Årsrapport Förnyelsebar Energi 1 AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2012. Förnyelsebar Energi 1 AB"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Förnyelsebar Energi 1 AB

2 Aktieägarbrev Förnyelsebar Energi 1 AB Till aktieägarna i Förnyelsebar Energi 1 AB. Förnyelsebar Energi 1 AB ( FE 1 AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till ordinarie bolagsstämma den 23 maj 2012 klockan 11:20. Bolagsstämman hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm. Som bilagor till detta brev finns inbjudan till den ordinarie bolagsstämman, årsredovisningen för Förnyelsebar Energi 1 AB och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012 samt årsrapport. Årsrapporten ger en uppdatering om bolaget och marknaden i allmänhet. Styrelsen har tidigare skickat ut två sådana uppdateringar per år. Den senaste uppdateringen skickades ut i oktober I framtiden siktar bolaget på att skicka ut rapporter kvartalsvis. FE 1 AB och ett motsvarande norskt bolag, Fornybar Energi I AS ( FE I AS ), äger tillsammans investeringsbolaget Renewable Energy 2009 AS ( RE 2009 AS ) som i sin tur äger investeringsportföljen. FE 1 AB och FE I AS äger 71,9 respektive 28,1 procent av RE 2009 AS. RE 2009 AS har genomfört en investering i Scanergy AS ( Scanergy ), som utvecklar vattenkraftverk i Norge och vindkraftparker i Sverige. Totalt har ca 40 miljoner norska kronor investerats i detta bolaget. Styrelsen för Förnyelsebar Energi 1 AB Stockholm, april Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

3 Innehåll 1. Strukturen 4 2. Marknadsuppdatering 6 3. Investeringar 7 4. Nyckeltal Årsredovisning Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 3

4 1. Strukturen FE 1 AB och ett motsvarande norskt bolag, Fornybar Energi I AS, äger tillsammans investeringsbolaget Renewable Energy 2009 AS som i sin tur äger investeringsportföljen. Tillsammans har FE 1 AB och FE I AS hämtat in cirka 58 miljoner norska kronor från norska och svenska investerare, som främst investerats vidare i RE 2009 AS. FE 1 AB och FE I AS äger 71,9 respektive 28,1 procent av RE 2009 AS. Diagrammet nedan illustrerar ägarförhållandet i RE 2009 AS och även investeringen i Scanergy AS, där RE 2009 AS är näst största aktieägare med 17,4 procent av aktierna. För en närmare beskrivning av Scanergy, se separat kapitel längre fram i årsrapporten. Ägarbolag Fornybar Energi I AS Förnyelsebar Energi 1 AB Investeringsbolag Renewable Energy 2009 AS Moderbolag i Scanergy gruppen Scanergy AS Segment Småskalig vahenkrai VindkraI Teknologi Holdingbolag Scanergy Hydropower AS Scanergy Windpower AS Utvecklingsbolag Norges SmåkraIverk AS KraIkarane AS Scanergy West AB Scanergy South AB (85 %) Service (Specialister och projektledning) Scanergy VannkraI AS Scanergy Wind AB Kupe KraIverk AS (66 %) Geitåni KraIverk AS (66 %) Scanergy South Projektbolag AB Tormoseröd Vindpark AB Prosjektbolag Elgenes KraIverk AS (66 %) Skiparvik KraIver AS (50 %) Finse KraIverk AS (33 %) Botnen KraIverk AS (50 %) Hån Vindpark AB Scanergy Ljungby AB Scanergy Dalsland AB Skorga KraIverk AS Ytre Oppedal KraIverk AS (66 %) Investeringar Rewind Vänern AB (37,5 %) Bore Tch AB (Publ) (16,7 %) Investeringsmandat och investeringsstrategi FE 1 AB:s har byggt upp en investeringsportfölj med ett begränsat antal investeringar knutna till sektorn för förnybar energi. Bolaget har genom sitt innehav i Scanergy investerat i onoterade projektbolag vars målsättning är att bygga anläggningar och system som kan producera förnybar energi. Investeringsportföljen är tänkt att realiseras inom sju års tid mätt från sista emission med möjlighet till förlängning. Styrelsen Styrelsen i både FE 1 AB och RE 2009 AS består av samma personer. Deras uppgift är att följa upp driften och förvaltningen av bolagen och därigenom värna aktieägarnas värden. I styrelsen sitter två representanter från förvaltaren, Obligo Investment Management AS («Obligo»), varav styrelseordföranden, samt två externa styrelseledamöter. Styrelsen besitter tillsammans bred kompetens, erfarenhet och inte minst kunskap om investeringar. 4 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

5 Portföljuppdatering RE 2009 AS har genom sin investering i Scanergy AS uppnått en god diversifiering i Norge och Sverige med exponering mot en rad vatten- och vindkraftprojekt. Cirka 40 miljoner norska kronor har investerats och RE 2009 AS representerar därmed den näst största ägaren i bolaget efter initiativtagaren Frank J Berg. Per februari 2013 värderades aktierna i Scanergy av oberoende tredjepart till intervallet norska kronor per aktie, något som motsvarar en värdeökning från det genomsnittliga anskaffningsvärdet på procent. RE 2009 AS har i samråd med sina rådgivare, bland annat mot bakgrund i Scanergys estimat och värderingar för projektportföljen använt 750 per aktie vid de kvartalsvisa värderingarna av aktiekursens värde (net asset value). Värdet på 750 kronor per aktie är också vad RE 2009 betalade i mars 2012 då bolaget köpte ytterligare aktier i Scanergy. Det kan också nämnas att det nyligen blivit känt för Bolaget att det omsatts aktier i Scanergy på nivåer ca 809 kronor per aktie. Den senaste värderingen av aktien i FE 1 AB gjordes den 15 mars 2013 och värdet per aktie fastställdes då till 8,14 kronor, se grafen under. Jan Sigurd Vigmostad (f. 1971, bosatt i Mandal) styrelseordförande Vigmostad avlade civilekonomexamen vid Norges Handelshögskola Samma år anställdes han som rådgivare och partner i Agasti-konsernen ( Agasti ) i samband med etableringen av Kristiansandskontoret. Från 2006 har Vigmostad haft olika ledarpositioner inom förvaltning, transaktioner och produktutveckling. Innan han började på Agasti arbetade han på Nomadic Shipping och norska Försvaret. Vigmostad är i enlighet med det aktieägaravtal som nämns ovan, utsedd till styrelseledamot av Obligo. Vigmostad arbetar som vice vd på Obligo Investment Management AS. Aktiekursutveckling (NAV) Förnyelsebar Energi 1 AB NAV/aktie 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul Weekly Elspot prices Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 Officiell NAV SEK May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar Weekly E-sertificate prices Thomas Falck (f. 1966, bosatt i Oslo) styrelseledamot Thomas Falck är en norsk näringslivschef, affärsängel och riskkapitalist. Han var tidigare styrelseordförande i NVCA. Falck var mellan 2001 och 2007 partner i venturefonden Four Seasons Venture III och därefter operativt ansvarig för Verdane Capital IV AS/Four Seasons Venture IV AS, som privatiserade SND Invest. Han har haft styrelseuppdrag och chefsbefattningar i en rad noterade och onoterade bolag såsom Natural ASA, Biotec Pharmacon ASA, Kongsberg Automotive ASA, Bionor Pharma ASA, Codfarmers ASA, Visma Marine ASA, Tusenfryd ASA, Maritec International AS, Exie AS, Voss of Norway ASA, Aquagen AS, Chipcon AS, Making Waves AS, First Credit Opportunity AS, Varslerinstituttet AS, Junglemap AS, Antirasistisk Senter och European Venture Capital Association. Falck är utbildad vid Sjøkrigsskolen (motsv. militärhögskolan) i Bergen och tjänstgjorde därefter i ubåt. Därefter tog han en MBA vid Darden School of Business Administration vid University of Virginia. Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 5

6 2. Marknadsuppdatering Erik Langaker (f. 1963, bosatt i Oslo) styrelseledamot Langaker har över 20 års erfarenhet av att starta och driva företag, dels på ledningsnivå, som styrelseordförande och styrelseledamot i såväl börsnoterade och privata bolag både i och utanför Skandinavien. Han har stor erfarenhet av teknisk ledning, bolagsledning och riskkapital. Erik Langaker har sedan början av 1990-talet varit med och startat upp över tio teknikföretag. Samtliga är fortfarande verksamma eller har sålts vidare till större koncerner. Langaker sitter i dag som styrelseordförande i bl.a. StormGeo-gruppen och EPC Plc (London). Utöver sina många styrelseuppdrag inom näringslivet sitter han även i styrelsen för Oslos internationella skola. Som investerare är han bl.a. verksam genom Vestland Invest AS och Idekapital AS. Langaker är styrelseledamot i Scanergy AS. 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 Peter Lindbom 8,50 (f. 1981, bosatt 8,00 i Stockholm) 7,50 styrelseledamot 7,00 Lindbom har en civilekonomexamen från Jönköping International Business School. Han arbetade som investeringsrådgivare för Agasti mellan augusti 2006 och december 2007 och därefter med utveckling av alternativa produkter. Innan Lindbom började på Agasti arbetade han på Nordea och Merrill Lynch. Lindbom är i enlighet med det aktieägaravtal som nämns ovan, utsedd till styrelseledamot av Obligo. Lindbom arbetar som Manager Investor Relations på Obligo Investment Management AS. NAV/aksje Sep-10 Nov-10 6 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB Jan-11 Mar-11 May-11 Jul Weekly Elspot prices Sep-11 GWh Scanergy AS Lagen om elcertifikat, så kallade gröna certifikat, trädde i kraft den 1 januari I korta drag fungerar elcertifikatsystemet på så sätt att producenterna av förnybar elektrisk energi tjänar pengar på försäljning av elcertifikat. Utöver detta tillkommer intäkter från försäljning av elektrisk energi (kraftpriset). Syftet är att göra det lönsamt att bygga nya anläggningar för produktion av förnybar elektrisk energi. Bolag med elcertifikatplikt, som exempelvis kraftleverantörer och en del elkonsumenter, åläggs att till marknadspris köpa ett visst antal elcertifikat från elcertifikatberättigade producenter. Elcertifikaten utfärdas per producerad MWh för en period av 15 år. Grafen nedan till vänster visar hur det löpande spotpriset på ström har utvecklat sig under 2012 och de första tre månaderna av Botten nåddes under v 30 på 8,40 euro/mwh, men har sedan dess stigit i 2012 och ligger nu på nivåer runt 53 euro/mwh. 11,00 Från de lägsta priser på 9,50 el-certifikat i 2012 på 140 svenska kronor (v 8) har nu 9,00 priserna ökat med ca 57 procent till dagens nivå på runt 220 svenska kronor, 8,50 se graf nedan till höger. 8,00 Forwardpriserna har ökat motsvarande, och nu handlas 7,50 certifikat till 258 svenska kronor i Marknadsaktörer som blir tillfrågade om 7,00 förväntningar framöver tror på ytterligare prisuppgång. Den 1 februari 2012 utfärdade Statnett de första av totalt 200 miljoner certifikat till ett norskt kraftverk och handeln mellan Norge och Sverige omfattar nu Offisiell NAV även certifikat med norskt ursprung. Nov-11 EUR/MWh Löpande spotpriser Jan-12 NAV/aksje 10,50 10,00 Löpande priser på el-certifikat Mar-12 Offisiell NAV SEK Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul Tidlig fase May-12 Jul Sep-12 Søknad under arbeid Nov-12 Jan-13 Weekly Mar-13 Elspot prices Weekly 36 E-sertificate prices 1042 Søknad sendt Konsesjon Sum Sep-11 Nov-11 SEK Jan Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar Weekly Källa: Nord Pool Spot,www.nordpoolspot.com E-sertificate prices GWh Scanergy AS Källa: Svensk 600 Kraftmäkling, Tidlig fase 680 Under utvikling

7 3. Investeringar EUR/MWh Under 2009 analyserade styrelsen för RE 2009 AS i samråd med sina rådgivare omkring 25 olika investeringsmöjligheter. Bland dessa fanns solkraftprojekt i Öst- och Västeuropa, vindkraftprojekt i Norge och Sverige, olika utvecklingsbolag inom sol, vind och annan förnybar energi samt olika fonder inom samma sektor. Till slut valde styrelsen att investera omkring 37 miljoner norska kronor i det norska företaget Scanergy AS, som ansågs vara en attraktiv investeringsmöjlighet. Genom den här investeringen blev kapitalet omedelbart sysselsatt och investerarna i FE 1 AB fick en bra exponering mot ett antal vatten- och vindkraftprojekt i Norden. Den 31 mars 2012 använde RE 2009 AS 2,8 miljoner norska kronor av kapitalet från emissionen i december 2011 till ytterligare investeringar i Scanergy AS. Den totala exponeringen uppgår efter detta till omkring 40 11,00 miljoner norska kronor. NAV/aktie 10,50 10,00 9,50 9,00 Scanergy AS 8,50 8,00 Scanergy AS är ett utvecklingsföretag inom förnybar energi i Skandinavien. Företaget utvecklar småskalig 7,50 vattenkraft i Norge och 7,00 vindkraft i Sverige. Inom vattenkraft har dotterbolagen Kraftkarane AS (100 procent) och Norges Småkraftverk AS (100 procent) omkring 40 projekt under utveckling. Målet är att bygga småskalig vattenkraft med en total produktion på uppemot 500 GWh. I diagrammet nedan till vänster visas Scanergy AS totala exponering mot småskalig vattenkraft, med bland annat fördelningen av GWh på olika projektstadier. Inom vindkraft är Scanergy AS indelat i tre regionala projektutvecklingsbolag för vindkraft i Sverige, och Officiell NAV man har även kontor i Karlstad, Göteborg och Asker. Tillsammans med lokala partner identifieras, utvecklas och säljs byggklara vindkraftparker vidare till industriella aktörer. Målsättningen är att identifiera, utveckla och bygga ut MW vindkraft (ca 400 vindturbiner) med en total årsproduktion på uppemot GWh I 60 diagrammet nedan till höger illustreras Scanenergy AS vindkraftportfölj samt fördelningen av GWh dels på 230 olika 50 projektfaser Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 VD i Scanergy AS, Tor Arne Pedersen, har följande kommentar om bolagets projektportfölj för 2012: Sep-11 Scanergy är redo för byggstart av 2 vattenkraftprojekt (26 mijioner kwh) och kommer starta arbetet under Vidare har det beviljats Weekly tillstånd på ytterligare 5 projekt (31 miljoner kwh). Den Weekly totala portföljen innehåller 40 projekt (430 miljoner Elspot priceskwh) varav 7 har beviljats, 20 tillståndssökt och 13 är under utveckling. Det Nov-11 SEK Jan Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar E-sertificate prices Vattenkraftprojekt Scanergy AS Vindkraftprojekt Scanergy AS Källa: Scanergy AS Investorrapport Q Källa: Scanergy AS Investorrapport Q GWh Scanergy AS GWh Scanergy AS Tidlig fas Applikationer i process Applikationer som inlämnats Godkända licenser Summa 0 Tidlig fas Under utveckling Summa Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 7

8 upprättas löpande nya avtal med ägare och vi förväntar att ha avtal motsvarande 525 GWh på plats under första halvåret Scanergy har historiskt färdigställt följande projekt på egen hand: Sevre Kraftverk, 2008 (cirka 17 GWh), Alpiq har cirka 90 procent Reiseter Kraftverk, 2009 (cirka 6 GWh), Alpiq har 50 procent av B-aktier Följande projekt har vidaresålts till Alpiq: Stølsdalselva kraftverk, 2010, cirka 19 GWh Madland Kraftverk, 2011, cirka 8 GWh Följande andelar har sålts till Alpiq (34 procent) i 6 ej färdigställda projekt (ej startat byggnation): Geitåni, 13 GWh Kupe, 11 GWh Finse, 4 GWh Ytre Oppdal, 7 GWh Elgenes, 4 GWh Vindkraftprojektet Sättravallen har sålts till ScanVind 1 AS. Vidare har vi fått tillstånd på 3 projekt (75 GWh) i Sverige, varav 1 är redo för byggnation, 1 har fått alla tillstånd och 1 projekt har överklagats vid energimyndigheten. Dessutom har vi fått tillstånd på vårt första offshore vindkraftprojekt ( GWh). På grund av det har vi kartlagt ytterligare 10 områden med djup under 20 meter och nära land för offshore vindkraft. Vi har initierat arbetet med att sälja de projekt som får tillstånd. Scanergy är i en god fas med projekt i alla led i värdekedjan, något som säkrar vidare drift och värdeökning för aktieägare. Figuren nedan illustrerar Scanergys strategi utifrån vilka faser av projektutvecklingen företaget kommer att fokusera på inom vattenkraft och vindkraft. Strategin handlar bland annat om att sälja en majoritet av projekten före konstruktionsfasen för att undvika kapitalintensiva investeringar. Småskalig vahenkrai Iden&fiera projekt Utveckla projekt och säkra avtal Konstruk&ons- fas Opera&v dri- Utveckla en stor mängd småskaliga vattenkraftsanläggningar och därefter försäljning till energibolag Två kompetenta dotterbolag i Norge; Kraftkarane och Norges Småkraftverk VindkraI Iden&fiera projekt Utveckla projekt och säkra avtal Konstruksjons- fas Opera&v dri- Utveckla ett stor antal vindkraftsprojekt och därefter försäljning till energibolag eller finansiella investerare Flera dotterbolag i Sverige 8 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

9 Förnybar energi Förenklat kan förnybar energi beskrivas som energi som kommer från energikällor som inte kan förbrukas eller försvinna genom förbrukning inom en överskådlig tid. De mest kända exemplen på förnybar energi är bland annat vattenkraft, vindkraft och solkraft. Förnybar energi inkluderar med andra ord inte energiproduktion som är beroende av begränsade energikällor eller resurser, exempelvis fossila bränslen som olja och gas eller kärnkraft. I diagrammet nedan visas några exempel och hur kommersiella de är idag. Den streckade linjen anger inom vilka områden RE 2009 AS kommer att fokusera sina investeringar. Kommersiell i dag (med stöd/subven&oner) Kommersiell i dag enskilda ställen (med stöd/subven&oner) Inte kommersiell i dag Bioförbränning CHP Småskalig vahenkrai TidvaHen VågkraI Flytande vindkrai VindkraI SolkraI & solvärme Biobränsle Geotermisk Grön kärnkrai Rensing & deponering Förnybar energi är en industri som befinner sig i stark tillväxt och utveckling, vilket innebär att man kan investera i sektorn på en rad olika sätt. I diagrammet nedan illustreras olika faser som det kan vara aktuellt att investera i. RE 2009 fokuserar på projekt i konstruktions- och driftfasen. Teknologisk utveckling Konstruk&on Opera&onell dri- (produk&on) Kra-transport Försäljning av kra- Exponering: 1. Kompetensen hos forskarna 2. Teknologins potential 1. Konstruktions-risk 2. Generella byggkostnader (inflation) 3. Koncessioner och tillstånd 4. Tillgång till projekt 1. Insatsfaktorer (hur mycket det blåser) 2. Kraftpriser (kan säkras) 3. Olyckor (försäkras) 1. Teknologi 2. Tillgång på kraft 3. Olyckor (försäkras) 1. Kraftpriser (kan säkras) 2. Efterfrågan från slutkonsument 3. Konkurrens i konsumtionssegm entet. Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 9

10 4. Nyckeltal FE 1 AB äger 71,9 procent av aktierna i RE 2009 AS. Bolaget har valt att inte upprätta koncernredovisning, med hänvisning till de undantagsregler som finns i den svenska årsredovisningslagen avseende mindre koncerner, utöver att styrelsen betraktar detta som det mest förnuftiga alternativet ur ett kostnadsperspektiv. Styrelsen anser ändå att RE 2009 AS årsredovisning är av intresse för aktieägarna i FE 1 AB och väljer därför att visa nyckeltal från resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret Renewable Energy 2009 AS (NOK i tusentals kronor) RESULTATRÄKNING Intäkter 0 0 Driftskostnader Driftsresultat Finansiellt resultat Resultat före skatt Skatt 0 0 Resultat efter skatt BALANSRÄKNING Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

11 5. Årsredovisning 2012 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 11

12 12 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

13 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 13

14 14 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

15 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 15

16 16 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

17 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 17

18 18 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

19 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 19

20 20 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

21 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 21

22 22 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

23 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 23

24

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Arsredovisning Förnyelsebar Energi I AB (pubi)

Arsredovisning Förnyelsebar Energi I AB (pubi) Arsredovisning Förnyelsebar Energi I AB (pubi) Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Förnyelsebar Energi I AB (publ) 1 (11) Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012.12.31 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012 Arise Windpower AB Årsstämma 25 april 212 Q1-9 Q2-9 Q3-9 Q4-9 Q1-1 Q2-1 Q3-1 Q4-1 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 212 213 214 År 211 i sammandrag Avgörande händelser 211 Realiserad intäkt Installerat och driftsatt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AB Kvartalsrapport mars 2015 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering 22 April 2008 Per Rosenqvist, Vd Statkraft Financial Energy AB www.statkraft.com AGENDA 2008-04-22 Kort om Statkrafts verksamhet Prissäkring av

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Private Equity II AB

Global Private Equity II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om bolaget

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Kommersiella Fastigheter Holding III AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014

ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014 ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014 London 31 juli 2014 VD HÅR ORDET Det här verksamhetsåret 1 juni 2013 till 31 maj 2014 har varit sälj, sälj, sälj. En efter en har lägenheterna i portföljen för Östra

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur 1 AB

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur 1 AB Årsrapport 2012 Global Infrastruktur 1 AB Aktieägarbrev Global Infrastruktur 1 AB Till aktieägarna i Global Infrastruktur 1 AB, Global Infrastruktur 1 AB ( GI 1 AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 72 937 SEK ( 152 262 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 270 938 SEK ( -1

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer