Årsrapport Förnyelsebar Energi 1 AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2012. Förnyelsebar Energi 1 AB"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Förnyelsebar Energi 1 AB

2 Aktieägarbrev Förnyelsebar Energi 1 AB Till aktieägarna i Förnyelsebar Energi 1 AB. Förnyelsebar Energi 1 AB ( FE 1 AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till ordinarie bolagsstämma den 23 maj 2012 klockan 11:20. Bolagsstämman hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm. Som bilagor till detta brev finns inbjudan till den ordinarie bolagsstämman, årsredovisningen för Förnyelsebar Energi 1 AB och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012 samt årsrapport. Årsrapporten ger en uppdatering om bolaget och marknaden i allmänhet. Styrelsen har tidigare skickat ut två sådana uppdateringar per år. Den senaste uppdateringen skickades ut i oktober I framtiden siktar bolaget på att skicka ut rapporter kvartalsvis. FE 1 AB och ett motsvarande norskt bolag, Fornybar Energi I AS ( FE I AS ), äger tillsammans investeringsbolaget Renewable Energy 2009 AS ( RE 2009 AS ) som i sin tur äger investeringsportföljen. FE 1 AB och FE I AS äger 71,9 respektive 28,1 procent av RE 2009 AS. RE 2009 AS har genomfört en investering i Scanergy AS ( Scanergy ), som utvecklar vattenkraftverk i Norge och vindkraftparker i Sverige. Totalt har ca 40 miljoner norska kronor investerats i detta bolaget. Styrelsen för Förnyelsebar Energi 1 AB Stockholm, april Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

3 Innehåll 1. Strukturen 4 2. Marknadsuppdatering 6 3. Investeringar 7 4. Nyckeltal Årsredovisning Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 3

4 1. Strukturen FE 1 AB och ett motsvarande norskt bolag, Fornybar Energi I AS, äger tillsammans investeringsbolaget Renewable Energy 2009 AS som i sin tur äger investeringsportföljen. Tillsammans har FE 1 AB och FE I AS hämtat in cirka 58 miljoner norska kronor från norska och svenska investerare, som främst investerats vidare i RE 2009 AS. FE 1 AB och FE I AS äger 71,9 respektive 28,1 procent av RE 2009 AS. Diagrammet nedan illustrerar ägarförhållandet i RE 2009 AS och även investeringen i Scanergy AS, där RE 2009 AS är näst största aktieägare med 17,4 procent av aktierna. För en närmare beskrivning av Scanergy, se separat kapitel längre fram i årsrapporten. Ägarbolag Fornybar Energi I AS Förnyelsebar Energi 1 AB Investeringsbolag Renewable Energy 2009 AS Moderbolag i Scanergy gruppen Scanergy AS Segment Småskalig vahenkrai VindkraI Teknologi Holdingbolag Scanergy Hydropower AS Scanergy Windpower AS Utvecklingsbolag Norges SmåkraIverk AS KraIkarane AS Scanergy West AB Scanergy South AB (85 %) Service (Specialister och projektledning) Scanergy VannkraI AS Scanergy Wind AB Kupe KraIverk AS (66 %) Geitåni KraIverk AS (66 %) Scanergy South Projektbolag AB Tormoseröd Vindpark AB Prosjektbolag Elgenes KraIverk AS (66 %) Skiparvik KraIver AS (50 %) Finse KraIverk AS (33 %) Botnen KraIverk AS (50 %) Hån Vindpark AB Scanergy Ljungby AB Scanergy Dalsland AB Skorga KraIverk AS Ytre Oppedal KraIverk AS (66 %) Investeringar Rewind Vänern AB (37,5 %) Bore Tch AB (Publ) (16,7 %) Investeringsmandat och investeringsstrategi FE 1 AB:s har byggt upp en investeringsportfölj med ett begränsat antal investeringar knutna till sektorn för förnybar energi. Bolaget har genom sitt innehav i Scanergy investerat i onoterade projektbolag vars målsättning är att bygga anläggningar och system som kan producera förnybar energi. Investeringsportföljen är tänkt att realiseras inom sju års tid mätt från sista emission med möjlighet till förlängning. Styrelsen Styrelsen i både FE 1 AB och RE 2009 AS består av samma personer. Deras uppgift är att följa upp driften och förvaltningen av bolagen och därigenom värna aktieägarnas värden. I styrelsen sitter två representanter från förvaltaren, Obligo Investment Management AS («Obligo»), varav styrelseordföranden, samt två externa styrelseledamöter. Styrelsen besitter tillsammans bred kompetens, erfarenhet och inte minst kunskap om investeringar. 4 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

5 Portföljuppdatering RE 2009 AS har genom sin investering i Scanergy AS uppnått en god diversifiering i Norge och Sverige med exponering mot en rad vatten- och vindkraftprojekt. Cirka 40 miljoner norska kronor har investerats och RE 2009 AS representerar därmed den näst största ägaren i bolaget efter initiativtagaren Frank J Berg. Per februari 2013 värderades aktierna i Scanergy av oberoende tredjepart till intervallet norska kronor per aktie, något som motsvarar en värdeökning från det genomsnittliga anskaffningsvärdet på procent. RE 2009 AS har i samråd med sina rådgivare, bland annat mot bakgrund i Scanergys estimat och värderingar för projektportföljen använt 750 per aktie vid de kvartalsvisa värderingarna av aktiekursens värde (net asset value). Värdet på 750 kronor per aktie är också vad RE 2009 betalade i mars 2012 då bolaget köpte ytterligare aktier i Scanergy. Det kan också nämnas att det nyligen blivit känt för Bolaget att det omsatts aktier i Scanergy på nivåer ca 809 kronor per aktie. Den senaste värderingen av aktien i FE 1 AB gjordes den 15 mars 2013 och värdet per aktie fastställdes då till 8,14 kronor, se grafen under. Jan Sigurd Vigmostad (f. 1971, bosatt i Mandal) styrelseordförande Vigmostad avlade civilekonomexamen vid Norges Handelshögskola Samma år anställdes han som rådgivare och partner i Agasti-konsernen ( Agasti ) i samband med etableringen av Kristiansandskontoret. Från 2006 har Vigmostad haft olika ledarpositioner inom förvaltning, transaktioner och produktutveckling. Innan han började på Agasti arbetade han på Nomadic Shipping och norska Försvaret. Vigmostad är i enlighet med det aktieägaravtal som nämns ovan, utsedd till styrelseledamot av Obligo. Vigmostad arbetar som vice vd på Obligo Investment Management AS. Aktiekursutveckling (NAV) Förnyelsebar Energi 1 AB NAV/aktie 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul Weekly Elspot prices Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 Officiell NAV SEK May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar Weekly E-sertificate prices Thomas Falck (f. 1966, bosatt i Oslo) styrelseledamot Thomas Falck är en norsk näringslivschef, affärsängel och riskkapitalist. Han var tidigare styrelseordförande i NVCA. Falck var mellan 2001 och 2007 partner i venturefonden Four Seasons Venture III och därefter operativt ansvarig för Verdane Capital IV AS/Four Seasons Venture IV AS, som privatiserade SND Invest. Han har haft styrelseuppdrag och chefsbefattningar i en rad noterade och onoterade bolag såsom Natural ASA, Biotec Pharmacon ASA, Kongsberg Automotive ASA, Bionor Pharma ASA, Codfarmers ASA, Visma Marine ASA, Tusenfryd ASA, Maritec International AS, Exie AS, Voss of Norway ASA, Aquagen AS, Chipcon AS, Making Waves AS, First Credit Opportunity AS, Varslerinstituttet AS, Junglemap AS, Antirasistisk Senter och European Venture Capital Association. Falck är utbildad vid Sjøkrigsskolen (motsv. militärhögskolan) i Bergen och tjänstgjorde därefter i ubåt. Därefter tog han en MBA vid Darden School of Business Administration vid University of Virginia. Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 5

6 2. Marknadsuppdatering Erik Langaker (f. 1963, bosatt i Oslo) styrelseledamot Langaker har över 20 års erfarenhet av att starta och driva företag, dels på ledningsnivå, som styrelseordförande och styrelseledamot i såväl börsnoterade och privata bolag både i och utanför Skandinavien. Han har stor erfarenhet av teknisk ledning, bolagsledning och riskkapital. Erik Langaker har sedan början av 1990-talet varit med och startat upp över tio teknikföretag. Samtliga är fortfarande verksamma eller har sålts vidare till större koncerner. Langaker sitter i dag som styrelseordförande i bl.a. StormGeo-gruppen och EPC Plc (London). Utöver sina många styrelseuppdrag inom näringslivet sitter han även i styrelsen för Oslos internationella skola. Som investerare är han bl.a. verksam genom Vestland Invest AS och Idekapital AS. Langaker är styrelseledamot i Scanergy AS. 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 Peter Lindbom 8,50 (f. 1981, bosatt 8,00 i Stockholm) 7,50 styrelseledamot 7,00 Lindbom har en civilekonomexamen från Jönköping International Business School. Han arbetade som investeringsrådgivare för Agasti mellan augusti 2006 och december 2007 och därefter med utveckling av alternativa produkter. Innan Lindbom började på Agasti arbetade han på Nordea och Merrill Lynch. Lindbom är i enlighet med det aktieägaravtal som nämns ovan, utsedd till styrelseledamot av Obligo. Lindbom arbetar som Manager Investor Relations på Obligo Investment Management AS. NAV/aksje Sep-10 Nov-10 6 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB Jan-11 Mar-11 May-11 Jul Weekly Elspot prices Sep-11 GWh Scanergy AS Lagen om elcertifikat, så kallade gröna certifikat, trädde i kraft den 1 januari I korta drag fungerar elcertifikatsystemet på så sätt att producenterna av förnybar elektrisk energi tjänar pengar på försäljning av elcertifikat. Utöver detta tillkommer intäkter från försäljning av elektrisk energi (kraftpriset). Syftet är att göra det lönsamt att bygga nya anläggningar för produktion av förnybar elektrisk energi. Bolag med elcertifikatplikt, som exempelvis kraftleverantörer och en del elkonsumenter, åläggs att till marknadspris köpa ett visst antal elcertifikat från elcertifikatberättigade producenter. Elcertifikaten utfärdas per producerad MWh för en period av 15 år. Grafen nedan till vänster visar hur det löpande spotpriset på ström har utvecklat sig under 2012 och de första tre månaderna av Botten nåddes under v 30 på 8,40 euro/mwh, men har sedan dess stigit i 2012 och ligger nu på nivåer runt 53 euro/mwh. 11,00 Från de lägsta priser på 9,50 el-certifikat i 2012 på 140 svenska kronor (v 8) har nu 9,00 priserna ökat med ca 57 procent till dagens nivå på runt 220 svenska kronor, 8,50 se graf nedan till höger. 8,00 Forwardpriserna har ökat motsvarande, och nu handlas 7,50 certifikat till 258 svenska kronor i Marknadsaktörer som blir tillfrågade om 7,00 förväntningar framöver tror på ytterligare prisuppgång. Den 1 februari 2012 utfärdade Statnett de första av totalt 200 miljoner certifikat till ett norskt kraftverk och handeln mellan Norge och Sverige omfattar nu Offisiell NAV även certifikat med norskt ursprung. Nov-11 EUR/MWh Löpande spotpriser Jan-12 NAV/aksje 10,50 10,00 Löpande priser på el-certifikat Mar-12 Offisiell NAV SEK Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul Tidlig fase May-12 Jul Sep-12 Søknad under arbeid Nov-12 Jan-13 Weekly Mar-13 Elspot prices Weekly 36 E-sertificate prices 1042 Søknad sendt Konsesjon Sum Sep-11 Nov-11 SEK Jan Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar Weekly Källa: Nord Pool Spot,www.nordpoolspot.com E-sertificate prices GWh Scanergy AS Källa: Svensk 600 Kraftmäkling, Tidlig fase 680 Under utvikling

7 3. Investeringar EUR/MWh Under 2009 analyserade styrelsen för RE 2009 AS i samråd med sina rådgivare omkring 25 olika investeringsmöjligheter. Bland dessa fanns solkraftprojekt i Öst- och Västeuropa, vindkraftprojekt i Norge och Sverige, olika utvecklingsbolag inom sol, vind och annan förnybar energi samt olika fonder inom samma sektor. Till slut valde styrelsen att investera omkring 37 miljoner norska kronor i det norska företaget Scanergy AS, som ansågs vara en attraktiv investeringsmöjlighet. Genom den här investeringen blev kapitalet omedelbart sysselsatt och investerarna i FE 1 AB fick en bra exponering mot ett antal vatten- och vindkraftprojekt i Norden. Den 31 mars 2012 använde RE 2009 AS 2,8 miljoner norska kronor av kapitalet från emissionen i december 2011 till ytterligare investeringar i Scanergy AS. Den totala exponeringen uppgår efter detta till omkring 40 11,00 miljoner norska kronor. NAV/aktie 10,50 10,00 9,50 9,00 Scanergy AS 8,50 8,00 Scanergy AS är ett utvecklingsföretag inom förnybar energi i Skandinavien. Företaget utvecklar småskalig 7,50 vattenkraft i Norge och 7,00 vindkraft i Sverige. Inom vattenkraft har dotterbolagen Kraftkarane AS (100 procent) och Norges Småkraftverk AS (100 procent) omkring 40 projekt under utveckling. Målet är att bygga småskalig vattenkraft med en total produktion på uppemot 500 GWh. I diagrammet nedan till vänster visas Scanergy AS totala exponering mot småskalig vattenkraft, med bland annat fördelningen av GWh på olika projektstadier. Inom vindkraft är Scanergy AS indelat i tre regionala projektutvecklingsbolag för vindkraft i Sverige, och Officiell NAV man har även kontor i Karlstad, Göteborg och Asker. Tillsammans med lokala partner identifieras, utvecklas och säljs byggklara vindkraftparker vidare till industriella aktörer. Målsättningen är att identifiera, utveckla och bygga ut MW vindkraft (ca 400 vindturbiner) med en total årsproduktion på uppemot GWh I 60 diagrammet nedan till höger illustreras Scanenergy AS vindkraftportfölj samt fördelningen av GWh dels på 230 olika 50 projektfaser Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 VD i Scanergy AS, Tor Arne Pedersen, har följande kommentar om bolagets projektportfölj för 2012: Sep-11 Scanergy är redo för byggstart av 2 vattenkraftprojekt (26 mijioner kwh) och kommer starta arbetet under Vidare har det beviljats Weekly tillstånd på ytterligare 5 projekt (31 miljoner kwh). Den Weekly totala portföljen innehåller 40 projekt (430 miljoner Elspot priceskwh) varav 7 har beviljats, 20 tillståndssökt och 13 är under utveckling. Det Nov-11 SEK Jan Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar E-sertificate prices Vattenkraftprojekt Scanergy AS Vindkraftprojekt Scanergy AS Källa: Scanergy AS Investorrapport Q Källa: Scanergy AS Investorrapport Q GWh Scanergy AS GWh Scanergy AS Tidlig fas Applikationer i process Applikationer som inlämnats Godkända licenser Summa 0 Tidlig fas Under utveckling Summa Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 7

8 upprättas löpande nya avtal med ägare och vi förväntar att ha avtal motsvarande 525 GWh på plats under första halvåret Scanergy har historiskt färdigställt följande projekt på egen hand: Sevre Kraftverk, 2008 (cirka 17 GWh), Alpiq har cirka 90 procent Reiseter Kraftverk, 2009 (cirka 6 GWh), Alpiq har 50 procent av B-aktier Följande projekt har vidaresålts till Alpiq: Stølsdalselva kraftverk, 2010, cirka 19 GWh Madland Kraftverk, 2011, cirka 8 GWh Följande andelar har sålts till Alpiq (34 procent) i 6 ej färdigställda projekt (ej startat byggnation): Geitåni, 13 GWh Kupe, 11 GWh Finse, 4 GWh Ytre Oppdal, 7 GWh Elgenes, 4 GWh Vindkraftprojektet Sättravallen har sålts till ScanVind 1 AS. Vidare har vi fått tillstånd på 3 projekt (75 GWh) i Sverige, varav 1 är redo för byggnation, 1 har fått alla tillstånd och 1 projekt har överklagats vid energimyndigheten. Dessutom har vi fått tillstånd på vårt första offshore vindkraftprojekt ( GWh). På grund av det har vi kartlagt ytterligare 10 områden med djup under 20 meter och nära land för offshore vindkraft. Vi har initierat arbetet med att sälja de projekt som får tillstånd. Scanergy är i en god fas med projekt i alla led i värdekedjan, något som säkrar vidare drift och värdeökning för aktieägare. Figuren nedan illustrerar Scanergys strategi utifrån vilka faser av projektutvecklingen företaget kommer att fokusera på inom vattenkraft och vindkraft. Strategin handlar bland annat om att sälja en majoritet av projekten före konstruktionsfasen för att undvika kapitalintensiva investeringar. Småskalig vahenkrai Iden&fiera projekt Utveckla projekt och säkra avtal Konstruk&ons- fas Opera&v dri- Utveckla en stor mängd småskaliga vattenkraftsanläggningar och därefter försäljning till energibolag Två kompetenta dotterbolag i Norge; Kraftkarane och Norges Småkraftverk VindkraI Iden&fiera projekt Utveckla projekt och säkra avtal Konstruksjons- fas Opera&v dri- Utveckla ett stor antal vindkraftsprojekt och därefter försäljning till energibolag eller finansiella investerare Flera dotterbolag i Sverige 8 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

9 Förnybar energi Förenklat kan förnybar energi beskrivas som energi som kommer från energikällor som inte kan förbrukas eller försvinna genom förbrukning inom en överskådlig tid. De mest kända exemplen på förnybar energi är bland annat vattenkraft, vindkraft och solkraft. Förnybar energi inkluderar med andra ord inte energiproduktion som är beroende av begränsade energikällor eller resurser, exempelvis fossila bränslen som olja och gas eller kärnkraft. I diagrammet nedan visas några exempel och hur kommersiella de är idag. Den streckade linjen anger inom vilka områden RE 2009 AS kommer att fokusera sina investeringar. Kommersiell i dag (med stöd/subven&oner) Kommersiell i dag enskilda ställen (med stöd/subven&oner) Inte kommersiell i dag Bioförbränning CHP Småskalig vahenkrai TidvaHen VågkraI Flytande vindkrai VindkraI SolkraI & solvärme Biobränsle Geotermisk Grön kärnkrai Rensing & deponering Förnybar energi är en industri som befinner sig i stark tillväxt och utveckling, vilket innebär att man kan investera i sektorn på en rad olika sätt. I diagrammet nedan illustreras olika faser som det kan vara aktuellt att investera i. RE 2009 fokuserar på projekt i konstruktions- och driftfasen. Teknologisk utveckling Konstruk&on Opera&onell dri- (produk&on) Kra-transport Försäljning av kra- Exponering: 1. Kompetensen hos forskarna 2. Teknologins potential 1. Konstruktions-risk 2. Generella byggkostnader (inflation) 3. Koncessioner och tillstånd 4. Tillgång till projekt 1. Insatsfaktorer (hur mycket det blåser) 2. Kraftpriser (kan säkras) 3. Olyckor (försäkras) 1. Teknologi 2. Tillgång på kraft 3. Olyckor (försäkras) 1. Kraftpriser (kan säkras) 2. Efterfrågan från slutkonsument 3. Konkurrens i konsumtionssegm entet. Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 9

10 4. Nyckeltal FE 1 AB äger 71,9 procent av aktierna i RE 2009 AS. Bolaget har valt att inte upprätta koncernredovisning, med hänvisning till de undantagsregler som finns i den svenska årsredovisningslagen avseende mindre koncerner, utöver att styrelsen betraktar detta som det mest förnuftiga alternativet ur ett kostnadsperspektiv. Styrelsen anser ändå att RE 2009 AS årsredovisning är av intresse för aktieägarna i FE 1 AB och väljer därför att visa nyckeltal från resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret Renewable Energy 2009 AS (NOK i tusentals kronor) RESULTATRÄKNING Intäkter 0 0 Driftskostnader Driftsresultat Finansiellt resultat Resultat före skatt Skatt 0 0 Resultat efter skatt BALANSRÄKNING Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

11 5. Årsredovisning 2012 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 11

12 12 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

13 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 13

14 14 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

15 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 15

16 16 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

17 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 17

18 18 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

19 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 19

20 20 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

21 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 21

22 22 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB

23 Årsrapport 2012 // Förnyelsebar Energi 1 AB 23

24

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur 1 AB

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur 1 AB Årsrapport 2012 Global Infrastruktur 1 AB Aktieägarbrev Global Infrastruktur 1 AB Till aktieägarna i Global Infrastruktur 1 AB, Global Infrastruktur 1 AB ( GI 1 AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till

Läs mer

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AB

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AB Årsrapport 2012 Nordic Secondary AB Aktieägarbrev Nordic Secondary AB Till aktieägarna i Nordic Secondary AB, Nordic Secondary AB ( NS AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till ordinarie bolagsstämma den

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013

Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013. Årsredovisning 2012/2013 Eolus vind Ab årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 Eolus VIND 2012/2013 och femårsöversikt Eolus 2012/2013 Nettoomsättningen uppgick till 1 204,9 (1 887,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i O2 Vind AB

Inbjudan till teckning av aktier i O2 Vind AB Inbjudan till teckning av aktier i O2 Vind AB Joint Lead Managers Med O2 Vind eller Bolaget avses i detta prospekt O2 Vind AB, org.nr. 556694-7262. Med O2 eller Koncernen avses den koncern vari O2 Vind

Läs mer

Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB

Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB 1 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB Aksjonærbrev Global Private Equity I AS Till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB, Global Private Equity 1 AB

Läs mer

Innehåll VD har ordet... 4 Arise Windpower i korthet... 6 Verksamhetsbeskrivning... 8 Parker i drift och byggnation...10 Projektutveckling...

Innehåll VD har ordet... 4 Arise Windpower i korthet... 6 Verksamhetsbeskrivning... 8 Parker i drift och byggnation...10 Projektutveckling... Arise Windpower AB Årsredovisning 2011 2 Innehåll VD har ordet... 4 Arise Windpower i korthet... 6 Verksamhetsbeskrivning... 8 Parker i drift och byggnation...10 Projektutveckling...14 Marknad...18 Förvaltningsberättelse...22

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB (publ) 2007/2008

ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB (publ) 2007/2008 ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB (publ) Innehållsförteckning 3 Eolus 4 Verksamheten 10 Marknaden 14 VD har ordet 16 Aktien och ägarförhållanden 19 Ekonomiskt sammandrag 20 Nyckeltal 22 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning av preferensaktier serie B. Teckningstid 20 april - 29 maj 2009 Sista likviddag 15 juni 2009 i Sammanfattning Om

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier Rabbalshede Kraft AB (publ) rabbalshede KRAFT FÖRETRÄDESEMISSION 2012 Definitioner Med Rabbalshede Kraft, Koncernen eller Bolaget avses i detta prospekt Rabbalshede Kraft

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / INNEHÅLL / Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Detta är Rabbalshede Kraft 6 Historik 9 Så arbetar Rabbalshede Kraft

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i

Läs mer

värdekedja En hållbar och hel

värdekedja En hållbar och hel Årsredovisning 2014 2 AVSNITTSRUBRIK ÅRSREDOVISNING 2014 Arise är ett kraftbolag med resurser och erfarenhet att hantera hela värdekedjan. Från planering, tillståndsansökan och vindmätningar till byggnation

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12 2011 Innehåll VD har ordet 1 Om O2 2 Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8 20-års jubileum 12 Vindkraftverk i drift och under byggnation 13 Marknadsöversikt 14 Hållbar utveckling

Läs mer

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011 Innehåll 3 4 5 9 12 17 18 19 21 22 24 28 O2 El Ekonomisk Förening i korthet VD har ordet Vindkraften i Sverige och världen Viktiga händelser O2 El

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier Rabbalshede Kraft AB (publ) rabbalshede KRAFT FÖRETRÄDESEMISSION 2013 DEFINITIONER Med Rabbalshede Kraft, Koncernen eller Bolaget avses i detta prospekt Rabbalshede Kraft

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Villkor i sammandrag Teckningskurs: 3,00 kr Emissionsbelopp: 105 000 000 kronor 1) Teckningstid: 30 november 11 december 2009 Antal nyemitterade

Läs mer

Juli 2015 Företrädesemission

Juli 2015 Företrädesemission Juli 2015 Företrädesemission 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 är införlivad genom hänvisning. En digital version av årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida. Även

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån. 2012/2015 om 350 000 000 kronor. Joint Lead Arrangers Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2015 om 350 000 000 kronor Joint Lead Arrangers Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Arise Windpower AB (publ) ( Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer