MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL FÖR HANDLÄGGNING"

Transkript

1 RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx

2 FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. I Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Malung-Sälens kommun, fastställd 2014-xx-xx, ges Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB och Miljönämnden ansvaret för att utverka handläggningsmanual. 1

3 MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Gäller för Malung-Sälens kommun från och med 2014-xx-xx. GENERELLA RIKTLINJER En fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus, eller om en verksamhet bedrivs, där det uppkommer hushållsavfall som kommunen är skyldig att omhänderta. Exempel på fall som normalt inte omfattas av renhållningsskyldighet: - Förråd - Jaktkoja - Skogskoja - Lada - Stall - Bagarstuga - Hus som är förfallna och inte är beboliga i befintligt skick De som inte omfattas av renhållningsansvar ska inte vara med i kundregistret för avfallshantering. Undantag beviljas inte för enstaka lägenheter i ett hyreshus som under en tid är outhyrda. En ansökan om undantag kan inte göras retroaktivt. Om förhållandena som medgivit ett undantag förändras, eller t ex om fastigheten byter fastighetsinnehavare, måste detta anmälas och en ny anmälan/ansökan göras. Vid oklarheter kan Miljönämnden begära in kompletterande uppgifter. Sökanden intygar genom att skriva under att de uppgifter som lämnas är sanna. Gamla icke tidsbegränsade undantag bör omprövas med anledning av nya föreskrifter. Kunden ska visa att avfallet omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Betalningsskyldighet gäller i första hand fastighetsägare. Ägare och hyresgäst kan upprätta avtal om att faktura ska skickas direkt till hyresgäst. Avtalet ska delges VAMAS. Om hyresgäst inte betalar faktureras ägare. Hämtningssäsonger för Malung-Sälens kommun har delats upp i vintersäsong (oktober till april) och sommarsäsong (maj-september). 2

4 SPECIFIKA RIKTLINJER 4 ANNAN ÖVERENSKOMMEN PLATS Hämtningsavgift reduceras Fritidshusägare kan efter överenskommelse med VAMAS få lämna sitt kärl- och säckavfall vid annan överenskommen plats. Annan överrenskommen plats kan vara: - Fritidshusägarens permanentbostad; om det finns inom samma kommun som fritidshuset - Återvinningscentral - Av VAMAS utsedd plats Grundavgift tas ut per fastighet. Full hämtningsavgift tas ut Annan överrenskommen plats kan också vara gemensamt hämtställe. En anledning till överenskommen plats kan vara rationalisering av transporter eller underdimensionerade vägar. Kriterier för annan överenskommen plats Fritidshusägare Fritidshusägare kan beviljas att lämna avfall till annan överenskommen plats under följande förutsättningar: - att fastighetsägaren själv till övervägande delen nyttjar fritidshuset, - att huset inte hyrs ut, - att bestämmelserna i 12 i fastställd avfallsföreskrift kan upprätthållas (gäller inte fritidshusägare som beviljas att avlämna avfall vid återvinningscentral). Fritidshusägaren ansvarar själv för att anmäla om abonnemang för annan överenskommen plats till VAMAS NYTT ENSKILT AVLOPP: FOSFORFÄLLA / MINIRENINGSVERK Vid ansökan/anmälan om nytt avlopp, ska miljökontoret skicka remiss till VA-huvudman och renhållare. Fastighetsägaren ska tydligt informeras om att: - För fosforfällor att hämtning enbart sker av förpackat filtermaterial - Max antal meter till plats för tömningsfordon - Krav på tillgång till slamtömningsinstruktioner - Krav på skydd av känsliga delar i anläggningen Det är viktigt att miljökontoret skriver in hämtnings/tömningsintervall i beslut (utifrån tillverkarens rekommendation). 29 GEMENSAM BEHÅLLARE Fastigheter kan få gemensam behållare för avfall. Fastigheterna ska vara närbelägna vilket i normalfallet innebär max 1 km. 3

5 30 UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL KÄRLAVFALL Om det är få personer i hushållet, eller om det finns andra skäl till att sopmängden blir liten, kan man få beviljat förlängt hämtningsintervall på utsorterat brännbart avfall. Det finns inte några begränsningar på antal boende, eller hur nyttjandesituationen ser ut. Avfallet ska rymmas i för abonnemanget aktuell behållare. Syftet med utsträckt hämtningsintervall är avfallsminimering och/eller transportminimering. 31 UPPEHÅLL I HÄMTNING KÄRLAVFALL Uppehåll i hämtning kan sökas av både permanentboende och fritidshus till skillnad från annan överenskommen plats (att ta med avfallet till bostad eller ÅVC) som enbart kan sökas av fritidshus. Exempel på förhållanden som kan medge uppehåll i hämtning är att inte någon bor i fastigheten pga: - Fastighetsinnehavaren har annat boende, är bortrest under längre period eller motsvarande. - Fastigheten ska tömmas, är ute för försäljning eller motsvarande. - Fastigheten renoveras. - Fastigheten används som förråd etc. - Fastigheten är obebodd, men besöks enstaka gånger för skötsel och underhåll. Ingen övernattning. Exempel på detta kan vara att man ser till sitt fritidshus några tillfällen per år för att t.ex. sköta trädgården, skotta snö, snickra eller anlita hantverkare. Uppehållets längd anges i föreskrifterna. Längden för beviljandeperioden är olika från fall till fall. Är t.ex. en fastighet under renovering eller på väg att säljas ges uppehåll i ett år (såvida inte fastighetsägaren tydligt specificerat annan tidsperiod på blanketten), medan en fastighet som varit obebodd länge och sannolikt kommer fortsätta vara det, ges uppehåll den maximala längden. Vid uppehåll debiteras inte hämtavgift. Däremot debiteras grundavgift. 32 EGET OMHÄNDERTAGANDE KÄRLAVFALL Matavfall Krav på behållare för hemkompost står inte i föreskrifterna utan bör stå på anmälningsblanketten. För permanentboende bör komposten även vara anpassad för åretruntbruk. För att undvika olägenhet bör en kompost vara skadedjurssäker. Det innebär bland annat att: - Hål eller springor får vara max 5 mm. - Det skall vara lock och botten. - Behållaren ska hålla minst 100 liter. Mata djur innebär inte att kraven uppfylls eftersom djur inte tar hand om allt organiskt avfall, t ex blommor och kaffesump. Vid hemkompost kan fastighetsinnehavaren välja att avstå från kärl för komposterbart avfall. Anmälan om hemkompost gäller på obestämd tid. 4

6 Brännbart avfall Det finns alltid en möjlighet för fastighetsinnehavaren att ansöka om eget omhändertagande enligt Miljöbalken 15 kap 18 3 st (även om det inte står om detta i föreskrifterna). Miljönämnden ser mycket restriktivt på eget omhändertagande av brännbart hushållsavfall. En viss mängd avfall som inte är återvinningsmaterial brukar återstå efter källsortering då grovavfall, farligt avfall och producentansvarsmaterial sorterats ut. Exempel på sådant avfall är hygienartiklar, städavfall och förorenade emballage. För detta avfall krävs kommunal sophämtning. Att elda avfall, tex på tomten eller i värmepanna, är inte tillåtet och kan därför inte ligga till grund för en befrielse från sophämtning. Normalt är det inte heller tillåtet att gräva ner avfall. De kommunala återvinningscentralerna är endast avsedda för hushållens grovavfall och farliga avfall, inte kärl- och säckavfall. 33 EGET OMHÄNDERTAGANDE LATRIN I anmälan ska sökande uppge hur hantering av urin kommer att ske. 34 EGET OMHÄNDERTAGANDE SLAM Längd på uppehåll ska anges av Miljönämnden DISPENSER RÖRANDE SLAM Dispens ska endast ges vid låg belastning och då slamavskiljaren är rätt dimensionerad. För nya anläggningar ska dispens endast ges där Miljönämnden gett godkänt slutintyg för avloppsanläggningen. 5

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Bilaga till kf 2008-05-26, 97 Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26, 97 Ersätter föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3. Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4. Kap 3. Hushållsavfall 5-7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3. Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4. Kap 3. Hushållsavfall 5-7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter Boxholms Kommun Sidan Kap 1. Inledande bestämmelser 2-3 Kap 2. Ansvar/skyldigheter 4 Kap 3. Hushållsavfall 5-7 Kap 4. Annat avfall än hushållsavfall 8-9 Kap 5. Undantag

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Avfallstaxa för Härjedalens kommun

Avfallstaxa för Härjedalens kommun Avfallstaxa för Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten 1 Innehåll Allmänna bestämmelser... 3 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ANEBY KOMMUN, fastställd av kommunfullmäktige 2004-05-25, 29 Ersätter renhållningsordning antagen av Aneby kommunfullmäktige 1999-06-22, 136 INNEHÅLL 1 4 Inledande bestämmelser

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Taxa för hämtning av latrin

Taxa för hämtning av latrin Taxa för hämtning av latrin Gäller fr.o.m. 1 april 2006 Uppsala kommuns taxa för hämtning av latrin Nuvarande hantering av latrin inom Uppsala kommun genomgår under 2006 en förändring av tre skäl: Arbetsmiljöverket

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl. 18.00. Under sammanträdet kommer bland annat

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-10-31 Tid 2014-11-10, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer