Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04"

Transkript

1 utskriftsdatum: Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: till Datum Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås Äldrenämnden Riktning. IN ( Äldrenämnden) Åtgärd/handling Meddelande om fördröjt svarsdatum - Remiss Klimatanpassning MEDDELANDE Datum Diarienr. 2014/221-KS Ärendemening Kartläggning av hemlöshet i Västerås hösten 2013 Individ- och Riktning. IN familjenämnden ( Individ- och familjenämnden) Åtgärd/handling Handlingsplan mot hemlöshet 2015 PROTOKOLLSUTDRAG Datum Diarienr. 2015/36-KS Ärendemening Upphandling av Skydds- och personalkläder Åtgärd/handling Efterfrågad handling Datum Diarienr. 2015/455-KS Ärendemening Samlingsärende - e-förslag som ej gått vidare år 2015 Riktning. IN Åtgärd/handling E-förslag - Avfarten från Stockholm E18 Rocklundamotet korsning Vasagatan sväng åt vänster FÖRSLAG Datum Diarienr. 2015/887-KS Ärendemening Fråga från (M) till arbetsgivardelegationens ordförande Carin Lidman (S) angående hur det ser ut med lärarlegitimationer i Västerås Riktning. IN Åtgärd/handling Fråga om lärarlegitimationer FRÅGA Datum Diarienr. 2015/887-KS Ärendemening Fråga från (M) till arbetsgivardelegationens ordförande Carin Lidman (S) angående hur det ser ut med lärarlegitimationer i Västerås Åtgärd/handling "Fråga från (M) till arbetsgivardelegationens ordförande Carin Lidman (S) angående hur det ser ut med lärarlegitimationer i Västerås" Datum Diarienr. 2015/888-KS Ärendemening Interpellation från (M) till Äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S) om kön till äldreboenden i Västerås Riktning. IN Åtgärd/handling Interpellation om kön till äldreboenden INTERPELLATION

2 Datum Diarienr. 2015/888-KS Ärendemening Interpellation från (M) till Äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S) om kön till äldreboenden i Västerås Åtgärd/handling "Interpellation från (M) till Äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S) om kön till äldreboenden i Västerås" Datum Diarienr. 2015/889-KS Ärendemening Interpellation från (SD) till kommunstyrelsens ordförande. Bedriver migrationsverket samhällsfarlig verksamhet? Riktning. IN Åtgärd/handling Interpellation om migrationsverket INTERPELLATION bedriver samhällsfarlig verksamhet? Datum Diarienr. 2015/889-KS Ärendemening Interpellation från (SD) till kommunstyrelsens ordförande. Bedriver migrationsverket samhällsfarlig verksamhet? Åtgärd/handling "Interpellation från (SD) till kommunstyrelsens ordförande. Bedriver migrationsverket samhällsfarlig verksamhet?" Datum Diarienr. 2015/890-KS Ärendemening Offert - webtjänst för beställning av ID-kort Certego AB (Certego AB) Riktning. IN Åtgärd/handling ID-kort OFFERT Datum Diarienr. 2015/891-KS Ärendemening Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande Jazmin Pettersson angående båtuppställningsplatser i Västerås - Mälarstaden Riktning. IN Åtgärd/handling Interpellation om båtuppställningsplatser i Västerås INTERPELLATION Datum Diarienr. 2015/891-KS Ärendemening Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande Jazmin Pettersson angående båtuppställningsplatser i Västerås - Mälarstaden

3 Åtgärd/handling "Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande Jazmin Pettersson angående båtuppställningsplatser i Västerås - Mälarstaden" Datum Diarienr. 2015/892-KS Ärendemening Entledigande med förordnande som aktförvarare - vattenverksamhet vid Slussen Nacka Tingsrätt, Mark- och Riktning. IN Miljödomstolen (Nacka Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen) Åtgärd/handling Aktförvarare - Stockholms kommun, Exploateringsnämnden angående vattenverksamhet vid Slussen mm SKRIVELSE Datum Diarienr. 2015/893-KS Ärendemening Interpellation från (M) till Riktning. IN Åtgärd/handling Interpellation från (M) om problem att rekrytera socialsekreterare INTERPELLATION Datum Diarienr. 2015/893-KS Ärendemening Interpellation från (M) till Åtgärd/handling "Interpellation från (M) till av problemen att rekrytera " INFORMATION Datum Diarienr. 2015/894-KS Ärendemening Information om kostnadseffektiv byggmetod Peter Malmberg (BoSum) Riktning. IN Åtgärd/handling Information om byggmetod SKRIVELSE Datum Diarienr. 2015/895-KS Ärendemening Skrivelse om upprättande av monument - Folkmordet 1915 Assyriska Babel Kulturföreningen (Assyriska Babel Kulturföreningen), Assyriska FC (Assyriska FC), Beth-Nahrin Kultur Centrum (Beth-Nahrin Kultur Centrum), Kaldeiska Föreningen (Kaldeiska Föreningen), Kaldeiska Missionen (Kaldeiska Missionen), Mor Eliyo Syrisk Orthodoxa kyrkan Riktning. IN

4 Åtgärd/handling (Mor Eliyo Syrisk Orthodoxa kyrkan), Syrianska mellanösternfamiljeförening (Syrianska mellanösternfamiljeförening), Tomimore Kristnamellanöstern förening (Tomimore Kristnamellanöstern förening), Ungdomsinitiativet Sankt Eliyo (Ungdomsinitiativet Sankt Eliyo), Zavarian Armeniska Föreningen (Zavarian Armeniska Föreningen) Skrivelse om upprättande av monument SKRIVELSE Datum Diarienr. 2015/896-KS Ärendemening Erbjudande om Workshop Västerås kommun. Näringslivsoch entreprenörsutveckling. Founders Alliance (Founders Riktning. IN Alliance ) Åtgärd/handling Workshop om strategier, insatser samt framtidsplaner ERBJUDAN Datum Diarienr. 2015/898-KS Ärendemening Skrivelse om Skriftligt ställningstagande från Västerås stad att delta i global hållbarhet Michael R. Bloomberg (UN Riktning. IN Secretary-General s Special Envoy for Cities and Climate Change) Åtgärd/handling Deltagande - global hållbarhet SKRIVELSE Datum Diarienr. 2015/899-KS Ärendemening Ansökan om bidrag till årlig konferens i Västerås den 9-10 maj 2016, Kommunalpensionärernas klubb för tidigare ombudsmän stad, Stadsledningskontoret) Åtgärd/handling Bidrag beviljas - Ansökan om bidrag till årlig konferens i Västerås den 9-10 maj 2016, Kommunalpensionärernas klubb för tidigare ombudsmän DELEGERINGSBESLUT Datum Diarienr. 2015/829-KS Ärendemening Samråd inför förläggning av markkabel och rasering av ledning från Tortuna till Kolmsta i Västerås kommun Länsstyrelsen Västmanlands län, Riktning. IN Naturvårdsenheten (Länsstyrelsen Västmanlands län, Naturvårdsenheten) Åtgärd/handling Samråd inför förläggning av markkabel och rasering av ledning mellan Tortuna och Kolmsta i Västerås kommun YTTRANDE Datum Diarienr. 2015/882-KS Ärendemening Remiss - Handlingsplan för bostadsförsörjning Åtgärd/handling Efterfrågad handling BEGÄRAN Datum Diarienr. 2015/897-KS Ärendemening Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anna Lindén (MP) Riktning. IN Åtgärd/handling Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anna Lindén (MP) BEGÄRAN Datum Diarienr. 2015/897-KS Ärendemening Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anna Lindén (MP)

5 Åtgärd/handling, "Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anna Lindén (MP)" BEGÄRAN Datum Diarienr. 2015/899-KS Ärendemening Ansökan om bidrag till årlig konferens i Västerås den 9-10 maj 2016, Kommunalpensionärernas klubb för tidigare ombudsmän Kommunalpensionärernas klubb Riktning. IN (Kommunalpensionärernas klubb) Åtgärd/handling Ansökan om bidrag till årlig konferens i Västerås den 9-10 maj 2016, Kommunalpensionärernas klubb för tidigare ombudsmän ANSÖKAN Datum Diarienr. 2015/900-KS Ärendemening Revisionsrapport - Granskning av stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Västerås stads revisorer (Västerås Riktning. IN stads revisorer) Åtgärd/handling Revisionsrapport - Granskning av stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn REVISIONSRAPPORT Datum Diarienr. 2015/901-KS Ärendemening Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS Västerås stads revisorer (Västerås Riktning. IN stads revisorer) Åtgärd/handling Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS REVISIONSRAPPORT Datum Diarienr. 2013/530-KS Ärendemening Revisionrapport - Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter Västerås stad stad Stadsledningskontoret ) Åtgärd/handling Svar på frågor kring internhandel SVAR Datum Diarienr. 2013/659-KS Ärendemening Skadestånd - Preskripitionsrisk angående Västerås Flyttningsbyrå AB. Mål nr Svea hovrätt (Svea hovrätt) Riktning. IN Åtgärd/handling Beslut om åberopat tilläggsförhör PROTOKOLL Datum Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås Fastighetsnämnden Riktning. IN ( Fastighetsnämnden) Åtgärd/handling Anteckning om att Fastighetsnämnden önskar anstånd med att svara på remissen till och med den 16 oktober 2015 ANTECKNING Datum Diarienr. 2014/373-KS Ärendemening Förtydligande gällande beställningar och inköp av

6 Åtgärd/handling Kammarrätten i Stockholm (Kammarrätten i Stockholm) Beslutet får enligt 33 tredje stycket förvaltninsprocesslagen (1971:291) inte överklagas Riktning. datorer, läsplattor och tillbehör. Mål nr IN PROTOKOLL Datum Diarienr. 2015/904-KS Ärendemening Begäran om allmän handling - Senaste fastställda plan för extra ordinära händelser Riktning. IN Åtgärd/handling Begäran om allmän handling - Senaste fastställda plan för extra ordinära händelser BEGÄRAN Datum Diarienr. 2015/904-KS Ärendemening Begäran om allmän handling - Senaste fastställda plan för extra ordinära händelser stad, Stadsledningskontoret) Åtgärd/handling Svar på Begäran om allmän handling - Senaste fastställda plan för extra ordinära händelser SVAR Datum Diarienr. 2015/905-KS Ärendemening Synpunkt från medborgare angående Dagmammorna på Bäckby Riktning. IN Åtgärd/handling Synpunkt från medborgare angående Dagmammorna på Bäckby SYNPUNKTER Datum Diarienr. 2015/906-KS Ärendemening Samrådsremiss gällande detaljplan för del av Badelunda- Tibble 3:15 m.fl., Dp 1804 Riktning. IN Stadsbyggnadsförvaltningen ( Stadsbyggnadsförvaltningen) Åtgärd/handling Samrådsremiss gällande detaljplan för del av Badelunda- Tibble 3:15 m.fl., Dp 1804 SAMRÅDSREMISS Datum Diarienr. 2011/436-KS Ärendemening Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Åtgärd/handling Protokollsutdrag från kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum Diarienr. 2015/503-KS Ärendemening Interpellation från (FP) till ordförande i Äldrenämnden - Kan västeråsare som har hemtjänst få maten lagad hemma? Solveig Nilsson (S) (Solveig Riktning. IN Nilsson (S)) Åtgärd/handling Svar på Interpellation från (FP) till SVAR ordförande i Äldrenämnden - Kan västeråsare som har hemtjänst få maten lagad hemma? Datum Diarienr. 2015/503-KS Ärendemening Interpellation från (FP) till ordförande i Äldrenämnden - Kan västeråsare som har hemtjänst få maten lagad hemma? stad, Stadsledningskontoret) Åtgärd/handling Svar på interpellation om västeråsare med hemtjänst kan få maten lagad hemma INFORMATION Datum Diarienr. 2015/765-KS Ärendemening Västerås medlemskap i

7 Partnerskapet för barnets rättigheter - förlängning Åtgärd/handling Protokollsutdrag från kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum Diarienr. 2015/893-KS Ärendemening Interpellation från (M) till Riktning. IN Åtgärd/handling Reviderad version av Interpellation från (M) till av problemen att rekrytera INTERPELLATION Datum Diarienr. 2015/893-KS Ärendemening Interpellation från (M) till Ann-Louise Molin Östling (S) Riktning. IN (Ann-Louise Molin Östling (S)) Åtgärd/handling Svar på Interpellation från (M) till SVAR familjenämnden (S) med anledning av problemen att rekrytera socialsekreterare till Västerås Datum Diarienr. 2015/893-KS Ärendemening Interpellation från (M) till stad, Stadsledningskontoret) Åtgärd/handling Svar på interpellation om problem INFORMATION att rekrytera socialsekreterare Datum Diarienr. 2015/905-KS Ärendemening Synpunkt från medborgare angående Dagmammorna på Bäckby Åtgärd/handling Svar på Synpunkt från medborgare angående Dagmammorna på Bäckby SVAR Datum Diarienr. 2015/910-KS Ärendemening Frågor och svar angående mail till Stefan Löfven Carin Lidman (S) (Carin Lidman (S)) Åtgärd/handling Frågor och svar angående mail till SVAR Stefan Löfven Datum Diarienr. 2015/912-KS Ärendemening Avtal - medfinansiering av Mälartinget 2016 Mälardalsrådet (Mälardalsrådet) Riktning. IN Åtgärd/handling Medfinansiering av Mälartinget 2016 AVTAL Datum Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås Tekniska nämnden (Tekniska Riktning. IN nämnden) Åtgärd/handling Begäran om förlängd svarstid BEGÄRAN Datum Diarienr. 2015/914-KS Ärendemening Val av ny ledamot som ersättare i Teknisk produktionsstyrelse efter

8 Riktning. IN Åtgärd/handling Val av ny ledamot som ersättare i BEGÄRAN Teknisk produktionsstyrelse efter Datum Diarienr. 2015/914-KS Ärendemening Val av ny ledamot som ersättare i Teknisk produktionsstyrelse efter, Åtgärd/handling "Val av ny ledamot som ersättare BEGÄRAN i Teknisk produktionsstyrelse efter " Datum Diarienr. 2015/915-KS Ärendemening Val av ny ledamot som ersättare i Mälardalens Brandoch räddningförbund efter Riktning. IN Åtgärd/handling Val av ny ledamot som ersättare i BEGÄRAN Mälardalens Brand-och räddningförbund efter Cassandra Lundgren (M) Datum Diarienr. 2015/915-KS Ärendemening Val av ny ledamot som ersättare i Mälardalens Brandoch räddningförbund efter Åtgärd/handling "Val av ny ledamot som ersättare i Mälardalens Brand-och räddningförbund efter Cassandra Lundgren (M)" BEGÄRAN

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008)

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008) NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 augusti 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se särskild närvarolista

Kommunstyrelsen. Se särskild närvarolista 1 (36) Plats och tid Skansenskolans aula i Mörbylånga, klockan 9.00-12.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Ann Willsund,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer