ökade till 11,1% (8,6%) Resultat per aktie uppgick till 0,53 kr* (0,37 kr*) Butikernas försäljningsökning var 14,3% jämfört med föregående år. Intäkterna ökade med 13,6% till 279,4 Mkr (245,9 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 116,0% till 32,4 Mkr (15,0 Mkr) Rörelsemarginalen ökade till 11,6% (6,1%) Resultat per aktie uppgick till 0,71 kr* (0,35 kr*) Butikernas försäljningsökning var 18,4% jämfört med föregående år. Nyckeltal i sammandrag ¹ Intäkter, Mkr 912,6 849,2 719,7 528,0 392,6 Rörelseresultat, Mkr 95,9 79,0 100,2 68,7 48,2 Omsättningstillväxt, % 7,5 18,0 36,3 34,5 50,5 Bruttomarginal, % 37,3 34,6 36,0 34,7 32,8 Rörelsemarginal, % 10,5 9,3 13,9 13,0 12,3 Soliditet, % 65,9 58,1 63,4 63,2 53,8 Medelantal anställda, st Bruttoinvesteringar, Mkr 15,8 29,2 19,5 12,8 10,2 Antal butiker vid årets slut, st För nyckeltalens defi nititioner se sidan Swedol öppnar butiker i Hudiksvall, Jönköping och Helsingborg Swedol öppnar fyra butiker i Norrköping, Vällingby, Malmö och Göteborg och har i slutet på 2004 nio butiker. Swedol omsätter 261 Mkr med ett rötelseresultat om 25 Mkr vid periodens slut. 52 procent av försäljningen kommer från butikerna Swedol öppnar sex butiker i Sundsvall, Västerås, Örebro, Uddevalla, Växjö, och Karlstad. Swedols internethandel startar i fjärde kvartalet Swedol öppnar elva nya butiker och har vid årets slut totalt 26 butiker. SWEDOL ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Stabilitet och effektivitet en lönsam kombination 2009 har på många sätt varit ett tufft och utmanande år, därför är jag extra stolt över vårt positiva resultat. Under inledningen av året var efterfrågan från marknaden vikande för att under sommaren och hösten stabiliseras. Under årets sista kvartal har vi börjat se en återhämtning i efterfrågan och jämfört med fjärde kvartalet 2008 har omsättningen ökat med 13,6 % till 279,4 mkr (245,9). Totalt ökade omsättningen med 7,5 % till 912,6 mkr under året och vi har även vänt till ett positivt kassaflöde, vilket är ett kvitto på att vårt affärskoncept fungerar samt att effektiviseringarna av våra processer gett resultat. Året som gått Under året har vi fortsatt med vårt åtgärdsprogram och ytterligare effektiviserat våra processer och hållit nere kostnaderna. Några exempel på detta är effektivisering av schemaläggning i butikerna, bytet till vårt nya lagersystem SOLO samt utvecklingen av IT-systemet vid inleverans för snabbare hantering av gods. Vi fortsätter löpande att utveckla vår verksamhet men vi behöver inte göra några drastiska åtgärder på kostnadssidan i lågkonjunkturer eftersom vi redan har låga overheadkostnader och en slimmad organisation. Vårt koncept fungerar låga kostnader, rätt produkter, lyhörda mot marknaden. Ökade marknadsandelar Järnhandelsmarknaden har precis som många andra marknader minskat under året till följd av lågkonjunkturen. Det har dock visat sig att konjunkturen inte påverkar oss i så stor utsträckning eftersom vi tidigare tagit marknadsandelar i lågkonjunkturer och så även denna gång. Vi tror detta beror på att kunderna är mer noga med pris, sortiment och kvalitet i tuffa tider. Vår målsättning för butiksetableringar är sex-sju butiker om året. Under 2009 har vi startat upp tre nya butiker samt flyttat butiken i Malmö till större lokaler. Expansionstakten har på så sätt varit något lägre jämfört med målsättningen. Etableringen av nya butiker är viktigt för oss eftersom vår lokala närvaro ökar. Många stora kunder finns över hela Sverige, de vill ha få och stora leverantörer som kan erbjuda lokala inköp. Med vår löpande nyetablering av butiker stärker vi vår position som helhetsleverantör. Vi bedömer i dagsläget att det finns cirka 50 städer som har underlag för en Swedolbutik och vi kommer under 2010 starta fyra nya butiker. Dock är det viktigt att poängtera att oavsett antal nyetableringar är resultatet det viktiga, vi strävar inte enbart efter en ökad omsättning utan målet är en kombination av tillväxt och lönsamhet. Bra kassaflöde och starka finanser Vi har under året jobbat med att öka lageromsättningshastigheten, dels genom inköpet av det nya lagersystemet dels genom effektivisering av våra processer och varuflöden. Det är glädjande att vår satsning redan gett resultat i form av ett positivt kassaflöde och förhoppningsvis kommer vi se mer effekt av satsningen den kommande tiden. Varje ny butik som öppnas ökar de första åren försäljningen kraftigt för att efter några år stabiliseras på en god nivå. Årets ökade volymer beror således dels på de butiker som etablerats under året men även de som etablerats under 2007 och Under 2009 ökade omsättningen med 7,5 % vilket är ett styrkebesked med tanke på den lågkonjunktur som präglat året. Swedol har ingen nettoskuld och påverkas därför inte av kreditmarknadens åtstramade villkor. Detta tillsammans med långsiktiga ägare skapar trygghet, stabilitet och arbetsro. De starka finanserna innebär att vi föreslår en utdelning om SEK 0,65 per aktie....kunderna är mer noga med pris, sortiment och kvalitet i tuffa tider. 2 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

5 VD HAR ORDET Spännande förvärv I en konservativ marknad måste man satsa för att bredda sin affär. Vi beslutade därför att förvärva ett etablerat säljbolag med fokus på uppsökande säljverksamhet. De har god kännedom om marknaden, geografisk bredd samt varumärken som kompletterar Swedols ordinarie utbud och förstärker fokuseringen mot proffsen. Flerkanalskonceptet är viktigt för att hitta nya kunder. Det finns flera kundgrupper som vi tror kan öka sina inköp genom bearbetning och uppsökande säljarbete. En väl fungerande affärsmodell Vår affärsmodell med ett tydligt sortiment med kvalitetsprodukter till ett konkurrenskraftigt pris fungerar. För att öka tydligheten mot kunden har vi exempelvis priser på alla varor i katalogen vilket underlättar kundens inköp. Tydligheten med pris gör också att kunden kan jämföra våra priser med konkurrenternas, en jämförelse som vi inte räds. Skälen till vår slagkraftiga prisbild kommer av våra låga overheadkostnader och välutvecklade logistik. Den välutvecklade logistiken grundar sig i vår tid som postorderföretag. Men priset är inte allt utan många kunder värdesätter även god service. För att förstärka vår kundservice har vi i våra butiker en slangverkstad, serviceverkstad samt klädtryck. I serviceverkstaden kan kunden lämna in ej fungerande varor eller varor som behöver löpande underhåll och få hjälp på plats. En trygghet som visat sig vara uppskattad av våra kunder. Allteftersom vi växer och öppnar nya butiker så blir vårt varumärke starkare och kännedomen om oss ökar. Vi är en trygg leverantör med hög kvalitet på produkterna och med god service. Vår stabilitet och trygghet har vi även nytta av som arbetsgivare. Det är lättare att bibehålla och rekrytera kompetent personal. Ett bevis på vår stabilitet är att vi under året inte gjort några nedskärningar i personalen. För våra medarbetare ger den tryggheten arbetsro och de kan fokusera helhjärtat på sina arbetsuppgifter. Ett hållbart Swedol Att företag har en viktig roll för en hållbar utveckling är det ingen tvekan om. Vi har sedan flera år tillbaka gjort medvetna och hållbara val av leverantörer och ställt höga krav i tillverkningen av våra produkter. Under 2009 bestämde vi oss för att konkretisera detta arbete och höja ambitionen ytterligare. Vi har påbörjat framtagning av en ny uppförandekod, som bygger på internationellt vedertagna riktlinjer för mänskliga rättigheter, som våra leverantörer ska skriva på. Vi tar som företag också ett helhetsansvar för våra produkter vilket även gäller återvinning av våra produkter. Fortsatt expansion 2010 blir lite mer offensivt än 2009 men med fortsatt kostnadskontroll. Vi kommer fortsätta med butiksetableringen enligt vårt framgångsrika affärskoncept som gjort att vi visat vinst sedan Det ska bli spännande att se vad vår satsning på besöksförsäljning i och med förvärvet innebär för verksamheten framöver. Jag vill tacka medarbetarna för ert engagemang och befintliga samt nya kunder för förtroendet. Låt oss tillsammans göra 2010 till ett bra år! Markku Piippo VD SWEDOL ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Affärsidé, mål och strategier Med ett brett järnhandelsprogram anpassat till företagskunder, hög servicenivå, god lagerhållning, effektiva logistiklösningar och konkurrenskraftiga priser ska Swedol sträva efter att bli den ledande butikskedjan för företagskunder och professionella användare i Norden. Visionen ska huvudsakligen uppnås genom en expansion av butiksnätet. Innan Sverige är fulletablerat kommer Swedol att introducera postorder och internethandel på den norska marknaden samt därefter etablera de första butikerna i Norge. Tidpunkten för den norska etableringen är inte fastställd. Swedol ska ständigt förbättra sortiment, kundservice och logistik inom samtliga försäljningskanaler för att kontinuerligt flytta fram sina positioner på marknaden. VISION Swedols vision är att vara den marknadsledande butikskedjan av ett utvidgat järnhandelssortiment till företagskunder och professionella användare i Norden. AFFÄRSIDÉ Swedol ska vara en komplett leverantör till företagskunder och även till privatkunder som efterfrågar professionell kvalitet. Swedol ska sälja ett brett järnhandelssortiment av förbrukningsvaror och utrustning till konkurrenskraftiga priser och med hög servicenivå i butikerna. Andelen egna varumärken i produktmixen ska öka till cirka 25 procent. VERKSAMHETSMÅL Egna varumärken skall utvecklas inom produktgrupper med stor potential i syfte att reducera antalet mellanhänder och stärka marginalerna trots ökad prispress. Kvalitet skall genomsyra såväl sortiment som service. Ett komplett järnhandelsortiment skall utvecklas för årets alla säsonger. Produkterna ska säljas genom ett flerkanalskoncept som innefattar egna butiker, återförsäljare, postorder, internethandel samt besöksförsäljning. STRATEGIER Swedol ska uppnå fortsatt god omsättningstillväxt genom att öppna nya butiker i kombination med en ökad försäljning i befintliga butiker. Sortimentet skall långsiktigt begränsas till nuvarande antal varugrupper. Lageromsättningshastighet skall på sikt uppgå till lägst 4,5 (omsättning genom lagervärde). FINANSIELLA MÅL 60% 50% 40% 30% 20% 10% Intäktstillväxt, % 16% Rörelsemarginal, % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Soliditet, % 50% 40% 30% 20% 10% Avkastning på genomsnittlig EK, % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Aktieutdelning i % av nettoresultat 0% % % % % Det långsiktiga tillväxtmålet om minst 20 procents tillväxt kunde inte uppnås 2009 vilket är en följd av den finansiella och ekonomiska konjunkturnedgången som påverkat både 2008 och 2009 i negativ riktning. Rörelsemarginalen hamnade under det långsiktiga marginalmålet om minst 13 procent för Även detta en följd av den sjunkande ekonomiska aktiviteten under innevarande samt föregående år. Soliditetsmålet på minst 40 procent har kunnat infrias under hela den aktuella femårs perioden vilket ger en viktig finansiell bas för den fortsatta expansionen. Avkastningen hamnade under det långsiktiga marginalmålet om minst 25 procent för Även detta en följd av den sjunkande ekonomiska aktiviteten under innevarande samt föregående år. Utdelningen skall uppgå till procent av nettoresultatet. Årets förbättrade kapitalbindning och lönsamhet med åtföljande starka återhämtning av kassaflöde samt likviditet bedöms ge utrymme för föreslagen utdelningshöjning. 4 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

7 AFFÄRSMODELL Affärsmodell Swedols breda järnhandelssortiment, höga servicenivå, flerkanalskoncept samt logistikkunnande utgör företagets främsta konkurrensfördelar. AFFÄRSMODELL Swedol avser uppnå uppsatta affärsmål med hjälp av de strategier som angetts och genom att hålla fast vid företagets etablerade framgångskoncept. Affärsmodellen är enkel, och kan kort beskrivas på nedanstående sätt. INKÖP & LEVERANTÖRER Långsiktiga relationer med leverantörer från Sverige, övriga Europa och Asien möjliggör ett brett sortiment präglat av hög kvalitet och attraktiva priser. Ett etablerat produktråd sammanbinder inköpsavdelningen med kundens efterfrågan i butik. Genom egna varumärken möjliggörs en ökad anpassning av sortimentet. Färre mellanhänder bidrar till ökade marginaler samt underlättar arbetet med att utveckla långsiktiga relationer med företagets leverantörer. LAGER & LOGISTIK Genom god lagerhållning attraherar Swedol kunder som saknar egna lagerresurser. Swedols strategiskt lokaliserade centrallager förser dagligen butiker, återförsäljare och slutkunder via effektiva logistiklösningar. Swedols butiker är lokaliserade på ett sätt som underlättar effektiv logistik för både kund och distributör. FÖRSÄLJNINGSKANALER Swedol har byggt upp en rad kompletterande försäljningskanaler i syfte att erbjuda maximal tillgänglighet och service oavsett vart och hur kunden väljer att genomföra sitt köp. Genom väletablerade relationer med företagets återförsäljare skapas ömsesidiga fördelar. MARKNADSFÖRING Genom en intern marknadsföringsorganisation samordnas och skräddarsys kampanjmaterial för samtliga försäljningskanaler i syfte att kontrollera att varumärket Swedol enhetligt kommuniceras på önskvärt sätt samt att dra nytta av stordriftsfördelar. PERSONAL Swedols låga personalomsättning möjliggör bevarande av kompetens vilket ger goda förutsättningar för en hög servicenivå. Genom kontinuerlig produktutbildning, ledarskapsutveckling och personlig utveckling anpassas kompetensbyggande investeringar efter arbetsuppgift. KUNDER Swedols affärsmodell inriktar sig på företagskunder och professionella användare i övrigt. Kunderna som till cirka 80 procent består av företagskunder finns huvudsakligen bland lastbils- och entreprenadmaskinägare, hantverkare och företag inom bygg- samt entreprenadsektorn. AFFÄRSMODELLEN Återförsäljare Internationella leverantörer Svenska leverantörer Inköp Centrallager Marknadsföring Internethandel Postorder Butiker Företagskunder & Privatkunder Logistik SWEDOL ÅRSREDOVISNING

8 MARKNAD Att växa stabilt trots lågkonjunktur Swedols marknad består dels av företagskunder, dels av privatkunder. Den totala marknaden förstås bäst genom en nyanserad bild av respektive delmarknad. Swedols marknad består av följande delmarknader: Företagskunder Privatkunder Professionella användare I den löpande verksamheten uppmärksammas att professionella användare även återfinns inom privatkundssegmentet. Begreppet professionella användare används därför ofta som ett kompletterande mått. Antalet privatkunder som efterfrågar professionell kvalitet ökar successivt. FÖRETAGSKUNDER Försäljningen mot företagskunder motsvarar idag cirka 80 procent av total försäljning. Då Swedol erbjuder de flesta företagskunder att handla mot faktura finns ett stort antal kunder registrerade i företagets kundregister. För närvarande består kundregistret av omkring kunder och av dessa är cirka aktiva. Nedanstående tabell visar på kundregistrets långsiktiga utveckling. Marknadsbeskrivning Marknaden karakteriseras av geografiskt spridda kunder från en lång rad olika branscher, framförallt från bygg-, entreprenad-, åkeri-, skogs- och industrisektorn. En gemensam nämnare är att företagskunder generellt kännetecknas av låg rörelse- och kreditrisk samt att fakturakunder ofta är lojala och tenderar att köpa mer. Fördelat på storlek så utgörs den största kundkategorin av små- och medelstora företag. Marknadstrender Marknaden för företagskunder förväntas till stor del korrelera med utvecklingen i den allmänna ekonomin. Swedol har historiskt tagit marknadsandelar under lågkonjunktur då kunder tenderar att ställa högre krav avseende priser och kvalitet. Någon intern kvantifiering av ROT-avdragets inverkan på marknaden för företagskunder eller den egna försäljningen har inte statistiskt säkerställts. Men att marknaden har påverkats positivt är det ingen tvekan om. PRIVATKUNDER Hos Swedol handlar framförallt företagskunder och försäljningen till privatkunder motsvarar cirka 20 procent av den totala försäljningsvolymen. Företagets breda sortiment och höga servicenivå i kombination med flera försäljningskanaler samt en kundorienterad lagerhållningsgrad lockar både yrkeskunder och hemmabyggare med lite högre anspråk på kvalitet. Marknadsbeskrivning Marknaden för privatkunder utgörs till stor del av hemmafixare som efterfrågar en aktör som erbjuder professionell kvalitet tillsammans med en högre grad av produktvägledning men till konkurrenskraftiga priser. Kundkategorin kännetecknas av låg kreditrisk då huvuddelen av försäljningen sker kontant direkt över disk. Marknadstrender Antalet privatkunder som väljer professionell kvalitet blir allt större och Swedol räknar med att marknaden kommer att KUNDER (Tusental) Ej aktiva kunder Ej aktiva kunder Aktiva kunder PROFFESSIONELLA ANVÄNDARE Aktiva kunder Andelen aktiva kunder växer i takt med att kundregistret årligen utökas. Begreppet professionella användare innefattar samtliga företagskunder samt till viss del även kategorin privatkunder. 6 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

9 MARKNAD TILLVÄXT (%) 70 Uppskattad marknadstillväxt Swedols tillväxt (tillväxt i procent jämfört Marknadens tillväxt 60 med föregående år) (Källa: SCB) STÄNDIGT HÖGRE TILLVÄXT Swedols tillväxt har ständigt legat på en högre nivå än den uppskattade marknadstillväxten SWEDOL ÅRSREDOVISNING

10 MARKNAD öka de närmaste åren. En anledning till detta är det ökade intresset från konsumenter att renovera sina bostäder. Detta har varit en mycket stark trend de senaste åren och är känt som GDS-trenden (GDS = Gör-Det-Själv). Trenden understöds av en mångfald av tidskrifter och TV-program. Kostnaderna för att anlita hantverkare privat bidrar ytterligare till denna trend. Trenden är gynnsam för Swedol som ser ett ökat antal kunder som handlar för privatbruk och med tydliga krav på professionell kvalitet. FRAMTIDSUTSIKTER Swedol räknar med att kunna öka aktuell marknadsandel. Swedols fokus ska alltid vara på företagskunden, men privatkunder med högre kvalitetskrav kommer även fortsättningsvis att hitta tilltalande produkter och god service hos Swedol. I takt med att den allmänna kännedomen om Swedol ökar förväntas antalet privatkunder att fortsätta öka. Privatkunder 20% Företagskunder 80% Företags- respektive privatkunders andel av Swedols totala omsättning MARKNADSSTORLEK Uppskattad marknadsstorlek (miljarder SEK) exklusive moms UPPSKATTAD MARKNADSSTORLEK Den uppskattade marknaden består av butikshandel inom järn-, bygg- och VVS-varor, detaljhandel inom reservdelar och motorfordon samt partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur. Källa: SCB 8 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

11 MARKNAD MARKNADSANDEL 1,2 Utvecklingen av uppskattad marknadsandel (%) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 UTVECKLINGEN AV UPPSKATTAD MARKNADSANDEL Utvecklingen av Swedols uppskattade marknadsandel mätt i procent av marknadens totala omsättning. Källa: SCB 0, SWEDOL ÅRSREDOVISNING

12 KONKURRENTER Att länka två kedjekoncept på frammarsch Marknaden genomgår en omstrukturering där de större butikskedjorna tar allt större marknadsandelar. De flesta butikskedjorna är primärt inriktade mot antingen företagskunder eller privatkunder. Swedols konkurrenter agerar främst på marknaden för företagskunder. KONKURRENSSITUATIONEN Det finns ingen annan svensk aktör som erbjuder ett lika brett sortiment som Swedol men det finns givetvis konkurrenter inom samtliga av bolagets produktområden, både på lokal och nationell nivå. Lokal och nationell nivå På lokal nivå består konkurrenterna av fristående järnhandlare, byggmarknader och butikskedjor för både företagsoch privatkunder. På nationell nivå består konkurrenterna främsta av rikstäckande kedjor riktade mot företagskunder. Exempel på sådana aktörer är Ahlsell, TOOLS-kedjan och Malmbergs Elektriska. Internationell nivå Internationella aktörer är ännu ganska sällsynta på den nordiska marknaden. De största aktörerna är Bauhaus och Hornbach som påbörjat en nordisk expansion. Dessa båda aktörer fokuserar främst på privatmarknaden inom bygg-, hem- och villasektorerna. Det finns även nordiska företag som är verksamma utanför Sverige. Några av dessa är Clas Ohlson, Biltema och K-Rauta. I likhet med Bauhaus och Hornbach och till skillnad från Swedol fokuserar dessa aktörer på marknaden för privatkunder. BUTIKSKEDJOR FÖR PRIVATKUNDER Merparten av konkurrenterna inom denna kategori har ett rikstäckande distributionsnät av butiker och erbjuder ofta ett brett produktsortiment. Det finns en mängd olika sortimentsinriktningar på dessa butikskedjor. Kedjekoncept ökar i antal Stordriftsfördelar kopplade till inköp, marknadsföring, logistik och försäljning har resulterat i en ökning, dels avseende antalet kedjebutiker, dels avseende storleken på enskilda butiker. Detta har lett till ökade marknadsandelar för större aktörer på bekostnad av mindre lokala fackhandlare. Swedol är, som en relativt stor aktör, delaktig i denna utveckling. Även konsumenters förväntningar på ett brett sortiment driver trenden mot större butiker. Butikskedjorna etableras ofta i köpcentra utanför städerna. Genom att nyttja de aktuella stordriftsfördelarna kan butikskedjorna erbjuda både fler produkter och lägre priser. Swedol verkar på en marknad där ett antal kedjekoncept blir allt mer dominerande. Samtidigt ökar antalet privatkunder som efterfrågar professionell kvalitet. Konsolidering av marknaden En konsolidering av marknadens aktörer sker både internationellt och i Sverige. Stora aktörer som till exempel Ahlsell och B&B Tools har förvärvat och integrerat mindre aktörer både i grossist- och detaljistleden. AKTÖRER PER PRODUKTOMRÅDE FORDONSTILLBEHÖR FÖRBRUKNINGSVAROR EL & PERSONLIGT- Lastbils- Bil- Svärd/ Oljor & Aktör ELEKTRONIK SKYDD VERKTYG VVS tillbehör tillbehör Kedjor Fetter Hydraulik HUVUDINRIKTNING FÖRETAGSKUNDER Swedol Ahlsell TOOLS-kedjan BIG-Gruppen Malmbergs Elektriska HUVUDINRIKTNING PRIVATKUNDER Järnia Jula Clas Ohlson Biltema 10 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

13 KONKURRENTER Birka Tools är en av Swedols egna produktlinjer för GDS-kunden. Bilden visar en sticksåg. SWEDOL ÅRSREDOVISNING

14 PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN Att skapa goda marginaler trots ökad prispress Swedol erbjuder ett brett sortiment anpassat till företagskunder inom transport, industri, jordbruk, skogsbruk eller byggindustri i syfte att erbjuda dessa kunder en totallösning. Sortimentet kombinerar kvalitet med prisvärdhet och innefattar både externa och egna varumärken. Swedols omfattande produktsortiment utgörs av cirka artiklar indelade på cirka 70 varugrupper. Dessa kan i sin tur delas upp i sex produktområden: El & Elektronik Verktyg Personlig skyddsutrustning Fordonstillbehör Förbrukningsvaror Diverse KUNDANPASSAD KVALITET Swedols sortiment kännetecknas av professionell kvalitet oavsett produktområde. För att tillgodose respektive kundsegments behov strävar Swedol efter att erbjuda två eller tre kvaliteter inom samma varugrupp: hög professionell kvalitet, professionell kvalitet och mellankvalitet. Detta för att samtliga kunder ska hitta produkter som överensstämmer med deras avvägning mellan pris och kvalitet. VARUMÄRKESMIX I sortimentet ingår välkända varumärken som exempelvis Bosch, Bahco, Fristads, Honda och Philips. Swedol erbjuder även egna varumärken och varunamn såsom AmPro, 4USE, Kress, Hondara, Horn, Tiger, Colt, Swedol, Tena, Award, BirkaTools, Iggesund och Dupli-Color. På nästa uppslag visas de varumärken och varunamn som Swedol marknadsför. Egna varumärken allt viktigare Att butikskedjor marknadsför produkter under egna varumärken blir allt vanligare. Det är ett sätt att reducera antalet mellanhänder så att kedjorna ska kunna behålla eller öka sina marginaler trots ökad prispress. Swedol marknadsför ett antal produkter under egna varumärken och har ökat denna andel under de senaste åren. Målet är att öka andelen egna varumärken från nuvarande 17 procent till 25 procent av den totala försäljningen i syfte att täcka in ett större antal för företaget strategiska produktgrupper inom de närmaste åren. Tillverkning Samtliga produkter tillverkas externt och någon egen tillverkning av produkter sker således inte i Swedols regi. Kvalitetsrutiner Vid införandet av en ny produkt i Swedols produktsortiment genomförs en extern kvalitetskontroll av ett oberoende kvalitetssäkringsorgan enligt gällande produktnormer. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Företaget innehar de i Sverige registrerade varumärkena Swedol, 4USE, BirkaTools, AmPro, Award och Tena. Swedol innehar tillsammans med Soft Touch AB klädesmärket Colt. Swedol har vidare registrerat domännamnen swedol. se, swedol.com, swedol.eu, swedol.no, 4use.se, 4use.no, ampro.se, tena.se, birkatools.se, birkatools.com, birkatools.eu och birkatools.no. INTÄKTSFÖRDELNING Andel egna varumärken Produktområdenas andel Egna varumärken 17% Målnivå 25% 13,9% 15,5% 5,5% 15,8% 15,9% 33,4% El & elektronik Verktyg Personlig skyddsutrustning Fordonstillbehör Förbrukningsvaror Diverse 12 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

15 PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN SWEDOL ÅRSREDOVISNING

16 PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN EL & ELEKTRONIK Belysning Elkabel Fordonsel Starkström Bilstereo Ficklampor & batterier VERKTYG Handverktyg Elhandverktyg Högtryckstvättar Mätverktyg Svetsar Tryckluftsmaskiner PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Arbetskläder Arbetshandskar Arbetsskor Arbetsskydd Hudvård & tvättmedel ANDEL AV INTÄKTER ANDEL AV INTÄKTER ANDEL AV INTÄKTER 15,9% 33,4% 15,8% TREND -0,1% TREND -2,1% TREND +0,7% EGNA VARUMÄRKEN EGNA VARUMÄRKEN EGNA VARUMÄRKEN EXTERNA VARUMÄRKEN EXTERNA VARUMÄRKEN EXTERNA VARUMÄRKEN 14 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

17 PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN FORDONSTILLBEHÖR Batterier Lastbilstillbehör Personbilstillbehör Slirskydd Släp Buntband FÖRBRUKNINGSVAROR Hydraulik Slang & tillbehör Oljor & fetter Kemikalier Svärd & kedjor Tankningsutrustning DIVERSE Lyft & last Elverk Brandsläckare Dammsugare Fritid & Trädgård Kontorsmaterial ANDEL AV INTÄKTER ANDEL AV INTÄKTER ANDEL AV INTÄKTER 5,5% 15,5% 13,9% TREND -0,2% TREND +1,1% TREND +0,6% EGNA VARUMÄRKEN EGNA VARUMÄRKEN EGNA VARUMÄRKEN EXTERNA VARUMÄRKEN EXTERNA VARUMÄRKEN EXTERNA VARUMÄRKEN SAW SWEDOL ÅRSREDOVISNING

18 FÖRSÄLJNINGSKANALER Butikspersonalen erbjuder snabb och hög service med en god kunskapsnivå om produkterna. 16 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

19 FÖRSÄLJNINGSKANALER Att möjliggöra nyetablering och fortsatt expansion Swedols försäljning sker via egna butiker, postorder, internethandel, besöksförsäljning och genom återförsäljare. Samtliga kanaler är rikstäckande och kombinationen förväntas främja Swedols totala intäkter på sikt. Under de senaste fem åren har tyngdpunkten stegvis flyttats från postorder och internethandel till ökad butiksförsäljning vilket idag utgör 86 procent av total försäljning. Swedols försäljningskanaler består av: Butiker Postorder Internethandel Besöksförsäljning Återförsäljare FRAMGÅNGSRIKT FLERKANALSKONCEPT Under de närmaste åren kommer Swedols butiksexpansion att fortsätta. Ett växande butiksnät skapar en viss internkonkurrens mellan de olika försäljningskanalerna, framförallt mellan butik och postorder samt internethandel. Detta är en naturlig följd av att butiker som öppnas på en ny ort värvar vissa kunder från postorderförsäljning och internethandel då flera kunder väljer att köpa varor direkt i butik. Utvecklingen pekar på att försäljning via butiker i kombination med postorder, internethandel, besöksförsäljning och återförsäljare stärker konceptet som helhet. Utvecklingen för postorder- och internethandel har minskat från 174 miljoner kronor till 128 miljoner kronor under perioden Andelen av den totala omsättningen har samtidigt minskat från 44 procent till 14 procent. kompetent personal som under 2009 genomgått ytterligare säljutbildning i syfte att ge kunderna bättre service. Alla butiker erbjuder snabb och lättillgänglig service och en produkttillgänglighet som uppgår till mer än 90 procent av totalsortimentet. Kunskapsnivån hos butikspersonalen är god. För att säkerställa att kunderna får bra produktrådgivning så utbildas personalen kontinuerligt av Swedols leverantörer. Postorder Swedol erbjuder postorderservice både som ett substitut och komplement åt de kunder som bland annat saknar tillgång till en butik i närområdet och som i regel inte handlar via internet. Vissa kunder väljer även beställning via postorder av bekvämlighetsskäl vid återupprepade köp av samma typ av varor. Postorderförsäljningens huvudsakliga hjälpmedel, produktkatalogen, är även ett viktigt redskap för många av Swedols kunder. Möjligheten att snabbt se stora delar av produktutbudet och tillhörande priser underlättar vid ett köpbeslut. Internethandel Internetförsäljningen resulterar i nya kunder samtidigt som den stärker relationen till befintliga kunder. Möjligheten att handla via internet bidrar till ökad tillgänglighet till Swedols produkter. Internethandeln baseras på en digital katalog där möjlighet ges att söka efter enskilda artiklar. Varje produkt presenteras visuellt och med hjälp av kompletterande produktfakta. När en order slutligen läggs går denna direkt in i Swedols affärssystem. Till skillnad från postorder innebär en ökad internetförsäljning en betydande effektivisering av Swedols orderhantering, då internetorderna registreras direkt av kunderna i affärssystemet. Denna tidsbesparing är redan idag märkbar. FÖRSÄLJNINGSKANALER Postorder, internethandel och besöksförsäljning utgör viktiga komplement till butiksförsäljning genom att erbjuda fler kunder möjlighet att ta del av Swedols sortiment. Dessutom ger internethandel och besöksförsäljning Swedol unika möjligheter till marknadsföringskampanjer i olika former. I detta avseende drar Swedol stor nytta av den interna marknadsföringsorganisationen som producerar anpassat kampanjmaterial. (Mkr) 1000 Omsättning per försäljningskanal Internethandel Postorder Butiker Butiker Butikerna har de senaste åren blivit Swedols viktigaste kanal, både i termer av försäljning och marknadsexponering. Kunderna kan via personlig betjäning få hjälp av SWEDOL ÅRSREDOVISNING

20 FÖRSÄLJNINGSKANALER Antal butiker Vid utgången av 2007 hade Swedol 20 butiker och en omsättning på 719,7 MSEK Tillväxtstrategi egna butiker 6 etableringar 2008 vilket medför 26 butiker 3 etableringar 2009 vilket medför 29 butiker 27 Halmstad 26 Borlänge 25 Östersund 24 Linköping 23 Haparanda 22 Uppsala 21 Borås 29 Skövde 28 Kristianstad 2 etablering 2011 vilket medför 35 butiker 4 etableringar Falun vilket medför 33 butiker 34 Luleå 33 Eskilstuna 32 Visby 31 Varberg 30 Nyköping År Den schematiska kurvan ovan beskriver planerad försäljnings- och butiksutveckling. Den bygger helt och hållet på organisk tillväxt i egna butiker. Tillväxten ska ske med bibehållen lönsamhet. Besöksförsäljning Genom besöksförsäljning knyter Swedol upp medelstora och större kunder på längre sikt genom förmånliga försäljningsavtal där hänsyn tas till kundens långsiktiga behov. Genom att gemensamt identifiera ett långsiktigt behov etableras långsiktiga kundrelationer. Återförsäljare Swedols återförsäljare är kunder vars huvudsakliga verksamhet är att sälja produkter vidare alternativt tillhandahålla utvalda delar av Swedols sortiment som komplement till den övriga verksamheten. Återförsäljare lagerhåller ett sortiment i en egen butik alternativt arbetar med uppsökande verksamhet. Swedol erbjuder utvalda återförsäljare tillgång till internt marknadsföringsmaterial. Swedol arbetar aktivt med dessa återförsäljare i syfte att ömsesidigt dra nytta av den marknadsföring som Swedol genomför. På så vis maximerar Swedol, via dialog med utvalda återförsäljare, nyttan av den interna marknadsföringsorganisationen. Detta är inte det enda som fått Swedols samarbete med företagets återförsäljare att karakteriseras av ömsesidiga fördelar; återförsäljaren jobbar främst med Swedols egna varumärken, men ser också fördelar med att inhandla andra varumärken vid samma köptillfälle. Swedol arbetar idag med cirka 800 återförsäljare. Det är ofta mindre företag såsom fristående bensinstationer, yrkesbutiker och bygghandelsbolag. Kraftigt ökande butiksförsäljning Bolaget ska fortsätta sin expansion i syfte att nå högt uppsatta affärsmål. Försäljningsökningen beräknas komma från befintliga och nya butiker. Swedol räknar med att etablera sitt butikskoncept på nordisk basis med Norge som första land. Swedol har under 2009 haft en fortsatt stark utveckling i de butiker som öppnat 2007 till 2009 medan de äldre butikerna som grupp fått känna av en svagare utveckling, om än en positiv sådan. Observera att Swedol skiljer på jämförbara (gamla) och ej jämförbara (nya) butiker. Med jämförbara butiker avses butiker som vid jämförelse med en specifik period varit öppna under hela den avsedda perioden. Det innebär lika många butiker under båda perioderna. Under helåret 2009 stod jämförbara butiker (tjugo stycken) för 1 procent av butikernas försäljningsökning. Några faktorer som förklarar tillväxten i gamla butiker är tiden från öppningen, ökningen av företagskunder, ett växande sortiment och stark marknadsföring. Swedol bedömer att den starkaste faktorn för tillväxt är åldern på butiken. Swedol tittar kontinuerligt på nya lägen med ambitionen att bolaget alltid ska ha ett lager av tre fem färdiga hyreskontrakt. På så vis efterlevs visionen genom att underlätta kontinuerlig butiksetablering på nya orter. 18 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

21 FÖRSÄLJNINGSKANALER BUTIKSEXPANSION Expansion under året Swedol öppnade under 2009 tre nya butiker och flyttade butiken i Malmö till en större lokal i samma område, vilket sammantaget gör att Swedol hade 29 butiker i Sverige i slutet av Skalfördelar Genom ökad försäljning kan Swedol utnyttja stordriftsfördelar i form av sänkta kostnader per försäljningskrona. Exempel på sådana utgifter är förutom varuinköpskostnader bland annat administrations- och marknadsföringskostnader samt utgifter för butikshyror. Dagens organisationsstruktur utgör en bra grund för Swedols butiksexpansion utan att kostnader för att driva de egna butikerna behöver öka i samma takt som försäljningen. ORGANISATION FÖR BUTIKSETABLERING Swedol har en väl avgränsad och tydlig organisation för butiksetablering som gör att expansionen av butiksnätet fungerar väl. Swedols expansion till nya etableringslägen följer en dokumenterad tidsplan som bland annat anger organisation, inredning, uppbyggnad, marknadsföring och butiksöppning. Swedol arbetar kontinuerligt med att bevaka, analysera och förhandla fram nya etableringslägen. Effektiv butiksetableringsprocess En effektiv butiksetableringsprocess bidrar till att uppnå visionen om att vara den marknadsledande butikskedjan till företagskunder och professionella användare i Norden. När ett attraktivt etableringsläge väl lokaliserats syftar Swedols butiksetableringsprocess till att minimera tiden från start till lönsamhet. Från det att Swedol får tillgång till en lokal tar det numera bara fem till sex veckor innan en butik kan öppnas. När bolaget började etablera butiker var denna öppningsperiod åtta veckor. Målet är att varje nyöppnad butik ska uppnå break-even inom tolv månader. Samordnad utformning Butikernas utformning samordnas i syfte att förstärka kedjesamhörigheten runtom i landet. Design, utformning, produktsortiment och marknadsföringskampanjer är centraliserade för att skapa stordriftsfördelar. Exempelvis är färgsättningen på kassadisk, skyltar och logotyper identiska. Även storleken på butikernas försäljningsytor styrs centralt. Inför varje ny butiksetablering sker rekryteringen av nya medarbetare centralt, ett koncept som visat sig vara framgångsrikt. En centraliserad rekrytering är en förutsättning för en kostnadseffektiv butiksetableringsprocess. Rekrytering av rätt butikschef är en viktig framgångsfaktor Swedols nuvarande butiker och planerade butiksetableringar under 2010 och vid varje nyetablering, inte minst då varje enskild butikschef ansvarar för att leda och motivera personalen lokalt. Regional anpassning Utöver den regionala anpassning som sker vid etableringen av en ny butik, i form av en viss anpassning av produktutbudet utifrån regionala kundgrupper, sker även en löpande anpassning utifrån säsong och efterfrågan. OM SWEDOLS ETABLERINGSKRITERIER Företaget har en tydlig strategi för sin butiksexpansion med primärt fokus på orter med ett upptagningsområde på minst invånare. Butikerna ska gärna ligga i synliga butikslägen vid infartsvägar till större städer där övrig handel förekommer. Rena citylägen är inte aktuellt för Swedol då framkomligheten med bil och lastbil samt goda parkeringsmöjligheter är mycket viktigt för företagets kunder. Swedol bedömer att det finns goda möjligheter att etablera butiker i cirka 50 svenska städer. Idealisk totalyta för nya butiker är mellan och kvadratmeter, vilket innebär kvadratmeter effektiv försäljningsyta. Etableringskriterierna centrerar således kring butikernas läge i kombination med butiksyta och hyresnivå. SWEDOL ÅRSREDOVISNING

22 MARKNADSFÖRING Att nyttja stordrift och säkra enhetlig kommunikation Swedol fäster stor vikt vid att marknadsföra det egna företagsnamnet och de egna produkterna som butikskedjan erbjuder. I takt med de ökade försäljningsframgångarna har en allt större andel av försäljningen återinvesterats i marknadsföring och marknadskommunikation. Swedols marknadsföring delas in i följande områden: Produktkatalog Direktmarknadsföring Internetmarknadsföring Fackmässor Kundträff i butik (Öppet Hus) Produktkatalogen Den årligen utgivna produktkatalogen utgör basen för Swedols försäljning och innehåller hela produktsortimentet. Katalogen möjliggör inte bara postorderförsäljning utan är även ett viktigt komplement vid butiksförsäljning då kunderna tillåts planera sina inköp i förväg. Den utkommer i början på året i exemplar, varav cirka exemplar skickas till alla aktiva Swedolkunder. Den finns även tillgänglig i alla Swedolbutiker och distribueras på de fackmässor där företaget ställer ut. Direktmarknadsföring Swedols direktmarknadsföring uppdaterar kunderna kontinuerligt om produktnyheter och priserbjudanden. Företagets reklamutskick på sidor trycks i upplagor på mellan exemplar 10 gånger om året och skickas som direktreklam till alla aktiva kunder. Huvuddelen av upplagan ingår även som bilagor i dagspress i regioner där Swedolbutikerna ligger och i rikstäckande fack- och branschtidningar inom relevanta kundsegment. var den enskilda artikeln befinner sig på väg till kunden kan erhållas, samt kundens historik och aktuella saldon. Fackmässor Swedol ställer regelbundet ut på fackmässor som vänder sig till relevanta kundsegment då det är viktigt att träffa företagskunder personligen i syfte att visa upp utvalda delar av sortimentet för att på så vis knyta kontakter med nya kunder. Därutöver innebär fackmässor en unik möjlighet att effektivt distribuera produktkatalogen till den premierade målgruppen företagskunder. Vid en genomsnittlig mässa delas mellan och kataloger ut jämte ett speciellt mässutskick till besökare. Exempel på mässor som Swedol ställer ut på är Elmia Lastbil, Entreprenad, Elmia Lantbruk och Elmia Wood. Kundträffar i butik Varje butik anordnar Öppet Hus för kunder minst två gånger per år. Ofta brukar leverantörer ställa upp med speciella kampanjvaror till dessa aktiviteter. Kundträffar i butik med kampanjerbjudanden är populära och brukar generera en hög omsättning. SWEDOLS INTERNA MARKNADSFÖRINGSAPPARAT Swedol har sedan tiden som ett litet postorderföretag producerat den årliga produktkatalogen och administrerat specialutskick helt i egen regi. Idag finns goda resurser i form av upparbetad kompetens och modern utrustning på huvudkontoret i Tyresö. Marknadsavdelningen ansvarar både för den interna och externa kommunikationen via digitala och tryckta medier och producerar allt marknadsföringsmaterial såsom kataloger, broschyrer, annonser, mäss- och butiksmaterial med mera. Att producera allt marknadsmaterial internt har visat sig vara kostnadseffektivt, flexibelt och snabbare än att anlita en extern reklambyrå. Procentuell fördelning över marknadsföringskostnaderna 2009 Internetmarknadsföring Företagets hela produktsortiment finns tillgängligt på bolagets hemsida och kunderna kan snabbt och enkelt få en överblick av Swedols breda sortiment. Dessutom används internet till att skicka ut information om produktnyheter via e-brev till prenumeranter. Specialutskick, finansiell information och Swedols pressreleaser finns på hemsidan. Kundernas order skickas direkt via internet och registreras automatiskt i Swedols affärssystem. Även uppgifter om 20,8% 14,7% 17,4% 47,1% Produktkatalog Direktmarknadsföring Övrig marknadsföring Distribution 20 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

23 MARKNADSFÖRING SWEDOL ÅRSREDOVISNING

24 INKÖP OCH LEVERANTÖRER Att tillgängliggöra ett varierat och prisvärt sortiment För att säkerställa effektiv leverans och försäljning av Swedols breda produktsortiment krävs en väl fungerande logistik- och distributionsfunktion. Swedol erbjuder leverantörer de senaste arbetsredskapen för en effektiv inköpsrelation i kombination med långsiktiga relationer i syfte att erbjuda Swedols kunder ett varierat och prisvärt sortiment. GLOBALA INKÖPARE OCH LEVERANTÖRER Swedol har en centraliserad och väl fungerande inköpsfunktion. Bakom företagets breda sortiment står erfarna inköpare med lång erfarenhet av inköp från Asien, Sverige och övriga Europa. Dessa besöker regelbundet mässor och leverantörer, främst i Asien och Europa för att identifiera nya produkter till sortimentet. Svenska leverantörer står fortfarande för den största delen av Swedols inköp, men en stor del av inköpen sker även via Europeiska leverantörer. De asiatiska inköpen görs främst i Kina och Taiwan. Nyanserad bild av Swedols inköp Välkända varumärken och produkter köps framförallt in i Sverige och Europa. Övriga varumärken köps främst in från Asien. Swedol är relativt oberoende av enskilda leverantörer. Swedol har drygt 350 varuleverantörer varav cirka 100 står för 80 procent av inköpen, vilket innebär att varje leverantör i genomsnitt står för en knapp procent. På de flesta viktiga produkter har företaget dessutom tillgång till alternativa leverantörer. Swedol strävar efter långsiktiga samarbeten med alla viktiga leverantörer. ASIEN ÖKAR I BETYDELSE Swedols andel av inköp från Asien ökar och förväntas göra så långsiktigt. Företaget började importera varor från Asien under 1980-talet. Idag är leveranserna omfattande. Det är viktigt med lång erfarenhet från inköp i dessa länder för att upprätthålla en god kvalitet på produkterna och säkerställa ett kontinuerligt varuflöde. Avgörande är att priset är tillfredställande och kvaliteten är tillräckligt hög för Swedols många företagskunder. Swedols långa närvaro och goda historik som inköpare i Asien har gjort företaget till en intressant motpart för lokala producenter som numera är medvetna om att ett samarbete med Swedol vanligtvis innebär upprepade order under en längre tid. Företaget har därför en stark ställning i förhandlingen med olika leverantörer. Ett bra exempel på Swedols långsiktiga affärsrelationer är företagets första asiatiska leverantör som alltsedan 1979 levererar produkter till företaget. Fler produkter från Asien Konsumentens prismedvetenhet gör att marknadens aktörer ständigt måste ha konkurrenskraftiga priser. Som ett naturligt steg i denna trend ökar andelen inköp från Asien, där tillverkarna erbjuder låga priser samtidigt som de ständigt förbättrar sin kvalitet. Ungefär 25 procent av Swedols totala produktvolym direktimporteras från Asien. Därutöver kommer den del av sortimentet som köps av svenska leverantörer till stor del från Asien. Swedol räknar med att andelen direktimporterade produkter från Asien kommer att öka då artiklar köpta i Sverige och Europa ofta kan bytas mot direktimporterade varor. LEVERANTÖRER Geografisk indelning baserat på försäljningsvärde. Europa (utom Sverige) 20% Genomsnittlig andel av totala inköp som enskilda leverantörer står för. 1% Asien 30% Sverige 50% 22 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

25 INKÖP OCH LEVERANTÖRER SWEDOL ÅRSREDOVISNING

26 LAGER OCH LOGISTIK Att hålla lager genom effektiv logistik En kostnads- och kapitaleffektiv varuhantering i kombination med stora produktvolymer från olika delar av världen utgör grunden för att bolaget ska kunna bedriva en lönsam verksamhet. LAGERHÅLLNING SOM KONKURRENSFÖRDEL Swedol lagerhåller mer än 90 procent av produktsortimentet. Swedols goda lagerhållning är en av företagets främsta konkurrensfördelar. Lagerhållningen gör företaget till en attraktiv partner för kunder, inte minst de många små och medelstora företag som saknar egna lagerresurser. Lageroptimering Strategin leder till att företaget binder kapital i lager, vilket byggs på i takt med den pågående butiksexpansionen. Därför utgör lageroptimeringen ett viktigt fokusområde för att garantera långsiktiga förbättringar på servicenivå och lagerbindningskostnader. För att höja Swedols servicenivå och minska lagerbindningskostnader har företaget driftsatt ett lageroptimeringssystem och klassificerat sortimentet baserat på försäljningsvolym, försäljningsvärde och säsong. Systemet ger Swedol möjligheter att säkrare och mer effektivt prognostisera inköpen vilket möjliggör förbättrad lageroptimering. Lagerrensningar Swedol har på senare år blivit mer konsekvent vad gäller åtgärder för att hålla svårsålda varor på en acceptabelt låg nivå. Bolaget bedömer att andelen trögsålda varor ligger under 3 procent av bolagets lagersaldo och få varor har över åren kasserats. Swedol arbetar aktivt med att hålla lageromsättningen för samtliga artiklar på en hög nivå. Exempel på sådant arbete är direktutskick till kunder med olika erbjudanden. Detta sker till exempel via Swedolbladet. EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR Nyckeln till framgångsrik lageroptimering berör inte enbart förmågan att prognostisera framtida inköp utan även effektiv logistik. Swedol har sedan postordertiden etablerat ett gediget logistikkunnande och har en erfaren personal, modern utrustning och ett mycket bra samarbete med Posten Logistik via ett abonnemangsavtal för alla frakter inom Sverige. Centrallagret Med sina kvadratmeter försörjer Swedols centrallager i Örebro 29 butiker och Swedols tusentals postorderkunder med varor varje dag. Under 2009 skickade Swedol paket och pallar från lagret. Totalt arbetade vid årsskiftet 53 personer på Swedols lager. Lagret i Örebro har tillräcklig kapacitet för att trygga den befintliga butiksexpansionen. Dessutom har Swedol goda möjligheter att bygga ut lagret ytterligare om det på längre sikt skulle uppstå ett behov för detta. Centrallagret sammanställer dagliga leveranser till företagets egna butiker samt paket och palleveranser till kunder via postorder och internethandel. Centrallagrets arbetssätt är rationellt och funktionsorienterat med särskild plock- och packningsorganisation för butiksleveranser respektive postorder och internethandel. Leveranser av varor från centrallagret sker med automatik i enlighet med de automatiska beställningar som genereras av affärssystemet. Huvuddelen av alla artiklar som säljs via butik, postorder och internethandel passerar via lagret på väg från tillverkare till kund. Vissa varor från svenska leverantörer levereras direkt till enskilda butiker. Till kunder som lagt sin beställning via postorder eller internethandel skickas paketen till beställningsadressen eller till det postkontor som ligger närmast kunden. Tiden från beställning till leverans av en artikel är mellan två till tre dagar. Butikernas läge Swedol strävar efter att identifiera butikslägen som är lättillgängliga för företagets kunder. Detta innebär att hänsyn tas till framkomligheten för tyngre fordon som lastbilar och entreprenadmaskiner. Detta underlättar även en effektiv distribution av varor till butikerna. Butikernas utformning Då butikernas utformning syftar till att maximera andelen effektiv försäljningsyta utgör lagret en begränsad andel av butikens totalyta. Undantag utgörs av hydraulik, lyftkätting och klädtryck som betjänas över disk. Då cirka 90 procent av Swedols produktsortiment lagerhålls i butik maximeras produktexponeringen. 24 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2009

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Sammanfattning 2007 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 10 Marknadsföring 15 Produkter 17 Inköp,

Läs mer

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2008 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har fem anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har fem anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll SAMMANFATTNING 2011 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 10 Produkter och varumärken 12 Inköp och leverantörer

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

1) Av 1,34 kr år 2005, avser 0,20 kr resultat från andelar i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag

1) Av 1,34 kr år 2005, avser 0,20 kr resultat från andelar i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag Försäljningen ökade med 35% till 528 Mkr (392 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 61% till 352 Mkr (219 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 67,9 Mkr (48,3 Mkr) Vinsten per aktie efter schablonskatt

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM

NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM NOTERING AV PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM INNEHÅLL Sammanfattning 1 Riskfaktorer 8 Bakgrund och motiv 13 VD har ordet 14 Marknadsöversikt 16 Affärsidé, mål och strategi 20 Verksamhetsbeskrivning 21 Finansiell

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal:

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31 Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 28 procent Rörelseresultatet ökade med 66 procent Rörelsemarginalen var 15,0 procent Nya butiker

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 VD tal Årsstämma 2007 Fortsatt expansion under lönsamhet 2006/2007 Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 Ärade aktieägare, Geografisk närvaro Nettoomsättning för koncernen (maj 2006

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Innehåll. Aktiedata och ägare 38 Risker och riskhantering 40. Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 43 Ordförandeord 43 Styrelse 50 Koncernledning 51

Innehåll. Aktiedata och ägare 38 Risker och riskhantering 40. Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 43 Ordförandeord 43 Styrelse 50 Koncernledning 51 Innehåll Swedol tar nästa steg 1 VD har ordet 2 Verksamhet Vision, affärsidé och strategier 4 Finansiella mål 6 Affärsmodell 8 Marknad 10 Marknad och försäljning 12 Vårt erbjudande 14 Inköp och leverantörer

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Innehåll. Kontaktpersoner Investor Relations Styrelseordförande och CFO John Zetterberg, Tel + 46 8 753 71 42, john@zelda.se

Innehåll. Kontaktpersoner Investor Relations Styrelseordförande och CFO John Zetterberg, Tel + 46 8 753 71 42, john@zelda.se Innehåll Sammanfattning 2006 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 7 Försäljningskanaler 12 Marknadsföring 17 Prodkter 19 Inköp, leverantörer och logistik 22 Organisation

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Stark tillväxt och resultatförbättring under lågsäsong.

Stark tillväxt och resultatförbättring under lågsäsong. Page 1 of 9 NetOnNet AB (publ) Delårsrapport, januari - juni 2001 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 2000. Stark tillväxt och resultatförbättring under lågsäsong.

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet

NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet Page 1 of 9 NetOnNet AB (publ) Delårsrapport, januari - september 2001 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 2000. NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer