verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland"

Transkript

1 akta 2013 verdens beste naboer Fakta om gränsregionen Norge / Västra Götaland

2 Geografi Den svensk-norska gränsregionen Gränslöst 15Samarbete omfattar Fyrbodalsområdet i Västra Götaland (kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan, 38 Vänersborg, 38 Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed) i Sverige 12 12och i Norge kommunerna Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, 5 Hvaler, 5 32 Råde, 32 Rygge, Våler och Oslo Oslo17 Rakkestad i Østfold samt kommunerna Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård och Enebakk i Akershus fylke. Oslo 33 8 kommun ingår som 20 procent område Dessa svenska kommuner benämns i texten svensk gränsregion och de norska kommunerna norsk gränsregion. För att få en fördjupad analys har vi valt att i de flesta fall redovisa statistik för 26hela regionen Oslo, Akershus, 10 Østfold och Västra 1 1 Götaland 13 samt 13 då det är relevant jäm förelse med nationella tal Gränslöst Samarbete är ett delprogram inom ramen för EU-programmet 50 Interreg Sverige Norge vilket ingår 63 i 84 målet 84 Territoriellt samarbete som ska stärka samarbete över gränser i EU och angränsande länder. 1 Ett 20 procent område kan samarbeta med kärnområdet och som högst ta del av 20 procent av programmets medel. Göteborg Göteborg 90 Gränsregionen Gränsregionen Gränslöst Gränslöst Samarbete Samarbete NORGE NORGE SVERIGE SVERIGE 1. Aremark 1. Aremark 42. Ale42. Ale 2. Asker 2. Asker 43. Alingsås 43. Alingsås 3. Askim 3. Askim 44. Bengtsfors 44. Bengtsfors Aurskog-Høland45. Bollebygd 45. Bollebygd 5. Bærum 5. Bærum 46. Borås 46. Borås 6. Eidsberg 6. Eidsberg 47. Dals-Ed 47. Dals-Ed 7. Eidsvoll 7. Eidsvoll 48. Essunga 48. Essunga 8. Enebakk 8. Enebakk 49. Falköping 49. Falköping 9. Fet 9. Fet 50. Färgelanda 50. Färgelanda 10. Fredrikstad 10. Fredrikstad 51. Grästorp 51. Grästorp 11. Frogn 11. Frogn 52. Gullspång 52. Gullspång 12. Gjerdrum 12. Gjerdrum 53. Göteborg 53. Göteborg 13. Halden 13. Halden 54. Götene 54. Götene 14. Hobøl 14. Hobøl 55. Herrljunga 55. Herrljunga 15. Hurdal 15. Hurdal 56. Hjo56. Hjo 16. Hvaler 16. Hvaler 57. Härryda 57. Härryda 17. Lørenskog 17. Lørenskog 58. Karlsborg 58. Karlsborg 18. Marker 18. Marker 59. Kungälv 59. Kungälv 19. Moss 19. Moss 60. Lerum 60. Lerum 20. Nannestad 20. Nannestad 61. Lidköping 61. Lidköping 21. Nes 21. Nes 62. Lilla 62. Edet Lilla Edet 22. Nesodden 22. Nesodden 63. Lysekil 63. Lysekil 23. Nittedal 23. Nittedal 64. Mariestad 64. Mariestad 24. Oppegård 24. Oppegård 65. Mark 65. Mark 25. Oslo 25. Oslo 66. Mellerud 66. Mellerud 26. Rakkestad 26. Rakkestad 67. Munkedal 67. Munkedal 27. Rygge 27. Rygge 68. Mölndal 68. Mölndal 28. Råde 28. Råde 69. Orust 69. Orust 29. Rælingen 29. Rælingen 70. Partille 70. Partille 30. Rømskog 30. Rømskog 71. Skara 71. Skara 31. Sarpsborg 31. Sarpsborg 72. Skövde 72. Skövde 32. Skedsmo 32. Skedsmo 73. Sotenäs 73. Sotenäs 33. Ski33. Ski 74. Stenungsund 74. Stenungsund 34. Skiptvet 34. Skiptvet 75. Strömstad 75. Strömstad 35. Spydeberg 35. Spydeberg 76. Svenljunga 76. Svenljunga 36. Sørum 36. Sørum 77. Tanum 77. Tanum 37. Trøgstad 37. Trøgstad 78. Tibro 78. Tibro 38. Ullensaker 38. Ullensaker 79. Tidaholm 79. Tidaholm 39. Vestby 39. Vestby 80. Tjörn 80. Tjörn 40. Våler 40. Våler 81. Tranemo 81. Tranemo 41. Ås 41. Ås 82. Trollhättan 82. Trollhättan 83. Töreboda 83. Töreboda 84. Uddevalla 84. Uddevalla 85. Ulricehamn 85. Ulricehamn 86. Vara 86. Vara 87. Vårgårda 87. Vårgårda 88. Vänersborg 88. Vänersborg 89. Åmål 89. Åmål 90. Öckerö 90. Öckerö Oslo Göteborg Gränsregionen Gränslöst Samarbete Østfold fylke består av 18 kommuner och där bor personer. Akerhus fylke består av 22 kommuner och där bor personer. Oslo är Norges huvudstad med lite mer än invånare. Västra Götaland är Sveriges näst största län, med nästan 1,6 miljoner invånare. Det finns 49 kommuner i Västra Götaland NORGE SVERIGE 42. Ale INNEHÅLL 1. Aremark 2. Asker 43. Alingsås 3. Askim 44. Bengtsfors 4. Aurskog-HølandFörord. 45. Bollebygd Bærum 46. Borås 6. Eidsberg Økonomi 47. Dals-Ed Eidsvoll 48. Essunga Mange likheter, men også store forskjeller Enebakk 49. Falköping.8 9. Fet 50. Färgelanda 10. Fredrikstad Befolkning. 51. Grästorp Frogn 52. Gullspång Gränsregionen växer Gjerdrum 53. Göteborg 13. Halden Fler 54. äldre Götene i Sverige än i Norge Hobøl 55. Herrljunga 15. Hurdal Många 56. Hjo vid gränsen är födda i grannlandet Hvaler Flyttning 57. Härryda mellom Sverige og Norge Lørenskog 58. Karlsborg 18. Marker Innvandring 59. Kungälvfra andre land Moss Utbildning 60. Lerum Nannestad 61. Lidköping 21. Nes 62. Lilla Edet Handel och trafik Nesodden 63. Lysekil 23. Nittedal Norge 64. Mariestad är Sveriges största exportmarknad Oppegård 65. Mark 25. Oslo Busspendel 66. Mellerud mellan Strömstad och Halden Rakkestad 67. Munkedal 27. Rygge Arbetsmarknad 68. Mölndal och näringsliv Råde 69. Orust En öppen gräns skapar tillväxt Rælingen 70. Partille 30. Rømskog Tillverkningsindustrin 71. Skara viktig i gränsregionen Sarpsborg 72. Skövde Norge behöver arbetskraft, Sverige sysselsättning. 32. Skedsmo 73. Sotenäs Ski Arbetspendling 74. Stenungsundöver gränserna ger hög sysselsättning Skiptvet 75. Strömstad 35. Spydeberg Norskt 76. Svenljunga ägande i svenskt näringsliv ökar Sørum 77. Tanum Handel över gränserna Trøgstad 78. Tibro 38. Ullensaker 79. Tidaholm 39. Vestby Boende 80. Tjörn och fritid Våler Priserna 81. Tranemo på småhus stiger snabbast på den 41. Ås 82. Trollhättan svenska 83. Töreboda sidan av gränsen Uddevalla Var tionde fritidshus i Fyrbodal ägs av norrmän Ulricehamn Många 86. Vara norska campare i Sverige Vårgårda Befolkning efter kommun. 88. Vänersborg Åmål Slutord 90. Öckerö...38

3 Gränsen mellan Sverige och Norge är öppen och visar på möjligheter inte hinder. På vissa ställen är gränsen en vindlande skogsbäck, där en skylt talar om att Riksgränsen följer bäcken och symboliserar grannländernas samhörighet och ömsesidiga respekt. Det finns en gräns, det finns skillnader men samtidigt har vi mycket gemensamt. Två språk som liknar varandra, med sammanfallande värderingar, många personliga band över den långa öppna gränsen och en delvis gemensam historia. Den nya Svinesundsbron byggdes snabbt och stod färdig till hundraårsdagen av unionsupplösningen Fler arbets- och inköpsresor, många semesterfirare och en ökande internationell handel gjorde behovet av en ny väg akut, då E6 är Norges viktigaste väg till Europa. Det regionala tillväxtarbetet tog fart för att ta tillvara den potential som finns i samverkan över gränsen. Faktaboken beskriver olika aspekter av integrationen Sverige Norge och vill ge inspiration till ett intensifierat samarbete över gränsen inom näringsliv och samhällsplanering. Projektet KUSK står för kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i en gränsregion som består av fjorton kommuner i Västra Götaland, nio i Østfold och sju i Akershus. Vi vill med denna faktabok förmedla kunskap om de gränsregionala frågorna till aktörer i tillväxtoch utvecklingsarbetet, ansvariga för planeringsfrågor, näringslivet och en intresserad allmänhet. Statistikunderlaget kan vara en vägledning vid bedömning av marknader och investeringsbeslut i näringslivet, för den som planerar att arbeta eller flytta till grannlandet, men också för planering av service och välfärdstjänster hos kommuner och region/fylke. Vår förhoppning är att faktaboken också ska bidra till ökad kunskap hos läsaren om integrationen Sverige Norge med fokus på området Västra Götaland, Østfold, Akershus och Oslo som i sin tur kan leda till tillväxt och utveckling som är till nytta för människor och näringsliv i båda länderna.!för den som vill fördjupa sig finns mer information på: Göteborg och Sarpsborg, september 2013 Bertil Törsäter, Regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen Elisabeth Dahle, Fylkesdirektør samfunnsplanavdelingen, Østfold fylkeskommune 4 5

4 ØKONOMI Norge og Sverige er hverandres viktigste samarbeidspartnere. Det er to nasjoner med store likheter i kultur og språk, noe som gjør samarbeid enkelt. Norge og Sverige har mye felles, men det finnes også politiske forskjeller, blant annet at Sverige er EU-medlem, mens Norge ikke er det. Sterk vekst i norsk økonomi har gjort at etterspørselen etter arbeidskraft har økt, og ikke kan dekkes innenlands. Norsk arbeidsmarked tiltrekker seg derfor mye svensk arbeidskraft. Det er rimelig å anta at skatteregler og lønnsnivå er en vesentlig faktor her. 6 7

5 ØkonoMI Mange likheter, men også store forskjeller Det er en rask vekst i den norske økonomien. I internasjonale sammenlikninger er BNP per innbygger et mye brukt mål på materiell levestandard. I de senere årene har Norge vært i det absolutte toppsjiktet i Europa, selv etter at det er tatt hensyn til det høye norske prisnivået. Fore løpige tall for 2011 viser at Norges BNP per innbygger ligger 86 prosent høyere enn gjennomsnittet for de 27 EU-landene 1. Norge ligger 50 prosent høyere enn Sverige. Skal en danne seg et mer robust bilde av levekårene i ulike land, må en trekke inn flere indikatorer enn bare BNP per innbygger. En slik indikator kan for eksempel være personlig konsum per innbygger. Personlig konsum er et uttrykk for mengden varer og tjenester som konsumeres individuelt, og kan i mange tilfeller reflektere husholdningenes faktiske levestandard bedre enn BNP. For et land med høy sparing, som for eksempel Norge, vil det kunne være betydelig forskjell mellom BNP per innbygger og personlig konsum per innbygger. Norge ligger her kun 35 prosent over gjennomsnittet for de 27 EU-landene, Sett i forhold til nabolandene ligger personlig konsum i Norge 16 prosent høyere enn i Sverige. 1 EU27 refererar till de 27 länder som var med i den Europeiska unionen den 1 januari 2007 dvs. Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien. BNP PER INBYGGER OG PERSONLIG KONSUM PER INNBYGGER, PRISNIVÅJUSTERT, EU27=100 Norge Sveits Nederland Sverige Danmark Tyskland Finland Island Storbritannia Frankrike Italia Spania Polen BNP Personlig konsumtion Källa: Källa: SSB SCB Den raske veksten i den norske økonomien innebærer høy etterspørsel etter arbeidskraft som ikke kan dekkes ved rekruttering internt i Norge. Strømmen av arbeidskraft fra Sverige og andre land øker, både som grenseregional pendling og flytting. Norge og Sverige er land som har mye felles, men det finnes også politiske forskjeller. Et eksempel er beskatning av husholdningsartikler som gjør det lønnsomt for nordmenn å handle i Sverige. En annen forskjell er at Norge står utenfor EU, men gjennom EØS-avtalen deltar i et nært samarbeid med EU. Men først og fremst er Norge og Sverige to nasjoner med store likheter i kultur og språk, noe som gjør det lett å samarbeide. Innenfor næringslivet er det lange tradisjoner for et nært samarbeide. I det siste decennium/ tiår har antall norskeide foretak i Sverige økt markant. I første halvår 2013 har over peroner kommet til Norge for å jobbe. Åtte av ti gjestearbeidere i Norge kommer nå fra Øst-Europa, og arbeidsinnvandringen fra disse landene har økt med ti prosent sammelignet med Norge får vesentlig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-området enn de andre nordiske landene, og særlig fra det østeuropeiske landene. Dette skyldes først og fremst arbeidsmarkedet og lønnsvilkårene. 8 9

6 BEFOLKNING Befolkningen i gränsregionen har alltid haft relationer och flyttat över gränsen i båda riktningarna. Den senaste statistiken visar att befolkningsutvecklingen i den norska gränsregionen ökar snabbare än i hela Norge. Förklaringen är närheten till storstadsregionen Oslo-Akershus. Den svenska gränsregionen skiljer sig något från den norska med avfolkning i de mindre kommunerna i nordost och med befolkningstillväxt i söder. På den svenska sidan är Strömstad den kommun vid gränsen som ökat sin befolkning mest

7 befolkning Gränsregionen växer I Norge bor 5,1 miljoner invånare och i Sverige 9,6 miljoner. Folkmängden i den svensk-norska gränsregionen Gränslöst Samarbete (GS) var invånare år 2012, varav var bosatta i den norska delen och i den svenska delen. I Norge ökade befolkningen perioden med 12 procent, medan den i Sverige endast ökade med 8 procent. I Oslo var ökningen 23 procent och i Göteborg 13 procent. Den svenska gränsregionen har en nästan stagnerande befolkningsutveckling, medan den norska BEFOLKNINGSUTVECKLING NORGE INDEX 2000= Norsk gränsregion Oslo Norge Källa: SCB, SSB gränsregionen ökar snabbare än hela Norge. Denna befolkningstillväxt i den norska gränsregionen förklaras av närheten till storstadsregionen Oslo-Akershus, medan stagnationen i den svenska delen av gränsregionen beror på en generell avfolkning av landsbygd och mindre orter i Sverige. I den svenska gränsregionen finns dock skillnader i befolkningsutvecklingen mellan de mindre kommunerna i nordost och de större i söder med närhet till Göteborgsregionen. Strömstad vid gränsen utmärker sig med en ökning på 11 procent. BEFOLKNINGSUTVECKLING SVERIGE INDEX 2000= Svensk gränsregion Göteborg Sverige Källa: SCB, SSB Fler äldre i Sverige än i Norge störst skillnad i gränsregionen I Sverige är 19 procent 65 år och äldre medan motsvarande siffra för Norge är 15 procent. I gränsregionen är skillnaden ännu större. I den svenska gränsregionen beräknas de äldre fortsätta öka, vilket innebär ökande krav på vård och omsorg. Kompetensförsörjning och rekrytering av personal blir en utmaning, där behovet av arbetskraft inom vård och omsorg i den svenska delen av gränsregionen ställs mot behov av arbetskraft i den mer expansiva norska delen. Många vid gränsen är födda i grannlandet Sammanlagt bor personer i Norge som är födda i Sverige, medan det i Sverige bor personer som är födda i Norge. Andelen födda i grannlandet är störst vid gränsen. I Västra Götaland bor personer som är födda i Norge, allra flest i Strömstad där det bor 15 procent. Av den svenskfödda befolkningen i Norge bodde 74 procent i de norska kommunerna nära gränsen. Detta har betydelse för planering av vård, skola och omsorg i kommuner och region/fylken, men även för kultur- och samhällslivet i stort. I Norge föds 1,85 barn per kvinna och i Sverige 1,90. Det är i ett europeiskt perspektiv höga tal, men för att befolkningen ska öka krävs en positiv nettoflyttning. Oslo Göteborg ANDEL (%) AV BEFOLKNINGEN FÖDD I GRANNLANDET SVERIGE ELLER NORGE, ÅR ,7 11,4% 1,4 3,7% 0,9 1,4% 0,6 0,9% 0,4 0,6% 0,3 0,4% Källa:

8 befolkning Flytting mellom Sverige og Norge Norge og Sverige har en lang historie med flyttestrømmer over grensen, ofte knyttet til ulik økonomisk situasjon i de to land. Diagrammet viser at det fra 1970 og frem til lavkonjukturen på slutten av 1980-tallet var veldig stabile og balanserte flyttestrømmer mellom Norge og Sverige på +/ årlig hver veg. Dette bildet gjaldt også for 1950 og 1960-tallet. De siste 20 åra har derimot vært preget av større variasjoner i både omfang og retning på flyttestrømmene og 1990 var de virkelig store utvandringsårene fra Norge til Sverige sett over siste 100 årsperiode og INNVANDRING TILL NORGE FRÅN SVERIGE OCH UTVANDRING FRÅN NORGE TILL SVERIGE var drevet frem av bankkrise, rekordhøy rente og økt arbeidsledighet i Norge. Etter hvert kom de økonomiske problemene til Sverige, mens Norge fikk et økonomisk oppsving og flyttestrømmen snudde. I flyttet flere svensker til Norge enn noen gang siden 1920-tallet. Etter 2005 har det igjen vært økende nettoflytting fra Sverige til Norge I 2010 var det 4278 svensker som flyttet til Oslo. Over 1000 kom fra Västra Götaland. Samtidig var det over 2500 svensker i 2010 som flyttet tilbake til Sverige igjen. En stor del av gruppen som melder flytt- ing er ungdom og mange arbeider innenfor handel- og restaurant næringen Flyttningar till och från Oslo år Från Till Antal Västra Götaland Oslo Stockholm Oslo 539 Skåne Oslo 389 Värmland Oslo 341 Halland Oslo 282 Oslo Västra Götaland 554 Oslo Stockholm 491 Oslo Skåne 237 Oslo Värmland 214 Oslo Östergötland 136 Innvandring fra andre land Vår verden blir mer og mer globalisert, og flyttestrømmene mellom landene øker. Innvandringen har forandret seg mye over tid. Flyktningeinnvandringen endres på grunn av krig og kriser rundt om i verden. Innvandringspolitikken i våre land er også i stadig endring. Selv arbeidsinnvandringen reguleres gjennom politikken. I Norden har vi hatt et fritt arbeidsmarked i mange år. Det samme gjelder idag innen EU. Norge har gjennom sin EØS-avtale (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) og Schengensamarbeidet et fritt arbeids marked for alle EU-medlemmer. Den største innvandringsgruppen i Sverige er fra den øvrige verden utenfor Europa. I 2010 innvandret person født i land utenfor Europa til Sverige innvandrere var født i Europa og var svensker som flyttet tilbake til Sverige. Den norske økonomien er i sterk vekst og etterspørselen etter arbeidskraft er stor. Immigrasjonen fra EU ligger andelsmessig på et betydelig høyere nivå enn i Sverige. Innvand ringen til Sverige fra land utenfor Europa er i stor utstrekning flyktingsinnvandring fra land som Afganistan, Irak, Somalia og Syria. Invandring Utvandring Källa: SCB, SSB 14 15

9 befolkning Utbildning Allt fler väljer att läsa vidare på gymnasie- och högskolenivå eftersom kunskapskraven för olika yrken har ökat. Samtidigt blir tillgång till välutbildad arbetskraft en viktig förutsättning för tillväxt och stärkt konkurrenskraft i en region. Andel med högre utbildning är i Norge 38 procent och i Sverige 34 procent, det vill säga en av tre personer har högre utbildning. Båda länderna ligger långt över OECD-snittet. Vissa skillnader i utbildningssystemen finns dock mellan länderna. Norge har en mer utbyggd lärlingsutbildning, vilket innebär att de norska ungdomarna kommer ut i arbetslivet tidigare än de svenska. Satsningar på utbildning har inneburit att utbildningsnivån idag är hög, men det finns skillnader regionalt och mellan kvinnor och män. Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än män. Om man studerar befolkningen år efter utbildningsnivå i gränsregionen framgår att andelen med högre utbildning är betydligt högre i Oslo än i de andra regionerna. Det kan förklaras av högutbildades tendens att flytta till storstäderna på grund av att där finns en mer differentierad arbetsmarknad. I Västra Götaland koncentreras personer med högre utbildning till Göteborg och dess grannkommuner. I Norge är andelen koncentrerad till Osloregionen, kommunerna Moss, Fredrikstad, Råde och Hvaler. Flera svenska kommuner närmast gränsen har låg andel personer med högre utbildning. Andel av befolkningen med högre utbildning i åldern år, 2009 Oslo ANDEL (%) AV BEFOLKNINGEN ÅR MED HÖGRE UTBILDNING 52 60% 36 52% 29 36% 25 29% 19 25% 16 19% ANDEL AV BEFOLKNINGEN UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEUTBILDADE (25 64 ÅR) Andel Högre utbildning Norge Østfold Akerhus Oslo Sverige Västra Götaland 43% 32% 41% 60% 40% 40% Källa: SCB, SSB Kanada Israel Japan USA Nya Zeeland Korea Storbritannien Finland Australien Irland Norge Luxenburg Estland Schweiz Belgien Sverige Danmark Island Nederländerna OECD-snitt Spanien Frankrike Chile Tyskland Grekland Slovenien Polen Ungern Österrike Mexiko Slovakien Tjeckien Portugal Italien Turkiet Brasilien* Källa: SCB, SSB Göteborg Källa: SCB; SSB 16 17

10 HandeL OCH TRAFIK Norges geografi gör att E6:an från Oslo genom Västsverige är en mycket viktig transportled. Trafiken har nästan fördubblats sedan bron stod klar Då infördes även en busslinje för gränspendlare mellan Strömstad och Halden. Handeln mellan länderna är stor och Norge är Sveriges enskilt största handelspartner sett till såväl export som import av varor. Västra Götaland är den region som exporterar mest till Norge och under 2000-talet har det skett en ökning med hela femtio procent

11 handel och trafik Norge är Sveriges största exportmarknad Norge är Sveriges viktigaste handelspartner sett till såväl export som import av varor. År 2012 uppgick den svenska varuexporten till Norge till 120 miljarder kronor; det är 10 procent av den totala exporten från Sverige som går till Norge. I andra riktningen kommer 9 procent av den totala importen till Sverige från Norge, år 2012 uppgick den till 101 miljarder kronor. Västra Götaland är den region i Sverige som exporterar flest varor till Norge. År 2011 exporterades varor från Västra Götaland till Norge till ett värde av 22 miljarder svenska kronor. Det är en 50-procentig ökning under 2000-talet, där bara en liten del kan förklaras av inflationen. Varor till ett värde av 5 miljarder norska kronor exporterades år 2012 från Akerhus, Oslo och Østfold till Sverige. En nivå som ligger relativt oförändrad över tid. E6:an från Oslo via Göteborg och mot kontinenten är en viktig transportled för gods och personer. Årsdygnstrafiken är ett genomsnittstal för antal bilar som passerar en viss punkt på en specifik vägsträcka under en dag. År 2012 passerade fordon den nya Svinesundsbron varje dag mot år 2005, då bron invigdes. Busspendel mellan Strömstad och Halden Busslinjen gränspendeln mellan Strömstad och Halden etablerades 2005 för att gränspendlare skulle kunna åka kollektivt. Utbudet är en tur i halvtimmen på morgonen och eftermiddagen och glesare avgångar övriga tider. Resandet har en procentuell ökning över tiden, men är lågt i relation till antalet gränspendlare. SVERIGES HANDELSPARTNERS VARUEXPORT ÅR 2012, MILJARDER KRONOR, FÖRDELAD PER HANDELSPARTNER Totalt 1169 mdkr Norge, 120 mdkr Tyskland, 115 mdkr Storbritannien, 90 mdkr Övriga, 844 mdkr Källa: SCB SVERIGES HANDELSPARTNERS VARUIMPORT ÅR 2012, MILJARDER KRONOR, FÖRDELAD PER HANDELSPARTNER Totalt 1102 mdkr Tyskland, 191 mdkr Norge, 101 mdkr Danmark, 93 mdkr Övriga, 717 mdkr Källa: SCB RESANDE GRÄNSPENDELN STRÖMSTAD HALDEN, Antal Källa: Västtrafik 20 21

12 ARBETSMarKnad OCH NÄRINGSLIV I Sverige och Norge är sysselsättningsgraden bland den högsta i Europa. Däremot är den svenska arbetslösheten betydligt högre än i Norge. Norska ungdomar kommer också tidigare ut i arbetslivet tack vare ett utbyggt lärlingssystem. Norges ekonomi växer stadigt och landet är i behov av arbetskraft i Sverige finns inte arbete åt alla. När svenskar arbetspendlar till Norge uppstår därför en vinstsituation åt båda håll

13 arbetsmarknad och näringsliv En öppen gräns skapar tillväxt Sysselsättningsgraden i Norge och i Sverige är bland de högsta i Europa. Bägge länderna har en högre sysselsättningsgrad än för EU 27. Kvinnors deltagande i arbetslivet ser olika ut i olika länder och det är något som förklarar de stora skillnaderna i sysselsättningsgrad totalt. I Norge är sysselsättningsgraden högre och man kommer ut i arbetslivet tidigare än i Sverige. Utbildningssystemen ser olika ut i de båda länderna. Även för de äldre åldrarna finns skillnader som delvis kan förklaras av att pensionssystemen i länderna ser olika ut. Här har vi valt att redovisa sysselsättningsgrad inklusive gränspendlare. I den officiella statistiken redovisas sysselsättningsgrad exklusive gränspendlare och då blir bilden en annan för många gränskommuner. Kommunerna nära gränsen har då en för låg sysselsättningsgrad. I Strömstad kommun var sysselsättningsgraden för män 69 procent enligt den officiella statistiken år Men andelen ökar till 85 procent om arbetspendlare inkluderas. Här framgår även tydligt att andelen sysselsatta män är högre än kvinnor i båda länderna. Nationsgränsen är inget hinder för arbete vare sig för kvinnor eller för män. Tvärtom skapar gränsen nya möjligheter som bidrar till utveckling och tillväxt för regionernas invånare och näringsliv. Oslo ANDEL (%) SYSSELSATTA KVINNOR (20 64 ÅR) EFTER KOMMUN INKLUSIVE GRÄNSPENDLARE, ÅR 2010 > 83,6% 80 83,6% 76 80% 73 76% 69,1 73% Oslo ANDEL (%) SYSSELSATTA MÄN (20 64 ÅR) EFTER KOMMUN INKLUSIVE GRÄNSPENDLARE, ÅR 2010 > 83,6% 80 83,6% 76 80% 73 76% 69,1 73% SYSSELSÄTTNINGSGRAD I EUROPA 2012 % Göteborg Göteborg 0 Norway Sweden Netherlands Denmark Cyprus Germany Austria United Kingdom Finland Luxembourg Portugal Czesh Republic Slovenia France EU27 Belgium Estonia Bulgarien Latvien Irland Poland Slovakia Lithanien Grekland Romania Spanien Italien Hungary Malta Källa: Eurostat Källa: Källa:

14 arbetsmarknad och näringsliv Tillverkningsindustrin viktig i gränsregionen Näringslivsstrukturen i Norge och Sverige påminner om varandra. Båda länderna är välfärdsstater med en postindustriell näringslivsstruktur. En minskande andel är sysselsatta inom primärnäringar som jordbruk och fiske samt industriell verksamhet samtidigt som en växande andel finns inom privata tjänster. Inom den offentliga sektorn arbetar en av tre sysselsatta. Men det finns skillnader. Tillverkningsindustrin i Sverige har en högre andel sysselsatta än Norge, medan fisket är viktigare i Norge än i Sverige. Det finns även regionala skillnader. Østfold har en tradition av tillverkningsindustri där pappersindustrin är stark. Men en omstrukturering pågår, där antalet sysselsatta minskar samtidigt som en privat tjänstesektor växer fram. Närheten till Osloregionen och dess huvudstadsfunktioner bidrar till denna utveckling. Även delar av den svenska gränsregionen, Trollhättan exempelvis, sysselsätter en stor andel inom tillverkning. I kommunerna längs kusten finns de nya arbetstillfällena inom turism och dess olika näringar. SYSSELSÄTTNING EFTER BRANSCH 2010 Antal Göteborg Västra Götaland Sverige Oslo Akershus Østfold fylke Norge Privata tjänster Offentliga tjänster Källa: SCB Tillverkning Jordbruk Källa: SCB, SSB Norge behöver arbetskraft, Sverige behöver sysselsättning Inom Europa varierar arbetslösheten kraftigt, både Norge och Sverige har trendmässigt en lägre arbetslöshet än snittet för EU 27. En trend inom arbetslösheten är att länder med hög arbetslöshet även har en hög ungdomsarbetslöshet. Länder med låg arbetslöshet har också en låg ungdomsarbetslöshet. Sverige skiljer sig från det mönstret. Ungdomsarbetslösheten ligger högre än EU-snitten även under högkonjunktur. Orsaken kan vara en utbildningsfråga eller att reglerna på den svenska arbetsmarknaden innebär att ungdomar utgör en alltför stor risk att anställa. Olika länder har olika system för lärlingar, vilket kan vara en förklaring till att nivåerna skiljer sig åt. Norge har haft låg arbetslöshet bland ungdomar under samma period och har klarat sig bättre än andra länder under finanskrisen. Detta kan förklaras av en stark tillväxt i ekonomin baserad på oljeindustrin. Arbetslöshetsnivån i Västra Götaland skiljer sig inte från riksgenomsnittet. Men bland länets kommuner finns stora skillnader. I området nära gränsen finns kommuner med allra lägst arbetslöshet och kommuner med mycket hög arbetslöshet. Arbetslösheten i både Østfold och Oslo är högre än genomsnittet i Norge. Det är framför allt personer som inte kan norska och unga utan utbildning som har svårt att få jobb. UNGDOMSARBETSLÖSHET ARBETSLÖSA SOM ANDEL AV ARBETSKRAFTEN, YNGRE ÄN 25 ÅR, SÄSONGSJUSTERAT ANDEL ARBETSLÖSA PER LÄN, JANUARI Andel Jan -01 Sep -02 Maj -04 Jan -06 Sep -07 Maj -09 Jan -11 Sep -12 Sverige EU-27 Norge Östfold Akerhus Oslo Norge Västra Götaland Källa: Ekonomifakta Not: Statistiken från Eurostat revideras kontinuerligt, Eurostat justerar också siffrorna marginellt för jämförbarhet. Skillnader i beräkningsmetod mellan EU-länder och övriga länder finns, direkta jämförelser med dessa länder ska därför göras med viss försiktighet, särskilt före Efter 2005 är jämförbarheten bättre. Sverige Januari 2012 Januari 2013 Källa: Arbetsförmendlingen, NAV 26 27

15 arbetsmarknad och näringsliv Arbetspendling över gränserna ger hög sysselsättning Arbetspendlingen från Sverige till Norge har ökat under 2000-talets första decennium och är idag den största pendlingsströmmen mellan nordiska länder. År 2010 arbetspendlade personer från Sverige till Norge, vilket var en fördubbling jämfört med Var fjärde arbetspendlare, 7000 personer, pendlade från Västra Götaland. Drygt var tredje svensk i Norge arbetade i Oslo. I andra riktningen pendlade 900 norrmän till Sverige. Drygt varannan norrman arbetade i Västra Götaland och främst i Strömstad. Språkliga och kulturella likheter mellan de två länderna underlättar möjligheterna att man etablerar sig på arbetsmarknaden i grannlandet. Den årliga totala lönesumman för personer bosatta i Sverige och med arbete i Norge är 12 miljarder svenska kronor. Huvuddelen av dessa inkomster beskattas i Norge. Arbetspendlaren från Sverige till Norge är ofta en man i åldern år. Kvinnorna är färre och yngre. Arbetspendlaren från Norge till Sverige är en man eller kvinna framför allt i åldern år. Under perioden arbetade flertalet arbetspendlare från Sverige till Norge inom företagstjänster, byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet, handel och tillverkning. Framför allt jobbade man inom företagstjänster. Arbeten som förmedlas via bemanningsföretag kategoriseras som företagstjänster. Dessa kan vara yrken inom exempelvis bygg verksamhet samt hälso- och sjukvård. Allt fler jobb förmedlas via bemanningsföretag. Bland arbetspendlare från Sverige till Østfold arbetade 25 procent inom tillverkning. Huvudsakligen jobbade män inom byggverksamhet och kvinnor inom hotell och restaurang samt vård och omsorg. Av de 400 norrmän som arbetspendlade till Västra Götaland år 2010 pendlade hälften till Strömstad och jobbade inom handeln. Arbetspendlare över gränsen är personer som har sin huvudsakliga inkomst i grannlandet. Personer som pendlar över gränser, men har sin huvudsakliga sysselsättning och inkomst där man är bosatt kallas övriga löneinkomsttagare. Dessa övriga löneinkomsttagare från Sverige till Norge var år Antalet har ökat kraftigt under perioden Drygt var tredje svensk bland dessa övriga löneinkomsttagare jobbade i Oslo. Av dessa svenskar som hade extra inkomst i Norge arbetade 1500 personer i Østfold. Arbetspendlingen från Sverige till Norge har under de sista 10 åren ökat betydligt. Både antalet arbetspendlare och övriga inkomsttagare visar ett tydligt mönster. Den norska arbetsmarknaden har blivit allt mer lockande för svenskarna. BOSTADSORT FÖR PENDLARE FRÅN SVERIGE TILL NORGE (ÅR 2010) Västra Götaland 26% Värmland 19% Skåne 8% Stockholm 7% Dalarna 5% Östergötland 4% Jämtland 3% Övriga Sverige 28% Källa: Pendling till och från Västra Götaland år Från Till Antal Østfold Västra Götaland 233 Oslo Västra Götaland 55 Vest-Agder Västra Götaland 20 Akershus Västra Götaland 17 Aust-Agder Västra Götaland 11 Västra Götaland Oslo 2487 Västra Götaland Østfold 1357 Västra Götaland Akershus 953 Västra Götaland Vestfold 348 Västra Götaland Buskerud 333 ARBETSPENDLARE OCH ÖVRIGA INKOMSTTAGARE FRÅN SVERIGE TILL NORGE Antal ARBETSPENDLARE FRÅN SVERIGE TILL NORGE EFTER BRANSCH (GENOMSNITT ) Antal Företagstjänster Byggverksamhet Hotell och restauranger Parti- och detaljhandel Tillverkning Vård och omsorg Arbetspendlare Övriga löneinkomsttagare Män Kvinnor Källa: Källa:

16 arbetsmarknad och näringsliv Norskt ägande i svenskt näringsliv ökar I Sverige fanns norskt ägda företag år Antalet har mer än fördubblats på 10 år och nu är Norge det land som kontrollerar flest företag i Sverige. Totalt fanns utländskt ägda företag år 2011 och de norskägda svarade för 16 procent av de totala utlandsägda företagen. År 2011 sysselsatte de norskägda företagen i Sverige personer. Antalet sysselsatta i norska företag i Sverige har ökat med 47 procent jämfört med år Norge kommer på femte plats efter USA, Nederländerna, Tyskland och Finland i antalet sysselsatta. ANTALET UTLÄNDSKA FÖRETAG I SVERIGE 2001 OCH 2011 Antal I Västra Götaland var 1,6 procent, cirka personer, verksamma i norskägda företag år Antalet har ökat med 46 procent sedan år Flest antal anställda i norska företag i Västra Götaland finns inom tillverkningsindustrin och handeln. Många norska företag/verksamheter inom tillverkning är inriktade på livsmedeltillverkning, som ABBA Seafood, Estrella och Göteborgs Kex. Störst koncentration av norskägda företag/ verksamheter i Västra Götaland finns i Göteborgsregionen och norra Bohuslän. I Strömstad kommun är nästan en av tio anställda i norskt ägda företag. ANSTÄLLDA I NORSKT ÄGDA FÖRETAG I VÄSTRA GÖTALAND FÖRDELAT PÅ BRANSCH Byggverksamhet 9% Tillverkning 28% Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8% Transport och magasinering 13% Hotell och restauranger 9% Parti och detaljhandel 19% Information och kommunikation 7% Övrigt 6% Handel over grensen Det finnes flere måter å måle/mäta den omfattende grensehandelen. Statistisk Sentralbyrå i Norge (SSB) gjennomfører telefon intervjuer per kvartal. Man måler antall dagsturer og innkjøp. Den siste målingen viste at nordmenn handlet for 11,6 milliarder NOK på dagsturer til utlandet i Dette er en økning på 1 prosent fra året før. Antall dagsturer gikk dermimot ned med 10 prosent i perioden fra 7,07 til 6,35 millioner turer. Enligt denne målingen er det i Strømstad nordmenn handler mest når de drar over grensen. Over halvparten av pengene ble lagt igjen der, mens Charlottenberg er en god nummer to med litt i underkant av 20 prosent. Svinesunds andel har vært tilnærmet konstant, mens Charlottenbergs andel av grensehandelen har økt de siste årene. Handelsutredningsinstitut(HUI) i Sverige har over et antall år gjennomført nett-undersøkelser der man har målt alle typer turistreiser. Målingen viser også hvilke Grensehandel fra norge etter tid varetyper som kjøpes. I løpet av 2012 handlet nordmenn i Sverige i følge denne målingen for 27 milliarder SEK, hvorav 15 milliarder dagligvarer, 8 milliarder på andre typer varer og 4 milliarder på bensinstationer. Västra Götaland og Värmland dominerer med 8 milliarder hver. I Västra Götaland står dagligvarene for 5 milliarder eller 50 procent av forbruket. 0 Norge Danmark 2011 USA Storbritannien 2012 Nederländerna Luxemburg Tyskland Finland Frankrike Schweiz Övriga Källa: Tillväxtanalys Källa: Tillväxtanalys Handlebeløp (mill kr) Antall dagsturer (1 000) Källa: SSB 30 31

17 BOENDE OCH FRITID Priserna på småhus har stigit snabbare i Sverige än i Norge, men ändå är priserna lägre i Sverige än i Norge. I Strömstad har priserna stigit de senaste åren vid jämförelse med Fredrikstad på andra sidan gränsen. I Västra Götaland är mer än varannan utländsk fritidshusägare norsk och i Strömstad ägs ett av tre fritidshus av norrmän. Norrmännen turistar gärna i Sverige och toppar listan över utländska besökare med antal gästnätter i stugbyar, på hotell, på vandrarhem och på campingplatser

18 boende och fritid Priserna på småhus stiger snabbast på den svenska sidan av gränsen I Sverige har priset per kvadratmeter för småhus under perioden stigit snabbare än i Norge. Däremot ligger prisnivån lägre i Sverige än i Norge. År 2011 var kvadratmeterpriset i Sverige norska kronor, medan det låg på norska kronor i Norge. Men i Strömstad är förhållandet det motsatta. Där har priset per kvadratmeter snabbt stigit under de senaste åren och är norska kronor i jämfört med norska kronor i Fredrikstad i Norge. Var tionde fritidshus i Fyrbodal ägs av norrmän En av fyra utländska fritidshusägare i Sverige är en norrman och i Västra Götaland är mer än varannan utländsk fritidshusägare norsk. Av totalt norskt ägda fritidshus i Sverige fanns i Västra Götaland år De norskt ägda fritidshusen är koncentrerade till Fyrbodalsområdet, i Strömstad ägs ett av tre fritidshus av norrmän. ANDEL (%) NORSKT ÄGDA FRITIDSFASTIGHETER PER KOMMUN 2012 Många norska campare i Sverige Norrmän turistar i Sverige på flera sätt. År 2012 tillbringade de gästnätter i stugbyar, hotell och vandrarhem samt gästnätter på camping. Inom camping motsvarar det varannan utländsk campare och i Västra Götaland utgör de norska camparna 75 procent av de utländska. En norrman spenderar i genomsnitt 1033 kronor per dag i Sverige. Endast ryssar spenderar mer. SMÅHUS PRISUTVECKLING ( ). INDEX 2002= > 35% 7 35% 3 7% Källa: 1 3% 0 1% Strömstad Sverige Fredriksdal Norge Källa: SCB, SSB 34 35

19 boende och fritid befolkning efter kommun I NORGE, Norge Østfold Antal Norge Akershus Antal Halden Vestby Moss Ski Sarpsborg Ås Fredrikstad Frogn Hvaler Nesodden Aremark Oppegård Marker Bærum Rømskog 691 Asker Trøgstad Aurskog-Høland Spydeberg Sørum Askim Fet Eidsberg Rælingen Skiptvet Enebakk Rakkestad Lørenskog Råde Skedsmo Rygge Nittedal Våler Gjerdrum Hobøl Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo kommun avser Källa: SCB, SSB befolkning efter kommun I sverige, Sverige Västra Götaland Antal Sverige Västra Götaland Antal Härryda Herrljunga Partille Vara Öckerö Götene Stenungsund Tibro Tjörn Töreboda Orust Göteborg Sotenäs Mölndal Munkedal Kungälv Tanum Lysekil Dals-Ed Uddevalla Färgelanda Strömstad Ale Vänersborg Lerum Trollhättan Vårgårda Alingsås Bollebygd Borås Grästorp Ulricehamn Essunga Åmål Karlsborg Mariestad Gullspång Lidköping Tranemo Skara Bengtsfors Skövde Mellerud Hjo Lilla Edet Tidaholm Mark Falköping Svenljunga avser Källa: SCB, SSB 36 37

20 I en globaliserad värld behövs nära grannar Norge har de senaste decennierna utvecklats som välfärdsnation. Olje- och gasfyndigheter är grunden för tillväxten. Behovet av arbetskraft kan inte täckas med enbart inhemsk arbetskraft. Under 2000-talet har svenskar i allt större utsträckning upptäckt möjligheten att arbeta i Norge. Inget tyder på att denna arbetspendling över riksgränsen kommer att minska, men det finns en utmaning i att bättre matcha arbetskraft och efterfrågan mot varandra. Flyttningsströmmarna har varierat över tiden beroende av ekonomin i länderna. Därför finns särskilt i den närmaste gränsregionen en mångfald och långt gången integration inom näringsliv och samhälle. Den närmaste svenska gränsregionen mot Västra Götaland är en glesbygd med åldrande befolkning medan den norska gräns regionen är närmare huvudstadsregionen Oslo-Akershus. Ett problem är att det kan bli allt svårare att rekrytera arbetskraft till de grundläggande välfärdstjänsterna i den svenska gränsregionen. I båda länderna finns en välutbildad befolkning och ett högt deltagande i arbetslivet, både av kvinnor och män. Den fria rörligheten inom EU, som genom särskilt avtal även gäller Norge, innebär idag invandring från övriga Europa. Ett exempel på olikheter är att Norge står utanför EU och att där finns höga tullar på vissa varor och höga mervärdesavgifter. Detta gör att norrmän reser på dagsturer till Sverige för att handla främst dagligvaror. De köpcentra som växt upp nära gränsen ägs till stor del av norrmän och sysselsätter många norrmän som pendlar över gränsen för att arbeta. Att prisnivåerna på dagligvaror skiljer sig åt mellan länderna beror inte bara på valutakurs. Så länge tullar, skatter och avgifter är olika finns behov av dessa köpcentra som långsiktigt även måste utvecklas och anpassas till kundernas nya behov och köpmönster. Norrmän reser även till Sverige för att semestra och tillbringa sin fritid. De står för en stor del av gästnätterna på svenska campingplatser och mer än hälften av alla utländskt ägda fritidshus i Västra Götaland ägs av en norrman. Turism och besöksnäringen blir allt viktigare för sysselsättningen och tillväxten. I Bohusläns kustkommuner är detta redan tydligt. En utmaning för att bättre nyttja investeringar och ge sysselsättning är att förlänga säsongen utöver sommarveckorna. Samarbetet och samverkan över gränsen inom näringslivet har funnits länge. Handeln mellan länderna är viktig, Norge är Sveriges viktigaste handelspartner sett till såväl export som import av varor. Norge är det land som äger flest företag i Sverige. I Västra Götaland finns många sysselsatta i norskt ägda företag inom industri och handel. I en globaliserad värld med långväga transporter och ett ökat behov av allt bättre kommunikationer ska vi inte glömma vikten av hållbar tillväxt och samverkan i närregionen. I våra länder finns en bas för att gå mot en sådan utveckling. Genom att ta tillvara de möjligheter som finns och utveckla dem har Norge och Sverige stora möjligheter att utvecklas som välfärdsnationer, var för sig och tillsammans. Det är en möjlighet för medborgarna, näringslivet och samhället. 38

21 Visste du at: det er flere som arbeidspendler fra Sverige til Norge enn fra Sverige til Danmark? det alltid har vært et spesielt forhold mellom Norge og Västra Götaland? At fram til freden i Roskilde i 1658 gikk grensen mellom de to områdene ved Kungälv (Bohus festning), rett nord for Göteborg? at nordmenn legger igjen over 11 milliarder kroner i kjøpesentra på svensk side av grensen, men at de største sentrene er norsk-eid? i dag er det flere svensker som flytter til Norge enn nordmenn som flytter til Sverige, men i var flyttestrømmen omvendt? Visste du att: svenskar som pendlar till Norge för att arbeta tjänar omkring 12 miljarder kronor per år, men merparten av dessa beskattas i Norge? det finns ungefär personer i Västra Götaland som arbetar i norskägda företag? personer som bor i Sverige men jobbar i Norge inte syns i den officiella svenska sysselsättningsstatistiken? norrmän äger drygt fritidshus i Sverige, varav ligger i Västra Götaland? Grafisk form och produktion: Ibiz Reklambyrå 2013, Foto omslag: Kim Bomstad/Østfold fylkeskommune Foto inlaga: Karin Beate Nösterud/norden.org, Tina Stafrén Cooperhill/imagebank.sweden.se, Magnus Fröderberg/norden.org, Østfold fylkeskommune, Depositphotos, Jonas Ingman/norden.org, Henrik Trygg/vastsverige.com, Karin Beate Nøsterud/norden.org, Fredrik Norland, Ola Ericson/imagebank.sweden.se Tryck: Zetterqvist Tryckeri AB EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Januari - December 2014

Gästnattsrapport Januari - December 2014 Gästnattsrapport Januari - December 214 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2014

Gästnattsrapport januari 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com 1 Foto: Lisa Nestorson, Göteborg

Läs mer

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling

Värderingar. Företagsklimat, entreprenörskap. Tillväxt. Tillgång Efterfrågan Strukturomvandling Fakta & Analys 2011:2 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Kompetensprofil för Västra Götaland KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Matchning på arbetsmarknaden Att det finns arbetskraft och

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 1 1 Jämförande tal 12

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer