UNIVERSEN. #8 december -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. sid Marias handledare fick nobelpriset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSEN. #8 december -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. sid 10 11. Marias handledare fick nobelpriset"

Transkript

1 UNIVERSEN #8 december -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare På väg in i Blåsenhus sid 9 Energiåtgärder sparar pengar sid 8 Hon vet var jobben finns sid Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter hittar du på Nyttiga länkar på Ramen lagd för nästa år Tryggare anställningar för doktorander, strategiska forskningssatsningar och nya pedagogiska grepp. Allt detta ingår i universitetets verksamhetsplan för Universitetet går in i året med ökade forskningsanslag och fler studieplatser. Sid 4-6 Två miljöer blir en Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord och centrum för multietnisk forskning blir en enda enhet från och med årsskiftet och får namnet Hugo Valentin-centrum. Personalen har redan skapat flera forskargrupper.. Sid 7 Marias handledare fick nobelpriset - Arbetet hos nobelpristagaren har gett mig en tro på att allt är möjligt, säger forskaren Maria Selmer som har forskat med årets kemipristagare, Venkatraman Ramakrishnan. Snart kommer sju av årets nobelpristagare på besök. Sid Jag ville tolka data och inte bara arbeta med formler. Oleg Kochukhov, forskare i astronomi

2 Studenterna köar till vaccination i Engelska parken. Många studenter har vaccinerats Många studenter har tagit chansen att vaccinera sig i universitetets lokaler. Vaccinationerna av studenter fortsätter, bl a på Polacksbacken, i Ekonomikum och i Engelska parken. Om landstinget så önskar kommer Uppsala universitet även att bistå med lokaler när det gäller vaccinationer av anställda. Det kan ske tidigast när landstinget beslutar om allmän vaccinering. Större institutioner i fysik och ekonomi Institutionen för fysik och astronomi och institutionen för fysik och materialvetenskap upphör som separata institutioner och slås samman till en ny institution med namnet institutionen för fysik och astronomi fr om 1 januari Institutionen för handelsrätt upphör fr o m 1 januari 2010 och verksamheten överförs till företagsekonomiska institutionen. Det har konsistoriet beslutat vid sitt senaste sammanträde. Gemensam bostadsportal för studenter Rektor har beslutat att anslå medel för att tillsammans med kommunen och Uppsala studentkår kunna starta och driva en gemensam bostadsportal på webben och hjälptelefon. Syftet är att presentera det samlade utbudet av lediga studentbostäder i Uppsala. Projekttiden sträcker sig fram till Finansiering från universitetets sida sker under förutsättning att Uppsala kommun svarar för sin del i projektet. Primulawebb får nya funktioner Med början i januari 2010 kommer egenrapporteringen i Primulawebb att utökas. Via Primula ska man också kunna ansöka om tjänstledighet för bland annat flyttning, studier, facklig ledighet och släktangelägenhet. Detaljerad information kommer att skickas ut när de nya funktionerna öppnas för användarna. Webbprojekt ska synliggöra forskning Uppsala universitets vision är ett universitet som kan bidra till att förändra världen och människornas villkor. För att synliggöra forskningen inom Uppsala universitet har avdelningen för kommunikation och externa relationer startat ett webbprojekt som ska visa upp uppsalaforskningens nytta, bredd och kvalitet. Under hela 2010 vecka för vecka kommer konkreta exempel på forskning vid Uppsala universitet som bidrar till en bättre värld att presenteras på webben. Start vecka 1 i januari. LEDARE Ann Fust Nya program ska inspirera till handling I höst har konsistoriet fattat beslut om tre nya program, Program för samverkan, Program för användning och utveckling av IT och Program för internationalisering. Programmen är ramen för universitetets arbete med dessa frågor. Ambitionen är att programmen ska inspirera och leda till konkreta åtgärder. Vissa åtgärder kommer att vara gemensamma för hela universitetet och följas upp, men det allra mesta som händer, kommer självfallet att ske nära den egna verksamheten och möta de behov som finns där. Internationalisering och globalisering är idag något som påverkar alla inom universitetet. För att fortsätta vara ett universitet för framstående forskning, förstklassig utbildning, ett universitet i samhället och en universitetsmiljö i utveckling, är det av yppersta vikt att vi på allvar och på alla nivåer funderar på hur vi ska realisera våra högt ställda ambitioner. Det leder mig att skriva några rader om det arbete som nu görs för att bringa bättre ordning och struktur för våra styrdokument. Under devisen Det ska vara lätt att göra rätt har planeringsavdelningen fått i uppdrag att gå igenom våra dokument, strukturera dem på ett likartad sätt och minska antalet där så är möjligt. De dokument som Planeringsavdelningen har fått i uppdrag att gå igenom våra dokument, strukturera dem på ett likartad sätt och minska antalet där så är möjligt. REDAKTION jag nämnde ovan är exempel på dokument strukturerade på det nya sättet. Program beslutas av konsistoriet och kopplar huvudsakligen till Högskolelagen och universitetets Mål och strategier. I samband med arbetet under 2008 kring intern styrning och kontroll ansågs de många dokumenten som en allvarlig risk och det gav ytterligare motivation att arbeta med frågan. Tanken är också att uppdrag och uppföljning i möjligaste mån ska följa våra normala rutiner i samband med verksamhetsplanering och årsredovisning. De pedagogiska pristagarna har utsetts och premierats. Det är inspirerande att höra hur kreativa lärare med olika metoder kan utveckla och finna vägar utöver det vanliga. I det sammanhanget är det värt att nämna användandet av nätbaserat lärande även för våra campusstudenter. För dagens studenter är det självklart att använda nätet på olika sätt. Inte minst märks det när det gäller användandet av studentportalen. Utmaningen för oss andra är att möta dagens och morgondagens studenter på den för dem självklara arenan. Till sist vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Ann Fust universitetsdirektör REDAKTÖR: Annica Hulth, tel , E-POST: ADRESS: Universen, Uppsala universitet, Box 256, , Uppsala BESÖKSADRESS: S:t Olofsgatan 10b TEL: FAX: ANSVARIG UTGIVARE: Urban Lindberg LAYOUT: Mikael Mannberg, Redaktörerna AB, TRYCK: v-tab, Norrtälje UPPLAGA: ex ADRESSÄNDRING: meddela din personalhandläggare, övriga prenumeranter gör skriftlig anmälan till redaktionen. Texter lagras elektroniskt hos Universen. En del textmaterial publiceras också på Internet. Den som sänder material till Universen anses medge elektronisk lagring/publicering. För obeställt material ansvaras ej. ISSN Foto: TOMMY WESTBERG Spännande start för nya personaldirektören Att bidra till att rätt personal anställs inför alla pensionsavgångar är en av utmaningarna för Stina Nyström, ny personaldirektör vid Uppsala universitet. Snart är det också dags för nya arbetstidsavtal för lärarna och upphandling av företagshälsovård. Stina Nyström har en bakgrund bland annat som personalchef, rekryterare och konsult men kommer närmast från arbetsförmedlingen i Stockholm, där hon bland annat arbetat med ett stort förändringsarbete först som personalstrateg, sedan som chef för östra personalområdet. Vad är din största tillgång i tjänsten som personaldirektör? Jag skulle nog säga min bredd av erfarenheter från personal-, organisations- och ledarskapsfrågor i olika roller i både privata och offentliga verksamheter. Ditt första intryck av Uppsala universitet? Det är en oerhört mångfacetterad verksamhet och en spännande dynamisk miljö! Jag upplever också en positiv och välkomnande atmosfär vid universitetet. Något område som du skulle vilja förbättra? Det är självklart lite tidigt att komma med min programförklaring efter bara drygt en månad men vissa saker kan jag direkt se att vi behöver arbeta med. Till exempel bidra till att Open Access en stark trend Den november hölls en konferens vid Uppsala universitet om Open Access fri tillgång till vetenskaplig information på Internet som universitetsbiblioteket i Uppsala var med och arrangerade. Bland många deltog företrädare från EU-kommissionen, utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund. Frågan om Open Access är högaktuell både inom EU och internationellt, och även genom Vetenskaprådets beslut att kräva Open Access av alla forskare som får bidrag från och med 2010 års utlysningar. Under konferensen invigdes också SwePub, en ny söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer. Den har utvecklats i samarbete mellan universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Göteborg och Linköping och Nationell samverkan/li- BRIS vid Kungliga biblioteket. Universitetet är en spännande, dynamisk miljö tycker nya personaldirektören Stina Nyström. Skelettet av den tolv meter långa dinosaurien Euhelopus zdansky som finns på Evolutionsmuseet är det enda av sitt slag i världen. Men så kommer det inte att vara länge till, i dagarna inleds nämligen arbetet med att gjuta två kopior av det över 112 miljoner år gamla skelettet. Bakom projektet står Fukui Prefectural Dinosaur Museum, Japans största dinosauriemuseum. Japanerna kommer, men hjälp av svenska experter, att tillverka två kopior i naturlig storlek, av vilka den ena förs till Japan och den andra blir kvar i Uppsala. Kopian kommer att vara mycket tåligare än originalet. Vi kommer att kunna ta isär delar, till exempel på guidade visningar, och flytta på skelettet utan problem, berättar museiintendent Jan Ove Ebbestad på Evolutionsmuseet som leder projektet för Uppsalas del. Uppsalakopian beräknas vara klar om ungefär ett år. vi anställer rätt personal för att möta framtida utmaningar vi har många pensionsavgångar som väntar. Här har vi en hel del kompetens att bidra med. En av våra viktigaste uppgifter på personalavdelningen är att underlätta och förenkla vardagen för våra chefer och det ska vi fortsätta att göra. Vad blir det första du tar itu med? Jag har hunnit träffa de flesta avdelningar och de tre områdeskanslierna inom universitetsförvaltningen men också prefekter och dekaner. Nu vill jag lära mig mer om verksamheten för att kunna prioritera. Jag ser strategisk kompetensförsörjning som en väldigt viktig fråga, där behövs samarbete med många olika delar i organisationen. Jag är också mån om att fortsätta stödja cheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sen ska många konkreta avtal tas fram; som nytt arbetstidsavtal för lärarna, ny upphandling av företagshälsovård och förberedelse för nästa års löneförhandlingar. Dessutom ska vi ta fram ett nytt program för lika villkor, som ska implementeras ute i verksamheten. Det känns spännande och roligt och jag ser fram emot varje ny arbetsdag! gunilla sthyr Japaner kopierar unik dinosaurie Att huvudet finns bevarat är mycket ovanligt. Den japanska kopian ska däremot vara klar redan i april. Johanna Blomqvist Foto: TOR JOHNSSON UNIVERSELLT Anders Wall höll en inspirerande föreläsning. Kända entreprenörer föreläste i aulan Årets Anders Wallföreläsning gav som vanligt flera prov på kreativitet, entreprenörskap och företagande. Huvudtalare var uppfinnaren Håkan Lans, Anna Carrfors Bråkenhielm, vd för produktionsbolaget Silverback samt Robert af Jochnick som grundat kosmetikaföretaget Oriflame. Anders Wallföreläsningen arrangeras i samarbete mellan Stiftelsen Anders Walls professur i entreprenörskap, Uppsala universitet och studentorganisationen Entrepreneurs Academy. Läs mer: Akademiker kan räkna med jobb Av dem som examinerades från högskolan läsåret 2005/06 hade nästan åtta av tio jobb ett år senare. Det är den högsta siffran sedan Dessutom fick en stor majoritet av dessa ett jobb som kräver högskoleutbildning. Det visar en ny rapport från Högskoleverket. Högskoleverket har undersökt hur många av dem som tog examen 2005/06 som hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden 2007, det vill säga ett till ett och ett halvt år efter examen. Av de drygt examinerade hade 78 procent etablerat sig på arbetsmarknaden under Antikforskare möttes i Uppsala 100-årsjubileet av ämnet Antikens kultur och samhällsliv avslutades den november med en konferens i universitetshuset. Arrangörer var institutionen för arkeologi och antik historia. Ett 50-tal forskare från Sverige och de svenska instituten i Rom, Athen och Istanbul presenterade sin forskning om allt från identiteter och landskap under bronsåldern till Galenos syn på barns sjukdomar. Den 12 december kommer även en populärvetenskaplig Antikens dag att arrangeras på Museum Gustavianum. Följ forskarnas resa till Antarktis Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, har rest till Antarktis för att tillsammans med kollegor undersöka om influensavirus och antibiotikaresistenta bakteriestammar fått spridning där. På universitetets hemsida kommer Björn Olsens resa att kunna följas i en blogg. Mer info: 2 3

3 Verksamhetsplan 2010 Många satsningar på gång inför Tryggare anställningar för doktorander, strategiska forskningssatsningar, internationalisering och nya pedagogiska grepp. Universitetet har mycket på gång inför verksamhetsåret 2010 och går in i året med ökade forskningsanslag och fler studieplatser. text: Annica Hulth foto: Staffan Claesson en 11 november fattade konsistoriet beslut om universitetets övergripande verksamhetsplan. Nu är ramarna fastlagda för vetenskapsområdenas och den utbildningsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplaner för Samtidigt antogs universitetets nya program för internationalisering. Vi ska fortsätta satsa på kvalitet inom all verksamhet och internationalisering är en viktig del av det arbetet. Även om forskningen är internationell av tradition så är hela universitetet idag mer än någonsin en global aktör. Det gäller vår utbildning, där vi måste vara internationellt attraktiva, men också övrig verksamhet, säger rektor Anders Hallberg. Under nästa år väntas beslut om att avgifter ska tas ut av studenter utanför EES-området och rektor har fått i uppdrag att förbereda för det nya systemet. En annan viktig utmaning under nästa år är kårobligatoriets avskaffande, som kommer att få följder för studentinflytandet. Inom forskningen ökar de direkta anslagen med Innovationskontor till Uppsala Uppsala universitet är ett av åtta universitet som får dela på 60 miljoner kronor för att bygga upp innovationskontor. UU Innovation får därmed mer resurser och ett uppdrag att arbeta även mot andra lärosäten. Nyligen meddelade regeringen att åtta universitet ska vässa innovationssystemen för att forskningen snarast möjligt ska komma till samhällets nytta. Innovationskontoren ska ge rådgivning om patentering, licensiering och kontraktsforskning. De åtta kontoren får också i uppdrag att arbeta även mot forskare på lärosäten som inte har egna kontor. Det blir ett välkommet tillskott till de resurser vi har idag, säger Lars Jonsson, näringslivschef på UU Innovation vid Uppsala universitet, som blir ansvariga för uppbyggnaden. Uppsala universitet har redan börjat bygga upp den verksamhet som regeringen efterlyser, med start då näringslivsenheten UU Innovation bildades för några år sedan. Det nya är enligt Lars Jonsson bland annat uppdraget att arbeta även mot andra lärosäten. Om beslutet blir enligt deras eget förslag till regeringen kommer Uppsala att bistå SLU och högskolorna i Dalarna, Gävle och Gotland. Framöver kommer universiteten att dela på 50 miljoner kronor per år. ca 42 miljoner kronor. Dessutom får universitetet drygt 59 miljoner kronor för att bygga upp sju strategiska forskningsområden som valts ut av regeringen. Utbildningsplatserna blir också fler nästa år. Det Verksamhetsplanen 2010 Universitetets verksamhetsplan tar avstamp i regeringens förslag i budgetpropositionen, men också i universitetet egna mål och strategier med sina fyra olika fokusområden: ett universitet för framstående forskning, ett universitet för förstklassig utbildning, ett universitet i samhället och en universitetsmiljö i utveckling. Inom varje område genomförs nya eller vidareutvecklade satsningar, även om det grundläggande temat för 2010 års verksamhetsplan är stabilitet och kontinuitet. Läs mer om verksamhetsplanen: Anställningstrygghet för doktorander Doktoranderna ska få tryggare anställningsformer, med doktorandtjänst som inrättas när tre år återstår av utbildningen. Det är en av satsningarna inom forskarutbildningen nästa år. Inom forskningen ökar anslagen. Inom forskarutbildningen är nya riktlinjer på gång som ska gälla för doktorander som antas från och med den 1 juli Målet är att doktoranderna ska få doktorandtjänst när tre år återstår av forskarutbildningen. Detta gäller för finansiering med kombinationen utbildningsbidrag-doktorandanställning. De direkta anslagen till forskning och utbildning på forskarnivå ökar med totalt drygt 42 miljoner kronor. Dessa tillkommande statsanslag ska användas till strategiska satsningar på mer forskningstid för befordrade professorer, doktorander, tvååriga postdoktorala anställningar och forskningsinfrastruktur. Dessutom får universitetet extra anslag för att bygga upp flera olika strategiska forskningsområden på uppdrag av regeringen. Totalt får universitetet 59,4 miljoner kronor varav 18,8 miljoner ska föras över till samverkande universitet är dels ett tillfälligt tillskott om knappt 83 miljoner kronor under 2010 och 2011 och dels en långsiktig utbyggnad av läkarprogrammet med 15 nybörjarplatser fr o m I verksamhetsplanen ingår en rad olika kontinuerliga satsningar på att öka utbildningens kvalitet. Utbildningen på avancerad nivå (magister- och masterutbildningar) får förstärkning med 11,3 miljoner kronor. Universitetet fortsätter att satsa på pedagogisk utveckling och har som en särskild satsning avsatt kronor till olika utvecklingsprojekt. Innovationskontor ska inrättas Samverkan med andra lärosäten, inom och utom landets gränser, kommer att vidareutvecklas under Bland universitetets samarbetsparters finns Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Högskolan i Gävle, Högskolan på Gotland och flera utländska universitet. Under 2010 har Uppsala universitet fått uppdraget av regeringen att inrätta ett innovationskontor, som ska arbeta för att forskningsresultat ska komma till nytta. Uppdraget innebär också att samarbeta med andra lärosäten som inte själva har dessa resurser. Även under nästa år satsar universitetet på ledarskaps- och kompetensutveckling. Det obligatoriska chefsprogrammet som började i år fortsätter och det gör också jämställdhetssatsningarna inom det av rektor beslutade Kraftpaket för jämställdhet. Fortsatt satsning på jämställdhet Universitetet satsar på ledarskap, kompetensutveckling och jämställdhet även under Det obligatoriska chefsprogrammet fortsätter och 4,5 miljoner kronor satsas även nästa år på att öka jämställdheten. I år startade en 18 dagar lång obligatorisk utbildning för chefer. I utbildningen ingår bland annat kurser i juridik, ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljöansvar, ledarskap och genus. Konsistoriet avsätter medel för kursen även nästa år. Under 2010 satsas 4,5 miljoner kronor på olika åtgärder för att öka jämställdheten vid Uppsala universitet. Syftet är att fler kvinnor ska nå betydelsefulla positioner som forskare, lärare och ledare. Satsningarna ingår i Kraftpaket för jämställdhet, som rektor beslutade om i juni Doktorander ska få doktorandtjänst när tre år återstår av forskarutbildningen. FOTO: CECILIA MELLBERG Allt fler studenter tar kontakt med Språkverkstaden. Tillskott till språkverkstaden Språkverkstadens anslag ökar till 2,5 miljoner kronor under 2010 så att två tjänster kan inrättas. Det är en av universitetets satsningar på breddad rekrytering under nästa år. Språkverkstaden är placerad på institutionen för nordiska språk och är öppen för alla studenter vid Uppsala universitet som vill ha hjälp med skriftlig eller muntlig framställning. Tidigare har inte några tjänster varit direkt kopplade till Språkverkstaden men nu inrättas två tjänster på 75 procent för att utveckla verksamheten. Vi som arbetar här har lite olika inriktning, berättar Sonja Entzenberg, som är en av de två. Jag är adjunkt och arbetar med studenter som har svenska som modersmål och till exempel behöver hjälp med att skriva en uppsats. Maria Eklund-Heinonen hjälper studenter som har svenska som andraspråk. Trycket har ökat Dessutom finns en grupp handledare som jobbar som ett arbetslag. Studenterna kan boka tid för handledning via telefon eller Internet. Trycket har ökat den senaste tiden, tycker Sonja Entzenberg. Det beror nog främst på att vi har blivit mer etablerade. Studenterna känner till att vi finns och tipsar varandra. Dessutom jobbar vi mycket med att sprida information. Det finns också andra förklaringar till att alltfler studenter söker hjälp med språkfrågor. I det nya utbildningssystemet lyfter man fram att studenterna ska ha god språklig behandling. Dessutom har vi med breddad rekrytering fått andra typer av studenter som behöver mera stöd, säger Sonja Entzenberg. I verksamhetsplanen avsätts också pengar till svenskkurser för utländska studenter ett behov som ökar med en alltmer internationell studentgrupp. FOTO: HANNES LJUNGHALL Vi frågade vicerektorerna: 1. Hur ser du på de ökade anslagen till forskning och utbildning, t ex mer forskningstid för befordrade professorer och tryggare anställningsformer för doktorander? 2. Vilka utmaningar eller problem ser du för ditt vetenskapsområde framöver? text: Gunilla Sthyr Margaretha Fahlgren, vicerektor för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet: 1. Fakultetsnämnderna får ta ställning till hur de ökade anslagen inom vetenskapsområdet ska användas för att ge tryggare anställningsformer för doktorander och mer tid till forskning för befordrade professorer. Hur mycket medel som ska gå till doktorandtjänster beror på villkoren inom respektive fakultet. Båda är viktiga insatsområden men det finns en viss oro för att beslutet om doktorandtjänster kommer att leda till krympande forskarutbildningsmiljöer. 2. Vetenskapsområdets viktigaste utmaning är att förstärka samarbetet mellan fakulteterna inom utbildning och forskning. Vetenskapsområdet ska understödja utvecklingen av gränsöverskridande profilområden inom forskning och öka antalet ämnesövergripande utbildningsprogram. Mer fokus på samhällsnytta och vetenskaplig excellens är också viktigt. Joseph Nordgren, vicerektor för teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet: 1. Kortfattat kan jag säga att vårt vetenskapsområde redan sörjer väl för doktoranderna och har tidigare självmant tagit det steg som nu övriga områden ska göra. Vi ser det som angeläget att kunna ge en basfinansiering som motsvarar de intentioner som fakulteten uttrycker i sina beslut om forskningsprogram och tillskottet för bland annat infrastrukturstöd är då väsentligt. 2. Områdets forskning stärks genom det prestationsbaserade statsanslaget och anslagen för de strategiska satsningarna. Därutöver har vi lyckats mycket väl i ansökningsomgången till VR: en fjärdedel av medlen för NT-området gick till Uppsala universitet och nästan en tredjedel av ramanslagen. Inom de strategiska områdena, främst energi, e-vetenskap, molekylär biovetenskap samt krisberedskap och säkerhet kommer betydande förstärkningar. Samarbete med andra lärosäten inom dessa områden är under uppbyggnad. Caroline Liberg, dekanus för utbildningsvetenskapliga fakulteten: 1. Vi använder medlen till att förstärka strategiskt viktiga områden inom vårt fält, som det ämnesdidaktiska området. Vi vill också använda fakultetsmedel för att generera mer externa medel samt bistå med medfinansiering av de externa medlen. Vi har under årens lopp varit mycket framgångsrika i att dra in externa medel för både projekt och forskarskolor. Det har inneburit att vi under de flesta år mer eller mindre dubblerat våra forskningsmedel. 2. Alla våra doktorander har anställning från den första dagen och just nu har vi inga befordrade professorer så våra satsningar avviker lite från andras satsningar. Britt Skogseid, vicerektor för medicinsk farmaceutiska vetenskapsområdet: 1. Vi välkomnar att det blir tryggare anställningsvillkor för våra doktorander, men tror också att det på sikt medför ett minskat antal doktorander, då så gott som alla doktorander idag finansieras från handledarens anslag. Vårt vetenskapsområde har satsat på att befordra många unga och framgångsrika forskare till professorer. Trots våra satsningar finns det många forskande läkare som svårligen kommer loss från det kliniska rutinarbetet. Här satsar vi och landstinget ALF-medel för att kunna erbjuda forskning på halvtid i form av så kallade 50/50 tjänster. 2. Några stora utmaningar är att kraftsamla kring de strategiska forskningssatsningarna som vi tagit hem i stark konkurrens och att ta över prekliniskt PET-centrum, som universitetet en gång har byggt upp. Där är förhandlingarna i slutfasen. 4 5

4 Tre nya program: Internationalisering allas angelägenhet Internationalisering är en angelägenhet för alla inom universitetet. Det är ett viktigt budskap i universitetets nya program för internationalisering, som nyligen antogs av konsistoriet. Medan det tidigare programmet handlade nästan uteslutande om grundutbildningen, tar det nya programmet upp även forskning och stödfunktioner samt det faktum att Uppsala universitet också ska bidra till en bättre värld. Internationalisering är inget självändamål utan ett medel för att uppnå högsta kvalitet så att Uppsala universitet även i framtiden hävdar sig som ett ledande lärosäte. Att söka kontakter och influenser utifrån är värdefullt för alla som verkar inom universitetet, säger Margaretha Andersson, sekreterare i gruppen som tagit fram programmet. Teknisk och administrativ personal kan likaväl som forskare och lärare dra nytta av internationella nätverk och utbyten. Inom många områden är internationell samverkan och publicering det normala men ambitionen är att öka kontaktytorna och uppmana till internationella infallsvinklar också där de idag är mindre vanliga, säger Margaretha Andersson. Särskilt viktigt är att alla doktorander kan få internationell erfarenhet inom ramen för doktorandstudierna. Det är också angeläget att internationella perspektiv i undervisningen inte bara tolkas som föreläsningar på engelska utan ges utrymme på ett mer fördjupat sätt. Presentation på webben Programmet tar också upp betydelsen av hur universitetet presenterar sig på engelska på webben och i interninformationen för att personer som inte är svenskspråkiga ska finna sig väl tillrätta. På det området finns många insatser att göra, menar Margaretha Andersson. Visar vi den bild av universitetet som vi vill ge? Finns vi i de sammanhang där vi vill synas? När avgifter från studenter från tredje land införs behöver IT är en central resurs All verksamhet som universitetet håller på med handlar om informationshantering. Därför är det viktigt att universitetet aktivt förhåller sig till utvecklingen på området. Det är huvudbudskapet i programmet för användande och utveckling av IT. IT är en central resurs för att handskas med information, som ju universitetet gör hela tiden, säger Ewert Bengtsson, ordförande i IT-rådet som har arbetat fram programmet. I programmet formuleras inga egna mål utan istället visar man på punkt efter punkt hur IT kan hjälpa universitetet att nå sina mål. För att nå målet om en förstklassig utbildning, behöver man till exempel ha lättillgänglig information om utbildningar på webben. Även kontakterna med tidigare studenter kan förbättras med olika IT-lösningar. Kanske kan deras konto i Studentportalen bevaras även efter studierna? Vi har en policy som säger att så snart studenterna tar ut examen så åker de ut ur Studentportalen. Det går egentligen emot vad vi säger om livslånga relationer med studenter. Det är lättare att behålla relationen till universitetet om det bara krävs en musklickning för att anmäla intresse, säger Ewert Bengtsson. Det måste vi bli bättre på. På sikt betyder det mycket för våra kontakter med näringslivet. Internationalisering blir allt viktigare för universitetet. Här välkomnar rektor utbytesstudenter vid hössterminsstarten vi också fundera på hur vi utformar informationen så att vi når rätt målgrupp och arbeta mera medvetet med detta. Ett annat område som lyfts fram är vikten av att utvärdera det internationella arbetet. Vi behöver metoder för utvärdering så att vi kan se att de insatser som görs ger resultat. Det är också viktigt att åtgärder och uppföljning integreras i löpande processer på ett sådant sätt att det inte ger merarbete på institutionerna. Programmet för internationalisering antogs av konsistoriet vid deras senaste möte i november. Nu fortsätter arbetet med en treårig handlingsplan, som ska innehålla konkreta åtgärder så att programmets intentioner kan genomföras. De ska också knytas till ansvariga personer eller funktioner och frågor som resursbehov och tidplan ska beaktas så att det inte blir en önskelista, betonar Margaretha Andersson. Lättare hitta styrdokument Mål och strategier Program Övergripande, lång livslängd, beslutas av konsistoriet. Idag finns program för pedagogik, kvalitetsarbete, användning och utveckling av IT, internationalisering och samverkan. Handlingsplaner Konkreta, tidsbegränsade, beslutas av rektor. Läs mer: Många vill samverka Programmet för samverkan ska ge ramarna och vara en inspirationskälla för institutionerna, så att de kan konkretisera vad de själva kan göra i sina verksamhetsplaner, säger Hans Knutell. Hans Knutell är sekreterare i gruppen som tagit fram program för samverkan. Sedan tidigare hade universitetet bara en handlingsplan för samverkan från 1999 som sedan länge gått ur tiden så behovet var stort av att sammanfatta vad universitetet vill åstadkomma inom området. Det pågår så otroligt mycket inom samverkan, men det behövs en sammanhållande kraft, säger Hans Knutell. Programmet för samverkan slår fast att samverkan ska genomsyra all verksamhet, både forskning och utbildning. Det är inte fristående från annan verksamhet. Samverkan kan se ut i princip hur som helst. Vi har ju UU Innovation men även på utbildningssidan finns mycket att göra. Studenterna efterfrågar samverkan med arbetslivet. I arbetsgruppen var Johan Tysk, professor i matematik, ordförande och där fanns representanter för alla vetenskapsområden, UU Innovation, UU Education och studenterna. Inför det första utkastet intervjuade Hans Knutell personer runt om inom universitetet. Sedan fick gruppen tycka till innan konsistoriet fattade sitt beslut i september. Nytt Hugo Valentin-centrum får forskning om romer Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord och centrum för multietnisk forskning blir en enda enhet från och med årsskiftet och får namnet Hugo Valentincentrum. Vi skapar en mer flexibel och dynamisk forskningsmiljö på det här viset, säger Satu Gröndahl, föreståndare för dagens båda enheter. För ungefär 20 år sen inrättades centrum för multietnisk forskning. Drygt tio år senare skapades Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord. Nu, efter ytterligare ett decennium slås de båda enheterna samman till en. Att hitta ett bra och profilerande namn som täcker in bredden i forskningen, har inte varit helt lätt. Associationen får inte blir fel. Namnet Hugo Valentin-centrum föreslogs av vår professor emeritus Helmut Müssener och det täcker in båda områdena. Hugo Valentin var en judisk Uppsalahistoriker, en av de första i Sverige att uppmärksamma folkmorden i Tyskland. Hans bok Judarnas historia i Sverige från 1920-talet har blivit en klassiker, berättar Satu Gröndahl. Administrativa fördelar En av de största vinsterna med sammanslagningen är administrativa. Trots att de båda enheterna länge samarbetat inom forskningen, så har de administrerats separat. Nu blir det enklare, och man hoppas vinna arbetstid. I lokalerna i Engelska parken har personalen, ett 20-tal, redan samsas om utrymmet och skapat flera forskargrupper tillsammans. Uppsala universitet har norra Europas starkaste forskargrupp när det gäller forskning om Balkan, säger Satu Gröndahl. Några centrala forskningsområden är: l Minoritetsstudier l Balkanforskningen l Forskning om folkmord och Förintelsen l Transatlantiska förbindelser Alla forskargrupper har ett ansvar att sprida forskningsinformation till allmänheten och frågorna är väldigt aktuella. Detta sker ofta genom populärvetenskapliga föreläsningsserier. Till våren startar en ny serie med namnet Språket, makten och härligheten som handlar om språkets roll i samhället ur många olika synvinklar. Nytt forskningsområde Forskarna vid enheterna har fått flera forskningsprojekt från Sida, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Bland framtida satsningar som fått pengar från historisk-filosofiska fakulteten nämner Satu Gröndahl samarbeta med forskare vid andra in- Satu Gröndahl är föreståndare för de två enheter som ska slås ihop. en ny tvåårig koordinatörtjänst på deltid för Romani studies. Jag är väldigt nöjd över att Uppsala universitet har fått den tjänsten. Romani studies är ett helt nytt forskningsområde för oss och det finns väldigt lite forskning om romers historia, kultur och språk överhuvudtaget. Trots att det finns ungefär romer i Sverige saknas historieskrivning om romer, kunskapsluckorna är enorma. Bidrar med kompetens Satu Gröndahl återkommer till den bredd och den kompetens inom forskningen som finns vid det kommande centrumet men också dess uppgift att stitutioner, särskilt språkforskare, fredsoch konfliktforskare och historiker. Forskarna på de båda enheterna har få egna studenter men bidrar med sin specialkompetens i kurser och program på andra institutioner. Man erbjuder dessutom en masterutbildning tillsammans med genusvetenskapen i samma huslänga. gunilla sthyr Fotnot: Hugo Valentin-centrum kommer att invigas formellt den 17 februari nästa år. Fyra frågor till Ann-Sofie Lönngren, en av arrangörerna bakom Queerseminariet som pågår för andra året: Vad är Queerseminariet? Det är en mötesplats för alla som sysslar med eller känner sig berörda av queerteori, och ett sätt att samla den kompetens som finns inom området. Det är en tvärvetenskaplig satsning som finansieras med bidrag, för tillfället från enheten för lika villkor. Vilka riktar ni er till mer specifikt? Studenter och anställda, men också personer utanför universitetet. Queerteorin har praktiska rötter inom aktivismen som vi vill ta vara på. Vilka ämnen tas upp på era seminarier? Hittills har vi rört oss inom humaniora och samhällsvetenskap ekonomisk historia, teologi, litteraturvetenskap och genusvetenskap till exempel. Men vi hoppas kunna bredda oss också till andra områden i framtiden. Vi har ett intersektionellt perspektiv, vilket betyder att vi förutom queerperspektivet också diskuterar frågorna i relation till andra maktordningar som etnicitet och religion. Nästa seminarium den 16 december har rubriken Queer och kapitalism. Hur hänger de begreppen ihop? Mika Nielsen som håller presentationen forskar om sambandet mellan heteronormer och kapitalism, inom det större fältet queer ekonomi. Det handlar i korthet om hur pengar distribueras i enlighet med heterosexuella normer, till exempel hur familjen ses som en ekonomisk enhet och hur denna familj enligt normen bör se ut. Ett annat begrepp som används allt oftare är rosa pengar. Det syftar på hur marknadsföring riktas mot homosexuella för att öka försäljningen, vilket i sig bygger på en rad myter om vem den homosexuella konsumenten är, bland annat grova generaliseringar av homosexuella som en köpstark grupp. johanna blomqvist Fotnot: Queerteorin ifrågasätter heterosexualiteten som norm i samhället. 6 7

5 Energiåtgärder på BMC sparar miljoner På väg in i Blåsenhus Samtidigt som BMC byggs om passar man på att energieffektivisera. Ytterväggar tätas, termostater och ventilationsaggregat byts ut. Målet är att spara energi och pengar. Hyresvärden Akademiska hus räknar med att universitetets energikostnader ska minska med drygt två miljoner kronor per år. Sedan två år tillbaka samarbetar Akademiska hus med Uppsala universitet kring olika energibesparande åtgärder. Akademiska hus tar fram förslag och kostnaderna delar man på. Vi bidrar ekonomiskt till investeringar som minskar energianvändningen. Påslaget på hyran är mindre än besparingen, så det här är lönsamt redan från första året, säger universitetets miljösamordnare Karolina Kjellberg (tidigare Andersson). Akademiska hus tar sin andel av kostnaden från sin underhållsbudget. Effektivare energi i universitetets lokaler Genomförda åtgärder under 2007 och 2008: l Nytt cirkulationsaggregat i renrumsdelen i hus 3 vid Ångströmlaboratoriet. Besparing kr/år. Total investering: kr. l Effektivare styrning av luftflöden inom Ångströmlaboratoriet hus 2 och 5. Besparing kr/år. Total investering: kr. l Effektivare ventilationsdrift i hus 5 på EBC, med bl. a. automatisk stängning av dragskåpsluckor och värmeåtervinning från tryckluftskompressorer. Besparing kr/år. Total investering: kr. l Omprogrammering av belysningen i biblioteket i Engelska parken. Total investering: kr. Doktorspromotion 22 januari Doktorspromotionen 22 januari Högtidligheterna omfattar promotionsakten, som börjar kl fredagen den 22 januari 2010 och promotionsmiddagen, som äger rum samma dag kl Alla anställda vid universitetet samt de personer som pensionerats från anställning här, har möjlighet att delta i aulan. Beträffande middagen är utrymmet begränsat. Promotionsakten i universitetets aula Varje anställd vid universitetet liksom pensionerad från anställning här har möjlighet att på bifogad blankett beställa biljetter till åhörarplats i aulan. Biljetterna kostar ingenting. Biljetterna skickas per post under senare hälften av januari. Promotionsmiddagen på Uppsala slott Anställd eller pensionerad kan beställa högst två middagsplatser à 650 kr på bifogad blankett. Vi underrättar var och en per brev om plats finns, eventuella reservplatser etc. Om beskedet är positivt, betalas 650 kr per plats till pg Information ges av Inger Sandberg, tel och Eva Holmgren, tel BMC är Akademiska hus största fastighet i Sverige. Här finns labblokaler med många dragskåp vilket drar mycket energi. Dessutom byggdes huset från 60-talet och framåt när medvetenheten om energieffektivitet inte var lika hög. Drar mest energi Tyngdpunkten när vi genomför dessa arbeten ligger i att anpassa energianvändandet efter husets utformning och hyresgästens behov. Det passar också bra att genomföra energiåtgärder när vi ändå gör nödvändiga ombyggnader. Då slipper vi störa verksamheten mer än nödvändigt, säger Stefan Eneroth, energistrateg på Akademiska hus. Den största satsningen är att byta till nya ventilationsaggregat med effektivare fläktar och bättre värmeåtervinning. I kontorsrum ska ventilationen kunna anpassas efter behov och minskas under kvällar, nätter och helger. Man tätar också ytterväggar där det behövs, byter termostatventiler på element och installerar effektivare belysning. Vi räknar med att dessa åtgärder kan minska institutionernas årliga energikostnad med drygt två miljoner kronor. Det finns också potential för ytterligare effektivisering och minskade kostnader, säger Stefan Eneroth. Ove Lund, rörsvetsare, jobbar med att förbättra ventilationen på BMC. Glad åt samarbetet Karolina Kjellberg är mycket glad åt samarbetet med Akademiska hus. Det är viktigt för oss att minska miljöbelastningen från vår verksamhet. När vi gjort undersökningar har det visat sig att våra lokaler genererar mer koldioxidutsläpp än våra resor. Satsningarna på BMC är bara en av flera som gjorts de senaste åren (se ruta intill). Ett av universitetets miljömål är att minska energiåtgången med 7,5 procent på fem år. Det kommer vi att lyckas med. Nu går energianvändningen ned, mycket beroende på sådana här satsningar. Det visar att vi är på rätt väg, säger Karolina Kjellberg. Promotionen 22 januari 2010 Promotionsakten i Uppsala universitets aula kl 12 fredagen den 22 januari Promotionsmiddagen på Uppsala slott kl 18 precis fredagen den 22 januari Jag önskar kostnadsfritt.. biljetter till nedan angiven adress. Jag önskar: 1 middagsplats 2 middagsplatser Namn och ev titel på min gäst:... Ev önskemål om placering:... Namn:... Titel:... Adress:... Tel arb:...tel bost:... Jag är anställd vid/pensionerad från anställning vid inst/motsv (måste uppges):... Skicka kupongen till Promotionskontoret, Uppsala universitet, Box 256, Uppsala. Var god texta tydligt! Bara utsikten från gymmet gör det värt att träna på Campus 1477 Blåsenhus... Träna på nya Campus 1477! Den 11 januari slår universitetets nya motionsanläggning upp sina portar: Campus 1477 Blåsenhus. Den universitetsanställde som köper årskort före 30 januari får dessutom en snygg handduk på köpet! Vi hoppas att alla, både universitetsanställa och studenter, ska uppleva att anläggningen är deras. Vi kommer att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, berättar Studenthälsans direktör Annika Hilborn. Universen är på rundvandring i Campus 1477 Blåsenhus, som talar om vilket kvarter vi befinner oss i. Studenthälsan flyttar sin motionsverksamhet hit, när Svettis nere vid Svandammen slår igen till årsskiftet. Det första som möter nere i entrén är en låg klättervägg där man kan ägna sig åt boulderklättring, det vill säga klättring på låg höjd och utan skyddsutrustning. Här behövs ingen klätterbehörighet, vilket krävs för att få klättra på Stallets 12 meter höga klättervägg. Här kan alla prova, säger Annika Hilborn. Planeras för frukostklubb Längre in i huset finns en stor och rymlig hall för gympa och bollsporter. Vid enstaka tillfällen ska det också vara möjligt att använda hallen som skrivsal för studenter. De studenter som har idrott som ämne på lärarutbildningen, ska också kunna utnyttja anläggningen i sin undervisning och de har även fått egna omklädningsrum och undervisningsrum. På övervåningen finns möjlighet att sitta och fika. Macka och enklare tilltugg ska kunna köpas i receptionen. Planer finns också på en frukostklubb för morgontidiga motionärer - tidigast öppnar anläggningen kl Här finns aerobicsal, spinningsal och ett stort gym med en fantastisk utsikt över en anlagd park. Precis som i gruppträningen kommer den traditionella gymträningen och utrustningen att kompletteras av funktionell träning. Ljusrum för att må bra Ett rum på övervåningen kommer att inredas som ett så kallat ljusrum med sköna fåtöljer att sitta i. Forskning visar på positiva effekter av ljusrum men vi kallar det inte för terapi, utan mer måbra-rum. Vi på Studenthälsan möter många studenter som mår dåligt under den här mörka årstiden och därför vill vi prova och se vilken effekt det här kan ha, säger Annika Hilborn. Planerad inflyttning gunilla sthyr Fotnot: Ett årskort på Campus1477 Blåsenhus gäller även för träning på Stallet som i fortsättningen heter - Campus Science Parc. Vecka 51: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Pedagogiska institutionen och Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum. Vecka 53: Institutionen för utbildning, kultur och medier Vecka 1: Institutionen för didaktik Vecka 2: Uppsala Learning Lab (ULL), Avdelningen för rektorsutbildningen Vecka 4: Institutionen för psykologi Vecka 7: UU Education Vecka 8: Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) Nu läggs sista handen vid Uppsala universitets nya campus Blåsenhus. Här kommer bland annat framtida lärare, personalvetare och psykologer att utbildas. Samtidigt blir det en plattform för forskningssamarbeten. Blåsenhus har plats för cirka studenter och 400 anställda. Redan vecka 51 flyttar de första in i de nya lokalerna: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, pedagogiska institutionen och Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum. Vecka 53 får de sällskap av institutionen för utbildning, kultur och medier. Läs mer: 8 9

6 Pedagogiska priset En språkvetare, en filolog, en statsvetare, en biolog och tre farmaceuter fick årets pedagogiska pris vid Uppsala universitet. Årets fria pris gick till en lärare som jobbat särskilt med arbetslivsanknytningen: Karine Åkerman Sarkisian. Torsdagsträffar förbereder för arbetslivet Jag har fått enorma insikter, säger Karine Åkerman Sarkisian, som nästan varje vecka bjuder in nya gästföreläsare från arbetslivet. Redaktör, litterär agent, tolk, översättare, terminolog Det finns många olika jobb för en språkvetare. Karine Åkerman Sarkisian ser till att studenterna på språkvetarprogrammet får en inblick i yrkeslivet med gästföreläsningar på torsdagseftermiddagar. text: Annica Hulth foto: Staffan Claesson ånga av våra studenter är genuint språkintresserade men vet inte var eller hur de kan tillämpa sina språkkunskaper professionellt. Därför är det så inspirerande för dem att träffa yrkesverksamma, säger Karine Åkerman Sarkisian. Hon får årets fria pedagogiska pris för att hon oförtrutet och med stor energi, entusiasm och kreativitet arrangerat möten mellan studenter och företrädare för arbetslivet utanför universitetet. Karine Åkerman Sarkisian var också nominerad för sina insatser inom undervisningen, men eftersom det i år gjordes en särskild satsning på studenternas anställningsbarhet, valde man att lyfta fram hennes ansträngningar inom detta område. De senaste två åren har hon lagt ned mycket tid på att ordna gästföreläsningar, studiebesök och praktikplatser för studenterna på språkvetarprogrammet. Ändå kom priset som en total överraskning. Efter en lång arbetsdag kallades hon till ett möte. När hon något motvillig kom dit mötte hon prorektor Kerstin Sahlin och flera andra gratulanter. Jag blev verkligen överrumplad och glad! Ett sådant här erkännande gör att man orkar kämpa vidare, det är en bekräftelse som stärker mig i min lärarroll. Sökte en yrkesidentitet Numera är anställningsbarhet ett krav som alla högskoleutbildningar måste svara mot. När språkvetarprogrammet startade 2007, samma år som Bolognaprocessen sjösattes, fick Karine Åkerman Sarkisian i uppdrag att arbeta särskilt med studenternas anställningsbarhet. Fakulteten satsade en summa pengar, men det fanns inga utarbetade metoder, så jag fick fria händer. Eftersom språkvetarprogrammet leder till en generell examen och ingen yrkesexamen behöver studenterna se exempel på vad som väntar dem efter examen. De behövde helt enkelt en yrkesidentitet. Karine Åkerman Sarkisian ringde runt och kontaktade företag för att ta reda på vilka yrkesmöjligheter som fanns, förutom forskare, lärare och översättare. Till sist utkristalliserade sig en hel rad olika arbetstillfällen. Det finns en växande arbetsmarknad för terminologer, litterära agenter, webbredaktörer och språkvårdare, men även copywriters, lektörer, redaktörer... Jag ville belysa det och se till att studenterna fick träffa alla dessa yrkespersoner. Så föddes idén om seminarieserien, där en ny gästföreläsare bjuds in nästan varje torsdagseftermiddag. Nu senast har en vetenskaplig redaktör på Norstedts förlag varit på besök. En vecka tidigare kom en språkvårdare från TT (Tidningarnas Telegrambyrå). Studenterna har också träffat två språkvetare från Scania, som har en stor språkenhet med åtta anställda. Fikastund med frågor Föreläsningarna brukar ha en fikastund och då flockas studenterna kring föreläsaren med nyfikna frågor: Vilket biområde ska jag komplettera med? Vilka språk har ni störst behov av? Den personliga kontakten har de nytta av när de ska söka praktikplats inför femte terminen. Studenterna söker till praktikplatserna som vilken anställning som helst. De får skriva cv och ansökan och en karriärcoach kommer för att lära dem hur de ska marknadsföra sig själva, hur de ska förbereda sig inför en anställningsintervju, berättar Karine Åkerman Sarkisian. - De söker praktikplatser i konkurrens med varandra och det är också lärorikt. Hur lyfter man fram sina fördelar samtidigt som man inte överdriver för mycket? Just nu finns praktikanter på Norstedts, Språkrådet och Sveriges Radios redaktion för Språket i Göteborg. Karine Åkerman Sarkisian har just fått e-post från praktikanten på Språket, som glatt berättar om hur hon fått jobba med att lägga upp arkiv på webben och följa med ut på reportage. Vi har en praktikant i Bryssel också som hjälper till med översättning mellan spanska och engelska. De är väldigt nöjda med honom. Studenterna har också åkt runt på studiebesök, bland annat till små och stora förlag, till Sveriges Televisions nyhetsredaktion och till UD:s språkenhet. Fakulteten satsade en summa pengar, men det fanns inga utarbetade metoder, så jag fick fria händer. Populärt program Det finns alltså mycket att välja på för den första gruppen som tar språkvetarexamen nu i vår. Programmet har seglat upp på listan över de mest sökta programmen vid Uppsala universitet och har högre söktryck än juristprogrammet. En förklaring är att utbildningen har så stort utbud och går att utforma fritt. En annan förklaring är att studenterna får hjälp under resans gång att hitta sin yrkesidentitet, menar Karine Åkerman Sarkisian. Studenter behöver impulser utifrån, de blir inspirerade av att träffa människor som har ungefär samma bakgrund. Då ser de att det finns ett liv utanför universitetet. Det blir mycket mejlande och ringande på de 30 procent av en tjänst som hon jobbar med arbetslivsanknytning och studievägledning. Resten av tiden undervisar hon i ryska och är ämnessamordnare. Men det har varit värt allt arbete, tycker hon. Det har gett mig enorma insikter. Först trodde jag att jag måste visa studenterna vilken arbetsmarknad som finns, men jag upptäckte att jag också måste berätta för dem där ute vad en språkvetare är. Vi får en inblick i deras värld och de i vår värld. Det är betydelsefullt för båda parter. Alla vinner på ett sådant samarbete. Som lärare har hon lärt sig mycket, framför allt om vad som krävs ute i yrkeslivet. Det har ibland fått direkt effekt på utbildningen. En gästföreläsare nämnde att få kan korrekturläsning nuförtiden, så då lade vi snabbt in ett moment i utbildningen. Det är oerhört viktigt att känna till hur våra studenter kan få konkurrensfördelar

7 Pedagogiska priset Pristagarnas bästa knep I år fick sju lärare av 50 nominerade ta emot det pedagogiska priset på kronor vid professorsinstallationen. Förutom Karine Åkerman Sarkisian som fick fria priset, finns sex pristagare pris i fyra olika klasser. Vi frågade dem: 1. Hur få studenterna intresserade av ämnet dina tre bästa knep? 2. Vad ska du göra med pengarna? text: Gunilla Sthyr foto: Tommy Westberg Teologi, humaniora och lärarutbildning Medicin och farmaci Emma Lundkvist, universitetsadjunkt, leg apotekare, institutionen för farmaceutisk biovetenskap: 1. Att själv visa ett tydligt engagemang i ämnet. Att visa på ämnets användbarhet, vad studenterna kommer att ha för nytta av det i sitt framtida yrkesliv och att genom en lättsam stämning mellan lärare och studenter skapa en miljö som gynnar diskussion. 2. Åka på en weekendresa till Budapest med en kompis från studietiden! Ur motiveringen: De tre studierektorerna har på ett självständigt sätt, med mycket höga ambitioner och ett högt kvalitetstänkande, gripit sig an förnyelsearbetet att utveckla styrinstrument i form av betygskriterier för sina kurser. Maria Swartling, universitetsadjunkt, leg apotekare, institutionen för farmaceutisk biovetenskap: 1. Visa hur detta ämne knyter an till tidigare kunskaper studenterna fått under sin utbildning. Exemplifiera med egna erfarenheter från yrkeslivet, eller helst låta studenter uppleva det själva under praktik eller studiebesök. Be studenterna dela med sig av egna erfarenheter eller åsikter kring ämnet. 2. Det blir nog en resa till San Francisco för att hälsa på maken. UNIVERSELLT Unga mattesnillen spekulerar i Anatomiska teatern. Unga mattesnillen i fokus Hur ser vardagen ut som student och hur ser den ut som forskare? Är det inte svårt att se nyttan av att jobba som matematiker det är ju så abstrakt? Dessa och många andra frågor fick Uppsalas studenter och doktorander, när 150 matematikintresserade gymnasister från hela landet kom till Uppsala under Sonja Kovalevsky-dagarna, med Uppsala universitet som värd. I Museum Gustavianum fanns olika stationer med rundvandring, problemlösning och utfrågning den sistnämnda i Anatomiska teatern. Ove Strid, universitetslektor, institutionen för lingvistik och filologi: Har förmågan att få ett svårt ämne som grekisk grammatik att verka lätt och roligt. Kunskaperna liksom bara faller på plats, skriver en av hans studenter. Med engagemang och tålamod går Ove laget runt och ger sig inte förrän alla har förstått. 1. Låt ditt eget engagemang och intresse lysa igenom och bli uppenbart. Använd dig av bildspråk och slående uttryck, sky inte stilbrott utan blanda högt och lågt, modernt och det som än gång var modernt. Håll dig till lektionsplaneringen men variera dig så mycket du kan och lite till. 2. Resa söderut, till Grekland eller Italien. Ann-Marie Falk, universitetsadjunkt, leg apotekare, institutionen för farmaceutisk biovetenskap: 1. Att själv vara engagerad och närvarande i undervisningssituationen och fokusera på studenterna.uppmärksamma goda exempel hos varje student och fokusera på de studenter som redan har ett positivt driv och engagemang i sina studier, så att det smittar av sig! Arbeta med problembaserad inlärning (PBL). 2. Något roligt som gör mig glad och sugen på att fortsätta utvecklas i min pedagogiska yrkesroll! Sjätteklassare mötte levande frågelåda Hur många myror krävs för att brotta ner en människa? Varför har vi hår på kroppen? Varför växer träd rakt upp, även på branta berg? Det är exempel på frågor som 700 av länets sjätteklassare fick svar på av några av Uppsala universitets forskare i universitetsaulan den 26 november. Årets levande frågelåda ordnades i samarbete med SLU. På plats för att besvara frågorna finns en astronom, en matematiker, en astronom och en meteorolog från Uppsala universitet samt två agronomer från SLU. Matematik, naturvetenskap och teknik Staffan Svärd, professor, institutionen för cell- och molekylärbiologi: I enskilda samtal ger han moraliskt stöd och diskuterar studenternas mål och möjligheter till framtida kontakter. Han anknyter sin undervisning till forskningen genom att låta studenterna argumentera för vetenskapliga artiklar som om de vore studenternas egna. 1. Visa att man själv gillar sitt ämne. Anknyta till något som studenterna känner till kan vara något i deras vardag. Anknyta till forskningens frontlinje och inviga dem i den forskning som är hetast. 2. Min fru tycker att vi ska åka till Paris på semester och få lite kultur som omväxling. Juridik och Samhällskunskap Karl-Oskar Lindgren, forskare, statsvetenskapliga institutionen: Han har bland annat lyckats skapa ett intresse för metodfrågor bland tidigare skeptiska studenter, där hans undervisning inneburit att de under kursens gång ändrat uppfattning och blivit inspirerade och kompetenta. 1. Undervisa om sådant du själv tycker är kul. Visa på hur vetenskapliga teorier och resultat kan användas för att förstå det som händer i vår omvärld. Uppmuntra nyfikenhet. 2. Det har jag inte funderat på ännu. Nya professorer föreläser på webben Det känns fantastiskt roligt. Efter att ha varit på universitetet så länge är det kronan på verket, säger Karin Nordin, ny professor i vårdvetenskap. Hon är en av 37 nya professorer som installerades fredagen den 13 november vid professorsinstallationen i universitetshusets aula. Som vanligt var stämningen festlig i aulan på fredagseftermiddagen. När de nya professorerna hade presenterats fakultetsvis, hölls föreläsningar av Gabriel Michanek, professor i miljörätt ( Den genompolitiserade miljörätten ), professorn i neuroradiologi, Elna- Marie Larsson: ( Magnetisk hjärnforskning ) och professorn i tillämpad materialvetenskap, Håkan Engqvist (Material för reservdelsmänniskan ). Traditionen att samla alla universitetets professorer till en gemensam installationsakt har rötter i medeltiden. En annan tradition är de populärvetenskapliga föreläsningarna som hålls av de nya professorerna veckan före professorsinstallationen. Föreläsningarna är en bra möjlighet för oss att Professorsinstallationen kan ses som webbteve. nå ut med det vi håller på med, säger Sten Widmalm, ny professor i statsvetenskap. De som missade att gå dit, kan se och lyssna på föreläsningarna via webbteve. Alla föreläsningar har filmats och går att se var och en för sig. På universitetets webbplats finns också en film om själva professorsinstallationen. Se: FOTO: SIMON YDHAG Temadag om nordiska språk Det är 150 år sedan professuren i nordiska språk inrättades vid Uppsala universitet, vilket firades på Museum Gustavianum den 21 november med en temadag om svenska språket då och nu. Fula ord, runverkstad, en levande språklåda och stadsvandringar var bara några av punkterna på programmet. Professuren i nordiska språk inrättades vid Uppsala universitet 1859 och var, tillsammams med professuren i Lund som tillkom samma år, den första i sitt slag i Sverige. FN:s Karen AbuZayd föreläste i aulan Karen Koning AbuZayd, generalkommissionär vid UNRWA (FN:s hjälporgan för Palestinaflyktingar i Mellanöstern), höll årets Dag Hammarskjöldföreläsning på inbjudan av Uppsala universitet och Dag Hammarskjölds Minnesfond. Karen AbuZayd har sin bas i Gaza där hon övervakar FN:s program för utbildning, hälsa och sociala villkor, liksom programmet för mikrofinansiering för palestinska flyktingar i området

8 Aktuell Maria Selmer Sju nobelpristagare på besök Kring Lucia, den 13 och 14 december, kommer nobelpristagare i medicin, kemi och ekonomi på besök till Uppsala universitet. Sju av tretton pristagare har tackat ja till inbjudan att komma och föreläsa i Uppsala. Vetenskap ger inte alla svar Det kändes rätt direkt, säger Maria Selmer, som forskat tillsammans med Venkatraman Ramakrishnan, nobelpristagare i kemi. Maria ingick i nobelpristagarens grupp Arbetet hos nobelpristagaren har gett mig en tro på att allt är möjligt. Det säger forskaren Maria Selmer vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Hon har arbetat tillsammans med årets nobelpristagare i kemi, Venkatraman Ramakrishnan, eller Venki som Maria kallar honom. text: Annette Wallqvist foto: Staffan Claesson enkatraman Ramakrishnan verkar i Cambridge på Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology. Ett institut som bildades när molekylärbiologi var nytt och där många banbrytande framsteg gjorts sedan dess. Och det var dit Maria Selmer sökte sig efter sin doktorsavhandling som handlade om några av de proteiner som binder till ribosomen. Det är proteinerna i cellerna som ser till att det händer saker, att kemiska reaktioner sätts igång som de ska. I vissa celler kan det exempelvis vara hud och hår som ska byggas upp, i andra är det antikroppar som ska bildas. Och det är ribosomen som bygger proteinerna enligt den kod som finns i generna. De flesta funktioner i cellen sköts av proteiner. Det är viktigt att förstå hur den processen fungerar eftersom det ger en basal förståelse för hur liv fungerar, säger Maria Selmer. En direkt tillämpning av forskningen kan vara att utveckla nya och bättre antibiotika. Experter på ribosomer Att Maria Selmer sökte sig till Cambridge beror på att det där, till skillnad från i Sverige, fanns expertis som studerade hela ribosomer med kristallografi. Jag ville ha en post doc-tjänst där det fanns resurser att titta på hela ribosomkomplex och det fanns tre, fyra grupper som var tänkbara, varav Venkatraman Ramakrishnan var ledare för en. Men när hon kom till Cambridge för en intervju försvann genast intresset för de andra grupperna. Venkatraman Ramakrishnan och hans medarbetare gjorde ett sådant gott intryck på Maria Selmer att hon blev extremt sugen på att tillbringa några år i Cambridge med dem. Det kändes rätt direkt eftersom det var en bra stämning i gruppen och för att de jobbade ihop på ett sätt som jag inte var van vid. Ett stipendium från Wennergrenstiftelsen gjorde det möjligt och sommaren 2006 kom Maria Selmer med man och barn till Cambridge. Ett beslut hon inte har haft anledning att ångra. Hela institutet präglas av högklassig forskningsmiljö där man arbetar med viktiga frågor. Dessutom har Venki en förmåga att entusiasmera och peppa gruppmedlemmarna till att göra sitt absolut bästa, men utan att använda piska. Han lämnar stor frihet åt den enskilde forskaren, samtidigt som han lyckas skapa en stämning där alla brinner för pro- jekten som de jobbar med. Det är idealiskt i en forskarmiljö. Trygg finansiering Maria Selmer stimulerandes också av att jobba i grupp. Arbetet i gruppen byggde på en gemensam plattform och gjorde en person ett framsteg i sin forskning kunde det hjälpa också andra i gruppen framåt. Hon berättar att en stor fördel för forskningen på institutet är att gruppledarna har sin grundfinansierad tryggad och därmed kan ägna en stor del av sin tid åt att forska istället för att söka pengar och administrera. Det gör också att gruppledarna vågar satsa på projekt som är viktiga, men där det kan ta lång tid att få fram svar. De har ingen press att publicera sig på kort sikt för att få finansieringen tryggad. Det var en härlig känsla att Ekonomipristagaren Ellinor Ostrom, hedersdoktor vid Uppsala universitet och skytteansk pristagare år 1999, besöker universitetet på måndagen den 14 december och föreläser i hörsal 3 på Ekonomikum. De övriga sex nobelpristagarna kommer den 13 december. Oliver E Williamson, som delade ekonomipriset med Ellinor Ostrom, föreläser i hörsal 3 på Ekonomikum. Medicinpristagarna Elizabeth H. Blackburn och professor Jack W. Sozstak föreläser i The Svedbergsalen på BMC. I universitetshusets sal X kan man lyssna på nobelpristagarna i kemi: Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A. Steitz och Ada E. Yonath. Föreläsningarna är som vanligt öppna för allmänheten. Innan föreläsningarna kommer rektor att ta emot och välkomna pristagarna. Efteråt blir det lunch på slottet för nobelpristagarna och deras familjer tillsammans med inbjudna gäster. Några av dem stannar sedan under eftermiddagen för att träffa kolleger vid Uppsala universitet, bland dem kemipristagaren Venkatraman Ramakrishnan. verka där folk vågar satsa på att besvara svåra frågor, säger Maria Selmer. Bra kontaktnät Det blev fyra år i Cambridge innan flyttlasset 2006 gick tillbaka till Sverige igen. Med sig i bagaget hade Maria Selmer nu också goda meriter och ett bra kontaktnät med forskare världen över. Nu har hon en tjänst på institutionen för cell och molekylärbiologi där hon leder en egen forskargrupp med två doktorander och två post docs och vars forskning delvis bygger på det hon gjort i Cambridge. Och när Venkatraman Ramakrishnan kommer till Sverige sällar hon sig till ett femton, tjugotal tidigare medarbetare som kommer från när och fjärran för att gratulera sin forne gruppledare. En färsk undersökning visar att många tycker att det är bättre att lita till sin egen erfarenhet än forskning. Skrämmande, anser Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och författare av böcker om vetenskapens roll i samhället. Vid föreningen Vetenskap och allmänhets årsmöte i november debatterades tro, vetenskap och värderingar. Ulf Danielsson och Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet var två av deltagarna i panelen. Utgångspunkten var en attitydundersökning där ett urval svenskar i olika åldrar och med olika bakgrund har intervjuats om tro och vetenskap. Troende tvivlare Nära åtta av tio tillfrågade menar att det finns fenomen som vetenskapen aldrig kommer att kunna förklara. Drygt fyra av tio instämmer i att den bästa kunskapen finner man om man lyssnar inåt och tre av tio i att det är bättre att lita till sin egen erfarenhet än till forskningen. Troende uttrycker oftare än andra en ovetenskaplig syn på kunskap. Kunskapssamhället kan vara hotat om tilltron till vetenskap sviktar, menade Ulf Danielsson. En delvis annorlunda syn på trosfrågor och kunskap framfördes av representanter för religiösa företrädare i panelen. Några hårda motsättningar mellan de olika lägren kunde dock inte spåras i denna korta debatt. Man var rätt enig om att vetenskap inte kan förklara allting. Carl Reinhold Bråkenhielm stod, lite förenklat, för en tredje linje. Det går att vara forskare med ett kritiskt förhållningssätt och samtidigt religiöst aktiv. Förutsättningen är att man inte fastnar i traditionella urkunder utan vågar ifrågasätta gamla religiösa sanningar. Museum bygger broar I trängseln i Armémuseums konferenslokaler denna dag skymtade bland annat debattören Christer Sturmark, författaren PC Jersild och professor Harriet Wallberg - Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet. Inbjuden var även högskole- och forskningsminister Tobias Krantz som höll ett kort anförande om regeringens satsningar på forskning. En internationell utblick gjorde kanske starkast intryck på åhörarna. Koordinatorn Dafna Efron vid Bloomfields vetenskapsmuseum i Jerusalem gav en målande bild av utmaningarna i att förena tro och vetenskap i en starkt religiös miljö. Svårt men inte alldeles omöjligt är en möjlig slutsats. Föreningen Vetenskap och samhälle är en ideell förening som vill främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, fondmedel för olika projekt och ett bidrag från Utbildningsdepartementet. urban lindberg Carl Reinhold Bråkenhielm, Helena Benaouda, Sverker Sörlin, Ulf Danielsson och Lena Andersson diskuterade sambanden mellan tro och synen på kunskap. FOTO: FREDRIK TÖRNQVIST 14 15

9 Nya rön om verklighetens greve Dracula Nyheten om grönalger som kan användas i batterier hade alla ingredienser som krävs för att medierna ska nappa. Det har varit en turbulent höst för Maria Strømme, Gustav Nyström, Albert Mihranyan och Leif Nyholm. Deras forskningsnyhet om hur grönalger kan användas i batterier har spritt sig som en löpeld över världen. De har gett hundratals intervjuer och har fått massor av nya kontakter. text: Annica Hulth foto: Teddy Thörnlund Forskning om algbatterier blev världsnyhet orskargruppen vid Ångströmlaboratoriet har kommit fram till att cellulosan från grönalger kan användas som bas i miljövänliga batterier. Alltså kan de oönskade algblomningarna i Östersjön och andra hav också föra något gott med sig. Vi hade förväntat oss en viss uppmärksamhet, framförallt i Sverige, men det stora internationella medieuppbådet hade vi inte räknat med. Att amerikanska nyhetskanaler började göra animerade filmer om vårt batteri och även intervjua andra forskare var naturligtvis helt omöjligt att förutse men kul, säger Maria Strømme. Det började med att hon hörde av sig till universitetets presschef Anneli Waara, när hon hade en publicering på gång i den högt rankade tidskriften Nanoletters. När jag fick klart för mig vad det handlade om förstod jag direkt att artikeln skulle få mycket uppmärksamhet, säger Anneli Waara. Otrevliga algblomningar är ett problem i samhället som alla kan se och nu visar det sig att man kan göra något bra och miljövänligt av algerna. Rapport kontaktades och fick göra en teveintervju innan nyheten nådde ut till andra medier. Uppsala Nya Tidning fick också förhandstips. Kort därefter gick ett pressmeddelande ut, både inom Sverige och internationellt. Vi har väl inarbetade kanaler och Från vänster Albert Mihranyan, Maria Strømme, Gustav Nyström, Leif Nyholm vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. det dröjde inte länge förrän nyheten var ute i TT (Tidningarnas Telegrambyrå) och de flesta svenska medier, säger Anneli Waara. Spred sig snabbt Nyheten spred sig snabbt över världen till andra europeiska länder, USA, Kina och Indien. Den fick stor uppmärksamhet i prestigefulla tidningar som New York Times och The Economist. MIT Technology Review slog också upp nyheten stort. Det var oväntat att så många hörde av sig. Jag gav närmare 200 intervjuer på två veckor och mina kollegor säkert lika många, berättar Maria Strømme. Efter att MIT Technology Review gick ut och döpte vårt batteri till The salt and paper battery var det oerhört många som hakade på. Lite drygt 1000 artiklar har skrivits om vårt batteri på bara en månad. De kontaktades också av forskare från hela världen, konferensarrangörer, riskkapitalister, företag, allmänheten och bloggare. Vi har haft en rad möten och diskussioner med företag som har hört av sig för att undersöka möjligheten att vidareutveckla batteriet tillsammans med oss. Våra forskningsplaner har dock inte förändrats. Vi jobbar målmedvetet mot att analysera och optimera batterimaterialet ytterligare och att försöka förstå sambanden mellan materialets funktionalitet och dess struktur, säger Maria Strømme. Bra kanaler Presschefen Anneli Waara tycker också att det var en värdefull erfarenhet. Vi har arbetat för att ha så bra kanaler som möjligt ut mot media. En sådan här gång ser vi att det verkligen fungerar, säger Anneli Waara. Varje vecka skickas 3 7 pressmed- delanden ut från Uppsala universitet. Vissa pressmeddelanden översätts till engelska och sprids internationellt via nyhetsportalerna EurekAlert och Alpha Galileo. Ger forskarna råd I varje enskilt fall avgör vi hur brett vi går ut och till vilka vi skickar pressmeddelandet. Vissa ämnen är smala, andra är bredare. Vi försöker alltid ge forskarna så bra råd vi kan, säger Anneli Waara. Hon är noga med att påpeka att hon och hennes kollega Johanna Blomqvist bedömer forskningens nyhetsvärde, inte forskningen i sig. Däremot så prioriterar vi högre forskning framför avhandlingar, särskilt inom medicin och teknikområdet där avhandlingarna ofta består av redan publicerade artiklar. Inom humaniora och samhällsvetenskap är det annorlunda, eftersom det ofta är monografier. Recept på en bra nyhet Ingredienser: l handlar om ett samhällsproblem som berör många l ger en smart lösning på ett problem l anknyter till dagsaktuellt läge l oväntade resultat l gör sig bra på bild allra helst med bilder som bifogas pressmeddelandet l forskarna ställer upp på så många intervjuer som möjligt Har du en bra nyhet? Skicka e-post till uu.se eller ring någon av pressinformatörerna på kommunikationsenheten vid avdelningen för kommunikation och externa relationer. Vampyrer är populära just nu i böcker, på film och i teveserier. Men det finns också en verklig bakgrund till vampyrromanerna i 1700-talets Transsylvanien. Förebilden för greve Dracula är en annan än vi trott, menar Anders Kaliff, professor i arkeologi vid Uppsala universitet. I den populärvetenskapliga boken Dracula och hans arv myt, fakta, fiktion presenteras nya spännande rön om den verkliga bakgrunden till Bram Stokers roman om Dracula. Idag menar många att Bram Stokers förebild var den grymme rumänske talsfursten Vlad Dracula eller Tepes (pålspetsaren). Anders Kaliff har en annan teori, nämligen att förebilden var en sentida ättling till Vlad Tepes som levde under 1700-talet. Han ansågs dessutom vara en vampyr under sin levnad, liksom flera av hans familjemedlemmar. På den här tiden fanns en utbredd vampyrskräck inte bara i Transsylvanien utan också i delar av Ungern och Österrike, berättar Anders Kaliff. Det finns arkeologiska fynd som visar att man på och 1700-talen grävde upp gravar och slog pålar genom kropparna, för att oskadliggöra vampyrer. För 300 år sedan skrevs vetenskapliga avhandlingar om detta i flera olika europeiska länder. Reste i Transsylvanien Anders Kaliff är professor i arkeologi med inriktning på begravningsriter. När han installerades som professor förra året handlade hans föreläsning just om vampyrer och förkristna begravningsritualer. Boken om Dracula är dock rent populärvetenskaplig och han beskriver den som ett hobbyprojekt. Bakgrunden till historien fick han när han reste omkring i Rumänien på 80- och 90-talet. Jag lärde känna en forskare som gav en ny bild av vem den verklige Omslagsbilden kommer från filmen Nosferatu från Dracula var, en teori som det också finns belägg för. Den verkliga historien ligger faktiskt närmare Bram Stokers roman än man tidigare trott och utspelade sig på 1700-talet då vampyrskräcken var som störst. Fascination för vampyrer Historien har Anders Kaliff burit med sig sedan dess och han har arbetat med boken i flera år. Att den släpps nu, när intresset för vampyrer är så stort, får ses som en lycklig tillfällighet. Genom historien har vampyrerna väckt intresse fast på olika sätt. I boken kopplas 1700-talets vampyrskräck till dagens vampyrmyter i böcker, film och på teve. På 1700-talet fanns en fruktansvärd rädsla för vampyrer. Idag finns det snarare en fascination för vampyren som visserligen är fördömd men samtidigt evigt ung. Det finns erotiska undertoner i vampyrmyten, där blodsugandet påminner om kärleksakten. Samtidigt finns det en stark koppling till den kristna tron och nattvarden, säger Anders Kaliff. FOTO: BOKFÖRLAGET EFRON OCH DOTTER 16 17

10 FOTO: MARTIN CEJIE Namn som nämns Kerstin Sahlin, prorektor, är sedan i somras styrelsemedlem vid Oslos universitet. Det är den norska regeringen som utser styrelsemedlemmar och i varje universitets styrelse ingår en utländsk ledamot. Kerstin Sahlin är också sedan i våras medlem i Coimbragruppens styrelse. Coimbragruppen är ett universitetsnätverk som samlar 38 stora och välrenommerade europeiska universitet. Nätverket arbetar för att stärka internationalisering, akademiskt samarbete, excellens inom forskning och utbildning samt samhällsnytta. Mångfald är temat för den här granen. Thure Stenström, professor emeritus i litteraturvetenskap, har tilldelats en kulturorden av den franska regeringen. l Ordre des Palmes Académiques instiftades av Napoleon och är avsedd att ges till personer som gynnat fransk kultur. Thure Stenström har både i böcker, artiklar och i sin undervisning haft anknytning till fransk litteratur och idéhistoria. Hans två böcker om existensialismen har t ex fått stor uppmärksamhet. Orden delades ut vid en ceremoni på franska ambassaden i slutet av oktober. Julstämning i Botaniska trädgården Redan före advent stod granarna klädda i Orangeriet i Botaniska trädgården. Nu har de fått sällskap av ett tjugotal julgrupper. För att få till den rätta julstämningen har Botaniska trädgårdens personal tagit hjälp av stora och små skolelever. Vi frågade Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, som nominerades till årets Augustpris för boken Melankoliska rum: om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid: Steve Sem Sandbergs De fattiga i Lodz ser jag fram emot Anders Tengholm, forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi, har tilldelats Anders Jahres pris för yngre forskare. Det är bland de största biomedicinska priserna i de nordiska länderna. Det är Universitetet i Oslo som delar ut priserna och nu har det alltså tillkännagivits att Anders Tengholm får priset i kategorin yngre forskare. Han delar prissumman på norska kronor med professor Jukka Westermarck vid universitetet i Tampere. Bengt Mannervik, institutionen för biokemi och organisk kemi, har utsetts till 2009 års Karl Johan Öbrink-föreläsare vid BMC. Han får också ett pris, som delas ut årligen till en nu aktiv forskare vars verksamhet präglas av Karl Johan Öbrinks anda, dvs där samarbete över gängse gränser framgår tydligt. Bengt Mannervik har under sin karriär gjort flera viktiga bidrag inom biokemisk forskning. Han är dessutom en drivande kraft när det gäller samverkan och spridning av forskningsresultat vid BMC. Ulla Fries, ritmästare vid Uppsala universitet, är en av fyra personer som har fått Uppsala kommuns hedersmedalj. Hon får medaljen för sin porträttkonst och för att hon i djupt personliga grafiska bilder, där varje detalj behandlas med yttersta omsorg, förmedlar naturens mirakel i gränssnittet mellan det förklarliga och det oförklarliga. Har du några boktips inför jul? att läsa i jul. Det är en skildring av gettot i Lodz under andra världskriget. Romanen bygger på dokumentärt material och är intressant därför att det inte är en svartvit skildring av förövare. Jag vill också gärna tipsa om Anneli Jordahls roman Jag skulle vara din hund om jag finge som På gång 5/12: Julkonsert med Uppsala University Jazz Orchestra med gäster kl 18 i Missionskyrkan. Julkonsert med Uppsala University Jazz Orchestra med Uppsalakören från Körslaget med Andreas Lundstedt som gäster. Ledning av Ulf Johansson Werre. Entré: 150 kr, 100 kr student. Förköp på ticnet.se 5/12: Julgruppsutställning i Orangeriet, Botaniska trädgården kl Utställning av Uppsalas vackraste julgrupper samt finast klädda julgranar. Fri entré för studenter och anställda vid Uppsala universitet. 6/12: Julens växter kl i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Kryddor, blommor, frukt. Många av våra exotiska frukter och kryddor hamnar på julbordet. Ta chansen att lära dig mer om dem! 7/12: Blue Monday Julsånger, en sing-along-konsert kl 16:45 17:45 i universitetets aula. Sjung in julen med Kungliga Det är eleverna på Ekebygymnasiets floristprogram som har skapat de tjugo julgrupperna i Botaniska trädgårdens orangeri. Julgranarna har pyntats och dekorerats av barn från 16 av Uppsalas förskolor och förskoleklasser. En av dem har tema mångfald, med flaggor och pynt från olika länder som barnen kommer ifrån. En annan har pyntats med pärlplattor av olika modeller. Det är kul att jobba tillsammans med skolor och förskolor, vilket vi också gör när vi planterar växter. Att pynta julgranar kan ju barnen göra redan från 2 3 års ålder, säger informatören Lotta Saetre. Under helgen kring första advent utsågs den snyggaste julgruppen och julgranen, baserat både på omröstning bland besökarna och juryns omdömen. Vinnarna kan beskådas hela den här veckan fram till den 6 december. För den som inte vill ha julstämning utan snarare längtar efter värmen, passar det kanske bättre med ett besök i Tropiska växthuset. Där ligger inomhustemperaturen på behagliga 24 grader i alla fall i vissa delar av växthuset. Den 6 december har vi visning av de ätbara växter som hör julen till kanel, ingefära och kardemumma till exempel, säger Lotta Saetre. Tropiska växthuset håller nyårsöppet 2-3 januari 2010, kl Då kan man passa på att känna dofterna, uppleva den fuktiga värmen och njuta av ljuset i Uppsalas enda regnskog. Övriga dagar 23/12-6/1 är det stängt. handlar om Ellen Key. Det är en stark och tragisk kärlekshistoria som prövar gränserna mellan det fiktiva och det dokumentära. Akademiska kapellet, Uppsala Akademiska Kammarkör, Uppsala University Jazz Orchestra och Andrew Canning. Fri entré 8/12: Den judiska integrationsvägen i Sverige från mosaiskt majoritetskramande till judiskt minoritetsvetande. Föreläsning av Lars Dencik, Roskilde universitet, kl i Engelska parken, sal Del av föreläsningsserien Judarna i Sverige en minoritets historia 9/12: Julavslutning och utflyttningsfest på ULL vi blickar framåt! Kl I början Hälsa & motion Stavgång Då intresset för stavgång blev över förväntan gjorde Idrottsklubben ytterligare en beställning. Av dem finns några stavar kvar. Är Du intresserad, gå in på och titta på inbjudan. Där finns uppgift om vart Du anmäler intresse. TEAS ledningsgrupp. Fr v: Annika Jordell-Kylberg, Elisabeth Bergström, Helena Lundin, Anette Vikberg och Marina Nordholm. Vi vill bli fler! Vill du vara med och planera TEA-dagen för teknisk och administrativ personal vid universitetet? Ledningsgruppen för TEA-nätverket Bostad Uthyres: l 4:a i Svartbäcken uthyres i fr.o.m. februari Fyra rum och kök, 78,5 kvm, Våning 3(av 3). Tidsbegränsad uthyrning t.o.m. december Helst delvis möblerad men kan diskuteras. Rökfritt. Uthyres till ett hushåll, lämplig för barnfamiljer. Ref. krävs. 9000kr/mån. Tel: , Önskas hyra: l Skötsam man från Tunisien, fil dr i franska och svensk medborgare söker bostad, gärna ett inackorderingsrum. Kontakta Torsten Hernod, tel: behöver förstärkning. Vi söker folk från alla campusområden, men det vore särskilt roligt med någon från Ackis, säger Helena Lundin, administratör vid avdelningen för kommunikation och externa relationer. Kontakta uadm.uu.se, tel: Novemberfest som lyste upp Det är ingen slump av novemberfesten sker under årens mörkaste månad. När slottets servitörer bär in desserten, glassbomben, i den fullsatta Rikssalen, ger tomtelossen hopp om ljusare tider. Under middagen bjöds underhållning med dansbandssångerskan Charlotte Perrelli som rev av sina fem låtar under akademiskt jubel och sedan spelade teveaktuella dansbandet Titanix upp till dans. Länge leve personalfesten! av 2010 flyttar Uppsala Learning Lab från den gula villan i Observatorieparken till nya lokaler i Blåsenhus. Talare: Mia Lindegren och Eva Pärt-Enander, ULL. Förutom den klassiska lunchmackan serveras kaffe, glögg och pepparkakor. Anmälan: 12/12: Antiken i praktiken på Museum Gustavianum kl Aktiviteter och föreläsningar för hela familjen. Fri entré. Årsmöte för UIK Universitetspersonalens Idrottsklubb håller årsmöte torsdag den 28 januari kl på Faculty Club, Ekonomikum. Kallelse och dagordning finns på Alla anställda hälsas välkomna. Kaffe serveras. UIK-mästerskapet i boule Den 24 augusti gjorde sju spelare upp om årets titel, fyra av dem gjorde också mästerskapsdebut. Ingalill Halvarsson kunde koras till ny mästare efter tre matcher, med nya lag för varje match , e-post: l Kvinna anställd vid Uppsala universitet önskar hyra 1-2 r o k. Cirka 10 månader fr o m 1/ Helst omöblerad. Kontakta Maria l Postdoc önskar hyra 1 rum och kök snarast möjligt och under hela 2010, eventuellt även under Kontaktperson Marianne Asplund, Inst för teknikvetenskaper, tel , e-post: Tävlingsresultat: 1. Ingalill Halvarsson, Universitetsbiblioteket 2. Ove Nordström, IT och inköp 3. Dick Elfström, Informationsteknologi Foto: Kommunikationsenheten UNIVERSITY NEWS Numerous efforts leading into 2010 More secure employment for doctoral students, strategic investments in research, internationalisation and new approaches to teaching the University is busy preparing for operations in 2010 and will enter the year with increased research funding and capacity Internationalisation is a priority for everyone at the University. This is one crucial message of the University s new Internationalisation Programme, which has just been approved by the University Board. While the previous programme focused almost exclusively on undergraduate education, the new one also addresses research, support functions and Uppsala for more students. On 11 November, the University Board approved the University s overall Operational Plan, providing a framework for the various disciplinary domains, faculties and departments operational plans for Internationalisation affects everyone Energy-efficiency measures are a priority in connection with the renovation of BMC. Exterior walls are being sealed, and thermostats and ventilation equipment are being replaced. The goal is to save energy and money. Akademiska hus, the landlord, expects the University s energy costs to decrease by more than two million Swedish crowns per year. For two years, Akademiska hus and Uppsala University have been collaborating with regard to a variety of energyefficiency measures.. On 13 and 14 December, around the time of Lucia, this year s Nobel Laureates in Medicine, Chemistry and Economics will be visiting Uppsala University. Seven of the 13 Nobel Laureates have accepted invitations to give lectures at the University. Ellinor Ostrom, the Nobel Laureate in Economics will visit University s responsibility to help make the world a better place. Internationalisation is not an end in itself but a means for attaining the highest possible quality so that Uppsala University can uphold its status as a leading institution of higher learning going forward, says Margaretha Andersson, secretary for the group that drafted the programme. Energy-efficiency measures at BMC Pipe welder Ove Lund at work improving ventilation at BMC. Visits by seven Nobel Laureates the University on Monday, 14 December and give a lecture in Auditorium 3 at Ekonomikum. The other six Nobel Laureates will visit on 13 December and give lectures at Ekonomikum, BMC and the University Main Building. The complete schedule will be available soon at Work out at the new Campus 1477 gym On 11 January, Campus 1477, the University s new gym facility in the Blåsenhus campus complex, will be opening its doors. University employees who purchase yearly passes prior to 30 January will receive an attractive hand towel free of charge! We hope that all University employees and students will think of the facility as their own, says Annika Hilborn, Director of the Student Health Center. The view is enough to justify a visit to the Campus 1477 gym. PHOTO: TOMMY WESTBERG PHOTO: TOMMY WESTBERG 18 UNIVERSEN #

11 Aktuell Oleg Kochukhov Foto: STAFFAN CLAESSON I Sverige finns inga teleskop som är tillräckligt stora för Oleg Kochukhovs forskning. Här står han vid Zeissastrografen/Schmidt- Väisäläkameran vid Ångströmlaboratoriet. Oleg Kochukhov Ålder: 33 år Familj: En fru som arbetar på psykologiska institutionen Senast lästa bok: Just nu läser jag Dan Browns Lost symbol. Men jag är skeptisk, tycker att han försöker förklara fysiken på ett felaktigt sätt. Bästa TV-program: Jag föredrar bio. En av de bättre filmer jag ett på senare tid är Inglourious Basterds. På fritiden: Jag gillar att simma och när jag är ute och reser brukar jag försöka få ett par dagar över till fotvandring. Dold talang: Jag tecknar rätt bra. Oleg stjärnforskaren Redan som barn visste Oleg Kochukhov att det var forskare han skulle bli. Nu har han fått pris för att han är en riktig stjärnforskare. I dubbel bemärkelse. stronomen Oleg Kochukhov hör till gräddan av unga lovande forskare i Sverige. Det har han fått svart på vitt på. I januari får han ta emot universitetets Att forska i astronomi kräver både uthållighet och hängivenhet. Oscarspris som går till de unga forskare som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet. Men det stannar inte där. Han har också fått Kungliga Vetenskapsakademiens femåriga forskartjänst inom astronomi, en tjänst som bara tilldelas en av de åtta främsta unga forskarna inom naturvetenskap. Tjänsten är jätteviktig för mig eftersom jag får möjlighet att undervisa lite mindre och bygga min egen starka forskargrupp, säger han. Studerar stjärnors aktivitet Oleg Kochukhov är docent i astronomi vid institutionen för fysik och astronomi. Det han studerar är hur stjärnors aktivitet påverkas av magnetfält. Det är viktigt bland annat för att förstå hur solen fungerar, vilket i sin tur kan hjälpa oss att förstå solens inverkan på den globala uppvärmningen, säger han. En stor del av forskningsarbetet sker vid skrivbordet och datorn, men grunden för skrivbordsjobbet är stjärnobservationer. Men för den forskning som Oleg Kochukhov bedriver finns det inga teleskop i landet som är tillräckligt stora. De teleskop han behöver måste vara flera meter breda och de allra största, upp till åtta meter i diameter, finns i den chilenska öknen. Det finns några på Kanarieöarna också, men de är inte lika kraftfulla. Det är många som vill komma stjärnorna nära och trycket på teleskopen är hårt. Oleg Kochukhov får lägga ner mycket arbete på att skriva observationella förslag som ger honom några eftertraktade observationstimmar, eller i allra bästa fall dagar vid ett av teleskopen. Det är en vetenskaplig kommitté som fördelar tiden vid teleskopen utifrån kvaliteten på de studier vi vill göra, säger han. För Oleg Kochukhovs del har det hunnit bli sex resor till Chile, ungefär en vartannat år. Men han gör också observationer på distans, vilket innebär att han skickar instruktioner till personal på plats i Chile som kan spela in bildsekvenser utifrån hans önskemål. Att forska i astronomi kräver både uthållighet och hängivenhet. Det är ett arbete som kan ta lång tid och eftersom det finns få tjänster måste man också vara beredd på att flytta utomlands, säger Oleg Kochukhov. Själv kommer han från Ukraina där han började med att studera fysik på universitetet. Men det var aningen för teoretiskt för Oleg som saknade en direkt koppling i sin forskning till egna observationer. När han tack vare en lärare fick upp ögonen för astronomin föll allt på plats. Jag ville tolka data och inte bara arbeta med formler. En doktorandtjänst vid Uppsala universitet tog honom till Sverige. Sedan dess har han haft forskartjänster i både Wien och Köpenhamn innan han kom tillbaka till Sverige och Uppsala. annette wallqvist

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Du kan även läsa detta utskick på webben News in english Rektors nyheter 20 april 2017 Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Lördagen den 22 april arrangeras i 500 städer över hela

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik Konstfack Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Lisa Jämtsved Lundmark 08-563 088 03 lisa.jamtsved.lundmark@hsv.se

Läs mer

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L V Ä L K O M M E N T I L L A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 U N I V E R S I T E T S A U L A N U P P S A L A U N I V E R S I T E T 2 8 N O V E M B E R

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet SUHF 9 oktober 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Kompetensutveckling av lärare

Kompetensutveckling av lärare 2013-09-04 BESLUT Dnr LiU-2011-01727 1(1) Kompetensutveckling av lärare Universitetsstyrelsen beslutar godkänna bifogad rapport om kompetensutveckling av lärare - uppföljning av vidtagna åtgärder och bedömning

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap Verksamhetsberättelse 2011 I enlighet med direktiv från universitetsledningen följer verksamhetsberättelsen till stor del samma struktur som verksamhetsplanen.

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier REMISS 1 / 2 2007-11-01 Dnr G11 1331/07 Fakultetsnämnderna Universitetsbiblioteket Göteborgs universitets studentkårer Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer